Page 1

Audiator kouluttaa Kev채t 2012


Sisällysluettelo 1. Avoimet koulutukset

2. Tilauskoulutukset

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Esimerkkejä tilauskoulutuksistamme:

Hoitotyön esimies johtajana -koulutusristeily Kunnalliset osakeyhtiöt Hankalat asiat puheeksi Potilasasiamiestoiminnan perusteet Julkisen ja yksityisen yhteistyö terveydenhuolto- ja hoivapalveluissa Osakeyhtiökoulutus ammattikorkeakouluille Vaativat asiakkaat-Pitäiskö tässä vielä hymyilläkin? Osastonsihteerien koulutus Arvonlisävero kunnissa ja kuntayhtymissä Kotihoitopäivät Kunnalliset vuokrataloyhtiöt Riskienhallinta ja sisäinen valvonta kunnallishallinnossa Terve työyhteisö Vanhuspalvelut Tanskassa Kuntien toimistohenkilöstön koulutuspäivät Arkijohtaminen Strategiatyö kuntakehittämisen näkökulmasta Auditio 2012 -konferenssi Riskienhallinta sosiaali- ja tervydenhuollossa Sosiaali- ja trveydenhuollon johdon sihteerien koulu- tuspäivät Kirjanpidon perusteet kunnille ja kuntayhtymille Investointihankkeiden riskienhallinta Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto Hollannissa Palvelukeskukset osana nykyaikaista julkishallintoa Yhtiöittäminen kunnissa - kuntalaki uudistuu Kannattavuuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollossa Hyvä hallinto ja johtaminen -corporate governance Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan integrointi viraston johtamiseen Ruotsin malli vanhustenhuollossa Kunnallisen osakeyhtiön johtaminen hallituksen näkökul- masta Kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden riskienhallinta

• • • • • • • • • •

Esimiesten talouspäivä Arvonlisävero kunnissa Julkisen sektorin kannattavuuslaskenta Johtajana - esimiehenä sosiaali- ja terveydenhuollossa Tarkastuslautakuntien koulutus Hyvä asiakaspalvelu ja vaativat asiakkaat Palveluiden tuotteistus ja hinnoittelu, mallinnuskoulutus pDRG - perusterveydenhuollon hoitoepisodien tuotteis- tusmenetelmä Terve työyhteisö Arjen johtaminen

Toteutamme koko koulutustarjontaamme tilauskoulutuksina!

3. Koulutusten organisointipalvelut Audiator-yhtiöt auttaa ison tilaisuuden tai koulutussarjan organisoinnissa ja järjestämisessä, pyydä tarjous.

4. Kouluttajapalvelut Tilaa asiantuntija kouluttamaan, erityisosaamisalueitamme ovat muun muassa: • • • • • • • • • •

Kirjanpito ja tilinpäätökset Esimiesten taloushallinto ja kustannustietoinen johtaminen Kustannuslaskenta Julkiset hankinnat Kuntien toiminnan arviointi ja tarkastuslautakuntien koulutukset Riskienhallinta Johtoryhmätyöskentely Terveystalous Verotus, arvonlisäverotus Sisäinen valvonta

5. Lisätiedot 6. Ennakkotietoa tulevista koulutuksista


Audiator kouluttaa

Arvot

Audiator-yhtiöt on suomalainen johtamisen, hallinnon ja talouden asiantuntija. Kunta-alan, talouden ja konsultoinnin tuttu asiantuntija on nyt myös johdon ja ­henkilöstön koulutuksen osaaja.

Audiator-yhtiöt on kunta-alan ja sen sidosryhmien kouluttaja. Helsingin Kuntatalolla toimiva Audiator on pitkään ollut kuntien ja julkisen sektorin tukena kouluttaen ja konsultoiden muun muassa tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen parissa. Osa koulutuksista on valmiiksi suunniteltuja, avoimia koulutuspäiviä ajankohtaisista aiheista. Osaa tarjotaan tilaustuotteina, joita on mahdollisuus räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Audiatorilta voit myös kysyä kouluttajia omiin tilaisuuksiisi tai apua isojen koulutusten ja koulutussarjojen käytännön organisointiin. Tarkemmat tiedot koulutusten ohjelmista ja ilmoittautumisista ovat osoitteessa ­­www.audiator.fi

Vahvuudet Asiakaslähtöisyys Moniammatillisuus Vankka asiantuntemus Pitkä kokemus Vastuullisuus Suomalaisuus

Tervetuloa!

Luottamus Asiakaskeskeisyys Suunnannäyttäjä Tuloksellisuus Hyvinvoiva henkilöstö


I Avoimet koulutukset Hoitotyön esimies johtajana -koulutusristeily 26. - 28.1.2012 Helsinki-Tukholma (Nro 2471) Koulutuksen tavoitteena on käsitellä johtamisen teemoja hoitotyön esimiehen näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat mm. palveluiden järjestämisen uudet rakenteet ja johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset, henkilöstövoimavarojen hallinta ja työlainsäädäntö sekä kustannusvaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi. Koulutus on tarkoitettu osastonhoitajille, hoitotyön johtajille ja esimiehille. Osaava hallitusammattilainen kunnallisessa osakeyhtiössä, 3 x 2 päivän -opintokokonaisuus. Voit osallistua yhteen tai useampaan näistä koulutuksista. 1.- 3.2.2012, Kunnalliset osakeyhtiöt, (Nro 2472) 29.- 30.5.2012, Johtaminen hallituksen näkökulmasta, (Nro 2473) 20.- 21.9.2012, Talous, verotus sekä julkisuus ja media kunnallisissa osakeyhtiöissä (Nro 2474) Opintokokonaisuus koostuu kuudesta koulutuspäivästä, joihin voi osallistua kaikkiin tai täydentää osaamistaan vain joihinkin päiviin osallistumalla. Koulutuksessa opit kunnalli sen osakeyhtiön toiminnasta ja johtamisesta. Samalla verkostoidut muiden kunnallisten osakeyhtiöiden hallitus ammattilaisten kanssa. Koulutus on tarkoitettu kunnallis ten osakeyhtiöiden johdossa ja hallituksissa toimiville. Koko opintokokonaisuuteen osallistuva suorittaa hallitusammatti laisen diplomin. Kunnalliset osakeyhtiöt 1. - 3.2.2012, Helsinki–Tukholma (Nro 2472) Aiheena on kunnallisen osakeyhtiön ohjaaminen omistajan ja toimivan johdon näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle. Koulutuksessa materiaalina on Kuntaliiton julkaisema kirja kuntien osakeyhtiöistä.

Kirja sisältyy koulutuksen hintaan. Koulutus on ensimmäinen osa hallitusammattilaisille tarkoitetusta opintokokonaisuudesta. Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta koko opintokokonaisuutta. Mikäli osallistutte isommalla ryhmällä, esimerkiksi koko hallituksen voimin, pyydä tarjous. Hankalat asiat puheeksi 7.2.2012, Helsinki (Nro 2475) Vuorovaikutus työyhteisössä on keskeinen edellytys työn sujumiselle. Koulutuksessa opetellaan hankaluuden arvioimista sekä keskustelua itseään, keskustelua käynnistävän ihmisen omia reaktioita sekä toimintatapaa hankalissa ja latautuneissa tilanteissa. Koulutukseen sisältyy runsaasti esimerkkejä ja mahdollisuus ajankohtaisten tilanteiden pohdintaan. Koulutusta voi hyödyntää mm. kehityskeskusteluissa ja työyhteisön ristiriitatilanteita ratkaistaessa ja ehkäistäessä. Kouluttajana työyhteisökehittäjä, tietokirjailija Pirkko Heiske. Koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville. Koulutus soveltuu myös henkilöstön edustajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Potilasasiamiestoiminnan perusteet 14. - 15.2.2012, Helsinki (Nro 2476) Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot mm. potilasasiamiestoiminnasta, terveydenhuollon valvonnasta, potilasvahingon käsittelyprosessista sekä kuluttajan oikeuksista ja tietosuojasta terveydenhuollossa. Koulutuksessa kuulet myös kokeneen potilasasiamiehen kokemuksia ja voit verkostoitua muiden potilasasiamiesten kanssa. Koulutus on tarkoitettu julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla toimiville potilasasiamiehille. Julkisen ja yksityisen yhteistyö terveydenhuolto- ja hoivapalveluissa 15.2.2012 Helsinki (nro 2477) Seminaari tuo samalle keskusteluareenalle kuntien virkamiesja luottamusjohdon sekä yksityisten terveyspalveluyritysten, lääkäriasemien ja hoivapalveluyritysten edustajat. Käsiteltäviä aiheita seminaarissa ovat mm. strategiset valinnat yhteistyössä, kuntien eri keinot terveyspalvelumarkkinoiden hyödyntämiseen, palvelusetelin vaikutukset sekä juridiikka yksityisen ja julkisen rajapinnassa.


Ammattikorkeakoulu-uudistus 15.2.2012 Helsinki (Nro 2479) Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Suurimmat muutokset koskevat ylläpitäjäjärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa itsenäisiä oikeushenkilöitä joko osakeyhtiönä tai säätiönä. Koulutuksessa perehdytään yhtiöittämiseen ja mahdolliseen säätiöittämiseen sekä kunnallisten osakeyhtiöiden toimintaan. Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen johdon ja hallitusten toimijoille, sekä kaikille uudistuksen parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. Vaativat asiakkaat - Pitäiskö tässä vielä hymyilläkin? 16.2.2012 Helsinki (Nro 2478) Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyössä toimiville työntekijöille, jotka kohtaavat hämmentäviä tilanteita, vaativia ja rajattomia asiakkaita. Tilaisuudessa käydään läpi ”hankaluuden psykologiaa”, esimerkkejä hankalista tilanteista ja työntekijän reagoinnin vaihtoehtoja. Koulutuksessa on mahdollisuus keskustella ja oppia omista ja muiden osallistujien kokemuksista. Kouluttajana työyhteisökehittäjä, tietokirjailija Pirkko Heiske. Osastonsihteerien koulutuspäivät 6.- 8.3.2012, Helsinki–Tukholma (Nro 2480) Koulutuspäivillä kuulet alustuksia ja voit keskustella ajankohtaisista terveydenhuollon osastonsihteerityön asioista. Samalla verkostoidut muiden osastonsihteerien kanssa. Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon erilaisissa toimistotehtävissä toimiville henkilöille. Se soveltuu terveydenhuollon avo- sekä laitospuolella työskenteleville julkisen ja yksityisen sektorin edustajille. Arvonlisävero kunnissa ja kuntakonserneissa 13.3.2012, Helsinki (Nro 2481) Koulutuksen tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin arvonlisäveroasioihin. Koulutus on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien johdolle, esimiehille sekä taloushallinnon henkilöstölle, sekä eri hallintokuntien, kuten teknisen toimen edustajille. Kotihoitopäivät 14.–15.3.2012, Helsinki (Nro 2482) Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa kotihoidon näkökulmasta ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa kotihoidon tulevaisuus, ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja palvelujen organisointi; kotihoidon johtaminen, toimiminen organisaatioiden rajapinnoilla ja palvelujen tilaaminen sekä terveydenhuollon valvonta. Koulutuksen yhteydessä voit verkostoitua muiden alan osaajien kanssa. Koulutus on tarkoitettu kaikille kotihoidossa toimiville julkisen sekä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Kunnalliset vuokrataloyhtiöt 15.-16.3.2012, Tallinna (Nro 2500) Kunnallisen vuokrataloyhtiön ohjaaminen omistajan ja toimivan johdon näkökulmasta. Koulutus on tarkoitettu kunnallisten vuokrataloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja toimivalle johdolle. Koulutuksessa materiaalina on Kuntaliiton kirja kuntien osakeyhtiöistä. Kirja sisältyy koulutuksen hintaan. Mikäli osallistutte isommalla ryhmällä, esimerkiksi koko hallituksen voimin, pyydä tarjous. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta kunnallishallinnossa 16.3.2012, Tampere (Nro 2483) Kunnan tai kuntayhtymän johtamisjärjestelmän tulee sisältää kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tuloksellisuuden arvioinnin menettelyt. Yksipäiväisessä koulutuksessa käydään läpi kehittyneen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osa-alueet, tavoitteet sekä järjestäminen. Koulutus on tarkoitettu kuntien poliittiselle ja virkamiesjohdolle, esimiehille sekä kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden johdolle. Terve työyhteisö 20.3.2012, Tampere (Nro 2484) Koulutuksen tavoitteena on tutustua terveen työyhteisön tunnusmerkkeihin, työnjakoon ja puheeksi ottamiseen sekä jäsentää työyhteisön pelisääntöjä yhteisön työkeskeisyyden, toimivuuden ja elämänmyönteisyyden tueksi. Tilaisuus tarjoaa esimerkkejä ja antaa mahdollisuuden keskusteluun. Koulutus on tarkoitettu työntekijöille ja työyhteisöjen lähiesimiehille. Kouluttajana työyhteisökehittäjä, tietokirjailija Pirkko Heiske. Vanhuspalvelut Tanskassa - mitä voi oppia? 22.-24.3.2012, Tanska (Nro 2501) Koulutuksessa käydään läpi uuden hallituksen linjauksia. Miten toimii palvelujärjestelmä, jossa vanhukset eivät käytännössä ole laitoksissa? Koulutus on tarkoitettu kaikille vanhustyötä tekeville ja siitä käytännössä vastaaville. Koulutus voidaan toteuttaa myös tilauskoulutuksena, pyydä tarjous.


Kuntien toimistohenkilöstön koulutuspäivät 16.–18.4.2012, Helsinki–Tukholma (Nro 2485) Koulutuspäivillä kuulet alustuksia ja voit keskustella ajankohtaisista toimistotyön asioista. Samalla verkostoidut muiden toimistotyötä tekevien kanssa. Koulutus on tarkoitettu kaikille kuntien, kuntayhtymien ja eri hallintokuntien toimistotehtävissä toimiville henkilöille. Arkijohtaminen 17.4.2012, Oulu (Nro 2486) Koulutuksen tavoitteena on luentojen, esimerkkien ja yhteisen keskustelun kautta vahvistaa lähiesimiehen roolia ryhmänjohtajana. Toimiva työyhteisö ja osaava esimies ovat edellytyksiä arjen sujumiselle. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunta-alan lähiesimiehille. Kouluttajana työyhteisökehittäjä, tietokirjailija Pirkko Heiske. Strategiatyö kuntakehittämisen näkökulmasta 19.4.2012 Helsinki (Nro 2488)
 Koulutuksen tavoitteena on käsitellä strategiatyön uudistamista ja strategian jalkauttamista kuntakehittämisen näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat myös elinkeinopolitiikka ja yrittäjyyden tukeminen. Koulutus on tarkoitettu kuntajohtajille, kehitysjohtajille, talousjohtajille sekä kehitysyhtiöiden johtajille ja johtaville luottamushenkilöille. Auditio 2012 –konferenssi 25.- 27.4.2012 Helsinki – Tukholma (Nro 2489) Konferenssin teemoina ovat muun muassa hallitusohjelman kuntahaasteet, kuntarakenteen kehittäminen, kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien työ., kuntapalvelujen tehokas organisointi, valtionosuusuudistus, riskienhallinta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tukeminen. Koulutus on suunnattu kuntien, kuntayhtymien, sairaan hoitopiirien ja muiden julkisyhteisöjen ylimmälle johdolle, toimiala-, hallinto- ja liiketoimintajohtajille, sisäisille tarkas tajille, luottamushenkilöille sekä muille talouden ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimiville. Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa 3.5.2012, Helsinki, (Nro 2502) Koulutuksen tavoitteena on kuvata osallistujille kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tehtävät ja vastuut sekä keskeiset käsitteet. Riskienhallinnan järjestämistä ja prosessia käsitellään siten, että se antaa osallistujille valmiudet integroida riskienhallinta johtamiseen, toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä vaikutusten ennakkoarviointeihin perustuvaan päätöksentekoon. Riskejä, niiden tunnistamista, arviointia ja hallinnan menettelyitä kuvataan käytännön esimerkkien avulla. Koulutuksessa käsitellään myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hankintaa ostopalveluna sekä sopimusperustaisen toiminnan riskien hallintaa ja valvontaa. Koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymisen esimiehille sekä palveluntuottajille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon sihteerien koulutuspäivät 3- 5.5.2012, Pärnu (Nro 2493) Koulutuspäivillä kuulet alustuksia ja voit keskustella ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon johdon sihteerityön asioista. Koulutuksen yhteydessä verkostoidut muiden johdon sihteereiden kanssa. Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisen ja yksityisen terveydenhuollon johdon sihteereille, kuten sairaanhoitopiirien johdon sihteereille, erilaisille lääkäri- ja hoitotyön johdon sihteereille, klinikkasihteereille ja -assistenteille sekä vastaavissa tehtävissä toimiville. Koulutus soveltuu terveydenhuollon avo- sekä laitospuolella työskenteleville julkisen ja yksityisen sektorin edustajille. Kirjanpidon perusteet kunnille ja kuntayhtymille 9.5.2012, Tampere (Nro 2490) Koulutuksessa opit innostavassa ilmapiirissä kirjanpidon merkityksen kunnissa/kuntayhtymissä, sekä tutustut kirjanpidon peruskäsitteisiin. Koulutus antaa perusvalmiuksia kunnan/kuntayhtymän kirjanpidon ja muiden taloushallinnon tehtävien hoitamiseen. Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnan/kuntayhtymän kirjanpidon perusteista tietoa kaipaaville. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös kirjanpidon parissa työskenteleville, kirjanpitäjän ammattia suunnitteleville sekä muille kunnan tai kuntayhtymän taloushallinnon parissa työskenteleville. Kansainvälistyvä sosiaali- ja terveydenhuolto Hollannissa 9.- 11.5.2012, Hollanti (Nro 2503) Koulutuksessa perehdytään Hollannin avo- ja laitospalveluihin kuten omalääkäri -toimintaan, vanhustenhuoltoon, kotihoitoon ja sairaaloiden prosesseihin. Koulutus on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Koulutus voidaan toteuttaa myös tilauskoulutuksena, pyydä tarjous. Investointihankkeiden riskienhallinta 10.5.2012, Helsinki (Nro 2492) Koulutuksen tavoitteena on kuvata osallistujille kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tehtävät ja vastuut sekä keskeiset käsitteet. Riskienhallinnan järjestämistä ja prosessia käsitellään siten, että se antaa osallistujille valmiudet integroida investointien riskienhallinta johtamiseen, investointisuunnitelman laadintaan, investointihankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä riskiperustaiseen päätöksentekoon. Riskejä, niiden tunnistamista, arviointia ja hallinnan menettelyitä kuvataan käytännön esimerkkien avulla. Koulutuksessa käsitellään myös julkisena hankintana toteutettavia investointihankkeita, niihin liittyviä hankinta- ja sopimusriskejä sekä valvontavastuita ja menettelyjä.


Palvelukeskukset osana nykyaikaista julkishallintoa 15.5.2012, Tampere (Nro 2504) Koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijaja luottamushenkilöjohdolle sekä eri sektoreiden asiantuntijoille. Koulutuksessa käsitellään eri tyyppisiä palvelukokonaisuuksia, jotka voidaan toteuttaa palvelukeskuksissa ja etsitään vastauksia kysymyksiin: Miksi palvelukeskus? Miten palvelukeskus toimii ja miten sen toimintaan voidaan vaikuttaa? Mistä kustannukset syntyvät ja miten niitä voidaan hallita, toimivatko rajapinnat? Yhtiöittäminen kunnissa - kuntalaki uudistuu 22.5.2012, Helsinki (Nro 2505) Koulutuksen aiheena on uudistuvan kuntalain vaikutukset kunnallisten osakeyhtiöiden syntymiseen ja toimintaan. Koulutus on tarkoitettu kunnallisten osakyhtiöiden parissa toimiville sekä yhtiöittämistä suunnitteleville. Kannattavuuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollossa 22.-23.5.2012 ja 6.6.2012, Helsinki (Nro 2494) Kolmipäiväisessä koulutuksessa syvennytään sosiaali- ja terveyspalvelujen kannattavuuteen. Koulutuksessa tutustutaan mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään ja tarpeeseen, palvelujen hinnoitteluun sekä henkilöstökulujen ja investointien vaikutuksiin kannattavuuden näkökulmasta. Kolmantena päivänä pääosassa ovat organisaatioiden omat case-esimerkit. Käytännössä voit koulutuksen tukemana selvittää esim. oman organisaatiosi yksikön tai tekeillä olevan investoinnin kannattavuuden. Opetuksesta vastaa professori Ilkka Vohlonen Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Koulutuksen sisältö vastaa yliopisto-opintoja, ja halutessaan osallistuja voi koulutuksen pohjalta suorittaa yliopiston tentin ja saada yliopiston arvosanan.

Hyvä hallinto ja johtaminen - corporate governance 23.5.2012, Helsinki (Nro 2487) Koulutus perustuu käytännön tapausesimerkkeihin hyvästä hallinto- ja johtamistavasta kunnallisissa yhteisöissä. Johdon vastuulla on kunta-alan tehokas johtaminen, toiminnan tuloksellisuus, hyvän hallintotavan ja riskienhallinnan järjestämisen ohjaus sekä valvonta. Koulutus on tarkoitettu kunta-alan johtajille ja hallinnossa työskenteleville. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan integrointi viraston johtamiseen 24.5.2012 Helsinki (Nro 2506) Ministeriöiden ja virastojen johtamisjärjestelmän tehokkuus on niiden ylimmän johdon vastuulla. Johtamisjärjestelmän tulee sisältää siihen integroidut riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tuloksellisuuden arvioinnin menettelyt. Järjestelmän toimivuudesta johto on velvollinen antamaan vuosittain perustellun ja läpinäkyvän arviointi- ja vahvistuslausuman. Koulutuksessa käydään läpi kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet, järjestäminen ja prosessi. Riskejä, niiden tunnistamista, arviointia ja hallinnan menettelyitä kuvataan käytännön esimerkkien avulla. Koulutus on tarkoitettu ministeriöiden ja virastojen johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille. Ruotsin malli vanhustenhuollossa 24.- 26.5.2012, Helsinki-Tukholma (Nro 2491) Päivillä perehdytään Suomen ja Ruotsin vanhustenhuollon uudistuksiin ja vertaillaan maiden palvelujärjestelmiä sekä tutustutaan käytännössä ruotsalaiseen avo- ja pitkäaikaiseen hoivaan. Koulutus on tarkoitettu julkisen, yksityisen ja järjestöjen vanhustenhuollon toimijoille, johdolle ja henkilöstölle. Kunnallisen osakeyhtiön johtaminen hallituksen näkökulmasta 29.-30.5.2012, Helsinki (Nro 2495) Aiheena on hallituksen työskentely kunnallisessa osakeyhtiössä. Koulutuksessa perehdytään mm. osakeyhtiön toimintaan markkinoilla, kilpailulainsäädäntöön, sidosryhmätoimintaan, hinnoitteluun sekä osakeyhtiön velvollisuuksiin työnantajana. Koulutus on toinen osa hallitusammattilaisille tarkoitetusta opintokokonaisuudesta. Myös yksittäiseen koulutukseen voi osallistua, suorittamatta koko opintokokonaisuutta. Mikäli osallistutte isommalla ryhmällä, esimerkiksi koko hallituksen voimin, pyydä tarjous. Kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden riskienhallinta 6.6.2012 Helsinki (Nro 2507) Kunnallisten liikelaitosten johtokunnat ja osakeyhtiöiden hallitukset vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Sen tulee olla räätälöity perustuen liikelaitoksen tai yhtiön toiminnan ja talouden luonteeseen sekä riskeihin. Koulutuksessa käydään läpi kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet, järjestäminen ja prosessi. Riskejä, niiden tunnistamista, arviointia ja hallinnan menettelyitä kuvataan käytännön esimerkkien avulla. Koulutus on tarkoitettu kuntien konsernijohdolle, liikelaitosten johtokuntien jäsenille ja esimiehille, sekä tytäryhteisöjen hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille, esimiehille ja asiantuntijoille.


II Tilauskoulutus Toteutamme tilauksesta koko koulutustarjontaamme tai voimme olla tukena oman koulutuksenne toteuttamisessa, pyydä tarjous. Toteutamme myös kansainvälisiä koulutusmatkoja lautakunnille, muille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Järjestämiskokemusta on muun muassa seuraavista maista: Ruotsi, Tanska, Hollanti, Belgia, Ranska, Englanti,Yhdysvallat, Kanada,Venäjä, Baltia ja Kiina. Audiator-bolagens utbildningstjänster, såsom beställningskurser, anordnas även på svenska. Kontakta oss gärna för en offert.

Esimerkkejä tilauskoulutuksistamme: Esimiesten talouspäivä Mitä jokaisen talousvastuussa olevan tulee tietää taloudesta? Koulutuksessa käytetään hallintokuntakohtaisia käytännön esimerkkejä osallistujien taustaorganisaatiot huomioiden. Koulutus on tarkoitettu kaikille talousvastuussa oleville julkisen puolen esimiehille, kuten osastonhoitajille, rehtoreille, osastopäälliköille ja vastaavissa tehtävissä toimiville - kaikille esimiehille. Arvonlisävero kunnissa Koulutuksen tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin arvonlisäveroasioihin. Koulutus on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien johdolle, esimiehille sekä taloushallinnon henkilöstölle, sekä eri hallintokuntien, kuten teknisen toimen edustajille.

Julkissektorin kannattavuuslaskenta Kannattavuuslaskennan koulutusta on mahdollisuus räätälöidä yhden organisaation tarpeisiin. Näin on mahdollisuus tutustua syvällisemmin kyseisen organisaation eri toimintojen kannattavuuteen. Johtajana – esimiehenä sosiaali- ja terveydenhuollossa Opintokokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille ja esimiehille Opintokokonaisuus on täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveyden­huollon johtamis- ja esimiestehtävissä toimiville. Opintojaksot on koottu ajankohtaisista sosiaali- ja terveysjohtamisen aiheista. Se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen ja Audiator-yhtiöiden yhteistyönä. Lisäksi opintojen suorittaminen tässä opintokokonaisuudessa auttaa osallistujia verkostoitumaan muiden alueensa toimijoiden kanssa. Koulutus on tarkoitettu alueen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä sosiaalihuollossa toimiville ­johtajille ja esimiehille. Tarkastuslautakuntien koulutus Tarkastuslautakunnan työ on tärkeä osa kunnan kokonaisuuden johtamista. Koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat kunnan valvontajärjestelmä, tavoitteiden asettaminen ja tarkastuslautakunnan rooli tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa, arviointityön suunnittelu ja toteutus käytännössä sekä työ muuttuvassa toimintaympäristössä. Räätälöidyssä koulutuksessa voidaan tutustua tarkastuslautakunnan toimintaan kunnan, kaupungin tai seutukunnan omasta näkökulmasta ja omia esimerkkejä hyödyntäen.


Hyvä asiakaspalvelu ja vaativat asiakkaat Koulutuksessa käsitellään esimerkkejä hankalista asiakas­ palvelutilanteista ja työntekijän reagoinnin vaihtoehtoja. Tilaisuudessa hyödynnetään käytännön esimerkkejä ja yhteistä keskustelua. Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyössä toimiville työntekijöille, jotka kohtaavat työssään hämmentäviä tilanteita sekä vaativia, rajattomia asiakkaita. Palveluiden tuotteistus ja hinnoittelu, mallinnuskoulutus Koulutus räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti käyttäen asiakkaan tietoja. Koulutuksessa voidaan tehdä yhteisesti valitusta osa-alueesta tuotteistus- ja hinnoittelumalli Opiferus -toimintolaskentaohjelmistolla. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Software Ohjelmistot Oy:n kanssa. pDRG - perusterveydenhuollon hoitoepisodien tuotteistusmenetelmä Koulutuksessa käsitellään pDRG-tuotteistuksen soveltamista perusterveydenhuollon johtamisvälineenä. Aluksi esitellään pDRG menetelmänä ja pDRG-tuotteistuksen periaatteet, joista jatketaan tapoihin tarkastella pDRG-hoitoepisodien jakaumaa sekä kustannuksia. Hoitoepisodien sekä niihin kohdistuvien välisuoritteiden jakaumia voidaan käyttää mm. tuottavuuden ja taloudellisuuden seurantaan terveysasemittain tai kuntien välisesti sekä hoitoprosessien yhtenäistämiseen. Terve työyhteisö Koulutuksen tavoitteena on tutustua terveen työyhteisön tunnusmerkkeihin, työnjakoon ja puheeksi ottamiseen sekä jäsentää työyhteisön pelisääntöjä yhteisön työkeskeisyyden, toimivuuden ja elämänmyönteisyyden tueksi. Tilaisuus tarjoaa esimerkkejä ja antaa mahdollisuuden keskusteluun. Koulutus on tarkoitettu työntekijöille ja työyhteisöjen lähiesimiehille.

Arjen johtaminen Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa lähiesimiehen roolia ­r yhmänjohtajana. Koulutuksessa se tapahtuu luentojen, esimerkkien ja yhteisen keskustelun kautta. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa vuorovaikutukseen ja puheeksi ottamiseen, organisaatioiden muutostilanteisiin sekä pelisääntöihin. Koulutus on tarkoitettu kaikille lähiesimiehille. Kansainväliset koulutusmatkat, esimerkkejä: • Belgia- Bryssel sosiaali- ja terveydenhuollon näkökul- masta • Vanhustenhuolto ja avopalvelut Tanskassa • Sähköinen asiointi Virossa • Päihdehuolto Hollannissa


III Koulutusten organisointipalvelut Pyydä tarjous ison tilaisuuden tai koulutussarjan organisoinnista Onko sinulla aihe ja kouluttajat valmiina, mutta puitteet puuttuvat? Audiator voi toimia kumppaninasi koulutusten organisoinnissa. Esimerkiksi keväällä 2011 Audiator organisoi sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kuntaliiton yhteistyönä toteutetun koulutuskiertueen uudistuneen terveydenhuoltolain käyttöönotosta. Kiertueeseen kuului 10 kaksipäiväistä tapahtumaa puolentoista kuukauden aikana ympäri Suomen. Audiator hoiti koulutusten käytännön järjestelyt tilavarauksista ja markkinoinnista ilmoittautumisten vastaan­ottamiseen. Audiator auttaa mielellään myös pienempien koulutusten organisoinnissa.

IV Kouluttajapalvelut Tilaa asiantuntija kouluttamaan Tarvitsetko omaan tilaisuuteesi tai työyhteisöösi kunta-alan osaajaa kouluttamaan? Kysy tarjousta Audiatorilta. Erityisosaamisalueitamme ovat muun muassa: • Kirjanpito ja tilinpäätökset • Esimiesten taloushallinto ja kustannustietoinen johtaminen • Kustannuslaskenta • Julkiset hankinnat • Kuntien toiminnan arviointi ja tarkastuslautakuntien koulu- tukset • Riskienhallinta • Johtoryhmätyöskentely • Terveystalous • Verotus, arvonlisäverotus • Sisäinen valvonta Pyydä tarjous! Koulutustarjouspyyntö / Audiator-yhtiöt, Toinen linja 14, 00530 Helsinki, s-postilla: jari.koivisto@audiator.fi puh. 09 7711 tai 050 301 9152

Lisätiedot Lisätietoja Audiator-yhtiöiden koulutuksista: koulutustoiminnan johtaja Jari Koivisto, puh. 050 301 9152, jari.koivisto@audiator.fi

koulutustoiminnan johtaja Jari Koivisto

Ajankohtainen koulutustarjonta kokonaisuudessaan sekä ilmoittautuminen kotisivuillamme www.audiator.fi

Koulutusinnolla, Jari Koivisto


Tulossa syksyllä 2012 Talous ja verotus sekä julkisuus ja media kunnallisissa osakeyhtiöissä, 20.-21.9.2012 Koulutuksessa perehdytään mm. talouden raportointiin ja tunnuslukuihin, verotuksen kiemuroihin sekä riskien arviointiin. Toisena päivänä aiheena on julkisuus ja mediasuhteet sekä yhtiön toiminnasta tiedottaminen sekä luottamustoimien yhdistyminen ja esteellisyys yhtiön toiminnassa. Koulutus on kolmas osa hallitusammattilaisille tarkoitetusta opintokokonaisuudesta. Myös yksittäiseen koulutukseen voi osallistua, suorittamatta koko opintokokonaisuutta. Mikäli osallistutte isommalla ryhmällä, esimerkiksi koko hallituksen voimin, pyydä tarjous! Seurakuntien rakennemuutokset ja talous Turku-Maarianhamina-Turku Yksipäiväinen seurakuntien talouskoulutus. Mukana on seurakuntien talouden ja tarkastuksen asiantuntijoita. Koulutus on tarkoitettu kirkkoneuvostojen puheenjohtajille ja jäsenille, seurakuntien talousjohdolle sekä taloushenkilöstölle. Moniammatillinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa,Tampere Kaksipäiväinen koulutus, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantovaihtoehdot, henkilöstöjohtaminen, johtamisen ydinalueet ja strateginen johtaminen. Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajille ja esimiehille.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien risteilyseminaari,TurkuMaarianhamina-Turku Perinteisen seminaarin tavoitteena on käsitellä tarkastusalan ja kunnallistalouden ajankohtaisia asioita sekä verkostoitua Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueellisten toimijoiden kesken. Lakikoulutusta terveydenhuollon johdolle ja esimiehille Johtavan viranhaltijan esimiesvastuun hyvä tuntemus auttaa arjen johtamistyössä. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat julkisen vallan käyttö, seuraamukset, hankinta ja ostopalvelut sekä terveydenhuoltolain velvoitteet ja terveydenhuollon valvonta. Koulutus on tarkoitettu johtavissa ja esimiestehtävissä toimiville lääkäreille.

Ja näiden lisäksi paljon muuta! TERVETULOA!


Audiator-yhtiรถt on Kuntaliiton omistama kunta-alan asiantuntija.

Toinen linja 14 | 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 | www.audiator.fi

Audiatorin koulutuksen koontiesite kevät 2012  

Audiator-yhtiöiden koontiesite koulutuksista

Audiatorin koulutuksen koontiesite kevät 2012  

Audiator-yhtiöiden koontiesite koulutuksista

Advertisement