Page 1

36 kV ORTA GERİLİM HAVA YALITIMLI MODÜLER HÜCRELER

2013 / Katalog

www.aykonelektrik.com

Güç / Güven / Teknoloji


Kuruluşundan bu yana her geçen gün büyüyen ve gelişen AYKON, faaliyetlerini Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde kendi üretim tesisleriyle entegre idari binasındaki merkez ofisinde sürdürmektedir. Geçen süre zarfında AYKON yatırımlarını genişletmiş ve bünyesinde taahhüt dışında, satış ve imalat misyonunu üstlenen yeni şirket yapılandırmalarında bulunmuştur. Ayrıca şirket bünyesinde farklı iştirakler de yer almaktadır. Halihazırda İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa’da şubeleri bulunmaktadır. AYKON; Türkiye’nin öncü ve hızla büyüyen elektrik taahhüt, elektrik malzeme satış, elektrik pano ve orta gerilim anahtarlama elemanları üretim firmalarından oluşmaktadır.

Güç / Güven / Teknoloji


İÇİNDEKİLER

Genel Özellikler Hücrelerin Yapısı

........................................................................................................................................... 01 ......................................................................................................................................... 02 / 04 ................................................................................................................................................. 05 / 12

Donanımlar

Fonksiyonların Tanımı

............................................................................................................................... 13 / 18

Şebekeye Bağlantı

............................................................................................................................... 13

Sigorta Koruması

.............................................................................................................................. 14

kontaktör koruma

.......................................................................................................................... 15

Devre Kesici Koruma

......................................................................................................................... 16

....................................................................................................................................................... 17

Ölçü

Kablo ve Bara Bağlantısı

Trafo merkezlerİ

................................................................................................................ 18

.......................................................................................................................................... 19 / 23

BETON TRANSFORMATÖR VE DAĞITIM MERKEZLERİ SAC TRANSFORMATÖR VE DAĞITIM merkezlerİ Mobil Trafo Merkezleri ALÇAK GERİLİM PANOLARI TEKNİK BİLGİLER KİLİTLEMELER TESİSAT SERVİS

........................................................................... 19 / 22 ............................................................................... 22

.................................................................................................................... 23 ............................................................................................................................ 24

................................................................................................................................................ 25 ....................................................................................................................................................

26

.............................................................................................................................................................. 27 / 29 ................................................................................................................................................................ 30

SERTİFİKALAR

.................................................................................................................................................... 31


genel özellikler

ALTAY - 36 serisi hava yalıtımlı metal muhafazalı modüler hücreler OG/OG veya OG/AG transformatör dağıtım merkezlerinde ve orta gerilim bağlantılı son müşterilerinde 36 kV gerilim seviyesine kadar kullanılmaktadır.

ALTAY - 36 Serisi Modüler Hücrelerin Avantajları;

Sağa ve sola genişleyebilme imkanı Yüksek servis sürekliliği Kolay kurulum Uluslararası standardlara uygun tasarım Uzaktan izleme ve kontrol seçeneği İşletmeci için maksimum güvenlik Gelişen teknolojinin tüm imkanlarına sahip Geliştirilebilen tasarım

genel özellikler

Küçük boyutlar Normal koşullar altında düşük bakım ihtiyacı Haberleşmeye uygun tasarım

Sayfa : 01 / 02

Güç / Güven / Teknoloji


hücre yapısı

ALTAY - 36 Serisi Modüler Hücreler Başlıca Dört Ana Bölümden Oluşmaktadır;

bara bölümü

1

Hücrenin üst tarafında yer alır. Yan yana gelen hücrelerin bara birleştirmeleri bu bölümde bulunmaktadır. Tüm baralar yatay olarak aynı seviyededir.

kablo bölümü

2

1

4

Hücre tipine göre ölçü trafoları, OG sigortaları, topraklama ayırıcısı ve mesnet izolatörlerini içerir. Hücre ön kapağı açıldıktan sonra kablo bağlantıları yapılabilmektedir.

3

işletme mekanizması bölümü

3

Hücrenin ön yüzünde bulunur. Ayırıcı ile toprak ayırıcısı mekanizmalarını içerir. Kesiciler kendi işletme mekanizmasına sahiptir. Ayırıcı ve kesici manevrası için hareketli parçalar da bu bölümde yer alır.

2

alçak gerilim bölümü

4

Koruma röleleri, sinyal lambaları, AG sigortaları ile ölçü aletlerinin bulunduğu bölümdür.

ALTAY - 36 serisi modüler hücreler SF6 ve vakum kesme teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknolojiler ile günümüz ve gelecekteki anahtarlama elemanları ihtiyaçlarınıza cevap verir.

hücre yapısı

Bu ürünler 36 kV seviyesine kadar çeşitli kullanım amaçlarına sahip farklı tiplerde üretilmektedir. ALTAY - 36 serisi ürünler -5 °C ile +40 °C arasındaki ortam sıcaklığında ve maksimum 1000 m. deniz seviyesinde kullanıma uygun olarak üretilmektedir. Farklı işletme şartları için satış ofislerimize başvurunuz.


hücre yapısı Özellikler

Uygulama Alanları

IEC 62271 - 200’e tam uyumlu

Transformatör binaları

Servis sürekliliği sınıfı: LSC2A

Organize sanayi bölgeleri

İzolasyon sınıfı: PI

Güç santralleri Endüstriyel tesisler

İç ark sınıfı: IAC A(FL) Kalite kontrol sistemi: ISO 9001 : 2008 Çevre yönetim sistemi: ISO 14001

Sekonder dağıtım sistemleri Rüzgar ve su santralleri

İş güvenliği yönetim sistemi: ISO 18001

Ticari binalar

Bağımsız laboratuvarlardan alınmış tip testleri

Beton köşk ve sac köşk uygulamaları Jeneratör binaları

IEC 62271 - 200 Standardı Orta Gerilim Hücrelerde Aşağıdaki Yenilikleri Getirmiştir;

Bu standard ile getirilen en önemli değişikliklerden biri orta gerilim metal muhafazalı hücrelerde ayrılmış bölümlerin ve ünitelerinin sınıflandırılmasının ortadan kaldırılmasıdır. Modüler hücrelerin sınıflandırılması özellikle enerji koruma ve dağıtım merkezinin iyi yönetim gereksinimlerine göre kurulumundan, elden çıkarılmasına kadar, hücrelerin işletme ve bakım şartlarındaki fonksiyonları kullanıcı görüşleri dikkate alınarak revize edilmiştir.

hücre yapısı

Bu bağlamda “servis sürekliliği kaybı” kullanıcı için temel bir kriter olarak belirlenmiştir.

Sayfa : 03 / 04

Güç / Güven / Teknoloji


hücre yapısı ALTAY - 36 serisi modüler hücreler güncellenen standardlara göre aşağıda tanımlanmıştır. Yüksek gerilim parçalar içeren ve erişimin bir kilit ile kontrol edildiği bölümler, erişimin hücre ve kontrol cihazlarının birleşik konfigürasyonu ile kontrol edildiği, normal işletme ve/veya bakım durumlarında açılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek gerilim parçalar içeren, belli işlemler zinciri sonrası erişimin mümkün olduğu bölümler, erişimin uygun bir kilit mekanizması ile kontrol edildiği, normal işletme ve/veya bakım durumlarında açılabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Servis Sürekliliği Sınıfı: Bara ve kablo bağlantı bölümleri fiziksel ve elektriksel olarak birbirinden ayrılmıştır. Bu kategori diğer bölümlerin ve/veya fonksiyonel birimlerin enerjisi korunurken ana devre bölmesinin açılabilmesini tanımlar. Bölmelendirme Sınıfı: Ana devredeki enerjili parçalar ile kolay ulaşılabilen bölümler arasında topraklamayı sağlamak için kontrol düzenekleri tasarlanmıştır. Metal bölümler ya da bunların metal parçaları fonksiyonel birimin topraklama noktasına bağlanmak zorundadır.

LS

Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

L

Yük Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

LC

Yük Ayırıcılı Akım Trafolu Giriş / Çıkış Hücresi

LB

Yük Ayırıcılı Kuplaj Hücresi

F

Yük Ayırıcısı + Sigorta Bileşiği

FC

Yük Ayırıcısı + Sigorta Bileşiği Akım Trafolu

CRM

Kontaktör Hücresi

CRMF

Kontaktör Hücresi Sigortalı

CBL

Kesicili Giriş / Çıkış Hücresi

CBT

Kesicili Trafo Koruma Hücresi

CBLR

Kesicili Bara Bölme Hücresi Yandan Çıkışlı

CCB

Kesicili Kuplaj Hücresi

VM

Gerilim Ölçü Hücresi

CVM

Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi

CVA

Akım ve/veya Gerilim Ölçü Hücresi Yandan Çıkışlı

CVB

Akım ve/veya Gerilim Ölçü Hücresi

CC

Kablo Bağlantı Hücresi

CCR

Bara Bağlantı Hücresi Yandan Çıkışlı

CBU

Duvar Geçiş Hücresi

SP

Parafudr Hücresi

hücre yapısı

UYGULAMA TİPLERİ


donanımlar SF6 ANAHTARLAMA ELEMANI

Yük ayırıcısı ve toprak ayırıcısı kontakları 1.5 bar basınçta SF6 gazı ile dolu epoksi reçine içerisindedir. Kesme prensibi olarak, elektriksel ark söndürme kalitesi yüksek SF6 teknolojisi kullanılmaktadır. Kontaklar ayrılmaya başladığında ark oluşur. Sabit ve hareketli kontaklar arasındaki mesafe toparlanma gerilimine yetecek büyüklüktedir. Yük ayırıcısının üç konumu vardır. Kontak hareket hızı operatör el hareketinden bağımsızdır. Yük ayırıcısının arka kısmındaki güvenlik zarı sayesinde maksimum operatör güvenliği sağlanmıştır.

1 2 3 4

1

İzalatör Bağlantı Adaptörü

2

Reçine Gövde

3

Sabit Kontak

4

Kontak Grubu

IEC62271-103’a tam uyumlu Üç fazlı, üç pozisyonlu (Açık, Kapalı, Topraklı) SF6 gazı ile ark söndürme sistemi Mühürlü basınç sistemi ile donatılmış, SF6 gazı ile doldurulmuş epoxy reçine gövde

Donanımlar

Yüksek işletme güvenliği ve elektrik dayanımı Bakım gerektirmeyen aktif parçalar sayesinde uzun ekonomik ömür

Sayfa : 05 / 06

Güç / Güven / Teknoloji


DONANIMLAR SF6 ANAHTARLAMA ELEMANI

Aşağıdaki tabloda işletme mekanizmaları açıklanmaktadır. ATY-03 tipi dışındaki mekanizmalar operatör el hareketi hızından bağımsızdır. Aynı zamanda işletme mekanizmaları hücreler arası kilitlemelerin de sağlandığı bölümdür. MEKANİZMA TİPLERİ Hücre Tipi L,LC,LB

İşletme Mekanizması ATY-01

ATY-02

Standard

Opsiyonel

F

Standard

CVM

Standard

ATY-03

VM

Standard

CBL,CCB

Standard

LS

Standard

ATY-01 İŞLETME MEKANİZMASI Yük ayırıcısı Bağımsız açma kapama işlemi

Mekanizma Önden Görünüş

2NA + 2NK Yardımcı kontaklar Motor seçeneği Sıkıştırılmış yay enerjisi ile açma kapama işlemi

ATY-02 İŞLETME MEKANİZMASI Yük ayırıcısı Bağımsız açma kapama işlemi 2NA + 2NK Yardımcı kontaklar Motor seçeneği

Mekanizma Yandan Görünüş

Sıkıştırılmış yay enerjisi ile açma kapama işlemi Açma bobini Kapama bobini

ATY-03 İŞLETME MEKANİZMASI

Kumanda kolu ile açma kapama 2NA + 2NK Yardımcı kontaklar

DONANIMLAR

Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı


DONANIMLAR Sigorta

Transformatör koruma hücrelerinde kullanılan sigortaların seçimi aşağıda belirtilen tabloya göre yapılmalıdır. Benzer şekilde gerilim trafolarının koruması da aynı orta gerilim sigortalar ile sağlanmaktadır.

Transformatör korumasında kullanılan Altay - 36 F tipi hücreleri için sigorta değerleri aşağıdaki kriterlere bağlıdır: İşletme gerilimi Transformatör anma değerleri Sigorta teknolojisi (üretici)

F hücrelerinde IEC 282-1’e ve boyutsal olarak da DIN 43-625’e uygun olarak orta tip perkütörlü sigortalar kullanılır.

Un(kV)

36

Us(kV)

160

250

400

500

630

800

1000 40

1250

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

ELTAŞ

ABB

SCHNIDER

BEST

Seçim Tablosu

1600

30

10

10

10

10

10 10 10 10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

31.5

25

31.5

25

31.5 31.5

31.5 40 40 40 40 50 50 50 50

31.5

10

10

10

10

10 10 10 10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

31.5 31.5

31.5 31.5 40 40 40 40 50 50 50 50

33

x

x

6.3

6.3 10 10 10 10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

31.5 31.5

31.5 31.5 40 40 40 40 40 40 40 40

34.5

x

x

6.3

6.3 10 10 10 10

20

20

20

20

20

20

25

20

25

25

25

25

25

25

25

25

31.5 31.5

31.5 31.5 40 40 40 40 40 40 40 40

Not: Verilen değerler transformatör imalatçısının vereceği karakteristiğe ve sigorta üreticisi firmaya göre değişiklik gösterebilir.

33

DONANIMLAR

537

33

45

Sayfa : 07 / 08

Güç / Güven / Teknoloji


DONANIMLAR Kesici

SF6 kesici birbirinden bağımsız üç ayrı kutuptan oluşur. Her kutup SF6 gazı ile doldurulmuş olup aktif kısımlar yalıtkan muhafaza içerisindedir. Gaz Sızdırmazlığı: Kutuplar SF6 gazı ile doldurulmuş olup “mühürlü başınç sistemi”ne uygundur ve gaz sızdırmazlığı fabrikada kontrol edilir. Kesme Tekniği: SF6 gazlı kesiciler gazın kendi kendine sıkıştırılması prensibine dayanır. SF6 gazının doğal özellikleri ve yumuşak kesme tekniği anahtarlama aşırı gerilimlerinin azalmasını sağlar. Ark Periyodu: Ark kontakları ayrılır ayrılmaz kontaklar arasında ark oluşur. Bir miktar gaz sıkıştırma ortamını terk eder. SF6 gazı ark üzerine üflenir. Küçük akımların kesilmesi sırasında cebri konveksiyon ile ark söndürülür. Daha sonra kontak bölgesi civarındaki bölgenin izolasyon dayanım kazanması SF6 gazının özellikleri sayesinde gerçekleşir. Son Üfleme: Kontaklar tamamen açılıncaya kadar devam eden harekette, kontaklar arası bölgeye soğuk SF6 gazı üflenerek kesicinin hareketi tamamlanır.

RI KESİCİ İŞLETME MEKANİZMASI Kesici fonksiyonu 4NA + 4NK Yardımcı kontaklar 2NA + 2NK Yardımcı kontaklar Açma ve kapama bobinleri Motor seçeneği

DONANIMLAR

Uygulama yerlerine ve müşteri taleplerine göre aynı elektriksel ve mekaniksel özellikleri sağlayan vakum kesme tekniği kullanan kesiciler de ALTAY - 36 hücreleri içerisinde kullanılabilmektedir.


DONANIMLAR Topraklama Ayırıcısı

Topraklama anahtarları IEC 62271-102 ve IEC 60102 standardlarına uygun olarak üretilmiş, birinci sınıf ürünlerdir. Kontakları gümüşle kaplanmış elektrolitik bakırdan yapılmaktadır.

4

1

2

3

6 5

Anma Gerilimi

36 kV

Anma Kısa Devre Dayanma Akımı Uygulanan Standard

16 kA / 25 kA / 1 sn. IEC 62271 - 102

İşletme Mekanizması

2

Ana Şaft

3

Toprak Barası

4

Hareketli Kontak

5

Sabit Kontak

6

Kapasitif Mesnet İzolatörü

DONANIMLAR

1

Sayfa : 09 / 10

Güç / Güven / Teknoloji


DONANIMLAR Akım Trafosu

DIN tipi akım transformatörleri reçineyle yalıtılmıştır. Ölçü ve koruma cihazları olarak kullanılırlar. Bu transformatörler bir veya birkaç çekirdeğe sahip olabilirler ve kurulum ihtiyaçlarına uygun performans ve hassasiyet sınıflarında üretilirler. Ölçüleri normalde DIN 42600 dar tip sınıfına uygundur. Akım transformatörleri ayrıca gerilim sinyal cihazlarına bağlanmak için yalıtım soketleri ile donatılabilir.

RJ45 FİŞ

KONTAK SOKET

KONTAK PİN

KABLO

Tek veya çift çekirdekli akım transformatörü Elektronik akım transformatörü Mesnet tip akım transformatörü Kablo tipi akım transformatörü

DONANIMLAR

Düşük güçlü akım transdüseri


DONANIMLAR Gerilim Trafosu

Gerilim transformatörleri IEC 60044 - 1, IEC 60044 - 2 ve diğer uluslararası standardlara uygun olarak üretilirler. Ölçü ve koruma amaçlı kullanılırlar. Ek olarak farklı kısa devre dayanımına, dönüştürme oranına ve doğruluk sınıfına sahip olabilirler. Altay-36 serisi modüler hücrelerin içindeki gerilim transformatörleri bobinler arası arızalara karşı sigorta ile korunmaktadır. Hücrelerde istenmesi halinde başka tipte gerilim transformatörü de kullanılabilmektedir.

Yardımcı Donanımlar Voltmetre Ampermetre Çeşitli ölçüm cihazları Çok fonksiyonlu gösterge mekanizmaları Arıza gösterge düzeneği Elektrik ve mekanik kilitleme sistemleri

Aksesuarlar Hakkında Bilgiler Ekipman

Gerilim

Güç

24, 48, 110 VDC , 220 VAC

340 W

Açma Bobini

24, 48, 110 VDC

80 VA

Kapama Bobini

24, 48, 110 VDC

80 VA

Motor

4NA + 4NK 6NA + 6NK

10 A - 220 VAC

DONANIMLAR

Yardımcı Kontak

Kontak Sayısı

Sayfa : 11 / 12

Güç / Güven / Teknoloji


DONANIMLAR Röle

Koruma röleleri OG dağıtım şebekelerinde kullanılmak üzere dijital kontrol, görüntüleme ve koruma ünitelerinden oluşur. Koruma röleleri aşağıda belirtilen uygulamalara cevap verebilmektedir;

Koruma

Görüntüleme ve kontrol sistemleri

OG dağıtım şebekeleri için ölçüm ve sinyalizasyon

Haberleşme

Şebeke analiz sistemleri

Jeneratör

Metal muhafazalı modüler hücreler için ana koruma fonksiyonları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. İlave koruma fonksiyonları müşteri taleplerine göre değişiklik gösterebilir. Koruma Fonksiyonları ANSI Kodu

Koruma

ANSI Kodu

Faz aşırı akım

50/51

Faz-faz düşük gerilim

27

Toprak hatası

50N/51N

Faz-nötr düşük gerilim

27S

Faz-faz aşırı gerilim

59

Kesici arıza

50BF

Ters bileşen/dengesizlik

46

Nötr noktası kayması

Yönlü faz aşırı akım

67

Ters bileşen aşırı gerilim

Yönlü toprak hatası

67N/67NC

Yüksek frekans

81H

32P

Düşük frekans

81L

Aktif aşırı güç

59N 47

Termik aşırı yük

49RMS

Frekanstaki değişim oranı

81R

Faz düşük akım

37

Tekrar kapama (4 çevrim)

79

Aşırı kalkış süresi

48/51LR

Saatteki start sayısı Pozitif bileşen düşük gerilim

66 27D/47

Termostat / bucholz Sıcaklık izleme Artık düşük gerilim

38/49T 27R

DONANIMLAR

Koruma


FONKSİYONLARIN TANIMI Şebekeye Bağlantı LS Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

LC Yük Ayırıcılı Akım Trafolu Giriş / Çıkış Hücresi

L Yük Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

LB Yük Ayırıcılı Kuplaj Hücresi

Temel Donanım Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı Üç fazlı baralar İşletme mekanizması Gerilim göstergesi Kablo bağlantı terminalleri

Versiyonlar

Bir ya da üç adet akım trafosu ( LC ve LB için )

630 A veya 1250 A üç fazlı baralar Farklı işletme mekanizmaları

Elektriksel Karakteristikler Anma Gerilimi

kV

36

Anma Akımı

A

630

kA - eff

16 - 20

Kısa Devre Akımı

Yardımcı Aksesuarlar

FONKSİYONLARIN TANIMI

İşletme mekanizması için motor Yardımcı kontaklar Genişletilmiş AG bölmesi Anahtarlı kilitlemeler 150W ısıtıcı Açma ve kapama bobinleri Parafudr Arıza izleme cihazı

Sayfa : 13 / 14

Güç / Güven / Teknoloji


fonksiyonların tanımı Sigorta Koruması F Yük Ayırıcısı + Sigorta Bileşiği

FC Yük Ayırıcısı + Sigorta Bileşiği Akım Trafolu

Temel Donanım Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı Üç fazlı baralar İşletme mekanizması Gerilim göstergesi Üç adet sigorta Kablo bağlantı terminalleri

Versiyonlar

Bir ya da üç adet akım trafosu Sağ / Sol çıkış için baralar ( FC için )

630 A veya 1250 A üç fazlı baralar Farklı işletme mekanizmaları

Elektriksel Karakteristikler Anma Gerilimi

kV

36

Anma Akımı

A

200

kA - eff

16 - 20

Kısa Devre Akımı

İşletme mekanizması için motor Yardımcı kontaklar Genişletilmiş AG bölmesi Anahtarlı kilitlemeler 150W ısıtıcı Sigorta attı yardımcı kontağı Açma ve kapama bobinleri

FONKSİYONLARIN TANIMI

Yardımcı Aksesuarlar


FONKSİYONLARIN TANIMI Kontaktör Koruma

CRM Kontaktör Hücresi

CRMF Kontaktör Hücresi Sigortalı

Temel Donanımlar Kontaktör Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı Üç fazlı baralar İşletme mekanizması Gerilim göstergesi Operasyon sayıcısı Alt topraklama ayırıcısı

Versiyonlar Üç adet sigorta

Elektriksel Karakteristikler Anma Gerilimi Anma Akımı Kısa Devre Akımı

kV

36

A

400

kA - eff

8 - 10

Yardımcı Aksesuarlar

FONKSİYONLARIN TANIMI

İşletme mekanizması için motor Yardımcı kontaklar Genişletilmiş AG bölmesi Anahtarlı kilitlemeler 150W ısıtıcı Sigorta attı yardımcı kontağı Açma ve kapama bobinleri Mekanik kilitleme

Sayfa : 15 / 16

Güç / Güven / Teknoloji


FONKSİYONLARIN TANIMI Devre Kesici Koruma CBL Kesicili Giriş / Çıkış Hücresi

CBT Kesicili Trafo Koruma Hücresi

CBLR Kesicili Bara Bölme Hücresi Yandan Çıkışlı

CCB Kesicili Kuplaj Hücresi

Temel Donanımlar SF6 veya vakum devre kesici Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı Üç fazlı baralar İşletme mekanizması Gerilim göstergesi Operasyon sayıcısı Alt topraklama ayırıcısı Akım trafoları

Versiyonlar

Üç fazlı alt baralar ( CBLR ve CCB için )

630 A veya 1250 A üç fazlı baralar

Elektriksel Karakteristikler Anma Gerilimi Anma Akımı Kısa Devre Akımı

kV

36

A

630 - 1250

kA - eff

16 - 25

Yardımcı kontaklar Ek muhafaza Anahtar tipi kilit 150W ısıtıcı Sigorta attı yardımcı kontağı Açma ve kapama bobini Mekanik kilitleme Parafudr Arıza izleme cihazı

FONKSİYONLARIN TANIMI

Yardımcı Aksesuarlar


FONKSİYONLARIN TANIMI Ölçü VM Gerilim Ölçü Hücresi

CVM Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi

CVA Akım ve/veya Gerilim Ölçü Hücresi Yandan Çıkışlı

CVB Akım ve/veya Gerilim Ölçü Hücresi

Temel Donanımlar Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı Üç fazlı baralar İşletme mekanizması AG devre izolasyon anahtarı AG ve OG sigortalar

Versiyonlar 630 A veya 1250 A üç fazlı baralar

Elektriksel Karakteristikler Anma Gerilimi

kV

36

Anma Akımı

A

630 - 1250

kA - eff

16 - 20

Kısa Devre Akımı

Opsiyonel Aksesuarlar

FONKSİYONLARIN TANIMI

Yardımcı kontaklar Genişletilmiş AG bölmesi 150W ısıtıcı Sigorta attı yardımcı kontağı

Sayfa : 17 / 18

Güç / Güven / Teknoloji


fonksiyonların tanımı Kablo ve Bara Bağlantıları CC Kablo Bağlantı Hücresi

CCR Bara Bağlantı Hücresi Yandan Çıkışlı

CBU Duvar Geçiş Hücresi

SP Parafudr Hücresi

Temel Donanımlar Üç fazlı baralar

Versiyonlar 630 A veya 1250 A üç fazlı baralar

Anma Gerilimi

kV

36

Anma Akımı

A

630 - 1250

kA - eff

16 - 25

Kısa Devre Akımı

FONKSİYONLARIN TANIMI

Elektriksel Karakteristikler


traFO MERKEZLERİ Beton Transformatör ve Dağıtım Merkezleri ALTAY monoblok beton köşkler 36 kV’a kadar sekonder dağıtım sistemlerindeki OG şalt tesislerini, dağıtım cihazlarını ve metal muhafazalı hücreleri ağır çevre koşullarına karşı korumak için üretilmiştir. Bu beton köşkler optimum alan ve maksimum kullanıcı güvenliği sağlamaktadır. Firmamız bu beton köşkleri 36 kV’a kadar işletme geriliminde ve 7.5 m uzunluğa kadar üretebilmektedir.

H-1

H-2

H-3

H-4

H-5

İŞLETME KORİDORU

TEDAŞ - MYD / 2000 - 36.B şartnamesine uygun olarak üretilen beton köşklerde C-35 beton kullanılmaktadır. Dahili kullanıma uygun olarak üretilen hücre, trafo, AG panolar 36 kV seviyesinde bu köşklerde işletmeye alınabilirler.

H-2

H-3

TRAFO MERKEZLERİ

H-1

Sayfa : 19 / 20

Güç / Güven / Teknoloji


TRAFO MERKEZLERİ Beton Transformatör ve Dağıtım Merkezleri

H-1

H-2

H-3

İŞLETME KORİDORU

ALTAY monoblok beton köşkler, orta gerilim, transformatör ve alçak gerilim bölümlerini içerebilirler. Her bölüm kendi bağımsız giriş kapısına ve havalandırma boşluğuna sahiptir. Beton köşkler, içindeki alçak gerilim dağıtım panoları, jeneratör, UPS ve benzer ekipmanlara göre farklı uygulamalarda kullanılırlar.

H-2

TRAFO MERKEZLERİ

H-1


traFO MERKEZLERİ Beton Transformatör ve Dağıtım Merkezleri

Sahada Montaj Zemin hazırlanır. Topraklama ağı yapılır. Zemin düzeltilir, üzerine yaklaşık 150 mm kalınlıkta C20 kalitede demir donatılı beton dökülür. Beton yüzeyi düzgün ve terazisinde olmalıdır. Beton yüzey yaklaşık 2 - 3 cm. kalınlığında 0,3 kum ile örtülerek zemin düzgün hale getirilir. Beton köşk, hazırlanan zemine köşk üzerindeki talimata uygun şekilde montaj edilir. AG ve OG harici kablo bağlantıları yapılır, kablo giriş ve çıkış delikleri kapatılır. Eş potansiyel topraklama barasının topraklama ağı ile bağlantısı yapılır.

TRAFO MERKEZLERİ

Trafo merkezinin çevre düzenlemesi yapılır.

Ölçüler (mm) Beton Köşk ölçülerimiz yandaki gibidir.

Sayfa : 21 / 22

Genişlik

2500

Yükseklik

3470

Güç / Güven / Teknoloji


TRAFO MERKEZLERİ Sac Transformatör ve Dağıtım Merkezleri

ALTAY özel tip sac kabinler, büyük ölçüde firmamızın yurt dışı projelerinde kullanılmaktadır. Bu kabinler hazır galvanizli sac kullanılarak istenilen boyutlarda imal edilmektedir. Kabinlerde kullanılan çelik sac dizaynları çevresel şartlar, fiyat ve müşteri isteğine bağlı olarak seçilir. Çelik sac köşkler standard RAL 7032 renkli elektrostatik kuru toz boya kullanılarak boyanırlar. Kabinlerin kullanıldığı yere göre çeşitli renk seçenekleri müşterilere sunulmaktadır.

Kabinler Aşağıda Belirtilen Bir Veya Birkaç Bölümü İçerecek Şekilde Tasarlanırlar; OG bölümü Transformatör bölümü Sekonder koruma ve AG bölümü

Sistemin Avantajları Genişleyebilir tasarım İstenilen her çeşit projeye uygun olarak tasarlanabilir Minimum alan ihtiyacı

Taşıma ve montajda kolaylık Demonte gönderim

TRAFO MERKEZLERİ

RMU üniteli transformatör merkezlerinde uygun çözümler


TRAFO MERKEZLERİ Mobil Trafo Merkezleri

Mobil transformatör merkezleri; kontrol mekanizması ve anahtarlama elemanları ile donatılmış olarak, her an bir kablo ile enerjilendirilerek kullanılabilen transformatör merkezleridir.

Giriş

Çıkış

Çıkış

Çıkış

Akü DC Pano

Giriş

İç İhtiyaç

Trafo Çıkış

Kont. Pano AC Pano

Hava Yalıtımlı Metal Muhafazalı Hücreli Kompakt Tıp OG/AG Dağıtım Transformatör Merkezi Kullanıcılarına Aşağıda Belirtilen Özellikleri Sunmaktadır; Maksimum güvenlik, estetik görünüm ve çevreye duyarlılık Taşıma ve montajda kolaylık Zorlu çevresel ve hava şartlarına karşı dayanıklılık Özel projeler ve bölgeler için kısa sürede hazırlanan limitsiz çözümler

Ürünler Aşağıda Belirtilen Standardlara Uygundur; TEDAŞ MYD / 2000 - 36.B IEC 61330 TS EN 61330

Yüksek Gerilim: 12 kV - 154 kV Alçak Gerilim : 12 kV Damper Ölçüleri Uzunluk :

16m - 18m

Yükseklik :

4m - 4.5m

Derinlik

: 3.2m - 3.4m

TRAFO MERKEZLERİ

IEC 62271 - 202

Teknik Bilgiler

Sayfa : 23 / 24

Güç / Güven / Teknoloji


ALÇAK GERİLİM PANOLARI

ALTAY-LV serisi panolar yeni teknolojilerden yararlanılarak uluslararası ve ilgili standardlara uygun yan ürün kullanılarak üretilirler. ALTAY AG panolarımız IEC 60439-1/2 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Uygulama Enerji dağıtımı Kompanzasyon Otomasyon Kontrol sistemleri

Ürün Tipleri

IEC - 60439 - 1/2, TS - 3367, TS - 3033

Piyano tipi panolar

TEDAŞ şartnamelerine uygun

Saha dağıtım panoları

Avantajları Korozyona karşı yüksek dayanım Operasyon güvenliği Modüler tasarım Değişik ölçülerde imalat

Duvar tipi panolar Aydınlatma panoları Dahili ve harici tip panolar Kompanzasyon panoları MCC panoları

ALÇAK GERİLİM PANOLARI

Standardlar


TEKNİK BİLGİLER

ALTAY - 36 Serisi Hücrelerin Teknik Karakteristikleri Aşağıda Sunulmaktadır.

kV

36

Fazlar Arası ve Faz - Nötr Arası

kV-eff

70

Ayırma Aralığında

kV-eff

80

Fazlar Arası ve Faz - Nötr Arası

kV-eff

170

Ayırma Aralığında

kV-eff

195

Anma Frekansı

Hz

50

Ana Bara Akımı

A

630/1250

Fider Akımı

A

630/1250

Anma Boşta Kablo Kesme Akımı

A

50

Anma Boşta Hat Kesme Akımı

A

2

Anma Toprak Arıza Akımı

A

150

Anma Gerilimi Anma Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi

Anma Şebeke Frekansı Dayanım Gerilimi

M1-E3

Sınıfı Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı Anma Tepe Dayanım Akımı Anma Kısa Devre Süresi

kA-eff

16-25

kA-tepe

40

sn

1 A(FL)

İç Ark Sınıfı

PI

İzolasyon Sınıfı

LSC 2A

Servis Sürekliliği Sınıfı

IP 3X

Koruma Sınıfı Ortam Sıcaklığı °C

40

24 Saat Ortalama Sıcaklığı

°C

35

Minimum Değer

°C

-5

Deniz Seviyesinden Yüksekliği

m.

1000

TEKNİK BİLGİLER

Maksimum Değer

Sayfa : 25 / 26

Güç / Güven / Teknoloji


KİLİTLEMELER

Yük Ayırıcısı Yük ayırıcısı ancak topraklama ayırıcısı açık ve hücre kapağı kapalı ise kapatılabilir. Topraklama ayırıcısı ancak yük ayırıcısı açık ise kapatılabilir. Hücre kapağı açıldığında yük ayırıcısı açık konumda kilitlenir.

Kesici Ayırıcı ancak kesici açık ve hücre kapağı kapalı ise kapatılabilir. Topraklama ayırıcısı ancak ayırıcı veya ayırıcılar açık ise kapatılabilir. Hücre kapağı ancak aşağıdaki durumlarda açılabilir. Kesici açık konumda kilitlenmişse Ayırıcı açık ise Topraklama ayırıcıları veya ayırıcılar kapatılmış ise

Yukarıda belirtilen kilitlemelere ilave olarak harici asma kilit ve isteğe bağlı kilit yuvaları ile işletme senaryosuna göre değişiklik gösteren opsiyonel kilitlemeler için satış ofislerimizden destek alabilirsiniz.

KİLİTLEMELER

F’Tipi Modüler Hücreler İçin İşletme Talimatı


TESİSAT

Kablo Bağlantı Yükseklikleri CBL, CBT

CC

F, FC

LS, L, LC

Hücreler kullanılacak kablo kesitine bağlı olarak kablo kanalı ile düzgün beton zemin üzerine tesis edilebilirler. İnşaat işleri detayları bütün hücreler için aynıdır. LS, L, LC, LB, F, FC, CC, CCR, CBU, SP

VM, CVA, CVB

CBL, CBT, CBLR, CCB

Hücrelerin Bağlanması Diğer Hücre ile Bağlantı Hücreler, OG panosu oluşturacak şekilde kolaylıkla birbirine bağlanır. Bu iş için kullanılacak civatalar hücre ile sevk edilir. Bara bağlantıları 28 Nm’lik tork anahtarı ile yapılır.

Yere Sabitleme Üç hücreye kadar olan panolarda, panonun dört köşesi aşağıdaki elemanlar kullanılarak yere sabitlenir: M8 Somun ve civatalar

TESİSAT

Vida çubukları Üçten fazla hücreden oluşan panolarda, ankraj deliklerinin sayısı ve konumu yerel kriterlere göre değişir.

Sayfa : 27 / 28

Güç / Güven / Teknoloji


TESİSAT

Bina İçi Detayları Üstten Görünüş

Üstten Görünüş

Beton Köşk

Yandan Görünüş

TESİSAT

Ölçüler mm. cinsinden verilmiştir ve hücre ile duvar arasındaki boşluklar kapama saclarıyla kapatılmalıdır.


TESİSAT

ALTAY - 36 Serisi Modüler Hücrelerin Boyutları:

Tip

Hücre Tipi

LS

Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

2250

750

1400

325

L

Yük Ayırıcılı Giriş / Çıkış Hücresi

2250

750

1400

350

LC

Yük Ayırıcılı Akım Trafolu Giriş / Çıkış Hücresi

2250

750

1400

400

LB

Yük Ayırıcılı Kuplaj Hücresi

2250

1000

1400

500

LR

Yük Ayırıcılı Yandan Çıkışlı Hücre

2250

750

1400

350

F

Yük Ayırıcısı + Sigorta Bileşiği

2250

750

1400

370

FC

Yük Ayırıcısı + Sigorta Bileşiği Akım Trafolu

2250

750

1400

420

CRM Kontaktör Hücresi

2250

750

1400

900

CRM Kontaktör Hücresi Sigortalı

2250

750

1400

1000

CBL

Kesicili Giriş / Çıkış Hücresi

2250

1000

1400

700

CBT

Kesicili Trafo Koruma Hücresi

2250

1000

1400

700

2250

1000

1400

700

CBLR Kesicili Bara Bölme Hücresi Yandan Çıkışlı

Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Derinlik (mm) Ağırlık (kg)

CCB

Kesicili Kuplaj Hücresi

2250

1500

1400

1100

VM

Gerilim Ölçü Hücresi

2250

750

1400

550

CCB

Kesicili Bara Ayırma Hücresi

2250

1500

1400

900

2250

1000

1400

600

CVM Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi Akım ve/veya Gerilim Ölçü Hücresi Yandan Çıkışlı

2250

750

1400

600

CVB

Akım ve/veya Gerilim Ölçü Hücresi

2250

750

1400

600

CC

Kablo Bağlantı Hücresi

2250

750

1400

250

CCR

Bara Bağlantı Hücresi Yandan Çıkışlı

2250

750

1400

200

CBU

Duvar Geçiş Hücresi

2250

500

1400

100

SP

Parafudr Hücresi

2250

500

1400

300

TESİSAT

CVA

Sayfa : 29 / 30

Güç / Güven / Teknoloji


SERVİS

AYKON, ALTAY - 36 serisi modüler hücreler başta olmak üzere her türlü süpervizyon ve devreye alma konularında servis hizmetleri sunma kapasitesine sahiptir. Elektrik şebekenizin kalitesini yükseltmek için; Şebeke analizleri, harmonik ölçüm çalışmaları, Reaktif enerji kompanzasyonu, Enerji tüketimi takibi, Enerji alım sözleşmelerinin optimizasyonu. ALTAY - 36 ekipmanlarını satın almanız ve kurmanıza takiben; Kullanıcı isteklerine daha iyi cevap vermek için ekipmanlarımızın adaptasyonu, Sahada montaj, ekipmanların devreye alınması ve test, Genişletilmiş garanti, Operatör eğitimleri. Hücrelerin montajı ve devreye alınmasına müteakip; Yenileme ve retrofit çalışmaları, Saha çalışmaları, Değişecek parça tedariği, Bakım sözleşmeleri, Ürün ömrü takibi.

SERVİS

Daha fazla bilgi ve servis talepleriniz için AYKON satış ofisleri ile irtibat kurunuz.


SERTİFİKALAR

Altay - 36 serisi metal muhafazalı modüler hücreler IEC’nin öngördüğü tüm tip testlerini bağımsız test laboratuvarlarına tamamlamış ve üretimleri de aynı standartların gerektirdiği şekilde devam etmektedir. TEDAŞ’ın ilgili şartnamelerine göre rutin testler aşağıdaki şekildedir. 70 kV şebeke frekansı testi 2 kV AG kablo testi SF6 gaz kaçak testi Elektriksel ve mekanik dayanım testi Kısmı deşarj testi

SERTİFİKALAR

Ayrıca fabrikamız test laboratuarı bünyesinde galvaniz, boya, gümüş kalınlıkları, ısınma, direnç ölçümü, 2 kV yalıtım, anahtarlama elemanları açma kapama hızları, şebeke frekansı testleri yapılabilmektedir.

Sayfa : 31 / 32

Güç / Güven / Teknoloji


SERTİFİKALAR

SERTİFİKALAR


Atlantis Ajans 0312 472 67 66

Fabrika : Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, 30. Cadde Ağustos Sokağı No:16 Malıköy / Sincan / Ankara / Türkiye Telefon : 0 (312) 267 00 88 (pbx) Faks : 0 (312) 267 00 95 info@aykonelektrik.com

AYKON önceden haber vermeksizin teknik bilgide değişiklik yapma veya bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Belgede olası bilgi eksikliğinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Aykon’un önceden yazılı izni olmaksızın tamamen veya parçalar halinde çoğaltılması yasaktır.

www.aykonelektrik.com ALT36-1113TR

Güç / Güven / Teknoloji

Orta gerilim 36  
Orta gerilim 36  
Advertisement