Page 54

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

Rafel Baitg La raó de ser de les administracions públiques és la gestió del bé i de l’interès públic. Interès públic que significa l’obertura dels serveis bàsics per cadascuna i totes les persones que formen la col·lectivitat. En aquest cas, i perquè tot seria aplicable a tots els àmbits territorials que vulguem, en les ciutats i els pobles. En aquesta òptica, l’administració municipal té una importància singular perquè és la més propera a la persona. Darrera la pràctica de cedir serveis que afecten a tota la col·lectivitat sota les més variables formes com ja s’ha dit aquí, hi trobem diverses raons: Una és la idea molt reiterada de la incompetència i el fracàs en la gestió de l’administració pública que s’ha volgut vendre, que no és pas el fracàs dels empleats i empleades públiques, sinó, i això sembla cada vegada més clar i evident, que són dels gestors públics, és a dir, dels polítics. Una altra raó és la participació en i amb interessos particulars amb l’excusa que el model empresarial és més eficient. L’objectiu de les empreses, segurament legítim, és obtenir beneficis econòmics, no la qualitat del servei. En canvi, el benefici de les administracions públiques és el donar resposta a les necessitats de la ciutadania tal i com marca la pròpia llei. Amb la privatització, a més a més, es cuida de l’estructura bàsica dels empleats i empleades i que cada vegada aquesta estructura, que està dedicada al bé públic, es va aprimant i aprimant amb el que això comporta. Aquest objectiu econòmic que dèiem de les empreses fa que estalviïn en despeses que repercuteixen en la precarització de les condicions laborals dels i les treballadores. A la vegada tampoc amb els beneficis obtinguts no fan l’adequat manteniment dels serveis amb la qualitat necessària que es mereixen els destinataris dels serveis. Però això és una qüestió que afecta a alguna de les demandes sorgides aquí que tenen a veure amb el control de les concessions privades Però fugint d’aquest posicionament, perquè a mi aquest sistema no m’agrada de fet soc un antisistema, la meva proposta passaria clarament per l’autogestió de tot això que afecta al benestar de la col·lectivitat entesa aquesta com el conjunt de persones individuals que la formen. Aquest benestar inclou de manera imprescindible el gaudir de la cobertura d’aquestes necessitats bàsiques que s’han dit aquí, com l’aigua, la llum, el transport, neteja, habitatge... I també una gestió correcta, que no se n’ha parlat gaire, de l’urbanisme entès com a conjunt important per al dia a dia de cadascuna de les persones que conformen la col·lectivitat.

54

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement