__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

14 VIEWS ON THE ISLE OF SKYE ALEC FINLAY


1 2 3 4 5 6 7

Dùn Bàn Dùn Scaich Clach na h-Annait Dùn Liath Elgol Culnamean Rubha an Dùnain

8 9 10 11 12 13 14

Sligachan Dùnan an Aisilidh Dùn Caan Dùn Gerashader Dùn Beag An Dùn Beag Dùntulm

A COMPANY OF MOUNTAINS 14 VIEWS ON THE ISLE OF SKYE


N

ILALLEAN GV NSH A AL R NAIN SKIV A R Ù R R

LE ADD ES MEIT TH RO H ILLEALL DHAR BHEINN BHE I I H LA

BEINN A BEINN ' CH SG AP RI U T

INN HE S-B N N

A S N SG G Ù BEN MORE

1 DÙN BÀN NG 600 004


N

AIRE IOL H-

L VA AN R O LE L GIVAVLAL I LI

BEN ME A AB

S OS

SGÙR RN A HAASKN L 2 DÙN SCAICH NG 595 120

SGÙRR N A

SG RR SGÙÙ RR NALA AN SD E B SGÙRRLNÀ B B

R NA CAILL AIG EINNDEARG M ICH A B N HÒ R EINEIRNÌ N HT T


N

ST BO

BEIN

GARBH BLÀBHEI-BNHEI N

BEN ME A

ALL

R HÒBEINN AN

EARG M ND

BHAICH DU

NN

AS HBAAKRIVA L L IKVEVL A 3 CLACH NA H-ANNAIT NG 589 203


MEAL SGRITHEA L BU L L I INN D HE

BE N A' CHAPUILL IN DHA A R L B H BE EIN N

N EIN BH ISRO

T

NG 543 142

G

4 DÙN LIATH

NNICH COI NA ICH ILLMHÒR

BE M

SGÙ RR N N I N E B DEAARCA N N I E

B

ATEABOS

BENNCLE

N

AN SGÙR R

BEN MORE


N

Ù

L VAL

SGÙ

GARSRR SG -

B SGÙ S RU RR G A

HE FRITILLEAN A G H NNAN AIDH C D A RR A Ù MH MARS ' CO AG E N N NA HEINA S B R N TRÌ R

BA R KE OR VA 5 ELGOL NG 516 136


N

G

HDAICH AC ALASDAIR AN RR G횢 RR DHEAARRG 횢 OB

SG횢RR NA B S RR S SG횢 NAN G

A IVALL HALBLA RKEVA L

SKIVA

6 CULNAMEAN NG 413 205


AILL GH A'

RE

CAR N

R SGÙR AN NG 395 159

N IN HE

7 RUBHA AN DÙNAIN

R O IS -B

LLABH TRO SKIVAL AL A HAALLRIKVEAVLAL B

BEINN M HECLAHÒR

B

BHAL HEA

H

C AI G AR AIN N EAG ÙM NA EINN BH

RR NA BAN SGÙ SGÙR ACH SGÙRR R DE D SGÙ SG RR

ORVAL

L

AC

EA BH A

N


NG 486 298

8 SLIGACHAN

NA STRÌ ÙRR

SG ALL DEARG ME AM BÀ S G T SCO EÙI AR R

N AA

G

AN GILLEAN N RR

DEARG M M INN H BE LAMAIG Ò

DÙ NC N


H

BLÀB EIN BH-BHEINNN GAR BELIG SG AM ÙRB N MHÒRRÀNSTAEN HEIN IR SB LA GLAMA

IG

BE

AN LLE I G

G

NG 532 357

9 DÙNAN AN AISILIDH

EE NL BE

N AA

N

NAVAIG DÙN TIA

C

STORR THE N


NG 578 395

10 DÙN CAAN

IG EE L TIANA N

GLAM Ò BEN A BE

ILM

BEN TH D

E IGH NE H IN HAC BE T IN HÀN LIALLIG NN B A BEI

U TH N HIELLEA

BLÀBHEIN N A BRSU GÙCH NA CAILLIRCR N F NA INN NAH ANRGIT CR NN BE

BE I

IG VA

R TO S G E AR E

MEALL ACAIRSEID R

BE IN N

N


NG 489 452

11 DÙN GERASHADER

SGÙRRGAÙ' GHREAD S RR TH AI U D AM NAN G ILLBEÀA ILM H ÙRR S N T SG ARSCO EI M MAIG R GLA

A NAV IG IA

A' CHBE O

LABHAL MHÒR HEA

BEN T

T THE S ORR R A E HG NRDRA-B EINN N


NG 339 386

12 DÙN BEAG

AIDHH EADAIDRAMH HRHANDACNHDAICH GM E IM ARITH N M BANA HF UIL T

HEALABH BE A IN A HE LABHAL B L M HE

SG B SG ÙR SGIDEIÙRRR A N BRÙRR DRA' ' SUGAÙCN AU RHR

NAVAL AR

N

R HÒ G A

C REA BH N


EN ILV SU

13 AN DÙN BEAG

NG 460 682

FIONN BHEINN LLACH TEA SLIOCH AN BEINN EIGHE LIATHACH BEINN ALLIGIN

CH RAMA UI

A LL N S

N

MEA

AAN NC DÙ HE STORR T

N BEIN EDRA


N

CNOC RO

C ROINEAB EANN AN HAL RE C AM T

AM SE AR N I L H Ù OD

LL

14 DÙNTULM NG 409 743


CÒMHLAN BHEANNTAN 14 VIEWS ON THE ISLE OF SKYE

A’ Chorra-Bheinn Ainshval Am Bàsteir An Cliseam An Sgùrr An Teallach Arnaval Askival Barkeval Beinn a’ Chapuill Beinn Alligin Beinn an Dubhaich Beinn Bhàn Beinn Bhreac Beinn Bhreac Beinn Dearg Mhòr Beinn Dearg Mhòr Beinn Edra Beinn Eighe Beinn Mhòr Beinn na Caillich Beinn na Crò Beinn Sgritheall Belig Ben Cleat Ben Dearg Ben Lee

Ben Meabost Ben More Ben Tianavaig Bidein Druim nan Ramh Blàbheinn Bruach na Frithe Carn a’ Ghaill Ceann Reamhar Cnoc Roll Dùn Caan Eabhal Fionn Bheinn Garbh-bheinn Gars-bheinn Glamaig Glas Bheinn Mhòr Hallival Heabhal Healabhal Bheag Healabhal Mhòr Hecla Ladhar Bheinn Liathach Marsco Meall Acairseid Meall Buidhe Meall Dearg

Meall na Suiramach Meith Bheinn Orval Roineabhal Rois-bheinn Sgùrr a’ Ghreadaidh Sgùrr a’ Mhadaidh Sgùrr Alasdair Sgùrr Dearg Sgùrr na Banachdaich Sgùrr na Coinnich Sgùrr na h-Iolaire Sgùrr na Strì Sgùrr nan Eag Sgùrr nan Gillean Sgùrr nan Gillean Sgùrr nan Gobhar Sgùrr Sgumain Sgùrr Thuilm Slioch Suilven The Saddle The Storr Todùn Trollabhal


A COMPANY OF MOUNTAINS

14 conspectuses on the Isle of Skye for viewing hills and mountains, accompanied by a blog featuring commentaries, photographs, word-mntn drawings, and illustrations. www.company-of-mountains.com Alec Finlay, in collaboration with: Luke Allan, Meg Bateman, Neal Beggs, Julie Brook, Maoilios Caimbeul, Thomas A. Clark, Ken Cockburn, Caroline Dear, Graham Dolphin, Bill Drummond, Linda France, Malcolm Fraser, Harry Gilonis, J. C. R. Green, Kevin Henderson, Brian Holton, Gavin Jones, George Kozikowski, Pat Law, Peter Levi, Alison Lloyd, Sorley MacLean, J. Maizlish Mole, Momus, Gavin Morrison, Emma Nicolson, John Purser, Jessica Ramm, Geoff Sample, Norman Shaw, David Sherry, Dan Shipsides, Caroline Smith, Iain Crichton Smith, Ian Stephen, Nick Thomson, Susan Tichy, Hanna Tuulikki, Roderick Watson, Ian Whittlesea, Colin Will. project management: Luke Allan. essays: Gavin Morrison. Gaelic consultant: Maoilios Caimbeul. design: Alec Finlay and StudioLR. note: place-names are given as they appear on OS maps; these are inconsistent in their use of Gaelic.


commissioned by ATLAS, Skye www.atlasarts.org.uk www.alecfinlayblog.blogspot.co.uk 2013


ISBN: 978-1904477105


C Ã’MH L A N B H E A N N T A N

ATLAS | SKYE 2013

Profile for ATLAS Arts

Company of Mountains by Alec Finlay  

14 conspectuses in the Isle of Skye for viewing hills and mountains by Alec Finlay commissioned by ATLAS Arts. About the project: A Company...

Company of Mountains by Alec Finlay  

14 conspectuses in the Isle of Skye for viewing hills and mountains by Alec Finlay commissioned by ATLAS Arts. About the project: A Company...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded