__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


. Весна Марина Вићентијевић ВеснаErić Ерић Анђелић . Vesna Marina Vićentijević ..Vesna Anđelić

Feladatgyűjtemény az általános iskolák második osztálya számára


TARTALOM Az első osztályos tananyag átismétlése...........................................................5 Az egyjegyű és a kétjegyű számok összeadása (28 + 2 alakban).................. 9 Az egyjegyű és a kétjegyű számok kivonása (40 - 4 alakban)..................... 10 A kétjegyű számok és a tízes számok összeadása (33 + 30 alakban)............ 11 A tízes számok kivonása a kétjegyű számokból (63 - 30 alakban).............. 12 A kétjegyű számok összeadása (34 + 23 alakban)........................................13 A kétjegyű számok kivonása (57 - 23 alakban)........................................... 14 A kétjegyű számok összeadása (43 + 17 alakban)........................................15 A kétjegyű számok kivonása (36 - 26 alakban)............................................16 A kétjegyű és az egyjegyű számok összeadása (47 + 4 alakban)..................17 Az egyjegyű számok kivonása a kétjegyű számokból (42 - 3 alakban)....... 18 A kétjegyű számok összeadása (35 + 26 alakban)....................................... 19 A kétjegyű számok kivonása (43 - 17 alakban)........................................... 20 Összeadás és kivonás 100-ig......................................................................... 21 Az összeadandók helyének felcserélése és csoportosítása........................... 22 Három összeadandó összeadása....................................................................23 Az összeg kivonása a számokból................................................................. 24 A számok kivonása az összegből..................................................................25 Kétműveletes feladatok (összeadás és kivonás)............................................26 A tört vonal és a szakasz.............................................................................. 28 Egyenes és görbe vonalak. Egyenes és félegyenes...................................... 30 Az összeadás és a kivonás kapcsolata........................................................... 31 Egyenletek ismeretlen összeadandóval........................................................ 32 Egyenletek ismeretlen kisebbítendővel.........................................................33 Egyenletek ismeretlen kivonandóval........................................................... 34 Egyenletek összeadással és kivonással ........................................................35 Az azonos összeadandók összege.................................................................37 A tényezők helyének felcserélése................................................................. 39 Szorzás 10-zel. Osztás 10-zel...................................................................... 40 Szorzás 5-tel. Osztás 5-tel............................................................................. 41 Szorzás 2-vel. Osztás 2-vel.......................................................................... 42


Szorzás 4-gyel. Osztás 4-gyel .................................................................... 43 Szorzás 8-cal. Osztás 8-cal.......................................................................... 44 Szorzás 3-mal. Osztás 3-mal.........................................................................45 Szorzás 6-tal. Osztás 6-tal............................................................................ 46 Szorzás 9-cel. Osztás 9-cel...........................................................................47 Szorzás 7-tel. Osztás 7-tel............................................................................ 48 Szorzás 0-val és 1-gyel. A tényezők csoportosítása..................................... 49 Annyiszor nagyobb szám. Annyival nagyobb szám.................................... 50 Annyiszor kisebb szám. Annyival kisebb szám ......................................... 51 Szorzás és osztás 100-ig............................................................................... 52 A számok oszthatósága................................................................................ 53 Az összeg szorzása. Az összeg osztása........................................................ 54 A különbség szorzása. A különbség osztása..................................................55 A kétjegyű számok szorzása egyjegyűekkel................................................ 56 A kétjegyű számok osztása egyjegyűekkel...................................................57 A kétjegyű számok szorzása és osztása egyjegyűekkel............................... 58 A szorzás és az osztás kapcsolata................................................................. 59 A hosszúság mérése – mértékegységek........................................................ 60 Egyenletek ismeretlen tényezővel................................................................ 62 Egyenletek ismeretlen osztandóval.............................................................. 63 Egyenletek ismeretlen osztóval.................................................................... 64 Egyenletek szorzással és osztással................................................................65 A felezés........................................................................................................67 A műveletek sorrendje (szorzás és összeadás, szorzás és kivonás)............. 68 A műveletek sorrendje (osztás és összeadás, osztás és kivonás)................. 69 A műveletek sorrendje. Szorzás és osztás.................................................... 70 Kétműveletes egyenletek............................................................................ 71 A téglalap és a négyzet................................................................................. 72 Az idő mérése............................................................................................... 74 Szórakoztató matematika............................................................................. 76


AZ ELSŐ OSZTÁLYOS TANANYAG ÁTISMÉTLÉSE 1.

Írd be a hiányzó számokat!

5


2.

3.

Írd be a tízes számokat százig!

Írd le a számokat, amelyek

a) nagyobbak 36-nál, de kisebbek 42-nél; b) kisebbek 71-nél, de nagyobbak 64-nél; c) nem nagyobbak 7-nél; d) nem kisebbek 11-nél!

4.

Írd be a megfelelő számokat!

A harmadik tízes páros számjegyeit

5.

A hetedik tízes páratlan számjegyeit

Töltsd ki az üres mezőket!

30 + 20 =

40 - 20 = 60 + 30 - 40 =

60 + 10 = 70 - 30 =

6

70 +

= 90

20 +

= 80

- 50 = 30

90 - 70 + 10 = 10 +

- 20 = 50

- 20 = 60 - 50 + 30 = 80

+ 40 = 70 80 -

= 10

20 +

+ 50 = 100

= 40

100 - 80 +

100 -

- 40 = 50 = 40


6.

Számítsd ki!

(30 + 40) - 50 = (70 + 20) - 10 = 80 - (30 + 50) = 100 - (40 + 40) = 60 + (80 - 50) = 30 + (90 - 20) =

7.

Számítsd ki!

a) Mennyivel nagyobb a 100-as szám a 70 és a 10 összegénél? b) Mennyivel kisebb a 20-as szám a 90 és a 40 különbségénél?

8.

Töltsd ki az üres mezőket a helyes eredménnyel!

9.

Töltsd ki a táblázatokat!

10.

Számold ki a) a 71 és a 8 összegét; b) a 88 és a 4 különbségét! 7


11.

Vond ki a 62 és a 8 összegéből az 59 és a 9 különbségét!

12.

A 43 és a 3 különbségéhez add hozzá a 15 és az 5 összegét!

13.

A mezőn 21 lány és 8 fiú van. Kilencen virágot szednek, a többiek játszanak. Hányan játszanak?

14.

Írd le az összes kétjegyű számot, amelyben a tízesek és az egyesek száma közti különbség 5!

15.

Hogyan fizetheted ki a 45 dinár értékű csokoládét három pénzjeggyel?

16.

A gyümölcsösben 58 facsemetét ültettek el. Hét facsemete kiszáradt, ezért még 9-et ültettek. Hány facsemete van most a gyümölcsösben?

17.

Szonja kapott egy csomag cukorkát. Amikor megevett 15-öt, a csomagban maradt még 14. Hány cukorka volt összesen a csomagban?

18.

Töltsd ki az üres mezőket úgy, hogy az összegek vízszintesen és függőlegesen is egyenlők legyenek! 2

1

8

4

2

3

10

13

8

18

11

16

3

15


AZ EGYJEGYŰ ÉS A KÉTJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (28 + 2 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki az összeget!

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

16 + 4 = 62 + 8 = 21 +

= 30

+ 85 = 90

23 + 7 = 39 + 1 = 57 +

= 60

+ 18 = 20

45 + 5 = 74 + 6 = 94 +

= 100

+ 66 = 70

3.

5.

Töltsd ki az üres mezőket!

4.

Kösd össze az egyenlőségeket a helyes összegekkel!

81 + 9

90

37 + 3

30

96 + 4

40

28 + 2

100

Melyik szám

a) nagyobb 8-cal a 32-nél; b) nagyobb 6-tal a 24-nél; c) nagyobb 7-tel a 33-nál?

6.

7.

Számold ki

a) az 5 és a 65 összegét;

A 43-as számot növeld 7-tel!

b) a 78 és a 2 összegét!

8.

Pista 42 képet gyűjtött össze, Jancsi 8 képpel többet. Hány képet gyűjtött össze Jancsi?

9.

Mari 36 dinárért vett egy füzetet, 4 dinárért pedig egy ceruzát. Mennyi pénzt költött összesen?

10.

A labda 45 dinárba kerül, az üveggolyó 4 dinárba, az ugráló kötél 16 dinárba, a léggömb 5 dinárba. Misinek van 50 dinárja, Marinak pedig 20. Mit bír venni Misi, és mit Mari? Misi Mari 9


AZ EGYJEGYŰ ÉS A KÉTJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA (40 - 4 ALAKBAN) 1.

Töltsd ki a táblázatot! Kisebbítendő 30

2. 90

7

Kivonandó

20 6

1

Írd be az üres mezőkbe azokata számokat, amelyek 7-tel kisebbek az adottaknál!

60

90

30

50

50 - 2 = 40 - 6 = 30 - 3 =

10

100

60 - 4 = 70 - 8 = 100 - 5 =

80

70

4.

Írd be a megfelelő számokat!

40

20

5.

Határozd meg a számot, amely

Különbség

3.

26

43

88

34

15

69

Számítsd ki!

a) 6-tal kisebb 90-nél; b) 9-cel kisebb 70-nél!

6.

10

7.

a) 70 és 8

Határozd meg (a füzetben) a különbséget, ha a) a kivonandó 6, a kisebbítendő 60; b) a kisebbítendő 50, a kivonandó 5!

b) 80 és 7

8.

Anna megoldott 40 matematikapéldát, Vera 7 példával kevesebbet. Hány példát oldott meg Vera?

10.

Számold ki az adott számok különbségét!

9.

Laci 50 dinárossal fizetett a fagylal tért, amely 7 dinárba került. Mennyi pénzt kapott vissza az elárusítótól?

Viktor megkérdezte a nagyapját, hogy hány éves. Nagyapja először elgondolkdott, majd így felelt: „Ha a legkisebb háromjegyű számból kivonod a legnagyobb egyjegyű számot, megkapod az éveim számát.” Hány éves Viktor nagyapja?


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK ÉS A TÍZES SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (33 + 30 ALAKBAN) 1.

Add össze a vonallal összekötött számokat, és írd be az összegüket az üres mezőkbe!

2.

Számítsd ki!

74 + 20 =

52 + 40 =

30 + 56 =

10 + 81 =

22 + 50 =

37 + 60 =

40 + 12 =

70 + 13 =

38 + 30 =

63 + 20 =

20 + 33 =

50 + 39 =

3.

4.

Töltsd ki az üres mezőket!

= 21 = 34 = 46

+

40

= 57

5.

Határozd meg az összeget, ha az összeadandók a következők:

a) 36 és 50; b) 72 és 20!

Határozd meg a számot, amely

a) 12-vel nagyobb 50-nél; b) 40-nel nagyobb 27-nél; c) 53-mal nagyobb 30-nál; d) 60-nal nagyobb 38-nál!

6.

Verának volt 78 dinárja. Az édesanyjától kapott egy 20 dinárost. Mennyi pénze van most Verának?

7.

Szilvia 30 oldalt olvasott el a könyvből, Judit 24 oldallal többet. Hány oldalt olvasott el Judit?

8. A negyedik tízes legnagyobb számjegyét növeld a harmadik tízes legkisebb számjegyével!

9.

Az ötödik tízes legkisebb páros számát növeld a második tízes legnagyobb páros számával!

10.

Az autóbuszban tizenkét kisgyermek van, férfiakból 10-zel több, nőkből pedig 20-szal több a férfiaknál. Hányan vannak az autóbuszban a) a nők; b) összesen? 11


A TÍZES SZÁMOK KIVONÁSA A KÉTJEGYŰ SZÁMOKBÓL (63 - 30 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

65 - 30 =

56 - 30 =

97 - 80 =

77 - 20 =

71 - 60 =

39 - 10 =

63 - 50 =

88 - 20 =

75 - 70 =

2.

Töltsd ki a táblázatot! a b a-b

3.

83 40

20 26

92 70

Írd be a megfelelő számokat az üres mezőkbe!

77 17

4.

50 35

Hasonlítsd össze!

74 - 30 56 - 10

32 - 20 63 - 50 46 - 30 96 - 80

5.

Határozd meg a számok különbségét, ha

59 - 50 89 - 70

a) a kisebbítendő 66, a kivonandó 40; b) a kivonandó 70, a kisebbítendő 87!

6.

Mennyivel kisebb a 60-as szám a 95-ös számnál?

7.

Mennyivel nagyobb az 59 a 40-nél?

8.

A csokorban összesen 27 rózsa és tulipán van. Hány rózsa van a csokorban, ha a tulipánok száma 20?

9.

A vonatban 74 utas volt. Az első megállón 20-an leszálltak, a másodikon 30-an. Hány utas folytatta az utazást?

10.

Jancsi október 31-én született. Márk 20 nappal idősebb nála. Mikor született Márk?

12


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (34 + 23 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

33 + 24 =

72 + 25 = 55 + 32 = 24 + 65 =

17 + 41 = 61 + 38 = 86 + 11 = 48 + 51 =

2.

Kösd össze az azonos összegeket!

34 + 22 48 + 31

3.

27 + 42 45 + 44

56 + 13 65 + 24 34 + 22 55 + 24

Töltsd ki az üres mezőket!

4.

Az összeadandók az 56 és a 33. Határozd meg az összegüket!

5.

6.

Zsófi azzal dicsekszik, hogy 35 oldalt olvasott el egy érdekes könyvből, Ildi pedig azzal henceg, hogy 14 oldallal többet, mint Zsófi. Hány oldalt olvasott el Ildi?

7.

8.

Viktornak 27 cukorkája van, Szilárdnak 32. Hány cukorkájuk van összesen?

A garázsban 23 autó van, a parkolóban 31 autóval több. Hány autó parkol összesen?

9.

Peti és Norbi elindultak egymás felé. Peti 56 m utat tett meg, Norbi 43 m-t a találkozó helyszínéig. Mekkora volt a kiinduló távolság közöttük?

Mari nagymama 56 palacsintát és 33 fánkot sütött. Ica mama 14 krémpitét és 42 sampitét készített. Szilvia nagymama pedig 34 baklavát és 25 édes rudat. Melyik nagymama készítette a legtöbb kalácsot?

Mari Ica Szilvia 10. Határozd meg a hatodik és a harmadik tízes azonos számjegyű számainak az összegét! Hányadik tízes számjegye lesz az összeg? 13


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA (57 - 23 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

35 - 12 = 47 - 24 = 97 - 71 = 89 - 45 = 79 - 58 = 44 - 32 = 65 - 33 = 26 - 13 = 57 - 22 =

2.

Töltsd ki a táblázatban lévő üres mezőket! 43 35

76

58

55 24

99

86

3.

Határozd meg azt a számot, amely a) 28-cal kisebb 69-nél;

b) 43-mal kisebb 56-nál; c) 74-gyel kisebb 98-nál!

4.

Töltsd ki az üres mezőket!

5.

Kösd össze azokat a mezőket, amelyek közé egyenlőségjelet tehetsz!

85 - 32 78 - 54 36 - 15 97 - 41

6.

24 56 53 21

A 87 és az 52 különbségét csökkentsd 14-gyel!

8

A második osztályban 87 tanuló van. Közülük 43-an lányok. Hány fiú jár az osztályba?

7.

A kisebbítendő a 93 és az 53 különbsége, a kivonandó pedig a 38 és a 24 különbsége. Számítsd ki a különbségüket!

9.

Jancsi egy labdát szeretne venni, ami 79 dinárba kerül. 35 dinárt már megspórolt. Hány dinár hiányzik még, hogy megvehesse a labdát?

10. Laci tata 68 éves. A fia, Mihály 32 évvel fiatalabb nála, az unokája, Simon pedig 24 évvel fiatalabb az édesapjánál. Hány éves Laci tata fia és unokája?

Mihály 14

Simon


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (43 + 17 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki! 32 + 18 =

74 + 16 =

61 + 39 =

45 + 25 =

28 + 52 =

57 + 43 =

14 + 76 =

83 + 17 =

35 + 55 =

2.

3.

Számold ki az összegét

a) a 33-nak és az 57-nek;

Írd be a megfelelő számokat!

b) a 19-nek és a 81-nek;

4.

c) a 26-nak és a 44-nek!

Kösd össze nyíllal a számokat úgy, hogy azoknak az összege egész tízes szám legyen!

5.

Jancsi elolvasott 37 oldalt, és maradt még 23 elolvasatlan oldal. Hány oldalas a könyv?

7. 6.

Az 50 és a 7 összegéhez adj hozzá 43-at!

8.

A fiú 16 éves, az apja 24 évvel idősebb, nagyapja pedig 44 évvel idősebb nála. Hány éves az apuka, és hány a nagyapa?

Lillának 36 dinárja van. Hogy megvegye a játékot, hiányzik még 34 dinár. Mennyibe kerül a játék?

9. Az adott dolgok közül mi az, amit megvehetsz 50 dinárért? 80 dinárért?

100 dinárért?

10.

Zsófi mondja: „Kigondoltam egy számot. Ha kivonom belőle a negyedik tízes legnagyobb páratlan számát, a hatodik tízes legkisebb számát kapom.” Melyik számra gondolt Zsófi? 15


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA (36 - 26 ALAKBAN) 1.

2.

Számítsd ki!

42 - 12 =

38 - 28 =

71 - 51 =

86 - 56 =

39 - 19 =

53 - 33 =

94 - 64 =

65 - 25 =

3.

47 77 37

4.

Melyik az a szám, amelyik

a) 14-gyel kisebb a 84-nél; b) 36-tal kisebb a 76-nál; c) 42-vel kisebb a 82-nél?

5.

Töltsd ki a táblázatot!

Számítsd ki a különbséget, ha

30 60 80

Kösd össze az egyenlő különbségeket! 87 - 17 55 - 35 61 - 31 36 - 26 74 - 34 93 - 43

44 - 14 59 - 39 63 - 23 87 - 37 92 - 22 48 - 38

a) a kivonandó 28, a kisebbítendő pedig 48; b) a kisebbítendő 77, a kivonandó 27!

6.

Számítsd ki, és a megfelelő eredményeket írd az üres mezőkbe!

7.

A péknek 78 kenyeret kell sütnie. Kisütött 58-at. Hány kenyeret kell még kisütnie?

8.

A kosárban 36 alma van, körtéből 16-tal kevesebb. Hány körte van a kosárban? Hány gyümölcs van összesen a kosárban?

10.

9.

A polcon 55 könyv van, az asztalon 15-tel kevesebb. Hány könyv van az asztalon?

Tímea 63 képet gyűjtött össze, Szonja 43-mal kevesebbet, Marika 17 képpel többet, mint Tímea és Szonja összesen. Hány képet gyűjtött össze:

Szonja; Marika? 16


A KÉTJEGYŰ ÉS AZ EGYJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (47 + 4 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki az összegeket!

15 + 7 =

48 + 8 =

37 + 6 =

87 + 7 =

43 + 9 =

26 + 5 =

65 + 6 =

5+9=

79 + 4 =

23 + 8 =

28 + 5 =

29 + 6 =

76 + 6 =

75 + 8 =

46 + 7 =

87 + 5 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Töltsd ki a táblázatot! 4. Melyik szám Összeadandó 36 27 3 8 nagyobb 4-gyel a 88-nál; Összeadandó 7 49 9 33 54 71 47 65 nagyobb 7-tel a 77-nél; Összeg nagyobb 6-tal a 66-nál? Hasonlítsd össze az összegeket (<, >, = )!

5.

16 + 7

15 + 9

45 + 6

38 + 3

58 + 4

57 + 6

79 + 2

69 + 9

7.

Misinek 19 üveggolyója van, Jancsinak 7-tel több. Hány üveggolyója van Jancsinak?

6.

A 23 és a 45 összegét növeld a legnagyobb egyjegyű páros számmal!

8.

Az asztalon 25 tányér volt. Anyu hozott még 7-et. Hány tányér van most az asztalon?

9.

10.

A kosárban 12 alma és 14 körte van, birsalmából pedig 8-cal több, mint almából és körtéből összesen. Hány birsalma van a kosárban?

A lány 32 éves, anyukája 23-mal több. A nagymama pedig 8-cal több, mint az unokája és a lánya együtt. Hány éves a nagymama?

17


AZ EGYJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA A KÉTJEGYŰ SZÁMOKBÓL (42 - 3 ALAKBAN) 1.

Számítsd ki!

23 - 6 =

62 - 5 =

33 - 4 =

44 - 8 =

51 - 7 =

35 - 9 =

87 - 9 =

76 - 7 =

2.

Írd be a számokat úgy, hogy helyes eredményt kapj!

63

= 56 - 4 = 22

21 -

3.

- 8 = 37 57 -

= 15

Melyik az a szám, amelyik

= 48 - 4 = 68

81 -

4.

= 74 - 9 = 86

42 -

= 35

A 41-et csökkentsd

a) 4-gyel kisebb az 51-nél; a) 8-cal; b) 6-tal kisebb a 72-nél;

b) 7-tel;

c) 5-tel kisebb a 84-nél?

c) 9-cel!

5.

Kösd össze az egyenlőségeket a helyes megoldásokkal!

6.

A 36 és a 8 különbségét csökkentsd a 32 és a 9 különbségével!

7.

Olga 45 képecskét gyűjtött össze, nővére 8 képecskével kevesebbet. Hány képecskét gyűjtött össze Olga nővére?

8.

Az egyik osztályban 33 tanuló van, a másikban 8 tanulóval kevesebb, a harmadikban pedig 6 tanulóval kevesebb, mint a másodikban. Hány tanuló van a második, és hány a harmadik osztályban?

9.

Misinek volt 52 dinárja, és vett egy ceruzát 9 dinárért. Petinek 36 dinárja volt, és füzetet vett 7 dinárért. A maradék pénzen pedig labdát vettek. Mennyibe került a labda?

10.

Anya 24 palacsintát sütött, a nagymama 9 palacsintával kevesebbet. A nagymama 6 palacsintát megkent krémmel, a maradékot pedig lekvárral. Hány palacsintát kent meg a nagymama lekvárral?

18


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (35 + 26 ALAKBAN) 1.

2.

Számítsd ki az összeget!

14 + 37 =

48 + 24 =

36 + 29 =

19 + 57 =

27 + 45 =

59 + 13 =

23 + 49 =

62 + 19 =

53 + 28 =

76 + 17 =

3.

Karikázd be a helyes megoldásokat!

Töltsd ki a táblázatot!

+

+ 26

45 + 29 = 72

73

74

39

69 + 25 = 93

94

95

57 + 34 = 91

92

93

A 29 és a 35 összegéhez adj hozzá 17-et!

19

55

27

25

35

5.

39

57

34

Töltsd ki az üres mezőket!

16

35

18 + 16 = 33

4.

28

18

6.

A fán 27 veréb és 18 szarka tanyázik. Hány madár van összesen a fán?

7. A füzet 38 dinárba kerül, a könyv 25 dinárral többe, mint a füzet, a táska pedig 18 dinárral többe, mint a könyv. Mennyibe kerül a táska? 8. Sanyi és Misi gyümölcsöt gyűjtöttek. Sanyi összegyűjtött 25 diót és 37 szilvát, Misi pedig 39 szilvát és 23 diót. Melyikük gyűjtött össze több gyümölcsöt?

9.

A második osztályos tanulók osztálykirándulás- ra mennek. Az egyik osztályban 28, a másikban 27, a harmadikban 29, a negyedikben pedig 26 tanuló van. A tanulóknak két buszba kell be- férniük, amelyek közül az első 54, a második 56 férőhelyes. Mely osztályok kerülnek az első, és melyek a második buszba?

19


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK KIVONÁSA (43 - 17 ALAKBAN) 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

2.

Számítsd ki a különbséget!

3.

35 - 12 =

91 - 77 =

41 - 23 =

83 - 66 =

56 - 37 =

48 - 19 =

74 - 58 =

57 - 38 =

62 - 24 =

34 - 15 =

4.

Számítsd ki a különbségeket, ha

Hasonlítsd össze a különbségeket! 71 - 36

82 - 56

43 - 28

54 - 37

65 - 37

52 - 24

83 - 49

75 - 38

a kivonandó 36, a kisebbítendő 61; a kisebbítendő 52, a kivonandó 24!

5.

Mennyivel nagyobb a 72 a 46-nál;

kisebb a 35 az 53-nál; nagyobb a 82 a 39-nél; kisebb a 24 a 63-nál?

6.

Határozd meg azokat a számokat, amelyek 19-cel kisebbek a 32-nél, a 74-nél, az 55-nél és a 83-nál!

7.

Számítsd ki a nyolcadik tízes legkisebb számának és a második tízes legnagyobb páratlan számának a különbségét!

8.

Az autóbuszban 52 utas volt. Az állomáson 27-en leszálltak. Hány utas maradt a buszban?

9.

A kosárban 43 piros és zöld alma van. Hány piros alma van, ha a zöldek száma 25?

10.

Sándor 75 éves, Márk 28 évvel kevesebb, Miklós pedig 29 évvel fiatalabb Márknál. Hány éves

Márk? 20

Miklós?


ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS 100-IG 1.

3.

4.

Számítsd ki!

Kösd össze a kifejezéseket a megfelelő eredménnyel!

30 + 20 + 8

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

58

41 + 12 + 13

66

64 - 60 - 2 2

A 47-et növeld meg a 16 és a 29 összegével!

42 + 36 78

5.

12 + 8 + 15

10

36 - 16 - 10 35

A 94-ből vond ki a 41 és a 28 összegét!

6.

7.

Az 52 és a 43 összegéből vonj ki 88-at?

8.

A 100 és a 74 különbségéhez add hozzá a 38 és a 29 összegét!

Annának 36 szalvétája van, Ildinek 24-gyel több. Hány szalvétájuk van összesen?

9.

*

Anyu a téli befőttek készítéséhez 25 kilogramm paradicsomot, 46 kilogramm paprikát és 12 kilogramm uborkát vett. Hány kilogramm zöldséget vett összesen?

10. A medve, a farkas és a róka horgászni mentek. Hány halat fogtak összesen, ha a medve a kifogott halak felét vette el, a farkas 9, a róka pedig 10 halat?

21


AZ ÖSSZEADANDÓK HELYÉNEK FELCSERÉLÉSE ÉS CSOPORTOSÍTÁSA 1. .

Cseréld fel az összeadandók helyét, és számítsd ki az összeget!

24 + 7 = 19 + 40 = 26 + 37 = 13 + 39 = 10 + 44 = 52 + 17 =

2.

3.

Írd be a téglalapokba a számokat úgy, hogy pontos eredményt kapj! 34 + 7 =

+ 34

33 +

= 8 + 33

+ 27 = 27 + 56 + 44 = 44 + Számítsd ki az összeget, majd cseréld fel az összeadandókat, és ellenőrizd, hogy az eredmények pontosak-e!

23 + 39 =

57 + 24 =

14 + 56 =

4.

A tyúk 18 szem kukoricát és 37 szem búzát, a pulyka 37 szem kukoricát és 18 szem búzát evett meg. Hány magot evett meg a tyúk, és hányat a pulyka?

5.

Számítsd ki háromféleképpen

a) a 15, a 32 és a 25 összegét;

b) a 27, a 33 és a 40 összegét;

c) a 16, a 24 és a 18 összegét!

6.

Számítsd ki a legegyszerűbb módon! 23 + 17 + 45 = 54 + 13 + 26 =

40 + 37 + 10 =

31 + 26 + 19 =

28 + 18 + 32 =

35 + 31 + 25 =

7.

Írd be a hiányzó összeadandót!

8.

Írd be az összeadandókat, amelyek összege

56 =

+

+

91 =

+

+

39 =

+

+

78 =

+

+

9.

A ceruza 13 dinárba, a füzet 24 dinárba, a könyv 47 dinárba, a filctoll pedig 26 dinárba kerül. Mennyi pénzt költött Judit, Anna és Marika, ha Judit füzetet, könyvet és filctollat vásárolt;

Anna ceruzát, könyvet és füzetet vett; Marika pedig filctollat, ceruzát és füzetet? 22


HÁROM ÖSSZEADANDÓ ÖSSZEADÁSA 1.

Töltsd ki az üres mezőket, és írd le a kifejezéseket!

2.

Számítsd ki a három szám összegét a legegyszerűbb módon!

37 + 43 + 15 = 19 + 36 + 11 = 14 + 38 + 26 = 60 + 12 + 28 = 22 + 51 + 19 = 15 + 35 + 20 = 39 + 34 + 26 = 56 + 10 + 14 =

3.

A törlőgumi ára 12 dinár, a füzet 25-tel drágább, a tempera pedig 35 dinárral több a füzetnél. Mennyibe kerül a tempera?

4.

*

5.

A parkban 21 nyírfa, 19 fenyőfa, bükkfából pedig 5-tel több van, mint nyírfából és fenyőfából együtt. Hány bükkfa van? Írd be a számokat az üres mezőbe úgy, hogy az összeg oszloponként, soronként és átlósan is 90 legyen!

24

32

25 30

30 36

6.

27

45

30 35

29

33

Dénes üdítőt, kiflit és rágógumit vett. Simon szendvicset, üdítőt és cukorkát, Laci kiflit, rágógumit és cukorkát. Melyikük költött legtöbbet, ha az üdítő 22, a kifli 15, a rágógumi 25, szendvics 50, a cukorka pedig 32 dinárba került?

23


AZ ÖSSZEG KIVONÁSA A SZÁMOKBÓL 1.

Számítsd ki!

79 - (16 + 45) =

37 - (11 + 15) =

77 - (34 + 24) =

65 - (27 + 24) =

94 - (35 + 12) =

88 - (56 + 17) =

82 - (43 + 17) =

48 - (13 + 24) =

63 - (28 + 18) =

2.

A 43-ból vond ki a 16 és a 27 összegét!

3.

Az 57-et csökkentsd a 24 és a 15 összegével!

4.

Mennyivel kisebb a 19 és a 13 összege a 77-nél?

5.

Az üzletben 65 kilogramm kenyér volt. Délelőtt eladtak 17-et, délután pedig 28 kilogrammot. Hány kilogramm kenyér maradt?

6.

Betti 15 dinárért kiflit, 38 dinárért üdítőt vett. Mennyit adott vissza az elárusító, ha Betti 100 dinárossal fizetett?

7.

Töltsd ki a táblázatot! -24 + 19

33 + 32

13 + 48

17 + 27

85 98 73

8.

Judit 67 találós kérdést fejtett meg, Tímea 23-at, Szonja pedig 38-at. Hány találós kérdéssel fejtett meg többet Judit, mint Tímea és Szonja összesen?

9.

A kertben 14 tulipán és 29 nárcisz nyílt ki. Hány virág nem nyílt ki, ha összesen 75 virághagyma lett elültetve?

10.

Az állomáson 74 utas várakozott. Az első autóbusszal 26 utas ment el, a másodikkal pedig 37. Hány utas maradt az állomáson?

24


A SZÁMOK KIVONÁSA AZ ÖSSZEGBŐL 1.

Számítsd ki! (36 + 47) - 26 =

(18 + 37) - 24 =

(16 + 57) - 34 =

(57 + 24) - 42 =

(28 + 44) - 53 =

(42 + 35) - 58 =

2.

A pontos eredményeket színezd ki zölddel! (27 + 46) - 35 = 36 37 38 (42 + 38) - 44 = 35

36

37

(39 + 12) - 16 =

33

34

35

(74 + 17) - 72 = 29

30

31

4.

3.

A 18 és a 48 összegéből vonj ki 29-et!

A 33 és a 47 összegét csökkentsd 56-tal!

5.

Mennyivel nagyobb az 57 és a 34 összege a 43-nál?

6.

Mennyivel kisebb a 14 a 26 és a 15 összegénél?

7.

Viktor szülinapján 16 fiú és 18 lány volt. Huszonöt gyerek almás üdítőt ivott, a többiek földiepreset. Hányan ittak földiepres üdítőt?

8.

Július és augusztus 31 napos. Hány napsütéses nap volt ebben a két hónapban, ha 17 napon esett az eső?

9.

Nóri délelőtt 23 ismeretlen szót talált meg a szótárban, délután 38-at. Lázár 44 ismeretlen szót talált meg. Ki talált meg több ismeretlen szót, és mennyivel?

10.

Éva bal zsebében 57, jobb zsebében 26 dinár van. Az uzsonnáért 64 dinárt kell fizetni. Mennyi pénze marad?

11.

Anyu 35 éves, apu 38. Hány éves a fiuk, ha 63 évvel fiatalabb szülei éveinek összegénél?

25


KÉTMŰVELETES FELADATOK (ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS) 1.

Számítsd ki!

23 + 33 - 27 =

60 - 24 + 43 =

89 - (37 + 16) =

49 - 23 + 35 =

100 - 35 + 16 =

( 57 + 34 ) - 65 =

54 + 27 - 39 =

36 + (82 - 48) =

100 - (26 + 44) =

2.

Számítsd ki!

76 - (28 + 37 - 43) =

42 + (79 - 35 - 26) =

(80 - 44 + 16) - 44 =

(63 + 28) - (44 + 21) =

(77 + 16) - (65 - 43) =

(88 - 69) + (57 + 14) =

(73 - 54) + (89 - 74) =

(65 + 27) - (24 + 18) =

3.

a) A 36 és a 27 összegéből vond ki a 43-at!

b) A 71 és az 57 különbségéhez add hozzá a 37-et!

4.

a) Mennyivel nagyobb a 73 a 27 és a 29 összegénél?

b) Mennyivel kisebb a 86 és a 68 különbsége az 55-nél?

5.

a) A 33 és az 58 összegéből vond ki a 71 és a 46 különbségét!

b) A 80 és a 42 különbségét növeld a 26 és a 17 összegével!

6.

Az 52 és a 25 összegéből vond ki a különbségüket!

26


7.

Sanyi 37 üveggolyót gyűjtött össze, Misi 18-cal kevesebbet. Hány üveggolyót gyűjtöttek össze ketten?

8.

Sárinak 75 dinárja volt. Harminchét dinárért szendvicset és 19 dinárért üdítőt vett. Mennyi pénze maradt?

9.

Bandi a mérkőzésen 36 kosarat dobott, Jancsi 17-tel kevesebbet, Sanyi pedig 18-cal többet Jancsinál. Hány kosarat dobtak hárman a meccsen?

10.

A strandon 28 férfi, 12-vel több nő, gyerekből pedig 29-cel kevesebb volt, mint férfiakból és nőkből összesen. Hány gyerek volt a strandon?

11.

Apu és anyu fejenként 45 dinárt adtak fiuknak. A fiú blokkot és színeseket vett. Mennyibe került a blokk, ha a színesek 56 dinárba kerültek?

12.

Nelli 38 dinárért kesztyűt vett, 19 dinárral olcsóbban pedig sapkát. Mennyi pénze volt, ha maradt neki 23 dinárja?

* 13. A nagymama, az anyuka és az unoka összesen 100 évesek. A nagymama és az anyuka összesen 87 évesek, a nagymama és az unoka 65. Hány éves

a nagymama? az anyuka? az unoka?

* 14. Négy barát horgászott. Az első 29 halat fogott, a második 15-tel kevesebbet, a

harmadik pedig annyit, amennyit az első kettő összesen. Hány halat fogott a negyedik, ha összesen 100 halat fogtak?

27


A TÖRT VONAL ÉS A SZAKASZ 1.

Rajzolj három szakaszt, és jelöld meg őket!

2.

Kösd össze a pontokat

a) nyitott tört vonallal;

3.

b) zárt tört vonallal!

Hány szakasz van a képeken?

а)

b)

4.

Rajzolj le a) egy zárt tört vonalat, amely 6 szakaszból áll;

5.

6.

Kösd össze a pontokat! Melyik a legrövidebb, és melyik a leghosszabb szakasz?

Figyeld meg az ábrákat! Melyik szakasznak nagyobb a hossza? Ellenőrizd! а)

28

b) egy nyitott tört vonalat, amely 4 szakaszból áll!

b)

c)


EO szakasz hossza 5 cm, az MN szakasz hossza kétszer hosszabb az EO sza* 7. Az kasznál, a TK szakasz pedig 2 cm-rel rövidebb az MN-nél. Rajzold meg őket!

8.

Az AM szakaszt hosszabbítsd meg az M ponton keresztül egy félegyenessel, és jelölj be rajta egy E pontot. Mekkora szakaszt kaptál?

9.

Hány szakasz van a képeken? Írd le őket!

10.

*

a) Rajzolj egy egyenest, és add meg rajta az A, B, C és E pontokat. Hány szakaszt kaptál? Írd le őket!

b) Rajzolj egy egyenest, és pontokkal határozz meg 6 szakaszt!

29


EGYENES ÉS GÖRBE VONALAK. EGYENES ÉS FÉLEGYENES 1.

Rajzolj

a) egy nyitott görbe vonalat; b) egy zárt görbe vonalat!

2.

Rajzolj le, és határozz meg

a) egy egyenest;

b) egy félegyenest!

3.

Adva van egy O pont. Hány egyenest tudunk áthúzni rajta? Rajzold le!

4.

Hány egyenest tudunk húzni az M és N ponton keresztül? Rajzold le!

5.

Rajzolj egy egyenest, és jelölj meg rajta egy C pontot! Hány félegyenes van a képen?

30


AZ ÖSSZEADÁS ÉS A KIVONÁS KAPCSOLATA 1.

Számítsd ki az összegeket, és ellenőrizd kivonással!

31 + 15 =

24 + 58 =

63 + 19 =

47 + 53 =

35 + 42 =

72 + 18 =

81 + 12 =

92 + 6 =

56 + 29 =

2.

Számítsd ki a különbségeket, és ellenőrizd összeadással!

72 + 18

=

54 - 22 = 69 - 45 = 28 - 14 = 36 - 19 =

73 - 37 =

81 - 43 =

87 - 53 =

100 - 48 =

49 - 29 =

3.

Minden kivonáshoz állíts össze két összeadást!

74 - 32 =

50 - 28 =

91 - 65 =

49 - 29 =

4. Minden összeadáshoz állíts össze két kivonást! 48 + 33 = 56 + 29 = 88 + 12 =

5.

Számítsd ki, és töltsd ki az üres mezőket!

31


EGYENLETEK ISMERETLEN ÖSSZEADANDÓVAL 1.

Oldd meg az egyenleteket!

x + 15 = 34

17 + y = 46

a + 28 = 59

38 + x = 60

mert mert

mert mert

26 + x = 49

y + 36 = 100

63 + a = 92

x + 40 = 83

mert mert

mert mert

2.

Ha egy ismeretlen számot megnövelsz 14-gyel, 41-et kapsz. Határozd meg az ismeretlen számot!

3. 4.

Ha a 37-et megnöveled egy számmal, 86-ot kapsz. Határozd meg az ismeretlen számot! Mennyivel kell megnövelni a 26-ot, hogy 62-t kapjunk?

5.

Az ismeretlen szám mondja: „Ha megnövelsz 22-vel, 90-et kapsz.” Melyik ez a szám?

6.

Anna az asztalra tett 16 színest, Marika hozzáadta az ő színeseit, és most 42 színes van az asztalon. Hány színese van Marikának?

7.

Vendel 27 képet ragasztott az albumba. Hány képet kell még beragasztania, ha 100 kép fér bele?

8.

Gondoltam egy számra. Amikor hozzáadtam 23-at, eredményül a 36 és a 25 összegét kaptam. Melyik számra gondoltam?

9.

Nagyi egy kosárba diót rakott. Amikor Diana hozzárakott 19-et, Dénes pedig 17-et, összesen 67 dió volt a kosárban. Hány diót rakott a nagyi a kosárba?

32


EGYENLETEK ISMERETLEN KISEBBÍTENDŐVEL 1.

Oldd meg az egyenleteket!

x - 22 = 19

y - 36 = 26

a - 15 = 47

mert mert

mert mert

x - 17 = 53

a - 20 = 61

mert mert

mert mert

2.

y - 27 = 37

b - 40 = 39

b - 56 = 18

Ha az ismeretlen számot csökkentjük 48-cal, 38-at kapunk. Határozd meg az ismeretlen számot!

3.

Melyik számból kell kivonni 19-et, hogy 54-et kapjunk?

4.

Az ismeretlen szám azt mondja: „Ha a legkisebb kétjegyű páratlan számmal csökkentesz, akkor megkapod a hetedik tízes legnagyobb számát.” Melyik ez a szám?

5.

A pék kisütötte a kenyereket. Amikor 16-ot eladott, maradt neki 35. Hány kenyeret sütött a pék?

6.

Sanyi 26 labdát vett ki a dobozból. Hány labda volt a dobozban, ha 35 benne maradt?

7.

Amikor a ketrecből kirepült 45 galamb, 29 maradt benne. Hány galamb volt a ketrecben?

8.

Tamara 49 dinárért vett babát. Milyen pénzjeggyel fizetett, ha az elárusító 51 dinárt adott neki vissza?

9.

Hány éves az anyuka, ha a fia 28 évvel fiatalabb nála, és most 13 éves?

33


EGYENLETEK ISMERETLEN KIVONANDÓVAL 1.

Oldd meg az egyenleteket!

36 - x = 19

43 - a = 25

67 - y = 48

50 - c = 32

mert mert

mert mert

44 - x = 26

100 - a = 38

72 - y = 55

91 - c = 70

mert mert

mert mert

2.

Ha a 70-et csökkented egy ismeretlen számmal, az eredmény 35 lesz. Határozd meg az ismeretlen számot!

3.

Mennyivel kell csökkenteni a 66-ot, hogy az eredmény 28 legyen?

4.

Melyik számot kell kivonni az 51-ből, hogy a különbség 29 legyen?

5.

Ha az 55-öt csökkented egy számmal, megkapod az 54 és a 45 különbségét. Melyik ez a szám?

6.

A mérkőzést 78 szurkoló nézte. A félidő után néhányan hazamentek. A meccs végére 59 szurkoló maradt. Hányan mentek el a mérkőzésről?

7.

A tálcán 44 kalács volt. Miután mindenkit megkínáltak, 27 maradt. Hány kalácsot vettek el a tálcáról?

8.

A célba 28 autó futott be. Hányan adták fel a versenyt, ha induláskor 46-an voltak?

9.

Mennyivel kell csökkenteni a legkisebb háromjegyű számot, hogy a legnagyobb kétjegyű páratlan számot kapjuk?

34


EGYENLETEK ÖSSZEADÁSSAL ÉS KIVONÁSSAL 1.

Írd be a megfelelő számokat úgy, hogy az egyenlőségek pontosak legyenek!

25 + = 43 - 16 = 37 86 - = 59

2.

+17 = 43

72 -

= 25

Töltsd ki az üres mezőket! a

22

59

b

76

43

a+b

97

a

87

78

b 76

49

41 7

86

92

89

68

34

a-b

3.

- 29 = 47

27

32

100

96

19 11

32

95

100

99 29

38

41

38

18 95

75 27

54

88

68

9 17

24

Oldd meg az egyenletet!

x + 26 = 44

x - 24 = 48

mert mert

mert mert

x + 35 = 57

32 + x = 60

74 - x = 36

x - 79 = 21

mert mert

mert mert

4.

36 + x = 90

91 - x = 65

Ha egy számot 39-cel növelünk, 93-at kapunk. Határozd meg az ismeretlen számot!

5.

Melyik számot kell csökkenteni 29-cel, hogy 48-at kapjunk?

6.

Mennyivel kell a 80-at csökkenteni, hogy 45-öt kapjunk?

7.

Jánosnak 35 dinárja volt. Mennyi pénzt kapott a nagynénjétől, ha most 100 dinárja van?

35


8.

A fán 66 veréb tanyázott. Néhány elrepült, és 39 maradt a fán. Hány veréb repült el?

9.

Oldd meg az egyenleteket!

26 + x = 90 -37

43 + 12 + x = 96

(87 - 35) - x = 19

mert

x-(25-24)=14+27

mert

x - (100 - 78) = 50

mert (72 + 24) - x = 80 - 29

mert

10.

A második összeadandó a 66 és a 27 különbsége, az összeg pedig a 78. Számítsd ki az első összeadandót!

mert

mert

11.

A kertben 16 hóvirág és 17 ibolya nyílt ki. Hány virágot szakított le Kati, ha 29 maradt?

12.

Mennyi pénze volt nagyinak, ha 35 dinárért vett zoknit, és az elárusító visszaadott neki egy 50 meg egy 5 dinárost?

* 13. Az autóbusz az utasokat Kragujevac–Belgrád vonalon szállította. Topolán 21 utas szállt le, Mladenovacon pedig 34 utas szállt fel. Belgrádba 42 utas érkezett. Hányan indultak el Kragujevacról?

36


AZ AZONOS ÖSSZEADANDÓK ÖSSZEGE 1.

Írd le azonos összeadandókkal és szorzat formájában!

+

+

+

2.

·

+ ·

=

= =

Írd le azonos összeadandókkal, és számítsd ki!

5 · 7 =

8 · 4 =

6 · 5 =

2 · 9 =

3 · 10 =

3.

+ =

Írd le szorzatként, és számítsd ki!

7 + 7 + 7 =

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =

6 + 6 + 6 + 6 = 5 + 5 + 5 + 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 3 + 3 + 3 +3+3 +3= 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 10 + 10 =

4.

9 + 9 + 9 =

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

Hasonlítsd össze (<, >, =)!

a) 2 + 2 + 2 + 2 9 · 6

b) 7 · 8 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

9 + 9 + 9 + 9

c) 8 + 8 + 8 + 8 + 8 7 · 4

2 · 3

8 · 5

3 + 3 + 3 + 3 +3 3 · 5

d) 5 · 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

7 + 7 + 7 + 7 6 · 7 37


5.

Írd be az üres mezőkbe a megfelelő tényezőt úgy, hogy az egyenlőségek igazak legyenek! 3 + 3 + 3 + 3 =

6+6+6=

6.

· 3

· 6

2+2+2+2+2=5· 8+8=2·

Két tányéron tányéronként 9 kalács van. Hány kalács van összesen?

7.

Jóska 6 napig naponta 4 példát oldott meg. Hány példát oldott meg Jóska?

8.

Hét tyúkanyó egyenként 7 csibét vezet. Hány csibéjük van összesen a tyúkanyóknak?

9.

Az asztalon 3 kosár van, mindegyikben 8 pogácsa. Hány pogácsa van összesen?

10.

Anyu 10 darab 5 dinárost adott. Hány dinárt adott összesen?

38


A TÉNYEZŐK HELYÉNEK FELCSERÉLÉSE 1.

Cseréld fel a tényezőket, és számítsd ki!

3 · 2 =

=

2 · 6 =

=

4 · 7 =

=

9 · 4 =

=

5 · 9 =

=

5 · 3 =

=

6 · 3 =

=

7 · 5 =

=

10 · 4 =

=

8 · 4 =

=

8 · 6 =

=

3 · 10 =

=

2.

Töltsd ki a táblázatot! a

3

7

4

5

b

6

2

8

1

a·b b·a

4.

Írd be a hiányzó számokat az üres mezőkbe!

3 · 2 =

· 3

9 · 5 =

· 9

6.

· 4 = 4 · 8

3.

Kösd össze az egyenlő szorzatokat!

9 · 7 2 · 4

4 · 2

5 · 6 1 · 9

9 · 1 6 · 5

5.

7·9

Hasonlítsd össze a szorzatokat (>, <,=)! 9 · 8

8·9

3 · 4

4·3

7 · 2

2·7

6 · 5 5 · 6 3·2=3 · Anyu 2 tányérra tányéronként 5 fánkot, nagyi pedig 5 tányérra tányéronként 2 fánkot tett. Ki hány fánkot tett összesen a tányérokra?

7.

Márk 3 napig naponta 6 feladatot oldott meg, Marika 6 napig naponta 3 feladatot. Hány feladatot oldott meg Márk, és hányat Marika?

8.

Az udvaron találkozott 4 macska és 8 veréb. Hasonlítsd össze a lábaik számát!

9. Sárinak két gyűrű van 3 ujján, Mónikának pedig három gyűrű van 2 ujján. Hány gyűrűje van Sárinak, és hány Mónikának? 10. Péter egy héten át minden nap egy almát evett meg, öccse pedig egy hét alatt 7 almát. Ki evett meg több almát? 39


SZORZÁS 10-ZEL 1.

Írd be a számokat 10 hozzáadásával!

2.

Számítsd ki!

3 · 10 = 4 · 10 = 1 · 10 =

0 · 10 =

6 · 10 =

9 · 10 =

3.

Írd le, és számítsd ki a szorzatokat!

10 és 5

4.

10 és 8

10 és 8

6.

Melyik az a szám, amelyik 10-szer nagyobb a

7-nél;

4-nél;

9-nél;

5-nél?

7.

10 és 10

Határozd meg a szorzatokat!

6 és 10

5.

7 · 10 = 2 · 10 =

1 és 10

Hány dinárja van Jóskának?

Hány lába van

10 nyúlnak?

10 galambnak?

OSZTÁS 10-ZEL 1. 2.

Írd be a megfelelő számot az üres mezőbe!

Számítsd ki!

10 : 10 =

3.

40

=3

50 :

: 10 = 8

90 : 10 =

70 : 10 =

= 5

40 :

= 4

:6=1

: 7 =10

Hány darab 10 dinárossal tudsz felváltani

50 dinárt?

5.

60 : 10 =

Írd be a hiányzó számokat! 30 :

4.

40 : 10 =

100 dinárt?

20 dinárt?

A kosárban 70 narancs van. Tízesével hálóba kell csomagolni. Hány hálóra van szükség?


SZORZÁS 5-TEL 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

2.

Melyik az szám, amely

3.

Töltsd ki az üres mezőket!

5-ször nagyobb a 3-nál; 7-szer nagyobb az 5-nél?

4.

A játszótéren 5 lány és háromszor több fiú van. Hány fiú van a játszótéren?

5.

Tímeának 4 darab 5 dinárosa van, Nórinak pedig 2 darab 10 dinárosa. Kinek van több pénze?

OSZTÁS 5-TEL 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

2.

Hasonlítsd össze (<, >, =)!

35 : 5

3.

25 : 5

45 : 5

40 : 5

5:5

10 : 5

Melyik számmal kell elosztani a 40-et, hogy 8-at kapjunk?

4.

Az apa 35 éves. Fia 5-ször fiatalabb. Hány éves a fia?

5.

A nyaralóba 2 csoport tanuló érkezett. Az első csoportban 25, a másodikban 15 tanuló van. Hány ötágyas szobára van szükség az elhelyezésükhöz?

41


SZORZÁS 2-VEL 1.

Számítsd ki!

4 · 2 =

2 · 2 =

10 · 2 =

6·2=

9 · 2 =

8 · 2 =

5 · 2 =

7·2=

2.

Hány kesztyű van

3 párban;

8 párban;

5 párban;

2 párban?

3.

Hány szárnya van 10 madárnak?

4.

Két asztalra asztalonként 8 tányért tettek. Összesen hány tányért tettek ki?

5.

Anyu télire 7 üveg paprikát tett el és kétszer annyi uborkát. Hány üveg uborkát tett el?

OSZTÁS 2-VEL 1.

Számítsd ki!

8 : 2 =

12 : 2 =

4 : 2 =

10 : 2 =

2.

6 : 2 =

20 : 2 =

14 : 2 =

18 : 2 =

Töltsd ki a táblázatot!

3.

Az osztályban 18 diák van. Hány padra van szükség ahhoz, hogy mindenki leülhessen, ha minden padban 2 diák fér el?

4.

A csokorban 16 hóvirág és kétszer kevesebb ibolya van. A csokorban hány ibolya van? virág van összesen?

5.

Dani 5 darab zacskóba darabonként 2 almát csomagolt, Sári pedig 2 zacskóba zacskókként 8 almát. Ki csomagolt több almát, és mennyivel?

Dani: Sári: Válasz: 42


SZORZÁS 4-GYEL 1.

Töltsd ki a táblázatot!

2.

Számítsd ki!

7 · 4 =

9 · 4 =

8 · 4 =

6·4=

4 · 5 =

4 · 2 =

4 · 10 =

1·4=

3.

Hány lába van

4 kutyának; 5 macskának; 2 egérnek; 3 tehénnek és 3 borjúnak?

4.

Hány kereke van 4 autónak és 4 kerékpárnak?

5.

Hány vendége van a hotelnek, ha 10 négyágyas szobában helyezték el őket?

OSZTÁS 4-GYEL 1.

Számítsd ki! 16 : 4 =

20 : 4 =

12 : 4 =

32 : 4 =

24 : 4 =

36 : 4 =

28 : 4 =

8:4=

2.

Hasonlítsd össze (<, >, =)!

16 : 4

4 · 9

3.

6 4 : 4 32 : 4

4·1

10 : 10 4:1

Hány autóra kell felszerelni

20 kereket; 28 kereket; 36 kereket; 12 kereket?

4.

*

A gyümölcsösben 4 sorban 32 gyümölcsfa lett ültetve. Hány gyümölcsfa van egy sorban?

5.

Négy ruha megvarrásához 20 méter anyagra van szükség. Hány méter anyag kell 5 ruhához? 43


SZORZÁS 8-CAL 1.

Töltsd ki a táblázatot!

2.

Egy polcon 8 könyv van. Hány könyv van

6 polcon; 7 polcon; 3 polcon; 4 polcon?

3.

Melyik az a szám, amelyik 8-szor nagyobb

a 6-ot megelőző számnál;

a 8-ra rákövetkező számnál?

4.

A pékségben naponta 8 zsák liszt fogy el. Hány zsák lisztre van szükség egy héten?

5.

A fiú 8-szor fiatalabb az apjánál. Hány éves az apa, ha a fia 4 éves?

OSZTÁS 8-CAL 1.

Számítsd ki!

24 : 8 =

8 : 8 =

56 : 8 =

16 : 8 =

72 : 8 =

32 : 8 =

80 : 8 =

40 : 8 =

2.

Melyik szám kisebb 8-szor a 64-nél?

3.

Az osztandó 40, az osztó 8. Határozd meg a hányadost!

4.

*

Ha 5 fiú és 3 lány 80 cukorkát oszt el, hány cukorkát kapnak fejenként?

5.

Az épületben 8 emeleten 32 lakás van. Hány lakás lenne 10 emeleten?

44


SZORZÁS 3-MAL 1.

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

Számítsd ki!

4 · 3 = 6 · 3 =

·3

15 = 3 ·

3 · 9 =

21 = 7 ·

0 · 3 =

3.

30 =

3=

·3

Hány szögből áll 7 háromszög?

4.

A csat 10 dinárba került. Háromszoros drágulás után mennyibe kerül?

5.

Nyolc veréb fejenként 3 hernyót evett meg, hat cinege fejenként 4 hernyót. Hány hernyót ettek meg a verebek;

a cinegék;

összesen?

OSZTÁS 3-MAL 1.

Számítsd ki!

27 : 3 =

2.

Hasonlítsd össze (<, >, =)!

30 : 3

3.

18 : 3 = 3·9

18

30 : 3 =

24:3=

15 : 3

5

30 : 3

3·3

15 : 3 = 21 : 3

9:3

2·4 3:3

3:1

Az osztandó a harmadik tízes legnagyobb számjegye, az osztó a 3. Számítsd ki a hányadost!

4.

Hány nap alatt mászik fel a 12 méteres fára a csiga, ha naponta 3 métert tesz meg?

5.

Az első kosárban 18 dió van, a másodikban 3-szor kevesebb, a harmadikban pedig 3-szor kevesebb, mint az első kettőben összesen. Hány dió van a harmadik kosárban?

45


SZORZÁS 6-TAL 1.

Színezd ki a pontos eredményt!

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

· 6 = 12

· 9 = 54

· 5 = 30 6 ·

= 12 6 ·

= 48 6 ·

Növeld hatszor

a legnagyobb páros egyjegyű számot;

a legkisebb kétjegyű számot!

4.

= 18

Józsi 1 éves, Vili hatszor idősebb, Pali pedig hétszer idősebb Vilinél. Hány éves Vili, és hány Pali?

5.

Az üveggolyó 6 dinár, a lufi 7. Mennyit kell fizetni 5 üveggolyóért és 6 lufiért?

OSZTÁS 6-TAL 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

2.

Kösd össze vonallal azokat a mezőket, amelyek egyforma eredményt adnak!

3.

24 : 6

54 : 6

12 : 6

36 : 6

18 : 6

1.3

2.1

3.3

2.3

2.2

Az osztandó a 43 és a 17 összege, az osztó a 6. Számítsd ki a hányadost!

4.

Hat egyforma dobozban 54 tojás van. Hány tojás van 4 dobozban?

5. Három tányéron tányéronként 6 lekváros fánk, és hat tányéron tányéronként 4 krémes fánk van. Az összes fánkot 6 tálcán szolgálták fel. Hány fánk van tálcánként? 46


SZORZÁS 9-CEL 1.

Számítsd ki!

2 · 9 =

8 · 9 =

9 · 4 =

9 · 5 =

2.

0 · 9 = 9 · 6 =

1·9= 3·9=

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

A 9-es számot növeld 3-szor; a 3 és a 3 szorzatával; a 24 és a 19 különbségével!

4.

5.

A kórusban két sorban soronként 9 lány, és három sorban soronként 9 fiú van. Hányan vannak a kórusban?

A dobozban 100 golyó volt. Jóska elvett belőle háromszor 9-et, Miki pedig kilencszer 4-et. Hány golyó maradt a dobozban?

OSZTÁS 9-CEL 1.

Számítsd ki a hányadost!

18 : 9 = 36 : 9 = 27 : 9 = 63 : 9 = 54 : 9 = 45 : 9 = 72 : 9 = 90 : 9 = 2. Melyik szám kisebb 9-szer a 81-nél; kisebb 9-szer a 28 és a 35 összegénél; kisebb 9-szer a 100 és a 46 különbségénél?

3.

4.

Az ismeretlen szám mondja: „Ha 9-szer kisebb lennék, akkor a legkisebb kétjegyű szám lennék.” Határozd meg az ismeretlen számot! 5. A dobozban 36 kocka van. Minden kilencedik piros. Kékből 9-cel több van, mint pirosból, a többi zöld. Hány zöld kocka van? Ha kilenc egyforma csokorban 45 virág van, hány virág van 3 csokorban?

47


SZORZÁS 7-TEL 1.

Töltsd ki az üres mezőket!

2.

Húzd át a hibás eredményeket!

3.

Írd be a megfelelő számokat az üres mezőkbe!

4.

· 7 = 21 · 7 = 14 · 6 = 42

A szabó naponta 10 inget varr meg. Hány inget varr meg egy hét alatt?

*

5.

= 35

= 63

A nyári szünet 9 hétig tartott. Fülöp két hetet a tengeren, öt hetet pedig nagyszüleinél töltött. Hány hetet töltött otthon?

OSZTÁS 7-TEL 1.

*

Számítsd ki!

21 : 7 =

28 : 7 = 49 : 7 =

42 : 7 =

35 : 7 =

56 : 7 = 63 : 7 =

70 : 7 =

2.

Karikázd be a pontos eredményt!

3.

Számítsd ki a hányadost, ha az osztó 7, az osztandó a 25 és az őt megelőző szám összege!

5.

* 4. Az elefánt egy hét alatt 70 liter vizet iszik meg. Mennyi vizet iszik meg 10 elefánt 1 nap alatt?

A csokoládéért és a cukorkáért 70 dinárt fizettek. A csokoládé 6-szor drágább a cukorkánál. Mennyibe került az csokoládé, és mennyibe a cukorka?

48


SZORZÁS 0-VAL ÉS 1-GYEL 1.

Számítsd ki!

5 · 0 =

6 · 1 =

0 · 20 =

35 · 1 =

0 · 9 =

1 · 8 =

16 · 0 =

1 · 15 =

7 · 0 =

9 · 1 =

3 · 0 =

4·1=

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Hasonlítsd össze (<, >, =)!

5 · 0

4.

0 · 7

0 · 6

0·9

1 · 7

3 · 1

1 · 4

8 · 0

2·1

4 · 0

0·0

1 · 0

6 · 1

9 · 1

1 · 1

0·6

5.

Töltsd ki a táblázatot! a a·0 a·1

2

13

8

11

Öt macska fejenként egy egeret fogott. Hány egeret fogtak összesen?

A TÉNYEZŐK CSOPORTOSÍTÁSA 1.

Számítsd ki a szorzatokat két különböző módon! 5 · 3 · 2 4 · 6 · 3

2.

Számítsd ki legegyszerűbb módon (tényezők csoportosításával)!

4 · 5 · 2 =

7 · 1 · 3 =

6 · 4 · 2 =

3. V

8·1·5

Az anyuka három gyerekének fejenként 4 füzetet vett, és füzetenként 5 dinárt fizetett. Mennyi pénzt költött el?

4.

10 · 9 · 1 =

Három asztalon egyenként két váza van. Minden vázában 3 rózsa. Hány rózsa van összesen?

5. Négy ágon egyenként 2 fészek van, minden fészekben 5 madár. Hány madár van összesen? 49


ANNYISZOR NAGYOBB SZÁM. ANNYIVAL NAGYOBB SZÁM 1.

Melyik az a szám, amelyik 4-gyel nagyobb a 7-nél;

4-szer nagyobb a 7-nél;

9-szer nagyobb a 10-nél;

6-tal nagyobb a 7-nél;

6-szor nagyobb a 7-nél;

8-cal nagyobb a 8-nál;

8-szor nagyobb a 8-nál?

9-cel nagyobb a 10-nél;

2.

Minden piros számot köss össze a nála 8-szor nagyobb kék számmal!

4.

a) A 2-t növeld meg 7-szer, az eredményt pedig 7-tel!

3.

Karikázd be az adott számnál 10-szer nagyobb számot!

b) A 3-at növeld 5-tel, az eredményt pedig 5-ször!

5.

A tyúk 8 szem kukoricát evett meg, a kacsa 4-szer többet, a pulyka viszont 4-gyel többet, mint a tyúk. Melyik szárnyas evett meg legtöbb kukoricát?

6.

Bandinak 5, Tominak 3-mal több, Krisztiánnak pedig 3-szor több labdája van, mint Tominak. Hány labdája van Tominak, és hány Krisztián nak?

tyúk

kacsa

pulyka

7.

Az anyuka 4 szendvicset készített, lánya négyszer többet, fia pedig 4-gyel többet, mint anyukája. Hány szendvicset készítettek összesen?

9.

A fiú 5 éves, anyja 6-szor több, az apja pedig 6 évvel idősebb az anyjánál. Hány éves az anya, és hány az apa?

8.

A falusi udvarban 6 kecske van, 4szer több birka, malacból pedig 4-gyel van több, mint kecskéből és birkából összesen. Hány malac van az udvarban? 10. A könyv 2 dinárral drágább, mint a füzet, az atlasz kétszer drágább, mint a könyv. Mennyibe kerül a könyv, és mennyibe az atlasz, ha a füzet 7 dinár?

50


ANNYISZOR KISEBB SZÁM. ANNYIVAL KISEBB SZÁM 1.

Melyik az a szám, amelyik 2-szer kisebb a 18-nál;

2-vel kisebb a 18-nál;

4-gyel kisebb a 20-nál;

3-szor kisebb a 15-nél;

3-mal kisebb a 15-nél;

5-ször kisebb a 30-nál;

5-tel kisebb a 30-nál?

4-szer kisebb a 20-nál;

2.

3.

Töltsd ki a táblázatot! a

20

45

15

10

25

50

a:5

4.

a-5

Az egyik kosárban 36 dió van, a másikban 4-szer kevesebb, a harmadikban pedig 4-gyel kevesebb, mint az elsőben. Hány dió van a második kosárban;

a harmadik kosárban?

5.

Rajzolj a tányérra 10 almát, kétszer kevesebb körtét, földieperből pedig kettővel kevesebbet, mint ahány almát.

Mennyivel kisebb szám a 6 a 3 és a 8 szorzatánál?

6.

Hányszor kisebb szám a 6 a 3 és a 8 szorzatánál?

7.

A polcon 18 tányér van, csészéből 2-vel kevesebb, pohárból pedig kétszer kevesebb, mint csészéből. Hány csésze, és hány pohár van a polcon?

8.

Maja apukája 32 éves, anyukája pedig 4 évvel fiatalabb. Maja 4-szer fiatalabb apukájánál. Hány éves Maja és az anyukája együtt?

9.

A kulcstartó ötször olcsóbb, mint a pénztárca, az üveggolyó pedig 5 dinárral olcsóbb a kulcstartónál. Mennyibe kerül a kulcstartó és az üveggolyó, ha a pénztárca 50 dinár?

10.

Zolinak 9 színese van, ami 5-ször kevesebb, mint amennyi Igornak van. Hány színese van Igornak?

51


SZORZÁS ÉS OSZTÁS 100-IG 1.

Töltsd ki a táblázatban lévő üres mezőket!

2.

Számítsd ki a 8 és a 4 szorzatának és hányadosának összegét!

4.

3.

Számítsd ki a 9 és a 3 szorzatának és hányadosának különbségét!

5.

A gyümölcsösben 80 almafa van 8 sorban. Hány fa van 5 sorban?

Számítsd ki az 5 hétszeresének és hatszorosának az összegét!

6.

Dianának 7 sárga és 8-szor több vörös rózsája van. Ezekből 9 egyforma csokrot készített. Hány rózsa van egy-egy csokorban?

8.

7.

Péter tata 8 tehéntől 64 liter tejet kap, Sári mama 5 tehéntől 45 liter tejet kap. Kinek a tehene ad több tejet, és mennyivel?

* 9.

A cukrász kijelentette: „Összesen 81 süteményt készítettem. Minden 5. baklavához készítettem 4 tulumbát. Számítsd ki, hány baklavát, és hány tulumbát készítettem!”

Dénesnek 45 képe volt. Húgának adott 9 képet, hat barátjának fejenként adott 6 képet. Hány képe maradt Dénesnek?

52


A SZÁMOK OSZTHATÓSÁGA 1.

Színezd ki azokat a szirmokat, amelyek oszthatók az adott számmal!

2. Karikázd be azokat a csészéket, amelyek nem oszthatók az adott piros számmal!

3.

Húzd át azokat a számokat, amelyek nem oszthatók 7-tel;

9-cel;

4-gyel;

3-mal!

4.

Írd le az összes számot 1-től 50-ig, amelyek oszthatók 5-tel!

5.

A harmadik tízes számjegyei közül mely számok oszthatók 6-tal?

6.

Az ötödik tízes számjegyei közül mely páratlan számok oszthatók 7-tel?

53


AZ ÖSSZEG SZORZÁSA 1.

Számítsd ki!

(2 + 3) · 6 =

(7 + 2) · 3 =

(4 + 5) · 5 =

(5 + 4) · 8 =

(3 + 4) · 9 =

(1 + 3) · 7 =

2.

A dobozban 4 zöld és 5 piros ceruza van. Hány ceruza van 7 ilyen dobozban?

3.

Három asztalon asztalonként 4 lapos- és 4 mélytányér van. Hány tányér van az asztalokon összesen?

4.

Egy csomagban 6 csokoládé és 2 nápolyi szelet van. Mennyi édesség van

4 csomagban;

3 csomagban;

8 csomagban?

5.

Egy sorban 5 birsalma- és 4 meggyfa van. Hány gyümölcsfa van 5 ilyen sorban?

6.

Egy csokorban 3 nárcisz és 5-tel több jácint van. Hány virág van 7 ilyen csokorban?

AZ ÖSSZEG OSZTÁSA 1.

2.

Számítsd ki! (40 + 9) : 7 = 32+16) : 6 =

(61 + 3) : 8 =

(53+28) : 9 =

(13+37) : 5 =

(19+17) : 4 =

Az osztandó a 20 és az 5 összege, az osztó az 5. Számítsd ki a hányadost!

3.

A kosárban 18 alma volt. Nagyi hozzáadott még 6-ot. Az összes alma el lett osztva a három unoka között. Hány almát kaptak fejenként az unokák?

4.

Anyu 18 banánt és 24 narancsot vett. Ezeket 6 egyforma zacskóba csomagolta. Hány gyümölcs van egy-egy zacskóban?

5. Az egyik polcon 24 pohár volt, a másikon 8 pohárral több. A poharakat 4 asztalra osztották el. Hány pohár volt asztalonként? 54


A KÜLÖNBSÉG SZORZÁSA 1.

Számítsd ki!

6 · (3 - 1) =

8 · (9 - 3) =

9 · (10 - 4) = 3 · (8 - 5) = 7 · (6 - 2) = 2. A 20 és a 12 különbségét szorozd meg 3. Számítsd ki a szorzatot, ha az első tényező a 27 és a 18 különbsége, a 6-tal! másik tényező a 3! 4. Hat sorba soronként 5 virágot ültetek. Minden sorban elhervadt 2 virág. Hány virág maradt a kertben?

5.

Tíz sorban soronként 10 tanuló van. Minden sorban két lány van, a többi fiú.

a) Hány lány van?

b) Hány fiú van? c) Hány fiúval van több, mint lány?

A KÜLÖNBSÉG OSZTÁSA 1.

Számítsd ki!

(36 - 9) : 9 =

(72-64) : 8 =

(34 - 28) : 6 = (50-25) : 5 = (56-49) : 7 = 2. Számítsd ki kétféleképpen! (30 - 15) : 3 = (49 - 35) : 7 =

(36 - 16) : 4 =

(80 - 32) : 8 =

3. A dobozban 24 kék és 8-cal kevesebb sárga kesztyű van. Hány pár sárga kesztyű van? 5. Sanyi és Sára képeket gyűjtöttek. Sanyi 50 képet gyűjtött, de 15-öt barátjának adott. Sárának 5-ször kevesebb képe van, mint Sanyinak. Hány képe van Sárának?

4.

Jelöld I és H betűvel, hogy a kifejezés igaz vagy hamis!

(24 - 12) : 6 = 12 : 6 + 24 (45 - 30) : 5 = 45 : 5 - 30 : 5 (18 - 6) : 3 = 18 - 6 : 3 - 21) : 7 = 14 : *6. (35 Nagyi 70 éves. Hány éves Gabriella, ha 10 évvel ezelőtt 6-szor fiatalabb volt a nagyinál?

55


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK SZORZÁSA EGYJEGYŰEKKEL 1.

Számítsd ki!

16 · 4 =

3 · 18 =

13 · 3 =

6 · 11 =

6 · 12 =

19 · 5 =

15 · 5 =

14 · 7 = 2 · 27 =

2.

32 · 3 =

Számítsd ki a szorzatokat!

3.

Egy dobozban 12 ceruza van. Hány ceruza van 3 dobozban;

5 dobozban;

7 dobozban?

4.

Töltsd ki az üres mezőket!

5.

Sanyinak 31 dinárja van, Petinek háromszor több. Hány dinárja van Petinek?

7.

A varrónőknek 90 ruhát kellett megvarrniuk. Két nap alatt naponta 13 ruhát varrtak, a maradék öt nap alatt 12-t naponta. Megvarrták-e az összes ruhát?

9.

Anya és fia elindultak egymás felé. Amikor fejenként 46 m-t tettek meg, a köztük lévő távolság 8 m volt. Milyen messze voltak egymástól anya és fia?

56

6.

Négy osztályban osztályonként 22 tanuló van. Hány fiú van, ha a tanulók közül 45 lány?

8.

A tyúkok 9 tojást, a kacsák 8 tojást, a pulykák háromszor több tojást tojtak, mint a tyúkok és a kacsák összesen. Hány tojást tojtak a pulykák?

*10.

Összesen hány napos az október, a december és a január?


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK OSZTÁSA EGYJEGYŰEKKEL 1.

Számítsd ki!

45 : 3 =

56 : 4 =

91 : 7 =

70 : 5 =

98 : 7 =

48 : 3 =

60 : 4 =

96 : 8 =

78 : 6 =

72 : 6 =

100 : 5 =

68 : 4 =

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

80 : 5 =

3.

93 : 3 =

36 : 2 =

100 : 4 =

Melyik szám kisebb 5-ször a 75-nél?

4.

A 16 kétszeresét csökkentsd 4-szer!

5.

Hat egyforma dobozban összesen 84 újévi dísz van. Hány dísz van egy-egy dobozban?

6.

A csokoládé 55 dinár, a cukorka 5-ször kevesebb. Mennyibe kerül a csokoládé és a cukorka együtt?

7.

Egy albumban 96 fénykép van, a másikban négyszer kevesebb, a harmadikban kétszer kevesebb, mint a másodikban. Hány fénykép van a harmadik albumban?

8.

A szabók 54 öltönyt varrtak meg 6 nap alatt, a varrónők ugyanennyit 3 nap alatt. Melyikük varrt meg többet egy nap alatt, és mennyivel?

9.

Öt szobában 60 lány lett elszállásolva, és 6 szobában 84 fiú. Hány lány, és hány fiú volt a szobákban?

* 10. Vera mindennap ugyanannyi feladatot gyakorol. Ha 7 nap alatt 91 példát oldott meg, hány példát fog megoldani az elkövetkező 6 napban? 57


A KÉTJEGYŰ SZÁMOK SZORZÁSA ÉS OSZTÁSA EGYJEGYŰEKKEL 1.

Színezd ki a pontos eredményeket!

2.

a) A 19-et növeld négyszeresére!

b) A 39-et csökkentsd háromszor!

3.

a) A 17 és a 26 összegét növeld kétszeresére!

b) A 100 és az 52 különbségét csökkentsd nyolcszor!

4.

a) Hány hónap van 5 évben?

b) Hány óra van 3 napban?

5.

Az iskola 50 labdát vásárolt. A tornateremben 10 labda maradt, a többit egyenlő arányban osztották el négy osztály között. Hány labda jutott osztályonként?

6.

Gizi két láda körtét készített ládánként 19 körtével, Gábor 5 ládát ládánként 12 körtével. Hány körtét készítettek összesen?

7.

A pékségben 99 fehér kenyeret sütöttek, kilencszer kevesebb rozskenyeret, integrált kenyérből pedig ötször többet, mint rozskenyérből. Hány integrált kenyeret sütöttek?

8.

Négy csomagban csomagonként 12 tojás van. Az összes tojást elhasználták három torta készítéséhez. Hány tojást használtak el tortánként?

9.

Márk 7 csomag füzetet hozott csomagonként 12 füzettel. Az összes füzetet átcsomagolta 6 csomagba. Hány füzet jutott így egy-egy csomagba?

* 10. Huszonöt kilogramm nyers gombából 5 kilogramm szárított gombát kapunk. Hány kilogramm szárított gombát kapunk 75 kilogramm nyers gombából?

58


A SZORZÁS ÉS AZ OSZTÁS KAPCSOLATA 1.

Számítsd ki, és ellenőrizd, hogy pontos-e!

27 : 3 =

mert

8 · 9 =

mert

36 : 4 =

mert

5 · 8 =

mert

48 : 6 =

mert

6 · 6 =

mert

81 : 9 =

mert

4·7=

mert

32 : 8 =

mert

7·9=

mert

56 : 7 =

mert

6 · 4 =

mert

2.

Töltsd ki az üres mezőket!

3.

Állíts össze két-két példát szorzással és osztással az adott számokból! 6, 4, 24 3, 27, 9 32, 8, 4 7, 56, 8

18

10

4.

Töltsd ki az üres mezőket!

5.

Töltsd ki a táblázatot! Osztandó 63 15 Osztó Hányados

9

36 10

5

4

6

8 4

21

1 9

3 59


A HOSSZÚSÁG MÉRÉSE – MÉRTÉKEGYSÉGEK 1.

Folytasd a mondatot!

A hosszúság mértékegységei a következők:

2.

és

, .

Töltsd ki az üres mezőket! 1m=

dm

1m=

cm

3.

Mérd le a szakaszok hosszát, és írd le!

4.

Rajzolj szakaszokat a következő méretek alapján!

1 dm =

cm

3 cm 5 cm 1 dm 2 cm

5.

Rajzolj egy nyitott tört vonalat, amely a következő szakaszokat tartalmazza: AB = 5 cm, BC = 2 cm, CD = 3 cm, DE = 1 cm. Számítsd ki a tört vonal teljes hosszát, majd fejezd ki deciméterben és centiméterben! 6. Fejezd ki a hosszúságot másik mértékegységben! 2 m =

dm

7 dm =

6 dm =

cm

1m=

70 cm =

7.

dm

40 dm =

cm cm m

4m=

dm

30 dm =

m

50 cm =

dm

Fejezd ki a hosszúságot másik mértékegységben!

4 m 7dm =

dm

6 dm 5 cm =

cm

6 m 8 dm =

dm

9 dm 7 cm =

cm

5 m 2 dm =

dm

2 dm 8 cm =

cm

3 m 10 dm =

dm

10 dm =

8.

cm =

Hasonlítsd össze (<, =, >)!

25 cm

7 dm 3 cm

37 cm 65 cm

5 dm 6 cm

60 cm 7 dm 10 cm

60

2 dm 5 cm 1 m

9 dm 8 cm 6 dm 6 cm 8 dm

m


9.

Töltsd ki az üres mezőket! 6 dm + dm = 1 m

1 m - 25 cm =

1 m - 7 dm =

dm

1m-

cm = 58 cm

cm + 40 cm

1m-

dm = 8 dm

cm + 70 cm = 1 m

1m=

cm + 20 cm

m - 30 cm = 70 cm m - 5 dm = 5 dm

Töltsd ki az üres mezőket úgy, hogy az egyenlőségek pontosak legyenek!

52 cm + 6 cm =

dm

cm

57 cm - 6 cm

39 cm + 7 cm =

dm

cm

17 dm + 6 dm =

m

3 dm + 37 dm =

m

9 cm + 75 cm = 34 cm + 5 cm =

11.

dm

dm + 5 dm = 1 m

1m=

10.

1 m = 7 dm +

cm

dm

cm

72 cm - 14 cm =

dm

cm

dm

29 dm - 8 dm =

m

dm

dm

36 dm - 17 dm =

m

dm

dm

cm

80 cm - 46 cm =

dm cm

dm

cm

100 cm - 65 cm =

dm cm

Sanyi háza és az iskola közötti út hossza 100 m. Sanyi 45 m-t tett meg. Hány métert kell még megtennie, hogy az iskolába érjen?

=

12. Nóri és Mari papírszalagot festenek.

Nóri 35 cm-t, Mari pedig 40 cm-t festett be. Mennyit kell még befesteniük, ha a szalag 1 m hosszú?

13.

Anyu 3 dm 5 cm hosszúságú sálat kötött, míg a nagymama 45 cm hosszút. Melyikük sála hosszabb és mennyivel?

15.

14.

Rózsa 72 cm magas, Réka 1 dm-rel magasabb nála, Orsi pedig 6 cm-rel alacsonyabb Rékánál. Írd a lányok nevét a megfelelő kép alá!

Az 1 m hosszú létrának 4 foka van. A létrafokok egyenlő távolságra vannak egymástól. Mekkora a létrafokok közötti távolság?

61


EGYENLETEK ISMERETLEN TÉNYEZŐVEL 1.

Oldd meg az egyenletet! x · 8 = 56 7 · x = 63

x · 4 = 32

mert 5 · x = 35

10 · x = 70

x · 3 = 27

mert

Ha az első tényező 5, a szorzat pedig 45, határozd meg a második tényezőt!

4. Szorozd meg az ismeretlen számot a legnagyobb egyjegyű számmal, és a kilencedik tízes legnagyobb számjegyét kapod. Határozd meg az ismeretlen számot! 6. Melyik számot kell a hétszeresére növelni, hogy 70-et kapjunk?

7.

Néhány festő fejenként 4 képet festett. A kiállításon 40 kép volt. Hány festő állította ki a festményeit?

8. Ha Vera háromszor idősebb lenne, most 27 éves lenne. Hány éves Vera? 9. Sárának 64 képecskét kell beragasztania valahány albumba úgy, hogy mindegyik albumban 8 képecske legyen. Hány albumra van szüksége? 62

3.

2 · x = 22

2.

*

9 · x = 90

Ha a 8-at megszorzod egy számmal, a szorzatuk egyenlő lesz 72-vel. Határozd meg az ismeretlen számot!

5.

Hat egyforma tálban 54 szilva van. Hány szilva van egy tálban?

10. Állítsd össze, és oldd meg az egyenleteket!


EGYENLETEK ISMERETLEN OSZTANDÓVAL 1.

Oldd meg az egyenletet!

x : 8 = 9

x : 10 = 5

x : 4 = 21

x : 7 = 12

x : 6 = 8 x : 5 = 20 x : 9 = 10 x : 3 = 15

2.

Állítsd össze, és oldd meg az egyenletet!

3.

Számítsd ki az osztandót, ha az osztó 6, a hányados pedig 7!

4.

*

Az osztó a legnagyobb egyjegyű páros szám, a hányados a legkisebb kétjegyű szám. Határozd meg az osztandót!

5.

Dávidnak volt néhány üveggolyója. Ezeket elosztotta 3 barátjával úgy, hogy mindenki kapott 8 üveggolyót. Hány üveggolyója volt Dávidnak mielőtt elosztotta őket barátaival?

63


EGYENLETEK ISMERETLEN OSZTÓVAL 1.

Oldd meg az egyenleteket! 54 : x = 9 64 : x = 8

2 : x = 7

60 : x = 6

mert

72 : x = 8 32 : x = 4 24 : x = 6 75 : x = 5

mert

2.

Határozd meg az osztót, ha az osztandó 81, a hányados 9;

az osztandó 81, a hányados 3;

az osztandó 24, a hányados 4;

az osztandó 72, a hányados 8;

az osztandó 100, a hányados 10!

3.

Ha a 63-at elosztjuk egy ismeretlen számmal, a hányados 9 lesz. Határozd meg az ismeretlen számot!

4.

Ha a 71-re rákövetkező számot elosztjuk egy számmal, a hányados 8 lesz. Melyik ez a szám?

5.

Anya 39 liter üdítőt készített. Hány 3 literes üvegre van szüksége ahhoz, hogy az összes üdítőt az üvegekbe töltse?

64


EGYENLETEK SZORZÁSSAL ÉS OSZTÁSSAL 1.

Határozd meg az ismeretlen tényezőket! 6 · x = 36 4 · x = 32 9 · x = 45

x · 3 = 27

mert

x · 10 = 80

x · 8 = 64

7 · x = 56

9 · x = 18

mert

6 · x = 48

x · 5 = 35

x · 4 = 28

x · 2 = 18

mert

2.

Oldd meg az egyenleteket!

x : 8 = 9

32 : x = 4 x : 5 = 8

72 : x = 9

mert

21 : x = 3

x : 7 = 6

54 : x = 6

x : 6 =5

mert

x : 8 = 8

42 : x = 7

x : 9 = 6

24 : x = 3

mert 3. Ha az ismeretlen számot 5-ször csökkentjük, 8-at kapunk. Határozd meg az ismeretlen számot!

4.

Az ismeretlen szám mondja: „Ha megnövelsz 7-szer, 56-ot kapsz.” Számítsd ki az ismeretlen számot!

65


5.

Ha egy számot elosztasz a 28 és a 4 hányadosával, 7-et kapsz. Határozd meg az ismeretlen számot!

6.

Ha a 8 és a 6 szorzatát csökkented néhányszor, a hányados egyenlő lesz a 2 és a 4 szorzatával. Határozd meg az ismeretlen számot!

8.

Ha a 6-ot megnöveled néhányszor, a 36 felét kapod. Határozd meg az ismeretlen számot!

7.

Mari 36 földiepret szedett, majd barátnőivel elosztotta úgy, hogy mindenki 9 szem földiepret kapott. Hány barátnője van Marinak?

9.

Nagytata gyümölcsöt szedett. Amikor 5 egyforma kosárba tette, mindegyikben 6 szilva és 4 alma volt. Hány gyümölcsöt szedett nagytata összesen?

* 10. Néhány vázában vázánként 5 szál virág volt. Mikor Kati hozott még hetet, összesen 32 virág lett. Hány vázában voltak a virágok?

66


A FELEZÉS 1.

Felezd el vonalzóval az alakzatokat két egyenlő részre, és mindegyiknek színezd ki az egyik felét!

2.

Határozd meg a számok felét!

14

58

28

60

36

74

42

82

3.

Hány fél van

egy egészben;

tíz egészben;

négy egészben;

huszonkettő egészben?

Hány hónapból áll fél év?

Péter megspórolt 80 dinárt. Pénze felét labdára költötte, a maradék felét pedig Verának adta. Mennyi pénze maradt Péternek?

6.

Számítsd ki!

Hány órából áll fél nap?

5.

kettő egészben;

4.

*

nyolc egészben;

Az asztalon 4 paprika van, ami az asztalon lévő paradicsomok számának a fele. A paradicsomok és paprikák számának a fele a sárgarépák száma, hagymából pedig annyi van, amennyi a sárgarépák számának a fele. Hány darab zöldségféle van az asztalon?

paprika:

paradicsom:

hagyma:

sárgarépa: összesen:

67


A MŰVELETEK SORRENDJE

(SZORZÁS ÉS ÖSSZEADÁS, SZORZÁS ÉS KIVONÁS) 1.

Számítsd ki! 7 · 5 + 43 =

26 + 5 · 6 =

8 · 6 + 25 =

52 + 3 · 9 =

3 · 9 + 39 =

61 + 5 · 5 =

6 · 4 + 73 =

91 + 9 · 1 =

2.

Az első összeadandó a 24, a második a 8 és a 7 szorzata. Számítsd ki az összeget!

*

3.

Töltsd ki az üres mezőket!

4.

Irénkének 65 dinárja volt. Anyukájától kapott 3 darab 5 dinárost. Mennyi pénze van most Irénkének?

5.

A parkolóban 5 sorba soronként 7 autó, a garázsban pedig 42 autó parkolt. Összesen hány autó parkolt?

6. Számítsd ki! 8 · 6 - 19 =

9 · 8 - 37 =

10 · 9 - 54 =

7.

7 · 7 - 21 =

69 - 8 · 7 =

80 - 6 · 4 =

45 - 3 · 8 =

legnagyobb A egyjegyű és a legkisebb kétjegyű szám szorzatából vonj ki 88-at!

8.

39 - 4 · 9 =

Hat polcon polconként 8 könyv volt. A könyvtáros 19 könyvet elvett a polcról. Hány könyv maradt?

* 9. Az építkezésen 65 zsák cement volt. 10. Az anyuka 42 narancsot vett. A gye-

7 kamionban kamiononként 8 zsákot rekek a hét minden napján megettek vittek el. Hány zsák cement maradt 6 narancsot. Hány narancs maradt a az építkezésen? hétvégére? 68


A MŰVELETEK SORRENDJE

(OSZTÁS ÉS ÖSSZEADÁS, OSZTÁS ÉS KIVONÁS) 1.

Számítsd ki! 32 + 25 : 5 =

84 + 42 : 6 =

26 + 32 : 4 =

39 + 56 : 7 =

73 + 16 : 8 =

55 + 63 : 3 =

2.

Az első összeadandó a 28, a második a 91 és a 4 hányadosa. Számítsd ki az összeget!

*

3.

Számítsd ki az összeget, ha az egyik összeadandó a 100 és az 5 hányadosa, a másik pedig a 67!

4.

Misinek 48 kisautója van, Márknak 4-szer kevesebb. Hány kisautójuk van összesen?

5.

A bútorszalonban 64 kék és 25 piros szék volt. A kék székek felét eladták. Hány szék maradt a szalonban? 6. Számítsd ki! 80 : 5 - 7 =

48 : 4 - 11 =

81 : 3 - 21 =

7.

75 - 36 : 6 =

43 - 24 : 8 =

50 - 18 : 9 =

Csökkentsd az 57-et a 66 és a 3 hányadosával!

9.

A 78 és a 6 hányadosából vonj ki 13-at!

8.

Számítsd ki a 75 és az 5 hányadosának és a legkisebb kétjegyű számnak a különbségét!

* 10. A zöldségesnél 54 kilogramm sárgarépa volt. Délelőtt eladták a felét, délután pedig 13 kilogrammot. Mikor adtak el több sárgarépát és mennyivel?

69


A MŰVELETEK SORRENDJE. SZORZÁS ÉS OSZTÁS 1.

Számítsd ki!

27 : 9 · 3 =

6 · 4 : 8 =

56 : 7 · 9 =

5 · 8 : 4 =

30 : 3 · 6 =

2.

Tedd ki a zárójelet, hogy az egyenlőség helyes legyen!

30 : 5 · 2 = 12

81 : 9 : 3 = 27

5 · 8 : 2 = 20

4 · 7 · 3 = 84

64 : 8 : 2 = 16

3.

Hasonlítsd össze (<, >, =)!

5 · 6 · 2

5 · (6 · 2)

9 · 4 : 2

9 · (4 : 2)

(60 : 10) · 2

60 : (10 · 2)

(4 · 10) : 5

4 · (10 : 5)

4.

Hat sorban 66 tanuló van. Hány tanuló van 8 ugyanilyen sorban?

5.

A településen 3 lakóházat építettek. Mindegyik hatemeletes, emeletenként 5 lakással. Hány lakás van a településen?

6.

A strandon 6 sorban soronként 8 napozó ágy áll. Minden második napozó ágy mellet van napernyő. Hány napernyő van a strandon?

70


KÉTMŰVELETES EGYENLETEK 1.

Számítsd ki a kifejezés értékét! 56 : (26 - 18) =

60 : (10 + 20) =

(75 - 39) : 4 = (36 - 28) · 12 =

2.

36 + (3 · 8) =

20 : 5 + 74 =

7 · (60 - 49) =

4 + 72 : 8 =

6·5·3=

100 : 10: 5 =

13 · 4 : 2 =

(30 : 30) · 28 =

Írd le a kifejezést, és számítsd ki az eredményt!

A 43 és a 37 összegét oszd el 4-gyel!

A 4 és a 9 szorzatát csökkentsd 27-tel!

A 90 és a 10 hányadosát csökkentsd 3-szor!

A 8 és a 7 szorzatát csökkentsd a különbségükkel!

3.

A 46-ot növeld a 6 és a 3 szorzatával!

5.

A virágüzletben 67 szegfű volt. Hét csokrot készítettek csokronként 5 szegfűből. Hány szegfű maradt ki?

7.

9.

Angélának 90 dinárja volt. Negyvenöt dinárért vett csokoládét, és vett még 9 képecskét. Mennyibe került egy képecske, ha elköltötte az összes pénzét? Gyuri 36 jelvényt gyűjtött össze, Jancsi 3-szor kevesebbet, Simon pedig 4-szer többet Jancsinál. Hány jelvényük van összesen?

* 11. Hat ceruzáért és 6 törlőgumiért Lilla

66 dinárt fizetett. A törlőgumi 4 dinár volt. Mennyibe került a ceruza?

4.

Hány tanuló van az osztályban, ha 3 sorban soronként 5 pad van, és minden padban 1 diák ül?

6.

Négy nővérnek fejenként 8 pár zoknija van. Hány darab zoknijuk van összesen?

8.

Brigitta 90 oldalas könyvet olvas. Első nap 12 oldalt olvasott el, másnap 3-szor többet, harmadik nap pedig a maradékot. Hány oldalt olvasott el harmadik nap?

* 10. Anya és lánya összesen 65 éves. Hány

éves az anya, ha 25 éves volt, amikor a lánya született?

A feladatokat a füzetben oldd meg! 71


A TÉGLALAP ÉS A NÉGYZET 1.

Színezd ki a téglalapokat kékkel, a négyzeteket pirossal!

2.

A képen hány

négyzet van?

téglalap van?

3.

Hasonlítsd össze az oldalak hosszát!

a) a téglalapét

4.

72

Fejezd be a négyzetek és a téglalapok rajzolását!

b) a négyzetét


*

5.

A pontok összekötésének segítségével rajzolj téglalapokat és négyzeteket a négyzethálóra!

6.

Rajzolj 3 téglalapot és 3 négyzetet a négyzethálóra!

7.

Helyezz át 3 gyufaszálat úgy, hogy 3 négyzetet kapj!

*

8.

Helyezz át 4 gyufaszálat úgy, hogy 3 négyzetet kapj!

73


AZ IDŐ MÉRÉSE 1.

Rendezd sorba az idő mérésére használt mértékegységeket a legnagyobbtól a legkisebbig!

2.

Óra

Év

Perc

Hét

Nap

Hónap

Töltsd ki az üres mezőket! Hónap

Napok száma

A HÉT NAPJAI

3.

Hány óra van?

4. Rajzold be a mutatókat, amelyek a következő időt mutatják:

74

dél

11 óra 15 perc

22 óra

8 óra 25 perc

13 óra 5 perc


5.

a) Hány óra van

egy napban;

b) Hány hónap van

1 évben;

fél napban;

4 évben;

2 napban?

7 évben?

c) Hány hétnek van 21 napja;

35 napja;

6.

d) Hány perc van

1 órában;

49 napja?

fél órában?

Töltsd ki az üres mezőket!

1 h +

perc = 100 perc

85 perc =

h+

perc

1 h +

perc = 75 perc

76 perc =

h+

perc

99 perc =

h+

perc

perc +

h = 98 perc

28 perc + 46 perc =

h

perc

53 perc + 17 perc =

h

perc

36 perc + 25 perc =

h

perc

7.

Éva 13 órakor indult az iskolába, majd 1 óra és 15 percet utazott. Mikor ért oda az iskolába?

8.

Anyu a fodrásznál 3 órát töltött. Ha 15 órakor ért haza, mikor indult el?

9.

A vonat Barba 22 órakor indult, és másnap 8 órakor érkezett meg. Meddig tartott az út?

10.

Teodóra 21 óra 15 perckor indult Belgrádba, és 23 óra 20 perckor ért oda. Mennyi ideig tartott az út?

75


SZÓRAKOZTATÓ MATEMATIKA 1.

Vincének 8 dinárja van, a húgának 2-szer kevesebb. Anyunak 7-szer több pénze van, mint a lányának, apunak 4-szer több, mint a fiának. Hány dinárja van a családnak?

2.

Nagyi egy kosár almát hozott. Elvett magának 5-öt, unokájának 5-ször többet adott. Másik unokája elvette a maradék almát, ami 3-mal több, mint amennyit a testvére kapott. Hány almát hozott a nagyi?

3.

Apu 25 éves, és 5-ször idősebb fiánál. Hány év múlva lesz 3-szor idősebb a fiánál?

4.

Fedezd fel a szabályt, és töltsd ki az üres mezőket!

5.

Kitaláltam egy számot. Elosztottam 5-tel, a hányadosból elvettem 5-öt. Végül az eredmény 5 lett. Melyik számra gondoltam?

6.

Töltsd ki a mágikus négyzeteket!

7.

Annának és Marikának közösen 60 képecskéje van. Ha Anna a testvérének ad 17 képecskét, Marika pedig 13-at húgának, akkor ugyanannyi képecskéjük lesz. Hány képecskéjük volt fejenként?

8.

A szobában cicák játszanak. Minden cica 2 cicával játszik. Hány cica van összesen?

76


9.

Hány férfi van a házban, ha hárman apák, hárman fiúk, ketten pedig unokák?

10.

Fedezd fel a szabályt, és töltsd ki az üres mezőket!

11.

Hány darabot kapunk, ha egy botot 10-szer elvágunk?

12.

Keresd meg az utat, amely a labirintus közepéhez vezet!

13.

Móni füzetet és ceruzát vett 23 dinárért, Szilvia 2 ugyanolyan füzetért és ceruzáért 38 dinárt fizetett. Mennyibe kerül a füzet, és mennyibe a ceruza?

14.

15.

A villamoson 35 utas utazott. Az első állomáson 12 leszállt, és felszállt 15. A másodikon 16 felszállt, és leszállt 19 utas. Hány utas folytatta az utat?

Apa és fia összesen 60 éves. Ha az apa 30 évvel idősebb a fiánál, hány éves az apa, és hány a fia?

77


16.

Hány négyzet van a képen?

17.

Hány szakasz, négyzet és téglalap van a képen?

* 19. Kilenc gyufaszálból állíts össze egy téglalapot és 6 négyzetet. Rajzold le!

78

Hány szakasz van a képen?

18.


20.

Diana 5 évvel ezelőtt 5 cm-rel alacsonyabb volt Marikánál. Most viszont 5 cm-rel magasabb. Mennyivel nőtt magasabbra Diana Marikánál az elmúlt 5 év alatt?

21.

Melyik és mennyivel nagyobb: az ötödik tízes számjegyeinek összege vagy a negyedik tízes számjegyeinek összege?

22.

Három szám összege 99. Az első és második szám összege 64, az első és harmadik szám összege 57. Határozd meg a számokat!

* 23. Az üres mezőkbe írd be a megfelelő jeleket (+, -, ∙, :) úgy, hogy az egyenlőségek pontosak legyenek!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100

24.

25.

Írd le a 30-at 3 hármas segítségével és a kivonás jelével!

El lehet-e osztani 40 üveggolyót 5 gyereknek úgy, hogy mindenki páratlan számú üveggolyót kapjon? Magyarázd meg!

79


Profile for Dragan Kojovic

Matematika, feladatgyüjtemény II  

Book for primary school

Matematika, feladatgyüjtemény II  

Book for primary school

Profile for atosbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded