Page 1

CLUB NATACIÓ REUS PLOMS XVI TROFEU NADAL 17 desembre de 2011 REGLAMENT 1. El Club Natació Reus Ploms, amb l’autorització de la F.C.A. i amb la col·laboració de Reus Esport i Lleure organitza el proper dia 17 de desembre de 2011 el “XVI Trofeu Nadal.” 2. Els horaris i ordre de proves s’adjunta al final del present reglament. 3. Hi haurà cronometratge elèctric. 4. Podran prendre part tots els atletes, que hauran de tenir la seva corresponent llicencia federativa, tramitada per la temporada en curs (Categories Federades). 5. Les inscripcions NOMÉS es podran fer per e-mail a la següent adreça electrònica: atletisme@reusploms.cat fins les 20 hores de dimecres dia 14 de desembre. Es podrà participar en un màxim de dues proves. Abans de les 20 hores del dia 14 de desembre haurà de justificarse el pagament mitjançant ingrés al compte corrent: 2013 3027 33 0210226367 de Catalunya Caixa. En cas contrari es tindran per no fetes les inscripcions. 6. El preu de la inscripció és de 3 EUROS per 1 prova i 4 EUROS per 2 proves. No s’acceptarà cap inscripció que no estigui degudament complimentada ( nom i cognoms – any naixement – club – núm. llicencia) 7. Les reclamacions hauran de ser presentades al jutge àrbitre de la competició, acompanyades de 30,00 euros com a dipòsit i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la prova. Si s’accepta la reclamació, es tornarà el dipòsit. 8. Les curses només podran ser suspeses en cas que per inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el jutge àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable. 9. Hi haurà medalla per als 3 primers classificats de cada categoria i cada prova i un trofeu a la millor marca masculina i femenina de la competició. 10. Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la F.C.A. d’acord amb el reglament de la I.A.A.F. 11. El Club Natació Reus Ploms, i la FCA no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i/o espectadors durant aquesta competició. 12. La inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que diu aquest reglament. Reus, a 16 de novembre de 2011 Federació Catalana d’Atletisme

C N REUS PLOMS


XV TROFEU NADAL Reus, 17 de desembre 2011 HORARI I ORDRE DE PROVES

CRONOMETRATGE ELÈCTRIC

10:00 60 m. ll. Pre-benjami M. 10:05 60 m. ll. Pre-benjami F. 10:10 60 m. ll. Benjami M. 10:15 60 m. ll. Benjami F. 10:20 60 m. ll. Alevi M. 10:25 60 m. ll. Alevi F. 10:30 60 m. ll. Infantil M. 10:35 60 m. ll. Infantil F. 10:40 60 m. ll. Atletes Specials 10:45 600 m. pre-benjamí masculí 10:55 600 m. pre-bejamí femení 11:05 600 m. benjamí masculí 11:15 600 m. benjamí femení 11:25 1.000 m. aleví i infantil masculí 11:35 1.000 m. aleví i infantil femení 11:50 60 m. ll. Cadet a absolut femení 12:00 60 m. ll. Cadet a absolut masculí 12:15 1.000 m. cadet a absolut masculí 12:25 1.000 m. open masculí 12:30 1.000 m. open femení 12:35 1.000 m. cadet a absolut femení 12:50 300 m. cadet a absolut femení 13:00 300 m. cadet a absolut masculí

llargada cadet a absolut femení

llargada cadet a absolut masculí

Trofeu Nadal 2011  
Trofeu Nadal 2011  

Reglament i horaris del Trofeu Nadal 2011