Issuu on Google+

Møteplan sortert på måned Dato

Dag

KL

Aktivitet

Sted/person

Januar

04.jan 09.jan 10.jan 12.jan 16.jan 18.jan 18.jan 19.jan 23.jan 24.jan 30.jan 31.jan 31.jan 31.jan

Onsdag Mandag Tirsdag Torsdag Mandag Onsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

10:00 09:00 09:00 15:30 14:00 10:00 18:00 16:00 18:00 17:00 09:00 18:00 15:30 09:00

Artikkel Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Formannskap Kultur & Idrett Artikkel Gruppemøte Byutvikling Bystyremøte Miljø & Utbygging Fraksjonsledermøte Oppvekst Levekår Kommunalutvalg

Rogalands Avis Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Rogalands Avis Partikontor, Sverdrupsgate Foredragssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset

Februar

01.feb 02.feb 09.feb 13.feb 14.feb 15.feb 16.feb 27.feb

Onsdag Torsdag Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag

10:00 15:30 16:00 09:00 09:00 10:00 15:30 14:00

Artikkel Formannskap Byutvikling Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Artikkel Formannskap Kultur & Idrett

Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset

Befaring/Pol.tema


Dato

Dag

KL

Aktivitet

Sted/person

Mars

01.mar 01.mar 05.mar 06.mar 06.mar 07.mar 08.mar 12.mar 14.mar 15.mar 20.mar 20.mar 26.mar 26.mar 27.mar 28.mar 29.mar

Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag Onsdag Torsdag Tirsdag Tirsdag Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

10:00 16:00 09:00 17:00 09:00 18:00 15:30 18:00 10:00 16:00 18:00 15:30 09:00 14:00 09:00 10:00 15:30

Artikkel Byutvikling Fraksjonsledermøte Miljø & Utbygging Kommunalutvalg Gruppemøte Formannskap Bystyremøte Artikkel Byutvikling Oppvekst Levekår Fraksjonsledermøte Kultur & Idrett Kommunalutvalg Artikkel Formannskap

Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Partikontor, Sverdrupsgate Formannskapssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset

April

11.apr 12.apr 16.apr 17.apr 17.apr 19.apr 24.apr 24.apr 25.apr 26.apr

Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Torsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag

10:00 16:00 09:00 17:00 09:00 15:30 18:00 15:30 10:00 16:00

Artikkel Byutvikling Fraksjonsledermøte Miljø & Utbygging Kommunalutvalg Formannskap Oppvekst Levekår Artikkel Byutvikling

Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset

Befaring/Pol.tema


Dato

Dag

KL

Aktivitet

Sted/person

Mai

07.mai 07.mai 08.mai 09.mai 09.mai 10.mai 14.mai 21.mai 22.mai 22.mai 23.mai 24.mai 31.mai

Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag

09:00 14:00 09:00 10:00 18:00 15:30 18:00 09:00 17:00 09:00 10:00 15:30 16:00

Fraksjonsledermøte Kultur & Idrett Kommunalutvalg Artikkel Gruppemøte Formannskap Bystyremøte Fraksjonsledermøte Miljø & Utbygging Kommunalutvalg Artikkel Formannskap Byutvikling

Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Partikontor, Sverdrupsgate Formannskapssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset

Juni

04.jun 05.jun 06.jun 07.jun 11.jun 12.jun 12.jun 13.jun 14.jun 18.jun 18.jun 19.jun 20.jun 21.jun 26.jun

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tirsdag

09:00 09:00 10:00 15:30 14:00 18:00 15:30 16:00 16:00 18:00 09:00 09:00 10:00 15:30 17:00

Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Artikkel Formannskap Kultur & Idrett Oppvekst Levekår Gruppemøte Byutvikling Bystyremøte Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Artikkel Formannskap Miljø & Utbygging

Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Partikontor, Sverdrupsgate Foredragssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset

Juli

04.jul Onsdag 18.jul Onsdag

10:00 10:00

Artikkel Artikkel

Rogalands Avis Rogalands Avis

Befaring/Pol.tema


Dato

Dag

KL

Aktivitet

Sted/person

August

01.aug 15.aug 20.aug 21.aug 23.aug 27.aug 28.aug 28.aug 29.aug 30.aug

Onsdag Onsdag Mandag Tirsdag Torsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag

10:00 10:00 09:00 09:00 15:30 14:00 18:00 15:30 10:00 16:00

Artikkel Artikkel Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Formannskap Kultur & Idrett Oppvekst Levekår Artikkel Byutvikling

Rogalands Avis Rogalands Avis Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset

September

03.sep 04.sep 05.sep 06.sep 10.sep 11.sep 12.sep 13.sep 17.sep 18.sep 20.sep 24.sep 25.sep 25.sep 26.sep 27.sep

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Torsdag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Torsdag

09:00 09:00 18:00 15:30 18:00 17:00 10:00 16:00 09:00 09:00 15:30 14:00 18:00 15:30 10:00 16:00

Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Gruppemøte Formannskap Bystyremøte Miljø & Utbygging Artikkel Byutvikling Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Formannskap Kultur & Idrett Oppvekst Levekår Artikkel Byutvikling

Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Partikontor, Sverdrupsgate Formannskapssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset

Befaring/Pol.tema


Dato

Dag

KL

Aktivitet

Sted/person

Oktober

01.okt 02.okt 04.okt 10.okt 16.okt 18.okt 22.okt 22.okt 23.okt 24.okt 24.okt 25.okt 29.okt 30.okt 30.okt

Mandag Tirsdag Torsdag Onsdag Tirsdag Torsdag Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Tirsdag

09:00 09:00 15:30 10:00 17:00 16:00 09:00 14:00 09:00 10:00 18:00 15:30 18:00 18:00 15:30

Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Formannskap Artikkel Miljø & Utbygging Byutvikling Fraksjonsledermøte Kultur & Idrett Kommunalutvalg Artikkel Gruppemøte Formannskap Bystyremøte Oppvekst Levekår

Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Partikontor, Sverdrupsgate Formannskapssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset

November

01.nov 05.nov 06.nov 07.nov 08.nov 10.nov 11.nov 13.nov 15.nov 19.nov 20.nov 21.nov 22.nov 29.nov

Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Tirsdag Torsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag

16:00 09:00 09:00 10:00 15:30 09:00 09:00 17:00 16:00 09:00 09:00 10:00 15:30 16:00

Byutvikling Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Artikkel Formannskap Budsjettkurs Budsjettkurs Miljø & Utbygging Byutvikling Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Artikkel Formannskap Byutvikling

Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset

Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Formannskapssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset

Befaring/Pol.tema


Dato Desember

03.des 04.des 04.des 04.des 05.des 05.des 06.des 10.des 11.des 13.des 17.des 19.des

Dag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Mandag Tirsdag Torsdag Mandag Onsdag

KL 09:00 18:00 15:30 09:00 10:00 18:00 15:30 18:00 17:00 16:00 14:00 10:00

Aktivitet

Sted/person

Fraksjonsledermøte Oppvekst Levekår Kommunalutvalg Artikkel Gruppemøte Formannskap Bystyremøte Miljø & Utbygging Byutvikling Kultur & Idrett Artikkel

Gruppekontor, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Rogalands Avis Partikontor, Sverdrupsgate Formannskapssalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Rogalands Avis

Befaring/Pol.tema


Møteplan 2012 Hva Fraksjonsledermøte

Kommunalutvalg

Dato 09.jan 30.jan 13.feb 05.mar 26.mar 16.apr 07.mai 21.mai 04.jun 18.jun 20.aug 03.sep 17.sep 01.okt 22.okt 05.nov 19.nov 03.des 10.jan 31.jan 14.feb 06.mar 27.mar 17.apr 08.mai 22.mai 05.jun 19.jun 21.aug 04.sep 18.sep 02.okt 23.okt 06.nov 20.nov 04.des

Dag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

KL 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00

Aktivitet Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Fraksjonsledermøte Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg Kommunalutvalg

Sted Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Gruppekontor, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset


Gruppemøte Bystyret

Bystyret

Formannskap

18.jan 07.mar 09.mai 13.jun 05.sep 24.okt 05.des 23.jan 12.mar 14.mai 18.jun 10.sep 29.okt 10.des 12.jan 02.feb 16.feb 08.mar 29.mar 19.apr 10.mai 24.mai 07.jun 21.jun 23.aug 06.sep 20.sep 04.okt 25.okt 08.nov 22.nov 06.des

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

18:00 18:00 18:00 16:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

Gruppemøte Gruppemøte Gruppemøte Gruppemøte Gruppemøte Gruppemøte Gruppemøte Bystyremøte Bystyremøte Bystyremøte Bystyremøte Bystyremøte Bystyremøte Bystyremøte Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap Formannskap

Partikontor, Sverdrupsgate Partikontor, Sverdrupsgate Partikontor, Sverdrupsgate Partikontor, Sverdrupsgate Partikontor, Sverdrupsgate Partikontor, Sverdrupsgate Partikontor, Sverdrupsgate Bystyresalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Bystyresalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset Formannskapssalen, Rådhuset


Byutvikling

Oppvekst

Levekår

19.jan 09.feb 01.mar 15.mar 12.apr 26.apr 31.mai 14.jun 30.aug 13.sep 27.sep 18.okt 01.nov 15.nov 29.nov 13.des 31.jan 20.mar 24.apr 12.jun 28.aug 25.sep 30.okt 04.des 31.jan 20.mar 24.apr 12.jun 28.aug 25.sep 30.okt 04.des

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Byutvikling Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst Oppvekst Levekår Levekår Levekår Levekår Levekår Levekår Levekår Levekår

Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset


Kultur & Idrett

Miljø & Utbygging

16.jan 27.feb 26.mar 07.mai 11.jun 27.aug 24.sep 22.okt 17.des 24.jan 06.mar 17.apr 22.mai 26.jun 11.sep 16.okt 13.nov 11.des

Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Kultur & Idrett Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging Miljø & Utbygging

Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset Foredragssalen, Rådhuset


Kalender Stavanger FrP