__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић Зора Милошевић Весна Ерић

2


 


SADR@AJ РЕЧЕНИЦА Слово, реч, реченица .......................................... 5 Обавештајна реченица ...................................... 7 Упитна реченица ................................................ 9 Узвична и заповедна реченица ....................... 11 Писање упитне речце ЛИ ................................ 13 Потврдна и одрична реченица ....................... 14 Писање одричне речце НЕ .............................. 16 ИМЕНИЦЕ Именице ............................................................ 18 Род именица ...................................................... 19 Број именица ................................................... 20 ГЛАГОЛИ Глаголи ............................................................... 21 Садашње, прошло и будуће време ................. 22 ГЛАВНИ ДЕЛОВИ РЕЧЕНИЦЕ ..................... 23 ПРАВОПИС Глас, самогласници, сугласници, слог ............ 24 Велико слово ..................................................... 26 Скраћенице за мере ......................................... 27 Употреба тачке, упитника, узвичника, запете и две тачке при набрајању .............................. 28 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ А, Е, О, Ј, К ......................................................... 30 M, T ..................................................................... 31 I, N, NJ ................................................................ 32 S, Š ....................................................................... 33 L, LJ ..................................................................... 34 Z, Ž ...................................................................... 35


U, V, B ......................................................................... 36 P, R, G ......................................................................... 37 C, Č, Ć ........................................................................ 38 D, Đ, Dž ..................................................................... 39 F, H ............................................................................. 40 Čitam i pišem štampana slova latinice ..................... 41 PISANA SLOVA LATINICE А, Е, О, Ј, К ................................................................ 42 M, T ............................................................................ 43 I, N, NJ ....................................................................... 44 S, Š .............................................................................. 45 L, LJ ............................................................................ 46 Z, Ž ............................................................................. 47 U, V, B ......................................................................... 48 P, R, G ......................................................................... 49 C, Č, Ć ........................................................................ 50 D, Đ, Dž ...................................................................... 51 F, H .............................................................................. 52 Čitam i pišem pisana slova latinice ........................... 53 ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Писање поруке, писма, разгледнице, честитке и позивнице ................................................................. 54 Ортоепске и ортографске вежбе ........................... 56 Лексичке и семантичке вежбе ................................ 57 Синтаксичке вежбе .................................................. 58 Загонетке и одгонетке ............................................. 60 Ребуси ........................................................................ 61 Укрштенице .............................................................. 63 Рeшeњa зaгонетки, ребусa и укрштеницa ........... 66


SLOVO, RE^, RE^ENICA 1. Повежи линијама слова по азбучном реду. Обој слику коју си добио.

2. Упиши редни број слова по азбучном реду. В

Т

Е

М

Ж

3. Пoдвуци имена животиња која се крију у датим речима. Јована Борис Спасоје Ивoна Мишко Славомир Вукица Танкосава

4. Напиши речи супротног значења. дан јак имати љубав чист хоћу радост тежак устати

5. Напиши речи које значе нешто умањено. зуб рука чамац дугме нога овца чоколада дрво

5


6. Од датих речи састави реченице. стари поправља тата ауто послу је на мама другови се моји играју

7. Исправи ред речи и препиши реченицу. Крова око фијуче ветар. Бубе трави по миле. Лишће у жути и јесен опада.

8. Препиши правилно реченице. сунцесијаптицевеселопевајуљудисебуде.

9.

Напиши пет реченица о својој школи.

6


OBAVE[TAJNA RE^ENICA 1. На крају обавештајних реченица стави тачку. Данас је сунчан дан Хоћемо ли у шетњу Упознали смо нове другове Понеси лопту Јеси ли уморан Ура, победили смо Јова је одбранио пенал

2. Напиши како се зовеш, где станујеш, који спорт волиш, шта желиш да будеш кад одрастеш.

3. Напиши одговоре на следећа питања. Где си био на екскурзији? Чиме си путовао? Шта ти се највише допало? Чега ћеш се увек сећати? 7


4. Напиши обавештајне реченице користећи речи: летовати, море, Марко дворац, песак, правити сакупити, шкољке, јежеви ронити, дубина, спретност

5. Напиши три обавештајне реченице о догађају на слици.

6. Oпиши своју омиљену играчку. 8


UPITNA RE^ENICA 1. Шта би питао: друга; деду; маму?

2. Напиши правилно реченице: а) плачеш због чега б) ће шта те развеселити в) ли чоколаду волиш

3. Допуни речи које недостају и добићеш упитне реченице. воће највише једеш? си купио јабуке? се продаје на пијаци? бере шљиве?

4. Напиши питања на дате одговоре. Веверица сакупља орахе. Меда се најео зрелих крушака. У шуми се сакрио зека. Лисица је спретна и лукава. Вукови живе у чопору. 9


5.

Од обавештајних реченица направи упитне користећи упитну речцу ЛИ. Црвенкапа је кренула код баке. У шуми живи опасан вук. Бака је спремила колаче. Миша је искусан ловац.

6.

Замисли, па напиши шта: мачка пита миша;

миш пита мачку.

7.

Замисли да си новинар и постави неколико питања својој омиљеној личности.

10


UZVI^NA I ZAPOVEDNA RE^ENICA 1. Повежи реченице са одговарајућом сликом. Ура, победили смо! Ух, како си ме уплашио! Ух, плашим се мрака! Јао, какав бол! Јао, боли ме зуб! Ура, стигли смо!

2. Стави одговарајући знак на крају узвичних и заповедних рече­ ница.

Колико имаш балона Да нисте устали Лука игра одбојку Јао, нисам дошао на време Пази, огребаће те мачка Баш ми је жао што нисмо заједно

3. Замисли да угледаш опасног пса. Шта би узвикнуо?

4. Обавештајне реченице претвори у узвичне. У кавезу је страшан лав. Меда се пробудио из зимског сна. Птице су одлетеле на југ. Корњача је победила зеца. 11


5. Шта је ко узвикнуо пре поласка на пут?

Возач: Весна: Милош:

6. Напиши заповедне реченице које најчешће чујеш: у кући; од својих другова.

7. Напиши три забране које би истакао у парку.

12


PISAWE UPITNE RE^CE LI 1. Доврши питања.

2. Допуни реченице:

Волиш ли

ли кошарку?

Да ли

ли лопту?

Хоћеш ли

ли био на такмичењу?

Јеси ли

ли си победио?

3. Напиши питања за дате одговоре. (Користи упитну речцу ЛИ.) Дошао је у школу. Час је почео. Решио је све задатке.

4. Твоји другови се играју. Постави им неколико питања користећи упитну речцу ЛИ.

5. Подвуци речи које су погрешно написане и правилно напиши реченице.

Хоћешли слане кифлице? Дали сте да ли баки чај? Је су ли је ли? Нијели то твој сок?

6. Препиши правилно реченице. ималидовољновремена јесулисесмејали далисудонелипоклон јесиливидеодалидолази нисамтепитаојесилиту

13


POTVRDNA I ODRI^NA RE^ENICA 1. Повежи линијом реченице са њиховим обликом. Зашто немаш оловку? ПОТВРДНЕ РЕЧЕНИЦЕ Научио сам песмицу! ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ Нисам написао задатак.

Данас ћу ићи у школу. Нећу да се играм! Где је моја књига?

2. Поред реченице у потврдном облику стави знак *, а поред реченице у одричном облику знак

∆.

Снег неће падати! Ух, што је хладно! То је непотребно. Ко је најбољи скијаш? Јао, заборавили смо санке!

3. Потврдне реченице претвори у одрични облик. Пао је снег. Волим скијање! Ко се санка?

4. Одричне реченице претвори у потврдни облик. Нисам правио грудве! Он нема капу. Зашто се не клизаш?

5. Напиши шта умеш, а шта не умеш да радиш. цртање пецање свирање 14

скијање


Profile for Dragan Kojovic

СРПСКИ ЈЕЗИК 2  

Збирка задатака за други разред основне школе

СРПСКИ ЈЕЗИК 2  

Збирка задатака за други разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement