__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић Зора Милошевић Весна Ерић

4


 


SADR@AJ НАУЧИЛИ СМО У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ .............. 5 ИМЕНИЦЕ Заједничке и властите именице ............................ 7 Градивне именице ................................................... 8 Збирне именице ...................................................... 9 Род и број именица ............................................... 10 Именице ................................................................. 11 ПРИДЕВИ Описни придеви .................................................... 12 Присвојни придеви .............................................. 13 Градивни придеви ................................................. 14 Род и број придева ................................................ 15 Придеви .................................................................. 16 ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ ............................................ 17 БРОЈЕВИ ................................................................. 18 ГЛАГОЛИ Глаголи (значење) .................................................. 19 Садашње време - презент .................................... 20 Прошло време - перфекат ................................... 21 Будуће време - футур ........................................... 22 Глаголска времена ................................................. 23 РЕЧИ Врсте речи ............................................................... 24 Променљиве речи ................................................. 25 Непроменљиве речи ............................................. 26 РЕЧЕНИЦА Реченица ................................................................. 27 Субјекат и предикат .............................................. 28 Скупови речи у реченици .................................... 29 Именски и глаголски предикат ........................... 30 Атрибут ................................................................... 31


Објекат ..................................................................... 32 Прилошка одредба за место ................................. 33 Прилошка одредба за време ................................. 34 Прилошка одредба за начин ................................ 35 Прилошке одредбе за место, време и начин ...... 36 Врста и служба речи у реченици ......................... 37 Ред речи у реченици .............................................. 39 ПРАВОПИС Управни говор ........................................................ 40 Неуправни говор .................................................... 41 Писање имена држава, покрајина и припадника народа ...................................................................... 42 Писање назива књига и часописа ....................... 43 ШТА СМО НАУЧИЛИ ДО САДА? ..................... 44 РЕШЕЊА ................................................................ 47


NAU^ILI SMO U TRE]EM RAZREDU 1.

Које врсте речи си научио у трећем разреду?

2.

Напиши главне делове реченице.

3.

Какве могу да буду реченице по значењу?

4.

У ком облику могу да буду реченице?

5.

Шта су именице?

6.

Какве могу да буду именице?

7.

Шта имају именице?

8.

Шта означавају глаголи?

9.

У којим се временима врши радња глагола?

10. О чему нас обавештавају глаголски додаци?

11. Шта су придеви?

12. Које су врсте придева?

13. Како се придеви слажу са именицама?

14. Шта пишемо великим почетним словом?

15. Како се пишу упитна речца ЛИ и одрична речца НЕ? 5


16. Између којих слова се не пише сугласник Ј?

17. Напиши данашњи датум.

18. Напиши скраћенице за: метар, страну, годину и основну школу.

19. Шта је слог?

20. Колико писама има српски језик? Своје одговоре упореди са решењима на 47 страни. Ако имаш 15 или више тачних одговора-БРАВО, научио си градиво! Ако имаш мање од 15 тачних одговора, неопходно је да поновиш градиво трећег разреда.

6


ZAJEDNI^KE I VLASTITE IMENICE 1.

Подвуци заједничке именице. Бака Стана продаје кајсије и брескве на пијаци. Другови Марко и Петар тренирају фудбал у спортском клубу.

2.

Допуни реченице властитим именицама. Мој друг се зове . Живи у . Заједно пецамо на реци , а зими скијамо на планини .

3.

Од следећих глагола изведи именице које означавају радњу, вршиоца и место радње. глаголи

радња

ИМЕНИЦЕ вршилац радње

место радње

причати кроjити скакати продавати градити шетати

4.

Подвуци именице које означавају мисаоне радње: Зима је узрок свих наших невоља. Он сваког дана мења расположењe. Каква је твоја финансијска ситуација? Какав је твој утисак о филму? Пронађи добре доказе! Да ли је мој закључак добар?

5.

Напиши три реченице о твојим друговима, тако да употребиш зајед­ничке и влaстите именице.

7


GRADIVNE IMENICE 1.

Заокружи градивне именице. крофна брашно торта вода јагоде млеко кремпита шећер шлаг чоколада

2.

Шта користимо да бисмо направили: сир; погачу; свеску;

3.

малтер;

палачинке;

хаљину?

Попуни табелу: прехрамбене намирнице

4.

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ индустријске метали сировине

течности

Допуни следеће реченице градивним именицама. На плажи је пуно ситног . Попио сам пуну чашу хладне . Маја има ташну од и хаљину од . Купила сам прстен од и наруквицу од .

5.

Напиши реченице у којима ћеш употребити следеће градивне именице: цигла, камен, дрво нафта, бензин, уље бакар, олово, гвожђе

8


ZBIRNE IMENICE 1.

Спој линијама.

2.

цвет

Попуни табелу. ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗБИРНА ИМЕНИЦЕ ИМЕНИЦА једнина множина дрво

множина цветови једнина цвеће

жбуње пера

збирна именица

3.

телићи

телад

теле

трн камење листови

Допуни реченице збирним именицама: Ветар је кидао

(лист)

и ломио .

(грана)

Са градилишта су одвезли

(камен)

и .

Моја бака чува ,

(прасе)

(јагње)

(дрво)

Жетеоци секу , а

(сноп)

У јесен стиже

4.

(грозд)

(клас)

и .

(теле)

се круни.

и .

(кестен)

Подвуци збирне именице у реченицама. Јастуци су напуњени перјем или сунђером. Око њиве су жбунови, трње и шипражје. Деда је оградио двориште кољем, прутовима и летвама. На мом капуту је пуно дугмади, копчи и нитни.

5.

Састави три реченице о јесени. Употреби збирне именице.

9


ROD I BROJ IMENICA 1.

2.

Одреди род именица: перо

крв

листови

књиге

пећи сат

села

орлови море

3.

Ко чини породицу? Попуни табелу: мушки род јелен

пећ

женски род

средњи род

лавица мече лисац ждребе коза

4.

Одреди број именица: возови

облак

рука

ораси

поља

јаје

Напиши реченице у множини. У кући живи човек. Јабука расте на грани.

У пролеће процвета жбун и цвет. Пушком ловим вука.

5.

Подвуци у тексту именице, одреди им род и број. Стигла је јесен. Листови жуте и опадају. Небо је тмурно. Ђаци у чизмама журе у школу. Марко је понео кишобран и кабаницу. именица

10

род

број


IMENICE 1.

Разврстај именице из датог текста. Мој друг Урош живи у Наталинцима. Поред његове куће има пуно дрвећа, густог жбуња и жубори бистра вода Јасенице. Ту пасу краве и телад, а у њивама расту дуван и лан и зри златно класје. ИМЕНИЦЕ заједничке градивне

властите

2.

збирне

Одреди род следећих именица: јато свет поља људи

3.

поруке песма

Одреди број следећих именица: рибе мост пшеница џакови острва чамац

4.

Напиши називе предмета на сликама у једнини и множини.

једнина множина

Шта закључујеш?

5.

Напиши неколико реченица о старој сеоској кући користећи све врсте име­ ни­ца.

11


OPISNI PRIDEVI 1.

Опиши какав све може да буде: цвет, лептир и пас.

2.

3.

Напиши придеве супротног значења: јак

вруће

црна

лош

тужна

спор

млад

сањив

Подвуци описне придеве у следећем тексту. ПРОЛЕЋЕ Стигло је чаробно пролеће. Весела деца трче по зеленој ливади. Дивље жи­ вотиње су извеле лепе младунце поред бистрог потока. Мирише шарено цвеће и лете вредне пчеле.

4.

Допуни реченице описним придевима. После

,

Миришу

5.

12

зиме греје

сунце.

пролеће стигло је на руже и

ласта и

ливаду.

нарциси.

рода вратиле су се са југа.

лептири и

пчеле сакупљају

мед.

дечаци и

девојчице беру

цвеће.

Напиши пет реченица о ласти користећи описне придеве.


PRISVOJNI PRIDEVI 1.

Од заједничких именица изведи присвојне придеве: тетка

багрем

одељење

2.

лисица

птица дете

Од властитих именица изведи придеве: Весна

Зорица

Петар

Милош

Крагујевац

Шумадија

Нови Сад

Црна Гора

Јужна Морава Латинска Америка

3.

Допуни реченице одговарајућим присвојним придевима. Путовао сам

магистралом

Пролазио сам

котлином и пео се на

Посетио сам

конаке и

(Ибар)

(Ужице)

(манастир)

Пио сам

4.

(Јован)

(коза)

бака.

(тата)

(Златибор)

врхове.

споменике.

(историја)

млеко и јео

аутомобилом.

(овца)

сир који прави

Изведи присвојне придеве од следећих скупова речи: светлост од сунца ноћи зиме врх јеле

светлост

ноћи врх

ваздух крај мора цвркут птица

ваздух цвркут

вода из бунара вода лист купуса сок од купине

5.

лист сок

Напиши три реченице о члановима твоје породице, тако што ћеш употребити присвојне придеве.

13


GRADIVNI PRIDEVI 1.

2.

3.

Од градивних именица изведи градивне придеве: камен

сребро

лед

стакло

вуна

земља

песак

дрво

кожа

Напиши градивне придеве за дате именице:

сат

ваза

столица

ципеле

минђуше

торта

џемпер

кућа

сладолед

Подвуци градивне придеве у реченицама: Влада је направио великог папирног змаја и картонску кутију. Много волим бакину ћилибарску огрлицу и дедин ручни сат. Деца се играју гуменим и пластичним играчкама.

4.

Допуни текст градивним придевима. НА СТОВАРИШТУ На стоваришту су

џакови са цементом и колутови

жице. Ту су

и

греде

стубови. У

кантама је фарба за

врата и

прозоре. Камиони одвозе материјал и остављају

5.

Напиши четири реченице о твојој школи користећи градивне придеве.

14

трагове.


Profile for Dragan Kojovic

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  

Збирка задатака за четврти разред основне школе

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  

Збирка задатака за четврти разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement