__MAIN_TEXT__

Page 1


UZMANĪBU Šis ir izstrādāto risinājumu saīsināts kopsavilkums, kas paredzēts kā informatīvs materiāls apskatei, lai iegūtu vispārīgu izpratni par darbā izmantotajām metodēm un gala nodevuma saturu, kas atbilst klienta darba uzdevumam. Šis kopsavilkums ir klienta īpašums. Bez saskaņošanas ar klienta pārstāvi šos materiālus izmantot ir aizliegts. Darbā izmantotās metodes ir IGLOO, SIA intelektuālais īpašums, kuru aizsargā Latvijas likumdošana. Jebkuru jautājumu gadījumā lūdzam sazinieties ar mums personīgi. +371 67288158 info@igloo.lv www.igloo.lv

IMPORTANT NOTE This is a summary of solutions intended for informative purposes only to provide overall understanding of the contents as well as the methodology employed according the client brief. The contents of this summary is client's property. Any unauthorized use of this material is prohibited. The methodology applied is intellectual property of IGLOO SIA protected by the respective legislative acts of the Republic of Latvia. For enquiries please contact us. +371 67288158 info@igloo.lv www.igloo.lv

IGLOO - design and marketing for retail


IGLOO ir dizaina kompānija, kas darbojas grafiskā, vides un produktu dizaina nozarēs. Piedāvājam dažādu produktu un pakalpojumu pozicionējumu izstrādi - zīmola definēšanu, nodrošinot klientiem nepieciešamos risinājumus mārketinga, tirdzniecības un dizaina jomās. Izstrādājot dizaina risinājumus, tiek ņemta vērā katra klienta biznesa specifika un mērķi, kas tiek kombinēti ar mūsu kompetencēm zīmola, grafiskā dizaina, vides dizaina un funkcionalitātes jomās. Mūsu darba rezultāts – zīmola grafiskais, vides un produktu dizains, kas orientēts uz klienta biznesa un pārdošanas mērķu sasniegšanu. IGLOO - uz mērķi orientēti dizaina risinājumi +371 67288158 info@igloo.lv www.igloo.lv

IGLOO - a design company which operates in the sectors of graphic, environmental and product design. The company positions various products and services, defines brands, and provides clients with solutions related to marketing, sales and design. When identifying design solutions, IGLOO takes into account the business specifics of goals of each client, merging these with IGLOO’s competences in branding, graphic design, the environment design, functionality and merchandising. The result is a graphic, environmental and product design for the brand – one that is focused on the ability of the client to achieve its business and sales goals. IGLOO - design and marketing for retail +371 67288158 info@igloo.lv www.igloo.lv

IGLOO - design and marketing for retail

Profile for Atis Mekss

IGLOO Capital Shop Concept Book 2009  

Latvian IT retail shop chain concept what is ideologically constructed like hardware kitchen and bar where you can tests the products withou...

IGLOO Capital Shop Concept Book 2009  

Latvian IT retail shop chain concept what is ideologically constructed like hardware kitchen and bar where you can tests the products withou...

Advertisement