__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић Зора Милошевић Весна Ерић

1


SADR@AJ Припремамо се за писање .......................... 5 Учимо слова ................................................ 14 ШТАМПАНА СЛОВА А, М .............................................................. 16 И, Т ............................................................... 17 О, Н ............................................................... 18 С .................................................................... 19 Е, Р ................................................................ 20 Ј, У ................................................................ 22 Л, Љ ............................................................. 24 Ш .................................................................. 26 Г, П ................................................................ 27 З, В ................................................................ 28 К, Д ............................................................... 30 Б .................................................................... 32 Ч, Ћ ............................................................... 33 Х, Ж .............................................................. 35 Ф ................................................................... 36 Ц, Њ .............................................................. 37 Ђ, Џ ............................................................... 39 Научили смо сва штампана слова ........... 41 ПИСАНА СЛОВА А, М .............................................................. 42 И, Т ............................................................... 43 О, Н ............................................................... 44 С .................................................................... 45 Е, Р................................................................. 46 Ј, У ................................................................. 47 Л, Љ .............................................................. 48


Ш .................................................................. 50 Г, П ................................................................ 51 З, В ................................................................ 52 К, Д ............................................................... 54 Б .................................................................... 56 Ч, Ћ .............................................................. 58 Х, Ж .............................................................. 60 Ф ................................................................... 62 Ц, Њ .............................................................. 64 Ђ, Џ .............................................................. 66 Научили смо сва слова .............................. 68 У свету бајке ................................................ 70 Реченица ...................................................... 71 Писање великог слова ............................... 72 Ортоепске и ортографске вежбе ............. 73 Лексичке вежбе .......................................... 74 Синтаксичке вежбе .................................... 75 Загонетке ..................................................... 76 Брзалице ...................................................... 77 Пословице ................................................... 78


PRIPREMA ZA PISAWE Овo је рам за твоју слику. Нацртаj себе, доврши и обој рам.

5


Повежи тачкe линијамa и обој цртеж.

6


Доврши шаре.

7


Настави да пишеш започете елементе.

8


9


10


11


12


13


U^IMO SLOVA Упиши у празна поља слова која знаш.

14


Profile for Dragan Kojovic

СРПСКИ ЈЕЗИК 1  

Збирка задатака за први разред основне школе

СРПСКИ ЈЕЗИК 1  

Збирка задатака за први разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement