__MAIN_TEXT__

Page 1


Упутство за лепо писање

Оловку држи лагано. Не притискај оловком по папиру. Правилно повлачи линије од којих је састављено слово. Пиши стрпљиво и пажљиво. Пиши читко и уредно. Размак између слова треба да буде једнак. Размак између речи треба да буде једнак. Повезуј правилно линијама и кукицама писана слова. Размишљај о ономе о чему пишеш. Много успеха у раду!


4

Настави да пишеш започете елементе.


5


8


тампана слова


10

аа

мм а

а

м

м

а

м

ам, ам, мама, мама, ама,


11

ии тт има, имам, тата, тим, мит, ата и мама. има и ита има тим.

има.

ита,

има,

ита и

има има тим.

има ата.

има има ам.


32

ор ђ е и

ур ђ ина г ледају фи лм о џиновима.

еки цуња око куће.

они се шуња и фркће.

ор ђ е је ухватио цврчка. аба

тавио га је у џеп.

ивана прави ђ евреке и крофне са џемом.

ића има стари кожух и чизме са кожним ђ оном.


Препиши азбуку штампаним словима.

збука а

б

в

г

д

ђ

е

ж

з

и

ј

к

л

љ

м

о

п

р

ћ

У

њ с ф џ

т х ш

ц

н

ч

33


38

Напиши неколико порука штампаним словима.

тишла сам у школу. аја


исање цифара


исање украсних слова


САДРЖАЈ Елементи слова ................4 Штампана слова .............10 Писана слова .................. 40 Писање цифара ..............72 Украсна слова ................. 76 Прилози .............................81


Profile for Dragan Kojovic

Лепо пишем ћирилицу, ПРВИ разред  

Радна свеска из српског језика за први разред основне школе

Лепо пишем ћирилицу, ПРВИ разред  

Радна свеска из српског језика за први разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement