Page 1

RAKAM LAR LA

AD AN A 017 İSİ 2 OM ON EK

/ THE ECON OM IC F I G UR E

S

A AN AD OF

2017

RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017 THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

2


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

3


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

4


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

GDP Ranking of Provinces (Top 10) (2004-2014)

GDP Ranking of Provinces Per Capita ($) (2004-2014)

The Sectoral Distribution of Adana Region’s GDP (%)

Sectoral Distribution of GDP Ranking of Provinces (%) (2014)

5


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

6


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

7


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

8


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

32 % of Gross Domestic Product (GDP) The region is an important base for freight transport in terms of foreign markets as well as passenger transportation thanks to the developed highway and railway network and the airport located in the city centre. In addition, the investments in Yumurtalık Free Zone and Organized Industrial Zone - whose all kinds of infrastructure has completed - have a wide variety of sectoral distribution in recent years. Due to its proximity to Middle East countries which makes it attraction center, it is perceived as the city of opportunities for local and international investors. Besides big scaled textile companies, Adana industry includes, ready wear, machinery tools and spare parts, automotive and spare parts, vegetable oil, plastic, food, cement and furniture industries. On the other hand, Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline created important investment opportunities for Ceyhan-Yumurtalık area. Especially, it is thought that petro chemical and related industries and also energy investments can be realized in this region. According to “The Situation of Industry in 81 Provinces Report” of Ministry of Science, Industry and Technology, the location of industrial enterprises are as follows: 41,7% in Marmara, 20% in Central Anatolia, 13,7% Aegean, 9,1% in Mediterranean, 8% in Blacksea, 4% in South East Anatolia and 3% in East Anatolia region. As far as the industry of the provinces in Mediterranean Region is concerned; Adana ranks the first with 26,12% share. (*“The Situation of Industry in 81 Provinces Report” of Ministry of Science, Industry and Technology, April 2016) The Sectoral Distribution of Industrial Enterprises According to “The Situation of Industry in 81 Provinces Report”, as far as the sectoral distribution of industrial enterprises in Adana is concerned, manufacture of food products is the leading sector with 19,4 % share. It is followed by manufacture of metal products with 9,1 % and furniture with 8,4 %. Then these are followed by rubber and plastic goods with 8,1 % and machinery equipment with 7,2%

The Distribution of Industrial Enterprises in Mediterranean Region among Provinces (%)

9


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Bakanlık tarafından gerekli çalışmalar yapılarak kuruluş süreci başlatılan 1341 hektar büyüklüğündeki Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 17/10/2007 tarihli ve 26673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/07/2007 tarihli ve 2007/12632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. Bölgenin, Ortadoğu petrol ve doğalgaz rezervleri, uluslararası enerji boru hatları ve İskenderun limanına olan yakınlığı ile enerji sektörü için önemli bir yatırım alanı olacağı düşünülmektedir. Bölgede özellikle rafineri, petrokimya tesisi, termik santral gibi entegre ve büyük ölçekli tesisler yer alacaktır. Bölgenin halihazır haritasının hazırlanması işi tamamlanmış olup; jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve takip eden diğer işler devam etmektedir.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)

Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde, Yakapınar (Misis)’in kuzeyinde tarıma elverişli olmayan 1590 hektar alan üzerine 1984 yılında temeli atılarak kurulmuş, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biridir. Bölgeye ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. AOSB Adana havalimanına 28 km, Mersin Limanına 98 km, İskenderun Limanına 80 km, Yumurtalık Limanına 40 km uzaklıktadır. Bölgenin güneyinden D-400 Devlet Karayolu ve TCDD demiryolu, kuzeyinden TEM Otoyolu geçmektedir.

Organize sanayi bölgesinde 377 firma faaliyettedir. Faaliyette bulunan firma dağılımlarında da Fabrikasyon Metal Ürünleri imalatı yüzde 16,7 pay ile ilk sırada yer almakta olup; bu sektörü yüzde 13 ile Kauçuk ve Plastik Ürünleri imalatı ve yüzde 11,9 ile Tekstil Ürünlerinin imalatı sektörleri takip etmektedir.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi

İskenderun Körfezi’nde 5 km uzunluğundaki sahil şeridi, tamamlanmış alt yapısı, 4 milyon 500 bin m²’lik alanıyla Türkiye’nin ve dünyanın en büyük serbest bölgelerinden biri olan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, ülkemizin kimya, petro-kimya, demir-çelik, enerji santralleri, tersane ve çimento gibi ağır sanayi yatırımlarına yönelik ilk ve tek serbest bölgesidir. Bölgede 918 işçi, 109 büro personeli ve 240 diğer personeller olmak üzere toplam 1.267 kişi istihdam edilmektedir.

Kaynak:

10


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

Ceyhan Energy Specialized Industrial Zone

Regarding to 05.16.2013 dated and 741 numbered official letter of Ceyhan District Governorship National Real Estate Directorate, pre-allocation of 2.651.162,26 m2 surfaced area which is public property and located in the boundaries of Ceyhan Energy Specialized Industrial Zone is given to Ministry of Science, Industry and Technology for 2 years. Due to its proximity to Middle East petrol and natural gas resources, international pipelines and Iskenderun port, it is thought to be an important investment area for energy sector. The region will include integrated and large scale facilities such as refinery, petrochemical plant, thermal power plant. The preparation of the base map of the region has been completed; preparation of the geological-geotechnical survey report and other follow-up works are being processed.

Adana Hacı Sabancı Organized Industrial Zone

One of the biggest organized Industrial Zones of Turkey, established in 1984 on 1.590 hectares of land which is not cultivable, located on the north of Yakapınar (Misis), Adana – Ceyhan D-400 main road. The zone can be accessed by highway, railway and airway. AOIZ is 28km away from Adana airport, 98 km away from Mersin Port, 80 km away from İskenderun Port, 40 km away from Yumurtalık port. D-400 State Road and TRSR railway pass on the south of the region whereas TEM highway passes on the north of the region.

Sectoral Distribution of Adana Organized Industrial Zone

There are 377 active companies in Organized Industrial Zone. As far as the distribution of companies is concerned, fabricated metal industry has the largest share with 16,7%. Then, it is followed by Rubber and Plastic with 13 % and Textile with 11,9 %.

Adana-Yumurtalık Free Zone

Adana Yumurtalık Free Zone, located at 4.500.000 m2 and has 5 km coastline, is one of the largest free zones of Turkey and world with its surface area. It is also The Zone that is the one and only project in Turkey which is designed especially for heavy industry investments such as chemical, petro-chemical, iron and steel, power plant, shipyard and cement industry. The region employed 1.267 people which are as follows, 918 personnel, 108 bureau personnel and 240 other personnel.

Trade of Yumurtalık Free Zone

11


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

Adana Ticaret Odası

Adana Ticaret Odasında 46 meslek grubunda 266 komite üyesi ve komite üyelerinden seçilmiş 110 meclis üyesi bulunmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle toplam üye sayısı 25.885 olup bir önceki yıla göre üye sayısında yüzde 3 artış gerçekleşmiştir. 2016 yılındaki üye sayısı ise 25.230 olup bir önceki yıla göre üye sayısında yüzde 4 artış gerçekleşmişti. NACE Ana Faaliyet Grubuna göre üye sayısında en fazla üye, Toptan ve Perakende Ticaret grubundadır. Toplam üyelerin yüzde 38,1’i bu gruptadır. Ardından yüzde 13,4 ile İnşaat ve yüzde 12,1 ile İmalat ana faaliyetleri sıralanmaktadır.

NACE Ana Faaliyet Kodlarına Göre Üye Dağılımları (İlk 10) (2017)

12


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

Adana Chamber of Commerce

The Chamber has 266 Profession Committee members and 110 Assembly members distributed to 46 Labor Groups. The Chamber has 25.885 members at the end of 2017 which means that compared to previous year, there is 3% increase in the number of members. In 2016, the Chamber had 25.230 members which means that compared to previous year, there was 4% decrease in the number of members. As far as the NACE Main Field of Activity is concerned, Wholesale and Retail Trade group has the highest number of members. 38,5 % of total members are in this group. This group is followed by construction with 13,4 % and manufacturing with 12,1%.

Distribution of Members According to NACE Main Field of Activity (Top 10) (2016-2017)

13


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

14


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

Trading Volume of Adana Commodity Exchange on Yearly Basis (2013-2017)

15


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

16


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

17


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

(2016 - 2017)

18


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

19


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

20


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

Sectoral Distribution of Foreign Capital Companies

Yearly Distribution of Foreign Capital Companies in Adana (1954-2017)

21


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

22


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

23


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

24


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

rd

25

st


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2017

Notlar

26


THE ECONOMIC FIGURES OF ADANA 2017

Notlar

27


RAKAM LAR LA

AD A NA 017 İSİ 2 OM ON EK

/ THE ECON OM IC F IGU RE

S

ANA AD OF

2017

ADANA TİCARET ODASI Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi Adana Ticaret Odası Hizmet Binası No: 22 01010 Seyhan / ADANA Çağrı Merkezi: 0 850 346 01 01 Faks: 0 (322) 351 80 09 e-posta: yaziisleri@adanato.org.tr web: www.adanato.org.tr /adanaticodasi

Rakamlarla Adana Ekonomisi 2017 (Turkish - English)  

Ekonomik Rapor (Turkish - English)

Rakamlarla Adana Ekonomisi 2017 (Turkish - English)  

Ekonomik Rapor (Turkish - English)

Advertisement