Linköpingsplatsen 190410

Page 26

KRÖNIKA

Ledaren som gör slag i saken Det hetaste inom NLC just nu är vikten av kultur i bolagen. Vi är några nyckelspelare som vänder och vrider på just företagskultur och dess vikt för hållbarheten. När frågan kom vad som var viktigast av kultur, affärsmannaskap eller organisation/ledarskapet så var vi alla tre överens om att just kulturen var viktigast, för att bevara hållbarheten i det långa loppet. Jag har i alla tider uppmuntrat till enhetligt arbete genom organisationen. När vi spretar åt olika håll så skapar vi mer kaos än produktivitet. Därför är det viktigt att ha förståelse för grunden av bolaget, för det är där allting startar. Ett spännande exempel på ett företag som värnar om sin kultur och värdegrund är IKEA, som genom dess enhetliga stil internationellt har blivit någotsånär synonymt med Sverige. VERKTYGEN ÄR DE SAMMA MEN HUR DE ANPASSAS VARIERAR När jag besöker bolag försäkrar jag mig om att vi som konsulter passar ihop med företagets kultur och värdegrund. Anledningen till det är att jag själv upplevt irritation när jag arbetade som ledare och det kom in glada konsulter i organisationen och körde sitt race. Det är bra med innovation men det ska gå i linje med det håll företaget styr skutan mot. Därför bör man gå till bestämmande ledning och säkerställa att de innovativa idéer som uppkommer går i linje med de strategiska och taktiska planer som är beslutade. Ett exempel på detta är besvikelsen över uteblivet resultat när företag bestämt

sig för att arbeta enligt t ex LEANmodellen. LEAN är helt fantastiskt men metoden bör anpassas för varje enskilt företag, dess kultur, värdegrund, policy, processer, metoder och övriga system för att uppnå önskat resultat. Det krävs även kontinuerlig träning och utveckling för att få metoden att fungera i praktiken, enbart att skicka ut dokument fungerar inte. Kompetenta konsulter missar ofta denna viktiga del, kulturen, när de ska genomföra implementeringen. Detta resulterar i att de som arbetar i företaget kan bli upprörda, ett tydligt tecken att vi har sprungit in i en kulturkrock. Vi kan jämföra det med att kliva in och möblera om i någons hem utan att först veta hur de som bor där önskar ha det. DYRT ATT REKRYTERA LEDARE SOM EJ PASSAR IN I KULTUREN En ny chef hade rekryterats till ett bolag. Efter några månader så började medarbetarna hamna i en destruktiv spiral och trivseln blev sämre i arbetslagen. Här är en svår fråga att hantera, det tar tid i förändringsprocessen att få saker att falla på plats. Hur ska vi tänka när vi tar in en ny person som ska fogas samman med den kultur och värdegrund som bolaget har? Klart att vi ska ge varje person en chans, men till vilket pris? Jag hade en avstämning i ett annat ärende bland dessa medarbetare och vad jag hörde gjorde mig oroad. Jag gick till högsta chefen och frågade hur saker och ting stod till. Denne chef är inte mycket för att vara politisk korrekt, läs bullshit, och såg efter en snabb avläsning på

Linköping

mig att jag var konfunderad. Jag fick en rak fråga vad jag ansåg och mitt omedelbara svar blev att jag ansåg att den nyrekryterade chefen aldrig skulle passa in i bolaget. Anledningen till detta var att personen ej delade bolagets ledarskapsfilosofi eller den kultur som företaget stod för. Bolaget vill ha samarbete över gränser, att alla är av lika vikt och med målsättning att alla ställer upp för varandra med en positiv och hjälpsam approach. Den nyrekryterade chefen var av den gamla skolan saknade lyhördhet vilket påverkar samarbetet mellan chefskap och medarbetarskap detta påverkar i sin tur att lagspelet ej blir produktivt samt att arbetsmiljön påverkas negativt. MODET ATT AGERA Jag älskar coola ledare som har modet att agera för verksamhetens bästa, vid nästa besök möttes jag av ett mer harmoniskt arbetslag. Ett modigt ledarskap som ser till helheten i sina beslut, inte sitter fast i prestigefylldhet utan har lyhördheten att känna in vad som är bäst för hela verksamheten med dess lag och medarbetare, skapar härliga rysningar av glädje hos en ledarskapsnörd som mig. Mod skapar klirr i kassan. www.nordicleader.se

Datum.................................. Manusstopp 15 MAJ.......................................................3/5 12 JUNI.................................................... 31/5

# Linköpingsplatsen

21 AUGUSTI............................................ 9/8 18 SEPTEMBER..................................... 6/9

Boka Din annonsplats på annons@tryckomedia.se

16 OKTOBER........................................ 4/10

eller ring Daniel Hallingström 073-677 95 13

20 NOVEMBER.....................................8/11

26