Page 1


Упутство за лепо писање

Оловку држи лагано. Не притискај оловком по папиру. Правилно повлачи линије од којих је састављено слово. Пиши стрпљиво и пажљиво. Пиши читко и уредно. Размак између слова треба да буде једнак. Размак између речи треба да буде једнак. Повезуј правилно линијама и кукицама писана слова. Размишљај о ономе о чему пишеш. Много успеха у раду!


4

Настави да пишеш започете елементе.


5


8


тампана слова


10

аа

мм а

а

м

м

а

м

ам, ам, мама, мама, ама,


11

ии тт има, имам, тата, тим, мит, ата и мама. има и ита има тим.

има.

ита,

има,

ита и

има има тим.

има ата.

има има ам.


32

ор ђ е и

ур ђ ина г ледају фи лм о џиновима.

еки цуња око куће.

они се шуња и фркће.

ор ђ е је ухватио цврчка. аба

тавио га је у џеп.

ивана прави ђ евреке и крофне са џемом.

ића има стари кожух и чизме са кожним ђ оном.


Препиши азбуку штампаним словима.

збука а

б

в

г

д

ђ

е

ж

з

и

ј

к

л

љ

м

о

п

р

ћ

У

њ с ф џ

т х ш

ц

н

ч

33


38

Напиши неколико порука штампаним словима.

тишла сам у школу. аја


исање цифара


исање украсних слова


САДРЖАЈ Елементи слова ................4 Штампана слова .............10 Писана слова .................. 40 Писање цифара ..............72 Украсна слова ................. 76 Прилози .............................81


Sveska za lepo pisanje 1 razred  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you