Page 10

Audiència Pública: Serveis públics

Lleida 14 Gener 2014

manera greu l'economia precària de moltes famílies usuàries del servei. - Pel que fa a la participació en relació al servei de transport urbà, aquesta s'ha subordinat a les conclusions de l'Estudi CENIT encarregat per l'ajuntament i l'empresa SARBUS, un estudi destinat a fer viable el servei i pagar els deutes pendents amb l'empresa SARBUS. Així doncs la capacitat d'incidir per part de la ciutadania i dels treballadors en el model de transport públic es irreal o inexistent. - Pel que fa a l'eficiència, també en relació al servei de transport, cal notar que no s'han acomplert les condicions signades en el plec de condicions (2002/2012). - Construcció de noves cotxeres. - Compra de més vehicles. - En aquest mateix servei i pel que fa a la Qualitat del servei, es constaten carències de la xarxa en els caps de setmana i festius i durant els mesos de juliol i agost. En aquests períodes el temps d'espera pot arribar a ser de fins a una hora. - Pel que fa a la rendició de comptes i la transparència. El balanç també es ben galdós. La informació pressupostària que rep la ciutadania és nul·la i molt limitada la que arriba als treballadors. Aquests només poden accedir a veure els informes de les auditories sense possibilitat d'analitzar-los per que la informació, catalogada de “confidencial”, no pot sortir de l'empresa. - En relació a la qualitat del lloc de treball. Aquí són moltes i molt greus les agressions sobre els drets laborals que pateixen el conjunt dels treballadors i treballadores de les empreses agraciades amb la privatització, a la vegada que està clar que el procés de privatització representa una precarització insultant en les condicions de treball del conjunt de treballadors i treballadores. En el cas del transport urbà: com ve denunciant el comitè d'empresa, són coneguts els reiterats incompliments dels acords laborals signats per l'empresa, així per exemple el 2009 els tribunals han de reconèixer la raó dels treballadors en el litigi sobre la negació de l'empresa a aplicar una pujada salarial pactada. L'empresa també ha incomplert l'acord que prové d'una mediació al Departament d'Ocupació l'any 2012 i on l'empresa es va comprometre a no acomiadar personal a canvi d'acceptar aquests una rebaixa salarial. Aquest acord ha estat traït per l'empresa amb l'acomiadament 25 treballadors. Ara planteja l'acomiadament de 6 més per a 2014. A més el comitè d'empresa ha denunciat més d'un cop que el personal és objecte de pressions i coacció, així com que Sarbus no atén cap de les seves propostes alternatives als acomiadaments i que revertirien en una major qualitat del servei. Pel que fa al servei d'abastament d'aigua i de sanejament, per part dels treballadors i treballadores, s'han succeït les mobilitzacions i vagues en els

10

Profile for municipalia

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Audiencia serveis publics lleida  

Document que recull el procés dut a terme per diferents entitats i col·lectius de la ciutat de LLeida per realitzar una audiència pública pe...

Advertisement