a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

KindaYdre platsen NR 2, 28 FEBRUARI 2020


NÅGRA AV ARTIKLARNA I DETTA NUMMER

• F E N O M E N M A G A S I N E T- E N L E K F U L L E X P O N E R I N G M E D A L LVA R L I G B A K G R U N D •HYRESGÄSTFÖRENINGEN-FÖR ETT TRYGGT BOENDE • K I N D A K O M M U N S AT S A R PÅ M E D B O R G A R D I A L O G med mera...

Vad finns i din resväska? När mörkret fortfarande ligger som ett tungt täcke över vårt land är det många av oss som längtar bort. Vi vill ha sol, ljus och värme för att fylla på med ny energi. Men antalet semesterdagar är begränsat, plånboken är något tunnare och möjligheterna att byta adress är till viss del begränsade av praktiska skäl. Många av oss tänker kanske med lite bitterhet i rösten; Hur ska jag kunna resa nu? Ja, vad innebär det egentligen att resa? Är det alltid att byta geografisk adress eller kan man resa på ett annat sätt? Att veta vad du packar ner i resväskan innan avfärd är lätt att tala om, men den stora berikelsen ligger ju faktiskt i vad du tar med dig hem, eller hur? Mänskliga möten, mat och miljöer Vi på KindaYdreplatsen älskar att resa. Och vi tycker att de bästa resminnena är förknippade med upplevelser och känslor. Självklart är det underbart att ställa fram en fin sak du köpt i ett annat land, eller hänga in den nyinköpta tröjan i garderoben. Men efter ett tag bleknar nykänslan. Vi vänjer oss helt enkelt. Vi trubbas av och den där fina saken, tröjan eller smycket känns inte lika spännande längre. Däremot minns vi tydligt saker vi varit med om. Möten med nya spännande människor. Personer som lever ett helt annat vardagsliv än vad vi gör. Det ger intryck.

TRYCK & MEDIA Östergötland AB Norra Oskarsgatan 19, 582 73 Linköping

Nästa nummer 27 mars

Ansvarig utgivare: Daniel Hallingström Tryck: Tryck & Media Östergötland AB. Upplaga: 7 500-23 000 ex. Distribution: PostNord AB.

manusstopp 17 mars

Vi har kontor i Linköping, Åtvidaberg, Kisa och Västervik Besöksadress: Spårgatan 11 Åtvidaberg, ingång Tvärgatan

Vi minns också restauranger med mat som har nya smaker, konstiga namn och mystiskt utseende. Och vi minns miljöer, dofter, intryck, nya färger och former. Minnena, tankarna och känslorna är nästan lika starka fler år senare, medan materiella ting har en tendens att blekna och falla i glömska. Bra eller dåligt, rätt eller fel? Här finns inget facit, men det ger oss möjlighet att resa på ett annat sätt. Res och skapa minnen i ditt kvarter Till alla er som just nu inte har möjlighet att byta regn och rusk mot sol och värme, vill vi uppmuntra till att resa i alla fall. Du kan skapa dina resminnen i din vardag, och du kan göra ditt livs mest spännande resa i ditt eget kvarter! Hur då? Jo, dela en vanlig dag med din granne, eller varför inte en helt främmande person du möter på torget, i kön på affären eller vid bankomaten? Bjud hem varandra på fika. Laga din favoriträtt en vanlig tisdagkväll och bjud i all enkelhet in nya ansikten och gamla bekanta. Utmana tanken och prata om livets viktiga händelser, dela på känslor, tankar och värderingar. Packa väskan full av möten med nya människor, mat och miljöer. Och vips har du fyllt på din resväska med minnen som inte bleknar. Enkelt, billigt och superkul. Börja din resa redan idag! Ring sedan oss och berätta vad just du tog med dig hem i din väska.

FÖRSÄLJNING

DESIGN&LAYOUT

Mats Liljegren mats@tryckomedia.se. Mobil: 076-102 02 48

Carolina Tonström-Lindgren lina@tryckomedia.se. Tel. 010-188 66 23

Daniel Hallingström daniel@tryckomedia.se. Mobil: 073-677 95 13

TEXT & FOTO Morgan Karlsson Mobil: 072-600 66 00

2 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Gilla oss på facebook www.kindaydreplatsen.se


Kyrk-Nytt

RIMFORSA FÖRSAMLING

Predikoturer Kinda Ydre-platsen

Fasta

Söndag 1 mars 1 söndagen i fastan, Prövningens stund

Tänk om det fanns en period i livet då vi kunde stanna upp lite och reflektera över vad vi håller på med? Tänk om det fanns utrymme i livet då vi kunde stilla oss och rikta blicken mot det som är viktigt i tillvaron? Tänk om vi dessutom kunde få hjälp med det, konkret, handfast hjälp med att stanna upp, hämta andan och låta själen komma i kapp!

11.00 Mässa i Kättilstad kyrka

Söndag 8 mars 2 söndagen i fastan, Den kämpande tron 11.00 Mässa i Kättilstad kyrka

Torsdag 12 mars

12.00 Torsdagsträffen i Rimforsa församlingsgård

Söndag 15 mars 3 söndagen i fastan, Kampen mot ondskan 11.00 Mässa i Kättilstad kyrka, Midnattskören medverkar

Det kan vi. Det är essensen av fasteperioden. Under denna långa fasteperiod mellan askonsdag och påskdag, under 40 dagar (söndagarna borträknade), har vi möjlighet att avstå från något för att vinna något och till det får vi konkret, handfast hjälp: genom bibeltexter, bön och gudstjänst. De bibeltexter vi i kyrkan nu koncentrerar oss, de psalmer vi sjunger, de böner vi ber fokuserar på det väsentliga i livet. Det är en 40 dagar lång vandring mot påsken, en vandring på kärlekens väg.

Tisdag 17 mars

10.30 Andakt i Västerliden

Söndag 22 mars Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk

Välkommen att vandra den med oss i Rimforsa församling.

11.00 Mässa i Kättilstad kyrka, Sång av Annelie Sandén.

PS: Om du vill läsa mer om fastan, titta gärna in på Svenska kyrkans hemsida på: https://www.svenskakyrkan.se/fastan

Onsdagen den 25/3

Jyrki Myöhänen – kyrkoherde

18.30 Veckomässa i Den gode herdens kapell

Torsdag 26 mars

12.00 Torsdagsträffen i Rimforsa församlingsgård

Barn & ungdomar

Kärlekstemat fortsätter i församlingens barn- och ungdomsverksamhet! Familjerna på Stor & liten (vår öppna förskola) har gjort hjärtstämplade kort tillsammans, med hjälp av toarullar! Välkommen att läsa mer på vår Facebooksida: www.facebook.com/rimforsaforsamling

RIMFORSA Sandbacken 1 590 43 Rimforsa • 0494-210 00 • Telefon- och öppettider: vardagar 10.00 – 12.00

www.svenskakyrkan.se/rimforsa • rimforsa.forsamling@svenskakyrkan.se • www.facebook.com/rimforsaforsamling

3 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Kinda kommun satsar på medborgardioalog Det är viktigt att medborgarna i Kinda kan vara delaktiga, få insyn i det politiska arbetet och att dialog förs med dem inför större beslut som tas i kommunen. Därför vill vi bjuda in till dialog med medborgarna i Kinda kommun.

Medborgardialog är väl egentligen all interaktion mellan oss politiker, medborgare och näringsliv. Det är ett sätt för oss att ge medborgarna en möjlighet till inflytande och att kunna föra en öppen dialog med oss förtroendevalda.

På ett kontor i kommunhuset i Kisa slår sig vår tidnings utsända ner tillsammans med Conny Forsberg (S) kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd och Lars Karlsson (L) kommunstyrelsens förste vice ordförande samt ordförande för vårdoch omsorgsnämnden.

- Det vi gjort om är att tydliggöra det tidigare ”Kindaförslaget”, vilket har legat på is under en period då vi inte riktigt fick ihop det med hur inkomna förslag skulle hanteras. Nu har vi skapat ett bra verktyg och tydliga riktlinjer för detta. Det har byggts ett digitalt flöde för det här och inkomna förslag behandlas digitalt hela vägen in till ansvarig tjänsteman. Får man 100 gillande på sitt reella förslag om vad som borde hända i Kinda, så lyfts det in för politisk behandling. ”Kindaförslaget” fungerar som en kommunal digital e-tjänst som finns tillgänglig via kommunens hemsida. För att säkerhetsställa att individen bara kan gilla en gång så används bank-Id, eller, om man saknar sådant, ett besök på kommunkontoret för att registrera ditt gillande. Vi hoppas nu att denna möjlighet kommer att användas i större utsträckning. Den ska självklart inte blandas ihop med det formulär som finns för synpunktshantering.

- Som förtroendevalda fokuserar vi på kommunens värdegrund, framåtanda, ansvarskänsla och dialog för att därigenom eftersträva gott samarbete och respekt i vår myndighetsutövning gentemot våra medborgare och vårt näringsliv. Vår intention var redan från början att Kinda ska vara en plats där alla medborgare känner att de får god service och har tilltro till kommunen. Avseende medborgardialog kopplar den direkt ihop med två av koalitionens ”4D”. Dialog, Delaktighet, Digitalisering samt Detaljplaner, inleder Conny Forsberg och Lars Karlsson. 100 gilla - För att komma en bit på väg så har vi återuppväckt ”Kindaförslaget” som funnits i flera år, fast som kanske inte så många känt till eller använts sig av.

Alla är välkomna - Som en del i det hela har vi även återupplivat våra medborgarträffar, vilka arrangeras för att skapa dialog mellan

4 - K I N D AY D R E P L AT S E N

oss förtroendevalda och kommunens medborgare. Ett ökat deltagande i demokratiska processer ger större legitimitet att fatta beslut. Kommunen står som arrangör och bjuder in och bestämmer form för medborgarträff och eventuellt tema. De årliga inplanerade medborgarträffarna arrangeras i flera fall som dialogcafé. Till träffarna kan frågor skickas in i förväg. - Till dessa träffar är samtliga kommuninvånare välkomna, dock rekommenderas att man föranmäler sitt besök så vi ska kunna veta hur många som kan tänkas komma. Inför 2020 är fem träffar planerade. Det började nyligen i Kisa, den 25 februari och sedan kommer vi besöka Tidersrum, Björkfors, Rimforsa samt Hycklinge. Träffarna är viktiga. Här kan alla komma till tals och får vara delaktiga. Oavsett var vi är så är såklart alla medborgare i Kinda välkomna på träffarna. - Det här med synpunktshantering, Kindaförslaget, medborgarträffar där man möts fysiskt, ska ses som ett helt koncept utifrån koalitionens 4D. Något vi tror på. Nu får vi se hur Kindaborna tar emot det hela, avslutar duon Forsberg och Karlsson. Text & Foto: Morgan Karlsson


VI ÄR INTE SOM ANDRA – OCH DET ÄR NOG INTE DU HELLER

Kisa Wärdshus kisawardshus@gmail.com Tel: 079-006 99 44

Peter Yngvesson 0705-155 300 yngvesson.peter@gmail.com www.yngvessonutveckling.se

PREMIÄR PREMIÄR FORESTER e-BOXER

Det är kul att prata DRIFT FYRHJULS MAT om framtiden… OCH AUTO DARD SOM STAN

FORESTER e-BOXER

Men det är roligare att köra den! SUBARU OUTBACK

fr.

329.900:–

3 ÅRS FRI SERVICE*

NYA374.900:– OPEL CORSA

ÄNTLIGEN ÄR DEN ÄN TLRIGEN fr.DIESEL ELLER 100 % BENSIN, ELEKTRISK H Ä ! El-hybrid på Subaru-vis med Ä 3 ÅRS FRI SERVICE FORES TER e BOXER R DEN Pris från 159.900 kr till 1 870 kg dragvikt ända upp fr. 374.900:– Bränsleförbr. bl. körn. 7,3/8,6 l/100 km. COH -utsläpp: 166/193 g/km (enl. NEDC/WLTP). ÄR! Subaru-vis*Eller med BilenEl-hybrid på bilden ärpå extrautrustad. vid 1500, 3000 och 4500 mil. Alltid ett ända välsorterat lager av begagnade bilar hallen! Alltid ett välsorterat av begagnade bilar hallen! 3 ÅRSiiFRI SERVICE dragvikt upp till 1 870lager kg FORES TER

e - BOXER

*

2

*

Pensionen ska rocka!

Försäljningsteamet Kisa: Kisa: Försäljningsteamet

Karin har har pensionssparat pensionssparat och och kan kan därför därför förverkförverkKarin liga sin sin dröm. dröm. Hur Hur vill vill du du leva leva livet livet som som pensionär? pensionär? liga

Bränsleförbr. 6,7/8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 154/185 g/km (enl. NEDC / WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

Bränsleförbr. 6,7/8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 154/185 g/km (enl. NEDC / WLTP).

Boka ett ett möte möte med med en en rådgivare rådgivare du du med, med, så så Boka hjälper vi vi dig dig med med ditt ditt sparande. sparande. hjälper

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

Lars Dagérus Dagérus Lars

kindaydresparbank.se/bokapensionprivat atvidabergsspb.se/bokapensionprivat

Björn Löfgren Löfgren Björn

Anna SS Johansson Johansson Anna

Erik Zentio Zentio Erik

GRAHNS BILAR AB GRAHNS BILAR AB

KISA 0494-79310 0494-79310 TRANÅS TRANÅS 0140-18095 0140-18095 KISA Mån-fre 9-18 9-18 lör lör 10-13 10-13 grahnsbilar.se grahnsbilar.se Mån-fre

1 3 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Erbjudande

Våra tjänster: • Utvändig tvätt • Invändig rengöring • Klädseltvätt • Glasbehandling • Lackskydd • Polering • Vaxning • Polering av strålkastare

Björn Svensson Svensson Björn

”Vi satsar på kvalitet före kvantitet. Bilen är som ny när du åker hem. Oavsett tidigare skick. Alltid 5 års garanti på utförda lackskydd från Qyeon Quartz. Du är alltid trygg när du lämnar in bilen hos oss.”

Boka ett lackskydd och få en vindrutebehandling värd 800:- på köpet. (erbjudandet gäller i 30 dagar)

Hemsida:www.teosbilvard.se • Mail: teofil_76@hotmail.com • Telefon: 070-352 15 21

TagAlong Musikens USA

na Vi fixar resoröm rs mål ma dr na di till ata resor! pr t at do re alltid

En resa till Nashville, Memphis och New Orleans. Graceland, konsert på Grand Ole Opry och flodkryssning i New Orleans är några av programpunkterna.

a Sydamerik

Europa

N ordCentra la och merika

Sydamerika

Våra resor till Peru, Brasilien, Argentina och Equador finns i många olika kombinationer. Läs mer på vår hemsida.

500 kr

RABATT VID BOKNING FEB–APR 2020 ANGE KODEN ”FEB 2020”

www.tagalong.se • 0415-138 66 • info@tagalong.se

5 - K I N D AY D R E P L AT S E N

A sien

Oceanien

Afrika


Följ med på våra läsarresor

Machu Picchu

Som läsare av våra tidningar så erbjuds ni två specialpaket från researrangören TagAlong som bildades 2006. Den ena resan går till Peru och den andra går till Spanien.

PERU Peru var en gång hjärtat i det mäktiga inkariket och idag bär landet det arkeologiska arvet högt. Störst och mest känd bland landets många sevärdheter är utan tvekan inkastaden Machu Picchu, vackert belägen i Andernas regnskogsområde. Men ta även del av det vackra Colca Canyon, vassöarna i världens högst belägna farbara sjö och den mysiga staden Cusco. Peru är ett vackert resmål och med en spännande kombination av det vackra landskapet och den stora utbredda indiankulturen som fortfarande lever kvar.

majs, korn och vete och detta har gjort ända sen pre-Inkatiden. På vägen genom dalen stannar vi för att få se på den vackra utsikten, fåglar, lamor och alpackor. En av höjdpunkterna under resan är framför allt La Cruz del Condor. En stad med tydliga rester från Inka tiden. Det är här man har en magnifik utsikt över dalen och det är här det finns stora chanser att se världens största flygande fågel, Kondoren. Det är en fågel med drygt 3,5 meter i vingbredd. Vidare så besöker vi den gamla inkahuvudstaden på 3 400 meters höjd, som med sina charmiga gränder fått epitetet Sydamerikas vackraste stad. En guidad tur i Cusco tar oss med på ett besök i Soltemplet, katedralen samt en vandringstur runt större delen av staden för att höra dess fascinerande historia. Urosindianer

Under resan besöks bland annat Arequipa som är Perus näst största stad och även känd som ”Den vita staden” för dess vita väggar av vulkanisk sten. Runt om staden tornar tre vulkaner upp, Misti, Chachani och Pichu Pichu. Staden är med på Unescos världsarvslista med ett vackert centrum med många kyrkor i barockstil och en småstadskänsla. Klostret Santa Catalina är en stad i staden som är mycket välbevarat med egna gator och små torg.

Ännu ett besök görs vid Titicacasjön, världens högst belägna farbara sjö på gränsen mellan Bolivia och Peru, här ges en enastående utsikt mot de snöklädda Anderna på över 6 500 meters höjd. Taquile imponerar med terrassodlingar och enorma vyer. Taquile ligger i Titicacasjön som har 41 öar. Ni får även chansen att vandra över ön. På vägen tillbaka görs ett besök på de flytande öarna, byggda av vass och jord. Här bor Urosindianerna fortfarande och har bott här i århundraden.

Kondorer

SPANIEN

Ännu ett resmål är den fantastiskt vackra Colca Canyon. Den sägs vara världens djupaste kanjon och dubbelt så djup som Grand Canyon. Dalen är fylld med terrassodlingar som används till att odla

En lite annorlunda Spanienresa i de norra delarna även in i Andorra. I resan är miljötänket och agenda 2030 starkt i fokus. Så mycket som möjligt sker resan med tåg och önskar resenärerna så gå

6 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Klostret Montserrat i Spanien

går det bra att kombinera med tågresa på vägen ner också. Så gott som det går är detta en fossil fri resa. En av tågutflykterna går till Montserrat, Kataloniens karakteristiska berg med sitt mycket speciella utseende och vackra kloster på toppen dit det vallfärdas för att se jungfrun Montserrat. Efter detta besöker vi Girona och Dalimuseét i Figueras. Resan fortsätter till Andorra med utflykt upp i de närliggande bergsdalarna med underbar natur! Vi besöker basilikan Meritxell. En helgedom i ära till Andorras skyddshelgon Norstra Senyora de Meritxell Kulturstolthet Resan går vidare genom sköna landskap mot Lerida eller Lleida på Katalanska och väl framme ges en kort stadsrundtur till fots för att bland annat se de kända katedralerna Seu Viella och Seu Nova. Det sker även en guidad stadsvandring för att få se det bästa av Tarragona, en av de främsta städerna under spanska romarriket och på Unescos världsarvslista. Här finns många välbevarade romerska sevärdheter som bland annat Forum, Amfiteater och dess 2000 år gamla stadsmurar. Det ges även tid till att njuta av Medelhavet och underbara stränder. Något som inte går inte att missa är besöket på Bilbaos kulturstolthet: Guggenheimmuseet för modern konst. Invigt år 1997 med fantastisk arkitekturdesign av kanadensaren Frank Gehry och med över en miljon besökare om året. Text: Morgan Karlsson Foto: Privat


Följ med på våra läsarresor

En speciell resa, endast för läsare av våra tidningar Spanien

Läs gärna om resmålen på sidan intill

Peru

Måltider enligt program Flyg tur/retur Skandinavien Transporter och inrikes flyg Boende enligt program, del i dubbelrum Utflykter och inträden enligt program

Måltider enligt program Flyg tur/retur Skandinavien Transporter och inrikes flyg Boende enligt program Utflykter och inträden: Arequipa, Cusco, Lima

Gruppresor Grupp: 8-18 pers Pris/person: 18 950 kr • Enkelrumstillägg: 2900 kr Avresa: 29 sep 2020 10 dagar med svensktalande reseledare.

Gruppresor Grupp: 8-18 pers Pris/person: 30 400 kr • Enkelrumstillägg: 3000 kr (tillägg Galapagos 6 dagar + 1 dag i Quito- 22000 kr) Avresa: 12 okt 2020 14 dagar med svensktalande reseledare.

Vill du veta mer? Ring 0415-13866 • info@tagalong.se • www.tagalong.se

Go Cruising är en resebyrå som bokar kryssningar och resor över hela världen, för privatpersoner, företag och föreningar. Vi älskar att skräddarsy resor för att uppfylla era resedrömmar, oavsett budget och storlek på resesällskapet. För oss är inget för litet eller för stort. Vi arrangerar även egna gruppresor där våra färdledare från Go Cruising följer med er på hela resan. Att resa i grupp innebär gemenskap och trygghet. Läs mer om våra resor på vår hemsida eller kontakta oss för ett unikt reseförslag till just dig.

Florida och Karibien 7 - 17 november 2020

Gå in på vår nya hemsida, var med och tävla om en kryssning till Bahamas!

Bästa sättet att uppleva Karibien är ombord ett kryssningsfartyg! Denna resa inleds med en natt på hotell i Miami South beach, innan ni kliver ombord fartyget Caribbean Princess som tar er med på en 7 nätters kryssning till öarna Princess Cays, St Thomas och St Marteen. Njut av vällagad god mat, fantastisk service och shower i världsklass ombord. Efter avslutad kryssning har ni en natt på hotell i Fort Lauderdale innan ni flyger hem till Linköping. Från pris: 16 995:- per person och del i insideshytt I priset ingår: Flyg t/r Linköping, 2 nätter på hotell, 7 nätters kryssning i vald hyttkategori inkl. helpension www.gocruising.se

info@gocruising.se

7 - K I N D AY D R E P L AT S E N

0770-220 200


Fenomenmagasinet – En lekfull exponering med allvarlig bakgrund Med över 200 spännande experimentstationer som på olika sätt visar hur världen omkring oss fungerar, lockar Fenomenmagasinet 40 000 besökare årligen.

kroppen, vind- och vattenkraft samt elektricitet. Här kan besökarna i lugn och ro få testa själva och upptäcka att det som verkar komplicerat kanske ändå är rätt enkelt.

Det finns ett 20-tal Science Center i landet, varav Fenomenmagasinet i Gamla Linköping är ett av dessa. En del är stora och några är mindre. I Linköping klassas centret som mellanstorlek. Syftet med anläggningarna är att väcka intresse för naturvetenskaplig teknik och alla har de någon form utav lärarfortbildning samt en arena som är öppen mot allmänheten. Grundidén bygger på att lära genom att få röra och göra. Här används många sinnen i individens lärande för att göra lärandet varaktigt. I den skolriktade verksamheten besöks Fenomenmagasinet av alla åldrar, från förskola till universitetsstudenter.

I Linköping har verksamheten funnits sedan 1986, dock tog det inte riktig fart förrän 1993, då det första samarbetsavtalet skrevs mellan initiativtagarna Linköpings Universitet, Landstinget samt Linköpings kommun. Så är det fortfarande, även om Lands-tinget är bytt mot Region Östergötland.

Dagen vår tidning är på besök är det sportlov i delar av landet och barnen springer runt och roar sig och testar sig fram på de olika experimentstationerna. Här upptäcker de sin omvärld på ett lekfullt sätt. Många Innovationer och kreativa tankar väcks till liv hos besökarna. På Fenomenmagasinet handlar det om att förstå vardagliga fenomen, exempelvis optik, människo-

1996 började Jan Engqvist arbeta med lärofortbildningar här och fick sedan ett erbjudande från Universitetet att ta ansvar för verksamheten fullt ut från den 1 juli 1998. Han ställde sig positiv till uppdraget, ett uppdrag som han sedan dess ser som en ynnest. Om man ser till hela Sverige är Jan den som arbetat längst i branschen. - Jag har haft turen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och att få se ett barn skina upp då den kommer på en lösning vid en av stationerna är ovärderlig. Hela tiden gäller det dock att hitta nya spännande uppställningar som vi sedan exponera inför våra besökare. Det är i detta möte som man ser om vi tänkte rätt eller inte, berättar Engqvist.

8 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Det tidigare sockermagasinet har byggts på och stod färdig 2002. Numera omfattar verksamheten 1600 kvadratmeter. Som de flesta Science Center så finns det även här några lokala avtryck. Vid en modell av Göta kanal får man möjlighet att testa hur det fungerar att slussa båtar, lite längre bort i lokalen finns, med tanke på Nationellt forensiskt centrum som finns i Linköping, ett rum med namnet Deckargåtan. Här kan besökarna testa att vara forensiker i liten blygsam skala. I en oktaedrisk sal med rymlig takhöjd finns delar av Saabs prototyp av flygplansmodellen 2000 samt andra uppställningar som anknyter till detta. I Andra delar av byggnaden finns imponerande akvarium med ett rikt koralliv. Här finns ormar, spindlar, leguaner, skorpioner med mera, ja det mesta som kan väcka nyfikenhet och som används i undervisningssammanhang. För att göra allt detta möjligt så ligger det mycket erfarenhet, stor djurvana samt ingenjörskonst bakom det hela. Något som verkligen bevisas genom mötet med Jan Engqvist, som verkligen är rätt man på rätt plats. Fenomenmagasinet är väl värt ett besök. Text & Foto: Morgan Karlsson


Du når hela världen med KLM

SMIDIGT OCH EFFEKTIVT FRÅN LINKÖPING CITY AIRPORT Händer på Värdshuset Upp till 3 dagliga avgångar med KLM – ett av världens främsta flygbolag när det gäller hållbarhetsarbete.

Torsdagar & Fredagar Lunchbuffé 11.30–14.00 Frukostbuffé Tisdag-fredag kl 6.30-9.00 (Fredag 13/3 6.30-10) Frukost förbokas! Pris 89kr/pers Välkommen till Linköping City Airport – din flygplats med service i världsklass.

Mars 7/3

Helgfrukost kl 8.30-11.30 - Förbokas Pris 100kr/pers

11/3

After work med tacobuffé kl 16.30-21.00 Mat förbokas fram till 9/3

14/3

Afternoon tea med kakbuffé kl 14-16.00 Pris 175kr/pers. Barn tom 12år 10kr/år Förbokas fram till 12/3

25/3

Våffelcafé kl 10-14.00. Erbjudande- Kaffe/te & våffla 45kr

27/3

Pubkväll 17-01

www.linkopingcityairport.se

BEER EXPO BILJETTERNA KÖPER

DU PÅ WEBBEN

LÖRDAG

21/3

Större ä n någonsi n, 40 utst över ällare!

April 1/4

After work tillsammans med Jens Nöjesquiz. Mat & Quiz förbokas fram till Måndag 30/3

10/4

Påskbuffé kl 13-16. Till varmrätt bjuds det på helstekt kalkon som blir en smakfull matupplevelse och en klassisk måltidstradition. Det serverar vi med sås och potatis samt olika tillbehör. Avslutas med ett härligt dessertbord. Pris 325kr/per. Barn tom 12år 20kr/år. Förbokas fram till 6/4

24/4

Pubkväll 17-01

29/4

After work kl 16.30-21

Håll utsikt på nya evenemang på hemsidan Facebook samt Instagram Vi önskar er hjärtligt välkomna till oss!

9 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Kisa Wärdshus sfo@tmevent.se Tel: 079-006 99 44 0494-12222


NYHE T

VOLVO PRIVATLEASING FR ÅN 3 895: -/MÅN

Med Volvo Privatleasing kan du skaffa dig en ny Volvo till en mycket attraktiv månadskostnad. Ingen kontantinsats, service ingår och när leasingtiden är över lämnar du bara tillbaka bilen till oss. Välkommen på provkörning.

Fakta Volvo Privatleasing • Ingen kontantinsats • Fast månadskostnad

Volvo V60 Privatleasing från

3 895:-/mån

Volvo V90 Privatleasing från

4 295:-/mån

Volvo V90 Privatleasing från

4 995:-/mån

• Service ingår • Rabatt på Volvia försäkring Volvo V60 T4 aut Momentum Edition

Prisex. baserar sig på 36 mån, 1000 mil/år.

Volvo V90 T4 aut Momentum Edition

Volvo V90 D5 AWD Cross Country Advanced Edition

Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 2,0–7,6. NEDC korr: 1,8–9,4. CO 2, g/ km. WLTP: 45–214. NEDC korr: 42–174. (V60 T6 aut– XC90 B6 AWD aut). Miljöklass Euro 6d-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och CarPay/ Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1000 mil/år. Begränsat antal. Läs mer på volvocars.se

PREMIÄR FÖR VOLVO XC40 T2 FR ÅN 282 000: –

KOMPAK T SU V TILL AT TR AK TIV T PRIS Volvo XC40 är en av våra mest älskade modeller som ger dig massor av smarta funktioner, genomtänkt förvaring, härlig komfort och inte minst en stor portion personlighet. Nu finns XC40 med effektiva bensinmotorn T2 till ett mycket attraktivt pris. Prisexempel Volvo XC40 T2 Momentum Core

Pris 282 000:-

Privatleasing 3 420:-/mån

Volvo Billån 3 075:-/mån

Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 7,0–7,3. NEDC korr: 6,3–6,5. CO 2, g/km. WLTP: 158–165. NEDC korr: 142–147. (Volvo XC40 T2 man–aut). Miljöklass Euro 6d-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisexempel beräknas på 10% kontantinsats. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo Billån: Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde. Prisexempel beräknas på 20% kontantinsats. 84 månader. Ränta 4,45% (effektiv ränta 4,54 %). Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

KISA Kalmarvägen 20 Telefon: 0494-153 00 TRANÅS Ågatan 36 Telefon: 0140-694 29 Öppettider: Mån-fre 9-18 • lör 10-13

1 0 - K I N D AY D R E P L AT S E N


rån

VÄLKOMMEN TILL SKOBES I KISA – en personligare bilfirma! NYA BILAR Vi är återförsäljare av Volvo. Sedan, kombi, sportkombi eller SUV. Vilken modell passar dig bäst?

BEGAGNAT Vi har ett stort utbud av begagnade bilar. Hittar du inte det du söker har vi tillgång till hela koncernens lager.

tion

arkPay/

arkolvo olvo

Björn Wallroth Platsansvarig/Säljare 0494-153 02 bjorn.wallroth@skobes.se

BILFÖRSÄLJNING

SERVICE & UNDERHÅLL

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Volvo Inclusive Privatleasing Volvo Inclusive Billån Volvo Business Lease Fördel Skobes Serviceavtal Förmånliga bilförsäkringar Fri assistans Originaltillbehör Skobes Selected beg.garanti

Service Däckbyte och däckhotell Glasreparationer Solfilm och lackbehandling Personlig servicetekniker Strålkastarrenovering Skadeverkstad Skobes bilvård Tanka

Roger Karlsson

Mikael Larsson

Alexander Spector

Robin Rosengren

Servicechef 0494-153 01 roger.karlsson@skobes.se

Tekniker 0494-153 04 mikael.larsson@skobes.se

Tekniker 0494-153 05 alexander.spector@skobes.se

Tekniker 0494-153 06 robin.rosengren@skobes.se

Betala med Skobeskort så får du 10% rabatt i våra verkstäder och butiker. Betalningen kan även delas upp över fyra månader – helt räntefritt. Läs mer om fördelarna och ansök idag på skobes.se/skobeskort

1 1 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Från vänster medsols: Ragnhild Nuottaniemi, Margareta Bodén, Joel Jonsson, förhandlare, Gudrun Nääs, Yvonne Carlsson, Jan Ericsson, Eva Arud, verksamhetsutvecklare, Mikael Kronstrand med ryggen mot kamera

Hyresgästföreningen - för ett tryggt boende Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. De fångar upp och driver engagemang. Tillsammans skapar de ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. I en källarlokal i Kisa besöker vi styrelsen för Hyresgästföreningen Kinda-Ydre. Mötet följer dagordningen, fast då och då bryts allvaret med en rolig kommentar, vilket leder till många goda skratt. Under fikastunden berättar ordförande Mikael Kronstrand och en av de föreningens anställda representanter, Eva Arud om Hyresgästföreningen och det arbete de utför. - Hyresgästföreningen är en demokratisk partipolitiskt obunden medlemsorganisation för hyresgäster. Lokalt i Kinda och Ydre består föreningen av 536 medlemmar, fast vi hoppas på att allt fler hyresgäster ska förstå nyttan av att

vara medlem hos oss. Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet. Just nu har vi haft några sådana förhandlingar och fler väntar under våren, berättar Mikael och Eva. - Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vi arbetar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Som medlem har du en stark och kunnig organisation som stöttar dig i ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig med hyresjuridisk rådgivning om det behövs. Dessutom får du massor av medlemsförmåner och medlemstidningen Hem & Hyra, som trillar ner i brevlådan åtta gånger om året. I mars väntar även ett årsmöte med något gott att äta samt musikunderhållning av “Get Back” för våra medlemmar, avslutar duon. Men en bra boendemiljö är inte bara fastigheter. Att känna sig trygg hemma

1 2 - K I N D AY D R E P L AT S E N

och i bostadsområdet värderar de flesta hyresgäster allra högst när de får frågan vad som är viktigt i boendet. Därför sprider Hyresgästföreningen kunskap och bildar opinion om brister och problem som leder till otrygghet. Arbetet för ökad trygghet sker ofta på lokalt initiativ i bostadsområdena, till exempel genom att driva lösningar på dåligt belysta gångvägar eller misskötta lekplatser. Trygghet handlar också om den sociala tryggheten – att känna gemenskap med sina grannar och delaktighet i det som händer där man bor. Hyresgästföreningen samarbetar därför ofta med lokala intressegrupper och nattvandrare eller stödjer grannsamverkansprojekt för att förbättra tryggheten i bostadsområdena, där sådana finns. Text & Foto: Morgan Karlsson


ekonomi

Den lokala redovisningsbyrån med bred kompetens Vi hjälper dig! Rimforsa 0494 - 157 65

Kisa 0494 - 157 60

info@aklero.se

Linköping 013 - 24 80 90

www.aklero.se

Gratis kontroll av din bil innan besiktning! • Vi ombesörjer besiktningen. Alla märken. • Däckförsäljning och däckhotell. • Vi byter eller reparerar din vindruta.

• Vi är företagscertificerade

FORD RANGER

för installation, service och underhåll av AC.

TRASIG VINDRUTA? • Auktoriserad skadeverkstad

plåt och Vi byter eller lagar dinteknik. vindruta. Vi ombesörjer allt i samarbete med Välkommen! ditt försäkringsbolag. Gäller alla märken

Lager- och demobilar för omgående leverans!

Tel. 0120-142 0120-142 • Prästängsvägen www.bilserviceab.se Tel. 33 33 Prästängsvägen www.bilserviceab.com Tel. 0120-142 • Prästängsvägen 777•••www.bilserviceab.se Vi är auktoriserad återförsäljare – Ford och Citroen • Auktoriserad skadeverkstad ink. AC-reparationer, teknik, plåt samt glasreparationer och glasbyte VI SERVAR OCH REPARERAR ALLA BILMÄRKEN SAMT OMBESÖRJER KONTROLLBESIKTNING

1 3 - K I N D AY D R E P L AT S E N

De

V


Ydre Åkeri

- Här är servicen självklar Det är full fart för Ydre Åkeri där serviceandan är viktig. I företaget som haft en otrolig resa de senaste tre åren råder en familjär stämning med mycket positiv energi. Ydre Åkeri är ett företag med bred erfarenhet av branschen sedan 1973. Idag innehåller verksamheten kommunal renhållning och återvinning, återvinningscentralen i Österbymo, entreprenad, maskin- och biltransporter, uthyrning av smidig grindkärra och biltransportkärra samt bajamajor. Med kompetenta medarbetare hanterar de både små och stora uppdrag utifrån kundens önskemål. Den 1 juli 2017 blev Johan Ekevald delägare i Ydre Åkeri. Ett familjeföretag som bildades av Johans morfar Harald Carlsson. Ägandeskapet delas tillsammans med Johans morbror Peter Carlsson. Åkeriet har idag 10 anställda. - Vi verkar för att våra kunder skall få en snabb och smidig hjälp. Då god serviceanda är en av våra fokuspunkter så är helger och udda tider aldrig några problem för oss. Vi jobbar verkligen för kunden. Då vi lever och verkar i en liten kommun så är detta en självklarhet för oss. Som en konsekvens till att vi oftast aldrig säger nej till uppdrag, när än kunden ringer, så har vi kunnat och behövt utökat vår lastbilsflotta som idag omfattar 6 egna lastbilar samt lastmaskin, berättar Johan Ekevald och Johan Karlsson, PR/marknadschef. - Övriga fordon hyrs in från lokala företag. Vi gillar verkligen att jobba med personer och företag i närheten. På det viset blir

Y

man ju ganska gränsöverskridande. Att samarbeta så mycket det bara går och att aldrig stänga några dörrar är nog vägen framåt. Vi utgår från Ydre, men jobbar där kunden befinner sig. Genom ett stort och värdefullt samarbete med andra åkerier kan vi säga att vi är rikstäckande. Vi erbjuder dig som kund smidiga lösningar på alla dina transportproblem, uthyrning utav containrar, kärror, bajamajor mm. Vår målsättning är att finna en lösning på kundens problem. - I och med att verksamheten vuxit så har det skett nyanställningar i bolaget. Nytänket hos de nyanställda tillsammans med erfarenheten hos de etablerade medarbetare har resulterat i en otrolig bra kombination. Det har varit en otrolig resa för företaget under en så

pass kort tid, vilket är väldigt roligt att se. Det råder en mycket positiv energi i företaget. Alla vill framåt och säger ja till det mesta. Vi är som en stor familj. - En grej som vi bland annat satsat på i Ydre är att hyra ut en grindkärra som rymmer tre kubikmeter. Antingen hämtar kunden kärran eller så vi kör ut den till dem som saknar bil eller dragkrok. Kunden får därefter fylla den med sådant de vill bli av med. Därefter hämtas den eller körs till oss, varpå vi tar hand om innehållet och sorterar upp det mot vår återvinningscentral. Ännu en servicegrej som vi tror på och som uppskattas av våra invånare, avslutar Johan och Johan. Text & Foto: Morgan Karlsson

Ydre Åkeri 070-536 93 64

Vi erbjuder helhetslösningar för företag och privatpersoner inom

Logistik

Transport

Återvinning

johan@ydreakeri.se

1 4 - K I N D AY D R E P L AT S E N


VILL DU BLI EN AV YDRE KOMMUNS SERVICEINRIKTADE MEDARBETARE? Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalitet står i fokus.

Läs mer om kommunens lediga tjänster på ydre.se

Annons rekrytering_Ydre_A5_liggande.indd 1

2018-11-14 10:09:56

Välkommen på besök hos oss!

Stanna i din Comfort-zon Sedan gammalt har vi blivit pådyvlade idén att magi växer utanför vår bekvämlighetszon. Men tänk om det är tvärtom. Tänk om utveckling handlar om att stanna kvar lite mer i sitt eget badrum. I sin egen Comfort-zon. Hos oss hittar du allt du behöver och kan dessutom få det installerat och klart!

IFÖ Spira 6260 WC-stol

Kolla in vår nya

3 695:-

365°rundprinter!

www.tryckomedia.se tel: 0120 100 40

Installerat & Klart

5 895:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-03-15. Installerat & Klart-priset gäller produkt inkl. installation och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

tryckomedia HUVUDPARTNER TILL

Vi stödjer SOS Barnbyar. Läs mer på comfort.se

1 5 - K I N D AY D R E P L AT S E N

VVS · Vent · Plåt · Kyla · EL Kisa, 0494-102 96 | Linköping, 013-684 00 Rimforsa, 0494-69 91 00 | Västervik, 0490-697 00 Åtvidaberg, 0120-295 90


Gymnasievalet – möjligheternas framtid Att välja gymnasieprogram kan för många elever i årskurs nio vara ett svårt beslut. På Värgårdsskolan i Kisa sker dock ett stort arbete för att förbereda eleverna inför denna dag och detta redan från årskurs 7. Den 15 februari var sista dagen för landets elever i årskurs nio att lämna in ansökan inför gymnasievalet. På Värgårdsskolan har nu samtliga 127 elever valt sina gymnasieprogram, ett val som för många var osäkert in i det sista. Eva-Maria Monell arbetar som studie- och yrkesvägledare på Värgårdsskolan och hon berättar här om förberedelserna som eleverna får inför sitt val, redan från årskurs 7. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och ska integreras i alla ämnen under hela skoltiden. - Mitt jobb är att ge dem verktyg i hur de ska veta vad de vill, sortera sina osäkra tankar och vidga sina vyer. Totalt finns det över 8000 yrken, så att välja är inte så lätt. I årskurs 7 börjar vi med allmän information och i årskurs 8 har vi Prao, framtidsfrö och information om gymnasiet. För både åttor och niorna har vi sedan yrkesbuffé, där vi bjuder in representanter från olika branscher. De

får här på plats presentera sina yrken och några visar även upp detta praktiskt. Åk 9 har vidare prao, gymnasieinformation i klass och sedan har jag samtal med alla årskurs nio elever. Vi genomför också föräldramöten kring ämnet, berättar Monell. - För att underlätta gymnasievalet så arrangeras en årlig gymnasiemässa där eleverna får gå runt och knyta närmare kontakt med de gymnasieskolor och inriktningar de är intresserade av. De olika skolorna har sedan öppet hus och prova på dagar för att hjälpa eleverna i sina beslut. Även om man nu skickat in sin ansökan så finns det chans att ångra sig. Efter att man fått sitt preliminära antagningsbesked så har man rätt att göra ett omval under några veckor. Av de 127 Kindaeleverna som sökt så är fördelningen 40 procent högskoleförberedande program, exempel på detta är ekonomi, estet, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. De andra 60 procenten har sökt yrkesprogram. De gymnasieutbildningar som ökat inför detta val är: bygg o anläggning, ekonomi, estetiska, handel o administration, hotell o turism,humanistiska, industri, samhällsvetenskap samt VVS o fastighet.

1 6 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Övervägande antal elever har sökt till Linköping, några till Vimmerby, enstaka till externa skolor, tex Estet i Vara och Örebro, ridsportgymnasium i Hallstahammar samt fordon & transport (racingmekaniker) i Anderstorp. Vi träffar två killar som precis har gjort sina gymnasieval. Ludvig Markovic och Jonathan Johansson. De båda berättar att det har känts bra med alla dessa möjligheter de fått. Allt från yrkesbuffé, gymnasiemässa till öppet hus och prova på dagar. - Själv har jag varit på två gymnasiemässor, öppet hus vid tre olika skolor och besökt två av dem på så kallad prova på dag. Trots detta har det varit svårt att veta vilket av programmen jag skulle välja som förstahandsval. Det blev slutligen naturbruksgymnasiet med inriktning skog, något som jag tycker verkar intressant, informerar Jonathan. - För min del så blir det förhoppningsvis bygg & anläggning med inriktning maskin, på ”Ljunkan”, berättar Ludvig som även han har varit på gymnasiemässa och öppet hus. Text & Foto: Morgan Karlsson


Mer än bara en bygghandel! • VERKTYG/MASKINER • DÖRRAR/FÖNSTER • KAKEL/KLINKER • ARBETSKLÄDER • FISKEREDSKAP • BYGGVAROR • TRÄDGÅRD • MARKSTEN • VITVAROR Välkommen • TAPETER in till oss! • FÄRG • TAK M.M.

RIMFORSA Industrivägen 6 mån-fre 6.45-18, lör 9-13 Tel: 0494-201 32

Ekonomirutan Dags att ta ut pensionen snart? Vet du hur? När det är dags att gå i pension är det inte bara vid vilken ålder du vill gå som du behöver tänka på. Du behöver också sätta dig in i hur pensionen påverkas av hur du tar ut den. Val som kan innebära stora skillnader Den allmänna pensionen kan tas ut till 100, 75, 50 eller 25 procent och du kan pausa dina uttag under en period om du vill. Tjänstepensionen kan tas ut under ett begränsat antal år eller under hela livet (livsvarigt uttag). Om du tar ut tjänstepensionen under till exempel fem år blir pensionen högre de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med livsvarigt uttag blir pensionen lägre, men på samma nivå under alla pensionsåren. Det val du gör för tjänstepensionen kan du inte ändra i efterhand. Så här kan du tänka när det är dags att ta ut pensionen

k-bygg.se

Gå in på minpension.se och gör din pensions- prognos. Där kan du även se hur pensionen påverkas om du tar ut din tjänstepension under några år eller livsvarigt.

Hör i god tid av dig till Pensionsmyndigheten för din allmänna pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av den.

Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen högre, men sjunker sedan från en dag till en annan.

Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet är livsvarigt uttag av tjänstepension att föredra. Men då blir månadsbeloppet lägre jäm fört med om du tar ut under några få år.

Får du tjänstepension från flera olika håll kan du ta någon under tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt.

När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte ändra.

Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre.

Har du frågor om din pension och pensionssparande är du självklart välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig. Kinda-Ydre Sparbank kindaydresparbanks.se

1 7 - K I N D AY D R E P L AT S E N


Förstärkt ledning hos Aklero Ekonomi Mycket händer hos Aklero Ekonomi AB just nu. Verksamheten har ny VD samt inom kort två nya delägare. Detta för att utveckla företaget ytterligare. Det hela startade genom Henrik Karlsson då han i maj 1999 bildade bolaget Brokinds Ekonomikonsult. Till en början bedrevs verksamheten som inriktades mot i huvudsak småföretag söder om Linköping, hemma i bostaden. Sedan dess har det vuxit allt eftersom. Den första anställda började år 2000 och idag har företaget, som numera bär namnet Aklero Ekonomi AB, 15 medarbetare och finns både i Kisa, Linköping samt Rimforsa. Då Jan Persson köpte in sig i bolaget 2008 har det sedan dess haft två delägare. Kundkategorin är fortfarande i huvudsak småföretag, skogsägare, lantbrukare samt mycket uppdrag mot svenska kyrkan. Svenska kyrkan står för 25–30 procent av omsättningen.

om då jag hörde av mig och sökte anställning på Aklero för några år sedan. 2017 började jag här, efter att under många år ha varit anställd på en ekonomibyrå i Örebro, innan jag flyttade till Linköping 2012 och drev där en egen byrå under några år. Det är mycket nytt och spännande att sätta sig in i. Allt från personalfrågor, medarbetarsamtal, avtal och diverse nyheter som man bör ha koll på, berättar Linnéa. Under den gångna hösten förstärktes personalstyrkan med Emma Griph. Emma är ny inom konsultvärlden, men jobbat med redovisning i 15 år. Emma har även annan kvalificerad erfarenhet som nu stärker Aklero.

I december 2007 öppnades lokalkontoret i Kisa och sedan ett år tillbaka sitter de i nyrenoverade och fräscha lokaler i den före detta polisstationen. Nu är det dags för nästa fas i företagets utveckling. Den tidigare anställda Linnéa Henrysson gick från och med den 1 januari in som Vd efter Jan Persson, som hade uppdraget innan.

- Jag bor i närheten av Brokind och har stött på Janne innan och tyckte att Aklero verkade som en lagom stor byrå och ett bra, lokalt företag att jobba på, så på den vägen är det. Då jag började här så var en del av uppdraget att ingå i ledningsgruppen. Detta är en ny del för mig, fast mycket roligt. Jag trivs väldigt bra på kontoret i Kisa. Det finns en så stor variation bland våra kunder här, både som personer och företagsinriktningar, informerar Emma. Delägarna Henrik och Jan har en plan att under våren låta Emma och Linnéa gå in som delägare i ett första steg, så får de se vad det landar i framöver.

- Det är en ny, fast mycket intressant del i livet, som jag inte kunde drömma

- Vår tanke är nu att kunna lämna över en del av arbetet som rör företagsledandet

1 8 - K I N D AY D R E P L AT S E N

och ägna oss mer åt kunduppdrag. Genom den tillväxt som sker och att kunna sköta detta på bästa sätt har vi sett behovet av nya ledningsresurser. Nu överlåter vi mycket av det operativa ansvaret på framför allt Linnéa fast även på Emma, berättar Jan. - Detta blir otroligt spännande. Då jag kommer från en lite annan bakgrund genom att tidigare jobbat med stora bolag och större organisationer så har vi lite olika syn på att driva företag, samt hur man ska producera redovisningen. Jag tror att vi kommer kompletterar varandra på ett väldigt fint sätt, säger Emma. Hur ser ni, Linnéa och Emma, på Akleros framtid med er som delägare. - Vår målsättning är att vårda och bygga vidare på det goda ryktet som Aklero har samtidigt som vi vill måna om och ta hand om våra viktiga och duktiga medarbetare. Vi har inga jätteambitioner på att växa och bli jättestora, utan det är något som sker efter behov. I skrivande stund så har vi behov av att rekrytera och har därför genomfört några anställningsintervjuer. Vi ser mycket fram mot våra nya uppdrag samtidigt som det är tryggt och skönt att ha Janne och Henrik på plats. De har en stor erfarenhet och kan stötta oss i detta, avslutar Linnéa och Emma. Text & Foto: Morgan Karlsson


Välkomna till

Kinda/Ydre hyresgästförening

Välkomnar till ÅRSMÖTE På Församlingshemmet, Kyrkstigen 2 Kisa

Ert lokala bageri & cafè

Den 3 mars fyller vi 3 år! Det firas med finfina erbjudanden hela dagen. Välkomna!

19 mars kl 18.30

Anmäl dig senast den 13 mars till Eva Arud på telefon: 010-459 21 37 eller via mail: eva.arud@hyresgastforeningen.se Vi bjuder på smörgåstårta och underhållning av Get Back Ann, Niklas, Maria och Eva

Välkomna mån - fre 09.00 - 17.30 lör 09.00 - 13.30 Kalmarvägen 27 Rimforsa Tel: 0494 - 201 01 Cafe Bagarboden

NÄSTA NUMMER 27 MARS

Frank Johnssons Måleri

MANUSSTOPP FREDAG 17 MARS

TEMA BIL & MOTOR

Öppet: Måndagar 16.00-18.00 och Fredagar 09.30-16.00 Storgatan 7 (fd Glasmästeriet), Kisa Frank 070-634 86 35 • Daniel 070-59 123 17

Njut av en stunds solning i professionella solarier med godkända högeffektsrör i moderna och fräscha lokaler. Öppningserbjudande 28 feb-1 mars Köp elektroniskt solkort via solarieappen. Betala...........Sola för 300 kr ........................ 600 kr 500kr ....................... 1000kr 700kr ....................... 1400kr

Enebygatan 55 Kisa • Öppet mellan 07-22 1 9 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Solhörnan i Kisa


mmelsby Gårdshotell i H Hotell Spa Konferens

Dag & Kvälls-SPA

Unna er äkta avkoppling med ett lyxigt SPA-paket. Varva sköna behandlingar med varma SPA-bad, välgörande bastuhetta och utsökta smakupplevelser. Välkomna till en dag fylld av SPA-lyx. Lilla Avkopplingen

Morgondoppet

SPA Gourmé

Ankomst: 08:30-09:00 • Entré till Romersk simhall • Entré till SPA & gym • Frukostbuffé

Ankomst 11:45-12:15 • Entré till Romersk simhall • Entré till SPA & gym • Gårdslunch • Gourméfika

Ankomst: 16:30-17:00 • Entré till Romersk simhall • Entré till SPA & gym • 3-rätters middag

Börja dagen med en utsökt frukostbuffé

Stor fikabuffé med hembakat

Lyxig avslutning på dagen

Från

750:-

Mån-fred: 750:- /person Lörd-sön: 795:- /person

Ankomst: 15:00

Från

850:-

Mån-Fred: 850:- / person Lörd-sön: 995:- /person

1895:-

Från

895:-

1395:-

Mån-fred: 895:- /person Fre-sön: 995:- /person

Mån-fred: 1395:- /person Lör-sön: 1595:- /person

SPA-Paket med övernattning Ankomst: 15:00 SPA-Deluxe • Entré till Romersk simhall • Entré till SPA & gym • Gourméfika • 3-rätters middag • Övernattning inkl. frukost

Från

Succé! Halvdags-LYX Ankomst: 14:30-16:30 • Entré till Romersk simhall • Entré till SPA & gym • SPA-behandling 20 min • Vattenmassage 20 min • Gourméfika • 3-rätters middag Från

Uppgradera med vattenmassage 20 min: 200:- tillägg.

Från

2195:-

Mån-tors: 1895:-, fred-sönd: 1995:-

SPA-Romans • Entré till Romersk simhall • Entré till SPA & gym • Duo Vattenmassage 20 min • Fiskpedikyr 20 min • Gourméfika • 3-rätters middag • Övernattning inkl. frukost Mån-tors: 2195:-, fred-sönd: 2295:-

LYXIG KONFERENS I UNIK MILJÖ Välkomna att besöka Himmelsby för er nästa konferens, kickoff eller firmafest. Här kombinerar ni effektiva möten med skön relax, utsökt mat och spännande aktiviteter. Våra moderna konferensrum är utrustade med den senaste tekniken. Vi tar emot upp till 120 personer för dagkonferens och 64 personer för övernattning. 1300m² Romersk lyx - ingår vid övernattning Vår Romerska simhall överträffar det mesta inom spavärlden. 20-meters bassäng, saltgrotta, varma källor, kallbad, flertalet olika bastu samt gym. Simhallen rymmer upp till 150 personer.

Himmelsby SPA & Konferens • Mantorp • 013-33 12 44 • info@himmelsbygardshotell.se • www.himmelsbygardshotell.se

2 0 - K I N D AY D R E P L AT S E N

Profile for Åtvidabergsplatsen

KindaYdreplatsen 200228  

KindaYdreplatsen 200228  

Advertisement