__MAIN_TEXT__

Page 1


0

F

A

1

D 0

8.

0

0

0

0

0

0

0

E

1

5.

0

C

B

Запиши све целе бројеве x који задовољавају услов. а) –4 < h и h < 3,

h∈

{

}

б) –5 < h и h < 6,

h∈

{

}

На термометрима доцртај одговарајуће вредности температуре: 3°C, –4°C, –1°C, 4°C. 3°C –4°C –1°C 4°C

0

0

0

0

0

0

0

0

–2

–3 –5

5


a –a –(– a)

–3

4 –5

a

0 8

–17

7

12

–14

5

│a│ 19

│a│+ 7

│a│

│a│–5

4.

6

–5

Заокружи тачне тврдње. |–6| > |+5|

|+3| > |+5|

|–7| < |+3|

|–6| + |+4| = |–10|

0 > |–2|

0 < |+7|


–17

+23

–36 +18 +13 –58

–28

–12

–27

+66

–6 –33

–54 –32

+

–5

+6

–9

+2

– –2

+3

+5

+6

+10

–8

–7

–3

+4

+5

–4

0

11

–6

+8

–3

–6

+6

+7

+2

–5 –5

+8

–10

+24

–7

+

27

–1

+7

–1

0 –4

+1

+6

7


8


9


10


–6 . 2

–3 . (–4 )

3 . (–2 )

–5 . 5

–2 . (–3 )

–5 . (–5 )

–25

6

25

–12

–6

12

.

a

b

–3

–2

7

–6

5

–3

4

6

2

7

–9

– 10

3

–5

6

–2

a.b

a . (– b ) – a . ( – b ) – a . ( +b )

11


–24 : 8

25 : 5

16 : (–4)

–72 : (–36)

100 : (– 20)

–18 : (–6)

–20 : (–5)

–16 : 8

–24 : 6

28 : 14

12 : 4

–32 : (–8)

27 : (– 9)

12 : (–6)

–50 : (–10)

–75 : 15

:

–1

2

9

–6

:

3

– 18

36

12 – 24

6

– 12

– 72

54

12

– 20

36

36


13


Profile for Dragan Kojovic

МАТЕМАТИКА, радна свеска 6  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. На једноставан и врло ефикасан начин проверава...

МАТЕМАТИКА, радна свеска 6  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. На једноставан и врло ефикасан начин проверава...

Profile for atosbook
Advertisement