Page 1

RO

5

RA BROȘU

CAMPANIA 5/2014

2014 05_C E_11 _0 09 1

MY

NOI

TU LÎȚI OFERIM REZUE TRANSOLUȚII E LTAT SFOR FICIENT E UIM MI ÎN E, ITOA RE! CELE MAI BUNE ZONA

BENEFICII LA PACHET RO

201405_CE_ 11_0091

1

3

NOI ÎȚI OF

RECAP BUSTULU ĂTĂ F I ÎȘALE OFERTE ERMI I TATE A

ERIM SOL UȚII EFICIE

TU LE TR NTE, REZULTATAENSFORMI ÎN UIMITOARE !

2

dato rită fo rmule vitam i in alge, e, lipozo îmbogăți te m ingre diente i și extra cu vizib il de cte care tonifi o săp cu efe de ere d tămâ ct u p nă d e folo ă aproxim * Rez ul sire.* ativ cons tat baza t săpt

umat pe un stud ămân orului de iu de sf i, la care ășurat în spre pe au pa rc de rticip curs de epția at 15 0 de 8 resp onde

4

ZONA BUSTUL UI ÎȘI RECAPĂTĂ FE RMITATEA datorită for mulei îmbo

BROȘURII 5

MAGAZINE Campania 5/2014 Campanie trendsetter: 13.02.2014 – 05.03.2014 Campanie națională: 27.03.2014 – 16.04.2014 www.avon.ro

nți.

gățite cu vitamine Cre , lipo re m zom ntu ra ă p e ntr i și extracte de alge,coing u reien red a zote ca re cu efect vizibil15de ton bu s tun ei 0 ml ifi lu i după ere aproximativ o săptămân0 3 49 1 36ă,0de folosire.*

Campania 5/2014 Campanie tre 13.02. 2014 ndsetter: - 05.03. 201 4 Campanie națională: 27.03. 2014 - 16.04. 201 4 ww w.avon .ro ww w.faceboo k.com /Avon Space

17,99

0

* Rezultat bazat pe un studiu des consumator pre percepți ului desfășu a rat în decurs săptămâni, la care au de 8 participat 150 de resp 119,93 ondenți. /1L

Inov

ație

MAS ÎNGR AJUL, PRIM UL PA Elimin IJIRII A â SA supra nd celule NTI-CE fața LULI L le mo p mult mai p ielii, vei fa arte de la TĂ! din ro cil

_11_0091 405_CE

5

ita ab form Cre fundă so ulelemă pentru a recont ura prod ingredie rbirea rea zon ntelo useie r bus tulu i lor de îngriji active 150 ml 034 re. 91

IENTE,

II EFIC 36,00

SOLUȚ

ÎN9 RM1I7,9 O F NO S ! N A R A T MASAJUL, PR ITPAOS AL RE I ÎȘI M I IM TU LELTAÎNT U UL E GRIJIRII ANTI LU -CELUL NAĂ!BUSTU RMITATEA ZOIT REZU 9,99 RECAPĂTĂ FE ERIM I ÎȚI OF

Avon : S GRĂ Inovație AvUNT A SIMIL on: E R S E GRĂSIMIL DE E SUNT ARS EMDE AI R EPE DE!* MAI REPE DE!*

10X

D is p o Dim zitiv

diu pe un stu

05

pe despre 8 curs de

ILE GRĂSISM DE E R A SUNT

10X

SOL NOI ÎȚI PEDE!* UȚ I REOFER IE MIA TU le FICIENTIEM zultatteransformi î , NOI ÎȚI OreF n uim ERIM SOLUȚII E FICIENTE, itoare! TU le

enți.

Dis poz itiv pentru ma saj Dimensiuni : 10,8 x 4,2 x 3,9 cm 649 9 8

Prețur sunt ile din Broș ex mone primate ură în RON da naționa (le inform i) şi au cală ativ. racter

15,0 0

9,99

RO

pe nt ru Cr em ă zo nei ur ar ea ulu i reco nt bu st

1

RO

49 0 ml 03 CELE183MAI BUNE15OFERTE 36,0 0 DIN BROȘURĂ ÎNTR-UN 201405_CE 91.indd All 2014_11 Pages 05_00 _C E_11_0 SINGUR SET 091 L 119,93/1

RO 4 1 6 59

Setul conține: 1. Apă de parfum AvonL Fleur (50 ml) UL PAS ATĂ! Cellu-Break 5D (150 ml) 2. Tratament anticelulitic PRIM LI ASAJUL,parfumat CELU IT N A 3.MSpray pentru corp cu vanilie și prună (100 ml) II moarte la de ÎNGRIJdIRcelude irea lele rbvanilie so ab a 4.ElLoțiune corp cu ân imin i facilit active și prună (250 ml) ve or ii, el el nt pi edie prafațade toaletă 5.suApă e. El Avon True Life (75 ml) dă a ingr pentru de îngrijir ai profun

PREȚ STANDARD: 229 j Ofertăoznelimitată. ru ma sa itiv pe nt x 3,9 cm Di sp ,8 x 4,2 iuni: 10 Dimens

64 99 8

15,0 0

416 59

AVON Str. Di COSMET Sector nu Vintilã ICS (ROM Tel. Re 2, Bucu nr.11, et.13 ÂNIA) SR re L , *2866 lații Clien ști. ți (0 (din re țele m 21) 311.8 5.55 obile )

*Rez

Răz va

ultat

Direct n D ira ţia n Avon or Genera Rom l Repu ân blica ia şi Mold ova

baza

t pe teste

in-vitr

o

Toate Pe am produsele Av Pentr balajul prod on au o u du pe am aceste pr uselor es rabilitate te od cap. 1, balaj sau eti use, indica indicată mai mare ch art.2, rea da data fab de 30 de lit.H din etă nu es ricări tei luni. legea te obligatominime de i. nr.178/2 du rie 000). (conform rabilitate

i în rezultatrteauinsfmoritm oare!

SETUL CU 71,99 LEI Prețurile din Broșură sunt exprimate moneda națion în RON (lei) şi au ală caracter informativ.

17,99

mult m oduselor ulele pr din form

• Încurajează-ți prietenele să profite de cupoanele strânse! • Profită de cele două programe motivaționale! • Pregătește-te să recomanzi lanșarea Broșurii 6: Anew Reversalist!

e Avon:

x 3,

de nd tat bazat i desfășurat în t 150 de respo 20_C1E4_11_0091 * Rezul torulu rticipa 05_C .indd re au pa consuma E_11All Pages săptămâni, la ca _0 09 1

IMPORTANT PENTRU TINE:

Inovați

15,0 9 cm Eliminând ce 0 lulele moart e de la suprafața pie gățite cu lii, vei facilita ulei îmbo de abso mult mai pro rită form rbi extracte torea da fundă a ing ozomi și lip redientelta efect e, din formulele in m vior active iente care cu produselor mativ xi ed ro de îngrijirge gr după ap al e., in 183 tonifiere sire.* vizibil de ă de folo ân ăm o săpt rcepția 2014

e

14 nia 5/20 Campa e trendsetter: ni 3.2014 Campa 14 - 05.0 13.02.20 e națională: ni 2014 Campa - 16.04. 14 20 3. e 27.0 n Spac on.ro ww w.av book.com /Avo ce fa ww w.

119,93/1L

pen en 6 4 9 9 siuni: 10,8tru masaj x 4, 2 8

RO

10X

Ca m p Cam ania 5/2 0 p 13.0 anie tren 14 2 Cam .2014 - 0 dsetter: p 5 27.03 anie nați .03.2014 w w w .2014 - 1 onală: 6 .a w w w von.ro .04.2014 .face b o ok .com /Avo n Sp ac

AVON COSMET Str. Dinu Vintil ICS (ROMÂNIA) SRL Sector 2, Bucuã nr.11, et.13, Tel. Relații Clienrești. *2866 (din rețele ți (021) 311.85.55 mobile)

*Rezultat baz at pe teste in-vitro

Răz van Dira

ţian

Director Gene ral Avon România Republica Moldşi ova

Toate produsele Avon au o durab Pe ambalajul ilitate mai mare produselor este de 30 de luni. Pentru aceste indicată data produse, indica fabricării. pe ambalaj sau rea datei minim cap. 1, art.2, etichetă nu este obligatorie e de durabilitate lit.H din legea nr.178/2000). (conform

IM I OFERTE, NOI ÎȚF N E II E ICI SOLUȚTU le transformoai rîne!

65% REDUCERE it rezultate uim *Rezultat

din Broșură Prețurile rimate în sunt exp națională cter moneda şi au cara RON (lei) informativ.

659 RO 4 1

) SRL (ROMÂNIA SMETICS 3, AVON CO tilã nr.11, et.1 Vin Str. Dinu București. .85.55 Sector 2, Clienți (021) 311 ații ) Rel bile Tel. rețele mo *2866 (din

Dir aţi Ră zva n

an

l r Genera Directo ânia şi Avon Rom Moldova Republica

vitro teste inbazat pe

. 30 de luni mare de ii. bilitate mai n au o dura cată data fabricărdurabilitate indi de dusele Avo Toate pro ul produselor este a datei minime form care Pe ambalaj ste produse, indi gatorie (con obli este ). Pentru ace sau etichetă nu nr.178/2000 pe ambalaj , lit.H din legea cap. 1, art.2

RO 0 2 1 0 4

să: Telefo Mag n: azin on

ating e

aici

ŞI TESTE AROM AZĂ A

line:

atinge

aici

ŞI TESTEAZĂ AROMA

Adresă: Telefon: Magazin onlin

15 15

Repr ez Num entant: e: Adre

Reprezentan t: Nume:

Noi îț i oferi Noi îți ofer Tim m pet U lepet alae pa t nsfpoarrf um TU le transfor rale te r mi în primmăiva în pri fumate ră! măva ră! ate m fu r a p rim petale L rE im vararăn! p nI sfăoT Tra Noi îți ofe sfoLrEm sfo i în rm I n C a UPăO rmă CUPOîA TU le tr N n ELEAN CATEGORIA

FLORAL-FRUCTA TĂ fructul pasiunii, petale de trandafi r, iris albastru

e:

EȘTE U R O L F ÎN ÎOND FA LTOĂRC EȘTE ODATĂ C U ÎNFL ORE ODA T

fleur voucher

RED

CATEG FLORA ORIA fructul L-FRUC pasiuni TATĂ de trandafi i, r, iris petale albastru

REDUCERE

fleur

vouch

er .indd

1

din prețul special al Apei de parfum din Broșura Avon Fleur 5/2014

.indd 1

aici

ŞI TESTEAZĂ AROMA

cuponu

-05

cuponului

09:54

09:54

rm Transfo ELE

15 atinge

LEI

sirea

13-12

13-12-05

LEI

RE

în parfumurparfumu ELE i la prețrisplaec pia rel!ț sp ec ă 49,99

la folo

lui

numai

49,99 LEI

la folosirea

UCE

din Apei prețul spe de par fum cial al din Bro șura Avon Fleu 5/2014 r numai

AN preț special! CUPOm uri la

RE

ial!

în parfu

REDUCE

special al din prețul Avon Fleur parfum 4 Apei de ra 5/201 din Broșu numai

49,99eaLEI cuponului la folosir

Reprezen Nume:

tant:

CATEGORIA UCTATĂ FLORAL-FR petale pasiunii, fructul r, iris albastru de trandafi

fleur voucher

Telefon: online: Magazin

09:54

.indd 1

OFERTĂ DEMO

Adresă:

13-12-05

Oprește timpul în loc cu

Anew Reversalist!

r, u e l F n o AvAvon Fle roamue o oaA vaornoFm cu

c V u Ă M I o R PPRIMĂ aaV r c PRIMu Ă 17


Noutăţi

Program motivațional

Campania

5

Campania

5 Programe motivaționale

Planul tău de acțiune Cele mai tentante 3 oferte ale Broșurii

PROFITĂ ISTEȚ DE CUPOANELE STRÂNSE ÎN CAMPANIA 4

PROGRAM MOTIVAȚIONAL AVON FLEUR

ȘI INVITĂ-ȚI PRIETENELE SĂ PROFITE DE LANSAREA BROȘURII LA UN SUPER PREȚ! Acum este momentul să profiți de cupoanele strânse pe parcursul Campaniei 4. Oferă-le prietenelor care au îndeplinit condiția (produse comandate din Broșura 4 în valoare de 50 lei) și încurajează-le să își comande Apa de parfum Avon Fleur la un super preț: 49,99 lei în loc de 64,99 lei! ACȚIONEAZĂ ÎN ZONELE PROBLEMĂ:

RO

TALIE

20140

NOI

DE 10X MAI RAPID*

5_CE

ȘI_11_0 RECONTUREAZĂ-ȚI SILUETA ÎN 091 APROXIMATIV 2 SĂPTĂMÂNI**

ÎȚI

TU LEOFERIM SO ASTĂZI LUȚ DE ASTĂZI! TRAN CHIAR REZU SFORII EFICIENT LTATE UIMI MI ÎN E, TOAR E! ZONA AI TOATE MOTIVELE SĂ ÎNCEPI

• aspectul celulitei este ameliorat vizibil • arderea grăsimilor este accelerată • pielea își recapătă fermitatea • formarea depozitelor de grăsime este prevenită • textura pielii devine netedă și catifelată

COAPSE

ATACĂ CELULITA!

Arderea grăsimilor este stimulată cu până la 300%* și în același timp este prevenită formarea altora. După aproximativ 2 săptămâni de folosire, pielea își recapătă tonusul.**

Tratament anticelulitic Cellu-Break 5D 150 ml 1679 0 Preţ standard: 38,00

RECA BUSTULUI

PĂTĂ datoritVĂD REZULTATELE SE FERM ÎȘI ă vitamin formulei ITATEA îmbogă CU OCHIUL LIBER! alge, e, lipozom țite vizibil

ingredi

ente

ȘTIAI CĂ EXTRACTUL DE FRUNZĂ DE CARAMBOLA

i și extract cu e

Marea majoritate a ambalajelor Avon sunt reciclabile.

de folosire

* Rezultat

SATISFACŢIE GARANTATĂ

.* consumatbazat DUPĂ APROXIMATIV 4 SĂPTĂMÂNI pe un săptămân orului studiu desfășura despre îmbunătățește chiar și aspectul celulitei i,profunde** la

Avon este unul dintre membrii

Dacă nu sunteţi mulţumiţi, nici noi nu untem. Vă vom înapoia întreaga sumă plătită sau vă vom schimba produsul. Returnaţi produsul într-o perioadă de maximum 3 luni de la umpărare Reprezentantului vostru. E atât de simplu.

fondatori ai Asociaţiei Companiilor de Vânzări Directe din România.

care

© C 05/2014/RO/302 Printed in Poland by R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o.

180

ativ

t în decurspercepția au participat de 150 de 8 responden

ți.

**Rezultat bazat pe un studiu despre percepția consumatorului desfășurat în decurs de 4 săptămâni, la care au participat 118 respondenți

253,33/1L

este un ajutor excelent în lupta împotriva celulitei? Datorita formulei unice bazate pe acest ingredient activ, Tratamentul Cellu-Break accelerează procesul de ardere a grăsimilor de până la 10x* față de formula pe bază de cafeină. În plus mărește producția de acid hialuronic, stimulând astfel colagenul și elastina din piele.

care de de DUPĂ APROXIMATIV 2 SĂPTĂMÂNI cu o săptăm tonifiere după efect aspectul celulitei este redus, iar pielea își recapătă ână tonusul** aproxim Avon este total implicată în problemele care afectează viaţa de zi cu zi şi mediul înconjurător. Avon a fost prima mare companie de cosmetice care a eliminat din compoziţia produselor sale gazele CFC, gaze ce dăunează păturii de ozon.

ÎN FORMĂ MAXIMĂ LA ÎNCEPUT DE SEZON!

ARDE GRĂSIMILE

BRAȚE

cu

19,99 lei la comandarea oricărui alt produs din Broșură.

Produsul este disponibil și separat la preț standard. Produsul nu este inclus în ofertă. Produsele Campaniei Roz și Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

*Rezultat bazat pe testări in-vitro.

181

Cremă recontu pentru rarea zonei bustului 150 ml 0349

201405_CE_11_0090.indd All Pages

17,99 119,93

Dispozit Dimensiu iv pentru ni: 10,8 masaj x 4,2 8 x 3,9

Campa Campa nia 5/2014 13.02.2 nie trendse tter: Campa 014 - 05.03.2 27.03.2 nie naționa 014 lă: www.av014 - 16.04.2 www.fa on.ro 014 cebook .com/A von Space

12/13/13 2:07 PM

1

36,00

MASA JUL, PRIM ÎNGRIJIRI I ANTI UL PAS AL -CELU LITĂ!

Inov

GR ație Avon SUNT ĂSIMILE : ARSE DE

/1L

10X

Eliminâ suprafa nd celulele moarte ța pielii, mult mai profun vei facilita de la din formule absorb dă irea le produsa ingredi elor de entelor active îngrijire .

6499

15,00

9,99

cm

201405_

CE_11_0 20140 091.indd 5_CE All Pages _11_0 091 Prețurile din Broșură sunt exprimate moneda în națională RON (lei) informativ.şi au caracter

RO 4 165 9

SOLUNOI ÎȚI ȚII EF OFER ICIEN IM TU le tran TE rezu sfor ,

AVON COSMETICS Str. Dinu (ROMÂNIA) Sector Vintilã nr.11, 2, București. Tel. Relații SRL et.13, *2866 Clienți (din rețele (021) mobile)311.85.55

*Rezultat

Răzvan

Director Diraţian General Avon România Republica şi Moldova

Noi îți TU le oferim peta transfor le par fum mi în primăva ate ră!

ltate uim mi în itoare! bazat

pe teste

in-vitro

Toate produsele Pe ambalajul Avon Pentru produselorau o durabilitate aceste pe ambalaj produse, este indicată mai mare sau cap. 1, indicarea de 30 data fabricării. art.2, etichetă nu de luni. datei lit.H din minime este obligatorie legea de durabilitate nr.178/2000). (conform

Reprezenta Nume: nt: Adresă: Telefon: Magazin

atinge

aici

ŞI TESTEAZĂ AROMA

online: CATEGORIA FLORAL-FRUCTATĂ fructul pasiunii, de trandafi r, iris petale albastru

fleur

voucher

.indd

1

15 LE

REDUC I ERE din Apei deprețul special parfum al din Broșura Avon 5/2014Fleur numai

49,99

la folosireaLEI cuponului

13-12-05

09:54

Transf

CUPO ormă AN umu ELE

în parf

ri la preț

Uită de orele lungi petrecute la sala de fitness și apelează la mici trucuri pe care le poți pune în practică la tine acasă! Alege aparatele pentru exerciții fizice în funcție de zonele pe care vrei să le lucrezi și accesoriile potrivite, îngrijește-ți zilnic pielea cu Tratamentul anticelulitic Cellu-Break 5D, bea multă apă și adoptă o dietă echilibrată! Te asigurăm că rezultatele nu vor întârzia să apară!

1 GRATUIT

special!

ÎNFL OR OD EȘTE

Avon ATĂ CU Fle o ur,

a curoam eră PRIM ĂVARde Ă!

DELICII PENTRU PIELE ȘI PĂR

PROGRAM MOTIVAȚIONAL CELLU-BREAK 5D

RO

RO

201405_CE_11_0086

Delicii pentru piele:

Delicii pentru piele:

RODIE ȘI MANGO

CIOCOLATĂ ȘI TRANDAFIRI

2

12/16/13

1:52

FORMULE ÎMBUNĂTĂȚIȚE, AMBALAJE NOU-NOUȚE ȘI O OFERTĂ PE MĂSURA! În spiritul noului sezon, gama Naturals se reinventează. Pe lângă formulele savuroase și ambalajele cu design nou, am pregătit și o super ofertă, numai bună ca să-ți echipezi trusa de îngrijire cu game complete. Numai în Broșura 5, la comandarea a 2 produse pentru îngrijirea corpului îl vei putea alege pe al 3-lea GRATUIT, în timp ce oricare 2 produse pentru îngrijirea părului vor putea fi achiziționate cu numai 11,98 lei!

3x

PÂNĂ LA 30H DE

PÂNĂ LA 30H DE

PM

HIDRATARE + VITAMINE

HIDRATARE + VITAMINE

RO

loțiune

PENTRU CORP

PENTRU CORP

de corp

spray parfumat

pentru corp

spray parfumat

pentru corp

exfoliere

delicată

atinge

aici

ŞI TESTEAZĂ AROMA

gel de duș loțiune

de corp

Gel de duș cu rodie și mango 200 ml 2612 0

Spray parfumat cu rodie și mango 100 ml 3574 1

Preţ standard: 19,00

Preţ standard: 19,00

54,95/1L

109,90/1L

Loțiune de corp cu rodie și mango 200 ml 2572 6

Preţ standard: 19,00

170

RO

Spray parfumat pentru corp cu trandafi ri și ciocolată 100 ml 3510 5

Loțiune de corp cu trandafi ri și ciocolată 200 ml 3496 7

10,99

10,99 10,99

Preţ standard: 19,00

10,99 10,99 10,99

109,90/1L

54,95/1L

ALEGE ŞI COMBINĂ

Oferta este valabilă pentru produsele de la paginile 166 - 173.

Preţ standard: 19,00

54,95/1L

Exfoliant pentru corp cu ciocolată 200 ml 3519 6

Preţ standard: 16,00

54,95/1L

Comandă oricare 2 și îl alegi pe al 3-LEA GRATUIT

201405_CE_11_0086.indd All Pages

201405_CE_11_0086

171

12/13/13 2:39 PM

RO

Comandă 3 Tratamente anticelulitice Solutions Cellu-Break 5D și primești încă

1 GRATUIT

Semnalizează cele mai bune oferte în Broșură pentru ca prietenele tale să nu le rateze!

Mai multe beneficii

Cele mai ispititoare 3 oferte

Programul motivațional Avon Fleur: Comandă 3 Ape de parfum Avon Fleur și primești încă 1 GRATUIT! Programul motivațional Cellu-Break 5: Solutions Cellu-Break 5D este la rândul său însoțit de un program motivațional pe gustul tău. Descoperă toate detaliile pe pagina alăturată!

2

cadou!

RO

MAI REPE DE!*

183

RO

3x

Comandă 3 Ape de parfum Avon Fleur și primești încă

Pregătește-te să recomanzi lansarea Broșurii 6: Comandă acum regimul de îngrijire Anew Reversalist, descoperă rezultatele pe pielea ta și recomandă mai departe aceste produse. Caută mai multe detalii la pagina 7.

6x

cadou!

Comandă 6 Tratamente anticelulitice Solutions Cellu-Break 5D și primești GRATUIT încă 1 + Apa de parfum

Today Tomorrow FOREVER

cadou!

Valabil pentru ambele programe motivaționale: Produsele pot fi cumulate din mai multe comenzi. Programele sunt valabile o dată pe Reprezentant (fi ecare Reprezentant care îndeplinește condiția va primi o singură Apă de parfum Avon Fleur, respectiv un singur Gel anticelulitic și o singură Apă de parfum Today Tomorrow Forever).

3

3


Vă recomandăm

Oferte DEMO

TENUL ESTE CARTEA TA DE VIZITĂ!

Pentru că cele mai bune recomandări pornesc de la propria experiență, te invităm să alegi setul de îngrijire a tenului care ți se potrivește și să observi rezultatele chiar pe tenul tău. Prietenele tale vor fi mai mult decât curioase să îți afle secretul!

Anew Vitale 25+ Energizează și îmbunătățește aspectul pielii

Set Anew Vitale Setul conține: • Gel de curățare Anew Vitale (125 ml) • Gel-cremă de noapte Anew Vitale (50 ml) • Cremă de zi SPF 25 UVA/ UVB Anew Vitale (50 ml) • Gel-cremă pentru ochi Anew Vitale (15 ml) Preț standard: 167

5118 5

60,00

Rezultate confirmate de

TEN VIZIBIL

dintre femei

în aproximativ 1 săptămână!*

93%

Set Anew Ultimate 7S Setul conține: • Gel de curățare Anew Ultimate 7S (125 ml) • Cremă de noapte Anew Ultimate 7S (50 ml) • Cremă de zi SPF 25 UVA/UVB Anew Ultimate 7S (50 ml) • Cremă pentru ochi Anew Ultimate 7S (17,5 ml) Preț standard: 251

5037 7

80,00

Anew Platinum 55+ Reduce ridurile adânci și elimină aspectul „pielii lăsate”

5113 6

80,00

Ofertă nelimitată

4

PENTRU NOAPTE

**comparativ cu formula anterioară a gamei Anew Reversalist

Cremă de zi SPF 25 Anew Reversalist 50 ml Preţ standard: 69,00

1677 4

21,00

Cremă de noapte Anew Reversalist 50 ml Preţ standard: 69,00

1566 9 Set Anew Platinum Setul conține: • Cremă de noapte Anew Platinum (50 ml) • Cremă de zi SPF 25 UVA/ UVB Anew Platinum 7S (50 ml) • Tratament pentru ochi și buze Anew Platinum (15 ml) Preț standard: 235

mai tânăr

• reduce ridurile • redă fermitatea • oferă de până la 2X mai multă hidratare**

Anew Ultimate 45+ Oferă fermitate și luminozitate pielii, în timp ce reduce vizibil ridurile

DESCOPERĂ LANSAREA BROȘURII VIITOARE!

REVERSALIST 35+

21,00

Cremă pentru pielea din jurul ochilor Anew Reversalist 15 ml Preţ standard: 58,00

3922 2

17,00

Ofertă limitată - 1 produs din fiecare pe Reprezentant și un singur set Anew Reversalist pe Reprezentant

FORMULE NOI - Tehnologia Tri-Elastinex - Texturi bogate și arome delicate

PENTRU ZI

MAI AVANTAJOASE ÎN SET! Set Anew Reversalist Setul conține: • Cremă de noapte Anew Reversalist (50 ml) • Cremă de zi SPF 25 UVA/ UVB Anew Reversalist (50 ml) • Cremă de ochi Anew Reversalist (15 ml) Preț standard: 196

5088 0

54,99

PREZINTĂ-LE PRIETENELOR TALE NOUA GAMĂ ANEW REVERSALIST

cu formulă îmbogățită cu Tehnologia Tri-Elastinex care accelerează producția de elastină cu până la 30% în doar 1 zi, stimulând în același timp reînnoirea celulelor pielii.** **bazat pe studiu in-vitro.

Comandă mostrele Anew Reversalist în ofertă specială!

Caută mai multe detalii la pagina 12.

*93% dintre femei confirmă că și-au simțit tenul întinerit în aproximativ 1 săptămână - rezultat bazat pe studiu asupra percepției consumatorului.

5


Vă recomandăm

Oferte DEMO

CE DESTINAȚIE VA VIZITA tenul tău?

GINSENGUL CHINEZESC (recomandat pentru pielea sensibilă și uscată) revitalizează tenul și îi uniformizează nuanța în timp ce MINERALELE DIN MAREA MOARTĂ (potrivite pielii normale și mixte) purifică și detoxifică pielea. Comandă-le acum în seturi special concepute pentru ca tu să te bucuri de beneficii maxime!

REVITALIZARE Set Planet Spa cu ginseng din China • Gel pentru curățarea și revitalizarea tenului (150 ml) • Mască exfoliantă pentru față (75 ml) Preţ standard: 48,00

Setul cu

11,99 75% REDUCERE 5860 2

Profită de oferta DEMO, testează noua colecție de deodorante antiperspirante și recomandă-le mai departe!

HARTA RĂSFĂŢULUI PLANET SPA DESTINAŢIA:

ON DUTY se întoarce cu formule mai eficiente ca niciodată, perfect adaptate ritmului tău alert! Tehnologia Dry Pore te protejează de transpirație până la 48 de ore, menținând pielea proaspătă și uscată. În plus, am pregătit atât formule spray, cât și lichide, pentru a acoperi o gamă largă de preferințe.

DETOXIFIERE

Set Planet Spa cu minerale din Marea Moartă • Mască de față (75 ml) • Exfoliant pentru față (30 ml) Preţ standard: 43,00

100% PROTECȚIE PÂNĂ LA 48 DE OR E

fără pete albe pe haine!

Setul cu

11,99

DEMO fiecare cu

Ofertă nelimitată

Un păr MĂTĂSOS Set Advance Techniques cu proteine din mătase Setul conține: • Balsam pentru păr mătăsos (250 ml) • Șampon pentru păr mătăsos (250 ml) • Ser pentru păr mătăsos (30 ml) Preț standard: 66,00

Deodorant antiperspirant cu bilă 50 ml • Invisible Protection 3728 3 • Tropical Burst 4524 5 • Light Bloom 4537 7 • Men’s Active 4588 0

✔• zero miros neplăcut ✔• zero umezeală ✔• 100% încredere 3,50

70% REDUCERE 5859 4

50% REDUCERE

with SILK PROTEIN

HNOLOGIA TE

DRY PORE

Setul cu

PR

23,99

O

60% REDUCERE 5095 5

TE

48 H

HARTA RĂSFĂȚULUI PLANET SPA DESTINAȚIA:

PROTECȚIA se măsoară în ORE ÎNTREGI de prospețime

A CȚIE PÂNĂ L

Deodorant antiperspirant 150 ml • Invisible Protection 4269 7 • Tropical Burst 3771 3 • Light Bloom 3793 7 • Men’s Active 3769 7

DEMO fiecare cu

6,90 Ofertă limitată - 1 singur set pe Reprezentant

6

50% REDUCERE Ofertă limitată - 1 produs din fiecare pe Reprezentant

7


Vă recomandăm

Pur și simplu irezistibilă Apă de parfum Treselle 50 ml Preţ standard: 87,00

Oferte DEMO

Prospețime FĂRĂ LIMITE Vă recomandăm

65% REDUCERE 2990 0

65% REDUCERE 1862 2

Ofertă nelimitată

Ofertă nelimitată

29,99

Apă de toaletă pentru Ea Our Story 50 ml Preţ standard: 87,00

19,99

LASĂ-TE SEDUSĂ

CATEGORIA ORIENTAL-FLORALĂ prună, floare de magnolie, lemn de cașmir

VOASTRĂ...

Apă de toaletă Pure O2 50 ml Preţ standard: 65,00

Vă recomandăm

AȘA ÎNCEPE povestea

DEMO

29,99 65% REDUCERE 0166 9

Ofertă limitată - 1 pe Reprezentant

Far Away Bella Eau de Parfum 50 ml Regular Price: 87,00

DE MAGIA RĂSĂRITULUI!

Vă recomandăm

29,99

TU FACI regulile

64% REDUCERE 1937 2 Ofertă nelimitată

Exuberanța prospețimii busuiocului se împletește discret printre aromele îndrăznețe de chiparos și cașmir într-un amestec irezistibil de masculin, potrivit bărbatului care își construiește lumea după propriul set de reguli.

CATEGORIA FLORAL-CHYPRE mandarină, orhidee, patchouli Apă de toaletă Summer White Sunrise 50 ml Preţ standard: 37,00

Apă de toaletă Simply Her 50 ml Preţ standard: 65,00

DEMO

13,49

Vă recomandăm

65% REDUCERE 1939 8

8

Ofertă limitată – 1 pe Reprezentant

DEMO

19,99

60%REDUCERE 2990 0

Ofertă nelimitată

Apă de toaletă Elite Gentleman Untailored 75 ml Preţ standard: 79,00

31,99 CATEGORIA PROASPĂT-LEMNOASĂ busuioc, chiparos, lemn de cașmir Ofertă limitată - 1 pe Reprezentant

60% REDUCERE 3434 8

9


Oferte DEMO

Oferte DEMO

Buze absolut

O singură bijuterie este de ajuns pentru unele ținute. Îți recomandăm colecția Priscila cu bijuterii masive cu aspect șic-modern care te vor aduce în centrul atenției!

STRĂLUCITOARE! CULOARE + BALSAM = BUZE FERICITE Catifelare, hidratare, îngrijire și strălucire toate dintr-un singur pas cu noua formulă intens hidratantă care oferă culoare amețitoare buzelor tale! Nourishing Nude

0195 8

Luciu de buze Absolute 6 ml Preţ standard: 24,00

Tender Pink

2467 9

1317 7 2464 6

Heavenly Honey

2102 2

2497 6

2466 1

Strălucirea într-o nouă DIMENSIUNE!

Lac de unghii Platinum 12 ml Preţ standard: 21,00

Ofertă limitată - 1 pe Reprezentant

DEMO

7,99 50% REDUCERE 4575 7

Ofertă limitată - 1 pe Reprezentant

1159 3

Soft Peach

Pudră bronzantă Luxe 10 g Preţ standard: 50,00

50% REDUCERE 3751 5

17,99

1950 5

Strălucirea platinată oferă un aspect neted și sănătos unghiilor tale. O poți purta separat sau peste lacul de unghii colorat.

25,00

2922 3

Pure Poppy

Noua Pudră bronzantă este îmbogățită cu extracte de ambră, safir alb, ulei de argan și extracte de fructe ingrediente care îmbracă tenul într-o nuanță arămie caldă.

DEMO

10

2432 3

Brățară Priscila Preţ standard: 50,00 Smooth Berry

SURPRINDE strălucirea tenului proaspăt bronzat

Cercei Priscila Preţ standard: 40,00

Renewing Rose

55% REDUCERE

Ofertă limitată - o singură nuanță pe Reprezentant

29,99

Radiant Red

DEMO

9,99

Colier Priscila Preţ standard: 65,00

36,99

SE POARTĂ

BIJUTERIILE STATEMENT

Geantă Quinn Preţ standard: 85,00

DEMO

54,99 1506 5

culoare modernă și material de înaltă calitate Ofertă limitată - 1 produs din fiecare pe Reprezentant (un colier, o pereche de cercei, o brățară și o geantă)

11


Mostre

SAMPLES WHAT’S HOT

Campania

5

MAGAZINUL DE MOSTRE MOSTRELE SUNT PRINCIPALELE TALE INSTRUMENTE DE PROMOVARE A PRODUSELOR AVON! Cu ajutorul lor, prietenele tale pot descoperi formule, arome sau nuanțe pe gustul lor, fiind astfel încurajate să testeze și produsele în ambalaj standard. Te aşteptăm cu o ofertă de nerefuzat, care îţi dă posibilitatea să alegi chiar tu mostrele pe care le comanzi, totul la un mini-preţ!

LANSARE BROŞURA 5 3421 5 Mostră Apă de parfum Avon Fleur cu

1,00 2695 5 Mostră cu atomizor Apă de parfum Avon Fleur

cu

1,50

ÎNGRIJIREA pielii

SOLUTIONS 4724 1 Mostră Loțiune nuanțatoare SPF 20 Truly Radiant 0921 7 Mostră Cremă de zi/ noapte Ageless Bloom 4832 2 Mostră Cremă de zi/ noapte Youth Minerals Fiecare cu

1,00 3460 Mostră Cremă antiîmbătrânire 8 în 1 de zi noapte Ageless Results Fiecare cu

1,20

NOUTĂȚI BROȘURA 6 2968 6 Mostră Cremă de noapte Anew Reversalist cu

0,75

2653 4 Mostră Cremă de zi Anew cu Reversalist

0,75

ANEW 4081 6 Mostră Ser pentru corectarea ridurilor Anew Clinical PX 4065 9 Mostră Ser Anew Reversalist 2964 5 Mostră Tratament de noapte Anew Ultimate 7S 3236 7 Mostră Cremă de zi Anew Platinum 3134 4 Mostră Cremă-tratament Anew Genics 0932 4 Mostră Cremă de zi Anew Ultimae 7S 0977 9 Mostră Cremă de noapte Anew Ultimate 7S 2944 7 Mostră Loțiune de zi Anew Ultimate 7S 2980 1 Mostră Loțiune de zi Anew Reversalist 1122 1 Mostră Cremă de noapte Anew Platinum 3871 1 Mostră Cremă de ochi Anew Vitale

NOUTĂȚI BROȘURA 6 1513 1 Mostră Apă de toaletă Our Story 3109 6 Mostră Apă de toaletă Elite Gentleman Untailored 3989 2 Mostră Apă de toaletă Summer White Sunrise fiecare cu

0,75

3745 7 Mostră Cremă de zi Anew Vitale 4553 4 Mostră Cremă de noapte Anew Vitale 1952 1 Mostră Cremă BB Anew Vitale Fiecare cu

1,20 ANEW E-DEFENCE 0470 5 Mostră Cremă reparatoare de zi Anew Clinical E-Defence 4630 0 Mostră Cremă reparatoare de noapte Anew Clinical E-Defence

1,20

Alege oricare 5 mostre cu 3,75 lei! 12

Fiecare cu

PARFUMURI

2752 4 Mostră Apă de parfum Incandessence 0085 1 Mostră Apă de toaletă Avon Love

Fiecare cu

PENTRU EA 1277 8 Mostră Apă de parfum Avon Femme 1261 7 Mostră Apă de parfum Rare Diamonds 4627 6 Mostră Apă de toaletă Incandessence Blossom 2768 0 Mostră Apă de toaletă Secret Fantasy 1800 2 Mostră Apă de toaletă Simply Her 1707 9 Mostră Apă de parfum Little Gold Dress 2373 9 Mostră Apă de toaletă Be... Serene 2275 6 Mostră Apă de toaletă Be... Romantic 4710 0 Mostră Apă de parfum Love Pulse 2120 4 Mostră Apă de parfum Rare Gold 3580 8 Mostră Apă de parfum Far Away 1156 9 Mostră Apă de toaletă Passion Dance 1151 0 Mostră Apă de parfum Perceive 3439 7 Mostră Apă de parfum Avon Sensuelle 3450 4 Mostră Apă de toaletă Summer White Sunset 4720 9 Mostră Apă de parfum Avon Only Imagine... 0359 0 Mostră Apă de toaletă Pretty Fabulous 4067 5 Mostră Apă de toaletă Pur Blanca Elegance 3796 0 Mostră Apă de parfum Treselle 1402 7 Mostră Apă de toaletă Pure O2 pentru Ea 3369 6 Mostră Apă de toaletă Infinite Moment 0809 4 Mostră Apă de parfum Little Red Dress 0363 2 Mostră Apă de toaletă Avon Ultra Sexy 1424 1 Mostră Apă de toaletă Perceive Dew 0135 4 Mostră Apă de parfum Far Away Bella 2867 0 Mostră Apă de parfum Little White Dress 1058 7 Mostră Apă de toaletă Summer White 1870 5 Mostră Apă de parfum Little Black Dress 4981 7 Mostră Apă de toaletă Pur Blanca

1,00 1996 8 Mostră Apă de parfum City Rush Glamour 3934 7 Mostră Apă de parfum City Rush pentru Ea 3882 8 Mostră Apă de parfum Today Tomorrow FOREVER 0641 1 Mostră Apă de parfum Hervé Legér Intrigue pentru Ea 0044 8 Mostră Apă de parfum Viva by Fergie 1015 7 Mostră Apă de parfum Outspoken Intense by Fergie 3627 7 Mostră Apă de parfum Outspoken Fresh by Fergie 1002 5 Mostră Apă de parfum Christian Lacroix Nuit pentru Ea 3644 2 Mostră Apă de parfum Outspoken by Fergie 1692 3 Mostră Apă de parfum Hervé Legér Femme 1258 3 Mostră Apă de parfum Premiere LUXE 0549 6 Mostră Apă de parfum Christian Lacroix Rouge 4979 1 Mostră Apă de parfum Today TOMORROW Forever 2553 6 Mostră Apă de parfum TODAY Tomorrow Forever 1899 4 Mostră Apă de parfum Today Tomorrow Always AMOUR 2754 0 Mostră Apă de toaletă Spotlight 4843 9 Mostră Apă de parfum Avon Instinct 1923 2 Apă de parfum Hervé Legér Ete

Fiecare cu

1,20 PENTRU EL 1150 2 Mostră Apă de toaletă Just Play

pentru El 3686 3 Mostră Apă de toaletă Elite Gentleman 3485 0 Mostră Apă de toaletă Black Suede Essential 0480 4 Mostră Apă de toaletă Individual Blue Free 3390 2 Mostră Apă de toaletă Perceive pentru El 1774 9 Mostră Apă de toaletă 015 0479 6 Mostră Apă de toaletă Pure O2 pentru El

Mostre

4748 0 Mostră Apă de toaletă Infinite Moment pentru El 1137 9 Mostră Apă de toaletă My Vibe 1973 7 Mostră Apă de toaletă Simply Because pentru El 4861 1 Mostră Apă de toaletă True Force 1925 7 Mostră Apă de toaletă Avon Signature 1972 9 Mostră Apă de toaletă Black Suede Touch 4838 9 Mostră Apă de toaletă Full Speed 2712 8 Mostră Apă de toaletă Individual Blue 3816 6 Mostră Apă de toaletă 015 Attract 1802 8 Mostră Apă de toaletă Just Move 4722 5 Mostră Apă de toaletă Urban Edge Nights 2414 1 Mostră Apă de toaletă Quantium 2524 7 Mostră Apă de toaletă Pro Ice 0395 4 Mostră Apă de toaletă Full Speed Adrenaline 3023 9 Mostră Apa de toaletă True Life

Fiecare cu

1,00 0743 5 Mostră Apă de toaletă Avon Exploration 4852 0 Mostră Apă de toaletă Avon Instinct pentru El 0857 3 Mostră Apă de toaletă City Rush pentru El 0886 2 Mostră Apă de toaletă Centre Action 0682 5 Mostră Apă de toaletă Hervé Legér Intrigue pentru El 1013 2 Mostră Apă de toaletă Christian Lacroix Nuit pentru El 2603 9 Mostră Apă de toaletă Hervé Legér Homme 4935 3 Mostră Apă de toaletă Today TOMORROW Always pentru El 0760 9 Mostră Apă de toaletă TODAY Tomorrow Always

Fiecare cu

1,20

Lista completă a mostrelor este disponibilă în secțiunea ,,Materiale utile’’ din pagina de Reprezentant. Mostra cu atomizor Avon Fleur (cod 2595 5) nu este inclusă în ofertă.

13


Mostre

Mostre

MACHIAJ BUZE Mostră Ruj UCR Plump Pout 3170 8 Beige Nude 3202 9 Divine Wine 3214 4 In the Pink 3212 8 Lilac Shimmer 3213 6 Pink Cooler 3195 5 Pink Freeze 3200 3 Shimmer Peach 3199 7 Terracotta Mostră Ruj Ultra Color: 3886 9 Berry Nice 3678 0 Blush Nude 3538 6 Bronze Treasure 3505 5 Buttered Rum 3444 7 Carnation 3417 3 Chic 0330 1 Country Rose 3248 2 Dream Fuchsia 0321 0 Enduring Sable 3702 8 Frostiest Mauve 0297 2 Frozen Rose 2988 4 Hibiscus 0268 3 Hot Pink 0265 9 Iced Coffee 2940 5 Knock Out Pink 2933 0 Latte 0263 4 Lava Love 0030 7 Mocha 3167 4 Naturally Nude 2479 4 Oxford Wine 2478 6 Perfect Red 2477 8 Pout 2471 1 Proper Pink 2483 6 Red 2000 2482 8 Ripe Papaya 2481 0 Sangria 2552 8 Scarlet Siren 2486 9 Sheer Nectar 2487 7 Silky Peach

2445 5 Sparkling Nude 2444 8 Sun Coral 2449 7 Tangerine Tango 2448 9 Toasted Rose 2450 5 Twinkle Pink Mostră Ruj Perfect Kiss 1592 5 Berry Smooch 1603 0 Caressing Coral 1607 1 Chic Nude 1594 1 Coral Connection 1591 7 Fuchsia Flirt 1584 2 Kiss Me Pink 1703 8 Lacy Mauve 1589 1 Lovey Dovey Pink 1545 3 Loving Lilac 1552 9 Natural Glow 1557 8 Naughty and Nude 1562 8 Pink Prance 1700 4 Pink Wink 1543 8 Pucker Up Pink 1921 6 Red Embrace 1734 3 Smitten Red Mostră Ruj Ultra Colour Absolute 1889 5 Lovely Cherry 1886 1 Luscious Peach 2083 4 Natural Flush 1269 0 Pink Renewal 1413 4 Plush Plum 1430 8 Pure Peony 1411 8 Radiant Raisin 1392 0 Red Velvet 1412 6 Rich Merlot 1453 0 Soft Coral 1623 8 Tea Rose 0153 7 Tender Mauve 1464 7 Warm Honey 1089 2 Bare Ruby 1626 1 Caramel Comfort 1784 8 Caring Coral 1883 8 Coffee Creme 1879 6 Creamy Melon 1824 2 Fresh Fig 1816 8 Gorgeous Guava

Ruj Ultra Colour Matte 4455 2 Matte Blossom 1763 2 Matte Fuchsia 1788 9 Matte Rose 1809 3 Matte Mauve 1855 6 Matte Grape 1368 0 Matte Peach 1369 8 Matte Melon 0149 5 Matte Ruby 1556 0 Matte Merlot 0159 4 Matte Nude Fiecare cu

FAŢĂ

1,00

Mostră Fond de ten Ideal Flawless 1832 5 Ivory 1873 9 Medium Beige 1912 5 Natural Beige 1854 9 Nude 1830 9 Shell Mostră Fond de ten matifiant 3602 0 Ivory 3257 3 Medium Beige 3173 2 Natural Beige 3227 6 Nude 3393 6 Shell Mostră Fond de ten persistent 0891 2 Ivory 1053 8 Medium Beige 1066 0 Natural Beige 1039 7 Nude 1045 4 Shell Mostră Fond de ten calmant 3020 5 Ivory 2949 6 Nude 2938 9 Cream 3028 8 Almond 0989 4 Warmest Beige

Alege oricare 5 mostre cu 3,75 lei! 14

Mostră Cremă BB cu SPF 15 6310 7 Ivory 6318 0 Medium Beige 6321 4 Natural Beige 6323 0 Nude 6319 8 Shell Fiecare cu

1,00 Mostră Fond de ten LUXE: 3991 7 Beige Linen 3990 9 Medium Bisque 3948 7 Natural Glamour 3962 8 Nude Bodice 3989 1 Porcelain Mostră Fond de ten LUXE Miracle Perfecting 4995 7 Nude Bodice 0505 8 Porcelain 0518 1 Natural Glamour 0054 7 Medium Bisque 0540 5 Beige Linen Mostră Ruj LUXE: 0282 4 Couture Copper 3129 4 Designer Red 3123 7 Glam Poppy 3094 0 High Style Coral 3087 4 Lustering Nude 3048 6 Nude Slip 3037 9 Pink Ruffles 3033 8 Pink Satin 3032 0 Polished Rose 3029 6 Provocative Pink 3024 7 Red Haute 3026 2 Rose Silk 3025 4 Runway Plum 2985 0 Silky Apricot 2982 7 Stiletto Red

Produse cu discount fix 10% + Seruri și Tratamente leave-

+ + + + + + +

+ + + + + +

+

+

in Advance Techniques (pg. 8 – 9) Creioane retractabile pentru ochi (pg. 11) Apă de parfum Perceive pentru Ea Apă de toaletă Perceive pentru El Geantă Tierra Portofel Tierra Lac de unghii Pro Nail+ Seturi Mascara Supershock și Luciu de buze cu efect de volum (pg. 70 – 71) Spumă autobronzantă Loțiune autobronzantă pentru față și corp Produse Avon Care pentru ten (pg. 93) Creme de mâini Avon Care (pg. 94 – 95) Set Teagan Spumante de baie în ambalaje de 500 ml (pg. 146 – 147) Loțiune de corp pentru fermitate cu ulei de palmier babassu Tratament anticelulitic Cellu-Break 5D

SETURI DE BROȘURI Broșura este magazinul tău! Descoperă ofertele pentru seturile de Broșuri în primul pas de comandă din pagina ta de Reprezentant!

C5

Cumperi mai mult, plătești mai puțin!

Fiecare cu

1,00 Lista completă a mostrelor este disponibilă în secțiunea ,,Materiale utile’’ din pagina de Reprezentant. 15

C05  
C05  
Advertisement