Page 1

ART OBJET: A VIEW ON CONTEMPORARY ART — 25.06.2017 • 03.09.2017 • GalleRy 2

Tourist buses red bus stops [City Sightseeing Brussels] [located 100m away, at the foot of the Atomium] Villo [bike rental] station 281 [30m away, on the Boulevard du Centenaire] T. +32 [0]2 475 47 64 - info@adamuseum.be

www.adamuseum.be Heizel / Heysel [line 6]

ADAM

Atomium

EN

NL

Via objecten, grafisch werk, afbeeldingen en authentieke filmfragmenten, belicht Panorama de vele aspecten van design in België, van Art Nouveau tot vandaag.

EN

Through objects, graphic material, pictures and original film fragments, Panorama showcases the multiple faces of modern design in Belgium, from the Art Nouveau to today.

kids program in english [families & schools] on request

€8 €5

child [6-11 years]

€8 €6

€6 €5

teen [12-17 years]

€8 €6

€6 €5

student [with student ID]

€8 €6

€6 €5

accompanying teacheR [with ID]

€8 €6

€6 €5

senioR [≥60 years]

€8 €6

€6 €5

child [under 6 years]

free

free

free

Free commented tour of the permanent collection More than 90min - FR • NL • EN Download >

www.cloudguide.me/adam

free

e

€10 €6

.b

adult [18-59 years]

m

tempoRaRy exhibition

eu

KindeRatelieRs [6-12jaaR] • Creatieve ateliers met als thema de permanente of tijdelijke tentoonstellingen • Info & reservaties [reservatie verplicht] www.adamuseum.be [agenda]

whole access

tempoRaRy exhibition

us

AtelieRs pouR les enfants [6-12 ans] • Ateliers créatifs en lien avec les expositions permanentes et temporaires • Info & réservation obligatoire www.adamuseum.be [agenda]

smaRtphone app’

whole access

m

À travers des objets, du matériel graphique, des photos et des fragments vidéo originaux, l'exposition offre un panorama sur cent ans d’histoire du design moderne en Belgique, de l’Art Nouveau à aujourd’hui.

Geleid gRoepsbezoek aan de peRmanente en/of de tijdelijke tentoonstelling [>20 peRsonen] • Op aanvraag • Info en reservaties [verplichte reservatie minstens 2 weken op voorhand] : info@arkadia.be

group [≥20 persons]

da

Featuring significant works of Aleksandr Rodchenko, Varvara Stepanova, Vladimir Mayakovsky, The Paper Revolution - in collaboration with the Moscow Design Museum - showcases Soviet graphic design of the 1920s and 1930s, from the point of view of the visual identity of the USSR created by the Constructivist artists. At that time, the artists became the loudspeakers of the Soviet propaganda trough their creations.

FR

Visite guidée de l’exposition peRmanente et/ou tempoRaiRe pouR les gRoupes [>20 peRsonnes] • Sur demande • Info & réservation obligatoire [minimum 2 semaines avant] info@arkadia.be

Family Brunch 14.05 - 02.07 - 24.09 - 03.12.2017

Also available online.

Individual

.a

NL

Met belangrijke werken van Aleksandr Rodchenko, Varvara Stepanova, Vladimir Mayakovsky, The Paper Revolution - in samenwerking met het Moscow Design Museum - zal de tentoonstelling de visuele identiteit weergeven van de Sovjet-Unie gecreëerd door de Constructivist artiesten. In die tijd werden de artiesten met hun creaties het uithangbord van de Sovjet propaganda.

Gustav Klucis - Young Guards - 1924

FR

Avec des artistes tels que Aleksandr Rodchenko, Varvara Stepanova et Vladimir Mayakovsky, l’exposition - réalisée en collaboration avec le Moscow Design Museum - présente le design graphique soviétique des années 1920 et 1930, sous l’angle de l’identité visuelle du mouvement constructiviste comme outil artistique et culturel de la Révolution d’octobre [1917] au service de l’utopie socialiste de Lénine.

geleid familiebezoek aan de peRmanente tentoonstelling • Elke laatste zondag van de maand, van 14u30 tot 16u00 • Info en reservaties [verplichte reservatie minstens 2 weken op voorhand] : kids@civa.brussels

tickets

w

guided tours & activities

25 m

w

Michel François, Wim Delvoye, Méret Oppenheim, Gilbert & George, Maarten Baas and Marcel Marïen…

Visite guidée de l’exposition peRmanente pouR les familles • Tous les derniers dimanches du mois, de 14h30 à 16h00 • Info & réservation obligatoire [minimum 2 semaines avant] kids@civa.brussels

DA EN AG

Underground line 6 – Heizel / Heysel station [100m away]

w

Soviet GRaphic Design & ConstRuctivism [1920 • 1930’s] — 05.06.2017 • 08.10.2017 • AgoRa

Belgiëplein, Place de Belgique, 1020 Brussels

Editeur responsable: Henri SIMONS, asbl ATOMIUM, square de l'Atomium, B-1020 BRUSSELS - 112016 - www.designbysign.com

a history of modern design in belgium — 23.06.2017 • 2018 • GalleRy 1

F v i v ace te r e au t o mpo m i x gr l e u t re e u an c e t r a e f o i lle, x , l ’ des t t e v a s c vé H u qu r é p i l d o m r i ta m a e s t Fa c o n e s m e ble n i t é ions v e s e i n s m uto n in tem i v r e aux . t i o d pi e p te m t o po i gr t u e r e, e mp e u a t i o n e qu u t o l e t e rel u x nd ns . L ’el qu rell c e t r a f o i le, , l ’ es t t e v a s c vé H u qu tel ’a r t le s ’ap es r i e m o les e t ’ef por du i r é p l d m ta a s t Fa b i n m e o c o l l e l e d forc t e r type i viv e n s s i n e m e u t é ns a A D e s era u n co te r e u e . s t o top n e int A M i g n de e r mm i t u d e r ie p e em t o mpo m i x gr , e u a p t u n l e t re u n f o n , m pré é p o n ent i o n e . qu t q or ’ e c e t r a e f o i lle, x , l ’ des e t p a i s sen s e s L u ’a r lle ’ap lles t t e v a s c vé H u qu t e a r a u ter s t lle e ’ef po du r é p i l d o m r i ta m a e s t tie ss t s l l e fo r t e ty o n e s m e ble n i t é ions de i r p e A d ce r u e s e i n s m uto n in D A e s i ra d n e com . t i o d pi e p te M g n , e p ré m t u e r e, e mp t i o n e qu u t o f o n m ré p o n ent ns . L ’el qu rell t p a i s sen s e tel ’a r t le s ’ap es a r a u ter les e t ’ef por du tie ss l e l e d forc t e r type de i A D e s era u n co A M i g n de e r mm f o n , m pré é p o n ent t p a i s sen s e a r a u ter tie ss de i

g r a p hic d esi gn

ARtview 5

'T JOLLE Sven, Global Empowerment, 2002, collection Province de Hainaut - dépôt BPS22, Charleroi

PanoRama

info

a rt

7 201

The PapeR Revolution

desi gn


Moderniteit lijkt een evidentie. Ze wordt beschouwd als de enige manier om te bestaan en om erkend te worden. Degene die ze niet aankleeft komt over als een buitenstaander. Maar is de moderniteit op de keper beschouwd niet gewoon een utopie? Ze begint eeuwig opnieuw en voedt zich met zichzelf om zich heruit te vinden. Heruitvinding, aanpassing aan de smaak van de dag, herformattering en zelfs manipulatie zijn haar ingrediënten. Van de art nouveau over het Bauhaus tot het hedendaags design, van het revolutionaire ideaal tot de propaganda heeft de mensheid zich onvermoeibaar dezelfde vragen gesteld – tijdloze vragen van het type hoe beter te leven waarop een modern antwoord wordt gezocht.

NL

NL

Het ADAM, gelegen op 100 meter van het iconische Atomium, heeft als filosofie hedendaagse kunst en design toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen, en dit via tentoonstellingen, rondleidingen, workshops en lezingen. De permanente tentoonstelling biedt een originele kijk op de geschiedenis van de technieken, smaken en ideeën van 1960 tot nu dankzij de uitzonderlijke collectie van het Plasticarium, die bestaat uit 2000 plastic objecten. Het gaat om objecten die deel uitmaakten van ons dagelijks leven: objecten die ons toen tegelijk heel gewoon, mooi en praktisch toeschenen, zonder dat we beseften hoe en waarom ze gemaakt werden. En wat we ons al helemaal niet konden inbeelden, was dat ze ooit iconen van een tijdperk zouden worden, dat ze geschiedenis zouden maken. Deze collectie laat ons weer aanknopen met ons recent of ver verleden. Ze laat ons voelen en beseffen dat deze objecten net zo goed de weerspiegeling zijn van onze persoonlijke geschiedenis als van de Geschiedenis die ze heeft voortgebracht.

pe Rmane nt e te nto o nste lli ng

Het verhaal achter objecten die geschiedenis schrijven.

De moderniteit mag dan bijgevolg slechts een momentopname, een ijdelheid, een utopie zijn, ze blijft wel degelijk existentiële vragen oproepen waarop kunst en design, maar ook instellingen als het ADAM op hun manier een antwoord bieden.

Modernity appears to be an undeniable fact. It is perceived as the only way to exist and to be recognized, and those who do not adhere to it seem decidedly out of touch. And yet, in the final analysis, it is possible to see modernity simply as a standard form of utopia. It nourishes itself, thereby re-creating itself in an eternal cycle of renewal. Re-invention, updating, re-shaping and even manipulation all form part of this process. From Art Nouveau to contemporary design via Bauhaus, from revolutionary ideals to propaganda, Humanity never tires of asking itself the same timeless questions. These all centre on the desire to live a better life, the aim being to provide an answer through modernity.

EN

FR

In this way, although modernity may be transient, vain and utopian in nature, it continually leads us back to existential questions; art and design, as well as institutions such as the ADAM, contribute their own answer.

pe Rmane nt c o llec ti o n

Objects have a histoRy befoRe they make histoRy.

EN

The ADAM’s philosophy is based on making contemporary art and design accessible and understandable to all, through the exhibitions, guided tours, workshops and lectures that it organizes. The permanent exhibition offers an original view of the history of techniques, tastes and ideas from 1960 to the present day, through the remarkable Plasticarium collection. This is composed of 2,000 objects, all made of plastic. These are all items that were once part of our everyday lives; very attractive yet highly functional, they seemed so ordinary at the time. Little thought was given to the whys and wherefores of their existence, and no one imagined that they would one day be seen as the iconic objects of a period in time and would become part of History, with a capital “H”. This collection brings both happy reunions and rediscoveries! We re-establish contact with our near or distant past, we recognize former sensations and realize that these objects are both a reflection of our own personal history and of the History that gave rise to them.

CID & FRiends The design collection of the GRand-HoRnu — 16.09.2016 • 05.02.2017 • GalleRy 1

FR

NL

EN

Pour sa 4e édition, la biennale de design contemporain Intersections présente une sélection des acquisitions du CID - centre d’innovation et de design au Grand-Hornu. A travers les travaux de Aldo Bakker, BIG-GAME, Jean-François D’or, Cheick Diallo, … le CID partage ses méthodes, ses défis et ses coups de cœur. Voor zijn vierde editie, stelt de tweejaarlijkse tentoonstelling over hedendaags design Intersections, een selectie van het CID - centre d’innovation et de design au Grand-Hornu - voor. Via de werken van Aldo Bakker, BIG-GAME, Jean-François D’or, Cheick Diallo, … het CID deelt zijn methoden, uitdagingen en favorieten. For its fourth edition, the biennale in contemporary design Intersections showcases a selection of the acquisitions from the CID - centre d’innovation et de design au Grand-Hornu. Through the works from Aldo Bakker, BIG-GAME, JeanFrançois D’or, Cheick Diallo, … the CID shares its methods, its challenges and its favorites.

— 17.03.2017 • 11.06.2017 • Gallery 1

Bauhaus ballets

FR

A travers une multitude d’œuvres issues des domaines du design, de l’architecture, de l’art, du film et de la photographie, The Bauhaus #itsalldesign conçue par le Vitra Design Museum offre, d’une part, un aperçu complet du mouvement Bauhaus et, d’autre part, de pertinents parallèles entre le design du Bauhaus et les tendances actuelles du design et des œuvres de designers, artistes et architectes contemporains.

NL

Via een hoeveelheid stukken op het gebied van design, architectuur, kunst, film en fotografie, The Bauhaus #itsalldesign, ontworpen door het Vitra Design Museum, stelt, enerzijds, een uitgebreid overzicht tentoon van Bauhausdesign, anderzijds, trekt deze tentoonstelling paralellen tussen het Bauhausdesign en huidige debatten en tendensen van design met de kunstwerken van hedendaagse designers, kunstenaars en architecten.

EN

Through a multiplicity of exhibits from the fields of design, architecture, art, film and photography, The Bauhaus #itsalldesign produced by the Vitra Design Museum offers, on one hand, a comprehensive overview of design at the Bauhaus, one the other hand, it confronts the Bauhaus design with current debates and tendencies in design and with the works of contemporary designers, artists and architects.

03.06 [20h] + 04.06 [15h] 1923, Exposition du Bauhaus : la scène du Bauhaus dirigée par Oskar Schlemmer apparaît en public pour la première fois. THEATRE DER KLÄNGE vous propose des interprétations nouvelles du ballet Mécanique et du ballet Triadique [extraits] dans l'esprit des années vingt. 1923, Bauhaus tentoonstelling: de Bauhaus voorstelling geleid door Oskar Schlemmer wordt voor het eerst voor publiek opgevoerd. THEATER DERKLÄNGE toont stukken van nieuwe interpretaties van het Mechanische ballet en het Triadic Ballet, in de sfeer van de jaren 20. 1923, Bauhaus exhibition: the Bauhaus stage led by Oskar Schlemmer appears in public for the first time. THEATER DERKLÄNGE shows extraxts of the new interpretations of the Mechanical ballet & the Triadic ballet in the spirit of the twenties.

EN

FR

Si la modernité n’est dès lors qu’un instantané, une vanité, une utopie : elle ne cesse pas pour autant de nous renvoyer à des interrogations existentielles auxquelles l’art et le design, mais aussi des institutions telles le ADAM, apportent, à leur façon, une réponse.

histoiRe d'objets, objets d'histoiRe.

the Bauhaus itsalldesign

S un i la à e m FR ma des u t o p o d e r f a ç is inte i e : n i t é o n aus rro e l l n ’ , u s i ga e n e s De n e de tio e t d he mo r é p s in ns c e s è s NL op id, de o n s t i ex i s s e l o r s he roe een rni s e tut te p a q t A pe u tei . i o n n t s p u ’u t t n D o Alt AM wa pie ma s t ielle o u n i na hou g a ell s a r a n s z o r p h op ijn, sle es ux u t t a n ar t tur gh un ku ze cht le qu a n t t a co an e, i m AD ell d e n é ntr d t c od ma nst blij s e e AM es n , u n ibu de ont ern f n e n t ier n d w m , a l’art ous e v te sig inu ity e ee esi l d om pp et r e a n the n, all m n a gn eg en or t le n v i t é ir o as y le ay e t , n en de o y e , tw ma lijk -op wn wel ads be t, à sig r oo ar ex na an l as us tran r m i o leu n, d b ok ste e sw in b si r ied in nti , ee er. st ack ent itu to , v en ste ële n i . llin vr jde tio e ai ns xis n a ge age lna n su ten nd ch tia ut ls as l qu opi the est an AD ions in AM ; ,

De l’Art Nouveau au design contemporain en passant par le Bauhaus, de l’idéal révolutionnaire à la propagande, l’Humanité n’a de cesse de se poser inlassablement les mêmes questions : des questions intemporelles du type comment mieux vivre auxquelles il cherchera à apporter une réponse moderne.

A 100m de l'iconique Atomium, le ADAM a pour vision de rendre l’art et le design contemporains accessibles et intelligibles à tous, et ce par le biais des expositions, visites, ateliers, conférences qu’il organise. L’exposition permanente offre un regard original sur l’histoire des techniques, goûts et idées de 1960 à nos jours à travers l’exceptionnelle collection du Plasticarium composée de 2000 objets, tous en plastique. Il s’agit de ces objets qui firent partie de notre quotidien : ces objets qui nous semblaient alors si ordinaires, si jolis et si pratiques à la fois, sans que l’on ait conscience du comment-du-pourquoi ils furent réalisés, sans imaginer qu’un jour ils deviendraient les icônes d’une époque, qu’un jour ils rentreraient dans l’Histoire. Face à cette collection, on renoue avec son passé proche ou lointain, on retrouve des sensations et réalise que ces objets sont autant le reflet de notre histoire personnelle que de l’Histoire qui les a engendrés.

e xpo si ti o n pe Rmane nt e

InteRsections 4

Kurt Schmidt mit F.W. Bogler und G. Teltscher, Das mechanische Ballett, 1923, Neuinszenierung Theater der Klänge, 2009 © Photo byO. Eltinger

Mais la modernité ne serait-elle pas, au bout du compte, qu’une utopie ordinaire? Eternel recommencement, celle-ci se nourrit d’ellemême pour se ré-inventer. Remise au goût du jour, re-formatage, voire manipulation sont ces ingrédients.

plasticarium collection

design

design

Fabrica Team , L’ordinateur Portable, 2011, edition of 5 Grand-Hornu Images. Collection CID © Photo by Gustavo Million

ModeRnity is new old

La modernité semble une évidence. Perçue comme l’unique façon d’exister et d’être reconnu, celui qui n’y adhère pas apparaît résolument hors-circuit.

ADAM -folder EXPO 2017_FRNLEN  
ADAM -folder EXPO 2017_FRNLEN  

Agenda of the temporary exhibitions at the ADAM [2017]. #ATOMIUM #ADAMuseum #Bruxelles #Brussel #Brussels #toerism #tourism #tourisme #visit...

Advertisement