Page 1

Scorpio Atletiek- en trimvereniging 37e jaargang nummer 2 Juni 2014

Opgericht 13-12-1977

Postbus 406 4900 AK Oosterhout


INHOUDSOPGAVE Van de voorzitter .......................................................................................................................................................3 Trainingsgroepen en trainingstijden .........................................................................................................................4 Algemene informatie .................................................................................................................................................7 Clubrecords.........................................................................................................................................................11 In- en uitschrijvingen leden .....................................................................................................................................15 Verjaardagen ..........................................................................................................................................................18 Wedstrijdkalender ...................................................................................................................................................20 Ingezonden stukken................................................................................................................................................23 Avondwedstrijd met donker einde ......................................................................................................................23 Nordic Walking ....................................................................................................................................................23 Bergwandelen .....................................................................................................................................................23 Stoppen met wedstrijdsecretariaat .....................................................................................................................24 Athletic Champs voor de eerste keer bij Scorpio................................................................................................25 Bericht van de jeugdcommissie ..........................................................................................................................26 De wereld van een atleet ....................................................................................................................................27 Medische rubriek ....................................................................................................................................................28 Zweepslag...........................................................................................................................................................28 Uit de bladen… .......................................................................................................................................................30 BN DeStem… .....................................................................................................................................................30 Weekblad Oosterhout… .....................................................................................................................................30

Kopij voor het volgende clubblad inleveren uiterlijk 14 september 2014 Toezenden aan het e-mailadres van de redactie: clubblad@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

2


VAN DE VOORZITTER Een prachtige lente hebben we achter de rug als u dit voorwoord leest. En een heuse sportieve eerste zomermaand maken we door: rondom ons kleurt het oranje. We beleven voetbal en hockey en ondertussen lopen atleten, trimmers en wandelaars van Scorpio hun parcours. Tijdens diverse toernooien hebben we ons van onze beste kant laten zien. Pupillen, junioren en krasse oudere leden tijdens hun competities, trimmers tijdens de wedstrijden in de regio en de Roparun en wandelaars in voor en door hen georganiseerde tochten. Op onze website staan trotse winnaars op het podium en vrolijke gezichten van Scorpio deelnemers. Heerlijk is het om ook steeds enthousiaste toeschouwers tijdens de sportieve activiteiten te mogen begroeten. Ouders, vrienden en kennissen dragen zo bij aan een juichende sfeer. Hulde en dank aan hen! Financieel hebben we de afgelopen periode de lentewind in de zeilen gevoeld: juist dankzij onze attente leden, hebben we een recordbedrag van de clubkascampagne van de Rabobank in ontvangst mogen nemen, zo’n € 1100,- We zagen onze aanvraag voor een substantiële bijdrage van een paar duizend euro aan materialen bij de Rabobank via het stroomversnellingsfonds gehonoreerd. En de grote clubactie had dankzij onze jeugdleden een prachtige opbrengst van ruim € 1500,- . (dit was toch al afgelopen najaar??) Daarnaast hebben enthousiast e leden hun steentje bijgedragen bij de organisatie van de Biesboschwandeling. Ook dat leverde een mooie som op van € 450,- Met de optelsom van al de bedragen investeert het bestuur in wedstrijdkleding voor groepen atleten en trainingspakken voor trainers, in materialen voor de competitie van onze jongste atleten en in PRmaterialen zoals een nieuwe vlag. Over de maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging hebben we verteld tijdens een bijeenkomst op het nieuwe sportcomplex van de Contreie. Met name de gerichtheid op diverse doelgroepen brachten we over het voetlicht. Een voorbeeld daarvan is het project voor uitkeringsgerechtigden dat we in april startten. Juist in dit seizoen hebben zij de kunst van het onder begeleiding gaan hardlopen beoefend. Deelnemers ervaren (weer) een ritme door de wekelijkse

Scorpio clubblad

3

trainingen en delen ervaringen in de ontmoeting met anderen. Een andere maatschappelijke bijdrage van Scorpio is de beschikkingstelling van de accommodatie voor de Samenloop voor Hoop van 5 en 6 juli. Hulde aan al onze vrijwilligers die de organisatie van de Samenloop hebben geadviseerd, bijgestaan en ondersteund en dank aan de trainers en de sportbeoefenaars die in verband met de voorbereiding een keertje moeten uitwijken voor hun training! In goed overleg tussen de besturen is de samenloop tot stand kunnen komen. Ander bestuurlijk nieuws is dat we opnieuw in gesprek zijn met de wethouder en haar ambtenaren over een gemeentelijke bijdrage voor de opknapbeurt van de baan. Inmiddels wordt een offerte daarvoor gemaakt. Hopelijk kunnen we meer over de voortgang melden in ons volgende nummer. Dit voorwoord eindig ik met een persoonlijk bericht. Aan het bestuur heb ik kenbaar gemaakt dat ik mijn voorzittershamer ter beschikking stel. Met spijt. Ik ben graag een enthousiaste voorzitter voor de club maar ik kan mijn rol niet zo optimaal meer uitoefenen als ik wil sinds ik dit voorjaar een fulltime baan als schoolleider heb aanvaard in Zoetermeer. Ik zal tot de ledenvergadering van maart 2015 aanblijven of zoveel eerder als een kandidaat voorzitter gevonden is.

Voor nu wens ik ieder een fijne zomer toe met veel sportieve uitstapjes! Mariet van Goch voorzitter


TRAININGSGROEPEN EN TRAININGSTIJDEN

VAKANTIETRAININGEN LOOPGROEPEN 2014 WANDELGROEP/GROEP NORDIC WALKING De trainer bepaalt in overleg met de groep wanneer er een vakantieperiode is. WEDSTRIJDGROEP LOPEN De trainingen van deze groep gaan gewoon door. ANDERE LOOPGROEPEN In de periode van maandag 14 juli 2014 tot en met zondag 10 augustus 2014 zijn er een beperkt aantal trainingen voor de andere loopgroepen. Hiermee worden bedoeld de prestatiegroepen A en B, de trimgroepen en de opstapgroep. Alle leden van deze groepen kunnen trainen op de volgende data onder begeleiding van de daarbij genoemde trainers. Op maandag en donderdag worden alle trainingen op de baan gegeven. De zaterdagtraining is in het bos. maandag 14 juli donderdag 17 juli zaterdag 19 juli

baan baan bos

9.30 – 11.00 Mari Kastelijns 19.30 – 21.00 Peter Vermonden 9.00 - 10.30 Frank Peek

maandag 21 juli donderdag 24 juli zaterdag 26 juli

baan baan bos

9.30 – 11.00 Mari Kastelijns 19.30 – 21.00 Peter Vermonden 9.00 - 10.30 Frank Peek

maandag 28 juli donderdag 31 juli zaterdag 2 augustus

baan baan bos

9.30 – 11.00 Sjaan van Hoof 19.30 – 21.00 Peter Vermonden 9.00 - 10.30 Heleen Kusters

maandag 4 augustus donderdag 7 augustus zaterdag 9 augustus

baan baan bos

9.30 – 11.00 Sjaan van Hoof 19.30 – 21.00 Peter Vermonden 9.00 - 10.30 Heleen Kusters

Vanaf maandag 11 augustus 2014 gaan de trainingen weer normaal door zoals deze vermeld staan in het clubblad.

Scorpio clubblad

4


TRAININGEN EN TRAININGSTIJDEN Dagen Tijden Groepstrainers(s)*

Categorie/groep

Geb. jaar

Minipupillen en C-pupillen

2007 2006

Dinsdag

18:15-19:15

Corry, Eugenie, Kjell en Justin

B-pupillen

2005

Dinsdag

18:15-19:15

Nienke en Joosje

Mini- + C-pupillen B-pupillen

2007/2006 2005

Vrijdag

18:15-19:15 19:15-20:15

Yvonne, Eugenie, Kjell en Justin

A-pupillen 1e jaars

2004

Dinsdag

18:15-19:15

Jochem, Tim en Eric

06-27128944 06-37424116

Baan

A-pupillen 1e jaars

2004

Vrijdag

18:30-19:30

Tim, Joosje en Eric

06-48770509

Baan

A-pupillen 2e jaars

2003

Dinsdag

18:15-19:15

Freek, Fabian en Rob

A-pupillen 2e jaars

2003

Vrijdag

18:30-19:30

Arno en Tia

D-junioren

2002-2001

Woensdag Vrijdag

18:30-19:30 19:30-20:30

René en Arno René, Arno en Marco

C-junioren

2000-1999

Maandag Woensdag

19:30-20:45

Patrick en Jeroen

06-17527865 06-42558254 06-37227095 06-26683334 06-29556365 06-53198928 06-53382993 06-41789497

AB-junioren

1998-1995

Senioren, masters

Algemeen Krachttraining, sprint, springen

19:30-21:00

Esther en Maaike Jack Geers

06-48770509 06-41789497 0162-520487

Dinsdag

19:30-20:45

Leendert Brethouwer

06-25177899

Baan

Werpen, krachttraining

Maandag Dinsdag Woensdag Zaterdag

19:00-20:30 19:00-20:30 19:00-20:30 09:00-12:00

Fred vd Steenhoven

0162-423808

Baan MFR

Horden

Donderdag

19:30-21:00

Leendert Brethouwer

06-25177899

Baan

Korte en lange sprint

Maandag Donderdag

19:30-20:45

Taco Jansen Wim v. d. Wijngaard

0162-425658 076-5870861

Baan

Maandag

18:30-19:30

René van der Pas

06-29556365

Baan

Dinsdag Donderdag Zaterdag

19:15-20:45 19:15-20:45 10:00-11:30

Henk Rams Henk Rams Hans Vugts/ Sandra Laros

0161-411124

Baan

19:00-20:30

Aninta Beekers

06-17004468

Baan

19:30-21:00

Peter Vermonden

0162-516557

Baan

09:00-10:00

Corrie Roovers

076-5711085

Warande

19:30-21.00

John Snijders

06-14480551

Weg

09:15-10:30

Petra Zondervan Kees Tekke

0162-687581 0162-459813

19:15-20:45

Johan Akkermans

0162-685709

Bos Baan Weg Baan

Sjaan van Hoof en Mari Kastelijns Heleen Kusters Peter Vermonden Christ Maas Aad Winkelman Bernd Struys

0162-458610 0162-459187 076-8874054 0162-516557 0161-224165 0162-454910 0162-459431

Specialisatie

Loopgroep Apupillen en junioren

Lopen

Senioren, masters wedstrijdgroep

Midden-, lange afstand

Prestatiegroep A Prestatiegroep B Trimmers TR1 Trimmers TR2 Trimmers TR3 Trimmers TR4 Trimmers TR5 Trimmers TR6 Trimmers TR7

Scorpio clubblad

Woensdag Vrijdag Maandag

Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Vrijdag Maandag Woensdag Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Maandag Woensdag Maandag Donderdag Woensdag Zaterdag

19:30-21:00

09:30-10:45 19:45-21:15 19:30-21:00 19:30-21:00 09:00-10:30

5

Telefoon

Plaats

06-44120184

Baan

06-43211213 06-53269852

Baan Baan

Baan Baan Baan Baan

Baan Baan

Baan Weg Baan Bos


Categorie/groep

Geb. jaar

TRAININGEN EN TRAININGSTIJDEN Dagen Tijden Groepstrainers(s)* Maandag

Trimmers TR8

Woensdag

19.45-21.00

Susanne Voges Mari Kastelijns Kees Bloemsaat Sjaan van Hoof Peter Vermonden Rob Simons

Telefoon

Plaats

0162-456333 0162-459187 06-28842657 0162-458610

Baan

0162-516557

Baan

Trimmers TR9

Maandag Woensdag

20:00-21:30

Opstapgroep

Maandag Donderdag

20:00-21:15

Frank Peek Ton Sweep

0162-685971 0162-517636

Baan

Dinsdag Zaterdag

09:30-10:30 09:30-11:00

Kees Tekke

0162-459813

Baan Bos

VB (G)-groep

Woensdag

19.00-20.00

Theo Braat Annet vd Steenhoven Frans Beumer

076-5653866 0162-423808

Baan

Bewegen voor vrouwen

Maandag Donderdag Dinsdag Zaterdag

13:45-15:00

Susanne Voges

0162-456333

Baan

09:30-10:30 09:00-10:30

Peter Casteleijns

0162-403370

Sportief Wandelen

Nordic Walking

Info aangaande de jeugdgroepen Info aangaande de loopgroepen Overige informatie

Scorpio clubblad

info@atvscorpio.nl j.t.m.akkermans@hetnet.nl info@atvscorpio.nl

6

0162-470439 0162-685709 0162-470439


ALGEMENE INFORMATIE ATV SCORPIO: Postadres

Postbus 406

info@atvscorpio.nl

0162–460019

4900 AK OOSTERHOUT Clubgebouw

Sportpark De Warande Wilhelminakanaal Zuid 78 4903 RA OOSTERHOUT (geen brievenbus)

Website

www.atvscorpio.nl

Webmaster

Matthijs van der Made

BESTUUR: Voorzitter

Mariet van Goch

Aanspreekpunt:

0162–421232

Externe contacten, PR en clubblad

voorzitter@atvscorpio.nl

Secretariaat

Penningmeester

Lid

Lid

Lid

Lid

Scorpio clubblad

webmaster@atvscorpio.nl

Monique Stolte

Aanspreekpunt:

06–24541571

Externe contacten en PR

secretaris@atvscorpio.nl

Sybrant Walsma

Aanspreekpunt:

0162–425741

Accommodatiebeheer, klusploeg en

penningmeester@atvscorpio.nl

sponsorcommissie

Jan Snoeren

Aanspreekpunt:

0162–517302

WOC, wandelgroepen en kantine

jan.snoeren@ziggo.nl

Annet van der Steenhoven

Aanspreekpunt:

0162–423808

TC, jeugdcommissie, trainersoverleg,

annetzwemstra@yahoo.com

Wedstrijdgroepen en G-sport

Renate van Son - Boere

Aanspreekpunt:

0162–452692

Trimgroepen,sponsorcommissie en

renate@vanson-boere.nl

beleid

Twan Verhoeven

Aanspreekpunt:

06–28442584

Beleid en jeugdcommissie

Twan.verhoeven@gmail.com

7


WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE: Voorzitter Jan Snoeren

0162-517302

Jan.Snoeren@ziggo.nl

Jurycoördinator

Petra Zondervan

0162-687581

petra@trimt.nl

Lid

Thom Sprengers

06-28042016

woc@atvscorpio.nl

Lid

Peter Heersche

0162-426020

Lid

Marco Joosen

06-53198928

Lid

Ineke Snoeren

0162-517302

Lid

Frans Jonkers

Wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden: Thom Sprengers

0162-432479

Tijmhof 97

06-28042016

woc@atvscorpio.nl

4907 BD Oosterhout Wedstrijdsecretariaat uitwedstrijden: Caroline v.d. Wijngaard

076-5870861

wedstrijdsecretariaat@atvscorpio.nl

Espakker 108 4847 HB Teteringen Algemene bankrekening

NL42 RABO 0139935282

t.n.v. ATV Scorpio

Inschrijfgelden wedstrijden

NL92 RABO 0112269109

t.n.v. ATV Scorpio

TECHNISCHE COMMISSIE: Voorzitter

Hans van Straten

0162-460331

straten7@zonnet.nl

Coördinator lopen

Johan Akkermans

0162-685709

j.t.m.akkermans@hetnet.nl

Leendert Brethouwer

06-25177899

leendert@cyri.nl

Coörd. techn. atletiek

Fred van der Steenhoven

0162-423808

f.a@casema.nl

Coörd. jeugd/materiaal

René van der Pas

06-29556365

sgt269@kpnmail.nl

Lid opleiding/ bijscholing

Mike Stout

0162-430668

mike-stout@hotmail.com

0162-470439

jeugdcommissie@atvscorpio.nl

JEUGDCOMMISSIE: Bestuurslid

Corry van der Pas

Bestuurslid

Ilse Canjels

Namens G-atleten

Renate van den Hengel

Namens G-atleten

Corita Kamp

Namens junioren

Mike Stout

0162-430668

WANDELCOMMISSIE: Gespreksleider

Kees Tekke

0162-459813

cp.tekke@casema.nl

Secretaris, communicatie NW en ledenadmin. NW

Marianne Aarts-Moors

0162-458821

m.aartsmoors@gmail.com

Ledenadministratie SWA

Henk van der Schoof

0162-433766

hvanders@casema.nl

Activiteiten SWA

Liesbeth Vermeulen

0162-440982

vermeull@ziggo.nl

Activiteiten/ welzijn NW

Ank van Rijn

0162-422278

ankrijn@casema.nl

Scorpio clubblad

8


SPONSORCOMMISSIE: Sybrant Walsma

0162-425741

Renate van Son - Boere

0162–452692

sponsorcommissie@atvscorpio.nl

CONTACTPERSONEN: Accommodatiebeheer

Hans van Straten

0162-460331

straten7@zonnet.nl

Clubkleding

Monique Stout

0162-430668

clubkleding@atvscorpio.nl

EHBO

Afd. Oosterhout

0162-453863

Financiële administratie

Maria Bloemsaat

06-28914198

mariabloemstaat@gmail.com

Gebruikte clubkleding jeugd

Corry van der Pas

0162-470439

jeugdcommssie@atvscorpio.nl

Informatie

Corry van der Pas

0162-470439

info@atvscorpio.nl

Kantinebeheer

Ton de Hoog

0162-520520

tdehoog@planet.nl

Ledenadministratie

Ineke Snoeren

0162-517302

ledenadministratie@atvscorpio.nl

Lichtkrant kantine

Ad van der Made

0162-460195

lichtkrant@atvscorpio.nl

Materiaalbeheer

René van der Pas

0162-470439

Sgt269@kpnmail.nl

MFR beheer

Fred v. d. Steenhoven

0162-423808

f.a@casema.nl

Oud-papier

Jan Schrauwen

0162-433885

Jan.schrauwen@online.nl

PR / Clubrecords

Fred v.d. Steenhoven

0162-423808

f.a@casema.nl

Reanimatie

Jac Brokx

0162-458779

Sleutelbeheer

Ton de Hoog

0162-520520

tdehoog@planet.nl

Verhuur

Ulrich Zwijsen

0162-450470

verhuur@atvscorpio.nl

Vertrouwenspersoon

Nellie van der Made

0162-460195

vertrouwenspersoon@atvscorpio.nl

Vlaggen

Corry van der Pas

0162-470439

info@atvscorpio.nl

ERELEDEN: Ulrich Zwijsen Jan Schrauwen André Aarts Geert Heersche Ton Peters  CLUBBLADREDACTIE: Eindredactie

Erwin Botermans

0162-420014

Redactielid

Ed Langer

0162-432010

Redactielid

Elly de Schrijver

0162-460406

Drukkers

Mari Kastelijns

0162-459187

Wim Sestig

0162-433638

Scorpio clubblad

9

clubblad@atvscorpio.nl


CLUBBLADINFORMATIE Het clubblad is online te lezen en te downloaden op de website: Kopij voor het clubblad bij voorkeur aanleveren via e-mail: Uiterste inleverdatum voor volgende clubblad: Drie weken later verschijnt het clubblad online.

www.atvscorpio.nl clubblad@atvscorpio.nl 14 september 2014

De schrijver van een ingezonden stuk is volledig verantwoordelijk voor de inhoud. Bij de redactie dient de naam van de persoon, die het stuk heeft gemaakt, bekend te zijn. De redactie kan een tekst, na telefonisch overleg, gewijzigd opnemen of alsnog weigeren. Leden en andere belangstellenden, die het clubblad willen lezen, hebben daartoe 2 mogelijkheden.  Het clubblad is online te lezen of te downloaden vanaf de website van Scorpio. Op het moment dat het pdf-bestand op de website wordt geplaatst gaat er een nieuwsbrief via e-mail naar de leden.  In de kantine worden een aantal exemplaren ter inzage aangeboden, wat betekent: inzien, lezen en na lezing terugleggen voor andere nieuwsgierigen. CLUBRECORDS Clubrecords per e-mail melden bij Fred van der Steenhoven (f.a@casema.nl). In verband met publicatie in de krant dit doen voor maandagmiddag 12:00 uur, voorzien van de gegevens zoals de plaats, datum, vereniging en internetsite waar de uitslagen te vinden zijn. Graag ook voorzien van een klein verhaaltje en indien mogelijk een foto bijvoegen voor in de krant. SCORPIO IN DE KRANT Ook als er geen clubrecord is verbeterd is het leuk om een stukje, zeker met foto, in Weekblad Oosterhout te kunnen zetten over crossen of indoorwedstrijden die in het weekend hebben plaatsgevonden. Een leuke sfeerreportage of wedstrijdverslag is altijd welkom, zowel van de jeugd als de ouderen. Ben ik zelf bij de wedstrijd aanwezig dan gebeurt het vrijwel altijd wel, maar ik kan natuurlijk niet overal aanwezig zijn en ben dus afhankelijk van ouders, trainers en deelnemers. Dus doe je best en zet wat op papier over je ervaringen bij de komende wedstrijden. Gewoon insturen naar Fred van der Steenhoven (f.a@casema.nl). OUDE KLEDING ACTIE Het hele jaar staat een container bij de ingang (naast MFR). Bij voorkeur in plastic zak verpakt inleveren. OUD PAPIER ACTIE Datum Loterij 30-aug Trekking loterij

Datum 01-nov

19-jul

20-sep

22-nov

09-aug

11-okt

13-dec

Datum 28-jun

Loterij Trekking loterij

Tijdstip

10:00-13:30

Locaties

Oosterheide

Loterij Trekking loterij

Parkeerterrein achter winkelcentrum Zuiderhout; tegenover wijkhuis “De Bunthoef

Sterkenburg/ Middachten

Voor flats Oudenhove

Dagelijks bij Scorpio in de container op de parkeerplaats naast het terrein van Scorpio. Op trainingsavonden is de container geopend. Indien gesloten is sleutel verkrijgbaar bij barmedewerker.

Scorpio clubblad

10


MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Wilt u wedstrijden / uitslagen / standen of informatie raadplegen? Kijk dan op onderstaande websites: www.atvscorpio.nl

www.g-atletiek.nl

www.inschrijven.nl

www.facebook.com/regiodertien

www.regio13.nl

www.atletiekunie.nl

www.wandel.nl

www.uitslagen.nl

www.bvscorpio.nl

www.optimaalsporten.nl

CLUBRECORDS De nieuwe clubrecords vanaf 29 maart 2014.

Datum

Naam

NIEUWE CLUBRECORDS Groep Onderdeel

29-03-2014

Ester Nijdam

V40

Kogelstoten

19-04-2014

Lotte, Matgit, Monique en Jesjke

MPC

4x40 m

19-04-2014

Milan Betz

Record

Plaats

8.90 m

Tilburg

30.32 sec

Dongen Dongen

JA

Discuswerpen

44.49 m

04-05-2014

Hilde van Zundert

SEN

Hoogspringen

1.65 m*

Eindhoven

06-05-2014 06-05-2014

Jenny Marcelis

V65

Kogelstoten

8.85 m

Oosterhout

Jenny Marcelis

V65

Discuswerpen

21.99 m

Oosterhout

Fred v.d. Steenhoven

M65

Discuswerpen

24.97 m

Oosterhout

Fred v.d. Steenhoven Tia Ackermans

M65

Kogelstoten

8.63 m

Oosterhout

MC

Kogelslingeren

43.53 m

Utrecht

Discuswerpen

29.15 m

Dongen

06-05-2014 06-05-2014 09-05-2014 10-05-2014

Janneke Pluimes

MD

24-05-2014

Janneke Pluimes

MD

Kogelstoten

12.02 m

Waalwijk

25-05-2014

Tim van Dongen

SEN

3000 m steeple

10:17.63 min

Oosterhout

31-05-2014

Jenny Marcelis

V65

Kogelslingeren

24.04 m

Eindhoven

Balwerpen

35.13m

Tilburg

31-05-2014

Femke Kuppens

MPA

31-05-2014

Stijn Hendriks

JPA

Hoogspringen

1.50 m

Tilburg

01-06-2014

Cees van Blerk

M55

Kogelslingeren

29.98 m

Eindhoven

01-06-2014

Cees van Blerk

M55

Discuswerpen

33.86 m

Eindhoven

01-06-2014

Cees van Blerk

M55

Gewichtwerpen

10.52 m

Eindhoven

01-06-2014

Cees van Blerk

M55

Werpvijfkamp

2850 pnt

Eindhoven

01-06-2014

Jenny Marcelis

V65

Speerwerpen

18.95 m

Eindhoven

Gewichtwerpen

10.29 m

Eindhoven

01-06-2014

Jenny Marcelis

V65

01-06-2014

Jenny Marcelis

V65

Werpvijkamp

3268 pnt

Eindhoven

03-06-2014

Cees van Blerk

M55

Kogelstoten

11.27 m

Steenbergen

03-06-2014

Arno van der Pas

Jun B

Kogelslingeren

34.71 m

Steenbergen

JC

Kogelslingeren

32.00 m

Steenbergen

29.76 m

Waalwijk

3:12.72 min

Tilburg

11.62 m

Best

03-06-2014

Jeroen Rops

05-06-2014

Fred van der Steenhoven

M65

Speerwerpen

09-06-2014

Niels Laros

JPB

1000 m

Tia Ackermans

MC

Kogelstoten

09-06-2014 * Evenaring

Scorpio clubblad

11


De Samenloop voor Hoop te Oosterhout 2014 wordt georganiseerd met het oog op de toekomst (kinderen en duurzaamheid) en in de wetenschap dat kankerbestrijding een mondiale aanpak vergt. Tijdens ons evenement zult u dit herkennen. We hebben in 2010 ervaren dat het evenement echt bij Oosterhout past. De combinatie van activiteiten, het wandelen, de kaarsenzakken en de sfeer maken het tot een heel bijzonder gevoelsevenement. Er ontstaat op bijna magische wijze een gevoel van saamhorigheid. Samen iets doen in de strijd tegen kanker. De Samenloop heeft echt mensen blijvend met elkaar verbonden tot op de dag van vandaag. Daarom gaan we het weer doen.     

Geld inzamelen voor de strijd tegen kanker (Ex-)kankerpatiënten steunen Overledenen herdenken Voorlichting geven over kanker Samen een verschil maken.

Ook in Oosterhout organiseren vrijwilligers een Samenloop voor Hoop. Teams wandelen 24 uur lang als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Kom langs of doe mee! Datum

5 en 6 juli 2014

Aanvang

16:00 uur

Locatie

ATV Scorpio

Meer info

www.samenloopvoorhoop.nl/oosterhout

Contact

samenloop.oosterhout@gmail.com

Scorpio clubblad

12


Kinderen en kanker, twee woorden die we liever niet in één adem noemen. Kinderen horen vrolijk en gezond te zijn met een lange toekomst voor zich. Elk jaar krijgen bijna zeshonderd kinderen een verschrikkelijke boodschap: ‘Je hebt kanker’. Daarna start een moeilijke periode van zware behandelingen en onzekerheid. Met vaak een goede afloop, maar helaas niet altijd. Daarom ga ik me dit jaar inzetten voor KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij. Ik haal geld op zodat er meer geld komt voor onderzoek voor kinderen met kanker. Op 2 november zal ik daarom de marathon van New York lopen. Hier zal ik hard voor moeten trainen, maar elke kilometer staat in het teken om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. Mijn persoonlijke sponsordoel is € 7,500.-. Ik hoop dat jij me wilt helpen dit doel te bereiken. Je kan me sponsoren via: http://www.runforkikanewyork.nl/FormSignUpSponsor.aspx?fst=Sponsor&c=true&rt=2&ri=1589 Wist je dat giften aan een goed doel belasting aftrekbaar zijn? In 2025 moet het genezingspercentage van kinderen met kanker op 95% liggen! Help mee dit doel te bereiken en sponsor mij! Alvast bedankt! Rob Hinten Datum

2 november 2014

Locatie

New York

Meer info

https://www.facebook.com/rob.hinten.5

Scorpio clubblad

13


OPROEP Kopij voor het volgende clubblad inleveren uiterlijk 14 september 2014 Toezenden aan het e-mailadres van de redactie: clubblad@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

14


VERJAARDAGEN

Juli 1

2

3 4

5

6 7 8

9

10 11

12 13 14

Logan Botermans Jan Schrauwen Erna Tekke Jochem Braat Bas Castelijns Jan Christen Marian van Marrewijk Thomas Hessels Tyn Hageman Julian van Jeveren Toos Kruytzer Marinelle Tak Alkemade Chizala Klijn Eva Nijdam Hans van Straten Fons Lossez Tiny de Vetter Nico Scheffers Jan Snoeren Bert Teuben Leon Bos Paula Sprengers Youri Stoop Jan Tak Caroline van den Wijngaard Willy Frijters Marijke Kok Emile Kragten Bert Jansen Petra Sweijen Atie Grandjean Ferand Slootjes Corry Roovers Piet van Eijnatten Tom Kouwenberg

Scorpio clubblad

Augustus

15 Lidy Meulman Carina Schalkwijk 16 Gerard Bossers Gonnie Franken-van Hooft 17 Annelies Franzen Karlien Korebrits Lex Raaijmaakers Arnold Verschuren Moos Tanis 18 Willemien van der Schoof 19 Maurice D’haene Stijn Maarschalk Dimph van Turnhout 20 Wilma Eekels Storm de Groen Nellie van der Made Jord Pluimes Ester Vlielander Jorine van Vugt Nicole Mastop Petra Zondervan 21 John de Bont Astrid Cichowski Marja van der Schoof 22 Margriet Maanders-Hermkens Aad Winkelman 23 Lucie Kieboom Lucia Provoost 24 Tom Huijben Yvonne Koenders 26 Hayat Abakouij 27 Stans Smits 29 Arnold Siemons 30 Gerard Jansen Nina Snoeren 31 Aria Stekelenburg Sabine van Wijk

18

1 Esther van der Westen Milan Betz Pien de Geest Marry Strik Bleumers 2 Elias Kruis Laurens Kruis Dorreth Zaal Schwarte Pascal Marcelis 4 Tamara Beukenkamp 5 Cees van Ham Pieter Janmaat Daan Zijlmans 6 Hans van Alphen Angela Kool Anita Kleinschmidt 7 Wim Martens John Snijders Hugo Maas Kjell Willemstein 8 Frans Beumer Thijmen van Geel 10 Jenny Marcelis Dikmans Joke Goos v.d. Boer 12 Alexander Bezemer Ria van Strien 13 John Besamusca Ad van Meel Marieke Slootjes Sarah Boudhan Joris Broekman Wesley Kist Hans van Snik 14 Toon Kleindop 15 Mark van der Heijden 17 Michel van der Sanden Rob van Santen Diana Vermeulen 18 Kees-Jan Mesinga Bart van den Wijngaard


Augustus 19

20

21 22 23

24 25

26

28 29

30

Nomy Snoeren Alice Sonnenberg Astrid van Gils Robert Brouns Marieke Nooten Lisa Harting Marco Joosen José van de Ruit Ans Halters Jan van Meer Veerle Lemstra Femke Haelst Lex Meeusen Anouk van Jeveren Karien Daemen Hans de Jongh Trinett van Oosterhout Rob Sergeant René Verdaasdonk Thomas Mineur Frank Peek Donna Hendriks Dick Exalto Annemiek van Buchem Siem Douma Marina de Rooij Bas van Seters Hilde van Zundert Heleen Kusters André Heshof Ton Sweep Han van Bueren Gini Korz Conny van Engelen Niels van der Hoeven

Scorpio clubblad

September 1 2 3 4 5 7 9

10 11

12 13

15 16

Tineke van Gurp Anneliese van den Hombergh Ans Kops Peter van Tilburg Ilse van Dolen Fatima El Hadouti Eric van der Wal Tonny Mertens Anne-Lies Loonen Merel De Rijcke Herman Jansen Ad Aerts Stijn Groeneveld Marius Haringman Corrie Snoeren Jasmijn Jasmijn Roders Anne Vermeulen Ruud Struys Ilse Canjels Rob Simons Frank Kieboom Eric van Damme Wieke Lucas-Bastiani Nel Kuysters Gerard Rekkers Jacco Schipperen Koen Zandvliet Maud Daemen Guk Balci Laura Hagebols

19

17 John Storm van Leeuwen Atie van den Berg-ter Heijden 18 Ingrid Barten Niels Rutte Lotte Griep Ian Jaquet Tim Janssen Huub Smeets 19 Thérese Sprangers Kylie Hardeman 20 Maarten Rooseboom Bart Leijten Karel Henneman Erica Wagenvoort Tonny Veuskens 22 Kees van der Vos Wim Nelemans 24 Edwin Bakker Lieke Janssen Wim Verhoeven 25 Dennis van Helvert Fleur Nijdam Charlotte van Vessem Daan van der Ven 26 Werner Kamp Lucas Peek 27 Lian Oomen de Rooij 28 Esther Nijdam Henk den Rooijen 29 Trees Coppus Justin Derks Sandra Hofmans


WEDSTRIJDKALENDER Datum 28-jun

Soort ***

29-jun

*

WEDSTRIJDKALENDER Wedstrijd Datum Regio-competitie CD-pupillen 13-aug Galgenloop

05-jul

*

Chaamloop

06-jul

***

Regio-competitie CD-pupillen

13-jul

***

Werpwedstrijd ABC jun/sen/ masters

Dik gedrukt

Scorpio wedstrijden

*

REGIO 13 – Wegcircuit

**

REGIO 13 - Crosscircuit

***

REGIO 13 – Baan en indoor

Soort *

Wedstrijd Galgenloop

17-aug

***

Open ABC wedstrijd

30-aug

*

30/31-aug

***

Kruiken Meerkamp

06-sep

***

Open pupillen/CD Wedstrijd

27/28 sep

***

Clubkampioenschappen

Het Bels Lijntje

Stichting Midden Brabant Circuits

Datum 28-jun 4/5/6-jul 26/27-jul 7-sep 13-sep 27/28-sep 5-okt 19-okt

Scorpio clubblad

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 2014 Soort wedstrijd Organisatie NK teams voor senioren Nnb NK atletiek junioren AAC ASICS NK atletiek junioren Phanos NK teams voor junioren Nnb NK 100km senioren AV Aqullo NEK junioren A/B en masters AV Startbaan NK Snelwandelen heren 50km/ vrouwen 10km RWV NK marathon senioren en masters Le Champion

20

Plaats Amsterdam Amsterdam Winschoten Amstelveen Tilburg Amsterdam


BELANGRIJKE BAAN WEDSTRIJDEN VOORJAAR TOT ZOMERVAKANTIE 2014 Datum Plaats Organisatie Soort wedstrijd Regio-competitie CD-pupillen 28-jun Baarle-Nassau Gloria e e 3 senioren competitie 3 divisie 29-jun Nijmegen AV Nijmegen Open Avondwedstrijd 2-jul Zundert DJA e 1 Rotterdam Track meeting 3-jul Rotterdam Rotterdam Atletiek Avondwedstrijd 4-jul Tilburg AV Attila Kermismeerkampen 5/6-jul Best AV Generaal Michaelis Regio-competitie CD-pupillen 6-jul Dongen Atledo Werp5kamp 6-jul Amersfoort Altis Avondwedstrijd (incl. kogelslingeren) 10-jul Helmond HAC Avondwedstrijd (incl. kogelslingeren) 11-jul Barendrecht CAV Energie Werpwedstrijd ABC 13-jul Oosterhout ATV Scorpio Runnerswolrd Utrecht Track Meeting 8-aug Utrecht U-Track Open ABC wedstrijd 17-aug Waalwijk ACW Avondje Sprintspringen 22-aug Breda AV Sprint Kruikenmeerkamp 22/24-aug Tilburg AV Attila Avondwedstrijd 27-aug Zevenbergen AV Groene Ster Instuifwedstrijd 30-aug Bergen op Zoom Spado Baanwedstrijd voor alle categorieĂŤn 30-aug Papendrecht AV Passaat Athletics en Meerkamp AB & D-jun 30/31-aug Woerden AV Clytoneus Zuide Nederlandse kampioenschappen 31-aug Weert AV Weert Nationale C-spelen 30/31-aug Amsterdam AAC Open pupillen CD wedstrijd 6-sep Oosterhout ATV Scorpio C-interland Nederland-Westfalen 6-sep Reine (D) D-spelen 7-sep Amsterdam Phanos Werp5kamp 13-sep Rotterdam Rotterdam Atletiek 14-kamp en 20-kamp 13/14-sep Delft AV ‘40 Promotie/degratiewedstrijden 14-sep Nationale CD meerkampen 21/21-sep Tilburg AV Attila Open ZH kampioenschappen pupillen 20-sep Barendrecht CAV Energie Kijk voor meer wedstrijden op de Atletiek Unie kalender.

Scorpio clubblad

21


Scorpio clubblad

22


INGEZONDEN STUKKEN AVONDWEDSTRIJD MET DONKER EINDE Dinsdagavond 6 mei opende Scorpio de reeks van avondwedstrijden in de maanden mei, juni en juli. Zo’n 120 deelnemers schreven zich in en deden aan een of meerdere onderdelen mee. Het weer hield zich goed op enkele kleine regenbuitjes na. Leden van verschillende atletiekverenigingen ontmoetten elkaar weer op sportieve wijze. Deze mogelijkheid bieden 5 verenigingen in de regio: Scorpio, Atledo, ACW ’66, DAK en Attila. Als jurylid behoor je bij de les te blijven, maar tussen de bedrijven door zag ik toch kans om even naar de andere onderdelen om me heen te kijken. Ik merkte dat de sfeer goed was en dat een aantal keren de discus over de 40 meter werd geworpen o.a. door Lisa Smit en Jeroen Rops. Hilde van Zundert evenaarde met hoogspringen met 1.65 m. Deze hoogte sprong ze binnen 3 dagen zelfs 2 keer bij wedstrijden. Nog even en ze vestigt een nieuw clubrecord in haar categorie. NORDIC WALKING Beste allemaal, Eerst zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Trees Berkelmans-Smulders en ik ben 62 jaar, dus niet meer zo piep! Ik ben ook al oma van vijf kleinkinderen, bij wie ik regelmatig te vinden ben. Sinds maart 2013 ben ik zonder werk en is er dus meer tijd om leuke dingen te doen. Ik heb me aangemeld bij Scorpio sinds april vorig jaar, om gezellig met een groep sportieve mensen het bos in te gaan. We hebben een gezellige ‘ploeg’ en ik kijk er elke dinsdag naar uit! In oktober 2005 heb ik samen met mijn man de basiscursus Nordic Walking gevolgd bij AF-Events te Rucphen. Wij woonden toen in Etten-Leur, dus vandaar die locatie gekozen. Nu we in Oosterhout wonen zijn we regelmatig in de bossen te vinden voor een stevige wandeling met de Nordic Walking stokken! Ook ben ik bij het Oosterhouts Smartlappenkoor nieuwe stijl gaan zingen. Een heel andere fijne manier van ontspannen!

BERGWANDELEN We wisten vroeger niet zo goed wat voor soort vakantie bij ons paste. We zouden bijvoorbeeld een beetje door Frankrijk gaan trekken, maar Nelly wilde pakweg een week of zo van tevoren weten waar ze zou eten en slapen, dus dat liep niet helemaal lekker. Een andere keer bleven we in Nederland en toen zakte de temperatuur naar een krappe tien graden, met veel regen, óók niks. Het volgende jaar Scorpio clubblad

23

Naarmate de avond vorderde viel de duisternis in. Doordat er een behoorlijk aantal deelnemers waren met 4 pogingen duurde het dus wat langer. Geen punt zou je zeggen, want Scorpio heeft toch goede baanverlichting. Dat klopt, maar de tijdschakelaar deed waarvoor hij was ingesteld en zette het veld om 21.15 uur in het donker. De 3000 meter was op dat moment bezig en ook de 3e poging bij het discuswerpen. De lopers zijn gefinisht en de borstnummers waren nog te zien. Problematischer was het bij discus. Daar besloot de wedstrijdleider de wedstrijd af te gelasten en geen 4e poging meer te laten doen. Jammer, want het verleden heeft al eens geleerd dat de lampen binnen een kwartier niet meer aangaan. Op een enkel protest na en puntje van kritiek door een atleet is de wedstrijd verder goed verlopen. Dit zal bij het evalueren en in het draaiboek best allemaal meegenomen worden. Ad van der Made Om mijn vrije tijd helemaal goed in te vullen ben ik een cursus ontspanningsmassage van hoofd, nek en schouders en een basiscursus voetreflex massages gaan volgen. Met als gevolg dat ik sinds januari 2014 mijn eigen praktijkje heb geopend!

Bent u geïnteresseerd, bezoek dan eens mijn website www.massagepraktijk-treasure.nl zochten we de warmte in zo’n peperduur ressort van Vacancesoleil in Spanje. Daar wil ik het hier niet eens meer over hebben. Jakkes. En zo hebben we nog een aantal jaren doorgesukkeld. Totdat vrienden van Duitse komaf met het voorstel kwamen samen in Beieren, in de Allgaü op vakantie te gaan. Ze hadden al een geschikte locatie op het oog en de folders van de Füssense VVV zagen er beeldschoon uit, dus


vooruit maar. Waarom niet? En dat werd onze kennismaking met de bergen. Nog wat bescheiden weliswaar, maar prima om mee te beginnen. De dag na aankomst gingen we (met inbegrip van een trillende Nelly) met een kabelbaan de Tegelberg op en na wat bier en bratwurst gingen we lopend terug. Nelly en ik hadden nul ervaring, dus het begon wat onzeker en erg voorzichtig, maar gaandeweg begon bij ons (vooral bij Nelly, maar zeker ook bij mij) een vuurtje te smeulen dat nooit meer is gedoofd. Onze vrienden vonden de bergen maar vermoeiend en hebben de rest van de vakantie aan en in een meertje gelegen, terwijl Nelly en ik de ene na de andere uitdaging zochten en vonden. Daarbij kregen we de welkome ondersteuning van de STOPPEN MET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

hotelhouder, die wel aardigheid had in onze plotselinge bergliefde. Hij ging niet mee, maar adviseerde met betrekking tot de wandelroutes, zodat er een geleidelijke opbouw zat in de zwaarte en de moeilijkheidsgraad. Nelly en ik hebben nog diverse vakanties doorgebracht in Füssen en omgeving, totdat we uiteindelijk de “echte” bergen ingingen en de drieduizenders op het programma kwamen. Dat was natuurlijk van een heel andere orde en daar valt veel over te vertellen. Maar dat bewaar ik tot de volgende keer dat ik aan de beurt ben om een stukje te schrijven. Ad Adriaanse. Ik hoop dat Thom het net zo lang en met net zoveel plezier zal doen als ik gedaan heb.

Na heel veel jaren het wedstrijdsecretariaat thuis gedaan te hebben heb ik besloten te gaan stoppen, en het stokje door te geven aan Thom Sprengers, bij de meesten van jullie wel bekend. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan maar vind het nu welletjes. Ik blijf natuurlijk nog wel meedraaien in het WOC, en als Thom een keer verhinderd is doe ik de werkzaamheden weer even.

Allen hartelijk samenwerking.

24

voor

de

prettige

Als je nu voor een thuiswedstrijd in wilt schrijven dan gaat dit voortaan via Thom Sprengers WOC@atvScorpio.nl of natuurlijk via het mededelingenbord in de gang van onze kantine. Ineke Snoeren

Scorpio clubblad

bedankt


ATHLETIC CHAMPS VOOR DE EERSTE KEER BIJ SCORPIO

Op zaterdag 7 juni organiseerde Scorpio voor de eerste keer zogenaamde 'Athletic Champs' voor pupillen. Moet dat tegenwoordig niet 'kids' heten? En, zo liet Atletiekunie weten: 'Athletic Champs are powered by Atletiekunie. Thank you very much, Atletiekunie! Wat zijn 'Athletic Champs'? De Atletiekunie heeft met de Athletic Champs een nieuwe vorm van atletiek gepresenteerd voor pupillen in diverse categorieën en variërend in de leeftijd van 6-12 jaar. Waar atletiekwedstrijden voor die categorieën normaal een dag duren, worden nu 7 onderdelen afgewerkt in maximaal 3 uur en voor maximaal 240 kinderen. Kort, maar krachtig dus. Kern van het programma is dat kinderen op een speelse wijze diverse atletiekonderdelen kunnen beoefenen. Zo zijn er de onderdelen sprint, meters maken (zo ver mogelijk lopen in een bepaalde tijd), vortexwerpen (een vortex is een bommetje van zachte kunststof), kogelstoten, hordelopen, hoogspringen, estafette, hurk verspringen en medicienbal stoten. Met deze spelvormen leren kinderen op een speelse manier diverse atletiektechnieken. De wedstrijden worden regionaal georganiseerd en voor Scorpio was dit de eerste keer. Er was dus meer sprake van een kennismakingswedstrijd, dan

Scorpio clubblad

25

van een echte competitie. De strijdlust was er niet minder om en diverse atletiekverenigingen uit de regio waren present met hun pupillen. In andere regio's in het land worden Champs al langer georganiseerd en het is de bedoeling dat dit soort wedstrijden uitmonden in een competitie over 4-6 wedstrijden per seizoen. Scorpio had met succes een bijdrage gevraagd uit het Stroomversnellingsfonds van de Rabobank. Een vertegenwoordigster van de Rabobank overhandigde zaterdag een cheque van bijna € 4500,- voor de aanschaf van materiaal. Scorpio is daar heel blij mee, want dankzij nog een andere subsidie beschikken wij binnenkort over eigen materiaal. De Champs werden gehouden onder ideale weersomstandigheden: menige moeder had het voor de wedstrijden maar druk met het smeren van zonnebrandcrème. Alle pupillen gingen aan het eind van de dag tevreden en met een certificaat naar huis. Op onze website zijn foto's van het evenement te vinden. Ze geven een goed beeld van de geweldige sfeer van de eerste Champs, bij Scorpio. Ed Langer


BERICHT VAN DE JEUGDCOMMISSIE Hallo allemaal, Daar zijn we weer. Nog voor de vakanties weer gaan beginnen laten we nog wat van ons horen. Na een heel mooi cross- en indoorseizoen zitten we nu al weer bijna aan het einde van het competitieseizoen. Bij de pupillen gaat het super goed. Daar staan zowel de jongens als de meisjes op moment van schrijven 1e in het klassement. We hopen dat ze dit vol kunnen houden, waar we wel van uit gaan, zodat ze door kunnen naar de Brabantse Kampioenschappen. Dus houd alvast 13 september vrij! Bij de CD junioren is het nog spannend. Jammer genoeg is daar de uitslag van de eerste wedstrijd geschrapt omdat ergens anders in het land de wedstrijd was gestaakt vanwege het slechte weer. Maar dat mag de pret niet drukken. We horen wel dat er volop PR’s en CR’s worden verbroken en dat is natuurlijk ook super leuk. Ondertussen zijn er en komen er ook weer de BK’s, ZNK’s en NK’s aan. Aan iedereen die mee heeft gedaan of nog mee gaat doen; heel veel succes en we hopen dat alles goed gaat. Mocht je even de draad kwijt zijn met alle afkortingen, stop niet met lezen maar ga het later even opzoeken wat alles betekent. Eind maart vond ook het sportgala plaats in de Bussel. Daar was Scorpio goed vertegenwoordigd. Stijn kreeg de aanmoedigingsprijs en Eva en Femke werden genomineerd voor sportvrouw van 2013! Ze mochten op het ‘toneel’ zitten en werden geïnterviewd. Heel spannend allemaal en leuk om een keer mee te maken. Alleen al dat je daar mag staan is al een hele prestatie.

Scorpio clubblad

26

Daarnaast hebben we begin juni bij Scorpio de demowedstrijd Athletics Champs gehad. Dit is een andere vorm van competitiewedstrijd. Het is zeer waarschijnlijk dat de competitie voor de pupillen volgend jaar zo gedaan gaat worden. Het was gelukkig wat drukker dan vorig jaar. Drukker met eigen atleten, maar ook met atleten van andere verenigingen. We horen wisselende geluiden, maar het belangrijkste is wel dat we vanuit de jeugd hele positieve geluiden hebben gehoord. Voor de trainers is het nog even wennen. Het is hard werken, 7 onderdelen in 3 uur, zeker als het warm is, maar goed te doen. En de opbouw naar de junioren is ook veel beter en dat is ook mooi meegenomen. Voor de jeugdcommissie is het even wat rustiger geweest. Eind maart hebben we de jaarlijkse ouderkind ontmoeting gehad. Denk wel dat we kunnen zeggen dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. We hadden mooi weer, een leuke opkomst en leuke resultaten. Ook leuk om te zien dat er zoveel sportieve opa’s zijn die de strijd durven aan te gaan met hun kleinkind en dan nog niet eens echt onderdoen ook. Super. Begin juli hebben we nog een activiteit voor de pupillen en ook zijn we nog druk bezig aan het brainstormen over andere activiteiten. Als alles goed blijft gaan krijgen wordt de jeugdcommissie uitgebreid met nieuwe leden. In onze volgende column komen we daar zeker op terug. Dat was het weer voor deze keer. We hopen veel van jullie te zien langs de baan, tijdens de trainingen, bij wedstrijden of bij een van onze activiteiten. Kijk gerust op de site of in de gang op het prikbord voor de data. Vergeet ook niet om eens op de site te kijken naar foto's van verschillende wedstrijden en activiteiten. Met sportieve groeten, Mike, Ilse, Corita, Renate en Corry


DE WERELD VAN EEN ATLEET

Hallo, ik ben Tia Ackermans. Ik ben 15 jaar en zit al 8 jaar bij Scorpio. Ik heb altijd vooral gedaan, maar later ben ik ook gaan trainen bij de werpgroep. Sinds een paar maanden doe ik ook kogelslingeren. Daar gingen we een keer op trainen, omdat je dat kon doen bij de werpwedstrijd. Uiteindelijk is dat heel goed uitgepakt en had ik op mijn eerste wedstrijd al 35 meter. Ik ben toen uitgenodigd om mee te trainen bij Manfred, de bondscoach. Ik wist al dat Manfred elk jaar met zijn groep op trainingsstage naar Spanje gaat. Ik was dan ook dolblij toen ik hoorde dat ik mee mocht! De trainingsstage hield in dat we met een groep van tien man voor tien dagen naar Spanje gingen, om daar twee keer per dag te gaan trainen. Het was in Albir, dicht bij Benidorm. Het was echt een mooi resort met zwembaden en lekker eten! Het was heel warm, wat erg wennen was op de eerste training. Op een gegeven moment raak je er wel aan gewend. Gelukkig hebben we elke dag mooi weer gehad en geen regen. Altijd lekker was de cooling down na de training; tien minuten met je benen in het zwembad. Ook al was het soms wel heel erg koud.

Scorpio clubblad

27

Al snel leerde ik de groep kennen en was het heel gezellig, ook met mijn kamergenootje kan ik het goed vinden. Het veld waar we op mochten slingeren was gewoon een groot open vlakte waar twee (slinger)kooien in stonden. Ook hadden we een korte strook van een atletiekbaan waar we op konden inlopen en oefen draaien maken. Op de eerste trainingen ging het wat minder, maar na mate je meer gaat gooien, gaat het ook steeds beter. Elke training weer nieuwe dingen geleerd, maar ook vooral veel herhalen. We moesten elke keer opschrijven wat onze aandachtspunten waren voor de training en hoeveel keer we hadden geworpen. Ik heb in 16 trainingen 250 worpen gemaakt! Ook werden er soms worpen gefilmd zodat je die later beeld voor beeld terug kon kijken, wat echt heel leerzaam is! Twee keer hadden we een rustdag, dat betekende dat we maar ĂŠĂŠn training op een dag hebben in plaats van twee. We zijn toen met een paar mensen naar Benidorm geweest en hebben daar een beetje rondgelopen. Het was helaas heel mistig, en hebben dus niet veel van het


uitzicht op het strand kunnen zien. De tweede keer hebben we getennist en gevolleybald.

Een maal terug in Nederland heb ik weer wat wedstrijden gedaan en sta ik momenteel op 43 meter. Over een paar weken wil ik meedoen aan het NK voor de B-junioren. En natuurlijk ook in Augustus deelnemen aan de C-spelen.

Al met al een geweldige reis, die ik heel graag nog een keer zou willen maken! Ik heb heel erg veel geleerd en ik weet ook wat ik nog moet leren.

Tia Ackermans,

MEDISCHE RUBRIEK vijfjarige studie naar blessures in de voetbalsport bleek dat van alle blessures slechts 3,6% een zweepslag te zijn.

ZWEEPSLAG

Een zweepslag is een spierscheuring die zich voordoet in de kuitspier (triceps surae). Men ervaart een felle en plotselinge pijnscheut, vergelijkbaar met een letterlijke zweepslag. Deze spier is een verzamelnaam voor een groep spieren die zich aan de achterzijde van het onderbeen bevindt, te weten de plantaris, gastrocnemicus en de soleus. Alle zojuist genoemde spieren hechten aan de achillespees en hebben als functie om vanuit het enkelgewricht te strekken (plantairflexie) en ondersteuning te geven aan het kniegewricht. Oorzaak van een zweepslag De blessure ontstaat dikwijls tijdens het explosief en krachtig aanspannen van de kuitspieren. Een zweepslag doet zich het meest voor in de mediale (binnenzijde) kop van de gastrocnemicus. Deze kuitspier loopt over in de achillespees en wil daarom weleens onterecht als een achillespeesblessure bestempeld worden. De gastrocnemicus is een relatief kwetsbare spier omdat er vanuit drie (knie, enkel en subtalar) gewrichten spanning op deze spier wordt gebracht. Mechanisch gezien ontstaat de zweepslag op het moment dat de kuitspieren onder spanning op rek komen (excentrische contractie) met vrijwel volledige buiging (dorsaalflexie) in het enkelgewricht met extensie (strekking) vanuit het kniegewricht. Een zweepslag komt naar verhouding voornamelijk voor bij sporters van middelbare leeftijd. Een mogelijke verklaring hiervoor is een afname van de flexibiliteit in de spier. Bovendien treden er met de jaren fysiologische veranderingen in een spier op. Een zweepslag komt vooral voor in sporten zoals voetbal, tennis, basketbal en hardlopen. In een Scorpio clubblad

28

Symptomen van een zweepslag Bij een zweepslag voel je acute pijn in het getroffen gebied. De daarbij behorende symptomen zijn afhankelijk van de ernst van de spierscheuring. Bij een eerstegraads spierscheuring zal minder dan 510% van de spiervezels beschadigd zijn. Lichte belasting is nog wel mogelijk, maar sportbelasting is vrijwel uitgesloten. Daarentegen geeft een tweedegraads spierscheuring (10-50% beschadigd) al bij lichte belasting pijn. De spier is rekgevoelig en de spierkracht neemt af. Een derdegraads spierscheuring (50-100% beschadigd) geeft een felle pijn waarbij een knappend geluid waarneembaar is. Het gevolg is een aanzienlijke bloeduitstorting en een flinke zwelling. Bij het aanspannen van de spier bolt de spier eenzijdig op. Een operatieve ingreep is noodzakelijk. Spierscheur in de plantaris, soleus of de gastrocnemicus? De gastrocnemicus, plantaris en de soleus hebben afzonderlijke functies, maar delen ook enkelen. Dit bemoeilijkt het differentiĂŤren (onderscheid maken) wat de kans op een onjuiste diagnose vergroot. Zonder een juiste diagnose is het vaststellen van een prognose en het opstellen van een behandelplan een vrij lastige opgave. De plaats van de pijn en enkele (kracht)testen geven informatie over de ernst van de blessure en vertellen je welke spier beschadigd is. Een fysiotherapeut of een sportarts zijn de aangewezen personen om een juiste diagnose te stellen en een behandelplan te ontwikkelen. De musculus plantaris is een spier die over het kniegewricht loopt en zich ter hoogte van het hielbeen aan de achillespees hecht. Een zweepslag in deze spier is vrij zeldzaam. De plantaris is de meest diepgelegen kuitspier en wordt door zijn diepgelegen ligging soms ten onrechte als een spierscheur in de gastrocnemicus aangemerkt. Een MRI is de enige mogelijkheid om hier duidelijkheid over te verschaffen.


Een ruptuur (spierscheur) in de soleus komt daarentegen vaker voor en met name in het laterale (buitenzijde) deel van de spier. Dit in tegenstelling tot de gastrocnemicus, waar een blessure zich vooral in het mediale deel voordoet. Desondanks blijft de kans op een ruptuur vrij klein. Het feit dat de spier uitsluitend over het enkelgewricht loopt heeft daar invloed op. Over het algemeen zijn de klachten milder dan bij een zweepslag aan de gastrocnemicus. De klachten worden omschreven in termen als stijfheid en kramp. Het dient te worden gezegd dat een gelijktijdige ruptuur aan zowel de soleus als de gastrocnemicus niet ongewoon is. Dit bemoeilijkt het vaststellen van een diagnose. Uit een studie blijkt dat naast elkaar aanwezige rupturen zich in 17% van alle zweepslagen voordoen. Behandeling van een zweepslag Een acurate diagnose en het vroegtijdig starten met de behandeling verkort de behandelduur en vermindert de beperking. Afhankelijk van de ernst van de zweepslag beslaat de revalidatie ongeveer twee tot drie maanden. Lichte dagelijkse bezigheden kunnen al vrij snel hervat worden, maar

Scorpio clubblad

29

om op sportniveau terug te keren komt meer bij kijken en vereist een intensievere training en een langere behandelduur. Pas op met het te snel hervatten van je sport! Dit resulteert hoogstwaarschijnlijk in nog meer spierschade en een langere behandelduur. De pijn die je bij dagelijkse bezigheden niet meer ervaart zegt immers niets over de belastbaarheid van de spieren op sportniveau! Lees in ons eerder verschenen artikel meer over de behandeling van een spierscheuring. Pijnstillers helpen je om in de acute fase de pijn te bestrijden. Beperk het gebruik van pijnstillers tot enkele per dag aangezien het een bloedverdunnend effect heeft en de ruptuur anders onnodig bloed blijft verliezen. Zolang het blijft bloeden kan de wond niet goed gestelpt worden en loopt het genezingsproces vertraging op. Bovendien is in de acute fase van een zweepslag enige terughoudendheid gewenst met het gebruik van een warmtepakking en het ontvangen van een massage. Bron: Optimaalsporten.nl


UIT DE BLADEN… BN DESTEM… 580 lopers vroeg uit de veren voor Dauwrennen in Den Hout Het Dauwrennen in Den Hout is en blijft een uniek evenement. Op de zesde slag van de kerkklok vertrokken vanochtend 580 deelnemers. Tom Huijben (Scorpio) uit Oosterhout maakte zich in de laatste fase van de 15,2 kilometer los van volger Bas de Graaf (THOR) en won voor de zesde keer. Hij was om vijf voor zeven weer terug op de Houtse Heuvel. Bij de vrouwen duurde het tot 1500 meter voor de streep voordat de beslissing viel. Caroline Vromans (Spiridon) uit het andere kerkdorp Dorst won uiteindelijk van Thea Segeren (TOF). Bron: BN DeStem, 29 mei 2014 Jeroen Rops en Glenn Pols naar eremetaal In Best werden geweldige afstanden geworpen door werpers uit het team van Fred van der Steenhoven. Het leverde Jeroen Rops (Scorpio) een gouden discusworp van 41,02 meter op tijdens dit Brabants Kampioenschap. Glenn Pols (Atledo) werd zelfs Zuid-Nederlands kampioen op dit onderdeel met 38,16 meter. Zijn jongere broer Scott werd derde C-junior met 37,66 meter. Goed was ook de dubbelslag van zijn clubgenoot Sam van der Pol (Atledo) met 37.52 meter discus. De Dongenaar greep daarna brons met 12.28 meter in de kogelsector. Arno van der Pas (Scorpio) plakte een volle meter aan zijn kogelrecord en heeft nu 11,80 meter achter zijn naam. Met de discus kwam de Oosterhouter tot 33,60 meter. Bron: BN DeStem, 9 juni 2014 WEEKBLAD OOSTERHOUT… Super prestatie van Stijn Hendriks Weer een officieus wereldrecord voor zijn leeftijdsklasse voor Stijn Hendriks. Maar hij verbeterde daarnaast nog twee clubrecords. Ook Eva Nijdam en Femke Kuppens verbeterden clubrecords. Deze drie atleten zijn niet voor niets genomineerden bij het Sportgala 2013 van Oosterhout.

Scorpio clubblad

30

Afgelopen zaterdag is er een groep pupillen en Djunioren afgereisd naar Gent voor de laatste indoor daar. Het spits werd afgebeten door Lotte Griep en Anouk van Jeveren met verspringen. Lotte kwam tot 2.40 meter en Anouk tot 3.19 meter. De 60 meter, waar ze normaal 40 meter lopen, leverde voor Lotte een tijd op van 11.62 en voor Anouk 10.76. Later op de dag kwam Anouk nog tot 1.05 meter hoogspringen waarmee ze een gedeelde 3e plaats haalde. Alle pupillen jongens wilden deelnemen aan alle onderdelen. Tijdens de dag bleek dit wel een probleem te geven door de enorme groepen en de lange tijd die onderdelen dan duren. Het hordelopen, nieuw voor allemaal, beviel iedereen erg goed. Koen Zandvliet liep 14.54, Julius Geleijns 13.69, Yorick Brethouwer 13.18, Casper Haagh 12.71 en Stijn Hendriks 10.68. Dit leverde hem ook gelijk de 1e plaats overall op. Naast deze 1e plaats werd Stijn 2e op de 60 meter met 8.77. Casper liep 9.46, Yorick 9.85, Julius 9.84 en Koen 10.98. Het hoogspringen werd weer een spektakel door toedoen van Stijn Hendriks. Uiteindelijk kwam hij hier wederom tot een WERELDRECORD van liefst 1.55 meter. De anderen hadden toch wat last van de 60 meter, maar kwamen toch nog tot mooie prestaties, Torick sprong 1.25 meter, Casper 1.25, Julius en Coen beiden 1.00 meter. Bij het kogelstoten kwam Julius tot 4.24 meter en Yorick tot 6.72. Bron: Weekblad Oosterhout, 26 maart 2014


Clubrecord voor Jeroen Rops

De vijfde cross in het winterseizoen zit er op. Vijf crossen zijn gelopen onder goede weersomstandigheden op een fraai parcours.

Zondag 16 maart jl. was de afsluitende wedstrijd van een succesvol seizoen indoorwedstrijden voor de Scorpio jeugd bij Spiridon in Rijen. Vele persoonlijke records werden verbeterd door onder andere Cyri Brethouwer, Maarten Rooseboom en Lotte Griep. Martijn Rooseboom deed voor de eerste keer mee en had direct een goede wedstrijd. Niet alleen gingen we weer een flink aantal medailles mee naar huis voor deze wedstrijd, ook ontvingen een aantal pupillen een beker, omdat ze na de 5 wedstrijden bovenaan het klassement stonden. Sjoerd Schets sloot het seizoen af met een mooie derde plaats; Casper Haagh, Femke Kuppens en Anouk van Jeveren stonden tweede in hun categorie en Stijn Hendriks nam de eerste plaats voor zijn rekening bij de A pupillen. Jeroen Rops verbeterde zijn eigen clubrecord kogelstoten bij de C jongens tot 13.16 meter. Dat was gelijk de basis voor zijn overwinning op de driekamp. Het was een goed indoorseizoen waar een grote groep enthousiaste jeugd en trainers zich voor hebben ingezet. Vanaf april gaan we proberen dit succes voort te zetten op de verschillende atletiekbanen in de regio. Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

De start van de deelnemers aan de laatste cross, die gecombineerd werd met de clubcross, vond plaats in stijl. Het startpistool werd door niemand minder dan wethouder van onder andere sport Marian Janse gehanteerd. Na de start om 11:00 uur moest iedereen het op eigen kracht doen. Bijna 60 jeugdige lopers deden mee met deze cross en liepen 300, 600, 900 of 1.200 meter. Ewart van Son liep 300 meter in 1 minuut en 28 seconden en was de snelst bij de afstand. Ivar van Zijl was met 3:07 de snelste loper op de 600 meter. Casper Haagh was met 2:56 bij 900 meter en Tibbe Groen met 4:14 op 1.200 de snelste. Voorwaar goede prestaties van alle jeugdige lopers! Volwassen konden ook verschillende afstanden lopen. 1.400 meter liep Lars Laros in 5:20 als snelste. Stan Schipperen was met 10:20 de snelste loper op een afstand van 2.800 meter. De 4.200 meter werd door Janneke van den Heykant in 19:21 als snelste gelopen. Inge Schipperen (27:33) liep als snelste de 5.600 meter. De maximale afstand van 7.000 meter werd in een snelle tijd van 24:54 gelopen door Marcel Laros (inderdaad de vader van de snelste loper op de 1.400 meter). Aardig is om te zien dat de laatste loper op de 7.000 meter finishte in een tijd van 44:24. Voor betrokken loper een goede prestatie. De uitslagen van deze vijfde cross en ook alle andere crossen zijn te vinden op: http://atvscorpio.sinfo.nl/uitslagen

Bron: Weekblad Oosterhout, 26 maart 2014 Goeie afsluiting crossseizoen Scorpio

AndrĂŠ Aarts (1e) en Aad Winkelman (2e) worden in hun leeftijdscategorie gehuldigd.

Scorpio clubblad

31


Wethouder Marian Janse met startpistool bij de start van de volwassenen.

Zondag 6 april werd de eerste competitiewedstrijd van het seizoen gehouden in Waalwijk. De pupillencompetitie bestaat uit vijf wedstrijden die in de regio gehouden worden. Tijdens deze wedstrijden worden de atleten en atletes op verschillende onderdelen beoordeeld. Bij de outdoor wedstrijden zijn dit de onderdelen sprint, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, balwerpen en de lange afstand. Per wedstrijd komen er meestal drie onderdelen aan bod. Atletiekwedstrijden zijn in principe individueel, maar bij de competitiewedstrijden wordt er ook een verenigingsklassement bijgehouden. Na vijf wedstrijden wordt dan bekeken welke vereniging de beste resultaten heeft behaald. Daarom was het erg leuk om te zien dat er bij deze wedstrijd erg veel Scorpio deelnemers waren. Meestal zien we dezelfde gezichten bij de wedstrijden, maar deze keer ook een heel aantal nieuwe deelnemers. Even spannend hoe zo’n wedstrijd nu precies gaat, maar al snel overal tevreden koppies. En mooi meegenomen: op alle onderdelen een PR als je voor de eerste keer meedoet! Kortom, een goed begin en hopelijk kleurt de atletiekbaan ook de komende wedstrijden flink groen en worden er weer de nodige PR’s verbeterd. Bron: Weekblad Oosterhout, 9 april 2014

Bron: Weekblad Oosterhout, 2 april 2014 Vier clubrecords voor Scorpio baanatleten Atletiek Scorpio

Tia Ackermans gooit een nieuw clubrecord. De werpploeg van Scorpio is de laatste jaren een grote groep geworden, bestaande uit atleten van diverse verenigingen, die onder leiding van Fred van der Steenhoven proberen zo hoog mogelijk op de Nederlandse ranglijsten te komen. Een aantal lukte dat vorige week zaterdag direct al bij de eerste baanwedstrijd van het jaar in Dongen. Milan Betz verbeterde het clubrecord maar ook het baanrecord met een discusworp van 44,49 meter. Janneke Pluimes verbeterde onverwacht twee clubrecords, zowel het discuswerpen als het kogelstoten staan nu op haar naam bij de meisjes D met respectievelijk 26,49 meter en 11,12 meter. Bij de estafetteploegen liepen de Meisjes pupillen C een nieuw record van 30.42 seconde op de 4x40 meter. De ploeg bestond uit Lotte Griep, Margit van Son, Moniek van de Biggelaar en Jeske Schets. De mannenploeg van Scorpio won met overmacht de Zweedse estafette. (400, 300, 200, 100 meter) In 2.04.50 min.

Fleur Nijdam bij het verspringen in Waalwijk.

Scorpio clubblad

32


In Hilversum ging die zondag Tia Ackermans voor haar eerste kogelslingerwedstrijd van het seizoen na een mooie trainingsstage in Spanje. Het resultaat mocht er zijn met een prachtig nieuw clubrecord van 39,28 meter.

naam van Hilde van Zundert, afkomstig van Atledo Dongen en sinds kort lid van Scorpio, evenaarde zij het clubrecord Hoogspringen Dames met 1.65 meter. Binnen niet al te lange tijd zal zij dit record nog wel aanscherpen.

Bron: Weekblad Oosterhout, 30 april 2014 Scorpio scoort ook bij Rabo

Hilde van Zundert springt 1.65 meter hoog!

Het bestuur van Scorpio met de cheque. Door haar leden te mobiliseren is Scorpio erin geslaagd een mooi bedrag te ontvangen vanuit de Rabobank Clubkas Campagne. Toen enige tijd geleden bekend werd dat de het verenigingsleven in Oosterhout en omgeving in aanmerking kwam voor een gift uit de Rabobank Clubkas Campagne is binnen Scorpio veel tijd en aandacht besteed om haar leden te mobiliseren om, indien zij lid waren van de Rabobank, te stemmen voor Scorpio. Elke gift is van harte welkom bij een atletiekvereniging waar de inkomsten hoofdzakelijk uit de contributies moeten komen en veel kosten zijn in verband met het vele en dure atletiekmateriaal dat moet worden aangeschaft. Door een aantal van 368 stemmen werd een cheque ontvangen van de Rabobank met daarop een bedrag van Euro 1104. Scorpio ontving het hoogste aantal stemmen van alle deelnemende vereniging. Uiteraard was het bestuur van Scorpio daar hartstikke blij mee. Het bedrag zal worden besteed aan diverse lopende projecten binnen de vereniging Bron: Weekblad Oosterhout, 7 mei 2014 Scorpio mannen eerste Zonder veel echte uitschieters werken de Dames en Heren een gedegen wedstrijd af. In Eindhoven werd de Herenploeg eerste in hun poule en staan landelijk op een 7e plaats van de 36 ploegen. De Damesploeg werd eerst vijfde van de 12 teams die meededen maar een latere uitslag gaf veel fouten te zien dus het is nog even wachten op de juiste tellingen. Beste prestaties kwamen op Scorpio clubblad

33

Bij de mannen was Milan Betz de sterke man met een speerworp van 55,30 meter. Grootste punten verzamelaars waren Bart van den Wijngaard met 2169 punten goed voor 23% van het Total, Bart van Amelsvoort deed niet voor hem onder met 2102 punten. Lisa Smit was bij de Dames de beste met 1548 punten kort daarop gevolgd door Soraya Zwemstra, Hilde van Zundert en Rowan van Dongen. Op 25 mei a.s. is de tweede wedstrijd een thuiswedstrijd op de kunststofbaan van Scorpio aan het Wilhelminakanaal Zuid. Daar moeten we proberen onze plaats in de top te behouden. Bron: Weekblad Oosterhout, 7 mei 2014 Technische atletiek bij Scorpio!? Altijd als een keer een speer weg willen werpen, willen zien hoe ver je in de verspring bak kan komen of toch eens een keer proberen hard te rennen met zo nu en dan een horde? Iedere maandagavond geeft Jack Geers technische atletiektraining van 19:30-21.00u, waarbij alle onderdelen van de atletieksport aan bod komen. Denk hierbij aan sprinten, hoog- en verspringen, hordelopen, kogelstoten, discus- en speerwerpen en wat kortere loopafstanden. De onderdelen worden vanaf de basis opgepakt dus is er geen jarenlange atletiekervaring voor nodig. In een gezellige groep van mannen en vrouwen train je je lichaam niet alleen conditioneel, maar ook op sprong- en stootkracht, stabiliteit, ritme, snelheid en coÜrdinatie? Deze groep is speciaal voor senioren en masters die voor of in 1991 zijn geboren. Wil je dus eens iets anders doen? Trek je atletiekschoenen aan en kom een keer meetrainen en wie weet is de technische atletiek wel helemaal je ding! Interesse? Neem contact op met Jack Geerts via 06 – 16 25 48 27 of stuur een mailtje naar nikydeveer@gmail.com Bron: Weekblad Oosterhout, 28 mei 2014


De junioren en senioren waren vorig weekend druk met de 2e competitiewedstrijd

voor Soraya Zwemstra met 2107 pnt. Beiden hadden een drukke dag met deelname aan het maximum van drie nummers. Hilde van Zundert haalde de meeste punten op een nummer binnen voor Scorpio met winst op het hoogspringen met 1.65 mtr. Tess Ackermans kwam op hinkstapspringen vlak bij het clubrecord met een sprong van 10.31 meter. Marieke van Wingerden zit weer in de lift met haar prestaties door een mooie 12.20.97 min. Op de 3000 meter. Bron: Weekblad Oosterhout, 4 juni 2014 Veel prijzen voor Scorpio atleten

Janneke Pluimes in de top van de Nederlandse ranglijsten bij de Meisjes D Vorig weekend waren de diverse ploegen van Scorpio druk in de weerbij de diverse competitiewedstrijden. Zaterdag waren de C/D junioren aan de beurt in Waalwijk. Puntenverzamelaars Eva Nijdam en Janneke Pluimes waren weer goed voor de eerste plaatsen op hun onderdelen. Janneke verbeterde voor de derde keer in korte tijd het clubrecord kogelstoten bij de meisjes D. Nu kwam ze tot 12.02 meter. Hierdoor staat ze net als bij discuswerpen bij de top 5 van Nederland in haar leeftijdsklasse. Eva Nijdam won de 1000 meter bij de meisjes in een mooie tijd van 3.19.17 min. Bij de jongens was Jeroen Rops de grote puntenverzamelaar met een tweede plaats op discuswerpen met 44.05 meter. Bij het kogelstoten werd hij derde met 12.69 meter. Uiteindelijk waren de meisjes D het beste van de 4 ploegen, zij werden 2e in de poule. Zondag was het de beurt aan de Dames en Heren senioren van Scorpio. Op de eigen baan aan het Wilhelminakanaal werd het een zonovergoten wedstrijd met een goed verzorgde wedstrijd. Complimenten aan de wedstrijdorganisatie kwamen van diverse ploegen. De Scorpio mannen werden 2e in hun poule en landelijk staan ze nu zelfs 8e. De vrouwen werden 4e in hun poule en staan landelijk nu 13e. Er volgt over een aantal weken nog een derde wedstrijd in Nijmegen. Verrassing van de dag was Tim van Dongen die het bijna 30 jaar oude clubrecord op de 3000 meter Steeple Chase verpletterde met een tijd van 10.09.65 min. Alhoewel voor zijn werk verhuisd naar Arnhem komt hij nog steeds uit voor Scorpio. Zijn training bij Ciko Arnhem levert wel nieuwe persoonlijke records op. Bart van den Wijngaard was de grootste puntenverzamelaar bij de mannen die dag met 2215 punten. Dit mede dankzij zijn 1e plaats op de 400 meter Horden in 55.34 sec. Tweede plaatsen waren er voor Matthijs van der Made op kogelstoten en discuswerpen en Bart van Amelsfoort bij het verspringen. Bij de vrouwen was Lisa Smit de grote puntenverzamelaar van Scorpio met 2160 pnt vlak

Scorpio clubblad

34

Cees van Blerck derde bij het NK Masters Werpmeerkamp Door groot en klein worden clubrecords verbeterd. Dit weekend waren de regio competities voor pupillen in Tilburg en de NK Werpmeerkamp Masters in Eindhoven de belangrijkste wedstrijden. Daarnaast deden enkele atleten mee aan de Brabantse kampioenschappen meerkamp in Gemert. Femke Kuppens en Stijn Hendriks zijn de gedoodverfde winnaars voor de regio competitie bij de A pupillen. Zij onderstreepten dat nog eens door allebei een clubrecord te verbeteren dat ze al in hun bezit hadden. Femke gooide 35,13 met ver met de bal en Stijn sprong 1,50 meter hoog. In Eindhoven won Jenny Marcelis twee maal zilver, een op het kogelslingeren met een clubrecord van 24,04 meter en een op de meerkamp met een totaal van 3268 punten, ook een clubrecord evenals ze die pakte op het gewichtwerpen en speerwerpen. Cees van Blerck pakte brons op de meerkamp, hij verbeterde maar liefst vijf clubrecords, waaronder het puntentotaal met 2850 punten. Zelf was hij zeer blij met de 10,52 meter bij het gewichtwerpen omdat hij daar extra op had getraind. In Best speelden de Scorpio atleten geen rol van betekenis bij de Brabantse meerkamp kampioenschappen, wel haalde Jeroen Rops uit met de discus, daar kwam hij tot een afstand van


46,67 meter. Het clubrecord dat op naam staat van Milan Betz met 50,24 meter komt steeds dichter bij. Komend weekend is het weer druk met de NK Meerkamp senioren met Bart van den Wijngaard en de Brabantse kampioenschappen C junioren en de Zuid-Nederlandse kampioenschappen B junioren. Hopelijk kunnen wij u volgende week weer veel goed nieuws laten horen.

Van de Scorpio werpploeg maken ook atleten van andere verenigingen deel uit. Glenn Pols van Atledo veroverde bij de B jongens ook goud op het discuswerpen met een clubrecord van 38,16 meter en een tweede plaats op het kogelstoten met 12,67 meter. Mattijs Mols en Sam van der Pol werden tweede en derde bij de jongens C op het kogelstoten.

Bron: Weekblad Oosterhout, 4 juni 2014

Volgende week zijn de Brabantse kampioenschappen bij de Junioren D. Ook daar zijn de werpers van de Scorpio werpploeg zwaar favoriet voor de onderdelen kogelstoten en discuswerpen. Volgende week leest u meer over de resultaten.

Jeroen Rops Brabants kampioen discuswerpen

Bron: Weekblad Oosterhout, 11 juni 2014 Cees van Blerck en Janneke Pluimes de grote winnaars dit weekend

De Brabantse Kampioenschappen voor de C junioren zijn een succes voor de werpploeg van Scorpio. Tweede pinksterdag was een mooie dag voor Jeroen Rops. Met 41,02 meter werd hij Brabants kampioen discuswerpen bij de C junioren. Een aantal worpen waren nog veel verder maar helaas buiten de sector. Het werpen binnen de sector is nog een hele toer voor een aantal jonge werpers. De grootste concurrent van Jeroen ging daarmee helemaal de mist in en kwam niet in de finale. Werpploeggenoot Scott Pols van Atledo verbaasde iedereen met brons en een PR met 37,66 meter. Bij de meisjes was Tia Ackermans met een nieuw clubrecord van 11,62 meter bij het kogelstoten heel blij. Heel knap was het dat ze dat deed na een drie kwartier pauze vanwege een noodweer dat over de baan heen trok. Ze won hiermee een zilveren medaille. Arno van der Pas stond bij de B jongens zowel bij discus als bij kogel lange tijd op medaille koers, helaas gingen zijn concurrenten hem bij de laatste pogingen nog voorbij. Maar de twee PR's van 33,60 meter bij de discus en 11,80 meter bij de kogel vergoeden veel. Scorpio clubblad

35

Janneke wint twee maal goud op de Brabantse kampioenschappen D junioren en Cees van Blerck zilver en brons op de Nederlandse kampioenschappen voor Masters. Zaterdag was er het Brabants kampioenschap voor de D-junioren in Vught. Scorpio was ook met een aantal atleten vertegenwoordigd. Janneke Pluimes, die de laatste tijd goed bezig is, liet dat gelijk zien bij discuswerpen. Met een afstand van 29.69 meter won ze ruimschoots. Ze verbeterde niet alleen haar eigen clubrecord, maar staat hiermee ook landelijk nu 2e op de Nederlandse bestenlijst. Merel Burm haalde de finale niet, maar haalde wel een PR met een afstand van 17.27 meter. Beide dames waren ook actief bij het kogelstoten. Merel kwam hier ook weer tot een PR van 7.34 meter. Janneke won ook hier een gouden medaille met 11.04 meter. De 60 meter sprint van Eva Nijdam (9.44sec) en Mila van Leeuwen (9.45sec) viel beide dames wat tegen. Mila maakte dat voor haar wel weer goed door op haar 2e wedstrijd 60 meter horden wel een PR te lopen met 13.53sec. Eva maakte haar 60 meter ruimschoots goed door een zeer mooie 3e plaats op de 1000meter. Na een


erg spannende eindsprint wist ze de bronzen medaille te in een nieuw PR van 3:19.15. De jongens mochten de estafette (4x80meter) lopen. Julian van Jeveren, Moos Tanis, Laurens Kruis en Delvano van Bussel werden 5e in een tijd van 48.65. Moos en Laurens liepen vervolgens ook de 80 meter. Laurens kwam to 13.53sec en Moos tot 12.95, wat een PR was voor hem. Julian kwam ook nog uit op discuswerpen. Hierbij kwam hij tot 16.85 meter, niet ver verwijderd van zijn PR. De 1000 meter viel hem wat zwaarder dan gedacht met een eindtijd van 3:28.37. Las Laros kwam ook uit op de 1000 meter en vocht in een snelle race voor wat hij waard was. Hij werd 4e, maar verbeterde wel zijn PR met ruim een seconde tot 3:05.15. In Utrecht werden dit weekend de individuele kampioenschappen bij de Masters (atleten boven

Scorpio clubblad

36

de 35 jaar) gehouden. Cees van Blerck en Wim van den Wijngaard vertegenwoordigde daar Scorpio. Wim van den Wijngaard kwam door drukke werkzaamheden de laatste tijd niet aan zijn gebruikelijke voorbereiding toe, dit was te merken in zijn 400 meter waar hij eigenlijk de favoriet was maar helaas met een vierde plaats tevreden moest zijn. Cees van Blerck echter is de laatste tijd goed in vorm. Na een medaille te hebben gehaald bij de Werpmeerkamp pakte hij dit weekend zilver en brons bij het discuswerpen en kogelstoten M55. Vooral zijn nieuwe discusrecord van 34.23 meter stemde hem zeer tevreden. Bron: Weekblad Oosterhout, 18 juni 2014


Scorpio clubblad

37


Scorpio clubblad

38

ATV Scorpio - clubblad 2 2014  

ATV Scorpio - clubblad 1 2014

ATV Scorpio - clubblad 2 2014  

ATV Scorpio - clubblad 1 2014

Advertisement