Atrium

Atrium

Norway

Atrium er et studentmagasin ved Universitetet i Bergen, med en særlig tilknytning til Det humanistiske fakultet. Siden 1994 har vi gitt ut omtrent 4 utgaver i året.

atrium.h.uib.no