__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић . Весна Ерић . Весна Анђелић


САДРЖАЈ Положаји у простору . .................................................................................. 5 Смерови кретања .......................................................................................... 6 Круг, правоугаоник, квадрат ........................................................................ 7 Праве и криве линије ................................................................................... 9 Отворене и затворене линије . .................................................................. 10 У, на, ван ........................................................................................................ 11 Тачка ............................................................................................................. 12 Дуж . ............................................................................................................. 13 Упоређивање предмета по боји ............................................................... 14 Упоређивање предмета по дужини .......................................................... 15 Скупови ........................................................................................................ 16 Бројеви 1, 2, 3 ............................................................................................... 18 Бројеви 4 и 5 ................................................................................................ 19 Бројеви од 1 до 5 . ........................................................................................ 20 Упоређивање бројева ................................................................................... 21 Знак + и знак = ............................................................................................ 22 Знак - . .......................................................................................................... 23 Нула . ............................................................................................................. 24 Бројеви од 0 до 5 . ........................................................................................ 25 Бројеви 6 и 7 ................................................................................................ 26 Бројеви 8 и 9 . ............................................................................................... 27 Број 10 ........................................................................................................... 28 Бројеви до 10 . .............................................................................................. 29 За толико већи број ..................................................................................... 31 За толико мањи број ................................................................................... 32 Редни бројеви .............................................................................................. 33 Сабирање до 10 . .......................................................................................... 35 Одузимање до 10 .......................................................................................... 37 Сабирање и одузимање бројева до 10 . .................................................... 39 Веза сабирања и одузимања ....................................................................... 41 Замена места сабирака и здруживање сабирака .................................... 42


Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем ................................... 43 Бројеви до 20: читање, писање и упоређивање....................................... 44 Парни и непарни бројеви .......................................................................... 46 Сабирање бројева до 20 (без прелаза преко десетице) .......................... 47 Одузимање у другој десетици (без прелаза преко десетице) . ............ 49 Сабирање бројева до 20 (са прелазом преко десетице) ......................... 51 Одузимање бројева до 20 (са прелазом преко десетице) ..................... 52 Одузимање двоцифрених бројева (облика 18 -12) . ............................. 53 Одређивање непознатог броја .................................................................. 55 Десетице прве стотине (упоређивање) .................................................. 56 Сабирање и одузимање десетица прве стотине ..................................... 58 Бројеви прве стотине ................................................................................ 60 Одузимање до 100 (облика 50 - 8) ............................................................ 62 Сабирање до 100 (облика 36 + 4) . ............................................................ 63 Одузимање до 100 (облика 49 - 7) ............................................................ 64 Сабирање до 100 (облика 34 + 5) . ............................................................ 65 Одузимање до 100 (облика 48 - 8) ............................................................ 66 Сабирање до 100 (облика 20 + 8) .............................................................. 67 Сабирање до 100 (облика 45 + 30) . .......................................................... 68 Одузимање до 100 (облика 68 - 20) .......................................................... 69 Сабирање до 100 (облика 42 + 13) ........................................................... 70 Одузимање до 100 (облика 75 - 21) .......................................................... 71 Сабирање и одузимање бројева до 100 . ................................................. 72 Динар и пара ................................................................................................ 73 Метар ........................................................................................................... 74 Дециметар и центиметар . ......................................................................... 75


ПОЛОЖАЈИ У ПРОСТОРУ 1.

Обој дете испред печурке. 2. Обој лептира који је између друга два.

И

4.

Обој девојчицу која држи балоне у левој руци.

6.

Нацртај:

изнад клупе на клупи иза клупе десно од клупе

3.

Ко је испод клупе? Обој га.

5.

Обој дечака који је горе.

испод клупе испред клупе

лево од клупе

5


СМЕРОВИ КРЕТАЊА

6

1.

Обој животињу која се пење уз дрво.

2.

3.

Обој дечака који гледа надесно.

5.

Ако се девојчица креће налево стићи ће до печурке, а надесно до цвета. Нацртај.

Обој девојчицу која се креће уназад.

4.

Обој дете које се креће надоле.


КРУГ, ПРАВОУГАОНИК, КВАДРАТ 1.

Обој саобраћајне знаке кружног облика.

2.

Обој квадратe.

3.

Обој правоугаоникe.

4.

Повежи сваки печат са одговарајућим обликом у тесту.

7


5.

Обој правоугаонике црвеном бојом, квадрате зеленом, а кругове жутом бојом.

6.

Обој исте облике различитим бојама.

8.

Нацртај фигуру којој је: глава - круг уста - правоугаоник нос - квадрат очи - кругови уши - квадрати тело - квадрат руке и ноге - правоугаоници

шаке - кругови ципеле - квадрати 8

7.

Спој исте облике.


ПРАВЕ И КРИВЕ ЛИНИЈЕ 1.

Подебљај зеленом бојом праве, а црвеном криве линије.

2.

Нацртај оловкама у боји три криве линије.

3.

Нацртај помоћу лењира три праве линије.

4.

Нацртај од мачке до миша криву линију, а од мачке до птице праву линију.

9


ОТВОРЕНЕ И ЗАТВОРЕНЕ ЛИНИЈЕ 1.

Подебљај зеленом бојом отворене, а жутом затворене линије.

2.

Нацртај различитим бојама три затворене линије.

3.

Нацртај истом бојом три отворене линије.

4.

Нацртај цвет користећи криве затворене линије.

5.

Нацртај дрво користећи отворене праве и криве линије.

10


У, НА, ВАН 1.

Обој жутом бојом пачиће који су у бари.

3.

Обој мачиће који су ван тепиха.

4.

Нацртај затворену криву линију. На линији нацртај правоугаоник, ван линије круг, а унутра квадрат. (Правоугаоник може да прекрива или да додирује линију.)

5.

2.

Обој птицу која је на кавезу.

Нацртај рибу у акваријуму, лептира на акваријуму и шкољку ван акваријума.

11


ТАЧКА 1.

Обележи тачке пресека линија.

2.

Обележи све тачке пресека праве и криве линије.

3.

Продужи линије тако да се секу у једној тачки.

4.

Нацртај различитим бојама четири праве линије тако да секу дату криву линију:

у једној тачки у две тачке у три тачке у четири тачке. 12


ДУЖ 1.

Нацртај дуж АБ.

2.

Нацртај дужи спајајући све тачке.

3.

Означи црвеном бојом најкраћу линију.

4.

Нацртај помоћу дужи исти цртеж.

13


УПОРЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА ПО БОЈИ 1.

Обој одговарајућим бојама.

2.

а) Обој корпе датим бојама.

б) Обој воће и спој га са корпом одговарајуће боје.

3.

14

Обој перле као што је започето.


Profile for Dragan Kojovic

МАМЕМАТИКА 1  

Збирка задатака за први разред основне школе

МАМЕМАТИКА 1  

Збирка задатака за први разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement