Page 1

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

HUIS-AAN-HUISBLAD

OPLAGE 150.000

ex. www.atriummc.nl

1

ziezo

zorgmagazine

nr. 27 december 2012


WE ZIJN ER

VOOR U... 2

www.atriummc.nl

...ZODRA WE

NODIG ZIJN!

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


WELKOM Beste lezers, Nog een kleine twee weken en het jaar 2012 zit erop. Het waren bijzondere twaalf maanden waarin we onder andere de financiering van de nieuwbouw en de verbouwing konden regelen en de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) vergunning verleende om te fuseren met Orbis Medisch en Zorgconcern. Dit betekent dat deze grote uitdaging in gang kan worden gezet. In 2013 en zéker ook de jaren daarna, vragen de (vernieuw)bouw en de fusie veel tijd en energie van alle medewerkers van Atrium MC. Daarnaast gaat de zorg voor u, de patiënt, door: iedere dag beter. Ook in de 27ste editie van Ziezo laten we zien wat we voor u willen doen: de veiligste en beste zorg verlenen. We wensen u en uw naasten vooral een gezond en gelukkig 2013 toe.

Raad van Bestuur, V.l.n.r.: Peter de Kubber, David Jongen, Hans Kerkkamp

5

3

9 15

INHOUD 5 Zorgplein Brunssum stap dichterbij

19 T  hemabijeenkomst, bijzonder goed gericht op de patiënt

7 Pre-operatieve screening stuk eenvoudiger

21 Wond & drainzorg aan huis 23 Bevallen? “Voor mij in het ziekenhuis”

9 Wetenschappelijk onderzoek naar overgewicht en darmflora

24 Kleur en puzzel mee

11 Brekende botten, botontkalking?

26 Ontmoeting in de hal

4 Atrium & Orbis mogen fuseren

23

13 Weg met de winterkilo’s 15 Medicijnen & zo

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

25 Column 27 Adressen en telefoonnummers


Atrium MC & Orbis Medisch en Zorgconcern

MOGEN FUSEREN

Het nieuws zal u niet zijn ontgaan: Atrium MC en Orbis Medisch en Zorgconcern mogen fuseren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft begin november de vergunning verleend die fuseren mogelijk maakt. De Raden van Bestuur van beide zorginstellingen zijn blij dat het licht op groen staat.

4

Nu kan verder worden gewerkt aan juist die zorgorganisatie waardoor de zorg in de regio voor u als patiënt toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van hoog niveau blijft en nog beter wordt. Daarom is de fusie voor de patiënt zo belangrijk. U kunt straks zowel in Orbis als in Atrium naar de polikliniek. Maar voor bepaalde operaties of specialistische onderzoeken kan het zijn dat u alleen in Heerlen of alleen in Sittard-Geleen terecht kunt. Als onze artsen vaker dezelfde behandeling doen worden ze daar steeds beter in. Dat willen zijzelf, dat wil de zorgverzekeraar, maar vooral u, als patiënt, wil ook de beste zorg. Door samen te gaan kunnen we ervoor zorgen dat onze artsen bepaalde ingewikkelde behandelingen zo vaak doen dat ze topkwaliteit kunnen leveren. Denk hierbij aan slokdarmoperaties, vaatchirurgie of de behandeling van te dikke mensen (bariatrie). Topzorg blijft zo gegarandeerd in de regio.

Zorgplein Het nieuwe zorgplein in Brunssum, waar over een kleine twee jaar de poliklinieken van Atrium Brunssum worden ondergebracht, is weer een stapje

Wat merkt u als patiënt op dit moment van de voorbereidingen die Atrium en Orbis treffen? Eigenlijk nog vrij weinig. Er wordt nu gewerkt aan het formuleren van de adviesaanvraagvoor de fusie. Die moet worden goedgekeurd door de adviesorganen van Atrium en Orbis zelf, zoals de Ondernemingsraden, de Cliëntenraden en de medische en verpleegkundige staven. Daarom kan op dit moment nog niet worden gezegd wanneer de fusie een feit is.

dichterbij. Het ‘bouwbord’ is onlangs onthuld en in het eerste kwartaal van 2013 gaat de eerste spade de grond in. Ook de grote rotonde

Gestreefd wordt overigens naar een moment in het najaar 2013. Voorop staat dat aan de diverse locaties niet wordt getornd. Zo blijven Atriumlocaties bestaan in Brunssum en Kerkrade en ook voor Orbis geldt dat aan de buitenpoli in Echt blijft.

Wijziging toegangswegen Atrium Heerlen 1. Hoofdingang ziekenhuis 2. Spoedeisende Hulp (inrit 2) 3. Apotheek Dassenburcht (inrit 2) 4. Poli Plastische Chirurgie (inrit 1) Expertise Centrum Wondzorg (inrit 1) 5. Bloedbank Sanguin (inrit 1) 6. Trombosedienst (inrit 1) 7. Nightcare

aan de Prins Hendriklaan voorziet al in een eigen afslag naar het complex.

4 7

5

P

2 6

P

nieuwbouw

3

P

Inrit Sevagram

Ziekenhuis

P

1

Inrit 2

Inrit 1

Henri Dunantstraat P

P 2012 ZIEZO 27 | DECEMBER


Brunssum weer stap dichterbij Het zorgplein, tijdens de bouwfase ook wel Sanoforum genoemd, biedt straks gloednieuwe huisvesting aan een hele serie zorgverleners. Behalve de poliklinieken van Atrium Brunssum komen er onder andere ook vier huisartsenpraktijken, een apotheek, fysiotherapeuten, een GGD-consultatiebureau en een verloskundigenpraktijk. Vastgoedontwikkelaars Compaan en Jongen bouwen het complex voor eigen rekening en verhuren de ruimte vervolgens aan de zorgpartners. Roger Verspagen van Compaan: “Het bijzondere is dat de vier gebouwen aan de buitenkant los van elkaar lijken te staan, maar dat ze aan de achterzijde verbonden zijn. De gebouwen bestaan uit drie lagen. Het ziekenhuis huurt ruimtes op de begane grond en de tweede verdieping, de huisartsen op de eerste verdieping daar tussenin.”

Centrale plek Robert Coumans, verantwoordelijk voor de poliklinieken binnen Atrium MC: “Het zorgplein wordt een heel centrale plek in Brunssum waar patiënten straks voor diverse soorten zorg terecht kunnen. Daar willen we als ziekenhuis graag bij aansluiten. Het wordt een moderne locatie, centraal gelegen, waar we nog makkelijker samen kunnen werken met andere zorgaanbieders.” Daan Kerssemakers, manager Bouw & Vastgoed van Atrium MC: “Het is eigenlijk een bedrijvenverzamelgebouw, maar dan voor zorgverleners. Eind 2014 is naar verwachting de nieuwbouw in Heerlen klaar, zodat de Brunssumse bedden- en operatiecapaciteit naar Heerlen verplaatst kunnen worden. En als de poli’s dan naar het zorgplein verhuisd zijn, wordt het oude gebouw van Atrium Brunssum ontmanteld. We denken nu na over een nieuwe bestemming voor die locatie.”

Op het ziekenhuisterrein in Heerlen wordt de komende jaren gebouwd. Tegelijkertijd vindt renovatie van bestaande bouw plaats. Dit betekent dat sommige verpleegafdelingen en poliklinieken naar een andere plek in het ziekenhuis verhuizen. Atrium MC doet alles wat mogelijk is om de verkeersoverlast en de parkeerdruk voor patiënten en bezoekers zo beperkt mogelijk te houden en zorgt voor een duidelijke bewegwijzering. Eind november is een nieuwe toegangsweg naar het binnenterrein van het ziekenhuis in gebruik genomen. Deze nieuwe inrit (inrit 1) leidt naar de Trombosedienst, het Expertise Centrum Wondzorg en ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

de poli voor Plastische Chirurgie. Patiënten die naar de Spoedeisende Hulp komen, kunnen voorlopig nog gebruik maken van de oude toegangsweg (inrit 2). Daar blijven tien parkeerplekken voor bezoekers van de eerste hulp beschikbaar. Voor de Acute Opname Afdeling loopt de route via de parkeergarage naar het ziekenhuis. Patiënten die vanaf de Centrale Huisartsenpost van de Nightcare (gevestigd in Gebouw Plataan van verpleegkliniek Sevagram naast Atrium MC Heerlen) naar het ziekenhuis worden verwezen, krijgen informatie over de kortste route. Kijk voor actuele berichtgeving over de nieuwbouw en renovatie van het ziekenhuis op www.atriummc.nl/bouw

5


Advertenties Heerlen Sittard roermond Weert eindHoven Helmond

‘Wij bieden een luisterend oor, nemen uw klachten serieus en geven professionele begeleiding’

Hét Centrum voor Rug- en Nekklachten U heeft alles al geprobeerd en toch voelt u regelmatig uw rug- en nekklachten opspelen. Heeft u wel eens naar de oorzaak van uw klachten laten kijken?

Arie van Beest Chiropractor

Chiropractie kan helpen.

6

iedere vrijdag inloopspreekuur van 16.00 - 16.30 uur Coriovallumstraat 32 | 6411 CD HEERLEN | T 045-5741717 |

l

.n

z w. pert ww -lip n ije

hr

sc

Toekomst met

ONDERWERPEN

én

•W  at

kan helpen als u de diagnose kanker heeft gekregen? • Hoe pakt u uw leven weer op na de behandeling?

Drukwerk

• Download

Bijeenkomsten voor mensen met kanker De poli Aesclepios in Atrium Kerkrade houdt dit jaar weer een aantal bijeenkomsten voor mensen met kanker.

Multimedia interactief

www.rugcentrum.nl

DATA 2013 • 11 januari • 8 februari • 8 maart • 12 april • 3 mei • 7 juni • 12 juli • 9 augustus • 13 september • 11 oktober • 8 november • 13 december

op smartphone

• Scan onderstaande foto

Tijdstip van 10.15 tot 11.45 uur Locatie: Poli Aesclepios, Psychosociale Oncologie. Atrium MC Kerkrade, tweede verdieping. Wijngracht 45, 6461 AL Kerkrade.

INFORMATIE Voor meer informatie: afdeling Psychosociale Zorg: tel: (045) 5766490 of kijk op www.atriummc.nl

ZIEZO_125x87_september 11.indd 1

5-9-11 9:29

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


POSitieve ontwikkeling voor

patiënten

Pre-Operatieve Screening (POS) stuk eenvoudiger

77 “Waarom moet ik vóór een operatie drie keer naar het ziekenhuis komen; naar verschillende spreekuren, waar ik drie keer dezelfde vragen moet beantwoorden? Kan dat niet efficiënter?” Als u ooit een operatieve ingreep moest ondergaan, heeft u dit misschien ook gedacht. “Het kan zeker efficiënter voor de patiënt”, zegt anesthesist Birgit Depoorter. “Sinds half november is de zogenaamde Pre-Operatieve Screening dan ook een stuk patiëntvriendelijker georganiseerd.”

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Een operatie, groot of klein, wordt in het ziekenhuis met de grootste zorgvuldigheid voorbereid. Op de polikliniek nam een verpleegkundige daarvoor tot nu toe een aantal vragenlijsten met de patiënt door, het gewicht, medicatiegebruik en meer. Vervolgens ging bijna iedere patiënt nog bij de anesthesist langs, die veel dezelfde vragen stelde. Meestal had de patiënt ook al een bezoek gebracht aan de intakeverpleegkundige, die algemene zaken rond de opname besprak en zodoende deed de patiënt drie keer hetzelfde verhaal. Dat is sinds half november verleden tijd.

Route 117 Tegenwoordig vraagt de medisch specialist aan diens planner om een bepaalde operatie in te plannen voor de patiënt. Daarna wordt er een afspraak geregeld bij de POS (Pre-Operatieve Screening). Deze is gehuisvest op de Tussenverdieping van Atrium Heerlen: route 117. Op deze nieuwe, frisse poli, wordt de patiënt gezien door één verpleegkundige. Achter de schermen is er dagelijks ook een apotheekmedewerker aanwezig, die voor de afspraak al het medicatiegebruik heeft opgevraagd bij de apotheek van de patiënt. Aan de hand van de gegevens die de POS-verpleegkundige noteert, kan de anesthesist de te gebruiken verdoving bepalen. “De verpleegkundige wordt hiervoor speciaal opgeleid”, zegt Birgit Depoorter.

Van 3 naar 1 Drie polibezoeken worden zodoende teruggebracht naar één afspraak. Hoofd Bureau Opname Miriam Staassen: “Uiteindelijk willen we ook andere aanvullende onderzoeken die soms nodig zijn, zoals hartfilmpje en bloedprikken, in één afspraak vangen. Het vaker naar het ziekenhuis moeten komen voor al die afspraken en steeds dezelfde vragen moeten beantwoorden, is namelijk de meest gehoorde klacht van patiënten.”


Advertentie

Parc Imstenrade:

topkwaliteit op alle niveaus WOnEn OP Parc ImstEnradE In HEErlEn bEtEkEnt WOnEn OP tOPnIvEau RESIDENTIEEL WONEN Het is residentieel wonen op Parc Imstenrade op een historische locatie in een schitterende groene locatie. Optimale privacy en een hoogwaardig wooncomfort in onze zeer ruime appartementen garanderen een voortzetting van het leven dat u gewend bent. En wonen op Parc Imstenrade is een extra plezier door de aantrekkelijke winkels, een boeiend kunst- en cultuurprogramma en een uitstekende service. www.parcimstenrade.nl

BRASSERIE LA VALEUR Geniet van het dagverse aanbod in restaurant/brasserie la valeur, dat geheel vernieuwd is. de eigen koks bereiden hier de mooiste gerechten volgens de seizoenen in een Frans/ Italiaanse stijl. En dat tegen bijzonder scherpe prijzen. met doorlopende openingstijden, zes dagen per week. uiteraard worden hier ook mooie doch betaalbare wijnen geschonken. www.lavaleur.nl

8 REVALIDATIE IN ZORGHOTEL VILLA HOOG HEES na een ziekenhuisbehandeling volgt er vaak nog een tijd van revalideren. dat kan thuis, maar soms is het wenselijk om dat op een aangename en rustige locatie te doen waar alle zorg desgewenst geleverd kan worden. dan is een tijdelijk verblijf in onze villa Hoog Hees, het zorghotel van Parc Imstenrade, een absolute aanrader. www.zorghotelhooghees.nl

24 UURS ZORGVERLENING bij de kwaliteit van Parc Imstenrade hoort zeker de zorg die op het hoogste niveau geboden wordt, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. veel bewoners hebben nog geen zorg nodig, maar degenen die dat wel hebben, weten dat ze er altijd op kunnen rekenen. En daar gaat het om. de risico’s worden vermeden en op Parc Imstenrade bent u altijd in goede handen. OPEN DAGEN u bent van harte welkom op zondag 20 januari 2013 van 13.00-16.00 uur. Wilt u liever een persoonlijke afspraak maken, neemt u dan contact op met een van onze verhuurconsulenten. Henny van kuyck, tel. 045 400 4600 nelleke brink, tel. 045 400 46000

vItalIs Parc ImstEnradE

Parc Imstenrade 66, 6418 PP Heerlen Tel.: 045-4004600; www.parcimstenrade.nl

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


“Patiënten, bedankt!” Wetenschappelijk onderzoek naar overgewicht en darmflora

De meeste promovendi bedanken in hun proefschrift als eerste hun professoren of hun ouders. Froukje Verdam begon haar dankwoord met het noemen van de ruim tweehonderd patiënten uit Atrium MC en het azM die meewerkten aan haar onderzoek naar de rol van de darm bij ernstig overgewicht, suikerziekte en vette leverziekte. Dankzij deze patiënten kan de behandeling van deze aandoeningen in de toekomst hopelijk verbeterd worden. “En daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor.” Ernstig overgewicht (obesitas) en de bijkomende ziektes als suikerziekte en vette leverziekte komen wereldwijd steeds meer voor. In Limburg is het zelfs een wat groter probleem dan in de rest van Nederland. Froukje Verdam werkte een aantal jaren met deze patiënten in het ziekenhuis in Heerlen en Maastricht. Bij mensen die een operatie ondergingen om van hun overgewicht af te komen, zoals een maagverkleining, verrichtte ze allerlei onderzoeken.

99

Sleutel Kort samengevat is één van haar belangrijkste onderzoeksresultaten dat de darmflora (dus de samenstelling van de bacteriën in de darm) vrijwel zeker een rol speelt bij het ontwikkelen van overgewicht. Mensen met obesitas bleken allemaal een bepaalde darmflora te hebben, plus ontstekingen in de darm en in het bloed. “De darmflora zou in de toekomst wel eens een sleutel kunnen zijn tot het behandelen van overgewicht”, aldus Froukje Verdam.

Blaastest Het onderzoek naar hoe de darmflora dan beïnvloed kan worden om overgewicht te behandelen, is nog in volle gang. Het duurt dus nog even voor de patiënt daar in het ziekenhuis iets van merkt. Wat sneller zou kunnen gaan, is de blaastest die Froukje ontwikkelde voor het aantonen van vette leverziekte. “Bij overgewicht volgt vaak ook vetstapeling in de lever en dat kan heel ernstige gevolgen hebben; het kan zelfs dodelijk zijn. Nu moet er nog met een naald een ‘biopt’ van de lever worden genomen om te kijken hoe ziek dat orgaan is. Ik heb aangetoond dat je ook in de adem van mensen kunt meten hoe het met de lever staat. Dat is op termijn een veel patiëntvriendelijkere methode.” De promotie van Froukje Verdam was op 1 juni 2012 aan de Universiteit Maastricht. Haar proefschrift is getiteld: ‘Is the gut the key to obesity?’ en ze werd begeleid door professor Greve in Atrium MC en professor Buurman in het azM.

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Foto: Appie Derks/azM


Advertorial

Studenten die een opleiding HBOVerpleegkunde volgen, moeten in het derde en vierde leerjaar projecten uitvoeren. “Het was altijd moeilijk om een project aan te dragen dat een meerwaarde had voor de afdeling en dat de student leuk vond om te doen”, weet Margo Thiessen, praktijkdocent Leerhuis Atrium MC. Maar dat is nu verleden tijd.

Eigen keuze,

10

HBO-projecten

HOE WORD JE VERPLEEGKUNDIGE? Dit kan via verschillende opleidingsvarianten: • MBO (niveau 4) of HBO (niveau 5) • Regulier of verkort • Beroepsbegeleidende leerweg (BBL of duaal) of Beroepsopleidende leerweg (BOL of Voltijd) Als je al bezig bent met de MBOV BOL of HBOV Voltijd zijn er binnen Atrium MC mogelijkheden om in een BBL of duaal traject in te stromen. SOLLICITEREN Solliciteren voor de MBOV BBL of HBOV Duaal gaat via het Centraal Aanmeldpunt van Zorg aan Zet. www.zorgnetlimburg.nl INFORMATIE Meer informatie over het onderwijs kun je vinden op de volgende websites: • www.atriummc.nl • www. hszuyd.nl (HBO) • www.arcuscollege.nl (MBO) ZORGCARROUSEL De zorgcarrousel biedt leerlingen van VMBO-T, HAVO en VWO de kans om kennis te maken met de zorg. Atrium MC organiseert de zorgcarrousel vier tot vijf maal per jaar. • Informatie is verkijgbaar via Anita Jongbloed: a.jongbloed@atriummc.nl • Inschrijven via schooldecaan

beter resultaat

Margo Thiessen: “Er vindt een centrale inventarisatie plaats van projecten in het ziekenhuis. Uit die lijst met mogelijkheden kiest de student zijn project. Dat kunnen afdelingsgerelateerde of organisatiebrede projecten zijn of aangeleverd door de student zelf. Denk bijvoorbeeld aan verwachtingsmanagement, wat verwacht de cliënt van het ziekenhuis, of vroegsignalering mishandeling bij kinderen. De student maakt een keuze en volgt de hiervoor geldende procedure. Deze is binnenkort te vinden op de website van het ziekenhuis onder het kopje Leerhuis.” Eline Schoumakers is al vijf jaar student-verpleegkunde. Eerst op MBO-niveau en nu als HBO-er. Ze volgt HBO-Verpleegkunde duaal (de verkorte opleiding) aan Zuyd Hogeschool en loopt sinds vijf maanden stage op de Dagverpleging in Atrium Heerlen. “Ik heb pas de uitleg over de nieuwe manier van projecten kiezen ontvangen en mijn eerste indruk is goed. We kunnen kiezen uit projecten die het ziekenhuis ons aanbiedt. Dat betekent dat er al een groot deel aan voorbereiding is gedaan. Nadat ik de keuze heb besproken met mijn begeleidende tutor van Zuyd Hogeschool en met de afdelingsmanager, werkbegeleider en praktijkdocent van Atrium MC kan ik meteen aan de slag. Omdat ik me niet eerst hoef te oriënteren, niet op zoek hoef te gaan naar een project en geen onderzoek hoef te doen naar wat een eventueel project inhoudt, scheelt dat heel veel tijd. Die tijd kan ik nu volledig besteden aan het acclimatiseren op de afdeling en het onderzoek. Mijn verwachting is dat de resultaten niet in een la verdwijnen, maar dat er op de afdeling uiteindelijk ook iets met de uitkomsten van de onderzoeken wordt gedaan.” ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


Wie kent ze niet: oudere dames die steeds een beetje kleiner lijken te worden. Meestal is dat het gevolg van botontkalking, oftewel osteoporose. “Als je maar oud genoeg wordt, krijg je ermee te maken”, zegt Heddy van Leeuwen, internist en endocrinoloog in Atrium MC. Ook botbreuken treden veel sneller op bij botontkalking. “Dan ben je eigenlijk al te laat. We willen patiënten graag al eerder in beeld krijgen, zodat je het proces kunt remmen”, vertelt de arts. Daarom worden er sinds kort een paar zaken anders aangepakt in Atrium MC.

Brekende BOTTEN, BOTontkalking?

Berry Meesters

Botontkalking wordt ook wel een ‘sluipmoordenaar’ genoemd. Zeven van de tien mensen die het hebben, weten het zelf niet. Tot ze op een dag op de Spoedeisende Hulp belanden met een botbreuk. Sinds kort wordt bij deze patiënten standaard gekeken of ze botontkalking hebben.

Ton Olsheim gipsverbandmeester

11 11

Ook de patiënten die onder behandeling van een internist zijn voor aandoeningen die gepaard gaan met een hogere kans op botontkalking (zoals darmziekten en schildklier-aandoeningen), wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. De mensen met een verhoogd risico ondergaan dan een botscan en komen op het spreekuur van de osteoporose-poli van de internist, waar een op de persoon afgestemd advies en therapie gegeven worden.

Wouter van Hemert

Heddy van Leeuwen,

Ouderdomskwaal Botontkalking is in principe een ouderdomskwaal, die vooral vrouwen na de menopauze treft. Eén op de vier mensen krijgt het vanwege een andere aandoening, zoals een snelle schildklierfunctie of de ziekte van Crohn. Zeker als iemand ook langere tijd prednison gebruikt, is de kans op botontkalking groter. De eerste botten die breken, zijn de wervels, waarna de rug gaat inzakken. “Het probleem is dat je dat niet voelt zoals een andere botbreuk”, zegt Heddy van Leeuwen. “Je krijgt wel rugpijn, maar veel mensen denken dat dat wel overgaat.”

Medicatie Rugpijn en kleiner worden zijn tekenen die patiënten serieus moeten nemen, vinden de artsen van Atrium MC. “Bij een steeds ouder wordende bevolking, zal botontkalking alleen maar toenemen. En hoe eerder je met remmende medicatie begint, hoe beter. Eén op de vier mensen die een heup breken, overlijdt binnen een jaar. Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn.” ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Onderstaande artsen zijn betrokken bij de behandeling van osteoporose Orthopedie Wouter van Hemert Matthijs van der Linde Patrick Deckers Chirurgie Berry Meesters Paul Hustinx Erik de Loos Interne geneeskunde Heddy van Leeuwen Ruut Bianchi Patrick van Battum


Advertenties

verzorging, verpleging & hulp bij het huishouden “Ik kan niet meer alles zelf doen in het huishouden. Gelukkig komt Angela me elke week een handje helpen.” Veel mensen maken gebruik van thuiszorg. Ook als u herstelt van een ziekenhuisopname kunt u thuiszorg aanvragen. Wij starten direct de zorg op, zonder wachtlijst. Ook ‘s avonds en in het weekend. Ambulante Thuiszorg realiseert zich dat het een grote stap is als u (gedeelte) afhankelijk wordt van thuiszorg. Om ervoor te zorgen dat u zich prettig voelt bij de zorg die u ontvangt, doen wij ons uiterste best de meest geschikte zorgverlener bij u te plaatsen. Wij passen ons aan aan u en niet andersom. Wilt u meer informatie over onze zorg? Bel dan 088 - 561 08 55 of kijk op onze website www.ambulantethuiszorg.nl.

12

Online contact met uw kleinkinderen? Uw rekeningoverzicht direct inzien of online foto's van uw kleinkinderen bekijken? De Rabobank helpt u graag een handje! Bent u lid van Rabobank Parkstad Limburg en 56 jaar of ouder? Dan ontvangt u 50% korting op een basis

computercursus

bij

een

van

de

deelnemende leercentra in Parkstad.

Rabobank, samen sterker Rabobank. Een bank met ideeën.

Kom snel langs of kijk voor meer informatie op: www.rabobank.nl/parkstadlimburg

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


e d t e m weg

s ’ o l i k r e t win Tip 1

Ga meer bewegen: • ga met de fiets naar je werk • maak een wandeling in de pauze • neem wat vaker de trap in plaats van de lift • loop elke avond na het eten een rondje buiten in plaats van op de bank te gaan uitbuiken.

Tip 2 Voorkom stress De valkuilen bij stress zijn: • je gaat minder gezond eten, het verlangen naar zoet en zetmeel neemt toe • je gaat meer alcohol drinken • je gaat minder bewegen.

Tip 3 Voorkom een winterdip en zoek het zonlicht op Winter betekent korte dagen, lange nachten. Houd ook in de winter een normaal dag- en nachtritme aan; 7-8 uur slaap per nacht is een gemiddelde.

Tip 4

13

Eet bewust Eet langzaam Neem een klein bord Drink een glas water voor je gaat eten. Probeer het aantal alcoholische drankjes te beperken: wissel tijdens feestmaaltijden af met fruitsappen zonder toegevoegde suikers en water, een glas wijn levert minder energie dan een mixdrankje

Altijd weer die extra kilo’s in de winter. Kunnen we er iets aan doen? Ja hoor. De diëtisten van Atrium MC geven u graag tips om met een gezond gewicht de lente tegemoet te treden. ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Wist u dat... ...u met één uur huishoudelijk werk of klussen veel calorieën kunt verbruiken? Badkamer schrobben 400 kcal Grasmaaien 340 kcal Verven en behangen 320 kcal Auto wassen 310 kcal Vloer schrobben 140 kcal Strijken 140 kcal

Lekker eten & drinken, en dan? Wat zit erin: 1 pilsje: 85 kcal. 1 glas rode wijn: 120 kcal. 1 oliebol: 160 kcal. 1 blokje gevulde speculaas: 140 kcal. 1 stukje banketstaaf: 110 kcal. 1 bitterbal: 45 kcal. 1 portie rookworst: 330 kcal.

Wat doe ik om het te verbruiken: 12 minuten fietsen 15 minuten fitness 23 minuten fietsen 24 minuten gymnastiek 9 minuten rennen 4 minuten rennen 47 minuten skaten


14

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


MEDICIJNEN & zo Medicijnen die flink in prijs dalen. De opkomst

Wat bepaalt de prijs?

van nieuwe, zeer dure medicijnen voor ziekten

Medicijnen dalen niet alleen in prijs door het verlopen van patenten. Ook door meer concurrentie doordat er meer generieke aanbieders op de markt komen, daalt de prijs behoorlijk. Medicijnen worden tevens goedkoper door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. Hierdoor zijn er voor bepaalde, veel gebruikte, geneesmiddelen maximumbedragen afgesproken. Sommige producten worden op slechts één plaats in de wereld geproduceerd, wat de prijs weer laat stijgen.

waar we vroeger weinig tegen konden doen. En zorgverzekeraars waarmee tegenwoordig een maximumprijs afgesproken wordt. “Er speelt op dit moment een hoop rondom medicijnen,” zegt André Krings, ziekenhuisapotheker in Atrium MC. Graag praat hij ons bij over recente ontwikkelingen. In afgelopen tijd zijn veel geneesmiddelen weliswaar gedaald in prijs, maar nieuwe, dure medicijnen hebben hun intrede gedaan. “Dan spreken we over ècht dure medicijnen”, zegt Krings. “Van e 15.000 tot e 80.000,per jaar per persoon. Denk aan medicijnen voor patiënten met reuma, de ziekte van Crohn of kanker. Het zijn geneesmiddelen voor patiënten waarvoor we vroeger vrij weinig konden doen.” Hiertoe behoren ook de zogenaamde ‘TNF-alfa-remmers’, die uitsluitend door specialisten in het ziekenhuis worden voorgeschreven. Tot voor kort kwamen deze dure medicijnen veelal vanuit één centraal punt in het land. Per 1 januari 2012 zijn de budgetten overgeheveld naar de ziekenhuizen. Atrium MC koopt deze in en levert af aan de mensen die in het ziekenhuis onder behandeling zijn.

Patenten en generieken “Wat mensen nu merken, is dat sommige medicijnen plotseling een stuk goedkoper worden. Dat heeft alles te maken met patenten (rechten) op merk-medicijnen, die na 10 à 15 jaar verlopen”. Wanneer een patent verloopt, mogen ook andere fabrikanten het specifieke soort medicijnen fabriceren. Deze ‘namaak’medicijnen noemen we generieke medicijnen en de prijs ervan ligt beduidend ver onder die van het origineel. “De kwaliteit ervan is echter absoluut niet minder”, verzekert Krings. Sterker nog: soms produceren fabrikanten van de merkmedicijnen later een generieke variant”. Bij overstappen van het ene geneesmiddel naar het andere, kan het in incidentele gevallen wel voorkomen, dat er een andere hulpstof gebruikt is, die een overgevoeligheidsreactie zou kunnen veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is lactose. Verder is er een zeer beperkt aantal geneesmiddelen, waarmee niet zo maar van het ene merk naar het andere geswitcht kan worden. Hiervoor is een landelijke richtlijn opgesteld. Een voorbeeld hiervan zijn medicijnen die gebruikt worden om afstotingsreacties na een niertransplantatie te voorkomen.

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Atrium MC Hoe gaat het er eigenlijk in Atrium MC aan toe? “Wij besteden hier per jaar 25 miljoen euro aan medicijnen”, legt André Krings uit. “We kopen echter niet alles in hoor. Een aantal ampullen, infuzen, ‘drankjes’ en zetpillen, dat niet te koop is, produceren we zelf. Andere medicijnen, zoals middelen voor de behandeling van kanker worden weliswaar ingekocht, maar door de apotheek verder op maat gemaakt voor de patiënt binnen het ziekenhuis”. Enkele opmerkelijke feitjes: Slechts 50 medicijnen bepalen 20 van de eerder genoemde 25 miljoen. Zo’n 2.500 geneesmiddelen vormen de rest (5 miljoen). Specialisten sturen gemiddeld een half miljoen recepten per jaar naar de ziekenhuisapotheek. Dagelijks worden er zo’n 12.000 geneesmiddelen aan patiënten toegediend. En per jaar koopt de apotheek meer dan 2 miljoen paracetamol tabletten in”.

Ziekenhuis versus openbare apotheek Een ziekenhuisapotheek is zeker niet te verwarren met een openbare apotheek. “We hebben weliswaar contact over de goede ordening van gegevens, maar er is een groot verschil in taken, zoals het bereiden van chemotherapie, onderzoek doen naar vergiftigingen en de verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit van medische gassen die overal in het ziekenhuis gebruikt worden. Een ziekenhuisapotheker is door de overheid al meer dan tien jaar geleden gekenmerkt als specialist. Vergelijk het maar met een internist of een cardioloog. Nadat je als apotheker bent afgestudeerd, dien je nog een vierjarige opleiding te volgen.” In de ziekenhuisapotheek van Atrium MC werken zo’n 95 mensen, waarvan zeven als ziekenhuisapotheker en twee apothekers in opleiding tot ziekenhuisapotheker. Atrium MC doet ook zelf onderzoek naar effecten van medicijnen. “Dat vinden wij heel belangrijk”, besluit Krings.

15


EXPOSITIES ‘Tussenverdieping & Kapel’

Natalie Houben wint ArboAward

16

Atrium-verpleegkundige Natalie Houben mag zich een jaar lang Arbomedewerker van het jaar noemen. Op dinsdag 27 november ontving zij de ArboAward tijdens een nationaal congres in Utrecht. Natalie kreeg de prijs omdat ze als voorzitter van de Arboraad van de OR veel heeft betekend voor de arbeidsomstandigheden in het ziekenhuis. In relatief korte tijd heeft het Arboteam dat zij leidt, veel voor elkaar gekregen. Naast een fraai beeldje ontving Natalie ook een opleidingscheque ter waarde van 2.500 euro.

Productive Ward

wint ING-Rabo-Kwaliteitsprijs 2012

Het project Productive Ward heeft de ING-RaboKwaliteitsprijs gewonnen. Het winnende project werd samen met drie andere kwaliteitsprojecten gepresenteerd tijdens de Kwaliteitsdag, die mede mogelijk werd gemaakt door ING en Rabobank. Zowel de publieksprijs alsmede de kwaliteitsprijs werden door dit project gewonnen. Productive Ward beschrijft een efficiëntere manier van werken, waardoor er meer aandacht voor de patiënt overblijft. De Kwaliteitsdag is alleen bestemd voor projecten binnen Atrium MC.

ALONE TOGETHER

Raadselachtige werken op papier, met als thema onschuld (en het verliezen ervan). Het staat centraal in de nieuwe tentoonstelling van Nikki Pelaez, genaamd ‘Alone, Together’, die tot 25 januari te zien is op de Tussenverdieping van Atrium Heerlen. De thema’s die in haar tekeningen terugkomen zijn onschuld en verdorvenheid, aantrekken en afstoten, verbondenheid en afzondering. Dit bereikt Nikki Pelaez door het gebruik van verschillende technieken en materialen en door haar werken op te bouwen uit verschillende lagen, waarbij zij op een collage-achtige manier te werk gaat.

BEZOEK

Tot 13 januari is de foto-expositie ‘Bezoek’ te bekijken in de kapel van Atrium Heerlen. “Wij zijn gekomen om Hem te bezoeken.” Deze zin uit het kerstverhaal is de aanleiding om de jaarlijkse foto-expositie tijdens de advents- en kersttijd te wijden aan bezoek in het ziekenhuis. Gingen de herders en schapen in het verhaal nog op kraambezoek in een eenvoudige stal, in ons ziekenhuis is dat uiteraard wel anders. Denk aan de kraamsuites die heel huiselijk en modern zijn ingericht met tevens slaapruimte voor de kersverse vader. Bezoek in het ziekenhuis is er in de meest gevarieerde vorm. Dat laten de foto’s van de expositie in de kapel (etage 2, volg route 158) zien. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Medische Fotografie en andere zorgverleners, patiënten en bezoekers.

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


Bezorging ZIEZO Zorgmagazine Ziezo wordt huis-aan-huis bezorgd in Parkstad Limburg, het Heuvelland en Schinnen. Wie een nee/neesticker op de brievenbus heeft geplakt, ontvangt Ziezo niet. Ziezo gemist? Kijk dan voor de pdf op www.atriummc.nl

Wensboom In de hal van Atrium Heerlen staat tot en met 6 januari een wensboom. Wil je iemand iets moois toe wensen? Schrijf je wens dan op een speciaal kaartje dat de vorm van een kerstversiering heeft. De kaartjes liggen naast de boom. Het kaartje krijgt dan een fraaie plek in de boom. Wilt u uw wens liever twitteren, dan kan dat ook. De tweets leest u terug op onze website www.atriummc.nl Zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat de kerstboom niet zomaar een boom is, maar een heuse wensboom.

Let op, we kunnen uw wensen alleen laten zien, maar helaas niet in vervulling laten gaan!

Volg de actie van onze afdeling Verloskunde voor

SERIOUS REQUEST op: www.kominactie.nl/atriumverloskunde Het team en alle activiteiten van Atrium Verloskunde zijn ook rechtstreeks te volgen op twitter: @AtriumSR12 en www.facebook.com/AtriumVerloskunde

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

17


Advertenties

Streukens Hooroplossingen weet hoe belangrijk goed horen is...

...om er weer bij te horen! Twijfelt u ook wel eens aan uw gehoor? Loop dan gerust even bij ons binnen voor deskundig advies of maak een afspraak voor een vrijblijvende professionele gehoortest. Wij hebben een uitgebreid aanbod in de meest moderne hoortoestellen die aansluiten bij uw individuele wensen. En de prijs? Ook die stemmen we af op uw wensen. Afhankelijk van uw zorgverzekering hebben wij zelfs toestellen zonder eigen bijdrage beschikbaar. Ervaar zelf ons vakmanschap op maat in een van onze 15 vestigingen van Streukens Hooroplossingen bij u in de buurt. Heerlen Geerstraat 24 T 045-571 40 90

Landgraaf Raadhuisplein 9 T 045-533 08 74

Kerkrade Kapellaan 13a T 045-546 32 41

Hoensbroek Nieuwstraat 13 T 045-528 10 09

Heerlerheide Corneliusplein 58 T 045-820 00 41

Simpelveld Dorpstraat 14a T 045-544 66 12

De Streukens Buitendienst - professionele hoorzorg aan huis: T 043 356 02 74

Meander en u. Meander is er voor u als het nodig is. Altijd met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Altijd in de buurt. Daar kunt u op vertrouwen. Neem daarom eerst contact op met Meander Thuiszorg als u goede zorg nodig heeft. Bel voor meer informatie en zorgaanvragen 0900 699 0 699 of kijk op www.meandergroep.com. Mensen met aandacht.

Dan weet u dat het goed is www.streukens.nl Echt Geleen Heerlen Heerlerheide

Hoensbroek Kerkrade Landgraaf Maastricht

Maastricht-Heer Orbis Medisch Centrum Roermond Simpelveld

Sittard Vaals Valkenburg

002-ZIZO-0812-Fv

18

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


Atrium MC houdt al een aantal jaren themabijeenkomsten voor patiëntengroepen. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomsten gaan medisch specialisten, verpleegkundigen en patiënten met elkaar in gesprek over de laatste ontwikkelingen rondom bepaalde ziektebeelden.

agenda 2013 16 januari gheid Medicatieveili 20 februari Radiologie 6 maart Longkanker 20 maart Osteoporose

19

17 april Parkinson 15 mei e: cataract Oogheelkund 19 juni Reumatologie r 18 septembe a om St 16 oktober n ouderen Bejegening va 2 oktober Borstkanker 20 november Sarcoïdose 18 december vangende Gewrichtsver chirurgie

INSCHRIJVEN De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, evenals het parkeren. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom graag van te voren aanmelden met de bon uit de krant, per telefoon (045) 5766300 of per e-mail: communicatie@atriummc.nl

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Themabijeenkomst:

19

“verhelderend voor de patiënt”

Ze zijn haast onmisbaar op de maandelijkse themabijeenkomsten: de patiëntenverenigingen. Woensdag 14 november zette Atrium Heerlen de deuren open voor iedereen die meer wilde weten over prostaatkanker en brachytherapie. Bert Denessen (foto) en Gerard van Kasteren reisden af naar Heerlen en waren aanwezig namens de patiëntenvereniging ProstaatKankerStichting.nl “Ik ben bijzonder positief verrast”, zegt Denessen over de opkomst bij deze themabijeenkomst. “Ik doe dit werk nu al zo’n 10 jaar en organiseer al even lang bijeenkomsten, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ruim een half uur voor aanvang was de zaal al behoorlijk gevuld.” Bert Denessen was 12 jaar eerder zelf prostaatkankerpatiënt. Hij voelt dan ook precies aan wat het voor patiënten betekent en aan wat voor informatie zij behoefte hebben. “Zo’n bijeenkomst in Atrium MC is bijzonder goed gericht op patiënten, merk ik. Zo vertelde een uroloog over het ontstaan en de behandeling van de ziekte en gaf zijn collega uitleg over brachytherapie. Compleet met 3D projectie van deze ingreep, iets dat ik niet eerder had gezien. Ja, zeer verhelderend voor de patiënt.” Denessen zelf opende de bijeenkomst en kon tevens zijn vereniging onder de aandacht brengen met een stand vol folders. Materiaal dat na afloop op was. “En dat alles in een fijne en goede sfeer, met koffie, vlaai en frisdrank. Heel goed georganiseerd.” Hoewel Denessen als regiocoördinator alle ziekenhuizen in Limburg probeert aan te doen met bijeenkomsten, kijkt hij nu al uit naar zijn volgende bezoek aan Atrium MC.


Gezond

op het werk & thuis

We weten het allemaal, bewegen is gezond. Toch komt het er vaak niet van om naar de sportschool te gaan of de wandelschoenen aan te trekken. Met ‘geen tijd’ of andere redenen sussen we onszelf in slaap. Arno Helgers, Arbeidshygiënist P&O, heeft zich ten doel gesteld met een vitaliteitsbeleid de medewerkers van Atrium MC wakker te schudden en het belang van bewegen en een gezond en fit leven onder de aandacht te brengen. “Door regelmatig te bewegen en gezond te leven, kun je prettig ouder worden en ook je werk binnen het ziekenhuis met veel plezier blijven doen. Ik wil graag dat bewustzijn stimuleren en ondersteunen, maar niet dwangmatig. De medewerker bepaalt wat er gaat gebeuren. Gelukkig weten steeds meer collega’s ons te vinden.”

20

Sinds 2005 vonden er binnen Atrium MC Parkstad acht vitaliteitsweken plaats. WerkGezond was het thema van de laatste week; zeven dagen waarin medewerkers

werken in atrium mc

Advertorial

gebruik kunnen maken van verschillende activiteiten die allemaal te maken hebben met vitaliteit en gezondheid. Ook beschikt Atrium MC Parkstad over een Running Team en een wielerclub en er zijn regelmatig activiteiten bedoeld om aan de gezondheid te werken. Zo is er niet alleen aandacht voor meer en regelmatig bewegen, maar kan men ook hulp krijgen bij het stoppen met roken en bij het afvallen en zijn er workshops als ‘omgaan met agressie en geweld’. “Daarnaast is er advies bij bijvoorbeeld het gebruik van bureaustoelen, toetsenborden, schoeisel enzovoorts. Er zijn diverse middelen beschikbaar en wij wijzen daarin de weg.” Maar waarom al die moeite? Arno Helgers: “Regelmatig bewegen levert veel voordelen op. Zo kun je je bijvoorbeeld beter ontspannen en is het goed voor hart- en bloedvaten. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Als zij zich gezond en fit voelen, is dat in eerste instantie heel belangrijk voor henzelf. Maar het heeft ook zijn weerslag op hun werk en, last but zeker not least, de patiënten.”

kijk voor vacatures in Atrium MC op www.atriummc.nl/vacatures

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


WOND- & DRAINZORG

aan huis geeft veilig gevoel

Wond- en drainzorg voor borstkankerpatiënten in de thuissituatie. Dat verlenen sinds 1 februari 2012 gespecialiseerde wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties Groenekruis Domicura en Meander in de regio’s Parkstad en Maastricht/ Heuvelland. Ingrid Snijders, verpleegkundig specialist van het Mammacentrum van Atrium MC startte het project samen met Fred Slot van Meander Thuiszorg en Sylvie Rutten (foto v.l.n.r.).

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Als er borstkanker wordt geconstateerd, staat je wereld op zijn kop. Niet alleen de mededeling zorgt voor een schok, ook de onderzoeken, operaties en behandelingen die volgen, brengen onrust met zich mee. Patiënten voelen zich vaak onzeker, vooral als er sprake is van een operatie en ze na verloop van tijd met een wonddrain het ziekenhuis mogen verlaten. De plek waar ze tot dan toe dag en nacht werden begeleid en verzorgd. Tot voor kort zochten borstkankerpatiënten die na een operatie problemen hadden met een drain of wond, telefonisch contact met het ziekenhuis. Ook bezochten zij het Mammacentrum en zelfs de Spoedeisende Hulp waar ze vaak lang moesten wachten. Nu verzorgen en begeleiden wijkverpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in wondzorg, de patiënten thuis. Ingrid Snijders: “De proeftijd van twee maanden van het project is voorbij en we sloten die periode af met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar nu verder!” De wondzorg aan huis zorgt voor rust en een veilig gevoel. Ingrid Snijders: “Ook hoeven patiënten geen extra bezoek te brengen aan het Mammacentrum. Dat betekent tijdwinst voor de patiënt. Het scheelt een reis naar het ziekenhuis en dat betekent minder stress.” De wijkverpleegkundigen krijgen bij het uitvoeren van deze taak ondersteuning van het Mammacentrum van Atrium MC. Vier keer per jaar wordt er met de betrokken partijen overlegd over het verloop van het project. Daarnaast worden de verpleegkundigen van de thuiszorg regelmatig bijgeschoold. De resultaten van de thuiszorg voor kankerpatiënten zijn dus op meerdere vlakken positief. Naast vermindering van stress en onzekerheid bij patiënten, levert het uiteindelijk ook tijdswinst en daarmee ook minder personele kosten op voor het Mammacentrum. “Daarom willen we het project graag uitbreiden en ook geopereerde patiënten zónder drain deze zorg bieden. Patiënten vinden het fijn dat er iemand naar de wond komt kijken en graag zien we dat deze wondzorg aan huis deel gaat uitmaken van het hele oncologisch proces (bijvoorbeeld ook na chemo- en/ of radiotherapie). Het kan uiteindelijk ook betekenen dat patiënten eerder naar huis terug kunnen.”

21


Advertenties

SCHILDEREN

GLAS & ISOLATIE

BOUWKUNDIG ONDERHOUD

STOFFEREN

Meander en u. Meander is er voor u als het nodig is. Altijd met aandacht voor uw persoonlijke situatie. Altijd in de buurt. Daar kunt u op vertrouwen. Neem daarom eerst contact op met Meander Thuiszorg als u goede zorg nodig heeft. Bel voor meer informatie en zorgaanvragen 0900 699 0 699 of kijk op www.meandergroep.com. Mensen met aandacht.

22

BOTTERWECK B.V. Tunnelweg 110 6468 EK Kerkrade

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 100 - M 0 - Y 40 - K 5

Postbus 3008 6460 HA Kerkrade

T 045 545 78 18 F 045 546 04 16

www.botterweck-bv.nl info@botterweckbv.nl

De bevalling ‘uit & thuis’ Data in 2013 Woensdag 23 januari Woensdag 6 februari Woensdag 27 maart Woensdag 10 april Woensdag 22 mei Woensdag 26 juni

Telkens van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie Bedrijfsrestaurant, Atrium Heerlen (begane grond, linkergang, route 111) Sprekers Een eerste-lijns verloskundige, een gynaecoloog, een anesthesioloog en een verpleegkundige van de verlosafdeling Wat nog? Een virtuele rondleiding op de verlos- en couveuse-afdeling. Tijdens de pauze kunt u de informatiemarkt bezoeken.

Aanmelden bij Poli Verloskunde Atrium MC (045) 576 7808 Callcenter Meander Kraamzorg 0900 - 699 0699

Verloskundig Samenwerkingsverband Oostelijk Zuid-Limburg

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


De hoogzwangere en energieke Audrey Curvers straalt… over een paar dagen is ze uitgeteld! Alles gaat heel goed, maar zo kort voor de uitgerekende datum begint het nu toch wel erg spannend te worden. Audrey is zwanger van haar eerste kind. Maar juist omdat het ook het eerste kindje is, wisten Audrey en haar partner al vroeg in de zwangerschap dat ze in het ziekenhuis gaat bevallen.

“BEVALLEN? “Voor MIJ in het ZIEKENHUIS”

Audrey: “Ik ben bij een verloskundige onder controle en dat vind ik heel erg prettig. Maar het ziekenhuis is voor mij toch de juiste plek om te bevallen. Je weet maar nooit... Ik vind het fijn dat mijn eigen verloskundige mij begeleidt in Atrium MC. Dat zij er zal zijn, is erg belangrijk voor mijn nu-gevoel”, voegt ze lachend toe. “Door die bevestiging ben ik erg gerustgesteld.” Vrouwen kunnen kiezen voor de zogenaamde verplaatste thuisbevalling. Ze bevallen dan in het ziekenhuis onder begeleiding van hun eigen verloskundige, zoals in het geval van Audrey. Is sprake van een medische indicatie, dan begeleidt de gynaecoloog de bevalling. Van alle vrouwen die bij de verloskundige bevallen van hun eerste kind, wordt 49% gedurende de bevalling alsnog ingestuurd naar de gynaecoloog. Uiteindelijk bevalt ongeveer 75% van de vrouwen onder leiding van de gynaecoloog in het ziekenhuis van hun eerste kind. Samen met de verloskundigen en de gynaecologen (respectievelijk de eerste en tweede lijn) houdt Atrium MC voorlichtingsavonden voor zwangeren uit de regio (zie voor de data, pagina 22). Deze vinden elf keer per jaar plaats. Doelstelling van de avond is het bieden van zoveel mogelijk informatie, zodat de zwangeren een reëel beeld krijgen van de bevalling. Een verloskundige geeft informatie over de bevalling en een gynaecoloog vertelt iets over pijnstilling, complicaties en de kans om ingestuurd te worden. Audrey: ”Het programma zat goed in elkaar. Ik vond het vooral fijn dat zowel de verloskundige als de gynaecoloog aan het woord kwam. Ze hebben echt heel veel uitgelegd, waardoor je een goed totaalbeeld krijgt. Er was ook een virtuele rondleiding door het ziekenhuis, zodat je het ook nog eens kon zien. Al met al erg bruikbare informatie, zeker als je nog vroeg in de zwangerschap bent. Sterker nog, ik heb mijn vriendin, die sinds kort in verwachting is, aangeraden om ook naar zo’n voorlichtingsbijeenkomst te gaan.” Audrey is dinsdag 20 november bevallen van een gezonde zoon, Luca.

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

23


24

Naam:

Leeftijd:

Tel. nr.:

Straat:

Postcode: Woonplaats:

Graag bovenstaande gegevens volledig invullen.

Kleurwedstrijd

Kleur de tekening (eerst kopiëren mag ook), vermeld je naam, leef­tijd, adres en telefoonnummer en stuur deze vóór 4 januari op naar: Atrium MC Service, Communicatie & Marketing, Antwoordnummer 34, 6400 VC Heerlen.

Er zijn twee leeftijds­groepen: • tot en met 4 jaar • van 5 tot en met 8 jaar De drie mooiste kleurplaten in beide leeftijdsgroepen komen in aanmerking voor een VVV-bon. 1e prijs 25 euro, 2e prijs 15 euro 3e prijs 10 euro ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


PasPuzzel

De gegeven woorden moeten zodanig in het diagram worden ingevuld, dat een kloppend kruiswoordraadsel ontstaat. Eén woord is al voor u gegeven.

COLUMN

• woorden van 3 letters:

Bezoek in het ziekenhuis

EER - LIP - NAP - SIR - VLA - VOS

• woorden van 4 letters: AERA - ATAP - DATA - DIER - IDEM - KAAS - NERO - WIEG

• woorden van 5 letters: AARDE - ANJER - INERT - KAJAK - OPAAL - TANTE - TARRA - TSAAR

• woorden van 7 letters: AARDRIJK - ADELAAR - AMERIKA - MISDAAD - ROOKGAT - SLIKKEN.

Als u de hele puzzel hebt ingevuld, vormen de letters in de vakjes met de cijfers 1 tot en met 11 de uiteindelijke oplossing. 7

Het bijzondere bij hun was dat ze via een nachtelijke verschi jning werden uitg en od igd om dichtbij op kraam bezoek te gaan en da t de baby te vinden was in ee n voerbak voor di eren.

6 5 10 1 9 3

11

A A R D E 4 8

2 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Onder de goede inzendingen van de paspuzzel worden drie VVV-bonnen verloot van 50 euro, 25 euro en 15 euro. Stuur uw oplossing vóór 4 januari: Atrium MC Service, Communicatie & Marketing Antwoordnummer 34, 6400 VC Heerlen Mailen mag ook naar: communicatie@atriummc.nl Kijk vanaf 8 januari voor de uitslagen van de kleur­wedstrijd en de PasPuzzel op www.atriummc.nl Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Winnaars kleurwedstrijd en AnaGram ZIEZO 26 AnaGram, 322 inzendingen Winnaars: mw. Schmidt, Vaals (50 euro), mw. Huits, Gronsveld (25 euro), mw. Plagge, Brunssum (15 euro). Kleurwedstrijd, 89 inzendingen 0 tot en met 4 jaar, 26 inzendingen Velora Putz, Kerkrade (25 euro), Imme Rijken, Landgraaf (15 euro) en Evelien Goblet, Hoensbroek (10 euro). 5 tot en met 8 jaar, 63 inzendingen Mayra Horsmans, Hoensbroek (25 euro), Diëgo Muys, Hoensbroek (15 euro) en Djamilla Hoen, Heerlen (10 euro). De winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen. ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

“Wij zijn gekomen om Hem te bezoek en.”De Drie Koningen ha dden er een lange re is om bij het pasgeboren Ke rstkind te komen. De herders hadden het wat da t betreft gemakke lijker. Ze waren met hu n schapen in de bu ur t van Bethlehem.

Hoe anders is dat in ons ziekenhuis, waar we enkele kraamsuite s hebben die heel hu iselijk en modern zijn ingeric ht. De kersverse va ders hoeven niet naar huis na de bevalling. Er is ruimte genoeg en goede privacy voor bezoek. De be zoektijden zijn ook ruimer. Heel dicht bij de kr aamafdeling is de kapel te vinden. Dag en na cht is ze open zoda t een bezoeker er altijd terecht kan om ee n ka arsje aan te steken. Met Kerstmis staat er vanzelfsprekend een kerststal; een moo ie met grote beeld en . Het is een bezoekje waar d mocht u in ons zie ke nhuis moeten zijn. Er ha ngen in de kersttij d ook foto’s over ‘Bezoek in he t ziekenhuis’. Bezo ek in de meest gevarieerde vorm . Van een visite va n de arts tot het bezoek van familie . Van bezoek van de Cliniclowns tot een bezoek aa n de kapper. Het maakt nogal wat uit of je bezo ek ontvangt, want dan ben je pa tiënt. Of dat je op bezoek komt. Wij zien be zoek vooral uit he t pe rspectief en het belang van de patiënt. Soms kan een bezoek slechts kort duren. Heb je dat er toch voor over als je misschien va n heel ver moet ko m en? Op feestdagen zoals met Kerstmis zijn de meesten van ons het liefst de hele dag gezellig thuis. Maar als je gedwongen in het ziekenhuis ligt en je echt niet naar huis kan, is bezoek meer da n welkom. Daarbij hoef je ni et, zoals de Drie Ko ni ngen, dure geschenken mee te nemen. Nee, jo uw komst is het mooiste cadeau. Matthieu Gubbels

, geestelijk verzor

ger

25


26

ONTMOETING IN DE HAL

”Diabetes hebben is niet fijn”

In de centrale hal van Atrium Heerlen raken we in gesprek met Mark Rijken. Hij is al 40 jaar diabetespatiënt en komt geregeld in het ziekenhuis. “Diabetes hebben is niet fijn. Je loopt tegen veel beperkingen op”, zegt Mark (42). Maar doordat er bij hem continue glucosemonitoring plaatsvindt door middel van een sensor, staat hij erg positief in het leven. “Met de juiste regulering kan ik nog zoveel dingen blijven doen en de goede begeleiding van het ziekenhuis geeft me echt de drive om door te gaan.” Het is uiterst belangrijk dat diabetespatiënten voortdurend zelf hun bloedsuikerspiegel op peil kunnen houden. Indien het ondanks alle inspanningen niet lukt om tot een goede regulatie van de diabetes te komen, kun je in aanmerking komen voor continue glucose monitoring (CGM). Mark heeft deze kans een jaar geleden als eerste patiënt in Atrium MC gekregen. Vol trots demonstreert hij zijn CGM (apparaatje) die de hoeveelheid glucose met een sensor onder de huid (in het buikvocht) meet. En dat is een goede maat voor de hoeveelheid glucose in het bloed. “Kijk maar, het is heel gemakkelijk.”

Diabetesteam “Ik heb veel te danken aan het hele team internisten”, zegt Mark. “Diëtisten, diabetesverpleegkundigen (Jo Huijnen is zijn vaste verpleegkundige, red.) en de internist. Ik ben heel blij dat er zo’n team bestaat dat me helpt en naar me luistert. En dat laat zien dat het ziekenhuis me nooit in de steek laat. Soms hoor je ook wel eens slechte dingen over het ziekenhuis. Dat wordt dan keihard geschreeuwd. Terwijl de dingen die heel goed gaan, zoals bij mij, te weinig worden geuit.”

Minder complicaties Mark heeft te maken met veel complicaties die door de diabetes worden veroorzaakt: “Nieren, ogen, voeten,

noem ze maar op. Ik heb het allemaal meegemaakt. Mijn nieren werken bijvoorbeeld voor nog maar 34% van de 90% die normaal is op mijn leeftijd. Mede door de continue glucosemonitoring en een streng dieet blijven de waardes stabiel genoeg om normaal te blijven functioneren.” Juist door de structuur die hij samen met het diabetesteam aanbrengt in zijn leven, is er nog veel mogelijk. Zo is Mark op strikt vaste tijden werkzaam in Roermond, waar hij met plezier bij de klantenservice van V&D werkt. Die regelmaat komt de gezondheid ten goede. “Ik heb de afgelopen tijd nauwelijks meer in het ziekenhuis gelegen.” Mark gaat geregeld sporten in de sportschool (“Daar komen meer mensen met diabetes”). Of pas nog een paar weken op vakantie naar Gran Canaria. “Dat gaat nu prima”.

Positieve aanpak “Eigenlijk”, besluit Mark, “kan ik nu alles doen wat jij ook doet. En ik ben positief, ik heb energie. Het is echt allemaal geen pretje en je hebt je beperkingen, maar als je dan je eigen resultaten terughoort op een spreekuur, dan kun je wel degelijk iets positiefs maken van je situatie. Je moet heel consequent zijn, maar door de regulering is het veel prettiger leven”.

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS Atrium Heerlen

Atrium Brunssum

Atrium Kerkrade

Henri Dunantstraat 5 6419 PC Heerlen Postadres: postbus 4446 6401 CX Heerlen

Kochstraat 2 6442 BE Brunssum Postadres: postbus 255 6440 AG Brunssum

Wijngracht 45 6461 AL Kerkrade Postadres: postbus 640 6460 AP Kerkrade

BEREIKBAARHEID Met eigen vervoer: Atrium Heerlen ligt langs de autoweg Heerlen/Kerkrade (N281). Bij de afslag Heerlen-Zuid staat Atrium MC aangegeven.

BEREIKBAARHEID Met eigen vervoer: komende vanuit alle richtingen houdt u Brunssum centrum aan, totdat het ziekenhuis op de ANWBborden aange­geven staat met ‘H Ziekenhuis’.

BEREIKBAARHEID Met eigen vervoer: Bij alle gemeente­ grenzen, tot bij het ziekenhuis bevin­den zich langs de weg richtingaan­dui­dingsborden met de tekst ‘Atrium MC Kerkrade’.

Met openbaar vervoer: er rijdt zesmaal per uur een bus naar Atrium Heerlen: de lijnen 21, 22, 41 en 58. De bushaltes bevinden zich nabij de hoofdingang van het ziekenhuis. TELEFOONNUMMERS (045) Algemeen informatie 576 6666 Apotheek Service Punt 576 6672 Centrale Huisartsenpost Nightcare 577 8844 Opname 576 7800 Patiëntenservice 576 6300 Service Center Ketenzorg 576 7711 Spoedeisende Hulp 576 7200 Taxivervoer ZOM 576 7900 Halservice (Unie Van Vrijwilligers) 576 7858 BEZOEKTIJDEN Algemene bezoektijden 15.00 - 16.00 uur en 18.00 - 19.30 uur. Er gelden andere bezoektijden voor: de Acute Opname Afdeling, Intensive Care, Neonatologie, Kinderafdeling, PAAZ en de etages 2, 3, 5, 8 en 9. Kijk voor meer informatie op www.atriummc.nl BLOEDAFNAMEDIENST De Bloedafnamedienst in Heerlen is geopend van 8.00 tot 16.50 uur.

Met openbaar vervoer: de buslijnen 21, 28 en 51 stoppen bij Atrium Brunssum voor de deur. De halte heet Gregoriuslaan. TELEFOONNUMMERS (045) Algemeen informatie 527 9999 Opname 527 9222 Taxivervoer ZOM 576 7900 BEZOEKTIJDEN Algemene bezoektijden 15.00 - 16.00 uur en 18.00 - 19.30 uur

Met openbaar vervoer: de buslijnen 28 en 41 stoppen bij Atrium Kerkrade voor de deur. TELEFOONNUMMERS (045) Algemeen informatie 545 0911 BLOEDAFNAMEDIENST De Bloedafnamedienst in Kerkrade is geopend van 8.00 tot 16.00 uur.

27

BLOEDAFNAMEDIENST De Bloedafnamedienst in Brunssum is geopend van 8.00 tot 16.15 uur.

NIEUW TELEFOONNUMMER REGIOPRAKTIJK OOGHEELKUNDE De Regiopraktijk Oogheelkunde heeft een nieuw, centraal, telefoonnummer. Via (045) 576 6777 kunt u afspraken maken voor de poli’s van de Regiopraktijk Oogheelkunde op de locaties Heerlen, Brunssum en Kerkrade.

COLOFON ZIEZO©2012 is het ZORGMAGAZINE van Atrium Medisch Centrum Parkstad. ZIEZO wordt huis-aan-huis bezorgd in Parkstad Limburg, het Heuvelland en Schinnen. REDACTIE-ADRES Service, Communicatie & Marketing Atrium MC Postbus 4446, 6401 CX Heerlen. Tel. (045) 57 66393. E-mail: communicatie@atriummc.nl ADVERTEREN Maud Weerts en Sonja Thiessen. Tel. (045) 57 67889.

BLOEDAFNAMEDIENST OOSTELIJK ZUID-LIMBURG

De Bloedafnamedienst van Atrium MC prikt in Mitralis Kerkrade op de 1ste verdieping. Geopend van 8.00 -11.00h.

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Vanessa Bodewes, Wim Dragstra, Ineke Hof, Sandra Israël, Anita Keijdener (coördinatie), Femke Kools, Ingrid Heller, Frank van Opdorp, Anita Müller en Marie-José Jamin.

Daarnaast prikt dezelfde dienst bij Adelante (Hoensbroek) van 8.30-10.30h Zie www.atriummc.nl/priklocaties

FOTOGRAFIE Mirianne Theunissen en Ernst van Loon (Medische Fotografie) en Service, Communicatie & Marketing. VORMGEVING Pascale Mali. OPLAGE: 150.000.

ZIEZO 27 | DECEMBER 2012


28

www.atriummc.nl ZIEZO 27 | DECEMBER 2012

Ziezo 27  
Ziezo 27  

Zorgmagazine Atrium MC

Advertisement