CASE 2/2015

Page 1

ASIAKASLEHTI 02 / 2015

KOKOUS- JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄT

MUUTOKSESSA HUHTASUON MODERNI KOULUKESKUS

KUNTATALON KOKOUSKESKUS

PÄIVITETTY AV-TEKNIIKKA

PEITTOÄÄNI LÄHITAPIOLA VELLAMON KONTTORISSA

BORENIUS KÄYTTÄJÄ EDELLÄ UUSISSA TOIMITILOISSA


HUOLTOPISTE ME AUTAMME MIELELLÄMME! Audicon oma huoltopiste palvelee nel­ jän ammatti­t aitoisen huoltoteknikon voimin Helsingin Pitäjän­mäessä. Turun toimipisteessä huollamme ja ylläpidämme­ kattavasti Audicon oman teknologian ratkaisuja­­­ ja järjestelmiä. Toimimme edustamiemme ja maahan­ tuomiemme AV-laitteiden virallisena­huolto­ pisteenä ja vastaamme niiden sekä asen­ tamiemme järjestelmien laadukkaasta­ huollosta sekä ­varaosa­palvelusta. ­Palvelemme tämän lisäksi lukuisien muiden valmistajien AV-laitteiden ­huoltopisteenä.

Huollamme, korjaamme, ylläpidämme valo-, ääni- ja kuvakalustoa. Palvelemme­ ripeästi ja tehokkaasti­asiakkaitamme sekä omissa huoltopisteissämme että ­asiakkaan omissa tiloissa. Säännöllinen ja ennakoiva huolto on osa ylläpitoa, joka takaa laitteen tai järjes­ telmän toimivuuden kaikissa tilanteissa, ­p identää niiden elinkaarta ja säästää sekä rahaa että ­ympäristöä. ­Huolettoman­ ja pitkäikäisen toiminnan takaa huolto­ palvelumme, joka tarvittaessa tekee ­vaikka­sinulle räätälöidyn huolto- ja yllä­ pitosuunnitelman.

HELSINGIN HUOLTOPISTE palvelee päivittäin 8 – 16.00 ­osoitteessa ­Takomotie 7, Helsinki. Huollon tavoittaa puhelimitse 020 747 9343 ja sähköpostitse service@audico.fi

TURUN HUOLTOPALVELUT Tavoittaa numerosta 020 747 9370.


NYT

4

BORENIUS Käyttäjä edellä uusissa tiloissa

8

VALTUUSTOSALIEN Kokous­ ja päätöksentekojärjestelmät

10

TUI MEIN SCHIFF Loistoristeilijöiden äänentoisto ja valonohjaus

12

KIASMA Nykyäänentoistoa taiteen ystäville

13

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI Valintana DiGiCo

14

AUDIOVISUAL-MESSUT 18. – 20.11.2015 Helsingissä

16

KUNTATALO Uusitut audiovisuaaliset ratkaisut

20

HUHTASUON KOULUKESKUS AV­ratkaisut opetuksen tukena

23

PÄÄMIESESITTELY JB-LIGHTING Michael Herrmann palveluksessanne

25

LÄHITAPIOLA VELLAMO Konttorin peittoääniratkaisut

26

TUUSULAN SEURAKUNTA Selkeyttä kirkkojen äänentoistoon

KOKOUS- JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄT

HUHTASUON MODERNI KOULUKESKUS

26 Anna palautetta ja voita Bose! Marraskuun loppuun mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme Bose Sound Touch 10 langattoman musiikkijärjestelmän! Ruusut ja risut osoitteessa www.audicostarlike.fi.

Tämä on Audico Systems Oy:n asiakaslehti.

ASIAKASLEHTI 02 / 2015

MUUTOKSESSA

13

KUNTATALON KOKOUSKESKUS

PÄIVITETTY AV-TEKNIIKKA

PEITTOÄÄNI LÄHITAPIOLA VELLAMON KONTTORISSA

BORENIUS

Osoiterekisterinä on käytetty Audico Systems Oy:n, Starlike Oy:n ja AV Media ECT Oy:n markkinointi­ ja asiakasrekistereitä.

441 619 Painotuote

KÄYTTÄJÄ EDELLÄ UUSISSA TOIMITILOISSA

Julkaisu ja sisällön toimitus Audico Systems Oy / Kati Pajukallio Ulkoasu Mediakolmio Oy / Paula Venäläinen Kannen kuva Kuvatoimisto Kuvio Oy Paino PunaMusta Oy Palautteet ja tilaukset www.audicostarlike.fi. Mikäli et halua lehteämme tulevaisuudessa, ole hyvä ja ilmoita siitä sivullamme www.audicostarlike.fi, kiitos! Audico Systems Oy Takomotie 7, 00380 Helsinki Rautatehtaankatu 22, 20200 Turku

vaihde 020 747 9340 info@audico.fi www.audico.fi

Audico Academy edustaa Audicon koulutus­ tarjontaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tarvittavaa tuotekoulutusta toiminnan tueksi sekä uutta ja ajankohtaista tietoa helpottamaan valintojen tekoa tule­ vaisuudessa. Uusi koulutustilamme Helsingin Pitäjänmäellä tarjoaa loistavat puitteet koulu­ tuksille. Lisätietoa saat netistä ja osoitteesta info@audico.fi. Tervetuloa!

TUTUSTU TARJONTAAN WWW.AUDICO.FI!


CASE

Boreniuksen välimiesoikeushuone on varustettu Audicon digitaalisella puheentallennusjärjestelmällä ja siihen liittyvällä mikrofoni- ja oheistekniikalla.

CASE / 04


KÄYTTÄJÄ EDELLÄ ASIANAJOTOIMISTO BORENIUKSEN TOIMITILAT

KUN BORENIUS, YKSI SUOMEN JOHTAVISTA ASIANAJOTOIMISTOISTA, ALKOI ETSIÄ UUSIA TOIMITILOJA HELSINGIN YDINKESKUSTASTA YRITYKSEN KASVAESSA, HAKUKRITEERIT OLIVAT KOVAT.

KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

T

ilaa tarvittiin parille sadalle hen­ kilölle, vieläpä niin, että suurim­ malla osalla olisi oma huone. Yksityisyyden lisäksi tarvittiin monen kokoisia tiloja erilaisille ­neuvotteluille,­ välimiesoikeudelle, seminaareille ja koulutuksille. Puitteiden piti vastata­ myös yrityksen arvoja, joissa koros­ tuu kansainvälisyys, kestävyys ja ­pelkistetty näyttävyys.

Haussa asiakeskeinen, selkeä ja luotettava yhteistyökumppani

henkilökemioiden­täytyy kohdata, kun töitä tehdään kuukausia ­yhdessä”, Puranen ynnää ja kiittelee onnis­ tuneita valintoja. B ­ oreniuksen uu­ sien tilojen AV-suunnittelusta vas­ tasi Tapio ­Ilomäki­ ­Akukon Oy:stä ja ­sisustussuunnittelijana­ toimi Sabina Dontcheff Kokema ­Design Oy:stä. Eniten Purasta jännitti kumppanin etsiminen audiovisuaalisiin ratkaisui­ hin.­ ­”AV-asiat ovat sellaisia, että moni palvelutarjoaja puhuu niin monimutkaista kieltä, ettei tavallinen asiakas ymmärrä asiasta mitään. Usein myös myydään sellaistakin, mitä asiakas ei tarvitse lainkaan.”

Tilat löytyivät pitkällisten ­etsintöjen­ j älkeen paraatipaikalta Helsin­ ­ gin­ Etelä­esplanadilta, UPM:n en­ tisen pääkonttorin tiloista. Alkoi ­suurremontti,­ jonka koordinoinnista ­Boreniuksen puolesta vastasi assis­ tentti Pia ­Puranen. ”Näin suuressa ­hankkeessa­ luotettavat yhteistyökumppanit ovat kaiken A ja O, ­lisäksi

Audicon valikoitumiseen AV-kump­ paniksi vaikuttivat paitsi hyvät refe­ renssit myös kasvokkain tapahtuneet kohtaamiset messuständeillä: ”Audicon­ projektimyyntipäällikkö Mikko Tenhunen otti huomioon minun eli asiakkaan tarpeet ja haaveet ja paketoi ne selkeästi. Ymmärsimme, mitä olimme tilaamassa.”

CASE / 05


Suunnittelijat saman pöydän ääreen Kun sopimus saatiin lyötyä lukkoon, alkoivat suunnittelutyöt. Puranen kiittelee suunnittelijoiden välistä yh­ teistyötä. Sokkeloisessa arvokiinteis­ tössä oli paljon pieniä yksityiskohtia, joita ottaa huomioon. ”Kun homma lähti rullaamaan, oli hienoa huomata, kuinka minun ei tarvinnut varmistella ja kommentoida kaikkea kaiken aikaa, vaan ammattilaiset hoitivat työnsä,” Puranen kiittelee ­Dontcheffia, Ilo­ mäkeä, Tenhusta sekä sekä erityi­ sesti Audicon projektinhoitaja Tero ­Toreniusta, joka veti hankkeen lop­ puun ja tilat käyttökuntoon alku­ vuodesta­2015. ”Torenius sopeutui ja ­keksi ­ratkaisuja vaativiinkin toiveisiin.” E ­ simerkiksi erilaiset paneloin­ nit ja upotukset vaativat Boreniuksen ­hallitussa ­visuaalisessa ilmeessä käsi­ työtä, jota tarpeen vaatiessa tehtiin jopa hiekka­paperilla.

Näyttävä tekniikka sulavasti ja kestävästi paikallaan Boreniuksen tiloissa audiovisuaa­ liset­ratkaisut ovat sekä omien ju­ ristien että asiakkaiden käytössä. Etelä­esplanadin tiloissa on 14 neu­ votteluhuonetta, 2 sisäistä neuvot­ teluhuonetta, seminaaritila, video­ neuvotteluhuone, välimiesoikeus­sali,

CASE / 06

suuri loungetila sekä 20 hengen ­koulutustila, joihin kaikkiin ­Audico­ s uunnitteli ja toteutti hillityt ja ­ helppo­käyttöiset av-ratkaisut. Tiloissa audio­visuaalista hifistelyä näyttäväm­ män roolin saa Boreniuksen keräämä kotimainen taide. ”Emme hankkineet tekniikkaa näyttämisen vuoksi, vaan käytettävyyden vuoksi,” Puranen ­kertoo ratkaisujen lähtökohdiksi.­ ”Halusimme tiloihimme järjestelmän, joka toimii läpi talon samalla lailla. Käyttäjiä kun on monenlaisia, on oleellista, että oppimalla yhden laitteen käytön, osaa käyttää kaikkien huoneiden ­tekniikkaa.” Vaikka tekniset laitteet eivät ole etu­ sijalla sisustuksessa, se ei tarkoita Boreniuksella kuitenkaan sitä, että tekniikkaa piiloteltaisiin ovien takana.­ Päinvastoin: mm. Arthur ­H olmin moottoroidut näyttö­elementit ovat skandinaavisesti ­m uotoiltuja­ ja tyylik­käitä myös esillä. Niiden ­näky­­­mät­tö­­myyden­ salaisuus on, että ne ­kätkeytyvät­ ­siististi pöytä­pinnan alle, josta ne saa tarvittaessa käyttöön napin painalluksella. Tyylikkyyden ja helppokäyttöisyyden lisäksi Borenius vaatii sisustukseltaan ja tekniikaltaan kestävyyttä. ­Borenius­ on Green Office ja hankintoja teh­ dään kestävän kehityksen periaattei­ den mukaan. Tähän Audicon on ollut helppo vastata laadukkailla tuotteilla sekä sitoutumalla laitteiden huoltoon ja ylläpitoon.

INFO Tilaaja: Asianajo­toimisto Borenius Oy Sisustussuunnittelu: Kokema Design Oy AV-suunnittelu: Akukon Oy AV-järjestelmien toimittaja ja urakoitsija: Audico Systems Boreniuksen valvoja: ­Rakennuttajatoimisto HTJ Oy AV-ohjausjärjestelmä­: ­ ­Crestron M atriisit ja kuvansiirto: Crestron Näyttölaitteet: ­Arthur Holm, NEC Projektorit: Sony Äänijärjestelmä: Genelec Puheentallennus­ järjestelmä:­Audico Pöytien AV-kalusteet: AMX

LISÄTIEDOT Mikko Tenhunen 020 747 9353


ClickShare

The one click wonder Visit us at ISE, booths 11-H75 and 11-F78

www.barco.com/clickshare

Wireless presentation at the click of a button ClickShare gives every meeting participant the opportunity to share content – at the click of a button. Whether you are using a laptop, tablet or smartphone, you can get your presentation on the central meeting room screen in the most simple and intuitive way possible. The ClickShare family now consists of the new CSM Base Unit, and the full-featured CSC Base Unit.


CASE

Audico on suunnitellut ja toimittanut kokousjärjestelmät mm. Turun kaupunginvaltuustolle, Suomen eduskuntaan, Helsingin ja Rovaniemen kaupunkien valtuustosaleihin.

KOKOUS­ JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄT

MUUTOKSESSA 90

­luvulla käyttöönotetut kuntien ja kaupunkien valtuustojärjestelmät alkavat olla käyttöikänsä päässä. Monet näistä ovat Audicon omia Chairman­järjestelmiä, jotka oli alun perinkin suunniteltu erityisesti suomalaiseen valtuustokäyttöön. Chairmanin käyttämät keskeiset teknologiat ovat kuitenkin rakenteel­ lisesti jäljessä nykyajasta, joten järjes­ telmän vaihtaminen on ajankohtaista. Mikä olisi sitten soveltuva kor­ vaava järjestelmä? Audico on toi­ mittanut kokonaan tai yhdessä kumppanien kanssa kokous­ ja pää­ töksentekojärjestelmiä aivan laidasta laitaan. Toisessa ääripäässä on vaik­ kapa koko ryhmän yhteiskäytössä oleva langaton mikrofoni – toisessa taas henkilökorttitunnistautumisella varustetut kosketusnäytölliset, asi­ akkaan toiveisiin räätälöidyt äänes­ tyskojeet, jotka on täydellisesti inte­ groitu asiakkaan muihin järjestelmiin. Järjestelmien hankintakustannukset toki myös vaihtelevat suuresti. Sopivaa järjestelmää valittaessa loppukäyttäjän mielipiteet, käyttötar­ peet ja päätöksentekoprosessi ovat

CASE / 08

ratkaisevassa roolissa. Päätöksen­ tekojärjestelmä sekä sitä käyttävä henkilö ovat kokouksen sujuvan kulun kannalta avainasemassa. Usein varsin intensiivisissä ja nopeatahti­ sissa kokouksissa korostuu esimer­ kiksi teknisen sihteerin käytettävissä oleva käyttöliittymä ja mahdollisuu­ det automatisoida rutiinitoimen­ piteitä. Julkiset hankinnat tuovat vielä oman lusikkansa soppaan, kos­ ka kaikki nämä tarpeet tulisi kirjata vaatimuksiin jotta hankintaprosessi olisi tarkoituksenmukainen ja reilu. Valitettavan usein erilaiset oletta­ mukset vaatimusten ulkopuolelta ovat kuitenkin arkipäivää. Erilaiset vaihtoehdot perustuvat hyvinkin erilaisiin teknisiin ratkaisui­ hin. Langattomat järjestelmät ovat siitä hyviä, että ne voidaan siirtää tarvittaessa sivuun jolloin kokoustilaa voidaan käyttää monipuolisesti myös muihin tarkoituksiin. Toisaalta langat­ toman järjestelmän kanssa taajuus­ suunnittelu tulee toteuttaa tarkasti yhdessä rakennuksen IT­toimijoiden kanssa erilaisten häiriöiden poistami­ seksi. Akkujen lataukseen tulee myös resursoida hieman aikaa.

Langattomat järjestelmät ovat siitä hyviä, että ne voidaan siirtää tarvittaessa sivuun, jolloin kokoustilaa voidaan käyttää monipuolisesti myös muihin tarkoituksiin.

LISÄTIEDOT Harri Leiva 020 747 9350


TEKSTI Olli Mäkinen KUVAT Pixart Oy / Diaidea Oy / Audico

Langallisten järjestelmien monipuolisimmissa kojeissa on omat kosketusnäytöt, jotka mahdollistavat esimerkiksi kokousaineiston selailun tai kamerakuvan seurannan. Järjestelmät on mahdollista myös inte­ groida suoraan olemassa oleviin taustajärjestelmiin, jolloin asialistaa ei tarvitse erikseen luoda. Integroi­ dut järjestelmät tosin, tapauksesta riippuen, ovat luonnollisesti hankintakustannuksiltaan korkeammat. Vastaavasti eräs suomalaisten valtuustojen erityispiir­ re, repliikkipuheenvuoro, ei ole vielä lyönyt itseään läpi maailmalla. Repliikkipuheenvuoropyyntötoiminnot siten puuttuvat kaikista valmiista kokousjärjestelmä­ tuotteista, ja ainoa vaihtoehto sen saamiseen on joko täysin tai osittain räätälöity järjestelmä, jolloin han­ kintakustannukset ovat myös eri luokassa valmiisiin tuotteisiin verrattuna. Käytännössä tosin on osoittau­ tunut, että erilliset repliikkipuheenvuoropyyntöpainik­ keet eivät ole päätöksenteossa välttämättömiä. Kuitenkin mitä monipuolisempi järjestelmä, sitä enemmän aikaa kuluu käyttökoulutukseen järjestelmä­ testausta unohtamatta. Eräs hyvä periaate järjes­ telmää valittaessa on Einsteiniinkin liitetty lause: ”everything should be as simple as possible, but not simpler”. Järjestelmän tulee olla riittävän yksinkertai­ nen, ettei sen käyttämiseen pala turhaa aikaa, mutta toisaalta riittävä toiminnoiltaan tukeakseen päätök­ sentekoa mahdollisimman tehokkaasti.

konferenssijärjestelmä Konferenssijärjestelmien alkuperäinen tarkoitus on helpottaa kokouksien asialistan seurantaa ja protokollan noudattamista. Nyt yhteistyö on osallistujien sormenpäissä Televicin uudella huipputuotteella – paljon uusia lisätoimintoja tarjoavalla uniCOS multimedia konferenssijärjestelmällä. Interaktiivinen osallistujan koje on varustettu 7" kosketusnäytöllä, laadukkaalla kaiuttimella, RFID-lukijalla ja mikrofonilla. Kaikki on integroitu tyylikkäästi yhteen yksikköön. Yksi ainoa CAT5e-kaapeli tarjoaa kaiken, mitä tarvitaan tehokkaaseen ja tuottavaan kokoukseen: äänen, dokumenttien jaon ja suoran HD-laatuisen videokuvan viiveettömästi.

conference

www.televic-conference.com

CASE / 09


TUI MEIN SCHIFF Meyer Turku Oy:n telakalla Turussa on rakenteilla pitkä, kuuden aluksen sarja TUI Cruises -varustamolle. Kaksi aluksista on jo valmiita ja luovutettu tilaajavarustamolle. Kolmas, Mein Schiff 5, siirtyy loppuvuonna varustelu­ vaiheeseen. Mein Schiff 6 valmistuu 2017 ja telakka on saanut jo tilaukset myös Mein Schiff 7 ja 8 valmistuksesta.

A

udicolla on pitkä historia laivan­rakennusteollisuudessa. 70-luvun alusta alkaen ­Audico­­ on toimittanut järjestel­ miä kaikille ­ s uomalaisille sekä useille ulko­ maisille telakoille. Au­ dico on ­toimittanut­vaativia audio­ visuaalisia järjestelmiä yli 50:een ympäri maailman l­iikennöivään aluk­ seen. Risteilyalukset ovat näyttäviä, huippu­­t eknologiaa hyödyntäviä viihde­keskuksia, ­joiden­ toimintaym­ päristö on haastava. Risteilijöiden lisäksi järjestelmä­ a sennuksia on tehty myös ­matkustajalautoille, jään­ murtajiin, erikoisaluksiin ja jahdeille.

CASE / 10

Audico on toimittanut vaativia audio­ visuaalisia järjestelmiä yli 50:een ­ympäri­ maailman liikennöivään alukseen.

Audicon osaaminen laiva­ teol­ lisuuden kumppanina kattaa perin­ teisten av-­järjestelmien­ ­lisäksi­ turval­ lisuusjärjestelmät, elämys­tekniikan, valonohjaus­järjestelmät sekä esitys- ja kommunikointi­teknologian ratkaisut.

LISÄTIEDOT Mika Eklund 020 747 9373 Mika Kumpula 020 747 9361


AVEC G2

TURVALLISTA ÄÄNENTOISTOA Äänentoistojärjestelmä (PA/GA-­ järjestelmä) on yksi laivan tärkeim­ mistä turvallisuusjärjestelmistä ja sille on asetettu erittäin korkeat laatuvaatimukset. Audico toimittaa Mein Schiff-sarjaan DNV:n Marine hyväksytyn ja sertifioidun Audico AVEC G2, koko laivan kattavan PAja ääni­evakuointijärjestelmän. Järjes­ telmää käytetään normaalitilanteessa myös julkisten tilojen taustamusiikin toistoon.­ ­”Mein Schiff -sarjan PA/ GA-järjestelmä on loistava esimerkki

­ ujuvasta yhteistyöstä Meyer Turun s telakan väen kanssa.” kertoo Mein Schiff -aluksien äänentoistoratkaisut suunnitellut tuotekehitysinsinööri Mika Kumpula. Audico Avec on luotettava rat­ kaisu niin maalla kuin merellä. Avec on saanut standardien EN60849 ja EN54-16 mukaiset sertifioinnit sekä erityisesti meriolosuhteisiin tarkoi­ tettujen järjestelmien tyyppihyväk­ synnän ja sertifikaatin Det Norske ­Veritasilta ja Bureau Veritasilta.

TYPE APPROVED PRODUCT CERTIFICATE NO. A-13795

Viimeisimpänä AVEC G2 -järjestelmä on tyyppi­ hyväksytty laiva­teollisuuden vaatimusten mukaisesti (DNV). EN 54 -16 VOICE ALARM CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT EN 60849 SOUND SYSTEMS FOR EMERGENCY PURPOSES

Audico Avec G2 -järjestelmä on sertifioitu ja täyttää EN 54-16, EN 54-4, EN 54-24 ja EN 60849 standardit. Avec-kojeet on erikseen sertifioitu ja täyttävät myös EN 60945 -standardin.

Mein Schiff 5

ÄLYKÄSTÄ VALON­ OHJAUSTA MAALLA JA MERELLÄ Arkkitehtuuri- ja yleisvalaistuksen valonohjaukseen suunnitellut Helva­ rin valonohjausjärjestelmät on suun­ niteltu korostamaan ympäristön tunnelmaa. Helvarin laaja ohjaus­ järjestelmien valikoima skaalautuu joustavasti pienistä toteutuksista laajoihin kokonaisuuksiin. Audico on

Helvarin sertifioitu yhteistyökump­ pani suomalaisessa laivateollisuu­ dessa. Audico toimittaa Mein Schiff -aluksiin yleisten tilojen, ulkoalueiden, sekä laivan ulkopuolisen valaistuksen ohjausjärjestelmän. Helvarin reititin­ teknologiaa hyödyntävä järjestel­ mää ohjaa, pääasiassa automatiikan avulla, kaikkia laivan alueita, käyttä­ jän tarvitsematta enemmin päivittäi­ seen rutiiniin puuttua. Sisäalueilla on käytössä vakio­valoautomatiikka, joka säätää kunkin tilanteen valaistus­ tasoa, jokaisella omalla alueellaan, ­ikkunoista sisään tulevan valon mu­ kaan siten että tilan valaistuksen in­ tensiteetti on aina ennalta määrätty. Tämä ratkaisu tekee yleisvalaistuk­ sesta, runsaan led-tekniikan käytön lisäksi, entistä energiatehokkaam­ man. Ulko­alueilla valaistusta ohjataan luonnonvalon mukaan, ei jatkuvasti

tasoa säätäen, mutta aamunsarastus­ ta ja auringonlaskua seuraten. Ajas­ tetut toiminnat seuraavat laivan pai­ kallista aikaa, joten laivan liikkuminen eri aikavyöhykkeiden välillä ei vaadi käyttöhenkilökunnalta ­toimenpiteitä. Luonnollisesti koko järjestelmää voi­ daan hallita ja diagnosoida maista käsin etäohjauksella, laivan seilatessa toisella puolen maapalloa. ”Helvarin reititinteknologian avulla, ja hyvällä etukäteissuunnittelulla valaistuksen ohjaus saadaan hyvin pitkälle automatisoitua, ja loppu­ käyttäjälle hyvin vaivattomaksi ja helppokäyttöiseksi. Tämä vähentää myös omalta osaltaan elinkaaren kustannuksia.” kertoo Audicon Helvarvalon­ohjausjärjestelmien suunnit­ telusta ja ohjelmoinnista vastaava tekninen asiantuntija Mika Eklund.

CASE / 11


PRO

NYKYÄÄNENTOISTOA

TAITEEN YSTÄVILLE KUVAT Kuvatoimisto Kuvio / L-Acoustics

Y

Kiitos Audico. Tästä on hyvä jatkaa järjestelmän päivitystä ja varmempi olo jatkaa työskentelyä." - Kiasma-teatterin ­äänimestari­ Joonas Pehrsson

LISÄTIEDOT Pauli Molnár 020 747 9393

CASE / 12

ksi Helsingin keskustan maamerkeistä, nykytaiteen museo Kiasma, on paitsi taidemuseo myös moni­ puolisen esittävän taiteen näyttämö sekä laadukas lounasravintola, joka muuntuu kompaktien tapahtumien areenaksi tarvittaessa. Kiasman 200 hengen teatterisali on jatkuvassa käy­ tössä. Kiasma-teatteri tuottaa itse aktiivisesti ­ohjelmistoa­ näyttämölle ja tarjoaa korkeatasoiset puitteet nykyteatte­ rille, esitystaiteelle sekä muille kokeellisillekin näyttämö­ teoksille. Persoonallinen sali on poikkeuksellisen muo­ toinen teatterisaliksi, sen seinäpinnat ovat kovat ja heijastavat. Nämä haasteet mielessä Audicon Pauli Molnár tarttui toimeen Kiasma-teatterin äänimestari Joonas ­Pehrssonin kanssa, kun teatterin äänentoisto uudistet­ tiin talossa 2014-2015 tehdyn laajan remontin yhteydessä. Alkuperäinen, vuodesta 1998 palvellut vuosien varrella­ hieman päivitetty äänentoisto oli palvellut hyvin. Nyt ­tilaan haluttiin vähintään yhtä pitkäikäiset ja luotettavat kumppanit. L-Acousticsin erinomaisilla dispersio-ominai­ suuksilla varustetut Arcs Wide ja Focus olivat toimiva va­ linta saliin. Nykyaikaista lopputulosta vahvistettiin SB18 Subwooferilla. Samalla uusittiin signaali­reitti mikseriltä vahvistimille. Nykyään Kiasmassa on käytössä Dante-­verkko, joka mahdollistaa äänen siirtämisen myös tilojen välillä. Museon sisääntuloaulaan avautuva Café Kiasma on myös aktiivisessa käytössä eri tilaisuuksissa. Remontin myötä senkin äänentoisto päivitettiin ajan tasalle. Aiem­ min toimitettu pilarikaiutin oli havaittu toimivaksi ratkai­ suksi aulatilassa, mutta sen peitto ei riittänyt kattamaan ravintolatilan tarpeita. Ennen äänentoiston uudistusta ra­ vintolaan jouduttiin hankkimaan aina erillinen PA-järjes­ telmä, kun tilassa järjestettiin tapahtumia. Nyt remontin jälkeen kahvila on integroitavissa aulan puhejärjestelmään.

Tule tutustumaan L-Acousticsiin osastollemme Audiovisual-messuilla!


PRO

SD7 on osastollamme Audiovisual-messuilla, tule tutustumaan!

DIGITAALISUUDEN KÄRJESSÄ – LAHDEN KAUPUNGINTEATTERI KUVAT Audico / DiGiCo

L

ahden kaupunginteatteri on yksi Suomen suurim­ mista ammattiteattereista niin kooltaan kuin katsoja­ määriltään. Teatteritalossa on kolme näyttämöä, joista suurin, Juhani, vetää yli 600 katsojaa taiteen pariin. Eero­nimeä kantavan pienen näyttämön katso­ mo on liikuteltava parin sadan henkilön sali ja studio­ näyttämö Ainon intiimiin tilaan mahtuu noin 80 katsojaa. Lahden kaupunginteatteri on ollut aikoinaan en­ simmäisten teattereiden joukossa siirtymässä digi­ aikaan. Valinta oli DiGiCo. Teatterin äänimestarit/ tehostemestarit ovat olleet niin tyytyväisiä alku­ peräiseen työkaluunsa, ettei merkin valinnasta tarvinnut keskustella, kun suurimman näyttämön vanha D5­mikseri tuli tiensä päähän. Luotettavuus, monipuolisuus, käyttäjäystävällisyys ja ennen kaikkea äänen laatu ovat DiGiCon tavaramerkkejä, jotka teatteri on todistanut oikeiksi. SD7 on DiGiCon lippulaivamalli. Vaikka se on täynnä uutta teknologiaa ja toimintoja, oli henkinen hyppy vanhasta mikseristä uuteen lyhyt. Logiikka oli käyttäjille ennestään pääosin tuttu ja töitä päästiin jatkamaan uudistetulla, tämän päivän tarpeet vastaavalla softalla nopeasti. "SD7 teatterisoftalla varustettuna täyttää villeimmätkin odotuksemme." kertoo Lahden kaupunginteatterin tehostemestari Sami Järvinen.

LISÄTIEDOT Pauli Molnár 020 747 9393

INFO Audicon edustama DiGiCo on ammattilaisen ykkösvalinta ympäri maailman, olipa lajina live, teatteri tai broadcast. Jo legendaarisen SD­ sarjan mikserimallit muuntuvat joustavasti T­versioksi teatteriin ja B­versioksi tuotanto­ käyttöön, joten DiGiCon mikseriperheestä löytyy aina prikulleen oikea vaihtoehto kaikkiin puitteisiin. DiGiCon vakioitu prosessorivoima antaa käyttäjälle selkänojaa: matriisi ei syö kapasi­ teetista ensimmäistäkään bussia, eivätkä kanava­ kohtaiset korjaimet ja kompressorit vähennä inserttiefektien määrää. Kuituoptinen väylä nostaa DiGiCon miksausjärjestelmät omalle tasolleen mitä tulee signaalinsiirron luotetta­ vuuteen, reitityksien monipuolisuuteen, audio­ verkon laajuuteen tai kaapelivetojen pituuksiin. DiGiCo kerää kiitosta myös siitä, että käyttö­ pinnan muokattavuus on asiakkaan päätös­ vallassa. Ja mikä parasta, kun on tutustunut yhteen konsolimalliin osaa käyttää kaikkia.

CASE / 13


AV GALA

ÄÄNIGALAXI

ÄÄNIGALAXI

VALOGALAXI

VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

ÄÄNIGALAXI ÄÄNIGALAXI

VALOGALAXI

AV GALAXI

TARVIKEGALAXI VALOGALAXI TARVIKEGALAXI

ÄÄNIGALAXI

AV GALAXI

VALOGALAXI

ÄÄNIGALAXI

VALOGALAXI

ÄÄNIGALAXI TARVIKEGALAXI

LOGALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

AV GALAXI VALOGALAXI

ÄÄNIGALAXI

VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

ÄÄNIGALAXI

VALOGALAXI

TARVIKEG

VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI

TARVIKEGALAXI

AV GALAXI

VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

ÄÄNIGALAXI

En tiedä miten tämän värit kanna ÄÄNIGALAXI En tiedä miten tämän VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI

ÄÄNIGALAXI ALOGALAXI TARVIKEGALAXI

AV GALAXI

ÄÄNIGALAXI

conference

AVTARVIKEGALAXI GALAXI VALOGALAXI VALOGALAXI TARVIKEGALAXI AV GALAXI AV GALAXI

ÄÄNIGALAXI VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

ÄÄNIGALAXI

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

VALOGALAXI

c

ÄÄNIGALAXI ÄÄNIGALAXI ÄÄNIGALAXI

TARVIKEGALAXI

conference

confer

AV GALAXI conference

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... conference

VIKEGALAXI AV GALAXI

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

conference

LAXI VALOGALAXI ÄÄNIGALAXI

TARVIKEGALAXI

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... AV GALAXI

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI AV GALAXI

En tiedäconference miten tämän värit kannattaa laittaa...

conference

En tiedä miten tämän värit

conference

conference

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

conference conference

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

En tiedä miten tämän kannattaa laittaa... En tiedä värit miten tämän värit kannattaa laittaa... En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

conference

En tiedä m


AV GALAXI

AXI

En tiedä miten tämän väri

En tiedä miten täm AV GALAXI

GALAXI AV GALAXI ÄÄNIGALAXI conference conference

VALOGALAXI

TARVIKEGALAXI

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... AV GALAXI

AV GALAXI

conference

ÄÄNIGALAXI

VALOGALAXI ÄÄNIGALAXI attaa laittaa... VALOGALAXI TARVIKEGALAXI VALOGALAXI n värit kannattaa laittaa... VALOGALAXI TARVIKEGALAXI

TARVIKEGALAXI

conference

AV GALAXI TARVIKEGALAXI

AV GALAXI

En tiedä

AV GALAXI

AV GALAXI En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... conference

conference

conference

rence

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa

ÄÄNIGALAXI VALOGALAXI

TARVIKEGALAXIVALOGALAXI TARVIKEGALAXI AV GALAXI ÄÄNIGALAXI VALOGALAXI TARVIKEGALAXI TARVIKEGALAXI VALOGALAXI VALOGALAXI TARVIKEGALAXI AV GALAXI VALOGALAXI TARVIKEGALAXI AV GALAXI AV GALAXI

AV GALAXI

AV GALAXI

conference

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

conference conference

conference

t kannattaa laittaa...

conference conference En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

conference

conference

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa...

miten tämän värit kannattaa laittaa...

En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... En tiedä miten tämän värit kannattaa laittaa... conference conference

conference


CASE

CASE / 16


KOKOUSKESKUS KESKELLÄ KALLIOTA HELSINGIN KALLION SYDÄMESSÄ SIJAITSEVASSA KUNTATALOSSA SURISEE PORA JA TILAN TÄYTTÄVÄT TELLINGIT. TALO ON PALVELLUT 30 VUODEN AJAN KUNTIEN KESKUSJÄRJESTÖN SUOMEN KUNTALIITON TOIMITILANA JA SIINÄ OHELLA TAIPUNUT MONENLAISTEN KOKOUSTEN NÄYTTÄMÖKSI.

KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

V

uonna 2013 tuli kokonais­ valtaisen uudistuksen aika. Laajan remontin myötä päivi­ tetään sekä toimistotilat että kokous­ keskuksen muodostavat kokous- ja koulutustilat. Tämä edellyttää uuden ajattelun myös esitysteknisten järjes­ telmien osalta. Toisen Linjan päässä kohoava Kuntatalo toimii monen kokouksen näyttämönä kuntasektorilla, mutta talon toimivia puitteita voivat vuok­ rata kaikki tiloja tarvitsevat. Kuntata­ lossa on tällä hetkellä 30 kokous- ja koulutustilaa, sekä kattavat oheis­ palvelut. “Talon käyttäjäkunta on varsin laaja. Täällä pidetään hallituksen kokouksia niin päättäjä- kuin asunto-­ osakeyhtiötasollakin ja tietenkin erilaisia seminaareja, yrityskoulutuksia sekä iltatilaisuuksia,” kertoo johtaja Risto Timonen toimintoja operoivas­ ta Kuntaliitto Palvelut Oy:stä. Suurimpia tapahtumia vuosittain Kuntatalon tiloissa on Kuntamark­ kinat-tapahtuma, jonka aikana tilat palvelevat tuhansia ihmisiä luennoilla, keskustelutilaisuuksissa ja juhlavas­ taanotoilla. Vuoden 2015 Kuntamark­ kinat kokosi yhteen yli 7 500 kävijää kahden markkinapäivän aikana. “Kun lähdimme listaamaan toiveita ja tarpeita uusittaville audio­ visuaalisille ratkaisuillemme nousi

esiin kolme keskeistä asiaa: helppokäyttöisyys, monipuolinen käyttö­ valmius ja tiedonsiirron merkitys.” Talon tekninen isännöitsijä Erkki ­Jylhä jatkaa: “Lisäksi halusimme saada tiloista mahdollisimman muunneltavia niin kooltaan kuin toiminnoiltaankin.”

Audico kumppaniksi Audico pääsi suunnittelemaan ja ­toteuttamaan Kuntataloa Suomen johtavan toimistotarvikkeiden ja -tekniikan toimittajan, KL-Kunta­ hankinnat Oy:n sopimuskumppanin Lyrecon kautta. Audico tekee tiivistä­ yhteistyötä Lyrecon kanssa vaati­ vissa­­ audio­visuaalisissa ­projekteissa. Kuntatalon projektista vastasi ­Lyrecolla myyntijohtaja ­Risto ­Wolin ja Audicolla Olli Karisalmi.­ ­Audico­ on mukana suunnittelemassa ja ­toteuttamassa Kuntatalon luento­ salin, ­neuvotteluhuoneita, koulutus­ tiloja sekä muita yhteistiloja. “Kuntatalo on arkkitehtuurisessa haastavuudessaan kiinnostava projekti. Remonttityön audiovisuaalisessa osassa on hyödynnetty olemassa olevaa suunnitelmaa ja kaapelointia. ­Tiloihin ei haluta näkyviä AV-keskuksia, vaan audiovisuaaliset laitteet on keskitetty erillisiin, helposti saavutettaviin, mutta katseelta ­ piilossa­

­pysyviin tiloihin,” kuvaa Karisalmi ­lähtötilannetta.

Tekniikkaa muuntuvien tilojen ehdoilla Kuntatalon tilat muuntuvat nyt mo­ neksi ja tilat ovat saaneet uuden raik­ kauden uusitun sisustuksen myötä. Ja esitystekniikka palvelee nyt pa­ remmin. Tapahtumasta riippuen suuri luentosali laajenee tarvittaessa yhdeksi tilaksi eteisaulaan asti näyt­ töjen ja äänentoiston kautta. Toi­ saalta aulatilassa on mahdollista to­ teuttaa erillistä tapahtumaa samaan aikaan luentosalin kanssa. Ylempien kerrosten yhteistilat taipuvat niin ikään koulutus- ja juhlakäyttöön.

CASE / 17


Neuvotteluhuoneet on remontin yhteydessä varustettu koosta riip­ puen joko projektoreilla tai ammatti­ näytöillä. Suurimmissa tiloissa on käytössä Sonyn laserprojektorien li­ säksi apunäytöt. Kaikkiin tiloihin on asennettu Genelecin aktiivikaiutti­ met ja RCF:n upotetut puheääni­ kaiuttimet. Luentosalin toimivuutta lisättiin Sonyn projektoreilla ja nyt puhujille nousee esitysten tueksi Arthur Holmin apunäytöt. Crestronin käyttäjäystävälliset ohjauspaneelit selkeyttävät AV­tekniikan ohjauksen. Viestintä on otettu AV­suun­ nittelussa huomioon monipuolisesti. Aulojen näytöt on mahdollista valjas­ taa tapahtumien tiedotuskäyttöön perinteisen opastuksen lisäksi. Ääni ja kuva liikkuvat tarvittaessa tiloista toisiin Crestronin parikaapelimuunti­ mia hyödyntäen. Lisäksi kaikkiin ti­ loihin on otettu käyttöön Crestronin tilavarausjärjestelmä ja ovinäytöt, jot­ ta tiloja voidaan hallinnoida sujuvasti.

Pitkä remontti vaatii kärsivällisyyttä ja luottamusta Kuntatalon tekniikan päivittämisessä 2010­luvulle korostuu kärsivällisyys. “Remonttia on nyt takana noin puolet,” arvioi tekninen isännöitsijä Jylhä. Taloa remontoidaan kerros ja kulma kerrallaan. Kuntatalon kokoustilojen tarjonta tulee vielä kasvamaan re­ montin jatkuessa. Peruskorjauksen on arvioitu olevan valmis vuonna 2019.

CASE / 18

Yhteistyössä Audicon kanssa on päästy siihen, että Jylhä luottaa Kari­ salmen suunnitelmiin. “Audicon kanssa työskentelyssä hienoa on ollut se, että mitään ei ole hankittu turhaan. Mikäli jokin laite ei ole istunutkaan käyttöönsä odotetulla tavalla, on tilalle keksitty toimivampi ratkaisu.” Karisalmi puolestaan kiittelee Jylhää yhteistyöstä ja korostaa, että pro­ jektia on helpottanut se, että Audico on saanut olla mukana suunnittelu­ vaiheesta lähtien ja kommunikointi on ollut selkeää ja avointa. Nyt Kuntatalossa on päästy käyttökoulutukseen ja syyskuussa pidetyt Kuntamarkkinat asettivat uu­ det tilat koetukselle. ”Odotukset uusilta laitteilta oli kovat ja Kuntamarkkinat-tapahtuma oli todellinen laitetesti koko järjestelmälle. Audicon ammattilaiset Toni Hämäläinen ja Esa Vaaramaa päivystivät varmuuden vuoksi ja selvisivät tiukasta luentoaikataulusta pelkällä käyttöopastuksella. Palaute käyttäjiltä oli positiivista ja varsinkin äänentoisto sai kehuja. Luentosalin AV-tekniikan ja kamerajärjestelmän yhteensovittaminen ja viimehetken hankinnat mahdollistivat laadukkaan TV-kuvan esittämisen eripuolilla taloa ja välittämisen suoratoistona myös talon ulkopuolelle.” Erkki Jylhä kertoo. ”Lyrecon ja Audicon sujuva yhteistyö ja nopeat tavaratoimitukset lyhentävät remonttiaikaa ja tilat saadaan nopeasti Kuntatalon kokouspalvelun käyttöön”. Työtä on vielä jäljellä, mutta luottamuksella ja yhteisellä ha­ lulla päästään sujuvasti eteenpäin.

Tilaaja: Lyreco

INFO

Asiakas: Suomen Kuntaliitto ry Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu: FCG Finnish Consulting Group Oy AV-suunnittelu, toimitus ja urakointi: Audico Systems AV-ohjausjärjestelmä: Crestron Matriisit ja kuvansiirto: Crestron Näyttölaitteet: Arthur Holm, NEC Projektorit: Sony Äänijärjestelmä: Genelec, RCF, Bose Mikrofonit: AKG, Sennheiser

LISÄTIEDOT Olli Karisalmi 020 747 9357


COMMUNICATE

With your people, your customers and your business.

Whether you’re communicating across a building, city or continent, Biamp’s distance conferencing systems are easy to network, install, and expand, eliminating confusion and supporting connections .

biamp.com


CASE

HUHTASUON KOULU KASVATTAA MODERNEILLA VÄLINEILLÄ JYVÄSKYLÄN HUHTASUOLLA OTTI TÄNÄ SYKSYNÄ LAPSET JA NUORET VASTAAN UUSI, LOPPUUN ASTI HIOTTU KOULU­ JA PÄIVÄKOTIKESKUS. UUTUUTTAAN HOHTAVA RAKENNUS KATSOO KAUAS TULEVAISUUTEEN, JA SEN ON MÄÄRÄ OLLA OPETUSTILOJEN EDELLÄKÄVIJÄ VIELÄ VUONNA 2035. KUVAT Martti Kapanen

CASE / 20


H

uhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin elinkaari­hanke­ on Jyväskylän kaupungin 2000-luvun merkittävin peruspalvelu­ investointi. Sen tehtävänä on tarjo­ ta toimivat tilat noin 1 000 lapsen ­opetukseen. Hankkeen ­ensimmäisessä­ vaiheessa vuonna 2013 otettiin käyt­ töön päiväkoti ja erityiskoulu. Toinen vaihe yhtenäiskoulu valmistui viime kesänä. Uudet modernit ja moni­ käyttöiset tilat palvelevat alueen asukkaita myös monipuolisena ta­ pahtumatilana kouluajan ulkopuolella.

Parasta tekniikkaa opettajille ja oppilaille Audico Systems toimi kiinteistön AV-järjestelmien toimittajana ja urakoitsijana yhteistyössä Lyreco ­Finlandin kanssa. Lyrecolla on so­ pimus kuntahankinnoista Jyväsky­ län kaupungin kanssa. Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskuk­ sen toiveena oli saada koulu, joka on nykyaikainen, esteettinen, valoisa ja esteetön. AV-tekniikan osalta tämä tarkoitti käyttäjäystävällisiä ja jous­ tavia ratkaisuja. Kaikissa opetustiloissa, joita kou­ lussa on noin 50, on otettu käyttöön paras mahdollinen tekniikka oppi­ misen ja opetuksen tueksi. Luokka­ huoneet on varustettu äänentoistolla, dokumenttikameroilla ja interaktiivi­ silla NECin dataprojektoreilla. Tilojen järjestelmien hallinnointiin opettajien kalusteisiin on integroitu helppo­ käyttöiset Crestonin ohjauspaneelit. Erikoisluokissa ja neuvottelu­ tiloissa järjestelmiä on muokattu tar­ peiden mukaan. Musiikkiluokissa on panostettu laadukkaaseen äänen­ toistoon RCF:n kaiuttimilla ja Behrin­ gerin digitaalimikserillä. Kattava kaa­ pelointi mahdollistaa myös juhlasalin tapahtumien moniraitaäänityksen musiikkiluokan studiossa. Opettajien neuvottelutiloihin näyttöpinnoiksi on asennettu Sharpin 60” ja 70” ­näytöt.­ Koulun kattavaa digital signage ­-järjestelmää varten on asennettu 14 Philipsin 55” näyttöä. Koulun ruokasali toimii tilana myös isoimmille kokouksille ja tie­ dotustilaisuuksille. Ruokasali on

varustettu Sonyn ­valovoimaisella­ data­ p rojektorilla ja RCF.n ääni­ järjestelmällä. Tilan tekniikkaa hal­ linnoidaan selkeällä Crestronin kosketusnäytöllä. Ruokasaliin suo­ raan liittyvä normaalia suurempi liikunta­s ali on jaettavissa neljään erilliseen lohkoon, joissa jokaises­ sa­on oma kaiutin­järjestelmä, oh­ jauspainikkeet ja liitännät mahdol­ listaen toisistaan poikkeavat tunnit saman­aikaisesti. Juhlakäyttöä varten salin ­näyttämö­ on ­varustettu katta­ valla esitys­tekniikalla. Salin äänen­ toistosta vastaa RCF:n linjasäteilijät, Behringerin 32-kanavainen­digitaali­ mikseri sekä laadukkaat mikro­fonit. Näyttämön valo­laitteissa päädyttiin energia­tehokkaisiin ledi­ratkaisuihin. Toimitukseen kuuluivat­ myös liikkuvat ­valonheittimet. Näyttämö­­valojen ­o hjaukseen ­t oimi­t ettiin ­Showtecin kompakti valo-­ohjain.

Yhteistyöllä maaliin Audico toimi kuntasopimuksen puit­ teissa palveluja tarjoavan L ­ yrecon­ kumppanina Huhtasuon koulun AV-urakassa. Lyrecolla projektista on vastannut Risto Wolin. ”Huhtasuon kokoisissa hankkeissa on aina m ­ onta­ toimijaa, joilla kaikilla on omat lähtö­ kohdat ja tavoitteet. Jotta homma­ saadaan maaliin asiakkaan aika­ tauluilla ja toiveilla, tarvitaan ­parhaat tekijät,” Wolin jatkaa ja kiittelee ­Audicon puolelta projektista vastan­ nutta Yrjö Fonseliusta vuolaasti. Asiakkaan kannalta kuntahankinta­ sopimuksen hyödyntäminen isos­ sa urakassa säästää aikaa ja vaivaa. Asiakkaan ei tarvitse tehdä ­raskasta­ kilpailutusprosessia, ja pystyy itse valitsemaan haluamansa tuotteet. Huhta­suon hankkeessa asiakkaalla oli selkeät toiveet toteutukselle, mikä aut­ toi sekä suunnittelua että toteutusta. Audico tuo Lyrecon kumppanina mukanaan laadukkaat tuotteet, van­ kan­AV-alan ammattitaidon, vahvan projektiorganisaation ja hyvät tekijät. ”Tämän kokoisissa hankkeissa en harkitse muita kumppaneita kuin Audicoa”, kertoo Wolin vuosien ­ yhteis­työn kokemuksella.

INFO

Tilaaja: Jyväs­kylän kaupunki

Pääurakoitsija: YIT Oy Rakennuttaja­konsultti ja AV-suunnittelu: Ramboll Oy AV-urakointi: ­Lyreco­Finland Oy & ­Audico Systems Oy AV-ohjaus­järjestelmät: Crestron A V-valitsimet ja matriisit: Extron, Crestron, Kramer Dataprojektorit: ruoka­ sali/liikuntasali: Sony, luokkahuoneet: NEC ­interaktiiviset projektorit Näytöt: Sharp, Philips Äänijärjestelmät: ­ruokasali/liikuntasali: RCF, Powersoft, Biamp, 32-­kanavainen Behringer, luokkahuoneet: Work, ­musiikkiluokka: RCF Ayra, 32-kanavainen Behringer Esitysvalojärjestelmä: liikuntasali/näyttämö: Showtec / Eurolite M ekaniikka: Global Truss -trussit, CM Lodestar ­nostimet, nostinohjaus­ keskus, Admiral Cable ­guide system -kaapeleiden ohjaus-/keräysjärjestelmä Valonohjaus: Helvar

LISÄTIEDOT Mikko Tenhunen 020 747 9353

CASE / 21


dot2 MA Lighting

FILOSOFIA

Valopöydässä pitää olla sielu, joka määrittää sen luonteen. Kokemuksesta, tiedosta ja suorituskyvystä on syntynyt MA Lightingin uusi tuote dot2 – helppokäyttöinen ja väkevä valopöytä. HELPPOKÄYTTÖISYYS I ÄLYKKYYS I MUUNNELTAVUUS I MONIKIELISYYS I MUOTOILU I MA DNA

KYSY LISÄÄ! Pikku-Markku Tuominen 020 747 9391 pikku-markku.tuominen@audico.fi


SUPPLIER

MICHAEL HERRMANN VUODESTA 1990, JB-LIGHTING ON KEHITTÄNYT, SUUNNITELLUT JA VALMISTANUT EDISTYKSELLISIÄ VALONHEITTIMIÄ JA VALONOHJAUSKONSOLEITA BLAUSTEINISSA, SAKSAN ETELÄOSASSA.

KUVAT JB-Lighting

T

oiminta sai alkunsa p ­ erustaja­ Jurgen Braungardtin kiinnos­ tuksesta peiliskannereihin, mikä innosti Jurgenia kehittämään liikkuvia valoja myös itse. Viimeisten vuosikymmenien aikana tuotanto on kehittynyt. Niin silloin kuin nyky­ äänkin, JB-Lighting on keskittynyt kehittämään luotettavia ja käyttäjä­ ystävällisiä tuotteita. JB-Lighting -tuotteiden valmis­ tuksessa laatu on aina etusijalla. Useimmat tuotannon vaiheet suori­ tetaan paikan päällä tehtaalla – suun­ nittelusta prototyypin luomiseen ja siitä elektronisten komponenttien valmistukseen ja kokoonpanoon. Joustava tuotanto takaa kysyntään vastaavan valmistuksen ja sallii välit­ tömän reagoinnin valomarkki­ noiden trendeihin. Starlike, nyt osana­ ­ Audico Systems:iä, ­aloitti­ yhteistyön JB-­Lightingin kanssa 90-luvun ­alussa. ­Michael ­Herrmannilla­ on yli 10 vuoden his­ toria JB-Lightingilla. Hän liittyi yritykseen vuonna 2005 elektro­ niikkainsinöörinä ja Licon-sarjan valon­ ohjauspöytien ope­ raattorina.

Mistä pidät JB-Lighting:llä työskentelemisessä? ”Mielestäni JB-Lighting on yrityksenä ainutlaatuinen, se on myös ainoa Saksassa sijaitseva yritys, joka kehittää ja valmistaa edistyksellisiä valonheittimiä ja valonohjauskonsoleita. Oma roolini on asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten, kehitysosaston ideoi­ den, sekä kokoonpanolinjan todellisuuden välissä. Käytännössä olen mukana tuotteen kehityksessä ja yritän välittää mahdollisimman paljon informaatiota asiakkailtamme kehittäjille. Olen osa testitiimiä tuotteen kehityksessä ja myöhemmin esittelen sitä asiakkaillemme eri tilaisuuksissa. Työnkuvani on moninainen. ­Pidän siitä, että minulla on mahdollisuus olla yhtey­ dessä loppukäyttäjään, on se sitten vuokratalo, teatteri, tv-studio tai muu tapahtuma­tila. Pidän myös siitä että lähes kaikki on mahdollista ja että yritämme yhdessä saada mahdollisimman monet toiveet ­toteutettua.”

Mistä pidät Audicon kanssa työskentelmisessä? ”Audico tarkoittaa minulle hienoja ihmisiä ja mahtavia projekteja. Olen tuntenut Starliken/Audicon sen ensimmäisistä työpäivistäni lähtien ja monet nykyisistä Audicon työntekijöistä ovat olleet mukana alusta asti. Meillä on erittäin hyvä keskustelyhteys. Pidän siitä, että henkilökunta on osaavaa ja ystävällisiä samaan aikaan. He tietävät, mistä puhuvat. Meidän pääkontaktimme ovat Pikku-Markku ja Juki. He ovat molemmat loistavia tyyppejä.”

LISÄTIEDOT

JB Lightingin tuotteet ovat kattavasti esillä Audiovisual-messuilla, tule tutustumaan!

Pikku-Markku Tuominen 020 747 9391 Juki Orpana 020 747 9390

CASE / 23


KUVA Kuvatoimisto Kuvio Oy


CASE

PEITTOÄÄNI LÄHITAPIOLA VELLAMON PÄÄKONTTORISSA KUVAT Audico LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö palvelee asiakkaitaan va­ hinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästä­ misen asioissa kattavasti ympäri Suomea. LähiTapiola Vellamo on yksi ryhmän kahdestakymmenestä alueyhtiöstä ja toimii Päijät-­ Hämeen,­Kouvolan, Riihimäen ja Hyvinkään seudulla. Yhtiön pää­ konttori s­ ijaitsee Lahden keskustassa. Toimipiste avattiin elokuussa 2014 perinteiseen vanhaan pankkisaliin. Remontin yhteydessä tilaan rakennettiin yksityisyyttä parantavat palvelupisteet. Äänen kanta­ vuus korkeassa tilassa oli kuitenkin haaste. Audico suunnitteli ja asensi konttoritilaan peittoääni­ järjestelmän. Järjestelmä toteutettiin patentoiduilla ­Cambridge­ Sound Management Direct Field -tuotteilla. Laitteisto koostuu energia­tehokkaasta keskusyksiköstä ja cat-kaapeloidusta kaiutin­ verkostosta, joka luo tilaan kattavan ja yhtenäisen äänimaiseman. Järjestelmän päällimmäisenä tarkoituksena on parantaa tilan akus­ tista yksityisyyttä. Konttorin palvelupisteissä käydyt keskustelut eivät enää kantaudu niin selvästi odotustilaan kuin aiemmin. ”Tilan akustiikka tiedettiin haastavaksi jo alun alkaenkin ja selvää oli, että täydellistä ratkaisua emme tähän kupolimaiseen tilaan saa. Keskusradiotakin tutkittiin vaihtoehtona, mutta se ei tässä tilassa olisi toiminut. Peittoäänijärjestelmällä saimme mukavasti puheääntä sekoitettua siten, että odotustilassa olevat asiak­kaamme eivät saa selvää palvelupisteissä käytävistä ­keskusteluista.­Järjestelmän etuna on myös se, että sen volyymiä voidaan säätää eri tasolle eri tiloissa.” toteaa palvelujohtaja Pia Kivelä.

Audico palvelee kattavasti peittoääniratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä ja hoitaa järjestelmät suunnittelusta valmiiseen toteutukseen.

LISÄTIEDOT Jyri Hiltunen 020 747 9356

Avotoimistoissa työ­ INFO tehoa ja keskittymistä hait­ taavat­usein toisten puheäänet. Akustisesti haastavassa tilassa­ puheääni voi häiritä työntekoa jopa 25 m päässä. Puheenpeitto­ järjestelmä tuottaa huomaamatonta taustaääntä, joka peittää puheesta häiritsevimmän osuuden ja parantaa täten huomattavasti työhön keskit­ tymistä sekä varjelee keskustelujen yksityisyyttä. Järjestelmiä käytetään mm. avokonttoreissa, odotustiloissa ja ­palvelupisteissä. Peittoääni valitaan tilan käyttötarkoi­ tukseen sopivaksi. Yleisesti peittoää­ nenä käytetään kohinaa, joka mukailee puheen spektriä. Peittoäänenä voidaan myös käyttää esimerkiksi puron soli­ naa tai taustamusiikkia. Peittoäänen voimakkuus säädetään tilan ominai­ suuksien kannalta optimaaliselle t­ asolle.­ Myös kaiutinverkosto suunnitellaan ­tilaan sopivaksi, jolloin ihmisen kuulo ei havaitse äänen syntypistettä.

CASE / 25


CASE

SELKEITÄ SAARNOJA TUUSULASSA KUVAT Kuvatoimisto Kuvio

K

irkoissa vietetään elämän merkkihetkiä ja jaetaan ar­ kea puheen ja musiikin kautta päivittäin. Niin puheen, laulun kuin soittimien tulee soida saarnastuo­ lista ja urkuparvelta aina viimeiseen penkkiriviin asti hyvin ja tasaisesti. Haastetta useisiin kirkkorakennuk­ siin luo tilojen akustiset olosuhteet sekä museaaliset vaatimukset, jotka vaativat äänentoiston suunnittelussa aivan omanlaistaan asiantuntemusta. Audicolla on kirkkojen äänentoistosta vuosikymmenten kokemus järjestelmä­ suunnittelijana ja ­toimittajana. Tuusulan seurakunta uusi raken­ nustensa äänentoiston vuonna 2014. Päivityksellä haettiin ensisijaisesti puheenlaadun selkeyttämistä neljässä hyvin erilaisessa rakennuksessa, tilojen arkkitehtuuriset ratkaisut huomioiden. Tuusulan pääkirkko on kaunis puinen ristikirkko, joka vihittiin käyt­ töön jo vuonna 1734. Rakennus on vuosisatojen varrella elänyt remont­ tien ja rakennustöiden mukaan, ja vaikka sen nykyinen ilme on pitkälti 1900­luvun tulosta, huokuu kirkko edelleen alkuperäistä tyyliä ja his­ toriaa. Toinen historiallinen kirkko Tuusulassa on Kellokosken punainen

CASE / 26

puukirkko vuodelta 1800. Jokelan kirkko puolestaan on 1970­luvulta ja palvelee monipuolisena seurakunta­ keskuksena paikallisia asukkaita. Kirkkojen lisäksi äänentoistossa 2010­luvulle siirrettiin Paijalan mo­ derni kappeli, joka edustaa 90­luvun arkkitehtuuria. Audico asensi Tuusulan seura­ kunnan erilaisiin rakennuksiin Renkus­Heinzin pilarikaiuttimet ja Sennheiserin langattomat mikro­ fonit. Mikrofonit poimivat äänen luonnolliseksi ja selkeäksi, niin että loppu tuloksena on luonnollinen äänimaisema. Kaiuttimet pitävät huolen, että puhe kuuluu selkeästi joka puolella tilaa. Nyt puhe ja mu­ siikki raikuvat saleissa tasaisesti suo­ raan kuulijoille eivätkä pienetkään nyanssit huku kaikuina kirkkojen seiniin. Laadukas ja hyvin suunni­ teltu äänentoisto vastaa Tuusulassa paitsi äänenlaadullisiin tarpeisiin, myös tilojen toisistaan voimakkaas­ tikin poikkeaviin arkkitehtuurisiin vaatimuksiin. Tekniikka sulautuu niin puukirkon maanläheiseen ja käsi­ työmäiseen henkeen kuin kiviseen kappeliin saumattomasti ja käyttäjä­ ystävällisesti.

LISÄTIEDOT Jouko Suonio 020 747 9394


CASE / 27


PROJEKTIMYYNTI JA AV-JÄRJESTELMÄT

ÄÄNENTOISTO JA PRO AUDIO -SUUNNITTELU

Mikko Tenhunen Projektimyyntipäällikkö Projektimyynti, AV­laitteet 020 747 9353

Olli Karisalmi Myyntipäällikkö Projektimyynti, AV­laitteet 020 747 9357

Harri Ranta Myyntijohtaja Äänilaitteet 020 747 9351

Pauli Molnár Myyntipäällikkö Pro Audio 020 747 9393

Ulla Tapanainen Myyntipäällikkö AV­laitteet 020 747 9359

Harri Hakala Myyntipäällikkö AV­laitteet 020 747 9358

Kari Hakkarainen Myyntipäällikkö Äänilaitteet 020 747 9352

Jouko Suonio Myyntipäällikkö Pro Audio 020 747 9394

ESITYSTEKNIIKKA JA VALO Juki Orpana Osastopäällikkö Esitystekniikka ja valo 020 747 9390

Pikku-Markku Tuominen Myyntipäällikkö Esitystekniikka ja valo 020 747 9391

Ilkka Hildén Myyntipäällikkö Pro Audio 020 747 9395

SUUNNITTELU

Petteri Partinen Myyntipäällikkö Esitystekniikka ja valo 020 747 9392

Olli-Pekka Suominen Järjestelmäsuunnittelija 020 747 9364

AUDICO-TEKNOLOGIA JA VIENTI

HUOLTOPALVELUT JA YLLÄPITO

Raino Hyttinen Kehitysjohtaja 020 747 9360

Jyri Hiltunen Myyntipäällikkö | Audico Avec 020 747 9356

Yrjö Fonselius Osastopäällikkö 020 747 9380

Mika Oesch Osastopäällikkö 020 747 9369

Jukka Kuronen Tuotantojohtaja 020 747 9370

Mika Kumpula Tuotekehitysinsinööri 020 747 9361

Kalervo Karppinen Huoltoteknikko 020 747 9371

Jukka Kampman Huoltoteknikko 020 747 9379

Tommi Hilliranta Tuotekehitysinsinööri 020 747 9372

Matias Valtonen Tekninen asiantuntija 020 747 9363

Jouni Leppikangas Huoltoteknikko 020 747 9376

Philip Reynolds Huoltoteknikko 020 747 9377

Aleksi Pehkoranta Tekninen asiantuntija 020 747 9389

HALLINTO JA TUKI

ASENNUS, OHJELMOINTI JA PROJEKTITUOTANTO Mika Oesch Osastopäällikkö 020 747 9369

Yrjö Fonselius Osastopäällikkö 020 747 9380

Marko Hyvärinen Projektinhoitaja 020 747 9386

Sami Blomster Projektinhoitaja 020 747 9381

Tero Torenius Projektinhoitaja 020 747 9388

Harri Heinilä Projektinhoitaja 020 747 9385

Toni Hämäläinen Projektinhoitaja 020 747 9387

Olli Mäkinen Ohjelmoitsija 020 747 9378

Kari Stenbäck Ohjelmoitsija 020 747 9374

Mika Eklund Tekninen asiantuntija 020 747 9373

Esa Vaaramaa Tekninen asiantuntija 020 747 9375

Mikko Fonselius AV­asentaja 020 747 9382

Eero Sali Tekninen asiantuntija 020 747 9362

Tomi Tuomela AV­asentaja 020 747 9368

Hannu Hedborg AV­asentaja 020 747 9383

Jorma Vaalasmaa AV­asentaja 020 747 9384

Harri Leiva Toimitusjohtaja 020 747 9350

Mika Pynnönen Varatoimitusjohtaja 020 747 9345

Päivi Rantanen Myynti­ ja talousassistentti 020 747 9346

Anne Merenlahti Myynti­ ja talousassistentti 020 747 9344

Janne Marttila Talouspäällikkö 020 747 9349

Eveliina Kivimäki Myynti­ ja talousassistentti 020 747 9348

Kati Pajukallio Yhteyspäällikkö 020 747 9347

Petri Suominen Varastonhoitaja 020 747 9367

Tapani Rantanen Varastonhoitaja 020 747 9366

Audico Systems Oy Takomotie 7, 00380 Helsinki Rautatehtaankatu 22, 20200 Turku 020 747 9340 www.audico.fi