Page 10

GEZİ

HUZUR BAŞKENTİ

KO N YA

E

ski çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, Neolitik dönemden bu yana iskan görmüştür. Konya’nın Çumra İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çatalhöyük, Neolitik dönemin önemli bir yerleşim yeridir. Konya’da Kalkolitik ve Eski Tunç Devirlerine ait yerleşim yerleri bulunmaktadır. Erbaba, Karahöyük, Alaeddin Tepesi Kalkolitik ve Eski Tunç Devri’ne ait yerleşim yerleri arasındadır. Yapılan arkeolojik kazı ve çalışmalar Konya’nın ne denli zenginlikler barındırdığını ortaya çıkarmıştır.

10

Konya, Hititler, Frigler, Persler, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, çeşitli beyliklerin de dahil olmak üzere Osmanlı döneminde de önemli bir merkez olmuştur. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte tarım ve sanayi alanlarında hızlı bir büyüme ile ülkemizin odak şehirlerinden biri haline gelmiştir. Selçuk Üniversitesi’yle birlikte öğrencilerin de tercih ettiği bir şehir olmuştur.

Mlife Ocak 2017  
Mlife Ocak 2017  
Advertisement