Page 1

ADANA TİCARET ODASI ADANA CHAMBER OF COMMERCE

RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2011 THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA 2011

www.adana-to.org.tr


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

İLİN PROFİLİ Yüzölçümü Nüfusu ( 2011) Yıllık Nüfus Artış Hızı ( 2011/2010 ) Nüfus Yoğunluğu ( 2011 ) Nüfus Dağılımı ( 2011 ) Okur-Yazarlık Oranı Ortalama Yükseklik Toplam Yerleşim Sayısı Ortalama En Yüksek ve En Düşük Sıcaklık ( 1970-2011 ) Aylık Ortalama En Yüksek Yağış ( 1970-2011 ) Deprem Konumu Arazi Kullanım Durumu Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası İller Arası Çalışan Nüfus

14.030 km 2 2.108.873 %1,13 148,6 kişi/km2 % 88’i Kent, % 12’si Köy % 91,7 Adana merkez 23 m 15 İlçe, 37 Belediye, 469 Köy 30,3 C(Temmuz), -3,0 C (Ocak) 0

0

121,2 kg/m 2 1-4. Derece % 38 Tarım, % 3 Çayır-Mera, % 40 Orman/Fundalık, % 19 diğer

16. sıra (2011 yılı) % 44,1 (2011 Yılı İş Gücü Anketi /TR62 ) Tarım İş Kolunda Çalışanların Oranı % 30,2 (2011 Yılı İş Gücü Anketi /TR62 ) İmalat Sanayinde Çalışanların Oranı % 19,5 (2011 Yılı İş Gücü Anketi /TR62 ) Yaratılan Katma Değer (Bin TL)(2008 Yılı) 34.120.118 (TR62) Sanayi Sektörü Katma Değerinin İl İçindeki Payı % 23,6 (TR62) Hizmet Sektörü Katma Değerinin İl İçindeki Payı % 61,0 (TR62) Tarım Sektörü Katma Değerinin İl İçindeki Payı % 15,4 (TR62) Gayri Safi Katma Değer Türkiye İçindeki Payı % 4,0 (TR62) Kişi Başına Katma Değer $(2008 Yılı) 7.363 (TR62) Banka Mevduatları Toplamı 2011 (Bin TL) 10.656.809 Kullanılan Banka Kredileri 2011 (Bin TL) 15.064.399 Ana Tarım Ürünleri Buğday, pamuk, mısır, narenciye, soya, yer fıstığı

2


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

PROFILE OF THE PROVINCE Area Population ( 2011) Annual Population Growth Rate (2011/2010 ) Population Density ( 2011 ) Distribution of Population (2011 ) Literacy Rate Average Height Total Number of Settlement Average Maximum and Minimum Temperature ( 1970-2011 ) Monthly Average Maximum Precipitation ( 1970-2011 ) Earthquake Position Land Use Status

14.030 km 2 2.108.873 1,13% 148,6 persons/km 2 88 % County, 12 % Village 91,7 % Adana central 23 m 15 County, 37 municipal, 469 Village 30,3 C (July ), -3,0 C (January ) 0

0

121,2 kg/m 2 1-4. Degree 38% Agriculture, 3% GrasslandMeadows, 40% Forest/Bushes , 19% Other

Socio-Economic Development Order (sorted by cities) Occupied / Working

16. th (year 2011) 44,1 % (Labour Force Survey Year 2011 /TR62 ) The proportion of employees in Agriculture Sector 30,2 % (2011 Labour Force Survey Year 2011 /TR62 ) 19,5 % (2011 Labour Force The proportion of employees in the Survey Year 2011 /TR62 ) Manufacturing Industry 34.120.118 (TR62) Gross Value-Added (‘000 TL) (Year 2008) 23,6 % (TR62) Gross Value-Added Share of Industry 61,0 % (TR62) Gross Value-Added Share of Services 15,4 % (TR62) Gross Value-Added Share of Agriculture 4,0 % (TR62) Share of Adana in Turkey 7.363 (TR62) Per Capita Value Added $ (Year 2008) 10.656.809 Deposits by Provinces Year 2011 (‘000 TL) 15.064.399 Cash Loans by Provinces Year 2011 (‘000 TL) Wheat, cotton, corn, citrus, soy, Important Agricultural Products peanuts

3


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER Tablo XV.5 Adana-Mersin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Katma Değer Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008

Tarım (Bin TL)

Sanayi (Bin TL)

Hizmetler (Bin TL)

Gayrisafi Katma Değer (Bin TL)

3.491.006 4.347.767 4.466.842 5.014.007 5.262.912

4.629.543 5.394.126 6.307.753 7.191.925 8.042.157

11.999.922 13.675.025 16.405.820 18.502.708 20.815.049

20.120.471 23.416.918 27.180.415 30.708.639 34.120.118

Bir Önceki Yıla Göre Artış %

Yıllar

Tarım

Sanayi

2005 2006 2007 2008

24,5 2,7 12,2 5,0

16,5 16,9 14,0 11,8

Hizmetler 14,0 20,0 12,8 12,5

Gayrisafi Katma Değer 16,4 16,1 13,0 11,1

(Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu)

Grafik XV.1 Adana-Mersin İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Katma Değer Payları % Bölgeler Bazında Gayri Safi Katma Değer ve Payları (2008 Yılı) Düzey-2 Bölgeler İstanbul Ankara Bursa, Eskişehir, Bilecik İzmir Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Adana, Mersin Antalya, Isparta, Burdur Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak Aydın, Denizli, Muğla Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TÜRKİYE

Gayrisafi Katma Değer (Bin TL) 236.293.086 72.784.720 56.670.413 55.859.157 52.576.318 34.120.118 32.941.880 30.970.272 30.798.743 24.141.055 854.585.214

Bölge Payları % 27,7 8,5 6,6 6,5 6,2 4,0 3,9 3,6 3,6 2,8 100,0

(Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu)

Tablo XV.7 Adana-Mersin Bölgesi İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Türkiye Payları % Yıllar

Tarım

2004 2005 2006 2007

6,6 7,2 7,1 7,8

Sanayi

3,3 3,4 3,3 3,4

Hizmetler

Gayrisafi Katma Değer

Bölge Sıralaması

4,1 4,1 4,1 4,1

6.sıra 6.sıra 6.sıra 6.sıra

4,0 3,9 3,9 3,9

(Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu)

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Katma Değer 2004 2005 Kişi başına GSKD (TL) 5.821 6.691 Kişi başına GSKD ($) 4.065 4.965 Bölge Sıralaması 12.Sıra

2006 7.674 5.327 12.Sıra

2007 2008 8.569 9.431 6.593 7.363 12.Sıra 12.Sıra

(Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu)

4


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

GROSS VALUE ADDED Adana-Mersin Gross Value-Added Sector share (%) 2004-2008 Years 2004 2005 2006 2007 2008

Agriculture (Thousand TL)

Industry (Thousand TL)

3.491.006 4.347.767 4.466.842 5.014.007 5.262.912

4.629.543 5.394.126 6.307.753 7.191.925 8.042.157

Services (Thousand TL) 11.999.922 13.675.025 16.405.820 18.502.708 20.815.049

The variation Years Agriculture in the index in 2005 24,5 2,7 respect to the 2006 2007 12,2 5,0 previous years (%) 2008

Industry

Gross Value-Added (Thousand TL) 20.120.471 23.416.918 27.180.415 30.708.639 34.120.118

Services

16,5 16,9 14,0 11,8

14,0 20,0 12,8 12,5

Gross Value Added 16,4 16,1 13,0 11,1

(Source: www.tuik.gov.tr)

The Graphic of Adana-Mersin Gross Value-Added Sectors Share % Table XV.6 Gross Value Added by Regions and Shares % (The Top Ten Regional) Regions İstanbul Ankara Bursa, Eskişehir, Bilecik İzmir Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Adana, Mersin Antalya, Isparta, Burdur Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak Aydın, Denizli, Muğla Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TURKEY

Gross Value-Added (Thousand TL) 236.293.086 72.784.720 56.670.413 55.859.157 52.576.318 34.120.118 32.941.880 30.970.272 30.798.743 24.141.055 854.585.214

Share of The Region % 27,7 8,5 6,6 6,5 6,2 4,0 3,9 3,6 3,6 2,8 100,0

(Source: www.tuik.gov.tr)

Table XV.7 Shares of the Adana-Mersin in Turkey, By Sector % Years 2004 2005 2006 2007

Agriculture Industry 6,6 7,2 7,1 7,8

(Source: www.tuik.gov.tr)

3,3 3,4 3,3 3,4

Services 4,0 3,9 3,9 3,9

Capita Gross Value-Added

Regional Ranking

4,1 4,1 4,1 4,1

6.sıra 6.sıra 6.sıra 6.sıra

Table XV.7 Per Capita Value Added (2004-2008) Years Per Capita GVA (TL) Per Capita GVA ($) Regional Ranking

2004 2005 5.821 6.691 4.065 4.965 12.row

2006 7.674 5.327 12.row

2007 8.569 6.593 12.row

2008 9.431 7.363 12.row

(Source: www.tuik.gov.tr)

5


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

TARIM Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı % 15.4 Toplam Arazi Varlığı YÜZÖLÇÜMÜ (HA) TOPLAM 1.403.000

TOPLAM ARAZİ VARLIĞI (HA) 539.000

ÇAYIR MERA ALANI (HA) 48.970

ORMAN ALANI (A)

DİĞER ARAZİLER

547.730

267.300

Adana İli Tarım Arazilerinin Dağılımı (da) TARIM ALANI ÇEŞİDİ Tarla Alanı Nadas Alanı Meyve Alanı Sebze Alanı TOPLAM

YÜZÖLÇÜMÜ (Hektar) 445.180 11.979 44.406 37.435 539.000

% 82,6 2,2 8,3 6,9 100

Sulama Durumu Sulanan Alan 217.562 ha

Sulanmayan Alan 321.438 ha

Türkiye Üretiminin Soya Mısır Yer fıstığı Narenciye Karpuz Buğday Pamuk Adana’da üretilmektedir.

6

% % % % % % %

69,4 28,2 40,8 26,6 18,4 5,8 11,9’ u


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

AGRICULTURE 15.4 % of Gross Value-Added Total Land Existence TOTAL LAND EXISTENCE (HA)

AREA (HA) TOTAL

1.403.000

MEADOWLAND (HA)

539.000

48.970

FORESTS (HA)

OTHER

547.730

267.300

Distribution of Agricultural Land Agricultural Land Type

Field Fruit Vegetable Fallowing Land Total Agricultural Land

AREA (HA)

%

445.180 44.406 37.435 11.979 539.000

82.6 2.2 8.3 6.9 100

Irrigation Irrigated Land 217.562 ha

Non-irrigated Land 321.438 ha

Adana Produces Soy

69,4%

Corn

28,2%

Peanut

40,8%

Citrus

26,6%

Watermelon

18,4%

Wheat

5,8 %

Cotton

11,9 %

of Turkey

7


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

SANAYİ

Bölge gelişmiş bir kara ve demir yolu ağı ile şehir merkezinde olan havayolu sayesinde yolcu taşımacılığının yanı sıra özellikle dış pazarlar açısından yük taşımacılığında önemli bir üs konumundadır. Bunun yanında Yumurtalık Serbest Bölgesi ile ülkemizin en geniş arazi yapısına sahip ve her türlü altyapısı tamamlanmış olan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlarda son yıllarda sektörel çeşitlilik açısından geniş dağılım göstermiştir. Ortadoğu ülkelerine yakınlığı açısından da cazibe merkezi konumunda olması da yeni yerli ve yabancı yatırımcılar için fırsatlar kentidir. Özellikle Ceyhan-Yumurtalık bölgesinde enerji, petro kimya ve buna bağlı sanayi sektörleri en uygun yatırım alanları olarak görülmektedir. Türkiye’nin en büyük yatırımı da 15 milyar TL tutarında Petro-kimya tesisi için bu bölgede yatırım yapacak bir firmaya verilmiştir. Bunun yanında da bölgede elektrik enerjisi üretimi için çeşitli firmalar tarafından üretim lisanları alınmış olup, halen bölgede 1000 MW gücünde termik santralde faaliyettedir. Sektörel bazda; bölgemiz ekonomisine tekstil, otomotiv, kimya, makine ve yedek parça, plastik ve kauçuk, çimento ve mobilya gibi sektörlerin önemli katkısı olup bunun yanında tarım ürünleri açısından da her türlü gıda hammaddesi tedarik imkanına sahiptir. Adana Sanayi Odası 2011 yılı üye dağılımına bakıldığında ve ana faaliyet kollarına göre sektörler incelendiğinde; özellikle tekstil ve buna bağlı sanayi sektörü olan dış ve iç giyim, pamuk çırçırlama, iplik ve dokuma apre sanayi sektörleri toplamının payının %17 olduğu, tekstil sektörünün bölge sanayisinde önemli bir katma değer yarattığı ve istihdamda önemli katkı sağladığı görülmektedir.

8


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

INDUSTRY

Thanks to its highway and railway network and airport located in the city center; the region is a base for not only passenger transportation but also transportation of freight in terms of foreign markets. In addition, the investments on Yumurtalık Free Trade Zone and Organized Industrial Zone which has the widest terrain and fully completed infrastructure has sectoral diversity in recent years. Being city of attraction for Middle East countries because of its geographical proximity, the region can be accepted as city of opportunity for both domestic and foreign investments. Especially for the Ceyhan-Yumurtalık zone, energy, petrochemical and related industry sectors are the most appropriate investment areas. Turkey’s largest investment is made on that zone for the company which will invest 15 billion Turkish Liras for petrochemical plant. In addition, there are many companies which have production licence for electricity generation; there is 1000 MW power plant which is currently in operation in the region. The economy of the region is based on textile, automotive, chemical, machinery and spare parts, plastic and rubber, cement and furniture sectors. In addition, in terms of agricultural products, the region has the opportunity to supply raw material for all kinds of food. As far as the distribution of members of Adana Chamber of Industry in 2011 and their field of activities are concerned, total share of textile and related industries such as underwear and outer wear, cotton ginning, yarn and textile industry sectors is 17 %. This result shows that textile sector has created an important share of added value to the industry of the region and contributed to employment.

9


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

Adana Sanayi Odası Üye Dağılımı Üye Sayısı (2011)

Sektör Payı %

Muhtelif gıda - içecek imalatı ve paketleme sanayi Metal ürünleri sanayi Dış giyim eşyalarının imalatı Öğütülmüş tahıl-yem ve yemekçilik sanayi Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı İnşaat malzemeleri üreticileri ve maden sanayi Plastik ve kauçuk ürünleri imalat sanayi Mobilya imalat sanayi Motorlu kara taşıtları ve yan sanayi Elektrik - elektronik ve asansör sanayi Makina imalat sanayi Pamuk çırçırlama-temizleme sanayi İnşaat müteahhitliği Kağıt ve kağıt ürünleri ürünleri imalatı Plastik ambalaj sanayi Döküm ve dökümden mamül metal sanayi Özel inşaat faaliyetleri İplik sanayi Dokuma-apre-boya-baskı ve terbiye sanayi Ağaç ürünleri imalatı Tarım makinaları ve sondajcılık sanayi İç giyim eşyalarının imalatı

161 149 131 137 131 131 120 102 107 103 90 78 82 73 74 62 59 47 51 47 37 31

8,0 7,4 6,5 6,8 6,5 6,5 6,0 5,1 5,3 5,1 4,5 3,9 4,1 3,6 3,7 3,1 2,9 2,3 2,5 2,3 1,8 1,5

TOPLAM

2.003

100,0

Meslek Grupları

(Kaynak: Adana Sanayi Odası)

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sektör TEKSTİL METAL GIDA SANAYİ PLASTİK KİMYA SANAYİ YAPI ELEMANLARI AĞAÇ SANAYİ KAĞIT SANAYİ PETROL ÜRÜNLERİ MAKİNA AMBALAJ DEPOLAMA DÖKÜM BANKA BOYA SANAYİ ELEKTRİK NAKLİYE TOHUMCULUK CAM SANAYİ TOPLAM

Şirket Sayısı 59 39 31 24 20 20 13 13 13 8 6 6 6 5 5 5 4 4 3 284

Organize sanayi bölgesinde 278 firma faaliyettedir. Bir önceki yıl faaliyette olan firma sayısı 272 idi. Faaliyette bulunan firma dağılımlarında da tekstil sektörü %20,8 pay ile ilk sırada gelmekte olup bu sektörü %13,7 ile metal sanayi ve %10,9 ile gıda sanayi sektörleri takip etmektedir. Ardından plastik ve kimya sektörleri sıralanmıştır.

10

Sektör Payı % 20,8 13,7 10,9 8,5 7 7 4,6 4,6 4,6 2,8 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 1,1 100


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

Distribution of Members of Adana Chamber of Industry Share of The Sector %

Sectors

Members (2011)

Food industry Metal products Manufacture of wearing outdoor clothing Grain and food service industry Chemical products manufacturing Building materials manufacturers and mining industry Plastic and rubber products manufacturing industry Furniture manufacturing industry Motor vehicles and spare parts industry Electrical - electronics and elevator industry Machinery manufacturing industry Cotton ginning cleaning industry Building contractors Manufacture of paper and paper products Plastic packaging industry Foundry industry Specialized construction activities Yarn industry Textile-dyeing-printing and finishing industry Wood products manufacturing Drilling and agricultural machinery industry Manufacture of underwear

161 149 131 137 131

8,0 7,4 6,5 6,8 6,5

131 120 102 107 103 90 78 82 73 74 62 59 47 51 47 37 31

6,5 6,0 5,1 5,3 5,1 4,5 3,9 4,1 3,6 3,7 3,1 2,9 2,3 2,5 2,3 1,8 1,5

TOTAL

2.003

100,0

(Source: Adana Chamber of Industry)

Adana Hacı Sabancı Organized Industrial Zone Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sector Textile Metal Food Industry Plastic Chemical Industry Construction Equipments Wood Industry Paper Industry Petroleum Products Machinery Packaging Storing Casting Banking Paint Industry Electric Transport Seed Glass Industry TOTAL

Share of The Active Companies Sector % 59 39 31 24 20 20 13 13 13 8 6 6 6 5 5 5 4 4 3 284

20,8 13,7 10,9 8,5 7 7 4,6 4,6 4,6 2,8 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 1,4 1,4 1,1 100

There were 284 factories in the zone at the end of 2011. Textile Sector has the largest share with 21%. Then, metal, food and plastic industries are listed.

11


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

ADANA - YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ

4.500.000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB) Türkiye'nin en büyük araziye sahip serbest bölgelerinden biridir. Yüzölçümüyle, dünyanın da en büyüklerinden biri konumundadır. Ayrıca Türkiye'nin ağır sanayiye yönelik olarak tasarlanmış ilk ve tek serbest bölgesidir.

Adana - Yumurtalık Serbest Bölgesi Ticareti (ABD $) TİCARET DAĞILIMI 2009 2009/2008 (%) 2010 2010/2009 (%) 2011 2011/2010 (%)

YURTİÇİNDEN BÖLGEYE

YURT DIŞINDAN BÖLGEYE

BÖLGEDEN YURTDIŞINA

TOPLAM

17.311.853

69.941.785

58.974.960

26.708.278

172.936.876

-7,5 26.736.413

-22,8 100.125.719

-46,8 76.239.800

-37,8 16.414.310

-34,3 219.516.241

54,4 23.329.152

43,2 112.403.102

29,3 96.750.236

-38,5 33.171.345

26,9 265.653.835

-12,7

12,3

26,9

102,1

21

(Kaynak : www.tayseb.com)

12

BÖLGEDEN YURTİÇİNE


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

ADANA - YUMURTALIK FREE ZONE

Adana Yumurtal覺k Free Zone is located at a 4.500.000 m 2, which is one of the largest free zones in Turkey. It is also one of the largest zones in the world with its surface area. The Zone is the one and only project in Turkey which is designed especially for heavy industry.

Yumurtal覺k - Zone Trading Volume (USA $) DISTRIBUTION OF COMMERCE 2009 2009/2008 (%) 2010 2010/2009 (%) 2011 2011/2010 (%)

REGION FUNDS

FUNDS RAISED FROM REGION

FROM REGION TO ABROAD

FROM ABROAD TO REGION

TOTAL

17.311.853

69.941.785

58.974.960

26.708.278

172.936.876

-7,5 26.736.413

-22,8 100.125.719

-46,8 76.239.800

-37,8 16.414.310

-34,3 219.516.241

54,4 23.329.152

43,2 112.403.102

29,3 96.750.236

-38,5 33.171.345

26,9 265.653.835

-12,7

12,3

26,9

102,1

21

(Source: www.tayseb.com)

13


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

TİCARET ADANA TİCARET ODASI Adana Ticaret Odası’nın 45 meslek grubundan seçilmiş 105 meclis üyesi bulunmaktadır. 2011 yılı sonu itibariyle toplam üye sayısı 26.719’dur. İlk üç Meslek Gurubu • Bina İnşaat Müteahhitleri 2.378 üye • Elektirkli Ev Aletleri 1.356 üye • Nakilyeciler 1.349 üye Kuruluş Türlerine Göre Üye Dağılımı

Kuruluş Türü

Üye Sayısı

Anonim Şirket Limited Şirket Şahıs Diğer

1.937 15.632 8.709 441

ATO Verilerine Göre Açılan Kapanan Firma Sayısı Yıllar

Firma Sayısı

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.354 2.773 2.579 2.439 2.172 2.441 2.686

AÇILAN

% Değişimi 11,4 17,8 -7 -5,4 -10,9 12,4 10

KAPANAN Firma Yıllar Sayısı 719 844 928 1.179 1.052 1.213 1.327

6,5 17,4 10 27 -10,8 15,3 9,4

Açılan Kapanan Firmaların Dağılım Grafiği

14

FARK Firma Sayısı 1.635 1.929 1.651 1.260 1.120 1.228 1.359


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

TRADE ADANA CHAMBER OF COMMERCE

The Chamber has 105 Assembly members who are elected from 45 labour groups. The number of members of the Chamber is 26.719, at the end of the year 2011.

First 3 Labour Group according to members • Building contractors 2.378 members • Powered household items 1.356 members • Transporters 1.349 members

Distribution of Members According to Establishment Types Establishment

Members

Joint-Stock Limited Co. Personal Other

1937 15632 8709 441

Opened and Closed Company Numbers per Year According To Date From ACC Years 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

OPENED Number of Enterprises 2.354 2.773 2.579 2.439 2.172 2.441 2.686

% 11,4 17,8 -7 -5,4 -10,9 12,4 10

CLOSED Number of Years Enterprises 719 844 928 1.179 1.052 1.213 1.327

6,5 17,4 10 27 -10,8 15,3 9,4

DIFFERENCE (Opened Closed) 1.635 1.929 1.651 1.260 1.120 1.228 1.359

Graphic of Opened and Closed Companies

15


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

ADANA TİCARET BORSASI Hububat, bitkisel yağlar ve tekstil hammaddeleri en çok işlem gören ürünlerdir.

Ticaret Borsası’nda İşlem Gören Başlıca Maddeler (TL) ÜRÜNLER HUBUBAT NEBATİ YAĞLAR TEKSTİL HAMMADDELERİ YAĞLI TOHUMLAR HUBUBAT MAMÜLLERİ YAŞ VE KURU MEYVELER ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ KASAPLIK CANLI HAYVANLAR KÜSPELER ÇEŞİTLİ MADDELER HAM DERİLER BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ ORMAN MAHSÜLLERİ DİĞER BEDEL TOPLAMI (TL)

2010

2011

1091929901 672333271 166985754 195834369 206435472 153267024 136054311 58126572 68732428 5264675 688400 999663 889744

2009

1347408302 395007467 328623461 242207907 236729092 169782625 169363890 73754158 63823748 8694687 2198542 1040469 994591

2.757.541.584

3.039.628.940

1.462.643.919 526.623.914 393.300.791 389.105.761 273.560.951 225.312.055 199.525.439 52.413.662 48.177.271 11.631.683 1.772.371 1.343.367 138.360 205.109.526 3.790.659.070

(Kaynak:Adana Ticaret Borsası)

En Yüksek İşlem Hacmine Sahip İlk 5 Borsa (2009) Sıra 1 2 3 4 5

Borsa Adı İSTANBUL TİCARET BORSASI İZMIR TİCARET BORSASI KONYA TİCARET BORSASI ADANA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

İşlem Hacmi TL

Türkiye Geneline Oranı %

8.566.782.033,68 3.889.588.424,22 3.074.025.177,45 2.758.542.182,43 2.532.606.015,26

Yıllar İtibariyle Ticaret Borsası İşlem Hacimleri Yıllara Göre Dağılımı (Bin TL)

16

11,216 5,092 4,025 3,612 3,316


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

ADANA CHAMBER OF COMMODITY EXCHANGES Grain, vegetable oil and textile raw materials have the largest share in operations.

Products That Were Processed (TL) PRODUCT RANGE GRAIN VEGETABLE OIL TEXTILE RAW MATERIALS OIL SEEDS GRAIN PRODUCTS DRIED AND FRESH FRUIT FOOD LIVE ANIMALS PULP VARIOUS SUBSTANCES RAW HIDES PULSES AND PRODUCTS FOREST PRODUCTS OTHER TOTAL (TL)

2009

2010

1.091.929.901 672.333.271 166.985.754 195.834.369 206.435.472 153.267.024 136.054.311 58.126.572 68.732.428 5.264.675 688.400 999.663 889.744

1.347.408.302 395.007.467 328.623.461 242.207.907 236.729.092 169.782.625 169.363.890 73.754.158 63.823.748 8.694.687 2.198.542 1.040.469 994.591

2.757.541.584

3.039.628.940

2011 1.462.643.919 526.623.914 393.300.791 389.105.761 273.560.951 225.312.055 199.525.439 52.413.662 48.177.271 11.631.683 1.772.371 1.343.367 138.360 205.109.526 3.790.659.070

(Source : Adana Chamber of Commodity Exchange)

The Top Five Commodity Exchanges That Have The Highest Trading Volume (2009) Row

Name of the Commodity Exchange

1 2 3 4 5

ISTANBUL Chamber of Commodity Exchange IZMIR Chamber of Commodity Exchange KONYA Chamber of Commodity Exchange ADANA Chamber of Commodity Exchange SANLIURFA Chamber of Commodity Exchange

Trade Volume TL 8.566.782.033,68 3.889.588.424,22 3.074.025.177,45 2.758.542.182,43 2.532.606.015,26

Country Share % 11,216 5,092 4,025 3,612 3,316

Trading Volume of Adana Chamber of Commodity Exchange per year (.000.TL)

17


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

DIŞ TİCARET Adana-Türkiye Dış Ticareti Yıllar

İthalat ($)

% Değişim

İhracat ($)

% Değişim

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 265 049 628 1 441 273 160 1 918 628 363 2 151 647 084 1 692 782 438 2 228 897 562 2 973 911 351

13,9 33,1 12,1 -21,3 31,7 33,4

1 227 525 991 1 233 690 866 1 522 401 086 1 476 296 821 1 086 256 597 1 378 425 149 1 704 819 915

0,5 23,4 -3,0 -26,4 26,9 23,7

97,0 85,6 79,3 68,6 64,2 61,8 57,3

İhracat Yapılan İlk 10 Ülke ($) ÜLKELER Irak Almanya İtalya Fransa İspanya Rusya federasyonu Hollanda Çin İngiltere Suriye

2010 150.945.253 146.513.361 75.880.440 76.476.168 42.901.594 79.214.023 55.624.042 43.414.706 46.647.792 40.996.612

2011 296.147.674 185.998.813 98.192.659 80.880.252 78.619.790 71.554.945 45.991.831 45.927.787 43.736.361 42.502.647

Adana İli Dış Ticaretinin Yıllara Göre Dağılımı (ABD $)

Adana İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı ('000 $) (İlk 10) ÜRÜN ADI Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya Plastikler ve mamulleri; kauçuk ve mamulleri Bitkisel ürünler Nakil vasıtaları Gıda sanayii müstahzarları Adi metaller ve adi metallerden eşya Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar Minaral Maddeler

2009

2010

340.001

2008

241.133

268.571

2011 355.739

199.736 130.967 222.280 139.297

153.893 111.406 181.772 107.477

220.200 182.736 128.611 133.233

230.100 229.749 168.719 144.420

82.709

47.020

73.458

93.296

99.015

79.696

70.318

90.833

51.252 44.953 48.645

26.358 1.162 32.935

104.969 8.660 57.454

80.262 74.725 59.899

Adana İhracatının Ülke Grupları Bazında Dağılımı ($) ÜLKE GRUPLARI

2009

2010

2011

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞMİŞ SEKİZ ÜLKE KOMŞU ÜLKELER ORTADOĞU ÜLKELERİ TÜRKİ CUMHURİYETLER UZAK DOĞU ÜLKELERİ

451.890.819 388.665.999 209.046.476 212.422.442 62.160.542 53.429.850

567.351.823 451.755.713 273.839.000 295.800.265 82.541.662 94.148.164

688.797.945 517.805.064 426.183.272 466.496.080 79.834.343 83.573.076

18


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

FOREIGN TRADE Foreign Trade of Adana by Years Years

Import ( $)

Change %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 265 049 628 1 441 273 160 1 918 628 363 2 151 647 084 1 692 782 438 2 228 897 562 2 973 911 351

13,9 33,1 12,1 -21,3 31,7 33,4

Export ($)

First 10 Countries in Export ($) COUNTRY 2010 2011 IRAQ 150.945.253 296.147.674 GERMANY 146.513.361 185.998.813 ITALY 75.880.440 98.192.659 FRANCE 76.476.168 80.880.252 SPAIN 42.901.594 78.619.790 RUSSIA 79.214.023 71.554.945 THE NETHERLANDS 55.624.042 45.991.831 CHINA 43.414.706 45.927.787 ENGLAND 46.647.792 43.736.361 SYRIA 40.996.612 42.502.647

Change Proportion of Import covered % by Export %

1 227 525 991 1 233 690 866 1 522 401 086 1 476 296 821 1 086 256 597 1 378 425 149 1 704 819 915

0,5 23,4 -3,0 -26,4 26,9 23,7

97,0 85,6 79,3 68,6 64,2 61,8 57,3

Adana by Years of Foreign Trade Graphics (USA $)

Export Product Groups 2008 - 2011 (’000 $) NAME OF THE PRODUCT Textiles and textile articles Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof Vegetable products Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes Base metals and articles of base metal Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; Products of the chemical or allied industries Animal or vegetable fats and oils Mineral products

2008 340.001

2009 241.133

2010 268.571

2011 355.739

199.736 130.967

153.893 111.406

220.200 182.736

230.100 229.749

222.280

181.772

128.611

168.719

139.297 82.709

107.477 47.020

133.233 73.458

144.420 93.296

99.015

79.696

70.318

90.833

51.252 44.953 48.645

26.358 1.162 32.935

104.969 8.660 57.454

80.262 74.725 59.899

Export According to Country Groups ($) COUNTRY GROUPS

2009

2010

2011

EU COUNTRIES G8 COUNTRIES NEIGHBOURING COUNTRIES MIDDLE EAST COUNTRIES TURKIC REPUBLICS FAR EAST COUNTRIES

451.890.819 388.665.999 209.046.476 212.422.442 62.160.542 53.429.850

567.351.823 451.755.713 273.839.000 295.800.265 82.541.662 94.148.164

688.797.945 517.805.064 426.183.272 466.496.080 79.834.343 83.573.076

19


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

İthalat Adana İthalatını Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (’000 $) İlk 10 ÜRÜN ADI Kimya Sanayi ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar Nakil vasıtaları Plastikler ve mamulleri; kauçuk ve mamulleri Adi metaller ve adi metallerden eşya Bitkisel ürünler Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar Mineral maddeler

2008

2009

2010

2011

350.234

264.702

401.313

598.232

299.513

265.898

430.977

578.192

398.038

377.350

459.214

516.432

234.785 258.725

271.779 103.545

199.503 249.465

272.218 269.229

231.588 114.226 93.348 24.002 16.501

137.797 61.227 91.046 14.183 11.966

140.105 83.542 94.462 18.845 17.280

212.226 116.597 113.719 78.479 46.283

(Kaynak : www.tuik.gov.tr) İthalat Yapılan İlk 10 Ülke ($) ÜLKE A.B.D. Japonya Çin Almanya Suudi Arabistan Hindistan Hollanda Tayland İsrail Kuveyt

2010 563.557.873 204.904.949 159.620.436 100.867.374 99.349.047 84.553.334 70.295.196 95.166.775 77.977.053 76.156.500

2011 563.532.055 307.596.039 268.152.958 145.818.432 143.181.909 139.336.121 118.313.511 114.394.804 110.795.347 75.368.327

(Kaynak : www.tuik.gov.tr) Adana İthalatını Ülke Grupları Bazında Dağılımı ($) Ülke Grupları

2009

2010

2011

Gelişmiş Sekiz Ülke Uzakdoğu Ülkeleri Avrupa Birliği Ortadoğu Ülkeleri Komşu Ülkeler Türki Cumhuriyetler

869.307.055 420.098.490 388.647.588 185.889.985 69.407.399 15.758.750

1.043.245.988 623.456.799 529.873.820 317.855.742 125.427.762 21.032.757

1.212.407.630 942.778.907 758.180.525 377.577.435 88.215.479 5.850.944

(Kaynak : www.tuik.gov.tr) YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET SAYISI (1954--2011) SEKTÖR Toptan ve perakende ticaret; motosiklet ve motorlu araçlar ile kişisel eşyalar ve ev eşyalarının onarımı İmalat Tarım İnşaat Madencilik ve taşocakçılığı Gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri Ulaştırma, depolama ve haberleşme Elektrik, gaz ve su Sağlık işleri ve sosyal hizmetler Eğitim Otel ve lokantalar Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri Balıkçılık Mali aracı kuruluşlara yardımcı faaliyetler Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik Toplam

(Kaynak : Ekonomi Bakanlığı)

20

Firma Sayısı 84 53 19 14 9 8 7 5 3 3 3 2 2 2 1 215

Sektörel Payları % 39,1 24,7 8,8 6,5 4,2 3,7 3,3 2,3 1,4 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9 0,5 100,0


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

Import The Most Imported Goods (’000 $) NAME OF THE PRODUCT Products of the chemical or allied industries Textiles and textile articles Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; Works of art, collectors' pieces and antiques Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof Base metals and articles of base metal Vegetable products Animal or vegetable fats and oils Mineral products

2008

2009

2010

2011

350.234 299.513

264.702 265.898

401.313 430.977

598.232 578.192

398.038

377.350

459.214

516.432

234.785

271.779

199.503

272.218

258.725

103.545

249.465

269.229

231.588 114.226 93.348 24.002 16.501

137.797 61.227 91.046 14.183 11.966

140.105 83.542 94.462 18.845 17.280

212.226 116.597 113.719 78.479 46.283

(Source : www.tuik.gov.tr) First 10 Countries in Import ($) COUNTRY U.S.A Japan China Germany Saudi Arabia India The Netherlands Thailand Israel Kuwait

2010 563.557.873 204.904.949 159.620.436 100.867.374 99.349.047 84.553.334 70.295.196 95.166.775 77.977.053 76.156.500

2011 563.532.055 307.596.039 268.152.958 145.818.432 143.181.909 139.336.121 118.313.511 114.394.804 110.795.347 75.368.327

(Source : www.tuik.gov.tr) Import According to Country Groups ($) Years

2009

2010

2011

G8 COUNTRIES FAR EAST COUNTRIES EU COUNTRIES MIDDLE EAST COUNTRIES NEIGHBOURING COUNTRIES TURKIC REPUBLICS

869.307.055 420.098.490 388.647.588 185.889.985 69.407.399 15.758.750

1.043.245.988 623.456.799 529.873.820 317.855.742 125.427.762 21.032.757

1.212.407.630 942.778.907 758.180.525 377.577.435 88.215.479 5.850.944

(Source : www.tuik.gov.tr) COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL (The Years Of 1954-2011)

Economic Activity Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Manufacturing Agriculture Construction Real estate, renting and business activities Mining and quarrying Transport, storage and communications Electricity, gas and water supply Health and social work Education Hotels and restaurants Extraterritorial organizations and bodies Fishing Financial intermediation Public administration and defence; compulsory social security TOTAL

Number of Companies

Share of The Sector %

84 53 19 14 9 8 7 5 3 3 3 2 2 2

39,1 24,7 8,8 6,5 4,2 3,7 3,3 2,3 1,4 1,4 1,4 0,9 0,9 0,9

1 215

0,5 100

(Source : Ministry Of Economy)

21


RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ

2011

ENERJİ Üretim YAKIT TÜRÜ DOĞALGAZ VE KÖMÜR SIVI YAKIT-BİOGAZ HİDROLİK TOTAL

Kurulu Güç ve Üretim 2009 - 2011 KURULU GÜÇ MW 1.409 21 1.385 2.886

ÜRETİM GWh 10.609.724.214 51.005.933 4.744.304.105 15.405.034.252

ÜRETİM GWh

KURULUM GÜÇ

Yılı

MW

Değişim %

MW

Değişim %

2009

1.774

11.668.195.429

2010

2.032

14,5

11.176.165.185

-4,2

2011

2.886

42

15.405.034.252

37,8

(Kaynak : www.teias.gov.tr)

(Kaynak : www.teias.gov.tr)

Enerji Tüketimi (kWh) Tarife Grupları Sanayi Ticarethane Tar. Sul kült. Bal Meskenler Resmi daire Diğer Total Tarife Grupları Sanayi Ticarethane Tar. Sul kült. Bal Meskenler Resmi daire Diğer Total

Tüketim kWh 2010

2011

999.108.688 469.935.665 81.168.651 1.218.864.390 163.017.809 400.493.241 3.371.934.443

Enerji Tüketimi (2010 Yılı)

2011 / 2010 %

781.985.680 402.456.030 82.409.640 1.341.888.220 174.577.361 366.518.407 3.149.835.338

Türkiye Payı İller Sıralaması

-21,7 -14,4 1,5 10,1 7,1 -8,5 -6,6

Abone Sayısı (2010 Yılı)

Türkiye Payı İller Sıralaması

Abone Sayısı 2010

2011/2010 %

2011 1.264 92023 5.872 648.631 2.550 30.766 781.106

1.149 89.919 5.438 641.733 2.106 26.772 767.117

: %2,3 : 11.

10 2,3 8 1,1 21,1 14,9 1,8

: % 4,7 : 9.

Abone Başına Düşen Tüketim kWn 2010 2011 869.546 5.226 14.926 1.899 77.406 14.959 4.396

618.660 4.373 14.034 2.069 68.462 11.913 4.033

(Kaynak : www.tedas.gov.tr)

BANKACILIK Mevduat ve Kredi Dağılımı (’000TL) Veri

2007

Mevduat Nakdi Krediler Takipteki Alacaklar Nakdi Kredi Mevduat Oranı % Mevduat % Değişim Nakdi Krediler % Değişim Takipteki Alacaklar % Değişim

2008

6.456.527 4.867.422 230.977 75

İllere Göre Mevduat Sıra

İller

1 İSTANBUL 2 ANKARA 3 İZMİR 4 BURSA 5 ANTALYA 6 KOCAELİ 7 ADANA 8 KONYA 9 MERSİN 10 MUĞLA Türkiye Toplamı

2011 307.766.095 110.123.504 37.929.755 16.340.509 15.979.991 11.060.078 10.656.809 8.689.603 7.919.038 6.965.806 695.501.435

(Kaynak : www.bddk.gov.tr)

22

2009

7.938.853 6.948.987 301.872 88 23 43 31

2010

8.845.173 8.112.385 625.624 92 11 17 107

10.183.479 11.227.740 615.736 110 15 38 -2

2011 10.656.809 15.064.399 573.571 141 5 34 -7

İllere Göre Nakdi Krediler İllerin Payı % 44,3 15,8 5,5 2,3 2,3 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 100

Sıra

İller

1 İSTANBUL 2 ANKARA 3 İZMİR 4 ANTALYA 5 BURSA 6 KOCAELİ 7 ADANA 8 GAZİANTEP 9 HATAY 10 KONYA Türkiye Toplamı

2011 279.322.774 80.661.666 38.891.191 23.336.432 22.063.561 15.635.563 15.064.399 13.604.116 12.024.287 10.752.090 701.865.873

İllerin Payı % 39,8 11,5 5,5 3,3 3,1 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 100


THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA

2011

ENERGY Production

Installed Capacity and Production Years 2009-2011

Fuel Type

Installed Power MW

Production GWh

Natural Gas and Coal Liquid fuel-Biogas Hydroelectric TOTAL

1.409 21 1.385 2.886

10.609.724.214 51.005.933 4.744.304.105 15.405.034.252

(Source : www.teias.gov.tr)

Production GWh

Installed Power MW

Years

MW

Change %

MW

Change %

2009

1.774

11.668.195.429

2010

2.032

14,5

11.176.165.185

-4,2

2011

2.886

42

15.405.034.252

37,8

(Source : www.teias.gov.tr)

Energy Consumption(kWh)

Industry Business Agricultural Irrigation Dwelling Government Agency Other Total

Energy Consumption (Year 2010 )

Consumption kWh

Tariff Group

2010

2011

999.108.688 469.935.665 81.168.651 1.218.864.390 163.017.809 400.493.241 3.371.934.443

2011 / 2010 %

781.985.680 402.456.030 82.409.640 1.341.888.220 174.577.361 366.518.407 3.149.835.338

-21,7 -14,4 1,5 10,1 7,1 -8,5 -6,6

Share in Turkey : 2,3 % City Standing : 11. th Number of Users (Year 2010 )

Share in Turkey : 4,7 % City Standing : 9. th Consumption Per Subscriber kWn

Number of Users

Tariff Group

2010

Industry Business Agricultural Irrigation Dwelling Government Agency Other Total

2011

1.149 89.919 5.438 641.733 2.106 26.772 767.117

2011/2010 %

1.264 92023 5.872 648.631 2.550 30.766 781.106

10 2,3 8 1,1 21,1 14,9 1,8

2010

869.546 5.226 14.926 1.899 77.406 14.959 4.396

2011

618.660 4.373 14.034 2.069 68.462 11.913 4.033

(Source : www.tedas.gov.tr)

BANKING Loans and Deposits (’000TL) Data

2007

Deposits Cash Loans Non-Performing Loans Cash Loans / Deposits % Deposits (change %) Cash Loans (change %) Non-Performing Loans (change %)

6.456.527 4.867.422 230.977 75

2008

2009

7.938.853 6.948.987 301.872 88 23 43 31

8.845.173 8.112.385 625.624 92 11 17 107

Deposits by Provinces Rank

Provinces

1 İSTANBUL 2 ANKARA 3 İZMİR 4 BURSA 5 ANTALYA 6 KOCAELİ 7 ADANA 8 KONYA 9 MERSİN 10 MUĞLA Total Of Turkey

2011 307.766.095 110.123.504 37.929.755 16.340.509 15.979.991 11.060.078 10.656.809 8.689.603 7.919.038 6.965.806 695.501.435

2010

2011

10.183.479 11.227.740 615.736 110 15 38 -2

10.656.809 15.064.399 573.571 141 5 34 -7

Cash Loans by Provinces Share of Provinces %

44,3 15,8 5,5 2,3 2,3 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 100

Rank

Provinces

1 İSTANBUL 2 ANKARA 3 İZMİR 4 ANTALYA 5 BURSA 6 KOCAELİ 7 ADANA 8 GAZİANTEP 9 HATAY 10 KONYA Total Of Turkey

2011 279.322.774 80.661.666 38.891.191 23.336.432 22.063.561 15.635.563 15.064.399 13.604.116 12.024.287 10.752.090 701.865.873

Share of Provinces %

39,8 11,5 5,5 3,3 3,1 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 100

(Kaynak : www.bddk.gov.tr)

23


yiğit reklam 436 29 09

ADANA TİCARET ODASI ADANA CHAMBER OF COMMERCE

RAKAMLARLA ADANA EKONOMİSİ 2011 THE ECONOMIC FEATURES OF ADANA 2011 T F

@ w

Rakamlarla Adana Ekonomisi  

Rakamlarla Adana Ekonomisi 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you