__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JAN 7-20

ÁTLÁTSZÓ HANG 2020

ÚJZENEI FESZTIVÁL | NEW MUSIC FESTIVAL

1


FUGA • HÁROM HOLLÓ • CEU ZENEAKADÉMIA • MÜPA • TRAFÓ BMC • JAZZAJ • LUMEN MOME • FÉSZEK MŰVÉSZKLUB FRANCIA INTÉZET • NÁDOR TEREM

2


JAN 7-20

ÁTLÁTSZÓ HANG 2020

ÚJZENEI FESZTIVÁL | NEW MUSIC FESTIVAL

Létezik női vagy férfi zene? És női vagy férfi hangokból állnak? Másként hallgatják a férfiak a zeneszerző nők zenéjét, mint a férfiakét? És a nők? Lehet rovarhangokból kíséretet komponálni egy versenyműhöz? Vagy kézjelekkel vezetni egy elektronikus eszközökön játszó szólistát? Elmesélhető vajon egy történet beatbox hangokkal? Létezik olyan zenemű, melynek két verziója van, és ezek külön-külön, illetve egyszerre is előadhatóak? Milyen általában a generatív művészet, van köze a társadalmi nem fogalmához? 2020. január 7. és 20. között hetedik alkalommal rendezzük meg az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált. Számos koncert – és a hagyományosan hozzájuk kapcsolódó interaktív beavató foglalkozás – mellett a szakmának és a nagyközönségnek is szóló műhelyfoglalkozások, előadások, gyerekprogramok, nemzetközi szimpózium, családi hangszínházi előadás, kiállítás és filmvetítés is szerepel a tizennégy nap műsorán. Az idei fesztivál kiemelten foglalkozik női zenei alkotók munkájával. A fesztivál elsődleges célkitűzése, hogy az újzene sokszínű és innovatív világát mindenki számára átláthatóvá tegye. Ezt a célt szolgálják a programjainkhoz társuló közös, vezetett foglalkozások, melyekbe bárki bekapcsolódhat, és amelyek a hallgatás és a zenei tájékozódás ösztönös világában az élmények közvetlenútján segítik az érdeklődőket. Az elhangzó művek partitúráit a fesztivál ideje alatt a BMC könyvtárában kialakított olvasósarokban tanulmányozhatják idén is.

Does female and male music really exist? Do these only consist of female or male sounds? Is there a difference between men listening to the music of female composers and women listening to music composed by men? Is it possible to compose accompaniment to a concerto using insect sounds? And to lead a soloist of electroacoustic instruments with hand-gestures? To tell a story with beatbox sounds? Is there a musical work that has two versions, which can be performed both separately and together? How can we describe generative art, and how does it relate to gender? The 7th installment of the Transparent Sound New Music Festival will take place January 7-20, 2020. The programme of the twoweek-long festival will include concerts – paired with interactive introductory sessions, – workshops for professionals and the public, children’s events, an international symposium, a sound-theater for the whole family, an exhibition and movie screenings. This year the festival will focus particularly on the works and performances of female musicians and composers. The main mission of the festival is to make the colourful and innovative world of new music approachable for everyone. For this reason we invite the audience to join the open workshops organized around the events, which will lead participants empirically into the instinctive world of music listening and orientation. The scores of the performed works will also be made available during the festival in our reading corner in the library of the Budapest Music Center. 3


2020.01.07. • KEDD | TUE • 18:00 • FUGA – Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

HERMINA ALKOTÓCSOPORT A HOLD FOGAT MOS / THE TEETH BRUSHING MOON Kiállítás záróesemény / Finissage

Ha kívül rekedünk egy világ határain, az, amit magunk mögött hagyunk, nem szűnik meg létezni. A gyermekkor egy sajátos törvények szerint működő világ, amelyet látszólag elveszítünk egy ponton, valójában azonban mindvégig velünk marad, titkos jelek alakját öltve tűnik elő kapcsolataink, döntéseink és tetteink hálójában. A betekintés, visszatekintés lehetősége adott, bár nagyfokú elmélyülést és összpontosítást igényel. Közelébe férkőzhetünk szülőként, alkotóként, egy terápia során, vagy e három kombinációi révén. A kiállításra létrehozott munkáinkkal erre teszünk kísérletet. Megközelítésünk sokkal inkább beleélés (vagy újraélés), mintsem nosztalgia (reflexió). Az egyszerűség helyett a felszíni jegyek mögött kibontakozó komplexitást keressük. A naiv helyett új, felfejtésre váró kifejezésrendszereket. A felnőtt társadalom által vizionált felhőtlen, problémamentes létállapot helyett a problémák rettentő kuszaságában való tájékozódni akarást. A játék komolyságát és felszabadító erejét, illetve továbbélését az experimentális alkotómunkában. Az erdőben nem a parkot, a rendetlen szobában nem a rend igényét, hanem a szabadjára eresztett, zabolátlan erők természetét.

Even if we are stranded outside of the borders of a world, what we have left behind still exists. Childhood is a world with its own unique rules, which we have seemingly lost at one point, but in fact, it stayed with us during our journey, to make unexpected appearances in the web of our relationships, decisions and actions. There is a chance for introspection and retrospection, although it requires immersion and concentration. We can reach it as parents, creators, during a therapy or by combining these three approaches – and the aim of the exhibition’s works is exactly this. Our approach is predominantly immersion (or reliving the experience) rather than nostalgia (reflection). Instead of simplicity we look for complexity behind the superficial signs. Instead of naivety, the search is for new systems of expressions that are waiting to be extracted. We do not aim for the carefree existence envisioned by adult society, but for the orientation within the tangle of problems. The act of playing is serious and freeing at the same time, and continues to exist in experimental creation as well. What we look for is not a park in the forest, or order in a messy a room, but the nature of a free, unbridled force.

Résztvevők / Artists: ÁDÁM Zsófia, antalaci, BALI János, BOLCSÓ Bálint, CSÁBI Ádám, HATHÁZI Gabriella, HORVÁTH Balázs, KEDVES Csanád, KERTÉSZ Krisztián, LAKATOS Áron, MEGYERI Krisztina, MUNTAG Lőrinc, NÁDAS Eszter, NAGY Zsófia, PETERNÁK Anna, PETERNÁK Zsigmond, PIROS Boróka, RUBIK Ernő Zoltán, SZIGETI Máté, SZTRUHÁR Zsuzsa, TILLMANN Hanna, VÁCZI Dániel 4


A Hermina Alkotócsoport 2016 óta vesz részt az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon, általában a nulladik napon várja a közönséget audiovizuális művekkel és tárlatvezetéssel. A csoport a Katona Kálmán által 2015-ben alapított Hermina Galériáról kapta a nevét. Herminamező kortárs művészeti kiállítóhelye két éves működés után bezárt, ám az alkotócsoport azóta is aktív. Kiállításokat, koncerteket, interaktív tárlatvezetéseket, alkotói műhelybeszélgetéseket, performanszokat valósított meg különböző helyszíneken (Ludwig Múzeum, Budapest Galéria, FUGA, Vasarely Múzeum, MAMÜ Galéria, MODEM), legutóbb a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay termében (Átjáró, 2019). A csoport tagjai képzőművészek, zeneszerzők, előadóművészek. Céljuk, hogy olyan közös műveket hozzanak létre, amelyek segítségével a közönség és az alkotók maguk is jobban megértik zene és vizualitás összefüggéseit. Az alkotócsoport a FUGA Budapesti Építészeti Központban 2018-ban rendezett először kiállítást Kímélő program címmel; most másodjára kaptak meghívást a FUGÁtól. A „Herminás” zeneszerzők rendszeres résztvevői, szervezői a CentriFUGA koncertsorozatnak.

The Hermina Artist Collective has been a part of the Transparent Sound New Music Festival since 2016, and usually welcomes the audience with audiovisual artworks and exhibition tours on the first day. The name of the group originates from the Hermina Gallery, which was founded by Kálmán Katona in 2015. The contemporary art space of Herminamező closed after two years, but the artist collective remained active. They organized exhibitions, concerts, interactive tours, workshops and performances in various locations (Ludwig Museum, Budapest Gallery, FUGA, Vasarely Museum, MAMÜ Gallery, MODEM), among which the Barcsay Hall of the Hungarian University of Fine Arts was the latest (Passageway, 2019). The collective consists of artists, composers and performers. Their aim is to create joint works that helps the audience, and the creators themselves, to understand the relations between music and visuality. The collective exhibited their works in FUGA for the first time in 2018, with the title Delicate Cycle, and they have been reinvited this year again. Their composers have been regular participants and organisers in the CentriFUGA concert series.

5


ÁTLÁTSZÓ HANG FILMKLUB / FILM CLUB A fesztivállal kezdődően, de ezt követően is minden hónapban filmklubot szervezünk. A filmek a fesztivál tematikájához kapcsolódóan az újzene különböző aspektusaival és szereplőivel foglalkoznak, akár egyes zenei alkotókat bemutató portréfilmek, akár komplex alkotói filmek formájában. A vetítéseket koncertjeinkhez hasonlóan rövid előadások, műhelyfoglalkozások kísérik. A fesztivál első és utolsó napján két filmet vetítünk:

The festival is starting a monthly film club, with movies relating to the theme of Transparent Sound: different aspects of new music and its figures, in the form of biographical documentaries or complex movies. The screenings – similarly to our concerts – are paired with short lectures and workshops. On the first and last day of the festival, we will screen two movies:

2020.01.07. • KEDD | TUE • 19:30 • FUGA – Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

TIMESWINGS – THE ART OF HANNE DARBOVEN

Rasmus Gerlach (DE) dokumentumfilmje / A documentary by Rasmus Gerlach (DE) Hanne Darboven német konceptualista művész, aki leginkább hatalmas, kézzel írt, komplex matematikai műveletek által létrejött számsorokat alkalmazó munkáiról ismert. Több koncepcióját hangszeres művekre is „lefordította”. Az így létrejött alkotásokat „matematikai zenének” (Mathematical Music) nevezte.

Hanne Darboven is a German concept artist, who is best known for her enormous, hand-written works that use sequences created by complex mathematical operations. She translated some of her concepts into instrumental works, and calls the created art “Mathematical Music”.

Közreműködik / Featuring: PÉTERY Dóra • orgonaművész / organist A filmklub kurátora / Film Club curated by: KAINCZ Orsolya Információ a további eseményekről / More info about te events: www.atlaszohang.hu/filmklub 6


2020.01.20. • HÉT | MON • 18:00 • Budapest Music Center, Könyvtár (1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

KOMPONISTINNEN / ZENESZERZŐNŐK

Tim van Beveren és Kyra Steckeweh filmje / A film by Tim van Beveren and Kyra Steckeweh Kyra Steckeweh zongoraművész tanulmányai során döbbent rá arra a statisztikai tényre, hogy a komolyzenei repertoár száz leggyakrabban tanított és játszott zeneszerzője között egyetlen nő sincs. Tim van Beveren filmrendezővel közösen a hiányzó zeneszerzőnői örökségünk nyomai után kezdtek kutatni. A film fókuszába végül négy, egymástól sokban különböző, a 19. század végén, illetve a 20. század elején élt zeneszerzőnő élete és életműve került: Mel Bonis, Lili Boulanger, Fanny Hensel és Emilie Mayer története. A film egy mai zongoraművész hozzájuk vezető útjának hiteles lenyomata.

When Leipzig pianist Kyra Steckeweh realized that her repertoire almost exclusively consisted of music composed by men, she began searching for pieces written by female composers. With her selection, she has brought to our attention and delight four very different composers, all of whom left a diverse body of work. Besides examining the music, Steckeweh as a pianist and historian seeks to look “behind the notes”. How did these women live? What barriers did they have to overcome? How did they manage to cope with the obstacles of their time? Together with Berlin filmmaker Tim van Beveren, the pianist commences a quest for information, which leads them to France, Italy, Poland, and Germany. These are the places where Mel Bonis, Lili Boulanger, Fanny Hensel and Emilie Mayer did live and work.

7


INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Budapest | 2020. január 8-9. | 8-9 January 2020

A MusicaFemina – Woman-made Music címmel 2018 óta zajló nemzetközi együttműködés keretében kétnapos szimpóziumot szervezünk Budapesten január 8-9-én. A szimpózium három részből áll: az első egy angol nyelvű tudományos konferencia, amelynek címe Gender and Creativity in Music Worlds (Gender és kreativitás a zenei világokban) helyszíne pedig a Közép-európai Egyetem. A programon előadások, pódiumbeszélgetések és tematikus prezentációk szerepelnek, melyek a társadalmi nem szerepét vizsgálják a zeneoktatásban és a professzionális zenei világban, különös hangsúllyal a közép-kelet-európai régióra. Emellett a szimpózium első napján Hang-nem-váltás? címen egy magyar nyelvű kerekasztal-beszélgetésre hívjuk meg a hazai zeneszerzőket, előadóművészeket és újságírókat, hogy a közönség bevonásával megvitassuk a női és férfi alkotók helyzetét és lehetőségeit. A szimpózium első estéjén a magyar underground női fesztivál, a Ladyfest Budapest különkiadása szerepel német, lengyel és magyar elektronikus zenei előadókkal. Végül a szimpózium záróeseményeként az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál nyitókoncertjére kerül sor a Zeneakadémián. MusicaFemina International Symposium is a forum for researchers, music professionals and local communities in Central and East Europe to explore relations of gender and musical practice in four interrelated programs. Gender and Creativity in Music Worlds is a two-day conference including lectures, panel discussions and roundtable discussions. The panels focus on the role of gender in music education, the relations between gender and music in the Central and East European region, and issues of gender within the music industry. At the roundtable discussions, performers, composers and managers will address issues of creativity from a gender perspective. For the first afternoon of the symposium, we invite experts from the Hungarian music world (composers, performers, journalists and music historians) to a series of roundtable discussions in order to talk about the issue of gender in the Hungarian music scene (entitled Hang-nem-váltás? / Changing Tonality?). The discussions will be followed by a special edition of Ladyfest Budapest Extra, an underground event, in Három Holló Café, with all-female bands from Germany, Poland and Hungary performing. The final event of the symposium will be the opening concert of the Transparent Sound New Music Festival, preceded by a brief discussion. A konferencia programjai angol nyelven zajlanak. / The programs of the conference will be conducted in English. További információ / Further information: www.atlatszohang.hu/musicafemina 8


PROGRAM Gender and Creativity in Music Worlds • 1. nap / Day 1 JAN/08 • Helyszín/Location: Közép-európai Egyetem / Central European University (1051 Budapest, Október 6. utca 7.) 12:00-13:00

REGISZTRÁCIÓ / REGISTRATION

13:00-13:30

A MusicaFemina International szimpózium MEGNYITÓJA / OPENING of the MusicaFemina International Symposium Hashtag Ensemble: Sovietica

KÖSZÖNTŐ BESZÉDEK / WELCOME ADDRESSES Francisca DE HAAN, PhD Department of Gender Studies tanszékvezetője, Közép-európai Egyetem, Budapest / Professor and Head of Department

of Gender Studies, Central European University, Budapest, Hungary

SZÁLKA Zsuzsanna

Kulturális Örökség Program, Közép-európai Egyetem és MusicaFemina Magyarország / Lecturer at the Cultural Heritage Studies Program, Central European University and Project Manager of MusicaFemina Hungary, Budapest.

FAZEKAS Gergely, PhD

muzikológus, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem / Associate Professor of Musicology at the Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest, Hungary

13:30-14:15

NYITÓ ELŐADÁS / KEYNOTE SPEECH: Christa BRÜSTLE, PhD: A társadalmi nemek kutatása a kortárs zenében / Women in Music – Roles and Identities Christa Brüstle, PhD, muzikológia és Gender Studies professzor, University of Music and Performing Arts, Graz, Ausztria / PhD, Professor of Musicology and Gender Studies, University of Music and Performing Arts Graz, Austria

9


14:30-15:45

1. KONFERENCIA-SZEKCIÓ / CONFERENCE SESSION 1: TÁRSADALMI NEMEK A ZENEIPARBAN I. / GENDER AND THE MUSIC INDUSTRIES I. Julia ECKHARDT: A második hangzás – Másság a zenében / The Second Sound – Otherness in Music Julia Eckhardt, zenész, kurátor, alapító tag és művészeti vezető, Q-O2 Brüsszel, Belgium / Musician and Curator, Founding Member and Artistic Director of Q-O2 workspace in Brussels, Belgium

Martin K. KOSZOLKO, PhD: Női szerepvállalás és szemlélet a hordozható technológiával dolgozó zenészközösségekben / Female Agency and Perspectives in the Communities of Mobile Musicians Martin K. Koszolko, PhD, vezető tanár, Music Industry Melbourne Polytechnic (School of Creative Arts), Melbourne, Ausztrália / PhD, Lead Teacher in Sound Production, Music Industry Melbourne Polytechnic (School of Creative Arts), Melbourne, Australia

BARNA Emília, PhD: A nők és a láthatatlan munka a magyar zeneiparban / Women and Invisible Labour in the Hungarian Music Industries Barna Emília, PhD, egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Magyarország / PhD, Assistant Professor, Department of Sociology and Communication, Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Leyre MARINAS: MeToo a zenében: A MeToo mozgalom hatása a nőkre a zeneiparban / MeToo Through the Music: How the Metoo Movement Affected Women in Music Leyre Marinas, PhD hallgató, újságírás doktori program, Faculty of Information Sciences of the Complutense University of Madrid, Madrid, Spanyolország / PhD Student, Doctoral Program in Journalism at the Faculty of Information Sciences of the Complutense University of Madrid, Madrid, Spain

10


15:45-16:30

2. KONFERENCIA-SZEKCIÓ / CONFERENCE SESSION 2: GENDER ÉS ZENE KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN I. / GENDER AND MUSIC IN CENTRAL AND EAST EUROPE I. Pavla JONSSONOVÁ, PhD: Kortárs cseh alternatív női zenészek / Contemporary Czech Women Alternative Musicians Pavla Jonssonová, PhD, egyetemi adjunktus, School of Humanities & Social Sciences, Anglo-American University, Prága, Csehország / PhD, Adjunct Senior Lecturer, School of Humanities & Social Sciences, Anglo-American University, Prague, Czech Republic

SZEMERE Anna, PhD: A szabadság, nőiesség és család motívumai Palya Bea zenei világában / 2 F-Words: Freedom and Femininity in Bea Palya’s Musical World Szemere Anna, PhD, független kutató és szerkesztő, Bloomsbury Popular Music, Portland, USA és Budapest, Magyarország / PhD, Independent Scholar, Editor, Bloomsbury Popular Music, Portland, USA and Budapest

Hang-nem-váltás? / Changing Tonality? JAN/08 • Helyszín/Location: Három Holló (1052 Budapest, Piarista köz 1.) Van szerepe a zenében a nemeknek? Léteznek egyáltalán ezek a kategóriák? Egyenlő eséllyel indulnak a nők és a férfiak a zenei pályán? Az esélyegyenlőség produktívabbá tesz? Látható mostanában valamilyen változás ezzel kapcsolatban? Szükséges lenne, hogy változzon bármi is? Úgy éreztük nagyon nagy a távolság a fenti kérdésekre kapható válaszok között. Szeretnénk tisztábban látni, és megérteni a néha egymásnak tökéletesen ellentmondó nézeteket, érzéseket, véleményeket, és megkísérelni valamilyen megegyezésre jutni abban, hogyan tekintsünk a manapság egyre gyakrabban felmerülő kérdésekre. A magyar zenei élet különböző szereplőit kértük fel, hogy üljünk le együtt és beszéljünk, gondolkozzunk közösen, mi mindannyian, akik ott leszünk. Does gender play a role in music? Do gender categories even exist? Do women and men start their career in the music scene with equal opportunities? Does equality make us more productive? Is there a transition currently under-going in this field? Do we need any change at all? We believe that answers to the above listed questions can vary to a great extent. Our goal is to attain a clearer picture as well as understand the sometimes contradictory feelings and opinions as we attempt to reach some form of agreement on how we approach these recurring questions. We asked people from the very diverse Hungarian music world to gather, discuss and think together with all of us attending the event.

11


17:00-18:30

GENDER-VISZONYOK A ZENE VILÁGÁBAN / GENDER RELATIONS IN THE MUSICAL REALM: KÉT KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS NYOLC SZEREPLŐVEL / SERIES OF ROUNDTABLE DISCUSSIONS WITH EIGHT PARTICIPANTS OF THE HUNGARIAN MUSIC WORLD (magyar nyelven, angol szinkrontolmácsolással / in Hungarian, with simultaneous interpreting) • VARGA Judit (composer/zeneszerző), PALYA Bea (singer-songwriter/dalszerző-előadóművész), NOVOTNY Anna (journalist/újságíró), Moderátor / Moderator: FAZEKAS Gergely (muzikológus/musicologist) • VAJDA Gergely (composer/zeneszerző), SÜVEG Márk Saiid (MC, producer), LÁSZLÓ Ferenc (journalist/újságíró), Moderátor / Moderator: ARTNER Szilvia Sisso (journalist/újságíró)

18:30-19:00

„Amikor a nő írja a dalt” – Női dalszerzők jelenléte a díjak és egyéb elért eredmények tekintetében világszerte, illetve Magyarországon / “SHE writes the song” – How Female Songwriters Emerge? – Achieving Professional Acclaim in Hungary and Worldwide. TÓTH Péter Benjamin, üzleti transzformációs igazgató, Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület / Society Artisjus Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights

19:00-20:30

GENDER-VISZONYOK A ZENE VILÁGÁBAN / GENDER RELATIONS IN THE MUSICAL REALM: WORLD CAFÉ Moderátor / Facilitator: Zsuzsanna Szálka, Kulturális Örökség Program, Közép-európai Egyetem / Cultural Heritage Studies, Central European University and MusicaFemina Hungary

12


Ladyfest Budapest Extra JAN/08 • Helyszín/Location: Három Holló (1052 Budapest, Piarista köz 1.) A Ladyfest Budapest azzal a céllal jött létre, hogy felhívja a figyelmet azokra az egyenlőtlenségekre és igazságtalanságokra, amelyekkel a zeneiparban vagy a kultúra területén érvényesülni kívánó nőknek nap mint nap szembesülnie kell. 2016 óta a Ladyfest Budapest egy évente megrendezett fesztivál keretein belül biztosít platformot underground női előadók részére. A zenekarok és alkotók bemutatása mellett kiemelten fontosnak tartjuk a közösség- és a női szolidaritás tereinek építését, a diskurzus katalizálását. A szervezet non-profit és önkéntes alapú felépítése miatt, eddigi működése során a kollektíva elsődleges fókusza a magyar zenei színtérre korlátozódott, de a jövőre nézve a Ladyfest Budapest szervezői csapata az eddigi profil elméleti és gyakorlati tágításán dolgozik, hogy a fesztivál egy transzdiszciplináris és transznacionális pozíciót foglalhasson el a közép- és kelet-európai régió kulturális terében. The Ladyfest Budapest came into existence to raise awareness of the inequalities and injustices women must face, almost on a daily basis, when pursuing a career in the arts or in the music industry. Since 2016, Ladyfest Budapest has been providing a platform in the frames of an annual showcase festival, to help to increase the visibility of underground female performers. Besides the introduction of bands and artists, the goal is to catalyse the discourse and to build the spaces of female solidarity. Due to limited resources and the not-for-profit volunteer-based organizational structure, the festival’s past focus was mainly limited to the Hungarian music scene, but for the future, our team approaches a theoretical and practical expansion, in order to achieve a transdisciplinary and transnational presence in the Central and Eastern European region.

20:30-23:30

Fellépők/Lineup: ROSA VERTOV (PL) DORIS (DE) MUSICA MORALIA (HU) Kurátorok / Curators: MOLNÁR Dorina, NEMÉNYI Lilla, BENEDEK Kata, SIMAI Panni

13


ROSA VERTOV (PL) Az Átlátszó Hangon a Rosa Vertov egyszerre szorongó és álmodozó garázs-rock, post-punk, pszichedelikus hangkavalkádot mutat majd be, amelyben a közeljövőben megjelenő új lemezük anyaga is helyet kap majd. A koncertet késleltetett, modulált és torzított gitárhangzás, vibráló basszus, intenzív álló-tom dallamokkal gazdagított meditatív dobolás és éteri ének jellemzi majd. A Rosa Vertov érzékiséget és feszültséget vegyít össze disszonáns és álombéli hangokat használva, így teremtve kapcsolatot a zene és a közönség között. A kizárólag nőkből álló négytagú Rosa Vertov Varsóból érkezik a fesztiválra. Középiskolai zenekarként kezdték karrierjüket, első kislemezüket 2014-ben jelentette meg a Crunchy Human Children Records. Az első teljes lemezük, a who would have thought? 2017-ben jelent meg, telis-tele sötét hangulatú shoe-gaze és dream-pop stílusú számokkal. Zenei világuk folyamatos fejlesztése mellett rengeteget koncerteztek is, apró varsói klubokban, a legnagyobb lengyel zenei fesztiválokon és egy ukrán, német és dél-koreai turnén is. A Rosa Vertov a Don’t Panic! We’re from Poland showcase-nek is a tagja. At the Transparent Sound Festival Rosa Vertov is going to present anxious, dreamy, oneiric, garage, post-punk, psychedelic mix of sounds including the new material from an upcoming album. Distorted guitars immersed in delays and modulations, vibrant bass, trance drums enriched with intense floor tom and ethereal vocals. Rosa Vertov’s aim is to combine the tension and sensibility using dissonances and oneiric sounds to create a special way of connection between music and the audience. Rosa Vertov is a four-piece all-female band from Warsaw, Poland. Originally starting as a high-school band, they released their debut EP in 2014 on Crunchy Human Children Records. Their first album came out in 2017, the dark shoe-gaze/dream-pop heavy who would have thought?, and their sound matured as they played numerous shows at tiny clubs in Warsaw, Poland’s biggest music festivals, as well as touring Ukraine, Germany and South Korea. They are also part of the Polish music export organization Don’t Panic! We’re from Poland Showcase.

DORIS (DE) A Doris egy gitárból, egy laptopból és Andreya Casablancából áll. A szólóprojektet a szorongás, a párkapcsolatok és az önterápia által okozott érzelmi hullámvasutak kreatív levezetésére használja, így míg néhány dal nem jutott tovább egy telefonos demófelvételnél, mások a klisés pop és a drámaiság határait feszegetik. Egyik nap sírunk, a másikon nevetünk, a Doris világa pedig ezeket a folytonos változásokat követi le. Doris számára a koncert a zene és az otthoni hangfelvételek közvetlenségének ötvözését jelenti, hiszen egyszerre használja gitárját és a laptopját, utóbbit háttérszámok lejátszásához. A projekt célja az volt, hogy az érzéseket azonnal dalba öntse, újragondolás és a számok újrarendezése nélkül. Az eredetileg audioszoftverrel írt dalok „mesterségesek” maradnak, a gitárral írtak pedig gitáron szólalnak meg, így a megszokott popzenétől eltérően kísérletező és furcsa hanghalmazokat hallhatunk majd. A két előadásmód közötti váltogatás egyszerre hoz létre katartikus pontokkal teli történeteket, de repetitív és nehezebben hallgatható, csendesebb pillanatokat is. Doris is the solo project of Andreya Casablanca (Gurr), her guitar and her laptop. Using it as a direct outlet of emotional outbursts (about anxiety, boys, self-therapy), some songs have never left the state of its demo iphone-recording, others have dipped into the realms of cheesy pop lines and dramatic breaks. Just as one day you cry, one day you laugh, there will be nothing solid about this. With Doris, her live performance is a symbiosis of live music (her performing with a guitar) and the immediate intimacy of a bedroom recording (featuring the backing tracks from her laptop). The agenda of the project was to immediately capture feelings into songs, without revisiting them multiple times or changing the arrangement of the tracks. Songs that originally were written with audio software stayed „artificial“ and tracks that were written with guitar, will be performed with guitar. The result is a culmination of more experimental and weird sounds in change with proper pop lines. The back and forth of these two extremes create a narrative that has cathartic moments every now and then, but can also rest in more repetitive and not easy-to-listen-to quiet moments.

14


MUSICA MORALIA (HU) Musica Moralia (Meggyesházi Éda) különleges hangulatú, experimentális poszt-folk világú énekesnő, zenész. Saját megfogalmazása szerint csendes zajt játszik – egyszer cimbalommal, máskor zongorával. A zenélést egy kéthúros gitárral kezdte és a zongorával, majd a csellóval folytatta, de megmagyarázhatatlan vonzalmat érez a ’80-as évek elektromos orgonáihoz is. Több mint tíz éve van jelen a zenei színtéren Magyarországon, Németországban, Hollandiában. 2012-es első megjelenését, a nagyrészt csellón és elektromos orgonán íródott Tooth and Teeth EP-t. 2016-ban követte debütáló nagylemeze Hell is Coming Home címmel, intim, rendkívül személyes, cimbalmon, zongorán, orgonán előadott dalokkal, a Normafa Records gondozásában. Musica Moralia’s (Eda Meggyeshazi) music bears a distinct atmosphere; a creation in the experimental, post-folk sphere. In her own words she plays silent noise, sometimes on the dulcimer, sometimes on the piano. She started composing on a two-stringed guitar and on the piano, then later on moved on to the cello, in the meantime she feels unexplainably drawn towards 80’s electric organs. She has been in the music scene for more than ten years in Hungary, often in Germany or the Netherlands. In 2016 Normafa Records launched her debut LP with the title Hell is Coming Home which is an intimate and highly personal album consisting of song written and performed on the dulcimer, piano, and electric-organ.

Gender and Creativity in Music Worlds • 2. nap / Day 2 JAN/09 • Helyszín/Location: Közép-európai Egyetem / Central European University (1051 Budapest, Október 6. utca 7.) 09:30-10:15

NYITÓ ELŐADÁS / KEYNOTE SPEECH: Ann WERNER, PhD: Feminizmus és nőiség a zenében Feminism and Femininity in Music Ann Werner, PhD, egyetemi adjunktus, Gender Studies, Södertörn University, Stockholm, Svédország / PhD, Associate Professor, Gender Studies, Södertörn University, Stockholm, Sweden

15


10:15-11:00

3. KONFERENCIA-SZEKCIÓ / CONFERENCE SESSION 3 GENDER A ZENEOKTATÁSBAN / GENDER (STUDIES), EDUCATION AND PEDAGOGIES Rosa REITSAMER, PhD: A klasszikus zene oktatása interszekcionális nézőpontból / Intersectional Perspective on Classical Music Education Rosa Reitsamer, PhD, egyetemi docens, zeneszociológia, University of Music and Performing Arts, Bécs, Ausztria / PhD, Professor of Music Sociology, University of Music and Performing Arts Vienna, Austria

Christine FISCHER, PhD: A köztársasági genderpolitika vége – Vítězslava Kaprálová Cantata Ilena-ja, op.15 / Ending Republican Gender Politics – Vítězslava Kaprálová’s Cantata Ilena, op.15 Christine Fischer, PhD, tudományos főmunkatárs, University of Applied Sciences and Arts, Department of Music, Lucerne, Svájc / PhD, Senior Research Associate, University of Applied Sciences and Arts, Department of Music, Lucerne, Switzerland

11:15-13:00

4. KONFERENCIA-SZEKCIÓ / CONFERENCE SESSION 4 GENDER A ZENEIPARBAN II. / GENDER AND THE MUSIC INDUSTRIES II. HÓZSA Zsófia: Nők mint nők termékei a Broadwayn / Women as Products of Women on Broadway   Hózsa Zsófia, PhD hallgató, muzikológia, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, Magyarország / PhD Student in Musicology, Liszt Academy of Music, Budapest, Hungary

Chiharu CHUJO, PhD: Szándékos bálványozás: A nőiesség fetisizálása a J-pop világában / Idolising with Intent...: The Fetishisation of Femininity in the J-Pop Scene Chiharu Chujo, PhD, tanársegéd, Université Jean Moulin Lyon 3 / IETT, Lyon, Franciaország / PhD, Lecturer, Université Jean Moulin Lyon 3 / IETT, Lyon, France

16


Marie BUSCATTO, PhD: A nők útja a jazz-előadómű vészetben, a korlátozás folyamatai és az áttörés eszközei / Women’s access to professional jazz playing. From limiting processes to levers for transgression   Marie Buscatto, PhD szociológia professzor, Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, Párizs, Franciaország / Professor of Sociology at Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, researcher at IDHE.S (Paris 1 - CNRS), Paris, France

Helena LOPES BRAGA, PhD: Francine Benoît: egy huszadik század közepi portugál zeneszerzőnő értelmezése a társadalmi nemek tükrében / Francine Benoît: Gendered Readings of a Woman Composer in mid-20th Century Portugal Helena Lopes Braga, PhD hallgató, Gender Studies Department, Közép-európai Egyetem, Budapest, Magyarország / PhD Candidate in Gender Studies, Central European University, Budapest, Hungary

14:15-15:15

5. KONFERENCIA-SZEKCIÓ / CONFERENCE SESSION 5 GENDER ÉS ZENE KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN II. / GENDER AND MUSIC IN CENTRAL AND EAST EUROPE II. Yvetta KAJANOVÁ, PhD: Szlovák zeneszerzőnők: Státusz, siker, kilátások / Slovakian Female Composers: Status, Success and Perspectives Yvetta Kajanová, PhD, muzikológia professzor, Comenius University, Pozsony, Szlovákia / PhD, Professor of Musicology, Comenius University in Bratislava, Slovakia

Barbara Rose LANGE, PhD: A nőiesség és hatalom módozatai a magyar világzenében / Modes of Femininity and Power in Hungarian World Music Barbara Rose Lange, PhD, Professor of Ethnomusicology, Moores School of Music, University of Houston, Texas, USA / PhD, etnomuzikológia professzor, Moores School of Music, University of Houston, Texas, USA

Katarzyna KUŁAKOWSKA, PhD: „A nevem Bizonytalanság.” A női élmény Magdalena Sowul, az Ugla Kvartett vezetőjének autoetnográfiai szövegeiben / “My name is Uncertainty.” The Female Experience in Autoethnographic Texts of Magdalena Sowul, Leader of the Ugla Quartet Katarzyna Kułakowska, PhD, adjunktus, Institute of Art at the Polish Academy of Science, Varsó, Lengyelország / PhD, Assistant Professor, Institute of Art at the Polish Academy of Science, Warsaw, Poland 17


15:15-16:00

GENDER, INSPIRÁCIÓ ÉS A KREATÍV FOLYAMAT / GENDER, INSPIRATION AND THE CREATIVE PROCESS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS / ROUNDTABLE DISCUSSION Zeneszerző k és elő adómű vészek az újzene gyakorlatának különböző témáiról – mint az inspiráció, alkotás, próbák, elő adások, mű sortervezés – és a nemi szerepek viszonyáról beszélgetnek.

SZIGETVÁRI Andrea (composer/zeneszerző), Anna D’ERRICO (Ensemble Interface), Ania KARPOWICZ (Hashtag Ensemble), BIRÓ Dániel Péter (composer/zeneszerző) Moderátor / Moderator: Irene SUCHY, muzikológus és az Osztrák Rádió (ORF) zenei szerkesztője, Bécs, Ausztria / Musicologist and Editor of Music Programs of the Austrian Radio (Ö1)

16:00-16:45

A NŐI MŰ VÉSZEK LÁTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE / INCREASING THE VISIBILITY OF FEMALE ARTISTS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS / ROUNDTABLE DISCUSSION AND BEST PRACTICE PRESENTATION Mirca LOTZ ([fwd: like waves], Music Women* Németország/Germany), Tatjana NIKOLIC (Femix, Szerbia/Serbia), Sophie RANSBY (Southbank Centre, Egyesült Királyság/UK), PETNEHÁZY Flóra (Művészetek Völgye Fesztivál, Magyarország / Valley of Arts Festival, Hungary), Bettina WACKERNAGEL (Heroines of Sound Festival, Németország/Germany) Moderátor / Moderator: Teja REBA (City of Women, Szlovénia/Slovenia)

16:45-17:00

Zárás / Closing words

A fesztivál ideje alatt a Fuga, a BMC, a Trafó és a CEU egyes tereiben látható válogatás a MusicaFemina – Woman made Music kiállítás portréfilmjeib ő l. Részletes lista és helyszínek az www.atlatszohang.hu/musicafemina oldalon találhatóak. Several portraits and documentaries about female composers and performers can be seen at the Fuga, BMC, Trafó and CEU as a selection of the exhibition MusicaFemina – Woman made music. More information: www.atlatszohang.hu/musicafemina

18


Szakmai Bizottság / Academic Committee: BARNA Emília, egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Magyarország / Assistant Professor, Department of Sociology and Communication, Budapest University of Technology and Economics, Hungary FAZEKAS Gergely, egyetemi docens, Zenetudományi Tanszék, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem / Associate Professor, Department of Musicology, Liszt Academy GRYLLUS Samu, zeneszerző, a MusicaFemina Hungary és az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál művészeti vezetője, Budapest Magyarország / Composer and Artistic Director of MusicaFemina Hungary and Transparent Sound New Music Festival Mary Ellen KITCHENS, zenetörténész, karmester, Archiv Frau und Musik, Frankfurt, Németország / Musicologist, Conductor, Archiv Frau und Musik SZEMERE Anna, kutató, szerkesztő, Bloomsbury Popular Music, Portland, USA és Budapest, Magyarország / Independent Scholar, Editor, Bloomsbury Popular Music, Portland, USA and Budapest TÓFALVY Tamás, egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Magyarország / Associate Professor, Department of Sociology and Communication, Budapest University of Technology and Economics, Hungary Szervezés / Organisation: SZÁLKA Zsuzsanna, FEIGL Fruzsi, GYÖRGY-DÓCZY Katalin, BENKŐ Karolin Kommunikáció / Communication: BALOGH Máté András, BUDAI Vera, Karen CULVER, FEDOSZOV Julia, KAINCZ Orsolya, NAGY Enikő, NAGY Gergő, PAKSI Réka

A szimpózium a MusicaFemina – Women-made Music Kreatív Európa Együttműködési Projekt része. Támogatók és együttműködő partnerek: Az Európai Unió Kreatív Európa programja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Középeurópai Egyetem, az Osztrák Kulturális Fórum Budapest, a Svédország budapesti nagykövetsége, a Goethe Intézet, a Ladyfest Budapest, Mariann Steegmann Alapítvány és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület együttműködésében valósul meg. / This symposium is part of MusicaFemina – Women-made music Creative Europe Cooperation Project funded by the European Union and co-organised by the Austrian Cultural Forum, Budapest University of Technology and Economics, Central European University, Embassy of Sweden Budapest, Goethe-Institut, Ladyfest Budapest, Mariann Steegmann Foundation, Hungarian Artisjus Society, City of Women, Heroines of Sound Festival, Maezenatentum. at and WOMEX.

19


2020.01.09. • CSÜ | THU • 18:30 • Zeneakadémia, Solti Terem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

ÁTLÁTSZÓ HANG • FESZTIVÁLNYITÓ / FESTIVAL OPENING A fesztivál kurátorai és a nyitókoncert művészei beszélgetnek a fesztivál programjairól, valamint interaktív beavató foglalkozást tartanak az elhangzó művekről.

Interactive introductory workshop and discussion with the curators of the festival and the performers of the opening concert.

Moderátor / Moderator: Fazekas Gergely 2020.01.09. • CSÜ | THU • 18:30 • Zeneakadémia, Solti Terem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

ENSEMBLE INTERFACE ANAMORFÓZIS / ANAMORPHOSES A görög „anamorphosis” kifejezés azokra a felismerhetetlenségig eltorzított képekre vonatkozik, amelyek csak bizonyos nézőpontból, például valamilyen tükör révén válnak láthatóvá. A téli időszak legjelentősebb újzenei fesztiválja, az Átlátszó Hang nyitókoncertjén elhangzó művek közül a bécsi és a budapesti Zeneakadémián egyaránt tanító Varga Judit műve viseli ezt a címet. A kompozíció, amelynek párdarabja a fesztivál zárókoncertjén lesz hallható, a berlini Heroines of Sound és az Átlátszó Hang felkérésére, az Ernst von Siemens Musikstiftung támogatásával készült, és ősbemutatóként hangzik el a koncerten. Az anamorfózis jelenségének ismerete a többi darab megértésében is segítségünkre lehet. Napjaink egyik legeredetibb zeneszerzője, a Harvardon doktorált Ashley Fure, akitől a New York-i Filharmonikusok rendeltek művet tavaly, Therefore I was című darabjában a Parkinsonkór zenei képét rajzolja meg; azt, hogy a működő tudat és a működő 20

The Greek expression “anamorphosis” refers to pictures distorted beyond recognition, which become intelligible only from a certain point of view, for example, through some sort of mirror. Among the works performed at the Transparent Sound opening concert, the most significant new music festival during the winter season, is a piece by Judit Varga (teacher at the academies of music in Vienna and Budapest) bearing exactly this name. At the same time, an understanding of the phenomenon of anamorphosis may also be of assistance in comprehending the other works in this concert. One of today’s most original composers, Ashley Fure, who took her doctorate at Harvard, outlines a musical image of Parkinson’s disease in her piece Therefore I Was, depicting how the failure of nervous system communication between the operating conscious and the operating body causes a distortion of personality.


test között megszűnt idegrendszeri kommunikáció miként okozza a személyiség torzulását. A fiatal lengyel szerző, Wojtek Blechacz és az egykor a párizsi IRCAM kutatórészlegét vezető olasz Marco Stroppa művei a zene térbeliségével játszanak, ekként torzítva a hangszerek identitását. A 20. század végi, úgynevezett „new complexity” legnagyobb alakja, Brian Ferneyhough a befogadó időérzékének módosításával játszik a Time and Motion Study I című, már-már lejátszhatatlanul nehéz szóló basszusklarinét darabban. A műveket előadó Ensemble Interface 2009-ben alakult Frankfurt am Mainban, és a nagy múltú Ensemble Modern örökségét viszi tovább, amennyiben ez utóbbi hangszeres kurzusának hallgatóiból alakult.

Works by young Polish composer Wojtek Blecharz and Italian Marco Stroppa, former head of the research section of IRCAM in Paris, play with the spatiality of music, thereby distorting the identity of instruments. Brian Ferneyhough is the leading exponent of the late 20th century’s so-called ‘new complexity’. In an almost unplayably difficult solo bass clarinet work entitled Time and Motion Study I, he tinkers with the modification of the sense of time of the receiver. Ensemble Interface, which perform the musical works, were established in Frankfurt in 2009, carrying on the heritage of the renowned Ensemble Modern.

Wojtek Blecharz: Torpor (2008) Ashley Fure: Therefore I was (2012) Brian Ferneyhough: Time and Motion Study I (1971–1977) Marco Stroppa: Osja. Seven Strophes for a Literary Drone (2005–2008) Varga Judit: Anamorphoses 02 (2019)*

NAGY Andrea • klarinét, blasszusklarinét/clarinet, bass clarinet Georgia PRIVITERA • hegedű/violin Christophe MATTHIAS • gordonka/cello Anna D´ERRICO • zongora/piano João Carlos PACHECO • ütő/percussion

*Az Átlátszó Hang felkérésére írott mű, az Ernst von Siemens Stiftung támogatásával / Commissioned by the Transparent Sound Festival, funded by Ernst von Siemens Stiftung 21


Varga Judit nevével az idei fesztivál programjában többször találkozhatunk zeneszerzőként és kurátorként is. Judit szeptember óta a bécsi zeneakadémia (MDW) médiazeneszerzés professzora, aki ezt megelőzően a budapesti és a bécsi Zeneakadémián párhuzamosan tanított.

Judit Varga participates in this year’s festival programme as a composer and as a curator as well. Since September, Judit is professor for mediacomposition at the University of Music and Performing Arts in Vienna (MDW). Previously she was teaching in Budapest and Vienna parallelly.

Mit kell tudnunk a fesztivál nyitó- és zárókoncertjén megszólaló két hasonló című darabodról, az Anamorphoses 01 és 02 címűekről? Mit mondanál a kettő viszonyáról és olyan vonásaikról, amikről nem biztos, hogy szó lesz Fazekas Gergely ezekről is szóló előadásában január tizenharmadikán a BMC-ben? Érdekes kihívás volt számomra ez a két darab, mely ugyan egy darabnak indult, de a két különböző fesztivál és a két együttes karaktere közti különbségeken gondolkozva kitaláltam, hogy ugyanarra az időbeli és formai szerkezetre írok két zenét. Ezek nem egymás átiratai, vagy variációi, közben önálló,egymástól független daraboknak sem nevezném őket. Olyan, mintha ugyanaz a zene két párhuzamos valóságban is egyszerre megszületett volna.

What can you tell us about your two similarly titled works (Anamorphose 01-02) that we can hear at the opening and closing concerts of the festival? What is the relation between them, and what are the details that Gergely Fazekas might not tell us at his lecture on the compositions on January 13, BMC? Composing these two works posed an interesting challenge for me – it all started out as one composition, but bearing in mind the different characters of the two festivals and the two ensembles I decided to compose two different music to the same time and form structure. These are neither variations, nor independent pieces. It is almost as the same music was born at the same time in two parallel realities. It was a unique experience to compose them – I hope the listening will evoke the same feeling.

Komponálni is egészen furcsa élmény volt, remélem hallgatni is hasonló lesz. Van-e különbség a Lux és az Interface együttesekkel folytatott munkában? Mindkét együttes rendkívül profi, és a megszokott német korrektséggel áll neki a munkának, ilyen szempontból nincsen különbség. A dolog különlegessége az az erős személyes kötődés és közös múlt, ami engem az Ensemble Interface klarinétosához, Nagy Andreához köt. Ez a darab írása közben folyton ott lebegett a szemem előtt. Szakmailag nem sokban különbözik egy ilyen személyes érintettségű munka egy másik felkéréstől, csak több örömet okoz. Mit jelent ma Magyarországon, és mit Ausztriában nőként zeneszerzőnek lenni? Könnyebb-e mint amikor befejezted a zeneszerzés szakot? Nehéz Magyarországot és Ausztriát ebből a szempontból egy lapon említeni. Ausztriában most szerintem nagyon jó zeneszerzőnőnek lenni. A felettem lévő generáció még küszködött, de az én korosztályomnak már sikerült kilépni a kisebbségi szerepkörből. Sok jó és sikeres zeneszerzőnő van folyamatosan jelen a koncertek műsorán. Ezzel ellentétben Magyarországon még a szélesebb körű elfogadásért és a láthatóságért kell küzdeni. Én nem panaszkodom, hiszen „jó helyem“ van itthon is, de sokszor kerülök ezért cserébe erősen kisebbségi pozícióba. Ez azt eredményezi, hogy munkáim során nem ritkán vagyok sok férfi között az egyedüli nö. Ez nem könnyű helyzet. Az ember

22

Was there a difference in the work process with the Lux and Interface ensembles? Both ensembles are extremely professional, and they took on the job with the usual German propriety – there was no difference in this regard. The uniqueness of the situation comes from my strong personal connection and shared past with Andrea Nagy, the clarinetist of the Ensemble Interface. I always had this in mind during the composing process. Professionally speaking, such a personal work is not different from other commissions, but it brings me more joy. What does it mean today to be a female composer in Hungary and Austria? Is it easier than when you graduated from the composing course? It is hard to compare Hungary and Austria when it comes to this question. I think it is a great time to be a female composer in Austria. The generation before me struggled a lot, but my age group managed to rise above the minority status. There are continuously a lot of talented and successful female composers in the concert programmes. As opposed to that, in Hungary the fight is still going on for wider visibility and acceptance. I have no reason to complain, as I am at a „good place” at home, but I frequently end up in minority positions, too. This means that during my work I was more than once the


kifejleszt mindenféle túlélési stratégiát, nem hall meg mondatokat, nem reagál bántó dolgokra, elfogadja, hogy más a helyzete mint a férfiaknak körülötte. De hogy egy erőteljesen férfidomináns munkacsoportban sem kellene ennek így lennie, azt Ausztriában és Németországban folyamatosan tapasztalom, és mindig nagy megkönnyebbülés számomra, hogy lehet normalitás az, amire én vágyom. Vagyis, hogy csak komponálhassak és a nemi kérdésekkel ne kelljen foglalkoznom. Ide még nem értünk el Magyarországon, úgy érzem. Mint pedagógus látsz-e a fiú és lány hallgatók között különbséget például a tehetség, önbizalom vagy akár a diploma utáni lehetőségek tekintetében? A két egyetemen ugyanolyan a nemek aránya? Ez utóbbira a statisztika adhat pontos választ: Bécsben 30-70 százalék a lányfiú felvételizők aránya, mégis a felvettek aránya 50-50 körül mozog. Ennek nem az az oka, hogy meg akarnánk felelni bármiféle normáknak, sokkal inkább a felvételizők színvonala. A lányok akik eljönnek felvételizni, mert azt gondolják magukról hogy megütik az elvárt szintet, körülbelül jól is mérték ezt be. A fiúk hajlamosak sokkal alacsonyabb felkészültségi szinten is eljönni felvételizni. Hogy ennek az-e az oka, hogy túl nagy a fiúk önbizalma, vagy nevelésbeli kérdés-e, mármint hogy a fiúkat inkább bátorságra nevelik, és hogy hiába reménytelen egy szituáció, akkor is neki kell fussanak? Nem tudom. Magyarországon nagyon kevés a lány zeneszerző diákunk, még kevesebb ér el a diplomáig. Ennek az is lehet az oka, hogy különösen nehéz kisebbségi helyzetből végigcsinálni eredményesen egy harcot. Sokszor hiányzik itt a társadalomból a női „role model” is, a női példakép. Bár javul a helyzet, szép lassan, de emlékszem hogy diákként nem tudtam elképzelni hogy hogyan lesz belőlem zeneszerző, mert nem ismertem egyetlen idősebb és sikeres zeneszerzőnőt sem. Most már ez is pozitívan változott. Mindent összevéve azt hiszem szépen látszik mindenhol a pozitív változás, persze az egyén (én) türelmetlen, de ha ez a társadalom tempója, akkor ezt kell elfogadni, és amíg jó irányba haladnak a dolgok nem számít ha picit lassan.

one woman within a group of men, and this is always a difficult situation. One has to develop a survival strategy, to try to unhear certain sentences, to not react to the hurtful things, and in general, to accept that the woman’s position is different than that of the men around her. On the other hand, when I am working in Austria and Germany I regularly experience that this does not have to be so, even with a male-dominated working group. I always feel relieved when I see that what I wish for can be normal – meaning that I can compose without dealing with issues of gender. I think we, in Hungary, have not reached this point yet. As a teacher, do you see any difference between male and female students, in terms of confidence, talent, or opportunities after graduation? Is the proportion of gender the same at the two universities? The latter can be answered by statistics: in Vienna the ratio of female-male applicants is 30-70, while within the group of the admitted students it is 50-50. The reason is not that the school wants to conform to any expectations, but rather the quality of applicants. Girls usually come to the entrance exams because they think they would pass, and they are usually correct in assessing their abilities. Boys are more inclined to apply even if they are not prepared enough. Is this because boys are overly confident, or because they were raised to be brave, and to try, even if the situation is hopeless? I do not know the answer. In Hungary we do not have a lot of girl students, and even less who actually graduate. The fact that it is incredibly hard to do the fight successfully from a minority position explains this. Society is missing a female role model figure, a female example. Even though the situation is improving, gradually, I remember that when I was a student I could not imagine how I would become a composer, as I did not know one older and successful female composer. This has changed for the better. I would say that we can see a positive change everywhere. Of course on an individual level I am impatient, but if this is the speed of society, we have to accept it. What matters is that things are moving forward, even if the pace is a little slow.

23


2020.01.10. • PÉN | FRI • 19:00 • Müpa, Fesztiválszínház (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

VOICE LAB

Operától a beatboxig – a kiterjesztett emberi hang / The extended human voice Frauke Aulbert klasszikus képzettségű énekesnő, aki az operaéneklés mellett számos tradicionális és új keletű urbánus, vokális technikát is elsajátított. „Hamburg avantgárd királynője”, ahogyan a Hamburger Abendblatt nevezte a fiatal művésznőt, Rubik Ernő zeneszerző javaslatára érkezik Budapestre. Budapesti szólóestje repertoárjának három fő irányát mutatja meg. Ezek között találunk számára komponált – többek között beatbox technikákat is alkalmazó – új műveket, különféle szenzorok vagy más elektronikus eszközök használatával kiegészített performatív darabokat, illetve néhány olyan, szóló énekhangra született kompozíciót, mely bemutatja, miként bővült a 20. század második felében a színpadi vokális előadóművészet eszköztára. A Budapesten élő szerző, Bartha Márk vizuális média, színház- és táncelőadások zeneszerzésével foglalkozik. A Pécsi Tudományegyetemen elvégzett Elektronikus Zenei Médiaművész képzés révén a zeneszerzésben mindig is kísérletező megközelítést követett, miközben kétszeres Magyar Beat-box bajnokként továbbra is az emberi hanggal való munka érdekli leginkább. Ezek a referenciapontok keverednek szóló fellépésein is, ahol az elektronikus hangszerekkel és az effektezett emberi hanggal egy improvizált elektroakusztikus kompozíció jön létre. 17:30 órától Rubik Ernő tart beatbox és vokális improvizáció workshopot minden érdeklődőnek a Müpa Üvegtermében. 24

Frauke Aulbert is a classically trained singer who has mastered, in addition to opera singing, numerous traditional and more recently developed vocal techniques. Her solo concert in Budapest will showcase the three principal pillars of her repertoire. These include new works composed specifically for her and employing beatbox and other techniques, performative pieces incorporating various sensors or other electronic devices, and a few other compositions written for solo voices that she presents for their reference value, as the range of vocal performance tools for the stage expanded over the course of the second half of the 20th century. The guest for the evening will be Budapest-based composer and two-time Hungarian beatboxing champion Márk Bartha. He works with visual media, theater and dance productions. As he graduated from the electronic music course at the University of Pécs, he has always followed an experimental approach in composing, while as the two-time Hungarian champion of beatboxing it is still the work with human voice that interests him the most. His solo performances are a mix of these references, as he creates an electroacoustic composition on stage, using electronic instruments and human voices with sound effects. Interactive beatbox and vocal improvisation workshop with Ernő Rubik at 17:30.


Frauke Aulbert • Fotó/Photo: MIS Campinas

Bartha Márk: Vokális elektroakusztikus szóló szett (2020) Frauke Aulbert: VOICE LAB (2019) Brigitta Muntendorf: Bright No More. Public Privacy #6 (2017) Cathy Berberian: Stripsody (1966) Luigi Nono: La fabbrica illuminata (1964) Georges Aperghis: Récitation pour voix seule, Nr. 11, Nr. 13: Kat Ga (1977-78) Alexander Schubert: Your Fox’s A Dirty Gold (2011) Frauke AULBERT, BARTHA Márk • ének/voice, elektronika/live electronics 25


2020.01.11. • SZO | SAT • 11:00 • Zeneakadémia, XXIII. terem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) Magyar nyelven / In Hungarian with no translation

LISZT-KUKACOK AKADÉMIÁJA / LISZT KIDZ ACADEMY FIÚHANG, LÁNYHANG, AVANTGÁRD, PITYPANG 6–10 éveseknek

Létezik-e fiú és létezik-e lány zene? És ha igen, meg tud-e szólalni „lányul” egy férfi zeneszerző, vagy fordítva? A Liszt-kukacok Akadémiájának újzenei különkiadásában nemcsak ezekről a kérdésekről lesz szó – kapcsolódva az Átlátszó Hang 2020-as tematikájához –, hanem arról is, hogy az „avantgárd” minek az előőrse és merre van az előre a zene történetében. Továbbá azt is ki fogjuk próbálni Nagy Judit fuvolaművész segítségével, hogy mire képes a fuvola, ha felülmúlja önmagát. A felfedezésben Fazekas Gergely zenetörténész lesz a Liszt-kukacok partnere.

Foglalkozásvezetők: NAGY Judit • fuvola FAZEKAS Gergely 26

Can we differentiate boy music and girl music? If so, can a composer speak in a “girly” way and can girls compose the same way as boys? In the special, new music-themed edition of the Liszt Kidz Academy we will discuss not only these questions - relating to the theme of the 2020 Transparent Sound Festival, - but will also find out what avantgarde was advancing, and what going forward means in the history of music. With the help of flutist Judit Nagy, participants can try out what the flute is capable of, when it surpasses itself. Music historian Gergely Fazekas will be the partner in our expedition.


27

Fotó/Photo: Felvégi Andrea


2020.01.11. • SZO | SAT • 11:00 • Müpa, Üvegterem (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

FEKETE JÁNOS JAMMAL A HANGOK TITKOS ÉLETE / THE SECRET LIFE OF SOUND

Családi beatbox színház iskolás kortól Fekete János Jammal előadása hétköznapi életünk hangjaiból, illetve azok vokális interpretációiból. / Performance by János Jammal Fekete based on the vocal interpretations of sounds of our daily life.

Egy ajtónyitás, egy fékezés, néhány fura koppanás, a zuhanyzóból folyó sűrű zaj. Mindennek a hangja utánozható szájjal? Összeáll ezek sokaságából egy történet? Vagy akár egy zenemű? És egy jó beat? Fekete János Jammal fiatal magyar beatbox-művész hétköznapi életünk hangjaira – illetve azok vokális interpretációira építi fel előadását, melyben megtudhatjuk milyen dramaturgiai és zenei dimenziók rejlenek a legegyszerűbb akusztikus jelekben is. 28

A door opening, a sudden break, a few weird knocks, the dense sounds flowing out from the shower. Can all sounds be imitated by a mouth? Do they make up a story, or even a composition? And what about a good beat? The young Hungarian beatbox artist, János Jammal Fekete, builds his performance on the mundane sounds from our lives, or rather, on their vocal interpretations. By the end of the show we will uncover the dramatic and musical dimensions of the simplest acoustic signs.


29

Fotรณ/Photo: Tรกbori รdรกm


2020.01.11. • SZO | SAT • 19:00 • Trafó Kortárs Művészetek Háza (1094 Budapest, Liliom u. 41.)

STUDIO DAN ÁTJÁRÓ A KOCKÁZAT IRÁNYÁBA / PASSAGE TO RISK Átjáró a kockázat irányába a címe Vinko Globokar nyolcvanöt éves, Párizsban élő zeneszerző munkájának, melyet a Studio Dan zenészei, előadói számára komponált, jól ismerve az osztrák együttes különös színpadi nyelvét, melyben a performansz, a hangszeres színház, a jazz, a rock, a szabad improvizáció egyaránt jelen van. A kísérlet kockázatának felvállalása erőt ad és új utakat nyit meg a klasszikus interpretáció művészetéhez szokott hangszereseknek is. Az est programjának további művei is hűek maradnak ehhez a szellemiséghez. Oxana Omelchuk két harsonára írt versenyműve több precízen meghatározott utat, és ezek közötti szabad választást kínál a szólisták számára. Anthony Braxton, az amerikai avantgárd jazz egyik legfontosabb mestere sajátságos language-music rendszerében egyedi grafikus jelek határozzák meg a kottában azokat a pontokat, ahol az előadóknak lehetősége van az írott anyagból egy időre akár kilépni, és a pillanattól vezérelve együttműködni a zeneszerzővel a kompozíció létrehozásában. Maja Osojnik műve hat hangszeres előadója mellé három másik közreműködőt állít, akik különféle instrukciókkal modulálhatják a kompozíciót, így biztosítva átjárást a kockázat territóriumai felé.

Passage to Risk is the title of the 85-year-old Parisian Vinko Globokar’s composition, written for the musicians and performers of Studio Dan. The composer is familiar with the ensemble’s unique musical language, which is a mixture of performance art, instrumental theater, jazz, rock and free improvisation. The risk of experimentation empowers the musicians, who are already accustomed to the art of traditional musical interpretation, and opens new artistic paths for them. The other compositions of the evening’s programme are also true to this mentality. The concerto by Oxana Omelchuk was written for two trombones, and offers two precisely defined paths for soloists, but at the same time the possibility of free choice as well. The master of the American avante-garde jazz scene, Anthony Braxton created a unique language-music system, where the sheet includes unique graphic signs at some points. During these parts of the performance, musicians are encouraged to step away from the written material and to cooperate with the composer in the creation of the composition. Maja Osojnik’s piece requires six musicians and three contributors, who are able to modify the composition with various instruction, thus providing passage into the territory of risks.

Sophia GOIDINGER-KOCH • hegedű/violin, Maiken BEER • gordonka/cello, Philipp KIENBERGER • nagybőgő/double bass, Maria JAUK • fuvolák/flutes, Gerald PREINFALK • szaxofon/sax, Dominik FUSS • trombita/trumpet, Daniel RIEGLER • harsona/trombone, Michael TIEFENBACHER • zongora, billentyűk/piano, keys, Mathias KOCH • ütőhangszerek/percussions, Markus WALLNER • sound, Nina ORTNER • színpad és fények/stage and light, Matthias MUCHE • szóló harsona/solo trombone 30


Fotó/Photo: Nicolas Galani

PASSAGGIO VERSO IL RISCHIO Anthony Braxton: Composition Nr. 228 (1998) Vinko Globokar: Passaggio Verso Il Rischio (2017) Maja Osojnik: WARD (2019) Oxana Omelchuk: Wow and Flutter (2017) A Studio Dan, amelyet 2005-ben Daniel Riegler hozott létre az első bécsi JazzWerkstatt fesztiválra, eredetileg nagyobb zenekarként jött világra, de azóta flexibilis újzenei csoportosulássá nőtte ki magát. Zenei világuk a kortárs zene változatos alműfajainak határain mozog – találunk benne improvizációt, újzenét, jazzt, art rockot és sok minden mást is. A zenekar rendszeresen fellép a bécsi Porgy&Bess klubban, valamint külföldön is turnézik, olyan fesztiválokon mint a Wien Modern, a zürichi Tage für Neue Musik, a grazi musikprotokoll, a berlini Jazzfestival éa a Zappanale Bad Doberanban. Koncerteztek már a hamburgi Kampnagelben, a kölni Stadtgartenben, a philadelphiai Kimmel Centerben és a legendás brooklyni Roulette-ben is.

Founded by Daniel Riegler in 2005 for the inaugural JazzWerkstatt Wien festival, Studio Dan entered into existence as big band, but has since grown into flexible new music ensemble. The group operates on the borders between diverse subgenres of contemporary music: improvisation, new music, jazz, and art rock, and others. The ensemble performs regularly at Vienna´s Porgy&Bess and tours internationally. Appearances include concerts at the festivals Wien Modern, Tage für Neue Musik Zurich, musikprotokoll Graz, Jazzfestival Berlin, Zappanale in Bad Doberan, and venues such as Kampnagel Hamburg, Stadtgarten Cologne, Kimmel Center Philadelphia and the legendary Roulette in Brooklyn/NYC.

31


2020.01.11. • SZO | SAT • 21:30 • Trafó Kortárs Művészetek Háza, Trafóklub (1094 Budapest, Liliom u. 41.)

TIMO KINNUNEN & BUDAPEST IMPROVISERS ORCHESTRA (BIO)

JazzaJ az Átlátszó Hangon / JazzaJ at the Transparent Sound Festival A JazzaJ egy 2011-ben indult koncertsorozat és zenei műhely, mely a magyar improvizatív zenei szcénát fogja össze. Célja összekötni és közös platformon bemutatni a free jazz, zaj- és kísérletező nép-, illetve komolyzenészeket, akik sokszor egymástól elszigetelve alkotnak. A Budapest Improvisers Orchestra is ilyen együttműködések hálózatából jött létre. A 2016-ban Rubik Ernő Zoltán és Ajtai Péter kezdeményezésére összehívott zenekar avantgárd nyitott formájú műveket, szabad improvizációkat és saját darabokat játszik. A tagok között zeneszerzők, kortárs zenét játszó klasszikus zenészek és a free jazz színtérről ismert játékosok is vannak: Ajtai Péter, Bali János, Bolcsó Bálint, Kertész Endre, Kovács Gergely, Kováts Gergő, Rubik Ernő, Váczi Dániel. Ezúttal a finn kortárs zene meghatározó alakjával, Timo Kinnunen harmonikaművésszel adnak improvizatív zenei koncertet. Timo Kinnunen a finn kortárszene különösen fontos alakja. A Viitasaari Fesztivál alapítója; John Cage az ő meghívására utazott Finnországba. Több, mint száz neves komponista, közöttük Vinko Globokar, John Cage, Astor Piazzolla, Alvin Curran vagy Jukka Tiensuu Kinnunen számára írt szóló illetve kamaraműveinek ősbemutatója fűződik a nevéhez. Kinnunen azonban jelentős improvizáló művész is. Produkciói mindig meglepőek és egyéniek. Rögtönzéseiben különös szabadsággal közelít mindenhez; rendkívül széles zenei háttere, éles szeme és füle, finom és eleven humora felszabadítóan hat minden zenésztársára.

32

The JazzaJ concert series and workshop started in 2011, uniting the Hungarian improvisational music scene. The aim was to create bonds and to introduce on the same platform the musicians of the free jazz, noise, experimental folk and classical genres, who usually create independently, isolated from each other. The Budapest Improvisers Orchestra grew out of such a cooperation network as well. The orchestra was formed based on the initiative of Ernő Zoltán Rubik and Péter Ajtai, in order to perform avant-garde open form works, free improvisations and its own compositions. The members include composers, classical musicians playing contemporary music, and artists from the free jazz scene: Péter Ajtai, János Bali, Bálint Bolcsó, Endre Kertész, Gergely Kovács, Gergő Kováts, Ernő Rubik, Dániel Váczi. For this occasion they will perform an improvisative concert with accordion artist Timo Kinnunen, one of the most notable figures of Finnish contemporary music. Timu Kinnunen is one of the leading figures of Finnish contemporary music. He is the founder of the Viitasaari Festival, and John Cage visited Finland following his invitation. He has premiered more than one hundred solo and chamber music works and has cooperated with composers Vinko Globokar, John Cage, Astor Piazzolla, Alvin Curran and Jukka Tiensuu. Kinnunen is also a remarkable improvisational artist, with surprising and unique performances. He sees the world with a certain liberty, and his extensive background in music, sharp eyes and ears, gentle and lively humour is refreshing for all his fellow musicians.


BALI János • furulyák, elektronika/recorders, live electronics, BOLCSÓ Bálint • elektronika/live electronics, AJTAI Péter • nagybőgő/ double bass, VÁCZI Dániel • glissonic, KOVÁTS Gergő • szaxofon/saxophone, KOVÁCS Gergely • ütőhangszerek/percussion, KERTÉSZ Endre • gordonka/cello, KRULIK Eszter • hegedű/violin, RUBIK Ernő Zoltán • zongora/piano 33


2020.01.12. • VAS | SUN • 19:00 • FUGA – Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

NEXT GENERATION Felix Mendelssohn huszonnégy évesen írta 4. (A-dúr) ,,Olasz’’ szimfóniáját, Schubert huszonöt évesen már nyolcadik szimfóniáját, a híres „Befejezetlent” komponálta. Rossini szintén huszonnégy évesen ült Sevillai borbély című operájának bemutatóján, Mozart ennyi idősen érett zeneszerzőnek számított, túl számtalan operán, szimfónián, versenyművön.

Felix Mendelssohn wrote his „Italian” Symphony No. 4 in A-major when he was 24 years old. Schubert was composing his famous 8th, „Unfinished” symphony at the age of 25. Rossini was also 24 when his opera, The Barber of Seville, opened, and Mozart was a mature, accomplished composer by this age, with numerous operas and compositions.

Na de mit csinálnak a húszas éveik elején-közepén járó zeneszerzők 2019-ben? Varga Judit, a budapesti és a bécsi Zeneakadémia zeneszerzés tanára válogatta az elmúlt év terméséből a koncerten elhangzó műveket. A szerzők a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a bécsi Universität für Musik und darstellende Kunst zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés és elektronikus zeneszerzés szakán tanuló hallgatók. Fiatalok, frissek, hagyománykövetők és újítók, és mindenképpen érdemesek arra, hogy kikerüljenek az iskola szűk falai közül.

What about composers who are in their mid-twenties in 2019? Judit Varga, who teaches composing in Budapest and Vienna, selected works from recent years for the concert. The composers are all students from the composing, applied composing and electronic composing courses of the Franz Liszt Academy of Music of Budapest and the Universität für Musik und darstellende Kunst of Vienna. They are young, fresh, innovative and traditional at the same time, and their works deserve to escape the confining walls of their respective schools.

Stefan LICHTENEGGER • ütőhangszerek/drums, AGÁRDI Eszter • gordonka/cello, JÓZSA Dalma • hegedű/violin, ASZTALOS Dorottya gordonka/cello, PERSÁNYI Zsófi • zongora/piano, BOZSÓKI Gergely • gitár/guitar, TÓTH Ágnes, SIKLÓSI Kristóf • fuvola/flute, SZŰCS Péter • kontrabasszus-klarinét/contrabass clarinet, Rojin SHARAFI • cimbalom, elektronika/live electronics Az est kurátora / Curator: VARGA Judit 34


Fotó/Photo: IgorRipak, Viktoria Hofmarcher, Draskovics Ádám

Philipp Manuel Gutmann: Lunatico (2018) Varga Abigél: Porcelain (2018) Erőss Balázs: Zongora trió (2019) Szászi Petra: Hommage à Charles Bukowski (2019) Tatyana Juraszek: Weisse Schatten (Fehér árnyak) (2018) Gelléri András: Burst of evidence (2019) Rojin Sharafi: Your mirror stage was spotlighted (2020) 35


2020.01.12. • VAS | SUN • 20:00 • CEU, Oktober Hall (1051 Budapest, Október 6 utca 7.)

ASASELLO QUARTET I.

36

Az Asasello Quartet két koncertet is ad az idei fesztiválon. Az első est kurátora Illés Márton, Karlsruheban és Budapesten élő zeneszerző. Arra kértük, hogy az est programjára az együttesnek írt műve magyarországi bemutatója mellé számára referenciaértékű kompozíciókat válogasson.

Asasello Quartet will join this year’s festival with two concerts. The curator of the first one is Márton Illés, a composer living in Karlsruhe and Budapest. The organizers have asked him to choose pieces that have been references for his work, apart from his own composition written for the ensemble, and premiering in Hungary.

„Heinz Holliger 1973-ban írt első vonósnégyese alkotja a súlypontját a kölni székhelyű Asasello Quartett budapesti hangversenyének. A svájci oboista-zeneszerző egyik legerőteljesebb és a vonós-négyes-műfaj történetének talán legforradalmibb alkotása ez a több mint félórás darab. Helmut Lachenmann így ír róla: »Egy eddig exterritoriálisnak számító hangzás és zajvilág radikális szintaktikai megjelenítése a hagyományos műfaji keretek megtartása mellett, amelyben a társadalom által megtört egyén szótlansága a kioltódás, megszűnés és elnémulás folyamataiban ábrázolva tematizálódik.« Talán elmondható, hogy a mű hihetetlen kreativitásával, anyag és színgazdagságával minden létező, a vonóshangszerekből kihozható hangzást és alternatív játékmódot kiaknáz, mindezt egy drámai konglomerátum monumentális építményébe ágyazva. Michael Jarrell, szintén Svájci szerző Zeitfragmente (Időtöredékek) című kompozíciója az idő, és az időben lejátszódó folyamatok érzékelésének kérdéseit feszegeti. Erősen kontrasztáló, hirtelen változó szövetű és energiájú zenei tömbök követik egymást, amelyek a hallgató emlékezetében szétváló illetve összekapcsolódó idősíkokként csapódnak le. Több részből álló és egyre bővülő vonósnégyesem első állomása a Húr-tér I. Hangszerekkel a kezemben magam kísérleteztem ki azokat az időközben önálló nyelvezetté érett, mégis örökké változó és fejlődő hangzásokat, mozgáselemeket és technikai megoldásokat, amelyek pszichofizikai reflexeket idéző gesztusokat és folyamatokat képezve szervesen felépülő, feszített, katartikus ívű formákká állnak össze.” (Illés Márton)

“The main focus of the Cologne-based Asasello Quartett’s concert in Budapest is Heinz Holliger’s first string quartet, written in 1973. The Swiss oboist-composer’s more than 30-minute-long composition is one of the most vigorous a most revolutionary creations in the history of string quartets. Helmut Lachenmann describes it this way: “A radical syntactic representation of a sound and noise world that was previously considered to be exterritorial, within the framework of the traditional genre, in which the speechlessness of the individual, broken by society. is thematized in the process of extinguishing, disappearing and becoming silent.” It could be said that the piece exploits every possible sound and alternative modes of articulation of string instruments, with its excessive creativity, richness of material and colour – all of this within the monumental structure of a dramatic conglomerate. Zeitfragmente (Timepieces) is a composition by Michael Jarrell, another Swiss composer, which pushes the boundaries of how we sense time and processes in time. The musical segments are heavily contrasting, and they change their textures and energies suddenly, creating separating and connecting timelines in the listener’s memory. The first stop of my multipart, continuously expanding string quartet is the Húr-tér I. (String-Space I). With instruments in hand, I have personally experimented with the ever-changing and developing sounds, movements and technical solutions, which have matured into an individual language over time, and which come together into organically built, stretched, cathartically shaped forms, creating processes and gestures resembling psychophysical reflexes.” (Márton Illés)


Fotó/Photo: Martin Rottenkolber

Rostislav KOZHEVNIKOV • hegedű/violin, Hannah WEIRICH • hegedű/violin, Justyna ŚLIWA • brácsa/viola, Teemu MYÖHÄNEN • gordonka/cello Az est kurátora / Curator: ILLÉS Márton Az Asasello Quartetet Walter Levin Bázeli Konzervatóriumban tartott kamarazene kurzusának résztvevői alapították 2000-ben. Azóta a klasszikus-romantikus repertoár, valamint modern klasszikus művek előadásával szereztek nevet magunknak. A négy alapító intézményes oktatását az Alban Berg Quartettel és David Smeyersszel fejezte be a kölni Hochschule für Musik und Tanz intézményében. Számos elismerést, díjat elnyertek, ösztöndíjaik pedig lehetővé tették az együttes számára, hogy egyedi elképzeléseiket, új ötleteket, hangrögzítési eljárásokat és koncert-formákat valósíthassanak meg. Az Asasello programjai átgondoltak és szofisztikáltak, mindig eltérnek a fősodortól. Ha úgy hozza a szükség, az „Asasellók” örömmel kiugranak székükből vagy szmokingjukból.

Heinz Holliger: Streichquartett (1973) Michael Jarrell: Zeitfragmente (1998) Illés Márton: Húr-tér I (3.Vonósnégyes) (2016/17) The Asasello Quartet is an european ensemble. Founded in the year 2000 by students in Walter Levin’s chamber music class at the Basel conservatory, the musicians have gone on to make a name for themselves as outstanding interpreters of the classical/romantic repertoire, modern classical music and more. The founding four completed their formal studies with the Alban Berg Quartett and David Smeyers at the Cologne Hochschule für Musik und Tanz. Numerous accolades and awards as well as project funding grants have allowed the group to realize original concepts and to put new ideas, recording techniques and forms of concertizing into practice. Asasello programs are intelligent and sophisticated; never mainstream. If need be, “the Asasellos” will gladly jump from their chairs or out of their tuxes.

37


2020.01.13. • HÉT | MON • 18:00 • Budapest Music Center, Könyvtár (1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

ANAMORFÓZISOK Fazekas Gergely zenetörténész előadása a zenetörténet ikerkompozícióiról, zenei izomorfózisairól, melynek része, hogy Varga Judit zeneszerzővel beszélget a fesztivál nyitó- és zárókoncertjén elhangzó pár-kompozíciójáról, az Anamorphoses 01, illetve 02 című művekről.

The music historian, Gergely Fazekas’ lecture on the twin compositions of music history and musical isomorphism. He will also discuss the pair-compositions, Anamorphoses 01 and 02, from the festival’s opening and closing concerts, with composer Judit Varga.

Vendég / Guest: VARGA Judit 2020.01.13. • HÉT | MON • 19:30 • Budapest Music Center, Koncertterem (1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

ASASELLO QUARTET II. – TORSO MODI (NRW30) A kölni Asasello Quartet két koncertet is ad az idei fesztiválon. A BMC koncerttermében négy magyar szerző új vonósnégyeseit hallhatja a budapesti közönség. A művek az NRW Kunststiftung, azaz az Észak-Rajna-Vesztfália Művészeti Alapítvány rendelte tőlük fennállásának 30. évfordulója alkalmából a kvartett számára. A darabok ősbemutatóját 2019 decemberében tartották Németországban. Az est koncepciója a művek megszületése után tovább bővült: a salzburgi SEAD akadémia Bodhi Projektjének hat fiatal táncosa részvételével a művek összefüggő színpadi előadássá álltak össze.

Rostislav KOZHEVNIKOV • hegedű/violin Hannah WEIRICH • hegedű/violin Justyna ŚLIWA • brácsa/viola Teemu MYÖHÄNEN • gordonka/cello

This year, the Cologne-based Asasello Quartet will give two concerts during the Transparent Sound Festival. In the concert hall of the Budapest Music Center they will perform four new works written for string quartets, all from Hungarian composers. The compositions were commissioned for the quartet, by the NRW Kunststiftung, the art foundation of the German North Rhine-Westphalia region, in order to celebrate their 30th anniversary. The premiere of the pieces were in December 2019 in Germany. The concept of the evening developed after the works were finished, as they came together as a full-scale stage performance with the help of the six dancers of the Salzburg SEAD Academy’s Bodhi Project.

Solti Árpád: AI3I3A for string quartet (2019) Varga Judit: Ombres densément tissées (2019) Balogh Máté: Dadamusik – Hommage à Kurt Schwitters & his Ursonate (2019) Tornyai Péter: Weitere intime Briefe (2019)

Koreográfia / Choreography : Stephanie THIERSCH BODHI PROJECT: Cindy Ng, K. SZABÓ Csenger, KACSÓ Imola, GLÁSER Márton, Noémie ANNEG, Jeanne Laurent CARON 38


Kézér Csaba magyarországi zenei tanulmányai után svájcban kulturális menedzser diplomát szerzett, ezt követően számos fontos európai szervezettel és együttessel működött együtt. 2018 óta az NRW Kunststiftung szakreferense zene és zeneszínház területen. Mivel foglalkozik az idén 30 éves intézmény? Ez Észak-Rajna-Vesztfália legjelentősebb kulturális alapítványa, amelynek elsődleges feladata a tehetséges művészek támogatása, illetve interkulturális kapcsolatok létrehozása, ápolása. Megalapítása óta közel 7700 projekt és 3500 művész sikeréhez járult hozzá. Milyen kapcsolatban áll az alapítvány Magyarországgal, a magyar művészettel? Neves magyar művészeket is támogatunk abban, hogy észak-rajna-vesztfáliai kulturális eseményeken jelen lehessenek, német partnerekkel együttműködhessenek. Olyan nevekkel dolgoz(t)unk együtt, mint Eötvös Péter, Mundruczó Kornél vagy Illés Márton.

Csaba Kézér started studying music in Hungary, and later received a degree in cultural management in Switzerland. After his studies he worked together with several European organizations and ensembles. Since 2018 he has been working as the music and musical theater consultant for the NRW Kunststiftung. What is the exact role of this institution, celebrating its 30th anniversary this year? It is the most notable cultural foundation of the North Rhine-Westphalia state. Its primary objective is to support talented artists and to establish and nurture intercultural relations. It played a role in the success of almost 7700 projects and 3500 artists since its foundation. What is the relation of the foundation to Hungary, to Hungarian art? We also support renowned Hungarian artists, so that they can attend the cultural events of North Rhine-Westphalia, and cooperate with German partners. We have worked with people such as Péter Eötvös, Kornél Mundruczó and Márton Illés.

Miért éppen fiatal magyar zeneszerzőket kerestek meg, hogy az évforduló alkalmából darabokat írjanak? Külföldön még mindig a nagy magyar zeneszerzők élnek a köztudatban, és jó lenne, ha a mostani generáció is közismertebbé válhatna, ha részt vehetnének kortárs zenei fesztiválokon, különféle transzdiszciplináris projektekben. A mostani felkérés egy hosszabb távú együttműködés kezdete, tárgyalunk például az egyik német közszolgálati rádióval egy magyar kortárs művészeti szimpózium megrendezéséről is.

You have commissioned young Hungarian composers to create works for the foundation’s anniversary. What was the reason behind this decision? Outside of Hungary the public is usually only aware of the famous Hungarian composers, and we believe it would be beneficial if today’s generation received more recognition as well, and if they could also take part in contemporary music festivals and in interdisciplinary projects. This commission is the beginning of long-term cooperation – we have also started negotiations with a German public radio, and there are talks of a contemporary Hungarian art symposium as well.

Lát-e különbséget a nők és férfiak helyzetében a zeneszerzés terén és a zenei életben általában? A zeneszerzés hosszú ideig jellemzően a férfiak területe volt, azonban Sofia Goubaïdoulina, Younghi Pagh-Paan vagy Chaya Czernowin óta szerencsére egyre nagyobb szerepet kapnak a női zeneszerzők. Németországban jól látható ez a tendencia, a drezdai zeneakadémián például Manos Tsangaris növendékei közt már nagyobb számban képviseltetik magukat a nők, mint a férfiak.

Do you see any disparity between men and women in terms of music composing, and in the world of music in general? Although music composing used to be the realm of men, since the works of Sofia Goubaïdoulina, Younghi Pagh-Paan or Chaya Czernowin there is much more attention to female composers as well. We can already observe this tendency in Germany – at the Music Academy in Dresden, for example, there are more women in the class of Manos Tsangaris than men.

Mit gondol a fesztivál nevéről, mi mindent jelenthet? Saint-Exupéry után szabadon akár azt is mondhatnám, hogy jól csak a fülével lát az ember.

Do you have any thoughts on the name of the festival, what could be its meaning? After Saint-Exupéry, I could say – it is only with the ears that one can see rightly. 39


2020.01.14. • KEDD | TUE • 18:00 • MOME TWO, T007 terem (1121 Budapest, Budakeszi út 12-22.) • 1200 Ft / 1000 Ft

AURORA BOREALIS MULTI-MUSIC

Timo Kinnunen közösségi kamarazene-színház workshopjának záróestje / Closing concert of Timo Kinnunen’s collective chamber music-theatre workshop with the participants. 2020.01.14. • KEDD | TUE • 19:00 • MOME TWO, T007 terem (1121 Budapest, Budakeszi út 12-22.)

VESPIARY

Bali János szerzői estje / Composer portrait concert of János Bali A koncerten megszólaló valamennyi mű a tér kérdésével foglalkozik: a tizenkét hangszórós szuper-hangtér – melynek virtuális örvénylése kizárólag élő hangokból táplálkozik – ennek csak üres külső héja, a megszólaltatás egyszerű médiuma, mely rejtettebb terekbe: a hangok belsejébe és az általuk megteremtett szellemi tér érzékelésébe akarja irányítani a hallgatót. Áttetszés és tükröződés összetörő és véresre sebző illúziói; a párbeszédek egymásból nyíló teremsorai (nagyon más szerkezetű tér a két ellentétes oldalról nézve); bezártság és körbe-körbe járás Piranesi kormos falai között (gyár? antik rom?); koordinátarendszer és érzékiség, a test nyugalma és a halálba vezető hajnali filozófialeckék; és persze külső-belső térként a „természet”, ami – Tábor Béla szavaival – „csíp, szúr és büdös”.

All of the pieces of the concert deal with the question of space. The sound field with 12 loudspeakers, whose virtual swirling is fed by live sounds, serves only as the empty, external shell, as a simple medium that leads the listener into hidden realms: into the inner world of sounds and into the intellectual space created by them. The hurtful illusion of transparency and reflection; the vast halls between dialogues (where space shows a different structure on both sides); imprisonment and walking in circles within the sooty walls of Piranesi (factory? ancient ruin?); coordinate system and sensuality; the peacefulness of the body and philosophy lessons leading to dawn; and of course, nature, as an internal and external space that – using the words of Béla Tábor – „stings, stabs and smells.”

HORVÁTH Béla • oboa/oboe, HORVÁTH Máté • tánc/dance, MOLNÁR Andrea • furulya/recorder, PÉTERY Dóra • csembaló/harpsichord, PALOJTAY János • zongora/piano, Timo KINNUNEN • harmonika/accordion, BÁN Annamária, BÁN Máté, SIMON Dávid • fuvola/flute, BALOGH Máté • nagydob/bass drum, BALI János • elektronika/live electronics 40


Fotó/Photo: Felvégi Andrea

Bali János: TranceParent (2018) ... aber … (2016) Carcere grande (2017) Pietà: Descartes levétele a keresztről (2018) Kettősverseny (2019, ősbemutató) Bali János Liszt-díjas művész, karmester, zeneszerző, improvizátor, furulyaművész. Repertoárja a középkortól a legújabb zenéig terjed; kompozícióiban gyakran használ élő elektronikát. Neves szerzők írtak számára műveket, számos ősbemutató fűződik nevéhez. A Budapest Improvisers Orchestra tagja. Az általa vezetett A:N:S chorus hat lemeze (Obrecht és Agricola miséi) a nemzetközi kritika legrangosabb elismeréseit nyerte el. Másfél évtizeden át volt Kurtág György műveinek kiadói szerkesztője. Tankönyvek, pedagógiai cikkek szerzője; jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense.

János Bali is a conductor, composer, improviser and recorder artist, awardee of the Franz Liszt Prize. His repertoire ranges from the Middle Ages to contemporary music, and he also frequently uses live electronics in his compositions. Acclaimed artists wrote compositions for him, he is known for several premieres. He is a member of the Budapest Improvisers Orchestra. He is also the leader of the A:N:S chorus, whose 6 albums (masses of Obrecht and Agricola) were applauded by acclaimed international critics. For more than a decade he was the publishing editor of György Kurtág’s works. He is the author of textbooks, pedagogical articles, and he also works as a docent at the Pázmány Péter University.

41


TÁRSPROGRAM 2020.01.15. • SZE | WED • 19:00 • Fészek Művészklub (1073 Budapest, Kertész utca 36.)

MAGYAR KORTÁRSZENE A FÉSZEKBEN 2020 – II. RÉSZ MUSICA FEMINA A sorozat további koncertjei: Megyeri Krisztina: Hajók a vízen, égi vitorlán – Pócs Katalin emlékére (2019) Dragony Tímea: Virradat (2017) Megyeri Krisztina: Orosz dalok (2018) 1. Csodálatos jelenés (A. Puskin) • 2. Úsznak a fellegek (A. Blok) 3. Mesés altató (Sz. Marsak) • 4. Sagane (Sz. Jeszenyin) 5. Őszülnek a hegyek (Sz. Pogyelkov) Székely Katalin: Levelek Kurtágnak (2009) Szalai Katalin: Salmi (2019) Dobszay-Meskó Ilona: Ásó, kapa, nagyharang (2016), Altató (2015)

2020. JANUÁR 8. A metrum varázsa, Sáry 80: Kreatív zenevilág Sáry László műveiből 2020. JANUÁR 22. Az EAR együttes bemutató hangversenye Faragó Béla, Pintér Gyula, Madarász Iván, Láng István, Baráth Bálint, Sugár Miklós, Bánkövi Gyula és Hollós Máté új műveiből. 2020. JANUÁR 29. Huszonévesek kamarazenéje Gelléri András, Zámbó Jonatán, Persányi Zsófi, Kecskés D. Balázs, Szécsi Lőrinc és Szőcs Márton kompozíciói.

GÁL Gabriella, HALMAI Katalin, TATAI Nóra • ének/voice, KANYÓ Dávid • fuvola/flute, Camilo Irizo CAMPOS, SÁNDOR Balázs • klarinét/clarinet, VARRÓ Katalin • hegedű/violin, MARKÓ János Zsolt • brácsa/viola, MEGYERI Krisztina, SZABÓ Ferenc János, SZABÓ Marcell • zongora/piano, Budapesti Tomkins Énekegyüttes/Tomkins Vocal Ensemble DOBRA János vezényletével Az est kurátora / Curator: LÁZÁR Eszter A sorozat támogatói:

Lázár Eszter 1961 és 2008 között volt a Magyar Rádió zenei osztályának szerkesztője, 1998 óta kurátora a Fészek Művészklubban megrendezésre kerülő hangversenysorozatnak, melynek a január 15-i hangverseny is része. Nevéhez fűződik az újzene magyarországi történetének számos mérföldkőnek számító bemutatója mindkét programban.

42

Eszter Lázár was the editor of the Hungarian Radio’s music department from 1961 to 2008. Additionally, since 1998 she has been working as the curator of the Fészek Artists’ Club’s concert series, the host of our January 15th concert. She is known for the premiere of several milestone pieces in the Hungarian history of new music.


1973 óta foglalkozik újzenei koncertek szervezésével. Milyen tendenciákat látott kialakulni, eltűnni az évek alatt? Megéltem, hogy a zene évtizedek alatt a legvadabb avantgárdtól indulva megszelídült és fölvette nagyjából mai arculatát. Harmincöt hangversenyciklust szerkesztettem a Magyar Rádióban, ahol elsősorban a nemzetközi zeneszerzésből igyekeztem a legérdekesebb, legjobb darabokat kiválogatni és bemutatni a magyar közönségnek. A Fészek Művészklubban pedig most huszonkettedik éve tart hangversenyciklusom, ahol főleg magyar zeneszerzők műveivel foglalkozom. Alapvető élményeimet és ismereteimet a kortárs zenéről 1972-ben, a Varsói őszön szereztem. A szocialista országok keretén belül nagyon nyitott és a nyugati zeneszerzők, előadók által is támogatott hatalmas fesztivál volt, olyan zeneszerzőóriások álltak az élén, mint Witold Lutosławski, olyan vendégei voltak, mint John Cage vagy Aram Hacsaturján. Fantasztikus előadásokat produkáltak, amitől persze a közönség egy része kivonult, de másoknak óriási élmény volt. Elhatároztam, hogy szeretnék ilyet csinálni Budapesten is, és miután rendelkezésemre állt a Magyar Rádió és elég szabad kezem volt abban, hogy milyen hangversenyeket szervezek, így ‘73-ban elindult a Hangversenyciklus századunk zenéjéből. Hogyan látja a kortárs zene helyzetét, mennyire érdeklődnek ma iránta? Évtizedekre visszatekintve azt tudom mondani, hogy hol föllendülőben van, hol leszállóban, a mostani években azt hiszem, hogy inkább kicsit leszállóban. Amikor huszonkét évvel ezelőtt elkezdtem a Fészekben az Új Magyar Művek hangversenyciklusát, aminek az volt a lényege, hogy minden elhangzó műnek ősbemutatónak kell lennie, akkor és még egy darabig éppen jó passzban volt a zenei élet. Az, hogy az én hangversenyciklusom iránt kisebb az érdeklődés, mint csúcskorában volt, bizonyos szempontból örvendetes tény. Azóta annyi kezdeményezés született, és be kell látnom, hogy a különböző csoportok sokszor nálam ötletesebben, esetleg több pénzzel csinálják a maguk dolgát. Tulajdonképpen organikusan működő dolog ez, és szerintem jó, hogy így van. Egy változó világban megfér sok mindenkinek a tevékenysége. Hogyan alakult a zeneszerzőnők száma és helyzete az Ön működése alatt? Zeneakadémista koromból elsősorban Szőnyi Erzsébet nevét mondanám, aki tanszékvezető tanárom volt. Ő már akkor ismert volt nemzetközileg is és egészen közelmúltbeli haláláig termékeny alkotóként működött. Azóta nem sok zeneszerzőnő akadt. Akik január 15-én fognak szerepelni, ők egy új generációt képviselnek, mentalitásban hasonlóak egymáshoz, megerősödtek és talpon tudnak maradni a sok férfi között. Néhány zeneszerzőnő elvi okokból nem vállalta a szereplést, kikérte magának, hogy a férfi és női zeneszerzők között különbséget tegyünk, és megkülönböztessünk bárkit is azzal, hogy ő zeneszerzőnő. Korábban nem volt még példa rá, hogy csak zeneszerzőnők művei szerepeljenek a koncertsorozaton. Eszem ágában sem lett volna ilyen koncertet szerkeszteni, de ahogy beszélgettem az Átlátszó Hang Fesztivál szervezőivel, adta magát, érdekes ötletnek tűnt, hogy azok az emberek, akik külön-külön évek óta szerepeltek a koncertjeimen, ebben a felállásban is fellépjenek.

You have been organizing new music concerts since 1973. What kind of tendencies have formed and disappeared over the years? I have experienced that music has evolved over the decades from the wild avantegarde approach into the character it has today. I have edited 35 concert series for the Magyar Rádió, where I predominantly strove to choose the most interesting, most high quality international pieces for the Hungarian audience. Whereas in the Fészek Artists’ Club, where I have been working for 22 years, I usually handle compositions from Hungarian composers. I got my basic and essential experience of contemporary music in 1972, during the Warsaw Autumn Festival. This was a huge festival, and it was also considered to be a relatively free and open event within the context of Socialist countries. It was supported by Western artists and composers as well, with composer legends, such as Witold Lutosławski, and guests like John Cage or Aram Khachaturian. They put on fantastic performances that angered part of the audience and provided a lasting experience for others. I decided to organize a similar event in Budapest, as I could use my background in the Hungarian Radio, where I had leeway to put together the kind of concerts that I really wanted to do. Based on this the Concert series of our century’s music has begun in 1973. Where do you see the place of contemporary music today? Is there an audience for it? Looking back over the decades we can observe an ebb and flow in its popularity, and I would say that in recent years it has been rather ebbing away. When 22 years ago I started the concert series New Hungarian Pieces in Fészek, where each work had to be a premiere, the music scene was in a good place. In a way I am happy to see that there is less interest in my concert series today, as there have been a lot of other initiatives since then, and to be honest other groups sometimes have more creativity, more funding. This scene works organically, and I think that is fair. In a fast-changing world there is room for all of these activities. Have you seen any change in the situation of female composers since you started your work? First I would like to mention the name of Erzsébet Szőnyi, who was the head of department while I was studying at the Liszt Academy. She was internationally renowned even back then, and she was a prolific artist until her death. Since her there haven’t been too many female composers. Those who will perform on January 15 are from a new generation, meaning that they share the same mentality, that they are strong and can survive among men, too. Some of the women refused to participate, they objected to the differentiation between male and female composers. There are no previous examples of a concert where only female composers were represented, and I would have never thought of organizing such an. However, after discussions with the Transparent Sound organisers I felt that it was an obvious, interesting idea. I wanted to bring together, as a group, the women who took part individually in my concerts over the years.

43


2020.01.16. • CSÜ | THU • 18:00 • CEU, Oktober Hall (1051 Budapest, Október 6 utca 7.)

LONGLEASH PAYSAGES Az erdőnek saját hangjai vannak – nem is akármilyenek. Még az is lehet, hogy ezek a hangok mutatják meg az erdei tér széltét, mélységét és határait is. Más rejtélyes hangok is jelölhetik az erdőt, az erdei és emberi testek közötti tapasztalásokat, interakciókat, intenzitásokat. A Longleash hangtereket megjelenítő, multimédiás koncertje során a hangokban elmerülve ismerhetjük meg a természet valós és képzelt tereit, és azokat a módokat, ahogy mi magunk belakjuk ezeket, vizuálisan, hangszerűen és érzelmi értelemben is. A hang és környezet öt látásmódja lép kapcsolatba a vizualitás, idő és távolság, valamint az ember természetben való jelenlétének témáival. A kiválasztott darabokat Pascal Perich és mások által készített filmek, valamint fényképek kísérik. Jürg Frey Paysage pour Gustave Roud című darabjában a szerző egyszerre használja a hangot és a mozdulatlanságot, hogy egy távoli táj vizuális vetületét jelenítse meg zenei eszközökkel, Gustave Roud fényképeihez hasonlóan. Klaus Lang még üresebb hangképet ad vissza a Die Fenster des Universums című darabban, amely az űrbéli vákuumot és a hiányos belső tereket is eszünkbe juttathatja. Adam McCartney Animation munkája, mely ősbemutatóként hangzik el a koncerten, egy olyan zenei szöveg földrajzát vizsgálja, melyet a lakói, az előadók tesznek élettel telivé és örökké változóvá. Eva Maria Houben az Ödland 4-ben elmélkedésre hív az antopocéi idők távlatában, miközben megrajzolja, hogyan veszi vissza fokozatosan a természet a területét egy posztindusztriális pusztaságban. Pauline Oliveros Tree/Peace darabja strukturált improvizáció, amely rugalmas, egymáshoz kötődő hangeseményekből épül fel, és amelyben a hangok egy képzelt fának adják át egyéni és közös elmélkedéseiket, valamint méretről, időről és mozgásról alkotott skáláikat. Mindez előadói és hallgatói interakciókon, emlékeken, és a fa életéről és teréről születő víziókon alapszik. 44

A forest makes sounds of its own – remarkable sounds. Perhaps these sounds also mark the breadth, depth and borders of the forest space itself. There are also other sounds that signify “forest,” and yet other more enigmatic sounds that express embodied experiences, interactions and intensities between human and forest bodies. In their multimedia concert “soundspaces,” Longleash delves into sound as means of knowing spaces in nature (real and imagined) and the ways we inhabit them (visually, sonically, and emotionally). Five perspectives on sound and environment engage differently with themes of visuality, scales of time and distance, and human presence in nature. Selected works are accompanied by film and photography by Pascal Perich and others. In Paysage pour Gustave Roud, Jurg Frey uses sound and stillness to render a distant landscape’s visual surface, in homage to Roud’s landscape photography. Klaus Lang renders a yet more vacant sonic vista in die fenster des universums, invoking both the vacuum of outer space and a voided interior space. Adam McCartney’s Animation (world premiere) examines the geography of the musical text made animate and ever-changing by its inhabitants, the performers. Eva Maria Houben calls for reflection on the timescales of the Anthropocene in Ödland 4, a sonic depiction of nature’s gentle reclaiming of a post-industrial wasteland. Pauline Oliveros’ Tree/Peace, a structured improvisation made of fluid, interdependent sonic events, asks for sound to communicate collective and individual musings on an imaginary tree and its scales of size, time and movement, drawing on performer/listener interactions, exchanges, memories and visions of tree life and space.


Fotó/Photo: Pascal Perich

Pala GARCIA • hegedű/violin John POPHAM • gordonka/cello Renate ROHLFING • zongora/piano Az est kurátora / Curator: Adam McCARTNEY A Longleash zenekar hagyományos hangszerekkel, de progresszív személyiséggel. A „profi, fiatal trió” (Strad Magazine) a hidegháború egyik CIA „hadműveletéből”, az Operation Long Leash-ből vette át a nevét, amely az amerikai avantgárd művészetet népszerűsítette Európában. A „merészen tehetséges” (Arts Desk UK) Longleash újító előadásairól, művészi kiválóságáról és az újzene népszerűsítéséről vált ismertté Amerikában és azon kívül is. Több mint 30 művet mutattak be, és számos elismerést zsebeltek be a „feszes játékmóduk”, „tiszta értelmezésük” és „ihletett” felvételeik végett (Tempo).

Adam McCartney: Animation (2019) Eva-Maria Houben: Ödland 4a (2009) Klaus Lang: die fenster des universums (1999) Jürg Frey: Paysage pour Gustave Roud (2007/2008) Eva-Maria Houben: Ödland 4b (2009) Pauline Oliveros: Tree/Peace (1984) Longleash is an ensemble with a traditional instrumentation and a progressive identity. The “expert young trio” (Strad Magazine) takes its name from Operation Long Leash, a Cold War era CIA operation that promoted American avant-garde artists in Europe. “Fearlessly accomplished” (Arts Desk UK), Longleash has earned a reputation in the US and abroad for innovative programming, artistic excellence and new music advocacy. Longleash has premiered over 30 works, and received critical acclaim for their “tight playing,” “lucid interpretations,” and “inspired” premiere recordings (Tempo).

45


2020.01.17. • PÉN | FRI • 17:00 • Francia Intézet (1011 Budapest, Fő utca 17.)

VANISHING POINT

Étienne Rolin kiállítása megnyitóján a zene és a képzőművészet kapcsolatáról tart előadást. / Vernissage and lecture by Étienne Rolin about the vanishing points of music and visual arts.

„Mi is lehet a kapocs zene és festészet között? A mindent elsöprő, dióhéjban is elférő válasz az, hogy mindkét művészeti ág gesztusok által keltett rezgésvariációk végterméke. Mindkettőnek megvan a maga sajátos eszköz és anyagtára, amelyek alkotásra inspirálnak. Különösen a saját agyammal és testemmel való kísérletezést kedvelem, így két külön területen is megvizsgálhatom a kreatív tevékenységek folyamatát. Egyértelmű, hogy a zene és a festészet közös alapokon nyugszik, méghozzá a kompozíciós és improvizációs technikák iránti mélyből jövő affinitáson.” (Étienne Rolin) 46

“What is the connection between music and painting. In a nutshell, I give a sweeping answer that both disciplines are two variations of vibrations produced by gestures. Each discipline has its particular techniques and materials that allow me to create. What I find stimulating is to experiment with my own brain and body to examine and cross-examine the ongoing process of creative activity in two domains. It appears obvious to most that music and painting share a common ground with a deep taste for the technique of composition and the art of improvisation.” (Étienne Rolin)


47

Étienne Rolin: Profil Matière. 42X 30. Vegyes tecnika | Papír / Technique mixte | Papier, 2019. (részlet/detail)


2020.01.17. • PÉN | FRI • 19:30 • Budapest Music Center, Koncertterem (1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

UMZE VOICE TWIST Mennyi minden juthat eszünkbe az emberi hangról? Éneklés a színpadon, közös éneklés, dúdolgatás magunkban, beszéd, suttogás, csecsemőhangok – hogy csak egy pár nyilvánvalóra gondoljunk. Ezek, de ezeknél sokkal több is lesz az, amivel az UMZE Kamaraegyüttes koncertjén találkozunk, ahol énekhang elektronikával, hangszeres ária, Offenbach művének hangszeres „szétdünnyögése”, beatbox, zenei allúziók és zenetörténeti visszapillantások formájában találkozhatunk az emberi hanghoz köthető zenei hangzásokkal. Szigetvári Andrea ősbemutatóként elhangzó műve adta a koncert címét. Ez a darab az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál felkéréseként – hasonlóan két fiatal pályázat útján kiválasztott női alkotó kamaraművéhez – a MusicaFemina International program részeként a Kreatív Európa támogatásával született. A koncert második felének zeneszerzőit – azon túl, hogy mindhárman férfiak – összeköti az, hogy az elmúlt évtizedben – az UMZE tagságával összekapcsolódott – THReNSeMBLe együttessel dolgoztak. Az itt elhangzó három művet tehát az emberi hanghoz való sajátságos viszonyukon túl, az évtizedes közös műhelymunka is összekapcsolja.

What do we associate with the human voice? Singing on the stage, singing together, humming to ourselves, talking, whispering, baby cooing – just to mention the most obvious ones. We will meet these sounds, and many more, at the concert of the UMZE Ensemble, in the form of singing mixed with electronics, instrumental arias, the instrumental “overmumbling” of Offenbach’s work, beatbox, musical allusions and recaps from music history. The title of the concert comes from Andrea Szigetvári’s premiering piece. The work was born as part of the programme of the MusicaFemina International, commissioned by the Transparent Sound Festival and funded by Creative Europe – similarly to two other pieces from female composers, nominated through a competition. Apart from being men, the composers of the second part of the concert are also connected by the fact that during the last decade they have been working with the THReNSeMBLe, which is related to the UMZE Ensemble as well. Their three pieces performed at the concert are connected through their unique relation to human voice, and also through the decade-long connection to the Ensemble.

UMZE, MURÁNYI Márta • ének/voice, SZIGETVÁRI Andrea • elektronika/live electronics, CZABÁN Gábor (Revolution) • beatbox Vezényel / Conductor: HORVÁTH Balázs 48


Fotó/Photo: Czeglédi Zsombor

Szigetvári Andrea: VoiceTwist (ősbemutató) (2019) Ivana Radovanovic: VII Emotions (2017)* Jee Young Yoo: Air on D (2017)* Horváth Balázs: Werkmusik (2013/2019) Gryllus Samu: Canzoni di Arnulf (2007) Dargay Marcell: a 11 (2016) *A MusicaFemina Hungary pályázatán kiválasztott művek / Pieces selected through the call for projects of MusicaFemina Hungary A hazai koncertélet egyik kiemelkedő szereplőjeként az UMZE Kamaraegyüttes több mint húsz éve mutatja be az újzene fontos műveit, köztük elsősorban magyar szerzők munkáit. Az együttes kötelékében fellépő muzsikusok mind generációsan, mind érdeklődésüket tekintve sokfélék, de mindenképpen az köti őket össze, hogy korunk zenéjére nem önálló, mindentől független, nehezen megragadható műfajként, hanem természetes zenei közegként tekintenek. A 2019/20-as évadtól kezdve Vajda Gergely művészeti irányítása mellett olyan koncerteket hoznak létre, melyben a kizárólagos zenei élmény mellett más, zenén kívüli jelenségek is felbukkannak, és ezek összetett hatása jól érvényesül.

As one of the most notable groups of the local concert life, the UMZE Chamber Ensemble has been performing crucial pieces of new music for more than 20 years, among which works of Hungarian composers also play a significant role. Although its musicians differ in terms of generations and interests, they are connected by considering contemporary music not as an independent, unaccessible genre, but as their natural habitat. Since the 2019-2020 season they have been working under the direction of Gergely Vajda, and have been creating concerts that go beyond the traditional experience of music, offering a complex effect.

49


Szigetvári Andrea, a Zeneakadémia zeneszerzés tanára, a MusicaFemina International felkérésére, az Átlátszó Hang számára komponálta az UMZE hangversenyén elhangzó Voice Twist című művét. Mi volt a kiindulási pont a mű születésénél? A darabot Murányi Márta, illetve előző műveim inspirálták, amelyekben a mozgás, az emberi hang és a zene összefüggéseivel foglalkoztam. Az énekes a kísérő elektronikát maga fogja vezérelni egy játékkontroller segítségével, tehát éneklés közben a mozgása is hangokat fog kelteni. A mű címe – Voice Twist – arra utal, hogy nyelvtörők egy-egy hangjába, érzésébe vagy jelentésébe kapaszkodva alakulnak ki a tételek. Nagyon érdekel a kihívás, ami elé Mártit állítom. Énekesként valószínűleg sokszor kísérte már magát zongorán, ilyen gesztusokkal viszont még sosem játszott. Ráadásul a hangok, amiket keltenie kell, szokatlanok, hiszen az elektronikus zene még mindig újnak számít.

50

Andrea Szigetvári, who teaches composition at the Liszt Ferenc Academy of Music, wrote her piece entitled Voice Twist for the Transparent Sound Festival, commissioned by the MusicaFemina International. The composition will be performed at the UMZE concert. What was the starting point of your composing work? The piece was inspired by Márta Murányi and my previous works, in which I investigated the relations between movement, human voice and music. The singer will direct the accompanying electronics by a game console, therefore physical movements during the performance will also create sounds. The title, Voice Twists, refers to the fact that the movements of the composition were born out of the sounds, emotions and meanings of tongue-twisters. I am very intrigued by the challenge that I am setting up for Márti. As a singer, she has already accompanied herself by the piano,


1998 és 2009 között szervezted, vezetted a Making New Waves fesztivált a Trafóban, mely az Átlátszó Hang szervezői számára fontos előkép, ez a kapcsolat számodra is látható? Fontos cél volt számomra, hogy a fesztiválon előadói kulcsokat adjunk a közönségnek. Nem hiszek abban a nagyon szép mondatban, hogy a zene úgyis magáért beszél. Azt gondolom, hogy ha a közönség nem ismeri a nyelvet, amin a zene beszél, nem fogja megérteni, így nem fogja élvezni sem. A Making New Waves fesztiválon rengeteg műhelymunkát végeztünk, ahol a különböző célcsoportok maguk is kipróbálhatták, hogyan is dolgozik a zeneszerző egy technikával. A fő kapcsolat a két fesztivál között éppen ez a pedagógiai szemlélet. Mit jelentett számodra nőként zeneszerzővé válni? Mondják, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Mögöttem – édesanyám halála után – nem állt. Ez akkor igazán fontos, ha gyerekeket nevelünk. Bartók rendszerint a legtávolabbi, legcsendesebb szobában komponált, a szoba ajtaját hangszigeteltette, ha dolgozott nem volt szabad hangoskodni. A férfi mondhatja, hogy dolgoznia kell, én sokszor úgy éreztem, nem vagyok ebben a helyzetben. Az embernek nem a művészete az első, hanem a gyerekei. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent meghatároz. Igazságtalan vagy nem, nem tudom, de ettől az ember egyáltalán nincsen versenyhelyzetben. Akkor lehet komponálni, ha viszonylagos nyugalom van, ha nincs, akkor félre kell tenni. Ebből következik, hogy a férfiak tudnak előre menni, tudnak sok darabot írni, meg tudják vívni a harcot, hogy elő is adják a műveiket. Egyetemi tanárként a következő generációnál is látsz különbséget ebből a szempontból a hallgatók között? Sajnos zeneszerzésre, elektronikus zenére nagyon kevés lány jön, már a jelentkezők között legalább tízszeres a különbség férfiak és nők között. Nem értem, miért tétovák, miért félnek, miért nem jönnek, mért nincs még mindig benne a köztudatban, hogy egy lány zenét alkotni is tud, nem csak játszani. Nagyon kevés erős és magabiztos lányt látok, akit láttam, nem magyar, hanem külföldi volt.

Fotó/Photo: Belicza László Gábor

but she has never experimented with similar gestures. Furthermore, the sounds that she has to create are unusual as well, as electronic music is still something relatively new. Between 1998 and 2009 you were the organiser and director of the Making New Waves Festival at the Trafó, which is an important predecessor for the Transparent Sound Festival as well. Can you see how these two events are related? One of the main goals of the festival was to equip the audience with keys to the world of the artists. I do not believe in the sentiment that music speaks for itself. If the audience is not familiar with the language of music, they will not be able to understand, nor enjoy it. We have organised countless workshops during Making New Waves, where various target groups could experience how a composer works with a given technique. This educational attitude is the main similarity between the two festivals. What does the process of becoming a composer as a woman mean to you? They say that behind every successful man there is a woman. After the death of my mother, there was no-one standing behind me. This is especially problematic for when one is a parent. Bartók usually worked in the most secluded room of the house. He also soundproofed the door, and it was forbidden to make a noise while he was composing. Men can claim that they have to work, and I sometimes felt that I am just not in the same position. Children come first, not art, and I feel that this determines a lot. It might seem unfair, and this is why it is hard to take part in the competition surrounding composing. If there is a peaceful period, then I can work, if not, I have to put it all aside. Consequently, men are more likely to find themselves in the position to strive forward, compose more, fight for the representation of their works. As a university professor, do you see any change for the next generation, for the students? Unfortunately, not many girls apply to study composing or electronic music – there are ten times as many male applicants as women. I do not understand why they are so hesitant, what they are afraid of. It should be common knowledge by now that women can not only play music, they can also create it. I have not seen a lot of strong and confident girls, and the ones I have met were from abroad.

51


2020.01.18. • SZO | SAT • 10:30 • Nádor terem (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) Magyar nyelven / In Hungarian with no translation

GARDRÓB MŰVÉSZETI CSOPORT LILLA ÉS TÜNDÉRBOGYÓ

Hangszeres meseszínház óvodásoknak / Instrumental fairy tale-theater for young children „»Tündérbogyó! Tündérbogyó?« – ébredezik Lilla azon a különös napon – »Ő az én tündérem, hozzám tartozik, és mindenben segíteni fog nekem. Tőle tudom, hogy mindenki mellé odaszegődik egy tündér. A saját tündértársát bárki láthatja, a világ számára azonban a tündérek láthatatlanok.« ​ Kádár Annamária érzelmi intelligencia fejlesztő történetei alapján készült zenés mesejáték egy Lilla nevű kislányról szól, aki képzeletbeli barátja, Tündérbogyó társaságában egy csodálatos napot tölt. Együtt mindenféle kalandban, csodás élményben van részük: többek között megbarátkoznak a Hétfejű Sárkánnyal, játszanak a Csikizős Boszival, sétálnak a Holddal, majd Kékfestővel kékre festik az eget. A csodás napot, a megelevenedő képzelet-világot élő zene és balett teszik teljessé.” (Pétery Melinda)

Lilla: FERENCZ Gabriella Tündérbogyó: PÉTERY Melinda NAGY Judit • fuvola/flute, GURGEL Fanny • gordonka/cello, PAPP Tímea • hárfa/harp Díszlet, jelmez/Set and costumes: PÁLINKÁS Mariann Zene/Music: SZALAI Katalin Szöveg Kádár Annamária meséje alapján/Text based on Annamária Kádár’s tale: PÉTERY Melinda Rendező/Director: HAIK Viktória Művészeti vezető / Artistic director: Nagy Judit 52


53

Illusztrรกciรณ/Illustration: Moldovรกn Mรกria


2020.01.18. • SZO | SAT • 19:30 • Budapest Music Center, Koncertterem (1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

MAO MELIS

A Modern Art Orchestra Melis László számukra komponált műveit illetve dalainak, műveinek átiratait játssza. / Modern Art Orchestra performs pieces and transcriptions of songs and other works composed by László Melis. Melis László 2014-ben kezdte el írni kifejezetten a MAO számára komponált művét, de végül sosem nem fejezte be. A szerzemény a Pepin bácsi meséi címet viseli, melynek egyetlen teljes tételét már játszotta a zenekar a 2015-ös amerikai turnéján. Ezt a művet a zenekar művészeti vezetője és a darab szólistája Fekete-Kovács Kornél bővítette ki és fejezte be a Modern Art Orchestra számára. Ezzel és több más művel tisztelgünk Melis László emléke előtt az Átlátszó Hang Fesztivál keretein belül.

László Melis started writing his composition in 2014, specifically intended for the MAO – however, it remained unfinished. The title of the work is Pepin bácsi meséi (The Tales of Uncle Pepin), and the orchestra has already played its only completed movement in 2015, during their American tour. It was expanded and finished by the orchestra’s creative director, and the piece’s soloist, Kornél FeketeKovács. With this, and with his other works we would like to commemorate László Melis during the Transparent Sound Festival.

A koncert első 15 percében az Artisjus támogatásával megvalósuló MAO Master Class – big band zeneszerzői akadémia hallgatójaként Col Legno darabja lesz hallható a zenekar előadásában.

In the first 15 minutes of the concert the orchestra will perform one of the works of Col Legno, who is the student of the MAO Master Class, an academy for big band composers, funded by Artisjus.

Az akadémia keretei között az évadban szeptembertől májusig egyegy olyan zeneszerző művét mutatja be a Modern Art Orchestra, akitől eddig még nem játszottak darabot. A zenekar felhívására számos kitűnő munka érkezett, közülük választott a MAO kurátori kara 9 jelentkezőt. Az akadémiának nyitott, regisztrációhoz kötött, szabadon látogatható alkalmai is vannak, ahol betekintést engednek a háttérben folyó munkafolyamatok különböző fázisaiba. Az ezzel kapcsolatos friss információk a zenekar Facebook oldalán találhatók.

The concept of the academy is that in the season from September to May the Modern Art Orchestra performs a piece by a composer, whose work has never premiered before. The orchestra received several excellent applications, of which the board of curators chose 9 finalists. The academy also has open events, where people, after pre-registration, can take a look at the backstage processes. All information can be found on the orchestra’s Facebook page.

Művészeti vezető / Artistic director: FEKETE KOVÁCS Kornél 54

Fimvetítés a koncert után / Screening after the concert: Halálutak és angyalok / Paths of Death and Angels (1991) Írta és rendezte / Wirtten and directed by: KAMONDI Zoltán Zene / Music: MELIS László


Fotó/Photo: Knap Zoltán

Col Legno: A Duna Melis László: Etüd három tükörre Dalok a „Halálutak és angyalok”-ból Pepin bácsi meséi A szertartás (In memoriam Hajnóczy Péter) A Modern Art Orchestra széles körben elismert hazai jazz big band 2005 októberében, a zenekarvezető Fekete-Kovács Kornél kezdeményezésére alakult meg a magyar jazz- és klasszikus zenei élet akkori legkiválóbb fiatal muzsikusaiból. A zenekar alapítása óta kizárólag kortárs zenei repertoárral rendelkezik, amely esztendőről esztendőre növekszik, köszönhetően elsősorban a MAO körül tevékenykedő szerzőknek, akik az együttes létezését is elegendő inspirációnak érzik a komponáláshoz. A kortárs zenei műhelyként működő együttes példaértékű tevékenységet folytat, hiszen fennállása óta már több, mint huszonöt órányi olyan új kompozíció született meg, ami kifejezetten a Modern Art Orchestra számára íródott. Ez a minden túlzás nélkül rekordnak mondható adat nem csupán statisztika, de az együttes kiemelkedő alkotó- és inspiráló tevékenységét is kellőképpen illusztrálja. A trombitaművész zeneszerző célja a big band megalapításával a kortárs klasszikus zene és a jazz határainak kitágítása és ezeknek a műfajoknak a népszerűsítése. Emellett a zenekar központi szerepet vállal a fővárosi jazz és kortárs komolyzenei életben, hiszen az aktív jazz zenészek nagy részét foglalkoztatja. A ma már nem csak jazz-kedvelő körökben elismert MAO az évek alatt rengeteg díjjal, elismeréssel gazdagodott, számtalan koncertet adtak: Budapesten rendszeresen fellépnek a Budapest Music Centerben, turnéztak Európában, az Egyesült Államokban és Izraelben, valamint játszottak már olyan legendás művészekkel, mint Tom Harrell, David Liebman, Bob Mintzer, Rhoda Scott, Adam Nussbaum és Ennio Morricone.

Since its forming in 2005, Modern Art Orchestra has been a melting pot for the artistry of highly qualified young musicians in Hungary’s classical music and jazz scene. Founder and director of the band, Hungary’s leading trumpeter Kornél Fekete-Kovács established the first line of musicians with the dream of operating a contemporary orchestra which would focus on playing compositions by some of the best contemporary creative musicians of the country. Through its first years of activity, Modern Art Orchestra received masterpieces from composers like Péter Eötvös. Since the first chapter of its story, MAO has gained the status of an internationally renowned orchestra that is engaged in many genres of music including jazz, pop, classical or contemporary ensemble. It has had countless successful projects together with the world’s leading musicians from Bob Mintzer, Dave Liebman or Wallace Roney through Rhoda Scott, Erika Miklósa, Mike Garson, Benny Golson and Randy Brecker – just to mention a few. Modern Art Orchestra’s repertory contains more than 30 hours of music uniquely composed for, dedicated to and premiered by the orchestra. It began its career with being a crossover formation that plays mostly contemporary compositions, and provides stage appearance to young performing talents thus being a creative artistic workshop for a handful of carefully chosen young musicians. Now after over 13 years of its ambitious activity, the band has gained its status as a creative ensemble with fresh and unique style that is sought after by many of the world’s leading artists as an accompanying partner to their latest projects.

55


2020.01.19. • VAS | SUN • 19:00 • Francia Intézet (1011 Budapest, Fő utca 17.)

ÉTIENNE ROLIN & IFJ. KURTÁG GYÖRGY CONCERTO FOR ELECTRONICS AND SOUNDPAINTING ORCHESTRA

56

Étienne Rolin, francia zeneszerző aki számos fúvós hangszeren – klarinét mellett például az indiai bansurin is – kiválóan improvizál. Budapesten négynapos workshop során tanítja meg a résztvevőknek az általa régóta használt és alakított soundpainting jelnyelv alapjait. A jelnyelvnek illetve Rolin saját lejegyzési módszerét használó Erolgraph rendszerének segítségével születik meg az esten elhangzó ősbemutató, Ifj. Kurtág György, a különböző elektroakusztikus eszközön is játszó magyar zeneszerző szólójával. A két improvizáló zeneszerzőt régi baráti és szakmai kapcsolat fűzi egymáshoz, ennek lehetünk tanúi mi is budapesti előadásunkon.

The French composer, Étienne Rolin, plays several wind instruments (such as the clarinet, or the Indian bansuri), but at the same time he is excellent at improvisation as well. During his four-day workshop in Budapest he will teach participants the basis of soundpainting, a sign language used and developed by him. Using this sign language, and his own musical notation, the Erolgraph system, the premiere of György Kurtág Jr.’s work will be born, with the Hungarian composer participating in the concert with electroacoustic instruments. The two improvising composers are good friends and colleagues, as we will witness at their performance in Budapest.

Étienne Rolin francia zeneszerző, multiinstrumentalista zenész, képzőművész, soundpainter. Zeneszerzői tanulmányait olyan meghatározó nevek mellett folytatta mint Nadia Boulanger, Olivier Messiaen, Iannis Xenakis, Franco Donatoni, Ligeti György és Witold Lutoslawski. Munkássága során több száz művet komponált, melyek változatos spektruma a szólóktól kezdve a jazz együttesre írt műveken át az operáig terjed. Számos művét írta oktató célzattal, bevezetésül a kortárs zenei nyelvezetbe. Műveiben előszeretettel használja a „comprovisation” technikáját, mely ötvözi a komponálás sokszínűségét az improvizáció változatosságával. A NASA (Nouvelle Assemblée Sonore d’Aquitaine) soundpainting együttes vezetője, valamint több kortárszenei és improvizációs együttes aktív tagja.

Étienne Rolin is a French composer, poly-instrumentalist, artist, soundpainter. He took advanced classes in France with Nadia Boulanger, Olivier Messiaen and Iannis Xenakis. He also took part in the courses and followed the teachings of Franco Donatoni, György Ligeti and Witold Lutoslawski. The composer of some thousand opus numbers ranging from solo to opera via jazz ensembles, has written very many teaching pieces for initiation into contemporary languages. The author of works on the composition/improvisation relationship, Rolin specialises in ‘comprovisation’, integrating the diversity of composition and the variation of improvisation. He practises soundpainting, composition in real time, notably with his ensemble, the Nasa (Nouvelle Assemblée Sonore d’Aquitaine). He is a member of several ensembles of contemporary music and of improvisation groups.


Étienne Rolin: Profil Matière. 42X 30. Vegyes tecnika | Papír / Technique mixte | Papier, 2019. (részlet/detail)

Étienne Rolin–Ifj. Kurtág György: Introduction for basset horn and electronics Étienne Rolin: Erolgraph Budapest concerto for Improvising Sythesizer and Interdisciplinary Ensemble

Étienne ROLIN • soundpainter, fúvóshangszerek/wind instruments Ifj. KURTÁG György • elektronika/electronics valamint a fesztivál soundpainting kurzusának résztvevői / with the participants of the festival’s soundpainting workshop. 57


2020.01.20. • HÉT | MON • 19:30 • Budapest Music Center, Koncertterem (1093 Budapest, Mátyás utca 8.)

LUX:NM ANAMORPHOSE

Heroines of Sound az Átlátszó Hangon / Heroines of Sound at the Transparent Sound Festival Az Átlátszó Hang Fesztivál zárókoncertje a Heroines of Sound, berlini női elektronikus zenei fesztivállal együttműködésben jött létre. A két fesztivál együttesen kérte fel Varga Judit magyar zeneszerzőt, hogy két együttes számára komponáljon két olyan művet, melyek egymással összefüggenek, sőt számos szempontból azonosak, mégis önállóan létezők. Ez lett az Anamorphoses 01 illetve 02. Az első művet júliusban Berlinben mutatta be a LUX:NM – ez szerepel budapesti programjukon is – a második pedig fesztiválunk nyitókoncertjén ősbemutatóként hangzott el. Mindezen felül a Heroines of Sound Festival által felkért Laura Mello Pidg in Note Out című darabjának magyarországi bemutatója is hallható lesz. A koncert műsorát Bettina Wackernagel, a berlini Heroines of Sound Fesztivál művészeti vezetője állította össze. „Az idei Átlátszó Hang Fesztivál Heroines of Sound koncertje a kortárs német zenét helyezi reflektorfénybe Laura Mello, Oxana Omelchuk, Lisa Streich és Sarah Nemtsov darabjaival, illetve Varga Judit magyar zeneszerző munkáit is hallhatjuk majd. Stílusok és módszerek széles skáláját felhasználva a művek új szemszögből mutatják be a közönségnek a kortárs zeneszerzést, hiszen mindegyik kitágítja a hagyományos komolyzenei felállást olyan segédtechnikák alkalmazásával, mint az elektronikus eszközökkel, mozgóképpel vagy fénnyel való játék. Oxana Omelchuk darabján kívül mindegyik munka az együttes számára íródott, és elsőként a LUX:NM játszotta őket.” (Bettina Wackernagel) 58

The final concert of the Transparent Sound Festival is a cooperation with the Heroines of Sound Festival, a genre-spanning Berlinbased female music festival. Both festivals commissioned Hungarian composer Judit Varga to compose two interconnected, but also independent works for two different ensembles – and thus Anamorphoses 01 and 02 were born. The first one was premiered in July in Berlin, by LUX:NM and appears in tonights program. The second one premiered at our opening concert in Budapest. In addition Laura Mello´s Pidg In Note Out commissioned by Heroines of Sound Festival will receive its Hungarian premiere. The program is conceived by Bettina Wackernagel, the artistic director of Heroines of Sound Festival Berlin. “Heroines of Sound concert at the Transparent Sound Festival 2020 puts the spotlight contemporary composition in Germany with works by Laura Mello, Oxana Omelchuk, Lisa Streich and Sarah Nemtsov, alongside the Hungarian composer Judit Varga. With a broad range of styles and techniques all compositions expand the classical set-up of the concert by extended techniques such as electronic devices, video and light – offering the audience new perspectives on current sound practise. Apart from Oxana Omelchuk, all compositions were written especially for the ensemble and have been first performed by LUX:NM.” (Bettina Wackernagel)


Ruth VELTEN • szaxofon/saxophone Florian JUNCKER • harsona/trombone Silke LANGE • harmonika/accordion Sebastian BERWECK • zongora/piano Zoé CARTIER • gordonka/cello Martin OFFIK • hang/sound Az est kurátora / Curator: Bettina WACKERNAGEL

Laura Mello: Pidg In Note Out (2019) Varga Judit: Anamorphoses 01 (2019)* Lisa Streich: Mole’s Breath (2019)** Sarah Nemtsov: Journal (2015) Oxana Omelchuk: 5 Widmungen an die verborgenen Empfänger (2013) *A Heroines of Sound felkérésére írott mű, az Ernst von Siemens Musikstiftung támogatásával.

/ Commissioned by the Heroines of Sound funded by Ernst von Siemens Musikstiftung.

**A LUX:NM együttes felkérésére írott mű, az Ernst von Siemens Musikstiftung támogatásával.

/ Commissioned by Ensemble LUX:NM, funded by Ernst von Siemens Musikstiftung.

A LUX:NM berlini kortárs zenei együttes autentikus és energikus előadásairól ismert. A LUX:NM nem csak előadóként tekint magára, hanem kortárs zeneművek születését ösztönző erőként is. Az intenzív közös munkával olyan új és különleges programok jöhetnek létre, melyekben a zene mellett az elektronika és a vizuális ötletek természetes módon találják meg saját helyüket. Az együttes hangszeres művészei jelentősebb koncerttermek és kortárs zenei fesztiválok rendszeres fellépői. Az együttes célja, hogy változatos műsorok összeállításával a kortárs zene különböző nézőpontjait mutathassák meg. LUXUS című albumuk elnyerte a német lemezkritikusok díját, melynek toplistájára is felkerült.

LUX:NM contemporary music ensemble berlin is an ensemble specialized in contemporary music and renowned for its authentic and energetic interpretations. LUX:NM devotes itself to performing and considers itself to be an initiator of contemporary music. By intensely working together, new extraordinary projects are made possible where electronics and visual concepts naturally find their place. The ensemble’s in-demand instrumentalists perform regularly on major concert stages and in contemporary music festivals. In creating diverse programs, the ensemble places an emphasis on illuminating different aspects of contemporary music. The album LUXUS was awarded the German Record Critic’s Award and was placed on their List of the Best.

A Heroines of Sound Fesztivál az elektronikus hang korai női úttörőit és jelenlegi hősnőit mutatja be koncertek, performanszok, videók és kerekasztal beszélgetéseken keresztül. A cél az, hogy a szélesebb közönség is megismerje az elektronikus zene és médiaművészet női alkotóit. Egy hagyományos fesztivál keretein túllépve az esemény több partnerhez is köthető, akikkel közösen rendezvények és pezsgő viták sorozata valósult már meg. A berlini fesztivál 2014 óta több mint 180 kiváló női művész fellépését valósította meg, akik 24 különböző országból érkeztek. Számos showcase-t és együttműködést hoztak létre partnerfesztiválokkal, valamint lengyel, francia, dán, török, olasz, osztrák, holland, szlovén és mexikói intézményekkel. A Heroines of Sound mára nemzetközi hírnévre tett szert, és jól ismert a női elektronikus zene terén elért eredményeiről.

Heroines of Sound Festival presents early female pioneers and present heroines of electronic sound in concerts, performances, videos and discussion events. The overall aim is, to establish the works of female artist in electronic music and media art to a wider audience. Going beyond the standard festival circuit, the format is linked with many partners, establishing new events and a sparking debate. Since 2014 the Berlin based festival featured more than 180 top women artists from over 24 countries presenting showcases and cooperations with partner Festivals, Institutions in Poland, France, Denmark, Turkey, Italy, Austria, the Netherlands, Slovenia and Mexiko. Today the festival is esteemed for its pioneering work in presenting electronic music created by women and has gained wordwide recognition.

59


ÁTLÁTSZÓ HANG WORKSHOP 2020.01.11-14. • SZO-HÉT | SAT-MON • Lumen Kávézó (1085 Budapest, Horánszky utca 59.)

AURORA BOREALIS MULTI-MUSIC

Közösségi kamara-zene-színház mesterkurzus a JazzaJ szervezésében / Collective chamber music-theatre masterclass organized by JazzaJ A mesterkurzust hangszeres előadók, énekesek, színészek számára szervezzük; a kötetlen, totális improvizáció világában működik, alkot, hallgat – ahol bármikor bármi megtörténhet, s a hangok, a szavak, a mozdulatok egyenrangú térképző tényezők. A kurzus nyelve angol (igény esetén fordítunk). A jelenlét, kötetlenség, szabadság, váratlanság, meglepetések három napos hullámzása a január 14-én, az új MOME campus egyik legszebb terében rendezett közös koncertbe torkollik, melyen a résztvevők és tanárok közösen lépnek fel.

The course is organised for instrumentalists, singers and actors, and operates, creates and listens in the world of total improvisation, where anything can happen, and where sounds, words and movements are helping equally with orientation. The working language is English (interpreting is available, if needed). The waves of three days of presence, freedom, unexpectedness and surprises will accumulate in the January 14th joint concert, which will take place in the most beautiful space of the new MOME campus, and where participants and teachers will perform together.

A kurzus vezetője / Leader of the workshop: Timo KINNUNEN (FIN) Társtanár / Co-teacher: BALI János További információ és jelentkezés / More information and application: www.atlatszohang.hu A program az Átlátszó Hang és a JazzaJ közös szervezésében valósul meg.

60


2020.01.16-19. • CSÜ-VAS | THU-SUN • Francia Intézet (1011 Budapest, Fő utca 17.)

ÉTIENNE ROLIN WORKSHOP Soundpainting

„A műhelymunka a soundpainting perspektíváit és alkalmazását tárgyalja, a koncerttér dinamikus használatához kapcsolódóan. Minden résztvevő legalább két előadói szinten is be tud kapcsolódni, például hangszer-hang, vagy hangszer-mozgás párosításokban. Bizonyos pontokon hangmintákat rögzítünk a zenekartól, és ezek meglepetésszerűen, „repülő hal” módjára bukkannak fel, ezáltal megkétszerezve az együttes méretét. Az Erolgraph lejegyzési rendszer segíti majd a próbákon kialakított »palettákkal« való munkát, melyek lényegesek lesznek a versenymű kíséretének koncepciójában is. A koncert azon részét, melyben az egész csoport, illetve egy szintetizátorral ifj. Kurtág György is részt vesz egy improvizációs szakasz előzi majd meg, ahol Kurtággal párban basset-kürtön játszom.” (Étienne Rolin)

“The workshop will focus on aspects and applications of soundpainting as it relates to the dynamic use of the concert space. Each individual will be involved in developing at last two performing levels ie: Instrument- voice or instrument-movement. There will be moments when I will choose to record samples of the ensemble to be played back as a surprise or flying fish element thus doubling the size of our ensemble. An introduction to the Erolgraph notation system will serve as support for work with rehearsed palettes. These palettes will be essential to accompany the concerto concept during the concert. The concert with the whole group and G. Kurtág jr. solo synthesizer under my direction will be preceded by an improvised duo between myself on basset horn and Kurtág.“ (Étienne Rolin)

A kurzus vezetője: Étienne ROLIN (FR) A workshop angol nyelvű, szükség esetén magyar vagy francia fordítás biztosított. / The workshop will be in English, with Hungarian or French translation provided if required. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. / Participation is free, but registration is required. További információ és jelentkezés / More information and application: www.atlatszohang.hu 61


A fesztivál szervezői / Organizers: BMC, Budapesti Francia Intézet, Fészek Művészklub, FUGA – Budapesti Művészeti Központ, Egy Hangversenyteremért Alapítvány, Gryllus Kft., Három Holló, Jazzaj, Közép-európai Egyetem, MOME, MusicaFemina International, Müpa, MuPATh, Trafó Kortárs Művészetek Háza, Zeneakadémia A fesztivál együttműködő partnerei / Cooperating partners: Artisjus, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, City of Women, Európai Unió Kreatív Európa Programja, Ernst von Siemens Musikstiftung, TelepART Mobility Support, Goethe Intézet, Hauptstadtkulturfonds, Heroines of Sound Festival, Mariann Steegmann Foundation, Maezenatentum.at, Nemzeti Kulturális Alap, NRW Kulturstiftung, Osztrák Kulturális Fórum, Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung, Svédország budapesti Nagykövetsége, WOMEX Művészeti vezető / Artistic Director: Gryllus Samu • Fesztiváligazgató / Festival Manager: Szálka Zsuzsanna Alapító fesztiválkurátor / Founder Curator: Horváth Balázs • Munkatársak / Team: Balogh Máté András, Budai Vera, Darázs Ádám, Fazekas Gergely, Fedoszov Júlia, Feigl Fruzsi, György-Dóczy Katalin, Tara Khozein, Nagy Ádám, Nagy Enikő, Paksi Réka, Kaincz Orsolya Szerkesztette / Edited by: Fazekas Gergely, Fedoszov Júlia, Nagy Enikő • Grafika, layout / Graphic design, layout: Nagy Gergő Médiatámogató / Media partner: Kultúrpart 62


63


FUGA • HÁROM HOLLÓ • CEU ZENEAKADÉMIA • MÜPA • TRAFÓ BMC • JAZZAJ • LUMEN MOME • FÉSZEK MŰVÉSZKLUB FRANCIA INTÉZET • NÁDOR TEREM

www.atlatszohang.hu @atlatszohang 64

Profile for Átlátszó Hang

Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál 2020  

The full program of the festival with extra interviews. A fesztivál teljes programja extra interjúkkal.

Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál 2020  

The full program of the festival with extra interviews. A fesztivál teljes programja extra interjúkkal.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded