Page 1

Scorpio atletiek- en trimvereniging 36e jaargang nummer 1 Maart 2013

Opgericht 13-12-1977

Postbus 406 4900 AK Oosterhout


Inhoudsopgave 1 2 3 6 7 9 11 12 12 14 15 16 17 18

-3 -6 -8 -10

-14 -16

19 20 21 22 23 24 -25 25 26 27 28 29 30 31 32 -35 ==>

Voorwoord van de voorzitter Trainingsgroepen en trainingstijden Bestuur, commissies, contactpersonen en informatie Aangepaste contributiebedragen per kwartaal In- en uitschrijvingen leden Verjaardagen Wedstrijdkalender en belangrijke baanwedstrijden In memoriam Ton Peters Stukje historie bij 35 jarig bestaan van Scorpio Gezocht: redacteur voor clubblad Beknopt verslag ALV 18 maart Bezoek de nieuwe website van Scorpio Wandel en Nordic Walkingdag bij Scorpio Pas op voor speren en discussen; 's werelds oudste marathonloper; Stichting Kaaienloop zoekt bestuursleden Wie biedt hulp bij het Parkfeest; Sportkampioenen van Scorpio gehuldigd Drie podiumplaatsen Indoorklassement; workshop voor Roparun; Sportgala Oosterhout Verslag examen Basis Trainer Loopgroepen niveau 3 In gesprek met Ber Vugts Nieuwe clubrecords Bericht van de Jeugdcommissie Het klusteam De wereld van de atleet; bedankje; Lichtkrant Wandeltocht 2e kerstdag in Loonse en Drunense Duinen Een betrokken mens en een handige bliksem De Nordic Walking groep Fraaie laatste cross met veel deelnemers van buiten de provincie Medische rubriek Uit de bladen: Weekblad Oosterhout en BN/De Stem Blz. 12 en 13 zijn opnieuw opgenomen; ze ontbraken in het vorige papieren clubblad. Onze excuses daarvoor; de digitale versie was wel compleet.

Kopij voor het volgende clubblad inleveren uiterlijk 7 juni 2013 Toezenden aan het e-mailadres van de redactie: clubblad@atvscorpio.nl


Van de voorzitter

Gezien de kostenpost is de afweging nodig gebleken. Een definitief besluit zal in het bestuur nog genomen worden, ook over de aantallen papieren versies. Want elke keer zullen er enkele papieren versies gedrukt worden. En daarvan zal steeds een exemplaar naar Ad gaan, voor zijn papieren archief. Dankjewel Ad!

Als u dit stukje leest, is de algemene ledenvergadering van maandag 18 maart achter de rug. Een algemene vergadering die algemeen én bijzonder was. Algemeen omdat er gebruikelijke onderwerpen op de agenda stonden. Bijzonder omdat betrokken leden vertelden of vragen hadden over het reilen en zeilen in de club.

Het bestuur begroet op deze plaats Annet van der Steenhoven – Zwemstra. Al enige tijd volgt ze als toehoorder de vergaderingen. Het is fijn dat zij de rollen overneemt van Marie-Jose Smit die eerder om persoonlijke redenen afscheid nam van haar bestuursrol. Annet, veel succes en plezier.

De (eerder verschenen) verslagen van de diverse commissies laten zien dat in een jaar tijd heel veel zaken de revue passeren: kleine en grote vraagstukken, urgente en minder dringende kwesties, gezellige en zakelijke aangelegenheden. Kortom: de vereniging leeft. Die levendigheid blijkt o.a. uit de keuze om de website te actualiseren, de sportkleding te vernieuwen en uit het door een meerderheid ondersteund voornemen om over te gaan naar een geheel digitaal clubblad. Al die punten en nog meer kwamen aan de orde.

Op beleidsmatig gebied heeft het bestuur de afgelopen periode deelgenomen aan overleggen met gemeente, OIB en wijkteams. Vanuit wat Scorpio al doet, wil de vereniging haar maatschappelijke taak invullen. Scorpio kiest voor aandacht voor doelgroepen, zoals voor onze VB-atleten. Aandacht voor het belang van sport voor hartpatiënten en patiënten met obesitas of diabetes ligt in dat verlengde. Daarmee sluit onze vereniging aan op doelstellingen die de gemeente in de nieuwe Sportnota ventileert. Een ander vraagstuk dat uit de nota op te maken is, is de mate waarin en de wijze waarop de vereniging aanwezig kan, moet of wil zijn in wijken en buurten in Oosterhout. Het thema van maatschappelijke verantwoordelijkheid zal zeker nog terugkeren. De wethouder en de pers en enkele vertegenwoordigers van sportminnend Oosterhout waren te gast in onze kantine voor de perspresentatie van de nota. Samen met de andere Warandeverenigingen zal Scorpio de nadere uitwerking van de nota kritisch blijven volgen.

Op de ledenvergadering zagen de aanwezigen een presentatie van de nieuwe website. Gemaakt door jonge mensen en gemaakt voor sportieve mensen van alle leeftijden introduceerde Matthijs van der Made de nieuwe website. Nu is het zaak ook de inhoud te actualiseren. Commissieleden gaan ermee aan de slag. Daarna zal er nog een eindredactieronde zijn door een van onze leden met een groot journalistiek oog. Mike Stout vertelde vorig jaar aan het einde van de ledenvergadering over de stappen om te komen tot een nieuw tenue. Dit jaar mocht hij midden in de vergadering een proefset tonen. Met de Atletiek Unie worden de officiële kanten geregeld. In de zomer hoop en verwacht ik heel veel atleten, trimmers, sportieve wandelaars en nordic walkers in de nieuwe clubkleren te zien sporten!

En nu gaan we weer over naar de sport en het sporten zelf. De lente komt er aan, de wedstrijden en de kampioenschappen op de atletiekbaan, op de weg en in het bos. Heel veel plezier en voldoening tijdens alle loopjes, trainingen, wandelingen en wedstrijden.

Een apart woord van dank tijdens de vergadering en in dit voorwoord geldt de redactie van het clubblad en in het bijzonder voor de contactpersoon tussen redactie en aanleveraars van teksten: Ad van der Made. Jarenlang heeft hij zijn enthousiaste bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het blad. Nauwgezet, secuur, attent, doelmatig, adviserend, geduldig, vasthoudend, betrokken en met kennis van zaken. Zijn stijl van werken was aangenaam. Hulde Ad voor wat je samen met je mederedactieleden voor het blad van Scorpio hebt betekend. Je hebt aangegeven dat je het nu tijd vindt dat je jouw stokje overdraagt. We hopen dat er binnen onze vereniging iemand bereid is die dat stokje oppakt en op een eigen betrokken wijze de traditie van het blad, meer digitaal, voortzet. Uit de peiling tijdens de ALV steunde twee derde van de aanwezigen een dergelijk voornemen. Een digitale nieuwsbrief past in deze tijd van moderne media. Nieuwe leden geven bij hun aanmelding voor de overgrote meerderheid te kennen het clubblad digitaal te willen ontvangen.

Scorpio clubblad

Mariet van Goch, voorzitter

1


Categorie/groep Mini- + C-pupillen +

Geb. jaar 2006/2005

Trainingen en trainingstijden Dagen Tijden Groepstrainer(s) * Nienke Walsma

Telefoon 06-43211213

Plaats

Dinsdag

18:15-19:15

2006/2005

Vrijdag

18:15-19:15

Patrick Kuppens en

06-53792233

B-pupillen

2004

Vrijdag

19:15-20:15

Yvonne Martens + hulp

06-53269852

A-pupillen 1e jaars

2003

Dinsdag

18:15-19:15

Esther Nijdam + Jochem Braat

A-pupillen 1e jaars

2003

Vrijdag

18:30-19:30

Esther Nijdam + Tim Magielse

A-pupillen 2e jaars

2002

Dinsdag

18:15-19:15

Freek Gerritsen + Fabian Verdaas

06-17527865 06-42558254

Baan

A-pupillen 2e jaars

2002

Vrijdag

18:30-19:30

Arno van der Pas + Bram Horstink

06-37227095 06-26683334

Baan

Woensdag

18:30-19:30

RenĂŠ van der Pas en

06-29556365

Vrijdag

19:30-21:00

Marco Joosen (vr) + hulp

06-53198928

B-pupillen Mini- + C-pupillen

2004

samen met hulptrainers

06-48770509 06-27128944 06-48770509

Baan Baan Baan Baan

D-junioren

2001-2000

C-junioren

1998-1999

Maandag Woensdag

19:30-20:45

Jeroen Provoost + Maaike Snijders

06-53382993 06-41789497

Baan

B-junioren

1996-1997

Woensdag

19:30-20:45

Jack Geers

0162-520487

Baan

Algemeen

Maandag

19:30-21:00

Jack Geers

Dinsdag

19:30-20:45

Leendert Brethouwer

06-25177899

Baan

Fred vd Steenhoven

0162-423808

Baan MFR

Senioren, masters en AB jun (algemeen) Specialisatie Specialisatie

Krachttraining sprint/springen Werpen / krachttraining

Maandag 19:00-20:30 Dinsdag 19:00-20:30 Woensdag 19:30-20:30 Zaterdag

Specialisatie Specialisatie

09:00-12:00

Donderdag 19:30-21:00

Leendert Brethouwer

06-25177899

Baan

Korte en

Maandag

Lopen

Taco Jansen

0162-425658

Baan

Donderdag 19:30-20:45

19:30-20:45

Wim van den Wijngaard

076-5870861

Baan

Maandag

RenĂŠ Stam

0162-457696

Baan

Olaf de Jong

06-83649958

Baan

Henk Rams Henk Rams

0161-411124

Baan Baan

18:30-20:00

Woensdag 19:00-20:30 Senioren, Masters Wedstrijdgroep Prestatiegroep A

Baan

Horden lange sprint

Loopgroep Junioren

0162-520487

Baan

Midden-/lange Dinsdag 19:15-20:45 afstand Donderdag 19:15-20:45 Zaterdag

10:00-11:30

Hans Vugts/Sandra Laros

Dinsdag

Baan

19:00-20:30

Aad Winkelman

Donderdag 19:00-20:30

Aad Winkelman

Dinsdag

19:30-21.00

Peter Vermonden

Donderdag 19:30-21.00

Peter Vermonden

Trimmers TR1

Vrijdag

09:00-10:00

Corrie Roovers

076-5711085

Warande

Trimmers TR2

Maandag

06-14480551

Weg

Prestatiegroep B

Trimmers TR3 Trimmers TR4 Trimmers TR5

19:30-21.00

John Snijders

Woensdag 19:30-21:00

John Snijders

Dinsdag

09:15-10:30

Baan Baan

0162-516557

Baan Baan

Weg

Petra Zondervan

0162-687581

Bos

Donderdag 09:15-10:30

Kees Tekke

0162-459813

Baan

Dinsdag

19:15-20:45

Johan Akkermans

0162-685709

Weg

Donderdag 19:15-20:45

Johan Akkermans

Maandag

Sjaan van Hoof en

0162-458610

Baan

Mari Kastelijns

0162-459187

Baan

09:30-10:45

Woensdag 09:30-10:45 Scorpio clubblad

0162-454910

2

Baan


Trimmers TR6 Trimmers TR7 Trimmers TR8 Trimmers TR9 Opstapgroep

Sportief Wandelen VB (G)-groep

Maandag

Leny Kusters

076-8874054

Donderdag 19:30-21:00

19:45-21:15

Peter Vermonden

0162-516557

Weg

Woensdag 19:30-21:00

Christ Maas

0161-224165

Baan

Zaterdag

09:00-10:30

Aad Winkelman

0162-454910

Bos

Maandag

19.45-21.00

Susanne Voges

0162-456333

Baan

Woensdag 19.45-21.00

Kees Bloemsaat

06-28842657

Baan

Maandag

Peter Vermonden

0162-516557

Baan

20:00-21:30

Weg

Woensdag 20:00-21:30

Rob Simons

Maandag

Sjaan van Hoof en

0162-458610

Baan

Woensdag 19.45-21.00

Mari Kastelijns

0162-459187

Baan

Woensdag 19.45-21.00

Frank Peek Ton Sweep

0162-685971 0162-517636

Baan

Woensdag 19.45-21.00 Dinsdag

09:30-10:30

Kees Tekke

0162-459813

Baan

Zaterdag

09:30-11:00

Kees Tekke

19.45-21.00

Woensdag 19.00-20.00

Baan

Baan Bos

Teo Braat

076-5653866

Annet vd Steenhoven

0162-423808

Baan

Frans Beumer Bewegen voor vrouwen Nordic Walking

Maandag

13:45-15:00

Susanne Voges

Donderdag 13:45-15:00

Susanne Voges

0162-456333

Dinsdag

09:30-10:30

Peter Casteleijns

zaterdag

09:00-10:30

Baan Baan

Info aangaande de jeugdgroepen info@atvscorpio.nl Info aangaande de loopgroepen j.t.m.akkermans@hetnet.nl Overige informatie info@atvscorpio.nl * Groepstrainers geven training op alle aangegeven dagen, tenzij anders afgesproken. Geen trainingen op zon- en feestdagen

0162-403370

0162-470439 0162-685709 0162-470439 Gewijzigd:

21-03-13

ALGEMENE INFORMATIE ATV SCORPIO Website Webmaster Clubgebouw BESTUUR: Mariet van Goch Henk Kool Sybrant Walsma Jan Snoeren Annet van der Steenhoven

ERELEDEN

Postadres:

0162-460019

www.atvscorpio.nl webmaster@atvscorpio.nl Wilhelminakanaal Zuid 78 (geen brievenbus)

0162-421232 aanspreekpunt: 0162-452655 aanspreekpunt: 0162-425741 aanspreekpunt: 0162-517302 aanspreekpunt: 0162-423808 aanspreekpunt:

voorzitter externe contacten en secretariaat SW, NW, kantine en penningmeester accommodatiebeheer lid WOC, trainersoverleg, lid TC, Jeugdcommissie

voorzitter@atvscorpio.nl PR secretaris@atvscorpio.nl clubblad penningmeester@atvscorpio en sponsorcommissie jan.snoeren@ziggo.nl trimgroepen, bijzondere evenementen annetzwemstra@yahoo.com en G-sport

Ulrich Zwijsen Geert Heersche

Jan Schrauwen Ton Peters

André Aarts

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE: Jan Snoeren 0162-517302 Peter Heersche 0162-426020 Marco Joosen 06-53198928 Scorpio clubblad

Postbus 406 4900 AK OOSTERHOUT

woc@atvscorpio.nl voorzitter lid lid

3


Frans Jonkers Petra Zondervan

0162-687581

Wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden: Ineke Snoeren 0162-517302 Wedstrijdsecretariaat uitwedstrijden: Caroline v.d. Wijngaard 076-5870861

lid jurycoördinator

wedstrijdsecretariaat@atvscorpio.nl Breetweerlaan 3 4941 LN Raamsdonksveer wedstrijdsecretariaat@atvscorpio.nl Espakker 108 4847 HB Teteringen

Algemene bankrekening Inschrijfgelden wedstrijden

12.37.12.556 11.22.69.109

t.n.v. ATV Scorpio t.n.v. ATV Scorpio

TECHNISCHE COMMISSIE: Hans van Straten Johan Akkermans Leendert Brethouwer Fred van der Steenhoven René van der Pas Mike Stout

0162-460331 0162-685709 06-25177899 0162-423808 06-29556365 0162-430668

voorzitter coördinator lopen

0162-470439

bestuurslid bestuurslid namens G-atleten namens G-atleten namens Junioren

JEUGDCOMMISSIE: Corry van der Pas Ilse Canjels Renate van den Hengel Corita Kamp Mike Stout

0162-430668

0162-459813 0162-458821

Henk van der Schoof Marry Strik-Bleumers Ank van Rijn

0162-433766 0162-686651 0162-422278

CONTACTPERSONEN: Accommodatiebeheer Clubkleding EHBO Financiële administratie Gebruikte clubkleding jeugd Informatie Kantinebeheer Ledenadministratie Lichtkrant kantine Materiaalbeheer MFR beheer Oud-Papier PR / Clubrecords

Scorpio clubblad

coörd. techn. atletiek coörd. jeugd/materiaal lid opleiding/bijscholing

straten7@zonnet.nl j.t.m.akkermans@hetnet.nl leendert@cyri.nl f.a@casema.nl sgt269@kpnmail.nl mike-stout@hotmail.com jeugdcommissie@atvscorpio.nl

WANDELCOMMISSIE: Kees Tekke Marianne Aarts-Moors

SPONSORCOMMISSIE: Vacature 1 Sybrant Walsma Vacature 2 Hans Kool

petra@trimt.nl

gespreksleider secretaris en communicatie NW ledenadmin. NW ledenadmin. SWA activiteiten SWA activiteiten/welzijn NW

cp.tekke@casema.nl m.aartsmoors@gmail.com

hvanders@casema.nl mhstrik@wanadoo.nl ankrijn@casema.nl sponsorcommissie@atvscorpio.nl

0162-425741

swalsma@planet.nl

0162-457010

sharonmichel@hotmail.com

Hans van Straten Monique Stout Afd. Oosterhout Cor Mertens Corry v.d. Pas Corry v.d. Pas Ton de Hoog Ineke Snoeren Ad van der Made René v.d. Pas Fred v.d. Steenhoven Jan Schrauwen Fred v.d. Steenhoven

0162-460331 0162-430668 0162-453863 0162-455280 0162-470439 0162-470439 0162-520520 0162-517302 0162-460195 0162-470439 0162-423808 0162-433885 0162-423808

4

straten7@zonnet.nl 4stouts@casema.nl cwamertens@planet.nl jeugdcommissie@atvscorpio.nl info@atvscorpio.nl tdehoog@planet.nl ledenadministratie@atvscorpio.nl lichtkrant@atvscorpio.nl sgt269@kpnmail.nl f.a@casema.nl f.a@casema.nl


Reanimatie Sleutelbeheer Verhuur Vertrouwenspersoon Vlaggen

Jac Brokx Ton de Hoogh Ulrich Zwijsen Nellie v.d. Made Corry v.d. Pas

0162-458779 0162-520520 0162-450470 0162-460195 0162-470439

tdehoog@planet.nl verhuur@atvscorpio.nl vertrouwenspersoon@atvscorpio.nl info@atvscorpio.nl

CLUBRECORDS Clubrecords per email melden bij Fred van der Steenhoven f.a@casema.nl In verband met publicatie in de krant dit doen voor maandagmiddag 12:00 uur, voorzien van de gegevens zoals de plaats, datum, vereniging en internetsite waar de uitslagen te vinden zijn. Graag ook voorzien van een klein verhaaltje en indien mogelijk een foto bijvoegen voor in de krant. SCORPIO IN DE KRANT Ook als er geen clubrecord is verbeterd is het leuk om een stukje, zeker met foto, in Weekblad Oosterhout te kunnen zetten over crossen of indoorwedstrijden die in het weekend hebben plaatsgevonden. Een leuke sfeerreportage of wedstrijdverslag is altijd welkom, zowel van de jeugd als de ouderen. Ben ik zelf bij de wedstrijd aanwezig dan gebeurt het vrijwel altijd wel, maar ik kan natuurlijk niet overal aanwezig zijn en ben dus afhankelijk van ouders, trainers en deelnemers. Dus doe je best en zet wat op papier over je ervaringen bij de komende wedstrijden. Gewoon insturen naar Fred van der Steenhoven (email f.a@casema.nl). CLUBBLADREDACTIE: Ad van der Made Ed Langer Elly de Schrijver

0162-460195 0162-432010 0162-460406

Drukkers:

Coörd. bezorging:

clubblad@atvscorpio.nl Mari Kastelijns; 0162-459187 Sjaan van Hoof; 0162-458610 Wim Sestig; 0162-433638 Mari Kastelijns; 0162-459187

CLUBBLADINFORMATIE Kopij voor het clubblad bij voorkeur aanleveren via e-mail: clubblad@atvscorpio.nl 7 juni 2013 Uiterste inleverdatum voor volgende clubblad: Drie weken later verschijnt het clubblad. Het clubblad wordt in principe rondgebracht door bezorgers. Als u in een plaats woont waar geen bezorger is kan een clubblad worden meegenomen uit de kantine. Het clubblad is ook te downloaden vanaf de website. De schrijver van een ingezonden stuk is volledig verantwoordelijk voor de inhoud. Bij de redactie dient de naam van de persoon, die het stuk heeft gemaakt, bekend te zijn. De redactie kan een tekst, na telefonisch overleg, gewijzigd opnemen of alsnog weigeren. Leden en andere belangstellenden, die het clubblad willen lezen, hebben daartoe 3 mogelijkheden. a. Als vanouds is er het papieren clubblad, dat u blijft ontvangen via de bezorgers. b. Het clubblad te downloaden vanaf de website van Scorpio. Op het moment dat het pdf-bestand op de website wordt geplaatst gaat er een e-mailtje naar de leden, die het clubblad willen downloaden. c. Er is een mogelijkheid om vanuit de kantine een clubblad in te zien of mee te nemen. Elke keer als er een clubblad verschijnt ligt er een bescheiden aantal extra clubbladen; op = op. Als u van gedachten verandert over de wijze waarop u over het clubblad wil beschikken (papieren versie of pdf-bestand downloaden en/of wijziging e-mailadres) geef dan even een seintje naar de redactie: clubblad@atvscorpio.nl Hartelijk dank en veel leesplezier! OUD PAPIER ACTIE Data: 20 april (trekking loterij); 11 mei; 1 en 22 juni (trekking loterij); 13 juli Tijdstip: 10:00 - 13:30 uur. Lokaties: Oosterheide; parkeerterrein achter winkelcentrum Zuiderhout; tegenover wijkhuis “De Bunthoef”. Sterkenburg/Middachten; voor flats Oudenhove Dagelijks bij Scorpio in de container op de parkeerplaats naast het terrein van Scorpio. Op trainingsavonden is de container geopend. Indien gesloten is sleutel verkrijgbaar bij barmedewerker.

Scorpio clubblad

5


OUDE KLEDING ACTIE Het hele jaar staat een container bij de ingang (naast MFR). Bij voorkeur in plastic zak verpakt inleveren.

MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Wedstrijden / uitslagen / standen of informatie raadplegen? www.atvscorpio.nl www.regio13.nl www.atletiekunie.nl

www.g-atletiek.nl www.wandel.nl www.bvscorpio.nl

www.inschrijven.nl www.uitslagen.nl

www.facebook.com/regiodertien

Het digitaal clubblad is te downloaden vanaf de site; daar komen de kleurenfoto's beter tot hun recht

Aangepaste contributiebedragen per kwartaal kwartaal contributie contributie

contributie 2013

2012

(afgerond)

Junioren A/B

37,50

38,00

Junioren C/D

31,50

32,00

Pupillen

31,50

32,00

Minipupillen

31,50

32,00

Wedstrijdgroepen (*)

47,00

47,50

Prestatiegroepen

44,00

44,50

Trimgroepen

40,00

40,50

VOT

22,00

22,50

Sportief wandelen

27,00

27,50

Nordic Walking

27,00

27,50

G-groep

16,50

17,00

Opstapgroep lopen

53,00

60,00

Opstapgroep Nordic Walking

68,50

69,50

(*) is inclusief alle technische atleten.

    Scorpio clubblad

6


VERJAARDAGEN (vervolg) 16 17 18

19 20

21

23 24 25 26 27 28

29

30 31

Mei: Rob Berg Robert Schoormans Marianne Geerts Jos Backx Paul van den Oever Tijs Primo Stijn Daemen Bruce Suntenmaartensdijk Liesbeth de Koning Jorien van Dalen Arjan Naaijen Jeroen Rops Wim Burgers Rik van der Haven Bernd Struys Sascha Damen JosĂŠ Vosmer Ellen van den Doel Karin Mathon Kees van Helmond Hans Jehee Lianne Broos Wilco van der Schriek Julius Geleijns Peter van Groesen Ibtihale Elbouazati Robert Stoop Miek Storm van Leeuwen Janny voor den Dag Marcel Snaterse Marieke Dorrestein Marco van Iersel Stan van Orsouw Marjon van Meer

Scorpio clubblad

1

2 3

4 5 6

7 9

11 12 13 14 15

16

Juni: Freek Verstraaten Niek Verstraaten Mariken Snelten Monica Snepvangers Loes Kennes Rowan Breukink Desiree Broeders Wilfred de Jong Jack Geers Rob Hemminga Lian Kuijten Margot Goverde Antonissen Barry van Hooijdonk Piet Lucas Susan Joswig Theo Braat Rien Evers Bert van Meggelen Thijs van der Ven Christ Bastiaansen Bert Kosterman Rob Hughes Tamara Snoeren Henk Gorissen Guus Neefs Coba Kastelijns Jaap van Wuijckhuijse Sofie Blankers Ine Hermans Youri Beumer Vigo Maljaars Jack Vermeulen

10

18 19 20 21 22

23

25 26 27

28

29 30

Willemien Niessen Wim van den Wijngaard Piet Lambregts Monique van Raaij Jos Bleijlevens Martine Elenbaas Tineke Gorissen Marij Sweep Marjon Baeten Merel Burm Lianne Kleemans Peter de Haas Karin Kuijsters Joran Kant Remco Moerkens Delvano van Bussel Max Knoop Nick Schipperen Loes Wolters Jan van Meer Karin Pereira Ricus Tiekstra Annie Baijens Frederique Timmer Ad Verstegen Ber Vugts Julia Holdorp Tom van der Pluijm Sjak Wouters Hermine Wessel


WEDSTRIJDKALENDER Datum:

Soort wedstrijd:

Datum:

6-apr ** Rondje Vrachelen 7-apr Wandel- en Nordic W.dag Scorpio 14-apr Marathon Rotterdam 20-apr ** Vennenloop Oisterwijk 30-apr Torenloop Hilvarenbeek 5-mei 5-mei 7-mei 9-mei 11-mei 19-mei 19-mei

2-jun 8-jun 12-jun 23-jun 30-jun

** Liberty Run Waalwijk Haagse Beemdenloop *** Avondwedstrijd bij Scorpio Dauwrennen Den Hout ** Kaaienloop Oosterhout ** Pleinloop Kaatsheuvel Terheijdenloop

Soort wedstrijd: ** ** ** ** **

Rondje Rijen Dwars door Dongen Hardloopgala Gilze Stratenloop Goirle Galgenloop Berkel Enschot

6-jul ** Chaamloop 10-jul Hank zomertrimloop 17-jul Hank zomertrimloop 24-jul Hank zomertrimloop 31-jul Hank zomertrimloop ** WEGCIRCUIT Regio 13 *** BAANCIRCUIT Regio 13 Stichting Midden Brabant Circuits

BELANGRIJKE BAAN WEDSTRIJDEN IN VOORJAAR 2013 VOOR JUNIOREN EN SENIOREN Datum 7-apr 6-apr 20-apr 21-apr 21-apr 3-mei 4-5 mei 7-mei 12-mei 16-mei 19-20 mei 20-mei 24-mei 25-mei 2-jun 2-jun 6-jun 9-jun 8-9 jun 8-9 jun 20-jun 22-jun 23-jun 28-30 jun 6-7 jul

Scorpio clubblad

Plaats Dongen Tilburg Tilburg Best Zevenbergen Tilburg Eindhoven Oosterhout Someren Dongen Apeldoorn Tilburg Tilburg Waalwijk Best Goes Waalwijk Oosterhout Gemert Epe Drunen Dongen Bergen op Zoom Eindhoven Best

Organisatie Atledo Attilla Attilla Gen. Michaelis Groene Ster Attila Eindhoven Scorpio Jasper Sport Atledo AV 34 Attila Attila ACW Gen. Michaelis AV 56 ACW Scorpio GAC Cialfo DAK Atledo Spado AV Eindhoven Gen. Michaelis

11

Soort wedstrijd Werpmeerkamp Open Pup/C/D wedstrijd C/D competitie Heren Competitie Dames Competitie Avondwedstrijd NK Master Werpmeerkamp Avondwedstrijd A junioren Competitie Avondwedstrijd NK Meerkamp Senioren T-meeting Senioren Hardloopgala C/D competitie Heren Competitie Dames Competitie Avondwedstrijd BK C junioren BK Meerkamp NK Masters Avondwedstrijd C/D competitie A junioren Competitie NK Junioren Kermismeerkampen


In memoriam Ton Peters Verdrietig zijn wij om het verlies van ons erelid Ton Peters. Zijn sportieve hart heeft jarenlang intensief geklopt voor onze vereniging. Atletiek maakte een wezenlijk deel uit van zijn leven. Het was Ton Peters die samen met enkele anderen aan de wieg stond van Scorpio en 35 jaar lang heeft bijgedragen aan haar volwassenwording.

Wij danken hem voor al de sporen die hij voor ons getrokken heeft. In die sporen zullen we verder kunnen blijven lopen en de vereniging steeds verder ontwikkelen.

Hij deed dat als bestuurslid, PR-man, secretaris. Hij deed dat met verve, met groot enthousiasme, met eigen opvattingen, met punctualiteit, met overgave. Hij bleef de club trouw en bleef trouw in zijn support. Van hem erven we een prachtig archief. Van hem erven we vele opbrengsten van zijn meten en weten. Van hem erven we een warme herinnering aan toegewijde overgave en innige verbondenheid met onze club.

14-06-1942 – 1-10-2012 We betuigen ons medeleven aan zijn familie en wensen zijn vrouw Ans en de kinderen veel troost en kracht in dierbare herinnering aan hem en in de hoop dat Ton nu wandelt over Gods baan.

Verdrietig zijn we om de dood van Ton, sportman in hart en nieren, de man die zich een belangrijk deel van zijn leven met hart en ziel wijdde aan de atletieksport en aan sportprestaties, die voor en achter de schermen Scorpio alom vertegenwoordigde en Scorpio uitdroeg in talrijke netwerken, die bijdroeg aan een professionele uitstraling van Scorpio.

Mariet van Goch Voorzitter ATV Scorpio

Stukje historie bij 35 jarig bestaan van Scorpio Het MFR gebouw is begin 2001 gereed en wordt tijdens de ALV getoond aan de leden. Kunnen de krachttrainingen nu beginnen? Nee, de regelgeving vereist nog even wat aandacht, werk en dus tijd.

Op 8 januari 2002 begint een groep Sportief wandelen onder leiding van gediplomeerd leidster Nelly Adriaanse. Een nieuwe groep bij Scorpio, waarvoor eerst een informatie avond wordt gehouden. Daar komen nog maar een klein aantal mensen op af. Als de groep eenmaal begint groeit het aantal haast wekelijks. Er komt zelfs een zodanige vraag naar dat een ledenstop tijdelijk noodzakelijk is. Nelly vervult haar taak jaren met verve en is er voor geknipt. Jammer dat haar gezondheid het laat afweten en dat ze het roer van deze groep uit handen moet geven. Ze overlijdt te jong op 4 mei 2009 op 54 jarige leeftijd.

Wat ook nieuw is, is de functie van trainingscoĂśrdinator, die vanaf 2001 wordt vervuld door Johan Akkermans. Een functie die zeker in het begin veel vrije tijd en inspanning vergt. Verder start in januari 2001 de opstapgroep onder leiding van Peter Kloosterman en Sjaan van Hoof. Uw verslaglegger meldt zich aan en zet met ongeveer 25 vrouwen en mannen de eerste stappen op de baan. Dat zijn er eerlijk gezegd in 12 jaar tijd wel heel veel geworden, zowel op de baan als in het buitengebied. Als ik het achteraf bekijk zijn er nu nog maar weinig mensen bij de vereniging, die toen gestart zijn. Aan Peter en Sjaan heeft het niet gelegen, zij deden hun uiterste best (wij ook natuurlijk) en na een klein half jaar stoomden we in uitgedund aantal door naar een bestaande trimgroep. Scorpio clubblad

In december 2002 bestaat Scorpio 25 jaar en dat wordt gevierd op zaterdag 12 april 2003. Zowel met kinderacts en andere activiteiten in en buiten de tent, als ook met sport: 10 Engelse Mijl, een prestatieloop en een wandeltocht. Greg van Hest van TRR wint de 10 EM na een lange solo tocht in een tijd van 49.26 min. Bijna 400 lopers doen aan de wedstrijd mee, met start en finish op de baan en een uitgezet parcours dat verder naar de bossen van de Duiventoren leidt.

12


Op 1 januari 2003, 25 jaar na de oprichting, telt de vereniging 697 leden. In 2004 wordt de vraag gesteld: nieuw dak of nieuwe kantine? De dakbedekking van de oude kantine dient vervangen te worden, maar er is meer aan de hand. De balken en dakplaten zijn verrot, dus het hele dak zou vervangen moeten worden. Een nieuw duur dak op een oude onderbouw, is dat wijs? Dat geschiedt op 25 september, de dag van de clubkampioenschappen. Tijdens de wedstrijden werd tijd ingeruimd voor het officiële gedeelte. Het is gelukt om in 125 werkdagen een prachtige nieuwe kantine neer te zetten. André en Frits worden terecht bedankt omdat ze beiden de belangrijke drijfveren zijn in dit niet alledaagse project. Marie José ontvangt bloemen voor haar aandeel, het inrichten van de kantine. De jeugd laat ballonnen op, de kantinedeuren gaan open, waarmee het gebouw in gebruik genomen mag worden. Waar dreven de ballonnen naartoe? De ballon van Yorick van der Schriek komt het verst en landt in Engelbert, vlakbij de stad Groningen. Hij wint een Scorpio-tenue.

De eerste gedachten en rekensommen voor een haalbare nieuwe kantine worden gemaakt. Een bouwcommissie wordt samengesteld om te bezien of nieuwbouw financieel haalbaar is en er een budget beschikbaar kan worden gesteld, zonder dat er in de toekomst financiële problemen dreigen. Wat doet de aannemer, wat kunnen we zelf? Ideeën en hulp wordt aan de leden gevraagd en Frits Smit en André Aarts gaan, zonder iemand tekort te willen doen, een lastige en zware kar trekken in dit hele project. Voorjaar 2005: groen licht voor een nieuw te bouwen kantine! Planning en bouwplaatsregels worden gepubliceerd en op 2 mei start de daadwerkelijke sloop van de oude kantine.

De officiële opening met sponsors, relaties en overige genodigden is op 20 november. Dit is de dag van de Scorpiocross. Het nieuwe clubgebouw is af en mag met trots getoond worden! Steeds meer groepen adopteren een activiteit om die in goede banen te leiden. De organisatie blijft in handen van WOC. Zo ook prestatiegroep A die de 10 EM omzet in een hardloopwedstrijd met 2 afstanden (6 en 10 km) onder de nieuwe naam Rondje Vrachelen. De eerste editie wordt gehouden op zaterdag 8 april 2006. e Op zondag 9 april 2006 wordt de 1 Scorpio wandeltocht georganiseerd. Daarbij is de keuze uit 2 verschillende afstanden, namelijk 10 en 25 km. De opkomst is redelijk en het krijgt een jaarlijks vervolg. Een activiteit van de groep Sportief Wandelen.

Dan gaat het snel: op 9 mei begint aannemer Van der Weegen met de ruwbouw, op 1 juni wordt het hoogste punt al bereikt en op 22 juli wordt, geheel volgens planning, daadwerkelijk opgeleverd. Tijdens het hele proces is de hulp van vrijwilligers hard nodig, maar zeker bij de afwerking. Vandaar de herhaalde oproepen om te helpen met tegels leggen, tegels zetten, stukadoren, keuken stellen, schilderen, straatwerk enz. Hoewel er eigenlijk nog wel wat gedaan moet worden, wordt toch besloten de kantine officieel in gebruik te nemen.

Scorpio clubblad

Van de redactie

13


Stukje historie bij 35 jarig bestaan van Scorpio (slot) e

In het 2 halfjaar van 2007 wacht weer een nieuwe klus: renovatie van de kleedkamers met nieuwe betegeling, sanitair, verwarming enz. Ook hier worden vrijwilligers voor gezocht en gevonden. Scorpio leden zijn niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat is geweldig.

Er wordt overeenstemming bereikt met Stichting Kinderopvang Oosterhout voor meest buiten activiteiten. De naschoolse opvang wordt al langer gedaan. Het ledenaantal op 1 januari 2011 is 800. Als we nu even terug kijken is dit het hoogste aantal leden ooit geweest!

In december 2007, als Scorpio 30 jaar bestaat, wordt een nieuwe website gelanceerd. Matthijs van der Made nam enkele jaren eerder de webmastertaken van Peter Ripzaad over. Samen met bestuurslid Pascal Marcelis is hij in de structuur voor een nieuwe website gedoken. Die site staat nog steeds en wordt veelvuldig bezocht. Echter, er wordt na 5 jaar toch weer gewerkt aan een betere versie. Die ontwikkelingen gaan steeds door.

Zoals het vooral in een vereniging verloopt komen en gaan er mensen. De ene was al sportief bezig voordat Scorpio werd opgericht, de ander is pas sinds kort lid. Daar tussenin zit een veelvoud van leden, die ieder met hun eigen motivatie lid van onze vereniging zijn geworden. Ieder draagt op sportief gebied zijn/haar steentje bij. Voor sommigen is dat wel meer dan één steentje. Toch is het fijn lid van zo’n mooie club te zijn!

Na een steeds minder wordende belangstelling voor de maandelijkse coopertest wordt in voorjaar 2008 besloten daarmee te stoppen. Jammer, maar wie weet komt het er nog eens van.

Helaas ontkomt ook Scorpio er niet aan dat mensen ontvallen. Dat kan zijn na een ziekteproces, maar ook onverwacht. Iedere keer als we ermee worden geconfronteerd, schrikken we of we iemand nu goed of minder goed kennen. Het is een verlies, zeker voor familie en nabestaanden, maar ook voor vrienden binnen onze club.

Tijdens de ALV 2008 wordt de waardering voor Scorpio kampioen en Scorpio talent weer ingevoerd. Deze prijzen over 2007 gaan naar resp. Wim van den Wijngaard en Lisa Smit. Scorpio is met enkele groepen (hardlopers en wandelaars) een aantal jaren actief geweest op 45 mei. Het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen en naar Oosterhout brengen. Een estafetteloop c.q. wandeling over een kleine 90 km. Wat zijn Scorpio-leden toch veelzijdig actief.

Los van al het genoemde in dit en de voorgaande 4 artikelen over 35 jaar Scorpio realiseren we ons dat niet elk facet genoemd is en kan worden. Toch hopen we dat het de moeite waard was om weer eens de revue te laten passeren. Over een kleine 5 jaar bestaat Scorpio 40 jaar. Daar zal ongetwijfeld aandacht aan geschonken gaan worden.

Dan komt in 2009 en 2010 het NK Masters naar Scorpio, een flinke klus en strak georganiseerd. Als je dan leest dat het TOPweekenden met een groot succes zijn, dan mogen we zeggen dat deze evenementen geslaagd zijn.

Van de redactie

GEZOCHT

REDACTEUR VOOR CLUBBLAD

De huidige (eind)redacteur van het clubblad heeft besloten na 11 productieve jaren te stoppen met deze taak. Het besluit valt samen met de beslissing om van het papieren clubblad af te stappen en alleen nog digitaal verder te gaan. Vanaf de zomer is het clubblad alleen nog te downloaden vanaf de site van Scorpio. De redactie doet dus een dringend beroep op een belangstellend persoon uit de vereniging om zich beschikbaar te stellen.

Scorpio clubblad

OPROEP

Vereisten zijn wel het kunnen werken met Word en Excel, kennis van de Nederlandse taal, inzicht bij indelen van teksten, foto’s of afbeeldingen en andere voorkomende werkzaamheden. Reacties zijn welkom via het e-mailadres van de redactie: clubblad@atvscorpio.nl Begeleiden en inwerken is mogelijk, zeker in de beginperiode. Dus schroom niet en meld je aan!

14


Beknopt Verslag Algemene Ledenvergadering atv Scorpio 18 maart 2013 1. Opening, ingekomen stukken Mariet van Goch opent de vergadering. Er zijn 56 leden aanwezig en er zijn 15 afmeldingen. Er is een ingezonden brief van Ad vd Made waarin hij uitspreekt het jammer te vinden dat het papieren clubblad dreigt te verdwijnen. Hij vraagt de vergadering daar serieus over na te denken en de juiste keuze te maken.

4

Ontwikkeling Web-site Matthijs van der Made geeft een presentatie van de nieuwe web-site. De huidige web-site is al ruim 10 jaar in de lucht en verouderd. Nog lang niet alles is gevuld, maar toch gaan we in het weekend van 23-24 maart reeds on line. Applaus voor Matthijs en Tim.

2. Notulen ALV 21 maart 2011 en Besluitenlijst ALV Behoudens kleine opmerking worden de notulen en besluitenlijst ALV goedgekeurd.

5

Grote Clubactie In 2012 succesvol verlopen. Oproep van Henk: wie neemt de organisatie op zich. Sjaan van Hoof oppert om dit bij een groep onder te brengen.

6

Taken Jeugdcie Jeugdcie heeft haar taken, i.o.m. bestuur, op papier gezet. De takenlijst Jeugdcie zal opgenomen worden in Besluitenlijst Ledenvergadering.

7

Nieuwe clubkleding Mike Stout geeft een toelichting. Uit enquête is overduidelijke meerderheid gebleken voor een van de twee ontwerpen. Het winnende ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de Atletiekunie. De prijzen liggen lager dan van de huidige clubkleding. Vergadering gaat akkoord met de nieuwe clubkleding. Oude kleding mag nog tot oktober gedragen worden. Applaus voor Mike en de kledingcommissie.

8

Verslag Penningmeester over 2012 en de balans Het resultaat over 2012 is (nog net) positief.

3. Verenigingscultuur Jos Bleijlevens en Sybrant Walsma presenteren de resultaten van denktank verenigingscultuur. Aanbevelingen: Zorg ervoor dat er binnen elke groep een contactpersoon is. Aan het bestuur de aanbeveling om dan minimaal 1x per jaar met de groepen te praten. Aan trainers de vraag om leden te motiveren vrijwilligerswerk te doen. Zo’n persoonlijke benadering werkt vaak het beste. 4. Jaarverslagen van bestuur en diverse commissies De jaarverslagen van de diverse commissies worden toegelicht. Bestuur: Sjaan van Hoof zegt moeite te hebben met de term accommodatiebeheerder. Hij ziet liever een accommodatiecommissie. Trimloopcie: Jos Bleijlevens attendeert op de aflopende belangstelling en roept op om leden enthousiast te maken deel te nemen (trainers?) Activiteitencie: Jan Schrauwen doet een dringende oproep voor vrijwilligers om een paar keer per jaar bij de papiercontainer in Oosterhout Zuid te staan. GSW/NW: Kees Tekke geeft aan dat het ledenaantal wandelaars/nordic walkers groeiend is en nodigt daarnaast iedereen uit om deel te nemen aan de wandeling op 7 april. Sponsorcie: Wiebe vd Weide geeft aan dat traditionele sponsoring in deze tijd niet veel rendement oplevert. Sponsors zien zich liever gekoppeld aan een specifiek project/ doelgroep met maatschappelijke relevantie. Thom Sprengers en Wiebe vd Weide treden uit de sponsorcommissie. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Clubblad: Ad van der Made stopt zijn werk als eindredacteur. Maar liefst 11 jaar heeft hij deze klus gedragen. Helaas kon Ad niet op de ALV aanwezig zijn, maar er is wel een warm applaus voor al het werk dat hij heeft verzet. Scorpio clubblad

Discussie over kantine-inkomsten en consumptiekaarten Cor Mertens memoreert dat ook voorheen de trainers een gratis consumptie kregen. Maar die mogelijkheid werd lang niet altijd verzilverd. Christ Maas stelt voor terug te keren naar het oude systeem. Ook Sjaan van Hoof is daar voorstander van. Leendert Brethouwer geeft aan blij te zijn met de consumptiekaarten. Ton de Hoog zegt onaangenaam verrast te zijn om in de ALV-stukken te lezen dat de kantineopbrengsten (sterk) tegenvallen. Hij wil graag eerder door de penningmeester geïnformeerd worden. Sybrant zegt dat toe. Opbrengst Grote Clubactie hoger dan begroot: applaus voor Henk. Afschrijvingslasten hoger dan begroot omdat we diverse nieuwe investeringen (o.a. maaimachine) niet in één jaar afboeken.

15


Op de balans vinden we de hogere afschrijvingslasten van investeringen terug. Ook reserveren we nog jaarlijks geld voor de nieuwe toplaag. 9

12 Bestuursverkiezing Marie-José Smit heeft het bestuur verlaten. Annet vd Steenhoven wordt gekozen als nieuw bestuurslid (50 stemmen vóór en 1 stem tegen). Sybrant Walsma wordt herkozen (49 stemmen vóór en twee stemmen tegen). Henk Kool wordt herkozen (51 stemmen vóór).

Begroting De begroting voor 2013 laat een klein negatief resultaat zien. Discussie over wel/niet digitaal clubblad Ad van der Made uit in zijn ingezonden brief zijn bezorgdheid over het verdwijnen van het papieren clubblad, vindt het jammer en vraagt aan de ALV om er serieus over na te denken. Onder de aanwezigen wordt gepeild wie wel/niet graag de papieren versie wil behouden. Ongeveer 1/3 van de vergadering wil de papieren versie graag behouden; 2/3 van de vergadering kan instemmen met een digitaal clubblad.

13 Nagekomen onderwerpen Mariet van Goch meldt dat binnenkort de nieuwe Sportnota in de gemeenteraad komt. Gemeente wil naar een doelgroepenbeleid en stimuleren sport in de wijk. Scorpio heeft aan de Sportnota meegewerkt, maar echt tevreden zijn we niet. André Aarts zal namens de warande-verenigingen inspreken. Kern van betoog: als de gemeente de verenigingen wil inzetten om haar nieuwe beleid in te vullen, dan zal ze de verenigingen ook medezeggenschap,verantwoordelijkheden en bevoegdheden.moeten geven,

10 Aanpassing contributie De ledenvergadering stemt in met de voorgestelde aanpassing van de contributie. De penningmeester herhaalt de opmerking van Cees Castelijns : Vanaf nu zullen we, bij leden die niet automatisch betalen, de kosten van acceptgiro in rekening brengen

14 Rondvraag Sjaan van Hoof: Verzoek om bij de ingang nieuwe schoenborstels te plaatsen. Andre Aarts vraagt het bestuur om na te denken over verbijzondering van de contributiestructuur en noemt een knipkaart voor jeugdige sporters als voorbeeld.

11 Kascontrole commissie De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. Wil vd Ende verlaat de kascontrolecommissie. ALV stemt in met benoeming van Robbert Luttikholt als nieuw lid.

15 Sluiting Mariet van Goch sluit de vergadering

Bezoek de nieuwe website van Scorpio

Scorpio clubblad

16


ZONDAG 7 april 2013

Scorpio

Wandelen en Nordic Walking       10,  15    km  Wandelen  en  Nordic  Walking       (start  tussen  08.30  en  12.00  uur)   25  km    Wandelen    (start  tussen  08.00  en  10.00  uur)  

 

  Inschrijven  op  de  wandeldag  in  clubgebouw  ATV  Scorpio.   Inschrijfgeld:  €  2,50  voor  leden  van  een  wandelbond,     Niet  leden    €  3,00      

ATV Scorpio   Atletiek  en  Trimvereniging  Scorpio     Wilhelminakanaal  Zuid  78   4903  RA  OOSTERHOUT  Tel.  0162  470439    

Parkeergelegenheid Parkeerterrein  Intergas  NV   Warandelaan  2   4904  PC  Oosterhout  

www.atvscorpio.nl

Wandelen is de basis voor goede gezondheid !! Scorpio clubblad

17


PAS OP VOOR SPEREN EN DISCUSSEN Nu het beter weer gaat worden wordt er door de baanatleten weer geworpen met speren en discussen. Aangezien we enkele werpers hebben die tot de Nederlandse top bij de junioren behoren worden er inmiddels behoorlijke afstanden gegooid. De baanregels geven al aan om niet het grasveld over te steken als er geworpen wordt.

Gezien er al weer een paar “near missers” zijn geweest willen we nogmaals iedereen waarschuwen om op te letten. Een discus of speer kan heel hard aankomen en tot zware verwondingen leiden. Iedereen heeft wel eens de foto gezien van de Franse verspringer Salem Sdiri en die taferelen willen we niet op onze baan hebben. De Technische Commissie

’s Werelds oudste marathonloper De 101-jarige Fauja Singh heeft afgelopen weekeinde in Hongkong voor het laatst meegedaan aan een race. “Tulband Tornado”, zoals Singhs bijnaam luidt, begon op 89-jarige leeftijd met hardlopen na zijn verhuizing van India naar familie in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar liep Singh nog als fakkeldrager bij de Olympische Spelen in Londen. Hij zal zijn dagelijkse 16 kilometer blijven rennen, maar alleen nog om in vorm te blijven en om mensen te inspireren fit te blijven. Bron: Trouw van maandag 25 februari 2013

Stichting Kaaienloop zoekt bestuursleden De Kaaienloop is een niet meer weg te denken sportieve happening op de Oosterhoutse evenementenkalender. Na 10 jaar actief geweest te zijn hebben enkele bestuursleden aangegeven te willen stoppen met hun activiteiten. Om een hardloopwedstrijd als de Kaaienloop te organiseren zoeken we dan ook voor de volgende editie van de Kaaienloop een enthousiaste ICT-er voor de website en alle aanverwante computer

Scorpio clubblad

gerelateerde werkzaamheden. Naast een ICT-er zijn we ook op zoek naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de Bedrijvenloop. Als Stichting Kaaienloop vergaderen we een keer in de maand van september t/m mei. Mocht je interesse hebben om ons team te komen versterken neem dan contact op met Gerard van Eijnatten 06-34659703 (gerardvaneijnatten@kaaienloop.nl).

18


Wie biedt hulp bij het Parkfeest? De organisatie van het Parkfeest 2013 in Oosterhout heeft A.T.V. Scorpio weer gevraagd of een aantal leden / vrijwilligers van Scorpio weer behulpzaam zou kunnen zijn tijdens het Parkfeest 2013. Ze kunnen hulp gebruiken op de vrijdagavond (24 mei) en/of de zaterdagavond (25 mei).

De medewerkers / vrijwilligers moeten minimaal A-junior of ouder zijn! ! Wie helpt mee? Graag op korte termijn een reactie! Informatie / aanmelden bij: - Wim Martens telef. 0162 – 450 963 - E-mail: wimengerdamartens@casema.nl

Deze medewerkers / vrijwilligers mogen op de dagen dat ze helpen (werken) gratis bij het Parkfeest zijn en ze steunen daarmee ook A.T.V. Scorpio, die wellicht een financiĂŤle bijdrage ontvangt van de opbrengst van het festival.

met opgave van je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de dag(en) dat je beschikbaar bent.

Sportkampioenen van Scorpio gehuldigd Scorpio heeft de goede gewoonte om jaarlijks alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dat gebeurt tijdens een gezellige avond met een drankje en een hapje. Ook een spelletje of quiz is een vast onderdeel van de avond. Tijdens die avond eert het bestuur ook de sportkampioenen van 2012. Er wordt dan wel een keuze gemaakt uit de beste prestaties van dat jaar. Sporttalent van het jaar 2012 werd Arno van der Pas.

Zijn uitverkiezing had hij mede te danken aan het feit dat hij van beginnende trimmer in de loop der jaren doorgegroeid is tot de top van Nederland in zijn leeftijdsklasse. Sportploeg van het jaar 2012 werd de Damesploeg. De ploeg bestaat hoofdzakelijk uit A-en Bmeisjes die ook nog eens heel hoog scoorden bij de finale competitie A meisjes.

Arno geeft ook training aan pupillen en junioren en heeft zich door hard te werken in 2012 enorm verbeterd op de werpnummers. Tweede van Brabant op kogelstoten en discuswerpen en bij de beste 12 van Nederland op het discuswerpen. Aan het einde van het seizoen verbrak hij nog even het clubrecord bij het kogelslingeren. Sportman van het jaar 2012 werd de lange- en middenafstand loper Peter van Zundert uit Teteringen. Hij werd derde in zijn leeftijdsklasse bij de Zevenheuvelenloop, Tilburg Ten Miles en het Nederlands kampioenschap Cross. Ook won hij het crosscircuit Midden-Brabant 2011-2012.

Scorpio clubblad

De dames wonnen de competitievoorronden in Brabant en mochten naar de promotiewedstrijd e voor de 2 klasse. Helaas kwamen zij daar met e een 6 plaats net iets te kort.

19


Atletiek: 3 podiumplaatsen indoorklassement Eva, Femke en Stijn doen het weer!

zijn knie en moest de wedstrijd staken. Gelukkig kon hij het seizoen weer eindigen zoals hij begonnen was: met een eerste plaats.

In de winterperiode zijn er 5 indoorwedstrijden geweest voor de pupillen. Elke wedstijd bevatte drie onderdelen: sprint, kogelstoten en hoogspringen. Hiervoor wordt een klassement bijgehouden waarbij de beste 3 wedstrijden tellen. Femke Kuppens deed alle 5 keer mee en behaalde daarvan drie keer het podium. Ze werd 2 keer tweede en de laatste wedstrijd kwam ze er goed in en behaalde ze de eerste plaats. Hierdoor eindigde ze als tweede in het klassement. Haar clubgenootje Eva Nijdam deed mee in dezelfde categorie. Zij won maar liefst 3 keer en ook de andere twee keer bemachtigde ze een podiumplaats. Zij won het indoorklassement dus overtuigend. Dit gold ook voor Stijn Hendriks. Hij werd bij de jongens 4 keer eerste. Bij de vierde wedstrijd blesseerde hij

Workshop “Voor de voet” voor Roparun Beste sporters, nieren kunt toepassen in allerlei andere tekeningen. Kinderen t/m 14 jaar kunnen deelnemen voor € 7,50. Volwassenen betalen € 15,00. |Aan het eind van de middag bezit je een voetenschilderij en heb je gratis koffie/thee en wat lekkers op. Bovendien krijg je later nog foto’s van je arbeid toegestuurd.

Op zondag 14 april wordt de marathon van Rotterdam gelopen. Ook dit jaar zijn er enthousiaste Scorpiodeelnemers die de 42 km en nog een paar meters rennend afleggen. Een paar maanden later vertrekken vanuit Parijs enkele Scorpiolopers naar Parijs voor hun Roparunloop, een tocht van 530km. en nog een paar meters. De Roparun is enkele jaren geleden georganiseerd om geld op te halen voor kankerpatiënten onder het motto: leven toevoegen aan dagen waar geen dagen meer toegevoegd worden aan het leven.

De Verrijzeniskerk stelt de ruimtes beschikbaar en de koffie en thee; leerling-bakkers bakken het lekkers en Praktijk Marianne Geerts levert de materialen en begeleidt de workshop kosteloos. Voorbeelden van de werkwijze van de kunstenares die het project begeleidt: info: http://praktijkmariannegeerts.wordpress.com, over de roparun: www.roparun.nl en over team 77: www.team77midden-brabant.nl

Op dezelfde dag als de marathon van Rotterdam organiseert Team 77 met vijf Scorpioleden een workshop ‘Voor de voet’ voor alle thuisblijvers. Het geld dat voor de deelname wordt gevraagd is geheel voor het goede doel van de Roparun. Op zondagmiddag 7 april kun je met je gezin, vriendinnen, intervisiegroepje, collega's, sportclub, familieleden een bijdrage leveren aan het goede doel en creatief bezig zijn. Iedereen kan een tekening maken. Je leert een zeer eenvoudige en mooie techniek, die je later nog op heel veel ma-

Graag tot ziens op zondag 14 april van 14.00 – 16.30 Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout. Met sportieve groeten, namens Hein de Groen, Ad Koolen, John Snijders, Mariet van Goch en Lian Kuijten

Sportgala gemeente Oosterhout Femke Kuppens en Milan Betz winnen de aanmoedigingsprijs. Gefeliciteerd!

Scorpio clubblad

20


Verslag van het examen Basis Trainer Loopgroepen niveau 3 9 maart 2013 werd op de accommodatie van Scorpio het praktijkexamen van de cursus Trainer Loopgroepen niveau 3 afgenomen. Vier vrouwelijke Scorpio –leden, Op Anita Beekers, Sandra Laros, Susanne Voges en Petra Zondervan hebben dit examen met goed gevolg afgelegd en zijn daarom nu in het bezit van het diploma Trainer Loopgroepen niveau 3. Namens heel Scorpio van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Hieronder volgt een kort verslag van Sandra en Petra over hun ervaringen tijdens de cursus.

In het najaar 2012 kwam Henk Rams (trainer wedstrijdgroep) met de vraag of ik interesse had in de cursus trainer loopgroepen 3. Gezien mijn verleden als atlete op nationaal niveau en als fysiotherapeute dacht hij dat de cursus iets voor mij zou zijn. Ik heb de cursus als zeer positief ervaren. Henk en Johan hebben 6 workshops gegeven die erg interessant, leerzaam en ook gezellig waren. Ik heb veel geleerd de laatste maanden, vooral in het verwoorden waarom je bepaalde oefeningen en/of trainingen doet.

SANDRA LAROS Hallo, mijn naam is Sandra Laros en ik loop in de wedstrijdgroep bij Scorpio (als ik niet geblesseerd ben).

Ik vond het erg leuk om de trainingen van de wedstrijdgroep te verzorgen, al had ik in het begin wel moeite om boven de groep te staan, omdat ik één van hen ben. In oktober 2012 ben ik begonnen aan de cursus Basis Looptrainer 3. Samen met Sandra, Anita, Susanne en nog 14 enthousiastelingen van andere verenigingen heb ik 5 leerzame workshops bij Henk Rams en Johan Akkermans gevolgd. Ik gaf al bostraining op dinsdagochtend aan trimgroep 3. Voor deze cursus ben ik ook op donderdagochtend aan trimgroep 3 baantraining gaan geven. Dat was best druk, want je bent toch 2 avonden bezig om trainingen voor te bereiden, maar het was ook erg leuk en afwisselend om te doen. Naast het geven van trainingen moest er ook een portfolio gevuld worden. En dat was ook best veel werk, maar ook erg leerzaam. (Hoewel ik wel regelmatig gedacht heb “waar ben ik aan begonnen”. Maar dat dacht ik bij looptrainer 2 ook en dat is ook goed gekomen.)

HET EXAMEN De examendag hadden we geen geluk met het weer. De dinsdag ervoor had ik al een keer mijn examentraining afgewerkt met heel mooi weer en daar had ik een heel goed gevoel aan overgehouden. Toch stond ik die zaterdagochtend op met het gevoel alsof ik een wedstrijd moest lopen, gewoon gezonde spanning. Vanaf de start van mijn examen voelde ik mezelf zeker en wist ik dat het goed ging komen. Ik wil Henk en Johan nogmaals bedanken voor de leerzame zaterdagen en ook voor de gezelligheid. Ik heb veel zin om in de toekomst trainingen te gaan verzorgen, het zal nog niet structureel elke week zijn, omdat dat nog niet haalbaar is met mijn jonge kinderen.

Op 9 maart jl. ging ik enigszins zenuwachtig naar Scorpio. Gelukkig kwam mijn groep al snel opdagen en hoefde ik mij daar niet meer zenuwachtig over te maken (je had minimaal 12 lopers nodig om examen te mogen doen). Ik bleek trouwens niet de enige zenuwachtige examenkandidaat te zijn en dat was ook geruststellend. Na een gesprekje van 10 minuten met mijn beoordelaar mocht ik mijn training gaan geven. Het was erg jammer dat het zo slecht weer was. Binnen no time was iedereen drijfnat. Na de training volgde een reflectiegesprek. Inmiddels was ik niet zenuwachtig meer dus dat heb ik zeer ontspannen kunnen doen. Toch was de opluchting groot toen de beoordelaar mij liet weten dat ik geslaagd was!

PETRA ZONDERVAN

Mijn trimgroep verraste mij met een mooi boeket. En Johan maakte mijn dag goed door mij mijn diploma te overhandigen. Stralend met mijn praktijkbegeleider, Kees Tekke, op de foto. Maar daar is wel wat aan vooraf gegaan....

Scorpio clubblad

Kees, alle lopers van trimgroep 3, Johan en Henk, nogmaals bedankt!!!

21


In gesprek met Ber Vugts Je bent een van de 3 oudste leden van Scorpio en nog steeds actief binnen de vereniging. Twee sportief wandelaars hebben kort geleden de respectabele leeftijd van 80 jaar bereikt.

5. Zoon Hans loopt hard, de zoon van Hans ook soms. Geeft/gaf atletiek jullie een extra binding? Als ik mijn zoon ontmoet zijn, na de begroeting, de eerste woorden: Pa wat heb je gedaan, en dan bedoelt hij wat voor training ik nog heb gedaan. Ik ben lang geblesseerd geweest, maar ben sinds enkele weken weer een keer of 3 in het bos, duurloopje, 1 minutenloopjes en tweehonderdjes. Maar het stelt allemaal niet veel voor; ik ben veel van mijn krachten kwijt geraakt, leeftijd man, leeftijd!

1. Hoe ben je in contact gekomen met atletiek, met Scorpio en sinds hoe lang is dat? Zoon Hans werd lid van de vereniging en ik ging samen met mijn vrouw een keer kijken naar de verrichtingen en zo is het gekomen, ben toen (jaren zeventig) lid geworden en deel gaan nemen aan de trainingen van John van de Wansum; eerst nog op de eigen baan en in de bossen rondom Oosterhout (Cadettenkamp was favoriet), later toen hij verhuisde naar Etten-Leur naar daar en in de bossen bij Rijsbergen De Pannenhoef. Meestal ging ik samen met Ton Peters. Het waren stevige trainingen en in de winter een avond in de week naar het Onze Lieve Vrouwen lyceum, want een van de leraren was ons trainingsmaatje. Ik weet nog dat de gymzaal werd omgetoverd tot een hindernisbaan met banken en toestellen en je moest goed uitkijken om blessures te voorkomen. John ging ook mee naar de uitwedstrijden, Hank, Gorinchem, Tilburg etc.

6. Zit het er nog eens in dan jullie gezamenlijk een trimloopje doen, net zoals een aantal jaren geleden? Ik help het hopen, maar dan moet ik toch nog veel trainen! Zin om te trainen heb ik altijd wel, maar ik snap niet dat ik vroeger 5 maal per week ging, ondanks mijn werk. 7. Volg je sport bijvoorbeeld op televisie of in de kranten? Alles wat met atletiek te maken heeft, volg ik, in de kranten kijken of Scorpio erin staat en wie, hoewel ik velen niet van naam ken. Maar successen vergroten mijn trots op de club.

2. Heb je de oprichting van Scorpio meegemaakt en wat vind je van de ontwikkeling sinds 35 jaar? Ik weet dat Ton Peters er druk mee is geweest maar Scorpio was al geboren toen ik lid werd.

8. Scorpio bestaat 35 jaar, heeft een kleine 800 leden en veel disciplines waar sporters aan mee kunnen doen. Hoe zie je de toekomst van Scorpio in het bijzonder en atletiek in het algemeen?

3. Heb je naast een arbeidzaam leven ook nog andere sporten gedaan? Ik was actief lid van de Nederlandse Bergsport Vereniging; ben heel wat voorjaartjes op training geweest in de Ardennen en het Heimbachtal in Duitsland. Ik had hoogtevrees, maar mijn instructeur kon zo goed vloeken, dat ik alles deed wat hij vroeg als hij mij de rotsen in joeg. Bovendien was het spookslot in de Efteling ons klim- en oefenobject. Mooie tijd en mooie vriendschappen beleefd. Ik ben nog jaren financieel adviseur geweest van de vereniging.

Sport en competitie is ĂŠĂŠn, gezondheid, matigheid en sport is twee! Lid zijn van een vereniging brengt verplichtingen mee, daar voor moet je karakter tonen! Discipline en de liefde voor de sport zijn de basis; de beelden op de teevee, nodigen nog steeds uit: kom doe mee! Een gewonnen wedstrijd schenkt voldoening na inspanning en voorbereiding, maar er is niets zo dwingend als je eigen trainingsboekje met gescoorde tijden, kilometers, omstandigheden en conditioneel gevoel in statistische overzichten; Oei deze week pas 1 keer weg geweest, dat moet anders denk je dan, als je je boekje weer onder ogen krijgt. Ik schrijf elke training op en leer er nog steeds van!

4. Je bent nog steeds jurylid en daardoor ook bij diverse wedstrijden. Vind je het fijn om erbij te zijn? Hartstikke fijn, de sfeer, de collega juryleden; altijd vriendschappelijk onder elkaar. Ben op mijn manier trots op de club en blij erbij te horen. De inspanningen van vooral de kinderen spreken mij aan; je kunt ze als jurylid niet aanmoedigen, maar het liefst zou ik dat wel doen.

Scorpio clubblad

Goede begeleiding, waardering vooral is belangrijk voor de jeugd en het betrekken van de ouders erbij! De naam van de trainer moet positieve gevoelens oproepen en voor Scorpio hoor ik dat gelukkig vaak. Dus alle reden voor Scorpio om tot in lengte te bestaan.

22


Nieuwe clubrecords Vanaf 1 november 2012 Wegrecords:

3-­‐3-­‐2013 Moergestel

Rene Stam M50

10km

34.08 min

Indoorrecords Stijn Hendriks JPB

13-1-/20-1-13

Tilburg/Dongen

hoog

1.35

Stijn Hendriks JPB

9-12-2012 Vlijmen

kogel

6.91 mtr

Stijn Hendriks JPB

9-12-2012 Vlijmen

35 mtr

5.7 sec

Eva Nijdam MPA

13-1-2013 Tilburg

hoog

1.35 mtr

Femke Kuppens MPA

9-12-2012 Vlijmen

35 meter

5.8 sec(h)

9-12-2012 Vlijmen 22-12-2012 Gent

kogel 1000 mtr

7.91 mtr 3.25.72

3-1-2013 Klundert

600 mtr

2.07.25 min

12-1-2013 Dordrecht

kogel

14.02 mtr 23.05 sec

Eva Nijdam MPA Eva Nijdam MPA Eva Nijdam MPA Matthijs vd Made Sen Bart v.d. W Sen

26-12-2012 Gent

200 mtr Sen

Wim v.d. W Sen

26-12-2012 Gent

ver M50

5.09 mtr

Wim v.d. W M50

26-12-2012 Gent

60 mtr M50

8.16 sec

60 mtr

7.40 sec

Bart v.d W Sen

9-2-2013 Apeldoorn

Bart v.d. Wijngaard Sen

9-2-2013 Apeldoorn

verspringen

6.69 meter

Bart v.d. Wijngaard Sen

10-2-2013 Apeldoorn

polsstokhoog

3.90 meter

Bart v.d. Wijngaard Sen

10-2-2013 Apeldoorn

Zevenkamp

4965 pnt

Bart v.d Wijngaard Sen

17-2-2013 Apeldoorn

60 mtr Horden

8.96 sec

Bohdi Bakker B jun

23-2-2013 Apeldoorn

60 meter

7.50 sec

Milan Betz A jun

23-2-2013 Apeldoorn

kogelstoten

14.16 mtr

Lisa Smit A jun.+Sen

24-2-2013 Apeldoorn

Kogelstoten

12.40 mtr

Tess Ackermans A jun.+Sen

24-2-2013 Apeldoorn

Hinkstap

10.24 mtr

Femke Kuppens MPA

3-3-2013 Apeldoorn

60 meter

9.27 sec

Jorick Brethouwer

3-3-2013 Apeldoorn

600 meter

2.11.97 min

Eva Nijdam MPA

3-3-2013 Apeldoorn

verspringen

4.11 meter

Eva Nijdam MPA

3-3-2013 Apeldoorn

600 meter

1.57.81 min

35 meter

5.91 sec

Stijn Hendriks JPB Patrick Leemans JPA

17-­‐3-­‐2013 Rijen 17-­‐3-­‐2013   Rijen

hoogspringen

1.35 meter (eve)

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD INLEVEREN UITERLIJK: 7 juni 2013 E-mail: clubblad@atvscorpio.nl Het clubblad verschijnt 4 keer per jaar Scorpio clubblad

23


Bericht van de Jeugdcommissie Hallo allemaal,

willen we jullie toch nog even doorgeven dat er voor de oudere junioren op dinsdag 7 mei een avondwedstrijd is bij Scorpio. Op zaterdag 7 september is er een pupillen en CD wedstrijd bij Scorpio en 3 weken later op 28 september zijn al weer onze clubkampioenschappen. Dus allemaal deze data in je agenda zetten en vrijhouden en komen meedoen !!!

Hier zijn we weer met een column van de jeugdcommissie. De eerste in 2013 en de laatste die zo in de brievenbus komt zoals we begrepen hebben. Het cross- en indoorseizoen ligt al weer achter ons en we gaan ons al weer opmaken voor de eerste baanwedstrijden. Nu nog hopen op beter en mooier weer.

Als jeugdcommissie hebben we ook niet stil gezeten. Het jaar 2012 hebben we gezellig afgesloten met de jaarlijkse oliebollentraining. We hadden goed weer, een leuke grote groep atleten, enthousiaste ouders langs de kant, lekkere oliebollen en/of koeken, lekker drinken, leuk programma, fijne trainers die ons wilden helpen dus wat willen we nog meer. Kortom het was heel leuk en gezellig. Dat was het ook op het carnavalsfeest op vrijdag 8 februari in de kelder van de Pannenhoef. Nieuw dit jaar was dat de pupillen een introducé mochten meenemen. Dit verhoogde zeker de sfeer en we hebben lekker met elkaar een feestje gebouwd. We weten nu zeker dat ze behalve sporten ook goed kunnen dansen en feestvieren.

We zagen bij de crossen en indoors steeds een vaste groep groene Scorpioenen. Hartstikke tof dat jullie en vaak ook jullie ouders er steeds waren. Soms waren de resultaten goed, soms wat minder, maar jullie waren er en dat was het belangrijkste. Ook leuk om te zien dat er kinderen bij waren die nog maar net lid waren. Vaak zagen we ook het groen terug op het podium en dat is helemaal leuk.

Voor de oudere junioren zijn er ook al weer de NK’s geweest. Ook hier waren de resultaten goed of misschien wat minder. Maar zeker hier geldt dat het belangrijkste was dat jullie er bij waren, dat kan niet iedereen jullie na zeggen.

En dan zijn we nu ook al weer druk bezig met de voorbereidingen voor onze jaarlijkse ouder-kind ontmoeting op 30 maart. De aanmeldingen komen binnen dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit weer helemaal goed gaat komen.

Uitslagen, verslagen en resultaten staan achter in het clubblad.

Voor de rest van het jaar hebben we weer onze gebruikelijke activiteiten. Dit jaar gaan we met de pupillen op kamp en wel in het weekend van 12 oktober. Dus vrij houden !!!!

En dan komen de baanwedstrijden er weer aan. De competitiedata zijn ook al bekend. Voor de A junioren zijn die op 12 mei en 23 juni. Voor de C en D junioren zij ze op 20 april, 25 mei en 22 juni. Opgeven hiervoor is bij je trainer.

Ook nu willen we weer gebruik maken van deze ruimte om wat opmerkingen uit de enquête van vorig jaar verder te behandelen.

Voor de pupillen is er voor dit jaar een andere opzet. Er zijn 4 wedstrijden met steeds 3 onderdelen, deze zijn op 14 april, 12 mei, 1 juni en 29 juni. De eerste 2 zijn op een zondag en de laatste 2 op een zaterdag. Vanaf 2014 wordt heel de pupillencompetitie in Nederland anders. Hoe dit er dan uit gaat zien willen we laten zien op een wedstrijd bij Scorpio op 24 augustus. Voor die tijd zullen we zeker nog meer informatie hierover gaan geven.

We waren heel erg blij met jullie antwoorden en opmerkingen. Helaas kunnen we niet aan alle wensen tegemoet komen die erin stonden, maar we willen het wel zo goed mogelijk proberen. Over sommige dingen zoals trainingen en opleidingen gaan we niet, maar dat hebben we wel doorgeven, of dat gaan we doen. Ook houden we onze vinger aan de pols hoe dit verder gaat lopen. Er waren ook al nogal wat opmerkingen over wedstrijden. En hier willen we wat verder op in gaan.

We hopen veel van jullie tijdens deze wedstrijden te zien, zowel bij de junioren als bij de pupillen. Nu we het toch over wedstrijden en data hebben Scorpio clubblad

24


De trainers en wij ook doen en blijven ons best doen om de wedstrijden zoveel mogelijk te promoten en zoveel mogelijk kinderen hier naar toe te krijgen. Bij sommige sporten is wedstrijdbezoek verplicht, bij atletiek is dat niet zo. Sommige vinden dat fijn, sommige jammer. Wij zijn van mening dat de wedstrijden voor iedereen geschikt zijn. Mocht dat niet zo zijn dan zal de trainer dit wel zeggen. Mocht je twijfelen, vraag het dan gerust aan de trainer(s). Het is altijd heel erg leuk en gezellig om er met een grote ploeg naar toe te gaan, bij elkaar te zitten en er een leuke dag van te maken. Ook is het een leuke kans om te zien dat je niet voor niets komt trainen en dat je echt steeds wel een beetje beter wordt. Soms een groot beetje en soms wat minder. Ook bij de atletiekunie is bekend dat de pupillen wedstrijden soms veel te lang duren. Daarom zijn er ook allemaal studies en onderzoeken geweest om dit te veranderen. Dit heeft geleid tot een nieuwe competitieopzet die in 2014 ingaat en waarvan we dus een proefwedstrijd krijgen op 24 augustus.

Dat de uitslag soms wat langer duurt heeft te maken met het feit dat alles eerst nagekeken moet worden door de scheidsrechter. Daarna wordt alles ingevoerd in de computer. Voor de zekerheid wordt dit ook weer nagekeken voordat dit verder op diploma’s wordt geschreven. Zijn er meerdere computers dan worden die diploma’s ook wel eens daarop ingevoerd en later uitgeprint. Dit is een korte uitleg waarom het wel eens wat langer kan duren. Om het hele verhaal te doen is wel interessant maar duurt ook wat langer. Nogmaals mocht je daarvoor belangstelling hebben dan wil Corry daar gerust meer over vertellen. Als laatste willen we laten weten dat we als jeugdcommissie heel erg blij zijn met de nieuwe clubkleding die er aan komt. Als jullie dit lezen zijn de pasavonden al weer achter de rug. Jammer genoeg komt de kleding iets te laat voor de eerste competitiewedstrijden, maar hopelijk zien we daarna heel veel nieuwe Scorpiokleding op de atletiekbanen. Benieuwd of jullie nog beter/harder gaan in deze mooie nieuwe kleding. We komen kijken.

Maar waarom duren die wedstrijden soms zo lang of moet je zo lang wachten op een uitslag? Dit is omdat je zeker bij een wedstrijd afhankelijk bent van een aantal factoren en wel: hoeveel juryleden heb je die kunnen helpen, hoeveel materiaal is er waarmee de wedstrijd mag doen, hoeveel hoogspringmatten zijn er, hoeveel verspringbakken zijn er, hoeveel kinderen doen er mee. Het lijkt zo makkelijk, maar er komt veel meer bij kijken dan je denkt. Mocht je er meer over willen weten, dan wil Corry hier best wel wat meer over vertellen.

Zo dat was het weer voor deze keer. We hopen veel van jullie te zien langs de baan, tijdens de trainingen, bij wedstrijden of bij een van onze activiteiten. Kijk gerust op de site, in de gang op het prikbord voor de data. Met sportieve groeten, Mike, Ilse, Corita, Renate en Corry

Het klusteam ATV Scorpio mag van geluk spreken dat het een eigen klusteam heeft. Een aantal vrijwilligers, die niet meer in het arbeidsproces meedraaien, maken zich verdienstelijk bij Scorpio. Dat zorgt enerzijds voor saamhorigheid onder de mannen, maar anderzijds werkt het ook kostenbesparend. Wie op dinsdag- of donderdagochtend traint ziet regelmatig dat werkzaamheden worden uitgevoerd op de baan, het glasveld binnen de baan, de kantine, MRF en bijgebouwen. Niet alleen aan de buitengevels van de panden, maar ook in de gebouwen zie en ruik je regelmatig dat er gewerkt wordt. Er is geen klusje te gek of het wordt aangepakt. Voor het lichte onderhoud van het groen naast de baan en onder de bomen komen op donderdag cliënten van ’t Heem met enkele begeleiders.

Foto Jan Tak

Het is en blijft belangrijk dat ook bij een vereniging als Scorpio veel handen licht werk maken. Lukt het sporten niet goed meer of wilt u zich gewoon verdienstelijk maken met wat klusjes dan kunt u langs komen om vrijblijvend te informeren.

Het onderhoud van de tegels langs de baan berust bij de groep sportief wandelen. Als het voorjaar zijn intree doet begint het onkruid ook vanzelf weer te groeien.

Scorpio clubblad

Het klusteam zorgt ervoor dat het complex van Scorpio gezien mag worden, waarvoor dank mannen!

25


Ik ben Natasha Rafftery. Ik ben 19 jaar en train al ongeveer 6 en een half jaar bij Scorpio. Ik ben geboren in Zuid- Afrika en via school deed ik allerlei sporten. Ik zat ook in de sprint groep van school. Toen ik naar Nederland was verhuisd heb ik andere sporten geprobeerd maar sprinten bleef ik toch erg leuk vinden. Zo ben ik uiteindelijk bij Scorpio terecht gekomen. Ik ben begonnen als C1 junior en trainde 2 keer per week bij Marco Joosen. Na een jaar ontmoette ik Lisa Smit. Lisa vroeg of ik ook een keer wilde mee kijken bij de werp training van Fred van der Steenhoven. Werpen trok mij ook heel erg dus zo ben ik begonnen bij de werpgroep van Fred.

Ik studeer nu op De Rooi Pannen in Breda. Hier studeer ik aan de opleiding horeca ondernemer/manager. Soms is het moeilijk om het trainen te combineren met school aangezien ik ook vaak in de avond naar school moet.

Na een tijdje vielen er veel atleten van mijn leeftijd categorie af. Dus heb ik me aangesloten bij de loop groep van Taco op maandag avond. Ik begon ook mee te doen met wedstrijden en vond atletiek steeds leuker worden. Ik heb nu redelijk wat wedstrijden gedaan. Ik heb ook een paar keer meegedaan met de Brabantse kampioenschappen en heb daar ook prijzen gewonnen. Ik heb 2 keer mee gedaan met de Nederlandse kampioenschappen Outdoor. Hier ben ik helaas nooit in de prijzen gevallen, maar het waren wel hele leuke ervaringen.

Voor school moet ik binnenkort op afstudeerstage. Ik ga stage lopen in Amerika voor 10 maanden. Ik zal 10 maanden in Atlanta werken op een resort. Ik heb er erg veel zin in, maar het betekent dat ik Scorpio even zal moeten verlaten. Ik zal het erg missen als ik weg ben. Hopelijk kan ik in Amerika wel lid worden van een atletiek vereniging zodat ik daar lekker door kan trainen. Natasha Rafftery

Bedankje Beste leden van Scorpio,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen.

Ik ga de redactie van het clubblad verlaten. Zo’n 11 jaar heb ik met veel ambitie gewerkt aan het clubblad van onze vereniging. Daarbij heb ik een grote hoeveelheid mensen (jong en ouder) mogen ontmoeten en spreken. Niet alleen binnen Scorpio, maar ook daarbuiten.

De complimenten, zeker na de ALV van 18 maart, doen me goed. De nieuw samen te stellen redactie wens ik veel succes. Ik neem me voor om af en toe een eigen stukje tekst te blijven leveren.

Ik blijf de vereniging trouw met sporten en vrijwilligerswerk. Ook wacht een nieuwe uitdaging voor me, waarover hieronder meer.

Nogmaals bedankt en sportieve groeten, Ad van der Made

Lichtkrant Wie regelmatig in de kantine loopt of zit moet vast al het tv scherm hebben zien hangen boven de deuren naar de bestuurskamer. Op alle trainingsdagen staat het scherm aan en passeren er korte mededelingen al dan niet met foto.

Daar heb ik op gereageerd en omdat ik de enige was, werd de keuze niet moeilijk. Zijn er berichten, die het vermelden waard zijn, dan kan dat altijd gemaild worden naar het speciale e-mailadres: lichtkrant@atvscorpio.nl Samen proberen we er een duidelijk leesbare en actuele krant van te maken en te houden.

Tim de Hoog heeft als technische man gezorgd dat de lichtkrant draait en door de beginfase heen is. Een tijdje geleden verscheen een oproep voor een vrijwilliger om de lichtkrant te verzorgen.

Scorpio clubblad

Bedankt voor de medewerking, Ad van der Made

26


Wandeltocht 2e kerstdag in de Loonse en Drunense Duinen Na het familiebezoek op de eerste kerstdag zouden we dit jaar voor het eerst met de Scorpio wandeltocht meelopen. Omdat Martin (mijn man) nog niet zo veel kilometers in de benen heeft heb ik van te voren gevraagd of het wel te doen was voor minder geoefende lopers. Er werd mij verzekerd dat het tempo veel lager lag dan we gewend waren op de zaterdag en dat er halverwege een uitgebreide lunchpauze zou zijn. Dus met het vooruitzicht van 2 x 10 km op een niet al te hoog tempo heb ik Martin kunnen overhalen om mee te gaan.

Vooral omdat de natuur nogal vochtig was kon het op sommige stukken erg glad zijn zodat we soms niet echt ontspannen konden lopen. Echter, de sfeer onder de deelnemers was opperbest, er werden nieuwe contacten gelegd en gezellige gesprekken gevoerd, en terwijl er soms even moest worden gewacht op de langzamere lopers, werden de kilometers gestaag afgewerkt. Halverwege was er een welkome koffiepauze zodat we weer wat op adem konden komen. De vermoeidheid zakte snel weg en na een half uurtje gingen we weer helemaal fit op pad voor de tweede helft. Deze was aanzienlijk minder zwaar. We hadden nu de smaak te pakken en het lopen ging gemakkelijker omdat er de ondergrond minder hobbelig was. Zoals de organisatie had berekend waren we rond 14.00 terug bij ons beginpunt.

Om 08.45 uur waren we bij Meike om haar op te halen en om 09.15 uur stonden we als eerste op de parkeerplaats bij de Roestelberg. Het weer was goed. Het was droog en met zo’n 10 graden een aangename temperatuur om te lopen. Iets na 09.30 gingen we onder leiding van Peter met 31 personen op weg. En de eerste hindernis diende zich al snel aan. De heuvel op was meteen al een stevige aanslag op de conditie maar daarna steil naar beneden, terwijl het erg glad was door de vele regenval van de laatste tijd, was voor enkele van ons toch wel eng. Maar gelukkig was er een behulpzame “nordiccer” die ons veilig de berg afloodste.

Terwijl het restaurant er ’s ochtends nog verlaten had bijgelegen wat het er nu stampvol. Het zonnige weer had meerdere wandelaars naar de Drunense Duinen getrokken! Rond 15.00 uur vertrokken we weer vanaf de parkeerplaats en we waren nog geen tien minuten onderweg of het begon te regenen…. Ook namens Martin, wil ik de organisatie bedanken voor de gezellige en geslaagde tocht. Deze is zeker voor herhaling vatbaar.

Het landschap was natuurlijk heel mooi maar het lopen was zwaarder dan verwacht.

Lianne Kleemans

Scorpio clubblad

27


Een betrokken mens en een handige bliksem Henk van der Schoof is de man met de pet die alle lopende zaken bijhoudt voor de groep sportief wandelen. In zijn rol als secretaris informeert Henk ons persoonlijk of via de mail. Zo nodig schakelt hij trainer Kees in, die dan voor de warming up herinnert aan bijvoorbeeld de Scorpio Wandeldag (die Henk organiseert met Marianne Aerts, Nordic Walking): ‘Vergeet niet om je aan te melden als vrijwilliger.’ Of Henk stuurt een reminder in verband met de wandeling die Valerie de Lobel organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking in Bosnië. Dat Henk zijn taak breed ziet, blijkt uit het onderschrift bij laatstgenoemd bericht: “Laat heel Scorpio het weten.”

Dat merkte loopmaatje Jeanne toen ze vroeg: ‘Henk, hoe gaat het in z’n werk als ik de groep wil trakteren?’ Breed lachend kwam het antwoord: ‘Nou Jeanneke, je gaat naar de bakker en koopt daar van die lekkere appelflappen…’ Henk in de bocht! Op internet is te lezen dat deze sympathieke grapjas in 2007 een prinselijke onderscheiding kreeg als Kaaikraker. Peuterkleinzoon Tigo heeft dus een echte leut-opa. Evengoed leert Tigo spelenderwijs van opa (en oma!) dat er regels zijn waar hij zich aan moet houden. En gezellig is het altijd met z’n drietjes, zeker in de caravan op de camping.

Behalve zijn vrouw Marja heeft Henk nog een trouwe metgezel: het linnen tasje met de opdruk Oosterhout Wandelt. ‘Wat zit er toch allemaal in dat tasje, Henk?’ vroeg ik hem laatst. Meteen stalde hij de inhoud uit op tafel: twee bloemenkettingen (voor jarige wandelaars), een mapje met o.a. ledenlijsten, drie pennen (“twee als reserve”),een kleurloze en een gele plastic regencape, twee AH Pauzekoeken en een sleutelbos. Deze secretaris is op alles voorbereid. Voor elke training zit hij paraat aan de kop van de tafel. Iedereen die komt trainen krijgt een kruisje achter zijn of haar naam op de ledenlijst. Henk laat daar zelfs statistieken op los. Zo scoort Lianne tot nu toe in 2013 het hoogste met een aanwezigheidspercentage van 78%. Ja, onze een ledenadministrateur zet graag de puntjes op de i.

Henk is graag bezig en kan niet lang stilzitten. Ramses Shaffy over Henk z’n motto: ‘We zullen doorgaan, …met de stootkracht van de milde kracht, …met de wankelende zekerheid, …met het zweet op ons gezicht, …als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan, …tot we samen zijn.’ Wat dat laatste betreft: tijdens onze zaterdagse training in het bos houdt Henk altijd in de gaten of iedereen het kan bijbenen. Deze bescheiden man betekent veel voor de groep sportief wandelen. Henk is positief ingesteld en geeft niet snel op. Wie weet zingt hij ooit samen met zijn kleinzoon: ‘Hoog Tigo, kijk omhoog Tigo, want daar is de blauwe lucht.’ Tot slot nog een heikel punt. Henk traint altijd met kauwgom in zijn mond. Volgens wetenschappelijk onderzoek kan kauwgom positieve effecten hebben op het geheugen en bij sommigen werkt het stressverlagend en prestatieverhogend. Maar dit soort stimulerende middelen heeft Henk toch niet nodig?? Wij wachten af of heel Scorpio het mag weten.

Jan Tak over zijn boezemvriend: ‘Henk is in alle opzichten een betrokken mens. Hij staat altijd klaar om te helpen. Is de vaatwasser van Scorpio kapot, Henk repareert het wel. Anderhalf jaar lang nam hij het voortouw bij het aanleggen van de elektriciteit op de zolder boven de kantine. En of het nu gaat om de buitenverlichting of het moderniseren van de bedrading, alles gebeurt volgens voorschrift. Veiligheid voor alles.’ Volgens Jan heeft de auto van Henk veel weg van een rijdend magazijn: de kofferbak ligt vol met draadjes, stekkers, schroeven en allerhande gereedschap. Jan heeft redenen te over om Henk ‘een handige bliksem’ te noemen. En niet te vergeten een trouwe maat door dik en dun.

Namens de groep sportief wandelen,

Leer je Henk kennen, dan ontkom je niet aan zijn gevoel voor humor. Henk mag graag een beetje plagen.

Scorpio clubblad

Jolanda Vos – van der Linde

28


SCORPIO de Nordic Walking groep Toen ik met belangstelling ons vorige nummer las, zag ik tot mijn ontsteltenis dat Annemiek Geerts de pen aan mij had door gegeven. Nu dat is eigenlijk een groot probleem voor mij, want ik ben van de foto's ( kleinkinderen noemen me Oma Flits) en niet van de verhaaltjes. Dus deze bladzijde vul ik zo veel mogelijk met foto's van onze fijne groep.

Wel moet Peter mij vaak tot de orde roepen, ik beweeg soms mijn mond te veel, want hij ziet altijd alles. Dus word ik weer tot de orde geroepen. Maar altijd ga ik moe maar voldaan naar huis. En thuis verlang ik al weer naar de volgende training.

Wel wil ik nog kwijt dat ik ongeveer 7 jaar bij deze groep ben. Ik ben begonnen samen met mijn man Wim, die helaas 3 jaar geleden overleden is. Ik denk er nog vaak aan, hoeveel plezier ook Wim bij onze groep heeft gehad en ik nog steeds. We hebben aan Peter een fantastische trainer en de hulp trainers zijn ook niet mis hoor.

Scorpio clubblad

Voor het volgende nummer geef ik de pen door aan DesirĂŠ Walboomers. Ans Kops

29


Fraaie laatste cross bij atletiekvereniging Scorpio met veel deelnemers van buiten de provincie Op zondag 17 maart was de laatste cross die Atletiekvereniging Scorpio in de winterperiode tussen oktober en maart organiseert. Het was fraai loopweer en menigeen had zijn (alleen de mannen) korte broek opgezocht en aangetrokken. In de regio vonden diverse ‘concurrerende’ hardloopwedstrijden plaats… een indoor wedstrijd in Rijen voor pupillen en junioren en de Drunense Duinenlooop met de halve marathon.

Ook Merel Burm liep deze afstand. Samen met haar trainer Anita Beekers oefende Merel voor de Kaaienloop (www.kaaienloop.nl) die op zaterdag 11 mei plaatsvindt. Twaalf deelnemers liepen 5.100 meter. De snelste loper op deze afstand was Rolf Vermolen uit Den Haag die 21:44 liep. Zijn clubgenoten Matthew e Stikkelorum en Steef Severijn sr. eindigden als 2 e en 3 in respectievelijk 22:23 en 23:11.

Deze interessante evenementen in de omgeving hadden invloed op het aantal deelnemers aan deze cross/trimloop. Er waren 13 jeugdige lopers waarvan er 5 niet uit Oosterhout kwamen en 37 senioren waarvan er maar liefst 26 van buiten Oosterhout kwamen. Een groot deel van de deelnemers bij de senioren betrof een groep van Atletiek & Recreatievereniging Ilion uit Zoetermeer. Zij verbleven voor een weekend-weg in Oosterhout en grepen de kans om mee te doen met de fraaie cross in het prachtige bosgebied achter de accommodatie van Scorpio. En deze dertien leden van de collega-vereniging Ilion zetten zeer scherpe tijden neer. Waarschijnlijk was er sprake van een baanrecord maar dat hebben we niet nagezocht.

Erika de Vreugt, Dick Exalto en Anna Marcelissen achter elkaar (Foto: Ed Langer)

Bij de 650 meter was de uitslag als volgt: Vigo Maljaars finishte als eerste in 3 minuten en 27 seconden (10 seconden sneller dan bij de vorige cross!!). Thijs Lucas werd tweede in 4:21 en Felipe Broere eindigde kort achter Thijs in 4:29.

Tenslotte de 7.100 meter. Deze afstand werd door 19 deelnemers gelopen waarbij Jesse van Burg uit Den Haag deze afstand in 23:39 liep. Robbin e Pieterman (Zoetermeer) finishte als 2 in 24:05 op de hielen gezeten door Nick van der Poel (Bergschenhoek) die vier seconden later finishte.

Alvin Severijn, ook lid van Illion, liep 6.100 meter en deed dat in precies 27 minuten.

Thijs Lucas (Foto: Ed Langer) De 1.200 meter werd als snelste gelopen door Niels Laros in 5:12. Luuk Leenaerts werd tweede in 5:17 en Julius Geleijns werd kort achter Luuk derde in 5:21.

(Foto: Ed Langer)

De volwassen lopers kunnen kiezen uit diverse afstanden variërend van 2.100 tot 7.100 meter.

Er kan worden gesteld dat de mannen en vrouwen van Atletiek & Recreatievereniging Ilion goede prestaties neer hebben gezet bij de Scorpiocross. En als je dat ook wilt, dan kun je natuurlijk lid worden Illios maar veel handiger en dichterbij is gewoon lid worden van Atletiekvereniging Scorpio die gewoon dichtbij is en waar goede trainers je op pad helpen. Of je nu een beginnend of geoefend loper bent..... Op http://www.atvscorpio.nl/algemeen/over-­‐atv-­‐scorpio vind je alle benodigde informatie over de atletiekvereniging.

Lars Laros werd bij de 2.100 meter eerste in 7:59. Anton Stam, de oudste deelnemer die er een gelegenheidsloop van maakte finishte in 15:43. Tamara van Kleef uit Bergschenhoek liep als enige de 3.100 meter en finishte in een snelle tijd van 12:19. De twee deelnemers bij de 4.100 meter waren Steef Severijn jr. uit Zoetermeer die eindigde in 14:13.

Scorpio clubblad

Robbin Pieterman

30


Voor alle uitslagen van de cross van zondag 17 maart jl. kijk op http://atvscorpio.sinfo.nl/uitslagen

de mensen van de EHBO weer zonder noodzakelijk ingrijpen naar huis keerden.

Scorpio en de enthousiaste mensen van de organisatie maar zeker de lopers kijken terug op een succesvol crossseizoen afgelopen winter waarbij

En nu op naar de wegwedstrijden dit voorjaar en deze zomer.

Medische rubriek Wat is een rugblessure?

Gebeurt dit te lang, dan ontstaan blessures. Hierbij is de balans belasting/belastbaarheid dus structureel verstoord geweest. Bij langdurige belasting kan het omhulsel van de tussenwervelschijf met name aan de achterkant zwakker worden, waardoor de inhoud kan uitpuilen (ook wel herniëren genoemd, vandaar de naam hernia).

Rugpijn wordt door vele aandoeningen veroorzaakt. Lage rugpijn komt bij veel sporten voor en bestaat meestal uit steken en stijfheid laag in de rug. Overbelasting van de lage rugspieren of een plotselinge draaibeweging kan een spierverrekking van de rugspieren veroorzaken. Dit heet spit of lumbago. De rug is dan stijf en pijnlijk bij beweging. Eén van de andere oorzaken kan een stoornis in het sacro-iliacaal-gewricht (bekken, SI-gewricht) zijn. Het SI-gewricht bevindt zich tussen de uiteinden van de wervelkolom (heiligbeen) en de beenderen van het bekken. Ook de wervellichamen en tussenwervelschijven kunnen klachten geven, onder andere in de vorm van een hernia.

Klachten Deze hernia drukt dan op één van de zenuwen, waardoor er een schietende pijn in één been ontstaat, soms ook met krachtsverlies, prikkelingen of tintelingen. Dit ziektebeeld is eveneens bekend onder de naam ischias. Vroeger werd de diagnose gesteld door contrastonderzoek: de zogenaamde ruggenpunctie. Tegenwoordig zijn daar betere en minder pijnlijke onderzoeken voor ontwikkeld zoals de CT scan of het MRI onderzoek. MRI ofwel magneetscan onderzoek maakt de mooiste afbeeldingen van het ruggenmerg en de zenuwen met behulp van een zeer sterk magneetveld en geeft zo de beste informatie.

Wat is een rughernia? rughernia is een uitpuiling van één van de tussenwervelschijven in de rug. Deze schijven dienen als schokbrekers om de klappen op te vangen, die op de rug komen bij springen en landen. Tussen elke ruggenwervel zit zo\'n schokbreker, die eigenlijk het best te vergelijken valt met een marshmallow. Wanneer je dit snoepgoed indrukt, wordt het platter en zet meer in de breedte uit. De tussenwervelschijf bestaat uit een zachte kern met een stevig omhulsel. Met name in de wedstrijdsport waar veel schokbewegingen of extreme bewegingsuitslagen plaatsvinden, zoals hardlopen, tennis, turnen etc., moeten de klappen van het neerkomen op de grond verwerkt worden door de tussenwervelschijven, de gewrichten, het kapsel en de spieren. Als binnen een sport te weinig tijd wordt genomen voor herstel zie je steeds opnieuw microtraumata ontstaan.

Behandeling De behandeling is meestal rust en specifieke fysiotherapie. In veel gevallen trekt de uitpuiling zich weer terug en versterkt het omhulsel zich weer met littekenweefsel. Wanneer behandeling niet succesvol is, kan de inhoud van de tussenwervelschijf worden opgelost door deze in te spuiten met een speciaal medicijn: de zogenaamde chemonucleolyse methode. Wanneer al deze methoden falen, kan er geopereerd worden, waarbij tegenwoordig ook voor een kijkoperatie of laserbehandeling gekozen kan worden. Bron: Sportzorg.nl

Scorpio clubblad

31


UIT DE BLADEN UIT WEEKBLAD OOSTERHOUT: 6.91m. Daarna kon hij gelijk door naar de sprint en liep de snelste tijd van alle pupillen, 5.7sec. Clubrecord e nummer vijf. Uiteindelijk werd Stijn ruimschoots 1 bij de e B-pupillen jongens en Yorick 3 .

Scorpio atleten goed op dreef in Vlijmen (9 dec.) 3x goud, 1x brons en 5 clubrecords. e Afgelopen zondag stond in Vlijmen de 1 indoor van het regio 13 circuit op het programma, georganiseerd door Dak Drunen. Dit indoorcircuit bestaat uit 5 indoormeerkampen (sprint, kogelstoten en hoogspringen). Er volgen nog wedstrijden in Tilburg, Dongen, Waalwijk en Rijen. Iedereen, die aan minimaal drie van de bovengenoemde wedstrijden heeft deelgenomen, telt automatisch mee voor het klassement. ’s Ochtends moesten de jongste atleetjes, tot en met de A-pupillen, aantreden. Maar liefst 15 pupillen deden mee. ’s Middags was het de beurt aan de junioren. Er werd zeer goed gepresteerd, 3x goud, 1x brons, 5 clubrecords en diverse PR’s. Voor de jongste pupillen, zowel jongens als meisjes pupillen C en B, begon de wedstrijd om 9.55 uur met hoogspringen. Voor Cyri Brethouwer was het haar eerste officiële indoorwedstrijd. Als 5-jarige mini-pupil deed ze mee bij de C-pupillen en dat deed ze niet onverdienstelijk. Natuurlijk gelijk allemaal PR’s. Anouk van Jeveren gaat net als bij de crossen als een speer. Ze haalde de 1.00 net niet, maar met 0.95 sprong ze het hoogste bij de C-pupillen. Als ze nog even op kogel gaat oefenen zit er volgende keer zeker een podiumplaats in. Voor Anne Scheffers, B-pupil, was het een nieuwe ervaring. Haar eerste indoor sloot ze af met een mooie e 10 plaats. Ook de “jongste” jongens kwamen in actie. Guk Balci deed net als Cyri voor het eerst als mini-pupil mee met een indoor. Bij de B-pupillen verraste Yorick Brethouwer. Hij verbeterde zich met 10cm bij het hoogspringen tot een hoogte van 1.15. Deze hoogte gaf al zicht op een podiumplaats. En natuurlijk kwam ook Stijn Hendriks weer in actie om wederom zijn eigen clubrecord op hoog te evenaren, namelijk 1.25. Pepijn van der e Westen behaalde in zijn eerste wedstrijd een mooie 10 plaats. Ook Dennis Leemans wist zich te verbeteren en e behaalde een 11 plaats van de 17. Daarna was het de beurt aan de A-pupillen meisjes om te gaan kogelstoten. Het tweede clubrecord was een feit. Eva Nijdam, tweede jaars A-pupil, stootte de 2 kilo kogel naar een afstand van 7.91m. Dit clubrecord is na ruim 22 jaar verbeterd. Femke Kuppens deed daar als eerste jaars A-pupil niet veel voor onder met een afstand van 6.47m. Beide dames stonden na het eerste onderdeel aan de leiding en stonden deze plaats niet meer af. Ook Lara Nuijten behaalde hier een PR. Het eerste onderdeel van de A-pupillen jongens was de sprint. Dat ging bij alle drie goed, maar Jord Pluimes kwam het snelst aan de streep. Ook bij hoog wist hij zijn e PR te verbeteren tot 1.20. Dit leverde hem een nette 6 plaats op. In dezelfde categorie werd Casper Haagh e e 12 en Julian Klerkx 14 van de 28 deelnemers. Patrick Leemans was de enige tweede jaars A-pupil en bee haalde een prima 5 plaats. Na het kogelstoten stond de sprint op het programma voor de meisjes pupillen-A. Femke liep de snelste tijd en behaalde het derde clubrecord met een tijd van 5.8sec. Ook dit was al een clubrecord dat al 19 jaar stond. De meiden konden na hun sprint gelijk door naar het hoogspringen. Hier behaalde Lara een mooi PR met 1.05, evenals Eva die 1.30 sprong. Vervolgens was het weer de beurt aan de B-pupillen jongens om naar kogel te gaan. Hier behaalde Stijn het vierde clubrecord van de dag. Hij verbeterde het naar Scorpio clubblad

´s Middags kwamen onze junioren in actie op hun onderdelen. Allemaal proficiat met de behaalde prestaties. Deze prestaties zijn natuurlijk mede te danken aan de hulp van de trainers/begeleiders. Goede prestaties indoor Dordrecht 12 januari 2013 Tijdens de eerste Indoor wedstrijden dit jaar in Dordrecht werden enkele goede prestaties neergezet Deze wedstrijd stond in het teken van de voorbereiding voor het Nederlands kampioenschap over een maand in Apeldoorn. De meest verrassende prestatie kwam op naam van Matthijs van der Made uit Geertruidenberg. Een jaar geleden stelde hij het clubrecord kogelstoten bij de mannen op 12.89 meter. Dit was net niet genoeg om aan de Nederlandse kampioenschappen te mogen meedoen. Dit motiveerde hem om deze winter onder leiding van werptrainer Fred van der Steenhoven extra hard te trainen. Deze harde training wierp direct al zijn vruchten af. Na twee aarzelende beginstoten kwam bij de derde stoot al een nieuw clubrecord van 13,90 meter tevoorschijn, maar bij zijn vijfde poging brak hij door de zo gewenste 14 meter grens met een stoot van 14.02 meter. Dit is wel ruim voldoende om aan de limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen te voldoen. Meerkamper Bart van den Wijngaard kan zeker meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen, maar wilde toch met een paar goede uitslagen zijn zelfvertrouwen nog wat opkrikken. Verspringen leverde een goede 6.45 meter op, het polsstokspringen blijft helaas nog wisselvallig, na 3.40 meter gehaald te hebben bleek de 3.60 meter iets te hoog. Bij de A meisjes testte Tess Ackermans zich bij het hinkstapspringen, na wat ongeldige maar redelijk verre sprongen kwam ze in haar laatste poging tot 9,93 meter. Voor het Nederlands kampioenschap moet daar nog wel wat bijkomen om serieus mee te kunnen doen. Komend weekend is er de bekende indoorwedstrijd van Atledo Dongen in de Salamander hal. Vele pupillen, junioren en senioren van Scorpio zullen daar proberen hun beste prestatie te verbeteren. Stijn Hendriks evenaart wereldrecord hoogspringen 20 januari 2013 Scorpio jeugdatleten komen tot grote hoogte bij indoor Attila te Tilburg. Stijn Hendriks evenaarde tot tweemaal toe het wereldrecord hoogspringen voor 8-jarigen. Een officieus wereldrecord van 1.35m bij het hoogspringen voor b-pupil Stijn Hendriks leverde hem een 1e plaats op. 7-jarige werd hij al wereldrecordhouder met 1.25m en nu wist hij het wereldrecord als 8-jarige te evenaren met 1.35m. Natuurlijk was dit een clubrecord. Bij de a-pupillen meisjes werd Eva Nijdam 1e door haar hoogtesprong van 1.35m. Dit was een evenaring van het clubrecord. Lara Nuijten, eveneens a-pupil, wist

32


Bart van den Wijngaard toont goede vorm bij het NK Meerkamp in Apeldoorn 10 februari 2013 Vijf clubrecords in een meerkamp voor Bart van den Wijngaard. Met een zevende plaats toonde Bart dat hij een vaste plaats heeft veroverd bij de beste Nederlandse meerkampers. Terwijl Eelco Sintnicolaas zich schaarde bij de mondiale top met 6341 punten werkte Bart hard aan een nieuw beste totaal van 4965 punten. De harde training van de winter wierp duidelijk zijn vruchten af. Alleen zijn kogelstoten viel iets tegen, anders was de 5000 punten grens gewoon gepakt. Clubrecords waren er op de 60 meter met 7.40 seconde, verspringen met 6.69 meter, een evenaring op de 60 meter horden in 8.99 seconde, polsstokhoogspringen met 3.90 meter en de zevenkamp van 4965 punten. Persoonlijk record was ook nog het hoogspringen met 1.87 meter en de 1000 meter met 2.40.62 min. Dit alles onder het toeziend oog van zijn vader Wim van den Wijngaard die dat weekend deelnam aan de gelijktijdig gehouden NK Masters bij de Mannen M50. Wim liep de 400 meter en met een tweede plaats in de series mocht hij door naar de finale, helaas liep het daar tactisch niet helemaal goed en werd hij in de finale 5e met slechts tienden van seconden verschil met de zilveren en bronzen medaillewinnaars. Maar Wim revancheerde zich op zondag toen de 200 meter gelopen werd. Na de series ging hij makkelijk over naar de finale waar hij een bronzen medaille won in een tijd van 27.04 seconde na in de serie al 26.99 seconde te hebben gelopen. Komende week doet Bart mee aan het NK Senioren bij het experimentele nummer 400 meter horden Indoor. Matthijs van der Made uit Geertruidenberg staat als 1e reserve geplaatst bij het kogelstoten en moet hopen op een afvaller om te worden toegelaten tot de beste 12 kogelstoters van Nederland. Het weekend daarop gaan een vijftal Scorpio junioren naar Apeldoorn voor hun Nederlands kampioenschap.

zich bij de vorige indoor al enorm te verbeteren op hoog, maar deed er dit keer nog een schep bovenop door zich weer met 10 cm te verbeteren. Ze sprong nu 1.15m. In dezelfde categorie wist ook Femke Kuppens haar pr te verbeteren op hoog tot 1.27m. Helaas liep Femke een bijna zekere podiumplaats mis door 2x met de kogel buiten de sector te stoten. Anouk van Jeveren sprong het hoogst bij de jongste dames, namelijk 1.00m. Deze prestatie zorgde voor een mooie 3e plaats op het podium. Tia Ackermans was ook goed op dreef en werd 2e bij de oudste jeugd door haar goede prestaties op hoog, 1.45m en kogel, 9.14m. Tim Nuijten wist net als zijn zusje ook een mooie hoogte te halen bij de d-junioren en werd op dit onderdeel 2e met 1.45m. Patrick Leemans is de laatste indoor ’s aardig op dreef en ook deze keer werd zijn inzet beloond met een mooie 6e plaats bij de a-pupillen jongens. Deze plaats had hij mede te danken aan zijn progressie op hoog. Hij sprong namelijk een pr van 1.30m. Ook de andere jongens in deze categorie hebben zich van hun beste kant laten zien, getuige de mooie resultaten op verschillende onderdelen. Naast deze vaste kern van fanatieke atleten waren er ook atleetjes bij die voor de eerste keer meededen aan een indoorwedstrijd. Ze lieten meteen zien dat ze uit het goede "sportershout" zijn gesneden. Er werden natuurlijk meteen een paar mooie PR’s verwezenlijkt. Aan het einde van de dag werd er voor de a-pupillen en junioren nog een hordenrace van 35m georganiseerd, waar onze jeugd enthousiast aan deelnam. Indoorwedstrijd Dongen als voorbereiding NK 20 januari 2013 De Indoorwedstrijd in Dongen van afgelopen zondag stond voor de Scorpio junioren en senioren in het teken van voorbereiding op het NK Indoor in februari in Apeldoorn. Matthijs van der Made wilde testen of zijn 14.02 mtr. van vorige week geen uitschieter was en Milan Betz en Arno van der Pas waren voor het eerst in de weer met een zwaardere kogel vanwege hun overgang naar een hogere leeftijdsklasse. Matthijs stootte de kogel 13.43 meter ver en was daarmee best tevreden. Arno van der Pas kwam tot 9.53 meter en zoekt nog naar zijn vorm. Uitschieter op deze dag was Milan Betz. Het clubrecord van Scorpio bij de A junioren stond op naam van Bart van den Wijngaard met 12.45 meter en dat bracht Milan bij zijn eerste wedstrijd met een 6 kg kogel op 13.68 meter. Ruim voldoende om met een gerust hart in te schrijven voor het NK. Matthijs van der Made pakte ook de 35 meter en hoogspringen van de meerkamp mee als training en werd ook nog winnaar van de meerkamp met een ruime puntenvoorsprong. De komende weken wordt er door de navolgende atleten van Scorpio hard toegewerkt naar het NK; Bart van den Wijngaard op de meerkamp bij de senioren. Lisa Smit bij het kogelstoten meisjes A. Milan Betz bij het kogelstoten jongens A Bohdi Bakker bij de 60 meter vlak en 60 meter horden. Tess Ackermans bij het hink-stap-springen meisjes A Matthijs van der Made bij het kogelstoten Senioren. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten van onze lokale toppers

Scorpio clubblad

NK Indoor Senioren met wisselend succes voor de Scorpio deelnemers 17 februari 2013 Afgelopen weekend waren voor het eerst twee Scorpio senioren toegelaten tot het selecte clubje deelnemers aan de Nederlandse kampioenschappen Indoor atletiek. Bart van den Wijngaard hoorde bij de beste hordelopers van Nederland op de 60 meter en mocht ook meedoen op basis van zijn tijd op de buitenbaan op het experimentele nummer 400 meter horden Indoor. Dit nummer werd voor het eerst verwerkt op een Indoor baan. Dit is echt een nummer voor geroutineerde atleten die makkelijk kunnen anticiperen op de wisselende afstanden tussen en naar de horden toe. Dat Bart van den Wijngaard deze winter goed getraind heeft werd wel duidelijk. Zijn eindtijd van 55.74 seconde was bijna een seconde beter dan zijn beste tijd op de buitenbaan en goed voor een zevende plaats. Even daarvoor had hij al een nieuw clubrecord gelopen op de 60 meter horden in 8.96 seconde. Minder goed verging het Matthijs van der Made op het nummer kogelstoten. Ondanks zijn harde wintertraining, waar vele duizenden kilo’s aan gewichten werden verplaatst lukte het hem niet rustig te blijven en zijn verbeterde techniek te gebruiken voor weer een beste prestatie. De spanning en de wil om heel ver te stoten zorgde

33


Lisa Smit wilde met kogelstoten graag de bronzen medaille pakken. Lange tijd leek dat te lukken, tot een concurrente met een uitschieter ineens deze medaille voor haar neus wegkaapte. Een ondankbare vierde plaats werd het maar wel een mooie serie stoten, met 12.40 meter als beste prestatie. Rowan van Dongen was onderwijl aan haar 1500 meter begonnen. Lange tijd bleef zij in het spoor van de koploopsters maar moest de laatste ronden wat toegeven. Een nieuw indoor beste tijd van 5.02.72 minuten was haar beloning. Als laatste was Tess Ackermans met het onderdeel hinkstapspringen aan de beurt. Het op de afzetbalk uitkomen is de laatste tijd een probleem. Maar bij haar eerste poging verbeterde zij gelijk haar beste prestatie en clubrecord tot 10.24 meter. De Scorpio toeschouwers gingen er eens goed voor zitten maar helaas waren haar volgende twee pogingen ongeldig en dus geen finaleplaats die recht zou geven op nog 3 pogingen. Dit was de laatste Indoor wedstrijd voor de oudere junioren. Die kijken nu uit naar de komende baanwedstrijden buiten in het voorjaar. De jongere jeugd krijgt de komende weken nog de mogelijkheid hun indoorrecords te verbeteren in Apeldoorn of Rijen.

voor een blokkade van zijn techniek en leverde slechts een afstand op van 13.21 meter, wat hem de 12e plaats opleverde. Wel leverde de wedstrijd hem en zijn trainer veel ervaring op die weer gebruikt kan worden richting het buitenseizoen. Beide Scorpio atleten zetten dan in op een deelname aan de NK Atletiek outdoor, hiervoor zullen zij hun records nog wat moeten aanscherpen, maar de eisen zijn niet onoverkomelijk. Komend weekend is weer de laatste NK Indoor en nu voor de junioren A en B. Hiervoor hebben vijf Scorpio junioren ingeschreven. Na dit weekend wordt weer hard getraind voor de eerste wedstrijden op de buitenbaan die rond april weer van start gaan. Veel podiumplaatsen jeugd bij prijsuitreiking crosscircuit Maar liefst 7 scorpio atleten stonden afgelopen vrijdag (22 feb.) bij de jeugd op het podium bij de prijsuitreiking van het cross-circuit. 17 Scorpio atleten tm de cjunioren kwamen in het eindklassement voor. Je moet daarvoor aan minimaal 5 crossen uit een serie van 10 crossen deelnemen. Naast het individuele klassement was er nog een verenigingsklassement, waarbij Scorpio e de ondankbare 4 plaats innam. Wanneer er meer scorpio atleten hadden meegedaan, waren we zeker in de top 3 beland. Als eerste was Niels Laros aan de beurt. Hij behaalde goud in het klassement. Hij is alle crossen eerste geworden. Daarna was Anouk van Jeveren aan de beurt. Ze behaalde zilver. Na de c-pupillen was het de beurt aan de b-pupillen. Hier ging de eer naar Stijn Hendriks, e die 1 werd en bij de meisjes ging brons naar Bieke Schipperen. Ook bij de a-pupillen wederom twee podiumplaatsen. Lars Laros behaalde brons bij de jongens en bij de meisjes ging Eva Nijdam er met het goud vandoor. De laatste podiumplaats ging naar Stan Schippee ren. Hij werd 2 bij de d-junioren jongens. De prijsuitreiking werd gehouden bij Attila en was in handen van onze "eigen" André Aarts, voorzitter van regio 13, samen met Peter Monsieurs, die bij bijna alle wedstrijden de microfonist was. Alle deelnemers werden naar voren geroepen en kregen een diploma en een zakje chips. Onder de atleten die wel aanwezig waren, maar geen podiumplaats behaalden, werden per categorie nog drie prijzen verloot. Dus volgend jaar allemaal meedoen! Wij kijken in ieder geval terug op een prachtig crossseizoen! Met dank aan alle enthousiaste begeleiders en ouders.

Succes voor onze pupillen in Apeldoorn 11 maart 2013 Een 5-tal Scorpio atleetjes. Cyri, Yorick, Stijn, Femke en Eva waren vorige week zondag bij de nationale pupillen wedstrijden in Apeldoorn. Een 4-kamp met 3 technische onderdelen en een 600 meter moest worden afgewerkt. Op deze wedstrijd waren 400 pupillen van 56 verschillende verenigingen afgekomen! De pupillen werden de hele dag door een begeleider onder de hoede genomen, ouders konden op de tribune blijven zitten. Met 4 CR’s en 2 podiumplaatsen en diverse PR’s werd weer een visite-kaartje afgegeven door onze Scorpio pupillen. Cyri Brethouwer was als mini-pupil bij de Meisjes pupillen C goed op dreef met een sprint over 40m in een tijd van 9.35 sec. en een vertesprong van 2.38m. Verder sprong ze 0.60 hoog en liep de 600m in 3.11.38. In een sterk bezet veld werd ze uiteindelijk 8e. Bij de Jongens pupillen B draaide haar broer Yorick ook een goede meerkamp. Een goede vertesprong van 3.40m en stoot van 5.17m waren hiervoor de basis, maar op de afsluitende 600 meter liet hij zien dat hij nog heel wat in zijn mars had. In een nieuw Clubrecord van 2.11.97 liet hij het gehele veld van 42 atleetjes ruim achter zich. Het leverde hem een zeer nette 6e plaats op in dit sterke deelnemersveld. Minder goed ging het met Stijn Hendriks. Afgelopen week had hij al knieklachten maar begon goed met een 2e tijd op de 40m, 6.68sec. en een 3e plaats op kogel met 6.51m, maar moest de wedstrijd toen staken door de knieklachten. Bij de Meisjes pupillen A 1e jaars deed Femke Kuppens een beetje over wat ze vorig jaar ook al bewerkstelligde... de hoogste podiumplaats behalen in een heel sterk veld van 58 atletes. Ze liep de snelste 60m van het gehele deelnemersveld in een nieuw clubrecord van 9.27sec. Verder werd ze 1e op kogel met een afstand van 6.89m en een gedeelde 1e plaats op hoog met 1.25. De 600m ging iets minder lekker, maar toch nog een zeer goede prestatie, 2.12.02. Eva Nijdam deed mee bij de enorme groep 2e jaars A pupillen van 59 Kinderen. Ze verbeterde het clubrecord op het verspringen met 4.11. In haar 1e poging evenaarde ze het oude record van 4.08 en verbeterde dat nog twee keer. Op de sprint liep ze ook een PR.

Geen medailles wel goede prestaties bij het NK Indoor junioren in Apeldoorn 24 februari 2013 De vijf junioren die dit weekend naar Apeldoorn reden brachten vier nieuwe clubrecords naar huis. Helaas geen medailles al zaten de kogelstoters Lisa Smit met een vierde en Milan Betz met een vijfde plaats daar wel dichtbij. Zaterdag verbeterde Bohdi Bakker het clubrecord bij de Jongens B op de 60 meter naar 7.50 seconde. In de halve finales werd hij uitgeschakeld met een tijd van 7.53 seconde. Kort daarop verbeterde Milan Betz bij de A jongens zijn eigen clubrecord op kogelstoten en kwam voor het eerst met de 6 kg over de 14 meter. Hij werd vijfde met 14.16 meter. Zondag wilde Bohdi Bakker weer proberen een finale plaats te pakken op de 60 meter Horden, zoals hij vorig jaar had gedaan. Helaas lukte dat niet, met 8.90 seconde werd hij twaalfde in totaal.

Scorpio clubblad

34


UIT BN DESTEM:

Helaas ging kogel niet zoals we van haar gewend zijn. Ze moest het verschil dus goedmaken op de 600m om nog in aanmerking te komen voor een podiumplaats. Ze liep de 2e tijd in een nieuw clubrecord van 1.57.81 en werd hiermee gedeeld 3e met een puntentotaal van 2050 punten.

Met 700 deelnemers was de Kruikenloop ondanks het winterse weer goed bezet. Op de langste afstand was ook RenĂŠ Stam (Scorpio) weer goed in de frontlinie te vinden. De Oosterhouter won bij de M45 in 53.39 minuten. Hij zag na de race Deny Blom (DJA) en Peter van Zundert (Scorpio) naast zich op het podium. (BNDeStem 10 februari)

Laatste indoor bij Spiridon in Rijen 17 maart 2013 Laatste Indoorwedstrijd bij Spiridon in Rijen brengt veel groen/geel van Scorpio op het podium. De laatste wedstrijd van het indoorcircuit zit erop, de voorbereidingen voor de competitiewedstrijden buiten zijn al in volle gang. Stijn Hendriks werd weer eens 1e bij de Jongens Pupillen B en met een nieuw clubrecord, dit keer op de 35 meter met een tijd van 5.71 seconde. Patrick Leemans werd weliswaar 4e in de meerkamp maar had toch een geslaagde dag met een evenaring van het clubrecord hoogspringen bij de Jongens Pupillen A met een hoogte van 1.35 meter. Hij is de vijfde pupil A van Scorpio die de hoogte van 1.35 meter haalde. De eerste, Leendert Brethouwer, tegenwoordig trainer van de hoog- en verspringers, deed dat al in 1987. Zijn zoon Yorick werd vierde bij de Pupillen B. Het wachten is dus op de eerste jongen die hoger gaat springen dan 1.35 meter. Ook een eerste plaats haalde Femke Kuppens bij de meisjes pupillen A met onder andere een mooie 1.30 meter op het hoogspringen. Een tweede plaats was er voor Joosje Heymeijer bij de meisjes B en voor Tia Ackermans bij de meisjes C, derde plaatsen waren er voor Eva Nijdam en Jeroen Rops, die een nieuw persoonlijk record stootte met de 4 kg kogel van 10.47 meter.

Openingsklassiekers In Moergestel werd Marco Keijzers (Scorpio) tweede in de Rico Salvettiloop achter Bram Kocx. Keijzers liep de 10 kilometer in 32,56 uur. RenĂŠ Stam (Scorpio) en John van der Wansem (LADB) liepen naar de winst bij de masters in tijden van 34,08- en 36,03 minuten. Mark Voermans (Scorpio) was de snelste uit de regio met 17,40 minuten. (BNDeStem 4 maart) Op een drassig en daardoor zwaar parcours werd afgelopen zondag de Karpencross afgewerkt. Bij de senioren was er de derde plaats bij de masters voor Peter van Zundert. De loper van Scorpio komt uit bij de M45, die een afstand van 8800 meter moesten afleggen. (BNDeStem 11 maart) Van Zundert wint in Drunen. In de leeftijdsgroep M50 won Peter van Zundert (Scorpio) zondag in Drunen de halve marathon in een tijd van 1.18,28. Theo van Hofslot (Sprint) volgde hem op de voet en greep de tweede plaats in 1.19,33. Ze werden op het podium geflankeerd door Jan Arnouts van Achilles. (BNDeStem 18 maart)

We wensen iedereen een sportief seizoen toe!

Scorpio clubblad

35

ATV Scorpio - clubblad 1 2013  
ATV Scorpio - clubblad 1 2013  

ATV Scorpio - clubblad 1 2013

Advertisement