Page 1


ชื่อ อติพร ปานเอี่ยม

Atiporn ชื่อเล่NaN น แนน 5304600266 5304600266 9 oct 1991 มหาวิทยาลัยสยาม communication art นิเทศศาสตร์ ปี4 เกิด 9 ตุลา งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ สิ่งที่ชอบ สัตว์


นิสัยส่วนตัว เป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ นิสัย เหมือนผู้ชาย มีแต่เพื่อนผู้ชาย โกรธง่ายหายเร็ว ขี้เหงา ชอบไปไหนคนเดียว โลกส่วนตัวสูง รักธรรมชาติ รัก สัตว์เป็นชีวิตจิตใจ สัตว์ที่ชอบเลี้ยงเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมี

นิสัยส่วนตัว เป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ เหมือน ผู้ชาย้ยมีงมากนั แต่เพื่อนผู คนเลี ก สั้ชตายว์ทโกรธง่ ี่เคยเลีา้ยยหายเร็ งมา กิว้งก่ขีา้เหงา นกฮูชอบไปไหน ก นางอาย คนเดียว โลกส่วนตัวสูง รักธรรมชาติ รักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ สัตว์ที่ชอบเลี้ยงเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อย งูหลาม ชูก้าร์ ซาลาเมนเดอร์ คิด มีคนเลี้ยงมากนัก สัตว์ที่เคยเลี้ยงมา ว่กิา้งเป็ก่านนกฮู สัตว์กทนางอาย ี่น่ารักใน งูหลาม ชูก้าร์ ซาลาเมนเดอร์ คิดว่า อีเป็กนมุสัมตนึว์งททีี่น่ค่านอื ่นมองไม่ เป็น่น รักในอี กมุมนึเงห็ทีน่คนอื คนสู ้ชีวเห็ิตนดูแเป็ลตันคนสู วเอง้ชีวิตดูแลตัวเอง มองไม่ เลี้ยงตัวเอง รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่สร้างขึ้น วเองรู้สไม่ึกชภูอบทำ เลีมาด้ ้ยงตัวยตั วเอง มิใจกั�ตามแบบใคร บสิ่งที่สร้าง


Nan5304600266  
Nan5304600266  
Advertisement