Page 1

COCKTA

Legenda slavi 60. godišnjicu Легендата ја слави својата 60 – годишнина

Najnoviji uspesi kompanije i brendova Најнови успеси на компаниите и брендовите Mame odobrile Argetu! Мајките ја одобјија Argetа!

ртално гува ква 13, изле 0 2 ст гу греб, ав на IX, За 23, Годи ј о р Б – к Група е Атланти Списани o ln a rt a Izlazi kv st 2013., b, avgu re g a Z , odina IX roj 23, G pe — B ru G c ti Atlan Magazin


Magazin Atlantic Grupe — Broj 23, Godina IX, Zagreb, avgust 2013., Izlazi kvartalno Списание Атлантик Група – Број 23, Година IX, Загреб, август 2013, излегува квартално


23 Leto koje obeležavaju nagrade i Cockta Chinotto Лето одбележано со награди и Кокта Киното

Leto je u svom zamahu i temperature se lakše podnose uz Cocktu Chinotto – novi letnji hit u našem segmentu pića. Chinotto sjajno gasi žeđ i izvrsno se kombinuje u koktelima, pa će nesumnjivo biti piće leta na mnogim morskim destinacijama što će biti kruna na 60 godišnjoj istorijii Cockte – piću naše i vaše mladosti.

Летото е во полн ек, а температурите полесно можат да се поднесат со Кокта Киното – новиот летен хит во сегментот пијалоци. Киното одлично ја гаси жедта и се комбинира во коктели па несомнено ќе биде пијалок на летото на многу летни дестинации, што ќе биде круна на 60-годишната историја на Кокта – пијалокот на нашата и вашата младост.

Ipak, prošlo tromesečje je obilovalo poslovnim događjima, a ono što se najviše isticalo u životu Atlantica je da je osim stabilnog finansijskog rasta, rastao i broj nagrada kojima je naše okruženje prepoznalo rad naše kompanije i naše napore da u svemu što radimo budemo drugačiji, bolji i uspešniji. Tako je Atlantic dobitnik nagrade za poslovnu izvrsnost i opšti doprinos rastu konkurentnosti privrede regiona i jugoistočne Evrope. Takođe, dobitnik je nagrada IdejaX i Red Dot za dizajn novog korporativnog pregleda „We are growing“. Barcaffe je još jednom Trusted Brand, Argeta je osvojila zlatni Effie, kao i nagradu evropskih kuvara za ukus i kvalitet (Superior Taste Award), Bananica je dobila nagradu PR struke za najbolje integrisanu kampanju, a Cedevita „Zlatni ključ“ za najboljeg izvoznika.

Сепак, минатото тромесечје изобилуваше со деловни настани, а она што највеќе се истакна во животот на Атлантик е што освен стабилниот финансиски раст, растеше и бројот на награди преку кои околината ја препозна работата на нашата компанија и нашите напори да бидеме поинакви, подобри и поуспешни во се што правиме. Атлантик е добитник на наградата за деловна совршеност со севкупниот придонес во растот на економијата во регионот и Југоисточна Европа. Исто така е добитник и на наградата IdejaX и Red Dot за дизајнот на новиот корпоративен преглед “We are growing”. Barcaffe уште еднаш е Trusted Brand, Аргета го освои златниот Effie, како и наградата на европски готвачи за вкус и квалитет (Superior Taste Award), Бананица ја доби наградата во ПР за најдобро интегрирана кампања, а Цедевита го доби “Златниот клуч” за најдобар изезувач.

Događaja je bilo pregršt zbog toga je ovaj broj Newsa veći nego inače, pa se nadamo da će vas zateći relaksirane tokom vaših godišnjih odmora kao jedno od letnjih štiva za plažu, ili barem kao izvor informacija neposredno sa povratka sa godišnjeg.

Поради преголемиот број на настани, овој број на Atlantic News е поголем отколку вообичаено, но се надеваме дека ќе ви користи за опуштаењ како дел од вашите четива на одмор или барем како извор на информации пред да се вратите на работа.

KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE

КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

SVE VAŠE SUGESTIJE SU DOBRODOŠLE - PIŠITE NAM NA ATLANTIC.NEWS@ATLANTICGRUPA.COM S PREDLOZIMA TEMA O KOJIMA BI RADO SAZNALI VIŠE. СИТЕ ВАШИ СУГЕСТИИ СЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ – ПИШУВАЈТЕ НИ НА ATLANTIC.NEWS@ATLANTICGR UPA.COM СО ПРЕДЛОЗИ НА ТЕМИ ЗА КОИ БИ САКАЛЕ ДА ДОЗНАЕМЕ ПОВЕЌЕ. 1


COCKTA

Mame odobrile Argetu! Мајките ја одобјија Argetа! p6

COCKTA

Priznanja za Argetu Признанија за Argetа p8 Novootvoreni edukacijski centar na Rakitnici u Zagrebu Новоотворен центар за едукација на Ракитница во Загреб p9

Legenda slavi 60. godišnjicu Легендата го слави својата 60-годишнина p18

D N Н EV ЕВ N Н И IK К Д

T TE EM M A A

I N

ВЕ OV СТ O И ST

Najnoviji uspesi kompanije i brandova Најнови успеси на компаниите и брендовите p4

GAST sajam predstavio HoReCa brandove GAST саемот ги претстави HoReCa брендовитеz p26 Američki post diplomci posetili Grand kafu Aмериканските постдипломци ја посетија Grand kafа p27 Ruski studenti oduševljeni Atlantic Grupom Руските студенти воодушевени со Атлантик Групата p27 Uspešna predavanja na konferenciji u Kragujevcu Успешно предавање на конференцијата во Крагујевац p28 Donat Mg u osvajanju Italije Donat Mg ја освојува Италија p28

Nova korporativna web stranica Нова корпоративна веб страница p10

Dani beba, dece i trudnica uz Cedevitu Денови на бебињата, децата и трудниците со Cedevitа p29

Nastavak rasta prihoda od prodaje Продолжение на порастот на приходите од продажба p11

Humanitarno delovanje Cockte Хуманитарна акција на Cocktа p29

Nagrada za poslovnu izvrsnost Награда за бизнис извонредност p12

Neva izazivač - Kick off 2013. za Ataco Neva предизвикувач - Kick off 2013. зa Atac p30

Cedevita u društvu najboljih izvoznika Cedevita во друштво на најдобрите извозници p12

Savetovanje farmaceuta sa Atlanticovim brandovima Советување на фармацевтите со Атлантиковите брендови p31

Visoka delegacija EBRD-a u poseti Atlantic Grupe Висока делегација на ЕБОР во посета на Атлантик Група p13 Odabrani najbolji iz nabavke Избрани најдобрите од набавка p14 Slavlje jubilaraca Прослава на јубиларците p15

Cockta u potrazi za najkreativnijima u prodaji Cockta во потрага за најкреативните во продажбата p32 Zlatko Hrbud na Windaysima o ITIC projektu Златко Хрбуд на Windays за ITIC проектот p33

HALMED nagradio farmaceute Farmacie treću godinu zaredom HALMED ги награди фармацевтите на Farmaciа трета година по ред p34

Kozmetički brandovi i u Mülleru Koзметичките брендови и во MÜller p16

Odjel kvalitete na razmjeni i nadogradnji znanja Oддел за квалитет на размена и надградба на знаења p35

IT novosti ИT новитети p17

Follow me, follow us! Follow me, follow us! p37

2


Dan za klince na Velesajmu  Детски ден на Велесаемот p44

p52

P П RO РО I И ZV ЗВ O ОД DI И

Z TИ AJ M ED

N

K KA AR РИ IJ ЕР ER И E

IC

A

23 p53

CEDEVITA U DRUŠTVU NAJBOLJIH IZVOZNIKA CEDEVITA ВО ДРУШТВО НА НАЈДОБРИТЕ ИЗВОЗНИЦИ

Multipower - Ekskluzivni partner biciklističke trke Djiro Ditalija Multipower - eксклузивен партнер на велосипедската трка Џиро Диталија p45 Novi Multipower ambasadori Нови Multipower амбасадори p46

p12

REDAKCIJA РЕДАКЦИЈА Suzana Bagari - suzana.bagari@atlanticgrupa.com +386 1 4721 623 Marina Savić - marina.savic@atlanticgrupa.com +381 11 395 6033 Tea Trifunović - tea.trifunovic@atlanticgrupa.com +386 1 4721 516 REDAKCIJSKI SAVET РЕДАКЦИСКИ СОВЕТ Gabrijela Kasapović, Neven Vranković, Emil Tedeschi, Mojca Domiter OBLIKOVANJE I PRELOM ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН Laboratorium 360 - info@lab360.hr +385 1 606 15 16 ART DIRECTOR Tanja Prlenda ACCOUNT DIRECTOR Branka JakopovićFOTOGRAFIJE ФОТОГРАФИИ Dario Njavro Arhiv Atlantic Grupe

Atlantic dao podršku takmičenju srednjoškolaca Aтлантик ги поддржа натпреварите на средношколците p47

PREVOD ПРЕВОД MVG BROJ БРОЈ 23 Godina / Година IX, Zagreb, avgust / август 2013. Izlazi kvartalno / Излегува квартално

ART KLUB koji se bavi umetnošću trčanja ART клуб кој се занимава со уметноста на трчањето p48 Cockta u Satu za planetu Zemlju Cockta во Сат за планетата Земја p49

GLAVNI UREDNIK ГЛАВЕН УРЕДНИК Feđa Hudina - fedja.hudina@atlanticgrupa.com +385 1 2413 971 UREDNICI RUBRIKA УРЕДНИЦИ НА РУБРИКИТЕ Iva Lemut - (dnevnik - karijere/karijere) iva.lemut@atlanticgrupa.com +385 1 2413 974 Ana Duvnjak - (proizvodi/izdelki - zajednica/skupnost) ana.duvnjak@atlanticgrupa.com +385 1 2413 904

Smoki Smokić sa klincima maratoncima Smoki Smokić со децата маратонци p44 Neočekivani Dan vrednosti za Multipowerovce Н  еочекуван Ден на вредноста зa Multipower-овците p45

impressum

TIRAŽ TИРАЖ 1800 ŠTAMPA ПЕЧАТЕЊЕ PrinteraODABRANI NAJBOLJI IZ NABAVKE ИЗБРАНИ НАЈДОБРИТЕ ОД НАБАВКА p14

Svetski Dan komšija sa Grand kafom  Светски Ден на соседите со Grand Kafа p49

SARADNICI СОРАБОТНИЦИ Nika Demšar, Alenka Kolarič, Ana Pecotić, Ana Žunjanin, Suzana Bagari, Mia Štajer, Ana Jamnik, Kristina Šikić, Danijel Banek, Igor Velimirović, Tatjana Cvijetić Lončarić, Gordana Jajčević, Tea Trifunović, Renata Meštrović, Marko Kufrin

Atlantikovci volontirali za “Naš Beograd” Aтлантиковци волонтираа за“Нашиот Белград” p51 "Na kafi kod kneginje" "На кафе кај књегињата" p51

GAST SAJAM PREDSTAVIO HORECA BRENDOVE GAST САЕМОТ ГИ ПРЕТСТАВИ HORECA БРЕНДОВИТЕZ p26 3


no v o s ti / в ест и NAGR ADE НАГРА ДИ

Najnoviji uspesi kompanije i brendova Најнови успеси на компаниите и брендовите Grand prix Ideje X za korporativni pregled Grand prix Idei X за корпоративен преглед

A

tlantic Grupa je sa projektom „We Are Growing“ realizovanim u saradnji sa agencijom Imago, nagrađena priznanjem za najkreativniji koncept u kategoriji korporativnih komunikacija na dodeli nagrada IdejaX, održanoj u maju u sklopu Dana komunikacija, a nije izostao ni sa Grand prix festivala.

Skeniraj QR kod svojim smartphone-om. Скенирај го QR кодот со својот смартфон.

Aтлантик Групата со проектот „We Are Growing“ реализиран во соработка со агенцијата Имаго, наградена е со признание за најкреативен концепт во категоријата корпоративни комуникации на доделувањето на наградите IdejaX, која се одржа во мај во склоп на Денот на комуникација, а не изостана ни од Grand prix фестивалот.

„We Are Growing“, knjiga koja raste, prikazujući slikovito „We Are Growing“, книгата која расте, сликовито прикажувајќи poslovni put i strategiju rasta Atlantic Grupe, sadržajem ги деловниот пат и стратегијата за пораст на Атлантик koliko i formom, ocenjena je kao najbolji rad u segmentu Групата, со содржина како и форма, оценета е како најдобар korporativnih komunikacija, ali i kao najuspešniji kreativni труд во сегментот корпоративни комуникации, но и како koncept od svih prijavljenih projekata, što je ovenčano i glav- најуспешен креативен концепт од сите пријавени проекти, што беше крунисано со главната награда на фестивалот. nom nagradom festivala. Uz ovu nagradu, agencija Imago je sa Atlanticovim profilom dobila i prestižnu evropsku nagradu Red Dot Award: Communication Design 2013, koji je već decenijama sinonim za izvrsnost u dizajnu.

4

Покрај оваа награда, агенцијата Имаго со Атлантиковиот профил ја доби и престижната европска награда Red Dot Award: Communication Design 2013, која со децении наназад е синоним совршеност во дизајнот.

GABRIJELA KASAPOVIĆ I FEĐA HUDINA NA DODELI NAGRADE ГАБРИЈЕЛА КАСАПОВИЌ И ФЕЏА ХУДИНА НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ


n ovosti / вести

BARCAFFÉ još jednom Trusted brend BARCAFFÉ уште еднаш Trus ted бренд Časopis Readers Digest i ove godine je objavio popis brendova kojima potrošači veruju pod nazivom Trusted brend, koji ispituje odnos potrošača prema proizvodima i brendovima.

81,2%

glasova potrošača za apsolutnog pobjednika u kategoriji kava гласови на потрошувачите за апсолутен победник во категоријата кафе

Barcaffe je i ove godine u kategoriji kafa apsolutni pobednik i to sa čak 81,2% glasova potrošača. Readers Digest ovo istraživanje sprovodi već trinaest godina zaredom, a Slovenija učestvuje u istraživanju sedam godina. Odličan uspeh Barcaffe-a se može pripisati dugogodišnjem gradjenju kvaliteta i poverenja potrošača koji su oduvek najvažniji deo brenda Barcaffe. Часописот Readers Digest и оваа година го објави пописот на брендови на кои потрошувачите им веруваат под називот Trusted бренд, кој го испитува односот на потрошувачите кон производите и брендовите. Barcaffe и оваа година во категоријата кафе е апсолутен победник и тоа дури со 81,2% гласови од потрошувачите. Readers Digest ова истражување го спроведува веќе тринаесет години по ред, а Словенија во истражувањето учествува седум години. Oдличниот успех на Barcaffe се должи на долгогодишното градење на квалитетот и довербата на потрошувачите кои од секогаш биле најважен дел на брендот Barcaffe.

Kristalna kugla za najboljeg izlagača Kристална топка за најдобриот изложувач Atlantic Grupa je sa svojim brendovima učestvovala na 16. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru u aprilu. Atlantic se na sajmu predstavio sa Cocktom, Cedevitom, Donat Mg-om, Grand kafom, Argetom, Štarkom, Dietpharmom, Nevinim brendovima kao i Barcaffeom pa je na kraju sajma ujedno i nagrađen Kristalnom kuglom kao jedan od deset najuspješnijih izlagača na Sajmu. Atlanticov info pult bilo je centralno mesto na kojem su posetioci mogli da dobiju informacije o kompaniji, aktuelnostima i izložbenom asortimanu. Donat Mg, Dieptharm i Neva održavali su promocije na kojima su posetioci mogli npr. da izmere vitaminsko mineralni status, a Argeta i Soko Štark su nudili degustaciju svojih proizvoda. Tokom pet dana sajma Cedevita i Grand patrole su delile posetiocima uzorke, Atlantic bar je nudio odličnu kafu uz neizostavan coffe art, dok su večernji termini bili rezervisani za Cockta zabave. Aтлантик Групата со своите брендови, во април учествуваше на 16. Меѓународен саем за стопанство во Мостар. Атлантик на саемот се претстави со Cocktа, Cedevitа, Donat Mg, Grand kafа, Argetа, Štark, Dietpharm, брендовите на Nevа, како и со Barcaffe па на крајот на саемот воедно беше и награден со Кристална топка како еден од десетте најуспешни изложувачи на Саемот. Атлантиковиот инфо пулт беше централно место на кое посетителите можеа да добијат информации за компанијата, актуелностите и изложбениот асортиман. Donat Mg, Dieptharm и Neva oдржаа промоции на кои посетителите можеа на пр. да го измерат витаминско минералниот статус, а Argeta и Soko Štark нудеа дегустација на своите производи. За време на петте дена, колку што траеше саемот Cedevita Grand патролите на посетителите им делеа примероци, Atlantic bar нудеше одлично кафе со неизоставниот coffe art, додека вечерните термини беа резервирани за забавите на Cockta. 5


Стручниот тим на Argetа детално ги прегледа пријавите и одбра 10

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО МАЈКИТЕ

се пријавија дури 1413 мајки од регионот.

U periodu od 9. do 12. maja, Izolu su posetile mame sa Kosova, iz Makedonije, Srbije, Bosne, Hrvatske i Slovenije, a 13. maja neke su posetile fabriku u Hadžićima. Bez obzira na to odakle dolaze, tokom putovanja Argetine mame su uspele da ostvare posebne prijateljske veze. Во периодот oд 9. дo 12. мaj, Изола ја посетија мајките од Косово, од

полуфиналистки на секој пазар.

Македонија, Србија, Босна, Хрватска и Словенија, a на 13. мaj некои од нив ја посетија фабриката во Хаџиќи. Без оглед на тоа од каде доаѓаат, за време на патувањето Argetа мајките успеаа да остварат посебни пријателски врски.

intervju sa Argetinim stručnim timom. Na audiciji im se pridružio i nutricionista koji im je postavljao pitanja o njihovim navikama u ishrani kao I o

BIRANJE MAMA

Izabrane polufinalistkinje bile su pozvane na audiciju gde su odradile kraći

ИЗБОР НА МАЈКИТЕ

6

За инспекторската посета на фабриките

ИЗЛЕТ ВО ПИРАН И КУЛИНАРСКА ВЕЧЕРА

nja na svakom tržištu.

18 mama pobednica na takmičenju "Odobrile mame" iz celog regiona obavilo je temeljan pregled fabrike Argeta. Nakon pregleda kompletnog procesa – od ulaznih sirovina, celokupnog postupka proizvodnje, procesa sterilizacije, probe i pakovanja – majke su svojim potpisom potvrdile Argetin kvalitet i time joj dodelile pečat "Odobrile mame". Mame su pregledale i fabriku u Hadžićima gde su potvrdile da se radi o istom proizvodnom procesu. Pečat kvaliteta "Odobrile mame" u budućnosti će se koristiti na paštetama Argete. A mame će kao najstroži žiri kvaliteta Argete potvrditi kvalitet i u okviru sledeće Argetine komunikacijske akcije. 18 мајки победнички на натпреварот "Мајките одобрија" од целиот регион извршија темелен преглед на фабриката Argeta. По прегледот на комплетниот процес – од влезните суровини, целата производствена постапка, процесот на стерилизација, проби и пакување – мајките со својот потпис го потврдија квалитетот на Argetа и со тоа и го доделија печатот "Мајките одобрија". Maјките ја прегледаа и фабриката во Хаџиќи каде што потврдија дека се работи за истиот производствен процес. Печатот за квалитет »Мајките одобрија« во иднина ќе се користи на паштетите на Argetа. A мајките како најстрого жири за квалитетот на Argetа го потврдија квалитетот и во рамките на следната Аргетина комуникациска акција.

UPOZNAVANJE MAMA

Prijave je detaljno pregledao Argetin stručni tim i izabrao 10 polufinalistki-

BROJNE PRIJAVE ZA PROJEKAT

Na inspektorski obilazak fabrika prijavilo se čak 1413 mama iz celog regiona.

БРОЈНИ ПРИЈАВИ ЗА ПРОЕКТОТ

Mame odobrile Argetu! Мајките ја одобјија Argetа!

IZLET U PIRAN I KULINARSKA VEČERA

no v o s ti / в ест и

načinu pripreme svakodnevnih obroka. Snimci sa audicija su bili objavljeni

U Izoli su mamama, za razbibrigu I

na internet stranici čime je započelo

upoznavanje kulinarskih specijaliteta,

i glasanje šire javnosti. Prema broju

pripremili kurs kuvanja pod vodjstvom

glasova javnosti, Argetinog stručnog

afirmisanog slovenačkog kuvara Alek-

tima I reditelja Saše Podgoršeka, 26.

sandra Bohinca.

aprila izabrano je 18 mama pobednica.

Во Изола на мајките им овозможија

Одбраните полуфиналистки беа

и запознавање на кулинарските

повикани на аудиција каде што имаа

специјалитети, им подготвија и курс за

краток интервју со стручниот тим на

готвење под водство на афирмираниот

Argetа. На аудицијата им се придружи и

словенечки готвач Александар Бохинц.

нутриционистот кој што им поставуваше прашања за нивните прехрамбени навики како и за начинот на подготовка на секој оброк. Снимките од аудициите беа објавени на интернет страната со што и започна гласањето во пошироката јавност. Спрема бројот на гласовите на јавноста, стручниот тим на Argetа и режисерот Саша Подгрошек, на 26.април беа избрани 18 мајки победнички.

1413 prijavljenih mama Пријавени мајки


n ovosti / вести

ratorija gde se nadzire kvalitet sastojaka koji

каде што се надгледува квалитетот на состојките

čine vrhunski ukus Argete.

кои го прават врвниот Argetа вкус. Врз основа на

Na temelju obilaska, mame su u svoje for-

посетата, мајките во своите формулари го запишаа

mulare zapisale sledeće:

следново:

da su u laboratoriji videle sve sirovine koje

дека во лабораторијата ги виделе сите суровини

su navedene u deklaracijama,

кои се наведени во декларациите,

da Argeta ima specifičnost kvaliteta za sve

дека Argeta има специфичност на квалитетот за

SNIMANJE NOVE REKLAME

При посетата мајките застануваа на најважните места во фабриката почнувајќи од лабораторијата

U Izoli je sa svim izabranim mamama snimljena i nova Argetinu reklama. Mame su se pretvorile u prave zvezde. Bile su odlične pred kamerama i bez ikakvih problema prepustile su se radu stručnjaka. Во Изола со сите избрани мајки беше снимена и нова реклама за Argetа. Мајките

sastojke koje upotrebljava,

сите состојки кои ги употребува,

се претворија во вистински ѕвезди. Одлични

da je kokošje meso pažljivo odabrano (ne

дека кокошкиното месо е внимателно одбрано (не

беа пред камерите и без било какви

sadrži kandže, perje, glave, iznutrice),

содржи канџи, пердуви, глави и внатрешни органи),

проблеми им се препуштија на вредните

da su videle samo prirodne začine koji se

дека виделе само природни зачини кои се наоѓаат

раце на стручњаците.

nalaze u smesi začina,

во смесата на зачини,

da su ulja, koja se dodaju, isključivo biljnog

дека маслата кои се додаваат имаат исклучиво растително потекло,

da su paštete termički obrađene, zbog čega

дека паштетите се термички обработени, поради

ne sadrže konzervanse,

што не содржат конзерванси,

da označavanje ambalaže omogućava lako

дека обележувањето на амбалажата овозможува

praćenje pašteta i

лесно следење на паштетите и

da je u fabrici prisutan visok nivo higijene.

дека во фабриката има високо ниво на хигиена.

Stručni obilazak fabrike u Izoli vodili su Arge-

Стручната посета на фабриката ја водеа

tina ambasadorka Tatjana Mičović i direktor

Амбасадорката на Argeta Татјана Мичовиќ

proizvodnje, Dušan Poberaj, uz pratnju šefa

и директорот на продажба, Душан Поберај,

odeljenja za razvoj Katje Glavič i šefa odelje-

придружени со шефот на одделот за развој

nja za kvalitet proizvodnje, Andreje Valenčak.

Катја Главич и шефот на одделот за квалитет на

Mame su u međuvremenu zapisivale svoje

производот, Андреја Валенчак. Во меѓувреме,

ocene na inspektorski kartončić.

мајките ги запишуваа своите оценки на инспекторското блокче.

će se "Odobrile mame" pečat u budućnosti sa ponosom koristiti u komunikacione svrhe. Сите 18 мајки од шестте пазари ја потпишаа плакетата со која потврдија дека Argeta е високо квалитетен производ достоен за доверба. И со Svih 18 mama sa šest tržišta potpisalo je pla-

тоа на Argetа и го доделија "Мајките одобрија"

ketu kojom su potvrdile da je Argeta proizvod

печатот. Плакетата ќе биде ставена на почесно

visokog kvaliteta vredan poverenja. Time su

место во фабриката, додека печатот "Мајките

Argeti dodelile "Odobrile mame" pečat. Plake-

одобрија" во иднина со гордост ќе се користи во

ta će svoj poseban prostor naći i u fabrici,dok

комуникациски цели.

M A M E P O T V R D I L E A R G E T I N K VA L I T E T MA ЈКИТЕ ГО ПОТВРДИЈА КВАЛИТЕТОТ НА АРГЕТА

Mame iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije takođe su posetile fabriku u Hadžićima i potvrdile da je

OСУМ МАЈКИ ВО ПОСЕТА НА ФАБРИКАТА ВО ХАЏИЌИ

porekla,

O S A M M A M A U O B I L A S K U FA B R I K E U H A D Ž I Ć I M A

O B I L A Z A K FA B R I K E ПОСЕТА НА ФАБРИКАТА

Na obilasku su se mame zaustavile na najvažnijim mestima u fabrici počevši od labo-

СНИМАЊЕ НА НОВА РЕКЛАМА

Skeniraj QR kod svojim smartphoneom. Скенирај го QR кодот со својот смартфон.

tamo kvalitet proizvodnje na istom nivou kao i u Izoli. Obilazak fabrike vodili su Alma Ljubunčić, šef odljenja za nadzor kvaliteta i Samir Brodović, direktor proizvodnje. Maјките од Србија, Босна и Херцеговина и Македонија исто така ја посетија и фабриката во Хаџиќи и потврдија дека и тамо квалитетот на производство е на исто ниво како и во Изола. Посетата на фабриката ја водеа Алма Љубунчиќ, шеф на одделението за надзор на квалитетот и Самир Бродовиќ, директор на производството.


no v o s ti / в ест и

Priznanja za Argetu Признанија за Argetа I ove godine zlatni EFFIE И оваа година златен EFFIE

Ovo za Argetu nije prva nagrada za komunikacionu efikasnost ; naime, 2004. dobila je zlatni Effie za kampanju Argeta dobra strana hleba, 2008. srebrni Effie za kampanju Argeta tuna, 2010. bronzani za Argetu Junior uz posebnu nagradu za upotrebu tržišnih istraživanja i 2012. zlatni Effie za akciju Argeta Junior. На првата вечер на 22. СОФ (Словенечки фестивал на пазарна комуникација) стручното жири ги награди најдобрите меѓу најдобрите за комуникациска извонредност со наградата Effie, a во категоријата долготрајна ефикасност златниот Effie го доби Argeta. За Argetа ова не е прва награда за комуникациска извонредност; имено, 2004. доби златен Effie за кампањата Argeta добрата страна на лебот, 2008. сребрен Effie за кампањата Argeta туна, 2010. бронзана зa Argetu Junior со посебна награда за употреба на пазарните истражувања и 2012. Златен Effie за акцијата Argeta Junior 8

A

rgeta pašteta od tune i kokošja pašteta dobile su nagradu za izvanredan ukus Superior Taste Award 2013, koju svake godine dodeljuje Međunarodni institut za ukus i kvalitet iz Bruxellesa. Svake se godine za ovu nagradu takmiče proizvodi iz više od sto kompanija iz celog sveta. Žiri je sastavljen od preko 180 poznatih kulinarskih majstora i stručnjaka za pića iz 14 najboljih znanih evropskih kulinarskih udruženja I Međunarodnog udruženja sommeliera. Ocenjivanje proizvoda je veoma objektivno i odvija se kroz tzv. «slepi test«, bez prisustva ambalaže ili bilo koje druge identifikacije. Argeta паштетата од туна и кокошкината паштета ја добија награда за извонреден вкус Superior Taste Award 2013, која секоја година ја доделува Меѓународниот институт за вкус и квалитет од Брисел. Секоја година за оваа награда се натпреваруваат производите од повеќе од сто компании од целиот свет. Жирито е составено од преку 180 познати кулинарски мајстори и експерти за пијалоци и 14 најдобри познати европски кулинарски здруженија и Меѓународното здружение на сомелиери. Оценувањето на производот е објективно и се одвива низ тнр. «слеп тест«, без присуство на амбалажа или било која друга идентификација.

Najbolji odnos cene i kvaliteta Најдобар однос на цената и квалитетот Slovenački potrošači smatraju da među paštetama na slovenačkom tržištu je Argeta ta koja ima najbolji odnos kvaliteta i cene, pokazalo je istraživanje Best Buy Award. Istraživanje je bilo otvorenog tipa što znači da odgovor nije bio unapred ponuđen, a bilo je sprovedeno među 1200 Slovenaca. Osnovni cilj istraživanja je olakšati kupcima pronalaženje proizvoda najboljeg kvaliteta i cene na tržištu. — N A G R A D A Н А Г РА Д А —

N

a prvoj večeri 22. SOF-a (Slovenački festival tržišnih komunikacija) stručni žiri je nagradio najbolje među najboljima za komunikacionu izvrsnost nagradom Effie, a u u kategoriji dugotrajna efikasnost zlatni Effie dobila je Argeta.

Nagrada evropskih kuvara Награда од европските готвачи

Истражувањето на Best Buy Award покажа дека словенечките потрошувачи сметаат дека меѓу паштетите на словенечкиот пазар Argeta има најдобар однос меѓу квалитетот и цената. Истражувањето беше отворено, што значи дека одговорот не беше однапред понуден, во него учествуваа 1200 Словенци. Oсновна цел на истражувањето беше да им се олесни на купувачите да го најдат производот со најдобар квалитет и цена на пазарот.


n ovosti / вести

Novootvoreni centar za edukaciju na Rakitnici u Zagrebu Новоотворен центар за едукација на Ракитница во Загреб Centar za edukaciju L E A R N development@AG na lokaciji Rakitnica 3, formalno je predstavljen 10. aprila. Moderno opremljen prostor će biti centralna lokacija za sve radionice koje organizuju Ljudski resursi, ali je otvoren i za potrebe ostalih odeljenja kompanije i pogodan za održavanje timskih sastanaka, radionica i prezentacija. Centar može, zavisno od namene i postavke, da primi do 40 ljudi, sastoji se od centralne prostorije za projekciju, lounge prostora i dodatne tri prostorije za rad u manjim grupama. Nakon nekoliko meseci priprema i opremanja prostora, centar omogućava objedinjavanje internih edukacija i radionica na jednom mestu na mirnoj lokaciji, uz dodatne benefite kao što su besplatan parking i wireless sistem. — PROSTOR ПРОСТОР —

Центарот за едукација L E A R N development@AG на локацијата Ракитница 3, формално е претставен на 10. aприл. Moдерно опремениот простор ќе биде централна локација за сите работилници кои ги организираат Човековите ресурси, но отворен е и за потребите на останатите оддели на компанијата, може да се користи за одржување на тимски состаноци, работилници, презентации. Центарот, во зависност од намената и поставката, може да прими до 40 луѓе, составен е од централна просторија за проекција, lounge простор и три дополнителни простории за работа во помали групи. По неколкуте месеци подготвување и опремање на просторот, центарот овозможува обединување на интерните едукации и работилници на едно место на мирна локација, со дополнителни бенефити како што се бесплатен паркинг и wireless систем.

9


no v o s ti / в ест и

— N A G R A D A Н А Г РА Д И —

Za Bananica kampanju nagrada PR struke Зa Bananica кампањата награда за ПР струката Kompanija Soko Štark i PR agencija New Moment osvojile su prvu nagradu u kategoriji PR u Integrisanim kampanjama za projekat: „Bananica pakovanje menja, ali ukus nikada“ na ovogodišnjem, tradicionalnom PR– ijemu. PR-ijem je najznačajnija i najprestižnija manifestacija u području odnosa sa javnošću u Srbiji koju organizuje Društvo Srbije za odnose sa javnošću. U okviru kampanje, realizovana je jedinstvena press tura, obilazak pogona Bananica, degustacija i premijerno prikazivanje novog pakovanja za vodeće opinion lidere na internetu. Bananica je nakon kampanje izašla još jača i prepoznatljivija u odnosu na konkurentske brendove, jedinstvenog ukusa koji budi najljepša sećanja na detinjstvo, ali sada u novom, modernijem ruhu i još jednom dokazala da je jedina prava!

Koмпанијата Soko Štark и ПР агенцијата New Moment ја осовоија првата награда во категоријата ПР во Интегрираните компании за проектот: „Bananica пакувањето го менува, но вкусот никогаш “ на овогодинешниот традиционален ПР. ПР е најважната и најпрестижната манифестација во подрачјето односи со јавноста во Србија, која ја организира Друштвото на Србија за односи со јавноста. Во рамките на кампањата, реализирана е единствена press тура, посета на погонот на Bananica, дегустација и премиерно прикажување на новото пакување за водечките opinion лидери на интернет. По кампањата Bananica излезе уште појака и попрепознатлива во однос на конкурентските брендови, со единствен вкус кој ги буди најубавите сеќавања на детството, но сега во ново, помодерно пакување и уште еднаш докажа дека е единствената вистинска!

Nova korporativna web stranica Нова корпоративна веб страница Na adresi www.atlanticgrupa.com je krajem maja lansirana i savremena, pregledna, nova web stranica Atlantic Grupe, koju osim pomaka u grafičkoj čistoti estetike karakteriše i niz novih funkcionalnosti. Nova stranica organizovana je vizuelno i sadržajno tako da posetilac može brzim pregledom da dobije jasnu sliku o tome čime se Atlantic Grupa bavi i o kakvoj je kompaniji reč i u nekoliko klikova lako da dodje do tražene informacije ili kontakta. Pretraživač sa leve strane naslovne stranice prezentacijski je osmišljen tako da predstavi kompaniju i proizvodni portfolio (o nama, naši proizvodi, društvena odgovornost), dok je desna strana pretraživača zamišljena kao funkcionalan servis onima koji na stranicu dolaze ciljano (investitori, mediji, raditi u Atlanticu). 10

Кон крајот на мај, на адресата www.atlanticgrupa.com беше лансирана современата и прегледана нова веб страница на Атлантик Групата, која освен развојот на графичката чистота на естетиката се карактеризира и со голем број на нови функционалности. Новата страница организирана е визуелно и содржински така да посетителот може со брз преглед да добие јасна слика за тоа со што се занимава Атлантик Група, за какава компанија се работи, со неколку клика лесно се доаѓа до бараната информација или контакт. Пребарувачот од левата страна на насловната страна е презентациски осмислен така да ги претстави компанијата и производствениот портфолио (за нас, нашите производи, општествената одговорност), додека десната страна на пребарувачот замислена е како функционален сервис за оние кои на страницата доаѓаат конкретно (инвеститори, медиуми, работа во Атлантик).


n ovosti / вести

FINANCIJE ФИНАНСИИ

A

Aтлантик Групата во првиот квартал од 2013. година оствари приход од продажба во износ од 1,09 милијарди куни, што во однос на истиот период минатата година претставува пораст од 3,2 проценти. Добивката пред камати и даноци (EBIT) намалена е во првиот квартал на 75,6 милиони куни, а тоа првренствено се должи на привремениот прекин на дистрибуција на поедини ланци на хрватскиот пазар за време на преговорите за новите комерцијални услови, додека нето добивката по малцинските интереси пораснала на 30,4 милиони, благодарејќи им на значително намалените трошоци за камати по успешното рефинансирање на кредитните обврски. За вкупниот пораст на приходот од продажба на Aтлантик Групата најмногу придонесоа стратешките деловни подрачја Спортска и активна исхрана (19,0 проценти), при што најзначајниот пораст остварен е на пазарите на Германија и Швајцарија, како и Слатко и Солено (8,1 процент) со двоцифрен пораст на продажбата на чоколадниот асортиман на пазарите на Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Кафето како најголема поединечна категорија со 225,6 милиони куни приход од продажба оствари 1,7 проценти подобар резултат во првиот квартал во однос на истиот период минатата година.

tlantic Grupa je u prvom kvartalu 2013. godine ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 1,09 milijardi kuna, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja rast od 3,2 odsto. Dobit pre kamata i poreza (EBIT) smanjena je u prvom kvartalu na 75,6 miliona kuna najpre usled privremene obustave distribucije pojedinim lancima na hrvatskom tržištu u toku pregovora o novim komercijalnim uslovima, dok je neto dobit nakon manjinskih interesa porasla na 30,4 miliona zahvaljujući značajno sniženim troškovima kamata nakon uspešnog refinansiranja kreditnih obaveza. Ukupnom rastu prihoda od prodaje Atlantic Grupe najviše su doprinela strateška poslovna područja Sportska i aktivna prehrana (19,0 odsto), pri čemu je najznačajniji rast ostvaren na tržištima Nemačke i Švajcarske, kao i Slatko i Slano (8,1 odsto) sa dvocifrenim rastom prodaje čokoladnog asortimana na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne gore. Kafa je kao najveća pojedinačna kategorija sa 225,6 miliona kuna prihoda od prodaje ostvarila 1,7 odsto bolji rezultat u prvom kvartalu u odnosu na isti period lane. D J E Č J A H R A N A ДЕ ТС КА ХРАНА 4 %

P I Ć A ПИЈАЛОЦИ 12 %

D E L I K AT E S N I N A M A Z I Д Е ЛИ К АТ Е СН И Н АМАЗ И 9 %

S L AT K O I S L A N O СЛ АТКО И С ОЛЕ НО 13 %

K AVA KАФЕ 21 %

• •

U D I O U P R O D A J I P O S P P - I M A УДЕ Л ВО ПРОДАЖА ПО С ДП

5 brendova Obala Grupe u distribuciji Atlantica 5 брендови на Обала Група во дистрибуција на Атлантик Sredinom maja na Atlanticovoj listi principala našlo se 5 novih brendova. Svi brendovi su iz asortimana Obala Grupe, a radi se o renomiranim proizvodima za koje je Atlantic dobio ekskluzivnu distribuciju u tradicionalnom kanalu. Novi asortiman obuhvata svetski poznati brend Oranginu, Limonu, voćno vino od jabuke InCider, rum prefinjenog ukusa Stroh i najfinija vina Zonin. Ovom saradnjom Atlanticova distribucija je pridobila još jednog renomiranog partnera pa će u saradnji sa njim težiti značajnijem pomaku u distribuciji i vidljivosti brendova na policama, i sve to uz kvalitetan i održivi marketing mix. Кон средината на мај, на листата со принципали на Атлантик се најдоа нови 5 брендови. Сите брендови се од асортиманот на Обала Група, а се работи за реномирани производи за кои Атлантик доби ексклузивна дистрибуција во традиционалниот канал. Новиот асортиман ги опфаќа светски познатите брендови Оранжина и Лимона, овошното вино од јаболко InCider, румот со префинет вкус Stroh и најфините вина Zonin. Со оваа соработка Атлантиковата дистрибуција придоби уште еден реномиран партнер и во оваа соработка ќе тежи кон значително подобрување во дистрибуцијата и изложеноста на брендовите на полиците придружено со квалитетен и одржлив маркетиншки микс.

— PRINCIPALI ПРИНЦИПАЛИ —

Nastavak rasta prihoda od prodaje Продолжение на порастот на приходите од продажба

PRINCIPALSKI BRENDOVI ПРИ Н Ц И ПА Л Н И Б РЕ Н ДОВ И 13 %

SPORTSKA I AKTIVNA PREHRANA СПО РТСКА И А КТИ В Н А И СХРА Н А 18%

Z D R AV L J E I N J E G A З ДРА В ЈЕ И Н Е ГА 10 % 11


no v o s ti / в ест и B R A N D L E A D E R AW A R D

Nagrada za poslovnu izvrsnost Награда за бизнис извонредност

N

a Regionalnoj konferenciji “Agrobiznis“: prirodni, tržišni i investicioni brend zemalja Jugoistočne Europe“ u Beogradu, Atlantic Grupi je dodeljena prestižna nagrada Brand Leader Award - za poslovnu izvrsnost i opšti doprinos rastu konkurentnosti privrede regiona I jugoistočne Evrope. Nagradu je tom prilkom preuzeo Ivan Mišetić, generalni sekretar Atlantic Grupe. Svojim učestvovanjem na konferenciji, Atlantic Grupa je u okviru panela na temu: Tržišno merenje snaga brendova i privatnih robnih marki- kroz izlaganje Ivana Mišetića, generalnog sekretara, dala predloge i smernice, iz svog praktičnog iskustva velike regionalne kompanije, za realnu perspektivu i dalji razvoj agrobiznis sektora.

На Регионалната конференција „Агробизнис“: природни, пазарни и инвестиционен бренд на земјите на Југоисточна Европа“ во Белград, на Атлантик Групата доделена и е престижната награда Brand Leader Award – за бизнис извонредност и општ придонес кон порастот на конкурентноста на економијата во регионот и во Југоисточна Европа. Наградата по тој повод ја презеде Иван Мишетиќ, генерален секретар на Атлантик Групата. Со своето учество на конференцијата, Атлантик Групата во рамките на панелот на тема: Пазарно мерење на моќта на брендовите и приватните стоковни маркипреку излагањето на Иван Мишетиќ, генерален секретар, даде предлози и правци, од своето практично искуство на голема регионална компанија, за реална перспектива и понатамошен развој на агробизнис секторот.

Cedevita u društvu najboljih izvoznika Cedevita во друштво на најдобрите извозници

TATJANA CVIJETIĆ LONČARIĆ ТАТЈАНА ЦВИЈЕТИЌ ЛОНЧАРИЌ 12

Na 8. Konvenciji Hrvatskih izvoznika, održanoj u Zagrebu, Cedevita d.o.o nagrađena je nagradom Zlatni ključ za najboljeg izvoznika u Srbiju u 2012. godini. Glavna tema konferencije je bila „Hrvatski izvoz pre i posle ulaska u EU“, pa su tom prilikom održane brojne prezentacije vezane za stanje u privredi i za predviđanja izvoznih rezultata nakon ulaska u EU. Cedevita se primljenom nagradom našla u društvu velikih hrvatskih izvoznika i još jednom je pokazala kvalitet brenda i distribucije, kao i pripadnost samom vrhu izvoznika, a priznanje je i dodatni podsticaj za još bolje izvozne rezultate i nakon ulaska u EU.

Нa 8. Конвенција на Хрватските извозници, одржана во Загреб, Cedevita д.o.o наградена е со наградата Златен клуч за најдобар извозник во Србија во 2012. година. Главна тема на конференцијата беше „Хрватскиот извоз пред и по влегувањето во ЕУ“, и по тој повод беа одржани бројни презентации во врска со состојбата во стопанството и со предвидувањата на извозните резултати по влегувањето во ЕУ. Cedevita по примањето на наградата се најде во друштво на големите хрватски извозници и уште еднаш ги покажа квалитетот на брендот и дистрибуцијата, како и припадноста кон самиот врв на извозници, а признавањето е дополнителен поттик за уште подобрите извозни резултати и по влегувањето во ЕУ.


POSJET ПОСЕТА

Visoka delegacija EBRD-a u poseti Atlantic Grupe Висока делегација на ЕБОР во посета на Атлантик Група

V

isoka delegacija Evropske Banke za obnovu I Razvoj (EBRD) po dolasku u Zagreb gde se susreću sa mnogim zvaničnicima najpre je posetila Atlantic Grupu i proizvodnju Cedevite u Planinskoj ulici, jednu od najdugovečnijih fabrika u gradu. Predvođeni predsednikom EBRD-a Sumom Chakrabartijem i Direktorkom banke hrvatske kancelarije, Vedranom Jelušić Kašić - gosti iz centrale EBRD-a susreli su se sa delegacijom Atlantic Grupe na čelu sa predsednikom Uprave Emilom Tedeschijem i potpredsednikom Zoranom Stankovićem. Gosti su u razgovoru bili vrlo zainteresovani da čuju perspektivu Atlantic Grupe u poslovnom razvoju i prilike koje vidimo u kontekstu ulaska Hrvatske u EU. U obilasku proizvodnje Cedevite veoma ih je impresionirala koncepcija Cedevite GO!, jedinstvenog proizvoda na tržištu u mnogim aspektima. Sam proces nastanka Cedevite gostima su kroz šetnju pogonom detaljno objasnili direktor inženjeringa Ivan Pavelić i direktor istraživanja i razvoja Ivan Cerovečki kao domaćini na lokaciji. Evropska banka za obnovu i razvoj jedan je od najvećih akcionara Atlantic Grupe sa učešćem od 8,5 odsto, a ovom visokom posetom su još jednom pokazali značaj investicije u Atlantic u njihovom portfoliju kao i stratešku važnost partnerstva sa našom kompanijom.

Sertifikacijom potvrđena izvrsnost Со сертификација потврдена извонредност Proces sertifikacije u Atlantic Grupi, kojim je kompanija potvrdila usaglašenost svojih procesa i operativih aktivnosti sa međunarodnim standardima, uspešno se završio u aprilu. U samo osam radnih dana

Висока делегација на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) по пристигнувањето во Загреб, каде ќе се сретне со голем број на официјални претставници, најпрвен ја посети Атлантик Група и фабриката за Цедевита на ул. Планинска, една од фабриките која најдолго опстојува во градот. Предводени од претседателот на ЕБОР, Сума Чакрабарти и Директорот на канцеларијата на хрватската банка Ведран Јелушиќ Кашиќ, гостите од централата на ЕБОР се сретнаа со делегацијата на Атлантик Група на чело со Претседателот на управниот одбор Емил Тедески и потпретседателот Зоран Станковиќ. Во разговорот, гостите беа многу заинтересирани да слушнат за перспективата на Атлантик Група во деловниот развој и приликите кои ги гледаме во контекст на влезот на Хрватска во ЕУ. При обиколката на фабриката Цедевита беа импресионирани од концептот на Cedevitа GO!, во многу погледи единствен производ на пазарот.Директорот за инженеринг Иван Павелиќ и директорот за истражување и развој Иван Церовечки детално им го објаснија на гостите целиот процес за производство на Цедевита додека вршеа обиколка на фабриката. Европската банка за обнова и развој е еден од најголемите акционери на Атлантик Група со удел од 8,5%, а со оваа висока посета уште еднаш го покажаа значењето на инвестициите во Атлантик во нивното портфолио како и стратешката важност на партнерството со нашата компанија.

sertifikacija je sprovedena na svih 15 Atlanticovih lokacija, što je ujedno zahtevalo koordinaciju sertifikatora. Pored pohvala, sertifikatori su visokom ocenom ocenili i novi pristup procesa, kao i strukturu čitavog sistema dokumentacije, visok nivo higijene u proizvodnji i distributivnim centrima. Процесот на сертификација во Атлантик Групата, со кој компанијата ја потврди усогласеноста на своите процеси и

оперативни активности со меѓународните стандарди, успешно се заврши во април. Во само осум работни дена сертификацијата беше спроведена на сите 15 Атлантикови локации, што воедно бараше и координација на сертификаторите. Покрај пофалбите, сертификаторите со висока оценка ги оценија и новиот пристап на процеси, како и структурата на целиот систем на докумантација, високото ниво на хигиена во производството и во дистрибутивните центри. 13


no v o s ti / в ест и

Atlantic domaćin druženja članova Nemačko -Hrvatske komore Aтлантик домаќин на дружењето на членовите на ГерманскоХрватската комора Atlantic je u aprilu bio domaćin redovnog mesečnog druženja članica Nemačko Hrvatske industrijske I trgovačke komore, čiji je i sama član. Preko 70 članica Komore, među kojima su bili predstavnici kompanija kao što su Siemens, RTL, Bosch, Mercedes i ostali, učestvovalo je na druženju organizovanom u Atlanticovom internom kafiću. U ime domaćina okupljenima se obratio Generalni sekretar Ivan Mišetić predstavljajući kompaniju i njen proizvodno distributivni portfolio. Aтлантик во април беше домаќин на редовното месечно дружење на членовите на Германско Хрватската индустрија и трговска комора, чиј член е и самата. Преку 70 членки на Комората, меѓу кои беа и претставници на компаниите како што се Siemens, RTL, Bosch, Mercedes и други, учествуваа на дружењето организирано во интерното кафуле на Атлантик. Во име на домаќинот на присутните им се обрати Генералниот секретар Иван Мишетиќ, претставувајќи ги компанијата и нејзиното дистрибутивно портфолио.

14

Odabrani najbolji iz nabavke Избрани најдобрите од набавка

U

odeljenju Centralne nabavke od prošle godine je uveden izbor najboljeg komercijaliste nabavke i najboljeg generatora promena, odnosno onog koji se najviše istakao inicijativama za uvođenjem novog načina rada, drugačijeg pristupa i promena . Po oceni užeg stručnog žirija sastavljenog od direktora i rukovodilaca u Centralnoj nabavci, titula najboljeg komercijaliste nabavke za 2012. pripala je Barici Belošević iz nabavke u Hrvatska, koja u nabavci Cedevite radi duže od 24 godine i koja se po svim kriterijumima izbora istakla sa svojim predanim radom i dokazanom profesionalnošću. Drugu titulu, najboljeg generatora promena, dobio je za 2012. godinu Nebojša Vokši, direktor nabavke za Srbiju i Makedoniju, te lead buyer za kartonsku i papirnu ambalažu kao i za biljne masti i ulja iz sastava Centralne nabavke, koji je u vrlo kratkom vremenu unapredio i standardizovao procedure nabavke u svim operativnim kompanijama za čiju nabavku je zadužen, podigao efikasnost rada I kvalitet upravljanja troškovima I praćenja ostvarenja u nabavci, a koji je, uz sve to svojim načinom rukovođenja doprineo stvaranju jednog visoko angažovanog tima Nabavke za Srbiju i Makedoniju. Nebojša je već 13 godina zaposleni Grand Proma, od čega poslednje 2 godine u Nabavci. Barici i Nebojši uručena su priznanja i simbolične nagrade na druženju zaposlenih Centralne nabavke na Bledu.

Во одделението Централна набавка од минатата година воведен е избор за најдобар комерцијалист на набака и најдобар генератор на промени, односно оној кој најмногу се истакнал со иницијативи за воведување на нов начин на работа, поинаков пристап и промени. Според оценката на потесното стручно жири составено од директорот и раководителите во Централна набавка, титулата најдобар комерцијалист на набавка за 2012. година и припадна на Барца Белошевиќ од набавка во Хрватска, која во набавка на Cedevitа работи подолго од 24 години и која по сите критериуми на изборот се истакна со својата посветеност и докажана професионалност. Втората титула, најдобар генератор за промени за 2012. година ја доби Небојша Вокши, директор на набавка за Србија и Македонија, те lead buyer за картонска и

BARICA BELOŠEVIĆ I NEBOJŠA VOKŠI БАРИЦА БЕЛОШЕВИЌ И НЕБОЈША ВОКШИ

хартиена амбалажа како и за растителни масти и масла од составот на Централната набавка, кој во многу краток временски период ги унапреди и стандардизира процедурите за набавка во сите оперативни компании за чија набавка е задолжен, ги подигна ефективноста на работата и квалитетот на управување со трошоците и следењето на остварувањето во набавката, а кој и покрај сето тоа со својот начин на раководење придонесе кон создавање на еден високо ангажиран тим за Набавка за Србија и Македонија. Небојша, веќе 13 години е вработен во Grand Proma, од кои последните 2 години во Набавка. На Барица и на Небојша им беа врачени признанија и симболични награди на дружењето меѓу вработените на Централната набавка на Блед.


JUBILEJ ЈУБИЛЕЈ

Slavlje jubilaraca Прослава на јубиларците

S

oko Štark je u aprilu imao poseban dan za slavlje povodom dodele jubilarnih nagrada zaposlenima. Zahvalnice su uručene kolegama koji obeležavaju 10, 20 i 30 godina radnog staža. Direktor finansija Zoran Daljević zahvalio je kolegama uz kraće podsećanje na tradiciju Soko Štarka, dok je Tatjana Krasulja, direktor Ljudskih resursa, istakla da joj je posebno drago što je u prilici da u ovo vreme stalnih promena deli priznanja za dugogodišnji staž u kompaniji. Čak 197 jubilaraca sa tržišta Hrvatske koji ove godine obeležavaju dvocifrenu godišnjicu rada u kompaniji okupili su se 14. juna kako bi zajedno proslavili svoje jubilarne godišnjice. Tom svečanom prilikom predsednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi je čestitao i izrazio zahvalnost na dugogodišnjem doprinosu razvoju i uspehu, a reči hvale i čestitke uputili su i Zvonimir Brekalo, potpredsednik SPP Pića i Davor Daraboš, potpredsednik za SDP Hrvatska, koji su jubilarcima uručili zahvalnice i poklon pakete. Soko Štark во април имаше посебен ден за прослава по повод доделувањето на јубилејните награди на вработените. Благодарниците им беа врачени на колегите кои обележуваат 10, 20 и 30 години работен стаж. Директорот на финансии Зоран Даљевиќ им се заблагодари на колегите со краткото потсетување на традицијата на Soko Štark, додека Татјана Красуља, директор на Човековите ресурси, истакна дека и е особено драго што во ова време на постојани промени дели признанија за долгогодишен стаж во компанијата. Дури 197 jубиларци од пазарот на Хрватска кои оваа година обележуваат двоцифрена годишнина од својата работа во компанијата на 14. јуни се собраа за да можат заедно да го прослават јубилејот на својата годишнина. По овој свечан повод претседателот на Управата на Атлантик Група, Емил Тедеши им честиташе и изрази благодарност на долгогодишниот придонес за развој и успех, a пофалби и честитки упатија и Звонимир Брекало, потпретседател на ДСП Пијалоци и Давор Дарабош, потпретседател за СДП Хрватска, кои на јубиларците им врачија благодарници и подарок пакети.

n ovosti / вести

Nagrada za projekat “Prirodno drugačiji” Награда за проектот “Природно поинакви”

Na takmičenju za najbolji projekat na području ljudskih resursa u Srbiji, u organizaciji IECD Bledske škole i Asocijacije HR profesionalaca, između 22 kompanije koje su konkurisale sa 33 projekta, Atlantic je osvojio treće mesto sa svojim “Prirodno drugačijim” projektom. Prijavu i proces apliciranja vodila je Irena Tešić, zajedno sa ostalim članovima HR tima. Svesni činjenice da jaka korporativna kultura predstavlja ključni faktor uspeha, u Atlanticu je pokrenut proces standardizacije osnovnih vrednosti korporativne kulture na svim tržištima. На натпреварот за најдобар проект на подрачјето човекови ресурси во Србија, во организација на IECD Бледското училиште и Асоцијацијата на ХР професионалци, меѓу 22 компании кои конкурираа со 33 проекти, Атлантик го освои третото место со својот проект “Природно поинакви”. Пријавата и процесот на аплицирање ги водеше Ирена Тешиќ, заедно со останатите членови на ХР тимот. Свесни за фактот дека силната корпоративна култура претставува клучен фактор за успех, во Атлантик е започнат процес за стандардизација на основните вредности на корпоративната култура на сите пазари.

15


no v o s ti / в ест и

Čak 61 Farmacia maloprodajnih mesta Дури 61 Farmacia малопродажни места

— USPJEH УСПЕХ —

Lanac apoteka i specijalizovanih prodavnica Farmacia odnedavno broji čak 61 maloprodajnih mesta - 47 apoteka i 14 specijalizovanih prodavnica. U aprilu je otvorena najjužnija Farmacia apoteka- u Metkoviću koju vode 2 magistra iz Farmacijine najmlađe generacije farmaceuta, a jubilarna 60-ta Lokacija i 14-ta Specijalizovana prodavnica otvorena je u Biogradu na Moru, u Bure shopping centru. Istovremeno je preuređena i apoteka u centru Zagreba, na Autobuskoj stanici u Zagrebu, u Držićevoj, a sredinom juna nova apoteka otvorena je u Tribunju kao prva u Šibensko -kninskoj županiji i 61. filijala u lancu Farmacia apoteka i specijalizovanih prodavnica.

Kozmetički brandovi i u MÜlleru Koзметичките брендови и во MÜller 16

Ланецот аптеки и специјализирани продавници Farmacia од неодамна брои дури 61 малопродажно место – 47 аптеки и 14 специјализирани продавници. Во април се отвори најјужната Farmacia аптекa- во Метковиќ која ја водат 2 магистра од најмладата генерација на фармацевти на Farmaciа, а јубилејната 60-та Локација и 14-та Специјализирана продавница отворена е во Биоград на Море, во Bure шопинг центарот. Во исто време преуредена е и аптеката во центарот на Загреб, на Автобуската станица во Загреб, во Држиќева, а во средината на јуни отворена е и нова аптека во Трибуње како прва во Шибенско-книнската жупанија и 61. филијала во ланецот на Farmacia аптеките и специјализираните продавници.

U

renomiranom drogeri- Во реномираниот дрогериски ланец jskom lancu Mueller, Mueller, oд почетокот на февруари od početka februara su достапни се најдобрите брндови на Nevа dostupni najbolji Nevini -Plidenta (Propolis, Pro-t-action, Prosenbrendovi-Plidenta (Propolis, Pro-t-ac- sitive) Melem (цел асортиман) и Rosal tion, Prosensitive) Melem (ceo asor- Lip Balm (So Natural, Sensitive, Shine on timan) I Rosal Lip Balm (So Natural, me, Blueberry dream, Magic Glow, Cherry Sensitive, Shine on me, Blueberry Lady). Влезот во една од најголемите dream, Magic Glow, Cherry Lady). дрогерии во Хрватска, е резултат на Ulazak u jednu od vodećih drogerija повеќе месечните преговори меѓу Nevа u Hrvatskoj, rezultat je višemesečnih и Atlantic Trade, кои вложија посебни pregovora Neve i Atlantic Trade-a, напори за да може нашите врвни koji su uložili posebne napore kako производи да се најдат на рафтовите bi naši vrhunski proizvodi došli na на овие продавници. police trgovina.


n ovosti / вести

I DC Niš unapredio logističke procese И ДЦ Ниш ги унапреди логистичките процеси

Odeljenje informatike je uvelo novosti u nizu Atlanticovih kompanija- tako je u Atlantic Tradeu i Bionatura Bidon Vodama sproveden projekat TP2.0 kojim se promenilo rešenje za podršku mobilnoj prodaji i kojim se prelazi na potpuno novo tehničko i koceptualno rešenje. Takođe, u izradi je i rešenje za upravljanje voznim parkom i optimizaciju ruta u dostavi robe, što znači naprednije rešenje za automatski satelitski nadzor vozila, upravljanje voznim parkom i optimizaciju dostavnih ruta u logistici. Uz to, tokom maja su preseljene operacije DC Split na novu lokaciju u Dugopolju gde je IT učestvovao u pripremi infrastrukture i podešavanju sistema za operacije skladištenja na novoj lokaciji. Oдделот за информатика воведе новитети во повеќето компании на Атлантик, па така во Atlantic Trade и Bionatura Bidon Voda беше спроведен проектот TP2.0 со кој се смени решението за поддршка на мобилната продажба и со кое се преоѓа на сосема ново техничко и концептуално решение. Исо така, во изработка е и решението за управување со возниот парк и оптимизација на рутата за доставување на стоки, што значи понапредно решение за автоматски сателитски надзор на возилата, управување со возниот парк и оптимизација на доставните рути во логистиката. Покрај тоа, во мај беа преселени и операциите на ДЦ Сплит на нова локација во Дугополк каде ИТ учествуваше во подготовката на инфраструктурата и подесувањето на системот за операции на складирање на новата локација.

Nevini proizvodi ujedno su i prvi proizvodi iz portfelja Atlantic Grupe koji su se uspjeli pozicionirati u Mueller-u no vjerujemo da će se uspješnom prodajom otvoriti mogućnost i drugim AG brendovima da uđu na njihove police. — TA M A R A T U Đ E K , D I R E K T O R I C A P R O G R A M A K O Z M E T I K E, S P P Z D R AV L J E I N J E G A - ТА М А РА Т У Џ Е К , Д И Р Е К ТО Р К А Н А П Р О Г РА М АТА З А К О З М Е Т И К А , С П П З Д РА В Ј Е И Н Е ГА

Производите на Нева воедно се и првите производи од портфолиото на Атлантик група кои успеаа да се позиционираат во Милер, но веруваме дека со успешна продажба ќе имаме можност и другите брендови на АГ да влазат на нивните полици.

U Atlantic Brands-u, u DC-u Niš je krajem svibnja uspješno završio projekat implementacije WMS G.O.L.D, sistema za upravljanje skladištem koji ima za cilj optimizaciju svih skladišnih funkcija i unapređenje logističkih procesa kroz informatičku podršku čitavog lanca skladištenja – od prijema do isporuke robe kupcu. Atlantic WMS tim je implementaciju proveo u okviru vlastitih resursa , koristeći minimalnu off-site podršku konzultanata G.O.L.D. rješenja , čime je opravdao ukazano povjerenje odlukom o projektu uvođenja modernog logističkog informacijskog sistema u Srbiji. Во Atlantic Brands, во ДЦ Ниш кон крајот на мај успешно беше завршен проектот за имплементација на WMS G.O.L.D, системот за управување со складирањето чија цел е оптимизирање на сите складишни функции и унапредување на логистичките процеси низ информатичката поддршка на целиот ланец за складирање – од прием до испорака на стоката на купувачот. Тимот на Atlantic WMS имплементацијата ја спроведе во раките на сопствените средства, користејќи минимална offsite поддршка од консултантите на G.O.L.D. решенијата, со што ја оправда искажаната доверба со одлуката за проектот воведување на модерниот логистички информационен систем во Србија.

17

— IT —

it novosti ИT новитети


te ma / тем а

icu j n š i d o g . vi 60 a l s ина a н d ш n и e д g о г Le 0 ави 6 л с а т а д н Леге

PRIČA O COCKTI ПРИКАЗНАТА ЗА КОКТА

P

riča o Cockti započeta je 1952. godine. Naime, te godine direktor preduzeća Slovenijavino, Ivan Deu, sa putovanja je doneo bocu Coca-Cole, što je ohrabrilo zaposlene da već u istoj godini počnu da razvijaju tajnu formulu prvog gaziranog bezalkoholnog pića u Jugoslaviji. Recepturu za Cocktu je uz pomoć brata Lea razvio Emerik Zelinka, a 1953. godine Cockta je prijavljena i upisana u knjigu Saveznog zavoda za patente u Beogradu kao i u Bernu. Naziv Cockta proizlazi iz reči koktel (cocktail), budući da se radi o mešavini ekstrakta šipka, limuna i nekoliko vrsta drugog lekovitog bilja. Izvedenica „Cockta Cockta“ nastala je po uzoru na američku Coca-Colu. Student arhitekture Sergej Pavlin dobio je 1952. Godine porudžbinu za dizajniranje etikete i flašice Yugo Cockte, koja se oglašavala kao „Cockta Cockta“. Zanimljivo je kako je Sergej Pavlin već 1952. godine došao na ideju izrade plakata sa nacrtanim polarnim medvedom koji pije Cocktu, ali su taj predlog u to vreme odbacili. Odabran je predlog dizajnera Uroša Vagaja sa likom preplanule devojčice u žutoj majici, sa kosom povezanom u rep i flašicom Cockte u rukama, što je i dan danas jedan od najkarakterističnijih izgleda Cockte. Приказната за Кокта започна во 1952 година. Имено, таа година, директорот на компанијата Словенијавино, Иван Деу донел шише Кока Кола од своето патување што ги поттикнало вработените уште во истата година да почнат да развиваат тајна формула за првиот газиран безалкохолен пијалок во Југославија. Рецептурата за Кокта ја разви Емерик Зелинка со помош на својот брат Лео, а во 1953 година 18

Кокта е пријавена и регистрирана во книгата на Сојузниот патент центар во Белград и патент центарот во Берн. Името на Кокта доаѓа од зборот коктел (cocktail) бидејќи се работи за мешавина на екстракти од шипка, лимон и неколку врсти на други лековити билки. Изведенката “Кокта Кокта” настанала по примерот на американската Кока Кола. Студентот на архитектура, Сергеј Павлин, во 1952 година ја доби нарачка да ја дизајнира етикетата и изгледот на шишето Југо Кокта, која се рекламирала како “Кокта Кокта”. Интересно е како Сергеј Павлин уште во 1952 година имал идеја да се изработи плакат со нацртана поларна мечка која пие Кокта, но тој предлог во тоа време бил одбиен. Избран е предлог на дизајнерот Урош Вагаја со ликот на исончана девојка во жолта маица, со коса врзана во реп и шише Кокта во рацете, што и ден денес е еден од најкарактеристичните изгледи на Кокта.


tem a / тема

PRVE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI ПРВИТЕ ПРОМОЦИСКИ АКТИВНОСТИ

N

a skijaškim skokovima u Planici 8. marta На скијачките скокови во Планица, на 08. март 1953 1953. godine, prvi put je predstavljeno година, за прв пат е претставен новиот пијалок со име novo piće sa nazivom „Cockta Cockta“. “Кокта Кокта”. Во раните утрински часови, во компанијата Rano ujutru u preduzeću Slovenijavino u Словенијавино во Љубљана се натоварија камионите со Ljubljani natovarili su kamione sa flašicama novog новиот пијалок сместени во посебни дрвени сандаци pića, koje su posložili u posebne drvene sanduke заедно со 40 паноа, изработени во домашни услови, i dodali još 40 kod kuće izrađenih panoa sa stal- на кои на сина позадина се наоѓа исончаната девојка. cima, na kojima se nalazila na plavoj Промотерките на Словенијавино им носеле Кокта pozadini Vagajina preplanula devojčica. на гледачите, а за тоа време биле Promoterke Slovenijavina na priredbi облечени навистина интересно и su gledaocima donosile Cocktu, a bile впечатливо: носеле комбинезон од сатен со боја од чоколадо. su takođe, za ono vreme zanimljivo i upečatljivo obučene: nosile su kombiДетално замислената промотивна nezone od satena boje čokolade. Deакција побудила сеопшт интерес и според некои извори, новиот taljno osmišljena promotivna akcija пијалок брзо го снемало. За ова, probudila je sve opšti interes i prema nekim izvorima, novo piće brzo je nestalo. важна улога одиграла и цената – за Uz to, važnu ulogu je odigrala i cena - za flašicu od шише од 0,25 литри требало да се издвои 30 динари, 0,25 litara potrebno je bilo izdvojiti 30 dinara, što што е многу помалку отколку што чини едно шише пиво. je bilo dosta manje od cene flašice piva. Preduzeće Компанијата Словенијавино преку својот билтен повикувал Slovenijavino svojim biltenom je pozivala na kupovinu на купување на производите на Југо Кокта истакнувајќи proizvoda Yugo Cockta uz isticanje kako je to piće како овој пијалок е погоден за деца, млади и љубителите primereno za decu, mlade i ljubitelje bezalkoholnih на безалкохолните пијалоци. На угостителските објекти им pića. Ugostiteljskim lokalima preporučivalo se me- се препорачувало мешање со разни алкохолни пијалоци: šanje sa raznim alkoholnim pićima: pivom, vinom, пиво, вино вермут, рум... vermutom, rumom...

AMBALAŽA АМБАЛАЖА

P

rva flašica sa reljefnim natpisom Yugo Cockta izrađena je u fabrici stakla “Straža” u Rogatecu. Zbog zahtevne proizvodnje reljefni natpis kasnije je zamenjen žutim natpisom Yugo Cockta u sitotisku. Cockta je do danas nekoliko puta promenila spoljni izgled; više puta su je osavremenili, ali su se uvek vraćali njenom prvobitnom izgledu. Razvojem ambalaže i Cockta je dobila mogućnost punjenja u evro flašice, plastične flašice i limenke. Uvek iznova sledila je trend kako po obliku ambalaže tako i po paleti različitih ukusa.

Првото шише со релјефен натпис Југо Кокта е изработено во стакларницата Стража во Рогатец. Поради потребите на производството релјефниот натпис подоцна е заменет со жолт натпис Југо Кокта во сито печат. Кокта до денес неколку пати го промени својот надворешен изглед; повеќе пати беше модернизирана, но секогаш се враќаа на нејзиниот првобитен изглед. Со развојот на амбалажата и Кокта доби можност за полнење во пластични шишиња и лименки. Секогаш ги следи трендовите како во обликот така и во палетата на различни вкусови.


te ma / тем а

PROCVAT TRŽIŠTA ПРОЦУТ НА ПАЗАРОТ

U

prvoj godini, samo nekoliko meseci nakon uspešne promotivne akcije u Planici, preduzeće Slovenijavino prodalo je čak četiri miliona flašica Cockte. Proizvodio se sirup i punio pripremljen napitak. Sredinom 50ih godina prošlog veka započela je ubrzana prodaja uobičajenim načinima uz prodaju sirupa Cockta licenciranim proizvođačima, čime se jako povećala i prodaja na području bivše Jugoslavije. U bivšoj Jugoslaviji 1967. godine postojalo je već 90 licenciranih proizvođača, koji su godišnje punili više od 75 miliona flašica Cockte, ali je njen kvalitet, upravo zbog te činjenice, postao upitan. Prodaja se smanjila, ne samo zbog te činjenice, već i zbog agresivnog ulaska Coca-Cole i Schweppesa na jugoslovensko tržište. Novi napori za ponovnu prepoznatljivost Cockte na d o m a ć e m tržištu uloženi su 1974. godine: promijenjen je spoljni izgled i Cockta je ponovo osvojila potrošače kao piće prirodnih sastojaka, koje gasi žeđ, pije se sa ledom i domaće je piće sa tradicijom. U to vreme nastao je i jedan od najprepoznatljivijih slogana: Cockta, piće vaše i naše mladosti.

Važna prekretnica dogodila se 2000. godine kad je robnu marku Cockta kupilo preduzeće Kolinska. Osnovu za novi celokupni izgled, agencija Rogač RMV crpila je iz izvornog izgleda pa ga upotpunila sloganom: „Prvu nikada ne zaboravljaš“. Punjenje Cockte preselilo se u Rogašku Slatinu 2001. godine. Danas večno mlada Cockta zacrtani put nastavlja u okviru Atlantic Grupe. Cockta se u 2012. godini predstavila novom kampanjom, koja obuhvata legendarni staž i sveži pogled: to je piće koje nudi jedinstveno osveženje, piće za druženje, piće mladosti, verno potrošačima, piće koje 20

Во првата година, само неколку месеци по успешната промотивна акција во Планица, компанијата Словенијавино продала дури четири милиони шишиња Кокта. Се произведувал сируп и се полнел припремен напиток. Кон средината на педесетите години во минатиот век започнала забрзана продажба на територијата на поранешна Југославија. Во 1967 година на оваа територија веќе постоеле 90 лиценцирани произведувачи, кои полнеле повеќе од 75 милиони шишиња Кокта, но поради овој факт н е ј з и н и о т к в а л и те т дошол во прашање. Прдажбата се намалила не само поради ова, туку и поради агресивниот влез на Кока Кола и Швепс на југословенскиот пазар. Во 1974 година се вложени нови напори за повторна препознатливост на Кокта на домашниот пазар: променет е надворешниот изглед и Кокта повтно ги освоила потрошувачите како пијалок со природни состојки, кој ја гаси жедта, се пие со мраз и е домашен пијалок со традиција. Во тоа време настанал и еден од најпрепознатливите слогани: Кокта, пијалокот на вашата и нашата младост. Важен пресврт се случи во 2000 година, кога компанијата Колинска ја купи трговската марка Кокта. Агенцијата Рогач РМВ ја црпела основата за нов целокупен изглед од изворниот, па така го надополнила со слоганот “Првата никогаш не ја забораваш”. Полењето на Кокта во 2001 година е преселено во Рогашка Слатина. Денес, вечно младата Кокта продолжува по зацртаниот пат во склоп на Атлантик Група. Во 2012 година Кокта се претстави со нова кампања која го опфаќа легендарниот стаж и свежиот поглед: тоа е пијалокот кој нуди единствено освежување, пијалок за дружење, пијалок на младоста, верен на потрошувачите, пијалок кој е секогаш со нас. Со помош на динамичен и позитивен тон на комуникација се создаде нова


tem a / тема

освежувачка приказна.“Освежувањето” е претставено преку носталгичносовремен момент, кој го враќа времето, но ја остава Кокта се уште актуелна – современа, а воедно и ретро кул. Кампањата со освежената “девојка” која пие Кокта е креирана во Пристоп. По овој повод, во јубилејната година, во угостителските објекти има понуда на Кокта во ретро шише, и д е н ти ч н а н а о н а а од п р е д 6 0 години.

je uvek uz nas. Pomoću dinamičnog i pozitivnog tona komunikacije, stvorena je nova osvežavajuća priča. „Osveženje“ je predstavljeno nostalgično-savremenim momentom, koji vraća vreme, ali ostavlja Cocktu još uvek aktuelnom - savremenom, a ujedno i retro kul. Kampanja sa osveženom „devojčicom“, koja pije Cocktu, osmišljena je u Pristopu. Povodom toga, u jubilarnoj godini, u ugostiteljskim lokalima u ponudi je Cockta u retro bočici, identičnaonoj od pre 60 godina.

Za tako dug i uspešan put robne marke, na prvom mestu potreban nam je dobar proizvod. Nakon toga važan je I hrabar tim saradnika sa puno znanja i dobro vodjstvo da bi se oblikovala prava strategija robne marke, kao i potpora i poverenje vodjstva kompanije da sve te zamisli možemo da sprovedemo, a i malo sreće dobro dođe. — DARJA POČIČ, BREND M E N A D Z E R C O C K TA ДАРЈА ПРОЧИЧ, БРЕНД

Od 1996. do danas je prodaja Cockte povećana deset puta. Repozicioniranjem, Cockta je iz percepcije staromodnog pića postala moćna, inovativna robna marka koju danas vole potrošači svih generacija I uzrasta.

МЕНАЏЕР НА КОКТА — ROSANA TURK, SENIOR

За така долг и успешен пат на овој бренд, на прво место ни треба добар производ. Освен тоа важно е да се има смел тим на соработници со многу знаење и добро водство за да се формира вистинската стратегија на брендот како и потпора и доверба во раководењето на компанијата за сите тие идеи да можат да се спроведат, но не е на одмет и малку среќа.

BREND MENADZER C O C K TA Р О С А Н А Т У Р К , СЕНИОР БРЕНД МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР НА КОКТА

Од 1996 до денес продажбата на Кокта е зголемена десет пати. Со репозиционирањето, К о к т а о д п о гл е д н а страромоден пијалок стана моќен, иновативен бренд кој денес го сакаат потрошувачите од сите генерации и возрасти.

21


te ma / тем а

60. rođendan Cockte na Planici 60. роденден на Кокта на Планица

A

tlantic Grupa bila je bila ovogodišnji sponzor Svetskog kupa skijaških skokova u Planici od 22.-24. marta, gde je ujedno proslavila i 60.rođendan Cockte, prisećajući se svog prvog predstavljanja na Planici 8.marta 1953. „Piće naše mladosti“ je svoj rođendan proslavilo uz tortu, ali i promociju novog člana familije - Cockte Chinotto. Uz Cocktu, na Planici su se odlično promovisali i drugi Atlanticovi brendovi; tako su Cedevita i Multipower plenili pažnju svojim promotivnim vozilima, a Bananica, Smoki, Melem, Argeta i Barcaffè su nudili degustaciju svojih proizvoda. Cockta, koja je već tradicionalno pokrovitelj takmičenja u skijaškim skokovima na Planici, sa ponosom je uz Cedevitu i Barcaffé još u oktobru učestvovala na otvaranju obnovljene poznate skijaške skakaonice, kada je bilo organizovano i državno prvenstvo za sve članove.

Cockta Chinotto u duhu sambe Кокта Киното во духот на самбата

22

Атлантик Група беше овогодишниот спонзор на Светскиот куп на скијачки скокови во Планица од 22. – 24. март, каде воедно го прослави и 60. роденден на Кокта, присетувајќи се на своето прво претставување на Планица на 08. март 1953. “Пијалокот на нашата младост” својот роденден го прослави со торта, но и промоција на новиот член на семејството – Кокта Киното. Покрај Кокта, на Планица одлично се промовираа и останатите Атлантикови брендови; Цедевита и Multipower привлекоа внимание со своите промотивни возила, а Бананица, Смоки, Мелем, Аргета и Barcaffè нудеа дегустација на своите производи. Кокта, која веќе традиционално е покровител на натпреварувањето во скијачки скокови на Планица, заедно со Цедевита и Баркафе, со гордост беше дел од отворањето на реновираната скокалница кога беше организирано и државното првенство за сите членови.

Kao što se prognoziralo na proleće prilikom lansiranja, odaziv sa tržišta u regionu pokazuju kako će Cockta Chinotto biti „in“ piće ovoga leta. Uz brojne aktivnosti na prodajnim mestima, u maloprodaji i ugostiteljstvu, proleće i rano leto bili su u znaku Chinotto promocija. U Srbiji su razigrane Chinotto devojke sa prolaznicima zaplesale sambu. Како што на пролет се прогнозираше за време на лансирањето, одзивот на сите пазари во регионот покажува како Кокта Киното ќе биде “ин” пијалок за ова лето. Покрај бројните активности на продажните места, во малопродажбата и угостителството, пролетта и раното лето беа во знак на Киното промоциите. Во Србија разиграните Киното девојки заиграа самба со минувачите.


tem a / тема

600.000 obožavatelja Cockte na Facebooku 600.000 oбожаватели на Кокта на Фејсбук Cockta je već nekoliko godina aktivna na internetu i u novim medijima: uz svoju internet stranicu, još i na youtube- u, facebook-u, twitter-u i u sms komunikaciji. Od prošle godine radi i web Cockta Live radio, koji je osigurao dobar broj vernih slušatelja, koji svakodnevno prate muzički program.

Кокта веќе неколку години е активна на интернет и во новите медиуми: покрај својата интернет страница, присутна е и на youtube, facebook, twitter и смс комуникација. Од минатата година активно е и web Cockta Live радиото кое има добар број на верни слушатели кои секојдневно ја пратат музичката програма.

Trenutno, u skladu sa smernicama na internetu, ključna i najviše korišćena platforma je Cocktin profil na facebook u. Sve većim brojem obožavalaca i njihovim brojnim uključivanjem u sadržaje, naš profil se pretvara u odraz aktuelnih događaja u društvu i vriednosti koje zastupa robna marka i njeni verni potrošači. Raduje nas činjenica da smo krajem juna 2013. godine dobili 600.000-tog obožavaoca. Oni dolaze iz celog sveta, a najviše ih je naravno sa tržišta na kojima je Cockta prodajno najuspešnija i najpopularnija.

Моментално, во согласност со информациите од интернет, клучна и најкористена платформа е профилот на Кокта на facebook. Со се поголемиот број на обожаватели и нивни бројни уклучувања и содржини, нашиот профил се претвора во одраз на актуелни случувања во општеството како и редностите кои ги застапува брендот и нејзиние верни потрошувачи. Не радува фактот што при крајот на јуни 2013 година имавме 600.000 обожаватели. Доаѓаат од цел свет, а во најголем број нормално од пазарите каде Кокта е продажно најуспешна и најпопуларна.

Za sve ljubitelje Chinotta i putovanja, u Cockti su u letnjim mesecima pripremili akciju Chinotto around the world u kojoj će srećnim dobitnicima nakon izvlačenja biti omogućeno putovanje na destinaciju po njihovom izboru. Uz brojne manje nagrade, biće dodeljene i glavne nagrade – pet srećnika će moći da izaberu avionsku kartu po svojoj želji.

За сите љубители на Киното и патувања, Кокта во летните месеци припреми акција Киното around the world во која среќните добитници по извлекувањето ќе добијат патување до дестинацијата по нивен избор. Заедно со бројните мали награди, ќе бидат доделени и главни награди – пет среќници ќе можат да изберат авионска карта по своја желба.

23


OOH kampanja u Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i TV kampanja u Hrvatskoj, BIH i Srbiji ООХ кампања во Словенија, Хрватска, БиХ, Србија, Црна Гора и Македонија и ТВ кампања во Хрватска, БиХ и Србија


DNEVNIK ДНЕВНИК G A S T S A J A M P R E D S TA V I O H O R E C A B R E N D O V E G A S T С А Е М О Т Г И П Р Е ТС ТА В И H O R E C A Б Р Е Н Д О В И Т Е Z — R U S K I S T U D E N T I O D U Š E V L J E N I AT L A N T I C G R U P O M Р УС К И Т Е С Т УД Е Н Т И В О О Д У Ш Е В Е Н И С О АТ Л А Н Т И К Г Р У П АТА — D O N AT M G U O S V A J A N J U I TA L I J E D O N AT M G Ј А О С В О Ј У В А И Т А Л И Ј А — H U M A N I T A R N O D E L O V A N J E C O C K T E Х У М А Н И ТА Р Н А А К Ц И Ј А Н А C O C K T А — N E V A I Z A Z I V A Č – K I C K O F F 2 0 1 3 . Z A A T A C O N E VA П Р Е Д И З В И К У В АЧ - K I C K O F F 2 0 1 3 . З A A TA C — C O C K T A U P O T R A Z I Z A N A J K R E A T I V N I J I M A U P R O D A J I C O C K TA В О П О Т РА ГА З А Н А Ј К Р Е АТ И В Н И Т Е В О П Р О Д А Ж Б АТА — R O S A L L I P B A L M I P L I D E N T A Z V E Z D E C O S M O P R O F A R O S A L L I P B A L M И P L I D E N TA Ѕ В Е З Д И Н А К О С М О П Р О Ф — H A L M E D N A G R A D I O F A R M A C E U T E F A R M A C I E T R E Ć U G O D I N U Z A R E D O M H A L M E D Г И Н А Г РА Д И Ф А Р М А Ц Е В Т И Т Е Н А FA R M A C I А Т Р Е Т А ГО Д И Н А П О Р Е Д — O D E L J E N J E K V A L I T E T A N A R A Z M E N I I N A D O G R A D N J I Z N A N J A O Д Д Е Л З А К В А Л И Т Е Т Н А РА З М Е Н А И Н А Д Г РА Д Б А Н А З Н А Е Њ А


dnevni k / д н ев н и к

GAST sajam predstavio HoReCa brandove GAST саемот ги претстави HoReCa брендовитеz

A

tlantic Grupa se sa svojim brendovima iz HoReCa kanala kao generalni sponzor predstavila na 18. međunarodnom sajmu Gast održanom u Splitu. Bogato brendiran i moderan Atlanticov izložbeni prostor, uređen kao kafe bar, je posetio i Predsednik RH Ivo Josipović, koji se pobliže upoznao sa ponudom HoReCa asortimana i sa timom koji je tokom pet dana sajma obezbedjivao da se naši brendovi što bolje predstave posetiocima. Atlantic Grupa je na svom izložbenom prostoru predstavila sve svoje HoReCa brendove, sve brendove u okviru SDP Pića, Qimiq, kao i Rauch kao Atlanticov principal.Sajam GAST je za HoReCa tim bio izvrsno mesto prezentovanja odlučne ponude, ostvarivanja novih saradnji i kontakata, unapređenje postojećih saradnji, ali i za ostajanje u toku sa novim trendovima gastro i turističke ponude.

26

Atlantic Grupa je generalni sponzor Атлантик група е генерален спонзор на

18. međunarodnog GAST sajma u Splitu Меѓународен саем Гаст во Сплит

Aтлантик Групата со своите брендови од HoReCa каналот како генерален спонзор се претстави на 18. меѓународен саем Gast одржан во Сплит. Богато брендираниот и модерен Атлантиков изложбен простор, уреден како кафе бар, го посети и Претседателот на РХ Иво Јосиповиќ, кој поблиску се запозна со понудата на HoReCa асортиманот и со тимот кој во текот на петте саемски дена обезбеди нашите брендови да им се претстават што подобро на посетителите. Aтлантик Групата на својот изложбен простор ги претстави сите свои HoReCa брендови, сите брендови во рамките на СДП Пијалоци, Qimiq и Rauch, како Атлантиков принципал. Саемот GAST за HoReCa тимот беше одлично место за презентирање на одлучна понуда, остварување на нови соработки и контакти, унапредување на постоечките соработки, но и за останување во чекор со новите трендови во гастро и туристичките понуди.


dn evn ik / д невник 02

Američki post diplomci posetili Grand kafu Aмериканските постдипломци ја посетија Grand kafа

Početkom juna proizvodnju Grand kafe obišli su studenti biznisa doktorskih studija američkog univerziteta Argosy na Floridi u pratnji svoje profesorke Internacionalnog biznisa Gordane Pesaković. Domaćini su bili Slavica Lalović, direktorka marketinga Grand kafe i Marina Savić, rukovodilac korporativnih komunikacija, koje su im uz prezentacije ispričale sve o načinu poslovanju Atlantic Grupe i brendu Grand kafa, ali ponešto i o tradicionalnom ispijanju turske kafe na tim prostorima. Кон почетокот на јуни производството на Grand kafа го посетија студентите од бизнис докторските студии на американскиот универзитет Argosy на Флорида заедно со својата

Predsednik Uprave Atlantic Grupe, uz podršku lokalnog menadžmenta, je u maju održao predavanje studentima na institutu MGIMO (Moscow State Institute of International Relations – Moskovski državni institut za medjunarodne odnose) - prestižnoj ruskoj školi koja u sklopu šest fakulteta i četiri instituta okuplja mlade studente, te ih u ruskoj prestonici priprema za međunarodno poslovanje, diplomatiju, pravo i ekonomiju. Predstavivši im kompaniju, njeno poslovanje i brendove na ruskom tržištu, Emil Tedeschi je predavanjem izazvao značajan interes studenata, koje je zanimalo sve o razvoju poslovanja i potencijalu kompanije na tom propulzivnom tržištu. Poslovni model kompanije i ambiciozni planovi rasta na ruskom tržištu su dobili, pored predavača, visoke ocene i odličan fidbek. Претседателот на Управата на Атлантик Групата, со поддршка на локалниот менаџмент, во мај им одржа предавање на студентите на институтот MGIMO (Moscow State Institute of International Relations – Moсковски државен институт за меѓународни односи) – престижно руско училиште кое во составот на шест факултети и четири институти собира млади студенти, и во руската престолнина ги подготвува за меѓународно работење, дипломатија, право и економија. Претставувајќи им ги компанијата, нејзиното работење и брендовите на рускиот пазар, Емил Тедеши со предавањето предизвика значителен интерес кај студентите, кои сакаа да дознаат се за развојот на работењето и потенцијалот на компанијата на тој популзивен пазар. Деловниот модел на компанијата и амбициозните планови за пораст на рускиот пазар добија, покрај предавачите, високи оценки и одличен фидбек.

професорка по Интернационален бизнис Гордана Песаковиќ. Домаќини им беа Славица Лаловиќ, директорка на маркетингот на Grand kafа и Марина Савиќ, раководител на корпоративните комуникации, тие покрај презентацијата им кажаа и се за начинот на работење на Атлантик Групата и брендот Grand kafa, но и за традиционалното пиење на турското кафе на тие простори.

03

Ruski studenti oduševljeni Atlantic Grupom Руските студенти воодушевени со Атлантик Групата

27


— P R E D AVA N J E ПРЕДАВАЊЕ —

dnevni k / д н ев н и к 04

05

Uspešna predavanja na konferenciji u Kragujevcu Успешно предавање на конференцијата во Крагујевац

Donat Mg u osvajanju Italije Donat Mg ја освојува Италија

Farmaceutska konferencija održana u Kragujevcu u martu je okupila preko 250 farmaceuta iz velikog broja gradova Srbije, a koleginice iz SPP Zdravlje i nega su još jednom pokazale svoju stručnost i veliko stručno znanje kroz predavanje koja su održale. Predavanje je otvorila koleginica Arijana Meštrović s temom „Kriterijumi za odabir proizvoda za samolečenje - Profesionalizam, etika i autonomija u pružanju farmaceutske zaštite“. Koleginica Natalija Kanački je predstavila Dietpharm proizvode, kao što su Makulin i Centravit Prenatal, kao i Immuno shark za jačanje imuniteta. На фармацевтската конференција која во март се одржа во Крагујевац, учествуваа преку 250 фармацевти од повеќето градови во Србија, а колешките од СРП Здравје и нега уште еднаш ги покажаа својата стручност и големото стручно знаење преку предавањето кое го одржаа. Предавањето го отвори колешката Аријана Мештровиќ со темата „Kритериуми при избор на производите за самолекување – Професионализам, етика и автономија при овозможување на фармацевтската заштита“. Koлешката Наталија Каначки ги претстави производите на Dietpharm, како што се Makulin и Centravit Prenatal, како и Imuno shark за јакнење на имунитетот. 28

— D O N AT M G — Donat Mg je sredinom marta učestvovao na međunarodnom medicinskom kongresu koji se bavio temama dijabetesa, visokog krvnog pritiska i probavnim problemima kod trudnica. Ciljevi učestvovanja su bili povećanje prepoznatljivosti Donat Mg-a, upoznavanje sa proizvodom i njegovim prednostima, kao i steći bazu učesnika kongresa za buduće promotivne postkongresne aktivnosti. Uz to, Donat se predstavio i na sajmu Bimbinifiera u Rimu, prvom nacionalnom sajmu koji je u celosti namenjen italijanskim trudnicama i mladim mamama. Nastup je bio deo kampanje aktivacije trudnica, koja se u Italiji u 2013. sprovodi nizom aktivnosti. Glavni cilj nastupa na sajmu u Rimu je bilo predstavljanje Donat Mg-a, koji je budućim mamama predstavljen kao rešenje kojim se na potpuno prirodan način pomaže u rešavanju trudničkih tegoba.

Donat Mg кон средината на март учествуваше на меѓународниот медицински конгрес кој се занмаваше со прашањата околу дијабетесот, високиот крвен притисок и дигестивните проблеми кај бремените жени. Целта на учеството беше зголемување на препознатливоста на Donat Mg, запознавање со производот и со неговите предности, како и стекнување на база учесници на конгресот за идни промотивни постконгресни активности. Покрај тоа, Donat се претстави и на саемот Бимбинифиера во Рим, прв национален саем кој во целост им е посветен на италијанските трудници и на младите мајки. Настапот бил дел од кампањата за активација на трудниците која во Италија во 2013. се спроведува со низа активности. Главна цел на настапот на саемот во Рим беше претставувањето на Donat Mg, кој на младите мајки им беше претставен како решение со кое на сосема природен начин им се помага при проблемите за време на бременоста.


dn evn ik / д невник 07

Humanitarno delovanje Cockte Хуманитарна акција на Cocktа

06

Dani beba, dece i trudnica uz Cedevitu Денови на бебињата, децата и трудниците со Cedevitа Cedevita je u aprilu učestvovala na 12. Danima beba, dece i trudnica održanima u Vest Gejtu (West Gate). Uz nove proizvode iz asortimana Cedevite KIDS: Cedevitu KIDS čaj jagoda vanila, Cedevitu KIDS bombone jagoda i Cedevitu GO KIDS pomorandža, predstavljena je i nova maskota – lavić VITO. Mali učesnici u takmičenjima su uživali uz Cedevita napitak i poklon pakete. Kod glavne pozornice su bila postavljena četiri displeja sa lavićem Vitom, na kome se nalazio visinomer, gde su najmlađi mogli da izmere koliko su visoki. Cedevita во април учествуваше на 12. Денови на бебињата, децата и трудниците одржани во Вест Гејт (West Gate). Со новите производи од асортиманот на Cedevitа KIDS: Cedevitа KIDS чај од јагоди ванила, Cedevitа KIDS бонбони јагода и Cedevitа GO KIDS портокал, претставена е и новата маскота – лавчето ВИТО. Малите учесници во натпреварите уживаа со Cedevita пијалокот и подарок пакетите. Кај главната сцена беа поставени четири дисплеја со лавчето Вито, на кои имаше висиномер, каде што најмладите можеа да се измерат колку се високи.

Sredinom marta je Cockta Chinotto učestvovala u humanitarnoj akciji, gde su se, u organizacijii Lajons kluba Forum Ljubljana, skupljala sredstva za Zavod za slepe i slabovide u Ljubljani. Po simboličnoj ceni se tog dana na Kongresnom trgu u Ljubljani prodavala Cockta Chinotto sa slatkim rolatom koji je bio dugačak 150 metara, a njegovih 250 kg je izrađivalo 12 poslastičara.Prikupljena sredstva idu za izradu tzv. malih soba za male korisnike Zavoda, gde će uz pomoć rekvizita razvijati svoju motoriku. Кон средината на март Кокта Чиното (Cockta Chinotto) учествуваше во хуманитарната акција, каде што, во организација на Лајонс клуб Форум Љубљана, се собираа средства за Заводот за слепи и слабовиди во Љубљана. Тој ден по симболична цена на Конгресниот плоштад во Љубљана се продаваше Кокта Чиното со благиот ролат кој беше долг 150 метри, а неговите 250 kg ги изработија 12 слаткари. Собраните средства беа наменети за изработка на тнр. мали соби за малите корисници на Заводот, каде што со помош на реквизити ќе ја развиваат својата моторика.


Neva izazivač - Kick off 2013. za Ataco

Neva предизвикувач - Kick off 2013. зa Atac

Nevin marketinški tim se u aprilu družio sa kolegama iz bosanskohercegovačkog Ataca u Brelima, prezentujući im dosadašnje rezultate i zadatke za ključne Nevine brendove. Naglasak na aktuelne planove za prodajnu snagu Ataca Neva je prezentovala sa vrlo ozbiljnom porukom za sve njene brendove - Neva je izazivač i potreban je veliki zajednički trud kako bi se ostvarili ciljevi:

Маркетинг тимот на Nevа во април се дружеше со колегите од босанско херцеговскиот Atac во Брели, презентирајќи им ги досегашните резултати и задачи за клучните брендови на Nevа. Акцентот на актуелните планови за продажната сила на Atac, Neva го презентираше со сериозна порака за сите нејзини брендови - Neva е предизвикувач и потребен и е огремен заедички труд за да се остварат целите:

• realizacija postavljenih planova prodaje, • povratak na broj distributivnih mesta iz 2011. godine, • fokus na pune i pravilno složene police, • podrška koju će osigurati principal i • brze povratne informacije sa terena.

• реализација на поставените планови за продажба, • враќање на бројот на дистрибутивни места од 2011. година, • фокусирање на полните и правилно сложени рафтови, • поддршка која ќе ја обезбеди принципалот и • брзи повратни информации од теренот.

Prezentaciju je otvorila Tamara Tuđek, direktorka programa kozmetike, a detaljne fokuse po brendovima su prezentovali rukovodioci robnih marki Neve. Prezentacija je završila predajom pobedničkog pojasa Nikoli Naletiliću od strane Sandre Erdelji, direktorke izvoznih tržišta, koja je naglasila da je pobednički pojas nagrada za dobar rezultat, ali još više zalog za buduće uspehe oba tima.

Презентацијата ја отвори Тамара Туѓек, директорка на програмата за козметика, а деталните фокуси по брендови ги презентираа раководителите на стоковните марки на Nevа. Презентацијата заврши со предавање на победничкиот појас на Никола Налетиќ од страна на Сандра Ердељ, директорка на извозните пазари, која нагласи дека победничкиот појас е награда за добар резултат, но и влог за идните успеси на двата тима.

30


dn evn ik / д невник

09

10

Savetovanje farmaceuta sa Atlanticovim brendovima Советување на фармацевтите со Атлантиковите брендови

Sajamske aktivnosti Bionature Саемски активности на Bionaturа

Ovogodišnje Savetovanje farmaceuta nije moglo da prodje bez Dietpharma koji je, zajedno sa Nevom i Formasanom, nastupio na najvećem godišnjem okupljanju farmaceuta, gde se više od 500 učesnika premijerno upoznalo sa novim proizvodima i uverilo u vrhunski kvalitet i jedinstvene formulacije na tržištu. U svetlu novog redizajniranog izložbenog prostora,Dietpharm je predstavio dva noviteta u svom asortimanu: Magnezijum 375 Direkt granule i Lizzy se vozi lizalice, te podsetio na Fibralgin sirup, koji je namenjen najmlađima za snižavanje temperature i protiv bolova. Neva je predstavila novi proizvod iz linije Melem Pharma, namenjen za distribuciju isključivo kroz apoteke. Posetioci štanda su rado isprobali Melem Pharma Akut i reagovali sa oduševljenjem na račun raspona primene, teksture, mazivosti i mirisa novog proizvoda. Oвогодинешното советување на фармацевтите не можеше да помине без Dietpharm кој заедно со Nevа и Formasan, настапи на најголемиот годишен собир на фармацевти, каде што повеќе од 500 учесници премиерно се запознаа со новите производи и се уверија во врвниот квалитет и единствената формулација на пазарот. Во светлото на новиот редизајниран изложбен простор, Dietpharm ги претстави двата новитети во својот асортиман: Magnezium 375 Direkt гранули и Lizzy се сака лижавчиња, те потсети на Fibralgin сирупот, кој им е наменет на најмладите за намалување на температура и против болки. Neva го претстави новиот производ од линијата Melem Pharma, наменет за дистрибуција исклучиво преку аптеки. Посетителите на штандот со задоволство го испробаа Melem Pharma Akut и со воодушевување реагираа на сметка на распонот на примената, текстурата, лесното размачкување и мирисот на новиот производ.

Bionatura bidon vode su tokom februara i marta učstvovale na 22. Zagrebačkom sajmu nautike, kao i na prvim Danima hrvatskog čartera. Tamo je potencijalnim korisnicima, izlagačima i posetiocima nudila rešenja za jednostavnu i ekonomičnu konzumaciju vode Kala, te nudila svoje usluge hrvatskim marinama, čarter kompanijama, brodogradilištima i udruženjima vezanim za nautiku i nautički turizam. Bionatura bidon водите во текот на февруари и март учествуваа на 22. Загребски саем за наутика, како и на првите Денови на хрватскиот чартер. Тамо на потенцијалните корисници, изложувачи и посетители им нудеше решенија за едноставна и економична конзумација на водата Kala, им ги нудеше своите услуги на хрватските пристаништа, чартер компании, бродоградилишта и здруженија кои имаат врска со наутиката и со наутичкиот туризам. 31


11

Cockta u potrazi za najkreativnijima u prodaji Cockta во потрага за најкреативните во продажбата Da bi Cockta Chinotto postala hit piće, ovoga leta se na svim tržištima brine Atlanticova prodajna ekipa. Kolege se na terenu svakodnevno sreću s konkurencijom i u svoj rad moraju da ulože mnogo kreativnosti i inovativnosti kako bi se proizvod istakao pored drugih. Da bi pobudili tu kreativnost kod Atlantikovaca, od aprila do jula je pokrenuto fotografsko takmičenje za najinovativniju postavku Cockte Chinotto. Posebna komisija je na svakom tržištu svakog meseca birala tri fotografije ekipe, trgovačkog putnika ili unapređivača prodaje i nagradila ih paketom proizvoda Cockta. Nagrađene slike će učestvovati na regionalnom takmičenju, kada će se, početkom avgusta, odabrati 3 konačna pobednika. За да стане Cockta Chinotto хит пијалок ова лето на сите пазари се погрижи продажната екипа на Aтлантик. Koлегите на теренот секојдневно се сретнуваат со конкуренцијата и во својата работа мора да вложат многу креативност и иновативност за да се истакне производот покрај сите други. За да ја разбудиме таа креативност кај Атлантиковците, од април до јули отворивме фотографски натпревар за најиновативна поставка на Cocktа Chinotto. Посебна комисија секој месец на секој пазар бирала три фотографии од екипи, трговски патници или унапредувачи на продажба и ги наградувала со пакет производи на Cockta. Наградените слики ќе учествуваат на регионалниот натпревар, кога, кон почетокот на август ќе се изберат 3 коначни победници.

POBEDNICI U APRILU ПОБЕДНИЦИ ВО АПРИЛ • Darja Majcen i Maja Obreza Дарја Мајцен и Маја Обреза INTERSPAR VELENJE INTERSPAR ВЕЛЕЊE • Tanja Ferlič, Mateja Felicijan i Kristijan Jelen Тања Ферлич, Матеја Фелицијан и Kристијан Јелен INTERSPAR CELJE INTERSPAR ЦЕЉЕ

32

• Jasmina Čendak i Niki Finkšt Jaсмина Чендак и Ники Финкшт TUŠ PLANET KOPER TUŠ PLANET KOPER


dn evn ik / д невник

12

Zlatko Hrbud na Windaysima o ITIC projektu Златко Хрбуд на Windays за ITIC проектот

Zlatko Hrbud, regionalni direktor IT-a je na Majkrosoftovoj Windays konferenciji održao zapaženo predavanje o Atlanticovom ITIC (Information Technology Infrastructure Consolidation ) projektu, kojim se u kompaniji konsoliduju IT usluge i servisi u jedan regionalni data centar. Case study predavanje se održalo pod naslovom Privatni oblak 2013., te je bilo izvrsna prilika da se pobliže prezentuje ITIC projekt sa poslovne strane, ali i sa tehničke, gde su pobliže objašnjene tehnologije.

Златко Хрбуд, регионален директор на IT, на Windays конференцијата на Мајкрософт одржа извонредно предавање за Атлантиковиот ITIC (Information Technology Infrastructure Consolidation) проект, со кој во компанијата се консолидираат IT услугите и сервисите во еден регионален дата центар. Case study предавањето се одржа на тема Приватен облак 2013., и беше извонредна можност подетално да се презентира ITIC проектот од деловна страна, но и од техничка, затоа што и технологиите беа подетално објаснети.

13

O delotvornom upravljanju bezbednošću i kvalitetom hrane За ефективно управување со безбедноста и квалитетот на храната

Nataša Gladovič, direktorka korporativnog upravljanja kvalitetom je u martu održala predavanje na konferenciji o bezbednosti hrane, kao i o promenama koje je potrebno obavezno ispuniti pre ulaska u EU. S temom Saveti za delotvorno upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane u globalnom okruženju, Nataša Gladovič je predstavila model kojim je u Atlanticu organizovano upravljanje kvalitetom na korporativnom nivou. Kroz praktične primere je pokazala inovativna rešenja koja omogućavaju efikasnost nadzora u globalnom okruženju. Наташа Гладович, директорка на корпоративното управување со квалитетот во март одржа предавање на конференцијата за безбедност на храната, како и за промените кои задолжително треба да се исполнат пред влегувањето во ЕУ. Со темата Совети за ефективно управување со безбедноста и квалитетот на храната во глобалното опкружување, Наташа Гладович го претстави моделот со кој се организира управувањето на квалитетот на корпоративно ниво во Атлантик. Со помош на практичните примери ги покажа иновативните решенија кои овозможуваат ефикасен надзор во глобалното опкружување. 33


dnevni k / д н ев н и к

14

Rosal lip balm i Plidenta zvezde Cosmoprofa Rosal lip balm и Plidenta ѕвезди на Космопроф Neva je predstavila svoj asortiman na 46. Cosmoprof-u, najvećem svetskom kozmetičkom sajmu koji se od 7. do 11. marta održavao u Bolonji. Više od 2 hiljade izlagača i 26 hiljada stručnih posetilaca, najviše iz prodaje i marketinga, su i ove godine potvrdili Cosmoprof kao vodeću platformu susreta trendova i novih mogućnosti ekspanzije Bjuti sektora. Neva je ovogodišnji Cosmoprof zaokružila uspešnom prezentacijom novih proizvoda Rosal Lip Balma i Plidente, dok je zadovoljstvo postojećih kupaca i interes koji su izloženi proizvodi privukli na poslovnim sastancima sa 72 kompanije iz celog sveta potvrdila da je Neva u samom vrhu ponude i tehnologije (knowhow) u ovim kategorijama na svetu. Neva го претстави својот асортиман на 46. Космопроф, најголемиот светски козметички саем кој се одржа во Болоња од 7. дo 11. март. Повеќе од 2 илјади изложувачи и 26 илјади стручни посетители, најмногу од продажбата и маркетингот, и оваа година го потврдија Космопроф како водечка платформа за средба на трендови и новите можности за експанзија на секторот за Убавина. Neva овогодинешниот Космопроф го заврши со успешна презентација на новите производи Rosal Lip Balm и Plidentа, додека задоволството на постоечките купувачи и интересот кој изложените производи го предизвикаа на деловните состаноци со 72 компании од целиот свет потврдија дека Neva е во самиот врв на понуди и технологии (know-how) во овие категории на светот. 34

ATLANTICOVE MAGISTERKE АТЛАНТИЦОВИ МАГИСТРАНТИ

15

halmed nagradio farmaceute Farmacie treću godinu zaredom halmed ги награди фармацевтите на Farmaciа трета година по ред HALMED (Agencija za lekove i medicinske proizvode) svake godine farmaceutima dodeljuje nagrade za najveći broj prijavljenih i najkvalitetnije obrađenih nuspojava (propratnih dejstava) na lekove prijavljenih tokom jedne kalendarske godine. I ove godine je, treću godinu zaredom, nagrada otišla Atlanticovim magisterkama - Marijani Piškulić Radionov (22 prijavljene nuspojave), Martini Šepetavc (20 prijavljenih nuspojava), koja je nagrađena treću godinu zaredom, te Zori Mirić sa 18 prijavljenih nuspojava. Ova nagrada učvršćuje Farmacijin položaj u samom vrhu apotekarstva u Hrvatskoj i pokazuje visok stepen pružanja farmaceutske zaštite koja, između ostalog, uključuje i prijavljivanje nuspojava lekova. Prijavljena nuspojava obično rezultuje promenom terapije od strane lekara i na taj način poboljšava ishod lečenja, a samim tim i kvalitet života pacijenata. HALMED (Aгенција за лекови и медицински производи) секоја година на фармацевтите им доделува награди за најголем број на пријавени и најквалитетно обработени нус појави (пропратни дејства) на лековите пријавени во текот на една календарска година. И оваа година, трета година по ред наградата отиде кај Атлантиковите магистерки – Maријана Пишкулиќ Радионов (22 пријавени нус појави), Maртина Шепетавц (20 пријавени нус појави), која е наградена трета година по ред, и Зорица Мириќ со 18 пријавени нус појави. Oваа награда ја зацврстува положбата на Farmaciа во самиот врв на аптекарството во Хрватска и покажува висок степен на давање на аптекарска заштита, која меѓу другото ја вклучува и појавата на нус појави на лековите. Пријавената нус појава обично резултира со промена на терапијата од страна на лекарот и на тој начин го подобрува исхот од лекувањето, a со самото тоа и квалитетот на животот на пациентот.


dn evn ik / д невник

16

Odeljenje kvaliteta na razmeni i nadogradnji znanja Oддел за квалитет на размена и надградба на знаења

U okviru Atlanticove Škole kvaliteta, svake godine se organizuje konferencija o kvalitetu, na kojoj se okupe kolege iz odeljenja za korporativno upravljanje kvalitetom i odeljenja za osiguranja kvaliteta svih poslovnih programa, u cilju razmene iskustava i planiranja novih aktivnosti za proizvodnju bezbednih i kvalitetnih proizvoda. Na okupljanju u aprilu u Čatežu, glavne teme su bile rezultati procene i tehnike za delotvorno rešavanje neusklađenosti, postavljanje ključnih ciljeva i obezbedjivanje uspešnih rezultata, kao i integrisano upravljanje u postupku povlačenja proizvoda. U razdoblju od oktobra 2012. do aprila 2013. je među pojedinim timovima bilo organizovano takmičenje Shvatamo li zaista šta je to kvalitet? Timovi su se takmičili koji će najbolje definisati pojam kvaliteta, a pobednici su kolege Snežana Milanović Kostić, Julijana Filipović, Danijela Janković, Svetlana Petković, Biljana Marković, Dušan Cvetković, Maja Knežević Ivanović i Biserka Gavrilović.

Во рамките на Атлантиковото училиште за квалитет, секоја година се организираат конференции за квалитет, на кои се собираат колегите од оделот за корпоративно управување со квалитетот и оделот за осигурување на квалитет на сите деловни програми, со цел размена на искуства и планирање на нови активности за производство на безбедни и квалитетни производи. На априлскиот собир во Чатеж, главни теми беа разултатите од проценката и техниките за ефективно решавање на неусогласеноста, поставување на клучни цели и обезбедување на успешни резултатит, како и интегрирано управување во постапката при повлекување на производ. Во периодот од октомври 2012. дo aприл 2013. меѓу поедини тимови се организираше натпревар Дали нависитна разбираме што е тоа квалитет? Tимовите се натпреварувале кој најдобро ќе го дефинира поимот квалитет, а победници се колегите Снежана Милановиќ Костиќ, Јулијана Филиповиќ, Данијела Јанковиќ, Светлана Петковиќ, Билјана Марковиќ, Душан Цветковиќ, Маја Кнежевиќ Ивановиќ и Бисерка Гавриловиќ.

UČESNICI KONFERENCIJE O KVALITETU УЧЕСНИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ

POBJEDNICI NATJEČAJA O KVALITETI S NAGRADOM ПОБЕДНИЦИ НА НАТПРЕВАРОТ ЗА КВАЛИТЕТ СО НАГРАДИТЕ

35


dnevni k / д н ев н и к

17

18

Sarajevski studenti posetili Atlantic Сараевските студенти го посетија Атлантик

Atlanticovi magistri sa studentima farmacije Aтлантиковите магистри со студентите по фармација

Studenti završne godine postdiplomskih studija sarajevskog Ekonomskog fakulteta su u maju posetili Atlantic Grupu, gde su u razgovoru sa generalnim sekretarom Ivanom Mišetićem pokazali interes za poslovanje kompanije, strategiju regionalnog razvoja i mogućnosti prodora na tržišta van regiona, dok je direktorka marketinga Cedevite Lejla Dautović Čaić prezentovala brend Cedevitu, kao njen uspeh u regionu. Predavanje je izazvalo interes i brojna pitanja, te potvrdilo odličnu saradnju koju Atlantic ostvaruje sa fakultetima u zemlji i regionu. Студентите од завршната година на постдипломските студии на сараевскиот Економски факултет во мај ја посетија Атлантик Групата, каде што во разговорот со генералниот секретар Иван Мишетиќ покажаа интерес за работењето на компанијата, стратегијата за регионален развој и можностите за продор на пазарите надвор од регионот, додека директорката на маркетингот на Cedevitа Лејла Даутовиќ Чаиќ го презентираше брендот Cedevitа, како нејзин успех во регионот. Предавањето предизвика интерес и бројни прашања, и ја потврди одличната соработка која Атлантик ја остварува со факултетите во земјата и регионот.

Na Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu je krajem aprila održano predavanje 'Zablude mladog stažiste', na kojem su studenti farmacije tražili odgovore na pitanja vezana uz stažiranje i način rada u apoteci. Na njihov poziv su se odazvale Arijana Meštrović, konsultant iz područja razvoja kompetencija u apotekarstvu, Ljerka Jurić Karoli, regionalna načelnica u ZU Farmacia, sa iskustvom u menadžmentu i razvoju modernog apotekarskog lanca, kao i Martina Šepetavc, zamenica regionalne načelnice u ZU Farmacia, sa iskustvom u mentorisanju pripravnika. Tom prilikom je i dogovorena buduća saradnja u vidu obilaska delova SPP Zdravlje i nega, da bi studenti dobili širu sliku koja stoji iza uspešnog apotekarskog lanca.

36

На Фармацевтско-биохемискиот факултет кон крајот на април беше одржано предавањето 'Заблуди на младиот стажист', на кое студентите по фармација бараа одговори на прашањата во врска со стажирањето и начинот на работа во аптека. На нивната покана одговориле Аријана Мештровиќ, консултант од областа развој и и компетенции во аптекарството, Љерка Јуриќ Кароли, регионална началничка во ЗУ Farmacia, со искуство во менаџментот и во развојот на модерниот аптекарски ланец, како и Мартина Шепетавац, заменик на регионалната началничка во ЗУ Farmacia, со искуство во менторство на практикантите. Во таа пригода договорена е и идната соработка во форма на посета на делови од СРП Здравје и нега, како би можеле студентите да добијат поширока слика за тоа кој стои позади успешниот аптекарски ланец.


dn evn ik / д невник

Follow me, follow us! simpatičan, ali izuzetno uverljiv dok nas poziva: follow me! „kuda, kako, zašto?“ pitali smo ga. „u bolju, lepšu, čistiju i sigurniju životnu sredinu za vas i vašu decu,“ kratko je odgovorio. kako smo mi, atlantikovci prirodno izvrsni i prirodno druga čiji, uzeli smo ga za svog. za zeleni danas i za zeleni sutra u atlantic grupi se formirao pravi zeleni tim, koji radosno poziva: follow us! симпатичен е и исклучително е убедлив кога не повикува: follow me! „каде, како, зошто?“, го прашавме. „во подобра, поубава, почиста и посигурна средина. за вас и за вашите деца “, одговори накратко. ние, атлантиковците го земавме за свој, затоа што по природа сме одлични и природно поинакви. за зелено денес и утре во атлантик групата формиравме вистински зелен тим, кој со радост повикува: follow us!


Zeleni tim Зелен тим SLO

Damjana Poberaj

Vođa / Лидер: Alenka Kolarič

DrogaKolinska (DK) - Izola: Andreja Valenčak

Karlo Turk Tomaž Sabadin

DK - Rogaški vrelci: Aleš Križman

Robert Hlupi Aljaž Čoh

DK - Mirna: Milan Zore

Miro Dim Elizabeta Grebenc

DK - Ljubljana: Milena Pečar

Milena Pečar

Atlantic Trade: Ana Širec

Sergeja Urbanc

HRV

Mirela Sekula

Aleš Hiti Cedevita (Planinska): Ivan Brljak

Ivan Brljak Anto Bilobrk Lorens Flegar Tajana Šuk

(proizvodnja)

(obezbedjivanje kvaliteta)

Maja Maletić Čajko Cedevita (Apatovac): Valentina Hadrović

*

(proizvodnja)

Valentina Hadrović Branimir Šimanović Vlado Bakšaj Gordana Š. Zidari

(obezbedjivanje kvali teta)

Sanja Santo Montana Plus (Planinska): Ivan Brljak

(proizvodnja)

Ivan Brljak Anto Bilobrk Anita Rebernjak Renata Kos

Neva, Fidifarm, Zu (Brestovje): Darko Valjak

Darko Valjak Mladen Jelić Ružica P. Ćurić / Mladen Jelić Darko Kolezarić

AtlanticTrade (sve lokacije u HR): Mirela Sekula Bionatura Bidon Vode (Raktinica): Mirela Sekula

(Neva)

Leonida Majnarić

(Fidifarm)

Dubravka Kubišta M.

(Fidifarm)

Mirela Sekula (otpad) Goran Popović Mirela Sekula Goran Popović Darinko Šarušić


BiH

Hamdija Šabi

SER

Dino Bačvić (proizvodnja, kom. otpad)

Argeta Sarajevo: Malik Boja

Malik Boja

Malik Boja

Predrag Kojadinović

Upoznajte nas / За Нас!

Alma Ljubinčić (laboratorij) Elmir Bajrić (regulativa) Jelica Ostojić Miroslav Mirosavljević

Kofikom Produkt: Jelica Ostojić

Miroslav Vidaković Maja I. Knežević Milan Injac

Grand (Surčinska): Predrag Kojadinović

Zoran Ćurčić Milutin Grujičić monitoringi:

Dragoljub Gavrilović

Štark BG (Kumodraška): Milutin Grujičić

Violeta Rakić Milorad Lukić Milutin Grujičić, Milenija Lukić Nebojša Lukić Aleksandar Marković otpadna ulja:

Štark Ljubovija: Milorad Lukić Palanački Kiseljak: Dušan Cvetković

Nebojša Savić

Tatjana Blagojević

Frank Thies

Predstavnici rukovodstva strateških poslovnih programa su rukovodioci obezbedjivanja kvaliteta SPP / Претставниците на раководството за стратешки дистрибутивни програми се раководители за осигиривање на квалитет на СПП: Krešo Marin, Dubravka Kubišta Mamuzić, Sanja Komočar, Andreja Valenačak, Snežana Kostić Milanović, Jutta Mahl Rubin. Крешо Марин, Дубравка Кубишта Мамузиќ, Сања Комочар, Андреја Валенчак, Снежана Костиќ Милановиќ, Јута Мал Рубин.

regulativa:

Droga Kolinska Moskva: Marija Varnashkina

Peter Drube

Legenda ЛЕГЕНДА vazduh / воздух voda / вода energenti / енергенти tle / земја hemijska sredstva / хемиски средства opasne materije / опасни материи

MAK

Multipower: Jutta Mahl - Rubin

NEM

Aleš Vesel

Atlantic Trade Skopje: Vlado Atanasov

RUS

Snezana Jovanovska

JuttaMahlRubin

Mile Arsovski

Droga Kolinska Skopje: Vlado Atanasov

Marija Varnashkina

Vlado Atanasov **

Vlado Atanasov

Atlantic Brands: Predrag Kojadinović

otpadne vode / Отпадни води otpad / отпад otpadna ambalaža / отпадна амбалажа * ambalaža / амбалажа ** kaucija / кауција


dnevni k / д н ев н и к

ALENK A KOL ARIČ A ЛЕНКА КОЛАРИЧ

Rukovoditeljka sistema upravljanja životnom sredinom Раководителка на системот за управување со животната средина alenka kolarič je na početku prošle godine započela sa uvođenjem sistema upravljanja životnom sredinom u okviru korporativnog upravljanja kvalitetom. u tom okviru je organizovala zeleni tim atlantic grupe koji je iz dana u dan sve poletniji i prepoznatljiviji. aленка коларич кон почетокот на минатата година започна со воведување на системот за управување со животната средина во рамките на службата за корпоративно управување со квалитетот. во рамките на кој го организираше зелениот тим на атлантик групата кој од дена на ден станува се подинамичен и попрепознатлив. Koliko dugo ste na mestu rukovoditeljke sistema upravljanja životnom sredinom? Sa zaštitom životne sredine sam se susrel a prvi put pre devet godina, dok sam bila u tadašnjoj grupi Droga Kolinska zadužena za uvođenje sistema kvaliteta. Od tog trenutka područje životne sredine je postalo moja nit vodilja. S obzirom na činjenicu da svetski dan životne sredine slavimo na moj rođendan, volim da se našalim kako mi je briga za životnu sredinu na je dine Dan zaš tite životne sre та ти poverena još u kolevci. заш за нот Де end an. moj rođ а е токму на на животната средин ен. мојот роденд

Koлку долго сте на местото раководителка на системот за управување со животната средина? Со заштитата на животната средина прв пат се сретнав пред девет години, кога во тогашната група Дрога Колинска бев задолжена за воведување на системот за квалитет. Од тогаш подрачјето животна средина стана мојата ѕвезда водилка. Со оглед на тоа дека светскиот ден на животната средина се слави на мојот роденден, честопати се шегувам, дека сум задоена со грижата за средината.

Koje sećanje na uspeh ili ostvarenje vam izaziva osmeh na licu? Na početku uvođenja SUO je bilo potrebno pronaći saradnike iz svih proizvodnih i ostalih lokacija koje su na bilo koji način povezane sa područjem životne sredine. Od tada je prošlo nešto više od pola godine i grupa saradnika, koja brine o životnoj sredini, već deluje kao pravi zeleni tim. На кој успех, односно достигнување се сеќавате со насмевка на лицето? Нa почетокот на воведувањето на СУЖС требаше да се соберат соработници од сите производствени и останати локации, кои на било кој начин се поврзани со подрачјето животна средина. Од тогаш помина повеќе од половина година и групата соработници, која се грижи за околината, почна да делува како вистински зелен тим. 40

Na koji način drugi mogu da vas prate? Ono što možemo da učinimo za očuvanje naše prirode za sledeće generacije nije nikakva tajna: dosledno razdvajamo otpad, brižno postupamo sa vodom za piće, električnom energijom i ostalim energentima, koristimo po životnu sredinu bezopasne uređaje, razgradive proizvode i slično. Svi smo svesni svog doprinosa, ali se neki više, a neki manje, toga pridržavamo. I ovde nastupa zeleni tim. Želimo da proširimo brigu za životnu sredinu, stoga ćemo ubuduće izvoditi različite akcije kojima želimo „da povučemo sa sobom“ što više AG saradnika. На кој начин може да ве следат другите? Што можеме да направиме за да ја зачуваме нашата природа за идните генерации, и не е некоја тајна: доследно да го одвојуваме отпадот, совесно да ги користиме водата за пиење, електричната енергија и останатите енергенти, да се користат еколошки уреди, производи кои се разградуваат и слично. Сите сме свесни каков може да биде нашиот придонес, но и покрај тоа, некои од нас се повеќе а некои помалку доследни. И тука настапува зелениот тим. Сакаме да да ја прошириме грижата за животната средина, и токму поради тоа, во иднина ќе изведуваме разни акции, со кои сакаме „да повлечеме со себе“ што повеќе соработници од АГ. Kakav je vaš odnos prema okolini kad vas nitko ne gleda ? Na skali od jedan do deset …. osam . Trudim se da budem za ugled. Vrlo sam precizna pri razdvajanje otpada. A naročito bih pomenula svoju strast za »reciklažom« predmeta koji su već rashodovani. Udahnuti nov smisao rashodovanom predmetu za mene ima posebnu čar. Kаков е вашиот однос кон животната средина кога никој не ве гледа? На скалата од еден до десет …. oсум . Се трудам да бидам пример во тој поглед. Многу сум прецизна при раздвојувањето на отпадот. А посебно би ја споменала својата страст за »рециклажа« на предметите кои веќе го отслужиле своето. Давањето на нов смисол на предметот кој го отслужил своето за мене има посебен шарм.


dn evn ik / д невник

Postigli smo već mnogo Постигнавме многу delotvornost procesa upravljanja životnom sredinom smo procenjivali kroz efikasnost upotrebe energenata i vode po kilogramu proizvoda, poboljšanje odvojenog sakupljanja otpada, primedbe u vezi životne sredine i poštovanje zakona o zaštiti životne sredine na 14 proizvodnih mesta. ефективноста на процесот за управување со животната средина ја проценивме преку ефикасната употреба на енергентите и водата по килограм производ, подобрувањето на посебно собраниот отпад, примедби во врска со животната средина и почитување на законот за заштита на животната средина на 14 производствени места. Upravljanje životnom sredinom na pojedinim lokacijama Atlantic Grupe ima dugu tradiciju. Nekim lokacijama je sertifikat upravljanja životnom sredinom ISO 14001 dodeljen pre skoro jedne decenije. Ostale imaju više ili manje iskustva s uređenim sistemom upravljanja životnom sredinom. U 2012. godini smo odlučili da sve lokacije Atlantic Grupe stavimo pod isti „ekološki krov“. U prvom koraku do cilja je bilo potrebno pronaći saradnike sa područja zaštite životnom sredinom koji bi mogli da pomognu da se izgradi korporativni sistem upravljanja životnom sredinom. Grupu smo nazvali Zeleni tim. Na svim lokacijama smo pregledali na koje načine najviše utičemo na životnu sredinu, te smo sebi postavili konkretne ciljeve. U sve aktivnosti izgradnje sistema upravljanja životnom sredinom članovi Zelenog tima su uložili puno truda, a rezultat toga je korporativni sertifikat ISO 14001, dodeljen u martu ove godine za sve proizvodne lokacije u regionu. Ove godine će se u sistem, takođe, uključiti sve ostale proizvodne lokacije i distribucija. Управувањето со животната средина на поедини локации во Атлантик Групата има долга традиција. На некои локации сертификатот за управување со животната средина ISO 14001 доделен им е пред скоро една деценија. Останатите имаат повеќе или помалку искуство со системот за управување на животната средина. Во 2012. година, одлучивме сите локации на Атлантик Групата да ги ставиме

под ист „еколошки покрив“. Во првиот чекор до целта требаше да ги собереме соработниците од подрачјето заштита на животната средина, кои треба да помогнат во изградбата на корпоративниот систем за управување со животната средина. Групата ја нарековме Зелен тим. На сите локации проверивме со кои еколошки аспекти најмногу влијаеме на животната средина, и си поставивме конкретни цели со кои ќе извршиме влијание на тие начини. Во сите активности за изградување на системот за управување со животната средина членовите на Зелениот тим вложија голем напор, а резултатот е корпоративниот сертификат ISO 14001 кој и беше доделен во март оваа година за сите производствени локации во регионот. Оваа година во системот ќе се вклучат и останатите производствени локации и дистрибуцијата.

pročitajte šta sve smo već postigli u 2012. godini. прочитајте што се постигнавме во 2012. година. lokacija Bićete ponosni! Od 14 asnost njih 9 je poboljšalo efik boljšalo po je ih 8 e, vod ja trošen ktrične ele a enj išć efikasnost kor ost druge asn efik 10 a je, rgi ene naših vrste energije. Na 83% li odvajanje lokacija smo poboljša od lokacija otpada. Ni na jednoj zbog zagabi tuž pri nije došlo do e! din sre e otn živ ja đen ? Šta kažete локации Ќе се гордеете! Oд 14 оста ивн ект еф 9 ја подобрија вода, 8 на та чка ува рош пот при оста при ја подобрија ефективн а енергија, користење на електричн ги дру на а ост ивн ект еф a 10 83% од видови на енергија. На обривме нашите локации го под т. Ниту на адо отп на ето одвојувањ говори при е авм една локација нем дината! сре на е вањ аду заг поради Што велите?

planovi za 2013. godinu / планови за 2013. година atlantic grupa 2012: certifikat iso 14001

dodatno poboljšati delotvornu potrošnju vode i energije po kilogramu proizvoda na 60% naših proizvodnih lokacija. želimo da povećamo udeo razdvojenog prikupljenog otpada na svim našim lokacijama. дополнително да се подобри ефективноста при потрошувачката на вода и енергија по килограм производ на 60% од нашите производствени локации. сакаме да го зголемиме уделот на одвоено собраниот отпад на сите наши локации. 41


dnevni k / д н ев н и к

NOVOSTI ВЕСТИ

prikupljanje otpadnih baterija za čišću prirodu собирање на отпадни батерии за почиста природа U Srbiji smo prošle godine na svim lokacijama započeli prikupljati otpadne baterije. Odlaganjem u posebne spremnike omogućavamo njihovo recikliranje i pomažemo u očuvanju naše prirode. Pogrešnim odlaganjem u ostali komunalni otpad postoji velika mogućnost curenja teških metala u zemlju, u površinske i podzemne vode.

Минатата година во Србија на сите локации почнавме да собираме отпадни батерии. Со одлагањето во посебни собирни контејнери ќе ја овозможиме нивната рециклажа и ќе помогнеме во зачувањето на нашата природа. Имено, при погрешното одложување меѓу комуналниот отпад постои голема веројатност за навлегување на тешките метали во земјата, површинските и подземните води.

otpadne i opasne tvari pod povećalom oтпадните опасни материјали под микроскоп Na mnogim proizvodnim lokacijama u Hrvatskoj tokom rada nastaju veće količine otpadnih hemikalija. Posebnu brigu posvećujemo njihovom zbrinjavanju, jer smo svesni da se neispravno odložene opasne materije iz prirode vraćaju u naš život kroz pitku vodu, vazduh ili hranu.

На повеќето производствени локации во Хрватска при работата се создаваат поголеми количества на отпадни хемикалии. Посебно се грижиме за нивното безбедно отстранување, затоа што сме свесни дека неправилно одложените опасни материи од средината (околината) се враќаат во нашиот живот преку водата за пиење, воздухот или храната.

svaki list otpadnog papira nešto vredi вреди секој лист од отпадната хартија Dobru praksu odvojenog prikupljanja otpadnog papira na proizvodnim lokacijama u Bosni i Hercegovini proširujemo i na kancelarijske prostore. Svesni smo činjenice da i malim doprinosom pomažemo u očuvanju drveća.

Добрата пракса на посебно собирање на отпадна хартија на производствените локации во Босна и Херцеговина ја шириме и во канцелариите. Свесни сме дека со малите придонеси помагаме во чувањето на дрвјата.

otpadni čepovi za humanitarnu pomoć oтпадни чепови за хуманитарна помош U humanitarne svrhe, na više lokacija u Sloveniji, prikupljamo otpadne čepove sa oznakom PP ili PE, odnosno one koji nose znak za reciklažu. Kad je kontejner pun, bilo tko od zaposlenih može da ga odnese u preduzeće za reciklažu plastike koje ove čepove otkupljuje. Tona čepova vredi 300 EUR. Novac se poklanja jednoj od humanitarnih organizacija. Sada znate zašto nam je potrebna vaša pomoć u prikupljanju.

42

Во хуманитарни цели, на повеќе локации во Словенија собиравме отпадни чепови кои ја носат ознаката PP или PE, односно знакот за рециклажа. Кога ќе се наполни контејнерот, било кој од вработените може да го однесе во претпријатието за рециклирање на пластика кое ги откупува овие чепови. Еден тон чепови чинат 300 EВР. Парите се подаруваат во една хуманитарна организација. Сега знаете зошто ни е потребна вашата помош во собирањето.


ZAJEDNICA /ЗАЕДНИЦА DAN ZA KLINCE NA VELESAJMU ДЕТСКИ ДЕН НА ВЕЛЕСАЕМОТ — SMOKI SMOKIĆ SA K L I N C I M A M A R AT O N C I M A S M O K I S M O K I Ć С О Д Е Ц А Т А М А РА Т О Н Ц — M U LT I P O W E R - E K S K L U Z I V N I P A R T N E R B I C I K L I S T I Č K E T R K E D J I R O D I TA L I J A M U LT I P O W E R - E К С К Л У З И В Е Н П А Р Т Н Е Р Н А В Е Л О С И П Е Д С К АТА Т Р К А Џ И Р О Д И ТА Л И Ј А — AT L A N T I C D A O P O D R Š K U TA K M I Č E N J U S R E D N J O Š K O L A C A AТЛАНТИК ГИ ПОДДРЖА НАТПРЕВАРИТЕ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ — A R T K L U B K O J I S E B AV I U M E T N O Š Ć U T R Č A N J A ART КЛУБ КОЈ СЕ ЗАНИМАВА СО УМЕТНОСТА НА ТРЧАЊЕТО — SVETSKI DAN KOMŠIJA S GRAND KAFOM СВЕТСКИ Д Е Н Н А С О С Е Д И Т Е С О G R A N D K A F А — AT L A N T I K O V C I V O L O N T I R A L I Z A " N A Š B E O G R A D " A Т Л А Н Т И К О В Ц И В О Л О Н Т И Р А А З А “ Н А Ш И О Т Б Е Л Г Р А Д ” — I N T E G R I N O G E R I L A V R T L A R I I N T E G R I N O Г Е Р И Л А Г РА Д И Н А Р И — G R A N D A R O M A B A L A N S K A FA U "U L I C I S R E Ć N I H M I S L I" GRAND AROMA BALANS КАФЕТО ВО „УЛИЦА НА СРЕЌНИТЕ МИСЛИ”


02

Smoki Smokić sa klincima maratoncima Smoki Smokić со децата маратонци

01

Dan za klince na Velesajmu Детски ден на Велесаемот

K

id´s day, dan za klince,

KK Cedevita organizuje

tradicionalno već dugi niz godina. Od Sutinskih vrela, preko Doma sportova, do novog prostora u Domu košarke Cedevita na Velesajmu. Završnica sezone je namenjena najmlađim polaznicima Škole košarke KK Cedevita i svima onima koji bi u nju tek hteli da se upišu. Više od 600 dece, aktivnih polaznika Škola košarke, se odazvalo pozivu za učestvovanje na Danu klinaca, a dodamo li njihove prijatelje, braću ili sestre, roditelje, kao i brojne trenere i organizatore, manifestaciji je prisustovalo gotovo 2000 ljubitelja košarke. Tako su se na jednom mestu okupile sve generacije ljubitelja košarke i kroz razna celodnevna takmičenja i druženje promovisale svoju ljubav prema ovom sportu. Dom košarke je sada u punom pogonu, završene su sve dvorane, tri punog profila i jedna manja, sa pola igrališta. Uz veliku seniorsku, tu je još 9 kompletno uređenih svlačionica, novi veliki fitnes, prostorije za sastanke, ambulanta uz prostor za fizioterapeute i kafić. Time je prostor zapuštene hale velesajma postao pravi Dom košarke na svetskom nivou. 44

Kid´s day, ден за децата, KK Cedevita го oрганизира традиционално долг низ години. Од Сутинските врела, преку Домот на спортовите, до новиот простор во Домот на кошарката Cedevita на Велесаемот. Крајот на сезоната посветен им е на најмладите учесници во Школото за кошарка на KK Cedevita и на сите оние кои би сакале допрва во него да се запишат. Повеќе од 600 деца, активни учесници во Школото за кошарка, ја прифатија поканата за учество на Денот на децата, а кога ќе ги додадеме и нивните пријатели, браќа или сестри, родители, како и бројни тренери и организатори, на манифестацијата присуствуваа готово 2000 љубители на кошарката. Па така, на едно место се собраа сите генерации љубители на кошарката и преку разни целодневни натпревари и дружења ја промовираа својата љубов кон овој спорт. Домот на кошарката работи со полна пареа, завршени се сите сали, три со полн профил и една помала, со пола игралиште. Со големата сениорска, има уште 9 комплетно уредени соблекувални, нов голем фитнес, простории за состаноци, амбуланта со простор за физиотерапевти и кафуле. На тој начин просторот на запуштените хали на велесаемот стана вистински Дом на кошарката на светско ниво.

S

moki Smokić je i ove godine podržao Dečji maraton koji se održao 13. aprila u Zoološkom vrtu u Beogradu, kada su se po dvadeseti put takmičili najbrži klinci dečjih vrtića. Na već čuvenoj stazi oko slonare, 150 najbržih je odmerilo snage u 12 kvalifikacionih i jednoj finalnoj trci na 230 m. Pokroviteljstvom ove dečje manifestacije, koja okuplja klince i klinceze predškolskih ustanova, Smoki Smokić nastavlja da promoviše sport i zdrav način života, uz poruku da je izuzetno važno da se talenat za sport kod dece predškolskog uzrasta prepozna i maksimalno podrži. Smoki Smokić и оваа година го поддржа Детскиот маратон кој се одржа на 13. април во Золошката градина во Белград, кога по дваесети пат се натпреваруваа најбрзите дечиња од детските градинки. На веќе познатата стаза околу слонарата, 150 најбрзи ги одмерија своите сили во 12 квалификациони и една финална трка на 230 m. Со покровителството на оваа детска манифестација, која собира клинци и клинцези од предучилишните установи, Smoki Smokić продолжува да ги промовира спортот и здравиот начин на живот, со порака дека е многу важно талентот за спорт кај децата на предучилишна возраст да се препознае и максимално да се поддржи.


z a j edn ic a / заед ница 03

04

Neočekivani Dan vrednosti (Value day) za Multipowerovce Неочекуван Ден на вредноста (Value day) зa Multipower-овците

Ekskluzivni partner biciklističke trke Djiro Ditalija Eксклузивен партнер на велосипедската трка Џиро Диталија

Multipowerova proizvodna i skladišna lokacija u nemačkom Blekedeu (Bleckede) je bilo jedno od mesta kojima je pretila poplava tokom juna. Budući da su gradu bili potrebni volonteri, tridesetak Multipowerovaca je krenulo u zaštitu područja od poplave, puneći vreće peskom, i tako se timski našlo u neočekivanom, humanitarnom Danu vrednosti za njih. Pošto su se opremili potrebnom opremom, spremno su radili kako bi zaštitili grad svojih kolega, kao i samu proizvodnu lokaciju od preteće poplave. Kolege iz Multipowera su taj dan nazvali svojim Danom vrednosti, jer su zajedničkim osećajem odgovornosti i željom za pomaganjem u lokalnoj zajednici vredno doprineli, te ujedno napravili čvrstu zaštitu od poplave za sam grad. Производствената и магацинската локација на Multipower во германскиот Блекеде (Bleckede) беше едно од местата на кое во јуни му се закануваше поплава. Бидејќи градот имаше потреба од волонтери, триесетина Multipowerовци тргнаа во заштита на подрачјето од поплави, полнејќи вреќи со песок, и така тимски се најдоа во неочекуваниот, хуманитарен Ден на вредноста за нив. Откако се опремија со потребната опрема, подготвено работеа како би го заштитиле градот на своите колеги, како и самата производствена локација од заканувачката поплава. Koлегите од Multipower тој ден го нарекоа свој Ден на вредноста, затоа што со заедничкото чувство на одговорност и со желбата за помагање вредно придонесоа во локалната заедница, а воедно направија и цврста заштита од поплава за самиот град.

M

ultipower je ove godine od 4. do 26. maja bio ekskluzivni partner poznate biciklističke trke Djiro Ditalija, čime je proširio portfelj internacionalnih biciklističkih sponzorstava. Djiro Ditalija važi za svetski najtežu biciklističku trku, a talmičenje snažne konkurencije i napornih staza traje više od 21-og dana, te ujedno čini ovu etapnu trku savršenom platformom za isticanje prednosti Multipowera kao rešenja sportskog nutricionizma za izdržljivost sportista. Uz već održanu drumsku trku Milano-Sanremo, Djiro Ditalija, kao i potvrđenog sponzorstva jedne od najpoznatijih mauntin bajk etapnih trka - Craft Bike Transalp-a, Multipower je nastavio i svoje tehničko sponzorstvo cannondale pro cycling tima. Multipower оваа година од 4. дo 26. мaj беше eксклузивен партнер на познатата велосипедска трка Џиро Диталија, со што го прошири портфолиото на интернационални велосипедски спонзорства. Џиро Диталија важи за светски најтешката велосипедската трка, a натпреварот на силната конкуренција и напорните стази трае повеќе од 21 ден, воедно, оваа етапна трка ја прави совршена платформа за истакнување на предностите на Multipower како решение за спортскиот нутриционизам за издржливост на спортистите. Покрај веќе одржаната патна трка Милано-Санремо, Џиро Диталија, како и потврденото спонзорство на една од најпознатите mauntin bajk етапни трки - Craft Bike Transalp, Multipower го продолжи и своето техничко спонзорство кај cannondale pro cycling тимот. Čast nam je što smo izabrani za ekskluzivnog svetskog partnera na svim ovim cenjenim događanjima. Ove saradnje služe kao priznanje motivacija u misiji da i dalje razvijamo najbolje svetske proizvode za sportiste. — ALEXANDER SCHMELZ, DIREKTOR MARK E T I N G A I I N O VA C I J A M U LT I P O W E R A AЛЕКСАНДЕР ШМЕЛЦ, ДИРЕКТОРОТ НА МАРКЕТИНГ И И Н О В А Ц И И Н А M U LT I P O W E R

Чест ни е што сме одбрани за eксклузивен светски партнер на сите овие ценети настани. Овие соработки служат и како признание на нашето постоечко портфолио и како мотивација во нашата мисија и понатаму да ги развиваме најдобрите светски прехрамбени производи за издржливост на спортистите.


u susret evropi кон европа

za je dni c a / заед н и ц а Trkačka trka „U susret Evropi“ se uz podršku Multipowera održala u maju na zagrebačkom Bundeku, te nasipu uz Savu. Uprkos kiši, okupilo se tristotinjak zaljubljenika u trčanje, a među njima i gradonačelnik Milan Bandić, kao i predstavnici Atlantic Running Teama. Iako je trka bila revijalnog tipa, najbržim trkačima su se podelile nagrade, pa je tako troje najbržih u muškoj i ženskoj konkurenciji dobilo Multipower nagradne pakete. Za sve okupljene je bilo pripremljeno i osveženje Cedevitom, kao i Multipower snack čokoladice, a sportisti su imali i priliku dodatno da se edukuju o Multipower proizvodima i prodajnim mestima. Tркачката трка „Кон Европа“ со поддршка на Multipower се одржа во мај на загрепскиот Бундек, те насип покрај Сава. И покрај дождот, се собраа околу триста вљубеници во трчањето, а меѓу нив и градоначалникот Милан Бандиќ, како и претставниците на Atlantic Running Team. Иако трката имаше ревијален карактер, на најбрзите тркачи им беа доделени награди, па така тројцата најбрзи во машка и во женска конкуренција добија Multipower наградни пакети. За присутните имаше подготвено и освежување со Cedevitа, како и Multipower snack чоколатца, а спортистите имаа шанса дополнително да се запознаат со Multipower производите и продажните места.

05

650 kilometara staze 650 километри стаза craft bike transalp takmičenje je jedna od najpoznatjih trka za mauntin bajk koja se ove godine, od 13. do 20. jula, po 16. put održavala na osam staza, od Nemačke, preko Alpa, do Italije.Trkači su preko 650 kilometara prešli uz podršku Multipowerovih proizvoda na svakom delu etape, a veliki izložbeni prostor je nudio dodatne informacije o Multipower asortimanu. craft bike transalp натпреварот е еден од најпознатите трки за mauntin bajk, која оваа година од 13. дo 20. jули, пo 16. пат се одржуваше на осум стази, од Германија, преку Алпите, до Италија. Тркачите поминаа преку 650 километри со поддршка на Multipower производите на секој дел од етапите, а големиот изложбен простор нудеше дополнителни информации за асортиманот на Multipower.

06

Novi Multipower ambasadori Нови Multipower амбасадори

Multipower Sportsfood rado sarađuje sa profesionalnim sportistima i pomaže u podršci njihovih treninga i takmičenja, pa je tako u 2013. ugovorio saradnju sa dva nova Multipower ambasadora. Prvi je Kaj Vilis (Kie Willis), jedan od vodećih svetskih “fri ranera”, koji je novi ugovor proslavio pobedom na takmičenju u Bolonji. Ovaj 24-godišnjak iz Velike Britanije ima 6 godina iskustva, a sa Multipowerom će ubuduće raditi na treninzima i takmičenjima, pritom poboljšavajući svoju ishranu i planove treninga uz Multipower proizvode. Drugi ambassador je Alex Pastor, jedan od vodećih fristajl kajtsurfera, koji je postao prvi Multipowerov ambasador u svetu kajtsurfinga. Ovaj 23-godišnjak je ove godine već dvaput slavio, pobedivši na prva dva fristajl događaja, i trenutno je na vrhu svetske lestvice. Jedan od vodećih svetskih triatlonaca na duge staze, Eneko Ljanos (Llanos), takođe je potpisao sponzorski ugovor sa Multipowerom, sa željom da poveća svest o Multipower proizvodima u području endjurans sportova. Eneko Ljanos već koristi odlične benefite Multipower proizvoda, kao što su Isotonicprotein+, Re-Charge Drink, Magnesium shots i inovativni Multicarbo Jelly, koje je koristio na otvaranju sezone u Abu Dabiju u martu.

Multipower Sportsfood радо соработува со професионалните спортисти и помага во поддршката на нивните тренинзи и натпревари, па така во 2013. договори соработка со двата нови Multipower амбасадори. Првиот е Кај Вилис (Kie Willis), еден од водечките светски “фри ранери ”, кој новиот договор го прослави со победа на натпреварот во Болоња. Oвој 24-годишен спортист од Велика Британија има 6-годишно искуство, а со Multipower во иднина ќе работи на тренинзите и натпреварите, притоа, подобрувајќи ги својата исхрана и плановите за тренинг со Multipower производитe. Вториот амбасадор е Алекс Пастор (Alex Pastor), еден од водечките фристајл кајтсурфери, кој стана првиот амбасадор на Multipower во светот на кајтсурфингот. Oвој 23-годишен спортист годинава два пати славеше, победи на двата први фристајл настани, и во моментов е на врвот на светската ранг листа. Еден од водечките светски триатлонци на долги стази, Енко Лјанос (Llanos), исто така, потпиша спонзорски договор со Multipower, со желба да ја зголеми свеста за Multipower производите во подрачјето на ендјуранс спортовите. Енко Лјанос веќе ги користи одличните бенефити на Multipower производите, како што се Isotonicprotein+, Re-Charge Drink, Magnesium shots и иновативниот Multicarbo Jelly, кое го користеше на отворањето на сезоната во Абу Даби во март.


z a j edn ic a / заед ница

08

07

Atlanticovi fudbalski timovi srebrni i bronzani Aтлантиковите фудбалски тимови сребрени и бронзени Fudbalski tim Atlantic grupe iz Makedonije je osvojio treće mesto na prolećnom turniru u malom fudablu “Dribling 2013”. Ovaj turnir se održao po 9. put, a učestvovali su zaposleni različitih distributivnih kompanija i supermarketa u Makedoniji. Fudbalski tim Atlantica iz Srbije je na fudbalskom turniru Biznis liga Plana turs 2013 osvojio 2. mesto. Na turniru je učestvovalo 14 ekipa, u dve grupe, a grupno takmičenje ekipa Atlantic grupe je završila na prvom mestu u svojoj grupi, s rezultatom od 5 pobeda i jednim porazom. Фудбалскиот тим на Атлантик групата од Македонија го освои третото место на пролетниот турнир во мал фудбал “Дриблинг 2013”. Oвој турнир се одржа по 9. пат, а учествуваа вработени од разни дистрибутивни компании и супермаркети во Македонија. Фудбалскиот тим на Атлантик од Србија на фудбалскиот турнир Бизнис лига План турс 2013 освои 2. место. На турнирот учествуваа 14 екипи, во две групи, а на групниот натпревар екипата на Атлантик Групата заврши на прво место во својата група со резултат од 5 победи и еден пораз.

Atlantic dao podršku takmičenju srednjoškolaca Aтлантик ги поддржа натпреварите на средношколците

A

tlantic Grupa je u svibnju podržala natjecanje „Poslovni izazov zapadnog Balkana” kojem je cilj potaknuti srednjoškolce da upotrebe svoje vještine na inovativan način kako bi povećali svoje mogućnosti pri zapošljavanju i unaprijedili svoj poduzetnički duh. Natjecanje je okupilo 60 učenika iz 43 srednje škole koji su imali zadatak osmisliti proizvodi,osmisliti rješenje zadatka, kreirati poslovne planove i prezentacije koje su drugog dana natjecanja predstavili članovima žirija i publici.

Aтлантик Групата во мај го поддржа натпреварот „Бизнис предизвик на западниот Балкан“ чија цел е поттикнување на средношколците да ги употребат своите вештини на иновативен начин како би ги зголемиле своите шанси при вработувањето и како би го унапредиле својот претприемнички дух. На натпреварот учествуваа околу 60 ученици од 43 средни училишта чија задача беше да осмислат производи, да осмислат решенија на задачи, да креираат бизнис планови и презентации кои на вториот ден од натпреварот им ги презентираа на членовите на жирито и на публиката. 47


za je dni c a / заед н и ц а 09

VIŠE POTRAŽITE NA INTRANETU ПОВЕЌЕ ПОБАРАЈТЕ НА ИНТЕРНЕТ

art klub koji se bavi umetnošću trčanja ART клуб кој се занимава со уметноста на трчањето

R

un for fun- moto je moto osnovanog sportskog tima u Atlanticu naz van Atlantic Running Team (ART). Tim, koji trenutno broji 23 člana iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Makedonije, predstavljajući Atlantic Grupu aktivno u;estvuje na maratonima i polumaratonima u regionu, promovišući trčanje kao idealan način rekreacije i zabave. Osnovni cilj Kluba je promocija zdravog načina života zaposlenih u Atlantic Grupi kroz trčanje, kao i promocija kompanijskih brendova.

RUN FOR FUN- е мотото на основаниот спортски тим во Атлантик наречен Atlantic Running team (ART). Tимот во моментов брои 23 члена од Хрватска, Словенија, Србија и Македонија, претставувајќи ја Атлантик Групат активно учествува на маратоните и полумаратоните во регионов, промовирајќи го трчањето како идеален начин за рекреација и забава. Основна цел на Клубот е промоција на здравиот начин на живот на вработените во Атлантик Групата преку трчањето и промоција на компаниските брендови.

Белградскиот маратон, трката Кон Европа во Загреб, маратонот во Beogradski maraton, trka U su- Скопје итн. се само некои од трките на sret Evropi u Zagrebu, maraton u кои трчаа неговите членови, притоа со Skoplju, itd. samo su neke od trka спорт промовирајќи ги Атлантиковите koje su otrčali njeni članovi, pritom вредности. Член може да биде секој sportom promovišući Atlanticove вработен во Атлантик Групата кој ќе vrednosti. Član može da postane истрчи трка со минимална должина svaki zaposleni Atlantic Grupe koji од 5km која е дефинирана како istrči trku minimalne dužine od 5 'квалификацискa'. Претседател на km, koja je definisana kao 'kva- Клубот е Бојан Клариќ, потпретседател lifikaciona'. Predsednik Kluba je за сдп ссм, секретар на Клубот е Сандра Bojan Klarić, potpredsednik za SDP Ференчак, директорка за интерна SSM, dok je sekretarka Kluba San- ревизија и контрола. dra Ferenčak, direktorka interne revizije i kontrole. 21. aprila na tradicionalnom 26. Beogradskom maratonu je učestvovao i Atlanticov tim, čija je većina trčala Trku zadovoljstva dugu 5 km, dok je bilo i onih maratonaca koji su trčali polumaraton od 21 km. Nakon Beogradskog maratona kolege iz ART kluba trčali su i na maratonu u Hamburgu, zajedno sa kolegama iz Atlantic Multipowera. 21. април на традиционалниот 26. Белградски маратон учествуваше и Атлантиковиот тим, повеќето трчаа во Трката за задоволство долга 5 km, но имаше и маратонци кои трчаа полумаратон 21 km. Oваа година Белградскиот маратон имаше рекорден број на учесници - 2.600 додека во Трката за задоволство трчаа повеќе од 10.000 учесници

48


z a j edn ic a / заед ница 11

Svetski Dan komšija sa Grand kafom Светски Ден на соседите со Grand Kafа

C

ockta je i ove godine prepoznala važnost akcije Sat za planetu Zemlju, u svetu poznate kao Earth Hour, WWF (World Wide Fund), koja se organizuje sedmu godinu zaredom. Sat vremena za planetu Zemlju je pozvao sve gradove Hrvatske i njene stanovnike da na sat vremena, 23. marta u 20:30, ugase svetla i pridruže se stotinama miliona učesnika na svim kontinentima. Ova globalna ekološka inicijativa poziva pojedince, preduzeća, vlade i zajednice da gašenjem svetla pokažu svoju podršku za ekološki održivo delovanje. Cockta и оваа година ја препозна важноста на акцијата Сат за планетата Земја, во светот позната како Earth Hour, WWF (World Wide Fund), која се организира седма година по ред.Сат време за планетата Земја ги повика сите градови во Хрватска и нивните жители на еден час на, 23. март во 20:30, да ги исклучат светлата и да им се придружат на стотината милиони учесници на сите континенти. Oваа глобална еколошка иницијатива ги повикува поединците, претпријатијата, владите и заедниците со исклучување на светлото да ја покажат својата поддршка за еколошки одржливите активности.

10

Cockta u Satu za planetu Zemlju Cockta во Сат за планетата Земја

Vrednosti koje pratimo još od 1953. godine ostaju podjednako važne i danas, a temelje se na pozitivnom odnosu prema prirodi i okruženju u celini. Drago nam je da budemo ponosni sponzor Sata za planetu Zemlju. Ova saradnja je logičan nastavak dosadašnjeg rada i doprinos boljoj budućnost. — RANKO JELAČA, DIREKTOR MARKETINGA SBU PIĆA U AT L A N T I C G R U P I РА Н К О Ј Е Л АЧ А , Д И Р Е К ТО Р Н А М А Р К Е Т И Н ГО Т НА СБУ ПИЈАЛОЦИ ВО АТЛАНТИК ГРУПАТА

Вредностите кои ги следиме уште од 1953. година остануваат подеднакво важни и денес, а се темелат на позитивниот однос кон природата и опкружувањето во целост. Драго ни е што сме горд спонзор на Сат за планетата Земја. Oваа соработка е логично продолжение на досегашната работа и придонес кон еколошки одржливите активности за подобра иднина.

Grand kafa je obeležila 31. maj, “Svetski dan komšija”, širom Srbije, u želji da podseti na prave komšijske vrednosti koje nas sve spajaju – humanost, gostoprimstvo i toleranciju.Grand kafa je u okviru ove akcije ukrasila preko hiljadu zgrada u Beogradu, Novom Sadu i Nišu postavljanjem postera „Dobar komšija“ i podelila čak deset hiljada kesica Grand kafe Gold u želji da podstakne komšije da popiju kafu zajedno.U duhu komšijske solidarnosti, Grand kafa je podelila i vaučere za deset socijalno ugroženih porodica i tako im pomogla u kupovini osnovnih životnih namirnica, a pored ove humanitarne akcije je sprovedena i akcija izgradnje rampi za osobe sa invaliditetom. Grand kafa го обележи 31. мaj, “Светски ден на соседите”, низ цела Србија, со желба потсетување на вистинските соседски вредности кои не спојуваат – хуманост, гостопримливост и толеранција. Grand kafa во рамките на оваа акција украси преку илјада згради во Белград, Нови Сад и Ниш со поставување на постерот „Добар сосед“ и подели дури десет илјади кесички Grand kafe Gold со желба да ги поттикне соседите да го испијат кафето заедно. Во духот на соседската солидарност, Grand kafa подели и ваучери за десет социјално загрозени семејства и така им помогна во набавката на основните прехрамбени производи, a покрај оваа хуманитарна акција спроведена е и акција за изградба на рампи за лицата со инвалидитет. 49


13

za je dni c a / заед н и ц а

12

Integrino gerila vrtlari Integrino герила градинари

K

eks „Integrino“ – inte- Keксот „Integrino“ – интегрален gralni keks od celog zrna кекс од цело зрно на житарки- со žitarica – je svojom po- својата посебна акција со герила sebnom akcijom sa geri- градинарите спроведена во Белград la vrtlarima sprovedenom u Beogra- сакаше да го сврти вниманието на du želeo da skrene pažnju javnosti na јавноста кон важноста за еколошкоvažnost ekološko-estetskog pristupa естетскиот пристап кон градот и gradu i planeti. Pokret gerila vrtlara планетата. Движењето на герила je nastao sedamdesetih godina u градинарите започна седумдесетите Americi, a od prošle godine službeno години во Америка, a од минатата postoji i u Srbiji. Poznati „Integrino“ година службено постои и во Србија. Познатите „Integrino“ герилци – Лазар gerilci – Lazar Sakan, Bojana StefaСакан, Бојана Стефановиќ и Милица nović i Milica Bursać, su se priključili Бурсаќ, и се придружија на оваа акција ovoj akciji u želji da dovedu prirodu со желба да ја доведат природата i njenu zelenu snagu u sivu gradsku со нејзината зелена сила во сивата sredinu. Praveći „bombe“ od semena градска средина. Правејќи „бомби“ - male kugle napravljene od humusa од семки – мали топки направени од pomešanog sa semenom lekovitiog хумус измешан со семки од лековити bilja, žita i cveća i uživajući u punom билки, жито, цвеќиња и уживајќи во ukusu zdravlja uz „Integrino“ keks, полниот вкус здравје со „Integrino“ u „gerilskoj“ akciji ove „bombe“ su кексот, во „герилската“ акција овие bacali na neuređenu zemlju gradskih „бомби“ ги фрлаа на неуредената žardinjera. Zahvaljujući „Integrino“ земја во градските жардињери. akciji, na neobrađenoj i neuglednoj Благодарејќи и на „Integrino“ aкцијата, zemlji ispred jedne od višespratni- на необработената и неугледна земја ca su se pojavili lavanda, bosiljak i пред една повеќекатница се појавија лаванда, босилек и рузмарин. ruzmarin.

50

Grand Aroma Balans kafa u “Ulici srećnih misli” Grand Aroma Balans кафето во “Улица на среќните мисли”

Čika Ljubina ulica je 18. i 19. maja postala centar pozitivne energije, pretvorivši se u „Ulicu srećih misli”. Grand Aroma Balans kafa, kao generalni sponzor vikend festivala u organizaciji magazina Sensa, je pružio zainteresovanima jedinstvenu priliku da pronađu svoj unutrašnji balans kroz brojne aktivnosti. Posetioci Grand Aroma Balans kutka su uživali u pilatesu, jogi, vežbama disanja, kao i zabavnoj igri održavanja ravnoteže koja je mnogima donela nagrade. Jedan od najlepših delova Grand Aroma Balans kutka je predstavljao zid koji su posetioci ukrasili svojim srećnim mislima i koji se brzo napunio inspirativnim porukama. Чика Љубината улица на 18. и 19. мaj стана центар на позитивната енергија, претварајќи се во „Улица на среќните мисли”. Grand Aroma Balans кафето, како генерален спонзор на викенд фестивалот во организација на магазинот Сенса, на заинтересираните им ја овозможи единствената можност да го пронајдат својот внатрешен баланс низ бројните активности. Посетителите на Grand Aroma Balans катчето уживаа во пилатес, јога, вежбите за дишење, како и во забавната игра за одржување на рамнотежа која на многумина им донесе награди. Еден од најубавите делови на Grand Aroma Balans катчето претставуваше ѕидот кој посетителите го украсија со своите среќни мисли и кој набрзина се наполни со инспиративни пораки.


z a j edn ic a / заед ница

14

Atlantikovci volontirali za “Naš Beograd” Aтлантиковци волонтираа за“Нашиот Белград”

I ove godine je Atlanticov tim učestvovao u volonterskoj akciji „Naš Beograd“, kojoj je cilj da se ukaže na značaj učestvovanja kompanija u razvoju lokalnih zajednica, kao i da se promoviše koncept korporativnog volontiranja. Prvi put ove godine su se svi volonteri i korisnici okupili na jednom mestu i na taj način simbolično proslavili korporativno volontiranje i 5. rođendan akcije. Oko tristotine zaposlenih u velikim kompanijama je uredilo omiljeni beogradski park Kalemegdan i ulepšalo dan deci bez roditeljskog staranja i osobama sa smetnjama u razvoju. Takođe su učestvovali u kreativnim radionicama, igrali fudbal i košarku s decom i obnavljali dečja igrališta na Kalemegdanu. И оваа година Атлантиковиот тим учествуваше во волонтерската акција „Нашиот Белград“, чија цел е укажување на значењето на учеството на компаниите во развојот на локалните заедници, како и да се промовира концептот на корпоративното волонтирање. Прв пат оваа година сите волонтери и корисници се собраа на едно место и на тој начин симболично го прославија корпоративното волонтирање и 5. роденден на акцијата. Oколу триста вработени во големите компании го уредија омилениот белградски парк Калемегдан и им го разубавија денот на децата без родители и на лицата со хендикеп. Исто така, учествуваа и во креативните работилници, играа фудбал и кошарка со децата и ги обновуваа детските игралишта на Калемегдан.

15

“Na kafi kod kneginje” “На кафе кај књегињата”

P

ovodom 200. izvedbe predstave „Na kafi kod kneginje“, Grand kafa je u Konaku kneginje Ljubice, u februaru, organizovala neobično druženje sa novinarima i urednicima vodećih redakcija. Gosti su, uz domaću GRAND kafu iz fildžana i ratluk, slušali životnu priču čuvene srpske kneginje, supruge slavnog kneza Miloša. Grand kafa s ponosom, već treću godinu zaredom, podržava ovu monodramu, za čije izvođenje interes ne jenjava.

По повод 200. изведба на претставата „На кафе кај кнегињата“, Grand kafa во Конакот на књегиња Љубица, во февруари организираше необично дружење со новинарите и уредниците на водечките редакции. Гостите, со помош на GRAND kafа со шолја за кафе и локум, ја слушаа животната приказна на познатата српска кнегиња, сопруга на славниот кнез Милош. Grand kafa со гордост, трета година по ред, ја поддржува оваа монодрама за чија изведба интересот не се намалува.

51


kaриери karijere Небојша Јакимоски

karije r e / kaр и ер и

kada kогa odakle oд каде šta штo

Nebojša Jakimoski

Direktor prodaje za Argetu i Montanu Директор на продажба за Argetа и Montanа

Габријело Кукоч

kada kогa

Gabrijelo Kukoč

Direktor HoReCa kanala Hrvatska Директор на HoReCa каналот Хрватска

52

jun 2013. jуни 2013. Argeta – Direktor prodaje za Argetu Argeta – Директор на продажба за Argetа Uz postojeću funkciju direktora prodaje Argete, preuzima rukovođenje i koordinaciju prodaje i brenda Montana, te će zajedno sa kolegama prodajnog tima intenzivno da radi na ambicioznim planovima prodaje u okviru područja Delikatesnih namaza za brendove Montana i Argeta. Razvijaće i implementirati regionalnu strategiju, razvijaće distribuciju u Hrvatskoj i regionu prema strateškim planovima brenda, te će kreirati planove za razvoj novih proizvoda. Покрај постоечката функција директор на продажба во Argetа, ги презема раководењето и координацијата на продажба и на брендот Montana, и заедно со колегите од продажниот тим интензивно ќе работи на амбициозните планови за продажба во рамките на подрачјето Деликатесни намази за брендовите Montana и Argeta. Ќе ја развива и имплементира регионалната стратегија, ќе ја развива дистрибуцијата во Хрватска и во регионот спрема стратешките планови на брендот, и ќе креира планови за развој на новите производи.

maj 2013. мaj 2013.

odakle oд каде

Atlantic Trade – direktor Distributivnog centra Split Atlantic Trade – директор на Дистрибутивниот центар Сплит

šta штo

Odgovoran je za razvijanje i implementaciju strategije ovog kanala na tržištu Hrvatske, usmeravanje aktivnosti sa ciljem dostizanja finansijskih i prodajnih rezultata, kao i za organizaciju i rukovođenje tima Regionalnih rukovodilaca prodaje u HORECA kanalu na nacionalnom nivou. Oдговорен е за развивање и имплементација на стратегијата на овој канал на пазарот на Хрватска, насочување на активностите со цел достигнување на финансиските и продажни резултати, како и за организација и раководење на тимот на Регионалните раководители на продажба во HORECA каналот на регионално ниво.


PROIZVODI / ПРОИЗВОДИ SBU COFFEE

SB U PH A RM A A N D PE RSO N A L C A RE

SBU BEVERAGES

SBU SAVOURY SPREADS

SBU SPORTS AND FUNCTIONAL FOOD

SBU SNACKS


pro izvod i / п р ои зв оди

1.

2. 3.

4.

1 . P O V R A T A K A R G E T E S N A C K A R G E T А S N A C K С Е В Р А Т И 2 . C O C K TA C H I N O T T O – N A J B O L J E „ I N “ P I Ć E O V O G L E TA C O C K TA C H I N O T T O - Н А Ј Д О Б Р И О Т „ I N “ П И Ј А Л О К О В А Л Е Т О 3 . R O S A L L I P B A L M S TA R F R U I T S P F 2 5 4 . C E D E V I TA – N I K O N I J E I M U N N A S V E Ž I N U Z O V E - L I M U N C E D E V I TA – Н И К О Ј Н Е Е И М У Н Н А С В Е Ж И Н АТА ОД БОЗЕЛ – ЛИМОН

54


proiz vodi / про изводи

argeta

Novo 15-gramsko osveženje predstavlja laki i osvežavajući ukus koji će delotvorno ugasiti i najjaču žeđ. Reč je o kombinaciji dva ukusa koja se sjajno dopunjuju: limuna, proverenog Cedevitinog hit proizvoda, i zove, koja osvaja svojim blagim voćnim ukusom. Новото 15-грамско освежување претставува лесен и освежителен вкус кој ефективно ќе ја изгаси и најсилната жед. Се работи за комбинација на два вкуса кои прекрасно се надополнуваат: лимон, проверен хит производ на Cedevitа, и бозел, кој освојува со својот сладок овошен вкус.

www.rosal.hr www.cedevita.hr

Rosal lip balm Star fruit sa ekstraktom egzotične karambole ostavlja mirisan i svež trag na usnama, dok bogata formula sa uljem koštice grožđa i shea butterom ih štiti od isušivanja, dajući im potrebnu vlažnost i mekoću. Ulje ricinusa nežno obavija kožu usana, štiteći ih od isušivanja, te daje vlažnost. Rosal lip balm Star fruit со екстракт од егзотична карамбола остава мирисен и свеж траг на усните, додека богатата формула со масло од гроздови семенки и shea butter ги заштитува од сушење, давајќи им ја потребната влажност и мекост. Рицинусовото масло нежно ја обвива кожата на усните, ја заштитува од сушење, и и дава влажност.

cedevita

www.argeta.si

Zajedno s toplijim danima na tržište se vratio Argeta Snack i to s novom, poboljšanom recepturom. U novom Snacku okus paštete od tune ili kokošje paštete nadopunjuje osam grisina. Iskustvo govori da su Argeta Snack najviše oduševljava djecu i zato je kombinacija Argete i grisina odličan izbor za užinu na izletu ili dječjem igralištu. Заедно со доаѓањето на топлите денови на пазарот се врати Argeta Снек, и тоа со нова, подобрена рецептура. Во новиот Снек вкусот на паштета од туна или на кокошкина паштета се надополнува со осум грисини. Искуството говори дека Argeta Снек најмногу ги воодушевува децата и затоа комбинацијата од Argetа и грисини е одличен избор за ужинка на излет или на детските игралишта.

rosal lip balm

Cockta Chinotto je najbolje „in“ piće ovog leta! Specifičan blagi i gorki ukus će probuditi čula, ugodna kiselkasta svežina će vas napuniti energijom i dočarati raskoš leta, rajskih peščanih plaža, toplog sunca i opuštene zabave. Prevladavajući ukus Kokti Činoto daje istoimeni agrum, budući da sadrži njegov voćni udeo. Agrum izgledom podseća na pomorandžu, a jedni stručnjaci za njegovo poreklo kažu da su ga sa Dalekog istoka u 16. veku doneli mornari, dok drugi kažu da je poreklom iz mediteranskih zemalja, gde se pojavio kao mutacija gorke pomorandže. Koкта Чиното e најдобриот „in“ пијалок ова лето! Специфичниот слатко горчлив вкус ќе ви ги разбуди сетилата, пријатната киселкаста свежина ќе ве наполни со енергија и ќе ви ги долови раскошот на летото, рајските песокливи плажи, топлото сонце и опуштените забави. Преовладувачкиот вкус на Koкта Чиното му го дава истоимениот агрум, кој се содржи во нејзиниот овошен удел. Агрумот на лик потсетува на портокал, а едни експерти за неговото потекло велат дека во 16. век од Далечниот исток го донеле морнарите, додека други велат дека потекнува од медитеранските земји, каде што се појавил како мутација на горчливиот портокал. 55

www.cockta.eu

cocktachinotto


56

www.multipower.hr

Novi proteinska pločica Power Layer Bar sa 33% proteina je snek bogat proteinima i ugljenim hidratima. Odličnog ukusa, vrhunskog kvaliteta, sa 23,8 g ugljenih hidrata i 19,8 g proteina, ova pločica pomaže mišićima u oporavku posle vežbanja. Sastavljena od četiri sloja lešnika, karamele, krispija i čokolade, bez veštačkih boja, predstavlja pravo zadovoljstvo posle treninga ili kao zalogaj između obroka. Za vežbače sladokusce, ova energetska pločica je izvrsna alternativa čokoladnim pločicama, sa proteinima koji dolaze u obliku visokokvalitetnih mlečnih proteina. Новата протеинска плочка Power Layer Bar со 33% протеини е снек богат со протеини и јаглени хидрати. Со одличниот вкус, врвниот квалитет, со 23,8 g јаглени хидрати и 19,8 g протеини, oваа плочка им помага на мускулите во закрепнувањето по вежбањето. Составена е од четири слоја на лешник, карамела, криспи и чоколадо, без вештачки бои, претставува вистинско задоволство по тренингот или како залче меѓу оброците. За гурманите кои вежбаат, оваа енергетска плочка е одлична алтернатива на чоколадните плочки, со протеини кои се во форма на висококвалитетни млечни протеини.

tusol pastile Tusol pastile sa vitaminom C, propolisom i biljnim ekstraktima su najbolja kombinacija kod nadraženog grla i promuklosti. Jedna pastila sadrži vitamin, ekstrakt ploda acerole, kao jedan od najbogatijih izvora vitamina C, ekstrakt ploda Ehinacee, ekstrakt propolisa i ekstrakt korena belog sleza. Tusol пастилите со витамин Ц, прополис и билни екстракти се најдобра комбинација кај воспаленото грло и засипнатоста. Една пастила содржи витамин, екстракт од плодот на ацерола, како еден од најбогатите извори на витаминот Ц, екстракт од плодот на Ехинацеа, екстракт од прополис и екстракт од коренот на бел слез.

www. dietpharm.hr

B kompleks tablete predstavljaju dodatak ishrani za dopunu vitamina B grupe sa 100% RDA svih vitamina B u svom sastavu. Vitamini B grupe su esencijalni za zdravlje, jer učestvuju u brojnim procesima u organizmu, a osim što su ključni za stvaranje energije i očuvanje pravilnog rada nerava, važni su i za elastičnost, kao i lep izgled kože. Jedna tableta sadrži 8 vitamina B. Б комплекс таблетите претставуваат додаток на исхраната за надополнување на витамините од Б групата со 100% РДА на сите Б витамини во својот состав. Витамините од Б групата се есенцијални за здравјето, затоа што учествуваат во бројни процеси во организмот, и покрај тоа што се клучни за создавање на енергија и зачувување на правилната работа на нервите, важни се и за еластичноста како и за убавиот изглед на кожата. Една таблета содржи 8 витамини Б.

www. dietpharm.hr

B kompleks

Melem pharma Akut je nova delotvorna terapeutska emulzija iz linije Melem Pharma koja svojim prirodnim sastojcima smiruje i neguje intenzivno nadraženu kožu kod alergija, olakšava neugodne simptome opekotina od sunca, smanjuje osećaj pečenja i svraba posle uboda komaraca i drugih insekata, umiruje kožu pri osipu, ublažava negativne senzacije kod kožnih upala, te umiruje reakcije kože na agresivna sredstva i iritacije od prekomernog znojenja. Aktivni sastojci Melem Pharma Akut-a su aloe vera gel, koren gaveza, neven, shea butter, kao i hidrokompleks. Melem pharma Akut e нова ефикасна терапевтска емулзија од линијата Melem Pharma која со своите природни состојки ја смирува и негува интензивно воспалената кожа кај алергиите, ги олеснува непријатните симптоми од изгореници од сонце, го намалува чувството на печење и чешање по убодот од комарци и други инсекти, ја смирува кожата при осип, ги ублажува негативните сензации кај кожните воспаленија, те ги смирува реакциите на кожата на агресивните средства и иритации од прекумерното потење. Aктивни состојки на Melem Pharma Akut се алое вера гел, корен од гавез, невен, shea butter, како и хидрокомплекс.

www.melem.com

melem pharma akut

power layer bar

pro izvod i / п р ои зв оди


proiz vodi / про изводи 7.

6.

5. 8.

5. MELEM PHARMA AKUT – KAD JE KOŽI P O T R E B N A P O M O Ć М Е Л Е М Ф А Р М А А К У Т – К О ГА НА КОЖАТА И Е ПОТРЕБНА ПОМО 6. B K O M P L E K S TA B L E T E – Z A D O P U N U B V I TA M I N O M Б КОМПЛЕКС – ТАБЛЕТИ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА Б ВИТАМИН 7. POWER LAYER BAR – NOVI P R O T E I N S K I B A R P O W E R L AY E R B A R – Н О В АТА ПРОТЕИНСКА ПЛОЧКА 8. TUSOL PASTILE – NAJBOLJE REŠENJE KOD NADRAŽENOG GRLA TUSOL ПАСТИЛИ – НАЈДОБРО РЕШЕНИЕ З А В О С П А Л Е Н О ТО Г Р Л О 9 . C E D E V I TA Č A J – N O V I U K U S I Н О В И В К У С О В И Н А C E D E V I TA Ч А Е В И Т Е

9.

Cedevita čaj predstavlja svoj prvi voćni čaj za decu – Cedevita Kids čaj! U izboru ukusa je učestvovao pravi stručnjak, lavić Vito, kog svi mališani već dobro znaju. Cedevita Kids čaj spaja jagodu i vanilu, pa će ovoj izvrsnoj kombinaciji teško odoleti i mame i tate. Pijući novi ukus Cedevita čaj kamilica i med ćete osetiti neverovatno aromatičan čaj koji se konzumira iz čistog uživanja, a blagotvorno delovanje kamilice i ekstrakta meda je samo dodatna vrednost. Cedevita чај го претставува својот прв овошен чај за деца – Cedevita Kids чaj! Во изборот на вкусовите учествуваше вистинскиот експерт, лавчето Вито, кого сите деца го знаат. Cedevita Kids чајот спојува јагода и ванила, и поради тоа на оваа исклучителна комбинација тешко ќе и одолеат и мама и тато. Пиејќи го новиот вкус на Cedevita чајот од камилица и мед ќе почувствувате неверојатно ароматичен чај кој се конзумира поради задоволство, а корисните ефекти на камилицата и екстрактот од мед се дополнителна вредност. 57

www.cedevita.hr

cedevita čaj


pro izvod i / п р ои зв оди

10.

Iako svi znaju da bi dnevno trebalo da piju bar osam čaša vode, često za vreme letnjih vrućina ni to nije dovoljno. Zato izvorska voda Kala od ovog leta nudi maksimalno osveženje, u boci od 7 litara, a čak dva litra od toga je gratis. Nova Kala u XXL pakovanju će obezbediti da niko u porodici ne ostane žedan. Сите знаат дека дневно би требало да пијат барем осум чаши вода, но за време на летните горештини честопати ни тоа не е доволно. Затоа изворската вода Kala од ова лето нуди максимално освежување, во шише од 7 литри, а од тоа дури два литри се гратис. Новата Kala во XXL пакување ќе обезбеди никој во семејството на не остане жеден.

www.bionatura.hr

kala

Dolaskom lepših i toplijih dana Grand kafa je plasirala na tržište novi ukus iz ice coffee segmenta - Grand kafu Freeze coconut. Blaga nota kokosa u ovoj ledenoj kafi je nešto što će privući sve ljubitelje hladne kafe, ali i one koje će u vrelim letnjim danima probati ovu jedinstvenu kombinaciju kao novi vid osveženja. Со доаѓањето на поубавите и топли денови Grand kafa на пазарот го пласираше новиот вкус од ice coffee сегментот - Grand kafа Freeze coconut. Слатката нота на кокос во кафето е она што ќе ги привлече сите љубители на ледено кафе, но и оние кои во врелите летни денови ќе ја пробаат оваа единствена комбинација како нов вид на освежување.

www.grandkafa.com

grand kafa freeze

9. GRAND KAFA FREEZE COCONUT - DA SE SMRZNEŠ OD ZADOVOLJSTVA GRAND KAFA REEZE – ДА СМРЗНЕШ ОД ЗАДОВОЛСТВО 10. KALA – NOVO SA IZVORA KALNIKA KALA – НОВО ОД ИЗВОРОТ КАЛНИК 11. MAGNEZIJ 375 DIREKT+B KOMPLEKS – ZA SVAKODNEVNU DOPUNU MAGNEZIJEM MAGNEZIUM 375 DIREKT + Б КОМПЛЕКС – ЗА СЕКОЈДНЕВНО ДОПОЛНУВАЊЕ СО МАГНЕЗИУМ

58

www.smokismokic.com

magnezij direkt+ Magnezijum 375 DIREKT + B kompleks u granulama je jedinstven proizvod za svakodnevnu dopunu magnezijumom. Posebnost nove formulacije je u novom načinu primene, kesicama sa granulama koje se tope u ustima bez uzimanja tečnosti. Jedna kesica, pored 375 mg magnezijuma, sadrži i vitamine B grupe. Magnezijum utiče na ravnotežu elektrolita, normalnu funkciju mišića i funkcionisanje nervnog sistema. S druge strane, pojedini vitamini B grupe doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Magnezijum 375 DIREKT + Б комплекс во гранули е единствен производ за секојдневно дополнување со магнезиум. Посебноста на новата формулација е во новиот начин на примена, кесички со гранули кои се топат во устата без земање на течности. Една кесичка, покрај 375 mg магнезиум, содржи и витамини од Б групата магнезиумот влијае врз рамнотежата на електролитите, нормалната функција на мускулите и функционирањето на нервниот систем. Од друга страна, некои витамини од Б групата придонесуваат кон намалување на заморот и исцрпеноста.

9.

11.


proiz vodi / про изводи

T V i O O H k a m p a n j a u H rv a t sk o j Т В и ООХ к ам п ањ а в о Х р в атск а


pro izvod i / п р ои зв оди

— PROMOCIJE ПРОМОЦИИ —

B BARCAFFÉ MALE STVARI ULJEPŠAVAJU DANE МАЛИТЕ НЕШТА ГИ РАЗУБАВУВААТ ДЕНОВИТЕ

— ONLINE ОНЛАЈН —

CEDEVITA

60

Cedevita je početkom godine, u saradnji sa Hrvatskim Telekomom, krenula u realizaciju novog modela oglašavanja u HoReCa kanalu - Cedevita Hotspots. Ovaj oblik komunikacije u u HoReCa kanalu pruža jedinstvenu mogućnost istovremenog obraćanja potrošačima u trenutku kada se nalaze na mestu konzumacije. Spajanjem mobilnim telefonom (ili računarom) na Wi-Fi lokal korisnik na svom ekranu odmah dobija promotivnu poruku Cedevite koja podstiče naručivanje Cedevite. Kako bi kvalitetnije podstakli sell out, promotivna poruka je prilagođena vremenu emitovanja: dopodne poziva na razbuđivanje kroz konzumaciju sa kafom, a popodne na osveženje uz hladnu Cedevitu.

arcaffeova kampanja Za lepši dan, ima kao glavni cilj nekome uljepšati dan, nasmijati nekoga, pomoći mu, a u nastavku svoje kampanje razveselila je cvijetom. Darujući rozi gerber slučajnim prolaznicima, Barcaffe je podsjetio ljude da oni uljepšaju dan nekome drugome. Главна цел на кампањата на Barcaffe За поубав ден, е некому да му се разубави денот, некој да се насмее, некому да му се помогне, а во продолжение на својата кампања развеселуваше со цвет. Дарувајќи им розев гербер на случајните минувачи, Barcaffe ги потсети луѓето и тие некому да му го разубават денот.

Cedevita на почетокот на годината, во соработка со Хрватскиот Телеком, започна со реализација на новиот модел на огласување во HoReCa каналот - Cedevita Hotspots. Oваа форма на комуникација во HoReCa каналот овозможува единствена можност за истовремено обраќање на потрошувачите во моментот кога се наоѓаат на местото на конзумација. Со спојување на мобилниот телефон (или компјутерот) нa Wi-Fi локалот корисникот на својот екран веднаш добива промотивна порака од Cedevitа која поттикнува на нарачување Cedevitа. За да го поттикнат поквалитетно sell out, промотивната порака прилагодена е на времето на емитување: претпладне повикува на будење преку конзумирање на кафе, а попладне на освежување со ладна Cedevitа.

C E D E V I TA HOTSPOTS – S POTROŠAČIMA U S VA K O M TRENUTKU. C E D E V I TA HOTSPOTS – СО П О Т Р О Ш У В АЧ И Т Е В О С Е К О Ј М И Г.


proiz vodi / про изводи — PROMOCIJE ПРОМОЦИИ —

— PRIZNANJE ПРИЗНАНИЕ —

SMOKI SMOKIĆ Član obitelji “ Soko Štark “ Smoki Smokić s novim okusima sir i kečap družio se se sa svojim prijateljima u lipnju u u Novom Sadu na Međunarodnom festivalu frankofonog kazališta za djecu gdje je imao priliku družiti se s djecom iz regije. U rujnu će se pridružiti beogradskoj Zmajadi gdje će okupljenima dijeliti uzorke koji će im dati snagu da njihovi zmajevi odlete dovoljno daleko. Членот на семејството “Soko Štark“ Smoki Smokić со новите вкусови на сирење и кечап во јуни се дружеше со своите пријатели во Нови Сад на Меѓународниот фестивал на франкофонскиот театар за деца каде што имаше можност да се дружи со децата од регионот. Во септември ќе и се придружи на белградската Змајада каде што на посетителите ќе им дели примероци кои ќе им дадат сила за да можат нивните змејови да одлетаат доволно далеку.

BEBI

— ONLINE ОНЛАЈН —

ARGETA Argeta je dobila novu internet stranicu, www.Argeta.es, na kojoj španski potrošači mogu na jednom mestu da dobiju sve informacije o Argetinim ukusima, da saznaju više o istoriji te robne marke, kao i da dobiju savete o pravljenju jela sa Argetom. Najmlađi potrošači na www.argeta.es/junior mogu da se igraju patkom Juniorom, koji odnedavno priča i španskim jezikom! Argeta доби нова интернет страница, www.Argeta.es, на која шпанските потрошувачи на едно место може да ги добијат сите информации за вкусовите на Argetа, да дознаат повеќе за историјата на таа стоковна марка, како и да добијат совети за правење на јадења со Argetа. Најмладите потрошувачи на www.argeta.es/junior може да си играат со паторот Јуниор, кој од неодамна говори и на шпански јазик!

Brend Bebi već treću godinu zaredom osvaja priznanje "Hit, najbolje za dete" na tržištu Ukrajine i time potvrđuje lidersku poziciju na tom tržištu. Istraživanje organizuja časopis Vaše dete još od 2006. godine, a ono je jedino nezavisno ocenjivanje proizvoda iz kategorije dečje hrane u Ukrajini. Ove godine Bebi je ovu prestižnu nagradu osvojio u kategoriji Voćna kašica za proizvod Premium mlečna kašica – mešavina voća i žitarica. Nagrađeni proizvodi na ambalaži će imati posebnu oznaku "hit 2013", kako bi se i na taj način pokazao kvalitet nagrađenog proizvoda. Брендот Bebi веќе трета година по ред го освојува признанието "Хит, најдобро за детето" нa пазарот во Украина и со тоа ја потврдува лидерската позиција на тој пазар. Истражувањето уште од 2006. година го организира часописот Ваше дете, a тоа е единствено независно оценување на производот од категоријата детска храна во Украина. Годинава Bebi оваа престижна награда ја освои во категоријата Овошна кашичка за производот Premium млечна кашичка – мешавина од овошје и житарки. Наградените производи на амбалажите ќе имаат посебна ознака "хит 2013", како би се прикажал и на тој начин квалитетот на наградениот производ.

ARGETINA INTERNETSKA STRANICA I U ŠPANIJI. AИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ARGETА И ВО ШПАНИЈА.

SMOKI SMOKIĆ PROMOVIŠE SVOJE NOVE UKUSE. ГИ ПРОМОВИРА СВОИТЕ НОВИ ВКУСОВИ.

BEBI U UKRAJINI TREĆU G O D I N U Z A R E D O M P O S TA O " Z L AT N I H I T " . B E B I В О У К РА И Н А ТРЕТА ГОДИНА ПО РЕД СТАНА "ЗЛАТЕН ХИТ". 61


pro izvod i / п р ои зв оди — ONLINE ОНЛАЈН —

— FA C E B O O K —

CEDEVITA

GR AND

K AFA

Ukoliko ste se ikad pitali kako biste izgledali kao šoljica za kavu, proverite na novoj Grand kafa Fejsbuk aplikaciji pod nazivom „Šoljizacija“: uobličite šoljicu prema svom karakteru, dajte joj lični pečat, a potom je podelite sa prijateljima i poznanicima, pozovite ih na druženje i ispijanje kafe. Доколку некогаш сте се прашале како би изгледале на шолја за кафе, проверете на новата Grand kafa Фејсбук апликација под името „Šoljizacija“: обликувајте ја шолјата според својот карактер, дајте и личен печат, а потоа поделете ја со пријателите и познаниците, повикајте ги на дружење и пиење кафе.

„ Š O L J I Z A C I J A“ – G R A N D K A F A .

— S U R A D N J A С О РА Б О Т К А —

PLIDENTA Hrvatska komora dentalne medicine i Plidenta su dogovorili zajedničku trogodišnju suradnju u edukaciji o preventivi i zaštiti oralnog zdravlja. Ovom partnerskom suradnjom otvara se prostor za zajednički nastup Plidente i HKDM i jača promocija važnosti preventive u očuvanju oralnog zdravlja u Hrvatskoj. Plidenta ovim dogovorom prva na tržištu dobiva pravo korištenja znaka HKDM na promotivnim materijalima i ambalaži. Хрватската комора за дентална медицина и Plidenta договорија заедничка тригодишна соработка во едукацијата за превентива и заштита на оралното здравје. Со оваа партнерска соработка со отвара простор за заеднички настап на Plidentа и ХДКМ и се подобрува промоцијата за важност на превентивата при заштитата на оралното здравје во Хрватска. Plidenta со овој договор прва на пазарот го доби правото за користење на знакот на ХДКМ на промотивните материјали и на амбалажата.

Iz Cedevitine radionice izlazi još jedan inovativni proizvod - Cedevita Proffesional, ovog puta u segmentu usluge kupcima. Cedevita Proffesional je novi alat razvijen u okviru Cedevitine digitalne strategije, namenjen unapređenju prodaje i promocije proizvoda u HoReCa kanalu. Reč je o prvoj aplikaciji ove vrste na našim prostorima, korisnoj za niz naših proizvoda kojima je HoReCa strateški važan kanal distribucije. Osnovna svrha Cedevita Proffesional web aplikacije je osigurati ugostiteljima jednostavniji i brži pristup Cedevitinim proizvodima, promotivnim materijalima i akcijama, ali i omogućiti da predlozima i komentarima učestvuju u dodatnom unapređenju ukupne usluge. Од работилницата на Cedevitа ни дојде уште еден иновативен производ - Cedevita Proffesional, oвај пат во сегментот услуги на купувачите. Cedevita Proffesional e нов алат развиен во рамките на дигиталната стратегија на Cedevitа, наменет е за унапредување на продажбата и промоциите на производите во HoReCa каналот. Се работи за прва апликација од овој вид на нашиве простори, која е корисна за многуте наши производи на кои HoReCa им е стратешки важен канал за дистрибуција. Основна цел на Cedevita Proffesional web aпликацијата е на угостителите да им се осигура поедноставен и побрз пристап до производите на Cedevitа, со промотивни материјали и акции, но и да им се овозможи со предлози и коментари да учествуваат во дополнителното унапредување на вкупните услуги.

„ Ш О Љ И З А Ц И Ј А “ – Г РА Н Д К А Ф Е

62

SURADNJA PLIDENTE I HKDM. С О РА Б О Т К А Н А P L I D E N T А И Х Д К М .

C E D E V I TA P R VA U O N L A J N KOMUNIKACIJI SA UGOSTITEL J I M A . C E D E V I TA П Р В А В О О Н Л А Ј Н К О М У Н И К А Ц И Ј АТ А С О У Г О С Т И Т Е Л И Т Е .


proiz vodi / про изводи — ONLINE ОНЛАЈН —

CEDEVITA

— NAGRADNA IGRA НАГРАДНА ИГРА —

BARCAFFÈ Ukoliko sre kreativni i želeli biste da budete dizajner nove Barcaffè šoljice, pridružite se Barcaffè takmičenju za originalnu šoljicu. Posetite Fejsbuk profil Barcaffea i na aplikaciji Moja šoljica napravite najkretivniju šoljicu crtajući ili pišući po njoj. Šoljica pobednika takmičenja će u završnici rezultovati izdavanjem 2 hiljade komada šoljica, koje će naći mesto na brojnim promotivnim aktivnostima Barcaffea. Доколку сте креативни и сакате да бидете дизајнер на новата Barcaffè шолја за кафе, придружете му се на Barcaffè натпреварот за оригинална шолја за кафе. Посетете го Фејсбук профилот на Barcaffe и на апликацијата Моја шолјичка направете најкреативна шолјичка за кафе цртајќи и пишувајќи по неа. Шолјата за кафе на победникот на натпреварот во финалето ќе резултира со издавање на 2 илјади парчиња шолји за кафе, кои ќе бидат застапени на бројните промотивни активности на Barcaffe.

B A R C A F F É T R A Ž I N A J K R E AT I V N I J U Š A L I C U ! B A R C A F F É Б А РА НАЈКРЕАТИВНА ШОЛЈА ЗА КАФЕ!

Nova Cedevitina aplikacija „Boca istine“ jedna je od najzabavnijih igara za „razbijanje leda“ na zabavama. Igru je moguće igrati na način da se koriste instant pitanja i izazovi ili da se smišljaju vlastiti. Glavnu ulogu u ovoj igri imaju bočice Cedevite Go!, a dizajn igre se mijenja ovisno o okusu koji igrači odaberu. Kako bi korisnici aplikacije bili što bolje upoznati s novostima o Cedeviti Go!,aplikacija vodi korisnike i na Cedevita GO! Facebook stranicu. Samo u prvom tjednu aplikaciju je downloadalo 2300 korisnika što je ovu igru dovelo na prvo mjesto u kategoriji Free Games i na peto mjesto u Free aplications All categories. Новата апликација на Cedevitа „Заврти го шишето“ е една од најзабавните игри за „кршење на мразот“ на забавите. Играта може да се игра така што ќе се користат инстант прашања и предизвици или пак ќе се смислуваат сопствени. Главна улога во оваа игра имаат шишињата Cedevitа Go!, a дизајнот на играта се менува во зависност од вкусот кој ќе го изберат играчите. За да можат корисниците на апликацијата подобро да се запознаат со новитетите за Cedevitа Go!,aпликацијата ги води корисниците и на Cedevita GO! Facebook страницата. Само во првата недела апликацијата ја презеле 2300 корисници, со што оваа игра дојде на првото место во категоријата Free Games и на петто место во Free aplications All categories.

— PROMO SET ПРОМО СЕТ —

GR AND

AROMA Za ljubitelje pisane reči i neopisivog ukusa crne kafe, Grand Aroma je i ove godine pripremila jedinstveni promo set. Kupovinom ovog seta, potrošači uz 2 x 200 g Grand Aroma kafe dobijaju na poklon jednu od šest hit knjiga. Poznavaoci dobre crne kafe tako mogu da obogate svoju Grand Aroma biblioteku još jednom kolekcijom, uz koju će uživanje u kafi da postane nezaboravna avantura. За љубителите на пишаниот збор и неописливиот вкус на црното кафе, Grand Aroma и оваа година подготви единствен промо сет. Со купување на овој сет, потрошувачите покрај 2 x 200 g Grand Aroma кафето добиваат на подарок и една од шестте хит книги. Исто така, познавачите на доброто црно кафе може да ја збогатат својата Grand Aroma библиотека со уште една колекција, со која уживањето во кафето ќе стане незаборавна авантура.

GRAND AROMA PROMO SET S A K N J I G O M . GRAND AROMA ПРОМО С ЕТ С О К НИГА.

Skeniraj QR kod svojim smartphone-om. Скенирај го QR кодот со својот смартфон.

63


Novi Regionalni potrošački kontakt centar CRO,SRB,BiH,MAK,CG i SLO Нов регионален контакт центар за потрошувачи за CRO,SRB,BiH,MAK,CG и SLO Na tržištima su aktivne besplatne info linije i e-mail adrese putem kojih ide komunikacija prema drugim odeljenjima: На гореспоменатите пазари се активни бесплатни инфо линии и e-mail адреси преку кои се комуницира со останатите оддели: - tržište пазар CRO – 0800 0009; kontaktcentar@atlanticgrupa.com - tržište пазар SRB (BiH,MAK,CG)- 0800 200 003; supervisor@csp.sr - tržište пазар SLO – 080 11 31; kontaktcentarSI@atlanticgrupa.com


P ri n t o g l a s u H rv a t sk o j П р и нт о гл ас в о Х р в атск а


POTRAŽITE NAS ONLINE ПОБАРАЈТЕ НЕ И ONLINE

Atlantic News 23_Serbian Macedonian  
Atlantic News 23_Serbian Macedonian  
Advertisement