__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић Весна Ерић Весна Анђелић

3


SADR@AJ ИМЕНИЦЕ Заједничке именице ............................................... 5 Властите именице .................................................. 6 Род именица ............................................................ 7 Број именица .......................................................... 8 Именице .................................................................. 9 ГЛАГОЛИ Глаголи ................................................................... 10 Глаголска времена ................................................ 11 Лице и број глагола .............................................. 12 Потврдни и одрични облик глагола .................. 13 ПРИДЕВИ Описни придеви ................................................... 14 Присвојни придеви .............................................. 15 Род и број придева ................................................ 16 Придеви ................................................................. 17 РЕЧЕНИЦA Реченицa ................................................................ 18 Реченице по облику ............................................. 19 Предикат и субјекат ............................................. 20 Реченицe ................................................................ 21 Место, време и начин вршења радње ............... 22 ЗНАЧЕЊА РЕЧИ Умањено и увећано значење речи ..................... 23 Речи супротног значења ..................................... 24 Речи истог облика, а различитог значења ........ 25 Речи различитог облика, а истог или сличног значења .................................................................. 26 Лесксичке и семантичке вежбе ........................... 27


ПРАВОПИС Велико слово у писању имена народа .................. 28 Велико слово у писању вишечланих географских имена ......................................................................... 29 Велико слово у писању назива улица ................... 30 Велико слово у писању наслова књига, часописа и листова ................................................................... 31 Велико слово у писању празника ......................... 32 Писање датума и бројева ....................................... 33 Упитна речца ЛИ ..................................................... 34 Одрична речца НЕ .................................................. 35 Писање сугласника Ј .............................................. 36 Скраћенице .............................................................. 37 Управни говор ......................................................... 38 ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Препричавање ......................................................... 39 Причање ................................................................... 40 Причање према слици ............................................ 41 Прича подстакнута датим почетком ................... 42 Прича по задатим речима ..................................... 43 Описивање природе ............................................... 44 Описивање људи ..................................................... 45 Извештавање ........................................................... 46 Аутобиографија ....................................................... 47


ZAJEDNI^KE IMENICE 1.

Спој линијом.

означавају имена бића, предмета и појава

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

2.

3.

име једног бића

Заокружи заједничке именице. оловка

Мића

река

кућа

Гружа

Павловић

гром

снег

Сава

лала

Подвуци у реченици именице које означавају имена бића. Бака у кавезима гаји пилиће, пачиће и ћуриће. Унука сипа у хранилице пшеницу, кукуруз и детелину.

4.

Напиши шест именица које означавају називе предмета.

5.

Допуни реченице именицама које означавају природне појаве: Данас је дувао јак . Не престаје да пада ледена . Севају и ударају .

5


VLASTITE IMENICE 1.

Напиши: своје име: ; имена својих другарица:

2.

.

Заокружи властите именице. Соња сова Лука лук Дунав чоколада Златибор бор Краљево Србија

3.

Допуни реченице властитим именицама: Моји другови су и . Живим у . Најближа планина ми је , а река . Најближе језеро је .

4.

Дај имена љубимцима са слика.

5.

Препиши правилно реченице водећи рачуна о властитим име­ни­ цама. МАЈА И МИША СУ ПРВИ ПУТ У БЕОГРАДУ. ЗАДИВЉЕНО ГЛЕ­ДА­ЈУ РЕ­КУ САВУ КОЈА СЕ УЛИВА У ДУНАВ. ОБИ­ЋИ ЋЕ КАЛЕМЕГДАН, А КАСНИЈЕ ИДУ НА АВАЛУ.

6


ROD IMENICA 1.

2.

Спој линијом. мушки род

ТО

женски род

ТАЈ

средњи род

ТА

Подвуци именице средњег рода: река пас дрво грло со jaja дечаци села пси деца ограде лане

3.

Препиши реченицу тако што ћеш именице у мушком роду за­ме­ нити именицама у женском роду. Мој брат има петла, ћурана и јарца.

4.

5.

Прецртај именице које нису у мушком роду: тањири

кашике

салвете

ножеви

чаше

чиније

столњаци

виљушке

бокали

флаше

Напиши две реченице о животињама у којима су све именице: а) мушког рода

б) средњег рода

в) женског рода 7


BROJ IMENICA 1. Спој линијом. једно биће или предмет множина више бића или предмета једнина

2. Разврстај именице: тигар, мачке, дете, столице, мостови, прасе.

једнина множина

3. Напиши дате именице у множини: слон пас кост шпорет клупа лонац

4.

Следеће именице напиши у једнини: људи кровови гнезда птице жабе дрва волови књиге ораси

5.

Препиши текст тако што ћеш именице у једнини заменити име­ ницама у множини и обрнуто. ЛОВАЦ Ловац лови на планини. Наишао је на зечеве. Нишани и чека. Зечеви беже и крију се иза жбунова. Ловац пуца. Промашио је.

8


IMENICE 1.

Разврстај именице ИМЕНА БИЋА коњ нож олуја ружа флаша со ва магла о л ов ка роса Ју ца

ИМЕНА ПРЕДМЕТА

ПОЈАВЕ

2.

Подвуци властите и заокружи заједничке именице. Сестра Јела седи испод јеле. Лале расту у Лалиној башти. Наш златар је на Златару отворио златару.

3.

Одреди род именица: ливада, цветови, пчеле, трава, небо, деца, птице, јагње. мушки род женски род средњи род

4.

5.

Напиши множину, односно једнину датих именица. једнина множина једнина множина ветрови писмо човек

очеви

пас

лептири

Препиши реченице тако што ћеш именице у једнини заменити именицама у множини. На столу је јабука, крушка и шљива. У руци држим цвет и књигу.

9


GLAGOLI 1.

Допуни реченицу. Глаголи су речи које означавају , и .

2.

Обој листове на којима су глаголи који означавају радњу. листа

шушти сања вене

лети опада

3.

4.

жути нестаје

Заокружи глаголе које означавају стање: дува

мисли

дрхти

носи

пева

фијуче

помаже

седи

одмара

учи

Допуни реченице глаголима који означавају збивање. Напољу и муње. Небо се и киша.

5.

Подвуци глаголе. ЈА САМ ЧУДО ВИДЕО

10

Пуж и во се туку, козе кола вуку, свиња брке суче, мачке рачун уче, коњ на грани спава, зец пут преорава, вук на друму проси, а мрав буре носи, рода жабе служи, миш се с мачком дружи. Народна песма


GLAGOLSKA VREMENA 1.

Које време означавају подвучени глаголи? Пас је јурио мачку. Мачка бежи. Стићи ће до ограде.

2.

Попуни табелу. прошло време падао је

садашње време

будуће време

црта летеће носи смислила је

3.

Одреди у ком времену је дата реченица и напиши је у другим временима.

време:

Мира је слушала музику.

4.

Напиши глаголе у будућем времену на два начина. 1. Ја код баке. 2. код баке. (ићи)

1. Бака погачу. 2.

5.

(месити)

погачу.

Препиши текст у прошлом и будућем времену. Седим у соби. Читам бајке. Размишљам о протеклим данима. Затварам очи и маштам. То ме смирује. Прошло време: Будуће време: 11


LICE I BROJ GLAGOLA 1.

2.

Допуни реченице глаголским лицима у једнини и множини.

пишем писмо.

идемо у пошту.

лепиш марку.

шаљете писмо.

диктира адресу.

примају поруку.

Дата је реченицa: Ви играте фудбал. Напиши је тако да употребиш: а) прво лице множине; б) друго лице једнине.

3. Глагол ТРЧАТИ промени по лицима у садашњем времену:

једнина множина

4.

Допуни реченице глаголским облицима. Он понекад кишобран. (носити)

Ви умете да . (цртати)

Ми често у шетњу. (ићи)

5.

Препиши текст у трећем лицу множине. Ја волим фудбал. Тренирам у првој екипи. Играм на свакој утакмици и постижем голове. Захваљујући мени мој тим увек побеђује.

12


POTVRDNI I ODRI^NI OBLIK GLAGOLA 1.

Напиши глаголе у потврдном (одричном) облику: слуша не трчи не игра мисли спава не ради

2.

Допуни реченице глаголима у потврдном облику. Птице на грани. Авиони путнике. После ручка увек . Киша и у прозоре.

3.

Препиши реченице са глаголима у одричном облику. Мој отац вози аутобус. Сунце греје, а месец сија. Трчим, скачем и играм се.

4.

Подвуци глаголе у потврдном облику, а глаголе у одрич­ном обли­ку заокружи. Врабац скакуће по крову. Он се не сели на југ. Зиму проводи код своје куће. Не брине и не жури као ласте и роде. Безбрижно лети и радује се.

5.

Напиши по четири реченице у којима ћеш употребити најпре глаголе у потврдном, а затим у одричном облику.

13


Profile for Dragan Kojovic

Zbirka srpski jezik, 3. razred  

Zbirka srpski jezik, 3. razred

Zbirka srpski jezik, 3. razred  

Zbirka srpski jezik, 3. razred

Profile for atosbook
Advertisement