__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Марина Вићентијевић . Весна Ерић . Весна Анђелић


 


САДРЖАЈ Читање и писање хиљада до милион......................................................... 5 Читање и писање бројева до милион ....................................................... 7 Одређивање месне вредности цифре ...................................................... 8 Записивање бројева у облику збира производа . ................................... 9 Упоређивање бројева до милион .............................................................. 10 Читање и писање бројева већих од милион ........................................... 11 Упоређивање површи . .............................................................................. 13 Мерење површи, површина фигуре . ..................................................... 14 Јединице мере за површину мање од квадратног метра ...................... 15 Јединице мере за површину веће од квадратног метра . ...................... 16 Писмено сабирање . .................................................................................... 17 Писмено одузимање ................................................................................... 19 Веза сабирања и одузимања ...................................................................... 21 Писмено сабирање и одузимање . ............................................................ 22 Површина правоугаоника . ....................................................................... 23 Површина квадрата . ................................................................................. 24 Површина правоугаоника и квадрата . ................................................... 25 Замена места сабирака ............................................................................... 26 Здруживање сабирака ................................................................................ 27 Зависност збира од промене сабирака ................................................... 28 Непроменљивост збира ............................................................................. 29 Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца ...................... 30 Непроменљивост разлике ......................................................................... 31 Једначине са сабирањем ............................................................................ 32 Једначине са непознатим умањеником и умањиоцем .......................... 33 Једначине са сабирањем и одузимањем ................................................. 34 Неједначине ................................................................................................. 35 Коцка, мрежа за модел коцке ................................................................... 36 Површина коцке ........................................................................................ 37 Квадар, мрежа за модел квадра . .............................................................. 38 Површина квадра ....................................................................................... 39 Површина квадра и коцке .......................................................................... 40


Множење природног броја декадном јединицом . ................................ 42 Дељење декадном јединицом .................................................................... 43 Множење вишецифреног броја једноцифреним ................................. 44 Дељење вишецифреног броја једноцифреним ...................................... 45 Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним . ............... 46 Множење вишецифреног броја двоцифреним .................................... 47 Дељење вишецифреног броја двоцифреним ........................................ 48 Множење и дељење вишецифреног броја двоцифреним . .................. 49 Множење вишецифреног броја вишеструком декадном јединицом . ................................................................................................... 50 Множење вишецифрених бројева ........................................................... 51 Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем . ....................... 52 Множење и дељење вишецифрених бројева . ....................................... 53 Множење збира и разлике ........................................................................ 54 Дељење збира и разлике . .......................................................................... 55 Зависност производа од промене чинилаца .......................................... 56 Сталност производа ................................................................................... 57 Зависност количника од промене дељеника и делиоца. Сталност количника .................................................................................. 58 Замена места и здруживање чинилаца . ................................................. 59 Једначине са множењем и дељењем ......................................................... 60 Неједначине ................................................................................................ 61 Изрази . ......................................................................................................... 62 Разломци ...................................................................................................... 64 Примена разломака на мере . ................................................................... 67 Јединице за запремину . ........................................................................... 69 Запремина коцке ......................................................................................... 70 Запремина квадра ........................................................................................ 71 Запремина коцке и квадра . ..................................................................... 72 Задаци за понављање ................................................................................. 73


ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ХИЉАДА ДО МИЛИОН 1.

Напиши следеће бројеве речима:

1 000 6 000 2 000 7 000 3 000 8 000 4 000 9 000 5 000 10 000

2.

Напиши цифрама следеће бројеве:

шест хиљада шездесет хиљада шест стотина хиљада четрдесет хиљада осам стотина хиљада осам стотина четрдесет хиљада деветсто деведесет хиљада милион

3.

Напиши колико број 100 000 има: стотина хиљада десетица хиљада јединица хиљада стотина десетица јединица

4.

Колико број 1 000 000 има: стотина хиљада десетица хиљада

5.

стотина

Поређај по величини од најмањег до највећег бројеве:

7 000, 30 000, 200 000, 77 000, 707 000, 1 000, 1 000 000, 300 000

6.

Попуни табелу: а

6

10

15

80

7

3

20

900

50

1 000

а · 100 5


7.

Напиши хиљаде које су између:

3 600 и 7 000 26 000 и 31 000 798 000 и 803 000

8.

Упореди бројеве (<, >, =) :

680 000 68 000 54 000 540 000 300 000 30 000 98 000 99 000 126 000 261 000 120 000 12 000

9.

Упореди бројеве (<, >, =) :

3 · 10 000 2 · 30 000 1 000 · 8 8 · 10 000 6 · 100 000 4 · 200 000 1 000 000 · 7 10 000 · 10 5 · 10 000 50 · 1 000 10 000 · 5 500 · 10 000

10.

Настави као што је започето: 2 000 4 000 5 000

20 000 200 000

6

14 000 50 000 600 000

1 000 000


ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА ДО МИЛИОН 1.

Прочитај и напиши речима следеће бројеве:

728 354 800 345 928 300 700 027 705 867 905 007 300 754 610 010 2. Напиши следеће бројеве цифрама: триста педесет четири хиљаде сто тридесет деветсто хиљада шестсто двадесет четиристо пет хиљада један деветсто девет хиљада девет шестсто шест хиљада седамсто пет двеста четрдесет шест хиљада триста осамдесет пет 3. Напиши следбенике следећих бројева: 36 877 770 999 467 699 491 318 547 589 163 240

4.

Између којих бројева се налазе бројеви:

, 721 693, , 681 514, ,800 000, , 897 798, , 215 163, , 376 541, 5. Напиши све парне бројеве од 321 147 до 321 160. 6. Напиши непарне бројеве између 491 328 и 491 336. 7. Користећи цифре 5, 2, 8, 7 и 9 напиши 8. Колико четвороцифрених бројева можеш да напишеш помоћу најмањи и највећи петоцифрени број. цифара 0, 3, 4 и 6 користећи најмањи сваку цифру само једном. највећи 9. Напиши најмањи и највећи:

петоцифрени број непарни деветоцифрени број седмоцифрени број четвороцифрени број

; ; ; . 7


ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСНЕ ВРЕДНОСТИ ЦИФРЕ 1.

2.

Упиши у таблицу месних вредности бројеве: број

хиљаде

јединице

СХ ДХ ЈХ С

Д

Ј

5 085

3.

Упиши у таблицу месних вредности бројеве код којих: а) цифра 5 има вредност СХ, ЈХ и Д, а цифра 7 има вредност ДХ, С и Ј. б) цифра 9 има вредност ЈХ, С и Ј, а цифра 3 има вредност СХ, ДХ и Д. хиљаде

25 009

187 654

907 032

а)

400 300

б)

јединице

СХ ДХ ЈХ С

Д

Ј

Коју месну вредност има цифра 4 у следећим бројевима?

65 430 943 440 54 004 47 740 414 414 64 400

4.

Коју месну вредност ће имати цифра 9 ако јој се са десне стране допишу:

три нуле; пет нула; једна нула?

5.

Колико цифара треба дописати цифри 8 да би она представљала:

хиљаде; десетице хиљада; стотине хиљада?

6.

7.

Коју месну вредност имају поједине цифре у датим бројевима? број 2 6 0 број 4 7 2 306

90 471

68 240

400 729

826 015

4 739 001

502 641

7 532 904

9

Напиши број који се састоји од:

7 ДХ 1 ЈХ 8 С 4 Д 3 Ј 9 С 6 ДХ 5 Ј 1 СХ 3 ЈХ 8 Д 3 Ј 4 ЈХ 0 ДХ 3 Д 6 СХ 5 С

8.

Дат је број 523 651. Напиши број који ће имати 2 СХ мање, а 2 С више од тог броја.

8

9.

Дат је број 7 468. Напиши број који ће имати све ове цифре и још 0 између 4 и 6. Којим цифрама се повећала месна вредност?


ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ ЗБИРА ПРОИЗВОДА 1.

Упиши одговарајуће бројеве:

2 657

= 2 ·

17 863 =

·

·

384 049 =

+ 6 ·

+ 5 ·

+ 7 ·

+

+

+

· +

·

· +

·

· +

2.

Упиши одговарајуће бројеве:

3.

Напиши следеће бројеве у облику збира производа:

+ ·

· +

·

+

·

4 537 28 904 733 566 909 099 1 000 000

4.

Запиши једним бројем вредност следећих израза:

7 · 1 000 + 0 · 100 + 3 · 10 + 6 · 1 = 4 · 10 000 + 5 · 1 000 + 1 · 100 + 9 · 10 + 0 = 2 · 100 000 + 4 · 10 000 + 8 · 1 000 + 0 · 100 = 1 · 100 000 + 1 · 10 000 + 1 · 1 000 + 5 · 10 = 9 · 10 000 + 9 · 10 =

5.

Упореди бројеве:

4 · 10 000 + 5 · 1 000 + 7 · 10

8 · 1 000 + 9 · 100 + 3 · 10 + 6

7 · 100 000 + 2 · 10 000 + 8 · 100 + 2 5 · 100 000 + 8 · 10 000 + 7 · 100 + 6 9 · 10 000 + 3 · 100 + 9 · 10 + 5 7 · 100 000 + 5 · 1 000 + 2 · 100 + 8 9


УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ДО МИЛИОН 1.

Упореди бројеве (<, >, =) :

63 745 110 005 355 623 355 362 324 658 98 899 213 709 213 907

666 669 777 000 882 605 828 506

2.

Упореди бројеве: 7 СХ 8 Х 9 Ј

9 ДХ 8 ЈХ 6С

5 ДХ 5 ЈХ 5 С

5 СХ 5 С 5Ј

8 СХ 8 ЈХ 9 Ј

9 ДХ 9 ЈХ 9С

7 СХ 7 ДХ 7 Ј

7 СХ 7 ЈХ 7 Д

3.

Поређај по величини бројеве:

а) од најмањег до највећег 387 659, 406 700, 92 030, 854 636, 902 030, 77 777, 99 980; б) од највећег до најмањег 165 808, 39 949, 657 700, 9 939, 98 703, 113 336, 2 400.

4.

Упореди:

а) претходник броја 639 800 и следбеник броја 639 799.

б) најмањи седмоцифрени и највећи шестоцифрени број.

5.

Напиши следбеник најмањег шестоцифреног броја и следбеник највећег шестоцифреног броја. Упореди та два броја.

10

1 000 000


ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН 1.

Напиши речима бројеве:

а) 1 000 000 10 000 000 100 000 000 1 000 000 000 б) 2 375 184 64 814 309 784 250 440 605 605 605

2.

Напиши цифрама следеће бројеве:

пет милиона четиристо педесет хиљада шестсто седамдесет осам четрнаест милиона двеста шездесет хиљада осамсто деведесет три девет стотина деведесет милиона девет хиљада деведесет

3.

Настави започети низ:

24 869 538,

,

,

43 999 997,

,

,

,

,

, 24 869 543.

67 312 498,

,

, 67 312 504.

,

,

,

,

, 44 000 003.

10 000 000

11


4.

Упиши у табелу дате бројеве: милијарде С

Д

Ј

милиони С

Д

хиљаде Ј

С

Д

јединице Ј

С

Д

Ј

354 612 306 6728459012 413528906300 74400060518

5.

Заокружи најмањи број плавом, а највећи број црвеном бојом.

10 493 786 132, 10 358 643 021, 10 489 786 232, 10 483 786 221

6.

Напиши број који је за један мањи, а затим за један већи од броја:

, 8 767 248,

, 73 456 399,

, 100 000 000,

7.

, 24 586 317 479,

Напиши најмањи и највећи: најмањи

шестоцифрени број

највећи

дванаестоцифрени број

осмоцифрени број

8.

Напиши бројећи унапред десетице милиона од 480 000 000 до 540 000 000.

9.

Напиши бројећи уназад стотине милиона од 8 300 000 000 до 7 600 000 000.

10.

Између којих десетица милиона се налазе следећи бројеви:

470 000 000

и

39 000 000

и

610 000 000

и

800 000 000

и

12


УПОРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИ 1.

Упореди одока површи фигура приказаних на слици. Упиши њихове бројеве од највећег до најмањег.

2.

Упореди површи фигура M и N делећи их на једнаке квадрате. (<, >, =):

M N

3.

Колико квадрата странице 1 cm садржи свака фигура? Упореди фигуре.

A =

B =

C =

A

4.

B C

Колико квадрата је потребно да би се сложиле ове фигуре? Обој ону која има најмању површ.

A = B = C =

5.

Нацртај на квадратној мрежи квадрат и правоугаоник који су састављени од по 16 квадрата странице 1 cm. Упореди њихове површи.

13


МЕРЕЊЕ ПОВРШИ, ПОВРШИНА ФИГУРЕ 1.

Одреди површине правоугаоника датим јединицама мере.

A B A B 2. Одреди површине квадрата датим јединицама мере.

M N R M 3. Одреди површине фигура датом јединицом мере.

N

R

4. Измери површи датим јединицама мере. Упиши у празна поља одговарајуће бројеве.

5.

14

Нацртај у свесци правоугаоник странице 6 cm и 4 cm и квадрат странице 5 cm. Упореди њихове површине делећи их на квадрате странице 1 cm.


Profile for Vladimir Todorovic

МАТЕМАТИКА 4  

Радна свеска за четврти разред основне школе

МАТЕМАТИКА 4  

Радна свеска за четврти разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded