Page 28

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

1) En una radiografia de la pobresa publicat per UNICEF el 2012 , es detalla que Catalunya pateix uns índex de pobresa infantil molt més elevat que molts altres països europeus, l’obligació de les polítiques públiques, obligació en majúscula, és la de gestionar els recursos disponibles per garantir, afavorir i millorar la situació dels més febles. Com millora la seva situació la privació de places assequibles en les escoles bressol? Com pot ser un negoci un menjador d’una escola bressol? Per què és rentable la seva externalització? No cal ser una gran estadista per entendre que els primers afectats seran els infants i les dones, amb un balanç molt negatiu entre aquell sector de població amb més dificultats: infants que no podran accedir a les escoles bressol, als menjadors, i això equival a dones que no podran accedir o millorar en el seu lloc de treball, que veuran malmesos encara més els seus escassos recursos; famílies encara més empobrides. Així, pel que fa a les dones com a usuàries dels serveis comunitaris bàsics com l’abastament d’aigua, l’enllumenat, el transport, els menjadors escolars, la neteja, etc, és clar que l’encariment dels serveis, la seva degradació en quan a qualitat i la manca absoluta de polítiques d’igualtat o de discriminació positiva cap a les dones, que l’empresa privada no posa en marxa per si sola, afecten molt negativament als nostres drets. En aquest sentit la nostra crítica a la Paeria és doble, no sols per privatitzar-ne la gestió sinó també per la manera com ho fa: sense ni una sola condició d’execució del contracte que obligui les empreses concessionàries a dur a terme cap mesura per la igualtat de gènere. 2) I sobre els drets de les dones com a prestadores de serveis, entenem que no podran protegir-se els drets laborals de les dones adquirits en la funció pública si aquesta passa a ser privada, com en el cas de les netejadores municipals que en nombre superior a 100 han passat a Clanser, que pot modificar les seves condicions laborals amb relativa facilitat a la llum de la darrera reforma laboral. La documentació aportada per l’Ajuntament sobre els contractes a les empreses mostra que no imposa cap ni una clàusula social com a criteri d’adjudicació que blindi aquests drets laborals de les dones i en fomenti la seva contractació, essent com és la major part de la població aturada més precària de la nostra ciutat. Ningú ha vetllat per a què les treballadores dels serveis públics que ara es privatitzaran tingui un treball o pugui accedir a un treball de qualitat? Dirigim les nostres crítiques i demandes al conjunt de l’equip de govern, però molt especialment a la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat a qui pertany la salvaguarda i protecció dels drets de les dones; i a les regidories d’Educació i Infància, i de Benestar Social i Ocupació, a qui s’ha delegat la capacitat de gestionar la protecció, atenció, educació, formació i ocupació de les persones de Lleida, funcions primordials sobre el benestar i el desenvolupament de la societat mitjançant els recursos públics, no a unes empreses privades.

28

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement