Page 1

ORT

ROCZNY 2018

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.


RAP ORT

ROCZNY 2018

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.


SPIS TREŚCI Raport ogólny: Władze Spółki.............................12 Akcjonariusze firmy..................... 14 Ład korporacyjny........................16 Inwestycje i rozwój...................... 28 Relacje inwestorskie.................... 32

Oblicza firmy: Ludzie i firma............................... 36 Produkty i sprzedaż.................... 48 Nagrody i wyróżnienia................. 68 Zaangażowanie społeczne......... 72 Środowisko naturalne.................. 80


Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, przekazuję Państwu raport roczny, w którym szczegółowo podsumowujemy kolejny rok i najważniejsze aspekty działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz przedstawiamy perspektywy naszego dalszego rozwoju. Rok 2018 przyniósł naszej firmie przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1,932 mld zł, a więc były one niższe o 1,6% niż w roku ubiegłym, przy czym o 9,5% zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych. Nasz zysk netto w 2018 r. w wysokości 89,8 mln zł był natomiast niższy o 24,9% porównując do wyniku z 2017 r. Na nasze rezultaty finansowe wpływ miały rosnące koszty działalności: były to zarówno koszty zewnętrzne takie jak rosnące ceny surowców, energii czy gazu, a także koszty wewnętrzne spowodowane m.in. wzrostem kosztów pracowniczych, czy też środkami przeznaczonymi na utrzymanie i konserwację urządzeń.

OPONY Z NASZEGO ZAKŁADU JEŻDŻĄ PO DROGACH W WIELU KRAJACH

Uważam jednak, że w tak konkurencyjnej branży, jaką jest branża oponiarska oraz w obliczu wyzwania jakim są rosnące koszty, udało nam się po raz kolejny prowadzić zyskowną działalność przynoszącą korzyści naszym akcjonariuszom. Korzyści te mają postać regularnie wypłacanej dywidendy, którą Spółka przekazała także w zeszłym roku. W ten sposób, od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc od 1996 r. przekazaliśmy naszym akcjonariuszom już ponad 1 miliard złotych.

W 2018 r. dzięki kontynuowaniu naszej strategicznej współpracy z koncernem Goodyear, opony „made in Poland” wyprodukowane w naszym zakładzie produkcyjnym jeżdżą po drogach w wielu krajach świata zarówno w autach osobowych, jak i ciężarowych. Co ważniejsze, spośród kilkunastu milionów opon, które co roku produkowane są przez Firmę Oponiarską Dębica S.A., coraz więcej to opony klasy Premium, które należą do najbardziej zyskownych segmentów rynku. Dzięki realizowanym inwestycjom zwiększamy także nasze zdolności do produkcji równie dochodowych opon o coraz większych średnicach osadzenia, nie zapominając jednak o innych rozmiarach, które nadal stanowią bardzo duży popyt na rynku samochodów osobowych. W 2018 r. zwiększyliśmy także produkcję opon trafiających na pierwsze wyposażenie nowych samochodów wiodących koncernów motoryzacyjnych. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych gałęzi naszej produkcji, potwierdzająca naszą zdolność do spełniania nawet najbardziej wyśrubowanych wymagań technologicznych i jakościowych. Nasza bogata oferta produkowanych rozmiarów i marek opon ciężarowych, w świetle rosnącego rynku tej kategorii opon, pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość, ponieważ opony ciężarowe stanowią ważny udział wartościowy w naszej sprzedaży. W naszej działalności pamiętamy o znaczącej roli naszych pracowników. Nieustannie pracujemy nad tym, aby warunki pracy w naszej firmie były atrakcyjne, zapewniały stabilność i pomagały w zabezpieczaniu zdrowia i przyszłości zatrudnionych przez nas osób. Rozszerzając w ubiegłym roku pakiet benefitów o Pracowniczy Program Emerytalny pomagamy pracownikom budować swoją przyszłość emerytalną. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz partnerom biznesowym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za kolejny rok pracy nad dalszym rozwojem naszej firmy. Wierzę, że przed nami kolejne miesiące pracy poświęconej na budowanie silnej pozycji rynkowej i osiąganie stabilnych wyników finansowych. Leszek Szafran Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 6


7


Szanowni Państwo, rok 2018 po raz kolejny przyniósł solidne wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Mimo ogromnej konkurencji panującej na rynku oponiarskim w Europie, rosnącej presji cenowej i kosztowej, Spółce udało się dalej rozwijać swoją działalność i dobrze wykorzystywać wieloletnie doświadczenie oraz szanse rynkowe w mijającym roku. Zdywersyfikowane portfolio opon produkowanych w Dębicy dopasowane do wszystkich segmentów rynkowych pozwala na dalszy stabilny rozwój Spółki. Szczególnie cieszy stale rozwijana produkcja opon z segmentu Premium, dobrze wpisująca się w rosnący trend rynkowy. Wysoką jakość produktów z Dębicy potwierdza także rozwijana współpraca z wiodącymi producentami samochodów. Sukcesywnie zwiększana jest dla nich oferta opon na tzw. pierwsze wyposażenie, co jest najlepszym certyfikatem jakości dla produktów z dębickiej fabryki. Warto odnotować także, że marki opon produkowanych w Dębicy, a więc m.in. Goodyear, Dunlop, Dębica czy Fulda, w 2018 r. po raz kolejny uzyskiwały wysokie oceny w testach produktowych najważniejszych magazynów branżowych w Europie. To potwierdza, że współpraca z koncernem Goodyear pozwala Spółce na tworzenie produktów spełniających najwyższe standardy jakości. Przekłada się to także na zwiększanie bezpieczeństwa na europejskich drogach.

TWORZYMY PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI

Budującym faktem są także wyróżnienia, jakie Spółka otrzymała w 2018 r. w dowód uznania dla swojej działalności. Firma została wyróżniona m.in. w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”. Nagroda ta została przyznana za konsekwentną realizację polityki i strategii firmy oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto Spółka od wielu lat z powodzeniem bierze udział w rankingu „Złota Setka Firm Podkarpacia” – w najnowszym zestawieniu została wiceliderem klasyfikacji ogólnej. Jednocześnie Firma Oponiarska Dębica S.A. została uznana za Lidera Sprzedaży Eksportowej oraz zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Korporacyjne Perły Podkarpacia”. Wierzę, że nastroje w branży motoryzacyjnej w 2019 r. pozostaną pozytywne, przekładając się na wzrost produkcji i sprzedaży aut w Polsce i Europie. Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy potwierdzają stabilność rynku oponiarskiego w całej Europie, dlatego w mojej ocenie pozwala to z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój działalności Spółki. Jacek Pryczek Przewodniczący Rady Nadzorczej 8


9


RAPO


RT

Fabryka opon w Dębicy ma już 80-letnią tradycję. Od 1995 r. strategicznym inwestorem w firmie jest koncern Goodyear.

ogólny


RAPORT OGÓLNY

WŁADZE SPÓŁKI

I

Raport roczny 2018 W 2018 roku nie zaszły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

12


Zarząd na dzień 1.01.2018

Zarząd na dzień 31.12.2018

Leszek Szafran – Prezes Zarządu

Leszek Szafran – Prezes Zarządu

Ireneusz Maksymiuk – Członek Zarządu

Ireneusz Maksymiuk – Członek Zarządu

Mirosław Maziaka – Członek Zarządu

Mirosław Maziaka – Członek Zarządu

Michał Mędrek – Członek Zarządu

Michał Mędrek – Członek Zarządu

Paweł Miłoszewski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza na dzień 1.01.2018

Rada Nadzorcza na dzień 31.12.2018

Jacek Pryczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Pryczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Członek Rady Nadzorczej

Dominikus Golsong – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Członek Rady Nadzorczej

Dominikus Golsong – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Cichocki – Członek Rady Nadzorczej

Leszek Cichocki – Członek Rady Nadzorczej

Renata Kowalska-Andres – Członek Rady Nadzorczej

Renata Kowalska-Andres – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Maciej Mataczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Janusz Raś – Członek Rady Nadzorczej*

Janusz Raś – Członek Rady Nadzorczej*

Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Rędziniak – Członek Rady Nadzorczej

Zmiany zachodzące w składzie organów zarządzających i nadzorujących w roku obrotowym: 26 października 2018 r. – rezygnacja Pawła Miłoszewskiego z funkcji Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (RB 30/2018)

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przedstawicielem tym został Pan Janusz Raś, wybrany na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Pracowników.

*

13


RAPORT OGÓLNY

AKCJONARIUSZE FIRMY

II

Raport roczny 2018

Akcjonariat

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego za rok 2018 Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% kapitału zakładowego

12,75%

i co najmniej 5% głosów na WZA byli: •

5,85%

Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,396% całkowitej

81,40%

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.* •

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające 807 483 akcje stanowiące 5,85% kapitału zakładowego Spółki, przyznające Goodyear Holdings S.àr.l.

prawo do 807 483 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,85% całkowitej liczby głosów na walnym zgro-

Fundusze zarządzane

madzeniu Spółki.**

przez Rockbridge TFI S.A. Pozostali Akcjonariusze (free float)

* Źródło: Raport bieżący nr 20/2018 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową ** Żródło: Raport bieżący nr 35/2018 Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14


15


RAPORT OGÓLNY

ŁAD

KORPORACYJNY

III

Raport roczny 2018

16


ZARZĄD SPÓŁKI Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez Członka Zarządu wynosi trzy lata.

Z S

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za dany rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Data ta nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagradzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania

Zarządu. Regulamin ten uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwała Rady

Zarządu. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania

Nadzorczej. Został on opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 17


RAPORT OGÓLNY

RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, przy czym liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji

Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie Spółki www.debica.com.pl

ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki przez nich powołany. Okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej (kadencja) nie może być dłuższy niż jeden rok. Dopuszczalny jest wybór tej samej osoby na kolejne kadencje. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Szczegółowe

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki

zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia

do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opu-

1. badanie Sprawozdania finansowego;

blikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl.

2. badanie Sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki

co do podziału zysku lub pokrycia strat;

we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2; 4. wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum; 5. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek; 6. wyrażanie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych; 7. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500 000 USD (słownie: pięciuset tysięcy USD) 18


lub w przypadku czynności powiązanych, dokonywanych w ciągu

Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nad-

kolejnych dwunastu miesięcy, jeżeli wartość tych czynności przenosi

zorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej.

równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego

Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on

miliona USD) oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspól-

również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowa-

nym inwestowaniu, umów spółek patentowych i umów licencyjnych

niem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posie-

bądź długoterminowych umów kooperacyjnych;

dzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura

8. wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przeno-

Zarządu Spółki.

szącej równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) lub udzielenie gwarancji na kwotę przeno-

Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie

szącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad

jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji

dwunastu kolejnych miesięcy;

– Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego

9. ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delego-

Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie Członków

wanych do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu;

Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych Członków Rady

10. pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu

Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej

w sprawach określonych w § 26 ust. 1 Statutu Spółki;

mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie

11. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Za-

o zwołaniu posiedzenia należy przekazać Członkom Komitetu oraz

rządu lub całego Zarządu;

pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem

12. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego

dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później

wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub

niż na trzy dni przed posiedzeniem Komitetu. Przewodniczący Komi-

odwołania Członków Zarządu czy całego Zarządu lub gdy Zarząd

tetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu,

z innych powodów nie może działać;

pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu

13. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;

jest przydatny do realizacji zadań Komitetu. Uchwały Komitetu są

14. wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie

podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. Członkowie

Sprawozdań finansowych Spółki;

Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc

15. zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki.

udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.

Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być

W uchwale o powołaniu Komitetu Rada Nadzorcza określa okres działania

podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu Członków

danego Komitetu oraz zakres jego zadań.

Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są prze-

Komitety Rady Nadzorczej, powołane przez Radę, składają Radzie Nad-

chowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są

zorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych

wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu

w uchwale o powołaniu danego Komitetu. Członkowie Komitetu powoływani

(lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do składania

są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Członkowie danego Ko-

wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą

mitetu wybierają, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu spośród

uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub

swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków.

opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy. 19


RAPORT OGÓLNY

KOMITET AUDYTU

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że przynajmniej jeden jego członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera ds. Finansowych Spółki, a nadzór nad tym procesem sprawuje Zarząd Spółki.

7. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przepro-

Rada Nadzorcza T.C. Dębica SA utworzyła stały Komitet Audytu Rady

wadzania badania;

Nadzorczej, zgodnie z wymogami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.

8. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą

Do zadań Komitetu Audytu należą:

firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; określanie pro-

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;

cedury wyboru firmy audytorskiej;

2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,

9. przedkładanie właściwym organom i jednostkom wewnętrznym

audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

Spółki (w tym w szczególności Radzie Nadzorczej i Zarządowi)

3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu

4. monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do

sprawozdawczości finansowej w Spółce;

badania sprawozdań finansowych;

10. rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego

5. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyja-

do badania sprawozdań finansowych lub do przeprowadzenia

śnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności

czynności rewizji finansowej Spółki;

sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola

11. analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu

Komitetu Audytu w procesie badania;

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istot-

6. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz

nych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej

wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych

oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu

usług niebędących badaniem;

Audytu w tej sprawie. 20


Komitet Audytu Rady Nadzorczej Skład aktualny na 31.12.2018 r.:

KA

Maciej Mataczyński – Przewodniczący Komitetu Audytu Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat, partner zarządzający kancelarii SMM Legal w Warszawie. Autor licznych publikacji prawniczych, wydawanych w Polsce i za granicą. Maciej Mataczyński zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki ponad 9 lat i w ramach pełnienia tej funkcji uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie branży oponiarskiej. Spełnia kryterium niezależności.

Łukasz Rędziniak – Członek Komitetu Audytu Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 – 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 – 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments SA. W latach 2004 – 2007 oraz 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest członkiem Rady Dyrektorów Serinus Energy oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia SA. Od 2017 r. członek Rad Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA. Spełnia kryterium niezależności.

Leszek Cichocki – Członek Komitetu Audytu Magister ekonomii oraz studiów MBA. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu Stanforda w USA. Leszek Cichocki uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie branży oponiarskiej, pełniąc funkcje i zajmując stanowiska w spółkach z branży oponiarskiej. Posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych: w okresie 1997–2014 był Dyrektorem Finansowym w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., od 1998 pełnił rolę Członka Zarządu Spółki. W latach 2000 – 2014 był Dyrektorem Finansowym Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Goodyear Nordic, będąc jednocześnie Członkiem Zarządów Goodyear Sweden, Goodyear Norway, Goodyear Finland, Goodyear Estonia oraz Goodyear Denmark.

W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu. 21


RAPORT OGÓLNY

WALNE ZGROMADZENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3 sierpnia 2009 roku, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz

Spółki www.debica.com.pl oraz w sposób określony dla prze-

Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także

kazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

przez nich obowiązków;

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat; 3. zmiana przedmiotu działalności Spółki;

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia

4. zmiana Statutu Spółki;

sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgro-

5. podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;

madzenie zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może

6. połączenie i przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki;

zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go

7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub

8. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody

w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu

go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może

zarządu lub nadzoru;

zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co

9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizo-

najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu

wanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa

głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący

rzeczowego;

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać

10. sprawy i uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz wyżej wy-

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia

mienionych, wymagają formalności określonych w Kodeksie

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie

spółek handlowych.

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub elektronicznie.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej

jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki

Spółki albo jego zastępca. Następnie spośród osób uprawnionych

albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze wybierają

może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni. 22


Walne Zgromadzenia w 2018 r.: •

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 14 czerwca.

W związku z żądaniem złożonym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 września 2018 r., kontynuowane w dniu 12 października, a następnie w dniu 23 października 2018 r.

Z

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki i które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Głosowanie odbywa się za pomocą komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy w razie zarządzenia głosowania tajnego. 23


RAPORT OGÓLNY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Zarząd Spółki oświadcza, że Firma Oponiarska Dębica S.A., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku, przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z 13 października 2015 roku, opublikowanych na stronie http://www.gpw.pl. W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2016 r. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Noto-

Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.2 w zakresie umożliwienia

wanych na GPW 2016”, w dniu 8.06.2016 r. Spółka za pośrednictwem

akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu

systemu EBI złożyła oświadczenie – informację o stosowaniu przez

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi

Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki

na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjona-

Spółek Notowanych na GPW 2016”.

riuszy i o ile Spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną do sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, zostało zamieszczone ̇

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ

na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/

w ocenie Zarządu nie ma potrzeby transmitowania Walnych Zgroma-

relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny. Zarząd Spółki, doceniając

dzeń ani zapewniania dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym

znaczenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie

i takie oczekiwania nie były zgłaszane Spółce.

oraz rolę, jaką zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dołożył wszelkich starań, aby zasady, o których

Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.3. w zakresie dążenia

mowa powyżej, były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.

przez Spółkę do tego, aby w sytuacji, gdy wyemitowane papiery

Poniżej Zarząd przedstawia zasady zawarte w „Dobrych Praktykach

wartościowe przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach

Spółek notowanych na GPW”, od stosowania których Spółka odstąpiła

lub na różnych rynkach i w ramach różnych systemów prawnych, reali-

w 2018 r., wraz z uzasadnieniem odstąpienia.

zacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie Akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich

Spółka nie stosowała rekomendacji nr III.R.1. w zakresie wyodręb-

krajach, w których są one notowane, ponieważ papiery wartościowe

nienia w strukturze Spółki jednostek odpowiedzialnych za realizację

wyemitowane przez Spółkę są notowane wyłącznie w Polsce na GPW

zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, ponieważ ich

i w związku z tym rekomendacja nie dotyczy Spółki.

wyodrębnienie nie jest uzasadnione z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.

Spółka nie stosowała rekomendacji nr VI.R.3. w zakresie stosowania do komitetu wynagrodzeń zasady II.Z.7, ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet wynagrodzeń, w związku z czym rekomendacja nie dotyczy Spółki. 24


czania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki wybranych danych

Ł O

finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności w formacie umożliwia-

na zadane pytania, lub szczegółowego wskazania przyczyn nieudzie-

jącym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, ponieważ dane

lenia odpowiedzi zgodnie z zasadą IV.Z.13, ponieważ odpowiedzi

te są udostępniane wraz z raportem okresowym za dany okres spra-

na pytania zadawane poza Walnymi Zgromadzeniami są publikowane

wozdawczy, które to raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki.

na stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty/Bie-

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.3. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu sporządzonego zgodnie z zasadą II.Z.1., ponieważ Spółka dotychczas nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, w związku z czym informacje te nie są zamieszczane na stronie internetowej. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.7. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki materiałów informacyjnych na temat strategii Spółki, ponieważ Spółka nie publikuje informacji na temat strategii.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.19. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pytań

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.8. w zakresie zamiesz-

Akcjonariuszy skierowanych do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami Zarządu

żące i Spółka nie zamieszcza ich w osobnej sekcji strony internetowej. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.10. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki prognoz

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.20. w zakresie

finansowych opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,

zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapisu

wraz z informacją o stopniu ich realizacji, ponieważ Spółka nie pu-

przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo,

blikuje prognoz finansowych.

ponieważ z uwagi na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń Spółka

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.15. w zakresie

zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej

zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki opisu

i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad.

stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ponieważ Spółka

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.1. w zakresie

nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności.

sformułowania w sposób jednoznaczny i przejrzysty wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.16. w zakresie

Spółki pomiędzy członków Zarządu oraz opublikowania tego sche-

zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki informacji

matu na stronie internetowej Spółki, ponieważ Spółka jak dotych-

dotyczącej planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia

czas nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności

w terminie nie później niż 7 dniu przed jego datą, ponieważ Spółka

za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków

nie prowadzi transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, a tym samym

Zarządu, a tym samym te informacje nie są zamieszczane na stronie

nie publikuje tej informacji na stronie internetowej.

internetowej. 25


RAPORT OGÓLNY

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.2. w zakresie zasiadania członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki za uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej, ponieważ Rada Nadzorcza każdorazowo ocenia, czy zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej powoduje konflikt interesów. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.7. w zakresie zastosowania Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. do zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy funkcję Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza, ponieważ w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, którego skład i sposób działania reguluje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.8. w zakresie spełniania przez przewodniczącego Komitetu Audytu kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4., ponieważ przewodniczący Komitetu Audytu spełnia wymogi niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.2. w zakresie bezpośredniej podległości osób odpowiedzialnych za zarządzenie ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance Prezesowi lub innemu członkowi Zarządu, a także zapewnienia im możliwości raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.3. w zakresie zastosowania do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zasad niezależności określonych w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady. 26


przez Walne Zgromadzenie, ponieważ Zarząd nie przedstawia uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prezentacji. Akcjonariusze otrzymują pisemne sprawozdania finansowe i raport roczny. Prezes Zarządu odczytuje na Walnym Zgromadzeniu zawarty w raporcie rocznym list do akcjonariuszy, w którym ogólnie omawia sytuację Spółki, w tym jej sytuację finansową. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr V.Z.6. w zakresie określenia w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia, ponieważ Spółka nie posiada sformalizowanych, wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także wskazujących zasady postępowania w przypadku jego pojawienia się lub możliwości jego zaistnienia. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.1. w zakresie Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.4. w zakresie

konstruowania programów motywacyjnych w taki sposób, aby

przedstawiania Radzie Nadzorczej przez osobę odpowiedzialną

między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu

za audyt wewnętrzny i Zarząd, co najmniej raz w roku, własnej

i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej

oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których

sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości

mowa w zasadzie III.Z.1. wraz z odpowiednim sprawozdaniem,

dla Akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa,

ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu

ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.2. w zakresie Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.2. w zakresie

okresu okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu moty-

zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego

wacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami

Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jeżeli jest to uzasadnione

spółki, a możliwością ich realizacji, ponieważ w Spółce nie funk-

z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, ponieważ w ocenie Spółki

cjonują programy motywacyjne powiązane z akcjami, w związku

powszechnie dostępna transmisja obrad Walnego Zgromadzenia

z czym zasada nie dotyczy Spółki.

w czasie rzeczywistym nie jest oczekiwana przez Akcjonariuszy. Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.4. w zakresie Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.12. w zakresie

przedstawiania raportu na temat polityki wynagrodzeń w spra-

prezentowania przez Zarząd uczestnikom Walnego Zgromadzenia

wozdaniu z działalności Spółki, ponieważ podawane jest w nim

wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji za-

wynagrodzenie każdego z członków Zarządu, ale nie jest opisywana

wartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu

polityka wynagrodzeń. 27


RAPORT OGÓLNY

INWESTYCJE I ROZWÓJ

IV

Raport roczny 2018

Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 80,5 mln zł i skupiały

Przewidywany rozwój. Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje

się głównie na:

rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych

zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębi-

oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą

cy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz

Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów

zapewniają najwyższą jakość produkcji;

Spółki.

działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony

Opony do samochodów osobowych. Dzięki podejmowanym

przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

inwestycjom Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdol-

zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.

ność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej, z wysokimi i bardzo

Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej

wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej docho-

w 2018 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego

dowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także

wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Spółka nie

produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które

przewiduje wystąpienia w 2019 roku problemów ze sfinansowaniem

trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyj-

inwestycji kapitałowych. Posiadane środki własne Spółki wypraco-

nych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów

wane z działalności operacyjnej pozwalają na bezpieczne sfinan-

i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest

sowanie przewidzianych na 2019 rok zamierzeń inwestycyjnych.

zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.

28


29


RAPORT OGÓLNY

30


Opony do samochodów ciężarowych. Firma Oponiarska Dębica S.A., odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych, modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki. Optymalizacja produkcji. W zakresie procesów produkcyjnych

DZIĘKI NAJWYŻSZYM STANDARDOM

opon do samochodów osobowych kontynuowano program optymalizacji produkcji. Program, który pozwala w najwyższym stopniu wykorzystać zainstalowane zdolności produkcyjne przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości wyrobów. Zapewnia też najwyższą zgodność realizacji planów produkcyjnych z potrzebami klientów.

zarządzania i stosowaniu nowoczesnych

W zakresie opon do samochodów ciężarowych realizowano analogiczną strategię rozwoju procesów produkcyjnych, w oparciu

rozwiązań technologicznych, plasujemy się

o skomputeryzowany system obejmujący planowanie i nadzór nad produkcją oraz automatyczne zbieranie i archiwizowanie danych

w czołówce firm przemysłowych w Polsce.

dotyczących procesu produkcyjnego i produktu. Zastosowane

I

Leszek Szafran Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

rozwiązania to najwyższy poziom rozwoju i efektywności procesu produkcji opon.

31


RAPORT OGÓLNY

RELACJE INWESTORSKIE

V

Raport roczny 2018

Dywidendy wypłacone w latach 2008-2018

Firma Oponiarska Dębica S.A. zapewnia Akcjonariuszom, inwestorom i analitykom równy dostęp do rzetelnych oraz prawdziwych informacji na te-

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli w tys. zł

mat Spółki. Podstawą prowadzonych działań jest realizacja obowiązków

Za rok

informacyjnych wynikających z ustawy. Spółka podejmuje szereg działań

2007

28 986

2008

22 084

2009

62 113

2010

40 857

cielami instytucji rynku kapitałowego;

2011

45 411

bieżący kontakt telefoniczny z uczestnikami rynku kapitałowego

2012

46 653

2013

57 695

2014

43 479

2015

39 476

2016

32 436

2017

89 718

z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi komunikacji. Są to: •

konferencje związane z publikacją wyników finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i analityków;

• •

spotkania bezpośrednie Członków Zarządu Spółki z przedstawi-

oraz odpowiadanie na zapytania e-mailowe; •

sekcja „Relacje Inwestorskie” na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl, prowadzona w językach polskim i angielskim, która zawiera informacje dotyczące ładu korporacyjnego i najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe, notowania akcji Spółki, raporty bieżące i okresowe oraz prezentacje wyników Spółki;

komunikaty prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce.

Firma Oponiarska Dębica S.A. od 1996 r. regularnie wypłaca dywidendę. W ten sposób przeznaczyła dla swoich Akcjonariuszy ponad miliard złotych.

nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień dywidendy) na

W dniu 14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć

dzień 14 września 2018 r.

sumę 89 717 875 zł, a więc 75% zysku netto za 2017 r., na dywidendę

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 grudnia 2018 r. i zrealizowano

dla Akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję, ustalając dzień

ją w terminie. 32


33


OBLIC


ZA

firmy


OBLICZA FIRMY

LUDZIE I FIRMA

I

Raport roczny 2018

Wspólne wartości. Istotnym czynnikiem zapewniającym sukces

Warunki pracy. Jednym z czynników istotnych dla rozwoju naszej

naszej firmy jest odpowiednie podejście pracowników do wykonywa-

firmy jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry – dbanie o odpo-

nych przez siebie zadań. W codziennej pracy każdy z pracowników

wiedni poziom zatrudnienia i rozwój kwalifikacji pracowniczych.

powinien się kierować następującymi wartościami:

Nieustannie pracujemy więc nad tym, aby warunki pracy w naszej firmie były atrakcyjne, zapewniały stabilność i pomagały w zabez-

uczciwe postępowanie – należy budować zaufanie i zjedny-

pieczaniu zdrowia i przyszłości naszych pracowników.

wać sobie innych poprzez szczerość i szacunek. W ten sposób •

• • •

możemy chronić dobre imię Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.;

Stabilne zatrudnienie, liczne benefity. Większość naszych pra-

pobudzanie zespołu do działania – należy budować oto-

cowników jest zatrudniona w oparciu o umowę na czas nieokreślony,

czenie, w którym współpracownicy czerpią inspirację z pracy,

a oprócz wynagrodzenia pracownicy mogą liczyć na atrakcyjne

dobrze się w nim czują i służą lokalnej społeczności;

benefity, m.in. pakiety opieki medycznej, dofinansowanie do działań

promowanie współpracy – należy być bliżej współpracow-

związanych z aktywnością fizyczną i życiem rodzinnym. Od 2018 r.

ników i wspierać otwartą dyskusję, realizując wspólne cele;

mogą także przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego.

dynamiczne działanie – należy być otwartym na zmiany, działać szybko i z konkretnym celem;

Relacje ze związkami zawodowymi. W naszej firmie odpowiednio

osiąganie wyników – należy przewidywać wyzwania, wyko-

zarządzamy relacjami ze związkami zawodowymi działającymi

rzystywać szanse i podejmować odważne decyzje.

wśród pracowników. Prowadzimy stałą komunikację ze związkami zawodowymi, a pracownicy mają swojego przedstawiciela w Radzie

Jesteśmy jednym zespołem, który wspólną pracą dąży do osiągania

Nadzorczej Spółki.

jak najlepszych rezultatów.

36


37


OBLICZA FIRMY

SZKOLENIA I ROZWÓJ

W naszej firmie pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje

Platforma e-learningowa. W naszej firmie można korzystać z bazy

i umiejętności. Służy do tego rozbudowany system szkoleń, który

kilkunastu tysięcy szkoleń, dostępnych na platformie Goodyear

możemy podzielić na następujące obszary:

Learning Center. Część z nich jest także w języku polskim. Kursy dotyczą przywództwa i zarządzania oraz rozwoju osobistego. Kilka

Bezpieczeństwo jest wartością, która jest dla nas szczególna.

przykładów:

Przykładamy do tego zagadnienia wielką wagę. Oprócz szkoleń

bezpieczeństwo informatyczne;

obowiązkowych z zakresu BHP i Ppoż. przeprowadziliśmy szkole-

5 koncepcji przywództwa;

nie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich jednostek

skuteczne prezentacje;

organizacyjnych fabryki.

stymulowanie nastawienia na rozwój;

ochrona prywatności i bezpieczeństwo informacji w ujęciu

Doskonalenie umiejętności. Szkolenia doskonalące bądź utrwa-

globalnym.

lające umiejętności możemy podzielić na szkolenia obligatoryjne

Do końca 2018 roku odbyło się 5389 „jednostek szkoleniowych”.

i uprawnienia, szkolenia wynikające z wymagań klientów, wymagań

Przyjęto wskaźnik monitorowania „jednostkowego”, ponieważ osoby

norm. Przykłady szkoleń, które odbyły się w 2018 roku:

biorące udział w szkoleniach mogą się powtarzać.

RODO – ochrona danych osobowych – zasady po nowelizacji ustawy;

podstawy prawa pracy;

zasady programu emerytalnego;

rejestracja czasu pracy według nowego systemu.

53 38


Rozwój. W naszej firmie bardzo ważny jest rozwój osobisty pracowników. Stałymi inicjatywami, które mają na celu jego wsparcie, są: 1. Tydzień Szkoleń, podczas którego pracownicy mogli wziąć udział w kursach prowadzonych przez prelegentów z Goodyear i trenerów lokalnych. Kursy dotyczyły: •

nowej normy jakościowej IATF;

FMEA – metody zarzadzania jakością;

podstaw wizualnych prezentacji;

NPI – wdrożenia nowego produktu;

pierwszej pomocy przedmedycznej – dla wszystkich jednostek organizacyjnych fabryki;

zarządzania zmianą.

2. Akademia Komunikacji to cykl godzinnych webinariów poświęcony różnym aspektom komunikacji: •

wiedza o komunikowaniu;

komunikacja kierownicza;

plan komunikacji działań;

komunikacja projektowa.

AKADEMIA KOMUNIKACJI ma na celu przekazanie pracownikom

W webinariach uczestniczyło 285 osób.

zestawu podstawowych narzędzi i metod

3. Cykliczne szkolenie z coachingu – Inside-out GROW dla liderów prowadzone lokalnie przez trenera wewnętrznego. W 2018 roku

sprawnej i swobodnej komunikacji

wzięło w nim udział 55 osób.

w tak dużej firmie. W spotkaniach prowadzonych przez Skype’a

TYLE JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2018 ROKUlabore 39

i na żywo wzięło udział 285 słuchaczy, a wszystkie zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem. Katarzyna Fulek-Szajkowska Specjalista ds. Komunikacji


OBLICZA FIRMY

40


ATMOSFERA PRACY Dla nas ważna jest atmosfera w pracy. Wierzymy, że w przyjemnej atmosferze pracujemy efektywniej. Wszystkie zachowania, które są niepożądane czy też naganne, są określone w Kodeksie Etyki Zawodowej. Każdy pracownik otrzymał egzemplarz kodeksu, a także przeszedł szkolenia, które pomogły uświadomić sobie zachowania niepożądane oraz pokazały, jakie należy podjąć kroki, gdyby takie zachowania zaistniały. Kodeks Etyki Zawodowej, który w obszarze zagadnień pracow-

ZAPISY KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ zostały

niczych określa szczegółowo takie zagadnienia jak: wzajemny szacunek, polityka w zakresie uniwersalnych praw człowieka, zakaz dyskryminacji, zakaz molestowania, zakaz stosowania przemocy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zakaz stosowania środków odurzających, ochrona danych osobowych pracowników.

zaktualizowane, aby ułatwić pracownikom

Polityka „Zero Tolerancji”, która dotyczy braku akceptacji dla

podejmowanie odpowiedzialnych decyzji

wszelkich aktów molestowania i dyskryminacji ze względu na rasę,

biznesowych. Zapewniamy dostęp

kolor skóry, religię, narodowość, płeć (w tym w okresie ciąży), orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, status kombatanta lub z jakiejkolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa,

do dokumentu każdemu pracownikowi

dokonywanych przez pracowników, jak i osoby spoza firmy (w tym

w wersji papierowej lub elektronicznej,

np. osoby ubiegające się o pracę w firmie, pracowników kontrak-

co pozwala na szybkie sprawdzenie odpowiedzi

towych lub tymczasowych gości, klientów, przedstawicieli firm

na ewentualne pytania. Umożliwiamy również

handlowych i doradczych). Polityka „Zero Tolerancji” rozciąga się również na wszelkie przejawy przemocy w miejscu pracy. Zapisy tej polityki mają zastosowanie przede wszystkim do pracowników, ale

i zachęcamy pracowników do kontaktu w tej

tam, gdzie jest to konieczne, obejmują również osoby niebędące

sprawie z przełożonymi lub z Działem HR.

pracownikami, a zatem stażystów, praktykantów, podwykonaw-

Anna Winiarska-Miśkowiec Radca Prawny

ców i pracowników tymczasowych, gości, klientów, dostawców i konsultantów. 41


OBLICZA FIRMY

Angażujące konkursy. Co roku na Międzynarodowym Salonie Motoryzacyjnym w Genewie, strategiczny inwestor Spółki, koncern Goodyear pokazuje swoją wizję przyszłej mobilności. W 2018

mobilności przyszłości tej bliższej i bardziej odległej pokazaliśmy

roku podczas tych prestiżowych targów Goodyear zaprezentował

naszym pracownikom, przedstawicielom lokalnego samorządu oraz

Goodyear Oxygene z mchem rosnącym na ścianie bocznej,

policji i straży pożarnej. Po prezentacji nasi lokalni interesariusze

EfficientGrip Performance z technologią Electric Drive i Eagle F1

mieli okazję przyjrzeć się bliżej oponom i wspólnie zastanowić się

Asymetric 3 – inteligentną oponę z czujnikami. Wszystkie te cuda

nad możliwymi rozwiązaniami transportu przyszłości. Opona z mchem była inspiracją do ogłoszenia konkursu plastycznego dla dzieci naszych pracowników. Najciekawsze prace nagrodziliśmy, a same rysunki można było oglądać podczas krótkiej miniwystawy. 42


MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA NA ŻYWO OPON koncepcyjnych wprost z Międzynarodowego Salonu Samochodowego z Genewy była prawdziwą inspiracją dla pracowników. Mogliśmy zobaczyć z bliska, jak może wyglądać przyszła mobilność i jakie wyzwania stoją przed branżą motoryzacyjną. Paweł Jezierski Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Inwestorskich

Autorka: Magdalena Idzik, wiek 9 lat

43


OBLICZA FIRMY

Goodfest. W 2018 roku po raz kolejny organizowaliśmy Goodfest – cykliczną imprezę dla naszych pracowników, ich rodzin i mieszkańców Dębicy. Przez lata Goodfest zmieniał swój charakter (od festynu przez festiwal muzyczny po piknik rodzinny), jednak wydarzenie nie straciło swojego głównego celu, którym jest integracja środowiska lokalnego. Podczas imprezy pojawiła się m.in. strefa edukacyjna Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, gdzie najmłodsi mogli skorzystać z wielu inspirujących aktywności. Oprócz tego została przygotowana strefa rozgrywek sportowych, gdzie dzieci mogły rywalizować pod opieką profesjonalnych trenerów. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy dostępna była także specjalna strefa z atrakcjami od przedstawicieli służb. Gwiazdami muzycznymi edycji Goodfestu w 2018 r. byli zespół Kaliber 44 oraz Krzysztof Zalewski. 44


45


BENEFITY PRACOWNICZE

Nasi pracownicy są dla nas ważni. Dlatego dbamy o ich zdrowie. Troszczymy się też o ich przyszłość. Pakiet prywatnej opieki medycznej oraz przychodnia przyzakładowa. Zapewniamy pracownikom specjalistyczną opiekę medyczną w Przychodni Przyzakładowej w Dębicy. Koszt opieki pokrywa w całości Spółka. Pracownik opłaca tylko składkę na ZUS i podatek od wartości opieki specjalistycznej (niezwiązanej z me-

PRZYCHODNIA PRZYZAKŁADOWA

dycyną pracy). Staramy się aktywnie pomagać pracownikom, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, i systematycznie rozwijamy przychodnię przyzakładową w Dębicy. W grudniu 2017 roku przychodnia powiększyła się o gabinet rehabilitacji, w którym pracownicy i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z: •

konsultacji rehabilitanta (fizjoterapeuty);

fizykoterapii, w tym: fonoforezy, elektrostymulacji, galwanizacji,

została odnowiona i oddana do użytku na początku 2018 r. Zadbaliśmy o większy komfort dla naszych pacjentów,

krioterapii miejscowej, lasera, pola magnetycznego, prądów,

oferujemy im także szerszy pakiet

ultradźwięków, jonoforezy; •

kinezyterapii, w tym: ćwiczeń instruktażowych i usprawniają-

zabiegów rehabilitacyjnych, co pozwala

cych, terapii indywidualnej.

im jeszcze lepiej zadbać o zdrowie.

Cała przychodnia przeszła remont i obecnie spełnia wszystkie naj-

Sławomir Duda Kierownik Przychodni Przyzakładowej

nowsze standardy, a na 1. piętro można dojechać windą – co jest szczególnie ważne dla osób mających problemy z poruszaniem się po schodach. 46


Grupowe Ubezpieczenie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nasi pracownicy mogą przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia,

Dofinansowanie ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń

którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpie-

Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest w następującym zakresie:

czonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku

dofinansowanie wypoczynku;

nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych;

Do ubezpieczenia można zgłosić także współmałżonków, partnerów

prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej;

i pełnoletnie dzieci. Wynegocjowane przez Spółkę składki i poziom

prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

świadczeń są bardziej konkurencyjne w porównaniu z ubezpieczeniami zawieranymi indywidualnie.

Dofinansowanie ze środków ZFŚS otrzymują: •

Pracowniczy Program Emerytalny

pracownicy zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę bez względu na długość zatrudnienia;

W 2018 r. uruchomiliśmy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

byli pracownicy, którzy są na emeryturze, rencie lub świad-

dla pracowników Spółki, który jest uprzywilejowaną podatkowo

czeniu przedemerytalnym, a Firma Oponiarska była ostatnim

i jedną z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach systemu

miejscem ich pracy;

emerytalnego.

członkowie rodzin.

Każdy pracownik może zgłosić się do programu i nie ponosząc kosztów, budować swoją przyszłość emerytalną. Dzięki temu

Świadczenia wypłacane w ramach ZFŚS uzależnione są od sytuacji

Spółka pomaga pracownikom osiągnąć wyższą emeryturę, płacąc

życiowej i materialnej pracownika oraz kryterium socjalnego.

za pracownika comiesięczną składkę na poziomie 3,5% jego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pieniądze to nie wszystko, ale… lepiej je mieć, a w razie potrzeby móc pożyczyć potrzebną kwotę bez oprocentowania. Prowadzimy dla pracowników Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (PKZP). Do PKZP może się zapisać każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony. Zapisanie się do PKZP jest bardzo proste – wystarczy wypełnić wniosek i uiścić niewielką opłatę wpisową. Następnie co miesiąc odprowadzamy z pensji pracownika składkę na PKZP. W razie potrzeby pracownik może podjąć nieoprocentowaną pożyczkę na cały okres spłaty.

47


OBLICZA FIRMY

PRODUKTY I SPRZEDAŻ

II

Raport roczny 2018

W 2018 r. kontynuowaliśmy produkcję opon do samochodów oso-

Nasza firma produkuje opony zarówno pod własną marką Dębi-

bowych, dostawczych i ciężarowych. Produkujemy opony, które

ca, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.:

odpowiadają na wyzwania i oczekiwania kierowców związane:

Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Jesteśmy także producentem

ze zmiennymi warunkami pogodowymi – oferta obejmuje

membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon.

zarówno opony letnie, zimowe, jak i całoroczne; •

z różnymi nawierzchniami;

Dbamy o utrzymywanie przewagi na rynku dzięki ciągłemu roz-

ze stylem jazdy (na długie lub krótkie trasy, spokojna lub

wojowi swoich produktów oraz wprowadzaniu nowych technologii

dynamiczna jazda);

w produkcji opon.

z marką samochodu – Spółka zapewnia opony na pierwsze

W produkcji wykorzystujemy m.in. następujące innowacyjne roz-

wyposażenie samochodów wiodących marek motoryzacyjnych;

wiązania:

z możliwościami finansowymi (klasa ekonomiczna, średnia

• •

S

albo premium).

technologię 3D-BIS (system trójwymiarowego blokowania klocków bieżnika) podnoszącą sztywność i stabilność opony na mokrych i suchych drogach oraz poprawiającą przyczepność na śniegu i na lodzie;

technologię GripBooster polegającą na zastosowaniu w mieszance lepkiej żywicy, która sprawia, że opona lepiej trzyma się nawierzchni, co przekłada się na lepszą przyczepność podczas hamowania i prowadzenia na mokrych i suchych drogach;

technologię WearControl, co zapewnia optymalną równowagę między przyczepnością na mokrej nawierzchni a niskimi oporami toczenia w czasie eksploatacji opony;

technologię TOPIndicator, co ułatwia monitorowanie zużycia bieżnika w okresie użytkowania opony;

48


49


OBLICZA FIRMY

technologię ActiveGrip, co pozwala na równomierne rozpro-

technologię Noise Shield. Rozwiązanie to zmniejsza poziom

wadzenie ciśnienia w oponie i optymalizację obszaru kontaktu

hałasu wewnątrz pojazdu nawet o 50% na wszystkich typach

z nawierzchnią dzięki wykorzystaniu wszystkich stref bieżnika;

nawierzchni, bez kompromisów w innych parametrach, takich

zapewnia to wysoką wydajność i lepsze prowadzenie w wa-

jak żywotność opony, zużycie paliwa czy prędkość maksymalna.

runkach zimowych; •

technologię SnowCatcher, co pozwala na lepszą trakcję na śniegu i lodzie: środkowe rowki bieżnika tworzą sieć, która współpracuje z zaśnieżonym podłożem podczas jazdy;

technologię intelliMax Rib (inteligentnego żebra) pozwalającą na optymalny rozkład ciśnienia w oponie, lepszą kierowalność na zakrętach, zwiększenie przebiegu, lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni, skuteczne usuwanie kamieni;

technologię ActiveBraking, która zapewnia lepszy kontakt opony z podłożem, umożliwiając skrócenie drogi hamowania nawet o dwa metry (8%) na mokrej i o 3% na suchej nawierzchni;

technologię FuelSaving, aby zapewnić ograniczenie strat energii opony. Opory toczenia mniejsze o 18% oznaczają mniejsze zużycie paliwa i oszczędność dla użytkownika;

technologię SoundComfort, która zapewnia o wiele bardziej cichą i komfortową jazdę, zmniejszając poziom hałasu wewnątrz

DZIĘKI STALE ROZWIJANEJ OPTYMALIZACJI

samochodu nawet o 50%; •

technologię RunOnFlat, która umożliwia jazdę z prędkością do 80 km/h mimo utraty ciśnienia w oponie. Oznacza to brak konieczności wymiany opony na poboczu, a także mniejsze ryzyko rozerwania jej na autostradzie;

technologię Reinforced Construction opartą na wzmocnionej

produkcji w dębickiej fabryce możemy

konstrukcji o małej masie, co ułatwia prowadzenie i pokonywanie zakrętów, a także zmniejsza zużycie bieżnika i paliwa; •

technologię Weather Reactive opracowaną przez Goodyear,

w najwyższym stopniu wykorzystać nasze

ktora umożliwia oponom Vector 4Seasons adaptację do zmian

zdolności produkcyjne przy utrzymaniu

pór roku; •

najwyższych standardów bezpieczeństwa

technologię SmartTRED, która obejmuje specjalnie zaprojektowane strefy bieżnika przystosowujące zachowanie opony

pracowników i jakości produktów.

do aktualnych warunków na drodze; •

Mirosław Maziarka Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

technologię SnowProtect firmy Goodyear zapewniającą znakomite prowadzenie w warunkach zimowych; 50


NOWOŚĆ PRODUKTOWA

OPONY OSOBOWE Zalety Dębica Frigo SUV2:

Dębica Frigo SUV2 to przyjazna dla portfela opona zimowa. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością. Dzięki wielokierunkowemu bieżnikowi zoptymalizowanemu pod kątem aut klasy SUV kierowcy mogą liczyć na mocną przyczepność na zaśnieżonych drogach. Klocki o wielu krawędziach i lamelach umieszczone w rzeźbie bieżnika wgryzają się w śnieg, zapewniając dodatkową przyczepność. Ponadto charakterystyczny kształt bieżnika w kształcie litery V skutecznie rozprasza wodę, zapewniając tym samym wyższą odporność na aquaplaning. Z kolei nowo zaprojektowana szeroka

 szczędność paliwowa – konstrukcja opony O zapewnia niższe opory toczenia.

 oskonała przyczepność na zaśnieżonej drodze D – zoptymalizowany, wielokątowy wzór bieżnika.

Odporność na aquaplaning – wzór bieżnika w kształcie litery V.

powierzchnia styku umożliwia lepszy kontakt opony z nawierzchnią, co poprawia parametry hamowania na oblodzonych drogach. Nowy

produkt Dębicy wyróżnia się też efektywnością paliwową, co jest

Dobre hamowanie na oblodzonej nawierzchni – szeroka powierzchnia styku opony z podłożem.

zasługą konstrukcji o niskich oporach toczenia, która zmniejsza

straty energii i zużycie paliwa. Dostępna jest w sześciu rozmiarach.

51

 oskonałe zachowanie opony na suchej nawierzchni D w niskiej temperaturze – system wzajemnego blokowania lameli bieżnika 3D utrzymuje każdą strefę bloków razem.


OBLICZA FIRMY

Dębica Presto UHP2 opona o ultrawysokich osiągach, która daje pewność sportowej jazdy oraz charakteryzuje się długim przebiegiem. •

Duża liczba krawędzi tnących odprowadza wodę, zapewniając lepszą przyczepność na mokrych drogach.

Asymetryczny wzór bieżnika oraz usztywnione zewnętrzne żebro zapewniają dobre prowadzenie oraz osiągi na suchej nawierzchni przy dużej prędkości.

Zaokrąglone krawędzie barków bieżnika skutecznie odprowadzają wodę i zapewniają wysoką odporność na zjawisko aquaplaningu.

Równomiernie rozprowadzenie ciśnienia w oponie przekłada się na zwiększoną trwałość i długie przebiegi.

Nowa mieszanka gumowa w stopce redukuje utratę energii i obniża opory toczenia.

NAWET JEŚLI NASZ SAMOCHÓD MA wszystkie systemy bezpieczeństwa i czujniki, to i tak wszelkie informacje czerpią one z koła. Stan i jakość opon – jako elementu auta zapewniającego jego przyczepność – jest więc kluczowy dla naszego bezpieczeństwa. Piotr Sarnecki Dyrektor Generalny, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego

52


WYBRANE MARKI I PRODUKTY

Dębica Navigator 2 to całoroczne opony zapewniające komfortową jazdę w warunkach zarówno letnich, jak i zimowych. •

Specjalna, całoroczna mieszanka gumowa zapewnia dobrą przyczepność pojazdu w każdych warunkach.

Szerokie rowki obwodowe i poprzeczne skutecznie odprowadzają wodę spod czoła opony, zmniejszając ryzyko wystąpienia aquaplaningu.

Wzmocniona konstrukcja bieżnika zwiększa wytrzymałość opony.

Dębica Frigo HP2 to następca modelu Frigo HP, pierwszej w historii Dębicy zimowej opony przeznaczonej do samochodów o wysokich osiągach. Dębica Frigo HP2 została zaprojektowana z myślą o kierowcach ceniących dynamiczną jazdę oraz poszukujących zaawansowanego technicznie i trwałego produktu. •

Nowy wzór bieżnika sprawia, że opona ma więcej krawędzi tnących, wgryzających się w zaśnieżoną nawierzchnię i zapewniających lepszą kontrolę w zimowych warunkach.

Samoblokujące się lamele wgryzają się w śnieg, poprawiając kontrolę nad pojazdem oraz zapewniając znakomite zachowanie i właściwości trakcyjne na śniegu.

Zoptymalizowana konstrukcja opony i zwiększona głębokość bieżnika zapewniają długie przebiegi oraz oszczędności finansowe. 53


OBLICZA FIRMY

Goodyear Efficient Performance – opona zapewniająca lepszą przyczepność i krótszą drogę hamowania na mokrej nawierzchni. •

Ocena A w kategorii „Przyczepność na mokrej nawierzchni”

Pewna jazda dzięki krótszej drodze hamowania.

Lepsze hamowanie na mokrej nawierzchni i niskie opory toczenia.

Mniejsze zużycie paliwa.

Wbudowane ranty ochronne felgi lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniem przy najechaniu na krawężnik.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy technologie m.in.: Reinforced Construction, GripBooster, ActiveBraking, SoundComfort, RunOnFlat.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 – opona o wysokiej wydajności, zapewnia kontrolę nad pojazdem i radość z jazdy dzięki skróceniu drogi hamowania na mokrej i suchej nawierzchni. •

Krótsza droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni.

Sprawne prowadzenie i kontrola dzięki większej przyczepności.

Montowana przez czołowych producentów aut.

Wbudowane ranty ochronne felgi lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniem przy najechaniu na krawężnik.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy technologie m.in.: WearControl, FuelSaving, ActiveBraking, SoundComfort. 54


WYBRANE MARKI I PRODUKTY

Goodyear Vector 4 season GEN2 – doskonałe prowadzenie w każdych warunkach atmosferycznych przez cały rok. •

Doskonałe zachowanie na drodze przez cały rok dzięki specjalnej mieszance.

Trakcja w każdych warunkach drogowych, dzięki bardziej płaskiemu profilowi, który zapewnia równomierne rozłożenie nacisku.

Przyjazna dla środowiska.

Wbudowane ranty ochronne felgi lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniem przy najechaniu na krawężnik.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy technologie m.in.: Weather Reactive, SmartTRED.

Goodyear UltraGrip Performance GEN1 – znakomita przyczepność, doskonałe prowadzenie w każdych warunkach zimowych. •

Rewelacyjne hamowanie na śniegu.

Mniejsze ryzyko aquaplaningu, dzięki rowkom hydrodynamicznym ułatwiającym odprowadzenie wody z powierzchni opony.

Optymalne zużycie bieżnika.

Wbudowane ranty ochronne felgi lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniem przy najechaniu na krawężnik.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy technologie m.in.: TOPIndicator, SnowProtect, SoundComfort. 55


OBLICZA FIRMY

Dunlop Sport MaxxRT2 – mistrzyni przyczepności oraz precyzji kierowania. •

Lepsza przyczepność podczas pokonywania zakrętów na mokrej i suchej nawierzchni.

Lepsze czucie drogi i precyzja kierowania.

Krótsza droga hamowania, szczególnie przy dużych prędkościach.

Wbudowane ranty ochronne felgi lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniem przy najechaniu na krawężnik.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy m.in.: bezszwową opaskę nylonową, asymetryczny wzór bieżnika, bieżnik wielokątowy ze spłaszczonym profilem oraz technologię NoiseShield.

Dunlop WinterSport 5 – przyczepność niezbędna na nieprzewidywalnych, zimowych drogach. •

Znakomita przyczepność boczna na śliskich nawierzchniach.

Lepsze prowadzenie na zaśnieżonych drogach.

Ochrona przed aquaplaningiem.

Oszczędność paliwa.

Wbudowane ranty ochronne felgi lepiej zabezpieczają przed uszkodzeniem przy najechaniu na krawężnik.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy m.in.: bezszwową opaskę nylonową, bieżnik wielokątowy ze spłaszczonym profilem, system różnorodnych lamelek, kierunkowy wzór bieżnika oraz technologię NoiseShield. 56


WYBRANE MARKI I PRODUKTY

Fulda Sport Control 2 – sportowa jazda na mokrych i suchych drogach. Do samochodów wyczynowych o niezwykle wysokich osiągach. SportControl 2 to ulepszona opona UHP zaprojektowana do sportowej jazdy. Krótka droga hamowania na suchej nawierzchni i wyśmienita kontrola na nawierzchni mokrej. Możliwość sportowej jazdy na suchej i mokrej nawierzchni. •

Zoptymalizowany kontakt bieżnika z nawierzchnią zapewniający wysoki przebieg.

Mniejsze zużycie paliwa.

Fulda Multicontrol – całoroczna opona dla kierowców ceniących inteligentne rozwiązania. •

Znakomita przyczepność na mokrej nawierzchni dzięki rowkom MultiControl.

Lepsze prowadzenie na śniegu i suchej nawierzchni.

Długi przebieg.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy m.in.: adaptacyjną mieszankę polimerową zwiększającą powierzchnię kontaktu z nawierzchnią, wzajemnie blokujące się lamele, które usztywniają bieżnik na potrzeby jazdy na suchej nawierzchni, oraz zoptymalizowaliśmy powierzchnię bieżnika i komory. 57


OBLICZA FIRMY

Fulda Kristal Control HP2 – całoroczna opona dla kierowców ceniących inteligentne rozwiązania. •

Znakomita przyczepność na mokrej nawierzchni dzięki rowkom MultiControl.

Lepsze prowadzenie na śniegu i suchej nawierzchni.

Długi przebieg.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy m.in.: adaptacyjną mieszankę polimerową zwiększającą powierzchnię kontaktu z nawierzchnią, wzajemnie blokujące się lamele, które usztywniają bieżnik na potrzeby jazdy na suchej nawierzchni oraz zoptymalizowaliśmy powierzchnię bieżnika i komory.

DZIĘKI STOSOWANIU NA JNOWSZYCH TECHNOLOGII opony wyprodukowane w Dębicy trafiają na pierwsze wyposażenie do aut najbardziej znanych marek samochodowych. Michał Mędrek Członek Zarządu, Dyrektor ds. Logistyki

58


WYBRANE MARKI I PRODUKTY

Sava Intensa UHP2 opony UHP – w korzystnej cenie bez utraty osiągów. •

Pewność i bardzo dobre osiągi na suchych i mokrych drogach.

Europejska jakość w korzystnej cenie.

Hamowanie ze wspomaganiem na suchej nawierzchni.

Zrównoważone osiągi na mokrych i suchych nawierzchniach.

Wysokie przebiegi i mniejsze zużycie paliwa.

Konstrukcja opony i mieszanka bieżnika do mokrych nawierzchni, nowa, wzmocniona, pojedyncza drutówka zapewnia lepszą reakcję podczas jazdy na suchej nawierzchni.

Sava Eskimo HP2 – opona zimowa o wysokiej wydajności zapewniająca kontrolę nad samochodem na zaśnieżonych i oblodzonych nawierzchniach. •

Skuteczne przyspieszanie i prowadzenie na śniegu.

Znakomita przyczepność na mokrych drogach.

Znakomite prowadzenie na suchej nawierzchni i skuteczność hamowania w oponie zimowej.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy m.in.: żebro w kształcie haczyka, które wgryza się w śnieg, optymalnie rozmieszczone rowki obwodowe, technologię bieżnika wielokątowego oraz duże klocki zewnętrzne. 59


OBLICZA FIRMY

40

SZACUJE SIĘ, ŻE OPONY MAJĄ WPŁYW NA TAKI ODSETEK WSZYSTKICH KOSZTÓW OPERACYJNYCH FIRMY TRANSPORTOWEJ 60


61


OBLICZA FIRMY

OPONY CIĘŻAROWE

S Goodyear Urban MCA – opona na wszystkie osie przeznaczona do pojazdów miejskich. •

Długie przebiegi i równomierne zużycie.

Dobre właściwości użytkowe na mokrej nawierzchni i na śniegu.

Wzmocnione ściany boczne.

Możliwość zamontowania na wszystkich osiach.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy technologie UrbanMax – specjalne połączenie innowacyjnych materiałów, specjalnych wzorów bieżnika i osnowy o trwałej konstrukcji. To połączenie pozwala poprawiać właściwości użytkowe opon przez cały rok, zwiększając wydajność floty pojazdów. 62


WYBRANE MARKI I PRODUKTY Dunlop SP246 – opona przeznaczona do transportu dalekobieżnego i regionalnego na oś naczepową. •

Pięciożebrowa konstrukcja bieżnika zwiększa odporność na uszkodzenia, trwałość i osiąganie wysokich przebiegów.

Zoptymalizowany kontur w kształcie zygzaka poprawia skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni i redukuje „łapanie kamieni”.

Dzięki specjalnym ukośnym rowkom hałas generowany przez oponę został znacznie ograniczony.

Specjalna mieszanka bieżnika umożliwiła zmniejszenie oporów toczenia, a co za tym idzie, zużycie paliwa.

Dębica DRD – opona Dębica DRD na oś napędową oferuje optymalne przebiegi. Jej konstrukcja zapewnia równomierne zużycie, dobrą przyczepność i trakcję. •

Układ klocków bieżnika z zaprojektowanymi rowkami bocznymi to efektywny przebieg oraz dobra trakcja w całym okresie eksploatacji opony.

Odpowiedni układ i kształt klocków optymalizujący poziom hałasu gwarantują niski poziom emisji hałasu.

Specjalnie zaprojektowana mieszanka gumowa wierzchniej warstwy bieżnika jest gwarancją równomiernego zużywania się odporności na uderzenia oraz przyczepność.

Solidna budowa karkasu to trwałość w trudnych warunkach eksploatacji oraz doskonała możliwość bieżnikowania. 63


OBLICZA FIRMY

Fulda Ecocontrol 2 – opona przeznaczona do transportu dalekobieżnego i regionalnego na oś naczepową. •

Dedykowana mieszanka bieżnika zaprojektowana do osiągania dużych przebiegów.

Solidny 5-żebrowy bieżnik zapewnia możliwość długich przebiegów oraz równomierne zużycie opon.

Wysoka gęstość lamel zapewnia dobrą skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni przez cały rok.

Ulepszony kształt styku z powierzchnią zapewnia równomierne zużycie i możliwość dłuższych przebiegów.

SAVA Cargo MS – odporna na uszkodzenia opona do przyczep przeznaczona do jazdy mieszanej i na budowach. •

Dobra przyczepność oraz hamowanie na mokrych i nieutwardzonych drogach dzięki specjalnej konfiguracji klocków środkowych.

Solidne żebra w barku zapewniają lepszą odporność na uszkodzenia.

Specjalna mieszanka bieżnika zapobiega łuszczeniu i rozdarciom bieżnika.

Wzmocniona konstrukcja osnowy zapewnia większą trwałość i wydłużenie okresu eksploatacji opony.

W produkcji tej opony zastosowaliśmy technologię RCS (Reinforced Carcass Structure – wzmocniona struktura osnowy), która zwiększa wytrzymałość opon w trudnych warunkach drogowych. 64


WYBRANE MARKI I PRODUKTY

65


OBLICZA FIRMY

66


RYNEK, SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA W 2018 r. nastąpiła zmiana zasad współpracy z Grupą Goodyear,

W 2018 roku wartość sprzedaży Spółki wyniosła 1 932,2 mln zł

o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2018, wedle

i była niższa w porównaniu ze sprzedażą 2017 roku o 31 185 tys. zł

których Spółka dostarcza Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

(1,6%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 1 712,3 mln zł i sta-

z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowanej w Polsce dla potrzeb

nowiła 88,6% całości wartości sprzedaży, w tym 98,5% stanowiła

VAT, wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy

sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą

Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką

w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła

cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są usta-

11,4% ogólnych przychodów ze sprzedaży.

lane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął Sytuacja w branży oponiarskiej. Według danych Polskiego

równowartość rynkowej marży.

Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w 2018 r. producenci Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear Dunlop Tires

i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży opon

Operations S.A. opony produkowane przez Spółkę pod markami

do samochodów osobowych o 1%. W segmencie samochodów cię-

należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear Dunlop

żarowych nastąpił wzrost sprzedaży o 22%. Wzrósł także wolumen

Tires Operations S.A. jest rozliczane także zgodnie z polityką

sprzedanych opon do samochodów SUV (+12%). Trend wzrostowy

cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą

utrzymuje się też dla opon całorocznych, których dynamika sprze-

ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osią-

daży wyniosła aż 49%. Dane Europejskiego Stowarzyszenia Produ-

gnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale

centów Opon i Gumy (ETRMA) z 2018 r. potwierdzają stabilność

nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych

rynku w całej Europie, gdzie zanotowany został wzrost sprzedaży

pod markami należącymi do Spółki od Goodyear Dunlop Tires

opon zimowych i całorocznych oraz duży wzrost sprzedaży opon

Operations S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.

na rynku samochodów ciężarowych w kilku krajach europejskich.

Dystrybucja opon Dębica na krajowym rynku prowadzona jest głównie przez:

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, jest podmiotem powiązanym Spółki oraz podmiotem zależnym Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg („Goodyear S.A.”).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą

krajowych i regionalnych dystrybutorów ogumienia;

w Colmar-Berg, Luksemburg, posiada pośrednio 81,396%

punkty sprzedaży należące do sieci Premio Opony - Autoserwis;

autoryzowane serwisy Grupy Goodyear;

serwisy oponiarskie;

sklepy internetowe.

akcji Spółki. •

Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA („Goodyear T&R”, a wraz ze spółkami zależnymi, z wyłączeniem Spółki, jako „Grupa Goodyear”). 67


OBLICZA FIRMY

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

III

Raport roczny 2018

Superbrands. Międzynarodowa organizacja The Superbrands LTD, która od ponad 10 lat wyróżnia najbardziej rozpoznawalne firmy, przyznała marce Dębica tytuł Superbrands 2018 w kategorii „Motoryzacja – opony i części samochodowe”. Oprócz tego Dębica otrzymała też certyfikat Superbrands Polska Marka 2018. Wyróżnienie to jest szczególnie istotne dla firm, ponieważ o wyborze marek zdecydowały wyłącznie głosy konsumentów. Indeks siły marki Superbrands został określony na podstawie wyników największego w Polsce badania konsumenckiego, zrealizowanego przez instytut

Perły Polskiej Gospodarki. Firma Oponiarska Dębica S.A. także zo-

badawczy ARC Rynek i Opinia na łącznej próbie ponad 10 tysięcy

stała wyróżniona w prestiżowym rankingu polskich przedsiębiorstw

respondentów. Kluczowe kryterium brane pod uwagę to polecanie

– „Perły Polskiej Gospodarki”, w kategorii „Perły Wielkie”. Nagroda

marki, które wyraża zaufanie i uznanie jakości.

została przyznana za konsekwentną realizację polityki i strategii firmy oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” to inicjatywa redakcji magazynu ekonomicznego „Polish Market”, realizowana we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jej celem jest promowanie przedsiębiorstw, które swoją działalnością skutecznie napędzają polską gospodarkę. W tegorocznej edycji plebiscytu ocenie poddano ponad 2000 organizacji, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w ciągu roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych – w przypadku kategorii 68


69


OBLICZA FIRMY

NASZA FIRMA OD POCZĄTKU ZWIĄZANA jest

TYTUŁ SUPERBRANDS 2018 jest dla nas wyjątkowy.

z Dębicą i Podkarpaciem. Jesteśmy

Został przyznany przez najbardziej

dumni, że poprzez wzrost potencjału

wymagające jury, czyli konsumentów.

naszego przedsiębiorstwa możemy

Cieszymy się, że darzą zaufaniem

przyczynić się do rozwoju regionu,

nas i oferowane przez nas produkty.

nie tylko jako lider eksportu, ale także

Potwierdza to także pozytywną ocenę

jako jeden z największych lokalnych

funkcjonowania firmy Dębica w zakresie

pracodawców.

wizerunkowej siły polskich marek.

Leszek Szafran Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Marcin Nowomiejski Manager Marketingu Opon Osobowych 70


N W

Firma Oponiarska Dębica po raz kolejny została wiceliderem klasyfikacji ogólnej „Złotej Setki Firm Podkarpacia”. To niejedyny sukces – zajęliśmy także drugie miejsce wśród dziesięciu największych przedsiębiorstw Podkarpacia w sprzedaży eksportowej oraz pierwsze miejsce w kategorii „Korporacyjne Perły Podkarpacia”. Ranking „Złota Setka Firm Podkarpacia” jest organizowany przez Małopolski Instytut Gospodarczy we współpracy z dziennikiem „Gazeta Codzienna Nowiny”. Dostarcza on wiele cennych informacji o stanie gospodarki na Podkarpaciu.

„Perły Duże” oraz powyżej 1 miliarda złotych – w przypadku „Perły Wielkie”. Pozycja na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości

Klienci o naszych oponach:

firmy, mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jej efektywności, dynamiki i płynności finansowej. W ocenie przedsiębiorstw pomaga specjalny algorytm, opracowany przez naukowców z SGH, który szereguje jednostki, posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskimi. Firma Oponiarska Dębica została także laureatem Programu Konsumencki Lider Jakości 2018. Badanie, w którego wyniku

Dębica posiada dobrej jakości opony pod względem trwałości bieżnika.

Opony są dość wytrzymałe, nigdy nie miałam z nimi problemów i są w miarę tanie.

Są bardzo wytrzymałe, auto doskonale trzyma się drogi.

Wytrzymałe, solidnie wyprodukowane i funkcjonalne.

otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie, gromadzi opinie aktywnych konsumentów. Analiza tych danych daje nam wiedzę na temat tego, dlaczego konkretne produkty są wybierane jako najlepsze i jakie wzbudzają skojarzenia. Tym bardziej było nam miło dowiedzieć się, że marka Dębica kojarzy się konsumentom z tezami: dobre, bo polskie, dobry bieżnik, najwyższa jakość, doświadczenie. 71


OBLICZA FIRMY

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

IV

Raport roczny 2018

Dążymy do tego, aby lokalna społeczność uważała nas za dobrego sąsiada. Funkcjonujemy w bliskiej odległości od mieszkańców Dębicy. Staramy się podejmować działania, które wspomogą naszych sąsiadów. Chcemy dać od siebie coś wartościowego, co jednocześnie wpisuje się w naszą politykę wspierania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwijania potencjału społeczności oraz

odkrywać świat i dowiadywać się wielu ciekawych rzeczy. Podczas

zrównoważony wpływ na środowisko. Dlatego jesteśmy aktywnym

pięciu sesji zostały poruszone zagadnienia z dziedziny fizyki, mate-

uczestnikiem takich przedsięwzięć jak Bezpieczna droga do szkoły,

matyki, psychologii i archeologii. Podczas zajęć studenci kolejnego

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny czy program Działaj Lokalnie.

semestru DUT sprawdzili, czy można zzielenieć ze złości, dowiedzieli się, czy liczą lepiej niż kalkulator, testowali swój mózg, poznawali

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Dzieci pracowników naszej

tajniki laboratorium archeologa, a także uczyli się, jak bezpiecznie

firmy chętnie zasiadają w ławach Dziecięcego Uniwersytetu Tech-

korzystać z Internetu. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny wspieramy

nicznego. Dlatego kolejny raz zdecydowaliśmy się być partnerem

od 2014 r. W semestrze letnim 2018 w zajęciach uczestniczyło 236

strategicznym Uniwersytetu. W 2018 r. zapisało się 40 młodych na-

dzieci, natomiast w semestrze zimowym 2018/2019 w zajęciach

ukowców. Kolejnych 210 uczestników z powiatu dębickiego zasiadło

uczestniczyło 240 dzieci. Liczba uczestników wszystkich semestrów

w „studenckich ławach” Domu Kultury „Kosmos”, aby raz w miesiącu

do tej pory wyniosła 2458. Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy. Na mocy zawartego w 2010 r. Porozumienia Spółka przyjmuje na praktyki uczniów z klas o profilu technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. Praktyki odbywają się w drugim semestrze. Ponadto na mocy Porozumienia Spółka co roku przyznaje stypendium dla czterech najzdolniejszych uczniów w wysokości 300 zł na miesiąc, w okresie od września do czerwca. Stypendium przyznaje 72


73


OBLICZA FIRMY

się na podstawie kryteriów zawartych w Porozumieniu, czyli: średniej ocen, oceny z zachowania, frekwencji, uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziału w kółkach zainteresowań itp. W 2018 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) stypendium otrzymało dwóch uczniów z klasy o profilu technik informatyk i po jednym uczniu z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik. Wolontariat. Zachęcamy pracowników, aby organizowali projekty wspierające lokalną społeczność. Wiemy, że na to potrzebny jest czas, dlatego każdy zespół, który zgłosi pomysł projektu wolontariatu, może liczyć na 1 dzień roboczy wolny od pracy. Wiemy, że to nasi pracownicy wiedzą najlepiej, komu i w jaki sposób można pomóc. Cieszymy się, że nasi koledzy i koleżanki korzystają z tej możliwości. W 2018 r. zostały zrealizowane dwa projekty. Pierwszy to renowacja sali w żłobku w Dębicy wraz z warsztatami muzycznymi dla dzieci, które miały pomóc w ich rozwoju artystycznym. W ramach drugiego projektu przeprowadzono lekcję edukacyjną związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a następnie odbył się rajd rowerowy. W rajdzie wzięło udział aż 60 osób. Działaj Lokalnie. Spółka przystąpiła jako partner do edycji 2018 programu Działaj Lokalnie, którego ośrodkiem w Dębicy jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Celem programu jest aktywizacja lokalnych środowisk poprzez realizację projektów obywatelskich, co wzmacnia integrację i rozwój tych społeczności. W 2018 r. w ramach tego programu grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zrealizowały 13 projektów. Wszystkie skierowane były do środowisk lokalnych z Dębicy i okolic, a koncentrowały się na: mobilizacji do wysiłku fizycznego poprzez doposażanie świetlic w sprzęt sportowy oraz proponowanie aktywności z instruktorami; aktywizacji seniorów; wspieraniu dialogu międzypokoleniowego; przywracaniu i promowaniu dawnych tradycji, wymianie doświadczeń i umiejętności wewnątrz społeczności czy promocji organizacji czasu wolnego dla młodzieży bez urządzeń cyfrowych. Zadania zrealizowano na zasadzie wolontariatu, a cel każdego z nich, z punktu widzenia środowisk lokalnych, uzupełniał istotne potrzeby tych grup. 74


DZIAŁAJ LOKALNIE TO DLA NAS

RAJD ROWEROWY DLA DZIECI

bardzo ważna inicjatywa, ponieważ

organizowany wspólnie z lokalnymi

jako odpowiedzialnemu partnerowi

partnerami miał na celu pokazanie

biznesowemu zależy nam na rozwoju

najmłodszym, jak można spędzać

i wzmacnianiu lokalnych społeczności,

czas na wartościowych

z których wywodzą się pracownicy

aktywnościach, dbać

naszej firmy. Zadaniem programu

o zdrowie i jednocześnie

jest wspieranie aktywności małych

o bezpieczeństwo podczas

lokalnych środowisk.

przejażdżek rowerowych.

Urszula Korzec Specjalista ds. Komunikacji

Marzena Lesiak-Idzik Specjalista ds. Obsługi Klienta

75


OBLICZA FIRMY

mówią o nas...

Od początku swojej działalności Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest związany z Firmą Oponiarską Dębica. Stypendyści wyłaniani w ramach umowy patronackiej to nie tylko uczniowie z dobrymi stopniami w nauce. Premiujemy także ich aktywność społeczną, zachęcając w ten sposób młodzież do odpowiedzialnego włączenia się we wspólnotę. Joanna Dymitrowska, Dyrektor Szkoły

Współpraca z Firmą Oponiarską w zakresie wsparcia edukacji to bardzo ważny element naszej oferty dla młodzieży. W 2018 roku jak zwykle kolejnych 10 uczniów skorzystało ze stypendium oraz staży i praktyk. W 2018 roku Firma Oponiarska pozostawała jednym z największych pracodawców w powiecie i bardzo cenimy sobie tę współpracę na rzecz rozwoju młodzieży. Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego

W 2018 roku po raz siódmy przeprowadziliśmy wspólnie z Firmą Oponiarską Dębica i innymi partnerami finał akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. 550 pierwszaków ze szkół podstawowych otrzymało wyprawki z odblaskami i przypomniało sobie najważniejsze zasady w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo najmłodszych jest sprawą priorytetową. Mariusz Szewczyk, Burmistrz Miasta Dębica

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w Dębicy cieszy się dużym zainteresowaniem i od lat wielu chętnych stara się dostać na nasze zajęcia. Popularyzacja nauki i techniki w młodym wieku wykorzystuje naturalny u dzieci pęd do wiedzy. Cieszymy się, że również w tym roku mieliśmy szansę pracować z kolejnymi fantastycznymi młodymi naukowcami. Łukasz Szuba, Dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Doliny Lotniczej

76


Bezpieczna Droga do Szkoły. Zasady bezpieczeństwa w ruchu

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Firma Oponiarska

drogowym to szczególnie ważna sprawa zwłaszcza na początku

Dębica S.A. jako członek Polskiego Związku Przemysłu Oponiar-

roku szkolnego. We wrześniu 2018 r. w Dębicy już po raz siódmy

skiego (PZPO) aktywnie uczestniczy w działaniach zwiększających

odbyła się akcja Bezpieczna Droga do Szkoły przygotowana wspól-

świadomość kierowców odnośnie do wpływu opon, ich jakości

nie przez naszą firmę, Urząd Miasta i innych partnerów. Wydarzenie

i stanu technicznego na bezpieczeństwo drogowe. Firma wspiera

to ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze,

organizację kampanii informacyjnych oraz materiałów prasowych

a skierowane jest do dzieci, które zaczynają swoją przygodę

dotyczących bezpieczeństwa jazdy. W 2018 r. Polski Związek

ze szkołą i stają się coraz bardziej samodzielne. W tym roku wzięło

Przemysłu Oponiarskiego podejmował różne inicjatywy dotyczące

w nim udział 542 uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

aspektów wpływających na bezpieczeństwo drogowe, m.in..:

Wiadomo, że najbardziej efektywnie uczymy się podczas dobrej zabawy. Dlatego przygotowaliśmy atrakcje, które koncentrowały

Portale informacyjne: „Pamiętaj o oponach – www.pamie-

się na zaangażowaniu dzieci w zabawę, tworząc jednocześnie

tajooponach.pl” oraz „Pora zmienić opony – www.porazmie-

okazję do przypomnienia niektórych przepisów drogowych. Była

nicopony.pl”, gdzie przekazywane są informacje pomagające

zatem ogromna gra planszowa, w której dzieci w charakterze

dbać o opony i zwiększać bezpieczeństwo na drodze.

pionków poruszały się po kolejnych polach umieszczonych na tle

malowanego miasteczka. Pierwszaki mogły także wcielić się w role

pieczeństwo i biznes”, Warszawa, 29 stycznia 2018 r.

poszczególnych użytkowników dróg i na chwilę stać się kierowcą

samochodu, pieszym czy policjantem w specjalnie przygotowanym

Konferencja prasowa pt. „Wpływ opon na bezpieczeństwo drogowe”, Warszawa, 20 listopada 2018 r.

dla nich pluszowym miasteczku ruchu drogowego. Oprócz tego dzieci mogły sterować samochodami poruszającymi się na makiecie miasta zbudowanej z klocków. Uzupełnieniem tych atrakcji był pokaz pierwszej pomocy, a zwieńczeniem zabawy było wręczenie specjalnych wyprawek – plecaków i odblasków dla dzieci, które ufundowaliśmy wspólnie z partnerami akcji. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły odbywa się od 7 lat. Od 2012 r. plecaki z wyposażeniem i odblaskami otrzymało ogółem 3560 dzieci.

S

Konferencja prasowa pt. „„Wpływ opon ciężarowych na bez-

77


OBLICZA FIRMY

Klub Honorowych Dawców Krwi. Nasi pracownicy mogą zapisać się do Klubu Honorowych Dawców Krwi, który w tym roku obchodził jubileusz 60-lecia istnienia. Przewodniczącym klubu jest Bogusław Kujawski, który niezmiennie zachęca nowe pokolenia do przystąpienia do klubu. W 2018 r. krwiodawcy zrzeszeni w HDK przy Firmie Oponiarskiej Dębica oddali 192 litry krwi i dołączyło do nich 10 nowych członków. W tym roku klub HDK przy FO Dębica był najlepszy w powiecie w akcji „100 litrów krwi na 100-lecie niepodległości Polski” i w okresie od stycznia do października 2018 r. jego członkowie oddali aż 142 litry krwi. Dwóch członków klubu odebrało odznaki Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, nadawane przez Ministerstwo Zdrowia.

78

Z


192 LITRY KRWI ODDALI w 2018 r. członkowie naszego Klubu Honorowych Dawców Krwi. To najcenniejszy lek, dzięki któremu można było pomóc w wielu osobom. Cieszy nas również niesłabnące zainteresowanie krwiodawstwem; w 2018 r. przybyło nam 10 nowych członków i klub liczy obecnie 215 osób. Bogusław Kujawski Szef Klubu Honorowych Dawców Krwi 79


OBLICZA FIRMY

ŚRODOWISKO NATURALNE

V

Raport roczny 2018

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju jednym z naszych priorytetów jest zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska naturalnego. Działania, jakie podejmujemy w zakresie redukowania negatywnego wpływu na środowisko, nie ograniczają się tylko do racjonalnego zużycia surowców, ale obejmują także szereg działań organizacyjnych i technicznych dotyczących właściwego postępowania z odpadami i ich zagospodarowania, wykorzystywania wody w prowadzonych

Szczególnie ważna jest dla nas dbałość o środowisko naturalne,

procesach i do celów socjalnych, redukcji emisji zanieczyszczeń do

a także bezpieczeństwo i higienę pracy. Naszymi priorytetami są:

powietrza, optymalizacji procesów w zakresie ograniczenia zużycia energii oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Ciągłe minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez segregowanie i redukowanie ilości odpadów, zmniejszanie emisji do

S

powietrza, gleby i wody oraz zapobieganie poważnym awariom. •

Poprawa wyniku energetycznego poprzez zapewnienie dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów i realizacji zadań, wspieranie zakupów energooszczędnych produktów i usług oraz poprawę efektywności prowadzonych procesów.

Stałe zwiększanie bezpieczeństwa środowiska pracy poprzez angażowanie pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie bezpiecznych metod pracy, podnoszenie świadomości załogi w zakresie ergonomii, poprawę bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz propagowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań wśród wszystkich pracujących na terenie Spółki.

80


81


OBLICZA FIRMY

W ramach tych zagadnień pracownicy zakładu działają w tzw. pod-

Zużycie wody. Przez ostatnie 3 lata konsekwentnie realizujemy

komisjach PEC (People Environmental Care). Ponadto na poziomie

program zmniejszania zużycia wody do celów socjalnych poprzez

zakładowym działają 3 podkomisje: ds. środowiska, przeciwpożaro-

budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony zasobów

wa i ds. hałasu. W zakładzie działa również Centrum Ergonomiczne,

naturalnych. W 2018 r. udało się osiągnąć ograniczenie zużycia wody

w którym pracownicy są szkoleni w zakresie zasad ergonomicznej

na tonę wyrobu z 4,3 m3 na 3,4 m3 w roku 2017. Poziom zużycia

pracy. Centrum wyposażone jest w modele urządzeń, z którymi

wody do celów socjalnych pozostał na podobnym poziomie jak

mają styczność pracownicy. Do tej pory w Centrum przeszkolono

w roku 2017 mimo wzrostu zatrudnienia.

już ponad 2000 osób. Celem było przeszkolenie 100% pracowników na stanowiskach robotniczych. Nasi pracownicy stale angażują się

Zmniejszenie zużycia wody do celów socjalnych w latach 2015–2018

też w projekty i kampanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. W roku 2018 szczególnie koncentrowaliśmy się na przypominaniu

150

pracownikom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wewnątrz zakładu.

Dane w tys. m3

120

W 2018 r. podejmowaliśmy różnorodne inicjatywy na rzecz środowi-

90

ska. Poprawiliśmy zarządzanie emisją gazów i pyłów do powietrza poprzez zmiany sposobu podłączenia źródeł emisji do emitorów

60

oraz ich zmiany czasu pracy. W 2018 r. doprowadziliśmy także

132

121

101

101

2015

2016

2017

2018

30

do redukcji zużycia benzyny z 3 do 0,8 Mg/rok. Dodatkowo prowadziliśmy działania zmierzające do redukcji odpadów opakowań

0

z drewna (z 2000 do 1500 Mg/rok).

Ilość wody w m3 przypadająca na tonę wyrobu w latach 2015–2018 6

Dane w tys.

5 4 3 2

5,5

4,4

4,3

3,4

2015

2016

2017

2018

1 0 82


Opłaty środowiskowe. W roku 2018, ze względu na podwyżkę opłat za wodę i ścieki oraz nowy sposób ich naliczania, opłaty środowiskowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2017.

Wskaźnik opłat w złotych na tonę wyrobu w latach 2015–2018 2,0 Zmniejszenie zużycia energii. W 2018 r. kontynuowaliśmy

1,5 1,0

plan oszczędności energii w zakresie modernizacji izolacji termicznej rurociągów parowych i instalacji grzewczych w obrębie

1,8

1,7

1,6

pras wulkanizacyjnych. Uzyskaliśmy dzięki temu oszczędność

1,9

ok. 5797 ton pary/rok lub w przeliczeniu na paliwo – gaz ziemny

0,5

– ok. 417 443 Nm3. Dzięki modernizacji wyposażenia produkcyjnego i optymalizacji zużycia sprężonego powietrza zaoszczędziliśmy

0,0

2015

2016

2017

257 713 kWh energii elektrycznej. Dzięki oszczędnościom energii

2018

cieplnej i elektrycznej doprowadziliśmy do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1051 ton w roku 2018. Wykres obrazuje zmiany całkowitego zużycia energii liczonej w jednostkach BTU (cieplna + elektryczna) na jednostkę wyrobu gotowego liczonego w Lb w latach 2015–2018.

Wskaźnik zużycia energii BTU/LB w latach 2015–2018 8000 7000

Emisja do atmosfery. Nieustannie dążymy do ograniczenia emisji

6000

zanieczyszczeń z procesów produkcji. Zapewniamy skuteczną

5000

pracę urządzeń ochrony powietrza, eliminując zużycie benzyny jako źródła lotnych związków organicznych i realizujemy projekty,

4000

których celem jest optymalizacja zużycia ciepła w zakładzie. W re-

3000

zultacie systematycznie obniżamy ilość benzyny wykorzystywanej

2000

w procesie produkcyjnym i zmniejszamy emisję zanieczyszczeń

1000

z energetycznego spalania paliw, w tym emisji głównego gazu

0

cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla. 83

6087

6021

5871

4030

2015

2016

2017

2018


Firma Oponiarska Dębica S.A. ul. 1 Maja 1 39-200 Dębica Polska www.debica.com.pl projekt: www.aude.pl

Wydrukowano na papierze Cocoon Silk 100% recycled

Dzięki wykorzystaniu papieru Cocoon Silk zamiast papierów niemakulaturowych powstało o 41 kg mniej odpadów i 6 kg mniej gazów cieplarnianych, zaoszczędzono 1611 l wody, 89 kWh energii i 67 kg drewna.


DANE finansowe RAPORT ROCZNY 2018 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.


DANE FINANSOWE

FINANSE FIRMY

I

Raport roczny 2018

Zamieszczone w niniejszej części Raportu informacje finansowe stanowią skrót Sprawozdania Finansowego za 2018 r., sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podanego przez Spółkę do publicznej wiadomości 25 kwietnia 2019 r. Pełna treść Sprawozdania Finansowego oraz pozostałych elementów Raportu Rocznego jest dostępna na stronie internetowej: www.debica.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty.

2


Wybrane dane finansowe PLN Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys.) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto

EUR

2018

2017

1 932 268

1 963 453

2018 452 849

2017 462 570

99 622

122 391

23 347

28 834

102 589

121 569

24 042

28 640

89 752

119 574

21 034

28 170

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

184 991

212 405

43 355

50 040

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-70 495

-192 349

-16 521

-45 315

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-92 631

-35 100

-21 709

-8 269

21 865

-15 044

5 124

-3 544

1 691 457

1 648 632

393 362

395 270

579 205

536 414

134 699

128 609

3 995

3 105

929

744

Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem (w tys.) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (w tys.) Kapitał zakładowy

512 700

478 339

119 233

114 685

1 112 252

1 112 218

258 663

266 661

110 422

110 422

25 680

26 474

13 802 750

13 802 750

13 802 750

13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)

6,50

8,66

1,52

2,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)

6,50

8,66

1,52

2,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

80,58

80,58

18,74

19,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

80,58

80,58

18,74

19,32

6,50

2,35

1,49

0,56

Liczba akcji (w szt.)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 3


DANE FINANSOWE

Bilans Aktywa

Dane w tys.

I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

2018

2017

799 182

816 061

0

0

789 702

809 035

– wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe

0

3.1. Od jednostek powiązanych

0

3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

0

3.3. Od pozostałych jednostek

0

4. Inwestycje długoterminowe

144

144

144

144

144

144

4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: – udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: – udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności – udziały lub akcje w innych jednostkach c) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 336

6 882

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

9 328

6 844

8

38

892 275

832 571

93 806

107 145

2. Należności krótkoterminowe

354 551

303 744

2.1. Od jednostek powiązanych

319 412

277 513

2.3. Od pozostałych jednostek

35 139

26 231

3. Inwestycje krótkoterminowe

442 419

420 481

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

442 419

420 481

a) w jednostkach powiązanych

350 000

350 000

92 419

70 481

1 499

1 201

1 691 457

1 648 632

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

b) w pozostałych jednostkach

0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 6. Akcje (udziały) własne Aktywa razem 4


Pasywa

Dane w tys.

I. Kapitał własny

2018

2017

1 112 252

1 112 218

1. Kapitał zakładowy

110 422

110 422

2. Kapitał zapasowy

327 178

326 144

3. Kapitał z aktualizacji wyceny

65 380

66 414

4. Pozostałe kapitały rezerwowe

519 520

489 664

89 752

119 574

579 205

536 414

62 510

54 970

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6. Zysk (strata) netto 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

25 532

17 251

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

36 046

34 374

a) długoterminowa

9 707

9 983

b) krótkoterminowa

26 339

24 391

932

3 345

1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe

139

140

b) krótkoterminowe

793

3 205

3 995

3 105

2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 2.3. Wobec pozostałych jednostek

3 995

3 105

3. Zobowiązania krótkoterminowe

512 700

478 339

85 012

119 840

426 889

357 944

799

555

0

0

1 691 457

1 648 632

3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 3.3. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5

1 112 252

1 112 218

13 802 750

13 802 750

80,58

80,58

13 802 750

13 802 750

80,58

80,58


DANE FINANSOWE

Rachunek zysków i strat Dane w tys. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług – w tym od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

2018

2017

1 932 268

1 963 453

1 713 841

1 764 001

1 727 970

1 832 854

204 298

130 599

1 808 656

1 784 550

1 633 230

1 621 740

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

1 635 868

1 662 958

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

172 788

121 592

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

123 612

178 903

12 706

14 020

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów – w tym od jednostek powiązanych

IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu

10 760

40 391

100 146

124 492

VII. Pozostałe przychody operacyjne

2 143

4 298

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1 975

753

VI. Zysk (strata) na sprzedaży

2. Dotacje 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne

55

113

3 545

2 667

6 399

35

2 654

2 632

3 745

99 622

122 391

6 218

4 475

452

190

od jednostek powiązanych

– w tym, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek

452

190

– w tym, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

452

190

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach

2. Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych

5 766

4 285

4 490

3 517

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

5. Inne

6


Dane w tys.

2018

2017

XI. Koszty finansowe

3 251

5 297

1. Odsetki

2 834

2 396

– w tym dla jednostek powiązanych 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych – w tym jednostkach powiązanych 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4. Inne XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XIII. Zysk (strata) brutto

417

2 901

102 589

121 569

XIV. Podatek dochodowy

12 837

1 995

a) część bieżąca

7 040

4 561

b) część odroczona

5 797

–2 566

XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XVI. Zysk (strata) netto

89 752

119 574

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

89 752

119 574

13 802 750

13 802 750

6,50

8,66

13 802 750

13 802 750

6,50

8,66

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

WYSOKĄ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ połączoną z niskim poziomem zadłużenia. W 2018 roku utrzymaliśmy

Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych 7


DANE FINANSOWE

Zestawienie zmian w kapitale własnym Dane w tys. I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

2018

2017

1 112 218

1 025 080

1 112 218

1 025 080

110 422

110 422

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

110 422

110 422

2. Kapitał zapasowy na początek okresu

326 144

324 779

1 034

1 365

1 034

1 365

1 034

1 365

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) – emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) – umorzenia akcji (udziałów)

2.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) – przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych – bieżący okres – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) – pokrycia straty 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

327 178

326 144

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

66 414

67 779

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

–1 034

–1 365

1 034

1 365

1 034

1 365

65 380

66 414

489 664

457 347

29 856

32 317

29 856

32 317

a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) – przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych – bieżący okres 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) – przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału

32 317

między akcjonariuszy – przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy

29 856

0

519 520

489 664

b) zmniejszenia (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

8


Dane w tys.

2018

2017

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

119 574

64 753

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

119 574

64 753

119 574

64 753

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) – podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu)

119 574

64 753

89 718

32 436

0

32 317

29 856

0

0

0

0

0

89 752

119 574

89 752

119 574

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

1 112 252

1 112 218

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

1 112 252

1 112 218

– dywidenda dla akcjonariuszy – przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy – przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku

9


DANE FINANSOWE

Rachunek przepływu środków pieniężnych Dane w tys.

2018

2017

I. Zysk (strata) netto

89 752

119 574

II. Korekty razem

95 239

92 831

98 797

99 694

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

–73

76

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

–4 309

–2 972

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

–1 437

1 221

7 540

2 708

6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów

13 339

–31 187

–50 807

–83 700

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

34 941

111 654

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

–2 752

–4 663

8. Zmiana stanu należności

11. Inne korekty

0

0

184 991

212 405

205 892

96 420

5 950

2 903

3. Z aktywów finansowych, w tym:

4 942

3 517

a) w jednostkach powiązanych

4 942

3 517

4 490

3 517

452

0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

– zbycie aktywów finansowych – dywidendy i udziały w zyskach – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych – odsetki – inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach – zbycie aktywów finansowych – dywidendy i udziały w zyskach

452

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych – odsetki

0

0

4 . Inne wpływy inwestycyjne

195 000

90 000

II. Wydatki

276 387

288 769

81 387

103 769

– inne wpływy z aktywów finansowych

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

10


Dane w tys. 3. Na aktywa finansowe, w tym:

2018

2017 0

0

0

0

0

0

4. Inne wydatki inwestycyjne

195 000

185 000

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

–70 495

–192 349

0

0

0

0

0

0

92 631

35 100

89 718

32 436

0

0

2 280

2 119

633

545

–92 631

–35 100

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)

21 865

–15 044

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

21 938

–15 120

a) w jednostkach powiązanych – nabycie aktywów finansowych – udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach – nabycie aktywów finansowych – udzielone pożyczki długoterminowe

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

73

–76

F. Środki pieniężne na początek okresu

70 521

85 565

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

92 386

70 521

799

555

21 865

–15 044

21 865

–15 044

– o ograniczonej możliwości dysponowania

11


Profile for Aude.pl

Raport roczny 2018 Dębica S.A.  

Raport roczny 2018 Dębica S.A.