Page 1

nr. 25

juni 2012

HUIS-AAN-HUISBLAD

OPLAGE 150.000

ex. www.atriummc.nl

ziezo zorgmagazine

ZIEZO 25 | JUNI 2012

1


WE ZIJN ER VOOR U...

2

...ZODRA WE NODIG ZIJN! www.atriummc.nl ZIEZO 25 | JUNI 2012


Beste lezers,

WELKOM

U leest nu de zilveren editie van het zorgmagazine Ziezo. Al 25 maal bracht Atrium MC u in deze vorm achtergronden over uw ziekenhuis. We vinden dat belangrijk: contact met bewoners van ons verzorgingsgebied, onze patiënten. Ziezo is het blad waarmee we u graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Dat kan gaan over de nieuwbouw en renovatie, nieuwe initiatieven op de andere locaties, maar natuurlijk ook over medische vernieuwingen. Nieuw is ook dat we een bijzondere pilot zijn gestart op de afdeling Intensive Care. Voortaan worden familieleden van de patiënt betrokken bij het tevredenheidsonderzoek. Ook gunnen we u graag een kijkje achter de schermen van een spannende afdeling: Klinische Pathologie. Tijdens de succesvolle open dag was het mogelijk om deze afdeling te bezoeken. Niet iedereen wist wat hij moest verwachten: is het niet te eng, vroegen bezoekers zich af. Eng is het zeker niet, wel spannend, maar zeker geen aflevering uit de bekende Amerikaanse tv-serie over een forensisch onderzoeksteam. Daarvoor moet u ergens anders zijn. Spannend is ook het wachten op de beslissing van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de voorgenomen fusie met Orbis Medisch en Zorgconcern. We hopen u in Ziezo 26 meer hierover te kunnen vertellen. Dan is het alweer herfst. Eerst wensen we u een mooie zomer toe. Een fijne vakantie en veel leesplezier!

3

Raad van Bestuur, V.l.n.r.: Peter de Kubber, David Jongen, Hans Kerkkamp

5

13 6

14

INHOUD 4 Naasten krijgen rol in patiënttevredenheidsonderzoek

15 Wetenschappelijk onderzoek; we kunnen niet zonder

5 Stand van zaken bouwplannen

19 T  hemabijeenkomst ook waardevol voor arts

6  Klinische Pathologie: geen CSI, wel heel boeiend

19 ZIEZO 25 | JUNI 2012

21 Chirurg kiest voor familiebedrijf

7 Thuis dialyseren met extra hulp

23 De vraagbaak

9 Zwangerschapsecho, altijd bijzonder

24 Kleur en puzzel mee

11 Au! een steek...

25 Column

13 Zorgacademie Parkstad Limburg

26 Ontmoeting in de hal

14 Tolken in Atrium MC

27 Adressen en telefoonnummers


Vraag het de FAMILIE 4

Naasten krijgen rol in Patiënttevredenheidsonderzoek

Voor een ziekenhuis is het uiterst belangrijk om te weten hoe patiënten de zorg en het verblijf ervaren. Het zogenaamde PTO-syteem (Patiënttevredenheidsonderzoek) is daarbij in afgelopen tijd een heel effectieve graadmeter gebleken. Maar wat te doen als de patiënt het verblijf op een afdeling nauwelijks zelf ervaart of niet in staat is om een vragenlijst in te vullen? De Intensive Care (IC) in Atrium Heerlen denkt een oplossing te hebben gevonden: “We vragen het aan de familie.”

Bettina Deserno (IC-verpleegkundige in opleiding) heeft in de afgelopen maanden, samen met Christel Knapen (relatiebeheerder afdeling Service, Communicatie & Marketing) gewerkt aan een variatie op het reguliere PTO, namelijk: het Familietevredenheidsonderzoek (FTO). Bettina Deserno: “Van veel IC’s in het land horen we dat ze geen patiënttevredenheid meten. Ze weten niet hoe. Wij steken nu in op de familie. Zij zijn de ogen en oren van de patiënt.” Atrium MC is één van de kartrekkers als het om dit FTO gaat. Zo is de inhoud zelf ontwikkeld en de eerste vragenlijsten zijn op 4 juni uitgereikt. Landelijk gezien is het idee dan ook vrij uniek. De bedoeling is om het doorlopend onderzoek straks - samen met IC’s in andere ziekenhuizen - verder uit te werken. “Het staat echt nog in de kinderschoenen, maar is gelukkig wel al bij veel ziekenhuizen op de agenda gezet.” Ook de zorg voor kinderen zou je via het FTO kunnen beoordelen. De IC is zelden of nooit de laatste afdeling waar een patiënt verblijft. Hij kan de periode op de IC vaak niet meer precies beoordelen. Tegelijkertijd gaat de afdeling in deze periode veel met familieleden van de patiënt om. Daarom is het voor de handliggend dat de vragen gaan naar hen die het dichtst bij de patiënt staan. “We hebben altijd een contactpersoon binnen de familie. De afdeling realiseert zich wel dat het best een kwetsbare opstelling is. “Maar we willen echt een spiegel voor gehouden krijgen met deze vragenlijsten”, zegt ook afdelingshoofd IC, Chantalle Wolters. “We willen de kwaliteit van onze zorg weten en kunnen meten. Alleen zo kunnen we zorg op maat blijven bieden.” De eerste reacties van familieleden zijn positief te noemen. Zo sprak de dochter van een vrouw die verpleegd werd op IC 2 in Atrium Heerlen van ‘een heel goed idee’. Ze zou het FTO-formulier ter plekke invullen als ze het in handen kreeg. Maar wel geheel in naam van haar moeder. “Ik vind het goed dat het ziekenhuis op deze manier wil leren van de ervaringen van de familie. Een goede manier om niet naar jezelf te kijken, maar iemand anders naar jezelf te laten kijken.” Of het invullen en de respons van de vragenlijsten voldoen aan de verwachtingen, zal pas na een halfjaar blijken. “Alle respons is goed,” zegt Bettina Deserno. “Maar hoe meer, hoe beter.” Ze hoopt dat het FTO binnen een paar jaar ook landelijk een begrip wordt. “Dat is ons streven. We zijn hoe dan ook vastberaden dat het gaat slagen.” ZIEZO 25 | JUNI 2012


STAND VAN ZAKEN BOUW- & RENOVATIEPLANNEN ZIEZO 25 | JUNI 2012

De voorbereidingen voor de nieuwbouw en renovatie van Atrium Heerlen zijn bijna rond. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het formeel regelen van de financiën en het contract met de partijen waarmee Atrium MC gaat bouwen. Daarnaast loopt het vergunningentraject. Het ziekenhuis verwacht op korte termijn te kunnen starten met het uitvoeren van de nieuwbouw en renovatieplannen die het al zolang heeft.

DE LAATSTE LOODJES… Atrium MC heeft de afgelopen jaren veel tegenwind gehad bij de ontwikkeling en uitvoering van de bouw- en renovatieplannen. Eerst was er de kredietcrisis, later de stelselwijziging bouw, hetgeen betekent dat ziekenhuizen voortaan voor eigen risico en rekening bouwen. Ziekenhuizen dragen daardoor zelf de financiële verantwoordelijkheid voor hun vastgoed. Onzekerheden werden hierdoor vergroot en dat bemoeilijkte het verkrijgen van de benodigde financiering. In die omstandigheden zag Atrium MC zich genoodzaakt de oorspronkelijke plannen uit 2006 aan te passen aan de huidige economische situatie. De contouren van de bijgestelde plannen zijn inmiddels duidelijk. Ondanks de versobering wordt verwacht met de huidige nieuwbouwen renovatieplannen 15 jaar vooruit te kunnen. De actuele stand van zaken en laatste ontwikkelingen over de bouw- en renovatie van Atrium Heerlen zijn te volgen op http://www.atriummc.nl/bouw

5


6

Klinische Pathologie: Geen CSI, wél heel “Zeg ‘Klinische Pathologie’ en mensen denken dat we hier de hele dag op CSI-achtige manier in dode mensen staan te snijden”, zegt klinisch patholoog dr. Marius Nap. “Terwijl we vorig jaar 114 autopsies uitvoerden, tegenover 40.000 weefsel- en celonderzoeken.” Hoog tijd voor een kijkje op de afdeling Klinische Pathologie. Op het klinisch pathologisch laboratorium in Heerlen komen dagelijks meer dan honderd potjes en buisjes binnen met daarin allerlei soorten menselijk weefsel. Van een stukje huidweefsel dat verdacht wordt van kanker, via baarmoederhalsuitstrijkjes tot complete borstimplantaten die verwijderd zijn en gecontroleerd moeten worden op scheurtjes. Patholoog Marius Nap: “In de helft van de gevallen wordt ons gevraagd te onderzoeken of er sprake is van kanker. Gelukkig is dat ‘maar’ in 12 tot 15% zo. De andere helft van de vragen gaat over heel uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld over wat de oorzaak is voor een bepaald eczeem, of andere ontstekingsziekten.”

Verantwoordelijk

Er werken vier pathologen op de afdeling, samen met dertig medewerkers. Ze zien alleen de weefsels met de bijbehorende formulieren; patiënten komen er zelden. “Maar iedereen is zich er heel goed van bewust dat achter elk stukje weefsel een patiënt zit. We weten

wat onze uitspraak kan betekenen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid”, aldus Marius Nap. Al sinds 1967 worden alle weefsels en bijbehorende rapporten bewaard, zodat er bij nieuwe inzichten nog eens teruggekeken kan worden.

Koploper

De onderzoeken worden grotendeels door mensenhanden voorbereid en beoordeeld door mensenogen via een microscoop. Langzaam maar zeker worden er computers gebruikt in dit soort laboratoria. Het Heerlense loopt wat dat betreft zelfs voorop in Europa. Eén op de drie weefsels bekijkt Marius Nap al niet meer door de microscoop, maar op een computerbeeldscherm. Er wordt veel samengewerkt met leveranciers van die computersystemen om de techniek te verbeteren. Nap: “Als je een computer bijvoorbeeld kunt leren om gezond weefsel te herkennen, kun je zelf meer tijd besteden aan het onderzoeken van ziek weefsel. ZIEZO 25 | JUNI 2012


T D

huis ialyseren met extra hulp

Steeds vaker wordt, met succes, geprobeerd om de zorg naar de patiënt toe te brengen. Dankzij een goede afstemming tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisaties lukt dat steeds beter. Een nieuwe mogelijkheid die Atrium MC sinds kort thuis bij de patiënt aanbiedt, is de zogenaamde peritoneaal dialyse (PD), in samenwerking met Woonzorg.

boeiend Daarnaast kan ik dankzij die techniek zelfs vanuit mijn camper in de Pyreneeën weefsel beoordelen. Maar we doen het natuurlijk vooral voor de kwaliteitsverbetering.”

Boeiend beroep

Het moge duidelijk zijn: het werk van de Klinische Pathologie is veel breder dan ‘CSI Miami’. “Als we een obductie doen, is het vooral om te evalueren of alle behandelingen tijdens het leven terecht zijn uitgevoerd en goed, en of er iets anders over het hoofd is gezien.” Marius Nap vindt het weefselonderzoek minstens zo interessant. “De meeste ziektebeelden die we onderzoeken hebben we al vaker gezien. Maar elke dag kom ik iets bijzonders tegen. Geen moedervlek is gelijk, geen blinde darm is dezelfde. En alles wat je zegt, moet je zeker weten.” Dat is wat je noemt een boeiend beroep.

ZIEZO 25 | JUNI 2012

Peritoneaal dialyse vindt thuis plaats en gebeurt al heel lang via ons ziekenhuis. Nieuw is dat patiënten daar hulp van de thuiszorg bij krijgen als ze de behandeling zelf niet meer kunnen uitvoeren. PD is een dialysevorm waarbij de patiënt via een slangetje vloeistof in de buik laat lopen. Afvalstoffen lossen op in deze vloeistof en een teveel aan vocht wordt zo aan het lichaam onttrokken. Na enkele uren is de vloeistof vol met afvalstoffen en laat de patiënt zijn buik leeglopen, waarna nieuwe vloeistof weer naar binnen gaat en het proces opnieuw begint. Deze vloeistof moet vier à vijf keer per dag worden gewisseld. Dat kan overdag en gebeurt dan handmatig. Ook kan dit ‘s nachts, waarbij de patiënt gekoppeld is aan een machine. De machine doet zijn werk terwijl de patiënt slaapt. De handelingen worden normaal verricht door de patiënt, zowel de handmatige wisselingen als het koppelen aan de machine. Maar niet iedereen is hiertoe in staat. Dat zou betekenen dat, indien dialyse toch gewenst is, de patiënt niet thuis kan dialyseren, maar drie keer per week naar het ziekenhuis moet. Voor deze groep patiënten is onder supervisie van internist/ nefroloog Nicole Heitink dit project gestart. “De speciaal hiervoor door het ziekenhuis opgeleide HBOverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie kan of de hele behandeling uitvoeren, of de patiënt begeleiden totdat deze alles zelf onder de knie heeft. De thuis-zorg kan zowel bij de dag- als bij de nachtwisselingen worden ingezet. Ook bij problemen met de PD, kunnen patiënten bij de verpleegkundigen terecht. Vanuit Atrium MC wordt, indien nodig, alle hulp geboden,“ legt Nicole Heitink uit. Deze zorg wordt momenteel in pilotvorm voor de duur van een jaar geleverd door ons ziekenhuis en vergoed door CZ. Maar PD blijkt meerdere voordelen te hebben. Sinds een aantal jaar wordt PD in Nederland toegepast bij patiënten met hartfalen, die niet meer behandeld kunnen worden. Met PD wordt extra vocht onttrokken waardoor de patiënt zich prettiger voelt. Wetenschappelijk is echter nooit bewezen of dit ook resultaat heeft. Binnenkort wordt in Atrium MC een studie gestart om te bekijken wat het effect van PD op deze groep patiënten is.

7


Advertenties

Online contact met uw kleinkinderen? Uw rekeningoverzicht direct inzien of online foto's van uw kleinkinderen bekijken? De Rabobank helpt u graag een handje! Bent u lid van Rabobank Parkstad Limburg en 56 jaar of ouder? Dan ontvangt u 50% korting op een basis

computercursus

bij

een

van

de

deelnemende leercentra in Parkstad.

Rabobank, samen sterker Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

8 Kom snel langs of kijk voor meer informatie op: www.rabobank.nl/parkstadlimburg

ZIEZO 25 | JUNI 2012


ZWANGERSCHAPSECHO ALTIJD BIJZONDER Voor het eerst je kindje zien bewegen tijdens een zwangerschapsecho: het is voor veel aanstaande ouders een bijzonder moment. Of tijdens de 20-weken-echo te horen krijgen dat de baby zich prima ontwikkelt. Sinds jaar en dag worden in Atrium MC verschillende soorten zwangerschapsecho’s gemaakt, die praktisch altijd door de ziektekostenverzekering vergoed worden. Echoscopiste Virginia Hunen vertelt over de mogelijkheden en de mooie en moeilijke kanten van het werk. Iedereen kan via de huisarts, verloskundige of gynaecoloog terecht voor een zwangerschapsecho in Atrium MC. Bel voor een afspraak: (045) 5767808. Openingstijden Heerlen ma. tm. vrij.: 8.00-17.00 uur di. en woe.: 17.00-21.00 uur zat.: 9.00-13.00 uur Openingstijden Brunssum ma. tm. vrij.: 8.45-12.45 uur

ZIEZO 25 | JUNI 2012

De vier echoscopisten van Atrium MC werken allemaal al geruime tijd op de echokamers. “Het is erg leuk, maar ook verantwoordelijk werk. Je hebt een intens contact met de patiënten en meestal is de sfeer leuk en luchtig. We geven zoveel mogelijk uitleg, ook bijvoorbeeld als we lang naar het hartje moeten kijken. Anders worden mensen snel ongerust.” Soms zien de echoscopisten ook vrouwen die ongewenst zwanger zijn, of bij wie het kindje niet meer blijkt te leven. “Dan moet je stevig in je schoenen staan. Als er iets niet in orde is, zijn wij de eersten die dat vertellen. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om.”

Arts in de buurt Als het nodig is, kan er in het ziekenhuis snel een gynaecoloog bij geroepen worden die even meekijkt. Dat is één van de voordelen van het laten maken van zo’n echo in het ziekenhuis, weet Virginia. “Maar ook het feit dat de gegevens over de zwangerschap en de patiënt vanaf het begin van de zwangerschap in het ziekenhuis aanwezig zijn. Mochten er later in de zwangerschap complicaties optreden, dan werkt dat soepeler. Verder hebben we ruime openingstijden, ook in de avonduren en op de zaterdagmorgen. De patiënten kunnen zowel in Brunssum als in Heerlen terecht.” Behalve een paar foto’s krijgen de aanstaande ouders bij de 12-weken-echo gratis een DVD mee naar huis. Bij andere echo’s kost een DVD-opname twee euro.

Nieuwe ontwikkelingen Atrium MC werkt voor de zwangerschapsecho’s nauw samen met het azM, waardoor patiënten, indien nodig, snel terecht kunnen in Maastricht. Sinds kort kunnen ook patiënten die meer kans hebben op afwijkingen van het kindje, door bijvoorbeeld medicijngebruik, in Atrium MC een zogenaamde type-1-echo laten maken. Deze echo’s worden door dr. Jos Offermans gemaakt, een specialist op echogebied. Vanaf 1 juni kunnen ook vrouwen die bezig zijn met een vruchtbaarheidsbehandeling om zwanger te worden terecht op de echokamer. Kortom: voor een zwangerschapsecho ga je naar Atrium MC.

9


Advertentie

Mitralis Expertise Centrum Wondzorg is gevestigd op het terrein van

10

Atrium MC in Heerlen en zorgt voor verpleegkundige wondzorg in Zuid Limburg. Binnen 72 uur kunnen cliënten er terecht voor hun eerste afspraak. Bij verminderde mobiliteit is dat regelmatig bij de mensen thuis. De specialisatie van Mitralis Expertise Centrum Wondzorg: het streven om wonden die niet willen sluiten te laten genezen. Binnen één jaar krijgen de verpleegkundige professionals van Mitralis Expertise Centrum Wondzorg 70% van de aangeboden wonden dicht.

Open wond? Trek op tijd aan de bel! Leven met een open wond heeft een grote impact op iemands leven; het gaat vaak gepaard met een slechte kwaliteit van leven, patiënten raken in een isolement, nemen geen deel meer aan het arbeidproces en voelen zich niet meer gewaardeerd door de samenleving. Mensen blijven vaak lang met een open wond lopen voordat ze aan de bel trekken. Vaak te lang, de open wond wordt dan van kwaad tot erger. ‘Hoe eerder de patiënt zich meldt bij ons centrum, hoe groter de kans is op genezing’ zegt Hub Brull (verpleegkundig directeur ECW). Indien er sprake is van een achterliggend probleem, dat ten grondslag ligt aan een open wond, wordt contact gezocht met de behandelend specialist van de patiënt om verwijzing te regelen. Zo wordt, in overleg, de regie over de wondzorg overgenomen. Bij Mitralis Expertise Centrum Wondzorg (ECW) werken alleen verpleegkundigen gespecialiseerd in wondzorg en staat goede service én bereikbaarheid voor cliënten en zorgverleners voorop. Zelfs na kantoortijd is een verpleegkundige altijd bereikbaar voor spoedgevallen en calamiteiten. Mitralis Expertise Centrum Wondzorg is telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5767771, en bevindt zich op de begane grond van de kantoorflat (gebouw F.) naast de polikliniek Plastische Chirurgie op het Atrium terrein.

www.mitralis.nl ZIEZO 25 | JUNI 2012


Au!

Een steek...

Het is zomer! Dat is ook de insecten niet ontgaan. Vol hernieuwde levenskracht gaan ze op jacht. Op zoek naar eten. Op zoek naar nectar. En vaak ook op zoek naar... bloed! Er wordt op veel manieren getracht om de vervelende diersoort te lijf te gaan. Tot elektrocuteren aan toe. Wat te doen tegen insectenbeten of steken en hoe gevaarlijk is dit klein (on)gedierte echt? Katrien Gielen, dermatoloog in Atrium MC, benadrukt dat het bij de meeste insectenbeten pas gevaarlijk wordt wanneer mensen allergisch reageren op het gif. “0,8% tot 5% reageert allergisch en uitzonderlijk heftig”, zegt Gielen. “Maar allergie wordt pas na de eerste steek ontwikkeld.” Via desensibilisatie is het overigens mogelijk om iemand die allergisch reageert, grotendeels blijvend te genezen. Buiten de wespen- en bijen kunnen ook muggen en steekvliegen de boosdoeners zijn. “Deze steken lijken soms ernstig, maar in werkelijkheid zijn ze erg lokaal.” Een meer uitzonderlijke groep zijn de vlooienbeten. “Maar ook die zien we hier.”

Jeuk Vaak is een beet of steek niet ernstig, maar word je gek van de jeuk. “Ga dan in ieder geval niet krabben”, drukt Gielen ons op het hart. “Daar ontstaan alleen maar wondjes door. Koelen of desnoods lichte hormoonzalf werkt doorgaans erg goed.” Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan genezen. Zo moeten zoetigheid en parfum altijd uit de buurt van insecten worden gehouden. Ook transpiratie is iets waar ze dol op zijn.

Lyme Binnen de insectenwereld nemen ook teken een belangrijke positie in. “Ja, tekenbeten vormen toch

ZIEZO 25 | JUNI 2012

wel een probleem,” zegt Frans Stals, microbioloog in Atrium Heerlen. “Een probleem dat we hier duidelijk zien toenemen. Steeds meer mensen raken besmet met de ziekte van Lyme, één van de mogelijke gevolgen van een tekenbeet”. Dat blijkt ook uit het feit dat er op internet een heuse ‘tekenradar’ in het leven is geroepen. In 1994 waren er 20 besmettingen met de ziekte van Lyme per 100.000 Limburgers. In 2009 lag dit aantal al op 122. “Een eerste stadium van de ziekte van Lyme (er vormt zich een rode kring rond de plek waar is gestoken) is nog makkelijk te behandelen”, zegt Stals. “In de tweede fase treden er echter gewrichtsklachten op. In een derde fase zien we vaker aantasting van het zenuwstelsel.” Volgens Stals kan moe voelen echter nooit een teken van de ziekte van Lyme zijn. “Hoogstens indirect, door de ontstekingen.” Wat te doen wanneer je een teek op je huid ziet zitten? “Haal ’m dan zo snel mogelijk weg!”, adviseert Stals. “Hoe langer de teek in je huid zit, hoe groter de kans is dat hij ziekteverwekkers overdraagt.” Zit de teek al meer dan 24 uur in de huid vast? Houd dan de plek waar je gestoken bent, de komende weken in de gaten. Overleg bij het ontstaan van klachten met de huisarts. De kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet wordt geschat op 1 tot 3%.

11


Advertenties

12

Nu ook jouw iPhone of Android APP van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad Nieuw s dat jou volgt!

Download nu:

Prijs:

â‚Ź 0,79

ANDROID MARKET

ZIEZO 25 | JUNI 2012


ZORGACADEMIE Parkstad Limburg meer innovatie, betere zorg! De zorgsector is in Nederland één van de grootste werkgevers. Door de toenemende vergrijzing in Nederland en met name Limburg krijgen we in de komende vier jaar te maken met personele tekorten in de zorgsector. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om meer dan 1.000 fulltimers. De Zorgacademie is erop gericht dit probleem af te wenden. De Zorgacademie is een samenwerking van de onderwijsinstellingen Arcus College, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit en de zorginstellingen Atrium MC, Mondriaan en Sevagram. De kracht van de Zorgacademie is de samenwerking van werkgevers, opleiders in de zorg en overheden. Deze partijen brengen hun kennis en kunde bij elkaar op het gebied van vernieuwingen in het onderwijs en in de zorg.

ONDERWIJSINNOVATIE De hoofdtaak waar de Zorgacademie zich op richt, is de verbetering van de kwaliteit van de zorgopleidingen. Het doel hiervan is dat er meer, goed opgeleide werknemers beschikbaar komen. Hiervoor moet de in-, door- en uitstroom worden verbeterd. Om dit te bewerkstellingen werkt de Zorgacademie rond de kernthema’s: maatwerkonderwijs en blended learning (combinatie online- en contact-onderwijs).

ZORGINNOVATIE Zorginnovatie speelt ook een belangrijke rol binnen de Zorgacademie. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van automatisering zorgen ervoor dat er meer tijd overblijft in de vorm van aandacht voor de patiënt. Zo kunnen mensen ook langer zelfstandig functioneren. Docenten van de onderwijsinstellingen onderzoeken problemen die ook echt bij de zorginstellingen leven. In het zorginnovatiecentrum, gevestigd op de nieuwe locatie van de Zorgacademie, wordt gezocht naar oplossingen en verbeteringen. Alles wat je hier ontdekt en leert, wordt meteen teruggegeven aan het onderwijs en de praktijk. Zorginnovatie slaat zo een brug tussen vraag en aanbod.

HUISVESTING Sinds mei 2012 zijn de zorgopleidingen van het Arcus College gehuisvest in de Zorgacademie Parkstad Limburg. Het nieuwe gebouw aan de Henri Dunantstraat in Heerlen, ligt centraal tussen Atrium MC en Sevagram en is dé plek waar techniek, kennis en kunde uit de zorg worden gedeeld. Het centrum biedt gezamenlijke skillslabs en opleidingslokalen. Dit zijn leer- en trainingsplekken waar studenten en medewerkers, die bij- en nascholing volgen, in nagebootste situaties vaardigheden kunnen oefenen zonder risico voor patiënten.

Meer informatie http://zorgacademie.ou.nl e-mail: info@dezorgacademie.nl

ZIEZO 25 | JUNI 2012

13


“Nederlands? De moeilijkste taal van de wereld” Djilali Benaziba 14

werkt en tolkt in Atrium MC

Stel je voor, je bent in een land waar je de taal niet beheerst en dan word je ziek. Maar hoe maak je nu duidelijk hoe het met je is? Gelukkig zijn er in Atrium MC ‘hulptroepen’. De tolken. Djilali Benaziba is zo’n tolk. Aan hem de vraag waarom hij dat doet? En waar komt hij zelf vandaan?

“Als Algerijn ben ik opgegroeid met allerlei talen. Ik spreek Arabisch, Frans en Engels. Omdat Algerijns eigenlijk bestaat uit diverse Noord-Afrikaanse dialecten, kan ik de mensen ook helpen met Marokkaans en Tunesisch.” Het komt nog regelmatig voor dat mensen de Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat de patiënt het advies van de arts begrijpt. Djilali: “Als je ziek bent en je kunt je niet goed verstaanbaar maken, dan voelt dat dubbelop. Vaak weet je zelf niet wat er aan de hand is en kom je er door een taalbarrière ook niet makkelijk achter wat het dan wel is.” Als medewerker van Atrium MC heeft hij zich opgegeven voor het interne tolkennetwerk. Atrium MC heeft medewerkers in dienst die, net als Djilali, van oorsprong afkomstig zijn uit een ander land. Zo is er een heel tolkennetwerk ontstaan, waarbij Atrium MC patiënten in behoorlijk wat talen kan ondersteunen. “Het tolken neemt meestal zo’n 15 minuten tijd in beslag. Het is zo fijn om de mensen in hun eigen taal toe te kunnen spreken. Het neemt direct een drempel weg. En waarom zou ik dat niet doen? Het is maar een kleine moeite. Zelfs ik gooi soms een woordje Nederlands door mijn eigen taal. Dat komt omdat ik de taal van mijn geboorteland niet meer dagelijks spreek.” De patiënt kan bij het maken van een afspraak aangeven hulp nodig te hebben van een tolk. De medewerker van de poli checkt of via het interne tolkennetwerk iemand beschikbaar is die de taal spreekt. Mocht dit nu niet mogelijk zijn of vereist het gesprek specifieke medische kennis, dan wordt het Tolk- en Vertaalcentrum ingeschakeld. De aanvragende poli betaalt de kosten. Voor asielzoekers geldt een andere regeling. Sinds 1 januari 2012 kunnen patiënten en cliënten (of hun vertegenwoordigers) in de zorg geen gebruik meer maken van een tolk of vertaler die wordt betaald door de overheid. Het kabinet vindt dat patiënten en cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun kennis van de Nederlandse taal.

Onderstaande talen kunnen door medewerkers worden getolkt • Algerijns • Arabisch • Bosnisch • Duits • Engels • Farsi (Perzisch) • Frans • Hongaars • Indonesisch • Italiaans • Kroatisch • Marokkaans • Pools • Portugees • Servisch • Tunesisch • Turks

ZIEZO 25 | JUNI 2012


Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gekoppeld aan academische ziekenhuizen. Maar ook in algemene ziekenhuizen, zoals Atrium MC, neemt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Vrijwel ieder specialisme heeft een arts die het wetenschappelijk onderzoek coördineert.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK we kunnen

niet zonder

Voor Urologie is dat dr. Karl Delaere (foto). Hij begeleidt met veel enthousiasme arts-assistenten die onderzoek doen. Een voorbeeld is arts-assistent Antony van Baelen. Hij verrichtte onder het toeziend oog van dr. Delaere onderzoek naar de behandeling van terugkomend ongewild urineverlies bij vrouwen na een eerdere operatie. Bij deze ingreep wordt een plasbandje (tape of sling) gebruikt om het urineverlies tegen te gaan. Van Baelen won met de wetenschappelijke publicatie naar aanleiding van het onderzoek de Van Berckelprijs. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens het Wenckebach Symposium. De plek waar artsen uit Parkstad elkaar ontmoeten. Dr. Delaere vindt (wetenschappelijk) onderzoek heel belangrijk. “Je wilt graag weten of dat wat je doet wetenschappelijk ondersteund wordt. Of dat wat je doet, ook goed is.” Het plasbandje als voorbeeld. De uroloog wil er graag over vertellen. Veel vrouwen hebben er last van: ongewild urineverlies. Het kan verschillende oorzaken hebben. Juist die oorzaak is bepalend voor de aanpak. In dit voorbeeld gaat het om inspanningscontinentie. Bij inspanning komt druk op de blaas. De plasbuis is in dit geval niet stevig genoeg om de druk van de blaas aan te kunnen en laat plas door. Heel vervelend. In dagbehandeling, meestal met een ruggenprik, wordt dit euvel in de operatiekamer verholpen. Er wordt een bandje onder de plasbuis geplaatst. De plasbuis wordt als het ware ondersteund. Dat gaat meestal goed, maar een groep vrouwen krijgt na enige tijd weer last van urineverlies. “Dat vonden we heel vervelend en we wilden dat probleem graag oplossen. We zijn in 2005 gestart met het plaatsen van een tweede bandje. Deze aanpak was in die tijd nagenoeg onbekend. Het resultaat was gunstig: in 70% van de gevallen was er geen sprake meer van urineverlies. Voor 2005 werd in en rond de plasbuis silicone gespoten, maar met minder goed resultaat. De urologen van Atrium MC wilden graag weten of ze goed op weg waren met deze behandeling. Daarom werd aan arts-assistent Anthony van Baelen gevraagd om dit wetenschappelijk te onderzoeken, daarbij ook kijkend naar de wijze waarop dit bandje moet worden geplaatst. Het is ook maar één voorbeeld van een behandeling. Het zorgaanbod van de afdeling Urologie is heel breed. De incontinentieproblemen bij vrouwen is een veelgehoorde klacht tijdens het spreekuur. “We kunnen deze problemen in twee groepen onderscheiden: een blaas die te actief is en onwillekeurig samenknijpt waardoor de plas zomaar wegloopt, of een sluitspier die te slap is om de plas uit de blaas tegen te houden. We bieden een scala van mogelijkheden met doorgaans goed succes,”aldus de uroloog, die aangeeft dat ook de gynaecoloog plasbandjes plaatst.

ZIEZO 25 | JUNI 2012

15


Bijeenkomsten voor mensen met kanker

16

BIJEENKOMST 2

BIJEENKOMST 1

De poli Aesclepios in Atrium Kerkrade houdt dit jaar nog verschillende bijeenkomsten voor mensen met kanker.

“Wat kan helpen als u de diagnose kanker heeft gekregen” 6 juli 3 augustus 7 september

5 oktober 2 november 7 december

“Het leven weer oppakken na de behandeling” 20 juli 17 augustus 21 september

19 oktober 16 november 21 december

Tijdstip van 10.15 tot 11.45 uur Locatie: Poli Aesclepios, Psychosociale Oncologie. Atrium MC Kerkrade, tweede verdieping. Wijngracht 45, 6461 AL Kerkrade.

INFORMATIE Voor meer informatie: afdeling Psychosociale Zorg: tel: 045-5766490 of kijk op www.atriummc.nl

Genieten van de zon, zonder sigarettenlucht Deze zomer kunt u als niet-roker ook genieten van de frisse lucht bij de hoofdingang van Atrium Heerlen. Het voorterrein wordt in twee zones verdeeld: een rookvrije zone en een rookzone bij de rokersabri. Atrium MC is hiertoe overgegaan omdat uit de evaluatie van het rookbeleid bleek dat bezoekers, patiënten en medewerkers die niet roken ook graag van het zonnetje willen genieten, zonder last te hebben van de sigarettenlucht.

Delcie Noyen: jong GIPSVERBANDME van Nederland Delcie Noyen mag zich met haar 23 jaar de jongste gipsverbandmeester van Nederland noemen. Op 21 maart haalde ze samen met haar collega Mark van Hoorn het diploma gipsverbandmeester. Als kersvers gediplomeerd verpleegkundige in Atrium MC, solliciteerde ze naar de functie van gipsverbandmeester. Een gipsverbandmeester legt gips aan bij breuken, meet korsetten aan en is regelmatig in de OK en op de gipspoli in Brunssum om gips aan te leggen. Ook helpen ze jonge kinderen bijvoorbeeld bij heupdysplasie. “Het is vooral dat afwisselende

‘Outsiderkunst’ i Onder de titel ‘Vrije trap’ exposeert een bijzondere groep kunstenaars tot en met 24 augustus in Atrium Heerlen. Alle kunstenaars hebben een psychiatrische achtergrond, waarmee hun werk als ‘outsiderkunst’ wordt aangemerkt. De tentoonstelling staat in het teken van de sportzomer van dit jaar en is een samenwerking van Atrium MC, Mondriaan, en Stichting Fantastikè, die deze kunst promoot. Met het EK voetbal, de Tour de France, Wimbledon, het WK wielrennen en de Olympische Spelen is 2012 een bijzonder sportjaar. Daarom nodigde Stichting Fantastikè onlangs alle Zuid-Limburgse ZIEZO 25 | JUNI 2012


WEBCARE

Ook op alle sociale media staan wij voor u klaar. Communiceer vanaf nu snel en interactief met @AtriumMC op Twitter.

ste ESTER 17 wat zo aanspreekt. Vaak moet je heel creatief zijn in wat je voor die ene patiënt kan betekenen. Iedere fractuur kent z’n eigen aandachtspunten.” Dat ze van aanpakken weten, bleek wel tijdens de Open Dag in Atrium Heerlen op 17 maart jl. “Het ingipsen van een pols bij kinderen is elk jaar razend populair. We hebben met z’n tweeën die dag zo’n 90 tot 100 gipsverbanden aangelegd. En natuurlijk ook weer verwijderd. Hartstikke leuk, maar wel topsport,” zegt Delcie lachend.

in Atrium Heerlen

KAARSJE BRANDEN

artiesten met psychische problemen of een psychiatrische achtergrond uit om hun werk te exposeren tijdens deze tentoonstelling. Fantastikè werd in 1993 opgericht door Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal en promoot niet alleen outsiderkunst, maar beheert ook één van de eerste hedendaagse kunstcollecties van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen in Nederland. Als gastcurator is Frans Pollux nauw betrokken bij de samenstelling van de expositie, die bestaat uit heel uiteenlopende kunstvormen. De tentoonstelling is te zien in de galerij (Tussenverdieping) van de centrale hal. Meer informatie: www.fantastike.eu

ZIEZO 25 | JUNI 2012

Laat uw kaarsje zeven dagen branden op www.atriummc.nl/kaarsje


Advertenties z w. pert ww -lip n ije hr sc l .n

Toekomst met

Multimedia én

interactief

Drukwerk

• Download

op smartphone

• Scan onderstaande foto

18

ZIEZO_125x87_september 11.indd 1

5-9-11 9:29

SCHILDEREN

GLAS & ISOLATIE

BOUWKUNDIG ONDERHOUD

STOFFEREN

BOTTERWECK B.V. Tunnelweg 110 6468 EK Kerkrade

Postbus 3008 6460 HA Kerkrade

T 045 545 78 18 F 045 546 04 16

www.botterweck-bv.nl info@botterweckbv.nl

ZIEZO 25 | JUNI 2012


Atrium MC houdt al een aantal jaren themabijeenkomsten voor patiëntengroepen. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten gaan medisch specialisten, verpleegkundigen en patiënten met elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen rondom bepaalde ziektebeelden.

AGENDA 2012 rose 12 sept Osteopo er nk 10 okt Borstka er nde zorg bij kank 24 okt Aanvulle anker en 14 nov Prostaatk brachytherapie svervangende 19 dec Gewricht en heup chirurgie aan knie

ZIEZO 25 | JUNI 2012

Internist Patrick van Battum praat graag op informele wijze met patiënten

”Themabijeenkomsten ook voor arts waardevol” Informeel, maar zeker zo belangrijk en waardevol. Zo typeert internist Patrick van Battum de patïententhemabijeenkomsten die al jaren in Atrium MC worden gehouden. Patrick van Battum, die al meerdere keren aan zo’n thema avond heeft meegedaan: “Ik doe graag aan de themabijeenkomsten mee, want zo kom ik op een andere manier in contact met mijn patiëntengroep. Nu zie ik ze eens buiten het spreekuur om en dat geeft me de gelegenheid om niet alleen de medische vragen te beantwoorden. Dan kan ik ook wat meer over het ziektebeeld vertellen.” En er is genoeg te vertellen. De verwachting is dat over 10 jaar zo’n 1,5 miljoen mensen diabetes type 2 heeft. Dan is het volksziekte nummer 1. Oorzaak van diabetes type 2 is overgewicht. Ook bewegen mensen vaak echt te weinig. Reden om eens in te gaan op de nieuwe ontwikkelingen tijdens een thema-avond. “Het zou bijvoorbeeld een idee voor een volgende bijeenkomst kunnen zijn, dat mensen hun vraag na de algemene presentatie op een kaartje kunnen schrijven en dat ik die dan na de pauze beantwoord. Gelukkig komen er altijd wel vragen uit de zaal en was er een prima opkomst, vertelt hij over de bijeenkomst van 9 mei.”

INSCHRIJVEN De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, evenals het parkeren. Wel graag van te voren aanmelden met de bon uit de krant, per telefoon (045) 5766300 of per e-mail: communicatie@atriummc.nl

19


Advertorial

“Je wordt altijd met open armen ontvangen”

Afwisselend De Flexpool bestaat uit verpleegkundigen die op bijna alle afdelingen binnen het ziekenhuis kunnen worden ingezet als daar wegens ziekte of vakantie een tekort aan mankracht ontstaat. Ze geven zelf aan een planner door wanneer ze kunnen werken en krijgen dan bericht waar ze die dagen verwacht worden. “Soms is dat pas op de ochtend zelf, soms word je een maand ergens gedetacheerd. Dat maakt het afwisselend. Je leert tal van afdelingen kennenen ziet veel nieuwe dingen op zorggebied. Daardoor heb ik veel bijgeleerd de afgelopen drie jaar. En daar profiteren de vaste medewerkers op de afdeling soms ook weer van.”

Open armen

w

w

w. a

tri

he

tw

er

k

um Kijk in m op Atr c. iu nl m /v ac M at C? ur es

Omdat de Flexpoolmedewerkers altijd een personeelstekort op de afdeling op komen lossen, worden ze steevast met open armen ontvangen. “Dat is heel leuk. Ik vind mijn draai altijd vrij snel. Zeker als je jonge kinderen hebt, is de Flexpool ideaal.”

n

20

Joke Houben (36) begon na haar opleiding HBO-V in 1999 in Atrium MC als verpleegkundige op de afdeling Cardiologie. Toen ze kinderen kreeg en de opvang minder makkelijk te regelen was, stapte ze even over naar de Thuiszorg. “Maar toen de jongste naar school ging, wilde ik toch heel graag weer terug naar Atrium MC. Dat werk paste beter bij mijn opleidingsniveau en ik werkte er altijd graag. Ik stuurde een open sollicitatie en kreeg een plek in de Flexpool aangeboden. Nu, drie jaar later, ben ik nog steeds blij dat ik dat aangenomen heb.”

Aa

Joke Houben koos bewust voor flexibel werken als verpleegkundige

De belangrijkste eis aan een verpleegkundige die in de Flexpool van Atrium MC werkt? Dat je flexibel bent natuurlijk. Als je de ene dag op de verpleegafdeling Chirurgie werkt en de andere bij Orthopedie, moet je snel kunnen schakelen. Daar staan dan ook veel voordelen tegenover. “Je bepaalt zelf wanneer je werkt, kunt op elke afdeling in de keuken kijken en leert zo heel veel bij”, vertelt Joke Houben, sinds drie jaar verpleegkundige in de Flexpool. “Mij bevalt het ontzettend goed.”

ZIEZO 25 | JUNI 2012


Jan-Paul en Alice Rutten hebben een bijzonder jaar achter de rug. De chirurg en plastisch chirurg, beiden grotendeels opgeleid in Atrium MC, woonden en werkten een jaar lang samen met hun drie jonge kinderen in Nepal. Nu zijn ze thuis. Een geheel nieuw hoofdstuk in het leven van de twee jonge artsen staat echter alweer voor de deur. Jan-Paul (38) maakt een opmerkelijke carrièreswitch en wordt in 2015 directeur van de Gulpener Bierbrouwerij.

Chirurg Jan Paul Rutten kiest voor familiebedrijf Slechts enkele dagen voordat Jan-Paul start met een tweeënhalfjarig traject dat hem op 1 januari 2015 tot directeur zal maken van het familiebedrijf, spreken we het echtpaar in hun woonplaats Mheer. In het monumentale huis van dik 250 jaar oud, vertellen zij open en vriendelijk over hun verblijf in Nepal, dat veel indruk heeft gemaakt. “Het was heel uniek om dit samen met je kinderen te mogen beleven.” Begin september 2011 vertrekt de familie Rutten naar Sankhu (Nepal), om een klein jaar te wonen en werken in het Sushma Koirala Memorial Hospital. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de Atrium-stichting Samen Beter Samen Sterk (SoliCare is de nieuwe naam). Het is een ziekenhuis dat sinds 1996 wordt ondersteund door Interplast Duitsland. “Nog voordat we elkaar hebben leren kennen, stond het voor ons beiden vast: ooit willen we gaan werken in een ontwikkelingsland”, zegt Jan-Paul. Na hun basisopleiding studeerden zij dan ook beiden tropengeneeskunde in Amsterdam. Tijdens de specialisatie in Heerlen en Maastricht hield hun omgeving er echter geen rekening mee dat dit ooit nog zou gebeuren. Zeker niet na de komst van drie kinderen (Doortje, Bram en Merel, op dat moment 6, 4 en 2 jaar oud). Het echtpaar zag geen belemmering. Het grootste verschil met het ‘vertrouwde Atrium’? “Ik denk het cultuurverschil,” antwoordt Alice (39) na even denken. “Amputatie kwam nauwelijks voor. Zonder hand word je daar namelijk sociaal uitgesloten.” Confronterend vonden beide artsen ook de afweging die vaak gemaakt diende te worden tussen geld en het redden van levens. “De familie van een patiënt beslist of ze opname op de IC betalen. Dat kost vaak zoveel, dat ze hun huis en grond moeten verkopen. Op zo’n momenten wordt weer pijnlijk duidelijk dat Nepal tot de 20 armste landen ter wereld behoort.” Vele operaties, één zeer krachtige aardbeving en zo’n tien maanden verder, kijkt het gezin terug op een bijzondere periode. Het maakt het des te moeilijker te geloven dat Jan-Paul zijn doktersjas op jonge leeftijd aan de wilgen hangt en kiest voor het familiebedrijf. Hij maakte de moeilijke beslissing echter al vóór het vertrek naar Nepal. Uiteraard na goedkeuring van de familie. Eén van de belangrijkste redenen was de duurzame weg die de Gulpener Bierbrouwerij zo’n 13 jaar geleden insloeg (zoals de samenwerking met gerst- en hopboeren uit de directe omgeving). “Ik laat de chirurgie wel met pijn in mijn hart achter hoor”, besluit Jan-Paul. “De laatste operaties in Nepal heb ik echt met een brok in mijn keel uitgevoerd. Opeens realiseerde ik me: dit zal ik waarschijnlijk nooit meer doen.” Toch voelt zijn keuze heel goed: “Ik wil de nieuwe job zeer serieus aanpakken.” Alice blijft echter wel actief als plastisch chirurg. Aan de keukentafel zal het thema chirurgie daarom niet snel verdwijnen in huize Rutten. ZIEZO 25 | JUNI 2012

21


Advertentie

Alleen een gediplomeerd audicien is een audicien “Een gediplomeerd audicien is een hoorspecialist. Een hoorspecialist daarentegen hoeft geen gediplomeerd audicien te zijn.” Dat zegt Conny Polleunis, directeur audiologie en opleiding bij Streukens Hooroplossingen. “Streukens Hooroplossingen werkt enkel met hoogopgeleide èn gediplomeerde audiciens die permanent worden bijgeschoold. Dat maakt Streukens toonaangevend als het om horen gaat.” Streukens Hooroplossingen bestaat dit jaar 62 jaar. De hoorspecialist werkt vanuit 15 vestigingen in Limburg. Kwaliteit loopt als een rode draad door de geschiedenis van het bedrijf.

“We werken nauw samen met medisch specialisten, leveranciers en opleidingsinstituten, waardoor onze audiciens op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten.” Twijfelt ook ú wel eens aan uw gehoor? Heeft u het gevoel bepaalde geluiden in uw omgeving te missen? Laat uw gehoor vrijblijvend testen en ervaar zelf het verschil. Wij hebben de meest moderne, nauwelijks zichtbare toestellen die perfect aansluiten bij uw wensen. Loop gerust eens binnen voor een gratis hoortest of maak een afspraak zodat onze vakbekwame audiciens u in alle rust kunnen adviseren. Streukens Hooroplossingen heeft ook een professionele en flexibele buitendienst. Een team van vakbekwame audiciens staat 5 dagen per week klaar om kwalitatieve hoorzorg te leveren bij u thuis.

Heerlen Geerstraat 24 T 045-571 40 90

Hoensbroek Nieuwstraat 13 T 045-528 10 09

Landgraaf Raadhuisplein 9 T 045-533 08 74

Valkenburg L. v/d Maessenstraat 13 T 043-601 62 81

Heerlerheide Corneliusplein T 045-820 00 41

Kerkrade Kapellaan 13a T 045-546 32 41

Simpelveld Dorpstraat 14a T 045-544 66 12

Streukens Buitendienst T 043 356 02 74

Echt Geleen Maastricht Maastricht-Heer Orbis Medisch Centrum Roermond Sittard Vaals

www.streukens.nl 001-ZIZO-0612-F

22

Fotografie: Etienne van Sloun

Streukens Hooroplossingen weet hoe belangrijk goed horen is

ZIEZO 25 | JUNI 2012


Hoe kan ik een verloren voorwerp terugkrijgen?

Antwoord: Het kan gebeuren dat u iets verliest tijdens een bezoek aan of verblijf in het ziekenhuis. Neemt u in dat geval contact op met de afdeling waar u als patiënt het laatst verbleef. Bent u als bezoeker iets kwijtgeraakt, dan kunt u het beste bij de afdeling Beveiliging en Bewaking informeren, voor Atrium Heerlen tel.: (045) 576 6200, voor Atrium Brunssum tel. (045) 527 9200. Voor Atrium Kerkrade kunt u tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met de centrale receptie tel. (045) 545 0540. Atrium MC is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Kan ik rechtstreeks naar de SEH als ik dringend een arts nodig heb? Antwoord: Dit is afhankelijk van de situatie. In levensbedreigende situaties, belt u 112. Indien u net in het ziekenhuis bent behandeld of onlangs geopereerd bent heeft u instructies ontvangen over wat te doen bij eventuele complicaties. In niet-levensbedreigende situaties, neemt u op werkdagen contact op met uw huisarts. Tussen vijf uur ’s middags en acht uur ’s ochtends kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (Nightcare) tel. (045) 577 8844. Via de medewerkers krijgt u instructies over wat u moet doen. Elk bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis/ ziekenhuisbehandeling valt onder het eigen risico. De kosten voor dit bezoek worden doorberekend aan de zorgverzekeraar en met uw eigen risico verrekend.

n e d r o o w t n a j i U vraagt, w

DE VRAAGBAAK is de rubriek waarin vragen van

lezers/patiënten van Atrium MC worden beantwoord. Stuur uw vraag naar: Redactie Vraagbaak Ziezo, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen. Of via e-mail: communicatie@atriummc.nl

Zijn de drie ziekenhuislocaties van Atrium MC bereikbaar met het openbaar vervoer? Antwoord: De ziekenhuislocaties van Atrium MC in Heerlen, Brunssum en Kerkrade zijn goed met het openbaar vervoer bereikbaar. Er rijden regelmatig bussen van en naar Atrium Heerlen. De bushaltes bevinden zich nabij de hoofdingang van het ziekenhuis. Ook voor Atrium Brunssum geldt dat een aantal buslijnen stopt voor de deur. De halte heet Schuttershof. Atrium Kerkrade is eveneens goed per bus te bereiken. De bussen stoppen voor het ziekenhuis. Op de website van het ziekenhuis www.atriummc.nl onder adres & route treft u een routeplanner voor het openbaar vervoer aan. Na het invullen van de gegevens, wordt de route van uw voordeur tot het ziekenhuis weergegeven, inclusief de buslijnen, eventuele overstappen en tijden. U kunt ook gebruikmaken van de openbaar vervoerwebsite http://9292.nl

ZIEZO 25 | JUNI 2012

23


24

Naam:

Leeftijd:

Tel. nr.:

Straat:

Postcode: Woonplaats:

Graag bovenstaande gegevens volledig invullen.

Kleurwedstrijd

Kleur de tekening (eerst kopiëren mag ook), vermeld je naam, leef­tijd, adres en telefoonnummer en stuur deze vóór 14 juli op naar: Atrium MC Service, Communicatie & Marketing, Antwoordnummer 34, 6400 VC Heerlen.

Er zijn twee leeftijds­groepen: • tot en met 4 jaar • van 5 tot en met 8 jaar De drie mooiste kleurplaten in beide leeftijdsgroepen komen in aanmerking voor een VVV-bon. 1e prijs 25 euro, 2e prijs 15 euro 3e prijs 10 euro ZIEZO 25 | JUNI 2012


Woordsudoku De woordsudoku is een puzzel waarbij negen verschillende letters moeten worden ingevuld. Op elke horizontale en verticale regel én in alle negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes dienen negen verschillende letters te komen staan. Als dat is gelukt, vormen de letters in de getinte balk een woord. Dat is tevens de oplossing.

B

U E

K

O R

R E

N

B

B

D N

O

K O N R

K

I

U E

D B

I N

D E

I

K N O R

B U

Onder de goede inzendingen van de woordsudoku worden drie VVV-bonnen verloot van 50 euro, 25 euro en 15 euro. Stuur uw oplossing vóór 14 juli naar: Atrium MC Service, Communicatie & Marketing Antwoordnummer 34, 6400 VC Heerlen Mailen mag ook naar: communicatie@atriummc.nl Kijk vanaf 20 juli voor de uitslagen van de kleur­wedstrijd en de sudoku op www.atriummc.nl Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaars kleurwedstrijd en sudoku ZIEZO 24 Sudoku, 465 inzendingen Winnaars: dhr. Haagmans, Valkenburg (50 euro), mw. UrankaWinthagen, Ubachsberg (25 euro), dhr. Reedijk, Bunde (15 euro). Kleurwedstrijd, 101 inzendingen 0 tot en met 4 jaar, 35 inzendingen Merijn Bond, Kerkrade (25 euro), Jarno Aretz, Wijlre (15 euro) en Michelle Boon, Heerlen (10 euro). 5 tot en met 8 jaar, 66 inzendingen Daan Lanters, Heerlen (25 euro), Ellis Maassen, Moorveld (15 euro) en Anis Nahili, Heerlen (10 euro). De winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen. ZIEZO 25 | JUNI 2012

COLUMN

Goede tijden, slechte tijden

Als geestelijk verz orger in een zieke nhuis krijg je vele verhalen te ho ren. Patiënten verte llen over hun ziekte, wat het m et hen doet, maa r oo k verhalen uit het verleden pass eren vele malen de revue. En om eerlijk te zijn, ik ge niet van deze verh alen die gaan over de dagen da t de mannen nog vo lop in de mijnen werkten, de vrouwe n iedere week vla ai en en brood bakten, een stukje vlees pure luxe wa s en zelf groente werd verbouwd. Er wordt verteld dat het niet altijd even makkelijk was, m aar de stralende og en waarmee ze het vertellen laten me zien dat het de sondanks goede tijden waren. Het is voor mij bijzond er om te ervaren hoe open mensen zijn: lief en leed, go ede tijden en slechte tijden: ik m ag er zomaar deelg enoot van zijn. De verdrietige verh alen kunnen me di ep raken, maar sommige ervaringe n met patiënten la ten nu nog een glimlach op m’n ge zicht verschijnen. En zoals patiënten hun verhaal met mij delen, zal ik u 25 nu mijn ervaring delen van één da g, in dit geval Witt e Donderdag. Ik ging die ochten d de afdeling op om te vragen of mensen die avond de communie wild en ontvangen. Zo kwam ik bij twee vrouwen op de ka m er di e gezellig aan het babbelen ware n. Ik vroeg hen of zij de communie wilden ontvangen en een van de da mes antwoordde: krijg ik dan ook ee n tosti? Nee mevro uw, ik zou u graa een tosti geven, m g aar vanavond is he t de hostie… De vrouw kon er zelf ook enorm om lachen, die avond zou ze in ieder ge val de hostie krijg en. ’s Avonds, na Witte Donderdagv de iering ging ik de af deling op om de communie uit te de len. Ik kwam bij ee n mevrouw die met haar koptelefo on op het hoofd tv zat te kijken. En terwijl ik daar de patiënt plechtig de hostie aanreikte, en ze begon te bi dden, kon ik een scene volgen uit Goede Tijden, Sle chte Tijden. Een m ooi beeld hoe het ‘wereldse’ leven sa men kwam met he t ‘religieuze’ leven De patiënt van de . volgende kamer ha d ook opgegeven de communie te wi llen ontvangen, m aar was in geen velden of wegen te bekennen. Toen ik haar riep hoorde ik vanuit de wc ee n stem: ik zit nu ec ht even lekker, kan je het me ook hier komen brenge n? En zo ging ik, wederom plechtig , richting het toile t en gaf ik de vrou de hostie. w Goede Tijden, Sle chte Tijden, als ge estelijk verzorger hoor je nog eens wat en kom je no g eens ergens! Marizjen ne van den Heuvel Team Geestelijke Verzorging en Pasto raat


ONTMOETING IN DE HAL

‘Genieten van de tijd die ons is gegeven’ 26

In restaurant ‘t Wevertje in Atrium Heerlen zitten de heer en mevrouw Ramakers. Ze voeren een gesprek en ogen vrij ontspannen. Bij navraag blijkt dat hun situatie ernstiger is dan je zou vermoeden: de heer Ramakers werd een week eerder hals over kop opgenomen via de Spoedeisende Hulp (SEH). Mevrouw Ramakers (67) vertelt vriendelijk: “Na bloedonderzoek verwees de huisarts ons direct door naar het ziekenhuis. ‘Er is iets goed mis’, zo kregen we te horen”. De huisarts blijkt het bij het rechte eind te hebben. Nader onderzoek en een scan tonen aan dat zich op meerdere plekken in het lichaam kwaadaardige tumoren bevinden. Vooruitzichten op een behandeling zijn ook niet zo rooskleurig. “Het middel zou erger zijn dan de kwaal”, aldus het echtpaar. Voordat er een definitieve diagnose gegeven kan worden, moeten eerst alle onderzoeken zijn afgerond. Gisteren was er nog een maagonderzoek. “U weet wel, met zo’n slang.” Over een week volgt de definitieve diagnose, maar de heer Ramakers (70) mag waarschijnlijk wel over een paar dagen naar huis. In de tussentijd zit het echtpaar in grote spanning. “Het maakt wel een behoorlijke indruk op ons beiden, hoor”, zegt mevrouw terwijl de twee elkaar ernstig aankijken. Het verhaal van dit vriendelijke echtpaar neemt een nog tragischere wending wanneer mevrouw vertelt over haar eigen situatie. De vraag of zij zelf ook wel eens in het ziekenhuis komt, moet helaas bevestigend worden beantwoord. “Ja, want ik ben zelf ook ziek. Eind januari kreeg ik te horen dat ik nog slechts enkele maanden te leven heb.” Ze is even stil. “Maar”, zo vervolgt ze, “daar is al minstens de helft van om en zo voelt het echt niet.

Met pijnstillers gaat het nog relatief goed.” Mevrouw heeft een sarcoom. Dit is de benaming voor een diverse groep kankergezwellen ofwel een kwaadaardige tumor van steun- en tussenweefsels. In Atrium Heerlen kon ze hier naar eigen zeggen niet aan geholpen worden. Vandaar dat zij werd doorverwezen naar Maastricht. “Maar ook daar kunnen ze niet veel voor me doen”. Wel volgde er nog een operatie. Beiden zijn echter erg blij met de behandeling in Atrium Heerlen. “Iedereen is vriendelijk.” Meneer ligt op etage 7, maag-, darm-, leverziekten (MDL). “Het zou erg zijn als ik iemand iets slechts over deze afdeling zou horen zeggen. Het scheelt ook veel als je er over kunt praten. Gelukkig kunnen wij dat wel goed”, zegt mevrouw terwijl haar echtgenoot instemmend knikt. De positiviteit die het echtpaar uitstraalt, is tekenend. “Ondanks alles is het de bedoeling om er zeker van te genieten als ik zaterdag naar huis mag”, zegt meneer. “En niet op de bank zitten kniezen.” Omgang met een mogelijk naderend eind ziet mevrouw redelijk berustend tegemoet. “Met mijn leeftijd zit een deel er toch al op. Maar de wil om door te gaan is er nog wel. Al is het voor mijn zoon, schoondochter en de twee kleindochters. Daar doen we het echt nog voor.”

ZIEZO 25 | JUNI 2012


ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS Atrium Heerlen

Atrium Brunssum

Atrium Kerkrade

Henri Dunantstraat 5 6419 PC Heerlen Postadres: postbus 4446 6401 CX Heerlen

Kochstraat 2 6442 BE Brunssum Postadres: postbus 255 6440 AG Brunssum

Wijngracht 45 6461 AL Kerkrade Postadres: postbus 640 6460 AP Kerkrade

BEREIKBAARHEID Met eigen vervoer: Atrium Heerlen ligt langs de autoweg Heerlen/Kerkrade (N281). Bij de afslag Heerlen-Zuid staat Atrium MC aangegeven.

BEREIKBAARHEID Met eigen vervoer: komende vanuit alle richtingen houdt u Brunssum centrum aan, totdat het ziekenhuis op de ANWBborden aange­geven staat met ‘H Ziekenhuis’.

BEREIKBAARHEID Met eigen vervoer: Bij alle gemeente­ grenzen, tot bij het ziekenhuis bevin­den zich langs de weg richtingaan­dui­dingsborden met de tekst ‘Atrium MC Kerkrade’.

Met openbaar vervoer: er rijdt zesmaal per uur een bus naar Atrium Heerlen: de lijnen 21, 22, 41 en 58. De bushaltes bevinden zich nabij de hoofdingang van het ziekenhuis. TELEFOONNUMMERS (045) Algemeen informatie 576 6666 Apotheek Service Punt 576 6672 Centrale Huisartsenpost Nightcare 577 8844 Opname 576 7800 Patiëntenservice 576 6300 Service Center Ketenzorg 576 7711 Spoedeisende Hulp 576 7200 Taxivervoer ZOM 576 7900 Unie Van Vrijwilligers 576 75 31 BEZOEKTIJDEN Algemene bezoektijden 15.00 - 16.00 uur en 18.00 - 19.30 uur. Er gelden andere bezoektijden voor: de Acute Opname Afdeling, Intensive Care, Neonatologie, Kinderafdeling, PAAZ en de etages 2, 3, 5, 8 en 9. Kijk voor meer informatie op www.atriummc.nl BLOEDAFNAMEDIENST De Bloedafnamedienst in Heerlen is geopend van 8.00 tot 16.50 uur.

BLOEDAFNAMEDIENST OOSTELIJK ZUID-LIMBURG De medewerkers van de Bloedafnamedienst prikken ook bij u in de buurt. Zie www.atriummc.nl/priklocaties De Bloedafnamedienst prikt bij Mitralis op de eerste verdieping van het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Geopend van 8.00 tot 11.00 uur.

Met openbaar vervoer: de buslijnen 21, 28 en 51 stoppen bij Atrium Brunssum voor de deur. De halte heet Schuttershof. TELEFOONNUMMERS (045) Algemeen informatie 527 9999 Opname 527 9222 Taxivervoer ZOM 576 7900 BEZOEKTIJDEN Algemene bezoektijden 15.00 - 16.00 uur en 18.00 - 19.30 uur

Met openbaar vervoer: de buslijnen 28 en 41 stoppen bij Atrium Kerkrade voor de deur. TELEFOONNUMMERS (045) Algemeen informatie 545 0911 BLOEDAFNAMEDIENST De Bloedafnamedienst in Kerkrade is geopend van 8.00 tot 16.00 uur.

BLOEDAFNAMEDIENST De Bloedafnamedienst in Brunssum is geopend van 8.00 tot 16.15 uur.

NIEUW TELEFOONNUMMER REGIOPRAKTIJK OOGHEELKUNDE De Regiopraktijk Oogheelkunde heeft een nieuw, centraal, telefoonnummer. Via (045) 576 6777 kunt u afspraken maken voor de poli’s van de Regiopraktijk Oogheelkunde op de locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade.

COLOFON ZIEZO©2012 is het ZORGMAGAZINE van Atrium Medisch Centrum Parkstad. ZIEZO wordt huis-aan-huis bezorgd in Parkstad Limburg, het Heuvelland en Schinnen. REDACTIE-ADRES Service, Communicatie & Marketing Atrium MC Postbus 4446, 6401 CX Heerlen. Tel. (045) 57 66393. E-mail: communicatie@atriummc.nl ADVERTEREN Maud Weerts en Sonja Thiessen. Tel. (045) 57 67889. AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Vanessa Bodewes, Wim Dragstra, Ineke Hof, Anita Keijdener (coördinatie), Femke Kools, Frank van Opdorp, Anita Müller en Marie-José Jamin. FOTOGRAFIE Mirianne Theunissen en Ernst van Loon (Medische Fotografie) en Service, Communicatie & Marketing. VORMGEVING Pascale Mali. OPLAGE: 150.000.

ZIEZO 25 | JUNI 2012

27


www.atriummc.nl 28

ZIEZO 25 | JUNI 2012

Ziezo nr. 25  

Ziezo is het blad waarmee we iedereen graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Dat kan gaan over de nieuwbouw en renovatie,...

Advertisement