Page 16

GEZİ

MANİSA KALESİ

Manisa kent merkezinin hemen güneyinde yükselen Sipil Dağı (Manisa Dağı)’nın kuzey yamacında kalıntıları görülen Manisa Kalesi, “İç Kale” ve “Dış Kale” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hellenistik Dönemde kentin Akropolü olan Sipylos Dağı üzerinde bir kale bulunuyordu. Kale’nin ne zaman ve kimler tarafından yapılmış olduğu bilinmese de, Magnesia kentinin bir sur ile çevrildiği bilinmektedir. M.S. 17 depreminde kalenin de yıkıma uğradığı sanılmaktadır. Bizans Döneminde iç kalenin (Sandıkkale) önemli derecede yenilendiği, dış surla çevrildiği anlaşılmaktadır. Arap akınlarına surlar sayesinde göğüs gerildiği belirtilmektedir. İç kale İmparator III.Joannes Dukas Vatatzer devrinde, 1222 yılında yapılmıştır. 14. yüzyılın başlarında surlar takviye edilmiştir. Saruhanoğulları kaleyi onarıp kullanmışlardır. Dış kalenin içinde kalıntıları bulunan Hacet Mescidi Saruhan Bey tarafından yapılmıştır. Manisa kalesinin Osmanlılar Döneminde de onarımdan geçirildiği anlaşılmaktadır. 15. yüzyılda surlar çok fazla tahrip olduğundan önemi kalmamış, yerleşme sur dışına çıkmış, kent dini yapılar çevresinde yayılmaya başlamıştır. 17. yüzyılda kale içinde eşkiyalık hareketleriyle ilgili önemli olaylar meydana gelmiştir. Bu yüzyılın başlarında Polonyalı Simeon şehri görmüş, seyahatnamesinde dağ üzerinde ahşap bir Ermeni Kilisesi olduğunu yazmıştır. 1654’te Kâtip Çelebi, dış surların harap olduğunu belirtmiştir. 1671’de Manisa’yı ziyaret eden Evliya Çelebi kale hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Yabancı gezginlerden Richard Chandler, F. Texier, T. Allom, Manisa kalesi üzerinde kısa da olsa bilgi vermişlerdir.

MURADİYE CAMİ ve KÜLLİYESİ

Saruhan Sancağı’nda on üç yıl şehzade olarak bulunduktan sonra Osmanlı tahtına çıkan III. Murad tarafından yaptırılmıştır. Caminin tasarımı Mimar Sinan’a aittir. Yapımına 1583’te başlanmıştır. Mimar Mahmud Ağa inşaatla görevlendirilmiş, onun beklenmedik ölümü üzerine yerine Sedefkâr Mehmed Ağa getirilmiştir. Caminin yapımı iki yıl sürmüştür. Manisa Muradiye Camisi, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’nde bilinen tek eseridir. Muradiye Külliyesi 1592 tarihinde tamamlanmıştır.

16

Mlife agustos 2016 web  
Mlife agustos 2016 web  
Advertisement