Page 1

[ Editie 22 ]

Agritime Magazine is een uitgave van AgriTeam Makelaars

Overdrachtsbelasting Cultuurgrondvrijstelling

Bedrijfsverplaatsing Geduld wordt beloond

Biologische zaden Groei biologische markt


TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Zweeloo, Kieveen 2 Bedrijfsruimte bestaande uit een kantoorruimte, showroom, magazijn, werkplaats, opslagloods en een kapschuur.

Deurningen, Zandsteenweg Goed ontsloten kavel weidegrond, circa 1.85 hectare, gelegen tussen Deurningen en Oldenzaal.

Bennekom, Krommesteeg 36 Paardenhouderij bestaande uit een vrijstaande woning, kantoorruimte, diverse bedrijfsgebouwen en perceel weiland.

Bennekom, Krommesteeg 32 Manegebedrijf en karakteristieke boerderij gelegen op een royaal perceel. Totale opp. bedrijfsgebouwen is ca. 1.835 m2.

Dalen: 0524-550 593

Deurningen: 074-278 38 22

Ede: 0318-619 209

Ede: 0318-619 209

Aanbod TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Buggenum, Molenweg Aan de verharde Molenweg ca. 0,5 ha landbouwgrond, zeer geschikt voor paardenliefhebbers.

Bathmen, Oude Holterdijk 2 Vrij gelegen fokzeugenbedrijf met mooie (dubbele) woonboerderij voor ca. 400 zeugen op 3.08.14 ha, ruim bouwvlak e.d.

Veulen, Drabbelsweg 10.30.40 hectare, waarvan circa 2.90.00 hectare cultuurgrond en circa 7.40.40 hectare bos.

Ravenstein, Loonsestraat 14 Vleesvee-/ jongveebedrijf en luxe paardenbedrijf, rijhal (20 x 60m), kantine en woning op 4.71.50 ha. nabij A-50.

Heel: 06-51 26 56 11

Olst-Wijhe: 0570-590 900

Sint Anthonis: 0485-387 300

Sint Anthonis: 0485-387 300

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP

TE KOOP

Vriezenveen, Boslandweg 15 Melkveebedrijf met 30.84.90 ha.a.ca., minder grond is bespreekbaar. Voor meerdere doeleinden geschikt.

Alblasserwaard Melkveebedrijf met 50 à 60 ha landbouwgrond met stal voor minimaal 120 melkkoeien.

Spijk, Tweehuizerweg 4 Akkerbouwbedrijf met aansluitend 80 ha.

Gasselte 8,60 ha gras-bouwland

Vriezenveen: 0546-565 158

West-Brabant: 0183-307 975

Zuidlaren: 050-409 61 90

Zuidlaren: 050-409 61 90

TE KOOP

2

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

Oude Niedorp, Dorpsweg 41 Top paardenbedrijf met 4 ha land, Optimale en schitterende gebouwen Vraagprijs € € 1.495.000,- kk.

Marknesse, Sloefweg 18 Modern biologisch akkerbouwbedrijf bestaande uit een ruime woning, div. bedrijfsgebouwen en ca. 49,4 ha cultuurgrond.

Luttelgeest, Blankenhammerweg 3 Goed onderhouden bedrijfsgebouwen met fraaie bedrijfswoning. Geschikt voor bewaring en verwerking van landbouwproducten.

Zeeland Diverse percelen landbouwgrond in de provincie Zeeland.

Noord-Holland: 072-503 97 97

Emmeloord: 0527-621 403

Emmeloord: 0527-621 403

Zeeland: 0113-655985

AGRIT I ME


Voorwoord

Colofon AgriTime Magazine

verschijnt 2 keer per jaar en is een uitgave van AgriTeam Makelaars

Redactie - Frederieke Verhaar - René Groot Koerkamp - Gerjan van Apeldoorn

Vormgeving - Pepe Creatieve Communicatie www.pepecommunicatie.nl

Tekst - Frederieke Verhaar

Fotografie - Frederieke Verhaar

Met meer kracht in de markt... De huidige markt vraagt om een andere aanpak, zowel voor de agrarisch ondernemer als de agrarisch makelaar. De markt is weerbarstig. Er staat veel te gebeuren de komende jaren. Meerwaarde creëren is daarbij het toverwoord. Om deze reden heeft AgriTeam Makelaars een belangrijke stap gezet. Het management is uitgebreid. Vanaf heden zal ook Jelle Hettinga de koers bepalen. Waar ondergetekende zich vooral op de groei van het team en marketing zal richten, gaat Jelle Hettinga met productontwikkeling en uitbreiding van ons netwerk aan de slag. Een belangrijke aanvulling is ook dat hij tools gaat ontwikkelen voor onze makelaars die ervoor zorgen dat u als agrarisch ondernemer of adviseur in deze roerige markt houvast krijgt. Wij gaan dus verder dan alleen bemiddeling in onroerend goed, maar willen vooral met u ondernemen. Ons netwerk helpt ons en u daarbij. Daarom kijk ik met trots naar onderliggend magazine. Enkele van onze netwerkpartners presenteren zich, niet met hun bedrijf, maar vooral met hun kennis en expertise. Daarmee bouwen we aan een zekere toekomst onder het motto ‘samen staan we sterk’.

Voor meer informatie: AgriTeam Makelaars Postbus 3 6627 ZG Maasbommel T 088 170 00 00 F 088 170 00 10 info@agriteam.nl www.agriteam.nl

Copyright Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie met bronvermelding. AgriTeam Makelaars stelt zich niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten.

Ik wens u veel leesplezier toe! Met vriendelijke groet,

Peter Scheer

AGR ITI ME

3


www.gvkadure.nl

-ADVERTENTIES-

Vestiging Drachten Morra 2 Postbus 186, 9200 AD Drachten T 0512 - 30 51 60 F 0512 - 30 51 61

Vestiging Zwolle

Steunpunt Bleiswijk

Zwartewaterallee 14 Postbus 850, 8000 AW Zwolle T 088 - 888 66 50 F 088 - 888 66 51

T 088 - 888 66 50

De feiten spreken. Steeds meer agrariĂŤrs kiezen voor de dak- en gevelbekleding van FALK. Het verschil maken we met onze Hollandse kwaliteit, slimme productdetails, coatinggaranties tot 40 jaar en (uiteraard)

de praktische aanpak van ons FALK-team. En dat allemaal al meer dan 5.000.000 m2 lang. Laat u overtuigen door de feiten. Ga naar falkbouwsystemen.nl of maak een afspraak voor een bezoek aan onze fabriek.

Neonstraat 23, 6718 WX EDE T (0318) 67 06 70 F (0318) 46 98 95 I falkbouwsystemen.nl E

4

AGRIT I ME

info@falkbouwsystemen.nl


Overdrachtsbelasting:

[ Johan Geurts en Bart Wijnen ]

Cultuurgrondvrijstelling en de ondergrond van agrarische opstallen en erf Op grond van een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Haag is er mogelijk geen overdrachtsbelasting meer verschuldigd over de waarde van de ondergronden van agrarische bedrijven. Ondanks dat dit, door het ingestelde cassatieberoep, nog niet definitief is, is het zaak uw rechten nu al veilig te stellen. Het belang zal in de meeste gevallen meerdere duizenden euro’s aan belastingheffing bedragen, dit is dus zeker de moeite waard. Overdrachtsbelasting en cultuurgrondvrijstelling Bij de overdracht van onroerende zaken krijgt iedere koper te maken met de heffing van overdrachtsbelasting. In verschillende situaties bestaan er vrijstellingen in de overdrachtsbelasting, waarbij voor de agrarische sector de cultuurgrondvrijstelling zeer regelmatig wordt toegepast. Over deze cultuurgrondvrijstelling is al veel discussie geweest en door een uitspraak van het gerechtshof van 8 november 2013 is hier weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. De cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting stelt de verkrijging van ‘ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond’ vrij van overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting over deze verkrijging zal alsnog verschuldigd zijn, wanneer de bedrijfsmatige exploitatie niet ten minste tien jaar wordt voortgezet. Uitspraak gerechtshof Den Haag In de casus waarover het gerechtshof uitspraak heeft gedaan, was de discussie wat nu onder het begrip cultuurgrond valt. Het standpunt dat de belastingdienst al jaren hanteert is dat de ondergrond van opstallen en erf niet valt onder het begrip cultuurgrond, waardoor alleen voor ‘echte’ landbouwgrond zoals weilanden en akkers, inclusief de ondergrond van kassen, de vrijstelling van toepassing is. De belastingplichtige in deze casus stelde zich echter op het standpunt dat ook de ondergrond van zijn schuur en erfverharding onder het begrip cultuurgrond valt, aangezien ook deze grond bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw wordt geëxploiteerd. In de uitspraak van 8 november 2013 wordt de belastingplichtige in

het gelijk gesteld. De belangrijkste overwegingen van het gerechtshof hiervoor zijn, dat volgens het gerechtshof uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was om enkel de verkrijging voor privé doeleinden en de verkrijging voor niet-landbouwdoeleinden uit te sluiten van de cultuurgrondvrijstelling. En dus niet de voor de landbouw bedrijfsmatig gebruikte ondergronden van opstallen. Toepassing voor de praktijk Ondanks dat deze uitspraak betrekking had op een (glas)tuinbouwbedrijf, is deze uitspraak voor de gehele agrarische sector van toepassing. Voor de cultuurgrondvrijstelling is immers sprake van landbouwactiviteiten in het geval van veeteelt, akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, bosbouw en agrarisch natuurbeheer in het kader van een landbouwonderneming. Inmiddels heeft de Staatssecretaris cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof. Hierdoor is het nog even afwachten of deze uitspraak in stand blijft. Het is echter wel al mogelijk om een beroep te doen op de uitspraak van het gerechtshof. Dit kan door bij nieuwe aankopen geen overdrachtsbelasting af te dragen over de ondergronden (in overleg met de notaris), of door bezwaar te (laten) maken tegen de afgedragen overdrachtsbelasting over de ondergronden. In beide gevallen zal de belastingdienst hier niet direct mee akkoord gaan, maar kan er worden aangesloten bij de lopende procedure. Hierdoor worden uw rechten veiliggesteld, wat gezien de belasting van 6% over de waarde van de ondergronden al snel gaat over enkele duizenden euro’s aan belasting. Voor meer informatie: www.oovb.nl of neem telefonisch contact op met Johan Geurts of Bart Wijnen via 0485 - 452817  AGR ITI ME

5


Ruimtelijke Ordening:

Zwijgen is goud [ Redacteur: Sjoerd Hofstee – Langs de Melkweg ]

Soms is bij een vergunningaanvraag spreken zilver en zwijgen goud. Familie Van Vilsteren in het Groninger Oostwold zal dat beamen. Het leverde hen de gewenste uitbreiding van hun melkveestal.

Jan van Vilsteren heeft het druk. Hij loopt vier maal daags bij de boxen van de 450 koppende melkveestapel langs. Om het goed schoon te maken geen sinecure, want de huidige stal zit goed vol. Des te blijer is Jan dan ook dat de aanbouw voor zo’n 180 extra ligboxen is gestart. Een uitbreiding die niet zomaar toegestaan werd. In overleg met Gemeente Oldambt en Provincie Groningen bouwde Van Vilsteren in 2008 een ligboxstal in een H-opstelling. Dat wil zeggen, een H-opstelling die voor driekwart werd gebouwd. Later zou die afgebouwd kunnen worden, als de ruimte nodig was. In 2012 was dat zover. Van Vilsteren wilde uitbreiden en de H-opstelling compleet maken door het laatste kwart aan de stal te laten bouwen. Namens Rombou werd Jan Pieter Smit bij de aanvraag betrokken. Hij licht toe dat de gewenste en besproken 6

AGRIT I ME

uitbreiding toch opeens op de tocht kwam te staan: “Bij de bouw van de huidige ligboxstallen was uitbreidingtoestemming toegezegd, nu kon dat opeens niet meer. Dat is niet terecht. De gemeente kwam eerdere toezeggingen niet na, daar heb ik mij wel even kwaad over gemaakt. Maar goed, het was tijd om te kijken wat er wel mogelijk was.” Door tactisch handelen kon Smit de vergunning toch rondkrijgen. “Mij was opgevallen dat in het bestemmingsplan buitengebied, wat toevallig diezelfde tijd ter inzage kwam, wel een bouwblok met voldoende grootte was opgenomen”, vertelt Smit. “Wij hebben stilletjes de inwerkingtreding daarvan afgewacht en toen is de aanvraag voor de omgevingsvergunning direct ingediend. Daarna kon de gemeente die niet meer tegenhouden. Soms is even niets zeggen dus erg tactisch.” Duur, maar niet té duur “Ik heb er wel even over ingezeten of dit wel goed zou komen”, geeft Jan van Vilsteren toe. “Maar de tactiek van Jan Pieter Smit werkte. Dan is hij zijn geld wel waard.” Een opmerking die de ondernemer onderstreept met de woorden dat begeleiding rond bouwaanvragen en uitwerkingen niet goedkoop is. “Maar zelfstandig hadden wij dit niet voor elkaar gekregen. Bovenal omdat we de kennis ontberen. Bovendien hebben wij er de tijd niet voor.” Van Vilsteren is samen met zijn zoon Christiaan, een vaste medewerker en drie melkers inderdaad wel meer dan zoet met de


verzorging van ongeveer 450 melkkoeien en 270 hectare grond. Van die grond is 70 hectare gras, 22 hectare bieten en de rest tarwe. Als de uitbreiding van de stal in juni klaar is, maakt Van Vilsteren een aparte productiegroep voor de vaarzen. “In de drukbezette stal staat de productie van deze jonge koeien onder druk. Gemiddeld geeft onze veestapel zo’n 9000 kilo melk per koe, maar bij de vaarzen is nog wel wat te winnen.” Brandveiligheidsplan economisch interessant Met het opnemen van de uitbreiding in het bestemmingsplan was de vergunningaanvraag echter nog niet rond. Een plan omtrent de brandveiligheid van een stal werd ook verplicht gesteld. De maatregelen had Van Vilsteren in 2008, bij de eerste en grote bouw al getroffen, maar een toelichting werd opnieuw geëist. Dubbel werk en kosten, dat wel, maar een dergelijk plan is niet alleen maar nadelig, het kan ook wat opleveren. Dat betoogt Bram

Scheurwater van Rombou die voor Van Vilsteren een brandveiligheidsplan schreef. “Bij Van Vilsteren was dit plan verplicht, omdat de stallen met elkaar verbonden zijn, en samen meer dan 2500 vierkante meter oppervlak bevatten. Een plan als deze is dus nodig bij alle grote stallen”, vertelt de specialist. “Het voordeel is dat verzekeraars echt kijken naar hoe een stal is ingericht en gebouwd. Daar baseren ze mede de hoogte van de premie op.” De belangrijkste maatregel die Scheurwater opnam in het plan bij Van Vilsteren is het brandveilig afdichten van de technische ruimte, zoals het tanklokaal. “Als brand zich voordoet, ontstaat het meestal in die ruimtes. Nu kan een brand een uur opgehouden worden. Zo creëer je tijd om hulp in te schakelen en de andere ruimtes en dieren in veiligheid te brengen.” 

AGR ITI ME

7


VERKOCHT

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP

TE KOOP

Meppen, Mepperstraat Ruim 27 hectare akkerbouwgrond gelegen in 3 kavels nabij Meppen/Aalden. Tevens overname van productierechten.

Twente Achterhoek Melkveebedrijf met een oppervlakte van circa 25 hectare.

Haaksbergen, Beltshofweg 10 Melkveehouderijbedrijf met een ligboxenstal voor ca. 100 MK, jongveestallen, werktuigenberging en 2 bedrijfswoningen op ca. 24,5 ha.

Hierden, Parallelweg 19 Veehouderij bedrijf met een woonhuis + garage, bijgebouw, kantoor/berging, kalverenstal, kippenschuur en twee kalkoenschuren.

Dalen: 0524-550 593

Deurningen: 074-278 38 22

Ede: 0318-619 209

Ede: 0318-619 209

Aanbod TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Eys, Piepertweg Naast het miljoenenlijntje 3 separaat gelegen landbouw/ natuurgronden ca. 80 are groot.

Mill, Graafseweg 37 Papegaaienfokkerij met 750 m² vrije vlucht, uniek in Europa met stallen voor 13 mini-pony’s, woning/winkel op 1,4 ha.

Brabant Fokzeugenbedrijf met een capaciteit van 800 fokzeugen, een vrijst. bedrijfswoning, op een perceel van ca. 2 ha.

Balkbrug, De Pol 19 Melkveebedrijf met 45.04.87 ha.a.ca. ligboxenstal voor 120 koeien, gunstig gelegen, eventueel minder grond bespreekbaar.

Heel: 06-51 26 56 11

Sint Anthonis: 0485-387 300

Sint Anthonis: 0485-387 300

Vriezenveen: 0546-565 158

TE KOOP

VERKOCHT

VERKOCHT

TE KOOP

Hoogblokland, Hoogbloklandseweg 8 ha lb-grond. Binnenkort: Land van H. & Altena: 16 ha weiland, 10 ha, 4 ha lb-grond.

Glimmen 2,20 ha kwekerijgrond.

Westdorp 14 ha bouwlannd.

Wijdewormer, Noorderweg  126 Melkveehouderijbedrijf met 30 ha voor circa 200 stuks vee, meer grond bespreekbaar.

West-Brabant: 0183-307 975

Zuidlaren: 050-409 61 90

Zuidlaren: 050-409 61 90

Noord-Holland: 072-503 97 97

TE KOOP

8

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

Emmeloord, Muntweg 3 Agrarisch erf met domeinschuur, kapschuur en bewaarschuur op ca. 5.360 m2 grond. Direct aan afslag 15 van de A6.

Luttelgeest, Oosterringweg 29,31 Gunstig gelegen kavels tuinland, groot ca. 21 ha, met 2 voorliggende erven gelegen in glastuinbouwgebied “NieuwLand”.

Kootwijkerbroek, Velkemeensedijk 21 Zeer mooi, modern varkensbedrijf met nieuw te bouwen royale stal op een perceel van ca. 02.57.60 ha.

Zeeland Diverse akkerbouw- en melkveebedrijven in de provincie Zeeland.

Emmeloord: 0527-621 403

Emmeloord: 0527-621 403

Ede: 0318-619 209

Zeeland: 0113-655985

AGRIT I ME


Bouwsystemen:

“Meer (w)aardigheid op uw pand” Wie herkent het niet? Oude schuren of loodsen met verweerde, bemoste en aftandse golfplaten veelal vervaardigd van asbest. Niet echt een visitekaartje voor het agrarisch gebied en het onroerend goed. Vanaf 2024 geldt er ook een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Inmiddels worden schuren en stallen al steeds meer bedekt met geïsoleerde sandwichpanelen. Een groot deel wordt gemaakt en geleverd door de Nederlandse fabrikant FALK uit Ede.

FALK Bouwsystemen produceerde de afgelopen 5 jaar meer dan 6.000.000 m² geïsoleerde sandwichpanelen. Hoogwaardige staalof aluminiumplaten met daartussen (brandwerend) isolatieschuim. In de lange hal langs de A30 staat de modernste panelenfabriek van Europa. Peter Hoekman van FALK over hun sandwichpanelen: “Een sandwichpaneel bestaat uit twee geprofileerde staalplaten of andere cachering met daartussen een hightech schuim. Het is dé oplossing voor nieuwbouw of renovatie. Het werkt energiebesparend en ziet er bovendien strak en prachtig uit. Als het staal- of houtskelet staat, monteer je de panelen en je bent in één arbeidsgang klaar. Een dak monteren kan al in één of twee dagen.” De productiehal is een indrukwekkend geheel. Schijnbaar moeiteloos rolt pakket na pakket uit deze geautomatiseerde productielijn. De techniek erachter is ingewikkelder. Computers, sensoren, transportbanden en beveiligingssystemen zorgen ervoor dat de operators hun werk goed kunnen doen. In deze geconditioneerde hal kan een constante kwaliteit gemaakt worden, los van weersomstandigheden buiten. Voorin hangen loodzware rollen plaatmateriaal. Het ijzeren plaatmateriaal rolt via geleiders over een band en wordt geleidelijk koud geperst en vervormd tot een dak- of wandplaat. Halverwege de hal wordt er een hoogwaardig schuim (PIR of PUR) op de plaat aangebracht, waarna de bovenplaat op deze schuimlaag komt. De hoeveelheid schuim en de samenstelling ervan luistert nauw

want de vulling tussen het paneel en de afdichtende laag moet volledig zijn. “De chemische reactie van de twee schuimcomponenten zorgt ervoor dat het materiaal uitzet en het paneel volledig gevuld wordt”. Het resultaat is een stevig stabiel paneel van minimaal twee tot bijna 21 meter uit één stuk. De dakpanelen worden met de buitenzijde omhoog gestapeld. “De panelen liggen dan meteen goed voor de montage: oppakken, monteren en klaar!”, aldus Peter. De lange leverbare lengtes van de panelen, het efficiënte werkproces, snelle levertijd, het lossen op de bouwplaats en de lange coating garantie zijn belangrijke succesfactoren van het bedrijf. “De golfplaten zijn voorzien van een speciale coating met een garantie van minimaal 30 jaar! De matte uitstraling past ook nog eens perfect in een landschappelijke omgeving en is goedgekeurd door veel welstandcommissies. Daarnaast zijn er aantrekkelijke fiscale voordelen te halen zoals EIA, MDV en asbestsaneringsvoordelen. Benieuwd hoe dit in het echt allemaal werkt? U bent van harte welkom in Ede. FALK bouwsystemen laat graag zien hoe het productieproces van deze sandwichpanelen in zijn werk gaat. Ook studiegroepen/verenigingen zijn van harte welkom in Ede. “Bij de bouw van het kantoor hebben we hier speciaal rekening mee gehouden. En écht contact wordt in deze digitale wereld steeds belangrijker, tot ziens!”.  Voor meer info: www.falkbouwsystemen.nl of bel met de verkoop van FALK: 0318 - 670670. AGR ITI ME

9


Bedrijfsverplaatsing:

Geduld wordt beloond Het verplaatsen van een agrarisch bedrijf is een hele stap. Er kunnen diverse redenen aan een bedrijfsverplaatsing ten grondslag liggen. Dit kan invloed van buitenaf zijn, zoals natuurontwikkeling of infra, maar ook bedrijfseconomische redenen kunnen de ondernemer de beslissing ingeven om het agrarisch bedrijf te verplaatsen. Van deze laatste reden is de verplaatsing van het melkveebedrijf Verhoeven een sprekend voorbeeld. Het voormalige familiebedrijf van Jolanda Verhoeven in Dussen (Noord-Brabant) bood geen toekomstperspectief meer en de verplaatsing van hun melkveebedrijf naar het nabij gelegen Herpt bood nieuwe mogelijkheden. “Op de boerderij in Dussen ben ik geboren en getogen. Door het meehelpen bij het melken met mijn vader heb ik de smaak te pakken gekregen en ben ik eigenlijk nooit meer de melkkamer uit gekomen,” begint Jolanda lachend haar verhaal. “Uiteindelijk heb ik mijn man Geert ontmoet en rond 2000 hebben wij samen het bedrijf overgenomen. Deze had een capaciteit van 30 melkkoeien, waardoor mijn man wel genoodzaakt was om parttime erbij te werken als timmerman.” Het echtpaar Verhoeven had wel de ambitie om uiteindelijk beide fulltime in het bedrijf te kunnen werken. Om dit te kunnen realiseren moest de capaciteit van het bedrijf wel omhoog en was een uitbreiding noodzakelijk. “Helaas waren hier geen mogelijkheden voor in de omgeving,” verzucht Jolanda. “We konden geen vergunning krijgen voor verdere bebouwing, waardoor de gehoopte verdubbeling van onze capaciteit niet gerealiseerd kon worden.” Vanaf dat moment kwam Rick Westerlaken van AgriTeam Makelaars West-Brabant bij de familie in beeld. “Wij hebben Rick eigenlijk ingeschakeld bij onze oriëntatie naar een bedrijfsverande10

AGRIT I ME

ring,” licht Jolanda toe. “Na de teleurstelling dat we niet verder konden uitbreiden hebben we nog overwogen om onze bedrijfsvoering in te richten voor het houden van melkgeiten. Maar gaandeweg het proces hadden wij sterk het gevoel toch bij de koeien te willen blijven.” Een bedrijfsverplaatsing was de enige optie. Samen met Rick is de familie Verhoeven op zoek gegaan naar een geschikte locatie om hun droom te realiseren. “Helaas was deze niet makkelijk te vinden,” blikt Jolanda terug. “Pas 7 jaar nadat we de knoop in Dussen door hadden gehakt kwam dit melkveebedrijf in Herpt op ons pad.” “Voor die tijd hadden we het complete proces al met elkaar doorlopen,” vertelt Rick. “Voor hun bedrijf in Dussen hebben we een herinvesteringsregeling aangevraagd. Hiervoor hebben we stukken moeten aanleveren om te bewijzen dat de familie in Dussen niet verder kon. Na de goedkeuring van Inspecteur van Belastingen kon het bedrijf klaar gemaakt worden voor de verkoop. Omdat het om een (voormalig) familiebedrijf ging moesten we eerst uitzoeken of er een vervreemdingsclausule in zat. Dit was vrij snel duidelijk. Deze zou echter niet gelden, omdat het melkveebedrijf


elders wordt voortgezet. De eerste stappen in de goede richting waren dus snel gezet.” “Geert kon na verloop van tijd beter met de teleurstelling omgaan dat we nog steeds niets hadden gevonden. Ik was vastberaden om een geschikt bedrijf in deze omgeving te vinden. Het geduld van Geert en mijn vastberadenheid hebben wel tot succes geleid,” vertelt Jolanda trots. “Het feit dat Jolanda helder voor ogen stond wat zij wilde bereiken, is een belangrijke factor in het hele proces geweest. Er moet iemand zijn die het proces gaande houdt, die weet waar het bedrijf naartoe wil,” vult Rick aan. Door de intensieve zoektocht van alle familie en vrienden stuitte de familie per toeval op het bedrijf in Herpt. “We hebben toen razend snel moeten handelen omdat er ook andere kapers op de kust waren,” legt Rick uit. Binnen 2 weken had de familie het bedrijf aangekocht. “Na al die jaren van zoeken gingen deze 2 weken ineens in een sneltreinvaart,” vertelt Jolanda. “Gelukkig konden we nog steeds op Rick bouwen en heeft hij ons door dit hele proces heen geholpen.” Rick legt uit wat hij in die 2 weken voor de familie heeft betekend: “Bij de verkoop van hun bedrijf in Dussen hebben we een contract opgesteld met een ingebouwde zekerheid dat de familie 12 weken de tijd zou hebben om een vervangend bedrijf te vinden. Ze hadden de grond al verkocht met een ontbindingsclausule erin. Bij de verkopende partij in Herpt

hebben we aangegeven dat we het wilde aankopen met een ontbinding erin op basis dat we het bedrijf in Dussen binnen 8 weken verkocht zouden hebben. Dit werd onherroepelijk op basis van de geschiktheidsverklaring van de grond. Feitelijk gezien wilden we gewoon geen risico lopen. Dat hebben we aan beide kanten goed ingebouwd. We wilde alles in één deal omsluiten. Het was redelijk complex om dit in elkaar te draaien, maar met zekerheid van resultaat is dit toch gelukt.” Inmiddels voelt het hele gezin zich helemaal thuis in Herpt. “We zijn volledig omarmd door de buurt. Ondanks de fysieke afstand tot iedereen hebben we de meeste al wel leren kennen. Wij voelen ons hier echt helemaal op onze plek.” En die plek biedt inderdaad precies waar de familie naar op zoek was. Een melkveebedrijf met de mogelijkheid voor 120 melkkoeien is wel meer dan de gewenste verdubbeling, maar biedt voldoende toekomstperspectief. “We hebben nu voor de komende tijd een bedrijf waarmee we vooruit kunnen. Als onze zonen, die straks beide vol enthousiasme een opleiding in de veehouderij gaan volgen, het bedrijf willen overnemen, dan hopen we dat dit voor hen een goede basis is,” aldus een trotse Jolanda. 

AGR ITI ME 11


betrokken integer to the point

De praktijkgroep Agribusiness en Landelijk gebied staat met een team van acht specialisten voor u klaar. Zij behoren tot de top van Nederland, zijn ‘thuis’ in de ontwikkelingen in het landelijk gebied en bekend met alle belangen die hier spelen.

hekkelman advocaten & notarissen sickeszplein 1 postbus 3155 6802 dd arnhem

www.hekkelman.nl

3265_Hekkelman_A4_Agriteam.indd 1

12

AGRIT I ME

15-10-2012 16:55:56


Biologische zaden:

“De groei van de biologische markt” De biologisch sector staat aan de vooravond van een groeispurt. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakt een budget beschikbaar voor de beleidsmatige ondersteuning van de biologische sector. Dit naar aanleiding van begrotingsvragen in de Tweede Kamer. Deze toezegging is ook een mooie opsteker voor Vitalis Biologisch Zaden.

Vitalis levert wereldwijd zaden van een breed assortiment groente rassen van onderscheidende kwaliteit waarvan de zaden uitsluitend biologisch geteeld en verwerkt zijn. Deze rassen komen voort uit hun eigen veredelings- en selectieprogramma waarin ze succesvol samenwerken met de veredelaars van Enza Zaden. Vitalis is een volledig biologisch bedrijf en richt zich op de professionele biologische tuinder. Jan Velema, voormalig directeur van Vitalis ziet de biologische markt steeds verder ontwikkelen en daarmee de vraag naar biologisch zaad toenemen. “Wij zijn benieuwd of de herziening van de Europese regelgeving definitief zal leiden tot het gebruik van uitsluitend biologisch geproduceerd zaad voor de biologische teelt. Dit laatste is namelijk een van onze kernwaardes,” vertelt Jan.

Jan legt uit: “Voordat nieuwe rassen aan het assortiment worden toegevoegd, moeten ze zich eerst onderscheidend betrouwbaar bewezen hebben in proeven die over heel Europa uitgevoerd worden. Er worden tegenwoordig hogere eisen gesteld aan zaad. Wij telen dus elk soort zaad daar waar dat het beste gaat. Sla wordt in Nederland geteeld in onze kas in Voorst. Daar halen we bijna 100% kiemkracht. Maar bijvoorbeeld de zaadteelt van tomaat vindt plaats in Thailand omdat daar de kans op ziekten minimaal is. Zo is er voor elk gewas een gebied met optimale groeiomstandigheden.”

De bijdrage aan het biologisch gedachtegoed is het uitgangspunt van Vitalis. Aspecten zoals het gesloten maken van een volledig biologische keten, zorgzaam en verantwoord omgaan met de mens en de omgeving waarin we leven en het behoud van bodemvruchtbaarheid zijn hierin van groot belang. Jan legt uit op welke manier hier binnen Vitalis aan bij wordt gedragen. “Wij hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op onze gebouwen geplaatst en hebben een start gemaakt met een elektrisch wagenpark. Wij zijn van mening dat biologisch verder gaat dan duurzaamheid op zich.” Vitalis produceert en levert uitsluitend biologisch gecertificeerd zaad van betrouwbare rassen die voldoen aan de specifieke eisen en wensen van zowel de biologische consument als de biologische tuinder. Deze zaden voldoen daarmee aan de bestaande regelgeving voor biologische zaden zoals die gelden voor Europa (EC834/2007) en Amerika.  Voor de biologische teler is het gebruik van biologisch zaad de meest logische keuze. Hij verzekert zich daarmee van een volledig biologische keten. Bovendien zijn biologische zaden speciaal geselecteerd voor de biologische teelt. Wetgevers, onderzoekers en adviseurs stimuleren zo veel mogelijk de productie en het gebruik van biologisch zaad.

Zaadteelt is moeilijker dan alleen de teelt van de groente, want zaadteelt duurt langer en vraagt veel meer aandacht. “Biologisch zaad is nog wat ingewikkelder, maar vaak wel beter dan gangbaar,” aldus Jan. “Net zoals dat veel biologische groenten vaak gezonder en smaakvoller zijn dan gangbare groenten, is ons zaad gezond met een goede kiemkracht.” Maar kwaliteit betekent meer dan dat; resistentie tegen ziekten is net zo belangrijk. Daarom worden zaden veredeld en geselecteerd om het hoogst mogelijke niveau op resistentie tegen ziekten te bereiken. Om de beste rassen te vinden worden lijnen op smaak en presentatie getest. “Omdat wij zelf een biologisch bedrijf zijn, testen wij de rassen uitsluitend onder biologische omstandigheden,” ligt Jan toe. “Zaadkwaliteit staat bij ons op de eerste plaats.” 

AGR ITI ME 13


TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Z.O. Drenthe Landbouwgronden en melkveehouderijbedrijven gezocht. Melkveebedrijven met een omvang van ca. 20-50 ha.

Dodewaard, Bonegraafseweg 26 Melkveehouderijbedrijf in de Betuwe met o.a. Semibunglow, Jongveestal, Ligboxenstal (bj. 2009) ca. 20 ha grond en ca. 40 ha pachtgrond.

Deil, Bulkstraat 51 Fraai Groencentrum & Handelskwekerij bestaande uit excellente villa met bedrijfsopstallen, tuin, ondergrond, etc.

Ell (Haler / Tungelroy) Nabij de Roodvenweg ca. 1,4 ha goede landbouwgrond met een goede ontwatering

Dalen: 0524-550 593

Ede: 0318-619 209

Ede: 0318-619 209

Heel: 06-51 26 56 11

Aanbod TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Melderslo, Meldersloseweg 123 Plantenkwekerij met woning op 1.29.71 ha voor verkoop-/ plantenhandel.

Overloon, Heldersedijk Een perceel bos ter grootte van 6.00.13 ha gelegen nabij de Helderseweg te Overloon.

Balkbrug, Sponturfwijk 54 Melkveebedrijf met 16 ha., ligboxenstal voor 92 melkkoeien. Mogelijkheid om het bedrijf met minder grond te kopen.

Zuilichem, Leendertdijk 10 Ca. 3,5 ha bedrijf voor bijv. zoogkoeien, schapen, vleesvee, ook in losse percelen te koop.

Sint Anthonis: 0485-387 300

Sint Anthonis: 0485-387 300

Vriezenveen: 0546-565 158

West-Brabant: 0183-307 975

VERKOCHT

VERKOCHT

TE KOOP

TE KOOP

Grolloo 8 ha grasland.

De Groeve 14 ha bouwland.

‘t Zand, Nollenweg 5 Landhuis met schuur en bloembollenland, totaal 6.41.80 ha Vraagprijs € € 790.000,- excl. land.

Marknesse, Steenwijkerweg 10-I Modern zeer goed onderhouden fruitteeltbedrijf met ca. 11 ha grond incl. fruitopstand. Gunstig gelegen en royale woning.

Zuidlaren: 050-409 61 90

Zuidlaren: 050-409 61 90

Noord-Holland: 072-503 97 97

Emmeloord: 0527-621 403

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP

TE KOOP

AANGEKOCHT

Noordoostpolder Akkerbouwkavels in de gehele Noordoostpolder en Flevoland. Ook kleinere oppervlaktes.

Bergen, Oude Kerkstraat 32 Voormalig melkveebedrijf met vrijstaande bungalow, gelegen op perceel van circa 2.60.45 ha.

Blokzijl, Steenwijkerweg Gedraineerde zavelgrond, in gebruik als weiland, met een oppervlakte van 10 hectare.

Zeeland, Driewegen Aangekocht 2.33.00 ha cultuurgrond.

Emmeloord: 0527-621 403

Sint Anthonis: 0485-387 300

Emmeloord: 0527-621 403

Zeeland: 0113-655985

14

AGRIT I ME


AgriTEAM Als je bedrijfsnaam zo duidelijk het woord ‘team’ voert dan moet daar wel een groep mensen achter staan met een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie. ‘Agri’ doet al vermoeden dat het de agrarische wereld is wat deze groep mensen verbindt. Om de synergie in deze groep van agrarische makelaars te behouden en vergroten worden er regelmatig AgriTEAM-dagen georganiseerd.

Tijdens deze dagen staat de onderlinge verbondenheid en kennisuitwisseling centraal. Doordat iedereen vergelijkbare individuele belangen heeft, kan er gezamenlijk aan een groter algemeen belang gewerkt worden. Het geheel moet meer zijn dan louter de som der delen. De samenwerking neemt een belangrijke rol in. Door de invulling van de AgriTEAM-dagen worden onze makelaars nog meer gestimuleerd om samen te werken. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitwerken van een taxatie van een bijzonder bedrijf ontstaan er interessante uitkomsten waarbij iedereen van elkaars werkwijzen kan leren. ‘Twee weten meer dan één’ is een gevleugelde uitspraak, welke van toepassing zijn op samenwerking en fungeren in ons team. De saamhorigheid wordt versterkt door de gemene deler: de agrarische roots van een ieder. Onze AgriTEAM-dagen worden altijd georganiseerd in een passende setting; een agrarisch bedrijf. Zo is het team dit jaar al te gast geweest bij Geitenboerderij Breevoort in Hoogland. Bovenin de stal waar 800 geiten gehuisvest waren, was een glazen ruimte waar wij onze dag konden besteden. Tijdens het uitwisselen van kennis werden onder ons de lammetjes geboren. De wisselende locaties maken deze uitjes een leuke een leerzame bijeenkomst. Zo hebben we bij Zuivelboerderij Bikker in Schoonrewoerd een kijkje kunnen nemen in een echte kaasmakerij. En hebben we bij de Natuurderij Keizersrande in Diepenveen gekeken hoe een dynamisch biologisch bedrijf de exploitatie aanpast aan de natuur- en landschapswaarden. Het resultaat van deze dagen en de intensieve samenwerking is een sterke saamhorigheid. Zo verschillend als iedereen is, horen we allemaal bij ons unieke AgriTEAM. 

Kun je vooruitstrevend zijn met een gezond boerenverstand? Wel degelijk.

Met onze vestigingen in Wanroij, Cuijk, Wijchen, Nistelrode en Boekel zijn wij diepgeworteld in deze agrarische regio en weten we wat onze klanten beweegt. Op zakelijk vlak én privé wanneer dat aan de orde is. Interesse in een nadere kennismaking? Kijk dan op onze website www.oovb.nl of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Wij staan graag voor u klaar. Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel Email: info@oovb.nl Onze website vindt u op www.oovb.nl

beeld- en tekstcreatie huisstijlontwikkeling brochures social media webontwikkeling marketing magazines

creatieve communicatie Doesburgstraat 11 Oldenzaal Telefoon 0541 - 200 240 E: info@pepecommunicatie.nl I : www.pepecommunicatie.nl

AGR ITI ME 15


Werken in de wereld van agrarisch en landelijk vastgoed

Korte cursus of volledig erkende opleiding tot (gecertificeerd) makelaar, taxateur en rentmeester Studiedagen hercertificering

Opleidings-, trainings- en studiecentrum voor vastgoed, wonen en groen

(0513) 636 090

info@ots.nl

www.ots.nl

Met beide benen op de grond. En zonodig in de modder.

Agro Businesspark 3, Wageningen, t (0317) 42 53 00, www.aens.nl

16

AGRIT I ME


Uit de Praktijk In de agrarische sector is een belangrijk deel van

Aanbod Denemarken TE KOOP

TE KOOP

de grond en gebouwen in gebruik op basis van een pachtovereenkomst. Er zijn verschillende soorten pachtovereenkomsten. Bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten zijn verpachter en pachter vrij om de hoogte van de pachtsom en de pachtduur (korter dan 6 jaar) af te spreken. Bij reguliere pacht voor een hoeve of los land geniet de pachter meer bescherming, en is de hoogte van de pacht aan wettelijke regels gehouden. Onderstaand praktijkverhaal toont aan dat het toch zinvol kan zijn bezwaar te maken bij de verpachter bij een pachtverhoging volgens het pachtprijzenbesluit. Een veehouder uit het midden van Nederland pacht al meer dan vijftig jaar een hoeve met 30 hectare grond van een landgoed. De verhouding tussen verpachter en pachter is goed te noemen, de verpachter biedt de pachter volop mogelijkheden het bedrijf te ontwikkelen. De grond die bij het bedrijf hoort is wisselend van kwaliteit. Grote gedeeltes zijn slecht ontwaterd, en er is veel schade van schaduw en blad van de vele bomen die rondom de percelen staan. Er ontstaat een probleem als de verpachter op grond van het pachtprijzenbesluit in 2010 de pacht verhoogt. De pachter is namelijk van mening dat de pachtsom van de grond te hoog wordt ten opzichte van de kwaliteit en de ligging van de percelen. De verpachter is dit niet met hem eens. Overleg tussen de pachter en de rentmeester van het landgoed levert niets op, waardoor de pachter op advies van een AgriTeam makelaar bij de grondkamer een verzoek tot herziening van de pachtprijs doet. Na de taxatie ontstaat een vreemde situatie omdat de taxateurs van de grondkamer de pachtsom van de cultuurgrond onveranderd laten maar de pachtsom voor de hoeve verlagen, terwijl het de pachter daar niet om te doen was. De pachter vindt het onbevredigend dat de taxateurs bij de opname niet de moeite hebben genomen de specifieke kenmerken van de grond in ogenschouw te nemen, maar zich gebaseerd hebben op grondtransacties uit de omgeving, die niet de schade ondervinden van de bomen. Zowel verpachter als pachter gaan in beroep bij de Centrale Grondkamer. De Centrale Grondkamer laat een nieuwe taxatie uitvoeren door 4 taxateurs, elk met een eigen specialisme. Deze taxateurs houden wel rekening met de specifieke ligging en ontwatering van de percelen. Er volgt een zitting bij de Centrale Grondkamer waarbij de verpachter kan reageren op het taxatierapport, en waarbij een AgriTeam makelaar de belangen van de pachter behartigde. Enkele weken later beslist de Centrale Grondkamer dat de totale pachtsom voor de hoeve met grond ongeveer 15% naar beneden moet worden bijgesteld. 

Denemarken, Rødding Akkerbouw, varkensbedrijf 2.540 plaatsen met 188 ha prima zandgrond, goed verkaveld. Vraagprijs: € 5.302.000,- k.k.

Denemarken, Jutland Prachtig melkveebedrijf in het zuiden van DK met 150 ha zandgrond, ruime ligboxenstal, carrousel melkstal, mooi woonhuis.

Denemarken: 06 105 75 757

Denemarken: 06 105 75 757

TE KOOP

TE KOOP

Denemarken, Paardenbedrijf Schitterend exclusief paardencomplex 37 ha, rijhal, 36 boxen. Vraagprijs € € 4.295.000,- k.k.

Denemarken, Varkensbedrijf Groot varkensbedrijf 236 ha, 650 zeugen, 850 slachtvarkens en 850 biggen. Vraagprijs € 5.550.000,- k.k.

Denemarken: 06 105 75 757

Denemarken: 06 105 75 757

TE KOOP

TE KOOP

Denemarken, Haderslev Goed onderhouden manege met 2 rijhallen, longeerhal, 2 rijbanen.Vraagprijs: € 2.255.000,- k.k.

Denemarken, Ribe Akkerbouw/melkveebedrijf 255 ha, ligboxenstal 170 mk, 2 Lely Robotten. € 5.838.000,- k.k.

Denemarken: 06 105 75 757

Denemarken: 06 105 75 757

Ook adverteren in ons magazine?! Neem voor onze najaarseditie 2014 contact op met Frederieke Verhaar via verhaar@agriteam.nl voor de mogelijkheden.

LANDELIJK -WONEN.nl AGR ITI ME 17


18

AGRIT I ME


Interview:

“AgriTeam Makelaars groeit” Als geboren en getogen Zeeuw kent Marco van Sabben deze provincie en haar agrariërs als geen ander. Door zijn jarenlange ervaring als akkerbouwer én agrarisch makelaar is hij een aanwinst voor de franchiseformule AgriTeam Makelaars. Marco stelt zich voor. [ Fotografie: Linda Hemmes, Middelburg | Visagie & Styling: Mirella Herwegh, Middelburg ]

“In 2013 heb ik de keuze gemaakt om het akkerbouwbedrijf over te nemen van mijn moeder en daarnaast zelfstandig een agrarisch makelaarskantoor te exploiteren”, steekt Marco van wal. Na jarenlange ervaring als agrarisch makelaar en rentmeester bij Van der Slikke Rentmeesters was het voor hem tijd om zich op zijn eigen onderneming te richten. “Doordat ik de keuze heb gemaakt om het akkerbouwbedrijf over te nemen en verder te exploiteren werd het voor mij moeilijker om de bijkomende werkzaamheden te combineren met een vaste aanstelling. Het ondernemerschap heeft mij altijd al getrokken, en de keuze om zelfstandig verder te gaan was snel gemaakt.” Sinds 1 januari 2014 is Marco franchisenemer bij AgriTeam Makelaars geworden. Vanuit zijn woonplaats Driewegen gelegen in de “Zak van Zuid-Beveland” is hij werkzaam in de gehele provincie Zeeland maar zal zijn focus met name rondom zijn woonplaats gecentreerd zijn in het “Land van Borsele”. Marco licht toe waarom hij voor AgriTeam Makelaars heeft gekozen: “Na 10 jaar vast dienstverband wilde ik een eigen onderneming runnen in de agrarische makelaardij. Voornamelijk omdat ik daarmee ook mijn eigen tijd kan indelen en ik de afgelopen jaren een groot netwerk heb opgebouwd in deze omgeving welke ik optimaal zelf kan benutten. Toch wil ik graag profiteren van een landelijk netwerk van kennis en ervaring, zodat ik er in principe niet helemaal alleen voor sta. Ik vind het een fijn idee dat ik een grote en gedegen organisatie achter me heb staan. Ik hoop de komende tijd de bundeling van vele specialisaties optimaal te

kunnen benutten. Als collectief heeft AgriTeam Makelaars immers veel kennis in huis.” Dat Marco een ondernemend persoon is blijkt ook wel uit zijn deelname in de Groene Poort BV, een bedrijf dat bezig is met het realiseren van een biogas vergistingsinstallatie voor de productie van groen gas te Rilland en zijn bestuursvoorzitterschap bij de VVD in de gemeente Borsele. “Ik ben altijd op zoek naar nieuwe kansen in de markt en uitdagingen voor mijn persoonlijke ontwikkeling en dit over te dragen aan mijn klanten. Door mijn verschillende werkzaamheden in de agrarische sector ben ik breed inzetbaar om mijn kennis te delen”, aldus Marco. Binnen de door Marco opgerichte vestiging Zeeland zal hij zich als regionale specialist voornamelijk bezig gaan houden met de begeleiding bij aan- en verkoop van agrarische bedrijven. Ook voor taxaties, onteigeningsbegeleiding, bemiddeling in aan- en verkoop van landbouwgrond, kavelruil, beleggers in grond en begeleiding in pachtzaken kunnen mensen bij hem terecht. “Ik ben al druk op zoek naar en partner die samen met mij in Zeeland aan de slag wilt om het label Landelijk-wonen.nl ook op te pakken. Op die manier kunnen we in Zeeland alle aspecten in het onroerend goed in het buitengebied omvatten. Mijn diverse bezigheden en persoonlijke interesse maken het voor mij verstandiger om de focus op agrarisch onroerend goed te houden.” 

AGR ITI ME 19


Samenwerkende zelfstandige makelaars gespecialiseerd in: • • • • •

Agrarisch en Landelijk Onroerend Goed Productierechten Onteigeningen Emigratie Taxaties

Noord Holland, Stompetoren Noordervaart 30, 1841 HA Stompetoren T. 072-50 39 797 noordholland@agriteam.nl

Barbara Wasch

George van der Velden

Flevoland Noord Oost Polder, Emmeloord Duit 6, 8305 BB Emmeloord T. 0527 - 621 403 flevoland@agriteam.nl

Tjarko Edzes

Bouke Wielenga

Zuidwest Nederland, Woudrichem Postbus 31, 4285 ZG Woudrichem T. 0183 - 307 975 woudrichem@agriteam.nl

Jacoline Peek

Rick Westerlaken

Frederieke Verhaar

Peter Scheer

Centraal Kantoor Postbus 3, 6627 ZG Maasbommel T. 088 - 17 00 000 info@agriteam.nl www.agriteam.nl

Midden en Zuid Limburg, Heel Daalzicht 33, 6097 EK Heel T. 06 - 512 65 611 vin@agriteam.nl

Zeeland, Driewegen Ruigendijk 2, 4438 NM Driewegen T. 06 - 20 59 95 68 zeeland@agriteam.nl

Zuidoost Nederland, Overloon, Bergen, Sint Anthonis en Groesbeek Breestraat 20, 5845 AV Sint Anthonis T. 0485 - 387-300 sintanthonis@agriteam.nl

20

AGRIT I ME

Kees Vogelaar

Jan Hermans

Jelle Hettinga

William Peters

René Van de Vin

Marco van Sabben

Petra Willems

Bert Bardoel


LANDELIJK -WONEN.nl

Drenthe Denemarken Postbus 90, 9530 AB Borger T. 06 - 105 75 757 denemarken@agriteam.nl

Drenthe Groningen, Zuidlaren Annerweg 32, 9471 KV Zuidlaren T. 050 - 409 61 90 zuidlaren@agriteam.nl

Siebe Jongsma

Koen Warners

Zuid Oost Drenthe, Dalen Weidemolen 2, 7751 DZ Dalen T. 0524 - 550 593 dalen@agriteam.nl

West Overijssel / Oost Veluwe, Olst - Wijhe Boxbergerweg 16a, 8121 PT Olst T. 0570 - 590 900 olst-wijhe@agriteam.nl

RenĂŠ Groot Koerkamp

Zuid Twente / Achterhoek, Deurningen Vliegveldstraat 49, 7561 RV Deurningen T. 074 - 278 38 22 deurningen@agriteam.nl

Oost Overijssel, Vriezenveen Gravenlandweg 17, 7675 TB Bruinehaar T. 0546 - 565 158 vriezenveen@agriteam.nl

Midden Nederland, Ede, Epe, Putten, Opheusden en Doetinchem Frankeneng 17h, 6716 AA Ede T. 0318 - 619 209 ede@agriteam.nl

Wim Boon

Kor Werkman

Gert Lubbers

Suzan Groot Koerkamp

Gerben van Hummel

Jan Bart Smelt

Christien Smelt

Yvon Droste

Marinus Roseboom

Gerjan van Apeldoorn

Suzanne Greijdanus

AGR ITI ME 21

AgriTeam Makelaars AgriTime magazine editie 22  

AgriTeam Makelaars AgriTime magazine editie 22

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you