Page 1

TıCARET ODASI ADANA

Adana Ticaret Odası’nın aylık ücretsiz yayın organıdır. ISSN: 0101868 Ekim 2016 Yıl: 5 Sayı: 51

DERGİSİ

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım: Sanayi ve ticaret erbabının önünü açmak bizim en önemli görevlerimizden biridir

Akdeniz Turizm Forumu, ‘Akdeniz’in Yükselen Destinasyonları’ sloganıyla 7. kez gerçekleştirildi: Akdeniz turizmcileri Mersin’de buluştu

Eylül ayı Meclis toplantımızda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Menevşe: Türk ekonomisindeki daralma hızla geride kalıyor

İslam ekonomisinin patronları Konya’daydı...

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı: İş dünyasına yapılandırmadan yararlanma çağrısı

Adana Ekonomi Raporu: Adana’nın ithalatındaki gerileme sürüyor


9

Adana Ticaret Odası İmtiyaz Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe

Genel Yayından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aka

12

Yönetim Adresi Abidinpaşa Cd. No:52 T: 0322 351 39 11 (pbx) F: 0322 351 80 09 web: www.adanato.org.tr e-mail: atobasin@gmail.com

18

Grafik-Tasarım Kerem Acar Nobel Kitabevi Tel: (0322) 233 00 29 www.nobelkitabevi.com.tr Reklam Rezervasyon Nazlı TOHUMOĞLU 0530 527 19 27

-2- | ADANA TİCARET ODASI

33


İÇİNDEKİLER IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım: Sanayi ve ticaret erbabının önünü açmak bizim en önemli görevlerimizden biridir

9

Eylül ayı Meclis toplantımızda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Menevşe: Türk ekonomisindeki daralma hızla geride kalıyor

12

Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı: Tarihi bir fırsat olan Torba Yasa’dan mutlaka faydalanın

16

İş dünyasına yapılandırmadan yararlanma çağrısı

18

Akdeniz turizmcileri Mersin’de buluştu

20

MEDITOUR 2016 ‘Sonuç Deklarasyonu’ açıklandı

23

İslam ekonomisinin patronları Konya’da buluştu

24

Rusya vizeyi kaldırmak için ilk adımı attı

25

Çin’den, ‘ticaretin önünü açmalıyız’ mesajı

29

Rektörlere kutlama ziyaretinde bulunduk

30

‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavları Adana’da yapılacak

32

‘Beyrut-Adana Turizm Köprüsü İstişare Toplantısı’ yapıldı

33

Adana Ekonomi Raporu: Adana’nın ithalatındaki gerileme sürüyor

37

Sinemanın yüzünü yine Adana güldürdü

45

‘Yaşanacak Yer; Fethiye’ sizleri bekliyor

50

Mali Müşavir Ender Demir’in yazısı: Çalışan kadınlar için destek düzenleme...

54

Yeni üyelerimiz

56

ADANA TİCARET ODASI | -3-


Adana Ticaret Odası

üyeliğinin firmanıza sağlayacağı imkanlar... ►► Ticari faaliyetleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgelerin temini,

►► Teşvikler, hibeler, fuar destekleri ve diğer fon kaynaklarına erişim için ücretsiz danışmanlık,

►► İşletmenizi geliştirebilmek için uzman çalışanlarımızdan görüş ve tavsiyeler,

►► Eğitim ve seminerlerde özel indirimler,

►► Odamızın 47 farklı meslek grubunda kayıtlı üyelere ulaşarak yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı,

►► Dış ticaret yapacak olan firmalar ile dış ticaret hacmini artırmak isteyen firmalara danışmanlık ve takip hizmetleri,

►► İhtiyaç duyulan üye listelerine ve bilgilerine ulaşma imkanı,

►► İşletmelerin hedef pazarları ile ilgili olarak talep edecekleri ülke raporlarının hazırlanması,

►► ATO web sayfasından sanal fuara ücretsiz katılma imkanı ve bu sayede firmanızın dünya genelinde tanıtımının sağlanması, ►► Adana Ticaret Odası Dergisi’ne ücretsiz abonelik, ►► Yeni girişimciler için danışmanlık ve diğer destek hizmetleri, ►► ATO’nun İnsan Kaynakları Bankası’ndan yararlanma imkanı,

-4- | ADANA TİCARET ODASI

►► Yurtdışına yapacağınız ticari gezilerinizde vize alımını kolaylaştıracak belgeler,

►► Üye firmalara bankalar aracılığıyla sağlanan düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarından faydalanma olanağı, ►► Üyelerimize vergi avantajı sağlayan fire ve zayiat oranlarına ilişkin raporlar, ►► Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV) sosyal tesislerinden faydalanma imkanı, ►► ATO üyesi kimliği ile ülke genelinde birçok otelde özel indirimler,

►► Avrupa Birliği uyum sürecinde sektörünüzle ilgili olarak ihtiyaç duyabileceğiniz AB mevzuatlarına ve bilgilendirmelerine erişim olanağı,

►► Sanayi sicil belgesi almayı kolaylaştıran, teşvik-kota-tahsis ve ihalelerde avantaj sağlayan, ayrıca elektrikte yüzde 26,7 indirim imkanı veren kapasite raporlarının hazırlanması,

►► Üyelerimizin yaşadıkları ticari sorun ve anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri,

►► Ve daha birçok avantajdan faydalanabilmeniz için sizi Odamıza üye olmaya bekliyoruz.


A

Çıkış Yolu Üretim ve Büyümeden Geçiyor

nadolu, kadim topraklar… Her geçenin hayran kaldığı, bir parçası olmak istediği, bir parçasını almak istediği güzel diyar… Her gören almak isteyince, haliyle, hareketliliğin, sürtüşmenin, güç savaşlarının da kaçınılmaz olarak gerçekleştiği bir mücadele alanıdır ezelden beri… O yüzden zordur Anadolu, Anadolulu olmak, Anadolu’da yaşamak… Anadolu tarihi bunu örnekleyen olaylarla doludur; gerçekleşen akıl almaz olaylarla, verilen şehitlerle, Ülkemiz, Milletimiz bunu yıllardır yaşıyor. Bu vesileyle çok yakın zamanda gerçekleşen terör olaylarında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörden ve çatışmalardan uzak toplumsal huzur ve mutluluk, zihin ve zikir birlikteliğine ihtiyaç duyar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de basit olarak belirttiği üzere ihtiyaçları karşılanmayan insanlar ve toplumlar, bu ihtiyaçlarını aşama aşama gidermenin huzursuzluklarını yaşarlar ve bunu toplumun diğer kesimlerine de yaşatırlar. Bu bahsedilen temel ihtiyaçlar giderilmediği sürece toplumsal huzursuzluk da devam eder. Günümüzün, şehir merkezli sosyoekonomik düzeninin huzura ermesinin temel argümanı istihdam ve kişisel geliri artırmak olmuştur. Bunun da yolu üretimi artırmak ve gelir dağılımını daha iyi hale getirmekten geçer. Nitekim son 10 yıldaki kişibaşı milli gelir artışının refah etkisi herkesçe görülmektedir. Hükümetin Eylül ayı başında yaptığı “yatırım cazibe merkezleri” hamlesi bu anlamda hem toplumsal huzur ve mutluluğu artırmaya hem de terörün ekonomik nedenlerini ortadan kaldırmaya yöne-

lik önemli ve cesur bir girişimdir. Bu anlamlı girişim için Sn. Başbakan ve ekibini kutluyorum. İşsizliğin, kişibaşı gelir azlığının, az gelişmişliğin, terörün en çok gözlendiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için planlanan bu girişimin teşvik uygulamalarının da eski planlamalardan farklı olduğu görülmekte. Örneğin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimlerine yönelik fabrika ve işletmelerin teşviki için “sipariş usulü” çalışmaların yapılması bir ilk sanırım. Hükûmetin stratejik olarak aşamalandırdığı bu kalkınma girişimi üzerinde, şu an 3 yıllık bir “orta vadeli plan” olarak çalışılıyor. Yatırım yapılacak iller, sektörler, alanlar belirlenmiş ancak üretilecek ürün ve hizmetler ile bunların üretileceği fabrika ve işletmelere girişimcilerin yani pazarı-talebi bilenlerin bilgileriyle karar verilebilecek. Proje, bu yönüyle diğer devlet girişimlerinden farklılaşıyor ve verimli bir görünüm kazanıyor. Bu kalkınma girişiminin başarılı bir şekilde başlaması ve devam etmesi, güvenlik, toplumsal huzur, siyasi istikrar, ekonomik istikrar, özel sektörün aktif katılımı gibi temel argümanlara ihtiyaç duyuyor. Elbette tüm bunların sürdürülebilir bir zemine oturması için kurumsallaşma çalışmalarına da gereken önemi vermek gerek. Takip eden süreçte işgücü eğitimi, teknoloji üretimi ve üretilen ürünlerin katma değerinin daha da artırılmasına ihtiyaç olacak. Bu yatırımlarımızda, herkesin yapmadığını yapabilir hale geldiğimizde, daha yenilikçi olduğumuzda ve verimliliğimizi artırdığımızda istihdama ek olarak kişisel gelir de artacak, toplumsal huzur da gelişme alanı bulacak.

Tarkan KULAK Meclis Başkanı Hükûmetin başarılı olduğunu düşündüğüm alanlardan biri de alternatif finans yöntemlerini kullanabilmesidir. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki İstanbul’u daha yaşanılır, daha hareketli bir hale getirecek olan havalimanı, Avrasya tüneli, şehir hastaneleri gibi projelerinin bu yöntemlerle yapıldığını ve çok hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini görüyoruz. 3. köprünün ağır araç trafiğini almaya başlaması, Avrasya tünelinin 100 dk’lık yolu 15 dk’ya indirmesi İstanbul’a dolayısıyla Türkiye ekonomisine nefes aldırmakta, hız kazandırmaktadır. Sosyal ve ekonomik ilerleme, diğer bir ifadeyle kalkınma ve markalaşma için en önemli konunun temel ve mesleki eğitim olduğunu tecrübelerimiz bize gösterdi. Umarım Hükûmetin eğitim konusundaki çalışmaları da istenen olumlu sonuçları kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyar. Ve bizler de Millet olarak çok daha huzurlu ve mutlu bir geleceğin yolunda ilerleriz. Bu vesileyle temel eğitim ve üniversite düzeyinde eğitim-öğretime başlayan gençlerimize ve öğretmenlerimize verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum… Saygıyla selamlıyorum.

ADANA TİCARET ODASI | -5-


Adana Ticaret Odası 122 yıldır hizmet veriyor

A

dana Ticaret Odası, 1894 yılında, pamuk ticaretinin dışarıya yönelik olması ve biraz da dış alıcıların baskısı ile pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’nın emri ile kurulmuş; 1894 - 1909 yılları arasında çok dar bir alanda, kısıtlı imkânlarla çalışabilmiştir. Odamız 1909 yılında, savaşlar ve dış güçlerin baskıları sonucu felce uğrayan ekonomik hayatla birlikte, bir süre faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmış; 1909 - 1911 yıllarında Ziraat Odası’nı da bünyesine alarak “Ticaret ve Ziraat Odası” adı altında çalışmaya başlamıştır. Ticaret Odası, 1911 yılında Ziraat Odası’ndan ayrılmıştır. Bu arada çalışmalarının ağırlık merkezi olan pamuk ticaretinde ve özellikle, pamuk ihracatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı süresince, Oda faaliyetleri kısıtlanmış ve savaş koşullarının elverişli olmaması nedeniyle Oda seçimleri yapılamamış bu arada, Ticaret Bakanlığı, mevcut nizamnameyi yürürlükten kaldırarak, Odaların ünvanlarını, “Ticaret ve Sanayi Odaları” olarak değiştirmiştir.

Odamız da buna uyarak, “Adana Ticaret ve Sanayi Odası” ünvanını kullanmaya başlamıştır. I. Dünya savaşının aleyhimize sonuçlanması üzerine Adana, Aralık 1918’de işgal edilmiştir. Gerek Fransızlar’ın ve gerekse Ermeniler’in baskısı altında kalan Odamızın Türk asıllı yöneticileri görevlerinden ayrılmış ve yönetim kadrosuna Fransız idaresi tarafından Ermeni asıllı tacirler atanmıştır. 5 Ocak 1922’de yapılan Ankara anlaşmasıyla Fransız işgali son bulmuş ve Adana Türkler’e teslim edilmiştir. Fransız idaresi zamanında, Odanın mutlak hakimi olan Ermeniler, Adana’yı terkederken Odanın bütün belgelerini yakmışlardır. 27 Eylül 1925 tarihinde kabul edilip, 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verilmiş, ticaret ve sanayi erbabına Odalara kayıt mecburiyeti konulmuştur. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarını mahalli olmaktan çıkararak bölgesel bir kimlik kazandırmış olmasıdır.

11 Ocak 1943 tarihinde kabul edilen 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu” 655 sayılı kanun ile bu kanunun 8. maddesini tadil eden 916 sayılı kanun ve 1302 sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesi’nin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsalarına yeni bir şekil vererek, Meslek Grupları, Oda Meclisi ve İdare Kurulu’nu ihdas etmiştir. 8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kanunu, 4355 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin tüzüğü yürürlükten kaldırmış, Oda ve Borsalara yepyeni bir biçim vererek, bir birlik etrafında teşkilatlanmalarına imkân sağlamıştır. 54 yıl boyunca yürürlükte kalan bu kanun, uzun çalışmalar sonrasında değiştirilmiş ve 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ile Odalar ve Borsaların kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar çağın gereklerine göre yeniden düzenlenmiştir.


Ticaret ve Sanayi Şurası’nın Türk ekonomisine katkıları...

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, bölgesel sorunların Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a aktarılması amacıyla 6 Ekim tarihinde Ankara’da düzenlenen IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, ekonominin kanaat liderleri olan Oda ve Borsa Başkanlarımızın, görüş ve önerilerini kamu idaresine doğrudan aktardıkları en büyük istişare platformudur. Bu sayede, reel sektörün yaşadığı pek çok problemin gündeme getirilmesi ve Hükümetimizin iradesiyle çözülmesi mümkün olabilmektedir. Bölgemizin ve şehrimizin sorunlarını geçmiş dönemlerde üst düzey bürokratlara iletmede bile sorunlar yaşadığımız düşünüldüğünde, IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü Başbakan Binali Yıldırım’ın yanında, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in hazır bulunduğu bir atmosferde dile getirilen sorunların çözümüne ilişkin olarak, ilgili bürokratlar da çözüm arayışı konusunda doğal olarak daha hızlı davranmaktadırlar. Bunu geçtiğimiz yıllarda düzenlenen şuralarda dile getirilen sorunlara çözümcü yaklaşımlardan dolayı yakından tanık oluyoruz. İş dünyasının uzun yıllardır biriken sorunlarının çözümüne yönelik olarak; mükelleflerimizin vergi dairelerine, SGK’ya, belediyeler ve Odalara olan vergi, prim, idari para cezası, gümrük vergisi, emlak vergisi gibi, vadesi 30 Haziran 2016 tarihinden önce olan bütün borçları yeniden yapılandırılarak 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksitlerle ödeme imkanı getiren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun da, iş dünyası ile Hükümetimizin bu yöndeki birlikte çalışmalarının bir ürünüdür. Reel sektörü rahatlatan, müteşebbisi fabrikasına, tüccarı dükkanına döndüren

bu adımlar için Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Bu son derece önemli düzenlemelerin yürürlüğe girmesi, kamu idaresi ile reel sektörün barıştırılması ve beyaz bir sayfa açılmasının sağlanması bakımından son derece yararlı olmuştur. İşvereni, çalışanı, müteşebbisi, üreticisi ve kamu idaresi olarak hep birlikte, ülkemizin reform gündemine sahip çıkmalı, bu çarpıcı hedefe ulaşmak için el birliğiyle çalışmalı ve 2002’den sonra yakalamış olduğumuz değişim sürecini güçlendirilmeliyiz. IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’na, Adana Oda ve Borsaları olarak son derece iyi bir hazırlık yaptık. Üç ana başlık halinde; Türk ekonomisinin 15 Temmuz sonrasındaki durumuna, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’nin sorunlarına ve genel olarak da ticaret, sanayi ve özellikle de Rusya ile yaşanan krizin ardından başta narenciye olmak üzere yaş sebze ve meyve sektöründe yaşanan ihracat sorunlarımıza ilişkin bir rapor hazırladık. Bu rapor, TOBB tarafından hazırlanan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a sunulan ortak raporda tam metin olarak yer aldı. Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in, IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’ndaki konuşmasında, başta narenciye olmak üzere yaş sebze ve meyve sektöründe yaşanan ihracat sıkıntısının Rusya ile son dönemde olumlu seyreden ilişkiler doğrultusunda birkaç güne kadar ortadan kalkacağına ilişkin müjdesi bizi son derecede sevindirmiştir. Toplantıda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşmadaki mesajları da biz sanayici ve iş adamları açısından son derecede önemliydi. Bu mesajlar, geleceğe dönük iyimser umut ve beklentilerimizin yeniden yeşermesini sağlamıştır. Toplantı süresince sanayi ve ticaret odası başkanlarının vurguladıkları sorunları Şura’ya katılan bakanlarla birlikte büyük bir titizlikle not ettiğine tanık olmaktan mutluluk duyduğum Sayın Baş-

Atila MENEVŞE Yönetim Kurulu Başkanı bakanımızın sorunların anlatıldığı konuşmaların ardından dile getirdiği şu cümlelerine dikkatinizi çekmek istiyorum: “Bunların hepsine çözüm bulmak, ülkemizin ve milletimizin muasır medeniyetler yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri olan siz sanayi ve ticaret erbabının önünü açmak, yolunu aydınlatmak, 65. Hükümet olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bundan emin olabilirsiniz. AK Parti iktidarı olarak geçtiğimiz 14 yılda hep bunu yaptık. ‘Her şeyi biz biliriz, biz yaparız’ zehabına kapılmadan, memleketin bütün paydaşlarını, her alandaki sivil toplum kuruluşlarını işin içine dahil etmek suretiyle vatandaşımızın, milletimizin beklediği en uygun, en ideal çözümü üretmeye çalıştık…” Bu toplantıda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşmayı ve özellikle değindiği konuları Adana Ticaret Odası Dergimizin ilerleyen sayfalarında okuyabilirsiniz. Bu vesileyle toplantının düzenlenmesini sağlayan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu’na, ayrıca emeği geçen herkese Adana Oda ve Borsaları olarak şükranlarımı sunuyorum.

ADANA TİCARET ODASI | -7-


-8- | ADANA TÄ°CARET ODASI


Türk özel sektörünün sorunlarını hükümete aktardığı IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım:

Sanayi ve ticaret erbabının önünü açmak bizim en önemli görevlerimizden biridir

IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile aralarında Meclis Başkanımız Tarkan Kulak, Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’nin de yer aldığı 365 oda ve borsanın meclis ve

yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.​ Şura’da, 81 ilden 365 oda/borsa başkanı özel sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini, Başbakan Yıldırım ve bakanlara iletti. Başbakan Binali Yıldırım şurada yaptığı konuşmada, sanayi ve ticaret odası başkanlarının ifade ettiği sorunları şuraya katılan bakanlarla birlikte büyük bir titizlikle not ettiğine dikkati çekerek,

“Bunların hepsine çözüm bulmak, ülkemizin ve milletimizin muasır medeniyetler yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri olan siz sanayi ve ticaret erbabının önünü açmak, yolunu aydınlatmak, 65. Hükümet olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bundan emin olabilirsiniz. AK Parti iktidarı olarak geçtiğimiz 14 yılda hep bunu yaptık. ‘Her şeyi biz biliriz, biz yaparız’ zehabına kapılmadan, memleketin bütün paydaşlarını, her alandaki sivil toplum kuruluşlarını işin içine dahil etmek suretiyle vatandaşımızın, milletimizin beklediği en uygun, en ideal çözümü üretmeye çalıştık” ifadesini kullandı. “İşimiz bundan sonra daha fazla takip” Anlatılan sorunların yüzde 6070’inin uygulamayla ilgili sorunlar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Yasalar var, altyapı var ama uygulamaya gelince maalesef keyfilik yüzünden vatandaşımız, yatırımcımız, sanayicimiz zaman

ADANA TİCARET ODASI | -9-


kaybediyor, üzülüyor. Bunları da birlikte aşacağız. İnsanın olduğu yerde sorun var ama sorunları çözecek olan yine insandır” dedi. Yıldırım, bu konuda beraber çalışılacağını, daha yakın temasta olunacağını

belirterek, TOBB, odalar ve ilgili bakanların her bir konuyu tek tek takip edeceğini, kendisinin de takipçisi olacağını söyledi. Düzenlemelerin yeterince var olduğunu, asıl meselenin ise uygulamada

bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “Uygulamaya gelince maalesef taşrada, orada, burada farklı farklı durumlar ortaya çıkıyor ve bundan da sektörümüz, sizler zarar görüyorsunuz. Emin olabilirsiniz ki işimiz bundan sonra takip, daha fazla takip. Sahada ne oluyor, ne bitiyor, yukarıda alınan kararlar sahada hangi oranda uygulama imkanı buluyor. Bunları bütün bakanlarımız tek tek takip edecekler ve gereğini yapacaklardır” diye konuştu. Gençleri geleceğe hazırlayacaksınız Yıldırım, şurada sanayinin daha da geliştirilmesi, yeni OSB’ler yapılması, lojistik merkezler yapılması, birtakım bürokratik engellerin ortadan kaldırılması gibi taleplerin dile getirildiğini aktararak, “Ben burada lükse yönelik, israfa yönelik hiçbir talebe rastlamadım. Hepsi kendi içinde tutarlı, hepsi de ülkeye katma değer sağlayacak, bölgeye daha fazla yatırım yapmayı temin edecek talepler. Bunlara karşı duyarsız olamayız, hiç kimse olamaz.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin mutlak üstünlüğü olmadığına dikkati çeken Yıldırım, “Petrolü yok, doğalgazı yok. Mukayeseli üstünlüğümüz var. Mukayeseli üstünlüğümüz ne? Genç nüfusumuz. Beşeri kaynağımız. Bu bizim birçok ülkede olmayan

-10- | ADANA TİCARET ODASI


gücümüz. Bu gücümüzü şimdi kullanma zamanı gelmiştir” dedi. Yıldırım, bu gücü kullanmak için gençlerin en iyi şekilde eğitimle donatılacağını ifade ederek, “Sizler de bu gençleri alıp önlerini açacaksınız, geleceğe hazırlayacaksınız” diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini anımsatarak, şöyle devam etti: “Hepimiz beraber yaşadık, 15 Temmuz gecesi Türkiye için ikinci Kurtuluş Savaşı’dır, ikinci kurtuluş mücadelesidir. Bu mücadeleyi yüzümüzün akıyla milletçe kazanmış olmanın haklı gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. O gece herkes meydanlardaydı. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, başkanı, bütün üyeleri, yurdun her köşesinde demokrasinden yana, milli iradeden yana net bir tavır koymak suretiyle darbe girişimine kalkan hainlere en güzel cevabı verdiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz.” Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından bazı bölümler şöyle; ∫ Hainlere en güzel cevabı verdiniz. Herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Türkiye tarih boyunca herkesin gözünün üzerinde olduğu bir ülke olmuş-

tur. Türkiye’nin doğu ve batı medeniyetleri arasında bir geçiş noktasında olması. ∫ Türkiye ülkesini geleceğini inşa etmekle kalmıyor, farklı ülkelerde de barış sağlamaya devam ediyor. Etrafımızda istikrarsızlıklar var; Suriye, Irak, Karadeniz kuzeyinde yaşananların en başta etkilenen ülkesi Türkiye’dir. Türkiye birçok bakımdan bunun bedelini ödüyor. ∫ Mülteciler öncelikle Türkiye’nin yolunu tutuyor. Biz kapımıza geleni geri çeviremeyiz. Bütün kardeşlerimizi bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Biz bize yakışanı yaptık. Türkiye olarak aktif bir şekilde çabalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bölgedeki paydaşlarla yakın temaslarımız devam ediyor.Türkiye sadece bölücü terörle uğraşmıyor aynı zamanda DEAŞ terör örgütüyle de amansız bir mücadele veriyor. Fırat Kalkanı’nı başlattık. Bunun amacı hudut güvenliği ile bölgedeki vatandaşlarımızın can vemal kaybını önlemek. Bin kilometrekarelik alan terör unsurlarından temizlenmiş, asli unsuru olan Suriyeli mülteciler yerleşmeye başladı. Cerablus 200 sivil varken, 2 bin - 2 bin 500 sivil hayatını yaşamaya başladı. Okullar açıldı. Biz için bir yerinden başladık. Suriye’nin normalleşmesi için işin bir

yerinden başladık. Diğer ülkelerin de başlaması gerekiyor. Olumsuzluklara rağmen olumlu bir durum yaşarız umarım.Rusya, İran ve ABD ile temaslarımız sürüyor. ∫ Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi konusunda Amerika özellikle, İran Merkezi Hükümeti ve aşiretlerden oluşan Milis gücüyle çalışması mevcut. Bu konuda Türkiye hassas. Tabii ki DEAŞ’ın temizlenmesi lazım. Uzun zamandan beri askeri unsurlarımız bir yandan mücadele ediyor, bir yandan da o bölgenin gerçek sahiplerinin eğitilmesi için faaliyet gösteriyor. Tüm bunlar yapılırken, operasyonun yaklaştığı bu günlerde Irak’tan anlaşılmaz tepki geldi. Irak’ta 63 değişik ülkeden askeri unsur vardır. PKK’nın barındığı Irak’ta bugüne kadar Irak Merkezi Yönetimi tedbir almazken, 63 ülkeden askeri unsur bulunurken Türkiye’nin oradaki varlığına takılması abesle iştigaldir. İyi niyetli bir yönü yoktur. ∫ Irak’ta Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir. Bizim amacımız daha fazla insanlık dramının yaşanmaması, bölgedeki oldu bittilerinin önüne geçilmesidir. Irak hükümetinin haddi değildir. Bölücü terörle amansız bir mücadelemiz var. Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Çukur siyaseti ile şehirlerimiz bölgelerimiz işgal edildi.

ADANA TİCARET ODASI | -11-


Odamızın Eylül ayı Meclis toplantısında konuşan Başkanımız Menevşe, Türk ekonomisinin tüketime değil; yatırım, üretim ve istihdama yönelik büyümesini istediklerini söyledi:

Türk ekonomisindeki daralma hızla geride kalıyor

U

luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu, ekonomisinin durağan bir seyir izlemesini gerekçe göstererek yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürmesine rağmen piyasaların bu açıklamadan olumsuz etkilenmemesinin son derecede sevindirici olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, “Türkiye mali disiplini ve güçlü bankacılık sistemiyle artık 1990’ların Türkiye’si olmadığını bir kez daha göstermiştir” dedi. Odamızın Eylül ayı olağan Meclis toplantısı, Tarkan Kulak başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Tarkan Kulak, son dönemde çok sayıda asker ve polisimizin şehit olmasına neden olan terör saldırılarını nefretle kınadı. Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırıların hiçbir zaman sonuç vermeyeceğinin 15 Tem-

-12- | ADANA TİCARET ODASI

muz darbe girişiminde bir kez daha kanıtlandığını kaydeden Kulak, alçakça ve kalleşçe düzenlenen saldırılarda şehit düşen kahramanlarımızı minnetle andığını, yaralılarımıza da acil şifalar dilediğini söyledi. Odamız Meclisi’nde daha sonra terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ağustos ayı Faaliyet Raporu ve Temmuz ayı mizanının kabul edilmesinin ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu ekonomisinin durağan bir seyir izlemesini gerekçe göstererek “yatırım yapılabilir” seviyenin altına düşürmesini değerlendirdi. Moodys’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine rağmen Türk ekonomisinde olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Menevşe, “Biliyorsunuz bu gibi kuruluşların

1990’lı yıllardaki benzer açıklamalarının ardından Türk ekonomisinde krizler yaşanıyordu. Şimdi ise döviz kurlarında bile kayda değer bir dalgalanma görülmemiştir. Bu durum son derecede sevindiricidir. Türkiye mali disiplini ve güçlü bankacılık sistemiyle artık 1990’ların Türkiye’si olmadığını bir kez daha göstermiştir. Moody’s Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülkeler seviyesinde düşürürken, Suriye, İran, Irak ve bu bölge ile yatırım ve işbirliği arayışındaki uluslararası yatırımcıların Türkiye’den partner arayışı içerisinde olmaları ülkemizin istikrarının bir göstergesidir. Ancak Türkiye’nin kredi notunun tekrar yükselmesi beklentisinde olduğumuzu ve Adana Ticaret Odası olarak bu yönde çaba harcayacağımızı da vurgulamak istiyorum” dedi. Türk ekonomisinde 2016 yılında bir yavaşlama görüldüğünü ancak Hükümetin olumsuzlukların ortadan kaldırılarak göstergeleri yükseltmeye dönük


Merkez Bankası faizlerinin düşürülmesinden, kredi kartı borçlarının 72 ay vade ile yapılandırılmasına, tüketici kredilerinde vadenin 48 aya kadar çıkarılmasına ve vergi borçlarının yapılandırılmasına kadar birçok önlemi hayata geçirdiğini vurgulayan Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yi 2016 yılında olumsuz etkileyen faktör, sanıldığının aksine 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ darbe girişimi değil, küresel piyasalardaki dalgalanmalardır. Ancak Türkiye bu sıkıntıların aşılması, daralan piyasaların canlandırılabilmesi bakımından dünyaya göre daha avantajlı güçlü bir ülkedir. Ancak biz ekonomide tüketime dayalı büyümeden ziyade yatırım, üretim ve istihdama yönelik büyümeden yanayız. Bunun için de yatırım harcamalarının, ihracatın artırılması gerekiyor. Yatırımların artması, yatırım ortamının iyileşmesi, ekonomiye olan güvenin artması, yapısal reformların devreye girmesiyle Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güven artacaktır. Ekonomiye olan güven yatırımlarla doğru orantılıdır. Ekonomide yatırım harcamaları, üretim demektir. Üretim ve tüketim at başı gitmelidir. Çünkü tüketime dayalı büyüme devamlılık arz etmiyor.

Bunun için teşvik tedbirleri geldi. Buna göre proje bazlı yatırımlar teşvik edilecek. Hükümetin hazırladığı Üretim Reformu Yasa tasarısının bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformların aynı hızla hayata geçirilmesine devam edilmelidir.” ATO, 122 yıllık bir çınardır... Konuşmasında son dönemde Adana Ticaret Odası’nı yıpratmaya yönelik faaliyetleri ve açıklamaları büyük bir üzüntüyle izlediğini, bu şekildeki karalamalara meydan verilmemesi bakımından Meclis toplantısının basına kapalı olarak gerçekleştirilmek zorunda kalındığını

kaydeden Menevşe, bu konudaki duygularını şöyle özetledi: “Değerli arkadaşlarım, hepinizin tanık olduğu gibi geçen ayki Meclis toplantımızda maalesef istemediğimiz bazı hadiseler cereyan etti. Ben 70 yaşındayım, çok şeyler gördüm ama geçen toplantımızdaki bir konuşmaya hayatım boyunca maruz kalmadım. Gerçekten çok üzgünüm, inşallah bu son olur. Savcılığa intikal ettiğinden, bu konuyu tekrar irdeleyip polemik yaratmak istemiyorum. ATO çatısı altında hizmet veren Meclis üyeleri olarak, Adana Ticaret Odası’nın 122 yıllık bir çınar olduğunu ve bu çınarı hepimizin korumak mecburiyetinde olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Adana Ticaret

ADANA TİCARET ODASI | -13-


Odası bir markadır ve bu markaya hiçbir koşulda zarar vermemek gerekmektedir. Bu açıdan ben ve Yönetim Kurulum Adana Ticaret Odası markasını korumak için hiç durmadan çaba harcıyoruz. Bu anlamda bir teşekkür beklerken böyle haksız ithamlarla karşı karşıya kalmak bizi son derecede üzmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak Adana Ticaret Odası’nın itibarsızlaştırılmasına şiddetle karşıyım. Lütfen bu konuda hassas olalım, konuşmalarımıza dikkat edelim. Aslında bu kanunen de hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Ticaret Odamızın birbirimizin üzerinden yıpratılmaması için üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımıza son derece dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki, Ticaret Odasının Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben dimdik ayaktayım ve hiçbir şey beni yıpratamaz. Şu anda moral ve motivasyonum en üst noktada ve ölünceye kadar Adana Ticaret Odamıza hizmet etmeye devam edeceğim.” Akın’dan 15 Temmuz konuşması Toplantının son bölümündeki dilek ve temenniler bölümünde konuşan Meclis Üyemiz Cemal Akın da, Odamızın Ağus-

-14- | ADANA TİCARET ODASI

tos Ayı Meclis toplantısında yaşanan tartışmalardan duyduğu üzüntüleri dile getirirken, böylesine olumsuzlukların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Akın, “15 Temmuz günü bu saldırılar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak meydanlara inen milletimiz tarafından püskürtülmüştür. Temennim odur ki, ülkemiz bir daha bu ve benzeri girişimlerle karşı karşıya kalmaz. Çünkü sonuç-

ta kaybeden ülkemiz, milletimiz oluyor. 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden bu yana FETÖ terör örgütü ile kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın haklılığı 15 Temmuz gecesi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Milletine hizmet için hayatını adamış dünya liderine karşı her birimizin sorumlulukları vardır. O milletine ve devletine hizmet ederken zaten saygıyı hak etmekle birlikte temsil etmekte olduğu ülkemizin en yüksek makamı dolayısı ile de ayrıca saygı hak etmektedir” dedi.


ADANA TÄ°CARET ODASI | -15-


Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nda üyelerimize seslenen Başkanımız Atila Menevşe:

Tarihi bir fırsat olan Torba Yasa’dan mutlaka faydalanın

K

amuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun’un, eski borçların ödenmesi konusunda sunduğu imkanlardan yararlanmaları konusunda üyelerimize çağrıda bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, “Üyelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bu tarihi fırsatı değerlendirerek borçlarını yapılandırmalarını ve devlet kurumlarıyla yeniden barışmaları konusunda zaman kaybetmeksizin başvuruda bulunmaya davet ediyorum” dedi. Odamızın yılda iki kez gerçekleştirilen ve 47 Meslek Komitesi’ne bağlı üyelerinin katıldığı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda; Adana, Çukurova ve ülkenin yaşadığı sorunların yanı sıra, Meslek Komitelerinin kentsel ve sektörel sıkıntıları gündeme taşındı.

-16- | ADANA TİCARET ODASI

Toplantının açış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile birlikte vatandaşların vergi dairelerine, SGK’ya, belediyeler ve Odalara olan vergi, prim, idari para cezası, gümrük vergisi, emlak vergisi gibi vadesi 30 Haziran 2016 tarihinden önce olan bütün borçlarının yeniden yapılandırılarak 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksitlerle ödeme imkanı getirildiğini hatırlatırken, Meslek Komitesi üyelerimize kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu. Menevşe, “Hepinizin bu fırsatı iyi değerlendirmenizi bekliyorum. Çünkü Maliye ile iş dünyasının barışması konusunda bundan daha iyi hükümler içeren bir imkan daha çıkacağını hiç sanmıyorum. Borçlarımızı

bu kanunun sunduğu ödeme fırsatlarından yararlanarak tasfiye etmemiz lazım. Ancak öncelikle bilançolarınızı gerçek bilançolar haline getirin. Geçmişte ciddi enflasyondan dolayı bu alanda önemli sorunlar yaşanıyordu ancak şimdi böyle bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Kanundan yararlanıp, borçlarını yeniden yapılandırdıktan sonra ödemek isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Ekim 2016 olduğunu vurgulayan Menevşe, ancak son başvuru tarihlerinde meydana gelebilecek yoğunluk dikkate alınarak en kısa sürede ilgili kurumlara başvuru yapılmasını istedi. Kanunun üyelerimizin aidat borçlarını da kapsadığını belirten Başkanımız Menevşe taksitlendirme imkanlarından yararlanmak isteyen üyelerini en kısa sürede Odamıza beklediklerini ifade etti.


Konuşmasının daha sonraki bölümünde, Adana’nın sorunlarının çözümü ve sektörlerin gelişmesinin yanında, Oda kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalarının temelini ise 267 üyelerinden oluşan 47 sektördeki Meslek Komitelerinin çalışmalarının oluşturduğunu belirten Menevşe, “Bu anlamda sizlerin çalışmaları kentin üretimi ve ticaretindeki sorunların belirlenerek çözümünde son derece önem kazanmaktadır. Adana ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi ve 2023 hedeflerine odaklanılması bakımından sizlere ve bizlere son derece önemli görevler düşüyor. Özellikle Meslek Komitelerimizi çok iyi çalıştırmak gerekiyor. Bunun için Yönetim Kurulu olarak Meslek Komitelerimizden gelen tüm kararlarını titizlikle inceleyerek gereğini yapıyoruz. Adana’nın sorunlarının çözümü ve sektörlerinizin gelişmesi için yaptığınız bu kıymetli çalışmalarınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Toplantının son bölümünde Odamızın 47 sektördeki Meslek Komitesi üyeleri sektörlerindeki sorunlara ilişkin görüş ve düşüncelerini anlattılar. Meslek Komitesi üyelerimizin dile getirdikleri konuları not alan Başkan Atila Menevşe, belirtilen sorunların Yönetim Kurulu’nda görüşülmesinin ardından yazılı olarak ilgini kurumlara aktarılacağını ve çözümü konusunda takipçisi olacaklarını ifade etti.

ADANA TİCARET ODASI | -17-


İş dünyasına yapılandırmadan yararlanma çağrısı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunu, iş dünyasının giderek büyüyen sorunlarının çözümüne yönelik beklentilerini karşılayacak hükümler içermesi dolayısıyla sevinçle karşıladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, üyelerimize kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu. Menevşe, kanunun ekonominin canlandırılması, yatırım ve üretimin artması bakımından da önemli kazançlar sağlayacağına inandığını bildirdi. Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Grup Müdürleri Kamil Kurt, Recep Yavuz, Oya Başak ve Ahmet Balıkçı ile birlikte Odamızı ziyaret ederek, Başkanımız Atila Menevşe, Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz Zübeyt Şendur, Mehmet Özel, Mehmet Şah Aba, Genel Sekreter Vekilimiz Birol Yarman ile Genel Sekreter Yardımcımız Barış Topal’ı, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hükümleri konusunda bilgilendirdi. Yapılandırma Kanunu’nun 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, “Çok geniş kapsamlı ve teknik olarak son derecede güzel hazırlanmış olan bu kanun mükelleflerimize birçok avantajlar sunuyor. Borçlu mükelleflerimizi kendilerine en elverişli ödeme imkanları sağlayan kanundan yararlanmak üzere ilgili kurumlarımıza bekliyoruz. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı olarak kanunun tanıtım faaliyetleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımıza

-18- | ADANA TİCARET ODASI

bu konularda eğitimler verdik. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin başvurularını son güne bırakmamalarını rica ediyorum. Kanunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Tunalı, kanunun genel olarak Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların, SGK Kurumu prim borçları ve Oda alacaklarının yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesini içeren kasa ve stok düzeltilmesi, itilaflı alacaklar ile bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esasları kapsadığını vurguladı. Tunalı, “Süresinde ödenmeyen kamu borçlarının gecikme faizlerinin yüksek olması dolayısıyla zaman içerisinde bu borçlar ödeme imkanından uzaklaşabilmektedir. Kanunla birlikte mükelleflerimizin vergi dairelerine, SGK’ya, belediyeler ve Odalara olan vergi, prim, idari para cezası, gümrük vergisi, emlak vergisi gibi vadesi 30 Haziran 2016 tarihinden önce olan bütün borçları yeniden yapılandırılarak 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksitlerle ödeme imkanı getirmiştir” diye konuştu. Başkanımız Atilla Menevşe de, kanunu iş dünyasının uzun yıllardır biriken sorunlarının çözümü bakımından büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtirken, “Kanunun hem yurtiçindeki, hem de yurtdışındaki kaynakları hareketlendirerek ekonomimize önemli kazanımlar sağlayacağına ve hayırlı sonuçlar yaratacağına inanıyorum. Bu kanunun iş dünyasının görüş ve beklentileri

doğrultusunda hazırlanmasını ve ardından da yürürlüğe girmesini sağlayan Hükümetimize, Adana Ticaret Odamızın tüm üyeleri adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun, Odamıza olan birikmiş aidat borçlarına taksitle ödeme imkanı sunarak; üyelerimizle bir barış ortamı yaratması bakımından da olumlu karşıladıklarını belirten Menevşe, üyelerimizin sunulan taksitlendirme imkanlarından yararlanabilmeleri için son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2016’yı beklemeden, en kısa süre içerisinde ilgili kurumlara başvurmalarını istedi. Menevşe sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar iş dünyasının sıkıntılarının çözümüne yönelik olarak böylesine geniş kapsamlı bir düzenleme olmamıştı. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok problemin ortadan kaldırılabileceğine inanıyorum. Burada önemli olan; kanun hükümlerinin sunduğu imkanları, hedef kitleye en iyi ve doğru şekilde anlatmaktır. Adana Ticaret Odası olarak bu konuda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en etkili şekilde yerine getireceğiz. İş dünyasının yurt içinde biriken sorunlarının çözümünün yanında, Varlık Barışı Kanunu olarak da adlandırılabilecek olan yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ülke ekonomisine kazandırılmasıyla birlikte ülkemizde yeni yatırımların önünün açılacağına, üretimin artacağına ve ekonomimizin 2023 hedeflerine doğru hızla büyüyeceğine inanıyoruz.”


ADANA TÄ°CARET ODASI | -19-


Akdeniz Turizm Forumu, ‘Akdeniz’in Yükselen Destinasyonları Yükselen Destinasyon Olarak Akdeniz’ sloganıyla bu yıl yedinci kez gerçekleştirildi:

Akdeniz turizmcileri Mersin’de buluştu

A

kdeniz ülkeleri arası turizm hareketini artırmak adına iki yılda bir Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) tarafından organize edilen Akdeniz Turizm Forumu – MEDITOUR 2016, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla başladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen MEDITOUR 2016’ya 11 ülkeden 250’ye yakın kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı. ‘Akdeniz’in Yükselen Destinasyonları Yükselen Destinasyon Olarak Akdeniz’ sloganıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bölgenin güvenlik ve turizm açısından sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi. Bakan Avcı, “Tüm dünyayı tehdit eden terör olgusu bölgemizde de turizme güçlük çıkarıyor. Özellikle son dönemlerde dünyanın her yerinde yoğun terör saldırılarına şahit oluyoruz ve bundan bölgemiz de nasibini alıyor” dedi. Bölgede cereyan eden terör olaylarının maksatlı oluşumlar tarafından bir karşı propaganda aracı olarak kullanıldığını kaydeden Avcı, “Bu nedenle turizmin önünü açacak her türlü faaliyet, teröre karşı ortak hareket etmek tüm

-20- | ADANA TİCARET ODASI

ülkelerimiz için kaçınılmaz bir görevdir, bir ödevdir” değerlendirmesini yaptı. Terörün karşısında yer almak ülkenin güvenliği için üst düzey tedbir almak, zor bir dönemi büyük fedakarlıklarla atlatmak için hükümetlerin turizm sektörüne destek vermeyi ortak bir politika haline getirmesi gerektiğini kaydeden Avcı, “Hükümetimiz son dönemlerde tur operatörlerimize yönelik teşviklerle sektöre ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu teşvikler 2017’de de artarak devam edecek” dedi. Son olarak Mersin’e yapılacak turizm yatırımlarına da değinen Avcı, 8 turizm bölgesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, özellikle yabancı yatırımcılara yönelik girişimler bulunduğunu anlattı. Tarsus Kazanlı Kıyı Şeridi Projesi’ne değinen Bakan Avcı, burada başlayan tahsis girişimini Arap sermayesi ile takviye edilmesi halinde bölgenin ve Mersin’in önemli bir destinasyon özelliği kazanacağına inandığını söyledi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da konuşmasında Akdeniz’deki turist sayısının günümüzde 350 milyon civarında olduğunu, 2030’da bu rakamın 500 milyona ulaşmasının beklendiğini ve Mersin’in bu pastadan daha fazla pay alması adına çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Mersin’in turizm potansiyeli yüksek bir kent olduğunu kaydeden Bakan Elvan, bu potansiyeli harekete geçirebilmek adına turizm altyapılarını harekete geçirecek bölünmüş yollar, otoyol bağlantıları, hızlı tren, Çukurova Havaalanı gibi altyapı çalışmalarına hızlı şekilde devam ettiklerini bildirdi. Son dönemlerde bölgenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu durumun bölge turizmine olumsuz yansıdığını da anlatan Bakan Elvan şunları söyledi: “Arap baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların turizme nasıl yansıdığını birlikte gördük. Türkiye olarak tüm koşullarda barış, huzur ve istikrardan yanayız. Akdeniz’de kurvaziyer gemileri yanında mülteci botlarının dolaşması büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır. Bu fotoğraf Akdeniz’in kadim geçmişine de misyonuna da yakışmıyor. Hiçbir istikrarsızlık sonsuza dek sürmez. Başta turizm olmak üzere birçok sektör bu olumsuzlardan etkilenmektedir.” Konuşmasının sonunda MEDITOUR 2016 organizasyonuna da değinen Elvan, “Mersin’de Yükselen Destinasyon Olarak Akdeniz konuşuluyor. Akdeniz’in dünya turizmindeki yeri, gelecekte nereye geleceği, neler yapılırsa dünya


turizminden alacağı payın nasıl artırılabileceği konuşulacak. En az bunlar kadar önemli bir diğer konu da barış. Akdeniz’in bir güven ve istikrar denizi olması bizler için son derece önemli” dedi. Aşut: Turizm, huzur ve barış ister Forumun açılışında konuşan ve her sektörün ekonomi adına önemli olduğunu anlatan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, “Ancak turizm, doğrudan insana dokunan, merkezinde insan olan, insana en çok hitap eden bir sektördür” dedi. Bu nedenle turizme verilen rolün ve bu sektörden beklentinin paranın ötesine geçtiğini kaydeden Aşut, “Barışın olmadığı yerde sanayi belki olabilir. Başka sektörler, sıkıntıların arasında da devam edebilir. Ancak, turizm huzur ister, barış ister. Turizm birbirini tanımak ister” ifadelerini kullandı. Bu nedenle dünyanın ihtiyacı olan sosyal huzuru, siyasi istikrarı ve sonunda oluşan ekonomik zenginliği desteklediklerini vurgulayan Aşut, “Birbirimize ne kadar uzak kalırsak dostluğa değil, düşmanlığa pirim veririz” diye konuştu. Akdeniz’in, medeniyetlere hayat veren bir ticaret merkezi olduğunu anlatan Şerafettin Aşut, Akdeniz havzasının ulaşım rotalarının birleştiği yer olduğunu söyledi. Dünyanın başka hiçbir bölgesinde Akdeniz kıyılarında ve adalarındaki

kadar çok devlet ve medeniyet kurulmadığını hatırlatan Aşut, “Öyle ki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan kültürel ve doğal varlıkların yaklaşık dörtte biri Akdeniz’de bulunmaktadır” dedi. MEDITOUR 2016 kapsamında bu zenginliğin geleceğe nasıl taşınacağının, sürdürülebilir kılınabileceğinin tartışılacağını kaydeden Aşut, şöyle konuştu: “Yaklaşık son on yıldır sürekli küresel değişimlerden, değişen ticaret haritalarından ve değişen pazarlardan bahsediyoruz. Ne yazık ki, 2008-2009 küresel finans krizinin ardından bu sloganlar artık anlamsız kaldı. Artık küresel sorunların çözümünde basit sloganlar ve çözümler yeterli olmuyor. Dünyanın yeni bir bilgiye

ihtiyacı var. Dünya ekonomisinin yeni bir anlayışa ve umuda ihtiyacı var. Ben MEDITOUR 2016’nın hem turizme hem de onun ötesinde bu yeni bilgi ve mantaliteye katkı sunacağına inanıyorum.” Küresel sorunları bireysel çözemeyiz Küresel sorunların ancak küresel ve bölgesel işbirliği ve her düzeyde bütünleşme ile çözülebileceğini vurgulayan Şerafettin Aşut, bu işbirliğine ve Akdeniz ailesi ruhuna inandığını anlattı. Beraberinde kırka yakın sektörü kalkındıran turizmdeki işbirliğinin, dalga dalga diğer sektörlere de yayılacağını anlatan Aşut, “Bölge olarak belki zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak, zorluklara boyun eğmeyen bir coğrafyanın evlatla-

ADANA TİCARET ODASI | -21-


rıyız. Böylesi buluşmalar aramızdaki diyalogu ve birlikteliği hiç kuşkusuz daha da perçinliyor” dedi. Konuşmasının sonunda tüm Akdeniz’e zenginlik ve barış dileyen Aşut sözlerini, “Hoşgörü kenti Mersin’e tekrar hoş geldiniz. Sizleri Mersin’in gizemini keşfetmeye ve yeni sırlara yelken açmaya davet ediyorum” diye tamamladı. Perez: Birbirimizi tanırsak yol alırız ASCAME Turizm Komisyonu Başkanı Jeronimo Perez Casero ise Akdeniz turizmini geliştirmek için birlik çağrısı yaptı. ASCAME olarak 20 yıl önce önlerine turizm hedefini koyduklarını anlatan Casero bugün Akdeniz çanağında turizmde istedikleri noktaya yaklaştıklarını, sıkıntıları aştıklarını söyledi. Günümüzde artık bölgede önemli turizm yatırımlarının gerçekleştiğini, tüm turizm çalışanlarının Akdeniz dillerine hakim olduğunu bildiren Casero, “Bugün düzenlenen MEDITOUR 2016 Forumu’nun mesajları da bu yönde olmalı. Hepimiz birbirimizi daha yakından tanımaya devam etmeliyiz” dedi. Ülkelerin birbirini daha iyi tanıması halinde ilerleyebileceğini vurgulayan Casero, “Sonuçta bildiğiniz sürece ilerleyebilirsiniz. Aynı doğrultuda hareket edersek ekonomilerimizi yükseltebiliriz. Bu şekilde adaleti barışı sağlayabiliriz” dedi.

-22- | ADANA TİCARET ODASI

Çakacak: Akdeniz dünya turizminin lideri olmaya aday Mersin Valisi Özdemir Çakacak da, Akdeniz’in dünya turizmindeki yerini anlatırken, “Akdeniz havzası ülkeleri sahip olduğu potansiyel ile bölgeyi dünyanın lider turizm destinasyonu kılmakta ve dünya turizminin merkezi konumuna taşımaktadır” dedi. Akdeniz çanağının medeniyetlere yön vermiş önemli bir coğrafyada yer aldığını ve günümüze kadar uzanan insanlık mi-

rasına, son derece zengin kültürel hazinelere sahip olduğunu kaydeden Çakacak, Akdeniz’de farklı ülkeler yaşasa da bir bütün olarak bakıldığında büyük bir benzerlik gösterdiklerini anlattı. Bu benzerliğin turizm sektöründe kendisini gösterdiğini kaydeden Çakacak, bu alandaki birlikteliğin artırılması için bu tür uluslar arası organizasyonların büyük önem taşıdığını söyledi. Mersim Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise konuşmasında ASCAME’nin sadece turizm potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmekle kalmayıp bir yandan da Akdeniz’de kıyısı bulunan ülke vatandaşları arasındaki sosyokültürel kaynaşmaya ve dayanışmaya da katkı sağladığını söyledi. Kocamaz bu durumun 7. Akdeniz Turizm Forumu’nu sadece ticari kaygılar bakımından değil, evrensel değerler bakımından da önemli bir hale getirdiğini söyledi. Turizmin kırılgan bir sektör olduğunu, kaos ve belirsizliklerin neden olduğu güvensizlik ortamının her sektörden önce turizmi etkilediğini de dile getiren Kocamaz şunları söyledi: “Son iki yıldır tüm dünyada olduğu kadar bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu büyük organizasyonun ülkemiz ve Mersin’imize kazandırılması, ilimizin ve ülkemizin uluslararası imajının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.”


MEDITOUR 2016 ‘Sonuç Deklarasyonu’ açıklandı

M

ersin’de düzenlenen 7. Akdeniz Turizm Forumu – MEDITOUR 2016 St. Paul Kilisesi’nde okunan sonuç deklarasyonu ile sona erdi. Sonuç Deklarasyonu’nu Med-Alliance Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alaa E. Ezz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar ile birlikte okudu. Deklarasyonun tam metni şöyle: “7. Akdeniz Turizm Forumu kapsamında 28-30 Eylül tarihleri arasında Mersin, Türkiye’de bir araya gelen Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASCAME yönetimi ve 23 milyondan fazla şirketin çatı kuruluşu olan 500’den fazla ticaret ve sanayi odasını temsil eden turizm sektörünün üyeleri; turizmin Akdeniz’de yılda 343 milyon turisti ağırlayarak diğer sektörleri de destekleyen, sosyoekonomik kalkınma ve iş fırsatları sunmak bağlamında lokomotif bir sektör olduğunun bilincindedirler. Akdeniz’in, dünya üzerindeki en güzel doğaya ve kıyılara sahip olduğunun, dünya mirasının %70’ine ev sahipliği yaptığının ve çevre uygarlıklara evsahipliği yapmış olan bir medeniyet beşiği olduğunun; bu nedenle dünyada seyahat eden her üç turistten birinin Akdeniz’i ziyaret ettiğinin, özellikle de uluslararası turizm gelirlerinin çeyreğinden fazlasını oluşturarak küresel kruvaziyer piyasasının %20’sini kapladığının farkındadırlar. Kamu-özel ortaklığı boyutunda ekonomik kalkınma için devlet girişimlerinin desteğiyle iş dünyası ve temsilci birliklerinden beklenen aktif rolü tanımaktadırlar. 2030’a kadar 500 milyon turist çekmek

ve bu turistlerin Akdeniz’in iki kıyı şeridine eşit şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla böylesine önemli bir sektörün daha çok desteklenmesi gerektiğinin bilincinde olup, bu konuda gerekeni yapmalıdırlar. Böylesine önemli bir hedefe ulaşmak için uzmanlaşmış, çok yönlü ve bölgesel kurumlar ile bağış sağlayan kurumlar ve ekonomik kalkınma kurumları dahil kilit konumdaki paydaşlar ile yapılacak olan iş birliğinin önemini kabul etmektedirler. Akdeniz’i, turistlerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayan daha da yükselen destinasyonlar ve yol haritaları vasıtasıyla yükselen bir değer haline getirmeyi amaçlamaktadırlar. Sonuç olarak, tarafların tümü mümkün olan yer ve zamanda tarafların her birinin tam bağımsızlığına saygı duyarken bölgesel düzeylerde maksimum işbirliğini sağlamak için büyük bir özveri ve gayretle çalışacaktır. Böylelikle taraflar, aşağıda belirtilen maddelerin desteklenmesi konusunda sahip oldukları imkanları kullanarak en iyi sonucu çıkarabilmek adına gayretli bir çalışma göstereceklerdir: Akdeniz’in bir turizm destinasyonu olarak tanıtımı için kamu-özel sektör düzeyinde ortaklık, işbirliği ve diyaloğu arttırmak ve Akdeniz’in çeşitli destinasyonlarını sürdürülebilir yatırım, teknolojik ve teknik işbirliği ile eğitim ve insan kaynaklarının teşviki yoluyla yükselen bir destinasyon haline getirmek. Sürdürülebilir turizmi, turizmin kalkınma yolu haline getirmek.

Akdeniz’deki bütün kalite yönetimi konseptlerini kesinleştirmek. Deniz-kum-güneş turizmini korumak. Üçüncü yaş ve inanç turizmi gibi yabancı turistlerin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yeni turizm merkezleri, ürünler ve destinasyonları tanıtırken kültürel alanları restore edip kruvaziyer alt yapılarını sürekli güncel tutmak. Akdeniz’in tamamını destekleyici nitelikte yeni ürünler ve çok ülkeli seyahat rehberleri oluşturmak. Turisti kalanların korunması ve bölgelenme gözlemleri sırasında, büyük ölçüde ihtiyaç duyulan alt yapıları desteklemek. İşletmeler ile akademisyenleri bir araya getirecek olan bir Pan-Akdeniz platform ile turizm eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konusunda işbirliği yapmak. Özellikle çocuk ve gençlerin daha çok turizm dostu olmalarının üstünde durarak bütün seviyelerde turizm farkındalığı yaratmak. Güvenlik ihtiyaçlarını gözlemlerken, aynı zamanda turizmin devingenliğini desteklemek. Pan-Akdeniz girişimi ve projelerini iki ve çok taraflı bağışlar ve finans kalkınma kurumları gibi özellikle kalkınma üzerine faaliyet gösteren çeşitli ortaklar ile uygulamak. Daha yeni piyasa türlerini özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin üstünde durarak yaymak. Pan-Akdeniz atık yönetim konseptleri ve kamu toplu temizleme kampanyaları ve teşebbüslerini başlatmak. Kriz dönemlerinde turizm endüstrisinde meydana gelen dalgalanmanın desteklenmesi için yeni yöntemler aramak. Avrupa Birliği’nin Akdeniz’deki sınır ötesi işbirliği program olan ve PanAkdeniz tematik yolları ile toplam kalite yönetimi oluşturan “ENPI CBC Umayyad and Goals” projeleri gibi bölgesel teşebbüslerin benzerini gerçekleştirip daha geniş çevrelere yaymak. Ayrıca bütün taraflar ziyaretçiler için tamamen güvenli bir çevrenin, turizmin teşviki konusunda çok önemli ve öncelikli bir konu olduğunu kabul etmektedir.”

ADANA TİCARET ODASI | -23-


İslam ekonomisinin patronları Konya’da buluştu

İ

slam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti” dedi.​ Hisarcıklıoğlu, Konya Dedeman Otel’de düzenlenen İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış toplantısında, 16,5 trilyon dolarlık İslam ekonomilerinin özel sektör temsilcilerine, Konya’nın potansiyelini göstermek istediklerini söyledi. Toplantıya TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ICCIA Başkanı Şeyp Saleh Kamel, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Cibuti, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Oman, Nijer, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Tunus oda başkanları ile 15 ülkeden 100’e ya-

-24- | ADANA TİCARET ODASI

kın işadamı katıldı. Şeyh Salih Kamil başkanlığında düzenlenen toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olan özel sektör kuruluşları arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması ve yeni işbirliği alanlarının keşfedilmesi için neler yapılabileceği konuşuldu. Konuşmasında Türkiye ekonomisinin dünyanın görebileceği en zor stres testinden başarıyla çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son bir

sene içerisinde arka arkaya iki seçim sürecinin yaşandığını, 3 milyon Suriyeli mültecinin ağırlandığını, onların çocuklarının eğitimleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, PKK ve DAEŞ terör örgütleri ile mücadele kapsamında büyük askeri operasyonlar yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bütün bunların üstüne 15 Temmuz’da da hain bir darbe girişimi


yaşadık. Borsamız yükselmeye devam etti, ediyor. Hem Merkez Bankamızın, hem ticari bankalarımızın faizleri de düşmeye devam etti. Ticari faaliyetlerde ve yatırımlarda hiçbir daralma olmadı. Tam tersine yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara aynı hızla devam edeceklerini açıkladılar. Özel sektörün önünü açan reformları hızlandırdık. Türkiye ekonomisi belki de dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti.” “Ekonomide güçlenme sürecek” Hisarcıklıoğlu, ekonomide güçlenmenin artarak devam edeceğini dile getirdi. “Allah’ın izniyle bir şerden, hayır çıkarmayı başardık” diyen Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz birbirine kenetlendi. Ül-

kemizdeki siyasiler arasında da uyum, uzlaşma ve birliktelik var. Bu uyumlu çalışmalar her reformun daha iyi, daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor. Yine bu süreçte Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesi de önemli bir adım olacak. Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre çok daha avantajlı hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12 Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyar Müslümanla dünya nüfusunun, yüzde 23’üne sahip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Üstelik dünyanın en genç, en dinamik nüfusu da İslam ülkelerinde. Yani yüce Allah verdikçe vermiş. Peki biz bu

nimetlerin hakkını verebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Bütün bu imkanlara rağmen dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 19’una, Çin ise yüzde 13’üne sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi, dünyanın en az gelişmiş 48 ülkesinin 21’i maalesef İslam ülkeleri. İslam ülkeleri arasındaki gelir farklılığı da çok büyük. En zengin İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakirinin kişi başı milli geliri arasında 100 kattan fazla fark var. Sizlere soruyorum. Avrupa coğrafyasında ülkelerde böyle bir fark görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü birbirlerini destekliyorlar. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını bizlere soracak. Bu tabloyu değiştirmenin tek bir yolu var. Her zaman ifade ediyorum; ‘huzur-ticaret-zenginlik’ Avrupa ülkeleri ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleri ile yapıyor. Doğu Asya ülkeleri ticaretlerinin yüzde 50’sini, ABD yüzde 30’unu komşuları ile yapıyor. Üstelik batılı ülkeler bununla da yetinmiyor. Daha fazla zenginleşmek için yeni işbirliği mekanizmaları kuruluyor. Bir taraftan transatlantik, diğer taraftan transpasifik ticaret anlaşmaları ile yeni zenginlik bölgeleri oluşturuluyor. İslam ülkeleri olarak ise biz ticaretimizin sadece yüzde 19,9’unu birbirimizle yapıyoruz. İşte bu yüzden, aramızdaki ticareti artıracak adımları acilen atmak zorundayız.”

ADANA TİCARET ODASI | -25-


İslam ülkeleri arasında ticareti artıracak olan Tercihli Ticaret Anlaşmasının hayata geçirilmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, vizelerin karşılıklı kaldırılması da talep etti. Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasında ticari sorunların çözümü için tahkim merkezi kurulmasını da önerdi. Bakan Tüfenkci’den ticareti artırma çağrısı Toplantının açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, savaşın, kargaşanın olduğu yerde sanayi, ticaret ve üretimin olamayacağını bildirdi. İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, İslam ülkelerine ticareti artırma çağrısında bulundu. Ticareti artırmak için yeni mekanizmalar geliştirmek gerektiğini anlatan Tüfenkci, “Yeni üretim mekanizmaları, yeni pazarlara ulaşım noktalarında burada atılacak adımlar bizim için de yol haritası olacak” dedi. Tüfenkci, İslam ülkelerindeki yoksulluğun ve az gelişmişliğin ortadan kalkması için karşılıklı ticaretin en önemli araç olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, e-ticaretin önemi üzerinde de durarak, İslam ülkelerinin ticaretteki bu yeni trende önem vermelerini istedi. Tüfenkci, e-ticaretin karşılıklı olarak ülke eko-

-26- | ADANA TİCARET ODASI

nomilerini güçlendireceğini anlatırken, üçüncü ülkelerde güçbirliği yapılması çağrısı yaptı. Bülent Tüfenkci, İslam ülkelerine zulme, teröre ve şiddete karşı topyekün mücadele edilmesini önerdi. Türkiye’nin güvenilir bir yatırım ülkesi olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkçi, odaların ticaretin merkezi olduğunu, ekonominin gerçek patronunun işadamları olduğunu ifade etti. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin etkilerinin sürdüğünü hatırlatan Tüfenkçi, küresel dengesizliğin devam ettiğini, enerjide ve diğer alanlarda dışa bağımlı olan ülkelerin zor durumda kaldığını dile getirdi. Hükümetin popilizmden uzak, gerçekçi politikalarla ekonomiyi yönettiğine işaret eden Tüfenkçi, devletin ekonomideki ağırlığını azalttığını, özel sektörü teşvik ettiğini, bu sayede güçlü bir ekonominin oluştuğunu söyledi. Türkiye’nin İslam âleminin lideri olmasını istemiyorlardı ICCIA Başkanı Şeyh Salih Kamil de Türk halkının 15 Temmuz’da demokrasiyi pekiştirmek için gösterdiği çabayı ve elde ettiği zaferi kutlamak istediğini bildirdi. Türk halkının sokaklara inip, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu vurguladığını aktaran Kamil, “Bu komplo artık bitmiştir. Sizi kutluyo-

rum. Çünkü Türkiye dünyadaki güçler tarafından hedefti. Türkiye’nin İslam aleminin lideri olmasını istemiyorlardı. Son yıllara baktığımızda Türkiye’deki gelişmeler düşmanlarımızı üzmüştür.” ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu toplantısının başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunan Kamil, katkı verenlere teşekkür etti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de konuşmasında İslam dünyasının gözünün Türkiye’de olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın önemli bir duruş sergilediğini bildiren Öztürk, demokrasi anlamında kararlı bir tutum gösterildiğinin altını çizdi. Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca demokrasiyi değil, Türkiye ekonomisini zayıflatmayı da hedef aldığını kaydederken, İslam coğrafyasında gözyaşının dindirilmesi için mücadele edilmesinin önemine işaret etti. Selçuk Öztürk, Konya ekonomisine ilişkin de bilgi verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya’nın tarihi ve önemine vurgu yaparken böyle önemli bir toplantıya Konya olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Toplantının sonunda, iş adamları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.


ADANA TÄ°CARET ODASI | -27-


Rusya vizeyi kaldırmak için ilk adımı attı

G

eçtiğimiz günlerde beraberindeki bir heyetle birlikte Rusya’da çeşitli temaslarda bulunan ve işadamları için vizenin kaldırılması talebini ileten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleri olumlu sonuç verdi. Geçen yılın Kasım ayında Rus uçağının düşürülmesi üzerine Türkiye’ye yaptırım uygulayan Rusya’nın bu kapsamda geri getirdiği Türk vatandaşlarına vize uygulaması konusunda önemli gibi görünen bir gelişme yaşandığını belirten ANKA Haber Ajansı’nın haberi şöyle: “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türk işadamlarına yönelik vize rejiminin kaldırılması için Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan talepte bulundu. Sputniknews, vize ile ilgili gelişmeyi “Rusya’dan vizesiz rejim için ilk adım” başlıklı haberiyle duyurdu. Habere göre, Rus medyasına konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Lihaçev, ‘Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rus işadamlarının Türkiye’ye mütekabiliyet esasında vizesiz seyahat edebilmeleri için Türk Dışişleri’yle anlaşmalarını talep ettik’ dedi. “Devlet Başkanı Putin’den net bir sinyal aldık” Lihaçev, “Ağustos ayı başında Türkiye ile işbirliğinde ticareti ve turizmi geliştirecek ilkelere dönüş yapılması konusunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’den tümüyle net bir sinyal aldık” sözlerini de kullandığı demecinde şunları da söyledi: “Vizelerin kaldırılmasının iki ülkenin birbirine doğru atacağı bir adım olacağını anlıyoruz. Zira Rus taşımacılar da Türkiye’ye vize ile seyahat ediyor ve Türkiye vizesi hem pahalı hem de kolay alınmıyor.” TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu çabalardan dolayı Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Lihaçev’e teşekkür etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Rusya temaslarına ilişkin bir soruya karşılık da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Federasyonunun (RSPP) davetlisi olarak Rusya’da 2 günlük çalışma toplantılarına katıldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’ye karşı önemli bir yumuşama var. Görüştüğüm 3 bakan yardımcısı da Türkiye ile ilişkileri Kasım

-28- | ADANA TİCARET ODASI

2015 öncesine döndürmek istediklerini belirttiler. Türk özel sektörü olarak Rusya pazarında sorunlarımız devam ediyor ama çözüm yoluna girdiğimizi görüyoruz. Sıkı markaja devam edeceğiz” diye konuştu. Rusya’nın ve Rus iş dünyasının özellikle Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali konusunda Türkiye’ye yatırım yapmada çok istekli olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’ye artan yatırım iştahını görmek beni çok mutlu etti” ifadesini kullandı. Öte yandan Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hİsarcıklıoğlu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunda indirime gitmesine ilişkin, “Ekonominin gerçekleri ile reyting kuruluşlarının değerlendirmelerinin her zaman örtüşmediğini çok net görüyoruz. İş ve yatırım ortamını iyileştirecek çeşitli düzenlemeler üzerinde kamu idaresiyle birlikte yaptığımız çalışmalarda önemli ilerlemeler sağladık. İnanıyorum tüm bu çalışmalar kısa sürede sonuç verecek ve Türkiye yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir.” dedi.​ Uluslararası reyting kuruluşlarının geçmişte de Türkiye ekonomisine ilişkin doğru değerlendirmeler yapabildiklerini söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Moody’s’in Türkiye’nin notunu Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir seviyeye yük-

selttiğini yani Türkiye’nin büyüme rekorları kırdığı, yılda 20-25 milyar dolar doğrudan yatırım çektiği bir ortamda söz konusu kuruluşun Türkiye’ye yönelik notunun “yatırım yapılamaz” olduğunu anımsattı. Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anlaşılan yatırımcılar onları pek dikkate almamış. Şimdi de dikkate alacaklarını zannetmiyorum. Biz Türk özel sektörü olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanların hep kazanacağını biliyoruz. Yerli, yabancı tüm yatırımcıları kazanmak için Türkiye’ye davet ediyorum. Geçtiğimiz ay ülkemize yatırım yapmış uluslararası şirketleri topladık ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Başbakanımızla buluşturduk. Süreci liderlerimizden dinleyen küresel yatırımcılarımızdaki tedirginlik kayboldu. Herkes şimdi ileriye bakıyor. İş ve yatırım ortamını iyileştirecek çeşitli düzenlemeler üzerinde kamu idaresiyle birlikte yaptığımız çalışmalarda önemli ilerlemeler sağladık. İnanıyorum tüm bu çalışmalar kısa sürede sonuç verecek ve Türkiye yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir. Biz Türk iş dünyası olarak ülkemize, ekonomimize ve müteşebbislerimize güveniyor ve yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Ekonomideki yapısal reformları kararlılıkla ve hızlı hayata geçirirsek ülkemizi hafife alan bu ratingcilere en güzel cevabı vereceğiz.”


Çin’den, ‘ticaretin önünü açmalıyız’ mesajı

T

OBB ve B20 Türkiye Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hangzhou ziyareti kapsamında ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetici Direktörü Christine Lagarde ve Ali Baba Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jack Ma ile ikili görüşmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, muhataplarıyla Türkiye’deki mevcut potansiyel ve geliştirilebilir alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte G20 Zirvesi’nin yapılacağı Çin’e giden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda düzenlenen B20 Zirvesi’nin (İş Dünyası Zirvesi) açılış törenine katıldı.​ Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou’da düzenlenen açılış törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Türkiye’den TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Çin Lideri Şi, B20 Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Dünya, Çin’in istikrarlı ekonomik büyümesini devam ettirip ettiremeyeceğini merak ediyor. Kendi kalkınmamızı sürdürerek, küresel ekonomi adına fırsatlar sunmaya devam edeceğimiz noktasında özgüvenimiz tam.” ifadesini kullandı. B20 iş dünyasının buluşma noktası B20, G20’de iş dünyasını temsil eden açılım grubu işlevini görüyor. Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Çin’in evsahipliğinde düzenlenen 11’inci G20 Liderler Zirvesi’ne, üye ülke devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Çad, Mısır, Kazakistan, Laos, Senegal, Singapur, İspanya ve Tayland liderleri de davetli sıfatı ile hazır bulundular. B20 Çin Zirvesi için Çin’in Hangzhou şehrinde bulunan TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, IMF Başkanı Christine Lagarde ile biraraya gelerek Türkiye’deki gelişmeleri görüştü. B20 Çin Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Çin’in Hangzhou şehrinde ‘kapsayıcı ve birbiriyle bağlantılı büyüme’ konulu oturuma katılan TOBB ve B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin önünün açılması gerektiğini söyledi. ​ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin onur konuğu olduğu ve B20 Avustralya Sherpası Robert Milliner’in moderatörlük yaptığı oturumda TOBB ve B20 Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte B20 Altyapı Görev Gücü Başkanı Ren Hongbin, IOE Başkanı Daniel Funes de Rioja ve RSPP Başkanı Alexander Shokhin birer konuşma yaptı. Türkiye’nin G20 ve B20 önceliği olarak belirlediği ‘kapsayıcılık’ başlığına Çin dönem başkanlığının da en az Türkiye kadar önem vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Zenginin daha zengin, yoksulunsa gi-

derek daha yoksul olduğu bu dünyada, ticaretin bir silah olarak kullanılması şart. Terörizm, demokrasi karşıtı yapılar ve göçmenlik gibi dünyanın her yerinde karşılaştığımız konularla ilgili olarak, günümüz küresel dünyasında bir olmak, birlikte hareket etmek zorundayız” dedi. Çin dönem başkanlığının Online Dünya Ticaret Platformu (e-World Trade Platform) girişimini son derece faydalı bulduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, bütün ülkelerin e-ticaretin önünü açmasının bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu “Dünyanın bütün ülkeleri artık karşılıklı bağımlı hale gelmiştir. Ülkelerin bu konuya hassasiyetle yaklaşması lazım” diyerek, ticaretin önünün açılmasını talep etti. Bakan Zeybekci’den e-ticaret ve KOBİ vurgusu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de konuşmasında B20’nin önceliklerine ve önerilerine kalpten inandıklarını ve desteklediklerini söylerken, ticaretin önünü açmak için G20 olarak her türlü çabayı göstereceklerini anlattı. E-ticaret ve KOBİ’lerin geliştirilmesi konularının günümüz dünyasında göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Zeybekci, çok taraflı ticaret sisteminin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

ADANA TİCARET ODASI | -29-


Rektörlere kutlama ziyaretinde bulunduk

O

damız Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü görevine tekrar atanan Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ABTÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay›a kutlama ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, Yönetim Kurulu üyelerimiz Zübeyt Şendur, Erdinç Güneyli, Mehmet Özel, Şahin Güneşer ve Genel Sekreter Vekili Birol Yarman’dan oluşan Odamız Heyeti ilk ziyaretini Ç. Ü. Rektörlüğü görevine ikinci kez atanan Mustafa Kibar’a gerçekleştirdi. Üniversitelerin kent yaşamındaki rolünün her geçen gün arttığına dikkat çeken Atila Menevşe, “Üniversiteler, her kurum ve kuruluşun daha iyi ve kaliteli projeleri hayata geçirmesi için en büyük destekçisi, yol göstereni konumundadır. O nedenle Adana Ticaret Odası olarak bugüne kadar çeşitli alanlarda Çukurova Üniversitesi ile en üst düzeyde işbirliğini esas aldık ve hayata geçirdik. Bundan sonra da bizlere düşen en önemli görev, Rektör Mustafa Kibar ile daha sıkı işbirliğine girerek ortak proje sayısını artırıp, kent ekonomisine artı değer olarak yansımasını sağlamaktır” dedi. Rektör Kibar da, üniversitelerin var olma sebeplerinden en önemlisinin, bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla bulun-

-30- | ADANA TİCARET ODASI

duğu kentin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde mevcut işbirliğimizi artırarak, kent ekonomisindeki etkimizi ATO ile birlikte en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İkinci ziyaret ABTÜ’ye... Odamız Heyeti, ikinci ziyaretini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay’a gerçekleştirdi. Prof Dr. Mehmet Tümay’a, ABTÜ Rektörlüğü görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı dileğinde bulunan Atila Menevşe, yeni dönemde üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliği imkanlarının daha da artacağına inancını dile

getirdi. Başta trafik ve şehirleşme olmak üzere Adana’nın çözüm bekleyen sorunlarının çözümünde de ABTÜ’nün etkin çalışmalar içerisinde olmasını beklediklerini vurgulayan Menevşe, “Üniversite ile sanayi ve iş dünyasının ciddi işbirliğiyle Adana’nın önümüzdeki dönemde yükselen bir değer olması mümkündür. Bu konuda Adana Ticaret Odası olarak ortak projeler gerçekleştirmeye ve ABTÜ’nün bu alandaki tüm faaliyetlerine destek vermeye hazırız” dedi. Odamız Heyeti’nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu vurgulayan ABTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise görev süresi içerisinde bir dizi projeyi hayata geçirerek nitelikli eğitimin altyapısını oluşturacaklarını, yurtdışındaki üniversitelerle gerçekleştirecekleri uluslararası işbirlikleriyle de ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda kaliteli öğrenci yetiştireceklerini söyledi. Adana’nın her bakımdan gelişimi konusunda üzerlerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini kaydeden Tümay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alandaki ortak projeleri sizlerle birlikte hazırlayarak hayata geçirme kararlılığındayız. Üniversitemiz kampüsünün ilk etabı 2017 yılının Eylül ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Böylelikle üniversite olarak daha iyi imkanlara kavuşma imkanına sahip olacağımızdan, üniversite olarak ihtiyaç duyulan alanlarda daha iyi hizmet sunabilme imkanına ulaşacağız.”


ADANA TÄ°CARET ODASI | -31-


‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavları Adana’da yapılacak

T

OBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen TOBB - MEYBEM tarafından düzenlenen, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavları, Odamız işbirliğiyle Adana’da gerçekleştirilecek. TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan TOBBMEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri’nin; Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) inşaat, metal, asansör ve makina sektörlerinde sınav ve belgelendirme yetkisini aldığını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mes-

-32- | ADANA TİCARET ODASI

leklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almalarının zorunlu hale geldiğini hatırlattı. TOBB - MEYBEM tarafından Adana’da Odamız işbirliğiyle gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaklarını belirten Başkanımız Menevşe şunları söyledi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı tebliğ ekinde yer alan 40 meslekte 2016/1 sayılı tebliğ ekinde yer alan 8 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde idari para cezası uygulanacaktır. Tebliğde belirtilen 48 meslekte TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek sınavların ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan

sağlanacaktır. Özellikle inşaatlarda iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı grup olan düz, vasıfsız işçi grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesi konusundaki başvurular Türkiye’de ilk olarak Odamız kanalıyla TOBB - MEYBEM’e yapılacaktır. Bu kapsamda Teorik ve Mülakat sınavları Odamız’da, performans sınavları ise saha ortamında düzenlenecektir.” Odamız’dan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, TOBB-MEYBEM tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti verilen alanlar şöyle sıralandı: İnşaat Grubu; Ahşap kalıpçı seviye 3, betonarme demircisi seviye 3, betoncu seviye 3, duvarcı seviye 3, iskele kurulum elemanı seviye 3, sıvacı seviye 3, seramik karo kaplamacısı seviye 3, ısı yalıtımcı seviye 3, panel kalıpçı seviye 3, düz inşaat işçisi seviye 2. Asansör Grubu; Asansör bakım ve onarımcısı seviye 3, asansör bakım onarımcısı seviye 4. Metal Grubu; Metal sac işlemeci seviye 3, metal sac işlemeci seviye 4, çelik kaynakçısı seviye 3. Makine Grubu; CNC programcısı seviye 4, cnc programcısı seviye 5, makine bakımcı seviye 3, makine bakımcısı seviye 4. Üyelerimizin konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Odamız ile (Abidinpaşa Cad.No:52 Seyhan/Adana. Tel: +90 322 351 39 11 (Dahili:140), Faks: +90 322 359 12 00. E-Posta:mertol.mercimek@adanato.org. tr) bilgileri aracılığı ile iletişime geçebilecekleri gibi, www.meybem.com.tr adresi üzerinden bireysel veya kurumsal başvuru yapılabilecekleri açıklandı.


‘Beyrut-Adana Turizm Köprüsü İstişare Toplantısı’ yapıldı

O

damız ve Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş. (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ile ATAK Genel Müdürü İlhami Günsel, Odamız’da düzenlenen ‘Beyrut-Adana Turizm Köprüsü İstişare Toplantısı’nda, Adana’nın ticaretinin artırılabilmesi ve daha etkili tanıtımının yapılabilmesine yönelik olarak gerçekleştirdikleri Beyrut’taki temasları konusunda bilgi verdiler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizin yanı sıra, turizmle ilgili kurum ve firma temsilcilerin katıldıkları toplantıda konuşan ATAK A.Ş. Genel Müdürü İlhami Günsel, Beyrut ziyaretlerine ilişkin bilgi sunumunda bulundu. Beyrut temasları kapsamında; T.C. Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, T.C. Beyrut Ticaret Müşaviri Emine Lekesiz, Lübnan Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı Muhammed Şukeyr, Lübnan Turizm Federasyonu Başkanı Pierre Achkar, Lübnan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Jean Abboud ve beraberlerindeki üst düzey yetkililerle bir dizi toplantılar gerçekleştirdiklerini

belirten Günsel, toplantılarda Adana’nın Beyrut ile turizm ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için ortak yol haritası hazırlandığını söyledi. Lübnan’ın önde gelen turizmcilerinin, şehri incelemek ve Adana’daki acenteler, oteller ve sektör yetkilileri ile bire bir görüşmek üzere Kasım ayında Adana’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini anlatan İlhami Günsel, ardından da her iki tarafın işadamları heyetlerinin Adana ve Beyrut’ta bir araya bir araya gelmelerinin sağlanması konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti. Günsel, ‘Beyrut-Adana Turizm Köprüsü İstişare Toplantısı’ katılımcılarının bu toplantılarda ele alınmasında

yarar gördükleri görüş ve önerilerini not aldı. Odamız ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe de Beyrut’taki görüşmelerin son derecede verimli geçtiğini belirtirken, “İki şehir arasında ticari potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Lübnan’ın Ortadoğu ve Afrika ile geçmişe dönük bağlantısı var. Bundan istifade ederek Türkiye’de üretilen malların Lübnan üzerinden Ortadoğu ve Afrika’ya ulaştırılması konusunda işbirliği yapabiliriz. Bu konuda sizlerin de katkılarınızı bekliyoruz. Birlikte hareket ederek gerek turizm, gerekse de ticaret bakımından Beyrut’taki mevcut potansiyeli ülkemiz lehine kullanabiliriz” dedi.

ADANA TİCARET ODASI | -33-


MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Odamızı ziyaret etti:

Terörle mücadele edilirken ekonomi gözardı edilmemeli.. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, terör örgütleriyle girişilen mücadeleye sonuna kadar destek olduklarını belirterek, “Bu aşamada ekonominin kesinlikle ikinci plana itilmemesi gerekiyor. Alınacak önlemlerle iş dünyasının sıkıntılarına çözüm üretilmelidir” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Adana İl Başkanı Yusuf Baş ve beraberindeki heyetle Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe’yi ziyaret etti. Son zamanlarda özellikle FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle yürütülen mücadeleyi desteklediklerini belirten Mevlüt Karakaya, “Türkiye’nin birinci gündem maddesi terördür. MHP olarak çeşitli platformlarda sürdürülen terörü bitirme çalışmalarına destek veriyoruz. Ancak, bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan da ekonominin sağlıklı yürümesi için önlemler alınmalı. Piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntının giderilmesi için Hükümet tarafından mutlaka üretim, istihdam ve ihracat konusunda önlem ve teşvik

paketlerini devreye sokması gerekiyor” diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanımız Atila Menevşe de, ekonomideki durgunluğun aşılması için Hükümet tarafından uygulamaya konulan çeşitli teşvik paketleri bulunduğunu, bunların da durağan konumdaki ekonomiye olumlu yansıdığını

ifade ederek, “İş dünyası olarak ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesi için uygulanan paketleri takdirle izliyoruz. 2016 yılındaki durağanlığın, 2017’de alınacak yeni önlemlerle yükselişe geçeceğine inanıyorum. Bu anlamda iş dünyasının sorunlarına yönelik bu ziyaretinizi önemsiyoruz” görüşlerini dile getirdi.

Balkanlar’da BATÜDER rüzgarı esti...

2016 3. Prizren Business Forum başta Balkan ülkeleri olmak üzere Almanya’dan Türkiye’ye kadar 16 ülkeden 500’ün üzerinde iş adamının ve

-34- | ADANA TİCARET ODASI

ülke yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. 2014 yılında ilk kez düzenlenen, 2015 yılında ikinci kez gerçekleştirilen,

2016 yılında ise üçüncüsü yapılan etkinlikte fuar katılımı ve ikili görüşmelerin yanında ülke temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldıkları konferanslar gerçekleştirildi. BATÜDER Başkanı Akın Kazançoğlu’nun konferansta yaptığı konuşma, Kosova-Türkiye ve BalkanlarTürkiye ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin tecrübelerin aktarılması konusunda katılımcıların ilgisini ve takdirlerini kazandı. Etkinliklere katılan BATÜDER üyelerinin son derece yararlı ikili görüşmeler gerçekleştirdikleri açıklandı.


ADANA TÄ°CARET ODASI | -35-


Türkiye Enerji Zirvesi Kongre ve Sergisi Türkiye Enerji Zirvesi Kongre ve Sergisi’nin yedincisi bu yıl 23-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Adana HiltonSa Oteli’nde düzenlenecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle gerçekleşecek zirvede son yıllarda İsrail ve Mısır açıklarında bulunan dev doğal gaz sahaları ile tüm dünyanın dikkatini çeken Doğu Akdeniz enerji kaynakları tüm boyutları ile tartışılacak. Zirve’de Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren fakat bölge ülkeleri arasında var olan güvenlik, diplomatik ve siyasi problemler

nedeniyle bölgesel ilişkilerde gerilimlere de yol açan Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili son gelişmeler uluslararası hukuk, güvenlik, diplomatik, teknik ve ticari açılardan ele alınacak. Oturumlarda tartışılacak konulardan bazıları, “Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği, Yerli Kömür, Nükleer Enerji, Doğal Gaz ve Elektrik Piyasaları, Akaryakıt ve LPG Piyasaları, Petrol Piyasaları, Yenilenebilir Enerji, Enerji Finansmanı” olarak sıralandı. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www. efo.com.tr" adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

Yeni kurulan şirket sayısı artıyor TOBB verilerine göre, 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 44,51, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 59,56 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 47,62 oranında artış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 15,82, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,35 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,67 oranında arttı. 2016 yılı Ağustos ayında, 2015 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 10,22 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,32 azalma olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 31,91 oranında artış oldu. 2016 yılı Ağustos ayında, kapanan şir-

ket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 7,92 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,66 oranında ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,24 oranında azalma oldu. 2016 yılının 8 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,96 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,94 oranında ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 13,81 oranında azalış oldu. Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 22,06 oranında, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,13 oranında ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 22,04 oranında azalış gözlendi.

2017 yılında 416 fuar düzenlenecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2017 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. TOBB tarafından önümüzdeki yıl 114’ü uluslararası olmak üzere 416 fuarın yapılmasına izin verildi. Fuar takviminin en yoğun ayı 78 fuarla Mart oldu. Mart ayını 64 fuarla Nisan, 53 fuarla Kasım, 47 fuarla da Ekim ayı takip etti. 12 aylık ortalamaya bakıldığında 2017 yılında Türkiye genelinde ay başına 34 fuar organizasyonu düştü. Gelecek yıl düzenlenecek 416 fuarın illere göre dağılımına bakıldığın-

-36- | ADANA TİCARET ODASI

da ise ilk sırayı İstanbul aldı. Fuarların; 207’si İstanbul’da, 43’ü Ankara’da, 25’i İzmir’de, 20’si Antalya’da, 19’u Bursa’da, 15’i Konya’da 14’ü ise Adana’da düzenlenecek. 2017’de tarım ve hayvancılık konusunda 53 fuar düzenlenecek. Eğitim konusunda 41, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konusunda 24, gıda konusunda 15, mobilya konusunda 14, metal işleme konusunda 14, kitap konusunda 12, otomotiv konusunda 9, tıp-tıbbi cihazlar ve eczacılık konusunda ise 9 fuar yapılacak. TOBB 2017 Yılı Fuar Takvimi ve Fuar İstatistiklerine, http://tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabileceği açıklandı..

Enerji Verimliliği Fuarı Seracılığın, otelciliğin, turizmin başkenti olarak değerlendirilen Antalya’da bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Rensef Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’de gerçekleştirilecek. Güneş enerji sistemleri solar fotovoltaik sektörünün EPC, panel, invertör, tedarikçiler, danışmanlık ve mühendislik firmalarının ağırlıkta katıldığı fuara biyokütle, biyoatıktan elektrik üretimi tesisleri kuran firmalar ve enerji ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan danışmanlık firmaları ve finans kurumları katılıyor. Fuarın katılımcı listesi, yerleşim planı, panel-seminer gibi etkinlik programlarına www.rensef.org adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırıp şirketleri teşvik etmek amacıyla ilki 2014 yılında uygulanan “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” yıllık programının 2016 yılında da tekrarlanacağı, bu kapsamda kaliteli işbaşı fırsatları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla şirketlerce yürütülen projelerin yarışacağı GAN TÜRKİYE Özel Ödülü kategorisinin 2016 Ödül Programında da yer alacağı belirtildi. “TİSK 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri”ne başvuruların, 28 Ekim 2016 tarihine kadar kabul edileceği, başvuru formu ve detaylı bilgiye www.tisk.org.tr vehttp://csrforall.eu/ tr/index.php adreslerinden ulaşılabileceği, ödüllerin Aralık ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağı bildirildi.


Adana Ticaret Odası/ Adana Ekonomi Raporu

Adana’nın ithalatındaki gerileme sürüyor *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nce düzenlenmiştir.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT %-24,1, İTHALAT %-21,9 DEĞİŞİM GÖSTERDİ Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana’nın ihracatı 2016 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış kaydetti. Bu dönemde 96 milyon 565 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşti. İthalat ise 2016 yılı Temmuz ayında yüzde 21,9 oranında azalarak 141 milyon dolar oldu. Adana ihracatının ithalatı karşılama oranı ise 2015 yılı Temmuz ayında yüzde 70,5 iken, 2016 yılı Temmuz ayında yüzde 68,5’ e geriledi. 2016 yılı Temmuz ayı 12 aylık toplamda ise ihracatta yüzde 8, ithalatta ise yüzde 17 azalma oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Temmuz ayı 12 aylık periyotta yüzde 74,8 iken, 2016 yılı aynı dönemde yüzde 82,9’ a yükseldi. İhracat (Bin $)

Adana Türkiye İthalat Adana (Bin $) Türkiye Karşılama Adana Oranı% Türkiye

2015 Temmuz Yıllık 1.762.751 148.763.158 2.356.951 227.418.927 74,8 65,4

2016 Temmuz Yıllık 1.622.120 140.780.092 1.956.704 196.522.898 82,9 71,6

% -8,0 -5,4 -17,0 -13,6

2015 Temmuz Ayı 127.301 11.129.762 180.533 18.212.109 70,5 61,1

2016 Temmuz Ayı 96.565 9.855.005 141.001 14.642.976 68,5 67,3

% -24,1 -11,5 -21,9 -19,6

2015 Ocak-Temmuz 950.110 84.564.959 1.283.600 124.967.428 74,0 67,7

2016 Ocak-Temmuz 891.277 81.494.674 1.137.511 114.291.182 78,4 71,3

% -6,2 -3,6 -11,4 -8,5

Adana Dış Ticaretinin Aylara Göre Dağılımı 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

2015 İhracat

Yıllar 2015 2016 2015 2016

Bin $ İhracat İhracat İthalat İthalat

Ocak 147.062 123.499 173.463 119 724

Şubat 128.944 124.307 193.184 172 281

Mart 141.679 136.294 181.848 192 652

Nisan 137.603 131.275 203.129 176 583

Mayıs 128.154 138.265 163.983 161 797

Haz.

Tem.

2016 İhracat

Haziran 139.367 141.072 187.461 173 472

Ağst.

Eylül

2015 İthalat

Ekim

Kasım

Aralık

2016 İthalat

Temmuz Ağustos 127.301 124.408 96.565 180.533 146.414 141 001

Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 132.466 160.538 157.628 155.803 1.680.953 891.277 154.443 161.487 160.948 195.901 2.102.793 1 137 511 Temmuz Ayı En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülke ($)

Temmuz Ayı Ürün Gruplarına Göre İhracat ($) ÜRÜN GRUBU

2015

2016

%

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ ARAÇLAR, HAVA ARAÇLARI, GEMİLER VE İLGİLİ TAŞIMA ARAÇLARI BİTKİSEL ÜRÜNLER GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; KIMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA MUHTELİF MAMUL EŞYA MİNERAL ÜRÜNLER AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VEYA CAM EŞYA OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CIHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR,ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELER SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR Genel Toplam

36.093.216 19.245.805 7.956.504 10.240.978 9.319.760

27.137.243 13.105.668 11.998.213 6.844.426 6.760.608

-24,8 -31,9 50,8 -33,2 -27,5

11.530.906 6.029.168 5.531.432 7.707.424 4.748.830 3.170.696 2.094.651 1.354.235

5.741.177 5.492.802 4.902.940 3.846.444 3.272.742 2.437.981 1.702.717 840.292

-50,2 -8,9 -11,4 -50,1 -31,1 -23,1 -18,7 -38,0

395.327

739.956

87,2

312.622

648.171

107,3

1.361.676 203.013 4.362 209 127.300.814

633.269 194.786 182.503 48.217 34.816 0 96.564.971

-53,5 -4,1 -100,0 -24,1

ÜLKE GRUBU

2015

Avrupa Birliği

44.861.383 39.165.599 -12,7

2016

%

Orta Doğu Ülkeleri

40.793.704 29.896.117 -26,7

Gelişmiş Sekiz Ülke 37.783.794 26.417.488 -30,1 Komşu Ülkeler

36.303.382 25.576.636 -29,5

Türki Cumhuriyetler 5.973.241

8.055.416

34,9

Afrika Ülkeleri

9.732.562

8.044.701

-17,3

Uzak Doğu Ülkeleri 4.187.987

3.049.754

-27,2

Temmuz Ayı Ülke Gruplarına Göre İhracat ($) ÜLKE

2015

2016

%

Irak

21.253.250

11.614.876

-45,4

Almanya

14.617.883

8.967.403

-38,7

Fransa

1.589.230

5.969.424

275,6

Suriye

7.041.575

5.686.113

-19,2

İspanya

6.993.058

5.358.911

-23,4

İtalya

4.388.040

4.821.754

9,9

ABD

8.002.266

4.122.466

-48,5

Azerbaycan

1.283.795

3.752.429

192,3

Ürdün

1.492.412

2.451.807

64,3

İngiltere

2.258.419

2.280.467

1,0

Kaynak: TÜİK

ADANA TİCARET ODASI | -37-


TÜRKİYE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ VERİLERİNE GÖRE DIŞ TİCARET TİM VERİLERİNE GÖRE AĞUSTOS AYINDA İHRACAT AYLIK %13,6, YILLIK %-3 DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat verileri, firmaların kanuni adresleri bazında kayıtlı oldukları illere göre, TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan dış ticaret verileri ise firmaların vergi numaralarının kayıtlı olduğu illere göre belirlendiğinden iki veri arasında farklılıklar oluşabiliyor. Bu kapsamda TİM verilerine göre 2016 yılı Ağustos ayında Adana ili ihracatında geçen yılın aynı ayına göre 13,6 artış oldu. Bir önceki yıl ise ihracatta yüzde 11,5 azalış gerçekleşmişti. Adana İhracatın Aylara Göre Dağılımı (2014-2016) Bin $

Adana İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı (2015-2016) Bin $

Yıl/Ay

2014

2015

2016

2015/2014 %

2016/2015 %

Ocak

156.755

136.178

113.633

-13,1

-16,6

Şubat

160.159

125.977

125.441

-21,3

-0,4

Mart

176.796

137.715

136.000

-22,1

-1,2

Nisan

156.641

134.010

132.619

-14,4

-1,0

Mayıs

158.239

129.945

143.202

-17,9

10,2

Haziran

144.247

137.311

141.155

-4,8

2,8

Temmuz

138.902

132.297

93.255

-4,8

-29,5

Ağustos

137.304

121.523

138.062

-11,5

13,6

Eylül

165.111

137.937

-

-16,5

-

Ekim

161.621

153.996

-

-4,7

-

Kasım

167.226

165.384

-

-1,1

-

Aralık

188.451

167.182

-

-11,3

-

TOPLAM

1.911.451

1.679.454

1.023.368

-12,1

-

SEKTÖR

1 OCAK-31 AĞUSTOS 2015

2016

DEĞ. %

Tekstil ve Hammaddeleri

249.565

230.652

-7,6

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

184.129

173.346

-5,9

Otomotiv Endüstrisi

57.073

104.541

83,2

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

116.667

88.630

-24,0

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

50.263

68.026

35,3

Yaş Meyve ve Sebze

81.100

61.033

-24,7

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

52.469

52.539

0,1

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

62.215

50.617

-18,6

Çelik

50.778

45.581

-10,2

Makine ve Aksamları

27.420

40.087

46,2

İklimlendirme Sanayii

24.254

23.909

-1,4

Elektrik Elektronik ve Hizmet

21.089

20.359

-3,5

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

20.788

18.327

-11,8

Demir ve Demir Dışı Metaller

18.554

16.619

-10,4

60.000

Meyve Sebze Mamulleri

9.453

8.918

-5,7

40.000

Madencilik Ürünleri

16.549

6.745

-59,2

20.000

Deri ve Deri Mamulleri

2.686

4.049

50,7

Savunma ve Havacılık Sanayii

2.471

2.731

10,5

Kuru Meyve ve Mamulleri

1.537

2.212

43,9

Süs Bitkileri ve Mam.

1.151

1.358

18,0

Diğer Sanayi Ürünleri

984

1.322

34,4

Halı

2.663

727

-72,7

Fındık ve Mamulleri

606

721

19,0

Zeytin ve Zeytinyağı

244

250

2,2

Mücevher

2

46

1994,7

Gemi ve Yat

10

24

136,6

TOPLAM

1.054.722

1.023.368

-3,0

Adana İhracatının Aylara Göre Dağılım Grafiği (Bin $) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

-38- | ADANA TİCARET ODASI

k

ım

im

alı Ar

Ka s

Ek

lül

s

2015

Ey

sto

Ağ u

uz

n

mm

ira

2016

Te

n

yıs

Ha z

Ma

rt

sa Ni

t ba

Ma

Şu

Oc

ak

0


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ Elektrik Tüketimi (kWh) 2014-2016 Ay Yıllar

OCAK

2014

96.274.732 87.480.435 96.873.554 94.374.057 97.818.980

Bir Önceki Aya Göre % 2015

ŞUBAT -9,1

MART

NİSAN

10,7

-2,6

MAYIS 3,7

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

94.850.487

95.015.268 103.156.534 101.721.537 91.948.079

100.190.646 101.882.166 1.161.586.475

-3,0

0,2

9,0

8,6

EYLÜL -1,4

99.357.413 93.166.774 95.724.509 95.831.194 100.365.328 102.959.295 96.441.887 104.015.007 95.927.259

EKİM -9,6

KASIM

ARALIK 16,9

100.323.246 98.157.058

98.703.703

Bir Önceki Aya -2,5 Göre %

-6,2

2,7

0,1

4,7

2,6

-6,3

7,9

-7,8

4,6

-2,2

0,6

2015-2014 %

3,2

6,5

-1,2

1,5

2,6

8,5

1,5

0,8

-5,7

9,1

-2,0

-3,1

2016

94.575.155 91.962.643 97.359.162 98.995.555 103.465.685 102.983.919 93.808.119 106.164.608

Bir Önceki Aya -4,2 Göre %

-2,8

5,9

1,7

4,5

-0,5

-8,9

13,2

2016-2015 %

-1,3

1,7

3,3

3,1

0,02

-2,7

2,1

-4,8

Elektrik Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı kWh 2014-2016 Ay 120.000.000

ba t Ma rt Ni sa n Ma yıs Ha zir a Te n mm u Ağ z us tos Ey lül Ek im Ka sım Ar alı k

Şu

Oc

ak

110.000.000 100.000.000 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000

2014

2015

2016

Kaynak: Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

TOPLAM

1.180.972.673

1,7 789.314.846

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %13,2, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %2,1 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 2,1 arttı. Bir önceki yıl yüzde 0,8 artış görülmüştü. 2016 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 13,2 artış yaşandı. Elektrik tüketimi bir önceki yıl yüzde 7,9 artmıştı. Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 2,9 artış gerçekleşmişti. Ağustos ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılında bir önce ki yıla göre yüzde 0,1 azalış oldu. Elektrik tüketiminde bir önceki yılda yüzde 5,7 artış yaşanmıştı.

Doğalgaz Tüketimi (m3) 2014-2016 Ay Yıllar

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

2014 Bir Önceki Aya Göre % 2015 Bir Önceki Aya Göre % 2015-2014 % 2016 Bir Önceki Aya Göre % 2016-2015 %

12.409.910 10.226.809 11.685.449 11.960.224 11.659.778 10.792.534 11.243.047 11.513.044 12.319.585 11.007.191 12.421.382 12.178.002 139.416.955 -17,6 14,3 2,4 -2,5 -7,4 4,2 2,4 7,0 -10,7 12,8 16,9

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

11.886.629 10.928.946 10.096.228 10.129.609 10.742.108 11.825.463 11.387.489 11.571.702 11.237.224 13.482.560 13.415.243 13.655.195 140.358.396 -2,4 -8,1 -7,6 0,3 6,0 10,1 -3,7 1,6 -2,9 20,0 -0,5 1,8 -4,2 6,9 -13,6 -15,3 -7,9 9,6 1,3 0,5 -8,8 11.648.532 11.948.525 13.072.671 11.927.396 12.694.828 12.759.865 11.926.525 12.719.200 -14,7 2,6 9,4 -8,8 6,4 0,5 -6,5 6,6 -2,0

9,3

29,5

17,7

18,2

7,9

Doğalgaz Tüketiminin Aylara Göre Dağılımı (m3) 2014-2016 Ay 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

ak ubat art isan ayıs ziran muz stos ylül Ekim asım ralık M N M Ha Tem Ağu E Ş K A

Oc

2014

2015

2016

4,7

22,5

8,0

12,1

0,7 98.697.542

9,9

DOĞALGAZ TÜKETİMİNDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %6,6, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %9,9 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına göre 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 9,9 arttı. Bir önceki yıl yüzde 0,5 artış görülmüştü. Doğalgaz tüketiminde 2016 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 6,6 artış yaşandı. Tüketim bir önceki yıl yüzde 1,6 artmıştı . Kümülatif toplamda ise 2016 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artış görüldü. Bir önceki yılda yüzde 3 azalış gerçekleşmişti. Ağustos ayı 12 aylık toplamlara (yıllık) bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artış oldu. Doğalgaz tüketiminde bir önceki yılda yüzde 1 artış yaşanmıştı.

Kaynak: Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

ADANA TİCARET ODASI | -39-


ADANA TİCARET ODASI ÜYE İSTATİSTİKLERİ ÜYE SAYIMIZ: 25.178

2016 yılı Ağustos ayında toplam üye sayımız 25.178 oldu. Üye sayımızda bir önceki aya göre yüzde 0,41 artış görüldü. 2016 yılı Temmuz ayındaki üye sayımız ise 25.076 idi. Açılan-kapanan firma sayıları incelendiğinde; 2016 yılı 250 Ağustos ayında 168 firma açılırken, 66 firma kapandı. 2015 yılı Ağustos ayında ise 196 firma açılmış, 175 200 firma kapanmıştı. Buna göre 2016 yılı Ağustos ayında; geçen yılın aynı ayına göre açılan firma sayısında yüzde 14,3, kapanan firma sayısında yüzde 62,3 azalış 150 görüldü. (Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesi gereğince silinen üye kayıtları aylık tabloda 100 gösterilmemiştir.) 2016 yılı Ağustos ayı kümülatif toplamda açılan firma sayısında yüzde 1,8 artış, 50 kapanan firma sayısında yüzde 38,5 azalış gerçekleşti.

2014 Kapanan

2015 Kapanan

2016 Kapanan

2014 Açılan

2015 Açılan

alı k Ar

im

Ka sım

Ek

an Te mm uz Ağ us tos Ey lül

Ha zir

Ma yıs

sa n Ni

Ma rt

Şu ba t

Oc

ak

0

2016 Açılan

Aylara Göre Açılan-Kapanan Firmalar (2014-2015-2016) Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2014

Kapanan

101

63

78

109

50

83

66

57

56

73

128

154

1018

2015

Kapanan

73

59

96

86

142

116

73

175

58

65

149

195

1287 2.004

2016

Kapanan

62

67

70

47

78

72

42

66

2014

Açılan

215

159

169

144

188

165

156

141

194

129

146

198

149

165

186

140

2015

Açılan

230

173

183

230

142

154

183

196

2016

Açılan

217

213

243

202

169

184

122

168

504 2.131 1.518

Kaynak: Adana Ticaret Odası Sicil Kayıtları

NAKDİ KREDİLER (Bin TL) İller

Kamu Bankaları

Özel Bankalar

Toplam

ADANA

10.966.296

18.852.541

29.818.837

TOPLAM

446.140.006

1.310.927.868

1.757.067.874

Adana Payı %

2,5

1,4

1,7

Adana İli Nakdi Kredilerin Aylara Göre Kümülatif Dağılımı 2014-2016 (Bin TL) ADANA’DA KULLANILAN NAKDİ KREDİ TOPLAMI 29 MİLYAR 818 MİLYON TL

30.500.000 30.000.000 29.500.000

2016’nın Mayıs ayında Adana’daki nakdi krediler toplamı 29 milyar 818 milyon TL. olarak gerçekleşti. Bu kredilerin yüzde 36,8’i kamu bankaları, yüzde 63,2’si özel banka kredilerinden oluştu. Türkiye’de kullanılan nakdi kredilerin yüzde 1,7’si Adana’da kullanıldı. İllere göre kullanılan nakdi kredi toplamına göre sıralamada Adana 8. sırada yer aldı.

29.000.000 28.500.000 28.000.000 27.500.000 27.000.000 26.500.000 26.000.000

m. 1 Ağ 5 u. 15 Ey l. 1 5 Ek i. 1 5 Ka s. 15 Ar a. 1 Oc 5 a. 1 Şu 6 b. 1 Ma 6 r. 1 6 Ni s. 1 Ma 6 y. 16

15

Te

z.

Ha

Ma

y.

15

25.500.000

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

-40- | ADANA TİCARET ODASI


PROTESTO EDİLEN SENETLER Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Adet Olarak Dağılımı Ay Yıllar

İller Sıralaması Ağustos Ayı

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

2016

10

1.424

1.338

1.279

1.442

1.463

1.448

1.690

1.389

2015

10

1.259

1.139

1.125

1.190

1.110

1.269

1.370

1.254

1.381

1.403

1.331

1.544

15.375

2014

13

1.164

986

1.002

1.066

986

1.068

1.011

1.213

975

1.195

1.109

1.133

12.908

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Adet Olarak Dağılımı (Adet) 1.800

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam 11.473

ADANA’DA 19 MİLYON 336 BİN TL TUTARINDA 1.389 ADET SENET PROTESTO EDİLDİ

2016 yılı Ağustos ayında Adana ilinde protesto edilen senet sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 17,8 azalış yaşandığı ve 1.389 adet senedin protesto edildiği belirtildi.

1.600 1.400 1.200

Adana iller sıralamasında, 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 10. sırayı aldı. Adana’nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde 1,6’.

1.000 800 600 400

Protesto edilen senet sayısında 12 aylık toplamda (yıllık), yüzde 21,3 artış meydana geldi.

200

2015

k

Ka

Ar

alı

sım

im Ek

lül Ey

tos us

uz

2016

an

Te

mm

zir

Ha

yıs

n Ni

Ma

sa

t

Ma

Şu

ba

ak Oc

rt

0

2014

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Adana İli Protesto Edilen Senetlerin Tutar Olarak Dağılımı (Bin TL) Ay Yıl

İller Sıralaması Ağustos Ayı

2016

Ocak

10

Şubat

Mart

Nisan

22.243 25.757 20.264 21.966

Mayıs

Haziran Temmuz

Ağustos Eylül

26.151

37.649

19.336

30.255

Ekim

Kasım Aralık

Toplam 205.647

2015

9

12.087 12.544 22.062 12.638

13.295

15.926

16.026

17.491

40.260 14.590

17.084 20.082 214.085

2014

12

22.368 8.755

10.680

10.578

10.359

12.162

11.075 11.834

13.911 17.968 148.889

7.760

11.440

2016 yılı Ağustos ayında Adana ilinde protesto edilen senet tutarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış bir önceki aya göre ise yüzde 36,9 azalış yaşandığı ve 19 milyon 336 bin TL tutarında senedin protesto edildiği belirtildi. Adana iller sıralamasında, 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle protesto edilen senet sayısında 10. sırayı aldı. Adana’nın, Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı ise yüzde 1,9. Protesto edilen senet sayısında 12 aylık toplamda (yıllık), yüzde 67,2 artış meydana geldi.

Protestolu Senetlerin Aylara Göre Tutar Dağılımı (Bin TL) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

2014

2015

k alı Ar

ım Ka s

im Ek

lül Ey

Te mm uz Ağ us tos

an zir

Ha

Ma yıs

n sa Ni

Ma rt

t Şu ba

Oc

ak

0

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

2016

ADANA TİCARET ODASI | -41-


YATIRIM TEŞVİK ADANA’YA TOPLAM 6 ADET 55 MİLYON 520 MİLYON TL SABİT YATIRIMLI YATIRIM TEŞVİKİ AÇILDI 2016 yılında Adana iline toplam 4 milyar 762 milyon TL tutarında 89 adet belge düzenlenirken, öngörülen istihdamın ise 1.310 kişi olduğu açıklandı. 2015 yılı aynı dönemde ise 1 milyar 579 milyon TL. tutarında sabit yatırımlı 59 adet teşvik açılırken, öngörülen istihdam 1.840 kişiydi. 2016 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle de sabit yatırımda iller sıralamasında Adana ili 2. sırada olup, toplam sabit yatırımda Türkiye payı ise yüzde 8,6. Resmi Gazete’de yayınlanan 2016 yılı Temmuz ayı yatırım teşvik verilerine göre, sektörel bazda Adana’ya enerji, hizmetler, imalat ve madencilik sektöründen olmak üzere 6 teşvik açıldı. Toplam 55 milyon 520 bin TL tutarında sabit yatırımlı teşviklerle öngörülen istihdamın 138 kişi olduğu öğrenildi. Yatırım Teşvikleri 2015-2016 Temmuz

Yatırım Teşvikleri Sektörel Dağılımı Temmuz 2016 Sektörü

Alt Sektörü

ENERJİ Enerji HİZMETLER Eğitim

Belge Adedi

Sabit Yatırım (TL)

İstihdam

2

6.700.000

0

2

6.700.000

0

1

12.400.000

116

1

12.400.000

116

Yıl Türkiye Toplam ADANA Türkiye Payı% Yıl Türkiye Toplam ADANA Türkiye Payı%

0 İMALAT

2

34.420.000

12

Makina İmalat

1

3.220.000

12

Taşıt Araçları

1

31.200.000

0

1

2.000.000

10

İstihraç ve İşleme

1

2.000.000

10

6

55.520.000

138

MADENCİLİK Genel Toplam

İstihdam

Yıl Türkiye Toplam ADANA Türkiye Payı%

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2015 80.260 1.840 2,3 Sabit Yatırım (TL) 2015 57.081.410.266 1.579.204.406 2,8 Belge Adedi 2015 2.695 59 2,2

2016 78.008 1.310 1,7 2016 55.062.348.588 4.762.473.925 8,6 2016 3.181 89 2,8

ADANA İLİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Adana İli Bütçe Gelir-Gider Karşılaştırması Kümülatif (Bin TL) Temuz Tahakkuk Tahsilat

Top.Tah.İç. Giderler

Top.Gid.İç. %

3

Yıllar

[1]

[2]

Payı (%)

Payı (%)

[2/1]

2015

5.891.031

2.123.599 0,77

2.857.211 1,01

74,32 36,05

2016

9.080.078

2.377.215 0,75

3.439.584 1,09

69,11 26,18

[3]

ADANA’NIN BÜTÇE AÇIĞI -1 MİLYAR 62 MİLYON TL.

[2/3]

2016 yılı Temmuz ayı konsolide bütçe tahsilat tahakkuk oranında Adana ili yüzde 26,18 ile iller sıralamasında 71. sırada yer aldı. Adana, 2015 yılı aynı dönemde ise yüzde 31,05 tahsilat tahakkuk oranı ile 77. sıradaydı. Adana, genel bütçe vergi gelirlerinde illerin toplam tahakkuk içindeki payları sıralamasında 2016 yılı Temmuz ayında yüzde 0,75 ile 10. sırada yer aldı. Adana, 2015 yılının aynı ayında yüzde 0,77 tahakkuk payı ile yine 10. sıradaydı. Temmuz 2016 itibariyle Adana’nın genel bütçe gelirgider tablosu incelendiğinde ise; merkezi bütçe geliri 2 milyar 377 milyon TL., toplam gider 3 milyar 439 milyon TL. oldu. Gelir-gider dengesi –1 milyar 62 milyon TL. olarak bağlandı. Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı

Adana İli Bütçe Gelir-Gider Genel Bütçe Gelirleri (Bin TL) Temmuz.2015 Merkezi Bütçe 2.123.599 Genel Bütçe 2.025.536 Vergi Gelirleri 1.841.285 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 53.428 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 425 Faizler,Paylar ve Cezalar 123.691 Sermaye Gelirleri 6.707 Alacaklardan Tahsilatlar 0 Özel Bütçe 98.063 Harcamalar (Bin TL) Temmuz.2015 Pers. Giderleri 1.746.360 Sosyal Güv. Kur. Öd. 299.433 Mal ve Hizmet Alımları 419.510 Cari Trans. 142.453 Sermaye Giderleri 247.435 Sermaye Trans. 806 Borç Verme 1.214 Toplam 2.857.211 Bütçe Dengesi -733.612

Temmuz.2016 2.377.215 2.268.188 2.064.413 58.509 170 135.576 9.520 0 109.027 Temmuz.2016 2.084.797 361.239 529.069 153.231 309.219 285 1.744 3.439.584 -1.062.369

FİYAT ENDEKSLERİ TR62 Adana-Mersin Tüketici Fiyatları Endeksi TR62 (ADANA-MERSİN*) 2015 Ağustos 2016 Ağustos TÜFE-Bir Önceki Aya 0,52 -0,34 Göre değişim % TÜFE-Bir Önceki Yılın Aralık 5,44 5,55 Ayına Göre Değişim % TÜFE-Bir Önceki Yılın Aynı 7,67 9,59 Ayına Göre Değişim % TÜFE-Oniki Aylık Ortalamalara 7,43 8,99 Göre Değişim % *TR62 Adana-Mersin İstatistiki Bölge Sınıflaması Kaynak: TÜİK

-42- | ADANA TİCARET ODASI

AYLIK ENFLASYON ORANINDA %-0,34 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ İstatistiki Bölge Sınıflaması’na göre TR62 Bölgesi olan Adana-Mersin Tüketici Fiyatları Endeksi; 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık yüzde –0,34, bir önceki yılın aynı döneminde ise (yıllık) ise yüzde 9,59 değişim gösterdi. 2015 yılı Ağustos ayında ise endekste aylık yüzde 0,52, yıllık yüzde 7,67 değişim yaşanmıştı. 26 İstatistiki Bölge Sınıflaması’na göre de, Adana-Mersin Bölgesi 2016 yılı Ağustos ayında, aylık yüzde –0,34 değişim oranı ile en fazla artış yaşanan bölgeler arasında 15. sırada yer aldı. Adana, 2015 yılı Ağustos ayında ise yüzde 0,52 değişim oranı ile 8. sırada yer almıştı. Adana-Mersin Bölgesi yıllık artışlara göre 26 istatistiki bölge arasında 2016 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 9,59 artış oranı ile 1. sırada yer aldı.


ADANA TÄ°CARET ODASI | -43-


TORBA YASA KAPSAMINDA ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU! 03/08/2016 Tarih ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında; Odamız üyesi firmaların gecikmiş aidat borçlarına da yeniden yapılandırma imkânı sağlanmıştır.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN AİDAT BORÇLARI: • Kanun, son ödeme tarihi geçmiş olan tüm eski aidatları kapsamaktadır. • Kanun 2016 yılı aidatların birinci taksitlerini de kapsamaktadır. (Son Ödeme tarihi 30 Haziran 2016 olan, 2016 Yıllık Aidat 1.Taksit ile 2016 Munzam Aidat 1.Taksit de kanun kapsamındadır.) • Son ödeme tarihi, 31 Ekim 2016 olan; 2016 Yıllık ve Munzam Aidatlarının 2.taksitleri ise yapılandırma kapsamı dışındadır.

KANUNUN UYGULAMA YÖNTEMİ ve UYULMASI GEREKLİ KURALLAR: • Kanun kapsamına giren tüm aidatların gecikme zamları silinecektir. • Kanunundan faydalanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar, Odamız Mali İşler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. • Dilekçe ile müracaat esnasında, kanun kapsamına giren aidat borçları aslının tamamını ödemek şartı ile gecikme zamları silinecektir. • Üyelerimiz, talepleri doğrultusunda aidat borçlarını; peşin (nakit para), kredi kartı ile tek çekim veya kredi kartı ile en fazla 6 taksitte ödeyebileceklerdir. • Aidat borç asıllarının toplam tutarı en fazla 6 taksite bölünebilecektir. Üyenin talebine göre taksit sayısı iki aydan altı aya kadar belirlenebilecektir. • Taksitle ödeme durumunda, birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016’dır. Diğer taksitler için son ödeme tarihleri taksit sayısına göre takip eden ayın son günüdür. • Taksitlerden herhangi birinin; öngörülen süre ve şekilde, kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek yapılandırma iptal edilecek, borçlar ve gecikme cezaları eski haline döndürülecek ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

ADANA TİCARET ODASI VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Odamız Meclisi eski üyelerinden,

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Meslek Komitesi üyelerimizden,

Sayın SEDAT ULUSAL’ın sevgili babası;

Sayın SONER KÜRECİ’nin sevgili ablası;

TEKİN ULUSAL’ın

NAİME KÜRECİ’nin

vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

-44- | ADANA TİCARET ODASI

ADANA TİCARET ODASI


Çukurova’nın bereketli topraklarında 47 yıl önce yakılan sanat meşalesi, 23’üncü kez sinemanın yolunu aydınlattı:

Sinemanın yüzünü yine Adana güldürdü

Ç

ukurova’nın beyaz gelinliği pamuğu simgeleyen Uluslararası Adana Film Festivali, 23’üncü kez sinemaya gönül verenlerin beyaz perdeye yansıttığı emeği birbirinden değerli ödüllerle taçlandırdı. Sinemanın ustalarını Adanalılarla buluşturan, kent halkına ücretsiz

film izleme keyfi yaşatan Uluslararası Adana Film Festivali, zengin programıyla, görkemli ödül törenleriyle göz doldurdu. Uzun ve kısa metraj yapımlar ile belgesellerden oluşan 250 filmin, 636 gösterimle ücretsiz izlemine sunulduğu festivalde, Adana halkı Türk Sineması’nın

yıldızlarıyla kucaklaşıp, sinema üzerine söyleşmenin keyfini yaşadı. Galalara katılıp, hemşehrileriyle birlikte film izleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, zengin içeriği ve saygın kimliğiyle Adana’nın markası olan festivalin kesintisiz devam edeceğini, Çukurova’nın sinemaya beşiklik etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Ulusal uzun metrajda 12 film yarıştı Festivalin en önemli ayağı olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda sinema ve sanat dünyasının değerli oyuncularının rol aldığı 12 film yarıştı. Bu yarışmanın jürisinde ünlü yönetmen ve senaryo yazarı Tayfun Pirselimoğlu,yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Türksoy Gölebeyi ile oyuncular Hatice Aslan ve Muhammet Uzuner görev yaptı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Erhan Tuncer’in ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’, Meh-

ADANA TİCARET ODASI | -45-


met Can Mertoğlu’nun ‘Albüm’, Kıvanç Sezer’in ‘Babamın Kanatları’, Handan Öztürk’ün ‘Bana Git De’, Hiner Saleem’in ‘Dar Elbise’, Çağdaş Çağrı’nın ‘Geçmiş’, Yüksel Aksu’nun ‘İftarlık Gazoz’, Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’, Güven Beklen’in ‘Mehmet Salih’, Çağan Irmak’ın ‘Nadide Hayat’, Derviş Zaim’in ‘Rüya’ ve Cemil Ağacıkoğlu’nun ‘Tarla’ adlı eserleri yarıştı. Ödüller görkemli törende sahiplerini buldu Uluslararası Adana Film Festivali’nin görkemli ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenin sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Cem davran üstlendi. Ünlü sanatçı Zuhal Olcay, piyanist Selim Atakan ile birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Reha Erdem’in yönettiği ‘Koca Dünya’ En

-46- | ADANA TİCARET ODASI

İyi Film Ödülünün sahibi oldu. ‘Albüm’ filminin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu, En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı. Tarık Akan anısına verilen En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Menderes Samancılar ‘Babamın Kanatları’ndaki rolüyle aldı. ‘Rüya’ filmindeki performansı Gizem Erdem’e En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirdi. 630 bin lira para ödülünün dağıtıldığı festivalde, ‘Babamın Kanatları’ 7, ‘Koca Dünya’ 4, ‘Albüm’ 3, ‘Tarla’ 2, ‘İftarlık Gazoz’ ve ‘Rüya’ 1’er ödül kazandı. ‘Sinemaya, sanata hizmet etmekten öte gayemiz yok’ Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Uluslararası Film Festivali’nin Adana’ya çok yakıştığını belirtip, geçen yıl terör olayları ve şehitler nedeniyle bir kısmı yapılamayan festivalin bundan sonra kesintisiz sürmesi için çalışacaklarını

belirtti. Terör olayları ve darbe kalkışması şehitlerini rahmet ve minnetle anan Başkan Hüseyin Sözlü, “Türkiye, herkesin gözünün olduğu bir ülke. Elbette bu ülkeye, bu devlete, bu millete rahat vermek istemeyen kötü niyetliler olacak. Tabi ki onların kötü niyeti devam edecek. Ama asıl olan, bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. İnşallah bundan sonra ne yaşarsak yaşayalım, devletimizin, milletimizin kesintisiz devam ettiği gibi festivalimiz de kesintisiz olarak devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimizin kurduğu bu ülkeyi, bu cumhuriyeti kültürle, sanatla besleyerek, destekleyerek yüceltiriz” dedi. Başkan Sözlü, yakın zamanda vefat eden sinema sanatçıları Tarık Akan ve Mahmut Hekimoğlu’na da rahmet dileyip, “Türk Sineması’na, sanatına hizmet etmekten öte bir gayemiz yok. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama


Türk Sineması’na, sanatın emekçilerine, destek verebiliyorsak, hizmet edebiliyorsak, sanatımıza katkı koyabiliyorsak, ne mutlu bize” diye konuştu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasında 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde sinema sanatçılarıyla bir araya olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu festivalin Adana için büyük değer taşıdığını vurgulayan Vali Demirtaş, hafta boyunca törenler, film galaları, söyleşiler, ve sergilerle sinemayı halkla buluşturan kişi, kurum ve sanatçılara şükranlarını sundu. Adana konulu senaryo ödülü, tabana kuvvet’in 2’ncisi gerçekleştirilen ‘Adana Ko-

nulu Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın sonuçları da büyük ödül töreninde açıklandı. Yazar, yönetmen ve senarist Füruzan, yönetmen ve senarist Biket İlhan, Araştırmacı Yazar ve Orhan Kemal Müzesi kurucusu Işık Öğütçü, Psikolog ve Yazar Jülide Sevim ile Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri 62 eseri değerlendirdi. Bu yarışmada Onur Durun’un yazdığı ‘Tabana Kuvvet’ Orhan Kemal Birincilik Ödülü’nün sahibi oldu. Fadim Koçak ve Nuri Gürdil’in yazdığı ‘İğne Deliği’ Yaşar Kemal İkincilik Ödülü, Atay Sözer’in yazdığı ‘Allah’ın Adamı’ Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü.   Kısa film yarışmalarında büyük heyecan yaşandı ABD’den Japonya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden filmi, sektörün her alanında görev yapan sinema profesyonellerini konuk eden bir sinema platformu haline gelen Uluslararası Adana Film Festivali’nde, Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması ile Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması da heyecan dolu geçti.  Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Film Yarışması’na Fransa, İtalya, Portekiz, Tunus, Cezayir, Mısır, İspanya, Hırvatistan, Malta, Fas, Suriye, Yunanistan, Slovenya, Bosna - Hersek, Makedonya - Kosova, Lübnan, İsrail, Arnavutluk, Filistin, Libya, Sırbistan, Ürdün, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi Akdeniz ülkelerinin yanı sıra, Türkiye’den de pek çok kısa film yönetmeni ilgi gös-

terdi. Kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel dallarında yarışan 66 filmi Yunanistan’dan film eleştirmeni Michel Demopoulos, ABD’den Karen Cirillo, ve Türkiye’den yapımcı Ali Akdeniz ile belgesel film yönetmeni Nurdan Arca’dan oluşan jüri değerlendirdi. Genç yönetmenlere fırsat sunuldu Genç yönetmenlerin yetişmesine, sanat dünyasındaki yerlerini almasına fırsat veren Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda ise ön değerlendirmeyi Yönetmen Belma Baş, yapımcı ve senarist Haşmet Topaloğlu, belgesel film yönetmeni Ender Yeşildağ yaptı. Kurmaca, canlandırma, belgesel ve deneysel dallarındaki yarışmanın ana jürisi kurgu yönetmeni Ali Aga, yönetmen Çağıl Nurhak Aydoğdu Kılıç, sinema yazarı Fırat Sayıcı, akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve oyuncu Selen Domaç’tan oluştu. Bu yarışmaların sonuçları da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ndeki dev törende açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu. Sinemanın onur gecesi Sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un yaptığı, Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülleri töreni, beyazperdenin emekçileri, kent protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini Adana HiltonSA Otel’de buluşturdu. Şarkıcı Ayşegül Aldinç’in şarkılarıyla renklendirdiği gecenin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Yürütme Ku-

ADANA TİCARET ODASI | -47-


rulu Başkanı Hüseyin Sözlü,  demokrasi ve terör şehitlerini saygıyla anıp, “Bugün burada festivalimizi gerçekleştirebiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz” dedi.

rımıza, sinemanın duayenlerine ve gelecek vadeden gençlere teşekkür ediyorum. Varlığınızla bizlere şeref verdiniz” diye konuştu.

‘Türk sineması’na hizmet etmeye devam edeceğiz’ Uluslararası Adana Film Festivali’nin Türkiye’nin en önemli iki film festivalinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, ”Ülkemizdeki sinemalarda Türk filmleri, gişe açısından dünyayı domine eden Hollywood filmleriyle rekabet edebiliyor. Biz de Türk Sineması’na ara vermeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa giderip, zamanla daha iyi olacağız. Bugün burada bulunarak bizlere güç veren sanatçıla-

Sinemayla dolu yaşamlar Adana Büyükşehir Belediyesi 23. Adana Uluslararası Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülleri bu yıl usta oyuncular Ayla Algan ve Murat Soydan ile sinemaya uyarlanan çok sayıda eseri bulunan yazar Osman Şahin’e verildi. Sinemayla yoğrulan hayatların saygın ödüllerle taçlandığı gecede, 66 yaşında hayata gözlerini yuman ‘Yeşilçam’ın Yakışıklısı’ Tarık Akan da anıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışan 12 filmin frag-

-48- | ADANA TİCARET ODASI

manlarının gösterildiği gecede, festival sponsoru kuruluşların temsilcilerine de teşekkür plaketleri sunuldu. Türk Sineması’na ömrünü veren sanatçılar Ayla Algan ve Murat Soydan’a onur ödüllerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü verdi. Çukurovalı Yazar Osman Şahin ise onur ödülünü Yapımcı Abdurrahman Keskiner’in elinden aldı. Duygu dolu törende Ayla Algan, Murat Soydan ve Osman Şahin Adana Film Festivali’nin bu ödülle kendilerini şereflendirdiğini vurgulayarak, Başkan Hüseyin Sözlü’ye, Türk Sineması’nı desteklemeye devam etme kararlılığından dolayı teşekkürlerini sundu. Yaşar Kemal: ​ Çukurova’dan dünyaya açılan pencere Uluslararası Adana Film Festivali’nde Türk edebiyatının büyük ustası, Çukurova’nın bereketli topraklarını anlatan Yaşar Kemal için düzenlenen söyleşide büyük ilgi gördü. Medoratörlüğünü Yetka Kopan’ın yaptığı Yaşar Kemal: Çukurova’dan Dünyaya Açılan Pencere söyleşisinde yazar - yapımcı Nebil Özgentürk, yapımcı Arif Keskiner, yazar Osman Şahin ve oyuncu Menderes Samancılar anılarını ve düşüncelerini paylaştı. Yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı ‘Türkiye’nin Evrensel Yazarı: Yaşar Kemal’ isimli belgesel büyük beğeni aldı.


ADANA TÄ°CARET ODASI | -49-


‘Yaşanacak Yer; Fethiye’ sizleri bekliyor

F

ethiye: Akdeniz ve Ege’nin kesiştiği noktada kurulmuş, iklimi, doğası ve tarihsel zenginlikleri, her biri bir fotoğraf karesi olan balıkçıları, her köşe başında karşınıza çıkan Yörükleri, 12 ay yetişen sebzesi, meyvesi, altın sarısı kumsalları ve turistik aktiviteleriyle eşsiz bir tatil kasabasıdır.

Eğer bir doğa tutkunuysanız ve yaşamınızda yeni ufuklar keşfetmek için sabırsızlanıyorsanız, tatiliniz için mükemmel bir seçim fırsatınız var. Fethiye’nin birbirinden şirin irili ufaklı koyları, kumsalları, adaları, sıcak iklimi ve bereketli toprakları ve Toros’ların yeşil çam ormanlarının görüntüsü sizi bekliyor. Işıklar kentinde, tatil keyfinizin bir coşkuya dönüştüğünü hissedecek, tarih ve kültürün çevredeki doğal güzelliklerle nasıl bütünleşip renklendiğinin tanığı olacaksınız. ‘Işıklar ülkesi’ndeki gökkuşağı... Çağlar boyu farklı kültürlerin egemenliğinde kalan belde, turizm açısından oldukça gelişmiştir. Likyalılar’da ışık ve güneş diyarı olan Telmesoss, Ortaçağ’da Makri, Meğri yani “uzak diyar” olarak tanınır. Kenti Güneş Tanrısı Apollon’un kurduğuna inanılıyor. Fethiye ya da eski adıyla Telmessos, Likya döneminde önemli bir kehanet merkezidir. Kehanet babadan oğula geçen bir ayrıcalıktır. Fethiye adını 1934 yılında ilk hava şehidimiz Fethi Bey anısına almıştır.

-50- | ADANA TİCARET ODASI

Şehrin akropolünün doğru yüzünde her taraftan görülen ve şehrin üzerinde görkemli görüntüsü yer alan Amyntas’ın mezarı adetâ Fethiye’nin simgesi olmuştur. Dünyanın denize en yakın antik tiyatrosu da Fethiye’nin merkezinde yer almaktadır.


Butik otelleri aratmayan kampinglerinden butik ve lüks otellere kadar her bütçeye hitap eden konaklama tesisleri, tarihi alanları, doğal güzellikleri ve geceleri yaşanan renkli eğlenceleriyle eşsiz bir tatil cenneti olan Fethiye, doğa yürüyüşü parkurlarının yanında, yamaç paraşütü, tekne turu, dalış ve cip safari gibi hareketli aktiviteleri ile unutulmaz heyecanlar yaşatır.

Ölüdeniz’in mavi lagünü, Belcekız’ın bembeyaz kumsalı… Fethiye; denizden 2000 metreye uzanan, adrenalin tutkunlarının olmazsa olmazı Babadağ’ın eteklerinde kurulan Ölüdeniz’i, billur deniziyle yüzlerce koy ve adaların bulunduğu mavi yolculuğun vazgeçilmezi Göcek’i, 1922 yılında yapılan mübadele sonrası Türk ve Rumlar arasında yaşandığı anlatılan dostluğun dramatik

hikâyesiyle Kaya Köyü’nü de içinde barındırır. Çevredeki doğal, tarihsel ve kültürel değerlerle tanışıp bir dinlenme anında Fethiye’nin ilk yerleşim yeri olan Paspatur’da bir kafede, kahvenizi ya da ça-

ADANA TİCARET ODASI | -51-


yınızı yudumlarken, ya da Balık Pazarı’nın keyifli ortamında yenen bir akşam yemeğinde, görülmeye değer zenginliklerle dolu bir “ışıklar kenti” ni keşfetmenin mutluluğunu yaşarsınız. İklim koşulları, yılın her dönemi, hemen hemen bütün sebze ve meyvelerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor. Dalından yeni koparılmış sebze ve meyveler, taze balık ve karides, kalamar gibi su ürünlerinden yapılan birbirinden leziz yemekleri, Akdeniz mutfağının en güzel örneklerini bulabilirsiniz. Türk mutfağının geleneksel yemeklerinin yer aldığı restoranlar konukları-

-52- | ADANA TİCARET ODASI

na eşsiz tatlar sunuyor. Bölgede yetişen ağaçlardan elde edilen zeytin ve zeytinyağı, meraklı gurmelerin vazgeçilmezidir. Antik Likya uygarlığından günümüze ulaşan tarihi kalıntılar, geçmişte yaşananların anlatıldığı söylencelerin albenisiyle gizemli hikayelere dönüşür. Homeros’un anlatılarıyla hayat bulur; efsaneleriyle düşünceye iter insanı. Gördüğünüz her kaya mezarında Hades’e giden kayıkçının aldığı parayı düşünürsünüz. Gerçekleştirdikleri mimari, imar edilen alanlar ve oluşturdukları şehirler adeta büyüler. Ksantos’ta yaşanan toplu intiharlar,

Kimera’yı öldüren Bellerophon’un bindiği Tloslu uçan at Pegasus, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u (450-457) iyileştiren ailenin yaşadığı Sidyma, sarnıçlarıyla insanı hayran bırakan Kadyanda, Leto, Artemis ve Apollon tapınaklarını barındıran Letoon, epikürcü Diogenes’in kenti ve onun ünlü antik dünyanın en uzun felsefi yazıtının bulunduğu Oinoanda, kehanette bulunacakları zaman kayaların üstüne çıkıp Akdeniz’in mavi sularından ilham alan Telmessoslu kâhinlerin hikayeleri, tarihi kalıntılar arasında gezerken geçmişe götürür insanı.


ADANA TÄ°CARET ODASI | -53-


Çalışan kadınlar için destek düzenleme

Ender Demir Mali Müşavir www.1e1danismanlik.net

Ü

lkemizde kadınlar ilk kez 1913 yılında devlet memuru olarak çalışmaya başladı. Bunun ardından bir yıl sonra kadınlar, tüccar ve esnaf olarak da iş hayatına adım attı. Ülkemizde son 20 yıl içinde iş kadınların çok yoğun bir biçimde iş yaşamına katılmış olmaları en büyük devrimlerden biridir. Kadınlar, karşılaştıkları pek çok soruna rağmen çalışma hayatında var olmaya çabalamaktadırlar. İş hayatında ağırlığın endüstriden bilgi ve hizmet sektörlerine kayması ile birlikte bilgi çağının getirdiği birçok yeni meslek grubunu kadınlar ele geçirmiştir. Ülkemizde kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması, aynı zamanda da doğum oranının artırılması için zaman zaman düzenlemeler yapılmaktadır. Meclis genel kurulunda 29.01.2016 tarihinde kabul edilen 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda kadınlara yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. İşçi İçin Yapılan Düzenlemeler 3.1. Doğum Yapan İşçiye Yarım Çalışma Ödeneği Verilecek Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayat-

-54- | ADANA TİCARET ODASI

ta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecektir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenecektir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanacaktır. İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenecektir. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde ilgili fondan aylık olarak ödenecektir. Bu kapsamda çalışanlar için doğan ek maliyet işsizlik fonundan sağlanacaktır. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacaktır. İşçiye kısmi süreli çalışma hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 13’üncü maddesine eklenen yeni fıkrayla işçiye doğum sonrası kısmi süreli çalışma hakkı verildi. İş Kanununun 74’üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı ta-

rihi takip eden aybaşına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Bu talep işveren tarafından karşılanacak ve geçerli fesih nedeni sayılmayacak. Bu kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilecek. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirmek zorunda. Sonuç Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dediği gibi “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.” Yapılan yeni düzenlemeler ile kadınlarımızın çalışma hayatında varlıklarını koruyabilmeleri ve AB ‘deki istihdam rakamlarına ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar sadece kadının refahı değil toplumun refahı içinde çok önemlidir.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Odamız Basın ve Halkla İlişkiler Memuru, Sayın YUSUF TOPRAK’ın sevgili annesi;

SEVİM TOPRAK’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI


Türk-Alman Su İşbirliği Günleri German Waterpartnership (GWP) tarafından düzenlenen Türk-Alman Su İşbirliği Günleri’nin altıncısı 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde MESKİ ile işbirliğinde Mersin Hilton SA Otelde gerçekleştirilecek. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da destek verdiği, iki gün sürecek olan toplantıda sanayide ve yerel yönetimlerde su ve atık su konularında sorunların çözümlerine dönük teknolojiler ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ele alınacak. Etkinlik, su ve atık su teknolojileri alanındaki firmaları, organize sanayi bölgelerini, merkezi ve yerel yönetimleri ve çevre danışmanlık hizmetleri sunan ve bunlara ilgi duyan kesimleri bir araya getirmeyi hedefliyor. 18 Ekim Salı günü, stant ziyaretleri ve network görüşmeleriyle başlayacak olan etkinlikte öğleden sonra resmi açış konuşmaları ve “Kapasite Geliştirme ve Arıtma Tesislerinde İşletme Sorunları” başlıklı bir panel gerçekleşecek. 19 Ekim Çarşamba günü ise Türk ve Alman uzmanların katılımıyla farklı work-

shoplar ve workshop konularının tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. Ana başlıklarını, su temininde planlama, kalite ve su kayıplarının azaltılması, arıtma çamuru ve yeniden değerlendirme, arıtma tesislerinin planlanması ve işletimi, enerji verimliliği ve kaynakların korunmasının oluşturduğu programın katılımcıları etkinlik boyunca gerek tanıtım masalarını ziyaret ederek, gerekse ikili işbirliği görüşmeleri kanalıyla Almanya’dan su teknolojileri alanında ürün ve hizmet sunan şirketlerle ilgili detaylı bilgi edinme imkanı elde edebilecekler. Türkçe/ Almanca simultane çeviri hizmetinin de verileceği 6. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri’ne katılmak isteyenlerin, (http:// tr.germanwaterpartnership.de) adresi kanalıyla başvuruda bulunabilecekleri gibi, Türk-Alman Su İşbirliği Günleri Türkiye Koordinatörü Çiğdem Akkaya ile (0216 332 34 60 akkaya@link-turkey.com) irtibat sağlayabilecekleri açıklandı.

Canlı Hayvan ve Tarım Teknolojileri Fuarı Tarım ve hayvancılık teknolojileri sektörünün en iyi firmalarının bir arada olacağı, hızla gelişen bu sektörde yeni ürünlerin tanıtılacağı, hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik teknolojilere ihtiyacı olan işletmelerle yeni ticari ilişkilerin kurulacağı, pazar payının art-

tırılacağı ve geleceğe dönük akılcı yatırımların yapılacağı Ege Bölgesinin en önemli ve en büyük fuarı konumunda olan Anadolu Expo 3. Canlı Hayvan ve Tarım Teknolojileri Fuarı 3-6 Kasım 2016 tarihleri arasında Aydın’daki Efes Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI Odamız eski Genel Sekreterlerinden,

SELAHATTİN CANKA’nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANA TİCARET ODASI

Hindistan-Avrupa 29 İş Forumu

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıda, “Hindistan-Avrupa 29 İş Forumu”nun (IE29BF) Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından, 8-9 Aralık 2016 tarihinde Yeni Delhi, Hindistan’da gerçekleştirileceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl, düzenlenen aynı etkinliğe Hindistan ve Orta Avrupa ülkelerinden Bakanlar, büyükelçiler, iş liderleri ve çeşitli sektörlerden davetlilerden oluşan, 400’den fazla bir katılım gerçekleştiği ifade edildi. Bu yıl gerçekleşecek Forumda, beceri geliştirme, biyoteknoloji, biyoloji, bilişim teknolojisi, akıllı şehirler, temiz teknolojiler, yenilenebilir enerji, otomotiv ve otomotiv yedek parçaları, tarım ve gıda işleme ve lojistik gibi sektörlerin ele alınacağı belirtildi. B2B görüşmelerin de organize edilmesi planlanan Forum ile ilgili detaylı bilgiye www.ie29bf.in web-sitesinden ulaşılabileceği gibi, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Direktörü Rohit Sharma (rohit.sharma@ficci.com) ile iletişime de geçilebileceği kaydedildi.

Patlayıcı madde sektöründe özel güvenlik görevlendirilmesi

“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin 87/12028 Sayılı Tüzük”ün 63.maddesinde, “... Taşıma sırasında bir tehlike olasılığı varsa, zabıta makamlarınca, istem üzerine veya resen gerekli güvenlik önlemleri alınır” hükmünün yer aldığı hatırlatılarak, sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde depoları, üretim tesislerinin özel güvenlik izni alınmak suretiyle yeterli sayıda silahlı özel güvenlik görevlisi ile korunması ve patlayıcı madde nakillerinin silahlı özel güvenlik görevlilerinin nezaretinde yapılmasının istendiği ancak söz konusu genelgenin iptal edilmesi nedeniyle sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin üreticiden depo, depodan tüketiciye kadar nakillerinde sorumluluk bölgesi esasına göre genel kolluk kuvveti görevlendirileceği bildirildi.

ADANA TİCARET ODASI | -55-


Yeni üyelerimiz Unvan/Adres

Sermaye

Mono İnşaat Emlak Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yurt Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı 71547 Sokak Barış Apt No:1 Çukurova/Adana

100000

Servo Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46067 Sokak No:19/B Seyhan/Adana

300000

Akandere Gıda ve Dış Ticaret Limited Şirketi Kurtuluş Mah.Ramazanoğlu Cad. Zaimler Apt.No:21 Kat:1 Daire.1 Seyhan/Adana

10000

Toryum Grup Danışmanlık İş Güvenliği Emlak İnşaat Taşımacılık Otomotiv Gıda Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Çolakoğlu İş Merkezi Kat:2 Daire:2 Seyhan/Adana

20000

Meryem İşin Eda Perde Mobilya Halı Ev Tekstili Toptan ve Perakende Ticareti Yeşilevler Mh.Yeşilevler Cd.No:5 Seyhan/Adana

50000

Güven Beklen Film Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Yurt Mah. 71517 Sok. Emre Apt. Altı No.36 Çukurova/Adana

10000

HTG Endüstriyel Fırın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ova Mah. Tekel Cad. Modern Sanayi Sitesi C Blok No:67/2D-67/2K Seyhan/Adana

50000

Tolga Aslan Toza Kimya İnşaat Reşatbey Mahallesi 62031 Sokak No:8/1 Seyhan/Adana

30000

A.S.Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi Adana Şubesi Cemalpaşa Mahallesı, Mustafa Gümüşdamla Sokak, Öznur Burduroğlu Apartmanı, Zemın Kat, No: 9/C Seyhan/Adana

0

Mehmet Ali Tunç Atek Grup Bilişim İnşaat Taahhüt Temizlik Gıda Hırdavat Güzelyalı Mh. 81172 Sk. Üstün Apt. Zemin Kat Çukurova/Adana

150000

Ekrem Büyükbaş Ticaret ve Sanayi Kurttepe Mah.83027 Sokak Seyhan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kantini Çukurova/Adana

48000

Napoli Giyim Sanayi Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi Turgut Özal Bulvarı Şubesi Turgut Özal Bulvarı No.125/121 Ardıç Ladin Apt.Altı Zemin Asma Bodrum Çukurova/Adana

0

Fama İnşaat Tekstil ve Medikal Ticaret Limited Şirketi Güzelyalı Mah.81119 Sokak No:5 Çukurova/Adana

800000

Çağır Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Maddeleri Otomotiv Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Seyhan Oto Sanayi Sitesi Yeşiloba Mahallesi 46153 Sokak A Blok No:1 Seyhan/Adana

0

Serdar Özkan Yeşiloba Mahallesi Galericiler Sitesi C Blok No:13 Seyhan/Adana

10000

Selahittin Şahin İnşaat Ticaret Limited Şirketi Yurt Mahallesi Ilgın Apartmanı 71337 Sokak 14-1/07 Çukurova/Adana

100000

Rabell Tarım Ürünleri Gayrimenkul Değerleme Ekspertizlik Hizmetleri İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beyazevler Mh. Beyazevler Cd. No:34 Seyhan/Adana

20000

Sinerji Gaz Sistemleri Isıtma Soğutma Elektrik Elektronik İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Beledıyeevlerı Mh Turgut Özal Bulvarı No:223/E Çelıkbağ Sıtesı A Blok Çukurova/Adana

20000

Altınsaray İletişim Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Elektrik Elektronik Gıda Kuyumculuk Nakliyat Otomotiv Tekstil Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Orhangazi Mah.Atatürk Cad.No:212/B Sarıçam/Adana

100000

Sentez Zirai İlaçları Tarım Ürünleri ve Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Mahallesi, Sanayi Çarşısı, 767 Sokak, Numara 4/A Yüreğir/Adana

100000

Ofel Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi Adana Şubesi Bahçeşehir Mah. Adana Mersin Otoyolu No:2 Seyhan/Adana

0

İnci Hazır Yemek ve Üretim Hizmetleri Anonim Şirketi Adana Şubesi Bahçeşehir Mah. Adana Mersin Otoyolu No:2 Seyhan/Adana

0

Samenta Otomotiv Oto Kiralama İnşaat Akaryakıt Temizlik ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Meltem Apartmanı No:14/B Seyhan/Adana

250000

Aydın Çakıcıoğlu İnşaat Emlak Taahhüt Hafriyat Nakliyat Ticaret Limited Şirketi 100. Yıl Mahallesi Hacı Bektaş Veli Bulvarı No:62/A Çukurova/Adana

100000

ADS Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi Toros Mah. 78200 Sk İntör Apt No:2 K:1 D:3 Çukurova/Adana

10000

Evsa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kenan Evren Şubesi Toros Mahallesi 78076 Sok. Yenal Apt. C Blok No:1 Çukurova/Adana

0

Bahar Ziraat Gübre Zirai İlaç Tarım Ürünleri Tarım Makinaları Çırçır Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çırçır Şubesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı No:849/1 Yüreğir/Adana

0

-56- | ADANA TİCARET ODASI


Dinçer Tarım ve Sanayi Ürünleri İthalat-İhracat Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Şakirpaşa Mahallesi 1.Sokak No:23 Seyhan/Adana

0

Şeyh Hamit Polat Yavuzlar Mh. Orhan Kemal Blv. No:192/A Yüreğir/Adana

100000

Orijin Seyahat Restoran Kafeterya Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kurtuluş Mh. Ramazanoğlu Cd. Cem Apt. Asma Kat No:20 Seyhan/Adana

50000

Steelagro Tarım Ürünleri Zirai İlaç Gübre Tohum Zirai Alet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Cumhurıyet Mahallesı 784 Sokak No:5/A Yüreğir/Adana

20000

Emrah Bahçe Emrah Bahçe Sebze ve Meyve Ticareti Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi No:152 C Blok No:46 Yüreğir/Adana

499

ALP Mekatronik Makina İnşaat İnşaat Malzemeleri Temizlik Geri Dönüşüm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Fevzipaşa Mah. 48002 Sok No:32/A Seyhan/Adana

100000

Esef Şahin Halk Yoğurt Süt Ürünleri ve Toplu Yemek Hizmetleri Meydan Mahallesi 39034 Sokak No:22/3 Seyhan/Adana

150000

PAB İnşaat Elektrik Taahhüt Araç Kiralama Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Karslılar Mahallesi 82001 Sokak No:3 Emir Apt. Zemin Kat Çukurova/Adana

1000000

Gülin-Sa Elektrik ve İnşaat Taahhüt Madencilik Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Karslılar Mahallesi 82001 Sokak No:3 Emir Apt. Zemin Kat Çukurova/Adana

700000

Eksen Boya Kimya Gıda Otomotiv Nakliye Konfeksiyon İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Makina İnşaat Malzemeleri Turizm İmalat Mühendislik Dekorasyon Tekstil Tarım Ürünleri Hayvancılık Enerji ve Sistemleri Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limi Yeşiloba Mah. 46257 Sok. Seyhan Oto Sanayi Sitesi N/Blok Dış Kapı No:7 İç Kapı No:14 Daire:z08 Seyhan/Adana

200000

Adana OmegaIı Yapı Denetim Limited Şirketi Reşatbey Mahallesi Cumhurıyet Caddesı No:31 Sutek Apartmanı Kat:1 Daıre:1 Seyhan/Adana

10000

Şükrü Sincar Şah Kozmetik Kimya İnşaat Seyhan Şubesi Sarıhamzalı Mah. Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi. 47099 Sk 2258 Ada 2 Blok No. 2F Seyhan/Adana

0

Furniture Flower Mobilya Tekstil İnşaat Dayanıklı Tüketim Mamülleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Güzelevler Mh. Göknar Sk. No. 19 Yüreğir/Adana

100000

Aden Nakliyat Geri Dönüşüm Sağlık Ürünleri Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Pazarlama İthalat İhracat Limited Şirketi Sümer Mahellesi 69122 Sk Yünkol Apartmanı Dış Kapı No.2 Kat.1/5 Seyhan/Adana

20000

Yusuf Baysal Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi Moil Şube Şubesi Girne Bulvarı Başak Mah. 180/C Yüreğir/Adana

0

Öz Damarlar Bitkisel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi 2255 Ada 2. Blok 47093 Sokak 2.O No:3 Seyhan/Adana

100000

Dalyan Değerli Madenler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bes Kuyumculuk Şubesi Tepebağ Mah. Hilalhan İş Merkezi Zemin Kat No:104 Seyhan/Adana

0

Adanus Arıtma Çevre Teknolojileri Müşavirlik Mühendislik İnşaat Taahhüt Makine Danışmanlık Harfiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah. 62013 Sk. Beyzanur Apt. K: 1 No: 18 Seyhan/Adana

10000

Tyana Kozmetik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yenibaraj Mah. Bülent Angın Bulvarı, No: 10 Baraj Apt. K. 1 D. 6 Seyhan/Adana

10000

Atez İnşaat Turizm Nakliyat Harfiyat İş Makinaları İthalat ve İhracat Gıda Yedek Parça Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gazipaşa Mah. 66036 Sk. Yuva Apt. B Blok Zemin Kat D. 3 Seyhan/Adana

10000

Zeliha Yüzereroğlu Aygü Oto T. Cemal Beriker Blv. No: 425/A Seyhan/Adana

100000

Semih Kaya Pınar Mahallesi 74142 Sokak No: 5/2 Seyhan/Adana

5000

Yeni Kentli İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Bul. Akdam Apt. Zemin Kat No: 255/A Çukurova/Adana

20000

Belkıs Karabucak Bell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Kurtuluş Mah Ş. Efendi Cad İkizler Apt No: 2 D: 6 Seyhan/Adana

5000

LVG Çocuk Eğitim Kurumları Eğitim ve Öğretim Organizasyon Anonim Şirketi Adana Gündoğdu Koleji Okul Kantin İşletmeciliği Şubesi H.Evleri Mah. T. Özal Blv. No: 211 Çukurova/Adana

0

Evsa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kuruköprü Şubesi Kuruköprü Mahallesi 33018 Sk. No: 5/A Seyhan/Adana

0

Yüksel Galvaniz Levha Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Fevzipaşa Mahallesi 48027 Sokak No:21/A Seyhan/Adana

20000

Ahmet Yıldız Nesa Su Arıtma Sistemleri Döşeme Mah. Ahmet Cevdet Yağ Blv. Şakayık Apt. N:21/A Seyhan/Adana

20000

ADANA TİCARET ODASI | -57-


Bidünya Yemekçilik Temizlik Hizmetleri İlaçlama ve Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. Seyhan Apt No:23 Zemın Kat Seyhan/Adana

100000

Adana Sağlık ve Yaşam Merkezi Hizmet Ürünleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Hurmalı Mah. 34002 Sk. Yusuf Serın İşm Kat: 1 No: 101 Seyhan/Adana

100000

Gerçekler Gübre Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yalnızca Mah. 122 Sokak No:12/A Yüreğir/Adana

500000

Medintek Tıbbi Ürünler İnşaat Elektrik Otomotiv Turizm Bilgisayar Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Güzelyalı Mahallesi 81168 Sokak No: 1 Armağan Sitesi A Blok Kat: 2 No: 5 Çukurova/Adana

0

Sertaç Yoksulabakan Bereket Profil Demir Ticareti Havuzlubahçe Mah. Ahmet Cevdet Yağ Cad. No:103 Seyhan/Adana

50000

Bolat İhracat İthalat Gıda Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mahfesığmaz Mahallesi Kenan Evren Bulvarı Delibalta Sitesi C Blok No:2-3 Çukurova/Adana

300000

Nasta Av Spor Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sarıhamzalı Mah.47089 Sk. Hurdacılar Sitesi 2. Blok No: 2/D Seyhan/Adana

16000

Bilir Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah. Ordu Caddesi Necmiye Kurşun Apt. Zemin Kat Kapı No: 51/A Seyhan/Adana

20000

Ceta Orman Ürünleri Makina İnşaat Enerji Elektrik Plastik Ambalaj Toplama Ayırma Geri Dönüşüm ve Atık Bertarafı İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi Fatih Terim Sokak Andırın Apt. No: 10 K: 2 D: 201 Seyhan/Adana

300000

A Beton Anonim Şirketi Şambayadı Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Blv. No: 563/A Çukurova/Adana

50000

Finalim Özel Eğitim Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi Türkmenbaşı Şubesi Gürselpaşa Mahallesi 75120 Sokak No: 57 Seyhan/Adana Merkez/Adana

0

SNT Film Yapım Reklam Organizasyon Turizm Yayıncılık Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mahallesi 62006 Sokak No: 3-2 Seyhan/Adana

99000

Handan Karay İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yurt Mahallesi PTT Caddesi Yeni Kolej Sitesi Altı No: 73/C Çukurova/Adana

200000

İbrahim Sakat MKM Yapı İnşaat Pınar Mahallesi 74062 Sokak No: 3/1 Seyhan/Adana

40000

Dentlab Diş Protez Laboratuvar Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi Reşatbey Mah. 62017 Sokak Yalçın Kaya Apt.Zemin Kat No: 10/A Seyhan/Adana

1000000

Jettasarım Reklam Organizasyon Tanıtım Matbaa ve Temizlik Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Caner Elitaş Apartmanı 69124 Sokak No:61 Kat 1 Daire 1 Seyhan/Adana

10000

Gencan Gayrimenkul Otomotiv İnşaat Petrol Ürünleri Temizlik Uluslararası Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 256/A Sarıçam/Adana

20000

Melsim Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi 46011 Sokak No: 10/A Seyhan/Adana

50000

Deda Gıda Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi Sarıhamzalı Şubesi Sarıhamzalı Mah. 47087 Sk. Hurdacılar Sitesi 1. Blok No: 1/C, 1/D, 1/E, 1/F Seyhan/Adana

0

Nurettin Sıkar Mas Narenciye Akdeniz Mah. Karataş Bulvarı No: 483 Yüreğir/Adana

10000

Mutlu Menekşe Paketleme Hizmetleri Malzemeleri Yönetim Danışmanlığı Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Gazipaşa Mahallesi Borsa Caddesi Kokulu Apartmanı No: 30/A Seyhan/Adana

50000

Miraç Orbay İnşaat Taahhüt Emlak İç Dış Ticaret Sanayi Ticaret Limited Şirketi Hurmalı Mah. Bakımyurdu Cad. Türker İş Merkezi Asma Kat No. 12/104 Seyhan/Adana

10000

Anta Apartman Site Yönetim Danışmanlığı ve Gayrimenkul Pazarlama Limited Şirketi Yurt Mah. Süleyman Demirel Bulvarı 71547 Sk. Barış Apt. No:1 Çukurova/Adana

10000

ADV Reklam Matbaacılık İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah.Ordu Cad. Özgül Apartmanı No:86/C Seyhan/Adana

1000000

Fatoş Hocaoğlu Grup MF Sigorta Aracılık Hizmetleri Çınarlı Mah. 61027 Sk. No:17/A Seyhan/Adana

25000

Ay-Köse Gıda Yaş Sebze Meyve Tarım Ürünleri İnşaat Bilgisayar Reklam Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kiremithane Mah. Kozan Cad. No:496 Yüreğir/Adana

100000

Gerdan Tarım Ürünleri Gıda Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gökçeler Mahallesi 1001 Sk No:93 Seyhan/Adana

100000

Bozyel Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Emiroğlu Sigorta Şubesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere Mah. Turgut Özal Bul. No: 10/A (Emiroğlu Tekstil Girişi) Sarıçam/Adana

0

Hasan Baysal İnşaat Kuyumculuk Gıda Otomotiv Limited Şirketi Ova Mah. 44316 Sk. No:14/A Seyhan/Adana

200000

-58- | ADANA TİCARET ODASI


FYM Maden İşletmeciliği Lojistik Demir İnşaat Malzemeleri İş Makinaları Kiralama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi Aziz Naci İş Merkezi No:5 Daire:804 Seyhan/Adana

1500000

Parma Çırçır Tekstil İnşaat Metal Orman Ürünleri Reklam İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Karasoku Mh.Abidinpaşa Cd.Saygan İşh.No:18 K:2 Dno:205 Seyhan/Adana

20000

D-Ç Mühendislik İnşaat Yatırım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kayalıbağ Mah. Atatürk Cad.26001 Sk. Özel Sancak İşhanı K:3 No:55 Seyhan/Adana

10000

Skala Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tıbbi Malzeme Eğitim İnşaat Turizm Elektronik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yurt Mh.71341 Sk. No: 6/A Sultan Apt.Altı Çukurova/Adana

10000

Seyfi Ulusoy Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Ulucamii Mah. Ulucamii Cad.Gereklioğlu İşhanı No:1 D:304 Seyhan/Adana

25000

Pınar Tente İnşaat Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sarıhamzalı Mahallesi 47091 Sokak Hurdacılar Sitesi No: 1/F-G Seyhan/Adana

50000

Gülcan Usal Hayal Ürünü Yayıncılık Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Blv. Bilgin Apt. K:4 Çukurova/Adana

10000

Sabuncu Akaryakıt Tarım Ürünleri Turizm Taşımacılık İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı No:91/B Sarıçam/Adana

50000

Kuzey Cevizcilik Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Turizm Optik Dayanıklı Tüketim Mamülleri Kuyumculuk Petrol Ürünleri Medikal Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi No:23 Kuruköprü İşhanı Kat 5 No 502 Seyhan/Adana

100000

Nebil Deran Adnan Kahvecı Blv. Cemıl Kaya Apt. No:34 Zemın Kat Çukurova/Adana

50000

Çakıroğlu İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi Turgut Özal Bulvarı Mahfesığmaz Cad. 83/B Çakıroğlu Apartmanı No:52 Çukurova/Adana

1000000

Nursham Tekstil Konfeksiyon Giyim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kocavezir Mah.Pazarlar Cd.No:76 K:4 Seyhan/Adana

400000

Mert Atılgan Gayrimenkul Müşavirliği Turizm Nakliyat Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kenan Evren Bulvarı Yıldırım Apartmanı No:26 Kat:1 D.1 Çukurova/Adana

20000

Aselagro Ziraat Tarımsal Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah.Fuzuli Cad.Sunay Apt. No: 59 D: 12/B Seyhan/Adana

10000

Çak Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Adana Optimum Şubesi Sinan Paşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı No: 28 1M12 Yüreğir/Adana

0

Eymen İş Makinaları İnşaat Hafriyat Demir Nakliye İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi Arabacıoğlu İş Merkezi N:3 D:801 Seyhan/Adana

100000

Ege İzmir Danışmanlık Gıda Pazarlama Emlak İnşaat Turizm Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mahallesı 61030 Sokak No:1 Tören Apt. K:9/18 Seyhan/Adana

10000

Arctura Dizayn Dekorasyon Reklam Cam Turizm Sağlık Eğitim Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Cemalpaşa Mh.Toros Cd.Ismet Ramazanoğlu Ap.No:24/A Seyhan/Adana

0

Ashan Demir İnşaat Malzemeleri Nakliyat İş Makinaları Kiralama Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi Aziz Naci İş Merkezi No:5 Daire:804 Seyhan/Adana

1300000

Harbi Turhan İnşaat Temizlik Gıda Hafriyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Yeşiloba Mah.46120 Sk. Adana Galericiler Sitesi A Blok No:1/A Seyhan/Adana

100000

Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi Adana Barajyolu Şubesi Beyazevler Mah. Bülent Angın Bulv.Turan Çekiç Apt.No:126 Seyhan/Adana

0

Alper Güneş Enerjisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mah. 46012 Sok. No:2/1 Seyhan/Adana

20000

BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi Tümertepe Çukurova Adana Şubesi Huzurevlerı Mah. 77201 Sok. Tümer Apt. A Blok Apt. No: 8 B Çukurova/Adana

0

Monas Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:2 D:3 Seyhan/Adana

50000

Apollon Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:3 D:5 Seyhan/Adana

50000

Kavuklu Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:1 D:2 Seyhan/Adana

50000

Arı Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürsel Paşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:2 D:4 Seyhan/Adana

50000

Mercek Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:2 D:4 Seyhan/Adana

50000

Pegasi Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:3 D:5 Seyhan/Adana

50000

ADANA TİCARET ODASI | -59-


Kozalak Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:3 D:5 Seyhan/Adana

50000

Mars Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:2 D:3 Seyhan/Adana

50000

Duru Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:1 D:1 Seyhan/Adana

50000

Flora Solar Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No: 129/A K:2 D:3 Seyhan/Adana

50000

Termo Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:1 D:1 Seyhan/Adana

50000

Supernova Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:1 D:1 Seyhan/Adana

50000

Karsa Mühendislik Asansör Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Huzurevleri Mahallesi 77204 Sokak Safiye Hanım Apt. No:3/B Çukurova/Adana

100000

Nargül Proje Hafriyat Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. Saadet Apt.No:25 K:3/5 Seyhan/Adana

1000000

Eskici Türkü Bar Organizasyon İnşaat Yemekçilik Arıcılık Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yenibaraj Mahallesi Ş. Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı No:118/A Seyhan/Adana

10000

Emirim Kozmetik Ticaret Limited Şirketi Fatih Mah. Mücahitler Cad. No:243/A Seyhan/Adana

50000

Human Eğitim Kurumları Organizasyon Yayıncılık Reklam Ajansı İnşaat Otomotiv Tekstil Bilgisayar Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Tepebağ Mahallesi 27047 Sokak No:6/A K:2 Seyhan/Adana

20000

Yunus Çelikçi Karslılar Mahallesi 82096 Sk. No:1 Zeminkat D:2 Çukurova/Adana

50000

Mimayt Motorlu Araçlar Kiralama Nakliye ve İnşaat Taahhüt Aydınlatma Ticaret Turizm Sanayi Limited Şirketi Şubesi 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı 85167. Sokak Aytın Park Evleri B Blok Kat:10 No:21 Çukurova/Adana

0

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi Saydam Şubesi Sucuzade Mahallesi Saydam Caddesi No:80/A Seyhan/Adana

0

Konak Kahvesi Kafe Restoran Enerji Gıda Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Huzurevleri Mah. 80. Yıl Blv. Ziya Vural Apt. No:62 A Blok Kat:2 No:2 Çukurova/Adana

100000

Murat Arık Mayaport İnşaat Taahhüt ve Emlak Kışla Mahallesi 4418 Sk.No:29 Kat 3 Yüreğir/Adana

20000

Ferhat Avinç Halı Çeyiz Beyaz Eşya Mobilya ve Plastik Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şakirpaşa Mah.Şakirpaşa Cad No: 132 Seyhan/Adana

100000

Şeref Tekin Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Fatih Korana Şubesi Çınarlı Mah. 61001 Sk. Akdeniz İşhanı Asma Kat No:2 Seyhan/Adana

10000

Emay Tüketim ve Zirai Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şakirpaşa Mahallesi 42118 Sokak No:1/A Seyhan/Adana

30000

Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Seyhan Adana 2 Şubesi Kurtuluş Mah Mıthat Saraçoğlu Cad Oğuz Apartman No:6E/6F Seyhan/Adana

0

Güneş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Muayene Deney Hizmetleri Belgelendirme Danışmanlık Mühendislik Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. Pınar Mah. 74076 Sk. Soysal Sitesi A Blok No:2-A/1 Seyhan/Adana

20000

Elcen İş Makineleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yeşiloba Mh. 46257 Sk.L Blok No:z-9 Seyhan/Adana

50000

Hanım Berk Berk Yalıtım Zeytinli Mah. 94030 Sok. No:13 Seyhan/Adana

5000

Bikar Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Organizasyon Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı Hatice Hanım Apt.No:34/A Çukurova/Adana

50000

Yankı Eğitim Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Acıdere Mahallesi 6714 Sokak No:5/B10 Sarıçam/Adana

0

Göksel Şenşatar Ataser İnşaat AOSB Gürgen Sokak No:3 Sarıçam/Adana

20000

Damar Arıkoğlu Zirai İşletmesi Reşatbey Mh.62001 Sk.No:11 Papatya Apt.Kat:3 No:8 Seyhan/Adana

100000

Fatih Kıydal Çotlu Sılaj Çotlu Mah. 57 Sk. No.16 Yüreğir/Adana

10000

Volkan Tuygun Güzelyalı Mahallesi 81168 Sokak No: 1/30 Çukurova/Adana

30000

-60- | ADANA TİCARET ODASI


Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi Adana Şubesi Cemalpaşa Mah. Toros Cad. Barış Apt. C Blok No:9 D.3 Seyhan/Adana

0

Migros Ticaret Anonim Şirketi Adana Mavi Tarım PO Satış Mağazası Şubesi Pınar Mah.Ali Bozdoğanoğlu Bulv. No:2/B Seyhan/Adana

0

Aydın İnşaat Ticaret Turizm ve Sanayi Limited Şirketi Adana Şubesi 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı 85167. Sokak Aytın Park Evleri C Blok Kat:10 No:22 Çukurova/Adana

0

Aziz Karakoyun Ozkar Ticaret Sucuzade Mah. Obalar Cad. No.99 Seyhan/Adana

10000

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Adana Şubesi Döşeme Mah. 60075 Sk. Baysan Apt. A2 Blok Kat:4 No:15 Seyhan/Adana

0

Bektaşoğlu Kulak Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Kurtuluş Mahallesı Atatürk Cad. Lokman Apt. Asma Kat Seyhan/Adana

10000

Güneş Bilgisayar İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Adana Güneş Işığı Hotel Şubesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi No:21 Seyhan/Adana

0

Evgin Şekerleme ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Namık Kemal Şubesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi No:33/F Seyhan/Adana

3000

Elis Gıda İnşaat Turizm Mücevherat Emlak Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ziyapaşa Şubesi Kurtuluş Mah. Mithat Saraçoğlu Cad Lokman Apt Zemin Kat No 1/D Seyhan/Adana

0

Özbil İnşaat Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Gıda Makine Plastik Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Güzelyalı Eğitim Şubesi Güzelyalı Mah. 81116 Sk No:5 Çukurova/Adana

0

Tatilpark Turizm Organizasyon Seyahat Acenteliği Limited Şirketi/Seyhan Şubesi Kayalıbağ Mah. İnönü Cad. No:11/B Seyhan/Adana

0

Anadolu Grup Güç Sistemleri ve Enerji Üretimi Anonim Şirketi Adana Şubesi Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı 7.Km No: 296 Yüreğir/Adana

0

Ayata Oto Kiralama ve Servis Hizmetleri Turizm Ticaret Limited Şirketi Levent Mah. Girne Bulv. No:264/A Yüreğir/Adana

200000

Özertürk Gıda Hayvancılık Turizm Otomotiv Yedek Parça Elektrik Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı 87071 Sokak No:5 Mağaza No:70/B Seyhan/Adana

10000

Migros Ticaret Anonim Şirketi Adana Çağlar PO Satış Mağazası Şubesi Belediye Evleri Mah.Turgut Özal Bul.No:239/B Çukurova/Adana

0

Panayır Hediyelik Eşya Ev Aletleri Züccaciye ve Tekstil İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Belediyeevleri Mahallesi 84030 Sokak Aşlamacılar Sitesi Zemin Kat Çukurova/Adana

20000

ANC Asansör Sistemleri Site Yönetimi Proje Danışmanlığı Turizm Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah. 62012 Sokak Kahramanlar Apt. Kat:1 D: 2 Seyhan/Adana

10000

Gİ-MAŞ Motorlu Araçlar Gıda Ticaret Anonim Şirketi Pasta ve Unlu Mamülleri Şubesi Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:52/D Seyhan/Adana

0

Asyapol Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi 46069 Sokak Mehmet Aydemir İş Merkezi A Blok No: 4-5-6 Seyhan/Adana

150000

Smartagro Tohumculuk Zirai İlaç Gübre Ticaret Limited Şirketi Ulucami Mahallesi Seyhan Caddesi No :9/ A Kat :2 Seyhan/Adana

100000

Class Dış Ticaret Asansör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yenibaraj Mah. 68001 Sok.No:3 Balkaroğlu Sitesi B Blok K:1 D:1 Seyhan/Adana

10000

Avantis Zirai Danışmanlık Tarım İşletmeleri Emlak Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Özgür Mah. Girne Bul. Pati Çırçır Fabrikası İçi No:105/A Yüreğir/Adana

200000

İlgi Asansör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Belediye Evleri Mah. Turgut Özal Blv. Çelikbağ Sitesi 84154 Sk A Blk 223/A Çukurova/Adana

160000

Apisa İnşaat Gıda Turizm Lojistik Otomotiv Mobilya Ticaret Limited Şirketi Levent Mh.1827 Sk. No:102 Yüreğir/Adana

30000

Empati Organizasyon Oto Kiralama Turizm Emlak İnşaat Tekstil Yemekçilik Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi No: 24/B Erdem Apt. Zemin Kat Seyhan/Adana

50000

Vedat Zile Mevzi Av Kara ve Deniz Av Malzemeleri İle Elektrik ve Elektronik Ürün Ticareti Sarıyakup Mah. Alimünif Cad. No:118/A Seyhan/Adana

20000

Nurpel Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Güzelevler Mah. 2048 Sk. No:9 Yüreğir/Adana

200000

Gül Hububat Tarım Ürünleri Zirai İlaç Gübre ve Makinaları Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Fazilet Ertem İşhanı 27 Kat:4 No:24 Seyhan/Adana

10000

Akçay Petrol Ürünleri Gıda Maddeleri Hayvancılık Tarım Ürünleri Orman Ürünleri Madencilik İnşaat Nakliye ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şirketi Adana Şubesi Çınarlı Mah Dr Alimenteşoğlu Bulvarı Taşa İşhanı Kat4 No 67 Seyhan/Adana

0

ADANA TİCARET ODASI | -61-


Azad Sağlık Turizmi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ziyapaşa Mahallesi 67049 Sokak Sema Akyalçın Apt. No 3 Kat 2 Daire 4 Seyhan/Adana

100000

Aygen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi 46257 Sokak N/Blok No:7/14 Z:20 Seyhan/Adana

10000

Orkan Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Gürselpaşa Mah. Mavi Bulvar No:129/A K:1 D:2 Seyhan/Adana

50000

Turan Erdoğan Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Güzelevler Mah.Papatya Sk.No:15 Yüreğir/Adana

400000

Anyapı İnşaat Limited Şirketi Yurt Mahallesı 71301 Sokak Karcı Apartmanı No:14 Çukurova/Adana

100000

Mehmet Çertmek Yeşiloba Mah. Vedat Dalokay Sebze Hali 1.Peron No:54 Seyhan/Adana

20000

Güzel İnşaat Malzemeleri Tütün Mamulleri Alkollü Alkolsüz İçecekler Gıda Maddeleri Pazarlama Satış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Çukurova Şubesi Güzelyalı Mahallesi 81119 Sokak No:1 Çukurova/Adana

0

Yusuf Arısoy Kurtuluş Mah. 25 Mayıs Cad. No:7 Pozantı/Adana

10000

Educabridge Group Kongre Organizasyon Tercüme Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı No 38 Çömelek Apt K:4D:8 Seyhan/Adana

100000

Biev Dayanıklı Tüketim Ürünler Mobilya Tekstil Konfeksiyon Elektronik ve Ticaret Limited Şirketi Tellidere Mah.Mücahitler Cad.No:158/A Seyhan/Adana

50000

Eksenbay İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Emlak Alım Satım Kiralama İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yamaçlı Mah. 605 Sk No:15 Yüreğir/Adana

400000

Soner Kaya İnşaat Kurtuluş Mah. 25 Mayıs Cad. No:7 Pozantı/Adana

10000

Aslanbey Nakliyat Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Limited Şirketi Çınarlı Mah. 61007 Sokak No:3 Çınarlı İşhanı Daire:205 Seyhan/Adana

40000

Onur Kardeşler Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Pazar Şubesi Sümer Mah. İbo Osman Caddesi Özütükenmez Apt. B-1 Blok No:172/A Seyhan/Adana

20000

Anıl Ödeme Sistemleri İletişim İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mahallesi Cumhurıyet Caddesi Yaykurt Apartmanı No:11/B Seyhan/Adana

50000

KA Teknik Yapı İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah.Cumhurıyet Cad No:21 Kavuzlu Apt Kat:5 D:5 Seyhan/Adana

2000000

Gold Kafes İmalatı ve İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 46119 Sokak 14.Blok No:1/M Seyhan/Adana

10000

Türkap Otomotiv Dış Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi 46153 Sokak No:13 Oto Sanayi Sitesi İçi Seyhan/Adana

10000

Biyento Doğa Sağlığı Tarım Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Mahallesi 767 Sokak No:4/A Yüreğir/Adana

50000

AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnşaat Medikal Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mahallesi 46069 Sokak Aydemirler Sitesi A Blok No:18/K Seyhan/Adana

100000

Tekdemirler Plastik Sebze Meyve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Solaklı Sazak Mah. Okul Cad. Tekdemirler Çiftliği Yüreğir/Adana

100000

Cess Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Adana Şubesi Güzelyalı Mah.81163 Sok.Türkmen Apt.B Blok No:2-2D Çukurova/Adana

0

Murat Yıldırım Onur Kuyumculuk Canlı Hayvan Besi ve Ticareti Tepebağ Mahallesi Hilal Han İş Merkezi Zemin Kat No:75 Seyhan/Adana

200000

Cofarfarma Sağlık Turizmi Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mahallesi 63007 Sokak No 25/H Seyhan/Adana

50000

Ayşe Gül Yolcu Karslılar Mah.Süleyman Demirel Bul.No:4-A Çukurova/Adana

5000

Pimmaş Proje İmalat Montaj Mühendislik Arge Limited Şirketi Kayalıbağ Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:7 Ali Kağızman İşhanı K:2/2 D:18/1 Seyhan/Adana

100000

ACN Peyzaj Tarım Sulama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Pınar Mahallesi Mavi Bulvar Al Sitesi C Blok No:79/1E Seyhan/Adana

200000

Adasey Aydınlatma Elektrik Malzemeleri Mobilya İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi Onur Mah. 45115 Sk. S.S. Sema Toplu İşyerleri L Blok No:38/A Seyhan/Adana

500000

Sedat Ay Gelgel Birahanesi Kuruköprü Mah .Cakmak Cd.Çukurova Galeria İş Merkezi Zemin Kat No:122/A Seyhan/Adana

20000

-62- | ADANA TİCARET ODASI


ODAMIZ HİZMET BİRİMLERİNİN TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2016 AYLARI FAALİYET RAPORU HİZMET BİRİMİNİN ADI

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ORGANİZASYONLAR MÜD.

Temmuz

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Temmuz

BAŞKANLIK ÖZEL BÜRO

Temmuz

BİLGİ İŞLEM ŞEFİĞİ Bakımı - Tamiri - Kurulumu Yapılan Bilgisayar / Yazıcı Sayısı

Temmuz

Kuruluş Tescili Sayısı Değişiklik Tescili Sayısı Terk Tescili Sayısı Verilen Belge Sayısı Ticari İşletme Rehni Sayısı Cevaplanan Resmi Yazışma Sayısı Yeni Üye Kayıt Sayısı Üye Kayıtlarında Yapılan Değişiklik Sayısı Terk Olan Üye Sayısı Verilen Belge Sayısı İş Makinası Tescili Sayısı Yazışma Sayısı Dosyadan Alınan Belge Sureti Ticaret Sicil Gazetesi Sureti Tahsilat Makbuzu Sayısı Ödeme Makbuzu Sayısı Tahsil-Tediye-Mahsup Fişleri Toplam Sayısı Hazırlanan Banka Talimatı Sayısı Hazırlanan Mali Tablo ve Liste Sayısı Cevaplanan Resmi Yazışma ve Yapılan Tebligat Sayısı

Gelen Evrak Sayısı Giden Evrak Sayısı Sekreteryası Yapılan Oda Organ Toplantısı Sayısı Düzenlenen Kapasite Raposu Sayısı Düzenlenen Ekspertiz Raposu Sayısı Onaylanan Sigortacılık İşlemi Sayısı Tespiti Yapılan Rayiç Bedel Sayısı Gayrimenkul Değer Tespiti Sayısı Onay Yapılan Fatura Sayısı Cevaplanan Resmi Yazışma Sayısı Web Sayfasında Yayınlanan Duyuru Sayısı Tescili Adana Kebabı Başvuru Onayı Yerli Malı Belgesi Yeterlik Belgesi / Mücbir Sebep Belgesi Fire, Zayiat ve Randıman Oranları Belgesi

Onaylanan İhracat Evrakı Sayısı Üyelere Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı Düzenlenen Toplantı-Seminer-Organizasyon Sayısı Cevaplanan Resmi Yazışma Sayısı Web Sayfasında Yayınlanan Duyuru Sayısı Basın Bülteni Sayısı Basın Toplantısı / Daveti Sayısı

Düzenlenen Bordro Sayısı Düzenlenen Sevk Belgesi Sayısı Yapılan Satınalma Sayısı Yapılan Demirbaş Kaydı Sayısı Karşılanan İhtiyaç Talep Formu Sayısı

Takibi Yapılan Dava / İcra Takip Dosyası Sayısı Aidat Borcu Konusunda Görüşülen Üye Sayısı Danışmanlık Yapılan Üye Sayısı Yönetim Kurulu Başkanına Refakat Edilen Toplantı Sayısı Yönetim Kurulu Başkanına Sunulan Belge / Rapor Sayısı

İŞLEM ADEDİ 122 329 51 843 1 982 122 333 42 2198 43 41 19 1099 3557 27 558 184 3 2 541 293 53 4 10 33 14 3 17 8 1 526 3 2 48 6 8 31 1 82

74 / 330 22 35 5 5

25 / 23

Ağustos

Ağustos

Ağustos

Ağustos

Ağustos

Ağustos

Ağustos Ağustos

Ağustos

152 442 67 972 2 1327 149 430 71 2909 23 65 25 1686 4478 40 650 148 9 13 801 373 54 13 8 42 19 1 46 6 1 1 564 4 4 4 27 7 11 32 83

75 / 330 41 22

Ağustos Ağustos

6 4

20 / 15

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül

Eylül Eylül

Eylül

Eylül Eylül

128 433 74 889 1111 127 303 69 2135 35 44 7 1197 3354 30 586 120 4 895 352 53 9 11 32 13 1 1 12 12 2 1 1 542 2 2 2 12 8 9 29 2 88 76/330 58 13 8 7 18/26

ADANA TİCARET ODASI | -63-


Gerekli Telefonlar

Resmi Daireler Valilik Valilik Özel Kalem Büyükşehir Belediye Başk. 6. Kolordu Komutanlığı Seyhan Kaymakamlığı Yüreğir Kaymakamlığı Sarıçam Kaymakamlığı Çukurova Kaymakamlığı Karaisalı Kaymakamlığı Çukurova Üniversitesi Emniyet Müd. Santral İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü TCDD 6. Bölge Müdürlüğü İl Defterdarlığı Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü SGK İl Müdürlüğü Bağ-Kur İl Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Turizm Müdürlüğü İl Çevre Müdürlüğü Çalışma Bölge Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Adana Müftülüğü Seyhan Müftülüğü Yüreğir Müftülüğü Sarıçam Müftülüğü Çukurova Müftülüğü Meteoroloji-Danışma Karayolları-Danışma Hastaneler Adana İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sıtma Enstütüsü Müdürlüğü Kızılay Kan Merkezi Çukurova Ünv. Balcalı Hastanesi Adana Devlet Hastanesi Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 432 60 61 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TOKİ) Göğüs Hastanesi Ruh Sağlığı Hastanesi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Asker Hastanesi Karşıyaka Dispanseri Özel hastaneler Adana Hastanesi Başkent Hastanesi Başkent Hastanesi (Seyhan) Başkent Hastanesi (Güzelyalı) Can Hastanesi Ortadoğu Hastanesi Acıbadem Ortapedia Medline Odalar ve Sivil Toplum Örgütleri Ticaret Odası Sanayi Odası Ticaret Borsası Seyhan Ziraat Odası Yüreğir Ziraat Odası

-64- | ADANA TİCARET ODASI

458 83 27-458 83 30 458 83 27 454 38 88 322 83 67-68 352 65 95 323 12 83 391 76 00 248 08 81 551 20 14 338 60 84-88 435 31 95 458 83 73 344 03 03 346 21 72 225 98 18 458 84 25 453 34 45 322 46 11 453 69 14 458 83 26 363 46 40 363 01 91 351 89 00 227 28 54 363 14 48 459 00 75-76 359 91 72 453 90 58 457 06 36 352 64 75 352 64 76 321 96 69 341 15 12 235 07 93 435 91 74 235 06 85 444 03 03 454 35 91-453 47 22 454 26 08 338 60 60 321 57 52 247 26 60 355 01 01 227 20 06 239 33 98 225 93 29 431 60 01-365 49 50 227 23 38 321 36 26 459 22 22 327 27 27 458 68 68 235 80 80 458 58 00 454 44 30 455 44 44 432 77 77 455 25 50 351 39 11 436 63 63 453 70 34 454 01 16 321 05 10

Tabipler Odası Eczacılar Odası Diş Hekimleri Odası Çiftçiler Birliği Bşk. Esnaf ve Sanat Odası Müteahhitler Birliği Mimarlar Odası Adana Serb. Muh. Mali Müş. Odası Adana Yeminli Mali Müş. Odası Elektrik Müh. Odası Kimya Müh. Odası Makine Müh. Odası Harita Müh. Odası Jeoloji Müh. Odası Ziraat Müh. Odası İnşaat Müh. Odası Orman Müh. Odası Jeofizik Müh. Odası Maden Müh. Odası Şehir Planlama Müh. Odası Gıda Mühendisleri Odası Çevre Müh. Odası Fırıncılar Odası Veteriner Hekimleri Odası Şoförler ve Otomobilciler Odası Atatürkçü Düşünce Derneği ATOSEV Türk Eğitim Vakfı AFAD TEMA Adliye Yeni Bina Cumhuriyet Savcılığı Eski Bina Ek Hizmet Binası (Hukuk Mah.) Denetimli Serbestlik Binası Adana Barosu Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Çukurova Belediyesi Seyhan Belediyesi Yüreğir Belediyesi Sarıçam Belediyesi Kültür merkezleri Devlet Tiyatrosu Senfoni Orkestrası Sinemalar Ariplex Cemalpaşa Ariplex Reşatbey Metropol Cinebonus M1 Tepe Metro Kütüphaneler Adana İl Halk Kütüphanesi Çağdaş Çocuk Kütüphanesi Mehmet Sabancı Çocuk Kütüphanesi 100.Yıl Çocuk Kütüphanesi Müzeler Adana Arkeoloji Müzesi Etnografya Müzesi Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Misis Mozaik Müzesi Spor rehberi Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü Adana Yelken İhtisas Su Sporları Kulübü Çukurova Sualtı İhtisas ve Su Sporları Aqualand Mavisu Kürek İhtisas Su Sporları Kulübü Atlı Spor Kulübü

458 00 08 458 10 40 457 24 67 352 78 59 365 10 10 226 55 11 454 17 95 232 38 00 454 60 42 458 38 38 458 29 78 232 64 20 456 01 69 459 39 59 453 28 17 459 84 00 457 06 37 459 61 71 459 97 60 454 39 70 458 69 11 338 60 84 363 61 14 352 31 40 435 37 07 459 47 81 232 59 12 457 33 99 458 55 75 459 44 11 352 09 00 359 09 67 352 58 20 352 23 20 351 21 21 454 36 04 239 64 64 432 74 74 428 18 10 341 41 09 352 33 55 453 68 74 458 34 06 457 81 43 233 27 00 271 02 62 454 69 96 352 32 90 457 70 38 323 16 08 332 80 00 454 35 55 454 38 56 359 78 66 454 38 55 234 11 55 232 79 91 459 93 85 324 11 40 458 44 80 323 66 23


Ato dergi sayi51  

Adana Ticaret Odası Dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you