Page 1

Sayg─▒yla an─▒yoruz.

!"#$%&!'()$*" $)$+$

$GDQD7LFDUHW2GDV├Ќ┬иQ├ЌQD\O├ЌN┬ЂFUHWVL]\D\├ЌQRUJDQ├ЌG├ЌU,661(NLP<├ЌO6D\├Ќ

'(5*├║6├║

0)>>)8Ка2&%╬љ/)28Ка %XMPE1)2):╬љ) 1Ка0=3280┬┤0Ка/ 2)*)7/6)(Ка7Ка

%XMPE1)2):╬љ) %83┬┤(%27%=-7%0 8%/3/6%*/%68- ,Ка>1)8Ка

!"#$%&'()$*+,7%═Е0-/ 896Ка>1Ка2() ,)()*Ка1Ка> 1Ка0=%6

(V,EPMW&%=6%/ )2e3/ ,%78%1-> 368%(3═Е9┬┤(%2


1 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


İÇİNDEKİLER

100 MİLYON TL’LİK NEFES

$GDQD7LFDUHW2GDVÕ øPWL\D]6DKLEL <|QHWLP.XUXOX%DúNDQÕ $WLOD0HQHYúH *HQHO<D\ÕQGDQ6RUXPOX <D]ÕøúOHUL0GU Ali SORAR Yönetim  Adresi .DUDVRNX0DKDOOHVL $ELGLQSDúD&DG1R 7 SE[

) ZHEZZZDGDQDWRRUJWU HPDLODWREDVLQ#JPDLOFRP

08 12

'HUJLQLQLVLPYH\D\ÕQKDNODUÕ $GDQD7LFDUHW2GDVÕ¶QDDLWWLU 'HUJLGH\D\ÕPODQDQ\D]ÕIRWR÷UDIYH NRQXODUÕQKHUKDNNÕVDNOÕGÕU

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 2

13 Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE:

ADANA, LEZZET FESTİVALİYLE DÜNYAYI MİSAFİR ETTİ

$GDQD7LFDUHW2GDVÕ'HUJLVL $GDQD7LFDUHW2GDVÕWDUDIÕQGDQ 7&\DVDODUÕQDX\JXQRODUDN \D\ÕPODQPDNWDGÕU

Başkanımız Atila Menevşe, ‘‘Odamızda, Sayısal Takograf hizmeti verilmeye başlandı.’’

50 BİN ZİYARETÇİYE KAPILARIMIZI AÇTIK

*UD¿N7DVDUÕP%DVNÕ <L÷LW*UD¿N7DVDUÕP/WGùWL 7HO *VP PDLO\LJLWJUD¿N#JPDLOFRP

Reklam Rezervasyon $EGXOODK7OHO 0532  522  62  57 0322  436  29  09

10

16


İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet ÖzerAdana Sağlık Üssü Konumunundadır

EN ÇOK HASTAMIZ ORTADOĞU’DAN

20 SAKLI CENNET ALADAĞ

ÖZBEKİSTAN

22 36

34 SÖYLEŞİ GENÇ GİRİŞİMCİ

YUNUS GÜLER

40

SÖYLEŞİ GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ

HEDİYE SÖNMEZ

42 3 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


$'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6, 4


Atila MENEVŞE

Yönetim Kurulu Başkanı

Enflasyonla Mücadelemiz Devam Ediyor Kıymetli Üyelerimiz, Bu günlerde dünya piyasalarındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan türbülansın etkisiyle döviz kurlarında büyük dalgalanmalar yaşıyoruz. Buna ilave olarak da enflasyon hızlı bir yükselme trendine girdi. Bu durum siz bütün üyelerimizi olumsuz etkiliyor. Tüketici güveni zedeleniyor. Sağlıklı ekonomik büyümenin önündeki engellerden biri olan enflasyonla mücadelenin tüm yönüyle yapılması gerekiyor. TOBB’la beraber Odamız ile ilimizde faaliyet gösteren Oda-Borsalarımızla beraber enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Adana’mızda bu kampanyaya katılım sağlayan üyelerimizin sayısı giderek artıyor. Bu ay elinize ulaşacak dergimizle birlikte kampanyamıza destek için işyerinizin girişine asabileceğiniz kampanya afişlerimizi tarafınıza ulaştırmış olacağız. Değerli Üyelerimiz, Zor bir süreçten geçtiğimizin farkında olmakla birlikte tansiyonun giderek normale döndüğüne de şahitlik ediyoruz. Adana olarak enflasyonla mücadelemizi hem odalarımız hem iş dünyamız hem de sizlerle

birlikte yapıyoruz. Sıkıntıları aşmak için üretimden ihracata, eğitimden turizm faaliyetlerimize bir bütün olarak devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, ikincisini sayın Valimiz koordinasyonunda düzenlediğimiz Lezzet Festivali. Bu etkinliğin Adana’ya büyük getirisi olduğunu görüyoruz. Oteller, restoranlar, ulaşım araçları kısacası turizmin paydaşlarının tamamı bu etkinlikle etkileşim yaşadı. Turizm katkısı üç günle sınırlı değil elbette. Adana’nın ülkemiz ve ülke sınırlarını aşan tanıtımı ile turizm yatırımlarına karar vermek için önemli bir aşama olduğunu göz ardı edemeyiz. Festival kapsamında Odamıza tahsisli stantta Adana Kebabı Ustalık eğitimini de gerçekleştirdik. Adana kebabının markasını yaşatmak adına bu eğitimi her yıl geleneksel hale getirdik. Standımızın çok ciddi bir misafir kitlesi ağırladığını ifade etmeliyim. Avrupa Birliği eski Bakanı Sayın Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Julide Sarıeroğlu ile sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da eğitim alanımızı ziyaret ettiler ve kursiyerlerimizle sohbet edip eğitim hakkında bilgi aldılar. Ayrıca Adana

kebabı markasının yaşatılması adına Adana Ticaret Odası’nın eğitiminin önemli olduğunu ve teşekkürlerini illettiler. Bizler de siz üyelerimiz adına Bakanlarımıza ve Valimize teşekkürlerimizi sunduk. Ben bu etkinliğe katkı sağlayan Adanalı hemşerilerimize ve emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sonuç olarak ümitliyiz. Olumsuzlukların yanında olumlu şeylerin de olduğunu, yoksa bile olumluya çevirmenin elimizde olduğunu düşünüyorum. Ekonomimize güveniyoruz. İlerleyen dönemlerde enflasyonun tekrardan tek haneli rakamlara düştüğünü göreceğiz. Bunun doğru hızda ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hepimize iş düşüyor. İyi bir iletişim kurulması gerekiyor. Zira unutmamak gerekir ki ekonomi beklentiler üzerine kuruludur. Ekonomide türbülans yaşanmasına neden olan faktörlerin gerçekleştirilecek yapısal reformlarla zaman içinde ortadan kaldırılması gerekiyor. Sözlerimi bitirirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız 10 Kasım münasebetiyle saygıyla anıyorum.

5 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


$'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6, 6


İsmail ACI / Meclis Başkanı

TEŞHİSTEKİ SAMİMİYET Kıymetli Üyelerimiz; Dünya ülkeleri, küresel sistemde meydana gelen tehlikeli gelişmeler ışığında kendilerine yeni rotalar çizerek ekonomik türbülans sürecinden başarıyla çıkmaya çalışıyor. Bu süreçten etkilenen ülkelerin başında büyüme rotasındaki ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin biri de Türkiye. Süreci atlatmanın çabası içerisindeyiz ama ekonomimizin yara aldığını maalesef söylemek zorundayız. Gerçeklerle yüzleşmeden teşhis konulmadan tedavi sürecine başlanmayacağı herkesin malumu. Ekonomimizdeki bu dalgalanmalar tüm sektörlerde kendini iyiden iyiye fiyatlara yansıyarak hissettiriyor. Bu daha çok ithalat ürünlerinde boy gösteriyor. Bu konuda zamların suiistimal derecesinde olanlarının varlığını da yetkililer tespit ediyor. Gereken uyarıları yapıyor. Ancak bu uyarılar, serbest piyasa kurallarının üzerine çıkmamalıdır. Burada zorunlu zam yapmak zorunda olanların kesinlikle varlığı yok sayılmamalı. Hayatta kalmanın zorunluluğu olarak görülen fiyat artışlarına gerekli desteklerle sübvanse edilmesi olmazsa olmazlarımızdan. Bu dalgalanmaların neticesinde, ayakta kalamayan esnafın başvuracağı ilk şey iç muhasebe kalemlerinde tasarrufa gitmek olacaktır. Bu alanda küçülmeye eleman eksiltme ile başlayacak olan tüccarın bu hamlesi işsizler ordusunu doğurması kaçınılmazdır. Bu nedenle, esnafın fedakarlığı ile devletin fedakarlı eş güdümlü seyretmelidir. Varlığını korumak adına, kötü niyetli konkordato girişimlerine dikkat edilmeli paydaşları mağdur edilmemelidir. Bu arada, sanayinin ve ekonominin ana çarklarından olan kobilere ilgi ve desteğin devam etmesi yaşanan sıkıntıdan çıkmamızı çabuklaştıracaktır. Senkron yakalanamazsa her şey için geç olabilir. Yüksek faize kesinlikle bir ayar verilmelidir.

Düşük kur düşük faiz hepimizin çok işine geldi. Yeni işyerleri, yeni evler, yeni arabalar aldık ama bunların tamamı borç paralarla yapılan satın almalardı. Şimdi bedel ödeme zamanı. Hepimiz gücü oranında bedel ödemeye hazır olmalıyız. Bu dönemi asla siyasi duygu ve düşüncelere alet etmemeliyiz. Unutulmamalıdır ki, bu tür dönemlerde sosyal bunalımlar kaçınılmazdır. İşte tam da o anda eş ve dostlarımıza kucak açmalı ve bu zor dönemde onlara yardımcı olmalıyız. Maddi ve manevi desteklerimizi esirgememeliyiz. Bu kötü dönemin uzun vadede iyi tarafı da iç piyasaların daralmasıyla, bir çok sektörde bir çok arkadaşımız ihracat yapmaya hazırlanıyor. Pazar arayışını artırdı. Sanıyorum bu dönemin uzun vadede olumlu yansıması bu olacaktır. Adana ölçeğinde baktığımızda, tasarruf tedbirleri indirim kampanyaları, seminerler ve eğitimler Odamız bünyesinde devam etmektedir. Bu eğitimlerle üyelerimizin ticaretine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Odamız bünyesinde komitelerimiz çalışmalarını büyük bir özveri ile yapıyorlar. Komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli Üyelerimiz, 29 Ekim’de milli bir ruh ve şahlanışla küllerimizden yeniden doğduk ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Zaman içinde yaptığımız atılımlarla, hürriyet ve bağımsızlığımızı perçinledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutluyor, aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü olan 10 Kasım münasebetiyle ulu önderimizi saygıyla anıyor, bu saygıyı da onun ilke ve inkılaplarına bağlılıkla taçlandıracağımızı ümit ediyorum. Selam ve saygılarımla.

7 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


AKTÜEL

100 MİLYON TL’LİK NEFES 7. Olağan Meclis Toplantımızda Konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE; “ATO olarak üyelerimize nefes olduk’’ dedi. Yedinci olağan Meclis toplantısında Meclis Üyelerine hitap eden Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe; Meclis toplantımızda sizlerle paylaşmam gereken konuların başında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde siz üyelerimize nefes olduk. Bu çerçevede Adana Ticaret Odası olarak bankalara toplam 12 milyon TL mevduat aktardık. TOBB’ da mevduat yatırdı. Yatırdığımız mevduatın 7 katı kadar da bankalarca kredi sağlanarak toplamda 100 milyon liraya ulaşabilecek bir kredi imkanını Oda üyelerimize sunduk’’ dedi.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 8

Adana Ticaret Odası yedinci olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanımız İsmail Acı başkanlığında, Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Üyelerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve Oda faaliyetlerinin paylaşıldığı olağan Meclis Toplantısında, Meclis Üyelerimize hitap eden Menevşe; “Hükümetimizin Yeni Ekonomik Program, Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanun değişikliği, döviz ve

bankacılık işlemlerinde değişiklikler, kredi kartı faiz oranlarında sınırlamalar ve yeni kredi olanakları oluşturmak gibi çeşitli aksiyonlarla bu sıkıntılı süreci çözmeye gayret ediyor. İş dünyası olarak bizler de bu aksiyonlara destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Ekonomik türbülansın etkilerini, minimum seviyede sınırlandırabilmeyi umut ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte Oda olarak biz de üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Yatırımlar, finans imkanları ve ihracat destekleri gibi çeşitli vasıtalarla üyelerimizin bu ekonomik türbülanstan en az şekilde etkilenmesi için gayret ediyoruz. Bu kapsamda üyelerimizin bu sıkıntılı dönemde finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla eski adıyla Nefes Kredisi, yeni adıyla KOBİ Destek Kredisini tekrar hayata geçirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş


AKTÜEL

temasıyla 2. Adana Lezzet Festivalini düzenleştirdik. PaylaBankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ile anlaşma şacağım bir başka konu ise müjde niteliği taşımaktadır. Son sağlandı. Biz de Oda olarak bu bankalara toplam 12 mil2 yıldır Adana Tarım ihtisas OSB kuruluşu için Oda olayon TL mevduat aktardık. TOBB’ da mevduat yatırdı. Yarak yoğun çaba sarf ediyoruz ve sizleri sütırdığımız mevduatın 7 katı kadar da rekli olarak bu konuda bilgilendiriyorum. bankalarca kredi sağlanarak toplamda Çünkü bu proje çok önemli. Bölge tarımı100 milyon liraya ulaşabilecek bir kreatırımlar, finans na yeni bir boyut getirdiği gibi ülke tarıdi imkanını Oda üyelerimize sunduk.’’ imkanları ve ihracat mına da model olacak bir yatırım. Tarım diye konuştu. destekleri gibi çeşitli vasıtalarOSB’mizin kuruluş dosyasını Sayın Tarım ve Orman Bakanımız imzaladı ve Tarım ADANA EKONOMİSİNE HAla üyelerimizin bu ekonomik OSB’miz resmen kuruldu. Ekonominin sıREKET GETİRMEK İSTİYORUZ türbülanstan en az şekilde etkıntılı olduğu bir dönemde tamamı ihracata Başkanımız Menevşe ‘’Oda olarak kilenmesi için gayret ediyoruz. dönük olarak yetiştirilecek yüksek kaliteli Adana ekonomisine hareket getirmek, Bu kapsamda üyelerimizin bu ilimizin tanıtımı artırmak, turizm pove verimli tarımsal üretim yapılacak tesislerin temelini atıyoruz. Bu projenin ne dentansiyelini büyütmek amacıyla çalışsıkıntılı dönemde finansmana li önemli olduğunu çok yakında daha iyi malarımızı sürdürüyoruz. Atılan bu erişiminin kolaylaştırılması anlaşılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı zaadımlarla artık Adana festivalleriyle, amacıyla eski adıyla Nefes ten projemizi Türkiye’nin pilot projesi olaözgün kimliğiyle anılan bir şehir olma Kredisi, yeni adıyla KOBİ rak takip ediyor. Ekonomik sıkıntılardan özelliği taşımaktadır. Bu başarı tüm Destek Kredisini tekrar hayata çıkmak için işte böyle projelere ve yatırımAdana’nın. Portakal Çiçeği Karnalara ihtiyacımız var. Oda olarak bu konuda valıyla yakalanan bu pozitif enerjiyi geçirdik. görevimizi yapmış olmaktan dolayı gurur sürdürmek için sonbahar dönemine Adana’nın bir diğer önemli yanını, duyuyoruz. Ayakkabıcılar sitesi, Tekstilkent, Su Ürünleri OSB gibi diğer projeler yani lezzetlerini ön plana çıkaran bir de hayata geçtiğinde, çok kısa bir sürede Adana ekonomisi düzenledik. Sayın Adana Valimizin öncülüğünde bu yıl 12üretimle şaha kalkacaktır’’ dedi. 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde ‘’Gelenekselin Gücü Adına!”

Y

9 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


AKTÜEL

ADANA ODA-BORSA BAŞKANLARINDAN ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE “Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz” dedi.

A

dana ilinin Oda-Borsa Başkanlarının yanı sıra Meclis Başkanlarının ve Genel Sekreterlerin katıldığı il Oda-Borsa Başkanları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Adana ilinin sorunları çözüm önerileri ile masaya yatırıldı. Ayrıca ekonominin gelişimi adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantının sonunda Oda-Borsa Başkanları enflasyonla topyekun mücadele kapsamında en az % 10 indirim kampanyası için ortak basın açıklaması yaptı. Odamız, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Ceyhan Ticaret Odası ve Borsası, Kozan Ticaret Odası ve Borsası adına açıklamayı, Başkanımız Atila Menevşe yaptı. Menevşe ‘’Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurların-

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 10

da yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz’’ dedi. Başkanımız Atila Menevşe ‘‘Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke

çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekun mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Adana Oda ve Borsaları olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda/Borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Adana merkez ve ilçeleri olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız’’ dedi.


AKTÜEL

MET DAHA’’

E BİR HİZ ‘‘ÜYELERİMİZ

Başkanımız Atila Menevşe, ‘’Odamızda, Sayısal Takograf hizmeti verilmeye başlandı.’’ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) işlemleri yapabilme konusunda Odamıza yetki verdi. 77. Oda olarak bu hizmeti sunmaya başladıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, “ Üyelerimiz sayısal takograf kartı hizmetini daha önceden çevre illerden alıyorlardı. Bu durum üyelerimiz için şartları zorlaştırmaktaydı. Üyelerimizin sayısal takograf kartı temin etme konusunda yaşadıkları bu zorluklardan kurtulması için artık bu hizmeti Odamız bünyesinde vermeye başladık. İlk kartı ilk başvuru yapan Muhammet Köten’e teslim ettik. Adana Ticaret Odası olarak, dijital takograf cihazlarında kullanılan sürücü kartları ve diğer ilgili kartlar (servis kartı, şirket kartı ) başvuruları işlemlerini yapmaya başladık.” dedi. Hizmet sınırlarımızın sürekli genişlediğini, üyelerin hizmetlere daha kolay erişim sağlaması için çaba gösteriyoruz diyen Başkanımız Menevşe, “Uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birini oluşturan karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan hükümler gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf uygulaması kapsamında Odamız yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede; Odamızda Sayısal Takograf (Dijital Ehliyet) işlemleri başlamıştır. Karayoluyla taşımacılık yapan

araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin tra-

fik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayan takograf cihazı kartlarını odamızdan üyelerimiz kolaylıkla temin edebilirler. ” dedi.

2017 VERİLERİ WEB SAYFAMIZDA Başkanımız Menevşe “Adana Ticaret Odası olarak Adana Ekonomisi 2017 raporunu web sitemizde üyelerimize sunduk. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Dünya genelinde yaşanan sıkı rekabet ortamı, iç piyasalardaki daralmalar ve finansmana erişim gibi temel ekonomik problemler nedeniyle artık ürün satmanın kolay olmadığı bir piyasa gerçeği ile karşı karşıyayız. Ancak tüm bu zorluklara rağmen yeni fırsatların da yakalamanın mümkün olabileceğini göz ardı etmememiz gerekir. Bunun içinde veriye kolay

erişim ve veriyi doğru okuma büyük önem arz etmektedir. Verileri doğru okuyarak doğru analizlerle yeni pazarlar bulunabileceği, inovasyon ile mevcut satışların arttırılabileceği veya yeni ürünlere yönelebileceği gibi çeşitli fırsatların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda özelikle ilimiz mevut ekonomik durumunun değerlendirilebilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen Adana ilinin 2017 yılına ait ekonomik verileri çerçevesinde, Odamızca yapılan derleme ve raporlama çalışmaları sonucu hazırladığımız ‘Adana Ekonomisi 2017’ yayınımızın dijital hali, Odamız resmi web sayfasında yayınlanmıştır’’ dedi.

11 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


AKTÜEL

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE “Madenciliği Yeniden Dizayn Etmek Gerekir”

Başkanımız Atila Menevşe; Yeni ekonomik plan madenciyi madenden metale dönüştürmek için zorlamalı ve teşvik etmelidir’’ dedi. Adana’da Maden Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Krom Çalıştayında Türkiye ve dünyadaki krom madenciliği, jeolojik yapısı, üretim zenginleştirme yöntemleri, ferrokrom yatırımları ve satış pazarlama konuları uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Menevşe, Yarım asırdan beri şirketlerimiz Aladağ’da krom cevheri üretmiş zenginleştirmiş ve ihraç etmiştir. Aladağ’dan Erdemli’ye kadar Toroslar üzerinde çeşitli yerler onlarca firmanın çalışma alanı olmuştur. Yıllar boyunca hükümet programlarında şuna şahit olduk; yer altı zenginliklerimizin fakir bekçisi olmayacağız. Bu sloganla maden üretimi bugünlere kadar az-çok teşvik görmüştür. Sektörde güçlü bir sermaye birikimi olmadığı için özel sektör eliyle metale dönüştürme konusunda önemli bir yatırım gerçekleşememiştir. Mesela 1980- 1990’lı yıllarda Devlet, Türkiye’de yüzlerce

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 12

Y

ıllar boyunca hükümet programlarında şuna şahit olduk; yer altı zenginliklerimizin fakir bekçisi olmayacağız. Bu sloganla maden üretimi bugünlere kadar az-çok teşvik görmüştür.

lüks otelin yapılması için ücretsiz arsa tahsisi sağlamıştır. Bu teşvikle birlikte bugün Türkiye, turizmde 40 milyar dolar gelir sağlayan konuma gelmiştir. Turizmde sağlanan bu teşvik madenden

metale geçmede de uygulanabilirdi. Bu uygulama yapılmış olsaydı bugün burada ferrokrom veya paslanmaz çeliği konuşmuyor olacaktık.Güney Kore gibi olmuştuk, hatta daha ileri teknolojileri yapar hale gelmiştik‘’ dedi. Başkanımız Menevşe ‘’Türkiye ekonomisinin geçmişini incelersek, bazı zamanlarda türbülansa girdiğini görürüz. Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntının nedeni cari açıktır. Bu açığı kapatmak için üretim tasarruf ve ihracat ağırlıklı bir modele geçiyoruz. Üreticinin üretmesini teşvik edecek bir sisteme geçiyoruz. Maden sektörünün imalat sanayisine girdi temin eden üretimlere yönelik projeler ve madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler destek görecektir. Bu da demek oluyor ki, yeni ekonomik plan madenciyi madenden metale dönüştürmek için zorlayacak ve teşvik edecektir. Krom madenciliği ferrokrom hatta paslanmaz çelik sanayi için stratejiler belirlenmeli plan ve projeler ortaya koyulmalıdır. Devletimiz, ciddi teşviklerle dünya ile rekabet eden bir sanayinin kurulmasını sağlamalıdır. Bunun için özellikle madenciliğin yeniden dizayn edilmesi gerekir. Bölge olarak ferrokrom ve paslanmaz çelik sanayisinin kurulmasına talibiz. Adana Ticaret Odası olarak bu işin takipçisi olacağız’’ dedi.


AKTÜEL

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE:

50 BİN ZİYARETÇİYE KAPILARIMIZI AÇTIK Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Oda Başkanları, Belediye Başkanları ve davetlilerin katıldığı TÜYAP Adana Fuar merkezinde 11. Mobilya ve Dekorasyon Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu açılış gününde mobilya sektöründe üretim yapan ve faaliyet gösteren mobilyacılar gerek yurt içi gerekse yurt dışı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

K

onuya ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, ‘‘Mobilya sektörü Adana’nın hem geleneksel sanayi kollarından hem de zanaat anlamında Adana’nın kültürel ögelerini taşıyan kültür miraslarından biridir. Adana mobilyanın bir çok alt sektöründe güçlü olmakla birlikte klasik mobilya ve özellikle mobilya iskeleti imalatında Türkiye’nin en köklü ve güçlü şehridir. Son dönemde modern ve modüler mobilya gruplarında da Adana hızlı bir gelişe göstermektedir. İşçilik kalitesi ve tasarım anlamında rekabet gücü yaratan Adana mobilya sektörü ihracatta da başarılı bir grafik sergilemektedir. Adana bugün Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Türki Cumhuriyetleri, Libya, Tunus gibi dünyanın dört bir yanına ve farklı pazarlara mobilya ihraç etmektedir. Odamıza kayıtlı yaklaşık 500 faal mobilya şirketiyle Adana, 2018 yılı eylül ayında 6,3 milyon Dolar, Ocak – Eylül 2018 aralığında ise 66,2 milyon Dolar ihracata imza atarak Adana Toplam ihracatında 8. Sektör

konumuna gelmiştir. Veriler ve ihracatın gelişim yönü her ne kadar olumlu görünüm sergilese de biz Adana mobilya sektörünün halen hak ettiği konumda olmadığını ve büyük potansiyelinin bulunduğunu düşünüyoruz’’ dedi. Başkanımız Menevşe; ‘‘Dünya genelinde ekonomik gelişme kişisel tüketim ürünleri başta olmak üzere mobilya ve dekorasyon ürünlerine yönelik harcamaları artırmaktadır. Mobilya sektörü de AR-GE ve inovasyonla gerek çok daha konforlu mekanlar, gerekse çok daha fonksiyonel ürünler üreterek bu talebe karşılık vermektedir. İnsan ve yaşam odağında, ev, ofis, açık alanlar,

kamu alanları gibi her yerde yenilikçi ve işlevsel mobilya ürünleri ile karşılaşıyoruz. Bu gelişme süreci çok önemlidir. Özellikle ihracat bakımından inovatif ve çok fonksiyonlu ürünlerle ihracat pazarlarımızı ve hacmimizi artırmamız çok daha kolay olacaktır. Fuarlar bu bakımdan hem kapasitemizin müşterilere arzı hem de sektörün sinerji ve etkileşim yakalaması açısından çok önemlidir. Nitekim Çukurova Mobilya Fuarı sektörün gelenekselleşen etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Her yıl 50 bin ziyaretçiye kapılarını açan bu fuarı Adana ve mobilya sektörü için çok önemli bir fırsat olmaktadır’’ dedi.

13 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


AKTÜEL

2019 yılında 465 fuar düzenlenecek Türkiye genelinde, 2019 yılında 465 fuar organize edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önümüzdeki yıl 128’i uluslararası olmak üzere 465 fuarın yapılmasına izin verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2019 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. 2019 yılının en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Şubat’ta 62, Mart’ta 67, Nisan’da 76 fuar gerçekleştirilecekken, Eylül’de 38, Ekim’de 76, Kasım ayında da 54 fuar düzenlenecek.

Yurt içi fuarlarda en fazla sayıda fuar düzenlenecek beş il: İstanbul (211), İzmir (43), Ankara (28), Bursa (23), Antalya (20), Adana (15) ve Konya (12).

2019 fuarlarında öne çıkan beş sektör ise şöyle: Tarım ve Hayvancılık (59), İnşaat Malzemeleri ve İklimlendirme (31), Gıda (26), Mobilya (19), Kitap ve Süreli Yayınlar (19).

Fiyat Etiketlerinde “Yerli Üretim” Logosu Kullanımına Başlandı Fiyat etiketlerinde “YERLİ ÜRETİM” Logosu kullanımı hakkında düzenlemeler yayımlandı.

E

tiket, tarife ve fiyat listelerinde bulunması zorunlu hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunludur. 18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile anılan Yö-

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 14

netmelik maddesinde değişikliğe gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.” hususları eklenmiştir. Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu hazırlanmıştır.

Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu “YERLİ ÜRETİM” logosunun Bakanlıkça belirlenmiş şekline ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir. 1.“YERLİ ÜRETİM” logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunludur. 2. Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir. 3. Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda “YERLİ ÜRETİM” Logosu Kurumsal Kimlik Kılavuzunda yer alan oranlara uyulmalıdır.


15 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


PROJEKSİYON

LEZZETİN BAŞKENTİ ADANA, LEZZET FESTİVALİYLE DÜNYAYI MİSAFİR ETTİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila MENEVŞE “Dünya, Adana’nın yüzlerce çeşit damak tadını keşfe çıktı” dedi.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 16

Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe; Adana artık festivaller kenti olmuştur. Kültürüyle, insanıyla, altyapı ve tesisleriyle ve her yıl gerçekleştirilen onlarca uluslar arası festivaliyle Adana festivaller şehirdir.’’ dedi.

Üç gün boyunca tüm stantları ziyaret eden, Festivale katılan misafirlerle sohbet eden Başkanımız Atila Menevşe, ‘‘Üç gün boyunca lezzetin bir çok çeşidine ev sahipliği yapan Adana’da renkli ve coşkulu görüntülere sahne olan festivale katılarak destek veren tüm kişi ve kuruluşların emekleri yadsınamaz. Etkinliğin, şehrimizin ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından büyük önem taşıdığına üç gün boyunca şahit olduk. Adana yöresine ait tüm tatların dünyadan gelen misafirlere tanıtılması Adana turizmine çok büyük katkı sağlamıştır. Kültürel çeşitliliğinin en önemli unsurlarından birinin yemek kültürü olduğunu ifade etmeliyim. Odamızın organizatörlerinden olduğu Lezzet Festivali’nin başarılı geçmesi, Adana’nın tanıtımına katkı


PROJEKSİYON

sunmuş olmak bizleri mutlu etmeye yetmiştir. Festival süresince Adana’nın en yerel ve geleneksel mutfak kültürünü ülkemize ve tüm dünyaya tanıttık. Böylelikle Adana mutfağının tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgilerimizin tanıtımına, bilinirliliğinin arttırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet ettiğimize inanmıyorum’’ dedi. TESCİLLİ ADANA KEBABI EĞİTİMİ Başkanımız Atila Menevşe ‘’ Festival kapsamında Adana Ticaret Odası olarak, Adana Kebabı’nın gelecek kuşaklara aslına uygun lezzetiyle taşınabilmesi için Türkiye’nin farklı kentlerinden kebap ustalarının eğitimini

T

escilli Adana Kebabı Eğitim çalışmamızın açılışını AB Eski Bakanı Sn. Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Sn Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirdik.

nesillere orijinal ve emsalsiz tadıyla taşınabilmesi için eğitim aldılar. İki günlük eğitim sonunda kursiyerler,

gerçekleştirdiğimiz Tescilli Adana Kebabı Eğitim çalışmamızın açılışını AB Eski Bakanı Sn. Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Sn Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Yapılan açılışın ardından iki gün boyunca süren eğitimin sonunda kursiyerlerimiz kebap ustalarının direktifleri doğrultusunda Adana Kebabı korunması ve gelecek

17 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


PROJEKSİYON

Tescilli Adana Kebabı Eğitim sertifikasını almaya hak kazandı. Kebabın, ulusal fikri haklarının yanında uluslar arası bir marka olarak da korunması için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Adana Kebabı’nı korumak ve gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşınabilmesini sağlamanın yanında, Adana Kebabı’nı uluslar arası bir marka olarak gelecek nesillere devretmek gibi bir misyon için çalışmaktayız’’ dedi.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 18

Lezzet Festivali boyunca, Adana yemek yarışması ve geleneksel Adana yemekleri atölyeleri yapıldı. Festivalin konuk ülkesi Çin’den gelen şefler kendi mutfaklarından örnekler sundu. Festival son gününe kadar hız kesmeden ilk günkü gibi canlı bir şekilde devam etti. Festivale yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterildi. 12-13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Adana Lezzet Festivali’nin yapıldığı Merkez Park’ta, börekten kebaba, tatlı çeşitlerinden şalgam ve

muzlu süte kadar birçok yemek ve içecek çeşidi damaklara sunuldu. Bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluşurken, kimileri ailecek festival alanını gezdi ve yöresel yemekleri tattı. Bu yılda festival süresince yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırladık. Bizler Adana’yı her alanda çekim merkezine dönüştürmek kentimizi ulusal ve uluslararası düzeyde marka şehir hedefine ulaştırmak için çalışmalarımız her alanda devam ediyor. Adana’yı festivaller şehri haline getirmek için tüm desteklerimizi vermeye hazırız.


PROJEKSİYON

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR Adana sağlık turizminde gelirini 10 katına çıkarmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’nin de katıldığı Sağlık Bakanlığı ve Adana Valiliği tarafından düzenlenen ” TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi Çalıştayı ’’ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölge turizmini çeşitlendirmek, 12 aya yaymak, katma değeri yüksek turizm hareketleri oluşturmak, iş hacmini arttırmak ve sağlık hizmetlerinde akreditasyon çalışmalarının geliştirilmesi için yapılması gereken hususları görüşerek gerekli kararları almak ve bu alanlarda karşılıklı iş birliğini sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya geniş bir katılım oldu. Adana İl sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, devlet ve özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Adana Şehir Hastanesinin kente kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sağlık turizmi konusunun, şehir hastaneleri yapılırken birçok kez gündeme geldiğini belirten Dr. Özer, “Çünkü bu tür yapılar ve bu tür teknik donamına sahip tesislerin sadece kendi ülkesine hizmet edeceği düşünülemezdi. Şehir Hastaneleri, sağlık turizmi konseptine uygun olarak yapıldı. Adana Şehir Hastanesi de diğer hastanelerden farklı olarak bir kampus mantığında yapıldı. Adana Şehir Hastanesi, 7 ayrı branşın kendi içinde olduğu 1550 yataklı büyük bir konsepte sahip” dedi. Dr. Özer, 12 ülkeden 1 saatlik uçak yolculuğu ile 57 ülkeden de 4 saatlik

uçak yolculuğu ile Türkiye’ye ulaşım sağlanabildiğine işaret ederek, “Yılda 1,5 milyar kişinin uçak yolculuğu ile yer değiştirdiğini, yine yılda 30 milyon kişinin sağlık hizmeti almak adına ülkeler değiştirdiğini biliyoruz. Biz de işte bu noktada ülkemizin birkaç şehrinin yıllardır bu sürecin içerisinde olmasındansa ve, sağlık üssü olduğumuzun bilinciyle bu yatırımların içinde olduk” ifadelerini kullandı. “Sağlık turizminde 10 milyar doları hedefliyoruz” 2013 yılında Sağlık Bakanlığının genel planlarına girdiğini anımsatan İl Sağlık Müdürü Dr. Özer, “Biz bu hizmetleri yaparken,sağlık turizm için ülkemize gelenlere de kendi vatandaşımıza sunduğumuz gibi en yüksek kalite ve donanımdaki hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz. Yurtdışında 100 bin TL’ye yaptırılabilecek sağlık hizmetleri, ülkemizin birçok şehrinde üçte bir fiyatına, aynı zamanda yüksek kalitede, aynı donanımda akreditasyon sahibi olmuş ve kalitede tanımlanmış sağlık kuruluşlarında sunuluyor” dedi. Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana’da şuanda 10 tane sağlık turizmi yapabilme yetkisi alabilen sağlık kuruluşu olduğu bilgisini vererek, “Sağlık turizmindeki süreci, ülkemiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için birlikte ve doğru yönetmeliyiz. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkan-

lığımız ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bu süreci birlikte götürmekteyiz. Sağlık turizminde 10 milyar doları hedefleyen bir ülkeyiz. Bazı ülkeler gelirlerinin yüzde 30’unu sağlık turizminden sağlıyor. Ve onların verdiği hizmetler ise bu binada verilen hizmetlerin altında” diye konuştu. “Sosyal devlet anlayışıyla çalışıyoruz” Adana Şehir Hastanesinde, sağlık turizmi konseptine uygun odalar bulunduğunu vurgulayan Dr. Özer, şöyle devam etti: “Çünkü biliyoruz ki insanlar parasının değeri kadar daha güzel yerde de kalmak istiyor. Aynı zamanda coğrafyamız, inanç turizminin de olduğu bir alan. Gastronomide de iyi bir yere sahibiz. Tüm bunları düşündüğümüzde sağlık turizminde neden iyi bir yere gelmeyelim. Biz, sivil toplum örgütlerimizin destekleri ve özel sektör iş birliğinin tecrübesi ve dinamizmiyle, ortak sosyal devlet anlayışıyla çalışıyoruz. Bizim için isimler levhalar değil önemli değil. Önce ilimiz, sonra ülkemiz ve insanlık adına ne yapabilirsek onun peşinde olmalıyız. Sağlık turizmi böyle bir öneme sahip. Sizlerden istediğimiz, bizlerle iş birliği içinde olmanız. Adana, 2023 yılında sağlık turizminde bugünkü gelirini 10 kat üstüne çıkaracak kapasiteye sahip.”

19 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


PROJEKSİYON / UZMAN GÖRÜŞÜ

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer Adana Sağlık Üssü Konumundadır Sağlık İl Müdürü Dr. Sn. Ahmet Özer’i tanıyabilir miyiz? Dr. Ahmet ÖZER Adana İl Sağlık Müdürü 1969 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği ile Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendisliği ve Teknoloji Yönetimi alanlarında Yüksek Lisans yapmıştır. 1994-1998 yılları arasında Şanlıurfa’da, 1998-2002 yılları arasında Adana’nın Karaisalı İlçesi’nde Tabip olarak görev yaptı. 2003-2006 yılları arasında Adana İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında Van İl Sağlık Müdürlüğü, 20092012 yılları arasında Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.2012 yılından bu yana

Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca tüm bu görevler süresince kendisi 4 Başarı Belgesi ve 1 Üstün Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. Adana Sağlık Konusunda Çevre İllere Göre Sağlık Alanında Hangi Konumda? İlimiz hem sahip olduğu sağlık tesisleri ve teknolojileri hem de sahip olduğu tecrübeli sağlık çalışanı kadrosu ile sağlık hizmet kapasitesi bakımından bölgenin sağlık üssü konumundadır. Aynı zamanda İlimiz Sağlık Bakanlığı Bölge Üst Bölgesi (Sağlık Hizmetlerinde Bölgede Koordinatör İl) statüsüne sahiptir. Adana Hastaneleri Kaç Yatak Kapasitesine Sahip? İlimizde bulunan sağlık tesislerinin toplam kapasitesi 7.058’dir.

$GDQDøO6D÷OÕN Müdürü Dr.  Ahmet   g]HU¶OH$GDQD¶QÕQ VD÷OÕNSRWDQVL\HOLYH VD÷OÕNWXUL]PLQHGDLU \DSPÕúROGX÷XPX] V|\OHúL\LVL]RNXUOD-­ UÕPÕ]DVXQX\RUX] Günlük Ortalama Kaç Hastaya Şifa Dağıtıyorsunuz? İlimizde günlük olarak yaklaşık 90 bin hastaya hizmet vermekteyiz. Sağlık Turizmi Konusunda Konumumuz Nedir? 7 özel hastane, 1 tıp merkezi, 1 üniversite hastanesi ve Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sağlık turizmi yapma yetkisine sahip toplamda 10 akredite sağlık kuruluşu bulunmaktadır. Sağlık Turizminde Hedefiniz Nedir? Sağlık Turizminde hedeflerimiz medikal, termal turizm ile yaşlı ve engelli bakım turizmi sayımızı artırmak, İlimizi ve bölgemizi bu alanda marka haline getirmek, sağlık turizmi konusunda sahada farkındalık yaratmak ve döviz kazandırıcı bir hizmet olan bu alana sektörde yer açmak TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Tanıtımı Toplantısı ve Sağlık Turizmi Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı Adana. Çalıştay’da Sağlanan Kazanım Nedir? Çalıştay kazanımları: Farklı sektörlerden ve paydaş kurumlardan yapılan üst düzey katılımlar neticesinde ilimiz ve bölgemizin farkındalığı artırılmış oldu. Basında yer alan haberler doğrultusunda daha fazla kişiye ulaşıldı. Çalıştay ile bölge illerimiz ve

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 20


PROJEKSÄ°YON / UZMAN GĂ&#x2013;RĂ&#x153;Ĺ&#x17E;Ă&#x153;

verilmesi, yapÄąlan çalÄąĹ&#x;tay ve dĂźzenli tesis ziyaretleri gibi faaliyetler ile sektĂśre dikkat çekici faaliyetlerin yapÄąlmasÄą gibi etkinliklerle Ă&#x153;lkemiz için ekonomik Ăśnemi yĂźksek olan SaÄ&#x;lÄąk Turizmine katkÄą saÄ&#x;lÄąyoruz. SaÄ&#x;lÄąk Turizmi Ăźzerine kurduÄ&#x;umuz https://healthtourism.adanasm. gov.tr/ web sitemiz Ăźzerinden enformasyon ve kurumlar arasÄą koordinasyon saÄ&#x;lÄąyoruz.

diÄ&#x;er illerin katÄąlÄąmcÄąlarÄąyla istiĹ&#x;are ederek ilimizin bĂślge içinde ki yeri ve Ăśnemi açĹÄ&#x;a çĹkartÄąldÄą. Ä°limizin bĂślge lokomotifi olmasÄą hasebiyle bu alanda diÄ&#x;er illere Ăśrnek bir çalÄąĹ&#x;maya imza atÄąlmÄąĹ&#x; oldu. AyrÄąca çalÄąĹ&#x;tayda farklÄą kurumlar ve sektĂśrlerin ortak iĹ&#x; olanaklarÄą ve ortak kazanÄąmlarÄąnÄąn araĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄą noktasÄąnda gĂśrĂźĹ&#x;meler yapÄąldÄą. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin â&#x20AC;&#x153;saÄ&#x;lÄąk turizminde â&#x20AC;&#x153;de sĂśz sahibi olmaya yĂśnelik adÄąmlar attÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśrĂźyoruz. Bu kapsamda dĂźnya saÄ&#x;lÄąk turizminde Adanaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn yeri nedir? DĂźnya saÄ&#x;lÄąk turizminde Adanaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn yeri: jeostratejik ve jeopolitik olarak konum avantajÄąnÄąn olmasÄą (OrtadoÄ&#x;u Ăźlkelerine yakÄąnlÄąk), iklimin saÄ&#x;lÄąk turizmi açĹsÄąndan dĂśrt mevsim uygun olmasÄą, Yeni ve modern Ĺ&#x;ehir hastanesine sahip olmasÄą, yeni ve geliĹ&#x;miĹ&#x; tÄąbbi teknoloji ve cihazlarÄąn olmasÄą, HavalimanÄą ve yurtdÄąĹ&#x;Äą uçuĹ&#x; avantajÄą, Ä°limizin bĂślge koordinatĂśrlĂźÄ&#x;ĂźnĂźn baĹ&#x;Äąnda bulunmasÄą, Ä°limizin hem modern bir Ĺ&#x;ehir olmasÄąnÄąn yanÄą sÄąra gelenekselliÄ&#x;i içerisinde barÄąndÄąrÄąyor olmasÄąnÄąn verdiÄ&#x;i gĂźvenli alan, tarihte ilk hastanenin Adanaâ&#x20AC;&#x2122;da açĹlmÄąĹ&#x; olmasÄą ve yine ilk organ naklinin ilimizde yapÄąlmÄąĹ&#x; olmasÄą sebebiyle ilimizin tÄąp tarihindeki yeri ve Ăśnemi

Ä°l MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź olarak saÄ&#x;lÄąk turizminde sĂśz sahibi olmak için ne tĂźr çalÄąĹ&#x;malar yĂźrĂźtĂźyorsunuz? SaÄ&#x;lÄąk Turizmi alanÄąnda faaliyette bulunmak isteyen tĂźm saÄ&#x;lÄąk kuruluĹ&#x;larÄą ve aracÄą kuruluĹ&#x;larÄąn akreditasyon iĹ&#x; ve iĹ&#x;lemlerinin yĂźrĂźtĂźlmesi, bu sĂźreçte kurumlara danÄąĹ&#x;manlÄąk hizmeti

Adana SaÄ&#x;lÄąk AlanÄąnda BaĹ&#x;arÄą Hikayesi Yazmaya HazÄąr mÄą? TĂźm faaliyetlerimiz saÄ&#x;lÄąk hizmetleri açĹsÄąndan Kamu-Ă&#x2013;zel akredite saÄ&#x;lÄąk tesisleriyle yĂźksek potansiyele sahip olan Ä°limizin bu potansiyelini daha rantabl hale getirmeye yĂśneliktir. SaÄ&#x;lÄąk Turizmi faaliyetlerini yĂźrĂźtĂźrken kendi vatandaĹ&#x;larÄąmÄąza yĂśnelik hizmetlerimizi de aksatmadan ve her zaman standartlarÄą yĂźkselterek hizmet vermeye çalÄąĹ&#x;Äąyoruz.

9()$7YH%$Ăš6$Ăś/,Ăś, 0HFOLVHVNLh\HPL] KEMAL TELEVÄ°â&#x20AC;&#x2122;QLQ%DEDVĂ&#x2022;

6$/ø+7(/(9øâ&#x20AC;&#x2122;nin YHIDWĂ&#x2022;QĂ&#x2022; ] QW \OH|áUHQPLĂşEXOXQX\RUX] 0HUKXPD$OODKÂśWDQUDKPHWNHGHUOLDLOHVL YH\DNĂ&#x2022;QODUĂ&#x2022;QDEDĂşVDáOĂ&#x2022;áĂ&#x2022;GLOHUL]

$'$1$7ø&$5(72'$6,

9()$7YH%$Ăš6$Ăś/,Ăś, 0HFOLVHVNLh\HPL] 6h+$.,1$/,ÂśQĂ&#x2022;Q%DEDVĂ&#x2022;

$%'8//$+.,1$/,ÂśQĂ&#x2022;Q YHIDWĂ&#x2022;QĂ&#x2022; ] QW \OH|áUHQPLĂşEXOXQX\RUX] 0HUKXPD$OODKÂśWDQUDKPHWNHGHUOLDLOHVL YH\DNĂ&#x2022;QODUĂ&#x2022;QDEDĂşVDáOĂ&#x2022;áĂ&#x2022;GLOHUL]

$'$1$7ø&$5(72'$6,

21 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


PROJEKSİYON / SÖYLEŞİ

EN ÇOK HASTAMIZ ORTADOĞU’DAN

1 - Halis Bayrak Kimdir? Osmaniye Düziçiliyim. Evli ve iki kız evladı sahibiyim. 1981 yılında başladığım Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldum. Mecburi hizmetimi Çankırı’da yaptıktan sonra ilk görev yerim Adana’ya tayin oldum. 1992 yılından beri 26 yıldır sağlık sektöründeyim. Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanında, Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkanlığı, Güney İlleri Sağlık Kuruluşları Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı, Türkiye Can Çocuklar Eğitim-Koruma ve Yaşam Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürütmekteyim. 2- Sağlık Turizmi Nedir? Sağlık turizmi, bir insanın bulunduğu bölgeden daha iyi bir sağlık hizmeti olan bölgeye gitmesi diye özetleyebiliriz. Artık günümüzde daha iyi sağlık

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 22

Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Halis Bayrak, sağlık hizmetleri sunumunda Adana’nın kalitesini artırarak sağlık turizminin etkisini daha çok hissettirmenin veAdana ekonomisine daha fazla katmadeğer sağlamanın yollarını aradıklarını söyledi. hizmetinin yanına, daha kaliteli sağlık hizmetini daha ucuza alabilmek de eklenebilir. 3- Adana’nın Sağlık Turizmindeki Yeri Nedir? Adana’nın sağlık turizmindeki yeri şuan potansiyelinin çok altında. Sağlık turizminde, hastaneler yapabilir, uzman personel yetiştirebilirsiniz ancak hastanın da size ulaşabilmesi gerekmekte. Yani ulaşımdan bahsediyoruz.


PROJEKSİYON / SÖYLEŞİ

Yabancı hastalar, tedavi merkezlerini seçerken direkt uçuşları olan bölgelere göre belirliyor. Aktarma veya kara-deniz yolunu fazla tercih etmiyor. Adana’nın tek eksiği şuan bölgesel havalimanı. Yakın zamanda bitip hizmete girdiğinde Adana sağlık turizmindeki yerini alacaktır. 4- Adana’ya en fazla hasta nerelerden gelmektedir? Adana’ya en fazla hasta Ortadoğu bölgesinden gelmekte. Çünkü yakınız. Bizim isteğimiz üzerimizden uçarak geçen Avrupalı hastaları da ağırlayabilmek. 5- Adana’nın sağlık geleceğinde sizce süreç nasıl işleyecek? Havalimanının bitmesini dört gözle bekliyoruz. Ancak burada önemli olan tanıtım. Mutlak suretle başka ülkelerde tanıtım ofisleri kurmalıyız. Fuarlara çıkartma yapmalıyız, fuarlar düzenleyerek yabancı heyetleri ağırlamalıyız. Bunları yaptığımız zaman Adana Ortadoğu’nun sağlık başkenti olacak.

Şuan yerli hastalarımız neredeyse tüm hastanelerimizi doldurmakta. Benim öngörüme göre bir çok yeni hastanenin yanında mevcut hastanelerde kapasitesini artırmak zorunda kalacak. Bu da demek oluyor ki daha çok otel, daha çok taksi, daha çok işyeri, daha çok kazanç, refah bir Adana. 6- Dernek olarak sağlık turizminde söz sahibi olmak için ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Derneğimiz bildiğiniz gibi, Türkiye’de bir ilde Kamu ve Özel Sektör’ün bir araya gelerek kurduğu ilk geniş katılımlı sivil toplum kuruluşudur. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük gayretleriyle Antalya’da gerçekleştirilen Hestourex Fuarı’nın ikisinde de Adana Sağlık Turizmi Derneği olarak kamu-özel hastanelerimizi ayırt etmeden hepsini tanıttık. Bu arada diğer sağlık turizmi dernekleri ile birleşerek Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu TURSAF’ı kurduk. Sağlık turizmi dernekleri olarak şehir şehir tanıtım yaparak rekabet etmektense gücümüzü birleştirerek ülkemizi temsil etmeyi seçtik. TURSAF olarak ülkemiz için çok önemli olan ve İslam ülkelerinden üst düzey ve karar verici

katılımcıların bulunduğu Uluslararası İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi 4. Olağan Çalıştayı’nı Adana‘da gerçekleştirdik. Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi’ni (MEDTİS) 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğiz. 11-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Adana İl Sağlık Müdürlüğümüzün organize ettiği ve Yürütme Kurulu’nda bulunduğumuz TÜSKA Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu Adana Sağlık Turizmi Çalıştayına Adana Sağlık Turizmi Derneği olarak katılıp destek verdik. 7- Sağlık Turizminin gelişmesi için en çok neye ihtiyaç var? Türkiye’yi temsil edecek sektörel pazarlama ve tanıtıma ihtiyaç var. Tanıtımın yanında hükümetimizin Avrupa ülkelerinin sosyal güvenlik kurumlarıyla gerçekleştireceği sözleşmeler ile birlikte yabancı hastalar sigortalarından faydalanabilecek. Avrupa’nın yanında diğer ülkelerle de yapılacak anlaşmalar sayesinde sağlık turizmi zirve yapar. 8- Adana, Sağlık Turizminde tercih edilmesi için gerekli özellikleri taşıyor mu? Havalimanı ile birlikte tüm şartları fazlasıyla taşıdığına inanıyorum.

23 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


Risk Analizi

$'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6, 24

: 0.322. 458 20 10


25 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


HABER / DETAY

ALACAK SİGORTASIYLA TİCARET GÜÇLENİYOR

Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, Odamızın desteğiyle Adana Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Alacak Sigortası Bilgilendirme Toplantısında güvenli ticaret çözümleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Üyelerimizin yoğun katılım gösterdiği toplantı üyelerimiz tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte, küresel gelişmelerin yanı sıra dünyadaki ekonomik görünüm değerlendirildi.

Euler Hermes Satış, Pazarlama ve Ticari Tahsisten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gürcan Köseoğlu toplantıda, dünya çapında gelişmeler ve Türkiye’deki makroekonomik görünümü değerlendirdi: “Dünya geneline baktığımızda ABD, Çin ve AB arasında artan korumacılık önlemleri, Orta Doğu’da devam eden belirsizlik, emtia fiyatlarında dalgalanma, yükselen petrol fiyatları, gelişmekte olan ülkelerde finansmana erişim olanaklarının daralmasının yanı sıra döviz kuru volatilitesigibi olumsuzluklara rağmen 2018 yılında Türkiye GSMH büyümesinin dünyayla aynı olmasını ve yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 26

“Adana’da sağladığımız teminat desteği 500 milyon TL” Köseoğlu, “Euler Hermes tarafından Adana’daki şirketler üzerinde taşınan toplam teminat yaklaşık 500 milyon TL civarında ve kimya, tekstil, gıda ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bu teminatın yüzde 50’den fazlasını oluşturuyor.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ise ABD, Almanya, Fransa, İspanya gibi Euler Hermes’in çok güçlü olduğu ülkeler yer alıyor. Euler Hermes 5 kıtada, 50’den fazla ülkede yerel ofisleri olan bir kuruluş. Bu ülkelerdeki alıcıları yakından takip ederek ihracat yapan müşterilerimize tam destek sağlayabiliyoruz.” dedi. “Operasyonel YükünüzüHafifletiyoruz!” Köseoğlu, 100 yılı aşkın tecrübeye sahip olan ve dünya genelinde 200’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 40 milyonun üzerinde şirketi takip eden Euler Hermes’i farklılaştıran önemli özelliklerden bahsederken sözlerine şu şekilde devam etti: “Ticaret hacimlerini büyütmek, ihracatta yeni

ülkelere yayılmak, yeni pazarlar ve müşteriler kazanmak isteyen şirketler için risk yönetiminde yol gösterici olmak, alıcı bazlı kredibilite enformasyonu sağlamakve sektörel araştırmalar ile poliçe sahiplerine iş ortağı olarak yol göstermek ve tüm bu desteği sağlarken operasyonel yükü en alt seviyede tutmak Euler Hermes Türkiye’nin en büyük farkı. Ayrıca yıllardır Türk ihracatçısına uygun koşullarda finansman desteği sunan üçüncü partilerle güçlerimizi birleştirerek yeni olanaklar sağlıyoruz. Ticaretin desteklenmesi doğrultusunda Euler Hermes ile müşterimiz arasında düzenlenen ticari alacak sigortası poliçesine finansman kuruluşunun dain-i mürtehin olarak atanmasını takiben tespit edilecek alıcılarından oluşan ihracat bedeli iskonto edilerek ihracatçılarımıza nakden ödenebiliyor.” şeklinde konuştu. Toplantıda Euler Hermes Türkiye’nin güvenli ticaret yapılması için sunduğu alacak sigortasının yanı sıra bankacılık sisteminin sağladığı teminat mektuplarına muadil olan kefalet sigortası ürünü de katılımcılara aktarıldı.


HABER / DETAY

TÜRKİYE VE AB BİRLİKTE KAZANABİLİR

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Türkiye Büyükelçileri ile çalışma yemeği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve AB Türkiye Delegasyonu işbirliğinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki yemekte Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada iş dünyasının, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediğinin altını çizdi.50 yılı aşkın tarihe bakıldığında, Avrupa Birliği’nin en büyük başarısının, “genişleme” süreci olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu “Genişleme süreci, Avrupa Kıtasına, demokrasi, istikrar, güvenlik ve refahı yaygınlaştırmıştır. Dolayısıyla, genişleme sadece Birliğe katılan ülkeler için değil, Avrupa Birliği içinde olan ülkeler için de kazanım sağlamaktadır. Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, iş dünyası olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecini bu nedenle destekliyoruz. Sürecin yeniden canlandırılmasının Türkiye için de Avrupa Birliği için de önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 2018 yılı Ekim ayı itibariyle bakıldığında, Türkiye-AB ilişkileri kapsamının daraldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen Türkiye-AB liderler toplantısından sonraki ortak açıklamada

Türkiye-AB ortak gündemi şu konulardan oluşuyordu: Katılım müzakerelerinin hızlandırılması, yeni fasılların müzakereye açılması, Gümrük Birliği modernizasyonu, vize serbestisi, Türkiye-AB yüksek düzeyli ekonomik diyalog, terörizmle mücadele, Türkiye-AB Zirveleri – yıllık iki zirve, göç ve Suriyeli mülteciler, yüksek düzeyli enerji diyaloğu, yüksek düzeyli siyasi diyalog. Bu ve benzeri, Türkiye’yi AB üyeliğine yaklaştıracak çok sayıda konu, o dönemde gündemdeydi. 26 Mart 2018 tarihindeki Varna Zirvesi’nde, ortak konu listesi, maalesef son derece daralmıştır. Listede, mülteciler/göçmenler, terörizmle mücadele, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi ile Suriye ele alınmıştır. Bu durum iş dünyası için son derece üzücüdür. Oysa Türkiye ile AB iktisadi olarak birbirlerinin ortağıdır” dedi.

-İleri düzeyde bütünleşme

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2017 yılında Türkiye’nin, ihracatının %45’ini, ithalatının da %38’ini AB’den yaptığını hatırlattı. Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mal ticaretinin 150 milyar Avro civarında olduğuna işaret eden TOBB Başkanı, “Türkiye Avrupa Birliği’nin beşinci büyük ticaret ortağıdır” diye konuştu.

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Türkiye ve AB’nin çevre, mülteciler ve odalar konularında iş birliği ortakları olduğunu belirterek, bu dönemde AB ve Türkiye arasında daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Berger, AB ekonomisinde büyümenin devam ettiğini, ithalat talebinin, tüketim harcamaları ve istihdamın arttığını anlattı. AB’de gençler arasındaki işsizliğin yüzde 14,8’e gerilediğini bildiren Berger, Avrupa’nın şimdiye kadarki en yüksek istihdam seviyesini yakaladığını kaydetti. Türkiye’ye, AB yatırımlarının devam ettiğini dile getiren Berger, 22 bin AB şirketinin ülkeye doğrudan yatırım yaptığını söyledi. İkili ilişkilerde taraflara yol gösteren noktaların olması gerektiğinin altını çizen Berger, bu noktada Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki ilişkilerde iyileşmeler görüldüğünü aktardı.

- İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da vakfın yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. İKV olarak, sürdürdükleri projelerle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, bu konuda büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine dair önemli gelişmeleri hatırlatan Zeytinoğlu, bu noktada yeni fasılların açılmasında engel olan birtakım anlaşmazlıkların sorun teşkil etmemesini umduklarını dile getirdi. Gümrük Birliği önündeki engellerin bir an önce çözülmesini istediklerini belirten Zeytinoğlu, AB ile uyumlu gümrük birliğinin bir an önce yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

27 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


$'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6, 28


29 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


TEKNO HABER

Tamamen yerli otomobil GEN TM-480 karşınızda! Uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük hayallerinden olan yerli otomobil, son yıllarda atılan ciddi adımlarla adından sıkça bahsettiriyor. Cumhurbaşkanının talimatıyla 5 babayiğit otomobil için çalışmalara başlamışken diğer yandan GEN Otomobil, ilk modellerinin görücüye çıkarttı bile. Elektrikli yerli otomobil TM 480’in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.

Çin Yapay Ay’la Aydınlanmayı Planlıyor Çin’in Çengdu bölgesi, 2020 yılında yerleşim yerlerini uzaya gönderilecek olan ve ‘Yapay Ay’ olarak adlandırılan bir uzay aracıyla aydınlatmayı amaçlıyor. Asia Times gazetesinin haberine göre ‘Yapay Ay’, gerçek Ay’ın yansıttığı güneş ışığını güçlendirecek ve bu yolla kentlerin gece saatlerinde aydınlatılmasına yardımcı olacak. Çengdu Uzay Araştırmaları ve Mikroelektronik Teknolojileri Dairesi Başkanı Wu Çunfeng, ay ışıltısından sekiz kat daha güçlü bir aydınlatma sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Google’ın şirketi, ilk aracını 2019’da satışa sunacak! Larry Page tarafından desteklenen uçan araçlarından biri olan Opener hakkında yeni haberlerduyulmaya başlandı. Opener, helikopter ve dronlara benzer dikey kalkış ve iniş (VTOL) mantığında çalışıyor. Şirket, bu araçların bir gün toplu taşıma şeklinde kullanılabilecek kadar ucuz olacağı fikrine inanıyor. Opener’ın teknik danışmanı ve eski Google yöneticisi Alan Eustace, VTBC şirketinin karşılaştığı güçlükler hakkında CNBC’ye konuştu. Görüşüne göre en büyük engel yönetmelikler. Şirketin ilk aracı BlackFly gelecek yıl satışa çıkacak olsa da, yalnızca ABD’nin kırsal bölgelerinde uçabilecek. Uzmanlara göre, bu VTOL uçaklarının şehirlerde uçabilmesi için bir kaç yıl daha gerekli.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 30


TEKNO HABER

Türkiye, Sosyal Medya liginde nerede? Türkiye’nin sosyal medya kullanımıyla ilgili son veriler açıklandı. Ekim 2018 rakamlarına göre Türkiye, Facebook’ta 43 milyon, Instagram’da 37 milyon kullanıcı sayısını aştı; Twitter ve Snapchat platformlarının her birinde ise 9’ar milyon kullanıcıya dayandı. İşte Türkiye’nin sosyal ağlardaki güncel kullanıcı sayıları. Rapora göre Facebook’ta Türkiye, hem ülke hem şehir ve hem de dil özelinde dünya genelinde 9.’luğa yerleşti. Türkiye’deki Facebook kullanıcı sayısı 43 milyona ulaşırken, İstanbul 11 milyon kullanıcıyla Facebook’ta en çok kullanıcısı olan şehir oldu. Facebook’u Türkçe olarak kullananların sayısı da 46 milyona çıktı.

Tüketiciler için HKS Mobil uygulaması devreye girdi Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘Hal Kayıt Sistemi’nin mobil uygulaması HKS Mobil’in tüketici versiyonu devreye alındı. Uygulama ile marketten aldığınız sebze ve meyvenin nerede, ne zaman üretildiğini, size gelene kadar kaç defa el değiştirdiğini ve fiyatının nereden nereye geldiğini cep telefonunuzdan öğrenebileceksiniz. Ticaret Bakanlığı’nın bünyesinde geliştirilen ve tüketicilerin sebze ve meyve bilgilerini mobil cihazları üzerinden kontrol etmesini sağlayan “Hal Kayıt Sistemi” uygulaması aktif olarak kullanıma sunuldu.

Pasaportunuzu Taratırken Dikkat Edin! İnternetin karanlık dünyasında taranmış pasaport görüntülerinin ortalama 14.7 dolardan el değiştirdiği ortaya çıktı. Siber suçlular, bu görüntülerle banka hesabı bile açabiliyor. Siber suçluların (hacker) internetin karanlık dünyasındaki yeni gelir kapısı pasaport görüntüleri oldu. Ortalama 14.7 dolardan taranmış pasaport fotoğraflarını alıp satan siber suçluların, bu görüntülerden biyometrik çip ve hologram benzeri güvenlik önlemlerini bile aşabileceği ortaya çıktı. Buna göre yasa dışı yollarla satılan taranmış pasaport görüntüleri siber suçlulara, güvenlik önlemlerinin etrafından dolaşma imkanı sağlıyor.

31 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


$'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6, 32


33 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


TURİZM

SAKLI CENNET ALADAĞ Aladağ ilçesi, bir kasaba ve 26 köyden oluşmaktadır. Biri ilçe merkezinde olmak üzere 2 belediyesi mevcuttur. Bu belde ve köylere bağlı 45 yerleşim birimi vardır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin nüfusu; ilçe merkezinde 6674 ve köylerde de 16.905 olmak üzere toplam 23.579’dur.Nüfusun % 71,7 si köylerde %28,3 ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Kadın nüfusun oranı % 51,erkek nüfus oranı ise % 49 dur. 1990 yılı nüfus sayımında 23.207 olan ilçe nüfusu, 2000 yılı genel nüfus sayımında 23.579 olmuştur.1990-2000 yılları arasındaki nüfus artış hızı % 1,6 olarak gerçekleşmiştir. Aladağ’da nüfus artış hızı il ortalamasının üzerindedir. Ancak ilçede iş imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle genç nüfus büyük şehirlere göç etmektedir. Nüfus verileri incelendiğinde genç nüfusun daha fazla olduğu açıkça görülmektedir. Aladağ’ın nüfusunun çoğunu teşkil eden köylerin nüfusu 1990 yılı nüfus sayımında 18.217 iken 2000 yılı nüfus sayımında 16.905 e düşmüştür. İlçe merkezinde ise 1990 yılı nüfus 4.990 iken 2000 yılında 6.674 olmuştur. 10 yıllık dönemde ilçe merkezinin nüfus artış oranı % 33,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum ilçe merkezinin köylerden göç almakta olduğunu göstermektedir. Son yıllardaki nüfus kayıtlarına göre oran olarak ölen kişilerin %45.7 si 75 yaşın üzerindedir.Bu veriler ilçede ortalama insan ömrünün uzun olduğunu göstermektedir.Bu da ilçedeki iklim koşullarının insan yaşamı için çok uygun,havasının temiz olmasından ve ilçede yapılan organik tarım sayesinde insanların daha sağlıklı bir şekilde beslenmesinden kaynaklanır. 2000 yılı nüfus sayımına göre km ’ye düşen kişi sayısı 18’dir. Nüfus yoğunluğu itibarı ile Aladağ Adana’nın en seyrek nüfuslu ilçelerinden biridir. İlçedeki köylerin tamamı orman içi köylerdir. İlçe merkezinde toplu yerleşme vardır.Ancak eğim ve dağlık

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 34

alanların fazlalaştığı köylerde dağınık yerleşme,nispeten düzlük alanların olduğu ve çevresine göre alçakta kalan bazı köylerde ise yine toplu yerleşmeler görülmektedir.Yakın çevrede en yaygın olarak bulunan yapı malzemesi taş olduğu için mesken yapımında taş malzeme daha çok kullanılmıştır. Ancak Başpınar Mahallesi’nde yaylacılık amacıyla yapılmış olan ahşap meskenler de vardır. İlçe merkezinde betonarme binalar bulunmakta olup bunlar iki veya üç katlıdır. Çatı örtü malzemesi olarak genellikle sac örtü tercih edilmektedir.Yaz mevsiminin sıcak geçmesine bağlı olarak hemen her evin ön kısmında tahtadan yapılmış çardaklar bulunmaktadır.

Ekonomik Yapı

Aladağ (Karsantı), ormanları çok olan bir ilçe olması sebebiyle orman köyleri çoğunluktadır. Genellikle geçimlerini yıllardır ormanlardan kereste-odun yaparak sağlamışlardır. Dağ köyleri hayvancılık yapmaktadır. 1960-1980 yılları arasında Aladağ halkı çok zengin olmuştur. İyi hayat yaşamıştır. Her yöreden yurt dışına işçi giderken buradan hiç işçi gitmemiştir, halk gerek duymamıştır. Bu yüzden buraya eskiden “Küçük Almanya” denilmiştir. Ama 1980 ihtilalıyla birlikte köylünün elinden odunun tamamı alınarak devlete çalışılması

istenmiştir. Bu da tek geçim kaynağı orman olan bu halkı zor durumda bırakmıştır. Orman ürünleri azalmıştır. Pos ormanlarında toplu kesimler yapılmış, tıraşlanmıştır. Yerine yenileri dikilmişse de çok zaman almaktadır. Köylülerin bir kısmı göç etmek zorunda kalmıştır. Eskiden her evin önünde bir kamyon bulunurken şimdi çok az sayıda kalmıştır. Kısacası halk fakir düşmüştür. Krom rezervi en fazla olan yöredir. MTA’nın raporlarına göre dünyada en fazla krom madeni rezervine sahiptir. Turizm bakımından değerli kaleleri, kilise kalıntıları; Roma ve Bizans dönemine ait harabeleri (Mazılık, Akören Kayabaşı Kızıldam vs.) vardır. Ama bu yerler define avcıları tarafından harap edilmektedir. Yayla turizmi için Adana’nın en yakın ve en güzel yöresidir. Acıman, Meydan, Başpınar, Akçakise, Kızıldam, Eğni gibi yaylalık yerleri vardır. Ama yollarının virajlı olması, dar olması sebebiyle yeterince ilgi görmemektedir. Aladağ ve köylerinde genellikle buğday, arpa, pamuk, fıstık ve mısır


TURİZM

yetiştirilmektedir. Ayrıca bahçecilik vardır: genellikle kiraz, elma, erik, şeftali, hurma v.b. ağaçlar yetiştirilir. Arazinin engebeli oluşu ve sulama imkânlarının kısıtlı olması tarımdaki verimi düşürmek-tedir. Bu sebeple halk çoğunlukla tarımı gelir amaçlı yapmaktan ziyade kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapar. Arazi yapısının engebeli olması nedeniyle ilçedeki tarım alanlarında modern tarım aletleri fazla kullanılamamaktadır. Tarım, insan ve hayvan gücü ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Hayvancılık genellikle küçükbaş hayvancılıktır. Keçi ve koyun ağırlıklıdır. Hayvan soylarının ıslahı çalışmaları sebebiyle ülkenin genelinde uygulanan politika gereği bu yöredeki köylere de iyi cins büyük baş hayvanlar getirilmiş, uygun şartlarda halka dağıtılmış ve halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. İlçede gelir amaçlı olmaktan çok ihtiyacı karşılamaya yönelik kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Arıcılık yerli ve fenni kovanlarda yapılmaktadır. Özellikle Acıman’ın Karakovan Balı meşhur ve şifalı bir baldır.

Sosyal ve Kültürel Yapı

Eğitim açısından son zamanlarda büyük yol kat edilmiştir. Okuma-yazma oranı 14-45 yaş arası %100’e ulaşmıştır. Sağlık tesisleri yetersizdir. İlçede sadece bir adet sağlık ocağı mevcuttur. Hastane yoktur. Akören Beldesinde sağlık evi vardır. Kökez Köyüne de sağlık evi yapılmıştır ama faaliyete geçememiştir. Hemen hemen her köyde, halı, kilim, çuval, heybe, ip dokumacılığı yapılmaktadır. Ama pazarlama imkanı olmadığından kendi ihtiyaçlarını görme amacıyla ve çeyizlik olarak yapılmaktadır. İlçede 1 lise

4 ilköğretim okulu mevcuttur. Ayrıca Akören Beldesinde 1 lise 1 İlköğretim okulu bulunmaktadır. Sofulu, Kökez, Boztahta köylerinde de birer İlköğretim okulu vardır. Yedigöller mevkii 3500 m. yüksekliktedir. İrili ufaklı yedi adet buzul göl vardır. Bu göller IV.jeolojik zamanda meydana gelen buzul aşındırması sonucu oluşmuştur. Buraya IV.jeolojik zamanda buzullar yerleşmiş ve yerleştikleri alanı oymuşlardır.İklimdeki ısınmaya bağlı olarak buzullar ortadan kalktıktan sonra ise çevresi sarp ve yüksek doruklarla çevrili genişçe bir oyuk ortaya çıkmıştır.Yedigöller mevkiinde önce buzullaşmanın daha sonra ise karstlaşma olayının (Kireçtaşlarının erimesi) etkisiyle küçük çukurlar (sirk çukurluğu) meydana gelmiştir. İlkbahar sonu ve yaz başlarında gerek kar sularının erimesi gerekse yağmur sularının bu çukurlara dolması ile çok sayıda göl oluşmaktadır. Temmuz başlarında göl sayısı 20 yi geçmektedir. Ancak kurak yaz mevsiminde buharlaşmanın etkisiyle bunların bir çoğu kurumakta sadece yer altı suyu ile beslenenler kalmaktadır. Yedigöller’in olduğu alan yazın rengarenk alpin çiçekler ile kaplanır. Burayı kamp yeri olarak seçen dağcılar,çevrede 3500 m nin üzerinde yer alan zirvelere tırmanmaktadır.Yedigöller’e yazın Adana’dan yaylacılık amacıyla Yörükler de gelir. Yabancı turistler de bu mevsimde Demirkazık mevkiinden Aladağlar Milli Parkı’na giriş yaparak sırasıyla Yedigöller, Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı Şelaleleri’ne kadar olan mesafede tracking (doğa yürüyüşü) yapmaktadır.

İlçeden Yedigöller’e ulaşım sağlanabilmektedir. İlçe merkezinden 46 km uzaklıktaki Kapuzbaşı Şelaleleri’nden sonra Hacer Ormanlarına kadar araçla ulaşım imkanı vardır.Buradan sonra Yedigöller’e yaya olarak 3 – 4 saatte ulaşılabilir.

ALADAĞ KÜP ŞELALESİ VE ALADAĞ SAKLI KANYON

Cennet ilçelerimizden olan Aladağ ilçemiz sınırlarında bulunan ve suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan Aladağ Küp köyündeki Küp şelalesi turizm için büyük önem arz etmektedir.

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumunda olan Kapuzbaşı şelalesi, görenleri adeta büyülemektedir. Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağ Milli Parkı sınırları içerisindedir. Kapuzbaşı’da, 70 metre yükseklikten ve 7 ayrı noktadan dökülen Aladağ ve Aksu çayları, muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Debinin çok yüksek olması nedeniyle, su zerrecikleri çok geniş bir alana yayılıyor ve yaz aylarında keyifli bir serinlik duygusu yaratıyor. İrtifa akışı itibari ile Uganda’da bulunan Victoria çağlayanı (100 mt.) hariç, ABD’de bulunan Niagara’dan 55 m., Finlandiya’da bulunan İmatra’dan 25 m., Erzurum’daki Tortum’dan 50 m., Antalya’daki Düdenden 25 m. ve Manavgat’tan 5. m. daha büyük olan Kapuz başı şelalesinin aktığı yerin rakımı ise 700 m. dir.

35 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


TURİZM

ÖZBEKİSTAN

O

rta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’nın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan olup yüzölçümü 447.400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsar. Ülkenin kuzey ile güney ucu arası 925 km, doğu ile batı ucu arası 1.400 km olup, sınırlarının toplam uzunluğu 6.221 km’dir. 1936’da kurulan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ile birlikte Özbekistan, 13 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler : Andican, Buhara, Cizzah, Kaşkaderya, Namangan, Semerkant, Surhanderya, Sırderya, Taşkent, Fergana, Harezm ve Nevai bölgeleridir. Topraklarının yüzde 46’sı yaylak ve bozkırlardan ve yüzde 41’i de çöl ve diğer arazi tiplerinden oluşan Özbekistan’ın toplam kara alanlarının yüzde 3’ü orman ve koruluk, yüzde 10’u ise tarıma elverişlidir. Ekilebilir alanların yaklaşık yüzde 95’i ise sulanabilmektedir. Bu özelliği ile Özbekistan, Orta Asya cumhuriyetleri arasında en iyi sulu tarım yapılabilen ülke konumundadır.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 36

Siyasi ve İdari Yapı 29 Aralık 1991 yılında yapılan seçimlerde Özbekistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri olan İslam Abduganiyeviç Karimov, oyların %86’sını alarak ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Eski Özbekistan Komünist Partisi Eylül 1991’de adını Demokratik Halk Partisi olarak değiştirmiş ve Özbekistan Yasama Meclisi’nde (Ali Meclis) çoğunluğu elde etmiştir. Demokratik sistemi yerleştirmek için çok partili sisteme geçilmesine inanan İslam Kerimov, alternatif partilerin kurulması için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Aralık 1994’de ilk çok partili demokratik seçimler yapılarak mevcut meclis oluşturulmuştur. Özbekistan’da, 26 Mart 1995 günü gerçekleştirilen referandum ile Devlet Başkanı İslam Kerimov’un görev süresi 2000 yılına kadar uzatılmıştır. Ocak 2000 tarihinde yapılan çok partili seçimde İslam Kerimov, oyların %92’sini alarak 2004 yılına kadar cumhurbaşkanı seçilmiş olup, görev süresi dolmadan, 8 Aralık 2001 tarihinde yapılan referandum neticesinde Cumhurbaşkanı Kerimov’un görev süresi bu defa 2007 yılına kadar uzatılmıştır. Son olarak, 23 Aralık 2007

tarihinde yapılan seçimlerde, İslam Kerimov 7 yıllık bir süre görev yapmak üzere halkın %88,1 oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Özbekistan’ın kurucu devlet başkanı olan İslam Kerimov’un Ağustos 2016’da vefatı üzerine Özbekistan Parlamentosu geçici başkan olarak Başbakan Şevket Mirziyoyev’i atamıştır. Meclis; dar bölge seçim sistemine göre siyasi partilerin katıldığı oylamalar sonucunda seçilen 120 milletvekilinden oluşmaktadır. Görev süresi beş yıl olan Meclis, bir sonraki Meclis oluşuncaya kadar görevine devam etmektedir. Seçim günü 25 yaşını doldurmuş ve en az beş yıl süreyle Özbekistan’da daimi ikamet eden Özbek vatandaşları milletvekili seçilme hakkına sahiptir. Bir kişi aynı zamanda hem milletvekili hem de senatör olamaz. Milletvekilleri


TURİZM

Ülkede Karakalpakistan özerk bir bölgedir. Ayrıca, ülkede 12 vilayet vardır. Bu vilayetler Devlet Başkanı tarafından atanan vilayet Hâkimleri tarafından yönetilmektedir. Ancak Karakalpakistan özerk bir cumhuriyet olup kendine ait Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Ayrıca her vilayetin ortalama 10-12 adet ilçesi olup, ilçe hâkimleri vilayet hâkimleri tarafından atanmaktadır. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve kültür faaliyetlerini kapsayan hizmetlerin yürütüldüğü 164 ilçe ve 20’ye yakın şehir tipi ilçeler mevcut bulunmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

bilimsel ve pedagojik faaliyetin dışında ücret karşılığı başka bir faaliyette bulunamaz. Senato; Bölgesel temsil esasına göre seçilen 100 senatörden oluşur. Karakalpakistan Cokarı Kengesi (Yerel Meclis), 12 vilayet ve Taşkent Şehrine bağlı şehir ve ilçe meclislerine seçilen yerel meclis vekilleri tarafından yapılan ortak toplantılarda, gizli oylama ile 6’şar kişi (toplam 84) Senatör olarak belirlenmektedir. Bakiye 16 Senatör ise Cumhurbaşkanı tarafından bilim, sanat, edebiyat, ekonomi ve diğer alanlarda önemli konuma sahip, saygın kişiler arasından atanmaktadır. Senato’da bölgesel, siyasi ve diğer esaslara dayalı gruplar oluşturulamaz. Görev süresi beş yıl olup yeni Senato oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Seçim günü 25 yaşını doldurmuş, beş yıl daimi olarak ikamet eden

Özbek vatandaşları senatör olma hakkına sahiptir. Dokunulmazlık hakkına sahip olan Senato üyeleri, suçlanamaz, gözaltına alınamaz ve yargılanamazlar. Senato’da daimi esasla çalışacak senatör sayısı toplam üyenin 1⁄4’ünü geçemez, daimi çalışacak senatörler bilimsel ve pedagojik faaliyetin dışında ücret karşılığı herhangi bir gelir getirici işle meşgul olamaz. Seçim sonuçlarından sonra Başbakan ve Hükümet üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilir. Başbakan ve Hükümet üyeleri Ali Meclis’den güvenoyu almalarını müteakip, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra görevlerine başlamaktadır. Bakanlar genellikle Meclis dışından seçilmektedir. Bakanlar Kurulu Başbakan, 6 Başbakan Yardımcısı ve 14 Bakandan oluşmaktadır.

Ülke nüfusu, 1991’de 20 milyon 702 bin, 2008 yılında 27 milyon 555 bine 2010 yılında ise 28,5 milyon olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı tahminlerine göre nüfus 31,3 milyona ulaşıştır. Nüfus büyüklüğü açısından BDT ülkeleri arasında Rusya ve Ukrayna’nın ardından üçüncü sırada, Orta Asya ülkeleri arasında birinci durumda olan ülkede 100 etnik unsur bulunmaktadır. Nüfusun, %80’ini Özbekler, %3,8’ini Ruslar, %4,9’unu Tacikler, %3,6’sını Kazaklar, %2,2’ini Karakalpaklar ve kalanını diğer milletler (Tatar, Kırgız, Türkmen, Ukraynalı, Azeri, Ermeni, Beyaz Rus, Yahudi, Alman, Koreli vs.) teşkil eder. Nüfus yoğunluğu km2 başına 62 kişi olup nüfusun % 36,1’i kent merkezlerinde, % 63,9’u ise kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Kırsal bölgelerdeki nüfusun 3⁄4’ünü Özbekler teşkil etmektedir. Genç bir nüfusa sahip olan Özbekistan’da nüfusun %56’sı 25, %34’ü 15 yaşın altındadır. Ekonomik faaliyetlerde bulunan nüfusun %56,7’sini erkekler, %43,3’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Resmi rakamlara göre yaklaşık 22.900 kişinin işsiz olduğu ve işsizlik oranının %0,1 olduğu belirtilmektedir.

37 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


39 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


SÖYLEŞİ / GENÇ GİRİŞİMCİ

TİCARET VE TİCARET HAYATINA DEĞER KATMAYI SEVDİĞİNİ SÖYLEYEN,

GENÇ GİRİŞİMCİ

HİÇ BİR BAŞARININ ALTIN TEPSİDE SUNULDUĞUNA İNANMAYAN GENÇ GİRİŞİMCİ YUNUS GÜLER’LE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Yunus Güler kimdir? 1990 tarihinde İstanbul’da doğdum. Ortaöğretim ve lise eğitimimi Adana’da tamamladıktan sonra Mustafa Kemal Üniversitesi işletme bölümünde lisans eğitimimi bitirdim. 1 yıl İngiltere’de dil eğitimi aldım ve 2012 yılında iş hayatına atıldım. Aslında iş hayatının havasını koklamaya başlamamla ilgili üniversite öncesine dayandığını ifade etmeliyim. Çalışmanın verdiği mutluluğu başka yerde bulmak zor. Üretmek, kazanım sağlamak en güzel işlerden biri. İnsanın kendini bulduğunu ve üretmenin vermiş olduğu mutluluğu tüm genç arkadaşlarıma öneririm. Özellikte belirtmem gereken konu mutlu işyeri ortamı sağlamanın gayreti içinde olduğumdur. Çünkü bunun çok olumlu etkisi olduğuna inanıyorum. Zincirleme yansıması var bunun. Mutlu müşteri yaratmanın yolu da öncelikle çalışanı dinlemekten, verilen sözleri tutmaktan geçiyor. Bunlar en önemli konular bana göre.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 40

En zorlandığınız noktalar İşinizde deneyiminiz var. Öncelikle sizi bu yola sokan nelerdir kendi işinizde? Kendi işimi yaparken en çok zornedir? Ticareti ve ticaret hayatıma değer katmayı seviyorum. Beni bu yola sokan en büyük etken bunlar. Gündüz saatlerinin büyük bir kısmını başka bir şeye ayırmaktansa işte harcıyoruz. İşte olduğumuz süre arkadaşlarımız, ailemiz ve çocuklarımızla geçirdiğimiz toplam zamandan daha fazla. İşinizde mutsuzsanız hayatınızda da mutsuzsunuz demektir. Bunun için mutluluk kaynağı bulmalısınız. Başarı bunu sağlayan en büyük etken.

landığım nokta, gençlerin bu sektöre yabancı olmalarından kaynaklı kalifiye eleman yetiştirilememesi. Geçenlerde bir uzman dinlemiştim. Yüz adet genç işsiz ama iki yüz adet eleman bulamayan sektör var. Yani dedim ki ülkemizde işsizlik sorunu yok o halde. İnsanların iş beğenmeme özelliği son dönemlerde en çok karşımıza çıkan faktör. Herkes masa başı iş peşinde. Bu durumun bence önüne geçmenin yoluna bakmalı. Meslek liselerinin art-


SÖYLEŞİ / GENÇ GİRİŞİMCİ

Şu anda Türkiye’deki girişimciler için imkan var mı? Elbette var. Yeni girişimciler için projelerini hazırlamaları koşuluyla birçok alanda ve birçok koşulda destek veriliyor. Girişimcilerimizin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimiz her şeye çok kolay ve hızlı erişebildikleri bir çağın içinde büyüyorlar. Bunun da bir etkisi olarak gençler hızlı tüketen ve çabuk sıkılan bir yapıya bürünüyorlar. Kolay yoldan başarıyı ve maddi bağımsızlığı elde etme eğilimindeler. Tabi bir yandan da çok rekabetçi bir dünyanın içinde yer bulmaya ve dahası iz bırakmaya çabalıyorlar. Bunun için daha mücadeleci olmaları gerektiğini ve hayattaki tutkularını/güçlü yanlarını keşfetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir başarı, ne girişimcilik ekosisteminde ne de başka sektörlerde altın tepside sunularak elde edilmedi. İmkanları iyi değerlendirmeli sabırlı olmalı.

Sizce Türkiye’de girişimciliğin bu kadar yükselmesinin sebebi nedir? ması bana göre önemli. Meslek liseleri daha fazla kurulmalı ve çocuklar erken yaşlarda staj için meslekleri ile erkenden tanışmalıdır.

Girişimcilere özellikle nelere dikkat etmelerini söylersiniz? Girişimcilere en büyük tavsiye olarak, bana her zaman ilham veren dizeleri söylemek isterim: “Her gördüğün işi yaparım sanma, Tepeden inme işin başına konma. Sen çıraklığını yapmadığın bir işin, Sakın ola ki ustalığına soyunma.”

Gençlerimizin kendilerini geliştirmesi, teknoloji çağının getirileri ve bilginin erişilebilirliği, girişimciliğin yükselmesinin en büyük sebepleri. Ve artık insanlar ilerlemek, daha fazla başarı elde etmek istiyorlar. Bunun da katkısı var elbette. Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışmak isteyen gençlerin artması bana göre en büyük etken. En büyük etkenlerden bir başkası dünyanın küçülmesi. Artık dünyanın her köşesi bir pazar. Bu pazara teknolojinin gelişmesi ile ulaşmak çok kolay, bu tür sebepler bana göre bu yükselişte etkili.

Son olarak, ilk adımı atamayan girişimci adaylarına ne önerirsiniz? Cesur davranmalarını, özgüvenli olmalarını, risk almaktan korkmamalarını, fizibilite çalışmalarını çok iyi yapmalarını ve bu çalışmaları sağlam kaynaklarla, detaylı araştırmalarla yapmalarını öneriyorum. Röportajımızın başında da ifade ettiğim gibi mutlu çalışanların başarısını yadsımasınlar lütfen. Mutlu çalışanlar daha fazla değer yaratır, bu değer daha az hata oranı da olabilir, daha fazla yaratıcı fikir de. Şirket bu sayede karlılığını arttırarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlar, mutlu çalışanları sayesinde güçlü bir işveren markası yaratır ve tabii yetenekleri çekme ve elde tutmak konusunda sorun yaşamaz. Başarılı çalışmalar karşısında takdir ve teşekkür etmeyi, başarılarını birlikte kutlamayı bilmeliyiz. Bu söylediklerimiz için gerekli olan şey çok büyük bütçeler değil, çalışanını sevmek, saygı duymak gibi samimiyet gerektiren davranışlardır. Zamanında ve içten yapılan her türlü teşekkürün, takdirin aramızdaki güven ilişkisini geliştirdiğini ve birlikte başarma duygumuzu beslediğini düşünüyoruz. Ödüllendirme ve takdirin motivasyona dönüşmesinde en önemli unsur zamanında yapılması. Sonuçta değer verilen ve mutlu edilen çalışanların, şevkle çalışarak şirketlerine de değer kattıkları açıkça görülmektedir. Şirketlerin bunu göz ardı etmemesi gerekir. Unutmadan belirteyim en önemli şartların başında eğitim geliyor. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için önce altyapının oluşturulmalı. Buna da gençlerden, yani temelden başlanmalı. Burada en doğru başlangıç noktası da üniversiteler oluyor. Üniversiteler, girişimcilik için doğru bir kuluçka alanı, çünkü gençlere risk alma, farklı ve yeni şeyler öğrenme, en önemlisi de ilham alma imkanı sunuyor.

41 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


SÖYLEŞİ / GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ

GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA CESARETLE TİCARİ HAYATA ATILAN VE BU HAYATTA ENGELLERİ BİR BİR AŞAN HEDİYE SÖNMEZ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SÖYLEŞİMİZ Hediye Sönmez Kimdir ? İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Bitirirken üniversitemizde ki ortak eğitim programı sayesinde 1 senelik iş deneyimim vardı. Öncelikle İstanbul Sanayi Odası, sonrasında 2 dönem TAI Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.de stajlarımı tamamladım. Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nde 2 sene ve Garanti Teknoloji’ de 2 yıl iş analisti olarak çalıştım. Uzun proje çalışmaları sonrasında 2016 kışında hediyelikbahcem.com e-ticaret sitemiz üzerinden satışlarımıza başladık.

GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ

Girişimci olmaya neden ve nasıl karar verdiniz? Girişimci olmaya üniversite yıllarımda karar verdim. Aldığım dersler ve özellikle Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nun girişimciliğe verdiği destek ve önem beni çok özendirdi. Ticaretle uğraşan iş adamı bir babanın kızı olunca da genler rahat bırakmıyor, içimde kelebekler uçuşmaya başlıyordu İş hayatında kazandığım deneyimleri de birleştirerek hayallerimi gerçekleştirmek için 2015 yazında istifa ettim. Çokta güzel bir işim ve kariyerim vardı. Bu karar büyük cesaret gerektirirdi. Ama içimdeki girişimci ruh beni rahat bırakmadı Çalıştığım işyerine devamlı e-ticaret sitelerinden ürünler geliyordu. Günden güne yayılıyordu. Onlar genelde kıyafet, elektronik vs. ürünlerdi. Bizde de atalarımızdan gelen çiftçilik var. Elimizde

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 42

ürünler var dedim ve ata mesleğimiz ile teknolojiyi birleştirdim. O güzel kazandığım maaşlarım ile yaptığım birikim sayesinde sitemizi kurduk. En az bütçeyle, hatta ismimizi dahi ajansla çalışmadım kendim buldum 2016 kışında hediyelikbahcem.com artık meyvelerimizi göndermeye başlamıştık.

Bir kadın girişimci olarak hangi zorluklarla ve engellerle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz? Başta projeme çoğu kişi inanmamış ve destek vermemişti. En yakınlarım dahil. Girişimcilik zaten zor, bu durumda yolunuzu oldukça zorlaştırıyor.

Ama siz inanıyorsanız bu yoldan vazgeçmeyin, başarılarınızı gördükçe onlarda size inanacaktır.

Girişimciliğinizde sizi en çok neler motive ediyor? En çok motive edenler; müşterilerimizin yorumları,beğenileri ve paylaşımları. O kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki işimizi aşkla yapmaya devam ediyoruz. Ailem ve yakın çevrem çok büyük destekçim. Onların manevi olarak size inanması, birçok şeyin üstesinden daha kolay gelmenizi sağlıyor. Sonuçta birilerinin size inandığını bilmek, adımlarınızı daha hızlı atabilmenizi sağlıyor, motivasyonunuzu artıyor.


SÖYLEŞİ / GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ

Kadın girişimciler için yakın çevrelerinin özellikle manevi desteği çok önemlidir. Siz en büyük desteği kimlerden görüyorsunuz? Hem de oldukça önemli. Ailem ve Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’ nu söylemezsem olmaz. Dürüst olmak gerekirse başta annem onaylamadı, kesinlikle kariyerimi bırakmamı istemedi. Aldığım eğitimin ziyan olacağını, kariyerimdeki iyi mevkimin yok olacağından ürkmüştü. Ama şimdi öyle mutlu ki nazik hediyelerimizin baş mimarı. Bir ara şık mendillerinin içerisinde yılbaşı hediyelerimizi gönderdik, çok ses getirdi. Annemin elinin değdiği yer güzelleşiyor. Babam ise ticaretin

içinde olduğu için, en başından itibaren ‘başla kızım arkandayım’ dedi. Ve her daimde arkamda oldu, bahçesini sonuna kadar açtı ve ürünlerimizin güzelliği onun emeklerinden geliyor, hediyelikbahcem.com’un melek yatırımcısı desek tam olur. Kardeşimle her zaman yan yanayız. İlk sevkiyat günümüzde akşama kadar kutuları birlikte paketlemiştik, kargoya yetiştirebilmek için yemek bile yiyememiştik hatta kardeşinizle omuz omuza verebilmek büyük şans bu hayatta. Sn. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sitemizi farkettiği anı hayatım boyunca unutamam. Hürriyet gazetesine verdiğim röportajda keşfediyor bizi çok gurur duyuyor. Hemen ulaşıyor ve başarılarımız dolasıyla tebrik ediyor. Öyle samimi ve içten ki onca işinin arasında bize zaman ayırıyor. Önce üniversite, sonra girişimimde Başkanımız ve ekibinin verdiği destek ve önem paha biçilemez derecede sonsuz teşekkürler.

Girişimcilikte yaşadığınız deneyimlerinize dayanarak girişimci olan ve olmak isteyen kadınlara vermek istediğiniz mesajınız var mı ?

Girişimci kadınlara cesur olmalarını öneriyorum. Cesaret kesinlikle gerekli. Cesaretin de iyi bir iş planı ile birleşmesi şart. Girişiminizde cebinize değil, aklınıza fikirlerinize güvenin. Son olarakta karşınıza zorluklar çıkacak, bunlar sizi düşürmesin aksine güçlendirsin asla pes etmeyin. Sıfırdan bir iş kurmak, marka yaratabilmek oldukça zor. Zorluklara karşı yürümeye devam ederseniz, hayallerinizin gerçekleştiğini de göreceksiniz demektir. Buna değer inanın…

Son olarak işinizde hedefleriniz nedir ? Biz Türkiye’ nin heryerine giden bir firmayız. Türkiye’ de daha çok eve ve işyerine girmek isteğimiz. Çukurova’ mızın bereketli topraklarında yetişen narenciyelerimizi tanıtmak istiyoruz. Maalesef bu konuda Antalya ve Mersin bizden çok ileride. Çoğu müşterimizden Adana’ da narenciye olduğunu bilmiyorduk diye duyuyoruz. Bu bizi çok üzüyor. Çukurova’ mızın narenciyelerini 2 senede çok kişiye duyurduk. Hedefimiz Çukurova’mızın bereketini herkese duyurmak.

43 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


ATO’DAN / KOMİTELER Odamızın Meslek Komiteleri, Müşterek Meslek Komitesi Toplantısında Aldıkları Karar Neticesinde Aylık Toplantılarını Aynı Anda Gerçekleştirdi. Büyük Bir Sinerjinin Yakalandığı Toplantılardan Komite Üyeleri Memnuniyet Duyduklarını, Sorunların ve Fikirlerin Hızla Sonuç Bulabilmesi İçin Bu Çalışma Metodu İle Toplantılarına Devam Edeceklerini Belirttiler.

KOMİTELER ARI K O M İ T E L E R $'$1$7Ċ&$5(72'$6, 44


ATO’DAN / KOMİTELER

GİBİ ÇALIŞIYOR K O M İ T E L E R 45 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


ATO’DAN / KOMİTELER

KOMİTELER ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 46


ATO’DAN / KOMİTELER

47 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


ATO’DAN

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Atila Menevşe, Anadolu Ajansı’nın Adana Ekonomisine dair sorularını yanıtladı.

Yönetim Kurulu Başkanımızı Sayın Atila Menevşe, Çukurova Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Törenine Katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe Başkanlığında Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantısı Odamızda Gerçekleştirildi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Şükrü Keskin ve Başkan Yardımcısı Sn. Ercan Düzgün’ü Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe Odamızda Misafir Etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe, Adana’da Odamız öncülüğünde kurulan Tarım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe ve Genel Sekreterimiz Dr. Sn. İsmet Yalçın, göreve yeni başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Veysel Durgun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 48

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe, metro TV’de Selahattin Sekin’in Sorularını Yanıtladı.

Alacak Sigortası Bilgilendirme Toplantısı Üyelerimizin Katılımıyla Gerçekleştirildi.


ATO’DAN

Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantımız, Her Salı Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe Başkanlığında Gerçekleştiriliyor.

Arnavutluk Büyükelçisi Genti Gazheli, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’yi Ziyaret Etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe, Özel Sular Koleji’nin Açılış Törenine Katıldı.

Açılış Konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’nin Gerçekleştirdiği, Kobi ve Kümelenme Destekleri Uzmanı Sn. Ümit Ateşağaoğlu Ur-Ge Bilgilendirme Toplantısında Üyelerimize Bilgi Aktarımı Yaptı.

Açılış Konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’nin Gerçekleştirdiği Odamız ve Ticaret İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Yerli Üretim Logosu Kullanımı Bilgilendirme Toplantısı Odamızda Yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe, Adana Hali’nde A Haber’in Canlı Yayınına Katıldı.

Özel Erkan Çukurova Teknik Meslek Lisesi Müdürü Süha Orçun Bozlar, Halkla İlişkiler Müdürü Gülşen İşbir ve Öğrenciler Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’yi Ziyaretimize Geldiler.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe, Adana Valisi ve Oda Başkanları ile bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adana’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

49 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


ATO’DAN

Başkanımız Sn. Atila Menevşe’nin Açılış Konuşmasını Yaptığı Panelde Prof. Dr. Sn. Mustafa TOPALOĞLU ve Prof. Dr. Sn. Adnan DEYNEKLİ Katılımcılara Ticari Kredilerin Yapılandırılaması, Sözleşmelerin TL’ye Uyarlanması ve Konkordato Konularında Odamızda Bilgi Paylaşımında Bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’nin Katıldığı Odamızın da Proje Ortağı Olduğu ”Yerli Araba Potansiyelini Araştırma Danışmanlık Projesi” Lansman Toplantısı Adana Sanayi Odası’nda Gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe Ticaret İl Müdürlüğü’nde Ahilik kutlamaları çerçevesinde esnaflarımızla birlikte kahvaltı programına katıldı.

Odamızın Başlattığı İhracat Seferberliği Kapsamında Düzenlenen ve 3 Gün Süren “Dış Ticaret Eğitimi” nin Sertifika Töreni Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe’nin Katılımıya Gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atila Menevşe Adana Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği etkinliğe, fahri konsoloslarla birlikte katıldı.

Başkan Yardımcımız Sayın Yücel Bayram, Odamız adına Çelemli Necla Mithat Öztüre okulu öğrencilerine kışlık montları takdim etti.

Odamızın 44. Grup Meclis Üyeleri Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’na ziyarette bulunup Adana Eğitim Dünyası ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Odamızın 38. Grup Meclis Üyeleri ve 38. Grup Üyelerinden oluşan bir heyet İstanbul’da gerçekleştirilen Ulusararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarına katıldılar.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 50


51 $'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6,


UZMAN GÖRÜŞÜ (QGHU'(0ø5 0DOL0úDYLU ZZZHGDQLVPDQOLNQHW

Ticari Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Ve Şirketlerin Gelecek Projeksiyonları

T

ürkiye’de faaliyette bulunan banka ve finans kuruluşları ile kredi ilişkisinde bulunan şirketlerin, yapılacak bir çerçeve anlaşma ile geri ödeme yükümlülüklerini uygun koşullarda yerine getirmesine imkan verilmesini sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Şirketler bu anlaşma ile birden çok banka ve finans kuruluşuna olan nakdi veya gayri nakdi kredilerinin tamamını tek bir anlaşma ile yeniden yapılandırılabilecekler. Bu durum, borçlu şirketlerin bütün borçları için ek finansman ile bir çözüme fırsatı verebilecek, alacaklı kurumların birlikte hareket etmesini sağlamak suretiyle yapılandırma kararını alırken daha rahat davranmalarını sağlayacak. Bir veya daha çok finans kuruluşuna nakdi 15 Milyon Lira veya nakdi ve gayri nakdi toplamı 25 Milyon Lira ticari kredi borcu olan bütün borçlu şirketler Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yer alıyor. İlk 6 ay ödemesiz 18 ay ödemeli olarak yapılması planlanan yapılandırmaların toplam süresi 24 ayı geçemeyecek. Yapılacak yeniden yapılandırma da insiyatif banka ve finans kuruluşlarına bırakılmış durumda. Buna istinaden bankaların ve finans kuruluşlarının en çok üzerinde duracağı bazı kriterler ise söyle;

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 52

‡Şirketlerin önceki dönem ödeme alışkanlıkları ‡Ticari ahlakları ‡ Şirketlerin mevcuttaki teminat tutarları ‡ Şirketlerin içinde bulunduğu sektörelerin mevcut konjonktürden etkilenme durumları ‡Gelecek projeksiyonları ‡Pazar yapıları ‡Müşteri kaliteleri ‡Fon ve nakit projeksiyonları v.b. olarak sıralanabilir. Buda bize günümüzde ve daha sonrasında şirketlerin daha profesyonel bir yapıya sahip olması ve yönetilmesi gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Şirketlerin gelecekte ayakta durabilmesi ve büyüyebilmesi için yapması gerekenler aslında çokta zor şeyler değil. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz; ‡Özellikle döviz cinsinden işlem yapan veya girdileri döviz cinsinden olan şirketlerin oluşabilecek kur dalgalanmalarını önceden doğru sezerek, bazı enstrümanlar yardımı ile kendini güvence altına almaları gerekiyor. ‡Pazarı doğru analiz ederek, müşterileri seçme noktasında olabildiğince hassas davranmalı ve mutlaka müşteri kalite koşulları oluşturmaları gerekiyor. ‡ Tedarikçi noktasında mutlaka alternatifli bir listeye sahip olmalı ve sürekli bu listeyi güncellemeleri gerekiyor.

‡ Yeni iş kuracaklara tavsiyem; tedarikçi sayısı az olan sektörlerden uzak durmaları olacaktır. ‡ Şirketler iç dinamiklerini de mutlaka sağlam tutmalı, özellikle fon akım ve nakit akım tabloları düzenleyerek sürekli güncel takip etmeleri gerekiyor. ‡ Banka ve finans kuruluşları ile olan ilişkilerinde, geri ödenebilecek kredi limitleri belirlemeleri büyük önem arz etmektedir. ‡ Ve son alarak banka ve finans kuruluşlarından sağlanan gerek nakdi gerek gayri nakdi kredileri, işletme faaliyetlerinde katma değeri olabildiğince yüksek yatırımlarda kullanmaları gerekiyor. Ülke olarak bazı nedenlerden ötürü olağan üstü bir dönemden geçiyoruz ve iş dünyası bundan çoğu zaman olumsuz etkileniyor ancak iş hayatında her daim yeni fırsatlar vardır, önemli olan bu fırsatları görebilmek ve doğru pozisyon alabilmektir. Her geçen gün çeşitli sebeplerden ötürü bulunduğunuz kulvarlar da oyuncu sayıları azalıyor. Kafanızı kaldırın etrafınıza ve ileriye bakın. Yapılacak bazı hamleler ile olumsuzluklar lehte sonuçlara çevrilebilir. Yeni iş alanları ve pazarlar geleceği yorumlayabilen ve finans dengesini sağlıklı kurabilecek girişimcileri bekliyor. Unutmayın ki “Kurt Puslu Havayı Sever”


BASINDA BİZ

53 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


EKONOMİK RAPOR

ADANA EKONOMİ BÜLTENİ Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ce düzenlenmiştir.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VERİLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET TİM VERİLERİNE GÖRE OCAK-AĞUSTOS AYINDA ADANA İHRACAT %13,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Adana İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı (2017-2018 Bin $)

Adana İhracatın Aylara Göre Dağılımı (2017-2018) Bin $

Adana İhracatının Aylara Göre Dağılımı (2017-2018) Bin $ Bu kapsamda TİM verilerine göre 2018 yılı Ağustos ayında Adana ili ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalış oldu. Bir önceki yıl yüzde 24,2 artış gerçekleşmişti. Ocak-Ağustos döneminde ise Adana ihracatında yüzde 13,4 artış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verileri, firmaların kanuni adresleri bazında kayıtlı oldukları illere göre açıklanmaktadır. TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan dış ticaret verileri ise firmaların vergi numaralarının kayıtlı olduğu illere göre açıklanmaktadır. Bu nedenle iki veri arasında farklılık oluşabilmektedir.

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 54


EKONOMİK RAPOR

Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret Rakamları

TÜİK VERİLERİNE GÖRE HAZİRAN AYINDA ADANAİHRACATI KARŞILAMA ORANI %72 OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana’nın ihracatı 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artış kaydetti. Bu dönemde 157 milyon 488 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti. İthalat ise 2018 yılı Temmuz ayında yüzde 11,5 oranında azalışla 204 milyon 24 bin dolar oldu. Adana ihracatının ithalatı karşılama oranı ise 2017 yılı Temmuz ayında yüzde 54,8 iken, 2018 yılı Temmuz ayında yüzde 77,2 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Temmuz ayı 12 aylık toplamda ise ihracatta yüzde 15,8, ithalatta ise yüzde 23,1 artış oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Temmuz ayı 12 aylık periyotta yüzde 85,7 iken, 2018 yılı aynı dönemde yüzde 80,6’ya geriledi.

Haziran Ayı Ürün Gruplarına Göre İhracat ($)

Haziran Ayı En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke ($)

Haziran Ayı Ülke Gruplarına Göre İhracat ($) Kaynak: TUİK

55 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


EKONOMİK RAPOR

ADANA TİCARET ODASI ÜYE İSTATİSTİKLERİ Üye Sayımız: 26.969 2018 yılı Ağustos ayında toplam üye sayımız 26.969 oldu. Üye sayımızda bir önceki aya göre yüzde 0,30 artış görüldü. Temmuz ayındaki üye sayımız ise 26.889 idi. Açılan-kapanan firma sayıları incelendiğinde; 2018 yılı Ağustos ayında 132 firma açılırken, 52 firma kapandı. 2017 yılı Ağustos ayında ise 209 firma açılmış, 43 firma kapanmıştı. Buna göre 2018 yılı Ağustos ayında; geçen yılın aynı ayına göre açılan firma sayısında yüzde 36,8 azalış, kapanan firma sayısında yüzde 20,9 artış görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye kayıtları aylık Aylara Göre Açılan-Kapanan Firmalar (2016-2017-2018)

Nakdi Krediler Adana’da kullanılan nakdi krediler toplamı 40 milyar 414 milyon TL. 2018’in Temmuz ayında Adana’daki nakdi krediler toplamı 40 milyar 937 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 40,7’si kamu bankaları, yüzde 59,3’ü özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye’de kullanılan nakdi kredilerin yüzde 1,7’si Adana’da kullanıldı. İllere göre kullanılan nakdi kredi toplamına göre sıralamada Adana 10. sırada yer aldı. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 56

tabloda gösterilmemiştir.)

Kaynak : Adana Ticaret Odası Sicil Kayıtları Adana İli Nakdi Kredilerin Aylara Göre Kümülatif Dağılımı 2016-2018 (Bin TL )


EKONOMİK RAPOR

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ

Elektrik Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı kWh 2015-2017

Elektrik tüketiminde bir önceki aya göre % 17,2, geçen yılın aynı ayına göre % 0.7 artış gerçekleşti. Doğalgaz tüketiminde bir önceki aya göre % 0.1, geçen yılın aynı ayına göre % -1,4 değişim gerçekleşti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 6,1 azaldı. Bir önceki yıl yüzde 8,6 artış görülmüştü. 2018 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 17,2 azalış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde yüzde 0,7artmıştı.

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Doğalgaz Tüketimi (Sm3) 2015-2017

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 2,8 azaldı. Bir önceki yıl yüzde 2,9 artış görülmüştü. 2018 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalış yaşandı. Bir önceki yıl yüzde 0,1 azalmıştı.

Doğalgaz Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı (m3) 2015-2017

57 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


EKONOMİK RAPOR

Protesto Edilen Senetler

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağılımı

Adana’da 31 milyon 204 bin Tl. tutarında 1.098 adet senet protesto edildi.

2018 yılı Temmuz ayında Adana ilinde protesto edilen senet sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, bir önceki aya göre ise yüzde 8,1 azalış olduğu ve 1.098 adet senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 10. sırayı aldı. Adana’nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde 1,5’tir.

3URWHVWROX6HQHWOHULQ$\ODUD*|UH$GHW2ODUDN'D÷ÕOÕPÕ

2018 yılı Temmuz ayında Adana ilinde protesto edilen senet tutarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 38,1 artış yaşandığı ve 31 milyon 204 bin TL tutarında senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2018 yılı Tem- muz ayı itibariyle protesto edilen senet tutarında 11. sırayı aldı. Adana’nın, Türki ye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde 1,3’tür. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 58


EKONOMİK RAPOR

İbrazında Ödenen Çekler / Karşılıksız Çekler

İbrazında Ödenen Çekler 2017 - 2018 (Bin TL)

İbrazında ödenen çek tutarı 1 milyar 653 milyon TL. oldu. Karşılıksız çek tutarının ibraz edilen toplam çek tutarına oranı % 3 oldu.

İller bazında ibrazında ödenen çek tutarında 2018 yılında Ağustos ayında Adana ili 1 Milyar 653 milyon TL ile 9. sırada, 36 bin 729 adet ibrazında ödenen çek adedi ile de 8. sırada olduğu belirtildi. Türkiye geneli ibrazında ödenen çek tutarı içerisinde Adana’nın payı %2,2, çek adedi payı da %2,3 tür. Ağustos ayı itibariyle İbrazında ödenen çeklerin bir önceki yıla göre artış oranı incelendiğinde; çek adedinde %41,7, tutarında %52,3 artış gerçekleşmişti. Adana İli İbrazında Ödenen Çeklerin Aylık Dağılımı (Bin TL) (Adet - Tutar)

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen toplam çeklere oranında Adana ili 2018 yılı Ağustos ayında çek adedinde %3 oran ile iller bazında 33. sırada, karşılıksız çek tutarında ise %2,9 oran ile 49. sıradadır. Ağustos ayı Türkiye ortalaması adette %2,7, tutarda %3 olmuştur. Ağustos ayı karşılıksız çeklerde artış oranına bakıldığında, 2018 yılında geçen yıla göre adette %60,3, tutarda %36,8 artış gerçekleşmiştir. Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

59 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


EKONOMÄ°K RAPOR

YatÄąrÄąm TeĹ&#x;vikleri Adanaâ&#x20AC;&#x2122;ya toplam 14 adet 374 milyon 543 bin TL. sabit yatÄąrÄąmlÄą yatÄąrÄąm teĹ&#x;viki açĹldÄą.

YatÄąrÄąm TeĹ&#x;vikleri SektĂśrel DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą Haziran 2018

 \Ă&#x2022;OĂ&#x2022;QGD$GDQD LOLQH WRSODP  PLO\DU  PLO-­

YatÄąrÄąm TeĹ&#x;vikleri 2017-2018 Ocak-Haziran

5HVPL*D]HWHÂśGH\D\Ă&#x2022;QODQDQ\Ă&#x2022;OĂ&#x2022;+D]LUDQD\Ă&#x2022;

\RQELQ7/WXWDUĂ&#x2022;QGDDGHWEHOJHG ]HQOHQLUNHQ \DWĂ&#x2022;UĂ&#x2022;PWHĂşYLNYHULOHULQHJ|UHVHNW|UHOED]GD$GDQDÂś\D |QJ|U OHQ LVWLKGDPĂ&#x2022;Q LVH  NLĂşL ROGXáX DoĂ&#x2022;NODQGĂ&#x2022; HQHUML KL]PHWOHU YH LPDODW VHNW|UOHULQGHQ WRSODP  \Ă&#x2022;OĂ&#x2022;D\QĂ&#x2022;G|QHPGHLVHPLO\DU7/WXWDUĂ&#x2022;QGDVDELW DGHW WHĂşYLN DoĂ&#x2022;OPĂ&#x2022;Ăş ROXS HQ ID]OD \DWĂ&#x2022;UĂ&#x2022;P WHĂşYLNL  \DWĂ&#x2022;UĂ&#x2022;POĂ&#x2022;  DGHW WHĂşYLN DoĂ&#x2022;OĂ&#x2022;UNHQ |QJ|U OHQ LVWLKGDP PLO\RQ  ELQ 7/ VDELW \DWĂ&#x2022;UĂ&#x2022;P LOH øPDODW VHNW|U QH NLĂşL\GL

DoĂ&#x2022;OPĂ&#x2022;ĂşWĂ&#x2022;U Kaynak : Ekonomi BakanlÄąÄ&#x;Äą

Adana Ä°li Merkezi YĂśnetim BĂźtçe GerçekleĹ&#x;meleri Adanaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn bĂźtçe dengesi -1 milyar 943 milyon TL. 2018 yÄąlÄą AÄ&#x;ustos ayÄą konsolide bĂźtçe tahsilat tahakkuk oranÄąnda Adana ili yĂźzde 28,03 ile iller sÄąralamasÄąnda 66. sÄąrada yer aldÄą. Adana, 2017 yÄąlÄą aynÄą dĂśnemde ise yĂźzde 30,34 tahsilat tahakkuk oranÄą ile 65. sÄąradaydÄą. Adana, genel bĂźtçe vergi gelirlerinde illerin toplam tahakkuk içindeki paylarÄą sÄąralamasÄąnda 2018 yÄąlÄą AÄ&#x;ustos ayÄąnda yĂźz- de 0,74 ile 10. sÄąrada yer aldÄą. Adana, 2017 yÄąlÄąnÄąn aynÄą ayÄąn- da yĂźzde 0,85 tahakkuk payÄą ile yine10. sÄąradaydÄą. AÄ&#x;ustos 2018 itibariyle Adanaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn genel bĂźtçe gelir-gider tablosu incelendiÄ&#x;inde ise; merkezi bĂźtçe gideri 5 milyar 558 milyon TL., toplam gelir 3 milyar 615 milyon TL. oldu. Gelir-gider dengesi -1 milyar 943 milyon TL. olarak baÄ&#x;landÄą.

$'$1$7Ä&#x160;&$5(72'$6, 60

Adana Ä°li BĂźtçe Gelir-Gider KarĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąrmasÄą KĂźmĂźlatif (Bin TL)


EKONOMİK RAPOR

Konut Satışları Adana’da 18228 konut satılmıştır. İpotekli Durumuna Göre Konut Satışları

İlk Satış-İkinci El Satış Durumuna Göre Konut Satışları

Aylara Göre Konut Satışları Dağılımı (2017-2018)

Adana ilinde Ocak - Ağustos döneminde toplam 20.253 adet konut satılmış olup bu satışların %33’ü ipotekli, %67’si diğer satışlar olarak dağılım göstermiştir. Ocak-Ağustos döneminde 2018 yılında bir önceki yıla göre toplam konut satışında yüzde 0,1 artış gerçekleşmiştir. İlk satış - İkinci El Satış durumuna göre, satılan konutların %50,5’i ilk satış olup %49,1’i ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir.

Yıllara Göre Konut Satışları Dağılımı (2010-2018)

Fiyat Endeksler Aylık enflasyon oranında % 1.98 oranında değişim gerçekleşti. İstatistiki Bölge Sınıflaması’na göre TR62 Bölgesi olan Adana-Mersin Tüketici Fiyatları Endeksi; 2018 yılı Ağus- tos ayı itibariyle aylık yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı döneminde ise (yıllık) ise yüzde 18,44 değişim gösterdi.

2017 yılı Ağustos ayında ise endekste aylık yüzde 0,7 yıllık yüzde 11,37 değişim yaşanmıştı. 26 İstatistiki Bölge Sınıflaması’na göre de, Adana-Mersin Bölgesi 2018 yılı Ağustos ayında, aylık yüzde 1,98 değişim oranı ile en fazla artış yaşanan bölgeler arasında 12. sı-

rada yer aldı. Adana, 2017 yılı Ağustos ayında ise yüzde 0,7 değişim oranı ile 6. sırada yer almıştı. Adana-Mersin Bölgesi yıllık artışlara göre 26 istatistiki bölge arasında 2018 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde %18,44 artış oranı ile 21. sırada yer aldı.

61 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


YENİ ÜYELERİMİZ

Yeni Üyelerimiz Meryem Asel Sağlık Limited Şirketi Kurtuluş Mahallesi 64019 Sk. Sıtkı Kulak Apt. Sit. No: 30/12 Seyhan/Adana Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Seyhan Şubesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. Kiza İş Merkezi Sit. A4 Blok Apt. No: 437 /1/202 Seyhan/Adana Liya Turizm Servis Taşımacılığı Organizasyon Otomotiv Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Mahallesi 741 Sk. 652 Sk. 20 Sit. No: 4/2 Yüreğir/Adana Eflin Lojistik Nakliyat Taşımacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi 61020 Sk. Kazım Bey Apt. Apt. No: 2/3 Seyhan/Adana

10.000,00 ---100.000,00 1.000.000,00

Toyas Teknik Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Acıdere Mahallesi 6697 Sk. No: 1/B1 Sarıçam/Adana

500.000,00

Ngn İnşaat Elektrik Tarım Ticaret Limited Şirketi Mahfesığmaz Mahallesi 79058 Sk. Alçin Apt. Sit. No: 2/02 Çukurova/Adana

500.000,00

Byr Narenciye Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Züccaciye İletişim Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Havutlu Mahallesi Karataş Blv. No: 584/A Yüreğir/Adana

100.000,00

Milas Giyim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Cad. Mevhibe Hanım Apartmanı Sit. No: 15 A Seyhan/Adana

20.000,00

Sönmezler Yağ Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Seyhan Şubesi Sarıhamzalı Mahallesi 47081 Sk. No: 17 B Seyhan/Adana

---

Kardelen Turizm İnşaat Gıda Mobilya Day. Tüketim Malları Tekstil San. ve Tic.Ltd.Şti. Geri Dönüşüm Şubesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sk. B.Blok Apt. No: 36 B/13 Yüreğir/Adana

---

Emma Can Gayrimenkul Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Güzelyalı Mahallesi 81020 Sk. No: 1/1 Çukurova/Adana

100.000,00

Alkaraslı Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ova Mahallesi 44374 Sk. Modern Sanayi Sitesi Sit. A Blok Apt. No: 3 Ab Seyhan/Adana

400.000,00

Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi Göktaş2 Santrali Şubesi Köprücük Mahallesi Urganağzı Sk. Göktaş 2 Hes Apt. No: 32 /1/32 Aladağ/Adana

---

Bennas İnşaat Yapı Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. Kiza İş Merkezi Sit. A2 Blok Apt. No: 437 /3/707 Seyhan/Adana

50.000,00

Göldiken İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Karacaoğlan Mahallesi 3749 Sk. No: 18 Yüreğir/Adana

50.000,00

Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Adana Şubesi Çınarlı Mahallesi 61021 Sk. Üçgül Home Ofis Sit. No: 1/402 Seyhan/Adana Elada Tekstil - İsmail Bayram Fevzipaşa Mahallesi 48013 Sk. No: 4 A/ Seyhan/Adana Adnan Kaplan Kaplan Tekstil Kocavezir Mahallesi Pazarlar Cad. No: 130/4 Seyhan/Adana Miyar Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Blv. Karadayı Apt. Sit. No: 20/13 Seyhan/Adana

$'$1$7Ċ&$5(72'$6, 62

--24.000,00 100.000,00 ---


YENİ ÜYELERİMİZ

Yeni Üyelerimiz Özkulu İnşaat Orman Ürünleri Mobilya Tekstil Gıda İthalat İhracat Ve Limited Şirketi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Cad. Semih İş Hanı Sit. No: 3/125 Seyhan/Adana

100.000,00

Agro Science Chemicals Gıda Tarım İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Acıdere Mahallesi 6709 Sk. No: 4/B1 Sarıçam/Adana

---

Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi Sadık Ahmet Bulvarı Çukurova Adana Şubesi Belediye Evleri Mahallesi 84249 Sk. Panorama Evleri Sit. C / Blok Apt. No: 2 A Çukurova/Adana

---

Serimer Medikal Optik İnşaat Enerji Ve Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Blv. Adana Esk Yaşam Merkezi Sit. B Apt. No: 32/Z10 Yüreğir/Adana

---

İsmet Doğan Aksoy Venüs Medya Servis Hizmetleri Namık Kemal Mahallesi 65007 Sk. No: 6 1/1 Seyhan/Adana

10.000,00

Yd Mobilya Pazarlama Anonim Şirketi Adana 3 Şubesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Blv. Optimum Sit. No: 28/B2 Yüreğir/Adana

---

Aıdo Makine Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Gürselpaşa Mahallesi 75198 Sk. No: 9/1 Seyhan/Adana

100.000,00

Er Paper Kağıt Ambalaj Danışmanlık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Güzelyalı Mahallesi 81181 Sk. Kibritoğlu Plaza Sit. C Blok Apt. No: 2 /4/2 Çukurova/Adana Ali Et Dünyası Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Mahallesi Çukurova Cad. No: 24/A Yüreğir/Adana

50.000,00 100.000,00

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adana Park Şubesi Sakarya Mahallesi 55016 Sk. Park Adana Avm Sit. No: 8/305 Seyhan/Adana

---

Muhsin İşpınar Kayışlı Makina Toptan Rulman Yeşiloba Mahallesi 46257 Sk. Yetsan Sanayi Sitesi Sit. No: 3 A Seyhan/Adana

10.000,00

Ak Toros Gıda Hayvancılık İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Cad. Saygan İşhanı Sit. No: 18/411 Seyhan/Adana

200.000,00

Celltech Hücre Teknolojileri Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Güzelyalı Mahallesi 81129 Sk. No: 2/01 Çukurova/Adana

50.000,00

Sezgi Prodüksiyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çınarlı Mahallesi 61006 Sk. Hukuk Plaza Sit. No: 17/402 Seyhan/Adana

50.000,00

Esparaba Gıda Reklamcılık İletişim Hizmetleri Turizm Ticaret Anonim Şirketi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Blv. Optimum Sit. No: 28/206 Yüreğir/Adana

100.000,00

Gökçen Organizasyon Ve Yemekçilik Limited Şirketi Döşeme Mahallesi 60024 Sk. Yenikent Sabuncu Sitesi Sit. E Blok Apt. No: 11/32 Seyhan/Adana

1.100.000,0

Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Seyhan Şubesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. Adana Merkez Otogarı Sit. No: 434/021 Seyhan/Adana

1.100.000,0

İbrahim Algül Elif Tekstil Sucuzade Mahallesi 30083 Sk. No: 12/1 Seyhan/Adana

200.000,00

Erke Gübre Üretim Satış Ve Pazarlama Anonim Şirketi Adana Şubesi Acıdereosb Mahallesi Atatürk Blv. No: 65 Sarıçam/Adana

---

63 $'$1$7Ċ&$5(72'$6,


!!!"#$%&$'()*$'+,-"(./


Adana Ticaret Odası Dergisi  

Adana Ticaret Odası Dergisi

Adana Ticaret Odası Dergisi  

Adana Ticaret Odası Dergisi

Advertisement