Page 1

Scorpio Atletiek- en trimvereniging

Clubblad 41e jaargang nummer 1 Maart 2018


ALGEMENE INFORMATIE

BESTUUR Voorzitter André Aarts 0162 51 46 97 voorzitter@atvscorpio.nl Hoofdlijnen van beleid, algehele coördinatie en externe contacten Waarneming afdeling Algemene Zaken

ATV SCORPIO

Secretaris Ed Langer secretaris@atvscorpio.nl Secretariaat Waarneming Communicatie en PR

Opgericht 13 december 1977 Postadres Wilhelminakanaal Zuid 78 4903 RA OOSTERHOUT info@atvscorpio.nl

Penningmeester Huub Smeets 0162 43 38 61 penningmeester@atvscorpio.nl Financieel beleid, controller en toezichthouder op budgethouders

Clubgebouw Sportpark De Warande 0162–460019 Wilhelminakanaal Zuid 78 4903 RA OOSTERHOUT

Accommodatiebeheer Ton de Hoog 06 19 06 56 28 tdehoog@planet.nl Reserveringen en veiligheid

Website www.atvscorpio.nl Webmaster Matthijs van der Made webmaster@atvscorpio.nl

BANKGEGEVENS Algemene bankrekening NL42 RABO 0139935282 t.n.v. ATV Scorpio Inschrijfgelden wedstrijden NL15 RABO 0191986550 t.n.v. ATV Scorpio

Scorpio clubblad

2


IN DEZE UITGAVE

EN VERDER 06 Trainingen en trainingstijden 09 Commissies

4 Van de voorzitter

12 Clubbladinformatie

8 Bericht van de Jeugdcommissie 14 Diego Parrondo

Oude kleding actie & Scorpio in de krant 16 Clubrecords

15 Clubkampioenschappen jeugd 17 S  chotse hooglanders

18 Wedstrijdkalender 22 Verjaardagen 24 ALV aankondiging 27 Info aanleveren

en NL-laaglanders

29 Oliebollentraining

20 Even voorstellen

31 Nieuwe leden

26 Gedicht van Siem 28 Aline gaat lopen voor Unicef 30 Mountainbikers gezocht

VAN DE REDACTIE En daar is hij weer. Het clubblad. De eerste van dit jaar. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik zal dit jaar nog twee clubbladen vormgeven en dan stop ik. Reden hiervoor is de teruglopende belangstelling voor het clubblad. Uit onderzoek is gebleken dat steeds minder leden het clubblad openen en lezen. Gelukkig blijven we niet van het Scorpionieuws verstoten. Af en toe zal er vast nog wel een nieuwsbrief in de mailbox vallen. Ook hebben we een levendige levendige Facebook pagina, waar we iedere keer veel nieuws voorbij zien komen, op Twitter zijn we nog actief en ook heb ik op Instagram berichten en foto’s gezien. Met sportieve groet, Robert Luttikholt

Scorpio clubblad

3


VAN DE VOORZITTER

In dit laatste stukje van mij wil ik graag terug kijken op de laatste 3 jaar als voorzitter. In het voorjaar 2015 heb ik een plan opgesteld voor een bestuurlijke renovatie van Scorpio. Dat plan is in de algemene Ledenvergadering 2015 gepresenteerd. Wat is er nu 3 jaar later van gerealiseerd?

Een van de belangrijkste onderdelen van het plan was: Wij starten het project ”Vrijwilligers graag gezien”. Als dat niet lukt voeren wij een verplichte vrijwilligersdienst in. En Betaalde functies zijn geen taboe meer in onze vereniging. Vrij snel na de ALV is een vrijwilli-

Scorpio clubblad

ger-coördinator gestart. Na 2 jaar hebben wij moeten constateren dat ook bij Scorpio de maatschappelijke opvatting over vrijwilligerswerk zich laat voelen. Dat wil zeggen; er zijn wel nog vrijwilligers te vinden voor incidentele klussen (van een paar uur), maar voor werk dat elke week tijd vraagt, is er vrijwel niemand meer te vinden. Bovendien is een vorm van vrijwilligersdienst hiervoor geen oplossing. Wij hebben derhalve moeten besluiten om het schoon-

4

maakwerk uit te besteden en voor het kantinebeheer een betaalde functie in te moeten zetten. Voorts was het plan; Vanuit een nieuwe kijk op leiding geven willen we bevorderen dat er minder verticaal (vanuit bestuur) maar juist meer horizontaal (vanuit de mensen) wordt gedacht en gewerkt.


Na drie jaar zijn nog niet alle delen van de bestuurlijke renovatie gerealiseerd Dit punt is niet gerealiseerd. De belasting om 3x per jaar bijeen te komen is blijkbaar teveel gevraagd. Wellicht vindt het nieuwe bestuur hier een betere oplossing voor. Binnen Scorpio is er maar ruimte voor één visie op jeugdatletiek. En er moeten maatregelen genomen worden waardoor de jeugd zich meer “thuis” gaat voelen bij Scorpio.

renovatie en aan het plan van de gemeente om de privatisering terug te draaien.(het nieuwe gemeentelijke accommodatiebeleid). Wij zijn van mening dat na veel onderhandelingen Scorpio hier zeker niet slechter van is geworden. Vrijwel alle investeringskosten komen voor rekening van de gemeente evenals alle groot onderhoud.

Het eerste deel hiervan is wel gelukt. Alle discussies m.b.t Athletic Champs zijn verleden tijd. Deel 2 is nog niet gelukt. Ons contributiesysteem moet meer worden afgestemd op het daadwerkelijke gebruik. Hier is geen tijd/effort in gestoken. Er bleek meer geld te verdienen met een goede kostenbewaking van de baanrenovatie. Die heeft dan ook veel minder gekost dan gepland. Conclusie; Delen van het plan zijn gerealiseerd, andere delen( nog) niet. Daar komt bij dat wel gerealiseerd is een striktere handhaving van de fiscale regelgeving . Bovendien hebben wij veel tijd moeten besteden aan de baan-

Scorpio clubblad

5

Ik constateer verder dat onze juniorenteams hoog scoren in landelijke competities en dat er een paar talenten zijn met een nationale c.q. internationale status respectievelijk beloftestatus. Mijn taak bij Scorpio zit erop. Ik ga nu verder met het Regionaal Talentencentrum (RTC). Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en wens Scorpio het allerbeste voor de komende 40 jaar. André Aarts


TRAININGEN EN TRAININGSTIJDEN

TRAININGSTIJDEN KUNNEN WIJZIGEN. KIJK DAAROM OOK REGELMATIG OP ONZE WEBSITE. DAAR STAAT ALTIJD DE MEEST RECENTE INFORMATIE.

Categorie

Geb jaar

Dag

Lokatie

Trainers

mini + C pup

2010 2011

dinsdag 18:00-19:00

baan

B pup

2009

vrijdag 18:00-19:00 dinsdag 18:15-19:15

baan baan

vrijdag 18:15-19:15

baan

dinsdag 18:15-19:15 vrijdag 18:15-19:15 dinsdag 18:15-19:15 vrijdag 18:15-19:15

baan baan baan baan

Yvonne, Marleen en Merel Yvonne en Marleen Antoinette en Raymond Antoinette en Raymond Nick en Fabian Nick, Wilemien Eugenie en Patrick Eugenie , Miranda

Lokatie

Trainers

baan baan baan baan baan baan baan baan baan baan

Ger Alvaro Ger Kees Leendert ,Eric, Yvonne Leendert ,Eric, Yvonne Patrick en Marco Patrick en Marco Patrick, en Marco Janneke Ger/Kees Tim

baan

Tim

A1 pup

2008

A2 pup

2007

Categorie

Geb jaar

Groep

D junioren

2005 2006

maandag

D junioren

2005 2006

C-B junioren

2004 2003 2002

C junioren

2004 2003

B junioren

2002 2001 2000 1999 1998

A junioren Masters

Categorie/groep Senioren Specialisatie

Specialisatie

Scorpio clubblad

Werpen, krachttraining

Korte en lange sprint

Dag

maandag 19:00-20:00 donderdag 19:00-20:00 dinsdag dinsdag 19:00-20:00 vrijdag 19:00-20:00 maandag 19:00-20:15 CB wedstrijdgroep donderdag 19:00-20:00 vrijdag 19:15-20:30 maandag 20:15-21:15 donderdag 20:15-21:15 AB junioren + senioren maandag 19:00-20:00 + masters woensdag 19:30-21:00

Dagen woensdag maandag en woensdag zaterdag

Tijden 19.30-21.00 19:30-21:00

donderdag

19:30-20:45

09.00-12.00

6

Groepstrainers(s) Tim de Hoog Fred van der Steenhoven Fred van der Steenhoven Wim v. d. Wijngaard

Telefoon 06 521 720 06 0162-423808

Plaats Baan Baan/MFR

0162-423808

Baan/MFR

076 587 08 61

Baan


TRAININGEN EN TRAININGSTIJDEN Categorie/groep Loopgroep junioren Senioren,Masters Wedstrijdgroep Mila Prestatiegroep A Prestatiegroep B Trimmers TR 3 Trimmers TR 4 Trimmers TR 5 Trimmers TR 6 Trimmers TR 7

Trimmers TR 8

Trimmers TR 9 Sportief Wandelen Nordic-Walking

VB groep

Opstapgroep

Dagen Woensdag Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag

Tijden 19.00-20.00 19.15-20.45 19.15-20.45 19.00-20.30 19.00-20.30 19.30-21.00 19.30-21.00 09.15-10.30 09.15-10.30 19.15-20.45 19.15-20.45

Groepstrainers(s) René van der Pas Henk Rams

Telefoon 06295 653 65 0161 41 11 24

Plaats Baan Baan

Anita Beekers

06 170 044 68

Baan-Bos

06 167 803 38

Baan-Bos

Kees Tekke

06 206 221 05

Baan-Weg

Johan Akkermans

06 285 102 60

Baan

Maandag

09.30-11.00

Sjaan van Hoof

06 204 918 96

Woensdag

09.30-11.00

en Marie Kastelijns

06 167 838 68

Maandag

19.30-21.00

vacant per 1 januari

06 123 197 29

Baan

Donderdag

19.30-21.00

Peter Vermonden

06 167 803 38

Baan-Bos

Woensdag

19.30-21.00

Christ Maas

06 232 791 47

Baan

Zaterdag

09.00-10.30

Bernd Struys

Eddy Maanders Peter Vermonden Hans van Straten

Bos-Weg Baan-Bos

Bos

Erik ten Veld

06 371 399 48 06 167 838 68 06 204 918 96

Baan

Baan

Maandag

19.30-21.00

Woensdag

19.30-21.00

Mari Kastelijns en Sjaan van Hoof

Maandag

20.00-21.30

Rob Simons

06 167 803 38

Woensdag

20.00-21.30

Rob Simons

06230 304 74

Dinsdag

09.30-10.30

Kees Tekke

06 206 221 05

Zaterdag

09.30-11.00

Dinsdag

09.30-10.30

Zaterdag Woensdag

Bos-Weg

Baan Bos

06 106 606 30

Weg-Bos

09.00-10.30

Peter Casteleijns en Mich van Wasbeek en Bert van de Ruit

06 202 377 96

Weg-Bos

19.00-20.00

Teo Braat

06 230 304 74

Baan

Wim v.d. Wijngaard Frans Beumer

06 206 221 05

Baan

Maandag

19.30-21.00

Gert vd Berg

Baan

Woensdag

19.30-21.00

Gert vd Berg

Baan

Jeugdtrainerscoördinator Yvonne Martens jeugdtrainers@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

TRAININGSTIJDEN KUNNEN WIJZIGEN. KIJK DAAROM OOK REGELMATIG OP ONZE WEBSITE. DAAR STAAT ALTIJD DE MEEST RECENTE INFORMATIE.

Info Loopgroepen Peter Vermonden 0162 51 65 57 p.vermonden@telfort.nl

7

Overige informatie ATV Scorpio 0162 47 04 39 info@atvscorpio.nl


Bericht van de jeugdcommissie Hoi, hier een berichtje van de jeugdcommissie. Sinds het laatste clubblad hebben we niet heel veel activiteiten samen met de jeugd gedaan. Eigenlijk was er alleen de oliebollentraining. Maar de jeugdcommissie heeft niet stil gezeten. We hebben voor het komend jaar weer een leuk programma opgesteld. En we hebben, naar aanleiding van een eerdere oproep 4 nieuwe jeugdcommissie leden mogen verwelkomen.

Oliebollentraining

Dit jaar hebben we in overleg met de trainers van de VB groep be-

sloten om de oliebollentraining te splitsen. Het was voor alle groepen een geslaagd evenement. De VB groep was als eerste aan de beurt. Op woensdagavond 27 december hadden zij hun oliebollenfestijn. Na de training hebben ze met zijn alle heerlijk het jaar afgesloten met chocomel en oliebollen. Op vrijdagavond 29 december was er de beurt aan alle pupillen en junioren. Op de uitnodiging was gevraagd om versierd met lichtjes te komen zodat het er heel sfeervol op de baan uit zou zien. En dat is gelukt!

foto: Ed Langer

Scorpio clubblad

8

Er was een leuke training georganiseerd door de trainers en de jeugdcommissie. En uiteraard werd ook deze training afgesloten met warme chocomel en oliebollen. Tijdens het schrijven van dit stukje is het bitterkoud. De ene na de andere training wordt afgelast. Daarom is ook besloten om de 2e handkledingbeurs en de info avond een week te verzetten. In het volgende clubblad meer hierover. Met sportieve groeten, De jeugdcommissie


COMMISSIES TECHNISCHE COMMISSIE

WANDELCOMMISSIE

Voorzitter Vacant

Gespreksleider Kees Tekke 0162 45 98 13 cp.tekke@casema.nl

Coördinator lopen Peter Vermonden 0162 51 65 57 p.vermonden@telfort.nl Coörd. techn. atletiek Vacant Coörd. Athletic Champs/Materiaal René van der Pas 06 29 55 63 65 sgt269@kpnmail.nl Lid opleiding/ bijscholing Vacant

JEUGDCOMMISSIE Voorzitter en penningmeester Ilse Canjels jeugdcommissie@atvscorpio.nl Secretaris Ilse Maarschalk Namens junioren Anne-Marieke Knol Hanne van den Bemt Sandra van Meel Annette Roosenboom Karin Burm

Secretaris, communicatie NW en ledenadmin. NW Marianne Aarts-Moors 0162 45 88 21 m.aartsmoors@gmail.com Ledenadministratie SWA Henk van der Schoof 0162 43 37 66 hvanders@casema.nl Activiteiten SWA Jeanne Rijpert nicojeanne@icloud.com Activiteiten/ welzijn NW Ank van Rijn 0162 42 22 78 ankrijn@casema.nl

SPONSORCOMMISSIE Paul Jehae Hans Kool Jan-Willem Sies Ad Laming sponsorcommissie@atvscorpio.nl

Namens G-atleten Renate van den Hengel Corita Kamp

Scorpio clubblad

9

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE Voorzitter Marco van der Made woc@atvscorpio.nl Jurycoördinator Vacant Atletic Champs wedstrijd René van der Pas 06 29 55 63 65 sgt269@kpnmail.nl Lid Peter Heersche 0162 42 60 20 Marco Joosen 06 53 19 89 28 Frans Jonkers Wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden Vacant woc@atvscorpio.nl Wedstrijdsecretariaat uitwedstrijden Vacant wedstrijdsecretariaat@atvscorpio.nl Inschrijfgelden wedstrijden NL15 RABO 0191986550 t.n.v. ATV Scorpio


CLUB BLAD Eindredactie Robert Luttikholt 0162 45 12 82 clubblad@atvscorpio.nl Redactieleden Ed Langer 0162 43 20 10 Elly de Schrijver 0162 46 04 06 Ilse Koot

CONTACT PERSONEN Accommodatiebeheer Ton de Hoog 06 19 06 56 28 tdehoog@planet.nl

Materiaalbeheer René van der Pas 0162 47 04 39 Sgt269@kpnmail.nl

Clubkleding Sport2000 Oosterhout Markt 2, 4901 EP Oosterhout 0162 76 72 75 info@sport2000oosterhout.nl

MFR beheer Fred v. d. Steenhoven 0162 42 38 08 f.a@casema.nl

EHBO Afd. Oosterhout 0162 45 38 63 Financiële administratie Maria Bloemsaat 06 28 91 41 98 mariabloemsaat@gmail.com Informatie info@atvscorpio.nl Kantinebeheer Rob Simons 06 23 03 04 74 kantine@atvscorpio.nl Kantine-inkoop Rob Simons 06 23 03 04 74 kantine@atvscorpio.nl

ERE LEDEN Ulrich Zwijsen Geert Heersche Jan Schrauwen Ton Peters † André Aarts Jan Snoeren

Scorpio clubblad

Klusteam Bert Jansen 0162 68 54 26 bertjansen43@hotmail.com Ledenadministratie Ineke Snoeren 0162 51 73 02 ledenadministratie@atvscorpio.nl Lichtkrant kantine Ad van der Made 0162 46 01 95 lichtkrant@atvscorpio.nl

10

Oud-papier Jan Schrauwen 0162 43 38 85 Jan.schrauwen@online.nl PR / Clubrecords Fred v.d. Steenhoven 0162 42 38 08 f.a@casema.nl Reanimatie Ton de Hoog 06 19 06 56 28 tdehoog@planet.nl Sleutelbeheer Ton de Hoog 06 19 06 56 28 tdehoog@planet.nl Verhuur Ton de Hoog 06 19 06 56 28 tdehoog@planet.nl Vertrouwenspersoon Nellie van der Made vertrouwenspersoon@atvscorpio.nl Vlaggen en beachflags Ton de Hoog 06 19 06 56 28 tdehoog@planet.nl


Eind vorig jaar is er aandacht besteed aan de Rabo Clubkas Campagne. Leden werden opgeroepen om lid te worden van de Rabobank, omdat alleen leden hun stem kunnen uitbrengen. Lid worden is iets anders dan alleen een bankrekening hebben. Leden kunnen stemmen op hun favoriete vereniging, Scorpio dus, van 4-16 april. Stemmen kan alleen via de website www.rabo.nl/amerstreek. Op de website kun je zien waar en hoe je kunt stemmen. Hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag voor de clubkas. In 2016 mocht Scorpio â‚Ź 850,20 ontvangen en in 2017 â‚Ź 1052,64. Ook in 2018 hopen we weer op een mooi bedrag te mogen rekenen. De club kan het goed gebruiken. Dankjewel voor je stem. Scorpio clubblad

11


OUDE KLEDING ACTIE

CLUBBLADINFORMATIE

Het hele jaar staat een container bij de ingang (naast MFR). Bij voorkeur in plastic zak verpakt inleveren.

Het clubblad is online te lezen en te downloaden op de website: www.atvscorpio.nl Kopij voor het clubblad bij voorkeur aanleveren via e-mail: clubblad@atvscorpio.nl Uiterste inleverdatum voor volgende clubblad: 30 augustus 2018. Twee weken later verschijnt het clubblad online.

SCORPIO IN DE KRANT Ook als er geen clubrecord is verbeterd is het leuk om een stukje, zeker met foto, in Weekblad Oosterhout te kunnen zetten over crossen of indoorwedstrijden die in het weekend hebben plaatsgevonden.

De schrijver van een ingezonden stuk is volledig verantwoordelijk voor de inhoud. Bij de redactie dient de naam van de persoon, die het stuk heeft gemaakt, bekend te zijn. De redactie kan een tekst, na telefonisch overleg, gewijzigd opnemen of alsnog weigeren. Leden en andere belangstellenden, die het clubblad willen lezen, hebben daartoe 2 mogelijkheden. • Het clubblad is online te lezen of te downloaden vanaf de website van Scorpio. Op het moment dat het pdf-bestand op de website wordt geplaatst gaat er een nieuwsbrief via e-mail naar de leden. • In de kantine worden een aantal exemplaren ter inzage aangeboden, wat betekent: inzien, lezen en na lezing terugleggen voor andere nieuwsgierigen.

Een leuke sfeerreportage of wedstrijdverslag is altijd welkom, zowel van de jeugd als de ouderen. Ben ik zelf bij de wedstrijd aanwezig dan gebeurt het vrijwel altijd wel, maar ik kan natuurlijk niet overal aanwezig zijn en ben dus afhankelijk van ouders, trainers en deelnemers. Dus doe je best en zet wat op papier over je ervaringen bij de komende wedstrijden. Gewoon insturen naar Fred van der Steenhoven (f.a@casema.nl).

OUD PAPIER 2018 Datum

Loterij

Datum

13 januari 3 februari 24 februari 18 februari 17 maart 07 april

Trekking loterij

28 april 19 mei 09 juni 30 juni 21 juli 11 augustus

Tijdstip

10:00-13:30

Locaties

Oosterheide

Parkeerterrein achter winkelcentrum Zuiderhout; tegenover wijkhuis “De Bunthoef”

Sterkenburg/ Middachten

Voor flats Oudenhove

Trekking loterij

Loterij Trekking loterij Trekking loterij

Datum 01 september 22 september 13 oktober 03 november 24 november 15 december

Loterij Trekking loterij Trekking loterij

Dagelijks bij Scorpio in de container op de parkeerplaats naast het terrein van Scorpio. Op trainingsavonden is de container geopend. Indien gesloten is sleutel verkrijgbaar

Scorpio clubblad

12


Nieuwe juryleden

CLUBKLEDING VOOR JE CLUBKLEDING GA JE NAAR SPORT2000

Scorpio clubblad

Zes Scorpioleden hebben op zaterdag 24 februari de cursus jurylid afgerond. Na afloop zijn zij aangemeld bij de Atletiekunie als jurylid atletiek. Corry van de Pas heeft de cursus verzorgd. Dank daarvoor. Ook dank aan de deelnemers voor hun extra inzet.

13


Scorpiolid Diego Parrondo traint op de baan zijn starttechniek als wheeler. Hij verdient respect voor het benutten van alle mogelijkheden die zijn lijf nog biedt.

Scorpio clubblad

14


Crosskampioenschappen Jeugd 2018

Alleen degenen die het parcours uitzetten werden nat van de regen. Ongeveer een half uur voor de eerste start hield het op met hemelwateren en dat zou de rest van de cross zo blijven. Volgens planning werd om 11.00 uur precies het startschot

Scorpio clubblad

gegeven voor de minipupillen voor 4 rondjes door het bos. Onder aanmoedigingen van een grote hoeveelheid ouders liepen zij alsof ze door kabouters achterna gezeten werden. Na afloop wachtte voor iedereen een lekkere appel en voor 3 deelnemers een medaille.

15

Na de eerste loop volgden er nog een aantal, steeds voor een andere categorie. De deelnemers deden aan inzet niet voor elkaar onder. Na een uur was het weer voorbij en was het nog heel gezellig in het clubgebouw.


CLUBRECORDS 01-10-2017/01-03-2018 CLUBRECORDS KUNNEN IEDERE DAG WORDEN VERBROKEN. KIJK DAAROM REGELMATIG OP ONZE WEBSITE. DAAR STAAT ALTIJD DE MEEST RECENTE INFORMATIE.

NAAM

GROEP

DATUM

PLAATS

ONDERDEEL

PRESTATIE

Tom Huijben

M35

01-10-17

Breda

20 km

1.13.12 uur

weg

Tom Huijben

M35

01-10-17

Breda

1/2 marathon

1.17.10 uur

weg

Ton Huijben

M35

19-11-17

Nijmegen

15 km

52.50 min.

weg

Marit Griep

M.J.C

03-12-17

Apeldoorn

1500 meter

5.15.49 min

Indoor

Stijn Hendriks

J.J.C

17-12-17

Naaldwijk

60 meter horden 9.11 sec

Indoor

Cees van Blerck

M.55

27-12-17

Amsterdam

Kogelslingeren

32.38 meter

Baan

Casper Haagh

J.J.C en J.J.B

13-01-18

Dordrecht

Hinstapspringen

11.38 meter

Indoor

Femke Kuppens

M.J.C.

13-01-18

Dordrecht

50 meter

7.02 sec

Indoor

Femke Kuppens

M.J.C.

21-01-18

Apeldoorn

60 meter Horden 9.02 sec

Indoor

Stijn Hendriks

J.J.C.

03-02-18

Zoetermeer

60 meter Horden 8.91 sec

Indoor

Eva Nijdam

M.J.B.

04-02-18

Apeldoorn

60meter horden

9.58 sec

Indoor

Eva Nijdam

M.J.B.

04-02-18

Apeldoorn

7 kamp

3317 pnt.

Indoor

Ryan Jansen

J.J.D.

10-02-18

Dordrecht

Kogelstoten

11.58 meter

Indoor

Janneke Pluimes

M.J.B.

10-02-18

Apeldoorn

Kogelstoten

14.40 meter

Indoor

Eva Nijdam

M.J.B tot Sen

11-02-18

Apeldoorn

400 meter

57.28 sec

Indoor

Stan Schipperen

J.J.B en J.J. A

11-02-18

Apeldoorn

1500 meter

4.06.82

Indoor

Clubrecords kun je per e-mail melden bij Fred van der Steenhoven (f.a@casema.nl). In verband met publicatie in de krant dit graag doen voor maandagmiddag 12:00 uur, voorzien van de gegevens zoals de plaats, datum, vereniging en internetsite waar de uitslagen te vinden zijn. Graag ook voorzien van een klein verhaaltje en indien mogelijk een foto bijvoegen voor in de krant.

Scorpio clubblad

16


Schotse Hooglanders en NL-laaglanders in natuurgebieden zwaait de kop naar je toe dan moet je op tijd bukken: je bent de zoveelste die dag en ze zijn daardoor geïrriteerd geraakt.

Als sportieve wandelaar met sticks is het altijd prettig om onder het genot van een mooi uitzicht te wandelen in natuurgebieden met afwisseling. Dat kan in ons mooie Brabant op veel plaatsen en ook daarbuiten. We zijn hier in Brabant goed voorzien van mooi en afwisselend natuurschoon in combinatie met landbouwgronden.

Zet niet je (klein)kind op de rug van deze runderen voor een foto, maar neem je nazaten op je eigen schouders en wandel zo door dit natuurgebied en maak daar een foto van. Voordat een zich hieraan storende koe met kalf dat doet en maatregelen neemt in jouw richting.

Bos- en heidebeheerders zoals SBB en het Brabants Landschap proberen de variatie in begroeiing van terreinen zoveel mogelijk in stand te houden door regelmatige begrazing van kudden schapen en runderen als Schotse Hooglanders.

Een goede remedie om dit laatste te voorkomen lijkt me: is het plaatsen van een mechanische rodeo bij elke ingang van een dergelijk gebied. Dit voor hen die deze afgebakende grond wil betreden met fotoplannen voor de (klein)kinderen in combinatie met deze runderen. Mijn advies: doe dan eerst de rodeo in de hoogste versnelling en bezie daarna je plannen opnieuw.

Terreinen blijven in geval van permanente begrazing door Schotse Hooglanders open voor het publiek. Hierin schuilt op de lange duur een gevaar. De bezoekers van terreinen zoals Surea ervaren deze runderen als goedmoedige beesten die veel toelaten: je kunt ze passeren op enkele meters afstand. Deze beesten zullen je even aanzien en ervaren als vriendelijke passanten.

Ik wens je, met je wandelgenoten, veel plezier in deze wandeling. Uiteraard wel met in achtneming van de normale omgangsvormen met en waarschuwingen voor deze dieren.

Problemen ontstaan als mensen een selfie (foto) willen maken tête à tête met de Schotse Hooglanders. Het ziet er niet uit: die beesten schamen zich om met alleman op de foto te moeten. Hun reactie: een zwaai met hun kop naar links of naar rechts. Heb je geluk dan zwaait de kop van jou vandaan, ze willen niet,

Ik heb Hans Sprangers bereid gevonden om een stukje te schrijven in het volgende nummer. Ton Frishert

Schotse Hooglander Scorpio clubblad

Hermien het nieuwe vrije limousin rund ?

17


Wedstrijden Datum

Wedstrijd

Vereniging

Plaats

Afstand

Regio 13

18-03-2018

Drunense Duinenloop

DAK

Drunen

21,1 km

Ja

31-03-2018

Rondje Vrachelen

Scorpio

Oosterhout

10 km

Ja

08-04-2018

Mar.Rotterdam

Marathon Rotterdam

Rotterdam

42,2 km

Nee

11-04-2018

Leemputtenloop

Spiridon

Rijen

10 km

Ja

15-04-2018

Voorjaarslooop Goirle

Loopgroep Goirle

Goirle

10 km

Ja

21-04-2018

Vennenloop

Taxandria

Oisterwijk

15 km

Ja

26-04-2018

Koningsloop

Stichting

Raamsdonksveer

10

Nee

05-05-2018

Liberty Run

ACW/TLV Langstraat

Waalwijk

5 EM

Ja

10-05-2018

Dauwrennen

Dauwrennen

Den Hout

15 km

Nee

12-05-2018

Kaaienloop

St Kaaienloop

Oosterhout

5 km

Ja

13-05-2018

Marathon Tilburg

Stg Marathon Tilburg

Tilburg

42,2

Nee

26-05-2018

Trappistenloop

St.TTM

Tilburg

5,10,15

Nee

27-05-2018

H.Beemdenloop

Haagse Beemdenloop

Breda

10,15 km

Nee

02-06-2018

Rondje Rijen

Spiridon

Rijen

10 km

Ja

13-06-2018

Hardloopgala Gilze

RR Gilze

Gilze

5 km

Ja

16-06-2018

Dwars door Dongen

Atledo

Dongen

10 km

Ja

16-06-2018

Ekiden

Ekiden Oisterwijk

Oisterwijk

42,2

Nee

24-06-2018

Galgenloop

St Galgenloop

Berkel Enschot

10 EM

Ja

04-07-2018

vd Straatenloop

ARR

Werkendam

5 km

Nee

07-07-2018

Oosterhoutse trail

Scorpio

Oosterhout

8,15,23km

Nee

07-07-2018

Chaamloop

St Chaamloop

Chaam

10 km

Ja

15-08-2018

Vakantieloop

Achil’ 87

Biest Houtakker

10 km

Ja

22-08-2018

Ronde v Genderen

ARR

Genderen

5 EM

Nee

25-08-2018

Bels Lijntje

Gloria

Baarle Nassau

10 km

Ja

26-08-2018

Dorpsl.Teteringen

Dorpsloop Teteringen

Teteringen

10 km

Nee

Kijk op www.atletiek.nu. voor veel meer regionale en nationale wedstrijden Voor wedstrijden in België kan je terecht bij www.val.be van de Vlaamse Atletiekliga.

Scorpio clubblad

18


Wedstrijden Baan & Indoor Datum

Wedstrijd

Vereniging

Plaats

31-03-2018

Openingswedstr jun t/m masters

Attila

Tilburg

07-04-2018

Werpwedstrijd Atledo

Atledo

Dongen

08-04-2018

Openingswedstrijd ACW

ACW’66

Waalwijk

14-04-2018

Athletic Champs 1

AV Sprint

Breda

14-04-2018

Competitie C/D jun

DAK

Drunen

15-04-2018

Comp. A jun. 1 R

De Keien

Uden

22-04-2018

Comp Senioren 2 Div 1 R

PH

Vught

13-05-2018

Comp.Masters 1e R

Achilles Top

Kerkrade

13-05-2018

Comp.B-jun 1R

AV Sprint

Breda

16-05-2018

Avondwedstrijd Atledo

Atledo

Dongen

19-05-2018

Athl.Champs 2

Scorpio

Oosterhout

19-05-2018

Competitie C/D jun 2e R

PH

Vught

21-05-2018

T-Meeting

Attila

Tilburg

26-05-2018

Comp A jun 2e R

AV Unitas

02-06-2018

Athl.Champs 3

Attila

Tilburg

05-06-2018

Avondwedstrijd ACW

ACW

Waalwijk

10-06-2018

Comp. B-jun 2R

??

??

10-06-2018

Comp.Masters 2e R

PH

Vught

15-06-2018

NK junioren

22-06-2018

NK senioren

Phoenix

Utrecht

30-06-2018

Athl Champs 4

DAK

Drunen

01-07-2018

Comp. Sen. 2e Div 3 R.

Nijmegen Atletiek

Nijmegen

Emmeloord

Kijk op www.atletiek.nu. voor veel meer regionale en nationale wedstrijden Voor wedstrijden in België kan je terecht bij www.val.be van de Vlaamse Atletiekliga. Scorpio clubblad

19


Even voorstellen Wal Kouwelaar Hoi sportieve Wandelvrienden. Even voorstellen: ik ben Wal Kouwelaar 70 jaar en getrouwd met José. We hebben samen 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Nadat ik enkele weken had meegedraaid bij de groep Sportief Wandelen ben ik gevallen voor de sfeer, inzet, motivatie en de sociale verbondenheid. Ondanks dat het niveau lager is dan wat ik gewend was, voel ik me prima op mijn plaats. Ik ben momenteel al weer meer dan een jaar lid.

Door wandelvriendin Jolanda is mij gevraagd iets te schrijven over mijzelf, hoe ik bij sportief wandelen ben gekomen en hoe ik dit ervaar. In het verleden heb ik met een collega vrij intensief het hardgelopen beoefend. En regelmatig deelgenomen aan diverse crossjes, halve marathons en kwart triatlons. Een en ander met wisselende succes. Daarnaast vrij veel geschaatst. Wekelijks (seizoen) met enkele collega’s naar de ijsbaan in Eindhoven getogen om te werken aan conditie en vaardigheden, zodat we er klaar voor zouden zijn mocht er natuurijs komen.

Kom op mannen, meld je aan.

Momenteel is het hartlopen op een laag pitje gekomen en ben ik me meer gaan toeleggen op het mountainbiken, als gevolg van ziekte van mijn loopmaatje. Door het minderen van het hardlopen ben ik door kennissen geattendeerd op ATV Scorpio.

Persoonlijk vindt ik het jammer dat de mannelijke wandelvrienden ver in de minderheid zijn. Ik wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om aan mijn sportvrienden te vragen de mannen te activeren. Zodat er meer evenwicht ontstaat. Wal Kouwelaar, groep Sportief Wandelen.

! ! ! ! P E O R ! OP N E R O H E J T A A L JEUGD ? activiteit n e e r o o ev n leuk ide e e r e t f e nd jaar? e lg o Wie he v r o ar of vo Voor dit ja welkom. n ij z n ë e nl Goede ide vscorpio. t a @ ie s mis jeugdcom

Scorpio clubblad

20


Rondje Vrachelen zaterdag 31 maart 2018

Jij doet toch ook mee!

Scorpio clubblad

21


VERJAARDAGEN MAART 1 Casper Haagh

15 Henk van der Schoof John Anijs

Sher Arkesteijn Maleki

Riemer van Son

Daan van der Made

Tessa van Vliet

Ron Luijpen

Veerle van Son

23 Carla Schipperen

Mirre van Straten

Jens de Wilde

24 Patrick Kuppens

2 Anna Marcelissen

16 Dirk Brouwers

Kees Tekke

Yorick Brethouwer

3 Wouter Wolfs

Marna de Jongh

Aart Aaldijk

Joëlle Mertens

Bente de Jager

Diego Broere

4 Tom Ouwerkerk Joop Smout Lenie van Oosterhout

Cees Huijben

5 Bieke Schipperen

Floortje Maas

Jacinta Simjouw 7 Jolanda Vos Agnes Kuijsters 8 Marleen de Jong 9 Rowan van Dongen Addy Kanters 11 Ank van Rijn Fabian Schouten 13 Jack Verschuren Thieu Thurlings

27 Anja van Balveren Moos Ligtvoet Myriam van Oosterhout 28 Bohdi Bakker Raymond Wissenburg José van Dommelen

18 Mattheu van der Werff

Cees van Blerck

Stijn van leeuwen

29 Loes van den Biggelaar

Albert Wijers

Tonny Snoeren

19 Matthijs van der Made

31 Lisa Smit

Bart Savelsberg 20 Annet van der Steenhoven

Marja Smolders Jantine Meeuwisse

Mary van Eersel Mich van Wasbeek

Aline Roks

Karin van Rijswijk

Arjan van den Heuvel Franka Veelenturf 4 Mitchel van Gool Thom Sprengers Wim Halters 5 Corry van der Pas 7 Monique Aaldijk Cornelissen 8 Lilly van Tienen 9 Toon Ketelaars Ward Ramaker Thom Schipperen Wil Bakx 10 Jan van Dijk Patricia de Kort 11 Frank Niessen Monique van Vliet 12 Roan van Vessem

21 Marian van Dongen Koos Mierlo

Scorpio clubblad

Bobby van Sluis

Ada van Marrewijk

Lorens Albinus

Soraya Zwemstra

14 Floor Koevoets

Ivo van Woensel

26 Roel van der Stel

17 Ronny Renne

José de Jong

Gerard van Schendel

Finn Hoek

Jelske Schets

Eddy Maanders

Ruben Mureau

25 An Voesenek

Helena Pluimes

3 Tess van Alphen

APRIL 1 Stijn Hendriks Chris Kool

Amber van Oosterhout

22

Raymon Baartmans Ineke Snoeren 13 Daniëlle Loonen


Ellen Bos van den Brule

24 Jan de Lobel

15 Lieke Boomaars Yvonne Kemner 17 Wil Casteleijns

Renate van Son Boere

Tim Rombouts

18 Jos Backx

Ewart van Son

20 Arjan Naaijen

25 Bernadette Wennink

7 Angelique van Gestel

Karlo Rusbach

26 Jan van Amelsvoort

8 Fabian Verdaas

Jeroen Rops

Jens van den Heuvel

Adrie Loonen

Jecqueline van Oers

Gerald van Son

Twan Verhoeven

Bart Custers

Rik van der Haven

Jan-Willem Sies

27 Ad van der Made

Annemarie Langeveld

Bernd Struys

18 Lianne Vermeulen

Inge Schipperen

Bert de Jong 19 Hanne van den Bemt

9 Karin Burm

Eline van der Westen 28 Jos van Velthoven

Maria Bloemsaat 10 Lia de Craen

21 Wim Burgers

22 Kevin de Hoogh Michel Oerlemans Lyanne Damen

Zemira Numinhodzic

Jorik van Roij

Hans Oomes

24 José Vosmer

Ton Theuns

Joke van Wezel

Joris van Doorn

25 Annabel van Leeuwen

Ron Franken

29 Anneke van Ekeren

Ilse van den Brande

Crissy Vos

30 Anja Maas

Zoë Dudok

Louis Pols

Rian Nuijten Zeeders

11 Ingrid Dank

20 Mari Kastelijns Björn Reniers 21 Gerard Mouw Jeske Kusters Cor de Jongh Erica Ligtvoet 22 Tim Schellekens

Gert van den Berg MEI

12 Jesse Delissen

28 Julius Geleijns

2 Anke Joswig

Leendert Brethouwer

Kees Krachten

Diego Parrondo 3 Ulrich Zwijsen

13 Marianne Graumans 14 Carolien Cortini

4 Joep de Haas

Bert van Keulen

Scorpio clubblad

Paula Vreijmod Jorritsma

Miek Storm van Leeuwen

Bram de Graaf

Riet Rasenberg

27 Wilco van der \schriek

Ap Ramaker

Pim Broos

Tim de Hoog

26 Kees van Helmond

1 Aad van Vliet

Angela Martens-Thijssen

23 Hanny van Heeswijk

Monique Verstappe

Kees van der Avoird 15 Joris de Vos

5 Jan van Loenhout Ingrid Nagtzaam 6 Anja van der Bie

29 Janny voor den Dag Celine Hasker 31 Minke Mutsaers

Alvaro Parrondo Ojanguren

Janneke Visser

Elisabeth van Gils

Marie Louis Hermans

16 Rob Berg 17 Fred Storm van Leeuwen

23

Corry Frishert

Jasper van Roy


ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 16 APRIL 2018 Op maandag 16 april vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De agenda wordt gevuld met de gebruikelijke onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.

ties, maar alleen de voorzitter wordt op de Algemene Ledenvergadering voor die functie door de leden gekozen. De vergaderstukken zullen kort na Pasen in het clubgebouw beschikbaar zijn. GeĂŻnteresseerden kunnen dan een exemplaar meenemen. De stukken zullen ook op de website beschikbaar zijn.

Bijzonder zijn deze keer de bestuursverkiezingen. Voorzitter AndrĂŠ Aarts, penningmeester Huub Smeets en Ton de Hoog treden af en er zijn drie nieuwe kandidaten gevonden. De bestuursleden verdelen onderling de func-

Scorpio clubblad

Graag tot 16 april. Ed Langer, secretaris

24


Scorpio clubblad

25


Stemmingen Een wandelaar, verzonken in een diep gepeins, vol met twijfels volgt een slingerend begroeid pad; neemt niet waar wat hij ziet, verdwaald in gedachten, te hoog ligt zijn lat. Een wandelaar, overtuigd van zijn kunnen, loopt fier langs statige lanen en rechte paden; maakt zelfbewust z’n keuzes, verhoogt het tempo, koestert het zonlicht, is geladen. Siem Douma, groep Sportief Wandelen

Scorpio clubblad

26


AANLEVEREN INFO Jullie krijgen informatie via onze website, onze lichtkrant en ons clubblad. Ons doel is om iedereen op de hoogte brengen van de actuele zaken binnen de vereniging. Wij zijn echter afhankelijk van jullie! Op de volgende manieren kun je jouw informatie delen.

WEBSITE

LICHTKRANT

CLUBBLAD

Hoe?

Hoe?

Hoe?

Wat?

Wat?

Te lezen via internet www.atvscorpio.nl

• Nieuwtjes • Bedankjes • Foto’s voor foto album

Wie?

Matthijs van der Made webmaster@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

Te lezen op het scherm in kantine.

Te lezen of te downloaden via www.atvscorpio.nl Inkijkexemplaren in kantine.

Wat?

• Nieuwtjes • Bedankjes • Korte teksten

• Nieuwtjes • Bedankjes • Korte / lange teksten

Wie?

Ad van der Made lichtkrant@atvscorpio.nl

27

Wie?

Robert Luttikholt clubblad@atvscorpio.nl


‘The Rift Valley Marathon’ lopen voor Unicef in Kenia

Mijn naam is Aline Roks, ik ben 31 jaar en hypotheek adviseur bij ‘De Hypotheker’ in Breda. Sinds 2012 ben ik lid van Scorpio waar ik in eerste instantie begon bij de opstap groep onder leiding van Sjaan en Mari. Vooral om wat fitter en slanker te worden en om wat mensen in mijn toen nieuwe woonplaats Oosterhout te leren kennen. Ik koos hardlopen vooral omdat het goedkoop was en had nooit verwacht dat ik er verliefd op zou worden.

standigheden, zonder asfalt en met grote hoogte verschillen zal zijn. Afzien dus. Afzien zodat een ander een betere kans heeft. Ik doe dit namelijk om geld in te zamelen voor Unicef, heel specifiek voor een lokaal project in Kenia om schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen naar scholen te brengen. Als groep hebben we inmiddels voldoende opgehaald om dit voor 10 scholen te bewerkstelligen. 

Inmiddels vele kilometers en 5 marathons later sta ik voor de grootste sportieve uitdaging van mijn leven en voor een confrontatie met mijn eigen verlegenheid. Ik ga op 18 mei namelijk ‘The Rift Valley Marathon’ lopen voor Unicef in Kenia. Dit is enerzijds een uitdaging omdat het op hoogte (ruim 2400 meter), onder warme om-

Ik sta 100% achter dit doel en ook 100% van iedere donatie gaat naar dit project, er blijft niets hangen. De reis en het verblijf betaal ik zelf en ook alle kilometers maak ik. Toch merk ik dat ik het moeilijk vind om mensen om geld te vragen en daarom hoop ik dat er meer mensen zijn die enthousiast worden van dit project en mij

 oneren kan via mijn actie pagina: D https://helpmee.unicef.nl/riftvalley/2-5327 Je mag me mailen:  roksaline@gmail.com Of een berichtje sturen naar: 0650521291

Scorpio clubblad

28

willen helpen om € 5.000,- op te halen voor een gezonder en beter leven voor kinderen in Kenia. Ik zal ook een bak neerzetten in de kantine en ik heb een mobiel pinapparaat dus je mag me ook aanschieten bij de vereniging. Alvast bedankt!


mountainbikers gezocht

Fietsers (mountainbike) voor in het bos gevraagd om `s-ochtends de route mee uit te zetten of `s-middags de route weer op te schonen op zaterdag 7 juli voor de oosterhoutsetrail van Scorpio. Zal ongeveer 3 uurtjes in beslag nemen. Wil je ons helpen laat het even weten aan Peter Vermonden 06-16780338.

Scorpio clubblad

30


NIEUWE LEDEN Naam

Groep

Naam

Groep

Siem van Tetering Desiree Broeders Merijn van Dongen Mariëtta van Strien Anne van Duuren Albert Wijers Noï Cornelissen Lilly van Tienen Jan-Willem den Hollander Karin den Hollander Nada van der Zanden Haddad Seth Wennekes Alex Nuijten Rian Nuijten Zeeders Gerald van Son José van Dommelen Vince Harreman

MPU TRIM7 PUB TRIM7 JUD2 MPU MPU PUC TRIM5 TRIM5 SWA MPU VRIJW VRIJW VRIJW NORDIC MPU

Kas Wille Galida Azarkan Tijs Bakker Tonnie Vissers Anke van Gils Britt Severijns Jaap Gersen Bart Quist Bart Savelsberg Bernadette Wennink Sher Arkesteijn Maleki Henny Haverkamp Mitike Damen Moos Ligtvoet Bloem van den Akker Senn van der Flier

MPU TRIM5 PUB SWA PUC PUA2 PUA2 PA PA TRIM5 SWA TRIM5 JUC1 JUND1 PUA1 PUA1

Wij wensen alle nieuwe leden een sportieve en gezellige tijd toe bij Scorpio. Scorpio clubblad

31


HET VOLGENDE CLUBBLAD VERSCHIJNT OP 15 SEPTEMBER 2018 Stuur je copy uiterlijk op 30 augustus 2018 naar clubblad@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

32

ATV Scorpio - clubblad 1 2018  

ATV Scorpio - clubblad 1 2018

ATV Scorpio - clubblad 1 2018  

ATV Scorpio - clubblad 1 2018

Advertisement