Page 1

N a b í d k a j e p l a t n á o d 1 . l e d n a d o 3 1 . l e d n a 2 0 1 2

S L E V A M i m o řá d n á n a b í d k a % L E D E N 2 0 1 2

N A N Á B Y T E K V T O M T O L E T Á K U a ž

4 5

P l a t í d o v y p r o d á n í z á s o b

!

!

V Ý H O D N Á

V Ý H O D N Á

C E N A

C E N A

8 1 0 . -

8 1 0 . -

6 4 8 . -

6 4 8 . -

P O L I C E

P O L I C E

P / 1 / 1 0

P / 1 / 1 0

!

V Ý H O D N Á

C E N A 2 . 9 0 0 . -

2 . 3 2 0 . S K ŘÍ ŇK A

R E G 2 D / 9 / 1 0

!

!

V Ý H O D N Á

V Ý H O D N Á

C E N A

C E N A

4 . 1 2 5 . -

3 . 6 8 0 . -

3 . 3 0 0 . -

2 . 9 4 5 . -

V I T R Í N A

R E G 1 W 1 D / 1 9 / 6

K O M O D A

K O M 4 S / 9 / 1 0

m o d u l o v ý s y s t é m

m e z o

s k l á d á s e z 1 8 d í l ů v b a r v ěb u k t a t r a , d u b w e n g e b r o n z

Z d e o d s t ři h n ět e

Přijďte během ledna s tímto kupónem do naší prodejny a dostanete slevu

%

2 0

S L E V O V Ý

K U P Ó N N a c e l ý s o r t i m e n t m i m o a k čn í z b o ží

Z d e o d s t ři h n ět e

V y b e r t e s i z n a še h o k a t a l o g u n á b y t k u n a w w w . n a b y t e k b r w . c o m v p o h o d l í s v é h o d o m o v a


N O V I N

Komplet

OGRAL_V je dostupný ve 2 barvách: švestka walis / bílý lesk, švestka walis / černý lesk (foto)

S L E V A

Modulový systém

RAFLO

% 3 8

7.990,Komplet je dostupný ve 3 barvách: wenge / bílý lesk, švestka walis / černý lesk, švestka walis / bílý lesk (foto)

S L E V A % 3 7

V ceně bodové halogenové osvětlení

9.990,-

N O V I N K A

OGRAL_M

Rohová sedací souprava ROMANA Plocha na spaní: 114x200 cm v/š/h: 86/233/133 cm Pružina hadovka/pružina

SKŘÍŇ SDZ/200/2WH/2SP-SRE V ceně: 2 horní police, 2 věšákové tyče Korpus: stříbrná, dveře: bílá/zrcadlo Rozměr: v/š/h 220/199/60 cm 4-dveřová Možnost dokoupení 3 ks 100cm polic

POSTEL TLOZ90 Barva: buk Cena bez roštu a matrace Do vyprodání skladových zásob!

Do vyprodání skladových zásob!

9.975,N O V I N K A

Možnost dokoupení taburetu za 2.990.Dekorační polštářky zdarma! Pravá kůže/záda béžová textílie

micro 27 tm. šedá / květy šedé

15.990,Komplet BARATO Barva: švestka wallis/černá

6.980,Komplet FARGO Barva: dub wenge/švestka wallis (foto) dub wenge/teak, buk tatra

S L E V A 1.995,%

3 0 1.097,N O V I N K A

Á V A E R P ŮŽ K

Komplet QUATTRO Barva: dub wenge bronz

4.865,-

5.490,-

2.990,-

4.900,-

3.890,-

S L E V A

%

4 5


Přijďte během ledna s kupónem do naší prodejny a dostanete slevu M i m o řá d n á n a b í d k a

L E D E N 2 0 1 2 S L E V O V Ý N a b í d k a j e p l a t n á o d 1 . l e d n a d o 3 1 . l e d n a 2 0 1 2

%

2 0

K U P Ó N N a c e l ý s o r t i m e n t m i m o a k čn í z b o ží

PLATÍ TAKÉ NA CELÝ SORTIMENT KUCHYNÍ!

K o v á n í s d o ži v o t n í z á r u k o u p o j e z d y a k o v á n í n a t r h u N e j l e p ší K o m f o r t v z a v í r á n í Sleva se vztahuje na všechny standartní skřínky s dvířky objednané jako celek, také úchytky a pracovní desky v rámci objednávky všech dostupných barevných variant projektovaných kuchyní Black Red White. Bližší informace k akcím podá prodejce.

K u c h y n ě C e n a t h 8 7 s m o o t h s t r e e tz a b ěžn ý m e t r

d e s k a M D F , f ó l i e P V C

* 8 . 3 7 7 , - *

6 . 6 9 9 , –

o d

Cena za běžný metr kuchyně zahrnuje kompletní

dolní a horní skřínky s dvířky a kováním. * *

T a t o b r o žu r a n e n í n a b í d k o u v e s m y s l u p ře d p i s ůo b ča n s k é h o z á k o n í k u . V ý r o b c e s i v y h r a z u j e p r á v o k o n s t r u k čn í c h z m ěn u n a b í z e n ý c h m o d e l ůn á b y t k u b e z e z m ěn y j e j i c h o b e c n é h o c h a r a k t e r u . D e k o r a c e n e j s o u z a h r n u t y v c e n ěn á b y t k u . B a r v y n a o b r á z c í c h s e m o h o u o d s k u t e čn ý c h m í r n ěl i ši t . P o d r o b n é i n f o r m a c e z í s k á t e v e z n a čk o v ý c h p r o d e j n á c h B L A C K R E D W H I T E . C h y b a t i s k u v y h r a z e n a .


Přijďte během ledna s kupónem do naší prodejny a dostanete slevu M i m o řá d n á n a b í d k a

L E D E N 2 0 1 2 S L E V O V Ý N a b í d k a j e p l a t n á o d 1 . l e d n a d o 3 1 . l e d n a 2 0 1 2

%

2 0

K U P Ó N N a c e l ý s o r t i m e n t m i m o a k čn í z b o ží

PLATÍ TAKÉ NA CELÝ SORTIMENT KUCHYNÍ!

C e l o p l o šn ý n e r e z o v ý d ře z

P Y R A M I S

4.990,-

Dřez v ceně! r o z m ěr 8 0 x 6 0 c m

T a t o b r o žu r a n e n í n a b í d k o u v e s m y s l u p ře d p i s ůo b ča n s k é h o z á k o n í k u . V ý r o b c e s i v y h r a z u j e p r á v o k o n s t r u k čn í c h z m ěn u n a b í z e n ý c h m o d e l ůn á b y t k u b e z e z m ěn y j e j i c h o b e c n é h o c h a r a k t e r u . D e k o r a c e n e j s o u z a h r n u t y v c e n ěn á b y t k u . B a r v y n a o b r á z c í c h s e m o h o u o d s k u t e čn ý c h m í r n ěl i ši t . P o d r o b n é i n f o r m a c e z í s k á t e v e z n a čk o v ý c h p r o d e j n á c h B L A C K R E D W H I T E . C h y b a t i s k u v y h r a z e n a .

Letak BRW Leden 2012  
Letak BRW Leden 2012  

Letak BRW Leden 2012