__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


. Весна Марина Вићентијевић ВеснаErić Ерић Анђелић . Vesna Marina Vićentijević ..Vesna Anđelić

Feladatgyűjtemény az általános iskolák harmadik osztálya számára


TARTALOM Az első ezres számjegyei........................................................................................5 A római számok .................................................................................................... 7 A hosszúság mérése.................................................................................................8 Tömegmérés......................................................................................................... 10 A folyadék térfogatának mérése............................................................................12 Az idő mérése........................................................................................................14 A százasok összeadása és kivonása.......................................................................16 Az összeadandók helyének felcserélése és csoportosítása....................................18 A háromjegyű és az egyjegyű számok összeadása............................................... 20 Az egyjegyű számok kivonása a háromjegyű számokból.....................................21 A háromjegyű számok és a tízesek összeadása.....................................................22 A tízesek kivonása a háromjegyű számokból........................................................23 A háromjegyű számok és a kétjegyű számok összeadása.....................................24 A kétjegyű számok kivonása a háromjegyű számokból........................................25 A háromjegyű számok összeadása........................................................................26 A háromjegyű számok kivonása............................................................................27 Kétműveletes feladatok (+ és -)............................................................................28 Az összeg és az összeadandók függősége. Az összeg állandósága.......................29 A különbség függősége a kisebbítendőtől és a kivonandótól. A különbség állandósága...........................................................................................................30 Egyenletek ismeretlen összeadandóval................................................................. 31 Egyenletek ismeretlen kisebbítendővel vagy ismeretlen kivonandóval...............32 Egyenlőtlenségek..................................................................................................33 A kör és a körív.....................................................................................................34 Szorzás 10-zel és 100-zal. Osztás 10-zel és 100-zal.............................................36 Szorzás (5 ∙ 30 alakban). Osztás (150 : 3, 150 : 30 alakban)................................37 A tényezők helyének felcserélése és csoportosítása..............................................38 Az összeg és a különbség számmal való szorzása............................................... 40 Az összeg és a különbség számmal való osztása ................................................ 41 A kétjegyű számok szorzása és osztása egyjegyű számokkal ..............................42 A háromjegyű számok szorzása és osztása egyjegyű számokkal..........................43 A szorzat függősége a tényezőktől. A szorzat állandósága...................................44 A hányados függősége az osztandótól és az osztótól. A hányados állandósága ...45 Maradékos osztás..................................................................................................46


Szorzás ismeretlen tényezővel.............................................................................. 47 A szakaszok összehasonlítása és grafikai fűzése ..................................................48 Két egyenes viszonya egymáshoz.........................................................................50 A szög.................................................................................................................... 51 A téglalap és a négyzet..........................................................................................52 A téglalap kerülete................................................................................................. 53 A négyzet kerülete.................................................................................................54 A téglalap és a négyzet kerülete............................................................................ 55 A háromjegyű számok írásos összeadása és kivonása (345 + 532; 543 - 321 alakban)...............................................................................................56 Írásos összeadás és kivonás (437 + 258; 564 - 326 alakban)................................ 57 Írásos összeadás és kivonás (384 + 265; 517 - 243 alakban)................................58 Írásos összeadás és kivonás (287 + 396; 753 - 489 alakban)................................59 Több összeadandós összeadás...............................................................................60 A háromszög.......................................................................................................... 61 A háromszög kerülete............................................................................................62 A háromjegyű számok írásos szorzása egyjegyű számokkal (234 ∙ 2 alakban).... 63 A háromjegyű számok írásos szorzása egyjegyű számokkal (123 ∙ 4 alakban)....64 A háromjegyű számok írásos szorzása egyjegyű számokkal (234 ∙ 3 alakban).... 65 A háromjegyű számok írásos szorzása egyjegyű számokkal (176 ∙ 4 alakban)....66 Kétműveletes feladatok (szorzás és összeadás).................................................... 67 Kétműveletes feladatok (szorzás és kivonás).......................................................68 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (246 : 2 alakban)......69 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (528 : 4 alakban)......70 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (432 : 2 alakban)...... 71 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (328 : 8 alakban)......72 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (435 : 5 alakban)...... 73 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (412 : 4 alakban)......74 A háromjegyű számok írásos osztása egyjegyű számokkal (745 : 5 alakban)...... 75 Többműveletes feladatok......................................................................................76 Kifejezések............................................................................................................ 77 A törtek..................................................................................................................78


AZ ELSŐ EZRES SZÁMJEGYEI 1.

Írd le számjegyekkel! hétszázkilencven

Írd le szavakkal!

256

háromszázhetvennyolc

370

hatszázkettő

507

kilencszáz

808

ötszáztizenöt

202

ezer

3.

2.

999

Írd be a sorba a hiányzó számokat! 404 414 424

504

300 303 306

330

635 630 625

585

4.

a) Rendezd sorba a számokat a legkisebbtől a legnagyobbig! 293; 113; 472; 751; 415; 596; 214; 900 113 b) Rendezd sorba a számokat a legnagyobbtól a legkisebbig! 752; 480; 192; 525; 961; 843; 706; 358

5.

Írd le szavakkal a táblázatban lévő számokat! Ez Sz T E 2 3 0

1

6.

4

4

4

9

0

0

7

0

1

0

0

0

Írd le azt a számot, amely tartalmaz:

3 Sz 0 T 6 E 2 Sz 7 T 3 E 7 Sz 5 T 4 E

6 Sz 2 T 0 E

2 Sz 0 T 0 E

10 Sz 0 T 0 E 5


7.

Kösd össze az almákat a megfelelő edényekkel!

nagyobb 100-nál kisebb 300-nál

8.

nagyobb 500-nál

nagyobb 300-nál kisebb 500-nál

Írd le a legkisebb és a legnagyobb háromjegyű számot! A számokat csak egyszer használhatod.

legkisebb legnagyobb 3, 9, 6

7, 0, 4

5, 2, 9

9.

Írd le

a) az összes olyan számot a harmadik százasból, amelynek tízesei az 5-ös számmal kezdődnek; b) az összes olyan számot a hetedik százasból, amelynek tízesei a 2-es számmal kezdődnek! 10. Hasonlítsd össze! 112 131 21 T 3 E 2 Sz 13 E 779 811 6 Sz 0 T 8 E 26 T 0 E 8 Sz 18 E 33 T 33 E 6

88 T 8 E

2 Sz 4 T 6 E

17 T 17 E 1 Sz 77 E

88 T 8 E

162 E

1 Sz 6 T 6 E

3 Sz 3 4 T 3 E 3 Sz 7 T 8 E

73 T 8 E


A RÓMAI SZÁMOK 1.

2.

Kösd össze vonallal az arab és a római számokat! 1 10

1000

Hány óra van?

I V X

5 50 100 500 M D L C

3.

Írd le római számokkal: 4, 9, 49, 79, 93, 154, 424, 798, 945, 999!

4.

Írd le arab számokkal!

VIII XIV XVIII XXI CMXIV DCIX CDXIX DCCCXXV LXIV DL

5.

Rendezd sorba a legkisebbtől a legnagyobbig!

CCCLIII DXL CXIV CDX LXXXIII

6.

Húzd át a hibás számokat!

VV X DD M LL C LLLCL

7.

Hány fajta római számjeggyel lehet leírni a számokat 1-től 20-ig?

8.

Írd le római számokkal a dátumokat!

1990. szeptember 30.

2006. április 24.

9. Mely római számokat tudod kirakni a gyufaszálakból?

10.

Töltsd ki a táblázatot! arab számok római számok

590

949

564 DCCIV CMLIX CXLVII 7


A HOSSZÚSÁG MÉRÉSE 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

1 m =

dm =

cm =

1 dm =

cm =

mm 1 km =

mm 1 cm =

mm m

2.

Alakítsd át a mértékegységeket! 8 m = dm 9 dm = cm 6 cm = mm 1 km = m 1 km = m 4 2 3. Az adott hosszúságokat fejezd ki a megadott mértékegységekben! 1 km 200 m = 4 m 3 dm 0 cm = cm m 4 1 km 6 m = 7 m 2 dm 5 cm = cm m 10 2 dm 0 cm 6 mm = 6 dm 5 cm 3 mm = mm mm

4.

Alakítsd át a mértékegységeket! 54 dm = m cm 476 mm =

dm

cm

mm

96 cm =

dm

cm

605 cm =

m

dm

cm

21 mm =

cm

mm

1000 m =

km

m

dm

5.

Számítsd ki! 70 m + 26 m =

m

m

170 m + 821 m =

284 km + 196 km =

km 1000 mm + 45 dm =

23 cm - 168 cm =

cm

530 mm - 245 mm =

mm 30 m - 159 dm =

dm

723 cm - 168 cm =

cm 1 m - 645 mm =

mm

6.

Töltsd ki! 57 cm +

7.

m 25 cm + 6 m = 1 km - 468 m =

cm dm m

cm = 1 m mm + 266 mm = 1 m

dm + 86 dm = 30 m

439 m +

137 mm +

mm = 4 dm

m = 1 km dm + 105 dm = 24 m

Számítsd ki a képen látható út teljes hosszát, és alakítsd át kilométerbe!

8

269 m + 10 dm =


8.

Melyik méhecske van legmesszebb a virágtól? Színezd ki!

9.

Adott három szakasz. Mérd le a szakaszok hosszát, és hasonlítsd össze őket!

10.

Az AB szakasz 4 cm. A CD szakasz kétszer olyan hosszú, mint az AB szakasz, az MN pedig 3 cm-rel hosszabb a CD-nél. Rajzold le a szakaszokat!

11.

A vonalzó hossza 6 dm.

Milyen hosszú a fele?

Milyen hosszú a negyede?

12.

A nagyi 56 cm hosszú sálat kötött, anyu 4 dm és 4 cm hosszút.

a) Melyikük sála hosszabb és mennyivel? b) Milyen hosszú a két sál összesen?

13.

Két autó elindult egymás irányába. Az első autó 370 m, a második 450 m távot tett meg. Mekkora a táv köztük, ha induláskor a két autó közötti távolság 1 km volt?

14.

Márknak és Juditnak egy 1 m hosszúságú szalagot kell kiszíneznie. Márk 2 dm és 5 mm-t színezett ki, Judit pedig 445 mm-t. Mennyit kell még kiszínezniük?

9


TÖMEGMÉRÉS 1.

Rendezd sorba a tömegeket a legkisebbtől a legnagyobbig!

1000 kg, 350 g, 12 t, 760 kg, 1000 g.

2.

Töltsd ki a) 1 kilogrammig; b) 1 tonnáig! 370 g + g = 1 kg kg + 730 kg = 1 t + 245 g = 1 kg 285 kg +

3.

kg = 1 t

Számítsd ki!

127 kg + 121 kg =

kg 256 kg - 130 kg =

kg

220 g + 545 g =

g 726 g - 300 g =

g

t

t

77 t + 123

t =

280 t - 130

1 kg - 240 g = g 4. Számítsd ki!

t =

1 t - 770 kg = kg

2 t 260 kg +

2 t 400 kg =

9 t 840 kg -

4 t 500 kg =

6 kg - 5 kg 250 g =

2 · 250 g + 1 kg = 5 t 158 kg + 15 t 230 kg = 1 kg + 1 kg = 2 8 t 450 kg - 5 t 340 kg = 3 kg 700 g - 1 kg 600 g =

5.

Egyenlítsd ki!

6.

A zöldségesnél 360 kg burgonya van és 240 kg káposzta. Hány kilogramm zöldség van összesen?

7.

A kosár tömege almástól 1kg, üresen 250 g. Mekkora az alma tömege?

8.

Az egyik szatyorban 1 kg, a másikban 300 g cukor van. Az elsőből átteszünk 200 g cukrot a másikba. Mennyi cukor marad az elsőben, és mennyi lesz a másodikban?

10


9.

Az egyik rakáson 780 kg, a másikon 1 t homok van. Hány kilogramm homokot kell áttenni a második rakásról az elsőre, hogy egyenlő mennyiségű homok legyen mindkét rakáson?

10. Rózsika vett 1 kg cukorkát és 1 kg kekszet. Hány gramm édességet vásárolt? 2 4

11.

Zsombor 7 t szenet vett. A tél folyamán 6 t és 850 kg szén fogyott el. Mennyi szén maradt?

12.

Az építkezésen 20 zsák 25 kg-os és 10 zsák 50 kg-os cement van. Mekkora a tömege az építkezésen lévő cementnek?

13.

Egy és fél kilogramm cukorka 150 dinárba kerül. Mennyibe kerül

250 g cukorka; fél kilogramm cukorka; 750 g cukorka; 1 kilogramm cukorka?

14.

A mérleg egyik oldalára 7 almát tettek, a másikra 5-öt és egy 200 g-os súlyt. A mérleg egyensúlyban volt. Mekkora egy alma tömege, ha az almák tömege egyforma?

15.

Anyu 1 kg cukrot, 800 g kenyeret és egy csokoládét vett. Mekkora a csokoládé tömege, ha a vásárolt dolgok tömege összesen 2 kg és 100 g?

11


A FOLYADÉK TÉRFOGATÁNAK MÉRÉSE 1.

Hány a) liter; b) deciliter; c) hektoliter? 20 dl =

3 l =

130 dl =

24 l =

650 dl =

100 l =

2.

Váltsd át a) deciliterbe; 3 l 5 dl =

100 l =

600 l =

1000 l =

b) literbe!

17 l 4 dl =

2 hl 4 l = 7 hl 30 l =

45 l 9 dl = 8 hl 17 l =

3.

Fejezd ki az adott mértékegységben!

27 dl = l dl 165 dl = l dl 307 dl = hl dl 856 dl = hl dl 4. Számítsd ki! 300 l + 540 l = 24 l 6 dl - 8 l 8 dl = 245 l + 50 dl =

7 hl 5 l - 3 hl 14 l =

5 hl + 29 l = 4 hl 19 l - 2 hl 35 l =

700 l - 250 l = 1 l - 7 dl =

7 l 6 dl + 5 l 3 dl =

12 l 4 dl + 15 l 8 dl =

10 hl - 600 l = 7 hl 25 l + 5 hl 86 l =

7 l 5 dl - 2 l 3 dl =

9 hl 68 l + 7 hl 37 l =

5. Mennyi tej van összesen az edényekben?

12


6.

Mennyi olaj van a harmadik hordóban?

7.

Hányszor kell egy 4 l-es edénnyel vizet önteni a 2 hl-es hordóba, hogy az tele legyen?

8.

Péter szülinapján 6 üveg 1 l 5 dl-es üdítő, 4 üveg 2 l-es Coca Cola és 8 üveg 5 dl-es Fanta fogyott el. Mennyi folyadékot fogyasztottak el a vendégek?

10.

Nagyi 5 l fehér kávét készített. Hány gyerek számára elegendő ez a mennyi 1 l-t isznak meg? ség, ha fejenként 2

12.

Lehet-e ezekben az üvegekben 2 l vizet hozni úgy, hogy ne öntsük ki? Hogyan?

9.

Az üzletben 9 hl 50 l napraforgó- és olívaolaj van. Napraforgóolajból 4 hordóban, hordónként 2 hl 20 l van. Mennyi olívaolaj van az üzletben?

11.

Egy család naponta 1 l 5 dl tejet és 6 dl joghurtot fogyaszt. Mennyi tejterméket fogyasztanak el egy hónap alatt?

13.

Marika egy 2 l-es üveget és egy 7 l-es ballont vitt a kúthoz. Haza lehet-e vinni ezekben az edényekben 8 liter vizet?

14.

1t papír fából történő előállításához 850 l víz szükséges. A régi papír újrafeldolgozásakor pedig 4 hl víz fogy el. Mekkora a megtakarított vízmennyiség, ha a papír újrafeldolgozását alkalmazzunk? 13


AZ IDŐ MÉRÉSE 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

1 nap =

h 1 év =

1 h = perc 1 hónap = 1 hét =

nap

3.

1 tized év =

1 év = vagy nap 2. Hány óra van?

hónap

1 század =

,

,

év év

Rajzold be a mutatókat úgy, hogy pontos időt mutassanak! 19 h 11 h 25 perc 1 h 30 perc 15 h 7 h 5 perc

4.

2 nap 16 h = h

3 h 40 perc = perc

4 nap 2 h = 8 h 22 perc = perc 1 év 2 hónap = 2 9 h 11 perc = perc István 1999-ben született. Hány éves ebben az évben?

7.

A vonat Belgrádból 9 h 30 perckor indult, Újvidékre ért 11 h 20 perckor. Meddig tartott az út?

14

12 h

Fejezd ki az időt az adott mértékegységekben!

4 h 15 perc = perc

5.

nap.

6.

h hónap

Péter Belgrádból Banja Lukáig 4 h 68 perc alatt ért. Judit 4 h 78 perc alatt, Diana pedig 3 h 124 perc alatt. Ki ért oda a legrövidebb idő alatt?

8.

Az autóbusz 17 h 36 perckor indult el. 4 h 47 percet volt úton. Mikor érkezett meg az autóbusz?


9.

Számítsd ki az úton eltöltött időt!

10.

indulás

érkezés

7h

16 h

8 h 30 perc

13 h 20 perc

19 h 26 perc

1 h 45 perc

23 h 15 perc

6h

Határozd meg az indulás és az érkezés idejét! indulás

11.

az úton eltöltött idő

6 h 40 perc

az úton eltöltött idő 60 perc

12 h 32 perc

4 h 38 perc

érkezés

5h

13 h 43 perc

2 h 48 perc

20 h 17 perc

Brigitta 120 napos, Irénke 5 hónapos, Sanyi pedig féléves. Ki a legfiatalabb közülük?

12.

Az utazó 22 h 15 perckor kezdte meg az utazását. 3 h 35 percet utazott busszal, majd az állomástól hazáig 35 percet. Hány órakor ért haza?

13.

Anikó 1998. 11. 13-án született. Hány éves volt 2006. 2. 15-én?

14.

Nagyi 85 éves. Az unokája 5 évtizeddel fiatalabb. Hány éves az unoka?

* 15. Ebben az évben fivér és húga összesen 15 évesek. Hány évesek lesznek összesen 3 év múlva? 15


A SZÁZASOK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA 1.

Számítsd ki!

700 + 200 = 300 + 700 = 200 + 800 = 500 + 400 = 400 + 100 = 200 + 300 = 300 + 600 = 400 + 600 = 500 + 500 = 100 + 900 =

2.

Számítsd ki! 500 - 200 = 400 - 100 = 800 - 400 = 600 - 300 = 700 - 500 = 300 - 200 = 900 - 300 = 800 - 500 =

1000 - 100 = 700 - 400 =

3.

Írd be a hiányzó számokat!

4.

Töltsd ki az üres mezőket!

5.

Számítsd ki! 200 + 400 + 300 = 800 - 400 + 200 = 500 + 100 + 400 = 900 - 500 + 400 = 600 + 300 - 500 = 600 - 200 - 100 = 700 + 300 - 800 = 16

1000 - 400 - 200 =


6.

Számítsd ki a legkisebb háromjegyű számnak és az ötödik százas legnagyobb számjegyének összegét!

7.

Mennyivel nagyobb a 800 a 200 és a 400 összegénél?

8.

Hétfőn 300 diák ment el kirándulni, kedden 100-zal kevesebb. Hány diák ment el kirándulni összesen?

* 9.

Fivér mondja a húgának: „Ha adsz nekem 200 dinárt, 700 dinárom lesz.” „Adok neked 200 dinárt, mert akkor ugyanannyi pénzünk lesz” – válaszolja a húga. Mennyi pénze volt kezdetben a fiúnak, és mennyi a húgának?

10.

Misi az autó javításáért 400 dinárt fizetett, majd 300 dinárért üzemanyagot, és 100 dinárért olajat vett. Mennyi pénze maradt, ha 1000 dinárja volt?

17


AZ ÖSSZEADANDÓK HELYÉNEK FELCSERÉLÉSE ÉS CSOPORTOSÍTÁSA 1.

Számítsd ki, és hasonlítsd össze az eredményeket!

2.

Írd be a számot!

3.

150 + 50 = + 150 + 400 = 400 + 300 500 + 30 = 30 + 200 + = 600 + 200

Add össze a számokat, és az összeadandók helyének felcserélésével ellenőrizd!

400 + 200 = mert 100 + 800 = mert 500 + 200 = mert 600 + 300 = mert 200 + 700 = mert

4.

Határozd meg az ismeretlen számot számítás nélkül!

x + 200 = 200 + 300 500 + c = 800

y + 700 = 700

x = c =

y=

5.

Töltsd ki a táblázatot! а 700 b

100

500

800

600

400

200

300

а+b b+а

6.

Számítsd ki az összegeket az összeadandók csoportosításának módszerével!

(150 + 50) + 200

=

=

=

100 + (300 + 600) =

=

=

(300 + 200) + 500 =

=

=

400 + (100 + 200) =

=

=

18


7.

Számítsd ki az összegeket háromféleképpen!

100, 200 és 400 300, 400 és 200

8.

Számítsd ki a legegyszerűbb módon!

26 + 14 + 30 =

60 + 100 + 40 =

300 + 400 + 200 =

56 + 200 + 44 =

20 + 500 + 80 =

99 + 1 + 600 =

9.

Számítsd ki az összeget az összeadandók helyének felcserélésével és csoportosításával! 12 + 36 + 28 + 4 = 20 + 90 + 80 + 10 = 200 + 100 + 400 + 300 =

10.

Számítsd ki az összeget az összeadandók csoportosításával! 70 + 30 + 400 = ( + ) +

=

= + ( + ) =

10 + 50 + 90 = + ( + ) =

= ( + ) +

=

200 + 100 + 300 = ( + ) +

=

= + ( + ) =

19


A HÁROMJEGYŰ ÉS AZ EGYJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA 1.

Számítsd ki!

200 + 7 =

170 + 4 =

158 + 1 =

265 + 7 =

300 + 9 =

230 + 8 =

362 + 7 =

478 + 4 =

500 + 6 =

710 + 3 =

446 + 3 =

629 + 5 =

509 + 7 =

371 + 9 =

192 + 8 =

538 + 3 =

806 + 5 =

654 + 6 =

396 + 4 =

719 + 6 =

404 + 9 =

835 + 5 =

997 + 3 =

806 + 7 =

2.

Töltsd ki a táblázatot! a 431 352 635 а+8

813

960

748

276

527

194

3.

Színezd ki egyforma színre az egyenlő összegeket! 372 + 8 270 + 5 268 + 7 561 + 3 436 + 3 375 + 5 556 + 8 431 + 8

4.

Minden számhoz adj hozzá egy számot úgy, hogy a kapott összeg átlépjen a következő százasba! 298 396 491 694 597 6 3 4 2

5.

Írd be a megfelelő számot!

398 + 5 = 700 + 6 =

6.

9

430 +

= 439

617 +

= 655

A 287 és a 9 összegét növeld a legnagyobb egyjegyű páros számmal!

7.

Számítsd ki a legnagyobb egyjegyű páros számnak és a 367-nek az összegét!

8.

Az első összeadandó a 456 és az 5 összege, a második pedig a 9. Számítsd ki az összeget!

9.

Az első összeadandó a legkisebb háromjegyű és a legnagyobb egyjegyű szám összege, a második összeadandó a 7. Számítsd ki az összeget!

10.

Az udvaron kivirágzott 205 sárga tulipán, pirosból 5-tel több, rózsaszínből pedig 8-cal több, mint pirosból. Hány rózsaszín tulipán nyílt ki?

20


AZ EGYJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA A HÁROMJEGYŰ SZÁMOKBÓL 1.

Számítsd ki!

400 - 6 =

320 - 6 =

302 - 4 =

216 - 9 =

200 - 8 =

540 - 8 =

406 - 8 =

511 - 6 =

500 - 2 =

770 - 9 =

904 - 7 =

814 - 5 =

367 - 5 =

422 - 6 =

869 - 7 =

663 - 5 =

2.

Írd be az üres mezőkbe a megfelelő számokat!

3.

Írd be a hiányzó számot!

400 - = 398

303 - = 298 888 - = 879

571 - = 467 4. Töltsd ki az üres mezőket!

484 - = 480 720 - = 714

5.

Töltsd ki az árjegyzéket az új árakkal! áru régi ár árleszállítás új ár kabát 975 din 7 din nadrág 638 din 9 din pulóver 452 din 6 din szabadidőruha 850 din 8 din

7.

Mennyivel nagyobb a 800 és a 8 különbsége a 606 és a 7 különbségénél?

9.

Hány liter vizet kell kiönteni az 5 hl-es hordóból, hogy 4 l maradjon benne?

6.

A kisebbítendő a legnagyobb háromjegyű szám, a kivonandó a legnagyobb egyjegyű szám. Számítsd ki a különbséget? 8. A farmon 652 kotló van, vágásra való pedig 8-cal kevesebb. Hány vágásra való tyúk van? 10. Szonja 5 dinárért ceruzát vett, Melinda pedig egy törlőgumit 6 dinárért. Mindketten 200 dinárossal fizettek. Melyiküknek maradt több dinárja? 21


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÉS A TÍZESEK ÖSSZEADÁSA 1.

Számítsd ki!

300 + 40 =

520 + 40 =

340 + 60 =

802 + 50 =

500 + 20 =

660 + 30 =

520 + 80 =

736 + 30 =

710 + 50 =

770 + 30 =

826 + 90 =

700 + 10 =

2.

Írd be a számokat az üres mezőkbe úgy, hogy az összeadás pontos legyen!

3.

Töltsd ki matematikai fát! 4. Írd be a hiányzó számokat!

5.

Délelőtt 256 kg lisztet adtak el, délután 90 kg-mal többet. Hány kilogramm lisztet adtak el délután?

6.

7.

A fenyőfa 256 cm magas, a bükkfa 5 dm-rel magasabb. Milyen magas a bükkfa?

9.

A vonatjegy ára árengedménnyel 546 dinár. Mennyi a teljes ár, ha az árengedmény 50 dinár?

22

8.

A 739 és az 50 összegét növeld 60-nal!

A harmadik osztályban a fiúk száma 90-nel több a lányokénál. Hány fiú van, ha a lányok száma 365?

10.

A szilva tömege 750 g, a kosáré pedig 70 g. Mekkora a tömege egy kosár szilvának?


A TÍZESEK KIVONÁSA A HÁROMJEGYŰ SZÁMOKBÓL 1.

Számítsd ki!

360 - 40 =

700 - 50 =

520 - 40 =

580 - 50 =

400 - 20 =

730 - 50 =

430 - 20 =

800 - 40 =

440 - 60 =

790 - 60 =

900 - 80 =

620 - 70 =

670 - 30 = 600 - 70 = 2. Töltsd ki a táblázatot! - 357 582 643 728 935 - 30 40 70 40

3.

Írd be a hiányzó számokat!

910 - 80 = 80

90

762

4.

Az egyforma alakzatokat cseréld fel egyforma számokra!

-

=

Hány megoldása lehet a feladatnak?

5.

Hány gramm diót kell hozzáadni 50 grammhoz, hogy 500 grammot kapjunk?

6.

Az egyik iskolában 824 tanuló van, a másikban 30-cal kevesebb. Hány tanulója van a másik iskolának?

7.

Az 555 mennyivel nagyobb a 130 és a 70 különbségénél?

8.

Simon perselyében valamennyi pénz volt. Reggel hozzáadott 80 dinárt, és így 916 dinárja lett. Mennyi pénze volt Simonnak a perselyben?

9.

Az egyik hordóban 396 l olívaolaj volt. Ebből eladtak 400 dl-t. Mennyi olaj maradt a hordóban?

10.

Mikinek 900 dinárja volt, Sanyinak 750, Misinek 883. Mindhárman fagyit vettek fejenként 90 dinárért. Mennyi pénzük maradt külön-külön?

23


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÉS A KÉTJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA 1.

Számítsd ki!

256 + 31 =

537 + 26 =

759 + 82 =

374 + 23 =

416 + 48 =

584 + 37 =

145 + 44 =

648 + 55 =

476 + 58 =

2.

Számítsd ki az összeget, és írd be a megoldást a megfelelő körbe!

3.

Számítsd ki a kifejezés értékét!

(376 + 26) + 75 = 37 + (225 + 49) = 19 + (428 + 74) = (266 + 71) + 22 = 59 + (263 + 77) = 28 + (250 + 36) = (328 + 39) + 26 = (443 + 28) + 19 = 4. Kösd össze nyíllal azt a két számot, 5. Hasonlítsd össze az összegeket (<, >, =)! amelynek összege:

6.

Számítsd ki a 715 és a 85 összegét!

7. Márk 135 percet focizott, Dani 1 óra és 5 perccel többet. Hány percet játszott Dani?

8.

Jancsi összegyűjtött 476 dinárt. Ahhoz, hogy megvehessen egy játékot, még 95 dinárra van szüksége. Mennyibe kerül a játék?

9. A bükkfa 175 cm magas, a fenyőfa 5 dm 6 cm-rel magasabb, a tuja viszont 8 dm 7 cm-rel magasabb a fenyőfánál. Milyen magas a fenyőfa, és milyen magas a tuja?

10. Anyu vett 2 kg banánt 165 dinárért, 1 kg narancsot 75 dinárért és almát 43 dinárért. Mennyi pénzt költött anyu?

24


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA A HÁROMJEGYŰ SZÁMOKBÓL 1.

Számítsd ki

465 - 52 =

472 - 32 =

675 - 39 =

264 - 46 =

387 - 64 =

648 - 18 =

763 - 45 =

738 - 69 =

556 - 33 =

369 - 49 =

841 - 26 =

813 - 37 =

2.

Melyik az a szám, amelyik 67-tel kisebb

3.

a 400-nál; a 606-nál;

Írd be a téglalapokba a megfelelő számokat!

az 570-nél; a 754-nél?

4.

Számítsd ki az új árakat!

5.

A 777-et csökkentsd a 136 és az 57 különbségével!

6.

Anyu 986 dinárt fizetett a cipőért és a zokniért. A zokni ára 92 dinár. Mennyibe kerül a cipő?

7.

Apu 185 cm magas, fia 7 dm 3 cm-rel alacsonyabb nála. Milyen magas a fiú?

8.

A háziasszonynak 900 dinárja volt. Az egyik üzletben elköltött 87 dinárt, a másikban 78 dinárt. Mennyi pénze maradt?

9.

Mekkora darabot kell elvágni a 738 cm-es anyagból, hogy fél méter maradjon?

10.

Az üzletben 468 kg cukor és 572 kg rizs volt. Ebből 86 kg cukrot és 98 kg rizst adtak el. Hány kilogramm cukor és rizs maradt a boltban?

25


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA 1.

Számítsd ki!

225 + 143 =

178 + 212 =

264 + 328 =

362 + 237 =

354 + 326 =

576 + 219 =

516 + 172 =

538 + 242 =

639 + 243 =

456 + 321 =

445 + 335 =

728 + 267 =

2.

Számítsd ki!

3.

Milyen hosszú volt a deszka, amelyből levágtak 154 cm-t, és maradt 273 cm?

5.

Számítsd ki az összegét a legnagyobb és legkisebb háromjegyű számnak, amelyek a 3, az 1, és a 6 számjegyekből állnak!

7.

9.

Az egyik hordóban 425 l folyadék van, a másikban 5 hl. Összesen mennyi folyadék van a két hordóban? A kosárban 263 dió és 175 mogyoró van, mandulából pedig annyi, ahány dió és mogyoró összesen. Hány szem gyümölcs van a kosárban?

26

4.

Melyik számból kell kivonni 257-et, hogy 633-at kapjunk?

6.

A két szakasz hossza közötti különbség 177 mm. A rövidebb szakasz hossza 568 mm? Milyen hosszú a másik szakasz?

8.

Az egyik földműves 346 kg krumplit termelt, a másik 128 kg-mal többet. Hány kilogramm krumplit termeltek közösen?

10. Jancsi útnak indult. Kerékpárral 137 km-t, vonattal 145 km-t tett meg, autóbusszal pedig 117 km-rel többet, mint kerékpárral és vonattal együtt. Hány kilométert utazott autóbusszal?


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA 1.

Számítsd ki!

348 - 237 =

444 - 206 =

472 - 236 =

345 - 180 =

556 - 324 =

772 - 530 =

591 - 374 =

677 - 289 =

638 - 240 =

638 - 240 =

535 - 176 =

732 - 403 =

2.

Számítsd ki!

3.

Oldd meg az egyenleteket! 687 - x = 298

800 - x = 223

mert

mert

mert

4.

901 - x = 509

Mennyivel nagyobb a 318 a 756 és a 493 különbségénél?

5.

6.

A kisebbítendő a hatodik százas legnagyobb számjegye, a kivonandó a harmadik százas legkisebb számjegye. Számítsd ki a különbséget!

Egy medencében 746 l víz volt. Délelőtt kiengedtek belőle 306 l-t. Mennyi vizet kell még kiengedni, hogy 185 l maradjon benne?

7.

Violának, Tímeának és Péternek összesen 985 dinárja van. Hány dinárja van Péternek, ha Tímeának 270, Violának pedig 176 dinárral több van, mint Tímeának?

Az útépítők délelőtt kiaszfaltoztak 375 m utat, délután 198 m-rel kevesebbet. Hány méterrel aszfaltoztak ki többet délelőtt?

8.

10. Az 540 240-nel nagyobb az A számnál, az A szám pedig 159-cel nagyobb B számnál. Melyik az A szám, és melyik a B szám?

9.

Diana telefonszámlája 735 dinár volt, Szilviáé pedig 677 dinár. Mindketten 1000 dinárossal fizettek. Ki kapott több visszajárót, és mennyivel?

27


KÉTMŰVELETES FELADATOK (+ ÉS -) 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

2.

Számítsd ki a kifejezés értékét!

668 + 75 - (329 - 248) = 900 - (375 + 265) - 188 = 26 + (774 - 586) + 339 = (877 - 199) - (374 + 174) = 218 + 582 - (436 - 28) = a) A 378-at növeld a 499-es szám rákövetkezőjével!

4.

b) A 743-at csökkentsd a 600-at megelőző számmal!

3.

6.

A 490 és a 275 különbségét növeld az összegükkel!

7.

Marika, Anna és Igor édesanyjuktól 1000 dinárt kapott. Marika elvett 375 dinárt, Anna 155 dinárt, Igor a maradékot. Mennyi pénz jutott Igornak?

9. 750 g cukorka eladása után a boltban maradt két csomag 125 g-os cukorka. Hány kilogramm cukorka volt az üzletben az eladás előtt? 28

5.

Mennyivel nagyobb az 538 a 705 és a 349 különbségénél? Egy óvodába 421 gyerek iratkozott, a másikba 176-tal kevesebb. Hány gyerek iratkozott a két óvodába?

8.

Fivér és húga fejenként 334 képecskét gyűjtöttek. A fiú a húgának adott 170 képecskét. Hány képecskével van most több a húgának?

10.

Három testvér 678 gombát gyűjtött össze. A legidősebb és a középső öszszesen 412-t, a középső és a legfiatalabb 540 gombát gyűjtött össze. Hány gombát gyűjtöttek össze külön-külön?


AZ ÖSSZEG ÉS AZ ÖSSZEADANDÓK FÜGGŐSÉGE. AZ ÖSSZEG ÁLLANDÓSÁGA 1.

Számítsd ki! 278 + 122 =

400 + 265 =

(278 + 30) + 122 =

(400 - 50) + 265 =

(278 - 30) + 122 =

(400 + 50) + 265 =

2.

Mennyivel változik az összeg, ha az egyik összeadandót növeljük 10-zel; csökkentjük 20-szal; növeljük 100-zal; csökkentjük 220-szal?

3.

Ha a + b = 300, számítsd ki!

(a + 250) + b = (a - 250) + b = a + (b + 250) = a + (b - 250) = 5. Oldd meg a füzetben! a) Az egyik dobozban 275, a másikban 188 mandarin van. Hány mandarin van összesen a dobozokban? b) Hány mandarin lesz, ha az elsőből kiveszünk 85-öt? 7. Hasonlítsd össze!

4.

Határozd meg a c-t az egyenlőség segítségével! 528 + 317 = 845; (528 + c) + 317 = 950 c = 636 + 264 = 900; 636 + (264 - c) = 799 c = 6. Töltsd ki az üres mezőket!

8.

H asználva az összegek állandóságát számítsd ki a legegyszerűbb módon!

9.

Ha az egyik összeadandót növeljük 370-nel, a másikat pedig csökkenjük 150-nel, mi történik az összeggel?(Mutasd be példán!)

10.

389+467=

275+348=

188+265=

A két szám összege egy ismeretlen szám. Ha az egyik összeadandót 20-szal csökkentjük, a másikat 222-vel növeljük, az összegük 777 lesz. Mennyi lesz a két szám összege az elején?

473+427=

564+209=

29


A KÜLÖNBSÉG FÜGGŐSÉGE A KISEBBÍTENDŐTŐL ÉS A KIVONANDÓTÓL. A KÜLÖNBSÉG ÁLLANDÓSÁGA 1.

Számítsd ki! 275 - 145 =

(275 - 105) - 145 =

757 - 364 = 757 - (364 + 115) =

(275 + 105) - 145 = 757 - (364 - 115) =

2.

Mennyivel változik a különbség, ha a kisebbítendőt

33-szor növeljük; 130-szor csökkentjük?

3.

Hogyan változik a különbség, ha a kivonandót

csökkentjük 58-szor; növeljük 177-szer? 4. Ha x - y = 330, számítsd ki! (x + 185) - y =

x - (y + 90) =

(x - 185) - y = x - (y - 90) = 5. Két szám különbsége 473. Mi történik, b) Két szám különbsége 347. Mi törtéha a kisebbítendőt csökkentjük 303nik, ha a kivonandót növeljük 188-cal? mal? 6. Töltsd ki az üres mezőket!

7.

Alkalmazd a különbségek állandóságát, és számítsd ki a legegyszerűbb módon! 463 - 207 = 722 - 359 = 558 - 440 = 646 - 283 =

8.

A kisebbítendőt megnöveltük 250-nel. Mit kell tenni a kivonandóval, hogy a különbség ne változzon?

9.

30

Marcinak 458 dinárja volt, Sanyinak 296. Mindketten elköltöttek 166 dinárt. Mennyivel volt több pénze Marcinak az elején, és mennyivel van most több?

10. Brigitta képecskéket ragasztott 2 al-

bumba. Ha mindkettőbe beragaszt még 15 darabot, a második albumban 170 képpel lesz több, mint az elsőben. Hány képpel volt több a második albumban a ragasztás előtt?


EGYENLETEK ISMERETLEN ÖSSZEADANDÓVAL 1.

Oldd meg az egyenleteket!

235 + x = 548 x + 375 = 746 473 + x = 1000 mert

2.

mert

mert

Oldd meg az egyenleteket!

298 + x = 379 735 + x = 804 652 + x = 900 mert

3.

mert

mert

Oldd meg az egyenleteket!

x + 347 = 759 x + 685 = 873 x + 208 = 351 mert

mert

mert

4.

Írd le a feladatokat egyenletek formájában, és oldd meg! a) Ha az ismeretlen számhoz hozzá- b) Melyik számot kell a 287-hez hozzáadni, hogy az összeg 1000 legyen? adunk 155-öt, az összeg 723 lesz. Melyik ez a szám? c) Melyik számot kell hozzáadni az d) Az első összeadandó a 312, az összeg 511-hez, hogy 800-at kapjunk? a 909. Melyik a második összeadandó?

5.

Péter elindult otthonról, és megtett 478 m-t. Mennyit kell még megtennie az iskoláig, ha az 1 km távolságra van?

6.

Mennyivel kell megnövelni az ötödik százas és a nyolcadik tízes különbségét, hogy a harmincnegyedik tízes és a hatodik százas összegét kapjuk?

31


EGYENLETEK ISMERETLEN KISEBBÍTENDŐVEL VAGY ISMERETLEN KIVONANDÓVAL 1.

Oldd meg az egyenleteket, és ellenőrizd az eredményeket! x - 132 = 469 x - 564 = 278 x - 275 = 600 mert

mert

mert

594 - x = 302 680 - x = 439 1000 - x = 547 mert

2.

mert

mert

Oldd meg az egyenleteket!

x - 123 = 567 x - 178 = 788 x - 202 = 395 mert

3.

mert

Ha a 307-et csökkentjük egy számmal, 177-et kapunk. Határozd meg az ismeretlen számot!

4.

6.

5.

Az egyik polcon 213 könyv van. Hány könyv van a másik polcon, ha összesen 500 könyv van?

7.

Ha az ismeretlen számot csökkentjük a negyedik százas legkisebb számával, a legkisebb háromjegyű számot kapjuk. Határozd meg az ismeretlen számot!

9.

Amikor Vendel a dobozból kivett 134 üveggolyót, maradt benne 266. Hány üveggolyó volt a dobozban?

32

mert

Melyik számból kell kivonni a 198-at, hogy 691-et kapjunk?

Mennyivel kell csökkenteni a 900-at, hogy az ötödik százas legnagyobb páratlan számát kapjuk?

8.

Marika a szoknyáért 1000 dinárossal fizetett, és visszakapott 214 dinárt. Mennyibe került a szoknya? Írd le az egyenletet, és számítsd ki!

10.

Miki 460 képecskét gyűjtött össze. Amikor beragasztotta az albumba, 128 dupla képecskéje maradt. Hány képecskét ragasztott be az albumba?


EGYENLŐTLENSÉGEK 1.

Karikázd be a helyes megoldásokat, ha x < 6!

3, 4, 5, 6, 7, 8.

2.

Írd le a megoldásokat az x > 5 kifejezésre az egyjegyű számok halmazából!

3.

Határozd meg az egyenlőtlenségek megoldásának halmazát!

5 < x < 12, x є { }

64 < x < 72, x є { }

298 < x < 302, x є { }

4.

Színezd ki az egyenlőtlenség megoldásait!

327 < x < 331 326

5.

327

328

329

330

331

332

333

Karikázd be az egyenlőtlenség megoldásait!

499 < x < 505 497 505 500 498 502 504 501 499 503

6.

Jani kevesebb mint 9 éves. Hány éves lehet Jani?

7.

Miklósnak több mint 789, de kevesebb mint 808 dinárja van. Hány dinárja lehet Miklósnak?

8.

A pásztor azt mondja: „A nyájamban több mint 100, de kevesebb mint 110 bárány van.” Hány báránya lehet a pásztornak?

9.

A kosarazó a meccsen több mint 30, de kevesebb mint 36 alaklommal talált kosárba. Hányszor találhatott kosárba a kosarazó?

10.

Írd le az egyenlőtlenségeket, amelyeknek adott a megoldáshalmazuk!

a) { 403, 404, 405, . . . 517 } b) { 700, 701, 702, . . . 901 } 33


A KÖR ÉS A KÖRÍV 1.

Rajzolj egy r = 2 cm sugarú kört, amelynek középpontja az O pont, és színezd ki!

2.

Rajzolj egy r = 25 mm sugarú körívet az O pontba!

3.

A körívre rajzold be az OA sugarat és a BC átlót!

4.

Rajzolj egy körívet, amelynek a középpontja az A pontban van, és áthalad a B ponton, és egy másik körívet, amelynek középpontja a B pontban van, és áthalad az A ponton!

5.

Rajzolj két körívet. Az egyik középpontja az A pont, a másik középpontja a B pont, és mindkettő áthalad a C ponton!

6.

Rajzolj egy körívet 2 cm-es sugárral, amelynek középpontja az A pontban van. Jelölj meg rajta egy B pontot, és rajzolj egy körívet, amelynek ez lesz a középpontja, és a sugara 1 cm.

7.

Rajzol egy 6 cm átmérőjű körívet, amelynek középpontja az O pont. Rajzolj egy körívet ugyanebbe a középpontba kétszer kisebb átmérővel!

8.

Adva van egy p egyenes. Rajzolj rá 3 körívet, amelynek sugarai 15 mm-esek, a körívek érintik egymást, a középpontjuk pedig a p egyenesen van!

p

34


9.

Rajzolj két körívet, amelyek középpontjai az M pontban vannak, sugaraik pedig az AM és a MB szakaszok!

10.

Rajzolj három egyenest, amely áthalad az A ponton, és egy körívet, amelynek középpontja az A pont, és a sugara 25 mm!

11.

A p egyenesen adva van A, B és C pont. Körző segítségével rajzol körívet, amelynek a) középpontja a B pont, sugara az AB hossza; b) középpontja a C pont, sugara BC hossza!

1 12.

Rajzolj két 25 mm és 35 mm sugarú kört úgy, hogy csak egy közös pontjuk legyen!

13.

Rajzolj egy K kört O középponttal és A, B, C pontokat úgy, hogy az A pont a kör határán legyen, a B pont a körön belül, a C pont a körön kívül.

14.

Egy kört hány részre oszthat

3 egyenes, amely áthalad a középponton; 4 egyenes, amely áthalad a középponton?

15.

Rajzold le egy papírra vonalzó és körző segítségével az alábbi rajzokat!

35


SZORZÁS 10-ZEL ÉS 100-ZAL 1.

Számítsd ki! 2. Számítsd ki!

20 · 10 = 32 · 10 = 3 · 100 =

9 · 100 =

40 · 10 = 54 · 10 = 7 · 100 =

6 · 100 =

50 · 10 = 78 · 10 = 5 · 100 =

7 · 100 =

80 · 10 = 49 · 10 =

3.

4.

Töltsd ki!

5 ·

= 500

· 8 = 800

9 ·

= 900

5.

· 23 = 230

37 ·

= 370

A legnagyobb egyjegyű számot szorozd meg a legkisebb háromjegyű számmal!

· 10 =1000

Judit 99 cm hosszú szalagot vágott ki, Anna 36 dm hosszút, Szilvia pedig 2 m hosszút. Mekkora a három szalag teljes hossza?

OSZTÁS 10-ZEL ÉS 100-ZAL 1.

Számítsd ki! 30 : 10 =

430 : 10 =

300 : 100 = : 100 = 6 600 : 10 =

70 : 10 =

870 : 10 =

700 : 100 =

: 100 = 8 500 : 10 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

István az 1 m-es deszkát 10 részre osztotta, Pali 100 részre. Milyen hosszúságú részei vannak Istvánnak, és milyenek Palinak?

4.

Tíz egyforma sorba összesen 350 szilvafa lett ültetve. Hány fa van egy sorban?

5.

36

Diana háza és az iskola közötti távolság 1 km. Diana az út századnyi hosszát tette meg, amikor találkozott Annával. További egytizednyi út megtétele után találkoztak Sanyival. Mekkora utat kell még megtenniük, hogy az iskolába érjenek?


SZORZÁS 1.

Számítsd ki!

9 · 30 =

(5 ∙ 30 ALAKBAN)

3 · 70 = 8 · 50 =

4 · 60 =

6 · 40 =

5 · 90 =

7 · 50 =

2 · 80 =

2.

Számítsd ki, és írd be a megfelelő számokat!

3.

Töltsd ki a táblázatot! а 2 4

7

5

9

6

10

8

70 · а

4.

Ha egy autó egy óra alatt 80 km-t tesz meg, hány kilométert tesz meg 6 óra alatt?

5.

Szilvi és Timi könyveket csomagoltak. Minden csomagba 8 könyvet tettek. Szilvi 30-at csomagolt, Timi 50-et. Hány könyvet csomagoltak összesen?

OSZTÁS (150 : 3, 150 : 30 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki! 180 : 3 =

360 : 6 =

240 : 8 =

720 : 9 = 420 : 70 =

120 : 20 =

320 : 4 = 140 : 2 = 640 : 80 = 2. Töltsd ki az üres mezőket! 540 : 60 =

450 : 50 = 810 : 90 =

210 : 30 =

560 : 7 =

280 : 40 =

3.

350 : 5 =

A 6 és a 70 szorzatát oszd el 60-nal!

4.

Az egyik kertben 230 fej káposzta volt, a másikban 310. A káposztákat 5. Egy gyorsíró 9 perc alatt 630 szót gépel le. Hány szót gépel le 6 perc alatt? 9 hordóba tették el télire. Hány fej káposzta van egy hordóban?

37


A TÉNYEZŐK HELYÉNEK FELCSERÉLÉSE ÉS CSOPORTOSÍTÁSA 1.

Írd be a számokat úgy, hogy az egyenlőségek igazak legyenek!

7 · 8 = 5 ·

= 8 · 5

10 · 6 = 6 ·

2.

· 7 9 · 10 = 10 · · 100 = 100 · 45

72 ·

= 10 · 72

Cseréld fel a tényezőket, és számítsd ki!

8 · 10 = 5 · 100 =

20 · 10 =

100 · 9 =

3.

Számítsd ki kétféleképpen a szorzatot! 4, 5, 3 2, 5, 10

( · ) · = · ( · ) = · ( · ) = ( · ) · = 4. Számítsd ki kétféleképpen a szorzatot! egyik mód másik mód 1 · 3 · 8 =

4 · 2 · 6 =

5 · 10 · 5 =

10 · 9 · 7 =

5.

Töltsd ki az üres mezőket!

6.

Számítsd ki a szorzatokat használva a tényezők helyének felcserélhetőségét és csoportosítását! 5 · 10 · 8 = 100 · 3 · 2 = 12 · 5 · 10 = 10 · 6 · 7 = 38


7.

Számítsd ki a szorzatot háromféleképpen!

3 · 7 · 20 =

8 · 3 · 10 =

40 · 5 · 2 =

2 · 4 · 100 =

8.

Vilmosnak 7 dinárja van, Miklósnak 10-szer több, Róbertnek viszont 6-szor több, mint Miklósnak. Hány dinárja van Róbertnek?

9.

Az iskolában 3 osztály van osztályonként 25 tanulóval. Minden tanuló kapott egy pár kesztyűt. Hány darab kesztyűt ajándékoztak a tanulóknak?

10.

10 asztalon asztalonként 6 tányér és azokban 2 kanál van. Hány kanál van összesen? Számítsd ki kétféleképpen!

39


AZ ÖSSZEG ÉS A KÜLÖNBSÉG SZÁMMAL VALÓ SZORZÁSA 1.

Számítsd ki a számok szorzatát kétféleképpen!

egyik mód másik mód 240 · 4 =

320 · 2 =

170 · 5 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Számítsd ki a legegyszerűbb módon!

(564 - 524) · 4 =

(287 - 207) · 7 =

(198 + 211) · 2 =

(165 + 135) · 3 =

4.

Marika 5 ballonba 6 liter gyümölcsszirupot és 20 liter vizet öntött. Mennyi szörpöt készített Marika? Számítsd ki a legegyszerűbb módon!

5.

Számítsd ki a számok szorzatát a különbségek szorzatának módszerével!

136 · 7 = 289 · 3 = 389 · 2 =

6.

Számítsd ki a számok szorzatát az összegek szorzatának módszerével!

250 · 4 = 140 · 6 = 105 · 7 = 40


AZ ÖSSZEG ÉS A KÜLÖNBSÉG SZÁMMAL VALÓ OSZTÁSA 1.

Számítsd ki a számok hányadosát kétféleképpen!

egyik mód másik mód 168 : 6 =

265 : 5 =

371 : 7 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Számítsd ki a legegyszerűbb módon!

(265 - 125) : 7 =

(756 - 406) : 5 =

(247 + 353) : 6 =

4.

(514 + 286) : 8 =

Az összegek osztásának módszerével számítsd ki azt a számot, amely

7-szer kisebb a 749-nél;

6-szor kisebb a 720-nál;

10-szer kisebb az 550-nél!

5.

Számítsd ki a különbségek osztásának módszerével!

384 : 4 =

594 : 6 =

591 : 3 = 6. Az iskola számára 784 krétát vásároltak. Ezt egyenlő arányban 8 osztály között kell elosztani. Hány krétát kapnak az osztályok?

41


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK SZORZÁSA ÉS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL 1.

Számítsd ki!

26 · 3 = 74 · 3 = 58 : 2 =

91 : 7 =

37 · 2 = 65 · 7 = 72 : 6 =

96 : 8 =

49 · 5 = 79 · 4 = 45 : 3 =

48 : 3 =

28 · 4 = 86 · 5 = 92 : 4 =

84 : 6 =

56 · 7 = 34 · 6 = 65 : 5 =

64 : 4 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

b) Hány óra van

a) Hány hónap van

5 évben; 5 napban; 7 évben; 7 napban; 9 évben?

9 napban?

4. A A 46 és a 6 szorzatát csökkentsd az

5.

A 98 és a 7 hányadosát növeld a nyolcszorosára!

6.

7.

Az étterembe 96 vendég jött. Hány asztalt kell elkészíteni, ha minden asztalhoz 6 vendég ülhet?

9.

A fiú 13 kg földiepret szedett, húga 4-szer többet. Az összes földiepret 5 ládába osztották el. Hány kilogramm földieper van ládánként?

56 és a 4 hányadosával!

Az első osztályban 48 tanuló van, a másodikban 2-szer több, a harmadikban 3-szor kevesebb, mint a másodikban. Összesen hány tanuló van a három osztályban?

* 8. Öt nap alatt 8 tyúk 32 kg élelmet fogyaszt el. Mennyi élelmet fogyaszt el 1 tyúk 30 nap alatt?

* 10. Fivérnek és húgának forrásvízzel kell megtöltenie egy 96 l-es hordót. A fivér 3 l-es edényt, a húga 2 l-est használ. Egy perc alatt a fivér 2 teli edény, húga 1 teli edény vizet visz. Mennyi idő alatt töltik meg a hordót?

A feladatokat a füzetben oldd meg! 42


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK SZORZÁSA ÉS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL 1. Számítsd ki a szorzatot! 2.

Számítsd ki a hányadost!

237 · 4 = 489 · 2 = 156 : 4 =

111 : 3 =

265 · 3 = 346 · 2 = 441 : 9 = 325 : 5 = 178 · 5 = 106 · 8 = 504 : 7 = 729 : 9 =

3.

Számítsd ki!

126 · 3 = 241 · 3 = 128 : 4 = 228 : 4 = 169 · 3 = 124 · 3 = 356 : 4 = 252 : 4 = 278 · 3 = 315 · 3 = 136 : 4 = 324 : 4 =

4.

Egy számnak az ötöde a 276 és a 6 hányadosa. Melyik ez a szám?

5. Írd be a számokat az üres mezőkbe!

6.

Oldd meg az egyenletet! x · 7 = 784 468 : x = 9

x : 4 = 176

7.

Két csomagban csomagonként 174 könyv van, 3 csomagban pedig csomagonként 145. A könyveket 9 polcra pakolták fel. Hány könyv van polconként? 9. Nagyi 5 sálat kötött, amelyhez 675 g fonalat használt el. Hány gramm fonalra van szüksége 7 sál elkészítéséhez?

8.

Miklós 7 dobozba dobozonként 128 üveggolyót rakott. Péter minegyik dobozból kivett 15-öt. Hány üveggolyó maradt a dobozokban?

* 10.

Fivérnek és nővérének összesen 474 dinárja van. A fivérnek 5-ször több dinárja van, mint nővérének. Hány dinárja a fivérnek, és hány nővérének?

43


A SZORZAT FÜGGŐSÉGE A TÉNYEZŐKTŐL. A SZORZAT ÁLLANDÓSÁGA 1.

Mi lesz a szorzattal, ha az egyik szorzandót megnöveljük a 3-szorosára, a 4-szeresére és az 5-szörösére? 25 · 4 = 100 (25 · 4) · 4 = (25 · 3) · 4 = (25 · 5) · 4 =

2.

Mi lesz a szorzattal, ha az egyik szorzandót lecsökkentjük a 2-szeresére, a 6-szorosára és a 8-szorosára? 48 · 5 = 240 (48 : 6) · 5 = (48 : 2) · 5 = (48 : 8) · 5 =

3.

Számítsd ki a szorzatot, majd az egyik szorzandót csökkentsd 3-szor, és számítsd ki az új szorzatot! Mit veszel észre? 21 · 6 = 9 · 27 = 48 · 3 =

4.

Az egyik szorzandót növeltük 5-szörösére. Mit kell tenni a másik szorzandóval, hogy a szorzat a kétszeresére csökkenjen; a tízszeresére növekedjen?

5.

Ha x ∙ y = 250, számítsd ki a következő kifejezéseket! (x · 2) · y = x · ( y : 25) = (x : 5) · y = (x · 5) · (y · 2) = x · (y · 10) = (x : 10) · (y : 5) =

6.

Hasonlítsd össze a szorzatokat (<, >, =)!

7.

Írd be a számokat az üres mezőkbe, hogy pontos egyenlőséget kapj!

27 · 4 = = (27 · 2) · (4 : 2) 4 · 68 =2 · 74 · 5 = · 370 (36 : 6) · (5 · 6) = = 36 · 5 6 · 49 = 3 · 45 · 10 = 90 · 42 · 6 = = (42 · 3) · (6 : 3) 8 · 34 = 4 · · 77 = 110 · 7 (55 : 5) · (8 · 5) = = 55 · 8

8.

Simonnak 250 dinárja volt, Szonjának 125. Simon elköltötte pénzének egyötödét, Szonja pedig anyjától kapott 50 dinárt. Mennyi pénzük volt összesen kezdetben, és mennyi van most?

9.

Az egyik üzletben 250 kg hagymát és 125 kg krumplit adtak el. A másik üzletben 5-ször kevesebb hagymát és 5-ször több krumplit, mint az elsőben. Hány kilogramm zöldségfélét adtak el az első üzletben, és hányat a másodikban?

44


A HÁNYADOS FÜGGŐSÉGE AZ OSZTANDÓTÓL ÉS AZ OSZTÓTÓL. A HÁNYADOS ÁLLANDÓSÁGA 1.

Hogyan változik a hányados, ha az osztandót növeljük 3-szorosára, 4-szeresére és 5-szörösére; az osztandót csökkentjük 3-szorosára, 4-szeresére és 5-szörösére; az osztót növeljük 2-szeresére, 3-szorosára és 6-szorosára; az osztót csökkentjük 2-szeresére, 3-szorosára és 6-szorosára; az osztandót és az osztót 12-szeresére növeljük?

2.

A 332 és a 4 hányadosa 83. Növeld kétszeresére úgy, hogy megváltoztatod az a) osztandót; b) osztót!

3.

Az osztandó változtatásával a 126 : 6 hányadost növeld 4-szeresére !

4.

Az osztandó változtatásával a 630 : 9 hányadost csökkentsd 3-szorosára!

6. Az osztó változtatásával az 1000 : 5 Az osztó változtatásával a 246 : 6 hányadost csökkentsd 4-szeresére! hányadost növeld 3-szorosára! 7. A hányados állandóságának segítségével számítsd ki a legegyszerűbb módon! 120 : 40 = 450 : 9 = 250 : 5 = 5.

8.

Töltsd ki a táblázatot! а 125

b 50

350 75 545

а:b 5 5 5 5 5

а

b 70

720 110 960 42

а:b 8 8 8 8 8

9.

Az osztandót 6-szor növeltük. Mit kell tenni az osztóval, hogy a hányados értéke 3-szorosára csökkenjen; 12-szeresére növekedjen; ne változzon? 45


MARADÉKOS OSZTÁS 1.

Számítsd ki a hányadost és a maradékot, majd ellenőrizd!

74 : 8 =

(

) mert

46 : 4 =

(

) mert

85 : 9 =

(

) mert

36 : 7 =

(

) mert

50 : 6 =

(

) mert

91 : 10 =

(

) mert

2.

maradék

A következő számok közül, 64, 78, 56, 90, 120, 140 és 160, írd le azokat, amelyek a) 8-cal oszthatók (maradék nélkül);

b) 8-cal osztva maradékot adnak!

3.

Milyen számokat kaphatunk maradékul, ha egy számot osztunk

3-mal;

4.

5-tel;

13-mal?

Számítsd ki a hányadost és a maradékot, az eredményt pedig ellenőrizd szorzással! 348 : 5 =

423 : 6 =

535 : 8 =

724 : 7 =

5.

Melyik szám 8-cal való osztása után kapunk 37-et, maradékként pedig 5-öt?

6.

Melyik szám 9-cel való osztása után kapunk 72-t, maradékként pedig 6-ot?

7.

Számítsd ki az osztandót, ha a) az osztó 7, a hányados 24, a maradék 5; b) az osztó 5, a hányados 38, a maradék 3; c) az osztó 6, a hányados 108, a maradék 5; d) az osztó 2, a hányados 480, a maradék 1! 8. Hány banános csokit lehet venni 50 dinárét, ha darabja 9 dinár? Hány dinár marad?

9.

Nyolc tanterembe egyformán kell elosztani 110 padot. Hány padot lehet egy osztályba tenni? Hány pad marad ki?

10. Sanyi 72 képecskét ragasztott be az albumba. Ha minden oldalra 7 képet ragasztott, hány képecske maradt az utolsó oldalra? 46


SZORZÁS ISMERETLEN TÉNYEZŐVEL 1.

Oldd meg az egyenletet, és ellenőrizd!

x · 5 = 575

mert

x · 9 = 567

mert

7 · x = 427

mert

x · 4 = 196 3 · x = 279

8 · x = 656

mert

2.

mert

mert

Számítsd ki az ismeretlen tényezőt, ha

a) az ismert tényező 75, a szorzat 750; b) az ismert tényező 9, a szorzat 540; c) az ismert tényező 80, a szorzat 320!

3.

Melyik szám 7-szerese adja a 644-et?

4.

Melyik számot kell megszorozni 9-cel, hogy a szorzat 135 legyen?

5.

Ha az ismeretlen számot 5-tel megszorzod, 665-öt kapsz. Határozd meg az ismeretlen számot!

6.

Judit gondolt egy számra. Amikor 4-gyel megszorozta, 288-at kapott. Melyik számra gondolt Judit?

7.

A 7 polc mindegyikén azonos számú pohár van. Hány pohár van egy polcon, ha összesen 161 pohár van?

8.

Hat egyforma kosárban 360 tojás van. Hány tojás van egy kosárban?

9.

A dobozban 100 alma van. Piros almából 4-szer több, mint sárgából. Hány piros, és hány sárga alma van a kosárban?

10. A szoknya 3-szor drágább a blúznál. Mennyibe kerül a szoknya és a blúz, ha összesen 840 dinárba kerülnek? 47


A SZAKASZOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS GRAFIKAI FŰZÉSE 1.

Mérd meg a szakaszok hosszát, és töltsd ki a táblázatot! szakasz mértékegység a szakasz hossza

2.

Hasonlítsd össze a szakaszokat körző segítségével!

3.

a) Rajzolj le egy a egyenest és egy szakaszt CD = 3 cm!

4.

Határozd meg körző segítségével a tört vonal hosszát!

5.

Helyezd rá a p egyenesre, és kösd össze az AM, PR, OS és CD szakaszokat!

6.

Vonalzó és körző segítségével rajzold meg azt a szakaszt, amely megegyezik az ábrán látható szakaszok összegével!

а)

b) Vidd át körző segítségével a szakaszt az egyenesre!

b)

а) b) 48


7.

8.

Rajzolj egy tört vonalat, amely négy szakaszból áll és a hossza 15cm!

Találd meg az egyforma hosszúságú szakaszokat!

= = =

9.

Kösd össze a pontokat, és határozd meg a tört vonal hosszát!

10. Rajzolj 2 tört vonalat, melyeknek hossza 1 dm, úgy, hogy az első három szakaszból álljon, a második pedig öt szakaszból!

49


KÉT EGYENES VISZONYA EGYMÁSHOZ 1.

Milyen a két egyenes viszonya egymáshoz?

2.

Rajzold meg a e és az f egyeneseket, amelyek párhuzamosak egymással!

3. Rajzold meg az a és a b egyeneseket,

4.

Rajzold meg a d és a g egyeneseket, amelyek merőlegesek egymásra!

5.

6.

Adva van az a egyenes és az M pont. Rajzold meg az m egyenest, amely áthalad az M ponton, és párhuzamos az a egyenessel!

8.

amelyek metszik egymást!

7.

9. Rajzold meg a b egyenest, amely áthalad a B ponton, és merőleges az a egyenesre!

Rajzold meg az egyeneseket a következő feltételek szerint: a c és c d.

Adva van a c egyenes és rajta egy O pont. Rajzold meg a d egyenest, amely az O pontban metszi a c egyenest!

Rajzolj egy c egyenest, amely áthalad az O és az M ponton, és egy d egyenest, amely áthalad B ponton, és merőleges a c egyenesre!

10. Rajzolj a füzetbe egyeneseket, amelyek megfelelnek a következő követelményeknek:

50


A SZÖG 1.

Milyen szögek vannak az ábrán?

2.

Rajzold le, és jelöld be a szögeket!

derékszög tompaszög hegyesszög

3.

Az Om szár közös szár egy hegyesszög, egy derékszög és egy tompaszög szárával. Rajzold le a szögeket! О

4.

Hány szög van a képen? szög

fajtája

5.

Az mOn tompaszöget oszd fel egy hegyesszögre és egy derékszögre!

6.

Adva van az A, B és C pont. Az A pontba rajzolj egy hegyesszöget, a B pontba egy derékszöget, a C pontba egy tompaszöget úgy, hogy a szögeknek ne legyen közös pontjuk!

7.

Írd le a képen látható szögeket! a) hegyesszög b) derékszög

8.

Rajzolj két derékszöget úgy, hogy csak egy közös pontjuk legyen!

c) tompaszög

9.

Hány derékszög, és hány tompaszög van a képen? Írd le őket!

le 4 egyenest úgy, hogy * 10. Rajzolj 16 derékszöget alkossanak!

51


A TÉGLALAP ÉS A NÉGYZET 1.

Fejezd be az elkezdett téglalapokat és négyzeteket!

2.

Rajzold le az ABCD téglalapot, amelynek 3 csúcsa adva van!

4.

5.

3.

Rajzold le az EFGH négyzetet, amelynek két csúcsa adva van!

A négyzetek számolásával rajzolj le a) egy négyzetet, amelynek oldalai b) egy téglalapot, amelynek szomszédos oldalai 2 és 4 alapnégyzetből állnak! 3 alapnégyzetből állnak!

Rajzold le a BCDE téglalapot, amelynek szomszédos oldalai az adott szakaszok!

7.

Rajzold le a téglalapot, amelynek oldalai a =35 mm, b = 2 cm!

9.

Rajzold le az MNOF téglalapot, amelynek két csúcsa az a egyenesen van!

6.

Rajzold le az ABCD négyzetet, amelynek oldalai 25 mm-esek!

8.

Rajzolj egy négyzetet, amelynek oldala 65 mm-rel kisebb, mint 1 dm, és egy téglalapot, amelynek hossza 45 mm, szélessége pedig 3-szor rövidebb!

10.

Rajzolj egy a egyenest és rá két pontot (A és B), valamint rajzold meg az ABCD négyzetet, amelynek két csúcsa (A és B) az a egyenesen van!

A feladatokat a füzetben oldd meg! 52


A TÉGLALAP KERÜLETE 1.

Számítsd ki a téglalap kerületét, amelynek oldalai a = 25 cm, b = 36 cm!

2.

Számítsd ki a téglalap kerületét, amelynek oldalai 2 m 6 dm és 1 m 8 dm!

3.

A téglalap hossza 183 mm, szélessége 3-szor rövidebb. Számítsd ki a kerületét!

4.

A téglalap szélessége 45 dm, hossza 55 dm-rel hosszabb a szélességénél. Számítsd ki a téglalap kerületét!

5.

A téglalap kerülete 1 m, a hossza 32 cm. Mekkora a téglalap szélessége?

6.

Számítsd ki a téglalap hosszát, ha a szélessége 7 dm, a kerülete 3 m!

7.

A kert hossza 48 m, szélessége 32 m. Mennyi drótra van szükség ahhoz, hogy körülkeríthessék?

8.

A képkeret téglalap alakú. Belső méretei: hossza 5 dm, szélessége 26 cm. Mekkora a külső mérete, ha tudjuk, hogy a keret 4 cm széles?

9.

A téglalap kerülete 1 m 2 dm. Határozd meg az oldalai hosszát, ha tudjuk, hogy a hossza 3-szor nagyobb a szélességénél!

10.

A egyik tanuló 1 perc alatt 50 m-t szalad. Mennyi ideig tart körülfutni a téglalap alakú játszóteret, ha hossza 120 m, szélessége 80 m, és ugyanolyan sebességgel fut végig?

53


A NÉGYZET KERÜLETE 1.

Számítsd ki a négyzet kerületét, ha oldala a) а = 7 cm b) a = 2 cm 5 mm

2.

A négyzet oldala 2 m 3 dm 5 cm. Számítsd ki a négyzet kerületét!

3.

Mekkora a négyzet oldala, ha a kerülete 1 m?

4.

A 16 m oldalú, négyzet alakú udvart dróttal kell körülkeríteni. Hány méter drótra van szükség?

5.

A négyzet alakú kert oldala 125 m, és minden 10 m-en egy cseresznyefát kell ültetni. Hány cseresznyefát kell ültetni?

6.

A négyzet, melynek oldala 15 dm, két egyenlő téglalapra van osztva. Mekkora a téglalapok kerülete?

7.

A 85 cm oldalú, négyzet alakú tükröt be kell keretezni egy 5 cm széles keretbe. Mennyivel nagyobb a bekeretezett tükör kerülete a nem bekeretezett tükör kerületétől?

8.

Egy négyzet kerülete 64 cm. Mekkora annak a négyzetnek az oldala, amelynek kerülete 4-szer kisebb?

9.

A 16 m oldalú, négyzet alakú telket körül kell keríteni dróttal 6 sorban, a drótot 4 méterenként oszlophoz kell erősíteni. A kerítéshez hány a) méter drótot;

b) darab oszlopot kell venni?

* 10. Ha a négyzet hosszát és szélességét csökkentjük 4-gyel, a kerület 6 dm lesz. Mekkora az eredeti négyzet kerülete?

54


A TÉGLALAP ÉS A NÉGYZET KERÜLETE 1.

Számítsd ki, és hasonlítsd össze az alakzatok kerületét!

2.

A téglalap oldalai 20 cm és 6 dm. Számítsd ki annak a négyzetnek az oldalát, amelynek a kerülete megegyezik a téglalap kerületével!

3.

Márknak árkot kell ásnia a 17 m hosszú, négyzet alakú telek köré, Sanyinak pedig a 11 m hosszú és 8 m széles telek köré. Kinek kell többet ásnia?

4.

Számítsd ki az összetett alakzat kerületét!

5.

Mérd le az oldalait, és számítsd ki az alakzat kerületét!

6.

A négyzet kerülete, amelynek oldala 17 cm 5 mm, megegyezik egy téglalap kerületével, amelynek egyik oldala 21 cm. Mekkora a téglalap másik oldala?

7.

Három négyzetből egy téglalapot készítettek. Számítsd ki a téglalap kerületét, ha mindhárom négyzet kerülete egyenként 48 cm!

* 8. Ha a négyzet hosszát növeljük 7 cm-

rel, szélességét csökkentjük 3 cm-rel, akkor a kapott téglalap kerülete 76 cm lesz. Mekkora a négyzet oldala?

téglalap kerülete 1 m 3 dm. Ha *10. Három 2 cm hosszú, 1 cm széles * 9. Egy a hosszát csökkentjük 4 cm-rel, a szélességét 1 cm-rel, egy négyzetet kapunk. Határozd meg a négyzet és a téglalap oldalait!

télalapból és egy 3 cm hosszú, 1 cm széles téglalapból készíts négyzetet! Számítsd ki a kerületét!

55


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA (345 + 532; 543 - 321 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

2.

Milyen hosszú az út A ponttól B pontig?

M

3. Hány liter tej van a tárolóban, ha az

első farmon 234 l, a másodikon 250 l, a harmadikon 315 l tejet töltöttek bele?

5. A farmon a bikák etetéséhez 352 kg, a 4. A buszjegy ára felnőtteknek 354 dinár. tehenek etetéséhez 214 kg, a borjúk eteAz engedmény a gyerekek számára 112 téséhez pedig 313 kg koncentrátumra dinár. Mennyi pénzre van szükség e az van szükség. Mennyi koncentrátumra anyukának, hogy magának és lányának van szükség egynapi etetéshez? kifizesse a buszjegyet?

6.

7.

Számítsd ki!

Mennyi pénz maradt a vásárlások után?

8.

A raktárban 658 üveg üdítő volt. Délelőtt eladtak 314 üveggel, estére maradt 221 üveggel. Hány üveg üdítőt adtak el délután?

9.

Az anyag hossza 569 cm volt. A varrónő a szoknyához levágott belőle 123 cm-t, a zakóhoz 234 cm-t. Mennyi anyag maradt?

56

10.

A csillagok helyére írd be a megfelelő számokat!


ÍRÁSOS ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS (437 + 258; 564 - 326 ALAKBAN)

1.

Számítsd ki!

2.

Az egyik vonatban 338 utas utazott, a másikban 254-gyel több. Hány utas utazott a másik vonatban?

4. A raktárból cementet szállítottak. Az első kamionnal 149, a másodikkal 238, a harmadikkal 106 zsák cementet szállítottak el. Hány zsák cementet szállítottak el aznap?

3.

Egy iskola ökológuscsoporja fenyőt ültetett. Első nap 257 fenyőt, második nap 138-cal többet. Hány fenyőfát ültettek

második nap; összesen?

5. Számítsd ki!

6.

Marika a vásárban 346 dinárt költött, húga 128 dinárral kevesebbet. Mennyit költött Marika húga a vásáron?

8.

A gyárban az első váltásban 556 munkás, a másodikban 128 munkással kevesebb dolgozik. Hány munkás dolgozik a második váltásban;

mindkét váltásban?

9.

Anyu 127 dinárt költött gyümölcsre, 257 dinárt zöldségfélékre, 319 dinárt pedig húsra. a)Mennyi pénzt költött el?

b) Mennyi pénze maradt, ha 925 dinárt vitt magával?

7. A kertész 362 kg sárgarépát, 841 kg

hagymát és 753 kg céklát termelt. A piacon eladott 158 kg sárgarépát, 425 kg hagymát és 536 kg céklát. Mennyi maradt neki

sárgarépából; hagymából; céklából?

10.

A harmadik osztályos tanulók újrahasznosítás céljából bádogdobozokat gyűjtöttek. Az egyik osztály 246 bádogdobozt gyűjtött össze, a másik 147-tel többet, a harmadik 108-cal kevesebbet, mint az első. Hány dobozt gyűjtött össze a második osztály; a harmadik osztály; mindhárom osztály? 57


ÍRÁSOS ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS (384 + 265; 517 - 243 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

2.

Számítsd ki!

3.

Számítsd ki az összegét és a különbségét az 582-es és a 391-es számnak!

4.

A 282 és a 374 összegét csökkentsd 465-tel!

5.

A 915 és a 771 különbségét növeld 673-mal!

6.

A keltetőben első nap 364 csibe kelt ki, másnap 182-vel kevesebb. Összesen hány csibe kelt ki a két nap alatt?

7.

Marikának 273 dinárja van, Brigittának 262. Mennyi pénz hiányzik ahhoz, hogy megvehessék a labdát, amely 828 dinárba kerül?

8. Az egyik búzamezőn 384 t búzát arattak le, a másikon 197 t-val kevesebbet. A teljes mennyiségből eladtak 293 t-át. Hány tonna búza maradt meg?

9.

Az egyik dobozban 645 darab ceruza volt, a másikban 283-mal több. A elsőből 383, a másodikból 583 ceruzát vettek el. Melyik dobozban maradt kevesebb ceruza, és mennyivel?

10. 58

Egy kosztüm megvarrásához 283 cm szövetre, egy nadrághoz pedig 143 cm szövetre van szükség. Meg lehet-e varrni egy kosztümöt és egy nadrágot 5 m 19 cm hosszú szövetből?


ÍRÁSOS ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS (287 + 396; 753 - 489 ALAKBAN)

1.

Számítsd ki!

2.

Számítsd ki!

3.

a) Mekkora a két csomag tömege összesen?

b) Mennyivel könnyebb az első csomag a másodiknál? 5. Határozd meg azt a számot, amely 278-cal nagyobb a 356-nál; 445-tel nagyobb a 267-nél!

7.

Gyorsvonattal 547 utas utazik, az utasszállítóval pedig 279. Hány utassal utazik több utas gyorsvonattal?

4.

Írd be az üres szirmokba a számok összegét illetve különbségét!

6.

Határozd meg azt a számot, amely 278-cal kisebb a 356-nál; 267-tel kisebb a 445-nél!

8.

A 248 és a 383 összegét csökkentsd a 346 és a 158 különbségével!

9. Júliusban egy gyárban 437 munkás ment el szabadságra, augusztusban 158 munkással kevesebb. Hányan mentek el szabadságra júliusban és augusztusban?

10.

Az egyik zacskóban 575 gramm mag volt, a másikban 188 grammal kevesebb. Az első zacskóból kivettek 197 grammot, a másikból 198 grammot. Hány gramm mag maradt a két zacskóban? 59


TÖBB ÖSSZEADANDÓS ÖSSZEADÁS 1.

Számítsd ki!

2.

Számítsd ki legegyszerűbb módon!

475 + 198 + 25 = 206 + 349 + 54 + 111 = 326 + 217 + 174 = 250 + 177 + 343 =

3.

Kié a legnagyobb számla? Írd a vonalra a megoldást!

ANNA ÜDIT Ő 75 KEKS Z 18 9 MUS TÁR 1 56

JÓZSI

MARI 64 Z GRI 173 J TE 180 MÉZ

184 TEA 80 TŐ I D Ü 175 Ó TÚR

4.

Vizsgáld meg, mágikusak-e a négyzetecskék!

5.

Az 572 és a 138 összegéhez add hozzá a 75-öt!

6.

Kösd össze azokat a számokat, amelyek összege 1000!

7.

A 140-hez add hozzá a 378 és a 356 összegét!

8.

Melindának 375, Dianának 313, Szilviának 215 dinárja van. Mennyi pénzük van összesen?

9.

A munkás első nap kiásott egy 3 m 20 cm hosszú árkot, másnap egy 2 m 6 dm-est, harmadnap pedig egy 420 cm hosszút. Milyen hosszú a kiásott árok?

10. A hordóba a első ballonból 3 hl 65 l ecetet, a második ballonból 283 l-t, a harmadikból 1 hl 89 l ecetet töltöttek. Mennyi ecet van a hordóban? 60


A HÁROMSZÖG 1.

Hány háromszög látható a képen!

2.

Írd le az adott háromszög csúcsait; oldalait; szögeit;

3.

Rajzolj háromszögeket, amelyeknek

a) oldalai egyenlők; b) minden oldala különböző; c) két oldala egyenlő, a harmadik különböző!

4.

Az adott szakaszok a háromszög oldalai. Rajzold le!

5.

Rajzolj le egy derékszögű háromszöget, amelynek oldalai a = 32 mm, b = 24 mm, c = 4 cm!

6.

Rajzolj egy egyenlő szárú háromszöget, amelynek oldalai a = 3 cm, b = c = 45 mm!

7.

Írd le az összes háromszöget, amely tartalmazza az MN oldalt!

8.

Írd le az összes háromszöget, amely tartalmazza az A csúcsot!

10.

Kilenc gyufaszál segítségével állíts össze 7 egyenlő oldalú háromszöget! Hat gyufaszál segítségével pedig állíts össze 4 egyenlő oldalú háromszöget!

9.

Rajzolj egy derékszögű háromszöget, amelynek egyik oldala 2 cm, a másik pedig 2-szer hosszabb. Milyen hosszú a harmadik oldal?

A feladatokat a füzetben oldd meg!

61


A HÁROMSZÖG KERÜLETE 1.

Számítsd ki a háromszög kerületét, ha oldalai

a) 35 mm, 3 cm, 6 cm; б) 15 mm, 2 cm, 5 cm!

2.

Számítsd ki a háromszög kerületét, ha

a) egyik oldala 6 cm, másik két oldala 1 dm 2 cm; b) mindhárom oldala 7 dm.

3.

Rajzold le az ABC háromszöget, ha oldalai a = 4 cm, b = 36 mm, c = 25 mm, és számítsd ki a kerületét!

5.

Rajzolj egy egyenlő oldalú háromszöget, amelynek kerülete 18 cm!

4.

Rajzolj egy egyenlő oldalú háromszöget a = 5 cm, és egy egyenlő szárú háromszöget a = 2 cm, b = c = 4 cm. Számítsd ki, és hasonlítsd össze a kerületüket!

6. Az egyenlő szárú háromszög kerülete

24 cm, az alapja 6 cm. Számítsd ki a szárának hosszát!

7.

A háromszög kerülete 350 mm. Az egyik oldala 90 mm, a másik 140 mm. Mekkora a harmadik oldala?

8.

Mekkora az egyenlő oldalú háromszög oldala, ha kerülete K = 4 m 5 dm 6 cm?

9.

Milyen hosszú drót kell ahhoz, hogy körülkerítsünk egy háromszög alakú kertek, amelynek oldalai 220 m, 135 m és 276 m hosszúak?

10.

A háromszög minden oldala különböző hosszú. Ha a leghosszabból elveszünk 5 cm-t, a legrövidebbhez hozzáadunk 5 cm-t, akkor egy egyenlő oldalú háromszöget kapunk. Határozd meg az oldalak hosszát, ha a háromszög kerülete 9 dm! A feladatokat a füzetben oldd meg!

62


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS SZORZÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (234∙ 2 ALAKBAN) 1. Számítsd ki! 2. 214 · 2 =

431 · 2 =

321 · 3 =

111 · 7 =

122 · 4 =

101 · 9 =

3.

A következő számokat növeld meg a 2-szeresükre! 423 403 234 142 340 241

Melyik az a szám, amelyik 4-szer nagyobb a 112-nél;

3-szor nagyobb a 313-nál;

5-ször nagyobb a 111-nél;

2-szer nagyobb a 342-nél?

4.

Hány kereke van 344 kerékpárnak;

211 autónak

5.

Egy könyv 101 dinárba kerül. Mennyibe kerül 5 könyv; 7 könyv?

6.

Egy kilogramm ananász 213 dinárba kerül. Anyu 2 kg-t vett, nagyi pedig egy kilogrammal többet. Mennyit fizetett anya, és mennyit fizetett nagyi az ananászért? Anya:

Nagyi:

7.

8.

Szonjának 110 dinárja van, Sanyinak 8-ször több. Hány dinárja van Sanyinak? Kétszerezd meg a 206 és a 128 összegét!

9. Ahhoz, hogy egy nadrágot megvarrjanak, 112 cm anyagra van szükség. Milyen hosszú anyagra van szükség négy nadrághoz? 10. A legkisebb háromjegyű páratlan számot növeld a legnagyobb egyjegyű számmal! 63


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS SZORZÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (123 ∙ 4 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

226 · 3 =

214 · 4 =

319 · 3 =

145 · 2 =

117 · 5 =

228 · 4 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket

3.

Hány lába van

a) 438 galambnak;

b) 216 báránynak?

4.

Melyik az a szám, amely 2-szer nagyobb a 449-nél?

6.

A 115-öt növeld ötszörösére!

5.

Márk megtakarított pénzének a fele 345 dinár. Mennyi az összes megtakarított pénze?

7.

Anyu 3 kg húst vett kilogrammonkénti 318 dináros áron. Mekkora számlát kapott?

8.

A egyenlő oldalú háromszög oldala 227 m. Számítsd ki a kerületét?

9.

Délelőtt a benzinkúton 226 l gázolajat adtak el, délután 4-szer többet. Mennyi gázolajat adtak el délután?

10.

Az üdítő ára 127 dinár, a csokoládé ára 208 dinár. Diana 3 üdítőt és 2 csokoládét vett. Mennyit fizetett?

64


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS SZORZÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (234 ∙ 3 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

382 · 2 =

151 · 4 =

181 · 5 =

181 · 4 =

190 · 5 =

131 · 6 =

373 · 2 =

151 · 5 =

243 · 3 =

162 · 4 =

491 · 2 =

263 · 3 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Karikázd be a helyes eredményt!

362 · 2 = 624 724 824 191 · 5 = 755 845 955 230 · 4 = 720 820 920 183 · 3 = 549 649 749

6.

Misi 260 képecskét gyűjtött össze, öccse 3-szor többet. Hány képecskét gyűjtött össze Misi öccse?

8.

4.

Számítsd ki a 242 négyszeres értékét!

5.

A négyzet oldala 241 cm. Számítsd ki a kerületét!

7.

Az autó 1 óra alatt 120 km-t tesz meg. Hány kilométert tesz meg 7 óra alatt?

Az áremelkedés előtt a póló ára 153 dinár, a papucsé 262 dinár, a törülközőé pedig 374 dinár volt. Minden áru ára a kétszeresére nőtt. Melyek az új árak?

9.

Józsi egy hét alatt 132 oldalt olvasott el egy könyvből. Hány oldalas a könyv, ha Józsi ezzel a sebességgel 4 hét alatt olvasta el azt?

10.

Egy torta elkészítéséhez szükség van: 350 g lisztre, 150 g dióra és 260 g cukorra. Nagyi két tortát szeretne készíteni. Mennyi lisztet, diót és cukrot kell vennie?

65


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS SZORZÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (176 ∙ 4 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

176 · 4 =

248 · 3 =

139 · 6 =

256 · 3 =

142 · 7 =

254 · 3 =

139 · 5 =

476 · 2 =

188 · 4 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Töltsd ki a táblázatot! а 246 178 125 b

4

3

6

456

а

165

377

268

169

2

b

4

2

3

5

а·b

а·b

4.

A pulton 4 láda van. Minden lábában 245 g ribizli. Összesen hány gramm ribizli van a ládákban?

6.

Egy család naponta 2 kenyeret vásárol. Hány kenyeret vásárol a család egy év alatt?

Egy gyár havonta 137 darab autót gyárt. Hány autót gyárt fél év alatt?

8.

5.

7.

A labda ára 289 dinár. Mennyibe kerül három labda?

Hajninak 155 dinárja van, Szilviának 3-szor több, Tímeának pedig 2-ször több, mint Szilviának. Mennyi pénze van Tímeának?

9.

Hány mogyorója volt anyunak, ha négy gyereknek adott fejenként 235 mogyorót?

10.

A filctoll ára 146 dinár, a körzőé 165, a füzeté 158. Bandi vett 3 filctollat és 3 füzetet, Zoli pedig 2 füzetet, 2 filctollat és 2 körzőt. Ki költött több pénzt?

66


KÉTMŰVELETES FELADATOK (SZORZÁS ÉS ÖSSZEADÁS) 1.

Számítsd ki! 2. Töltsd ki az üres mezőket!

178 + 246 · 3 = 156 · 4 + 284 = 214 · 2 + 164 · 3 = 137 · 3 + 109 · 4 = 236 + 114 · 5 = 127 · 6 + 215 = 3. A 238 és a 3 szorzatát növeld 286-tal!

4.

A 115 és a 246 összegét növeld a kétszeresére!

5.

7.

Az első összeadandó a 247 és a 3 szorzata, a második összeadandó a legkisebb háromjegyű szám. Számítsd ki az összeget!

6.

Számítsd ki a 135 háromszorosának és kétszeresének az összegét!

A határidőnapló ára 235 dinár, a töltőtollé 107 dinár. Mennyibe kerül 2 határidőnapló és 4 töltőtoll?

8.

A téglalap egyik oldala 187 mm, a másik 236 mm. Számítsd ki a kerületét!

9.

A hétnapos utazásra Dénes annyi pénzt vitt magával, hogy mindennap 115 dinárt költhet. Bátyja adott neki még 195 dinárt. Mennyi pénze volt Dénesnek?

* 10. Marika háza és az iskola közötti távolság 135 m, az iskola és a könyvtár között pedig 107 m. Mekkora utat tett meg Marika, ha 2-szer ment a könyvtárba és ugyanannyiszor haza?

67


KÉTMŰVELETES FELADATOK (SZORZÁS ÉS KIVONÁS) 1. Számítsd ki! 2.

Töltsd ki az üres mezőket!

984 - 216 · 4 = 314 · 3 - 639 = 1000 - 139 · 6 = 436 · 2 - 503 = 199 · 4 - 108 · 2 = 332 · 3 - 245 · 4 =

3.

A 456 és a 2 szorzatát csökkentsd 219-cel!

4.

A legkisebb négyjegyű számot csökkentsd a 199 és az 5 szorzatával!

5.

Mennyivel a különbözik a 176 ötszöröse a háromszorosától?

6.

A malomba a hét minden napján 128 kg búzát hoztak. Az összmennyiségből 540 kg-ot őröltek meg. Hány kilogramm búza maradt?

7.

Két barátnő elindult egymás irányába. Megtettek 227 m-t, és megálltak pihenni. Hány métert kell még megtenniük, ha induláskor a távolság 1 km volt?

8.

A mérleg egyik oldalán 1 kg súly van, a másikon 7 darab 125 grammos alma. Hány darab almát kell még hozzáadni, hogy a mérleg egyensúlyban legyen?

9.

Vilmosnak 247 dinárja van, Szilvának 3-szor több, Tímeának pedig 256 dinárral kevesebb, mint Szilviának. Mennyi pénze van Tímeának?

10.

1 kg kivi 135 dinárba kerül. Anna 5 kilogrammot vett, és ezressel fizetett. Mennyi a visszajáró?

68


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (246 : 2 ALAKBAN) 1. Számítsd ki! 244 : 2 = 646 : 2 = 448 : 4 = 555 : 5 = 888 : 8 = 396 : 3 = 842 : 2 = 484 : 2 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Számítsd ki az hányadost!

4.

Melyik az a szám, amely 3-szor kisebb a 999-nél?

5.

Hány négyágyas szobában lehet elhelyezni 448 turistát?

6.

Egy kilogramm hús 288 dinárba kerül. Mennyibe kerül fél kilogramm hús?

7.

A egyenlő oldalú háromszög kerülete 393 mm. Számítsd ki az oldalát!

8.

*

Miki egy hét alatt 777 dinárt költött. Mennyi pénzt költött naponta?

9.

Diana és Angéla 484 képecskét osztott el úgy, hogy Diana 3-szor többet kapott, mint Angéla. Hány képet kapott Diana, és hányat Angéla?

* 10. Két anya és két lánya 636 darab almát szedett. Hány almát szedtek fejenként? 69


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (528 : 4 ALAKBAN) 1. Számítsd ki! 426 : 3 = 564 : 4 = 605 : 5 = 847 : 7 = 966 : 6 = 724 : 2 =

2.

Melyik az a szám, amelyik 3-szor kisseb a 855-nél; 7-szer kisebb a 917-nél; 4-szer kisebb a 728-nál?

3.

Az 558-at csökkentsd 3-szor!

4.

Az osztandó a 648, az osztó a 4. Számítsd ki a hányadost!

5.

A gyárban 324 darab cipőt gyártottak. Hány dobozra van szükség, hogy becsomagolhassák őket?

6.

A négyszög kerülete 528 mm. Mekkora az oldala?

7.

A 6 m 5 dm 5 cm hosszú szalag 5 egyenlő részre van osztva. Mekkora a részek hossza?

8.

Maja a 6 füzetért 786 dinárt, a 4 ceruzáért 564 dinárt fizetett. A húga egy ugyanolyan füzetet és ceruzát vett. Mennyi pénzt költött Maja húga?

*

9.

A 4 m 56 cm hosszú deszkát 2-szer elvágták. Mekkora a darabok hossza?

* 10. Az egyik autó 6 óra alatt 726 km-t tett meg, a másik 4 óra alatt 528 km-t, a harmadik pedig 5 óra alatt 605 km-t. Melyik autó haladt a leggyorsabban?

70


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (432 : 2 ALAKBAN) 1. Számítsd ki! 256 : 2 =

642 : 3 =

864 : 4 =

896 : 8 =

784 : 7 =

684 : 6 =

2.

Töltsd ki a táblázatot!

3.

Melyik az a szám, amelyik

5-ször kisebb az 565-nél; 6-szor kisebb a 678-nál;

3-szor kisebb a 651-nél?

4.

Számítsd ki a 464 és a 4 hányadosát!

5.

A cementüzemben egy hét alatt 791 t cementet gyártottak. Hány tonna cementet gyártottak naponta?

7.

Rudi 5 nap alatt 575 dinárt költött, Zita 6 nap alatt 678 dinárt. Melyikük költött többet naponta?

v

*

9.

6.

Egy gyárban fél év alatt 834 autót gyártanak. Hány autót gyártanak havonta?

8. A két város közötti távolság 465 km.

Az autóbusz megtette az út ötödét. Hány kilométert kell még megtennie?

A virágüzletben 456 virág van. A fele rózsa, a negyede orchidea, a többi szegfű. Hány szegfű van?

* 10. Két apa és két fia megtöltöttek egy medencét 642 l vízzel. Mindannyian ugyanannyi vizet vittek a vödörben. Hány liter vizet vittek fejenként?

71


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (328 : 8 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

426 : 6 =

357 : 7 =

248 : 8 =

168 : 4 =

729 : 9 =

455 : 5 =

2.

Számítsd ki a hányadost, ha

az osztandó 159, az osztó 3;

az osztó 6, az osztandó 366! 3. Csökkentsd 5-szörösére

Csökkentsd 7-szeresére

a 205-öt;

a 217-et;

a 355-öt;

a 427-et;

a 155-öt!

az 567-et!

4.

Melyik az a szám, amelyik 8-szor kisebb, mint a 328?

5.

A rizsnek kilogrammja 168 dinár. Mennyibe kerül negyed kilogramm rizs?

6.

A téli üdülőközpontba 246 turista érkezett. Hatágyas lakásokban helyezték el őket. Hány lakásban helyezték el a turistákat?

7.

Hány nap alatt olvasta el Mihály a 189 oldalas könyvet, ha minden nap 9 oldalt olvasott el?

8.

Hány utas van a buszon, ha a jegy ára 8 dinár, a jegyszedőnél pedig 248 dinár van?

9.

A hordóban 1 hl 68 l bor van. A bort kétliteres üvegekbe töltötték. Hány üvegre volt szükségük?

* 10. Az iskolában 249 diák van. Lányokból 2-szer több, mint fiúkból. Hány fiú, és hány lány van az iskolában?

72


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (435 : 5 ALAKBAN) 1. Számítsd ki! 267 : 3 =

380 : 5 =

474 : 6 =

392 : 4 =

574 : 7 =

664 : 8 =

2.

Számítsd ki a 232 negyedét; a 384 hatodát; a 441 hetedét!

3.

Szonjának 156 dinárja volt. Felét öccsének adta. Mennyi pénze maradt?

4.

Jácinta hétfőtől csütörtökig 128 feladatot oldott meg. Hány példát oldott meg naponta?

6.

5.

Vilmosnak 135 üveggolyója volt, Dénesnek 123. Az üveggolyók harmadát Norbinak adták. Hány üveggolyót kapott Norbi?

Egy kilogramm sonka ára 392 dinár, a felvágotté 198 dinár. Anyu negyed kilogramm sonkát és fél kilogramm felvágottat vett. Mekkora számlát kapott?

7.

A farmom 255 csirke van. Minden harmadik fekete színű. Hány fekete csirke van a farmon?

8.

A pénztárosnak 475 dinárt kell fizetnie, és csak 5 dinárosai vannak. Hány darab ötdinárosra van szüksége?

9.

Az egyik motoros 4 óra alatt 176 km-t tett meg, a másik 3 óra alatt 168 km-t. Melyikük ment gyorsabban?

* 10. Fivér és nővér összegyűjtött 222 képecskét. A fivér 24 képecskével többet, mint nővére. Hány képet gyűjtött a fivér, és hányat a nővére?

73


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (412 : 4 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

315 : 3 = 515 : 5 = 721 : 7 = 832 : 4 = 636 : 6 = 864 : 8 =

2.

Csökkentsd a 816-os és a 824-os számot

4-szer;

8-szor!

3.

Számítsd ki a 981 és a 9 hányadosát!

4.

Az osztandó a 618, az osztó a legkisebb páros szám. Számítsd ki a hányadost!

5.

Egy dobozba 7 ceruza fér. Hány ilyen dobozra van szükség 749 ceruza elcsomagolásához?

6.

Egy négytagú család naponta 856 dinárt költ ételre. Hány dinárt költenek a családtagok fejenként?

7.

Melyik a nagyobb szám, a 612 egyharmada vagy a 412 fele?

8.

*

Ha a számot a hatszorosára növeled, 648-at kapsz. Melyik ez a szám?

9.

A varrónő az 525 cm szövetet 4 egyenlő részre vágta. Mekkora a szövetdarabok hossza?

* 10. Három testvér elosztott 735 dinárt úgy, hogy a középső 2-szer többet kapott, mint

a legidősebb, a legfiatalabb 2-szer többet, mint a középső. Mennyi pénzt kaptak a testvérek fejenként?

74


A HÁROMJEGYŰ SZÁMOK ÍRÁSOS OSZTÁSA EGYJEGYŰ SZÁMOKKAL (745 : 5 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

582 : 3 = 624 : 4 = 738 : 6 = 826 : 7 = 745 : 5 = 936 : 8 =

2.

Számítsd ki a hányadost, ha az osztandó 652, az osztó 4!

3.

Hányszor kell csökkenteni a 945-öt, hogy 7-et kapjunk?

4.

A gyümölcsösben 8 egyenlő sorba 944 gyümölcsfa lett ültetve. Hány fa van egy sorban?

5.

A szabó 5 perc alatt kiszab egy nadrágot. Hány nadrágot szab ki 1 óra 10 perc alatt?

6.

Egy szám hatszorosa a 828. Melyik ez a szám?

7.

A halastóban 534 hal van. Minden harmadik hal ponty. Hány ponty van a halastóban?

8.

*

A könyv 715 dinárba kerül, ami 5-ször több, mint a füzet ára. Mennyibe kerül a füzet?

9.

Az első és utolsó villamosmegálló közti távolság 976 m. Be kell még iktatni 3 állomást úgy, hogy egyforma távolságra legyenek egymástól. Hány méter távolság lesz az állomások között?

* 10.

Egy 829 cm-es kábelt 7 részre kell vágni úgy, hogy 6 rész egyforma legyen, a hetedik pedig 3 cm-rel hosszabb, mint a több. Milyen hosszúak a részek?

75


TÖBBMŰVELETES FELADATOK 1.

A 238 és a 3 szorzatát csökkentsd a 655 és az 5 hányadosával!

2.

A 738 és a 9 hányadosát növeld a 184 és a 4 szorzatával!

3.

Mekkora a különbség a 126-nál 6-szor több illetve 6-szor kevesebb szám között?

4.

Négy kilogramm szőlő 424 dinárba kerül. Mennyibe kerül 7 kg szőlő?

5.

Hat csomagban csomagonként 35 füzet, és 8 csomagban csomagonként 27 füzet volt. A füzeteket hármasával zacskókba csomagolták. Hány zacskóra volt szükség?

6.

Egy iskolában 387 tanuló van. Minden harmadik tanulónak jeles, és minden kilencedik tanulónak kitűnő az átlaga. Hány kitűnő, és hány jeles tanuló van?

7.

Irénkének és Igornak összesen 985 dinárja van. Irénkének 9 dinárral több van, mint Igornak. Hány dinárja van Igornak, és hány Irénkének?

8.

Gábor 154 nyírfát, fenyőfát kétszer annyit, bükkfát viszont fele annyit ültetett, mint fenyőfát. Hány darab fát ültetett összesen?

9.

Három hotelben 875 vendéget helyeztek el. Az első és a második hotelben azonos számú vendéget, a harmadikban viszont 3-szor annyit, mint a másodikban. Hány vendég van a hotelekben?

10. Tímeának, Violának és Szilviának összesen 594 korongja van. Ha Tímea Violának

ad 15-öt, mindhármuknak ugyanannyi korongja lesz. Hány korongjuk van fejenként?

76


KIFEJEZÉSEK 1.

Számítsd ki a kifejezések értékét!

284 + 375 : 3 = 6 · 148 - (352 + 126 : 3) = 1000 - 249 · 4 = 168 : 8 + (800 - 6 · 115) = (735 + 165) : 9 = 4 · (186 + 57) = 1000 - 420 : 7 · 5 = (610 - 70) : 60 =

2.

Írd le a kifejezést, és számítsd ki! Az 530 és a 70 összegét csökkentsd a 3-szorosára! A 924 és a 713 különbségét növeld a 2-szeresére!

A 8-nak és a 77-nek a szorzatát csökkentsd 396-tal!

Az 540-nek és a 6-nak a hányadosát növeld 818-cal!

3.

18 kg szilvából 3 kg lekvárt kapunk. Hány kilogramm lekvárt kapunk 324 kg szilvából?

5.

A pék délelőtt 186 kiflit készített, délután 4-szer többet. A kiflik ötödét a boltokba szállították, a többit hotelekbe vitték. Hány kiflit szállítottak a hotelekbe?

7.

A parkban 438 ibolya virágzott ki, szegfűből 148-cal kevesebb, a százszorszépek száma pedig megegyezik az ibolyák és a szegfűk számának a felével. Hány százszorszép van a parkban?

9.

Marika 5 zsákba zsákonként 46 kg burgonyát csomagolt, Simon pedig a 864 kg negyedét. Hány kilogramm burgonyát kell még elcsomagolniuk, ha összesen 1 t van?

4.

a) Mennyivel kisebb az 587 és a 355 összegének hatoda a 214-nél?

b) Mennyivel kisebb a 735 harmadának és ötödének az összege a 735-nél?

6.

A hordóban 5 hl víz van, 5 ballonban ballononként 24 l. A vizet 4 egyforma edénybe osztották el. Hány liter víz van az edényekben?

8.

Háromszáznyolcvan tanuló utazott el kirándulvi. Nyolc autóbuszban azonos volt a tanulók száma, az ötödikben viszont 44-en voltak. Hány tanuló volt a többi buszban?

10.

Egy mező hossza 128 m, a szélessége pedig 4-szer kevesebb. Három sor dróttal kell körülkeríteni. Hány méter drótra van szükség?

A feladatokat a füzetben oldd meg! 77


A TÖRTEK 1.

Az alakzatok részének kiszínezésével mutasd be a törteket!

2.

Számítsd ki a 600 1 -át; 3 a 150 1 -ét; 5 a 77 1 -ét; 7 a 100 1 -ét; 4

3.

a 74 1 -e; 7 a 188 1 -e; 5 a 20 1 -e! 10

Mennyi a 3 h 1 -e; 9 az 1 század 1 -e; 2 az év 1 -a; 6 az 1 nap 1 -a; 8

78

A 832 negyedét növeld a 366 hatodával!

5.

Határozd meg azt a számot, amelyik az 50 1 -a; 6 a 27 1 -e; 9 a 112 1 -a; 8

4.

a 300 1 -át; 6 a 40 1 -át; 8 a 100 1 -ét; 2 az 1000 1 -ét! 10

a 2 m 1 -e; 4 1 a 4 l 5 -e;

az 1 t 1 -e; 10 az egy hét 1 -e? 7


6.

1 A könyv 180 oldalas. Jóska elolvasta a könyv 6 -át. Hány oldalt kell még elolvasnia?

7.

Kati 18 feladatot oldott meg, ami 1 -e annak, ami a feladatgyűjteményben van. 10 Hány feladat van a feladatgyűjteményben?

8.

Apjának és fiának összesen 927 dinárja volt. Az apa elköltötte a pénze 19 -ét, a fia pedig a maradék 14 -ét. Mennyi pénzük maradt?

9.

A boltban 648 kg cukor van. Délelőtt eladták az 18 -át, délután pedig az 1 -át. Hány 3 kilogramm cukor maradt a boltban?

10. Tina és Marika képecskéket gyűjtö- 11. Jani 100 l gázt vett az autójába. Vasárnap elfogyasztotta az 1 -ét, hétfőn az 1 -ét, kedden az 1 -ét.10 Hány liter gáz 5 4 maradt a tartályban szerdára?

ttek.Tina képecskéinek ötöd 1része 75, Marika képecskéinek az -e 63. 4 Hány képecskét gyűjtött Tina és Marika összesen?

12.

Márk 274 dinárért labdát vett, ami az 1 -a a megtakarított pénzének. 3 Mennyi megtakarított pénze volt Márk?

13.

A fatelepen 472 t sóder volt. Kamionnal elszállították az 1-ét, traktorokkal 4 pedig 75 t-át. Mennyi sóder maradt a fatelepen?

14.

Az utazó első nap megtette az út egyharmadát, másnap 2 km-rel többet, harmadnap a maradék 25 km-t. Milyen hosszú az út?

* 15.Amikor Vilmos a háza és a nagyi háza közötti út négyötödét megtette, maradt még 200 m. Milyen messze van a nagyi háza Vilmos házától?

79


Profile for Dragan Kojovic

Matematika, feladatgyüjtemény III  

Book for primary school

Matematika, feladatgyüjtemény III  

Book for primary school

Profile for atosbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded