Page 1

Scorpio Atletiek- en trimvereniging 37e jaargang nummer 1 Maart 2014

Opgericht 13-12-1977

Postbus 406 4900 AK Oosterhout


INHOUDSOPGAVE Van de voorzitter .......................................................................................................................................................3 Trainingsgroepen en trainingstijden .........................................................................................................................4 Algemene informatie .................................................................................................................................................6 emene Ledenvergadering ...................................................................................................................................10 Clubrecords.........................................................................................................................................................13 In- en uitschrijvingen leden .....................................................................................................................................17 Verjaardagen ..........................................................................................................................................................20 Wedstrijdkalender ...................................................................................................................................................22 Ingezonden stukken ................................................................................................................................................25 Nordic Walking is een echte sport ......................................................................................................................25 Sportief wandelen met een missie ......................................................................................................................25 Bericht van de jeugdcommissie ..........................................................................................................................26 Met zijn zessen ...................................................................................................................................................27 De wereld van een atleet ....................................................................................................................................29 Pylon als markeringspunt ...................................................................................................................................30 Werken met de gegevens van de sporttest ........................................................................................................30 Vrijwilligersavond ................................................................................................................................................33 Medische rubriek ....................................................................................................................................................34 hielspoor .............................................................................................................................................................34 Uit de bladen… .......................................................................................................................................................36 BN DeStem… .....................................................................................................................................................36 Weekblad Oosterhout… .....................................................................................................................................36

Kopij voor het volgende clubblad inleveren uiterlijk 8 juni 2014 Toezenden aan het e-mailadres van de redactie: clubblad@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

2


VAN DE VOORZITTER Als u dit stukje leest, is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 17 maart achter de rug. Een algemene vergadering die algemeen ĂŠn bijzonder was. Algemeen omdat de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen op de agenda stonden. Bijzonder omdat er vele gele briefjes zijn geplakt op vier grote vellen waarmee betrokken leden hun beleidspunten ventileerden. De (eerder verschenen) verslagen van onze talrijke commissies laten zien dat in een jaar tijd heel veel zaken de revue passeren: kleine en grote evenementen, urgente en minder dringende kwesties, gezellige en zakelijke aangelegenheden. Kortom: de vereniging leeft. De vereniging telt momenteel 866 leden. Een beetje een teleurstellend was daarom wel de opkomst. Vanuit de zaal kwam het advies om de volgende keer alle leden aan te schrijven via de e-mail. Dat advies neemt het bestuur graag over. Bijzonder was de ledenvergadering omdat tijdens en na de pauze de aanwezigen de gelegenheid kregen hun eigen inbreng over het huidige en over het gewenste reilen en zeilen kenbaar te maken. Vier grote vellen met lagen klaar om elk met beschreven geeltje beplakt te worden: een vel voor doelstellingen, een vel voor doelgroepen. voor sterkzwak en een vel voor dromen en ambities. Op elk van de vellen verschenen gele briefjes. We lazen: aandacht voor wedstrijdatletiek, aandacht voor sporters tussen 30 en 40 en voor ouderen, voor een professionele uitstraling en behoud van overzichtelijkheid; geel gemarkeerde weglaten. Alle inbreng wordt bekeken en verwerkt in een concept versie en daar kan ieder lid op reageren met aanvullingen en aanscherpingen. Zo krijgt de visie voor de komende beleidsperiode met, door en voor de leden. Volgend jaar tijdens de ALV kan het beleidsvorm document dan vastgesteld worden. Bijzonder was de vergadering ook omdat het bestuur uitgebreid werd met drie nieuwe leden. Ze zijn alle drie unaniem gekozen. Ik presenteer ze achtereenvolgens: Monique Stolte, zij is de nieuwe secretaris van onze club. Ze heeft al enkele maanden ervaring opgedaan. Ze heeft er plezier in en zal met verve die pittige rol invullen. Henk Kool is tijdens de ALV uitgezwaaid met een mooi boek waarmee hij verhaal kan halen en op adem kan komen na vier jaar secretaris te zijn geweest. Het bestuur begroet ook Renate van Son - Boere als nieuw lid. Zij zal zich in het bijzonder gaan inzetten voor

Scorpio clubblad

3

sponsorzaken en meewerken aan projecten en contacten die opbrengstgericht zijn voor onze vereniging. De eerste handelingen daarvoor heeft ze al verricht: ze heeft samen met Jan Snoeren een aanvraag voor het stroomversnellingfonds gedaan en samen met Monique de nodige acties ontwikkeld i.v.m. de clubkascampagne.

Stem op onze vereniging via de ledensite van de Rabobank: hoe meer stemmen hoe hoger de bijdrage voor Scorpio!

Bovendien heeft Renate samen met mij de offerte verzorgd voor het project In beweging dat Scorpio in opdracht van de gemeente gaat uitvoeren vanaf april 2014. Uitkeringsgerechtigden krijgen de gelegenheid van de gemeente om gedurende vijftien weken een looptraining te volgen. Als derde bestuurslid treedt Twan Verhoeven aan. Hij gaat een voortrekkersrol vervullen met betrekking tot de actualisering van beleid en hij zal samen met Annet Zwemstra meewerken aan jeugdzaken. Alle drie van harte welkom en heel veel succes en plezier. Op beleidsmatig gebied heeft het bestuur de afgelopen periode deelgenomen aan overleggen met gemeente, OIB en de stuurgroep voor de Samenloop voor Hoop. Vanuit wat Scorpio al doet, wil de vereniging haar maatschappelijke taak invullen. Daarmee sluit ze aan op doelstellingen die de gemeente in de nieuwe Sportnota ventileert. Samen met andere sportverenigingen zal Scorpio deelnemen aan de manifestatie die de gemeente en OIB organiseren in het nieuwe sportpark De Contreie op 7 april. En in de kalenderplanning staat voor april de ontvangst van de nieuwe raadsleden op onze accommodatie. En nu gaan we weer over naar de sport en het sporten zelf. In februari beleefde de club grote successen dankzij jonge en oudere atleten. En ja: we hebben weer enkele leden die zijn genomineerd voor de prijs van sportman/vrouw van het jaar van Oosterhout. Dat inspireert tot nieuwe uitdagingen of zelfs grensverleggende prestaties voor iedere wandelaar, trimmer en atleet. De lente trilt, de wedstrijden en de kampioenschappen op de atletiekbaan, op de weg en in het bos: ze komen eraan. Heel veel plezier en voldoening tijdens alle loopjes, trainingen, wandelingen en wedstrijden. Mariet van Goch, voorzitter


TRAININGSGROEPEN EN TRAININGSTIJDEN TRAININGEN EN TRAININGSTIJDEN Dagen Tijden Groepstrainers(s)*

Categorie/groep

Geb. jaar

Minipupillen en C-pupillen

2007 2006

Dinsdag

18:15-19:15

Corry, Eugenie, Kjell en Justin

B-pupillen

2005

Dinsdag

18:15-19:15

Nienke, Joosje en Bram

06-43211213

Mini- + C-pupillen B-pupillen

2007/2006 2005

Vrijdag

18:15-19:15 19:15-20:15

Yvonne, Eugenie, Kjell en Justin

06-53269852

A-pupillen 1e jaars

2004

Dinsdag

18:15-19:15

Jochem, Tim en Eric

06-27128944 06-37424116

Baan

A-pupillen 1e jaars

2004

Vrijdag

18:30-19:30

Tim, Joosje en Eric

06-48770509

Baan

A-pupillen 2e jaars

2003

Dinsdag

18:15-19:15

Freek, Fabian en Rob

A-pupillen 2e jaars

2003

Vrijdag

18:30-19:30

Arno en Bram

D-junioren

2002-2001

Woensdag Vrijdag

18:30-19:30 19:30-20:30

René en Arno René, Arno en Marco

C-junioren

2000-1999

Maandag Woensdag

19:30-20:45

Patrick en Jeroen

06-17527865 06-42558254 06-37227095 06-26683334 06-29556365 06-53198928 06-53382993 06-41789497

AB-junioren

1998-1995

Senioren, masters

Algemeen Krachttraining, sprint, springen

Woensdag Vrijdag Maandag

18:30-19:30 19:30-21:00 19:30-21:00

Esther en Maaike Jack Geers

06-48770509 06-41789497 0162-520487

Dinsdag

19:30-20:45

Leendert Brethouwer

06-25177899

Baan

Werpen, krachttraining

Maandag Dinsdag Woensdag Zaterdag

19:00-20:30 19:00-20:30 19:00-20:30 09:00-12:00

Fred vd Steenhoven

0162-423808

Baan MFR

Horden

Donderdag

19:30-21:00

Leendert Brethouwer

06-25177899

Baan

Korte en lange sprint

Maandag Donderdag

19:30-20:45

Taco Jansen Wim v. d. Wijngaard

0162-425658 076-5870851

Baan

Maandag

18:30-19:30

René van der Pas

06-29556365

Baan

Dinsdag Donderdag Zaterdag

19:15-20:45 19:15-20:45 10:00-11:30

Henk Rams Henk Rams Hans Vugts/ Sandra Laros

0161-411124

Baan

19:00-20:30

Aninta Beekers

06-17004468

Baan

19:30-21:00

Peter Vermonden

0162-516557

Baan

09:00-10:00

Corrie Roovers

076-5711085

Warande

19:30-21.00

John Snijders

06-14480551

Weg

09:15-10:30

Petra Zondervan Kees Tekke

0162-687581 0162-459813

19:15-20:45

Johan Akkermans

0162-685709

Bos Baan Weg Baan

Sjaan van Hoof en Mari Kastelijns Leny Kusters Peter Vermonden Christ Maas Aad Winkelman Bernd Struys

0162-458610 0162-459187 076-8874054 0162-516557 0161-224165 0162-454910 0162-459431

Specialisatie

Loopgroep Apupillen en junioren

Lopen

Senioren, masters wedstrijdgroep

Midden-, lange afstand

Prestatiegroep A Prestatiegroep B Trimmers TR1 Trimmers TR2 Trimmers TR3 Trimmers TR4 Trimmers TR5 Trimmers TR6 Trimmers TR7

Scorpio clubblad

Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Vrijdag Maandag Woensdag Dinsdag Donderdag Dinsdag Donderdag Maandag Woensdag Maandag Donderdag Woensdag Zaterdag

09:30-10:45 19:45-21:15 19:30-21:00 19:30-21:00 09:00-10:30

4

Telefoon

Plaats

06-44120184

Baan

Baan Baan

Baan Baan Baan Baan

Baan Baan

Baan Weg Baan Bos


Categorie/groep

Geb. jaar

TRAININGEN EN TRAININGSTIJDEN Dagen Tijden Groepstrainers(s)* Maandag

Trimmers TR8

Woensdag

19.45-21.00

Susanne Voges Mari Kastelijns Kees Bloemsaat Sjaan van Hoof Peter Vermonden Rob Simons

Telefoon

Plaats

0162-456333 0162-459187 06-28842657 0162-458610

Baan

0162-516557

Baan

Trimmers TR9

Maandag Woensdag

20:00-21:30

Opstapgroep

Maandag Donderdag

20:00-21:15

Frank Peek Ton Sweep

0162-685971 0162-517636

Baan

Dinsdag Zaterdag

09:30-10:30 09:30-11:00

Kees Tekke

0162-459813

Baan Bos

VB (G)-groep

Woensdag

19.00-20.00

Teo Braat Annet vd Steenhoven Frans Beumer

076-5653866 0162-423808

Baan

Bewegen voor vrouwen

Maandag Donderdag Dinsdag Zaterdag

13:45-15:00

Susanne Voges

0162-456333

Baan

09:30-10:30 09:00-10:30

Peter Casteleijns

0162-403370

Sportief Wandelen

Nordic Walking

Info aangaande de jeugdgroepen Info aangaande de loopgroepen Overige informatie

Scorpio clubblad

info@atvscorpio.nl j.t.m.akkermans@hetnet.nl info@atvscorpio.nl

5

0162-470439 0162-685709 0162-470439


ALGEMENE INFORMATIE ATV SCORPIO: Postadres

Postbus 406

info@atvscorpio.nl

0162–460019

4900 AK OOSTERHOUT Clubgebouw

Sportpark De Warande Wilhelminakanaal Zuid 78 4903 RA OOSTERHOUT (geen brievenbus)

Website

www.atvscorpio.nl

Webmaster

Matthijs van der Made

BESTUUR: Voorzitter

Mariet van Goch

Aanspreekpunt:

0162–421232

Externe contacten, PR en clubblad

voorzitter@atvscorpio.nl

Secretariaat

Penningmeester

Lid

Lid

Lid

Lid

Scorpio clubblad

webmaster@atvscorpio.nl

Monique Stolte

Aanspreekpunt:

06–24541571

Externe contacten en PR

secretaris@atvscorpio.nl

Sybrant Walsma

Aanspreekpunt:

0162–425741

Accommodatiebeheer, klusploeg en

penningmeester@atvscorpio.nl

sponsorcommissie

Jan Snoeren

Aanspreekpunt:

0162–517302

WOC, wandelgroepen en kantine

jan.snoeren@ziggo.nl

Annet van der Steenhoven

Aanspreekpunt:

0162–423808

TC, jeugdcommissie, trainersoverleg,

annetzwemstra@yahoo.com

Wedstrijdgroepen en G-sport

Renate van Son - Boere

Aanspreekpunt:

0162–452692

Trimgroepen,sponsorcommissie en

renate@vanson-boere.nl

beleid

Twan Verhoeven

Aanspreekpunt:

06–28442584

Beleid en jeugdcommissie

Twan.verhoeven@gmail.com

6


WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE: Voorzitter Jan Snoeren

0162-517302

woc@atvscorpio.nl

Jurycoördinator

Petra Zondervan

0162-687581

petra@trimt.nl

Lid

Peter Heersche

0162-426020

Lid

Marco Joosen

06-53198928

Lid

Frans Jonkers

Wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden: Ineke Snoeren

0162-517302

wedstrijdsecretariaat@atvscorpio.nl

076-5870861

wedstrijdsecretariaat@atvscorpio.nl

Breetweerlaan 3 4941 LN Raamsdonksveer Wedstrijdsecretariaat uitwedstrijden: Caroline v.d. Wijngaard Espakker 108 4847 HB Teteringen Algemene bankrekening

12.37.12.556

t.n.v. ATV Scorpio

Inschrijfgelden wedstrijden

11.22.69.109

t.n.v. ATV Scorpio

TECHNISCHE COMMISSIE: Voorzitter

Hans van Straten

0162-460331

straten7@zonnet.nl

Coördinator lopen

Johan Akkermans

0162-685709

j.t.m.akkermans@hetnet.nl

Leendert Brethouwer

06-25177899

leendert@cyri.nl

Coörd. techn. atletiek

Fred van der Steenhoven

0162-423808

f.a@casema.nl

Coörd. jeugd/materiaal

René van der Pas

06-29556365

sgt269@kpnmail.nl

Lid opleiding/ bijscholing

Mike Stout

0162-430668

mike-stout@hotmail.com

0162-470439

jeugdcommissie@atvscorpio.nl

JEUGDCOMMISSIE: Bestuurslid

Corry van der Pas

Bestuurslid

Ilse Canjels

Namens G-atleten

Renate van den Hengel

Namens G-atleten

Corita Kamp

Namens junioren

Mike Stout

0162-430668

WANDELCOMMISSIE: Gespreksleider

Kees Tekke

0162-459813

cp.tekke@casema.nl

Secretaris, communicatie NW en ledenadmin. NW

Marianne Aarts-Moors

0162-458821

m.aartsmoors@gmail.com

Ledenadministratie SWA

Henk van der Schoof

0162-433766

hvanders@casema.nl

Activiteiten SWA

Liesbeth Vermeulen

0162-440982

vermeull@ziggo.nl

Activiteiten/ welzijn NW

Ank van Rijn

0162-422278

ankrijn@casema.nl

Scorpio clubblad

7


SPONSORCOMMISSIE: Sybrant Walsma

0162-425741

Renate van Son - Boere

0162–452692

sponsorcommissie@atvscorpio.nl

CONTACTPERSONEN: Accommodatiebeheer

Hans van Straten

0162-460331

straten7@zonnet.nl

Clubkleding

Monique Stout

0162-430668

clubkleding@atvscorpio.nl

EHBO

Afd. Oosterhout

0162-453863

Financiële administratie

Cor Mertens

0162-455280

cwamertens@gmail.com

Gebruikte clubkleding jeugd

Corry van der Pas

0162-470439

jeugdcommssie@atvscorpio.nl

Informatie

Corry van der Pas

0162-470439

info@atvscorpio.nl

Kantinebeheer

Ton de Hoog

0162-520520

tdehoog@planet.nl

Ledenadministratie

Ineke Snoeren

0162-517302

ledenadministratie@atvscorpio.nl

Lichtkrant kantine

Ad van der Made

0162-460195

lichtkrant@atvscorpio.nl

Materiaalbeheer

René van der Pas

0162-470439

Sgt269@kpnmail.nl

MFR beheer

Fred v. d. Steenhoven

0162-423808

f.a@casema.nl

Oud-papier

Jan Schrauwen

0162-433885

Jan.schrauwen@online.nl

PR / Clubrecords

Fred v.d. Steenhoven

0162-423808

f.a@casema.nl

Reanimatie

Jac Brokx

0162-458779

Sleutelbeheer

Ton de Hoog

0162-520520

tdehoog@planet.nl

Verhuur

Ulrich Zwijsen

0162-450470

verhuur@atvscorpio.nl

Vertrouwenspersoon

Nellie van der Made

0162-460192

vertrouwenspersoon@atvscorpio.nl

Vlaggen

Corry van der Pas

0162-470439

info@atvscorpio.nl

ERELEDEN: Ulrich Zwijsen Jan Schrauwen André Aarts Geert Heersche Ton Peters  CLUBBLADREDACTIE: Eindredactie

Erwin Botermans

0162-420014

Redactielid

Ed Langer

0162-432010

Redactielid

Elly de Schrijver

0162-460406

Drukkers

Mari Kastelijns

0162-459187

Wim Sestig

0162-433638

Scorpio clubblad

8

clubblad@atvscorpio.nl


CLUBBLADINFORMATIE Het clubblad is online te lezen en te downloaden op de website: Kopij voor het clubblad bij voorkeur aanleveren via e-mail: Uiterste inleverdatum voor volgende clubblad: Drie weken later verschijnt het clubblad online.

www.atvscorpio.nl clubblad@atvscorpio.nl 8 juni 2014

De schrijver van een ingezonden stuk is volledig verantwoordelijk voor de inhoud. Bij de redactie dient de naam van de persoon, die het stuk heeft gemaakt, bekend te zijn. De redactie kan een tekst, na telefonisch overleg, gewijzigd opnemen of alsnog weigeren. Leden en andere belangstellenden, die het clubblad willen lezen, hebben daartoe 2 mogelijkheden.  Het clubblad is online te lezen of te downloaden vanaf de website van Scorpio. Op het moment dat het pdf-bestand op de website wordt geplaatst gaat er een nieuwsbrief via e-mail naar de leden.  In de kantine worden een aantal exemplaren ter inzage aangeboden, wat betekent: inzien, lezen en na lezing terugleggen voor andere nieuwsgierigen. CLUBRECORDS Clubrecords per e-mail melden bij Fred van der Steenhoven (f.a@casema.nl). In verband met publicatie in de krant dit doen voor maandagmiddag 12:00 uur, voorzien van de gegevens zoals de plaats, datum, vereniging en internetsite waar de uitslagen te vinden zijn. Graag ook voorzien van een klein verhaaltje en indien mogelijk een foto bijvoegen voor in de krant. SCORPIO IN DE KRANT Ook als er geen clubrecord is verbeterd is het leuk om een stukje, zeker met foto, in Weekblad Oosterhout te kunnen zetten over crossen of indoorwedstrijden die in het weekend hebben plaatsgevonden. Een leuke sfeerreportage of wedstrijdverslag is altijd welkom, zowel van de jeugd als de ouderen. Ben ik zelf bij de wedstrijd aanwezig dan gebeurt het vrijwel altijd wel, maar ik kan natuurlijk niet overal aanwezig zijn en ben dus afhankelijk van ouders, trainers en deelnemers. Dus doe je best en zet wat op papier over je ervaringen bij de komende wedstrijden. Gewoon insturen naar Fred van der Steenhoven (f.a@casema.nl). OUDE KLEDING ACTIE Het hele jaar staat een container bij de ingang (naast MFR). Bij voorkeur in plastic zak verpakt inleveren.

Datum 05-apr

Loterij

OUD PAPIER ACTIE Datum Loterij 19-jul

03-mei

Trekking loterij

09-aug

17-mei

30-aug

07-jun

20-sep

28-jun

Trekking loterij

Tijdstip

10:00-13:30

Locaties

Oosterheide

Trekking loterij

Datum 01-nov 22-nov

Loterij Trekking loterij

13-dec

11-okt

Parkeerterrein achter winkelcentrum Zuiderhout; tegenover wijkhuis “De Bunthoef

Sterkenburg/ Middachten

Voor flats Oudenhove

Dagelijks bij Scorpio in de container op de parkeerplaats naast het terrein van Scorpio. Op trainingsavonden is de container geopend. Indien gesloten is sleutel verkrijgbaar bij barmedewerker.

Scorpio clubblad

9


MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Wilt u wedstrijden / uitslagen / standen of informatie raadplegen? Kijk dan op onderstaande websites: www.atvscorpio.nl

www.g-atletiek.nl

www.inschrijven.nl

www.facebook.com/regiodertien

www.regio13.nl

www.atletiekunie.nl

www.wandel.nl

www.uitslagen.nl

www.bvscorpio.nl

www.optimaalsporten.nl

EMENE LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering ATV SCORPIO

Verslag Algemene Ledenvergadering ATV Scorpio Datum: 17 maart 2014

1. Opening Mariet van Goch opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 37 leden aanwezig en er zijn 19 afmeldingen. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Notulen ALV 18 maart 2013 en Besluitenlijst ALV Behoudens kleine opmerking worden de notulen en besluitenlijst ALV goedgekeurd. 4. Jaarverslagen van bestuur en diverse commissies De jaarverslagen van de diverse commissies worden besproken. Ledenadministratie Het aantal leden is hoger dan ooit. Jeugdcommissie Op verzoek van Cor Mertens wordt verduidelijkt wat bedoeld wordt met VB-atleten. Dit zijn atleten met een verstandelijke beperking, ook wel G-atleten genoemd. Sponsorcommissie Jos Bleijlevens vraagt of materialen voor evenementen zoals startnummers, afzetlint etcetera wordt meegerekend als sponsoring, omdat dit soort geschonken materialen het beeld van de bereidvaardigheid van bedrijven om te sponsoren nuanceert. AndrĂŠ Aarts merkt op dat oude,

Scorpio clubblad

10


versleten reclameborden langs de baan verwijderd zouden moeten worden, vooral het oude bord bij de steeple-bak. Mariet van Goch en Jan Snoeren verduidelijken waarom oude borden er soms nog staan. Activiteitencommissie Jan Schrauwen doet een dringende oproep voor vrijwilligers om een paar keer per jaar bij de papiercontainer in Oosterhout Zuid te staan. Freek Gerritsen stelt voor om de B-junioren te benaderen voor deze taak. Verslag van elke commissie is na bespreking vastgesteld. 5. Het woord is aan de penningmeester Verslag over 2013 Het exploitatieoverzicht van 2013 laat een klein verlies zien. Tegenvallers wat betreft inkomsten zijn de verhuur van de baan en aantal consumpties in de kantine. Door daling van de kosten voor de kantine zijn de netto inkomsten van de kantine wel constant gebleven. Inkomsten uit papierinzameling, verkoop clubkleding en de Grote Clubactie hebben een positieve bijdrage geleverd. Sjaan van Hoof complimenteert de verlaging van de kosten voor gas, water en elektra. Er wordt nog steeds een jaarlijks bedrag gereserveerd voor het vervangen van de toplaag van de baan. Begroting 2014 Er is een verlies begroot dat net iets hoger ligt dan het verlies van 2013. Maar door de training voor bijstandsgerechtigden die binnenkort gaat beginnen in opdracht van (en betaald door) de gemeente zal dit verlies naar verwachting afnemen. Verslag en begroting worden vastgesteld. Voorstel contributie Voorstel voor contributies met uitzondering van de opstapgroepen worden vastgesteld. In en na overleg met de groepsvertegenwoordigers is na de vergadering de contributie voor de opstapgroepen vastgesteld op 69,50 euro, zonder consumptiekaart. 6. Verslag van de kascommissie over 2013 en benoemen nieuwe leden kascommissie De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Nieuwe kascommissie: Robert Luttikholt blijft lid. Jos Bleijlevens en Peter Zondervan treden af. De ALV stemt in met de benoeming van Peter van Oosterhout en Wim van den Wijngaard als nieuwe leden van de kascommissie. De penningmeester bedankt Cor Mertens met een korte toespraak en een attentie voor zijn inzet als administrateur. Cor heeft dit werk vanaf 2008 gedaan en draagt nu zijn taken over aan Maria Bloemsaat. Cor bedankt voor de samenwerking en spreekt zijn vertrouwen uit voor Maria. Applaus voor Cor. 7. Bestuursverkiezing Henk Kool heeft het bestuur in de loop van 2013 verlaten. Hij wordt door de voorzitter bedankt met een toespraak en een boek. Henk bedankt voor de samenwerking en wenst zijn opvolger succes. Applaus voor Henk. De drie nieuwe kandidaat bestuursleden stellen zich voor. Bij stemming wordt daarna unaniem de voordracht van het bestuur gesteund. Renate van Son-Boere, Monique Stolte en Twan Verhoeven worden gekozen als nieuwe bestuursleden. 8. Grote Clubactie 2014 en Rabobank Clubkascampagne Met ingang van 2014 wordt de Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd. Alle leden van de Rabobank Amerstreek krijgen 5 stemmen om te verdelen over de vereniging en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Elk Rabobank lid mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Deze stemmen zijn geld waard. Ook Scorpio neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hoe meer stemmen Scorpio krijgt, hoe groter het aandeel in de Clubkas dat Scorpio ontvangt. De stemperiode duurt van donderdag 3 april tot en met maandag 14 april. De Rabobank leden worden persoonlijk aangeschreven door de Rabobank om digitaal hun stemmen uit te brengen. Daarna worden de stemmen geteld en bekend gemaakt welk geldbedrag Scorpio mag ontvangen vanuit de Clubkas Campagne. Tevens is recent een aanvraag ingediend bij het Rabobank stroomversnellingsfonds. Scorpio clubblad

11


9. Hoofdpunten vernieuwing beleid Voornemens bestuur Twan Verhoeven legt uit dat het bestaande beleid van Scorpio dateert van 2008 en toe is aan vernieuwing. Aanwezigen worden uitgenodigd met steekwoorden aan te geven aan welke beleidspunten aandacht dient te worden besteed. Uw visie Er zijn vele voorstellen voor beleidspunten aangedragen door de ALV. 10. Nagekomen onderwerpen Voorzitter informeert ALV over een aantal actuele onderwerpen: Uitnodiging gemeenteraadsleden Raadsleden zullen worden uitgenodigd om op 15 april bij Scorpio te komen kijken om van gedachten te wisselen over de sportieve en maatschappelijke activiteiten van de vereniging en aandacht te vragen voor de toplaag van de baan. Themabijeenkomst Oosterhout in Beweging OiB organiseert 7 april een avond voor alle actieve vrijwilligers bij sportverenigingen in de Gemeente Oosterhout. Leden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het project “In Beweging” Een trimgroep voor bijstandsgerechtigden gaat op 8 april van start op de baan, in opdracht van de gemeente Oosterhout. Samenloop voor Hoop Ook dit jaar stelt Scorpio haar accommodatie beschikbaar aan de “Samenloop voor Hoop” , die plaatsvindt op 5-6 juli 2014. 11. Rondvraag Wim van den Wijngaard doet het verzoek om de ALV voortaan om 20.00 te laten beginnen, en stelt voor om het scherm in de kantine bij belangrijke (inter)nationale sportevenementen aan te sluiten op de tv zodat in de kantine gekeken kan worden. Het bestuur zal dit voorstel overwegen. Jan Schrauwen vraagt wanneer de leden geïnformeerd worden over het nieuwe beleid. Het concept zal worden gepresenteerd in het clubblad waarna een inspraakronde zal volgen waarin leden gevraagd worden te reageren. Dit zal in de loop van 2014 gebeuren. Op de ledenvergadering van 2015 kan het nieuwe meerjarenbeleid dan worden gepresenteerd. Hans van Straten doet het verzoek om de communicatie/informatie tussen bestuur en leden te verbeteren door op enige manier de agenda en resultaten van de bestuursvergaderingen openbaar te maken. Het bestuur reageert positief op dit voorstel. Yvonne Martens vraagt zich af hoe we meer leden naar de ALV kunnen krijgen en stelt voor om de uitnodiging voor de ALV per mail naar leden te sturen. Het bestuur reageert ook op dit voorstel positief en zegt toe dit volgend jaar zeker te doen. 12. Sluiting Mariet van Goch sluit met dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng de vergadering.

Scorpio clubblad

12


CLUBRECORDS De nieuwe clubrecords vanaf december 2013.

Datum

Naam

NIEUWE CLUBRECORDS Groep Onderdeel

Record

Plaats

8-12-2013

Femke Kuppens

MPA

35 m

5.7 sec

Vlijmen

8-12-2013

Femke Kuppens

MPA

Kogelstoten

8.59 m

Vlijmen

8-12-2013

Stijn Hendriks

JPA

35 m

5.5 sec

Vlijmen

8-12-2013

Stijn Hendriks

JPA

Hoogspringen

1.45 m*

Vlijmen

14-12-2013 22-12-2013

Eva Nijdam

MD

1000 m

Cyri Brethouwer

3:27.32 min

Gent

MPC

Verspringen

2.72 m

Hoboken

60 m sprint

26-12-2013

Bart van Amelsvoort

Sen heren

7.39 sec

Gent

26-12-2013

Bart van den Wijngaard Bart van den Wijngaard

Sen heren

60 m sprint

7.39 sec

Gent

Sen heren

Verspringen

6.81 m

Gent

26-12-2013

Bart van Amelsvoort

Sen heren

400 m

26-12-2013

Lisa Smit

26-12-2013

Wim van den Wijngaard Wim van den Wijngaard

26-12-2013

26-12-2013

51.05 sec

Gent

Kogelstoten

12.61 m

Gent

M55

60 m

8.40 sec

Gent

M55

400 m

59.95 sec

Gent

Jun D

600 m

Sen Dames

18-1-2014

Julian van Jeveren

1:54.88 min

Apeldoorn

18-1-2014

Eva Nijdam

MD

600 m

1:55.20 min

Apeldoorn

35 m

5.67 sec

Dongen

Kogelstoten

12.83 m

Apeldoorn

1.51 m

Dordrecht

19-1-2014

Stijn Hendriks

JPA

19-1-2014

Jeroen Rops

Jun C

8-2-2014

Stijn Hendriks

JPA

Hoogspringen

8-2-2014

Stijn Hendriks

JPA

60 m

8.89 sec

Dordrecht

8-2-2014

Femke Kuppens

MPA

Verspringen

4.17 m

Dordrecht

8-2-2014

Cyri Brethouwer

MPC

Verspringen

2.76 m

Dordrecht

9-2-2014

David Smitz

M35

30 km (weg)

1:58:23 h

Schoorl

Kees van Helmond

M34

25 km (weg)

1:39:27 h

Schoorl

9-2-2014 15-2-2014 15/16-2-2014 15-2-2014 16-2-2014

Bart van den Wijngaard

Sen heren

60 m

Bart van den Wijngaard

Sen heren

Zevenkamp

Wim van den Wijngaard

M55

7.33 sec

Apeldoorn

5006 punten

Apeldoorn

400 m

59.52 sec

Apeldoorn

200 m

Wim van den Wijngaard

M55

27.37 sec

Apeldoorn

22-2-2014

Tia Ackermans

MJC

Kogelstoten

11.02 m

Dordrecht

23-2-2014

Janneke Pluimes

MJD

kogelstoten

10.35 m

Waalwijk

40 m

6.1 sec

Waalwijk

23-2-2014

Stijn Hendriks

JPA

23-2-2014

Femke Kuppens

MPA

Kogelstoten

9-3-2014

Niels Laros

JPB

1000 m (outdoor)

16-3-2014

8.97 m

Waalwijk

3:30.00 min

Tilburg

Jeroen Rops

Jun C

Kogelstoten

13.16 m

Rijen

22-3-2014

Stijn Hendriks

JPA

60 m

8.77 sec

Gent

22-3-2014

Stijn Hendriks

JPA

Hoogspringen

1.55 m

Gent

22-3-2014

Stijn Hendriks

JPA

60 m horden (JJD)

10.68 sec

Gent

60 m horden

12.29 sec

Gent

1000 m

3:26.18 min

Gent

8.99 sec

Gent

22-3-2014

Eva Nijdam

MD

22-3-2014

Eva Nijdam

MD

22-3-2014

Femke Kuppens

MPA

* Evenaring

Scorpio clubblad

13

60 m


MEDEDELING

Alcohol? Pas vanaf 18 jaar!

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Vanaf dat moment zijn ook jongeren onder de 18 jaar die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Dit geldt op straat, in het winkelcentrum, station, park, horeca, maar ook in de sportkantine. Het maakt dan niet uit of de fles of het blikje open of dicht is. Jongeren kunnen hiervoor een boete krijgen. De hoogte van de boete is vastgesteld op â‚Ź 45,- voor jongeren tot 16 jaar en â‚Ź 90,- voor 16- en 17jarigen. Het kan ook zijn dat een leerstraf (HALT straf) in plaats van een boete wordt opgelegd. Ben je op 1 januari 2014 16 of 17 jaar? Dan geldt deze nieuwe maatregel ook voor jou, totdat je 18 jaar bent. Je mag dus geen zwak- alcoholhoudende drank zoals bier, wijn of mixdranken kopen. Sterke drank mocht al niet voor je 18e. Wat gebeurt er in onze vereniging? Als vereniging ondersteunen wij deze leeftijdsverhoging. Vanaf 1 januari 2014 zullen wij geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen bij twijfel vragen een ID-bewijs te laten zien. De gemeente controleert of onze vereniging zich aan de wet houdt. We kunnen een boete krijgen als wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in het gebouw alcohol bij zich hebben een boete krijgen. Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen voor onze barvrijwilligers die dit uit moeten voeren. Met hartelijke groet, Namens het bestuur, Mariet van Goch

Scorpio clubblad

14


De Samenloop voor Hoop te Oosterhout 2014 wordt georganiseerd met het oog op de toekomst (kinderen en duurzaamheid) en in de wetenschap dat kankerbestrijding een mondiale aanpak vergt. Tijdens ons evenement zult u dit herkennen. We hebben in 2010 ervaren dat het evenement echt bij Oosterhout past. De combinatie van activiteiten, het wandelen, de kaarsenzakken en de sfeer maken het tot een heel bijzonder gevoelsevenement. Er ontstaat op bijna magische wijze een gevoel van saamhorigheid. Samen iets doen in de strijd tegen kanker. De Samenloop heeft echt mensen blijvend met elkaar verbonden tot op de dag van vandaag. Daarom gaan we het weer doen.     

Geld inzamelen voor de strijd tegen kanker (Ex-)kankerpatiënten steunen Overledenen herdenken Voorlichting geven over kanker Samen een verschil maken.

Ook in Oosterhout organiseren vrijwilligers een Samenloop voor Hoop. Teams wandelen 24 uur lang als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Kom langs of doe mee! Datum

5 en 6 juli 2014

Aanvang

16:00 uur

Locatie

ATV Scorpio

Meer info

www.samenloopvoorhoop.nl/oosterhout

Contact

samenloop.oosterhout@gmail.com

Scorpio clubblad

15


VERHUISBERICHT DE PRAKTIJK VAN JUSTIN FRANCOIS IS VERHUISD.

Al weer geruime tijd krijgen de baanatleten steun op medisch gebied van fysiotherapeut en topsporter Justin Francois. Regelmatig komt hij op dinsdagavond langs op kleine blessures te bekijken en medische vragen te beantwoorden. Van de kleine en verouderde locatie aan de Hertogenlaan verhuisd zijn praktijk nu naar het hypermoderne Gezondheidscentrum Slotjesveste op slechts enkele honderden meters van hun oude adres. Mooi is ook te zien dat de naam van de praktijk nu veranderd is in Braaksma & Francois.

Alle baanatleten wensen Justin en zijn collega’s veel succes in deze nieuwe locatie.

OPROEP Kopij voor het volgende clubblad inleveren uiterlijk 8 juni 2014 Toezenden aan het e-mailadres van de redactie: clubblad@atvscorpio.nl

Scorpio clubblad

16


VERJAARDAGEN

April 1

2 3

4

5

6 7 9

10 11 12

15 16 17 18

Carolien van Hal Stijn Hendriks Chris Kool Ingrid Plasmeijer Tessa van Vliet Jay Hensen Tess van Alphen Arjan van den Heuvel Eddy Maanders Gerard van Schendel Bobby van Sluis Franka Veelenturf Malika Kassrioui Mitchel van Gool Thom Sprengers Wim Halters Corry van der Pas Nel van Snik Ilone Verdaas Hans Vugts Colin Hoevenaar Toon Ketelaars Ward Ramaker Thom Schipperen Romy Hermans Jan van Dijk Patricia de Kort Frank Niessen Monique van Vliet Ivette van Kaathoven Roan van Vessem Ineke Snoeren Lieke Boomaars Yvonne Kemner NicĂśle Lambregts Wil Casteleijns Caspar Houben Maurice Nooten Lianne Vermeulen

Scorpio clubblad

Mei

19 Hanne van den Bemt Zemira Numinhodzic Ton Theuns Ron Franken Louis Pols 20 Mari Kastelijns Luc Riviera Jaap Witkamp 21 Gerard Mouw Jeske Kusters Cor de Jongh Erica Ligtvoet 22 Tim Schellekens Angela Martens-Thijssen 23 Hanny van Heeswijk Tim de Hoog Riet Rasenberg Amy van Groesen 24 Jan de Lobel 25 Lieve Cocu Stephan van Helvert Nellie Ligtvoet-Broeken Sandra Jansen Marga Piederiet 26 Jan van Amelsvoort Laura de Jong Adrie Loonen Twan Verhoeven Kevin Bos 27 Marjo van der Made Pals Ad van der Made Inge Schipperen Eline van der Westen 28 Jos van Velthoven Judith Brunink Joke van Wezel 29 Anneke van Ekeren Joan den Otter Olaf de Jong 30 Anja Maas

20

1 2

3 4 5 6

7

8 9 10

11

12

13

Mayke Parren Aad van Vliet Anke Joswig Julia de Jong Ank van Raaij Pepijn van der Westen Robert Giesbergen Ulrich Zwijsen Joep de Haas Jack Koenen Jan van Loenhout Ingrid Nagtzaam Anja van der Bie Liesbeth Vermeulen Mariam Boudhan Angelique van Gestel Bram Esseboom Eva Kuipers Fabian Verdaas Annemarie Langeveld Karin Burm Maria Bloemsaat Rhimo Ammeziane Bernadette Mentzel Lia de Craen Hans Oomes Jeroen SpeklĂŠ Joris van Doorn Charlotte Sips Wesley Sterz Sacha Bogaardt Ruijs Ingrid Dank Anne-Marie Baars Leendert Brethouwer Jesse Delissen Ap Ramaker Desiree van Steenhoven Marianne Graumans


Mei 14

15 16 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

29

30

Carolien Cortini Sjoerd Schets Josanne van der Schoot Kees van der Avoird Paul van den Elshout Joris de Vos Rob Berg Robert Schoormans Jos Backx Tijs Primo Liesbeth de Koning Jorien van Dalen Arjan Naaijen Jeroen Rops Wim Burgers Rik van der Haven Nadia van Wijk Naqyadi Bernd Struys Johan van Loon Sascha Damen JosĂŠ Vosmer Karin Mathon Kees van Helmond Hans Jehee Lianne Broos Wilco van der Schriek Annelies Witte Vermeulen Julius Geleijns Peter van Groesen Ibtihale Elbouazati Robert Stoop Miek Storm van Leeuwen Janny voor den Dag Marcel Snaterse IJvonne Groenewegen Marieke Dorrestein Marco van Iersel

Scorpio clubblad

Juni 1

2

3

4

5 6

7 8 9

10 11 12 13 14 15

16

Freek Verstraaten Niek Verstraaten Mariken Snelten Arjan van Dongen Toontje de Jongh Loes Kennes Desiree Broeders Wilfred de Jong Marloes van Wingerden Jack Geers Robinn Schipper Rob Hemminga Lian Kuijten Ryan Jansen Margot Goverde Antonissen Barry van Hooijdonk Piet Lucas Susan Joswig Lizzy Langermans DaniĂŤlle Rombouts Theo Braat Rien Evers Bert van Meggelen Senn Martens Thijs van der Ven Christ Bastiaansen Bert Kosterman Rob Hughes Tamara Snoeren Henk Gorissen Guus Neefs Jaap van Wuijckhuijse Sofie Blankers Ine Hermans Youri Beumer Vigo Maljaars Jack Vermeulen

21

18 Willemien Niessen Wim van den Wijngaard 19 Piet Lambregts Nikki Lodewijks Monique van Raaij 20 Jos Bleijlevens 21 Tineke Gorissen Kees Spierings Marij Sweep 22 Marjon Baeten Merel Burm Lianne Kleemans 23 Peter de Haas Karin Kuijsters Joran Kant 25 Delvano van Bussel Max Knoop Alicia van Twuiver 26 Nick Schipperen Loes Wolters 27 Jan van Meer Karin Pereira Ricus Tiekstra 28 Annie Baijens Frederique Timmer Ad Verstegen Carola van Vliet Ber Vugts 29 Julia Holdorp Tom van der Pluijm 30 Sjak Wouters Hermine Wessel


WEDSTRIJDKALENDER WEDSTRIJDKALENDER Wedstrijd Datum Soort Rondje Vrachelen * 04-jun

Datum 05-apr

Soort *

06-apr

***

Regio-competie CD-Pupillen

07-jun

***

12-apr

***

Regio-competie CD-Pupillen

14-jun

*

19-apr

*

Vennenloop

15-jun

***

19-apr

***

Werpkamp/ Estafettebattle

22-jun

*

28-jun

***

29-jun

*

Galgenloop Chaamloop

Liberty Run

Wedstrijd Hardloopgala Gilze Demo pupillen wedstrijd Dwars door Dongen Werpdriekamp Midzomerloop Goirle Regio-competitie CD-pupillen

05-mei

*

06-mei

***

10-mei

*

Kaaienloop

05-jul

*

17/18-mei

***

Meerkamp

06-jul

***

Regio-competitie CD-pupillen

18-mei

*

Pleinloop

13-jul

***

Werpwedstrijd ABC jun/sen/masters

25-mei

***

Senioren competitie 2 divisie

31-mei

***

Regio-competitie CD-Pupillen

Avondwedstrijd

e

Dik gedrukt

Scorpio wedstrijden

*

REGIO 13 – Wegcircuit

**

REGIO 13 - Crosscircuit

***

REGIO 13 – Baan en indoor

Stichting Midden Brabant Circuits

Datum 10-mei 17-mei 31-mei/1-jun 31-mei/1-jun 8/9-jun 14/15-jun 28-jun 4/5/6-jul 26/27-jul 7-sep 13-sep 27/28-sep 5-okt 19-okt

Scorpio clubblad

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 2014 Soort wedstrijd Organisatie NK estafettes senioren 4x100m De Spartaan NK estafettes senioren 4x400m AV Hollandia Open NK atletiek gehandicapten AV NOP NK werpvijfkamp, gewichtwerpen en kogelslingeren Eindhoven Atletiek NK meerkamp senioren en junioren A/B AV ‘34 NK atletiek masters AV Phoenix/ U-track NK teams voor senioren Nnb NK atletiek junioren AAC ASICS NK atletiek junioren Phanos NK teams voor junioren Nnb NK 100km senioren AV Aqullo NEK junioren A/B en masters AV Startbaan NK Snelwandelen heren 50km/ vrouwen 10km RWV NK marathon senioren en masters Le Champion

22

Plaats Lisse Hoorn Emmeloord Eindhoven Apeldoorn Utrecht Amsterdam Amsterdam Winschoten Amstelveen Tilburg Amsterdam


BELANGRIJKE BAAN WEDSTRIJDEN VOORJAAR TOT ZOMERVAKANTIE 2014 Datum Plaats Organisatie Soort wedstrijd Kogelslingeren 5-apr Steenbergen Diomedon Regio-competitie CD-pupillen 6-apr Waalwijk ACW Bliksemvijfkamp 9-apr Zevenbergen Groene Ster Openingswedstrijd (incl kogelslingeren) 12-apr Spijkenisse Spark Regio-competitie CD-pupillen 12-apr Drunen DAK Werkkamp/ Estafettebattle 19-apr Dongen Atledo Hilversum 21-apr Hilversum GAC Hilversum 27-apr Hilversum GAC e e 1 senioren competitie 2 divisie 4-mei Eindhoven Eindhoven Avondwedstrijd 6-mei Oosterhout ATV Scorpio Utrack (incl kogelslingeren) 9-mei Utrecht Utrack Avondwedstrijd 9-mei Etten-Leur Achilles Meerkampen 17/18-mei Tilburg Attila Avondwedstrijd 21-mei Dongen Atledo CD competitie 24-mei Waalwijk ACW e e 2 senioren competitie 2 divisie 25-mei Oosterhout ATV Scorpio Harry Schulting games 29-mei Vught PH Regio-competitie CD-pupillen 31-mei Tilburg Atilla Br. Meerkampkampioenschappen 1-jun Gemert GAC Werpen incl. kogelslingeren 3-jun Steenbergen Diomedon Avondwedstrijd 5-jun Waalwijk ACW Sprintwedstrijd 6-jun Breda Sprint Battle of the B’s 8-jun Amsterdam AAC T-meeting 9-jun Tilburg Attila Werpdriekamp 15-jun Oosterhout ATV Scorpio Avondwedstrijd 19-jun Drunen DAK Regio-competitie CD-pupillen 28-jun Baarle-Nassau Gloria e e 3 senioren competitie 3 divisie 29-jun Nijmegen AV Nijmegen Avondwedstrijd 4-jul Tilburg Attila Regio-competitie CD-pupillen 6-jul Dongen Atledo Avondwedstrijd (incl. kogelslingeren) 10-jul Helmond HAC Avondwedstrijd (incl. kogelslingeren) 11-jul Barendrecht Energie Werpwedstrijd ABC 13-jul Oosterhout ATV Scorpio Open ABC wedstrijd 17-aug Waalwijk ACW Open pupillen CD wedstrijd 6-sep Oosterhout ATV Scorpio Kijk voor meer wedstrijden op de Atletiek Unie kalender.

Scorpio clubblad

23


Scorpio clubblad

24


INGEZONDEN STUKKEN NORDIC WALKING IS EEN ECHTE SPORT. Al sinds de oertijd gebruiken mensen stokken als hulpmiddelen om zich te verplaatsen. Het gebruik was tweeledig want die stokken waren ook erg goede verdedigingswapen tegen mens en dier. Of het nu eerst wapens waren of hulpmiddelen bij het lopen is niet te achterhalen. Door de eeuwen heen zijn stokken gebruikt als hulpmiddelen bij het lopen. Op oude prenten zie je mensen die stokken bij zich hebben, zoals zwervers die hun bezittingen in een doek gewikkeld aan een stok staken en deze over hun rug deden en de stok gebruikten tegen rovers en of wolven of wilde honden. In de loop der tijden gingen mensen ook stokken gebruiken om zich over ijs en sneeuw voort te bewegen. Denk maar aan het priksleeën op het ijs. Men ontdekte dat je ook latten onder je voeten kon binden en met gebruik van stokken sneller en gemakkelijker door de sneeuw kon voortbewegen. Later zou deze bewegingsvorm uit monden in skiën en langlaufen. Mooie recreatie sporten waaruit allerlei wedstrijdvormen zijn ontstaan. (zie maar de laatste Olympische spelen.)

Vooral fysiotherapeuten zagen dat deze vorm van bewegen een mooi hulpmiddel zou zijn voor mensen met knie-, heup- en rugproblemen omdat door het gebruik van de stokken, die overigens poles worden genoemd, de belasting van deze gewrichten wordt verminderd. Gaandeweg ontdekte men dat Nordic Walking een aantrekkelijke vorm van sporten is die veel minder belastend is voor knieën en heupen dan bijvoorbeeld sportief wandelen en zeker hardlopen. De eerste Nordic Walkers kregen natuurlijk opmerkingen te horen: “ski’s vergeten?” of “hier is geen sneeuw” en ik moet zeggen dat ik de eerste keren dat ik mensen met de stokken bezig zag ook wel mijn bedenkingen had. Op advies van mijn dochter, fysiotherapeut, een proefles gevolgd en………………….nooit meer gestopt. Als je eenmaal de techniek goed hebt aangeleerd is het een prima sport waar je veel plezier bij kunt beleven: trainen op de Vrachelse Heide en regelmatig wandeltochten op mooie locaties. Bij Scorpio zijn er diverse atleten die na blessures bij de Nordic groep zijn gaan lopen en zij zullen U kunnen vertellen dat het niet “even lopen met stokken is” maar een volwaardige Work-out. Een keertje proberen? Geef je op bij het secretariaat van Scorpio en er kan altijd wel een proeflesje worden geregeld.

De Scandinavische landen ontdekten in het verleden dat vooral de Russen veel langer konden door trainen voor het Langlaufen omdat men veel langer over sneeuw kon beschikken. Om deze achterstand in te halen is men gaan zoeken naar een alternatief. Zo ontstond Nordic Walking als een zomerse trainingsvorm voor het Langlaufen.

Namens alle Nordic Walkers van ATV Scorpio:

SPORTIEF WANDELEN MET EEN MISSIE

Wij zaten al een hele tijd in een niet zo een fijne situatie. Dus mijn dochter vond dat ik iets voor mezelf moest gaan doen, en dat ik vooral onder de mensen moest komen. Via Google en weer via Scorpio is ze bij Henk van der Schoof beland. Voor dat ze mij erbij betrok, heeft ze gemaild met Henk. Ze vond dat dit helemaal bij mij paste en uiteindelijk heeft ze mij over de streep getrokken.

Hallo lieve wandelaars. Mij is gevraagd om de tekst te schrijven voor het clubblad van deze maand. Ik ben niet zo’n geweldige schrijver, maar wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf voor te stellen als nieuw lid bij jullie in de groep, sinds juli 2013. Ik ben Marijke Stander van Oosterhout en ben 63 jaar. Ik ben bij jullie terecht gekomen door mijn dochter. Ik ben een echte Oosterhoutse. Ik wist niet dat dit zo dicht bij huis bestond, sorry.

Scorpio clubblad

25

TOT ZIENS. John Storm van Leeuwen.

De eerstvolgende zaterdag moest ik naar het Brabants Bontje. Zweet, bloed en tranen, zo zag ik hier tegen op! Ik was een te lange tijd niet opgetrokken met mensen die ik niet kende. Dat duurde niet lang, want ik voelde me snel op mijn gemak. Wat ik zo fijn vond was dat iedereen deed of ik er al lang bij was, dat stelde me lekker op mijn gemak en zo voelde ik me heel snel thuis. Mijn


dochter was hier op gekomen omdat ze wist dat ik graag loop. Ik heb al heel wat kilometers in mijn benen zitten, want ik heb al 2 keer de 60 km walk gelopen voor A Sister’s Hope. Deze organisatie gaat de strijd aan tegen borstkanker. De eerste keer dat ik meeliep heeft ongelooflijk veel indruk op me gemaakt. De organisatie heeft het prima voor elkaar, ook al is A Sister’s Hope hier nog niet zo bekend. Dat komt ook omdat dat ze elke cent willen doneren aan onderzoek, en daarom geen campagne voeren.

aan te gaan tegen deze vreselijke ziekte. De naam van de stichting A Sister's Hope heeft verschillende betekenissen:  de hoop op genezing van borstkanker voor iedereen;  de hoop dat niemand van je familie of vrienden ooit borstkanker krijgt;  de hoop dat alle vrouwen - zussen in de meest brede zin van het woord - samen strijden tegen borstkanker. Lieve wandelaars, ik ben blij met jullie te wandelen en geef me dan ook graag zoveel mogelijk op voor de extra georganiseerde mooie wandelingen. Ik hoop nog heel lang samen met jullie te mogen genieten van de groep Sportief Wandelen van Scorpio in Oosterhout.

Onze ambassadeur is Olga Commandeur, die reclame maakt op haar radio zender Sky Radio; natuurlijk is dit gratis. Dit jaar is de 60 km walk op 11 en 12 oktober, en natuurlijk hoop ik dat het sponsoren lukt in deze moeilijke tijd, want dan zal ik met veel liefde de rit weer uitlopen om de strijd

Groetjes, Marijke.

BERICHT VAN DE JEUGDCOMMISSIE

resultaten. Maar ja, dat hoort erbij. Zelfs grote namen hebben daar wel eens last van. Dat hebben we gezien op een WK indoor. Laat dat een troost zijn voor iedereen.

Hallo allemaal, Daar zijn we weer. Ook in 2014 willen we weer via deze digitale weg jullie op de hoogte houden van de activiteiten van onze jeugd. Qua wedstrijdseizoen zitten we in een tussenfase. De regio crossen zijn voorbij. We zijn trots op de jeugd die een hele mooie 2e plaats hebben gehaald. Onze hartelijke felicitaties voor alle lopers en onze dank voor jullie voor het meedoen, jullie ouders en trainers voor het begeleiden en rijden. Het crossseizoen wordt echt pas afgesloten met de clubkampioenschappen op 23 maart. We hopen dat veel van jullie daar aan mee gaan doen of ondertussen al hebben gedaan. Op het moment dat jullie dit lezen is het indoorseizoen voor de regio ook al afgelopen. Ook hier zagen we veel Scorpio groen op het podium terug. Heel leuk om te zien. Wat voor ons ook een opsteker was is dat we zowel bij de crossen als bij de indoors naast de vertrouwde gezichten ook heel wat nieuwe gezichten hebben gezien. Voor de oudere jeugd zijn er de nodige NK ’s geweest. Hier zagen we zowel goede als mindere Scorpio clubblad

26

Meer informatie over het sponsoren en/of over de organisatie: www.ASistersHope.org en natuurlijk bij Marijke zelf (06 – 52 34 81 06).

Eind maart/begin april beginnen we dan weer volop aan het baanseizoen en de competitiewedstrijden. Voor de lopers is het wegseizoen ook al weer begonnen. In een volgende column komen we terug op de einduitslagen en de tussenstanden bij de competities. Als jeugdcommissie hebben we het jaar afgesloten met de jaarlijkse oliebollentraining. We kijken er met een goed gevoel op terug. We hadden super weer, een super opkomst en geweldige hulp van ouders. De oliebollen waren weer lekker en waren zo op. Jullie hadden ze ook verdiend. Helaas kon de junioren dag in het najaar niet door gaan, maar dat hebben we goed gemaakt om met deze groep te gaan schaatsen op de schaatsbaan in Breda. Volgens ons hadden een paar heel goed gekeken naar de Olympische Spelen op televisie en gingen ze het proberen na te doen. Een


aantal ging dat ook goed af. Dat onze trainers niet alleen sportief zijn op atletiek gebied heeft trainer Jeroen wel laten zien. Het schaatsen ging hem goed af en de junioren hadden moeite hebben bij te houden bij de rondjes schaatsen. In het foto album op de site kun je alle foto’s nog eens terug kijken. Onze dank aan de fotograaf voor het maken van de foto’s. De planning voor komend jaar hebben we als jeugdcommissie ook weer opgemaakt. De agenda hangt in de gang van het clubhuis en de belangrijkste zaken staan ook op de kalender op de site. De eerstkomende activiteit is 29 maart: ouder-kind ontmoeting voor de pupillen. Maar misschien is deze al geweest als het clubblad uitkomt. In de volgende kun je lezen hoe het is geweest. We zijn volop bezig met het plannen van het kamp van de junioren Zodra we de belangrijkste zaken weten laten we het jullie weten. Maar we hopen dat we dit kunnen houden in het weekend van 18-19 oktober. Dus houd alvast dit weekend vrij.

MET ZIJN ZESSEN

Voor de rest hebben we de vertrouwde dingen erop staan maar ook een nieuwe activiteit. Hoe we dat precies gaan doen houden we nog even geheim. Het is in ieder geval in de plaats gekomen van het carnaval. Jullie zien dus wel dat we volop ideeën hebben, maar de uitvoering blijft een probleem soms. We hebben het al eerder genoemd, maar bij deze nog een keer. We houden ons aanbevolen als er ouders/verzorgers/familie/junioren zijn die ons hierbij willen helpen. Een paar ouders heeft al belangstelling getoond gelukkig maar dat mogen er altijd meer worden. Vele handen maken licht werk. Je bent van harte welkom. En jullie weten het hopelijk nog mocht je meer willen weten laat het horen: jeugdcommissie@atvscorpio.nl of 0644120184. Dat was het weer voor deze keer. We hopen veel van jullie te zien langs de baan, tijdens de trainingen, bij wedstrijden of bij een van onze activiteiten. Kijk gerust op de site of in de gang op het prikbord voor de data. Met sportieve groeten, Mike, Ilse, Corita, Renate en Corry

Het paste in de agenda van de twee gezinnen en zo meldden Dirk, Thijs, Cleo, Bram, Myrthe en Emmal zich op 23 februari voor de inschrijving in het clubgebouw van Scorpio. Om even voor 11.00 uur stonden zij klaar voor de start en opa moest natuurlijk een foto maken van dit complete gezelschap, in leeftijd variërend van 4 – 9 jaar.. Cleo stak daarbij haar armen in de lucht en verklaarde later dat “het dan net was of zij gewonnen had”. Voor mij hadden ze alle zes al gewonnen, nog vóór de start. Een van de kleinzoons viel nota bene met zijn eerste deelname meteen in de prijzen bij de loterij. Die doet vast nóg een keer mee.

Al jaren ben ik lid van Scorpio, als meeloper in een loopgroep en als vrijwilliger op een aantal terreinen. Dat laatste ook al jaren als fotograaf bij de Trimlopen. Onze oudste kleinzoon heeft al eens meegelopen, maar toen nummer 4 in het rijtje kleinkinderen mij onlangs vroeg of ik met hem een stukje wilde hardlopen, kwam ik op het idee om álle kleinkinderen te vragen een keer mee te lopen.

Bij het startschot renden ze weg, de twee jongsten voor een rondje van 300 meter, de anderen voor de dubbele afstand. Nog geen 50 meter na de start was er al een gevallen, maar met een troostend woord van de meelopende moeder, ging ze toch dapper verder. En daar sta je dan als fotograferende opa uit te kijken naar het rennende zestal. Apetrots bereikten ze allemaal de finish, waar ze voor hun deelname werden beloond met een sappige appel. Hopelijk smaakt het naar meer. Ed Langer

Scorpio clubblad

27


Scorpio clubblad

28


DE WERELD VAN EEN ATLEET

Hallo allemaal,

Sinds een jaar of twee ben ik specialisatie training gaan volgen bij Leendert Brethouwer. Hier deed ik vooral verspringen en hink-stapsprong. Na een tijdje vond ik dit niet meer leuk. Ik kon mezelf maar niet verbeteren daarom ben ik overgegaan naar de sprinttrainingen, wat ik ook al altijd erg leuk vond. Op dit moment ziet mijn trainingsweek er als volgt uit. Op de maandagavond volg ik training bij Taco Jansen, de korte en lange sprinters kunnen zich hier helemaal de verzuring in lopen. Ik loop vooral de kortere afstanden, voornamelijk de 250m, 200m, 150m en 100m. Elke week wordt er een ander schema gelopen. Dan volgt de dinsdagavond training, een krachttraining aangevuld met wat sprintjes. De krachtschema’s worden samengesteld door Fred van der Steenhoven, die maandelijks een ander schema samenstelt gebaseerd op de resultaten van de maximaal testen. Deze testen worden om de zoveel weken afgenomen om te testen wat je vorderingen zijn. Bij de testen gaat het erom om het voor jou maximale gewicht bij een oefening uit te voeren.

Ik zal me eerst eens voorstellen; mijn naam is Tess van den Assem, 19 jaar oud, woon in Oosterhout en ben alweer 12 jaar lid bij ATV Scorpio. Momenteel studeer ik Civiele Techniek Major Watermanagement. Watermanagement gaat over het ontwikkelen, ontwerpen en beheren van water in stedelijke en landelijke gebieden. Mijn eerste ervaring bij Scorpio was in de kinderopvang die bedoeld was voor ouders die zelf trainden. Mijn moeder liep op dinsdag en donderdagochtend bij Scorpio op de baan. Ik ben zelf begonnen met atletiek omdat mijn zus het ook deed. Eerst zat ik op ballet en turnen maar dat was niet zo’n groot succes! In mijn eerste jaren liep ik alleen crossen en deed ik niet mee aan de baanwedstrijden. Dat vond ik niet leuk, geen idee hoe ik daarbij kwam want zou nu niet anders meer willen! Na mijn crosscarrière ben ik baanwedstrijden gaan doen. Ik werd een keer gevraagd om mee te doen met de competitie, ik was meteen om. Sinds een aantal jaren zijn we een hecht team die goede resultaten boekt. Vorig haar zijn we gepromoveerd naar de 2e divisie en hebben de NK Teams behaald. Scorpio clubblad

29

De donderdagavond training wordt begeleid door Wim van den Wijngaard, onze tweede sprinttrainer. Deze training staat in het teken van sprinten met een nadruk op de techniek. De training bestaat uit een wat langere warming-up dan de maandagavond om vervolgens het schema af te werken wat voor die avond is opgesteld. Ook dit schema veranderd elke week. Ten slotte de training op de zaterdagochtend, waarin we een stuk loopscholing met speedlader doen, aangevuld met een krachttraining en als afsluiting een aantal korte sprintjes. En natuurlijk niet te vergeten, het gedeelte na de training: het gezellig kletsen met je teamgenoten. Mijn ambities van dit jaar liggen vooral bij de 200m en de 400m. Op de 200m wil ik dit jaar zo dicht mogelijk bij de 27 sec komen en op de 400m wil ik graag mijn pr van 64 sec verbeteren. Daarnaast hoop ik dat we bij de competitie weer net zo’n goed jaar als vorig jaar neer kunnen zetten. Groetjes, Tess van den Assem


Dat lukte en een deel van de nieuwe lichting hardlopers stroomde na afloop door naar bestaande trimgroepen. Daarbij heb ik in de loop van de jaren een behoorlijk aantal trainers gehad en de verschillende manieren van trainingen verzorgen meegemaakt. Als ik na zoveel jaren omkijk denk ik waar zijn ze gebleven de mannen en vrouwen van die opstapgroep? Ik zie nog slechts een enkeling daarvan die actief is bij Scorpio. Blijkbaar is het niet iedereen gegeven om het regelmatig hardlopen lang vol te houden. Leuk gevolg is wel dat je nu soms hun kinderen of kleinkinderen bij de vereniging ziet. De sportieve kant wordt dan blijkbaar toch op een of andere manier doorgegeven.

PYLON ALS MARKERINGSPUNT

Toen onze zoon Matthijs op 7 jarige leeftijd aangaf aan atletiek te willen gaan doen hebben we hem bij Scorpio aangemeld. Het was voor ons allemaal een onbekende tak van sport. Onze 2 oudere kinderen waren niet bewust met sport bezig. Nu bijna 22 jaar later heeft hij diverse fases binnen Scorpio met succes doorlopen en traint hij bij Fred voor zijn specialisatie op kogel en discus. Tevens heeft hij zijn ouders in beweging gekregen. Nellie als actief lid van de groep Sportief wandelen vanaf de oprichting. Ik als hardloper en als vrijwilliger op meerdere fronten binnen de vereniging.

De diverse trimgroepen trainen op de baan, in het bos of bij donkere winteravonden in een woonwijk. Atleten zijn het meestal op de baan actief. Bij het trainen op de baan worden markeringspunten aangegeven met verschillende kleuren “voorwerpen” met een speciale naam: pylon / pylonen! In de volksmond wordt gemakkelijk gezegd pion / pionnen, maar er is echt een verschil. En toch … als je op Internet beide namen intypt krijg je dezelfde afbeelding te zien. Het puzzelwoordenboek draagt de volgende synoniemen voor pylon aan: kegel, verkeerskegel of afbakeningskegel en pion is een schaakstuk van geringe waarde. Het Van Dale woordenboek maar even geraadpleegd: pylon is een oranje plastic kegel voor tijdelijke wegmarkering. Dan zijn we dus waar we willen uitkomen: een pylon wordt gebruikt als markeringspunt. Op de atletiekbaan dus bijvoorbeeld om afstanden van 50 en 100 meter punten af te bakenen. Ook om bij spring- of werponderdelen aan te geven dat er op dat moment geen poging gedaan kan of mag worden. Daarbij zijn meerdere kleuren in omloop. Laat het baanseizoen voor de atleten maar beginnen. We weten nu wat die plastic kegels langs en op de baan betekenen en wat het juiste woord is. Veel succes allemaal!

Bij trainingen en wedstrijden was een van ons meestal aanwezig. Wat mij boeide was: waar worden atleten op getraind, waar wordt op gelet, aan welke regels zijn ze gebonden? Toen Ineke Snoeren een oproep plaatste voor de jurycursus algemeen heb ik gebeld en me meteen aangemeld. Dan leer je als ouder de regels voor beoordelen van de diverse atletiekonderdelen en mag je ook jurylid zijn bij wedstrijden. Op een gegeven moment las ik eind 2000 een aankondiging over een opstapgroep voor hardlopers. Mensen, die niet of nauwelijks aan deze tak van sport deden werd de mogelijkheid geboden hiervoor in te schrijven. Onder leiding van de ervaren trainer Peter Kloosterman en trainer in opleiding Sjaan van Hoof begon een groep van ongeveer 25 personen in januari 2001 aan de opdracht: starten op het nul punt en 5 maanden later 30 minuten hard kunnen lopen.

Ad van der Made

WERKEN MET DE GEGEVENS VAN DE SPORTTEST

Het Sportmedisch Advies kent de volgende mogelijkheid:

Als wedstrijdgroep waren we toe aan een nieuwe stap voorwaarts. Om de training nog beter te sturen hebben we meer gegevens nodig. Ik heb met Han de Veth de clubarts van AV Sprint Breda gesproken over het initiatief van een Sportmedisch Advies aan atleten. Het Sportmedisch Advies is bedoeld om je informatie te geven over jouw gezond- en fitheid.

Scorpio clubblad

Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek Hiermee kom je alles te weten over de werking van jouw lichaam, jouw belastbaarheid en de voor jouw optimale trainingsmogelijkheden. Naast de Sportmedische Intake wordt er door de arts een volledig Fitness Sportonderzoek uitgevoerd met lichaamsmetingen, meting calorieverbruik, spierkrachtmeting en een maximale inspanningstest.

30


Als loper heb ik in het verleden meerdere inspanningstesten ondergaan. Als trainer heb ik minder ervaring met het interpreteren van deze testen.

Als afsluiting wordt een afspraak gemaakt om de testuitslagen te bespreken en in dit gesprek wordt uitgelegd door Han en Eric wat al die cijfers en metingen betekenen en wat je ermee kunt gaan doen, hierin bijgestaan door onze Henk. Mijn eigen indruk van deze test is zeer positief, als ervaring, maar ook om er verder mee te kunnen en te komen, mede door de kans die Henk hierin voor ons gecreëerd heeft in samenwerking met Sport Assistance met name Han en Eric.

Daarom zijn we in september 2012 gestart met het testen van atleten van de wedstrijdgroep van Scorpio bij Sport Assistance te Breda. Dit heeft geresulteerd dat meerder atleten van Scorpio zich hebben aangemeld om het sportmedisch onderzoek te ondergaan. Om de resultaten van de inspanningstest nog beter te kunnen interpreteren zijn er trainers van Scorpio in oktober gestart met een opleiding bij Sport Assistance Testcentre. Samen met Eric de Ruijter zijn wij aan de slag gegaan om de resultaten, vanuit de uitgebreide fysieke test, te analyseren.

Bij deze wil ik eigenlijk nog maar een ding zeggen, onderga deze test en ervaar en leer wat over je lichaam om beter en goed te trainen en te presteren. Mijn dank aan Henk, Han en Eric. Peter.

Het testrapport bevat vele testgegevens waaruit verschillende trainingsintensiteiten kunnen worden bepaald die we kunnen gebruiken voor het opstellen van een passend trainingsadvies en een passend trainingsschema.

Iedereen die hardloopt, doet dat met een bepaalde reden. De één loopt wekelijks zijn eigen rondje, de ander doet dat in groepsverband weer een ander heeft de ambitie om snellere tijden te lopen. Ik behoor tot de laatste groep en loop nu precies 2 jaar met ontzettend veel plezier bij de wedstrijdgroep van Henk Rams.

Tot nu toe hebben 11 atleten van de wedstrijdgroep zich laten testen. Met de resultaten zijn we aan de slag gegaan. Enkele atleten zijn gestart met een specifiek krachttrainingsschema. Henk Rams trainer wedstrijdgroep. Hieronder hebben een aantal atleten ervaring opgeschreven:

Half 2012 heb ik bewust gekozen voor een hardloop sportonderzoek bij Sport Assistance te Breda. Ik wilde graag na 1 ½ jaar eens meer weten over mijn mogelijkheden, fysieke conditie en belastbaarheid. Het onderzoek heeft ruim twee uur geduurd de hardloopband staat daarin centraal het lopen met een hartslagband en een masker wat de VO2 max. meet was in het begin best even wennen.

hun

Mijn naam is Peter van Zundert, Bloeddruppels werden na elke loop sessie afgenomen belangrijke waarden als 2 en 4 (mmol /l) maar ook het herstel wordt gemeten uit het bloedlactaat. Tijdens het lopen wordt ook de pas frequentie gemeten en wordt ook gelet op het looppatroon en de loophouding. Met andere toestellen wordt de spierkracht van buik, rug benen en borst gemeten bij een lage scoren krijg je aanbevelingen hoe hier aan te werken.

Heb de spits afgebeten door als eerste van de wedstrijdgroep de maximale test te ondergaan. Die bewuste middag: eerst kennis gemaakt met Han en Eric bij Sport Assistance, daarna een uitgebreide intake met Han gevolgd door allerlei meetwerk van je lichaam, wat me bijvoorbeeld bij gebleven is, is het meten van de binnenbeen lengte, namelijk het steuntje kan echt hoger. Na ongeveer een uurtje naar het lab voor de echte maximaaltest, dit is een ruimte met een constante temperatuur en vochtigheid, om de test zo optimaal mogelijk te doen; hier staat ook een loopband in geval voor ons als hardloper, tijdens het lopen op de band wordt je hartslag, de in en uitgeademde lucht en ook je snelheid bijgehouden in verschillende sessies, tot dat je maximum bereikt is.

De rapportage wordt twee weken later in het bij zijn van je trainer in een begrijpelijke Jip & Janneke taal met elkaar doorgesproken. Iedereen is uiteraard erg nieuwsgierig naar zijn gegevens Waar liggen mijn grenzen? Waar moet aan gewerkt worden? In welke afstand is nog veel te halen? Hoe kan ik mijn doelstellingen bereiken? Op al dit soort vragen komen antwoorden, nu de aerobe / anaerobe zones zijn bepaald wordt er op maatwerk getraind waarbij de hartslagband in het begin leidend is.

Deze sessies worden gevolgd door nog wat explosieve krachtmetingen van benen, armen en buikspieren op verschillende apparaten. Scorpio clubblad

31


Met een jaarplan worden de crossen en wedstrijden vastgelegd met de resultaten van het sportonderzoek worden de persoonlijke trainingen gemaakt. Deze trainen worden in een logboek bijgehouden ervaringen van elke training wordt hierin kort omschreven en om de twee weken teruggestuurd.

snelheid. Tussendoor iedere keer een klein prikje om mijn bloedwaarden te kunnen meten. In de tweede serie moest ik een minuut lang in een bepaalde hartslag lopen. Ging dit goed, dan moest ik mijn duim opsteken en moest ik een minuut in een hogere hartslag lopen. Tot het maximum werd bereikt. Dat is zweten en hopen dat je met het masker op niet te veel last van een loopneus krijgt.

Op je lichaam moet je zuinig zijn wil je snellere tijden realiseren of verantwoord blijven sporten dan is juist van belang om je eigen lichaam beter te leren kennen.

Hierna kon ik de eerste resultaten al zien. Jeetje, wat kunnen ze een hoop meten! Waaronder je loopfrequentie en hoe lang je contact met de grond maakt. En wat blijkt: ik kom dicht in de buurt van de toppers! Waar gaat het dan in de praktijk mis?

De resultaten uit het onderzoek hebben ertoe geleid dat ik me nu met nog meer plezier train meer bewust ben van wat ik doe, het hard trainen is nu veranderd in slimmer en verantwoordt trainen.

Daarna nog kracht. Zes pogingen om te laten zien hoe sterk elk been is en hoe sterk de armen. Daarna bewijzen hoeveel gewicht ik met mijn buikspieren aankan, waarbij ik goed aangemoedigd werd door de arts. Met in mijn hoofd al de doelstelling welke hij me had gegeven. Die moet ik overtreffen! Helaas‌

Werner Giesbergen Stukken wijzer dankzij de sporttest. Onze trainer Henk Rams had ons al enthousiast weten te maken over de sporttest. Al jaren krijg ik training van Henk, waarbij hij altijd rekening houdt met je doelstellingen en gesteldheid. Maar met de resultaten van deze test zou hij de trainingen nog beter op maat kunnen geven, hetgeen natuurlijk prestatie bevorderend is. Interessant. Helemaal nadat Peter en Werner zo enthousiast waren.

De resultaten En dan is het even wachten op het gesprek waarin de resultaten worden bekend gemaakt en toegelicht. Hier trekken de artsen veel tijd voor uit. Ze leggen uit wat ze hebben gemeten en waarom. Daarna bespreken ze je eigen resultaten en wat dit betekent.

Aanleiding Je neemt je voor om iets te gaan doen, maar het komt er niet van. Ondanks de overtuiging dat ik deze test moest gaan doen, kwam het maar niet tot een afspraak. Totdat ik moest: de huisarts wilde weten hoe het er met mijn fysieke gesteldheid voor stond.

Voor mij is het even schrikken: ik heb te lang mezelf te hard over de kop gelopen en mijn lichaam begint te protesteren. Stiekem wist ik dit wel, maar toch is het confronterend om dit zwart op wit te zien. Wel vertellen de artsen direct erbij wat ik moet doen om weer terug in vorm te raken. Henk legt direct allerlei suggesties voor mijn trainingen voor, waarin hij advies krijgt.

De test zelf

En nu? Nu ben ik hartstikke blij met de spiegel die me is voorgehouden. Het was net dat duwtje in de rug dat ik nodig had om de rem er op te trekken. Al een paar maanden train ik met een aangepast schema en merk dat ik vooruitgang boek. Over een half jaar voor mij weer een test, zodat ik kan zien dat ik in vorm ben!

De test zelf is zeer bijzonder. Eerst kijkt men naar je lichaam zelf: bouw, gewicht, vetpercentage, lengte, lenigheid, etc. Na menig bezoeken aan fysiotherapeuten in het verleden weinig nieuws. Daarna de echte metingen. Eerst neemt men de tijd om je uit te leggen wat er gaat gebeuren. Daarna krijg je een hartslagmeter en een masker om. Vervolgens mag je doen waar het uiteindelijk allemaal om draait: hardlopen. In het begin moest ik even wennen aan het masker en het lopen op een band. Maar dat belemmert je niet.

Marieke Groeneveld Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de test dan kun je meer informatie vinden op de site van Scorpio. Het is te vinden onder Algemeen - Sportmedisch Advies.

De eerste serie moest ik verschillende keren 5 minuten hardlopen, iedere keer op een andere

Scorpio clubblad

32


VRIJWILLIGERSAVOND Vorig jaar december viel er een uitnodiging voor de vrijwilligersavond van Scorpio op mijn deurmat. Ik had vooraf geen idee wat ik van deze avond kon verwachten. Ik ben zelf geen lid van Scorpio en ken dus weinig gezichten binnen de vereniging. Vanwege mijn bijdrage als eindredacteur van het clubblad ken ik wel heel veel namen. Deze avond leek mij de ideale manier om namen aan gezichten te koppelen. Bij binnenkomst mocht je een keuze maken uit een aantal symbolen. Ik koos voor wolken en ging met een post-it met drie wolken op mijn blouse naar binnen. Achteraf bleek dit een goede keuze te zijn.

In onze groep “de wolken” ging het er behoorlijk fanatiek aan toe. Met name de woordkrakers vergden behoorlijk wat inspanning van onze hersencellen.

Uiteindelijk wisten we ze allemaal. Nadat alle groepen klaar waren met inleveren werden de scores opgeteld en de winnaars bekend gemaakt. Bij de uitslag bleek, dat we ook nog gewonnen hadden en uiteraard waren de wolken hiermee in de wolken.

Na een bakje koffie en een petitfour werd een toespraak gehouden door Mariet. Er werden diverse leden in het zonnetje gezet voor al hun inspanningen en prestaties. Deze toespraak werd onderbroken door belangrijk bezoek. Het bleek de burgemeester van Geertruidenberg te zijn. Jan Snoeren werd door de burgemeester naar voren geroepen en de burgemeester ging verder met haar toespraak. Ze somde een waslijst op van hetgeen, dat Jan allemaal gedaan had voor de atletiek. Het was een indrukwekkende lijst. Ze bleef doorgaan en de hoeveelheid was om stil van te worden. Na het opsommen van deze waslijst werd Jan benoemt tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau oftewel Ridder Jan. Later op de avond werd verzocht om groepen te vormen door mensen te zoeken met hetzelfde symbool op hun post-it. Nadat de groepen gevormd waren kregen we per groep opdrachten bestaande uit puzzels van de categorie rebus, woordrijgers en woordkrakers.

Scorpio clubblad

33

Het overheerlijke buffet op deze avond werd verzorgd door Charme Hotel – Restaurant du Theatre. Kortom een goed verzorgde avond. Vooraf wist ik niet wat ik kon verwachten, maar als een wolk in het zonnetje gezet te worden is prima bevallen. Bedankt! Erwin Botermans


afneemt en daardoor kwetsbaar wordt. Fasciitis plantaris en hielspoor zijn onder jongeren een zeldzaamheid.

MEDISCHE RUBRIEK HIELSPOOR

Een hielspoor is een benige uitwas onder het hielbeen. Over het algemeen wordt het als een overbelastingsklacht beschouwd. Vaak verwarren patiënten en medici hielspoor met fasciitis plantaris. Beide diagnoses zijn weliswaar gerelateerd aan elkaar, maar hebben ieder hun eigen karakter. De laatstgenoemde betreft een degeneratie van het peesblad onder de voetzool die de bal van de voet met het hielbeen verbindt. Oorzaken van een hielspoor. Ongeveer 70% van de mensen met een fasciitis plantaris heeft ook een hielspoor. Een verklaring hiervoor is dat wanneer de aandoening langer bestaat er een mogelijke verkalking of verbening in de aanhechting van het peesblad optreedt. Een hielspoor komt bij veel volwassenen voor en hoeft niet noodzakelijkerwijs tot klachten te leiden. Een van de symptomen van fasciitis plantaris is een diffuse pijn aan het begin van de belasting. Na enkele stappen raakt de pees beter doorbloed wat pijnreducerend werkt. De peesplaat onder de voet (fascia plantaris) fungeert onder meer als een schokdemper. Vooral tijdens het sporten zijn de trekkrachten op het peesblad vrij groot en komt het peesblad bij het afwikkelen van de voet onder grote spanning te staan. Logisch ook, als je bedenkt dat de voet door belasting meer ruimte in de schoen inneemt en daardoor de rekbaarheid van het peesweefsel op de proef wordt gesteld. Naarmate je ouder wordt neemt de doorbloeding in peesweefsel af. Dit heeft als gevolg dat het herstelvermogen afneemt en daarmee de kans op een overbelasting van de fascia plantaris toeneemt. Tijdens langdurige of intensieve belasting is de kans aanwezig dat er in de aanhechting (bij het hielbeen) scheurtjes op microniveau ontstaan. De naam fasciitis plantaris doet suggereren dat het om een ontsteking (medische naam voor een ontsteking eindigt op '-itis') gaat. In werkelijkheid gaat het niet om een ontstekingsbeeld maar om een degeneratief proces. Dit houdt in dat dat kwaliteit (afbraak peesweefsel) en rekbaarheid van het peesweefsel Scorpio clubblad

34

Factoren die leiden tot een hielspoor. Er zijn een aantal risicofactoren die een rol spelen in de ontstaanswijze van een hielspoor. Overgewicht is een van de factoren die daartoe kan leiden. Hoe groter de belasting op de voet des te meer trekkrachten het peesblad te verwerken krijgt. Tevens is een verminderde dorsaalflexie (voet richting scheenbeen) in het enkelgewricht een van de risicofactoren. Andere risicofactoren zijn verkorte achillespezen en kuitspieren, overpronatie (het overmatig naar binnen zakken van de voet tijdens het afwikkelen) en een afname van spiermassa van de abductor digiti minimi. Deze spier is medeverantwoordelijk voor het buigen en het naar buiten brengen van de voet. Bovendien vergroot een voetafwijking zoals een holle voet of platvoet de kans op een hielspoor. Behandeling van een hielspoor bij een fysiotherapeut. De aandoening is ‘self limiting’. Dit houdt in dat de klacht meestal zonder enige behandeling op natuurlijk wijze herstelt. Vaak gebeurt dat pas na ongeveer anderhalf jaar. Mocht je niet zolang willen wachten dan is Shockwave Therapie een goede en bewezen behandelvorm om eerder van hielspoor af te komen. Shockwave Therapie werkt met sterke ultrasone geluidsgolven die de zachte weefsels binnendringen en vaak gebruikt worden voor de behandeling van chronische peesklachten. Sporters die overproneren overwegen soms om hun toevlucht te zoeken tot sportzolen. De extra steun die de binnenzijde van de zool biedt voorkomt het overproneren van de voet en/of enkel. Onderzoek wijst uit dat het effect van het dragen van steunzolen bij hielspoor niet groot is, maar desalniettemin is iedere verlichting uiteraard welkom als je pijn hebt. De verlichting zal van korte duur zijn aangezien steunzolen zich op de langere termijn onvoldoende hebben bewezen. Ook is het effect van rekoefeningen in de medische literatuur besproken. Zowel het oprekken van de achillespees en het peesblad blijken de klachten niet te verminderen. Hielspoor is een klacht waar moeilijk vat op te krijgen is. Er bestaat geen universele behandeling. Wat bij de een helpt wil niet zeggen dat de ander er tevens baat bij heeft. Het is een vrij persoonlijke aandoening. Sowieso zal je in je belasting tijdelijk pas op de plaats moeten maken aangezien het over het algemeen als een overbelastingsklacht wordt beschouwd. Mochten de klachten na een jaar nog aanhouden dan kun je een operatieve ingreep overwegen. Bron: Optimaalsporten.nl


Scorpio clubblad

35


UIT DE BLADEN… BN DESTEM… Ridder van de Raamsdonksveer

Nederlandse

atletiek

in

Willemijn van Hees van Geertruidenberg. "Wat deed ze dat geweldig", geniet Snoeren nog steeds na. "Ineens stond ze daar in het clubgebouw van Scorpio en werd door haar opgesomd wat ik allemaal gedaan had de laatste dertig jaar. Daar viel ik wel een beetje stil van." Bron: BN DeStem, 26 januari 2014 WEEKBLAD OOSTERHOUT… Grote Clubactie succes voor Scorpio

Je hebt ridders te paard en ridders van de steile wand. Jan Snoeren (68) uit Raamsdonksveer is sinds verleden week door zijn Koninklijke onderscheiding ridder van de atletiekbaan. Tientallen jaren stonden hij en zijn vrouw Ineke op of langs de verschillende banen in Nederland. Soms om alleen maar te genieten van hun favoriete sport, maar meestal in functie. Marathons, crossen en baanwedstrijd, Snoeren was er van begin tot eind. Het was collega wedstrijdleider Martin van Ooyen uit Eindhoven die de tijd rijp vond om de Koning te tippen over deze markante vrijwilliger. Het spreekwoordelijke balletje ging rollen en ja hoor, het behaagde onze sportieve vorst om de atletiekman tot Ridder te laten slaan. Totaal beduusd stond hij maanden later ineens oog in oog met de ook al sportieve burgemeester

Scorpio clubblad

36

Atletiekvereniging Scorpio heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Grote Clubactie. De verkoop van loten is voor elke club een mooie kans om extra inkomsten te werven. De leden van Scorpio hebben enorm hun best gedaan en met elkaar 925 loten verkocht, een record aantal! De opbrengst komt helemaal ten goede aan de jeugdleden en wordt dit jaar besteed aan materialen om de trainingen te ondersteunen. De trekking is 28 november 2013 geweest en hopelijk heeft iemand die bij Scorpio een lot gekocht heeft een mooie prijs gewonnen. Wie in elk geval met een prijs naar huis is gegaan, is jeugdlid Patrick Leemans. Hij heeft de meeste loten verkocht, maar liefst 54 stuks en won daarmee een cadeaubon van € 20,-. Mariet van Goch, voorzitter van Scorpio, heeft hem vorige week de cadeaubon uitgereikt. Patrick kwam niets vermoedend met zijn vader, moeder en broertje naar de training en werd verrast door de ‘overval’. Hij kon niet geloven dat hij gewonnen had. Op de foto neemt hij inmiddels lachend zijn prijs in ontvangst. Patrick veel plezier met je cadeau. Bron: Weekblad Oosterhout, 18 december 2013


Laatste cross van 2013 levert een aantal eerste plaatsen op voor de Scorpio atleten.

Vorige week zondag in Vlijmen evenaarde Stijn Hendriks niet alleen zijn eigen clubrecord hoogspringen, hij verbeterde ook nog het clubrecord op de 35 meter met een tijd van 5.5 seconde. Dit record stond ook alweer 28 jaar en het is alweer e Stijns 16 indoorrecord. Bron: Weekblad Oosterhout, 25 december 2013 Atleten Scorpio halen clubrecords.

Zondag was de Lido cross in Waalwijk. Uitgezet op een vernieuwd parcours met wat heerlijke heuveltjes. De jongste C-pupillen moesten voor hun start op een beetje vreemde plaats midden in het parcours plaatsnemen. Cyri Brethouwer en Guk Blaci stonden voor Scorpio aan de start. Cyri liep bij de meisjes lange tijd vrij ver achter de drie eerste e loopstertjes, maar een goede 2 deel van de race bracht haar dichtbij en zelfs op plaats drie. Guk had pech onderweg te vallen, maar als een echte man liep hij zijn race goed uit. Bij de B-pupillen voor de jongens Niels Laros, Roan van Vesem en Anouk van Jeveren. Niels behaald e zijn 7 overwinning op rij in het crosscircuit. Roan liep een mooi race in de middenmoot. Ook Anouk haalde weer het podium. Een bronzen plak. Bij de A-pupillen meisjes had Scorpio 2 zeer snelle dames aan de start. Femke Kuppens en Fleur Nijdam. Bijna de gehele race liepen ze zij aan zij. De eindsprint gaf de beslissing. Femke net wel op het podium met een derde plaats, Fleur Nijdam net niet en dus een vierde plaats. De jongens A-pupillen stonden, hongerig als zij zijn, al ruim voor de start klaar voor hun race. Het hele crossseizoen staan hier de dezelfde drie namen voor Scorpio aan de start. Casper Haagh, Stijn Hendriks en Yorick Brethouwer. Casper is de sterkste van deze drie heren. Wederom wist hij de overwinning binnen te slepen, al ging het nog bijna mis door even richting de finish de verkeerde kant op te gaan. Stijn had een zware dag, als echter sprinter was deze 1300 meter wel heel ver voor hem. Een vijfde plaats. Niet ver hier achter kwam Yorick Brethouwer als zesde binnen. Eva Nijdam startte bij de meisje D-junioren en hield daar de naam Scorpio hoog. De laatste crossen loopt ze zeer sterk en deze ook weer. Wederom e een 2 plaats. Bij de D jongens twee Scorpio deelnemers, Lars Laros en Julian van Jeveren. Lars werd tweede vlak achter de nummer 1 en Julian van e Jeveren werd 7 .

Scorpio clubblad

37

In BelgiĂŤ doen ze niet aan tweede kerstdag, daar gaan de atleten allemaal naar de mooie indoor accommodatie in Gent om wedstrijden te doen. Een grote groep atleten vertrok op tweede kerstdag om te kijken of de zware training van de laatste maanden iets had opgeleverd. Nou dat bleek wel. Het begon al goed toen Bart van Amelsvoort en Bart van den Wijngaard hun 60 meter moesten lopen. Bart van Amelsvoort verbeterde het clubrecord met 0,001 sec to 7,39 sec. Andere Bart kon natuurlijk niet achterblijven en liep een serie later exact dezelfde tijd. Bart van Amelsvoort ging daarna verspringen en verbeterde daar zijn eigen PR en het clubrecord tot 6.81 meter. Toen kon andere Bart weer niet achterblijven, maar hij had zich ingeschreven voor de 400 meter, dus daar maar een clubrecord gelopen met 51.05 sec. Ruim een seconde sneller dan zijn oude record. Vader Wim van de Wijngaard zit nu bij de Masters in de M55 klasse en verbeterde direct de clubrecords op de 60 en 400 meter. Tijden waren 8.40 en 59.95 sec. Gelukkig was er ook nog een clubrecord bij de dames. Lisa Smit verbeterde haar eigen clubrecord to 12.61 en hiermee won zij dit nummer ook nog. Andere goed prestaties waren: Bart van de Wijngaard op kogelstoten met 13.16 meter; Bart van Amelsvoort op de 200 meter met 23.26 sec.; Tess Ackermans op de 200 meter met 28.91 sec. Bron: Weekblad Oosterhout, 8 januari 2014


Vernieuwde Scorpio wintercross.

sportvereniging Willemijn van Geel, compleet met ambtsketting, de (meeste) aanwezigen nieuwsgierig maakte. Zij had van de Oosterhoutse burgemeester speciaal toestemming gekregen om buiten haar ambtsgebied iemand officieel te eren.

Atletiekvereniging Scorpio organiseert elk jaar in de koude maanden een 5-tal crosslopen op zondagmorgen. Iedereen die zijn conditie wil testen, een extra training wil houden of er gewoon sportief even uit wil zijn is welkom. Deelname staat ook open voor niet-leden. Ook gezinnen zijn welkom. Er wordt gelopen op een parcours vlakbij de Scorpio accommodatie aan het Wilhelminakanaal. Het parcours voor de derde cross op zondag 19 januari aanstaande is aangepast als gevolg van de ervaringen met de eerste cross in oktober. Zo zijn de afstanden afgerond en is de cross geschikt voor lopers met spikes. Er is een variatie aan afstanden, zodat elke deelnemer zijn eigen afstand kan kiezen. Omdat meedoen belangrijker is dan de finishplaats, krijgt iedereen na afloop een appel en voor de kinderen wordt een aantal prijzen verloot aan de hand van de startnummers. Regelmatige deelname wordt beloont. Wie 4 van de 5 crosslopen meedoet ontvangt een certificaat met foto. Bron: Weekblad Oosterhout, 15 januari 2014 Scorpio’s Jan Snoeren wordt Ridder. Op de vrijwilligersavond van Scorpio werd de toespraak van de voorzitster onderbroken met de mededeling dat er belangrijk bezoek was. Of dat even kon wachten? Nee, dat kon niet. En toen stapte de burgemeester van Geertruidenberg binnen. Als ergens een burgemeester met een ambtsketen binnenstapt, weet iedereen dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Dit keer was het wel heel bijzonder, omdat bij de Oosterhoutse Scorpio clubblad

38

Die iemand bleek Jan Snoeren te zijn, bestuurslid van ATV Scorpio en nog heel veel meer, zo bleek later. En Jan woont in Raamsdonksveer, dat onder de gemeente Geertruidenberg valt. Vandaar. Jan werd naar voren geroepen en was daar zichtbaar gespannen onder. Mevrouw de burgemeester somde een indrukwekkende en bijna eindeloze reeks functies op die Jan in de afgelopen tientallen jaren in de atletiekwereld heeft bekleed. Ook bij de landelijke atletiekunie, zo bleek uit de opsomming. Technische commissie, jurylid, opleider van juryleden, voorzitter en bestuurslid, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wat niet eigenlijk? Jan hoorde het uiterlijk ernstig en gespannen aan. Zo in de schijnwerper gezet te worden is niet echt aan hem besteed. “En omdat hij zowel landelijk als lokaal heel lang een enorme bijdrage heeft geleverd aan de atletieksport en daarmee ook aan de Nederlandse samenleving heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Jan Snoeren te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Zelfs mevrouw de burgemeester moest erkennen dat ze niet veel Ridders gehuldigd had. Dan moet je echt hééél lang en hééél veel ., maar dat is al vermeld. Bij de officiële handelingen brak de spanning en kon Jan, nadat ook zijn vrouw in de bloemen was gezet, volop genieten van de felicitaties. En zo werd het een heel bijzondere vrijwilligersbijeenkomst bij Scorpio. Bron: Weekblad Oosterhout, 22 januari 2014 Scorpiocross druk. Zondag 19 januari werd de derde cross gelopen. Negentig volwassen lopers en ruim 20 jeugdige lopers. Een goede opkomst.


e

haar 2 race ooit en technisch al beter dan haar vorige race, dus de trainingen op dit moeilijke nummer betalen zich toch wel uit. Later op de dag liep ze nog de 600 meter, niet tevreden over het resultaat maar toch een nieuw clubrecord in 1:55.20 min. Later volgde nog de 1000 meter die in 3:33.28 min. Ging. Hier had ze last van de droge lucht in de hal.

Naast een goede opkomst ook een sterk veld. Daar waar de afgelopen crossjes Mark Voermans in zijn eentje ruim voor de rest als sterkste en dus als eerste binnen kwam na 7.000 meter was er deze cross een geduchte concurrent: Marcel Laros. Marcel was in 26 minuten en 29 seconden 18 seconden sneller dan Mark op 7.000 meter. Deze twee snelle lopers liepen respectievelijk 15.5 en 15.7 km/h. En dat in een cross in relatief zwaar terrein. Maar wel een zeer fraai parcours zo riepen de deelnemers. Erg aantrekkelijk vanwege de leuke bochten en heuveltjes.

De 600 meter van Julian van Jeveren leverde ook een clubrecord. Alhoewel nog niet tevreden werd het nieuwe record gesteld op 1:54.88 min. De 1000 meter werd ook nog gelopen, die ging in een tijd van 3:30.55 min, voor Lars Laros was het zijn eerste race op een indoorbaan. Na een goede start liep hij gelijk op kop en liet hij die positie niet meer los. Na 700 meter vond hij het nog niet snel genoeg en liep hij nog verder weg van zijn tegenstanders. Het resultaat was een eerste plaats en een nieuw baanrecord in 3:11.90 voor zijn categorie. Janneke Pluimes had haar zinnen gezet op een clubrecord. In de kwalificatie wilde het door de zenuwen nog niet lukken, maar ze mocht toch naar de finale. Daar stootte ze uiteindelijk een mooie e 10.10 meter en eindigde als 8 . Helaas geen clubrecord maar toch tevreden.

Bron: Weekblad Oosterhout, 22 januari 2014

Op zondag waren de C-junioren aan de beurt. Als allereerste moest Jeroen Rops met kogelstoten beginnen. De kwalificatie eis was 11.50 meter. Jeroen liet gelijk een stoot los van 12.93 meter. Hij pakte hiermee het clubrecord af van Milan Betz. In e de finale kwam hij tot 12.43 meter en een 6 plaats. Tia Ackermans had haar weekend niet, na een mislukte kogelslinger wedstrijd op zaterdag ging op zondag het hoogspringen ook niet tot haar tevredenheid. Een 1.50 meter is niet wat ze verwacht had.

Clubrecords Scorpio junioren

Bron: Weekblad Oosterhout, 22 januari 2014 Succes voor Scorpio jeugd Zes podiumplaatsen, vele persoonlijke records en een clubrecord. Dat was waar de Scorpio pupillen zondag 19 januari mee naar huis gingen.

Een lange zaterdag was het voor de D-junioren dit weekend in Apeldoorn. Om 9:00 uur moest Eva Nijdam zich melden voor de 60 meter horden die om 10:00 uur zou beginnen. Helaas viel ze in haar race op een 10 meter voor de finish. Maar dit was Scorpio clubblad

39

De meerkamp bij Atledo begon verrassend in een heel andere opstelling van de zaal, waardoor de vaders en moeders alle prestaties van de atleten nauwkeurig in de gaten konden houden en om het hardst aan konden moedigen. Bij de jongste meisjes zorgeden zowel Cyri als Lotte voor spektakel op de 35 meter sprint. Beide dames liepen een mooie tijd. Helaas was dat voor Cyri net niet voldoende voor een podiumplaats, ze eindigde op een ondankbare vierde plaats. Bij de jongste jeugd stond Guk na 2 onderdelen op een mooie derde plaats, zijn sprint moest nog komen. Dit is


helaas niet zijn sterkste onderdeel, waardoor hij als vijfde eindigde in een veld van 20 atleten. Bij de B-pupillen deden 5 atleten mee. Sjoerd sprintte een PR, Ryan sprong erg hoog en behaalde een PR van 1,05 met. Voor Thijmen was het zijn eerste indoor, hij zette een mooie basisschool zijn atletiekloopbaan. Lieke haalde een PR met kogelstoten en Anouk was net als anders sterk op sprint en hoogspringen. Twinkel en Yorick waren bij de A-pupillen erg in hun element bij het kogelstoten, zij haalden beide een mooi PR. Yorick wreders net als zijn zus weer vierde in het klassement. Anne en Marit waren het meest tevreden met hun sprint; ze vonden het fijn dat ze bij deze wedstrijd daarvoor ook twee pogingen hadden.

De cross begon met de jongens en meisjes Cpupillen. Bij de jongens moet Guk Balci het helaas in zijn eentje voor Scorpio doen. Een nette 12 plaats. Bij de meisjes dit keer niet alleen Lotte Griep en Cyri Brethouwer die er altijd bij zijn maar ook Margit van Son en Femke Nooten. Een korte snelle cross, de nummer 1 was al snel duidelijk en was van de organiserende vereniging Spiridon, daarachter het drietal Margit, Lotte en Cyri. Helaas voor Margit gingen Lotte (2e) en Cyri (3e) haar nog net voor de finish voorbij, toch die ervaring die dan om de hoek komt kijken maar een hele mooie 4e plaats. Niet lang daarachter kwam Femke als elfde over de streep.

Bij het hoogspringen deden de A-pupillen het weer fantastisch, Maarten verbeterde zijn PR in de zaal, Julius kwam nu al over de 1,10 meter. Dat belooft wat voor de toekomst, hij is nog niet zo ervaren. Casper en Jordan kwamen beide over de 1,35 meter en Stijn sprong wederom 1,45 meter. Stijn verbeterde ook nog zijn clubrecord op de 35 meter sprint. Bij de meisjes A-pupillen tweede jaars kwamen Femke en Lare in actie. Deze dames hebben beide veel ervaring en dat zag je ook. Femke was de hele week ziek geweest, maar wist toch nog tweede te worden op de meerkamp. Hiermee was ze zelf niet tevreden en dat tekent de ware kampioen. Podiumplaatsen: Ryan Jansen Anouk van Jeveren Femke Kuppens Stijn Hendriks Jordan Pluimes Casper Haagh

JPB MPB MPA JPA JPA JPA

e

3 e 2 e 2 e 1 e 2 e 1

Lotte en Cyri bij de prijsuitreiking Meisjes pupillen C

Bij de oudere jeugd kamen Eva Nijdam en Julian van Jeveren weer in actie na de dag daarvoor in Apeldoor te zijn gewest. Ook Selena van Oosterhout en Patrick Leemans deden mee. Eva liep een snelle 35 meter in 5.97 sec., stootte 9,07 meter. Hoogspringen ging met 1,35 meter en dus won ze de meerkamp bij de meisjes D. Julian werd bij de jongens D zevende. Selena werd vierde met hoogspringen van 1,20 meter. Patrick had bij kogelstoten een PR van 6,94 meter, samen met een e goed hoogsprong en snelle sprint werd hij 2 in de meerkamp. Bron: Weekblad Oosterhout, 22 januari 2014 Zware cross in leemput Spiridon De voorlaatste wedstrijd van het crosscircuit Midden-Brabant vond plaats in Rijen bij Spiridon in de leemput. Bij de jeugd staat Scorpio momenteel tweede na 9 crossen. Belangrijk dus om weer veel punten te behalen om deze plaats te behouden. Scorpio clubblad

40

De volgende start, de B-pupillen. Anouk van Jeveren had niet de beste start maar wel een hele goede finish. Een mooie derde plaats. In deze categorie Colin Hoevenaar en Marc van Engelen bij de jongens. Ook zij brachten voor het verenigingsklassement de nodige punten binnen met 6e plaats voor Marc en een 8e voor Colin. Helaas moest de grootste puntenpakker voor Scorpio in deze categorie, Niels zich ziek afmelden. Bij de meisjes pup A ook nieuwe namen aan de start. Vaak zien we daar Fleur Nijdam, Femke Kuppens en Lara Nuijten, maar nu ook Bieke Schipperen en Marieke Nooten en Veerle van Son. De goede 4e plaats van Femke en 8e van Fleur waren niet zo verassend. Een mooie 6e van Veerle zeker wel. Ook Lara (10e) Bieke (14e) en Marieke (22e) scoorden goed. Zo waren de meisjes pup A de grootste afvaardiging voor Scorpio, een leuke groep meiden die we hopelijk nog veel vaker op wedstrijden zullen zien!


De jongens A-pup. Veruit de grootste groep stond hier aan de start. 37 jongens met allemaal 1 gedachte: het podium. De start was zeer snel en Casper Haagh en Yorick Brethouwer lieten gelijk zien dat ze voorin mee wilden niet doen. Koen Zandvliet startte iets behoudender maar liep zeker ook een goed wedstrijd op het drassige parcours. Na 1200 zware meters was het duidelijk. Casper, winnaar van de laatste paar crossen moest nu genoegen nemen met de 2e plaats. Yorick kwam net naast het podium als 5e binnen en Koen als 22e.

maken er onderling ook een spannende strijd van. Door een sterke finish van Roan kwam hij binnen als achtste, gevolgd door Colin op de negende plaats. De start van de A-pupillen meisjes. Veerle van Son had natuurlijk haar zusje een mooie medaille zien halen en dacht natuurlijk, wat zij kan, kan ik ook. Een voorzichtige start maar zeer sterk slot betekende een mooie derde plaats achter haar clubgenootje Femke Kuppens die als tweede over de finish kwam.

Daarna de beurt aan de junioren. De meisjes D Eva Nijdam, Sofie Blankers en Selena van Oosterhout stonden aan de start voor hun 1200 meter. Eva haalde weer een medaille op. 2e achter de zeer sterke dame van Gloria Baarle Nassau. Sofie en Selena haalden de punten binnen met een 11e en 18e plaats. De jongens D moeten al naar serieuze afstanden afleggen. 2140 meter. Voor sommigen is dat echt een brug te ver, maar niet voor de kilometervreters van Scorpio. Met een 1e plaats voor Stan Schipperen, een 3e voor Lars Laros en 6e voor Julian van Jeveren doet Scorpio het in deze categorie meer dan goed. Sven van der Pas was de laatste junior die voor Scorpio in actie kwam. 3240 meter op het zeer drassig en heuvelachtige parcours in Rijen brachten hem een 8e plaats. Het was een mooie dag voor de atleten van Scorpio. Goed te zien dat er weer nieuwe namen aan de start stonden. Nu op naar de laatste cross van het seizoen in Dongen om de podiumplek in het klassement voor de jeugd veilig te stellen! Tweede plaats voor Femke Kuppens en een derde plaats voor Veerle van Son

Bron: Weekblad Oosterhout, 29 januari 2014 Verrassingen bij meisjes pupillen Scorpio

De voorlaatste cross van het Regio 13 circuit vond plaats in Goirle. Na dagen regen was het een zeer nat parcours in Goirle. De plassen waren zeer aanwezig op het verder vlak en snel parcours. Een grote cross in Breda in de aanliggende regio betekende een wat tegenvallende deelname in sommige leeftijdsklassen. Een mooie dag dus voor de Scorpio atleten om op medaille jacht te gaan. De meisjes B en C pupillen mochten als eerste starten. Bij de B’s natuurlijk Anouk van Jeveren die weer e goede zaken deed in het klassement door als 2 te eindigen. Bij de C-pupillen weer de spannende strijd tussen de atleten van Spiridon en Scorpio. Dit keer de eerste 2 plaatsen voor Spiridon, gevolgd door 3 e atleten van Scorpio. Na een 4 plaats vorige week nu de eerste medaille voor Margit van Son. Lotte Griep en Cyri Brethouwer volgden op plaats 5 en 6. Bij de B-pupillen jongens Roan van Vessem en Colin Hoevenaar aan de start. Deze twee jongens Scorpio clubblad

41

Voor het ploegenklassement scoorden ook Fleur Nijdam met een vijfde plaats en Marit Griep plaats 14 weer de nodige punten. Bij de jongens pup A stonden alle grote namen uit de regio aan de start. De start was weer zeer snel waarbij Yorick Brethouwer de leiding nam gevolgd door Casper Haagh, op een vierde plaats Stijn Hendriks. Halverwerge de wedstrijd de versnelling van Casper, met overtuiging kwam hij als eerste over de e e finish. Stijn en Yorick moesten met een 5 en 6 plaats genoegen nemen in dit sterke veld. Dan de beurt aan de Junioren. Bij de jongens D is Julian van Jeveren altijd aanwezig. Een voorzichtige start, als derde kwam hij de eerste ronde door, om daarna de nummers een en twee te passeren en zelfs met 8 seconden e voorsprong als eerste te eindigen. Een 1 plaats, was voor Julian al even geleden en voelde zeker goed! Bij de meisjes D haalde Eva Nijdam weer een tweede plaats en kwam Sophie Blankers weer mooi als tiende over de finish. Sven van der Pas stond aan de start voor zijn 3200 meter bij de jongens


junioren C en kwam mooi als zesde over de finish. Als laatste jeugd atlete begon Rowan van Dongen aan de start voor haar race. Met nog een week voor de Nederlandse Kampioenschappen indoor en wat lichte blessures liep ze behoudend naar een mooie tweede plaats. Het cross seizoen is bijna over. De laatste in Dongen is alles beslissend voor de klassementen. Het zal dan vast weer een mooie wedstrijd worden met alle medaille kandidaten aan de start. De atleten van Scorpio zijn er klaar voor. Bron: Weekblad Oosterhout, 5 februari 2014 Wereldprestatie van Stijn Hendriks Het was een topdag afgelopen zaterdag 8 februari voor Scorpio atleten. Voor een aantal jonge Scorpio atleten was zaterdag een mooie wedstrijd in Dordrecht. Cyri Brethouwer en Lotte Griep beginnen met verspringen bij de e pupillen C. Bij de 2 sprong evenaarde Lotte het oude clubrecord van 2.72 meter. Dit liet Cyri niet op e zich zitten en perste er bij de 3 sprong 2.76 meter uit, een nieuw persoonlijk record en dus een verbetering van het clubrecord. De 40 meter sprint, begon voor Lotte vervelend met een valse start, maar daarna liep ze wel een goede race net als e Cyri. Uiteindelijk was Lotte 5 op de meerkamp en e Cyri 4 .

kwam ze 2 keer tot een verbetering van het clubrecord van Eva Nijdam. Eerst met een sprong 4.15 meter, daarna nog een sprong over 4.17 meter. De 60 meter leverde haar daarna nog een overwinning op met 9.34 seconden. Niet helemaal tevreden hiermee, maar ook voor Femke eindigde e de dag met een mooie 1 plaats op de meerkamp. Stijn Hendriks was in die tijd ook begonnen met zijn meerkamp. Zijn eerste onderdeel, kogelstoten, leverde hem een PR op van 7.37 meter. Een goed begin van zijn meerkamp dus. Dit goede begin werd gevolgd door een supersnelle 60 meter. Ondanks een minder goede start kwam hij tot een clubrecord van 8.89 seconden. Een dikke verbetering dus voor hem. Als laatste mocht hij zijn favoriete onderdeel doen, het hoogspringen. Nadat alle andere atleten van zijn categorie klaar waren ging hij beginnen. Ondanks dat hij alleen over was maakte hij er wat moois van. De eerste sprongen gingen erg makkelijk. Na al een aantal wedstrijden achter elkaar 1.45 meter gesprongen te hebben kwam hij al snel tot 1.46 meter. Bijna iedereen die aanwezig was, was onder de indruk hiervan dat iemand van die leeftijd en postuur dit kan. Onder veel aanmoedigingen en geklap ging hij door op een hoogte van 1.51 meter. Ook die hoogte werd bedwongen, wat niet alleen opnieuw een PR en clubrecord was, maar tevens voor zijn leeftijd een Beste Wereldprestatie. Uiteraard won hij ook de meerkamp met deze goede prestaties. Bron: Weekblad Oosterhout, 12 februari 2014

Terwijl de jongste meiden bezig waren begon bij de D-junioren jongens Patrick Leemans met hoogspringen. Het ging hem niet heel makkelijk af en hij hield het erg spannend door een aantal keer e pas in de 3 poging de hoogtes te halen. Uiteindelijk lukte dat niet meer op 1.36 meter, maar hij kwam toch tot een mooie hoogte van 1.31 meter. Pas veel later mocht hij op voor de 60 meter. Dit ging ook goed met een nieuw PR. Het kogelstoten daarna leverde hem opnieuw een PR op van 7,43. Alles bij e elkaar opgeteld een mooie 2 plaats op de meerkamp. Later op de ochtend de D-junioren. Eva Nijdam, begon met hoogspringen en was goed bezig. Nadat ze haar persoonlijk record al verbeterde naar 1.36 meter, lukte het haar zelfs dit nog verder op te krikken met een mooie sprong over 1.41 meter. Een dikke verbetering dus van het PR en een overwinning op dit onderdeel. De 60 meter sprint was een spannende strijd met de uiteindelijke winnares, ze liep 9.20 sec. Het kogelstoten ging niet helemaal lekker, maar ze kwam toch nog tot 8.89 meter. Alles bij elkaar e leverde haar dit wel een 1 plaats op in de meerkamp. Femke Kuppens mocht beginnen met kogelstoten bij de A-pupillen. Zij kwam dicht in de buurt haar PR hierbij met een afstand van 8.39 meter, waarmee ze dit onderdeel makkelijk won. Bij het verspringen Scorpio clubblad

42

Scorpio jeugd tweede in totaalklassement

Zondag 16 februari, de laatste regiocross voor het seizoen. Lange afstanden, mul zand, modder, heuvels en veel boomstronken. Een zwaar parcours dus, maar door het heerlijke zonnetje wel een mooie uitdaging. Om precies 10 uur werden de jongste pupillen weggeschoten. Bij de meisjes een zeer goede start voor Margit van Son, die direct naar een tweede


plaats ging om die plek vervolgens ook niet meer op te geven. Een iets rustigere start voor Lotte Griep en Cyri Brethouwer. Zij aan zij moesten ze in de achtervolging om een podiumplek te behalen. Gedurende de cross nam Lotte steeds meer afstand van Cyri en dus een mooie derde plaats. Cyri kwam als vijfde over de streep. In deze categorie ook vrij nieuw gezicht weer aan de start. Femke Nooten e kam in een goed tijd als 8 over de lijn.

Een mooie dag dus weer. Bron: Weekblad Oosterhout, 19 februari 2014 NK indoor senioren meerkamp en masters

De B-pup meisjes. Deze cross gelukkig weer een beter deelnemersveld en eindelijk was Anouk van Jeveren niet de enige deelnemerster van Scorpio in deze categorie. Ook Nikki Lodewijks was naar Dongen gereden om te kijken hoe het is om een cross te lopen. Om dan met zo’n zware te beginnen is moedig, maar ze kwam moe en voldaan over de streep. Anouk liep natuurlijk weer naar het podium. De nummer twee lag niet veel voor, maar meer dan brons zat er vandaag echt niet in. De B-pup jongens. Roan van Vessem en Marc van Engelen stonden aan de start. Deze twee mannen hielden elkaar gedurende de race in de gaten en kwamen dan ook achter elkaar over de finish. Een vijfde plaats voor Roan en een zesde voor Marc. De A-pup jongens. De heren gingen hard van start en het werd weer een machtsvertoon van Scorpio. Nummer 1 Casper Haag, nummer 3 Yorick Brethouwer en nummer 4 Stijn Hendriks. Alleen Milan van Attila kon hier tussen komen. Ook Koen Zandvliet liep de cross van zijn leven en behaalde zijn beste klassering in het circuit. Ook bij de A-pup meisje verschillende kanshebbers aan de start. Met een zwaar parcours weet Femke Kuppens dat het moeilijk wordt en dat werd het ook. Vaak staat ze op het podium maar vandaag was een top tien notering het maximaal haalbare. Fleur Nijdam en Veerle van Son houden juist wel van het harde werken. De nummer een moesten ze laten gaan, maar daarachter kwamen Veerle en Fleur vlak achter elkaar over de finish als de nummer twee en drie. Bij de meisjes jun D ook weer 3 atletes van Scorpio aan de start. Evan Nijdam, Sofie Blankers en Selena van Oosterhout. Eva startte goed en zag al snel dat het deelnemersveld erg sterk was. Ze ging goed mee en kwam tot een sterke derde plaats. e Sofie kwam als 12 over de finish en Selena als 21. Bij de jongens D Stan Schipperen en Julian van Jeveren. Stan had al vier wedstrijden in het circuit gewonnen en ging voor zijn vijfde. Vandaag moest hij echter zijn meerdere erkennen in een loper uit Barendrecht. Julian ging voor een goede uitslag zodat hij mischien nog op het podium kon komen voor het circuit. De goede uitslag was er met een zesde plaats wel, maar helaas iets te weinig om in het klassement voor het circuit een prijs te pakken. Scorpio clubblad

43

Dit weekend waren de indoor kampioenschappen in Apeldoorn. Wim en Bart van den Wijngaard presteren op hoog niveau. De 14 beste meerkampers van Nederland streden in Apeldoorn om de Nederlandse titel. Dit 14 tal werd aangevuld met oud wereldkampioen Tray Hardee uit de USA en een top Belgische meerkamper. Bart van den Wijngaard was op basis van zijn vorige prestaties vorig jaar verkozen tot Sportman van het jaar 2013 bij Scorpio. Meerkamp is zijn specialiteit. De harde training van deze winter betaalde zich direct uit bij de eerste drie nummers. Alle drie werden zijn beste prestatie ooit. De 60 meter ging in 7.33 sec., verspringen werd 6.73 meter en de kogel werd 13.33 meter ver gestoten. Helaas ging hoogspringen moeizaam, met vele foutsprongen werd uiteindelijk de 1.84 meter gehaald. De tweede dag begon met de 60 meter hordeloop, die ging in 9.03 sec., dat viel iets tegen evenals het polsstokhoogspringen met 3.70 meter. De afsluitende 1000 meter, vijf ronden op de indoor baan, werd een zege voor Bart, ook de internationale toppers konden niet aan zijn tijd tippen. Zijn tijd was 2.40 min. Zijn totaalpunten over de zeven onderdelen kwam uit op 5006 een nieuw persoonlijk en clubrecord. Hij werd hiermee zesde van Nederland. Vader Wim liep op zaterdag zijn favoriete 400 meter, hier werd hij eerste en Nederlands kampioen in een tijd van 59.52 sec. De volgende dag was het de beurt aan de 200 meter sprint. Wim was zeer tevreden met een derde plaats in een tijd van 27.37 sec. Beide prestaties waren goed voor een nieuw clubrecord bij Scorpio. Bron: Weekblad Oosterhout, 19 februari 2014


De jongste kozen voor de 300 meters, de iets ouderen name de uitdaging aan om meerdere rondes te lopen. Ouders langs het parcours konden met trots genieten van de inspanning van hun (klein) kind(eren) die veelal met lachende gezichten hun sportieve inspanning volbrachten. Buiten enkele talenten met prestatiedrang overheerst de Olympische gedachten: Meedoen is belangrijker dan winnen. Opmerkelijk is dat er één trotse grootvader rondliep waarvan maar liefst zes kleinkinderen meeliepen!

Gezellige crossen bij Scorpio

Sneeuw, kou, gladheid en bevroren vingers ontbraken op de februari editie van de cross gehouden op het Warandebosgebied achter het Scorpio complex. Een waterig zonnetjes en een aangename temperatuur waren de weersingrediënten voor de vierde (van vijf) cross van dit seizoen. Bijna honderd sportievelingen meldden zich voor de diverse afstanden.

Scorpio clubblad

44

Het grote veld van ruim 70 volwassen lopers had zelfs een internationaal karakter door deelnemers uit België. Inmiddels is ook een (groeiende) groep Bootcampers vaste deelnemer van de cross. Deze editie waren er opvallen veel lopers van buiten de vereniging. Voorin werd de 7.000 meter met overmacht door Marcel Laros gewonnen in 26:30 minuten gevolgd door Corné Peters in 28 minuten rond en op de derde plaats Harm Donker 28:50 minuten. Bron: Weekblad Oosterhout, 26 februari 2014

ATV Scorpio - clubblad 1 2014  
ATV Scorpio - clubblad 1 2014  
Advertisement