Page 48

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

Joan Miquel Ballesté Dos apunts. Un sobre el funcionament de l’audiència pública, que creiem que ara que tenim experiència després de les dues audiències anteriors veiem que hi ha una sèrie de necessitats que s’haguessin pogut solucionar. Hi ha d’haver un reglament que s’hagués pogut crear per saber com ha de funcionar l’audiència amb la participació de tota la gent i no s’ha fet. Crec que es un tema que hem de treballar entre tots i que hem d’exigir a l’ajuntament que realment fiqui un tema audiència. És il·lògic que el funcionament actual de l’audiència pública on hi ha una gent que té una sobreexposició de temps i d’altra gent a títol personal o en nom de les entitats sol tinguin dos minuts de temps per dir la seva. Crec que és injust i si ha de durar més dies l’audiència doncs que duri més dies. El tema de les paraules que també ha sortit, el tema de l’externalització fa mal a l’oïda perquè la gent no en sap el què vol dir, sembla que es vulguin buscar expressament aquestes paraules perquè la gent del carrer no les coneix. La gent coneix què és la privatització i sap que hi ha diferents tipus de privatització. Privatització de serveis o privatització de gestió de serveis que en molts casos és el que estem parlant aquí. Però són tot privatitzacions. I és clar que darrera de tota privatització hi ha un component ideològic i qui negui això és negar-ho tot... A Anglaterra fa molts anys la diferència entre esquerra i dreta es basava precisament en que uns privatitzaven i els altres tornaven els serveis a mans públics. Avi en dia ja no passa, tant partits d’esquerra com de dreta privatitzen. Avui en dia, davant que les tendències generals són de fer marxa enrere en el tema de les privatitzacions, han sortit el tema de l’aigua de Berlin i Paris que són clars exemples, s’està aconseguint el que realment volen moltes ciutats, i això s’està començant a aplicar tímidament a moltes ciutats espanyoles. Crec que l’ajuntament de Lleida faria un gran servei a la ciutadania si fos sensible a aquest tema. Que molts ajuntaments mirarien i dirien si Lleida fa aquest pas doncs nosaltres també el farem... Crec que un servei ha d’estar ben gestionat, per suposat, i és com ha de ser. Serveis que donin feina als ciutadans i a la vegada revertir els beneficis de les empreses en millors serveis i en l’abaratiment de les factures a pagar pels ciutadans. Crec que aquest objectiu és el que hem de tenir tots molt clar i si no es fa així és perquè hi ha una mala gestió. Amb tot això, demanem que la plataforma que es va crear fa un any i mig amb els companys de la CUP en defensa dels serveis públics que pugui continuar i que es pugui anar ajuntat gent per parlar sobre aquest tema. Tenint en compte tot l’exposat la meva pregunta és: s’ha plantejat el govern municipal fer marxa enrere en les externalitzacions ciutadanes.

48

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement