Page 1

Op 17 april 1958 wordt op de Heizel in Brussel de Internationale Wereldtentoonstelling feestelijk geopend. Vandaag vinden er op de locatie nog talloze handelsbeurzen plaats. De tentoonstelling wordt georganiseerd door België en is de eerste naoorlogse manifestatie in haar soort. Meer dan veertig landen zijn vertegenwoordigd. Met zijn slogan “Balans van de wereld voor een menselijker wereld” verspreidt dit evenement een boodschap van grenzeloos optimisme, het toont een maatschappij die vertrouwen heeft in haar toekomst. Het evenement draagt de hoop en het verlangen van een wereld die vol naïviteit en enthousiasme uitkijkt naar de toekomst van de mensheid. Na het succes van “Expo 58. Tussen Droom en Werkelijkheid”, voorgesteld ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Expo 58, stelt het Atomium, overblijfsel van het evenement en magische getuige van de “galaxie 58”, u “Expo 58: de tentoonstelling” voor. De permanente tentoonstelling dompelt u onder in deze prestigieuze en onvergetelijke gebeurtenis aan de hand van archiefmateriaal, foto’s, video’s en maquettes. Als promotiecampagne voor een land in opbloei heeft Expo 58 zeker en vast een grote invloed gehad op de geest van de mensen. Het is een vast element in het collectieve geheugen van de Belgen. Voor sommigen zal het bezoek dus de gelegenheid bij uitstek zijn om deze betoverende gebeurtenis te herontdekken; voor anderen, die geen voeling hebben met Expo 58 en zijn zoektocht naar vooruitgang en geluk, is de tentoonstelling een kennismaking met de droom die nu nog steeds een magisch karakter aan het Atomium verleent.

De jaren ’50 Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, de wederopbouw van Europa, de opkomst van de Derde Wereld, de Koningskwestie en de bloei van de consumptiemaatschappij, wordt van april tot oktober 1958 in Brussel op het heizelplateau een maatschappij vol contrasten getoond.

De pijl van de Burgerlijke Bouwkunde Naast het Atomium is ook de pijl van het paviljoen van de Burgerlijke Bouwkunde een gewaagd stukje techniek en architectuur van de Belgische afdeling. Deze 80 meter lange structuur van gewapend beton, die zich uitstrekt naar de hemel, is een huldiging aan de gedurfde technieken van de moderne architectuur. Nieuwsgierige bezoekers worden vooral aangetrokken door de hangbrug van waarop een geanimeerde miniatuurversie van België in reliëf te bewonderen is.

Het Belgische paviljoen Net zoals alle wereldtentoonstellingen drukt ook Expo 58 het optimisme van de vooruitgang uit. De kernideeën zijn wetenschap, techniek, industrie, toegang tot de welvaart en het geluk. In het Belgische paviljoen kunt u de maquette van het paviljoen van de Stedenbouw bewonderen. Het is niet alleen het uitstalraam van de nationale economie, maar ook van het vertrouwen in de toekomst.

“Onthaal met de glimlach” Expo 58 is een ware operatie van moderne communicatie voor het België van de jaren ’50. Via de media wordt zo veel reclame voor het evenement gemaakt dat men er moeilijk aan kan ontkomen. België wil jong en monter voorkomen en zo een blijvende indruk maken op de Belgische en buitenlandse bezoekers. De affiches en folders waarvan u de reproducties kunt zien, zijn een weerspiegeling van de onthaal-, hoffelijkheids- en promotiecampagnes voor Expo 58 en getuigen eveneens van het grafische universum van de fifties.

De Fairhostesses Net zoals het Atomium maken ook de hostesses deel uit van de mythologie van Expo 58. Gedurende de zes maanden van de Wereldtentoonstelling worden de miljoenen bezoekers op de locatie met de glimlach onthaald en geleid door om en bij 300 meertalige en

toegewijde jonge vrouwen. Met hun rode jasjes en blauwe hoedjes staan deze gedisciplineerde en elegante vrouwen symbool voor de moderne vrouw van de jaren ’50.

Belgisch Congo De Congolese Tuin, waarvan u de maquette kunt zien, is een van de vele groene ruimten van Expo 58 die gerealiseerd werden door de Belgische landschapsarchitect René Pechère. De tuin biedt aan de bezoekers een overzicht van de fauna en flora van een land dat op het einde van de jaren ’50 nog steeds een Belgische kolonie is. Aan de voet van het Atomium tonen de zeven paviljoenen van Congo, RuandaUrundi, op paternalistische toon, de verwezenlijkingen van België in Congo. Op dit ogenblik kon men zich nog lang niet voorstellen dat Ruanda-Urundi twee jaar later de onafhankelijkheid zou verwerven.

De wereld laat zich zien Met zijn nationale en commerciële paviljoenen toont Expo 58 de wereld hoe die op dat ogenblik was. Aan de hand van twee films zult u overigens kunnen proeven van een wandeling door de Wereldtentoonstelling. Ondanks de boodschap van vrede en broederschap tussen de naties, zijn ook op de grote feestelijke gebeurtenis van 1958 de spanningen van de Koude Oorlog duidelijk voelbaar. Aan de voet van het Atomium staan de Sovjetunie (vandaag Rusland en andere Centraal-Europese landen) en de Verenigde Staten lijnrecht tegenover elkaar in een symbolische confrontatie. Beide landen trekken een hele menigte nieuwsgierigen aan. Het paviljoen van de SovjetUnie pakt uit met het eerste ruimtetuig, de Sputnik, en de successen van de communistische samenleving. Daartegenover bevindt zich het Amerikaans paviljoen dat een beeld geeft van de American dream, van de consumptiemaatschappij en van een comfortabel leven.

Vrolijk België Dit namaakdorp naar het voorbeeld van een dorp van weleer is een oord van ontspanning en feestelijke stemming, en meteen een klassieker op de wereldtentoonstellingen in België. Gedurende de zes maanden van de Expo is Vrolijk België altijd gevuld met een massa mensen die zich komen amuseren en tegoed doen aan de versnaperingen. Dit pittoreske oord, waar het bier in overvloed vloeide, onthaalde zijn talloze bezoekers niet alleen in bars, snackbars en restaurants, maar ook in dancings en met folkloristische animaties en Misses. Het dorp had zelfs een eigen burgemeester. Het was voor hen allemaal een blijvende herinnering.

www.designbysign.com

Voor hun bezoek aan de Expo hebben de bezoekers een ruime keuze aan vervoersmiddelen: te voet, comfortabel vastgesnoerd in een riksja of een gondel van de kabelbaan, in de kleine Mercedestrein of, voor de welgestelde bezoekers, in een helikopter. De wandeling langs exotisme en modernisme, culinaire en folkloristische ontdekkingen, is voor velen een unieke gelegenheid om in enkele uren een wereldreis te maken.

Éditeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : Henri Simons, directeur

Langs de lanen van de Expo

HEURES D’OUVERTURES Tous les jours de 10h à 18h (fermeture de la caisse à 17h30). Des changements d’horaire ponctuels pouvant survenir, nous vous conseillons de consulter notre site www.atomium.be OPENINGSUREN Elke dag open van 10u tot 18u (sluiting kassa om 17u30). De openingsuren kunnen heel uitzonderlijk wijzigen, wij vragen u om onze website te raadplegen: www.atomium.be

asbl Atomium vzw Square de l’Atomium | Atomiumsquare 1020 Brussel | Bruxelles T + 32.(0)2.475 47 75 T + 32.(0)2.475 47 77 F + 32.(0)2.475 47 79 E info@atomium.be www.atomium.be


Suite au succès d’Expo 58. Entre Utopie et Réalité, présentée à l’occasion du 50 ème anniversaire de l’Expo 58, l’Atomium, vestige de l’événement et témoin magique de la “galaxie 58”, vous propose Expo 58 : l’expo. A travers des documents d’archives, des photographies, des vidéos d’époque et de nombreuses maquettes, cette exposition permanente brosse le panorama d’une époque et d’un événement. Elle vous plongera dans cette prestigieuse et inoubliable manifestation. Campagne de promotion destinée à mettre en scène un pays fleurissant, l’Expo 58 a incontestablement marqué les esprits et constitue un élément privilégié de la mémoire collective en Belgique. Cette visite sera donc, pour les uns, l’occasion de redécouvrir cet événement enchanteur ; pour les autres, à qui l’Expo 58 et sa quête de progrès et de bonheur n’évoquent rien de familier, de comprendre ce rêve qui fait encore aujourd’hui la magie de l’Atomium.

Les Fair Hostess

Une multitude de possibilités sont offertes aux visiteurs pour découvrir le site de l’Expo : à pied, callé confortablement au fond d’un pousse-pousse ou d’une nacelle du téléphérique, dans le petit train Mercedes ou, pour les plus fortunés, en hélicoptère. Entre exotisme et modernisme, découvertes culinaires et folkloriques, cette balade est l’occasion pour nombre d’entre eux de faire en quelques heures le tour du monde.

Tout autant que l’Atomium, les hôtesses font partie de la mythologie de l’Expo 58. Durant les six mois de la manifestation, près de 300 jeunes filles souriantes, polyglottes et dévouées vont accueillir et guider les millions de visiteurs qui déferlent sur le site. Vêtues de vestes rouges et de chapeaux bleus, à la fois disciplinées et coquettes, elles symbolisent la femme moderne des années 50.

Les années 50 Entre Guerre froide, construction européenne, émergence du Tiers monde, décolonisation, Question royale ou encore épanouissement de la société de consommation, c’est une société contrastée qui s’expose d’avril à octobre 1958 à Bruxelles sur le plateau du Heysel.

La Flèche du Génie civil Avec l’Atomium, la flèche du pavillon du Génie civil est l’autre prouesse technique et architecturale de la section belge. Hommage aux techniques osées, déployées par l’architecture moderne, cette structure de béton armé de 80 mètres de long s’élançant vers le ciel attirera plus d’un curieux d’autant qu’une passerelle y est suspendue et permet de découvrir une Belgique miniature, en relief et animée.

La section belge Comme toutes les expositions universelles, l’Expo 58 exprime l’optimisme dans le progrès. La science, la technique, l’industrie, l’accès à la prospérité et au bonheur en sont les maîtres-mots. La Section belge dont vous pouvez admirer la maquette du pavillon de l’Urbanisme, est une vitrine non seulement de l’économie nationale mais traduit aussi cette foi dans l’avenir.

« Souriez sur toutes les lignes » L’Expo 58 est une véritable opération de communication moderne pour la Belgique des années 50 qui s’y met en scène. On assiste à un matraquage médiatique qui rend l’événement incontournable. La Belgique souhaite impressionner durablement les visiteurs belges et étrangers en donnant d’elle une image jeune et fringante. Les affiches et prospectus dont vous pouvez découvrir les reproductions, sont le reflet des campagnes d’accueil, de courtoisie et de promotion qui entourent l’Expo 58 et témoignent également de l’univers graphique des fifties.

Le Congo belge Le Jardin congolais dont vous pouvez découvrir la maquette, est une réalisation comme bien d’autres espaces verts du site de l’Expo 58 de l’architecte-paysagiste belge René Pechère. Ce jardin offrait aux visiteurs un aperçu de la faune et de la flore de ce qui est encore en cette fin des années 50, une colonie belge. Au pied de l’Atomium, la section du Congo, Ruanda-Urundi, avec ses sept pavillons présente sur un ton paternaliste les réalisations de la Belgique au Congo. On est encore loin d’imaginer que ce dernier accéderait deux ans plus tard à l’indépendance.

Le monde s’expose Avec ses pavillons nationaux et commerciaux, l’Expo 58 présente un état du monde. Deux films vous font d’ailleurs goûter à ce qu’était une balade dans l’Exposition universelle. Malgré son message de paix et de fraternité entre les nations, la grande manifestation festive de 58 n’est pas épargnée par les tensions de la Guerre froide. Au pied de l’Atomium, l’Union soviétique (aujourd’hui la Russie et d’autres pays d’Europe centrale) et les EtatsUnis d’Amérique se narguent dans une confrontation symbolique. Attirant tous deux, une foule curieuse et séduite, le pavillon soviétique au milieu duquel trône le Spoutnik, le premier satellite, expose les réussites de la société communiste. En face, le pavillon américain fait la synthèse de l’American dream, de la société de consommation et d’un certain confort de vie.

Belgique joyeuse La reconstitution d’un village d’antan, lieu de divertissement à l’atmosphère de kermesse est un classique des expositions universelles en Belgique. Pendant les six mois de l’Expo, la Belgique joyeuse ne désemplit pas d’une foule qui vient s’y restaurer et s’amuser. Avec ses bars, ses snacks, ses restaurants mais aussi ses dancings, ses animations folkloriques, ses Miss et son bourgmestre, ce lieu pittoresque où la bière coule à flot, fera le bonheur de ceux qui ont foulé ses pavés et en ont gardé un souvenir impérissable.

L’Atomium remercie les Archives de la Villes de Bruxelles et Kurt Rigolle / Het Atomium dankt de Archieven van de Stad Brussel en Kurt Rigolle

Le 17 avril 1958, l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles est inaugurée sur le site du Heysel qui aujourd’hui encore accueille quantité de foires commerciales. Cette exposition qui est organisée par la Belgique est la première manifestation du genre de l’aprèsguerre et rassemble plus de quarante pays. Avec pour slogan, le « bilan d’un monde pour un monde plus humain », cet événement propage un message d’optimisme sans limite et se fait le reflet d’une société confiante en son avenir. Cette manifestation charrie les espoirs et les aspirations d’un monde naïf et enthousiaste quant au devenir de l’humanité.

A travers les allées de l’Expo

Expo58 : The exhibition @ Atomium (FR & NL)  
Expo58 : The exhibition @ Atomium (FR & NL)  

Permanent exhibition about World fair Expo 58 @ Atomium (FR & NL)

Advertisement