Page 1

St>rt 2012 we ds trij datl e tie k

Zwevend naar eeuwige roem in Europa... en verder?!

Maand juni 2012 en jaar


St>rt nummer 3 We staan aan de vooravond van een bijzondere atletiekzomer. Dit jaar worden namelijk voor de allereerste keer EK en Olympische Spelen in hetzelfde jaar gehouden. Dat betekent dus genieten van internationale topatletiek in juni ĂŠn in juli. Onze sporters zijn nog volop bezig zich te kwalificeren voor beide toernooien. Kwalificeren kun je je ook als fan en wel voor een reis met vier personen naar Londen waar je een dag atletiek mag kijken. Plaatsing gaat via het doorgeven van een figuurlijk estafettestokje op www.facebook.com/atletiekunie. Je leest er meer over op pagina 10.

Dat de combinatiefunctionaris zich in de loop van een aantal jaren al heeft bewezen, blijkt wel uit het feit dat het aantal nog steeds stijgt. In dit nummer een interview met Babette van den Hout, combinatiefunctionaris in Drunen. Verder een terugblik op de baancompetitie in Amersfoort, een artikel over de cursus vrijwilligers werven, natuurlijk de agenda en een aantal korte berichten over onder andere Sport en onderwijs, een uitnodiging voor een speciale gehandicaptentraining, de voorbereiding van twee EK-gangers, het kenniscentrum, Lotto Baancircuit en nieuws van de ledenadministratie.

Vijftienhonderd schoolactieve verenigingen

atletiekverenigingen. Zij hebben er met hun inzet voor gezorgd dat het aantal is gehaald. Alle schoolactieve verenigingen zijn in een database opgenomen. Deze wordt gecommuniceerd naar het onderwijs. Hoe iedere bond heeft geparticipeerd in het project plus de resultaten van de vragenlijsten zijn opgenomen in een speciaal magazine.

De doelstelling van het project Sportaanbod voor het onderwijs is bereikt: 1500 schoolactieve verenigingen werken als volwaardig samenwerkingspartner van scholen en overige partners in de BOS-driehoek. Het project is drie jaar geleden gestart om verenigingen en scholen dichter bij elkaar te brengen en om meer jongeren aan het bewegen

2

juni 2012

te krijgen. Op 1 juli van dit jaar loopt het project af. Ook binnen de atletiek is deze doelstelling bereikt. De Atletiekunie heeft middelen ontwikkeld voor verenigingen die zij konden gebruiken bij de samenwerking met scholen. Maar de credits voor het slagen van het project liggen bij de

Verder heeft het Mulier Instituut een onderzoek gehouden dat inzicht geeft in de succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen. Een aantal atletiekverenigingen heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Lees hier de samenvatting en bekijk hoe jouw vereniging de samenwerking met scholen kan oppakken of verbeteren. Kijk voor meer informatie op www. sportimpuls.nl en www.sportenbewegenindebuurt.nl.


De cursus vrijwilligers 'praktisch werven' Bestuurslid Paul Romein van Atletiekvereniging ‘Pijnenburg’ nam in het najaar 2011 deel aan de cursus ‘Praktische werving’, verzorgd door de Atletiekunie. ‘De cursus heeft gewerkt,’ vertelt hij. Romein: ‘Dertig procent van ons ledenbestand (dat uit 800 leden bestaat) wil zich nu inzetten voor onze atletiekvereniging. Vijfentwintig mensen meldden zich aan om structureel vrijwilligerswerk te doen en 173 personen wilden incidenteel helpen. Hoe we dat voor elkaar gekregen hebben? Eerst hebben we de leden een persoonlijke brief gestuurd waarin we het vrijwilligersvraagstuk aan hen voorlegden. Na twee weken heeft de organisatie alle leden stuk voor stuk gebeld met de vraag of ze wilden participeren en zo ja op welke manier.' En participeren wilden de leden van AV Pijnenburg, zo blijkt uit de cijfers. Romein: ‘We hebben altijd een tekort gehad aan vrijwilligers, maar nu hebben we er voor het eerst genoeg.' Maar alleen bellen is niet voldoende’, weet hij. ‘Het is heel belangrijk om je organisatie voor te bereiden op de komst van zoveel vrijwilligers. Alle lagen binnen de organisatie moeten weten waar je mee bezig bent. En het is goed om op meerdere manieren potentiële vrijwilligers aan te spreken. Zo hebben we onze actie bijvoorbeeld ook in ons clubblad gezet.'

Kracht

‘Kijk, dat is nu de kracht van de cursus ‘Praktische werving.’ Aan het woord is Peter van Diermen, consultant van de

3

juni 2012

Stichting NSA en tevens cursusleider voor de Atletiekunie. ‘De Atletiekunie wilde de verenigingen helpen bij het werven van vrijwilligers door een duidelijk plan van aanpak te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de "Methode Berkum". Deze methode gaat uit van een heel persoonlijke manier van benaderen. Dus niet alleen maar een affiche in de kantine met het verzoek aan leden om zich beschikbaar te stellen, maar zoals Paul Romein al zegt; een heel directe en persoonlijke benadering middels brief en telefoon.' 'De methode is afkomstig uit de voetbalwereld en voorziet in een uitgebreide toegankelijke vragenlijst. Verenigingen kunnen aan de hand van deze lijst vragen destilleren die voor hun vereniging van belang zijn en deze telefonisch aan hun ledenbestand voorleggen.' Aan de cursus "Praktische werving" namen zes verenigingen deel. Twee van de verenigingen hebben de "Methode Berkum" helemaal toegepast, waaronder vereniging Pijnenburg. Maar ook de Atletiekvereniging in Zeewolde belde alle 263 leden aan de hand van de Berkum-vragenlijst. Met goed gevolg. De club kon zo’n 17 nieuwe vrijwilligers binnenhalen. Daarnaast bleek dat 36 leden, die al werk verrichten voor de club, meer wilden doen. En met de vrijwilligers haalden zij ook direct een flink

aantal potentiële sponsors binnen. Want de Berkumlijst voorziet ook in gerichte vragen op dit gebied. Van Diermen: 'Als het eenmaal gelukt is om mensen te werven, dan is het belangrijk om de belangstelling warm te houden. Dat betekent dat je kort na het telefoontje al iets te bieden moet hebben, afhankelijk van de interesse van de vrijwilliger'.

Ervaring

Romein: ‘Het werven van vrijwilligers had binnen onze club al prioriteit. We hebben met onze vereniging gebrainstormd over de manier waarop we dit wilden doen. Dus sommige zaken in de cursus waren al bekend terrein voor mij. Maar ik heb toch ook heel wat nieuwe dingen opgestoken. Ook het uitwisselen van ervaringen met andere clubs heeft veel toegevoegde waarde. Het bellen van leden kan ik iedereen aanraden. Behalve vrijwilligers levert het contact met de leden ook andere nuttige en bruikbare informatie op'. De cursus startte in oktober 2011 en telde zes bijeenkomsten. Elke maand kwam de groep bij elkaar. De locatie wisselde. Van Diermen raadt aan om bij aanvang van de cursus ook daadwerkelijk de intentie te hebben om alle leden te bellen. Dan is de cursus het meest effectief. Meer weten? Informeer bij Dorien van der Burg. Tekst: Mariëtte Zeedijk


Sport en onderwijs optimaal op elkaar laten aansluiten vindt combinatiefunctionaris Babette van den Hout een uitdaging. 'Als ik daarbij de nietsportende kinderen bereik en sportverenigingen versterk, slaag ik in die opzet.' Voor atletiektrainers is er bij de activiteiten van de stichting een ambassadeursrol weggelegd.

Combinatiefunctionaris laat

school en sport beter aansluiten 'Sport en school, samen sterker', dat is het motto van de Stichting De Schroef, in 2007 opgericht als samenwerkingsverband tussen Atletiekvereniging DAK, hockeyvereniging MHCD en scholengemeenschap d'Oultremontcollege in Drunen. Initiatiefnemers DAK en MHCD ondervonden dat een kleine groep vrijwilligers steeds meer taken op zich moest nemen terwijl de weten regelgeving complexer werd. Ze wilden de verenigingen efficiënter en professioneler leiden en de vrijwilligers ondersteunen. Scholengemeenschap d'Oultremontcollege voegde zich al snel bij de partners van de stichting, omdat zij haar leerlingen meer wilde laten bewegen. Stichting De Schroef stelde een combinatiefunctionaris aan die de relatie school en sportvereniging versterkte. In de afgelopen jaren sloten zich zes sportverenigingen aan, zes basisscholen en een Buitenschoolse Opvang (BSO). Het aantal combinatiefunctionarissen werd uitgebreid naar drie. Via de voormalige voorzitter van haar hockeyvereniging, Mixed Hockey Club

4

juni 2012

Drunen, kwam Babette van den Hout (27) op de hoogte van de vacature combinatiefunctionaris. 'Als tennistrainster en manager van een tennisschool had ik al veel te maken met sportstimulering voor de jeugd. Deze uitdaging en mijn drive sportverenigingen te ondersteunen, kwamen perfect samen in de combinatiewerkzaamheden. Mijn activiteiten zijn er op gericht kinderen via school kennis te laten maken met sport, zodat zij zelf kunnen kiezen voor lidmaatschap bij een plaatselijke sportvereniging. Dat gebeurt voornamelijk met een sportaanbod na school, zoals in de Bijschoolse Opvang en incidenteel onder schooltijd.' Steeds meer partners willen met De Schroef samenwerken. 'Dat is een positieve ontwikkeling waaruit blijkt dat zij de meerwaarde zien van een organisatie die vraag en aanbod verbindt; een mooi resultaat', aldus Van den Hout.

Enthousiasme

Bij het realiseren van sportaanbod tijdens of aansluitend op het onderwijs stuit Babette daarbij op het probleem

van de beschikbaarheid van atletiektrainers. 'Die moeten meestal werken en worden bij De Schroef, net als bij de atletiekvereniging, op vrijwillige basis ingezet. Dankzij financiële ondersteuning van de hockeybond kunnen hockeytrainers beroepsmatig worden ingezet, bij atletiek faciliteert de bond niet.' Voor de lopende zaken en om de kaderproblemen op te lossen, overlegt Van den Hout eens per zes weken met een contactpersoon bij de verenigingen: 'Dat kan de voorzitter maar ook de vrijwilligerscoördinator. Soms heb ik direct contact met de trainers. Bij hun inzet in het onderwijs beoordeel ik niet alleen de kennis en kunde van de trainer, maar ook of de trainer enthousiasme kan overbrengen op de kinderen. Op die manier vervullen ze namelijk optimaal de ambassadeursrol voor hun (atletiek) vereniging. Het lijkt me voor de atletiektrainer dan ook heel waardevol de schoolkinderen als lid van de atletiekclub terug te zien!' Jaarlijks organiseert Van den Hout samen met haar collega functionarissen,


een zevental schoolsporttoernooien. Daarbij gaat het onder meer om de scholierenloop van DAK, het schoolvoetbaltoernooi in samenwerking met de Vlijmense Boys, het schoolbeachvolleybaltoernooi en het schoolvolleybaltoernooi samen met Minerva. 'Voor ons een ideale mogelijkheid vooral niet-sportende leerlingen kennis te laten maken met diverse sporten.' De deelnamecijfers over het schooljaar 20102011 laten zien dat Stichting De Schroef daadwerkelijk haar doelen bereikt. Voor de sportevenementen schreven zich een kleine 2100 kinderen in, waarvan bijna 800 kinderen die voorheen niet aan sport deden. Met het aanbod werden zo'n 500 extra sporturen gerealiseerd. Ook bleken de deelnemende sportverenigingen hiermee te scoren: zij konden dankzij de sportevenementen beduidend meer jeugdleden verwelkomen. Van den Hout: 'Onze ingangen bij de basisscholen worden door de sportverenigingen het hoogst gewaardeerd. Ook de scholen vinden het prettig met één instantie te maken te hebben, in plaats van elke sportvereniging afzonderlijk te woord te moeten staan. We slagen er dus in partijen met elkaar te laten samenwerken om kinderen in beweging te krijgen.'

Doelgroepen

Inmiddels is Stichting De Schroef een voorbeeld voor initiatieven in andere gemeenten, maar ook de eigen ontwikkeling staat niet stil. Zo vindt er structurele kennisoverdracht plaats tussen school, sportverenigingen en ander partijen, heeft structureel beleid binnen de betrokken verenigingen meer aandacht en nemen de sport- en beweegmogelijkheden voor jeugd en jongeren in de gemeente Heusden toe. Van den Hout: 'Daarbij is het voor ons belangrijk gericht te blijven op de kernactiviteiten en -doelstellingen: sportdeelname bevorderen en de sportinfrastructuur versterken door het organiseren van sportactiviteiten. Zo blijkt de groep niet-sportende kinderen uit diverse subgroepen te bestaan,

5

juni 2012

zoals kinderen met overgewicht. Sinds kort werken we daarom samen in een project dat deze kinderen richting sport begeleid. In de toekomst zou ik zelf graag nog iets willen betekenen in sportstimulering van kinderen met een verstandelijk handicap, maar dat is nu nog niet aan de orde.' Ook financieel zijn er soms drempels voor kinderen met minder draagkrachtige ouders. Om sporten voor deze groep toch mogelijk te maken is het Jeugdsportfonds Heusden (zie: www.jeugdsportfonds.nl) in het leven geroepen. Dit is een potje met geld waarop gezinnen een beroep kunnen doen als hun kinderen wel willen sporten, maar de ouders het niet kunnen betalen. De combifunctionaris licht toe: 'Met het beschikbare geld kan de contributie worden betaald en kan een deel van de sportuitrusting worden aangeschaft.'

Wat is een combinatiefunctionaris?

Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever, maar doorgaans werkzaam voor meer sectoren. In het geval van Stichting De Schroef voor onderwijs en sport. Een combinatiefunctionaris bevordert de samenwerking tussen verschillende partijen, ondersteunt de sportverenigingen op het gebied van vrijwilligers, bij nieuw sportaanbod, wet- en regelgeving, pr en communicatie en jeugdsportstimulering. Daarnaast organiseert en promoot de functionaris het naschools sportaanbod en coördineert hij sportclinics voor buitenschoolse kinderopvang. Combinatiefunctionarissen zijn landelijk op diverse manieren aangesteld: in dienst van de gemeente, vanuit het onderwijs, vanuit de sportvereniging of, zoals in Drunen, bij een stichting. Ook de werkzaamheden van combinatiefunctionarissen kent verschillende verschijningsvormen. Bij De Schroef hebben zij een uitsluitend coördinerende taak maar er kan ook gekozen worden de formatie in te vullen met bijvoorbeeld atletiektrainers die zowel leerkracht atletiek in het onderwijs zijn

als trainer bij de vereniging. Met de Impuls wil het kabinet samen met gemeenten en met de onderwijssport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van totaal 2.250 combinatiefuncties in 2012. De impuls is landelijk (stand 2011) door 130 gemeenten ondertekend.

Onderzoek

Uit een landelijke onderzoek blijkt dat de inzet van combinatiefunctionarissen bij zes grote eerste tranche gemeenten leidt tot meer en kwalitatief beter aanbod. Bij sport is er met name een stijging van het naschoolse aanbod; op een (beperkt) aantal scholen is er dagelijks naschools aanbod. Veel betrokken sportverenigingen zien een toename van het aantal leden. Te weinig beschikbare tijd is een veelgenoemd knelpunt voor alle betrokkenen. Volgens de combinatiefunctionarissen zijn de wederzijdse verwachtingen van betrokken organisaties niet altijd goed op elkaar afgestemd. Betrokken scholen en sportorganisaties geven als knelpunt aan dat de functie/taak van de functionaris niet duidelijk is. Om na te gaan hoe het ontstane beeld zich ontwikkelt, wordt dit onderzoek in 2012 en 2013 herhaald. Dan maken ook de volgende tranches deel uit van het onderzoek. Bron: NASB, Karin Vrielink, 12 april 2012

Stichting de Schroef

De positieve uitstraling en goede resultaten van Stichting De Schroef zijn niet onopgemerkt gebleven: ze werd verkozen tot het beste sportbestuur van 2008 en ontving eind 2010 de Leisure en Sporttotaal Award, voor de groei en ontwikkeling van de activiteiten en de verankering in de lokale samenleving. Stichting De Schroef is ook een erkend leerbedrijf waar leerlingen uit het mbo het praktijkdeel van hun opleiding kunnen volgen. Meer informatie: www. stichtingdeschroef.nl

Tekst: Clemens Vollebergh


Leden van een elite groep Een groep van negentien individuele atleten en twee estafetteteams heeft zich geplaatst voor de EK in Helsinki. Een van de eerst gekwalificeerden was discuswerper Erik Cadée, de laatste tot nu toe is polsstokhoogspringer Robbert-Jan Jansen Erik, geeft zo’n vroege kwalificatie rust? Ja, dat geeft natuurlijk rust. In het verleden moest ik altijd hard knokken voor plaatsing. Vaak betekende dat dan dat ik een pr moest werpen. Dit jaar ging het gelukkig makkelijker omdat ik vorig jaar al ver genoeg had geworpen voor een nominatie. Dan hoef je ‘alleen’ nog maar vormbehoud te tonen en dat lukte met een worp van 63 meter in maart. Op het moment dat je nog niet bent gekwalificeerd, is elke wedstrijd belangrijk. Ik weet nog wel dat ik voor de EK 2006 in dertien dagen zeven wedstrijden

programma richting Spelen. Ik wil op de EK in de finale staan en dan top 8 eindigen. Met een goede worp moet plek 4 of 5 zelfs haalbaar zijn. In Europa hebben er dit jaar al acht boven de 67 m geworpen, dus het is afwachten. Als ik maar stabiel werp.

wierp. Nu is dat gelukkig niet nodig. Wat ik nu doe? Ik houd rust, probeer lekker te trainen en werk ik heel bewust toe naar het toernooi. Belangrijkste voor mij is fit blijven. Ik hoef niet nog sterker te worden, ga geen gekke dingen doen in mijn techniek en ga ook niet meer een periode hard trainen. In voorgaande jaren wilde ik vooral tijdens het trainingskamp in Amerika ver gooien en dacht ik niet aan de rest van het seizoen. Dat is nu anders. Daarom past een EK ook zeker in mijn wedstrijd-

Robbert-Jan, word je nerveus als het nog niet lukt je te kwalificeren? Niet echt nerveus, maar je merkt wel dat de tijd begint te dringen. Ik had wel graag de kwalificatie al eerder willen halen, maar de omstandigheden in voorgaande wedstrijden waren slecht. Je kunt wel redelijk plannen wanneer je in vorm wilt zijn, maar de externe omstandigheden zijn niet beïnvloedbaar. Ik merkte dat mijn vorm groeiende was maar dat ik het vanwege kleine afstemmingsproblemen nog net niet haalde. Richting EK is er een plan en dat blijft zoals het was. Ik zou sowieso nog twee wedstrijden springen, waaronder de NK, en daarna eventueel nog wat meer als de kwalificatie nog niet binnen was. Nu gaan we na de NK bekijken wat we gaan doen. Het belangrijkste nu is heel blijven. In het verleden ging het daarop nog wel eens fout. Ik weet niet wat ik van de EK kan verwachten. In Barcelona werd de beste kwalificatiereeks ooit gesprongen. Je haalde pas de finale met een sprong van 5.65m. Ik moet gewoon het beste uit mezelf halen. Mijn doel is de finale halen.

6

juni 2012


Iets

anders Masters en junioren, mannen en vrouwen van negen atletiekclubs en loopgroepen uit Amersfoort – alles door elkaar heen, ingedeeld in zes series. Met ‘gelijke kans’ voor iedereen op de winst in de reeks van vijf wedstrijden in ruim drie maanden, met twee keer een 5000 meter, één keer 3000 en 1500 en de afsluitende 800 meter. De voorinschrijving zat met het maximum van 120 deelnemers al snel vol. Een succes dus, die ABC of Amersfoortse Baan Competitie. Een idee wellicht voor andere clubs. Maar nieuw? Nee, dat niet. De wisselbeker werd eind mei al voor de 21ste keer uitgereikt.

of vier geleden – zo’n beetje op hetzelfde moment dat de competitie open werd gesteld voor clubs uit de regio. ‘Voor die tijd was het een clubcompetitie, maar de animo was tanende.’

Door elkaar

Onmisbaar

‘Al die leeftijden door elkaar heen, dát maakt het zo leuk,’ zegt Gerard Smink (67) van de organiserende av Triathlon. En zie de podiumfoto van 2012; de 62-jarige winnaar Cees Stolwijk wordt geflankeerd door de 16-jarigen Lukas Bos en Thierry Willigenburg, de nummers twee en drie. ‘De gedachte was destijds de wedstrijdatletiek op de baan te promoten,’ aldus Smink. ‘Als loper van lange afstanden kom je daar niet zomaar, je moet een drempel over. Maar de baan heb je beslist nodig om een betere atleet te worden, voor de snelheid. Daar kan geen fartlek tegenop.’ Smink had twintig jaar terug een obsessie voor lopen. Hij vrát de boeken van hardloopgoeroe James Fixx en ging langs de deuren om te folderen voor de loopsport. ‘Als een Jehova’s Getuige,’ zoals hij nu zelf zegt. En Smink won de eerste drie edities van de baancompetitie. Met de organisatie had hij toen nog niets te maken, dat kwam pas een jaar

7

juni 2012

Bert Geelmuijden maakt wel van meet af aan deel van de organisatie. ‘Onze cijferman,’ aldus Smink. ‘Zonder hem gaat het niet.’ Vooral zijn rekenwerk voor de eerste editie van 1991 was cruciaal. Geelmuijden maakte een model waarmee vrouwen, junioren, senioren en veteranen evenveel kans maakten op de winst. Tegenwoordig wordt gesproken van age grading, een model van de World Masters Athletics dat sedert enkele jaren wordt gebruikt bij de meerkamp voor masters en dit jaar in Nederland ook is ingevoerd in de competitie. Pionier Geelmuijden nam 21 jaar geleden voor zijn ‘omrekenmodel’ de tien beste mannen ter wereld op de vier afstanden van de baancompetitie. ‘Aan de hand daarvan heb ik een percentage van handicaps berekend. Atleten boven de 35 jaar kregen voor elk jaar een aftrek van 0.7 procent. Ik heb toen ook Amerikaanse websites van wetenschappers geraadpleegd en ook zij kwamen uit op een aftrek van 0.7 procent.'

'Drie, vier jaar geleden heb ik die berekening nog eens over gedaan en de masters bleken vooruit te zijn gegaan. De aftrek is nu vastgesteld op 0.6 procent.’ Overigens krijgen vrouwen sowieso een aftrek van 10 procent. En de jeugd tot 20 jaar 1.5 procent per jaar.'

Blauwdruk

Geelmuijden schreef in 1991 al een programma (DOS), dat later weliswaar nog eens werd vernieuwd maar nog altijd functioneert tijdens de ABC. ‘Dertig seconden na afloop heb ik de uitdraai met uitslagen. Discussies? 'Nooit. Nou, één keer, toen een atleet van 67 vond dat 60-plussers in het nadeel waren, omdat het verval dan groter is.’ Jammer is wel, dat slechts 120 deelnemer kunnen worden toegelaten tot de ABC. ‘Dat heeft vooral met de jury te maken,’ zeggen Smink en Geelmuijden. ‘Het moet wel te behappen zijn. Als je zes series met 24 atleten hebt, ben je al gauw drie uur bezig. Van acht tot elf uur, dat is lang genoeg. Daarom doen we ook geen 10.000 meter meer.’ Tekst: Pim van Esschoten Foto: Wim Slangewal


het is bijna zover...

Ook dit jaar zal een groot aantal Nederlandse toppers op 16 en 17 juni in het Olympisch Stadion in actie komen voor de ASICS NK Atletiek. Om de vorm te testen, om een gooi te doen naar de laatste tickets voor Helsinki, Londen of om zich te laten kronen tot Nederlands kampioen. Welke reden dan ook, de nationale top zal zijn. Met een bon kun je met â‚Ź 2,50 korting (zowel zaterdag, zondag als op passepartout) naar binnen. Deze bon kan worden ingeleverd aan de kassa op het voorplein van het stadion. Download hier de kortingsbon. Voor meer informatie over de ASICS NK Atletiek: www.nkatletiek.nl


Korte berichten Doe mee en win een dag atletiek kijken in Londen

De Atletiekunie is gestart met de campagne CU in London?! Via www. facebook.com/atletiekunie kunnen alle Nederlandse sportfans meedoen en in aanmerking komen voor de hoofdprijs: een dag atletiek kijken in Londen. Met vier personen. De actie werkt als volgt: op facebook kun je drie vrienden uitnodigen om deel te nemen in jouw estafetteteam. Op het moment dat je team compleet is, maak je al kans op de prijs. Je teamgenoten kunnen vervolgens ook weer hun eigen team samenstellen en zo dus nog een keer meedoen. Inmiddels hebben al meer dan 120.000 facebookers de actie al gezien. De prijswinnaars worden bekend gemaakt op 20 juli. Kijk op www.facebook.com/atletiekunie hoe de actie werkt, doe mee en wellicht ga jij dan wel met drie vrienden naar het grootste sporttoernooi ter wereld.

'inlooptraining 30 juni'. Vermeld in die mail in ieder geval naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer en de handicap (voor de rolstoelers graag ook heupbreedte en lengte).

Lotto Baancircuit

Na wedstrijden in Lisse en Hoorn wordt aanstaand weekend de wedstrijd om de Gouden Spike in Leiden gehouden. Op atletiekunie.nl staat een voorbeschouwing op deze derde baancircuitwedstrijd.

capte atleten

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar gehandicaptenatletiek@ atletiekunie.nl onder vermelding van

10 juni 2012

Kenniscentrum atletiek en loopsport

Sinds 16 mei 2012 is het Kenniscentrum atletiek en loopsport online. Doel van het kenniscentrum is de ontsluiting van kennis en informatie op het gebied van atletiek en loopsport. Via de website van de Atletiekunie kunt u het kenniscentrum bezoeken. Het kenniscentrum bevat onder andere het dossier Onderzoek, waar een aantal door de Atletiekunie geïnitieerde onderzoeken is in te zien. Daarnaast tref je een overzichtspagina met Onderwerpen aan. Dit alfabetische overzicht stelt je in staat om snel en gericht bepaalde informatie en kennis terug te vinden. Het kenniscentrum wordt de komende tijd verder gevuld met items, waardoor het zoeken makkelijker wordt. Mis je nog bepaalde onderwerpen, stuur dan een mail naar informatiemanager Paul Peters, via paul.peters@atletiekunie.nl.

Inlooptraining gehandiDe Atletiekunie organiseert op 30 juni van 9.30 tot 13.00 uur op Papendal een speciale ‘inloop' training voor mensen met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap die wil kennismaken met atletiek. De dag is voor talentvolle atleten met een handicap, voor leden van de atletiekverenigingen die een keer onder leiding van een topcoach wil komen trainen en voor trainers die willen zien hoe je kunt trainen met atleten met een handicap. Sportspecifiek materiaal (wheelstoel, sportprothese, werpbok) is aanwezig, maar als je dit al wel hebt, neem het dan mee. De training zal dan namelijk zo optimaal mogelijk zijn.

Jamile Samuel met 650 punten, gevolgd door Dafne Schippers (510) en Melissa Boekelman met 400 punten.

Ook deze wedstrijd is er één binnen het Lotto Baancircuit, dat dit jaar bestaat uit vijf wedstrijden. Na Leiden komen de atleten op zondag 8 juli nog in actie in Hilversum voor de Klaverblad Arena Games. Het baancircuit wordt deze zomer besloten op zondag 15 juli in Eindhoven tijdens de Eef Kamerbeek Games. Bij de mannen staan Erik Cadée en Giovanni Codrington in de tussenstand gelijk met 350 punten, derde staat Joeri Moerman met 250 punten. De vrouwenranglijst wordt aangevoerd door

In het kader van Kennismanagement wil de Atletiekunie in de komende beleidsperiode verder aandacht besteden aan een onderzoeksprogramma, samenwerking met andere kennispartners en het realiseren van een verspreidingsprogramma (denk hierbij aan o.a. kennisdelingsbijeenkomsten en thema avonden). Hierover meer in volgende St>rts.

Van de ledenadmi

In iedere St>rt Wedstrijdatletiek een verwijzing naar het laatste nieuws van de afdeling Ledenadministratie. Op deze pagina is onderaan ook een overzicht opgenomen van overschrijvingen en je vindt er nieuws van de recordcommissie.


Mooie sportzomer Deze en komende maand het zwaarteen hoogtepunt van atletiekjaar 2012. Met om te beginnen de derde wedstrijd in het Lotto Baancircuit, de strijd om de Gouden Spike in Leiden. Op pagina 10 kun je meer lezen over het baancircuit.

Mission Olympic

In Amsterdam staan komend weekend de finals van Mission Olympic op het programma. In totaal vijfduizend finalisten uit het hele land komen naar het Olympisch Stadion om te bepalen welke middelbare scholier het beste is in een twintigtal sporten, waaronder atletiek.

atleten van het Dutch Parathletics Team tegen elkaar en tegen de hele Europese top te zien strijden voordat zij naar Londen afreizen. Voor details: www. disgames.org.

EK

Een ander groot sporttoernooi zijn natuurlijk de EK in Helsinki. Vijf dagen topsport (27 juni – 1 juli) met een grote vertegenwoordiging uit Nederland. Op het moment van schrijven hadden zich vijftien mannen, vier vrouwen en twee estafetteteams gekwalificeerd:

Olympische en Paralympische Spelen

ASICS NK Atletiek

Zaterdag 16 en zondag 17 juni staan ingepland voor de ASICS NK Atletiek. Ook dit jaar in het Olympisch Stadion, ook dit jaar georganiseerd door Phanos en ook dit jaar een verplicht nummer voor de atleten die willen uitkomen op de EK. Voorafgaand aan de NK worden op zaterdag en zondag voor de Amsterdamse jeugd loopwedstrijden gehouden. Op zondag staat dan ook nog voor de kinderen Athletics Arena op het voorplein. Een weekend mooie atletiek in de hoofdstad dus, waarvoor je in deze St>rt een voordeelbon kunt vinden. Info op www.nkatletiek.nl.

NJAD

Natuurlijk is er dit jaar een NJAD en wel op 24 juni in Vught. In eerdere St>rts is er al melding gemaakt van dit unieke eendaagse atletiekfeest voor de jeugd. Wil je meer weten, kijk dan op www. njad.nl.

EK gehandicapten

Eén van de vier grote sportevenementen vindt aan het eind van de maand plaats in Stadskanaal. Dan komen atleten uit heel Europa naar het noorden van het land voor de EK voor gehandicapten. Ook Nederland stuurt een grote delegatie en het is je laatste kans om de

11 juni 2012

Jamile Samuel - 200 meter, Monique Jansen - discuswerpen, Nadine Broersen - zevenkamp. Een korte vragenlijst met één van de eerst geplaatste en de laatst gekwalificeerde atleet staat in deze St>rt. Verder zal de Atletiekunie zo’n twee weken voor de start van het toernooi iedere dag een interview met één van de internationale deelnemers op de site zetten. Via twitter word je op de hoogte gehouden van de prestaties van de sporters en van de laatste nieuwtjes. Meld je aan op @atletiekunie.

Churandy Martina - 100 en 200 meter, Patrick van Luijk - 100 en 200 meter, Robert Lathouwers - 800 meter, Thijmen Kupers - 800 meter, Jesper van der Wielen - 5.000 meter, Dennis Licht - 5.000 meter, Ronald Schröer 10.000 meter, Abdi Nageeye - 10.000 meter, Khalid Choukoud - 10.000 meter, Fabian Florant - hinkstapspringen, Robbert-Jan Jansen - polsstokhoogspringen, Rutger Smith - kogelstoten en discuswerpen, Erik Cadée - discuswerpen, Eelco Sintnicolaas - tienkamp, Ingmar Vos - tienkamp, Dafne Schippers - 200 meter en zevenkamp,

En dan tot slot de Olympische en Paralympische Spelen. Van 27 juli tot en met 12 augustus en van 29 augustus tot en met 9 september is Londen het centrum van de sport. Hier gebeurt het, hier wordt geschiedenis geschreven, hier werken de topatleten naartoe. Nationaal en internationaal. De hele wereld bereidt zich al voor op de 100 meter finale bij de mannen op 5 augustus. Met voor Nederland in de baan Churandy Martina! De groep voor de Paralympische Spelen breidt zich ook nog steeds uit. Hier is de verwachting dat een medaille tot de mogelijkheden behoort. Natuurlijk volgen wij de Spelen, zowel Olympische als Paralympisch met eigen verslaggevers. Op de site en via de nieuwe media. Houd dus www.atletiekunie.nl en @atletiekunie in de gaten. Maar je kunt er ook zelf bij zijn! Doe dan mee aan onze actie op facebook (www. facebook.com/atletiekunie) en win een dag atletiek kijken voor vier personen in Londen. Natuurlijk worden gedurende de zomer meer evenementen georganiseerd. Voor een overzicht kun je kijken in de kalender van de Atletiekunie of via dutchrunners.nl.


partners en suppliers atletiekunie Official partners

Media partners

Official suppliers

12 juni 2012

St>rt Wedstrijdatletiek juni 2012  

St>rt Wedstrijdatletiek juni 2012

St>rt Wedstrijdatletiek juni 2012  

St>rt Wedstrijdatletiek juni 2012

Advertisement