СРПСКИ ЈЕЗИК 4 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Page 1Марина Вићентијевић Зора Милошевић Весна Ерић

4SADR@AJ НАУЧИЛИ СМО У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ .............. 5 ИМЕНИЦЕ Заједничке и властите именице ............................ 7 Градивне именице ................................................... 8 Збирне именице ...................................................... 9 Род и број именица ............................................... 10 Именице ................................................................. 11 ПРИДЕВИ Описни придеви .................................................... 12 Присвојни придеви .............................................. 13 Градивни придеви ................................................. 14 Род и број придева ................................................ 15 Придеви .................................................................. 16 ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ ............................................ 17 БРОЈЕВИ ................................................................. 18 ГЛАГОЛИ Глаголи (значење) .................................................. 19 Садашње време - презент .................................... 20 Прошло време - перфекат ................................... 21 Будуће време - футур ........................................... 22 Глаголска времена ................................................. 23 РЕЧИ Врсте речи ............................................................... 24 Променљиве речи ................................................. 25 Непроменљиве речи ............................................. 26 РЕЧЕНИЦА Реченица ................................................................. 27 Субјекат и предикат .............................................. 28 Скупови речи у реченици .................................... 29 Именски и глаголски предикат ........................... 30 Атрибут ................................................................... 31


Објекат ..................................................................... 32 Прилошка одредба за место ................................. 33 Прилошка одредба за време ................................. 34 Прилошка одредба за начин ................................ 35 Прилошке одредбе за место, време и начин ...... 36 Врста и служба речи у реченици ......................... 37 Ред речи у реченици .............................................. 39 ПРАВОПИС Управни говор ........................................................ 40 Неуправни говор .................................................... 41 Писање имена држава, покрајина и припадника народа ...................................................................... 42 Писање назива књига и часописа ....................... 43 ШТА СМО НАУЧИЛИ ДО САДА? ..................... 44 РЕШЕЊА ................................................................ 47


NAU^ILI SMO U TRE]EM RAZREDU 1.

Које врсте речи си научио у трећем разреду?

2.

Напиши главне делове реченице.

3.

Какве могу да буду реченице по значењу?

4.

У ком облику могу да буду реченице?

5.

Шта су именице?

6.

Какве могу да буду именице?

7.

Шта имају именице?

8.

Шта означавају глаголи?

9.

У којим се временима врши радња глагола?

10.

О чему нас обавештавају глаголски додаци?

11.

Шта су придеви?

12.

Које су врсте придева?

13.

Како се придеви слажу са именицама?

14.

Шта пишемо великим почетним словом?

15.

Како се пишу упитна речца ЛИ и одрична речца НЕ? 5


ZAJEDNI^KE I VLASTITE IMENICE 1.

Подвуци заједничке именице. Бака Стана продаје кајсије и брескве на пијаци. Другови Марко и Петар тренирају фудбал у спортском клубу.

2.

Допуни реченице властитим именицама. . Живи у

Мој друг се зове Заједно пецамо на реци

, а зими скијамо на .

планини

3.

.

Од следећих глагола изведи именице које означавају радњу, вршиоца и место радње. глаголи

радња

ИМЕНИЦЕ вршилац радње

место радње

причати кроjити скакати продавати градити шетати

4.

Подвуци именице које означавају мисаоне радње: Зима је узрок свих наших невоља. Он сваког дана мења расположењe. Каква је твоја финансијска ситуација? Какав је твој утисак о филму? Пронађи добре доказе! Да ли је мој закључак добар?

5.

Напиши три реченице о твојим друговима, тако да употребиш заједничке и влaстите именице.

7


ZBIRNE IMENICE 1.

Спој линијама.

2.

цвет

множина

цветови

једнина

цвеће

Попуни табелу. ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗБИРНА ИМЕНИЦЕ ИМЕНИЦА једнина множина дрво жбуње пера

збирна именица

телићи

трн

телад

камење

теле

3.

листови

Допуни реченице збирним именицама: Ветар је кидао

(лист)

и ломио

Са градилишта су одвезли Моја бака чува

4.

(прасе)

и

(камен)

,

.

(грана)

(јагње)

Жетеоци секу

(сноп)

(клас)

У јесен стиже

(грозд)

и

(кестен)

.

(дрво)

и

(теле)

.

се круни. .

Подвуци збирне именице у реченицама. Јастуци су напуњени перјем или сунђером. Око њиве су жбунови, трње и шипражје. Деда је оградио двориште кољем, прутовима и летвама. На мом капуту је пуно дугмади, копчи и нитни.

5.

Састави три реченице о јесени. Употреби збирне именице.

9


OPISNI PRIDEVI 1.

Опиши какав све може да буде: цвет, лептир и пас.

2.

Напиши придеве супротног значења:

3.

јак

вруће

црна

лош

тужна

спор

млад

сањив

Подвуци описне придеве у следећем тексту. ПРОЛЕЋЕ Стигло је чаробно пролеће. Весела деца трче по зеленој ливади. Дивље животиње су извеле лепе младунце поред бистрог потока. Мирише шарено цвеће и лете вредне пчеле.

4.

Допуни реченице описним придевима. После

зиме греје ,

пролеће стигло је на

Миришу

руже и ласта и

5.

12

сунце. ливаду. нарциси. рода вратиле су се са југа.

лептири и

пчеле сакупљају

мед.

дечаци и

девојчице беру

цвеће.

Напиши пет реченица о ласти користећи описне придеве.


LI^NE ZAMENICE 1.

2.

Подвуци личне заменице у следећим реченицама: Ми смо другови.

Она и ја заједно шетамо.

Где су они?

Хеј ви, пожурите!

Допуни реченице личним заменицама: Путујем са

.

(ти)

Победа зависи од

3.

(ми)

Причамо о . Погледај у

.

(он)

.

(ја)

Препиши текст и замени именице одговарајућим личним заменицама. РОЂЕНДАН Јана слави рођендан. Јана је позвала другарице. Са Јаном су Борис и Немања. Борис и Немања су донели поклон.

4.

Напиши следеће реченице: а) у другом лицу множине Он тренира одбојку. б) у првом лицу једнине Ви гласно певате. в) у трећем лицу множине Ти си касно заспала.

5.

Разврстај личне заменице у табелу: Мама рече Пери: „Ја ћу ићи на пијацу, а ти усисај стан“. Пера показа на брата, и рече: „Ми ћемо то брзо завршити“. Дотрчаше сестре. Оне су помогле браћи. „Ви сте јако вредни“, рече мама. заменица

лице

род

број

17


GLAGOLI (ZNA^EWE) 1.

Подвуци глаголе у следећим реченицама. Рибар лови рибу.

2.

ГЛАГОЛИ

ПРИДЕВИ

вечера

сув

песма

стар

цртеж

црн

сан

крив

број

чист

ГЛАГОЛИ

Допуни реченице глаголима. Ђаци

на излет.

Сви

на својим местима.

Мачка

поред топле пећи.

Брат је

од стида.

Миш се

мачке.

У даљини

4.

У шуми грми и сева.

Изведи глаголе од следећих именица и придева: ИМЕНИЦЕ

3.

Ловац дрема у хладу.

муња.

Разврстај глаголе по значењу: скакати, побелети, oдлетети, наоблачити се, пљуштати, сећи, смркавати се, венути, грмети, мрзети, желети, певати. радња

5.

стање

збивање

Напиши четири реченице користећи следеће глаголе: трчати, бацати, тутњати, осетити.

19


SADA[WE VREME -- PREZENT 1.

Подвуци реченице са глаголом у садашњем времену. У дворишту кукуриче петао. Лисица је угледала петла. Пас је залајао. Пилићи ништа не примећују. Пас ће стићи лисицу.

2.

Допуни реченице глаголом у садашњем времену. Квочка

пилиће.

Лисица

од пса.

Петао

и

Бака

3.

,

крилима. и

животиње.

Препевај ове стихове тако да глаголи буду у садашњем времену. ЧВОРАК

4.

Чворак је дуго

Он би хтео

на гранчици

ко’ славуј

чучао.

да пева,

Мелодију

он се трудио

нове песме

али није

је учио.

успевао.

Разврстај глаголе према времену вршења радње. беснео, живимо, трчаће, читам, вратићу се, вичу, цртала. прошлост

5.

будућност

Напиши три реченице о животињама у презенту користећи глаголе: режати, ловити, бежати.

20

садашњост


GLAGOLSKA VREMENA 1.

Одреди глаголско време у следећим реченицама. Купио сам јабуке, крушке и банане. Стављам их у чинију. Направићу воћну салату.

2.

Реченицу написану у футуру напиши у остала два времена. Бака ће ме учити да плетем.

3.

(футур) (

)

(

)

Глагол ЧЕКАТИ промени по временима и лицима у једнини и множини. ПЕРФЕКАТ једнина

ПРЕЗЕНТ једнина

ФУТУР једнина

множина

множина

множина

1. 2. 3. 1. 2. 3.

4.

Препиши текст са глаголима у футуру. ЛЕТОВАЊЕ Лето је прошло. Завршио се распуст. Почела је школска година. Софија је летовала на мору. Донела је са мора једну шкољку. Шкољку је чувала на полици. Понекад је прислањала на уво. То ју је подсећало на летовање.

5.

Напиши 3 реченице о мору, са глаголима у презенту, перфекту и футуру.

23


VRSTE RE^I 1.

24

Упиши врсте речи као што је започето. именице,

придеви,

речце,

прилози,

бројеви,

везници,

заменице,

предлози,

узвици,

глаголи.


NEPROMENQIVE RE^I 1.

Посматрај слику и упиши непроменљиве речи. Књига се налази

столу.

Лела се крије

ормара.

Фифи се налази

стола.

Столица се налази

од стола.

Лустер се налази

2.

3.

Цвеће је

вази.

Лопта је

стола и столице.

Подвуци непроменљиве врсте речи. Лифт се креће горе - доле.

Пењем се уз степенице.

Побегао сам од пса.

Узми или остави.

Испеци, па реци.

То је то.

Допуни реченице непроменљивим речима. Идемо

куће

Семафор је

куће. раскрсници.

Увек погледам

па подне учим,

4.

Брод плови

(испред)

Аутомобил је дао (после)

26

и тек тада пређем улицу. подне се играм.

Допуни реченице непроменљивим речима супротног значења. Пас је

5.

стола.

дрвета. (низ) (леви)

реку. жмигавац.

ручка опери руке.

Напиши три реченице о догађају у школи, у којима ћеш употребити непроменљиве речи: али, јуче, уз.


RE^ENICA 1.

2.

Спој линијама. проширена реченица

Напољу дува ветар и пада киша.

проста реченица

Сунце греје.

сложена реченица

Пас весело маше репом.

Прошири реченице. Ласта лети. Медвед спава. Зец бежи.

3.

Упиши у

одговарајуће реченичне знаке.

Хоћеш ли сладолед Хеј, пожури у парк Поштар је донео писмо Брзо дођи овамо Зар нећеш у шетњу

4.

Напиши потврдне реченице у одричном облику, и обрнуто. Воз је стигао на станицу. Деда неће да спава. На стадиону се игра утакмица. Могу да претрчим сто метара.

5.

Напиши питања за дате одговоре, користећи упитну речцу ЛИ. Марко чита књигу. Хоћу чоколаду. Био сам у позоришту. Волим музику.

27


SKUPOVI RE^I U RE^ENICI 1.

Подвуци субјекат, а речи које га ближе одређују заокружи. Жути пас лаје испред куће. Јутрос је велики, бели аутомобил пројурио путем. Понекад моја добра, стара бака прича лепе бајке.

2.

Подвуци предикат, а речи које га ближе одређују заокружи. Деца весело трче по парку. Сваког дана мој тата вредно поправља аутомобиле у радионици. Јуче смо успешно решили све задатке из математике.

3.

Подвуци црвеном оловком субјекатски скуп речи, а плавом предикатски. Лукава лисица дели сир лакомим мечићима. У школи се чује весели жагор раздраганих ђака. Пре подне је мој старији брат купио хлеб, млеко и новине. После грудвања дечаци брзо трче својим топлим кућама.

4.

5.

Дате реченице прошири: а) субјекатским скупом речи

б) предикатским скупом речи

Сунце греје.

Ружа мирише.

Ђак учи.

Кенгур скаче.

Дате реченице прошири субјекатским и предикатским скупом речи. Деца трче. Орао лети.

Бубамара мили.

29


OBJEKAT 1.

2.

3.

Повежи стрелицама глагол са објектом који му припада. ГЛАГОЛ

ОБЈЕКАТ

прави боји шије меси сече вози

аутобус хлеб одело кућу слику дрва

Подвуци објекат у реченицама. Дејан пише позивнице.

Ти си их угледао у дворишту.

Он нас је позвао на рођендан.

Узео сам нож и исекао торту.

Дејана воли Маја, а Милана воли Ана.

Пили смо сок од купина.

Посматрај слику и допуни реченице објектима. Милиционер регулише Петар вози

на раскрсници. .

Мама и тата воде

.

На семафору се пали

.

Дечак чека на

и

носи фудбалску Девојчица иде са

4.

5.

32

Допуни реченице објектом.

. и

.

Милиционер на глави носи

,

а у устима има

.

Ратар окопава

.

Посластичар прави

.

Гитариста свира

.

Писац пише

.

Фудбалер шутира

.

Обућар поправља

.

Шта си радио на распусту? Напиши четири реченице и подвуци објекте.


PRILO[KA ODREDBA ZA MESTO 1.

Заокружи реченицу у којој је прилошка одредба за место. а) Љубичица је рано процветала. б) Љубичица је процветала на ливади. в) Љубичица је јутрос процветала.

2.

Подвуци прилошке одредбе за место у реченицама. Обој илустрацију. Данас гостује циркус у нашем граду. Кловн у циркусу забавља госте. Бик ће се борити у арени.

3.

Допуни реченице прилошким одредбама за место. Медвед преспава зиму Јуче сам

. дуго посматрао језеро. има много станара.

Крупне беле пахуље лагано падају

4.

5.

.

Прошири реченице прилошким одредбама за место. Тече река.

.

Ми певамо.

.

Они су заспали.

.

Ићи ће.

.

Напиши три реченице о себи, у којима ћеш употребити прилошке одредбе за место: у ташни, на одмору, поред реке. . . . 33


PRILO[KA ODREDBA ZA NA^IN 1.

Прецртај реченице у којима нема прилошке одредбе за начин. У јесен миришу дуње. На ормару миришу дуње. Нежно миришу дуње.

2.

Подвуци у реченицама прилошке одредбе за начин. Певали смо наглас. Противнику никако није ишло. Мачка тихо преде поред пећи. Удобно смо седели и заспали.

3.

4.

Допуни стихове понуђеним прилошким одредбама за начин. брижљ У гори шуња се мече. У пољу

речица тече.

Рибари

рибице лове.

Облаци

по небу плове.

Пролеће

ливаде шара.

Лептирић

крила отвара.

иво лагано нежно тихо вредно весело

Прошири реченице прилошким одредбама за начин. Трчао сам поред реке. Чамац ће нас превести преко. Љиљана се љуља. Можеш ли да препливаш реку?

5.

Напиши три реченице о животињама у шуми, у којима ћеш употребити прилошке одредбе за начин.

35


PRILO[KE ODREDBE ZA MESTO, VREME I NA^IN 1.

Шта означавају подвучене речи у реченицама? У новембру пада киша. Кроз гране провирује сунце. Сетно певају птице селице.

2.

Прошири реченице речима које уз глагол означавају: а) начин вршења радње Ватра гори. б) време вршења радње Месец сија. в) место вршења радње Скакавац скаче.

3.

Допуни реченице глаголским додацима за место, време и начин. Девојчица је

шетала Петар путује жабе

Црвенкапа је

4.

. . крекећу. журила

Подвуци прилошке одредбе за начин. Пази, оне се разликују од атрибута! Весело коло весело игра. Мало дете мало једе. Више очију више види. Лепе девојке лепо носе лепе хаљине. Деца су брзо ухватила брзо пиле. Високо дрво високо расте.

5.

Прошири реченицe прилошким одредбама за место, време и начин. Мачка дрема. Миш бежи.

36

.


RED RE^I U RE^ENICI 1.

Одреди функцију речи у реченици. Дечак

2.

носи

кишобран.

Напиши реченице мењајући ред речи. Јесења киша пада.

3.

Опада жуто лишће.

Напиши правилно реченице. по најлепша је киши шетња. је друг кишобран и држи Петар ми добар јер.

4.

Састави реченице од датих речи водећи рачуна о њиховом реду. ве тр носи лако ић перца лака

бистро м

5.

Бисерка

ру изво

на

бистра

воду

пије

Напиши краћи састав о свом необичном сну. Пази на ред речи у реченици! МОЈ САН

39


UPRAVNI GOVOR 1.

Подвуци реченицу написану у управном говору. а) Миша је рекао да ће доћи на рођендан. б) Миша је рекао: „Доћи ћу на рођендан“.

2.

Спој линијом. I модел

„Децо“, рече деда, „пас уједа“.

II модел

Деда рече: „Децо, пас уједа“.

III модел

3.

„Децо, пас уједа“, рече деда.

Напиши све правописне знаке за управни говор у датим реченицама. Ана рече Вечерас идем у биоскоп. Вечерас идем у биоскоп рече Ана. Вечерас рече Ана идем у биоскоп.-

4.

Напиши дату реченицу у II и III моделу управног говора. Мама упита: „Весна, зашто нe пишеш задатак?“ II III

5.

На основу слике напиши сва три модела управног говора.

I II III 40


PISAWE IMENA DR@AVA, POKRAJINA I PRIPADNIKA NARODA 1.

2.

Напиши имена држава које се граниче са нашом земљом.

Препиши правилно реченице. овог пролећа ћу посетити северну америку. мој брат студира у народној републици кини. србија и црна гора се налазе на балканском полуострву.

3.

Прецртај речи које нису правилно написане: краљевина Мароко Турски

4.

Саудијска Арабија

новопазарски поморавље

Тимочка Крајина

Нови зеланд

42

јапански

Попуни табелу. мушкарац држава(област) Шпанија Турска Индија Шумадија Грчка Срем Мађарска Гружа

5.

Шумадијски округ

жена

Препиши правилно текст. Прошлог лета сам био у јапану и јужној кореји. Упознао сам корејанца чија је мајка немица, а отац кинез. Дружили смо се са вршњацима из аустралије и латинске америке.


[TA SMO NAU^ILI DO SADA? 1.

Шта је реченица?

2.

Какве реченице могу да буду по саставу?

3.

Какве реченице могу да буду по значењу?

4.

У ком облику могу да буду реченице?

5.

Како делимо речи?

6.

Које су променљиве речи?

7.

Које су непроменљиве речи?

8.

Шта су именице?

9.

Које су врсте именица?

10.

Ког рода могу да буду именице?

11.

Ког броја могу да буду именице?

12.

Шта су придеви?

13.

Наброј врсте придева.

14.

Како се придеви слажу са именицама?

15.

Шта су личне заменице?

44


47

НАУЧИЛИ СМО У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ (стране 5 и 6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

именице, глаголи и придеви субјекат и предикат обавештајне, упитне, узвичне, заповедне потврдни и одрични облик Именице су речи које именују бића, предмете и појаве. заједничке и властите род и број радњу, стање и збивање садашње, прошло и будуће време место, време и начин вршења радње Придеви стоје уз именицу и означавају какво је нешто, чије је и колико.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

описни и присвојни у роду и броју Лична имена и презимена, називе села, градова, река, планина, држава, улица, књига, часописа, листова, празника. пишу се одвојено од глагола ИиО Нпр. 1.9.2006. 1. IX 2006. 1. септембар 2006. м, стр., год., ОШ Слог је део речи који се изговара једним отвором уста. два: ћирилица и латиница

ШТА СМО НАУЧИЛИ ДО САДА (стране 44, 45 и 46) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Реченица је скуп речи, који има неко значење. проста, проширена и сложена обавештајна, упитна, узвична и заповедна потврдни и одрични облик променљиве и непроменљиве именице, глаголи, придеви, бројеви, заменице речце, везници, прилози, предлози, узвици Именице су речи које означавају имена бића, предмета, појава и осећања. властите, заједничке, мисаоне, збирне, градивне мушки, женски, средњи род једнина и множина Придеви су речи које означавају какво је нешто, чије је и од чега је. описни, присвојни, градивни у роду и броју Личне заменице су речи које упућују на бића. једнина: 1. ја, 2. ти, 3. он (она, оно); множина: 1. ми, 2. ви, 3. они (оне, она)

17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Бројеви су речи које означавају колико је нечега на броју, у збиру или које је нешто по реду. редни, основни Глаголи су речи које означавају радњу, збивање и стање. садашње време (презент); прошло време (перфекат); будуће време (футур) објекат и глаголске одредбе за место, време и начин Атрибут је именички додатак који стоји уз именицу и ближе је одређује. Објекат је глаголски додатак који означава предмет на коме се врши радња. Великим словом малим словом великим словом одвојено од глагола великим словом Туђе речи написане тачно онако како их је неко изговорио називају се управни говор. три модела

RE[EWA