__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић . Весна Анђелић . Весна Ерић

Радна свеска за други разред основне школе




 


САДРЖАЈ 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА Жива природа 6 Биљке 8 Животиње 11 Човек као део живе природе 14 Нежива природа 15 Вода 16 Ваздух 18 Сунце 20 Земљиште 22 Промене у природи 24 Веза живе и неживе природе 28 Активности људи у различитим годишњим добима 30 ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ Насеља 34 Рељеф и површинске воде у месту и околини 36 Живимо у насељу 38 Сналажење у насељу и околини 40 Саобраћај 42

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 18. Човек ствара 47 19. Материјали 49 20. Својства материјала 52 21. 22. 23. 24.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ Кретање 55 Мерење времена 58 Временске одреднице 60 Сналажење у времену 62


ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 1.

4

Обој слику.


5


1. ЖИВА ПРИРОДА 1.

2.

Напиши шта на датој слици припада живој природи.

Ко чини живу природу? Попуни празна поља. жива природа

3.

6

Заокружи заједничке особине свих живих бића. расту

цветају

спавају

крећу се

пливају

лете

рађају се

умиру

хране се

гледају

стварају храну

дишу


4.

5.

6.

Наброј заједничке карактеристике свих животиња.

Наброј заједничке карактеристике свих биљака.

По чему се човек разликује од осталих живих бића?

7


2. БИЉКЕ 1.

Напиши испод слика где расту ове биљке.

2.

дворишту

Упиши називе биљака у одговарајућа поља. бор храст бреза смрча буква оморика липа јела

8

Нацртај и напиши називе украсних биљака које се гаје у: кући

3.


4.

Спој линијом биљке са начином гајења. боквица

парадајз

пшеница

гајене

буква

краставац

самоникле биљке

шљива

љутић

шумска јагода

5.

Упиши у празна поља делове биљке.

6.

Која је улога појединих делова биљке?

7.

корен

стабло

лист

цвет

плод

семе

Како се биљке хране? Објасни.

9


8.

Како биљке дишу?

9.

а) Наброј по три једногодишње, двогодишње и вишегодишње биљке. БИЉКЕ

једногодишње

двогодишње

вишегодишње

б) Наброј три биљке махунарке.

10.

Који се део биљке користи у исхрани? Означи звездицом ( ). целер

грашак

паприка

купус

лук

корен лист стабло цвет плод семе

11.

По чему се разликују зељасте од дрвенастих биљака?

12.

Биљке које имају дрвенасто стабло заокружи браон, а оне које имају зељасто стабло заокружи зеленом бојом. камилица нарцис

10

бор маслачак

вишња дуд

кестен храст

љубичица краставац


3. ЖИВОТИЊЕ 1.

Како се једним именом називају животиње на сликама?

2.

3.

Реши асоцијацију. крава

ћурка

коњ

гуска

свиња

патка

Зашто човек гаји: краве;

козе;

овце;

свиње;

живину;

коње?

11


4.

Како се зову животиње које се хране: биљкама;

животињама;

биљкама, животињама и остацима људске хране?

5.

Наброј животиње које једу: само биљке;

само друге животиње;

биљке и животиње.

6.

Које животиње живе у следећим групама? крдо

7.

јато

стадо

рој

чопор

Спој линијом животињу са врстом којој припада. сисар

овцa

шаран

птица инсект

мушицa

ласта

риба жаба

водоземац

гуштер

гмизавац

8.

Разврстај животиње према томе како се крећу. зец, рода, змија, шаран, мрав, оса, пастрмка, слепи миш, мачка, лептир, орао, глиста, јазавац, сом, коњ, пуж. хода

12

гмиже

лети

плива


9.

Како људи:

брину о домаћим животињама;

помажу дивљим животињама преко зиме?

10.

кожу прекривену перјем

кожу прекривену крљуштима

кљун

папке

крила

реп

рогове

Нацртај или залепи слику и опиши своју омиљену животињу.

12.

Наброј животиње које имају: кожу прекривену длаком

11.

Заокружи називе младунаца животиња које се легу из јаја. теле

пиле

јагње

лане

паче

ждребе

корњачица

мече

маче

ћуре

лептирић

гушче 13


4. ЧОВЕК КАО ДЕО ЖИВЕ ПРИРОДЕ 1.

По чему се људи међусобно разликују?

2.

Иза тачне тврдње напиши ДА, а иза нетачне НЕ. Сви људи могу да мисле. Сви људи говоре истим језиком. Сви људи ходају усправно. Сви људи су исте висине. Људи живе у друштву. Сви људи исто мисле. Сви људи раде и стварају. Људи се споразумевају говором.

3.

Напиши како човек: мења природу;

чува природу;

користи њена богатства.

4.

Шта је човеку неопходно за живот?

5.

По чему се човек разликује од биљака и животиња?

14


Profile for Dragan Kojovic

СВЕТ ОКО НАС 2  

Радна свеска за други разред основне школе

СВЕТ ОКО НАС 2  

Радна свеска за други разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement