Page 1

PACKING


Automatisk folieemballering af mindre produkter

Automatic film wrapping of small products

Automatisk folieemballering af større produkter

Automatic film wrapping of large products

Fuldautomatisk filmpakning af mindre produkter som svinemørbrad og kamben. Maskinen er bygget komplet i rustfri stål IP67.

Fully automatic film wrapping of small products, such as pork tenderloins and spareribs. The machine is supplied complete in stainless steel IP67.

Fuldautomatisk filmpakning af større kødprodukter, individuelt tilpasset for integration i produktionslinje. Maskinen leveres med eller uden sidesvejs. Maskinen er bygget i komplet i rustfri stål IP67.

Fully automatic film wrapping of larger meat products, customized for integration into production line. The machine is supplied with or without side welding unit. The machine is supplied complete in stainless steel IP67.

Photo 1

Photo 2

Photo 6

Photo 3

Photo 4

2

Photo 5

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

3


Automatisk posefyldning

Automatic bagloader

Automatisk bakkeforseglingsmaskine

Automatic tray top sealer

Posefyldemaskiner for pakning af svine- og oksekødsprodukter i vacuumposer monteret på tape-strimler. Maskinernes tragt og gribesystem er tilpasset individuelle posestørrelser. Posefyldemaskinerne giver en høj kapacitet med minimal bemanding.

Bagloader for packing of pork and beef products in vacuum bags mounted on tape strips. The funnel and grab system in the machines are adapted to individual bag sizes. The Bagloader provide high capacity with minimal manning.

Fuldautomatisk bakkeforseglingsmaskine for standardbakker med ferske kødprodukter. Forseglingen foretages ved, at maskinen punktsvejser et folielåg på toppen af bakken, hvorved produkterne er beskyttet under stabling og transport.

Fully automatic Tray Top Sealer for standard trays with fresh meat products. The machine seals the trays by spot-welding a film cover to the top, thus protecting the products during stacking and transport.

Photo 20

Photo 14

Photo 15

Photo 19

Photo 21

Gibt es von die Anlage keine Kunden Fotos? (Miljø foto)

Photo 17

Photo 16

4

Photo 23

Photo 18

Photo 22

Photo 24

5


Automatisk poseskære- og ilægningsmaskine

Automatic bag cutting and bag in box machine

Komplette pakkeanlæg

Complete packing systems

Plastposer tilskæres i maskinen og ilægges automatisk i den tomme plastbakke eller karton. Poseilægningsmaskinen er fremstillet i rustfri stål og kan justeres til forskellige størrelse bakker og kartonner.

Plastic bags are cut to size by the machine and automatically placed in the empty plastic tray or carton. The bag in box machine is made of stainless steel and can be adjusted to different sizes of trays and cartons.

Komplette pakkeanlæg inklusiv kartonnering og palletering designes til alle typer pakkeprocesser. Pakkeanlæggene komplimenteres inklusiv software for printning af labels med såvel produktinformation som sporbarhedsinformation.

Complete packing systems including cartonizing and palletising are designed for all types of packing processes. The packing systems are supplied with included software for labelling for both product and traceability information.

Photo 33

Photo 25

Photo 26

Photo 28

Photo 27

6

Photo 30

Photo 29

Photo 31

Photo 32

Photo 34

Photo 35

Photo 36

Photo 37

Photo 38

Photo 39

Photo 40

7


ITEC GmbH Auf dem Tigge 60 b + c D-59269 Beckum Germany Phone +49 25 21 - 85 07 0 Fax +49 25 21 - 85 07 90 www.itec.de • info@itec.de

00713

ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 - 297 DK-6470 Sydals Denmark Phone +45 74 40 76 44 Fax +45 74 40 79 29 www.attec.dk • attec@attec.dk

Packing  

http://attec.co.uk/

Packing  

http://attec.co.uk/

Advertisement